ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE... X"

Transkript

1 A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x Rychlý návrh ventilátoru...x Regulace výkonu...x Pracovní charakteristiky ventilátorů...x MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS... X Montáž...X Elektrická instalace...x Údržba a servis...x El. ohřívače 56

2 A ZÁKLADNÍ INFORMACE Použití Spirální ventilátory jsou určeny pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnických a klimatizačních systémech. patří do skupiny nízkotlakých radiálních ventilátorů a jsou plně regulovatelné. Optimální parametry a vyvážený chod je dosažen ve spojení s dalšími prvky stavebnicového modulárního systému Profi Vent. Provozní podmínky lze provozovat pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Vzduch proudící ventilátorem nesmí obsahovat: látky a příměsi způsobující narušení a korozi jednotlivých částí ventilátoru, lepivé látky a příměsi, pevné látky a příměsi, hořlavé nebo snadno zápalné látky a příměsi. lze provozovat při těchto podmínkách: teplota dopravovaného vzduchu ventilátorem od 30 do +40 C (u některých až +70 C viz tab. 3), teplota okolního vzduchu v rozmezí od 30 až +40 C, elektrické krytí motorů IP 54. lze skladovat při těchto podmínkách: skladovací prostor musí být čistý (bezprašný) a suchý, teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10 až 30 C. mohou pracovat v libovolné poloze. V případě, že je dopravován vzduch o vysoké vlhkosti a hrozí kondenzace vodních par uvnitř ventilátoru, je nutné ventilátor instalovat elektromotorem směrem nahoru. Materiály a konstrukce Plášť ventilátorů a připojovací příruby jsou standardně vyráběny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu s tloušťkou ochranné vrstvy 275 g/m 2. Dopředu zahnuté lopatky oběžného kola jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Elektromotor je vyroben ze slitin hliníku, mědi a plastů. Součástí ventilátoru je plastová svorkovnice, která je umístěna na vnějším plášti ventilátoru. Uvnitř plastové svorkovnice jsou osazeny svorky. Obr 1 - Spirální ventilátor Připojovací příruba Oběžné kolo Spirální skříň Plastová svorkovnice Víčko motoru Plášť ventilátoru Rozměrová řada Spirální ventilátory jsou vyráběny v typizované rozměrové řadě v osmi velikostech. V každé velikosti je k dispozici několik ventilátorů, které se liší napájecím napětím a počtem pólů elektromotoru, resp. otáčkami elektromotoru. Tím je zaručen optimální výběr ventilátoru až do průtoku cca m 3 /h. Přehled velikostí spirálních ventilátorů je uveden v tab. 1. Tab 1 - Rozměrová řada spirálních ventilátorů Velikosti ventilátorů Typ 20/.. 22/.. 25/.. 28/.. D [mm] /.. 35/.. 40/.. 45/ Při volbě ventilátoru pro požadovaný pracovní bod (průtok vzduchu a tlak) platí pravidlo, že ventilátory s vyšším počtem pólů dosahují požadovaných parametrů při nižších otáčkách. Značení Na obr. 2 je defi nován klíč pro značení spirálních ventilátorů. Jako vzor je uveden ventilátor 25/4D. Obr 2 - Značení spirálních ventilátorů Elektromotory a jejich ochrana Pro pohon ventilátorů slouží jednofázové nebo třífázové elektromotory s vnějším rotorem a odporovou kotvou. Elektromotory jsou při chodu chlazeny proudícím vzduchem, čímž je zajištěn optimální provoz z hlediska možného přehřátí motoru. Vysoce kvalitní kuličkové ložiska v elektromotorech zajišťují životnost minimálně provozních hodin. Elektromotory musí být vždy zapojeny dle technické dokumentace, resp. dle údajů na štítku motoru. Ochrana motorů je standardně zajištěna termokontakty (svorky TK), které jsou vestavěny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu uvnitř motoru. Při překročení mezní teploty termokontakt ve spojení s vhodně zvoleným a správně zapojeným ochranným (řídicím) systémem komplexně chrání elektromotor ventilátoru proti poškození. Termokontakty jsou rozpínací prvky, které chrání motor před přehřátím, výpadkem fáze, bržděním motoru a dále před nadměrnou teplotou dopravovaného vzduchu. Nominální zatížení termokontaktů je 1A/ 250 V/ 50 Hz. El.oOhřívače 57

3 A TECHNICKÉ PARAMETRY, rozměry, hmotnosti V této kapitole jsou uvedeny a popsány základní výkonové parametry, rozměry a hmotnosti spirálních ventilátorů. Legenda k tab. 3: V max [m 3 /h]...maximání vzduchový výkon při minmálním dovoleném tlaku p max [Pa]...maximální celkový tlak ventilátoru (celkový tlak ventilátoru je součtem statického a dynamického tlaku p = p s + p d ) p s,min [Pa]...minimální dovolený statický tlak ventilátoru při jmenovitém napětí (minimální hodnota, na kterou musí být ventilátor škrcen, aby nedocházelo k jeho přetížení) P max [kw]...maximální příkon ventilátoru při jeho maximálním zatížení I max [A]...maximální proud ventilátoru při jeho maximálním zatížení U [V]...jmenovité napájecí napětí ventilátoru n [min -1 ]...otáčky ventilátoru při jeho maximálním příkonu t max [ C]...maximální dovolená teplota dopravovaného vzduchu m [kg]...hmotnost ventilátoru ochranné relé...předepsané ochranné relé regulátor výkonu...předepsaný regulátor výkonu pro regulaci výkonu ventilátoru Obr 3 - Rozměrový náčrt ventilátoru Tab 2 - Rozměry ventilátorů Typ ventilátoru Rozměry [mm] A B C D E F 20/ / / / / / / / El. ohřívače Tab 3 - Základní výkonové parametry ventilátoru Typ ventilátoru V max [m 3 /h] p max [Pa] p s,min [Pa] P max [kw] I max [A] U [V] n [min -1 ] t max [ C] m [kg] ochr. relé regul. výkonu Jednofázové ventilátory 20/4E ,36 1, STE RXE 2 22/4E ,51 2, STE RXE 4 25/4E ,78 3, STE RXE 4 28/4E ,15 5, STE RXE 7 Třífázové ventilátory 20/4D ,31 0, RXD 2 22/6D ,20 0, RXD 2 22/4D ,56 0, RXD 2 25/6D ,35 0, RXD 2 25/4D ,93 1, RXD 2 28/6D ,37 0, RXD 2 28/4D ,50 2, RXD 4 31/6D ,90 1, RXD 2 31/4D ,50 4, RXD 7 35/8D ,64 1, RXD 2 35/6D ,10 2, RXD 2 35/4D ,70 6, RXD 7 40/8D ,87 1, RXD 2 40/6D ,70 4, RXD 7 40/4D ,00 8, RXD 9 45/8D ,85 3, RXD 4 45/6D ,75 6, RXD 7 45/4D ,90 8, RXD 9 58

4 A Rychlý návrh ventilátoru Tab. 4 slouží k rychlému výběru vhodného potrubního ventilátoru. Danému ventilátoru (viz sloupec vlevo) a množství vzduchu (viz řádek nahoře) odpovídá určitý tlak. Proškrtnuté pole v tab. 4 znamená, že ventilátor je při daném množství vzduchu mimo svou pracovní oblast. Tab 4 - Tabulka pro rychlý návrh ventilátoru Typ ventilátoru Množství vzduchu ventilátoru [m 3 /hod] /4E /4E /4E /4E /4D /6D /4D /6D /4D /6D /4D /6D /4D /8D /6D /4D /8D /6D /4D /8D /6D /4D Dělení množství vzduchu v tab. 4 s krokem á 500 m 3 /hod může být zvláště pro ventilátory menších velikostí velmi hrubé, proto je vhodné pro detailní návrh a výpočet použít pracovní charakteristiku příslušného ventilátoru nebo návrhového software. Regulace výkonu Regulace výkonu ventilátorů se provádí změnou otáček elektromotoru pomocí regulátorů výkonu RXE a RXD. U ventilátorů ve spojení s regulátory výkonu RXE a RXD nedochází k nežádoucím jevům, jako např. nadměrný hluk (brumy nebo pískání), nežádoucí zahřívání elektromotoru apod. Maximální výkon regulátoru výkonu odpovídá křivce 5 v charakteristice daného ventilátoru, minimální výkon regulátoru výkonu odpovídá křivce 1 v charakteristice daného ventilátoru. Tab 5 - Výkonové stupně regulátorů výkonu Druh motoru Typ regulátoru Stupně regulátorů výkonu fázový RXE 230 V 180 V 140 V 120 V 100 V 3 - fázový RXD 400 V 270 V 200 V 170 V 140 V V tab. 3 je každému ventilátoru přiřazen odpovídající regulátor výkonu RXE, RXD. Maximální výkon ventilátoru s regulátorem výkonu RXE, RXD je shodný s výkonem ventilátoru bez regulace výkonu (např. s ochranným relé ). Minimální výkon regulátorů výkonu je omezen z důvodu zamezení vzniku nežádoucích jevů. Otáčky ventilátoru při minimální výkonu regulátoru odpovídají přibližně cca 1/3 až 1/2 jmenovitých otáček (dle konkrétního ventilátoru). Pracovní charakteristiky ventilátorů Pracovní charakteristiky a výkonové údaje ventilátorů jsou uvedeny na následujících stranách. Křivka p d znázorňuje dynamický tlak ventilátoru při daném množství vzduchu. ventilátorů jsou měřeny a vyhodnocovány dle norem ISO 3744 a DIN Hladiny akustického výkonu ventilátorů L WA a hladiny akustického výkonu v jednotlivých oktávových pásmech L WA,okt do sání, do výtlaku a do okolí jsou uvedeny v tabulkách pracovních charakteristik jednotlivých ventilátorů. Hodnoty akustických výkonů jsou korigovány váhovým fi ltrem A, který zohledňuje citlivost a vnímání lidského ucha. Hodnoty hladin akustických výkonů ventilátorů jsou v tabulkách pracovních charakteristik stanoveny pro pracovní bod ventilátoru, který odpovídá přibližně polovině maximálního vzduchového výkonu ventilátoru. Tento bod nejblíže odpovídá reálnému pracovnímu bodu v praxi. El.oOhřívače 59

5 A El. ohřívače 20/4E [m 3 /h] 1212 [Pa] 243 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 0,36 [A] 1,80 Otáčky n [min -1 ] Hmotnost m [kg] 9 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /4E ,36 1, ,28 1, ,18 1, ,13 1, ,10 1, [m 3 /h] [Pa] 314 [Pa] 59 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 0,51 [A] 2,30 Otáčky n [min -1 ] Hmotnost m [kg] 13 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,51 2, ,39 2, ,33 2, ,23 2, ,16 1,

6 A 25/4E [m 3 /h] [Pa] 370 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 0,78 [A] 3,40 Otáčky n [min -1 ] 1230 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 16 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /4E ,78 3, ,65 3, ,49 3, ,37 3, ,30 2, [m 3 /h] [Pa] 478 [Pa] 149 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 1,15 [A] 5,10 Otáčky n [min -1 ] 1210 Hmotnost m [kg] 22 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,15 5, ,82 5, ,72 5, ,49 4, ,28 3, El.oOhřívače 61

7 A El. ohřívače 20/4D [m 3 /h] [Pa] 247 [kw] 0,31 [A] 0,51 Otáčky n [min -1 ] 1230 [ C] 70 Hmotnost m [kg] 9 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /6D ,31 0, ,20 0, ,15 0, ,15 0, ,11 0, [m 3 /h] [Pa] 146 [kw] 0,20 [A] 0,45 Otáčky n [min -1 ] 870 [ C] 70 Hmotnost m [kg] 10 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,20 0, ,15 0, ,11 0, ,08 0, ,06 0,

8 A 22-/4D [m 3 /h] [Pa] 322 [kw] 0,56 [A] 0,95 Otáčky n [min -1 ] 1270 [ C] 60 Hmotnost m [kg] 13 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /6D ,56 0, ,47 1, ,36 1, ,28 1, ,20 0, [m 3 /h] [Pa] 172 [kw] 0,35 [A] 0,74 Otáčky n [min -1 ] 800 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 13 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,35 0, ,26 0, ,15 0, ,12 0, ,10 0, El.oOhřívače 63

9 A El. ohřívače 25/4D [m 3 /h] [Pa] 425 [kw] 0,93 [A] 1,90 Otáčky n [min -1 ] 1380 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 15 Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /6D ,93 1, ,83 2, ,69 2, ,57 2, ,40 1, [m 3 /h] [Pa] 258 [kw] 0,37 [A] 0,75 Otáčky n [min -1 ] 780 [ C] 50 Hmotnost m [kg] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,37 0, ,31 0, ,27 0, ,22 0, ,18 0,

10 A 28/4D [m 3 /h] [Pa] 479 [kw] 1,50 [A] 2,60 Otáčky n [min -1 ] 1310 Hmotnost m [kg] 23 Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /6D ,50 2, ,15 2, ,78 2, ,73 2, ,51 2, [m 3 /h] [Pa] 298 [kw] 0,90 [A] 1,80 Otáčky n [min -1 ] 750 Hmotnost m [kg] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,90 1, ,75 1, ,40 1, ,32 1, ,21 1, El.oOhřívače 65

11 A El. ohřívače 31/4D [m 3 /h] [Pa] 618 [Pa] 114 [kw] 2,50 [A] 4,10 Otáčky n [min -1 ] 1300 Hmotnost m [kg] 31 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /8D ,50 4, ,82 4, ,42 4, ,12 4, ,76 4, [m 3 /h] [Pa] 248 [kw] 0,64 [A] 1,35 Otáčky n [min -1 ] 540 [ C] 50 Hmotnost m [kg] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,64 1, ,43 1, ,34 0, ,22 0, ,11 0,

12 A 35/6D [m 3 /h] [Pa] 405 [Pa] 149 [kw] 1,10 [A] 2,00 Otáčky n [min -1 ] 790 Hmotnost m [kg] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /4D ,10 2, ,81 1, ,75 1, ,46 1, ,32 1, [m 3 /h] [Pa] 808 [Pa] 335 [kw] 3,70 [A] 6,00 Otáčky n [min -1 ] 1320 Hmotnost m [kg] 42 Regulátor výkonu RXD Hladiny akustickéhovýkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,70 6, ,75 6, ,96 6, ,72 6, ,15 5, El.oOhřívače 67

13 A El. ohřívače 40/8D [m 3 /h] [Pa] 325 [kw] 0,87 [A] 1,65 Otáčky n [min -1 ] 580 Hmotnost m [kg] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /6D ,87 1, ,57 1, ,43 1, ,30 1, ,19 0, [m 3 /h] [Pa] 525 [kw] 2,70 [A] 4,90 Otáčky n [min -1 ] 830 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 53 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,70 4, ,08 4, ,45 4, ,11 4, ,70 3,

14 A 40/4D [m 3 /h] [Pa] [Pa] 709 [kw] 5,00 [A] 8,10 Otáčky n [min -1 ] 1330 Hmotnost m [kg] 59 Regulátor výkonu RXD 9 Celková hladina akustickéhovýkonu L WA Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,00 8, ,51 8, ,60 8, ,29 8, ,64 8, /8D [m 3 /h] [Pa] 418 [kw] 1,85 [A] 3,80 Otáčky n [min -1 ] 600 Hmotnost m [kg] 62 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,85 3, ,33 3, ,00 3, ,73 3, ,50 2, El.oOhřívače 69

15 A El. ohřívače 45/6D [m 3 /h] [Pa] 695 [Pa] 83 [kw] 3,75 [A] 6,80 Otáčky n [min -1 ] 840 Hmotnost m [kg] 66 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz /4D ,75 6, ,84 6, ,20 6, ,77 6, ,05 5, [m 3 /h] [Pa] [Pa] 932 [kw] 4,90 [A] 8,30 Otáčky n [min -1 ] 1180 Hmotnost m [kg] 74 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,90 8, ,45 8, ,65 8, ,02 8, ,30 6,

16 A MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS Montáž Spirální ventilátory (včetně dalších prvků systému ProfiVent) musí být instalovány odbornou firmou v oboru na základě projektové dokumentace zpracované projektantem s příslušnou odbornou kvalifikací. Odborná firma odpovídá za správnou montáž a uvedení do provozu, projektant za správný výběr ventilátoru a jeho příslušenství. Před započetím montáže je nutné ventilátor pečlivě zkontrolovat. Zejména je nutno prověřit volné otáčení oběžného kola a neporušenost izolace kabelů. Před a za ventilátor je doporučeno osadit tlumící manžety DF. Zamezí se tím přenosu vibrací do potrubních rozvodů. Před ventilátorem je nutné jako ochrana proti znečištění jeho vnitřní části instalovat fi ltr. Pokud by při provozu ventilátoru mohlo dojít ke kontaktu s oběžným kolem (volné sání nebo volný výtlak), je nutné instalovat ochrannou mřížku. nesmí být připojenými prvky potrubím mechanicky zatěžovány tahem, tlakem nebo krutem. mohou pracovat v libovolné poloze. Na ventilátoru nesmí být prováděny neautorizované zásahy. Pozor: s nepracovní oblastí je nutno spouštět s uzavřeným nebo částečně uzavřeným sáním nebo výtlakem, aby nedocházelo k přetěžování elektromotoru (minimální dovolené tlaky ventilátorů jsou uvedeny v tab. 3). K zatěžování elektromotoru dochází otevíráním regulačních klapek, tj. zvětšováním množství vzduchu. Elektrická instalace Elektrickou instalaci ventilátorů smí provést pouze odborná fi rma v oboru elektro s oprávněním dle platných předpisů. jsou vybaveny plastovou svorkovnicí se svorkami WAGO, která je osazena na plášti ventilátoru. Schemata elektrického zapojení ventilátorů jsou uvedena na obr. 5 a 6. Pro napojení elektromotorů ventilátorů jsou doporučeny tyto kabely: silové napojení 1-f ventilátoru CYKY 3Cx1,5, silové napojení 3-f ventilátoru CYKY 4Bx1,5, okruh termokontaktů HO5VVH2 - F 2Ax1. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro napojení ventilátoru. K ventilátoru, zejména ke svorkovnici, je nutné zajistit přístup pro kontrolu, revizi a servis. Ochrana motorů je standardně zajištěna termokontakty (svorky TK), které jsou vestavěny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu uvnitř motoru. Při překročení mezní teploty termokontakt rozpíná, proto je nutné pro vyhodnocení poruchy svorky termokontaktu připojit na řídicí system, který poruchu vyhodnotí a motor ochrání (např. ochranné relé STE(D), regulátor výkonu RXE (D) atd.). Termokontakty tak zajišťují ochranu motoru proti přetížení a/ nebo přehřátí. Při správné funkci řídicího systému se ventilátor po vychladnutí a sepnutí termokontaktu au- tomaticky nerozběhnou, rozběhnou se až po deblokaci poruchy. Ventilátor je nutné instalovat tak, aby byl dodržen předepsaný směr proudění vzduchu, resp. směr otáčení oběžného kola, který je vyznačen šipkou na plášti ventilátoru. Směr otáčení oběžného kola lze zkontrolovat vyjmutím víčka motoru (viz. obr. 4). Po kontrole je nutné víčko osadit zpět. Při spuštění do provozu nesmí změřený proud ventilátoru překročit maximální dovolený proud I max viz výrobní štítek ventilátoru, viz tab. 3. musí být vždy zapojeny dle schémat elektro zapojení. Na elektroinstalaci ventilátoru nesmí být prováděny Obr 4 - Víčko motoru neautorizované zásahy. Údržba a servis nevyžadují žádnou zvláštní nebo speciální údržbu. Pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu je nutné dodržovat čistotu ventilátoru a jeho okolí a zatěžovat ventilátor pouze v rozsahu jeho výkonových charakteristik. Při poruše je nutné odpojit ventilátor od elektrické energie a následně zkontrolovat, zda ve ventilátoru nejsou cizí předměty a zda se oběžné kolo ventilátoru volně otáčí. Pokud se ventilátor po spuštění nerozběhne, je nutné provést kontrolu elektroinstalace a proměřit odpor vinutí elektromotoru. Je-li motor spálen, kontaktujte svého dodavatele nebo autorizované servisní středisko. Pozor: Před prováděním údržby nebo servisu musí být ventilátor odpojen od elektrické sítě. Obr 5 - Schéma elektro zapojení jednofázového ventilátoru Obr 6 - Schéma elektro zapojení třífázového ventilátoru Legenda k obr. 7 a 8: U1, U2 TK svorky napájení jednofázového ventilátoru svorky termokontaktů U1, V1, W1 PE svorky napájení třífázového ventilátoru svorka ochranného vodiče El.oOhřívače 71

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 10.12.2013 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel:

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor Bezpečnost A 3 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 7 TopVent DKV C Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor 27 TopVent NHV Cirkulační jednotka pro vytápění

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

ERATO TAMPA PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEŠNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky.

ERATO TAMPA PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEŠNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky. PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE ERATO STANDARDNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TAMPA STŘEŠNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VELIKOST 0 12 Kontaktní údaje: DOSPEL CZECH s.r.o. Na Vypichu 10 162 00 Praha

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X 1. BEZPEČNOST Symboly bezpečnosti práce: Následující symboly upozorňují na určitá nebezpečí nebo obsahují informace pro bezpečný provoz. Pozor!

Více

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR . BADU TEC Návod k montáži a pro provoz BETTAR 1 Návod k montáži a pro provoz plastových čerpadel BETTAR 1. Všeobecně Oblast použití: Čerpadlo pro plavecké bazény BETTAR je určeno výhradně pro přečerpávání

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI 1100-2000 NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů

Rekonstrukce větrání bytových domů inteligentní ventilátory řízené skutečnou potřebou Rekonstrukce větrání bytových domů výkon výkon Δp Δp kuchyň koupelna WC fasádní a okenní přívodní prvky 23 V odsávací ventil s mechanickým doběhem pro

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více