Závažná chemická havárie s yperitem v roce 1943 Ing. Otakar J. Mika, CSc. Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závažná chemická havárie s yperitem v roce 1943 Ing. Otakar J. Mika, CSc. Úvod"

Transkript

1 Závažná chemická havárie s yperitem v roce 1943 Případová studie Ing. Otakar J. Mika, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 118, Brno Úvod Chemické zbraně byly poprvé masově nasazeny v době 1. světové války. V té době se používala poměrně velká škála bojových chemických látek, dříve nazývaných otravných látek (nebo bojových otravných látek). Za počátek chemické války je všeobecně považována událost ze dne 22. dubna 1915, kdy německé vojsko vypustilo na francouzské pozice kolem 180 tun plynného chloru. Tento vysoce toxický plyn zasáhl kolem francouzských vojáků a z nichž do 3 dnů zemřelo. Po chloru to byly další bojové chemické látky, většinou velmi jedovaté plyny jako fosgen, kyanovodík, difosgen, chlorkyan a mnohé další. Dne 12. července 1917 byl poprvé použit (opět německou stranou) sulfidický yperit a to v bojích u Ypres, odtud i název yperit. Celkem bylo v období 1. světové války zasaženo skoro vojáků chemickými zbraněmi, z toho zasažených vojáků zemřelo. K používání chemických zbraní v období 1. světové války sáhly všechny významné válčící strany: Německo, Rakousko- Uhersko, Rusko, Francie, Anglie a Spojené státy americké. Ve 2. světové válce, která byla nesrovnatelně ničivější než 1. světová válka, nebyly chemické zbraně prakticky použity na exponovaném evropském válčišti. V období po 2. světové válce byly chemické zbraně použity v několika lokálních konfliktech. Nasazení chemických zbraní bylo zvláště rozsáhlé v době Vietnamské války ( ). Tehdy použily americké vojenské jednotky tuny jedovatých látek za různým účelem, především pak defolianty (látky určené k odstranění listů stromů), ale i dráždivé bojové chemické látky (například látku CS, CR a CN). Negativní následky působení chemických zbraní jsou patrné v dané oblasti do současné doby a jsou předmětem mnohých odborných vědeckých studií. V této souvislosti je možné připomenout, že Spojené státy americké ratifikovaly Ženevský protokol (zakazující používání chemických zbraní) z roku 1925 až po skončení vietnamské války v roce 1975, tedy až 50 let po sepsání této významné mezinárodní dohody. Dalším příkladem značného nasazení chemických zbraní může být Irácko-íránská válka ( ), kde byly nasazeny chemické zbraně pravděpodobně pouze jednostranně ze strany Iráku. Použity byly tabun, sarin, cyklosarin, yperit, kyanovodík a další bojové chemické látky. Toto bojové použití bylo potvrzeno nezávislými experty OSN v průběhu války. Přesné údaje o ztrátách po použití chemických zbraní nejsou známy, ale odhaduje se, že zdravotnické ztráty činily 30 až 100 tisíc iránských vojáků. V březnu 1988 irácké letectvo napadlo chemickými zbraněmi kurdské město Halabža pravděpodobně sarinem a yperitem. Útok způsobil 5 tisíc lidských obětí, výhradně civilistů. Po dlouhých a těžkých mezinárodních jednáních se podařilo v roce 1993 připravit významnou mezinárodní smlouvu, která zakazuje nejen použití, ale i vývoj, výrobu,

2 skladování a přepravu chemických zbraní a navíc nařizuje zničení všech zásob chemických zbraní. Mezinárodní dohoda zkracována na Úmluvu o chemických zbraních je všeobecně považována za nejlépe připravenou odzbrojovací dohodu z posledních desetiletí. Kromě toho má i svůj vlastní orgán OSN (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), který plně dohlíží na její plnění a dodržování. Chemické zbraně ve druhé světové válce Jak již bylo výše uvedeno ve 2. světové válce nebyly chemické zbraně použity na exponovaném evropském válčišti. Chemické arsenály válčících stran byly však udržovány ve vysoké pohotovosti. Hlavní země válečného konfliktu měly po dobu celé 2. světové války značné kapacity chemických zbraní a o jejich bojovém nasazení se několikrát vážně uvažovalo. Bylo to dáno především snahou nenechat se překvapit protivníkem. Proto byly chemické zbraně připraveny k odvetnému úderu ve zvláštních skaldech v blízkosti frontové linie. Z pochopitelných důvodů pak bylo rozmístění těchto skladů chemické munice pečlivě utajováno. Nutno však vzpomenout významnou výjimku: Bylo to masového používání chemických zbraní Japonskem proti Číně ( ). Japonci používali bojové chemické látky ve formě dělostřeleckých granátů, leteckých pum a jedovatých svíček. Jako bojové chemické látky používali yperit, lewisit, fosgen, difosgen, kyanovodík, chloracetofenon, difenylchlorarsin, difenylkyanarsin a chlorpikrin. O možnosti používání chemických zbraní a bojových chemických látek (otravných látek) v období 2. světové války také dobře vypovídá následující tabulka, která ukazuje produkci bojových chemických látek. Poslední sloupec ukazuje výrobu yperitu. Název státu Bojové chemické látky Yperit (tuny) celkem (tuny) Německo Japonsko Spojené státy americké Velká Británie V Německu ještě před 2. světovou válkou pokračovala výroba jak chemických zbraní a bojových chemických látek, tak i dalších toxických látek, jako byl např. cyklon B, kterým Němci zavraždili milióny nevinných lidí v koncentračních táborech. K hromadné likvidaci vězňů v plynových komorách byl používán jak oxid uhelnatý, tak i cyklon B (jednalo se o kyanovodík vázaný na práškové bázi). Použití těchto látek fašistickým Německem však nelze považovat za použití chemických zbraní, ale spíše za zneužití toxických látek. Zajímavá a provokativní je otázka, proč nebyly chemické zbraně použity v době 2. světové války v Evropě. Tyto úvahy byly v České republice poprvé publikovány až v roce 1993 (viz Použitá literatura). Odpověď na tuto otázku není snadná a zdá se, že se jednalo o kombinaci řady různých následujících skutečností (některé však mají spekulativní charakter): Ženevský protokol (1925) v podstatě zakazoval použití chemických zbraní, chemické zbraně nebyly již novou zbraní (na rozdíl od 1. světové války), 2

3 v počátcích válečného konfliktu Německo nepotřebovalo používat chemické zbraně, jeho strategické cíle byly plněny s vysokou dynamikou a razancí, v době, kdy Německo ztratilo strategickou iniciativu již nemělo dostatek prostředků pro nasazení chemických zbraní (zvláště to byla ztráta letecké převahy), německé vedení bylo chybně informováno, že Spojenci znají a mají k dispozici bojové chemické nerovově paralytické látky, takže je mohou použít (to však nebyla pravda), v německém generálním štábu panovaly vážné obavy z možné odvety spojenců, zvláště Velké Británie a USA v případě rozpoutání chemické války Německem, civilní obyvatelstvo Německa bylo nedostatečně vybaveno prostředky protichemické ochrany osob (vybavenost jen kolem 35% populace), vyspělá protichemická ochrana všech zúčastněných stran válečného konfliktu, osobní negativní zkušenosti samotného Adolfa Hitlera, který byl vážně zasažen bojovými chemickými látkami v období 1. světové války. Základní údaje o bojové chemické látce yperit Sulfidický yperit (nebo také sirný yperit) je bis(2-chlorethyl) sulfid, za normálních podmínek a při 20 0 C je to bezbarvá olejovitá kapalina s výrazným zápachem po hořčici (odtud anglosaský název hořčičný plyn mustard gas) nebo křenu, cibuli či spálené gumě. Se zvyšováním čistoty yperitu ustupují jeho pachové vlastnosti. Yperit používaný v chemické munici, nebo pouze yperit skladovaný ve speciálních kontejnerech je převážně yperit destilovaný. Značení pro destilovaný yperit je HD (převzato z americké armády, dnes běžně používaná zkratka). Relativní molekulová hmotnost yperitu je 159. Yperit byl poprvé připraven v roce 1882 Despretzem, ale nepodařilo se mu získat yperit jako chemické individuum. Lepších výsledků dosáhli o něco později A. Niemann a F. Guthrie. V čistém stavu byl yperit připraven v roce 1886 německým chemikem V. Meyerem reakcí thiodiglykolu s chloridem fosforitým. V následujících letech se další vědci zabývali syntézou sulfidického yperitu a byla objevena řada vhodných chemických reakcí k přípravě yperitu. Chemická struktura yperitu je následující: S CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 Cl Cl Destilovaný sulfidický yperit je jednou z nejznámějších bojových chemických látek. Poprvé byl použit na bojišti německou císařskou armádou za západní frontě v roce Do výzbroje byl postupně zaváděn již v období 1. světové války a to všemi významnými válčícími státy. Má poměrně vysokou bojovou účinnost, zejména při použití ve formě aerosolu. Destilovaný sulfidický yperit je možné považovat za trvalou bojovou chemickou látku, protože na zamořeném terénu zůstává po dobu mnoha hodin až několika dnů (především v závislosti na okolní teplotě). Ačkoliv jeho bod tuhnutí je 14,4 0 C, jsou známy různé bojové receptury yperitu, jejich bod tuhnutí může být účelově snížen až na C. Přidávání různých rozpouštědel však pochopitelně snižuje účinnost takto upraveného yperitu. Pro zimní podmínky byla také 3

4 zavedena směs sulfidického yperitu a lewisitu. V poměru 2:3 výše uvedená směs vykazuje bod tuhnutí až C. Ve vodě je málo rozpustný, dobře je rozpustný v organických rozpouštědlech. Yperit je považován za velmi stabilní látku, jeho odmořování probíhá pomalu a ne vždy dostatečně, meziprodukty i destrukčních razantních chemických reakcí jsou mnohdy toxické, některé mají také zpuchýřující účinky. Do organismu proniká všemi cestami vstupu kůží, dýchacími orgány, očními spojivkami i zažívacím ústrojím. Střední smrtelná koncentrace sulfidického yperitu činí inhalačně LCt 50 : 1,5 g x min/m 3. První klinické příznaky otravy se projevují obvykle za 4-6 hodin po zasažení. Celková doba latence (skryté působení bojové chemické látky) značně závisí na obdržené dávce. Yperit vykazuje značný kumulativní účinek a má mnohostranný účinek na organismus. Projevuje se poškozením tkání, pokožky, očí, dýchacích orgánů a zažívacího ústrojí. Nejcitlivějším orgánem jsou oči, které poškozují yperitové páry již v koncentracích, které nejsou schopny vyvolat vážná zdravotní poškození dýchacích orgánů a kůže. Dochází k otoku očních víček, zánětu spojivek a zvýšené světloplachosti. Zasažení dýchacích orgánů parami destilovaného yperitu ve vyšších koncentracích se projevuje podrážděním v nose, v hrdle, dostavují se horečnaté stavy, ztížené dýchání, pocení, silné kašlání a celková ochablost organismu. Nejčastěji dochází k poškození nechráněného povrchu lidského těla účinkem par a aerosolů kapalného destilovaného yperitu. Zasažení kůže není zpočátku doprovázeno žádnými bolestivými příznaky, rozvoj klinických příznaků pokračuje velmi pomalu. Projevuje se zčervenáním zasažené pokožky, pocitem svědění a vytváření drobných puchýřků se sklonem k výpotku a k vytváření strupů. Tyto příznaky jsou doprovázeny celkovou ochablostí organismu, nechutenstvím, rychlým ubýváním tělesné hmotnosti. Častým projevem zasažení yperitem mohou být svalové křeče vrcholící paralýzou končetin. Poškození zažívacích orgánů se projevuje po požití vody nebo potravy zamořené yperitem. Příznaky otravy se objevují po krátké době prudkými bolestmi v břiše, zvracením, nevolností, průjmem, celkovou ochablostí a svalovými křečemi. Absorpce vlhkou kůží probíhá daleko rychleji než za sucha. Za vlhkého počasí lze poškození lidského organismu dosáhnout i při podstatně nižších koncentracích yperitu. Rychlost pronikání yperitu do organismu roste s teplotou. Poškozený organismus je velmi citlivý k sekundárním infekcím. Pro úplnost je možné dodat, že kromě sulfidického yperitu, byly postupně připraveny i dusíkové yperity (jsou známy a v odborné literatuře popsány 3 dusíkové yperity, NH-3, NH-2, NH-1). Kromě toho jsou známy a v odborné literatuře podrobně popsány oxolový yperit a seskviyperit (sesquiyperit). Závažná chemická havárie s yperitem v námořním přístavu Bari Italské město Bari leží na pobřeží Jaderského moře. Během 2. světové války byl námořní přístav ve městě Bari pod britskou správou. Počet obyvatelstva činil osob. Byla to hlavní zásobovací základna 8. americké armády generála Montgomeryho, stejně jako 15. velitelství amerických vzdušných sil. Severně bylo ve městě Foggia letiště používané Američany. 4

5 Do námořního přístavu Bari se vozil válečný materiál na lodích, kromě jiného také velká množství leteckého paliva. Přístav Bari byl kritickým místem pro zásobování Spojenců. Bombardováním přístavu a jeho zničením si Němci slibovali značné oslabení Spojenců a to včetně ochromení jejích leteckých sil. Během 2. světové války existovala stálá možnost, že Němci použijí chemické zbraně. Mimo jiné je nutné zdůraznit, že měli připraven jak tabun, tak i sarin a na konci války byl vyvinut ještě soman všechny tyto nervově paralytické bojové chemické látky jsou považovány do současné doby za nejvíce nebezpečné bojové chemické látky. Od konce roku 1943 přešla však strategické iniciativa z Německa na Spojence. Přes výše uvedené úvahy o nepoužití chemických zbraní ve 2. světové válce v Evropě se Spojenci obávali, že by mohl Hitler použít své chemické zbraně s cílem zvrátit strategickou rovnováhu ve svůj prospěch. Na základě výše uvedených obav bylo rozhodnuto, aby americká loď John Harvey převezla náklad yperitu (ve formě leteckých pum) ze Spojených států amerických do Itálie a to jako strategickou reservu právě pro případ vypuknutí chemické války. V listopadu 1943 dostal nadporučík Howard D. Beckstrom ze 701. chemické roty rozkaz, aby zabezpečil přepravu kusů chemické munice na italské válčiště. Chemická munice byla přepravena z Eastern Chemical Warfare Depot v Marylandu do Baltimoru vlakem. V Baltimoru byla uvedená loď naložena kusy chemické munice M47-A1, což byly 100 librové yperitové letecké bomby. Celkem se jednalo o 100 tun yperitových leteckých bomb. Velitelem lodi byl kapitán Elwin Knowles (válečný veterán). Doprovázel jej poručík Thomas H. Richardson, který měl za úkol zabezpečit utajení tohoto citlivého nákladu. Americká loď vezla výstroj, potraviny a velké množství munice včetně yperitových bomb. Loď John Harvey dorazila po několikerém zakotvení v jiných námořních přístavech do italského přístavu Bari 28. listopadu Na konci listopadu byl námořní přístav Bari přeplněn a bylo v něm velmi rušno. John Harvey čekal na vyložení nákladu lodi až do 2. prosince Protože náklad lodi byl vysoce utajen nebyla lodi John Harvey dána žádná přednost při vykládaní naloženého nákladu. I přesto, že se v námořním přístavu pracovalo dnem i nocí, kapitán Knowles se dozvěděl, že k vyložení nákladu by mělo dojít až za několik dní. Proto velitel lodi podniknul několik cest na velitelství přístavu v Bari, ale zcela zbytečně. Buď ani on nevěděl jaký náklad veze, nebo jeho obsah nechtěl vyzradit. Poručík T. H. Richardson kontaktoval všechny odpovědné důstojníky v námořním přístavu, ale byl omezen tím, co mohl odhalit a nebyl schopen vyjednat pro vyložení nákladu lodi žádnou přednost. Britský velitel námořního přístavu v Bari údajně znal obsah nákladu lodi John Harvey, ale měl přísné pokyny, nikomu nic neprozradit. Proto odmítl dát lodi jakoukoli přednost ve vykládce zřejmě z důvodu utajení. Němci objevili vysoké soustředění a nahromadění mnoha lodí v námořním přístavu v Bari. Dobře věděli jak je přístav důležitý pro válečné operace Spojenců a jejich logistické zabezpečení v Itálii. Německý vzdušný útok na námořní přístav Bari byl velkým překvapením. Předpokládalo se, že britský radarový výstražný systém vyhlásí varovný poplach, ale v rozhodují chvíli nebylo důležité zařízení v provozu. Očití svědkové uváděli, že v činnost nebyly uvedeny žádné poplachové sirény. Německý vzdušný útok na přístav Bari provedla německá luftwaffe (bombardéry JU-88) a útok začal ráno v 7:20 dne 2. prosince 1943 za jasného počasí. V námořním přístavu bylo v té době celkem 30 námořních lodí a to jak válečných, tak i obchodních. Německá letadla přiletěla z východu, přístav byl brilantně vidět a celý letecký nálet trval jen asi 20 minut. 5

6 Ohrožené námořní lodě neměly žádné možnosti manévru a úniku z bombardovaného přístavu, přístavní hráz byla přeplněna loďmi. Americká loď John Harvey nedostala sice žádný přímý zásah, ale okolní lodě ano, což bylo mnohdy spojeno s několika výbuchy a následným rozsáhlým požárem. Situace byla vážná i když loď John Harvey nedostala přímý zásah, ale vlivem požárů okolních lodí vyletěla do povětří. Všichni, co byli na palubě byli okamžitě zabiti a její náklad byl vymrštěn do povětří. Yperit unikal ze zničených bomb a mísil se s olejem plovoucím na povrchu moře a s mrakem kouře z rozsáhlých požárů. Zatímco ve vodě se yperit málo a špatně rozpouští, v organických rozpouštědlech (tedy i oleji) se rozpouští dobře. Řada vojáků a námořníků při záchraně života plavala v této yperitové břečce, aniž by o tom věděli. Oběti byly postupně převáženy do nemocnic. Nemocniční personál ponechal chybně oběti v jejich olejovém oblečení. Oběti trpěly spáleninami, puchýři, dočasnou slepotou, oteklými genitáliemi a podrážděním dýchacího systému. Zákeřnost yperitu byla také v tom, že projevy zasažení yperitem mají poměrně dlouhou dobu latence (skrytý průběh otravy), se zpožděním kolem 4 až 6 hodin a to se objeví jen podráždění kůže nebo očí. Jakmile začaly oběti umírat, doktoři začali předpokládat, že se může jednat o zasažení bojovými chemickými látkami. Některé literární prameny uvádí, že podplukovník Stewart F. Alexander nakonec potvrdil, že oběti byly zasaženy yperitem. Celkem 628 yperitových obětí bylo léčeno (90% obětí byli Američané), z toho 69 osob umřelo během prvních 2 týdnů. První úmrtí se objevila 18 hodin po zasažení yperitem. Většinu obětí se podařilo zachránit a vyléčit. Nejsou ovšem k dispozici údaje o zasažených civilních osobách yperitem. Navíc po náletu mnoho lidí odešlo z města, někteří z nich mohli být obětí yperitu a později zemřeli pro nedostatek lékařské péče. Z celkového počtu 30 námořních lodí přítomných 2. prosince 1943 v přístavu bylo 17 lodí zničeno (potopeno) a dalších 7 lodí bylo vážně poškozeno. Američané utrpěli největší ztráty z německého vzdušného náletu a to 5 lodí, další ztráty by u Britů 5 lodí, 3 lodě Norsko, po 2 lodích ztratili Italové a Poláci. Dalších 7 námořních lodí bylo vážně poškozeno. Německý nálet na Bari vyřadil námořní přístav na dobu 3 týdnů z provozu. Někdy je německý letecký nálet na italský přístav Bari přezdíván jako druhý Pearl Harbor. Není dodnes zcela jasné, zda-li Němci věděli o yperitovém nákladu na americké lodi John Harvey. Především britský ministerský předseda Winston L. S. Churchill chtěl celou nepříjemnou záležitost utajit a to i po osudném bombardování přístavu Bari. Především se bál toho, že po vyzrazení speciálního amerického nákladu by celá akce byla vykládána jako německé dílčí vítězství a byla využita nacistickou propagandou. Případ tak zůstal zahalen tajemstvím. Závěr Uvedená závažná chemická nehoda s yperitem jasně dokládá jeho vysokou nebezpečnost. Ačkoliv mezinárodní dohoda Úmluva o chemických zbraních a také národní zákon a prováděcí vyhláška zakazuje vývoj, výrobu a použití yperitu, není úplná záruka, že tato významná bojová chemická látka nebude v budoucnu zneužita proti lidem, případně jiným cílům (otrava hospodářských zvířat, zamoření prostoru, apod.). Navíc jsou údaje o výrobě yperitu velmi snadno dostupné, Např. stará odborná publikace Viktora Ettela, Chemická válka z roku 1932 (viz použitá literatura) uvádí hned několik způsobů možné přípravy yperitu. Uvedená kniha je běžně dostupná v mnoha veřejných knihovnách a navíc naznačené výrobní postupy yperitu představují v podstatě kuchařku, 6

7 čili literatura neuvádí jen výchozí reakční suroviny a následné chemické reakční mechanismy, ale také podrobné popisuje reakční podmínky, jako jsou teplota, tlak, apod. Na stranách 98 až 103 jsou detailně popsány tři způsoby výroby yperitu: německá výrobní metoda, metoda francouzská, metoda anglická (americká). Již v této staré literatuře jsou popsány velmi podrobně fyziologické účinky yperitu, použití yperitu, ochrana proti yperitu, první pomoc na dalších stránkách knihy. Ačkoliv se v odborných kruzích sulfidický yperit považuje už mnohé roky za zastaralou bojovou chemickou látku, z výše uvedeného je jasně vidět jeho vysoká toxická síla. Proto by se sulfidický yperit mohl stát zajímavou bojovou chemickou látkou pro teroristy. Nejen z tohoto důvodu zůstává rychlá a správná ochrana před yperitem, rozpoznávání otravy a léčení otrav yperitem v trvalém zájmu jak krizovým manažerů, tak i zdravotnického personálu jak v České republice, tak i v zahraničí. Použitá literatura: [1] Trtílek L.: Yperitová tragédie, Vojenský profesionál, č. 9/1995, str [2] Mika O.: Chemické zbraně v první a druhé světové válce, Historie a vojenství, č. 6/1993, str [3] Ettel V.: Chemická válka, Vědecký ústav vojenský, Praha [4] Mika O.: Ještě k 80. výročí vzniku chemických zbraní, Vojenský profesionál, č. 7/1995, str [5] Patočka J.: Vojenská toxikologie, GRADA Publishing, ISBN , Praha [6] Matoušek J., Linhart P.: CBRN Chemické zbraně, Edice SPBI Spektrum, ISBN X, Ostrava [7] Matoušek J., Mika O., Vičar D.: Nové hrozby terorismu: Chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus, Universita obrany v Brně, ISBN , Brno [8] Mika O., Patočka J.: Ochrana před chemickým terorismem, Jihočeská universita v Českých Budějovicích, ISBN , České Budějovice [9] Brzybohatý M., Mika O. J.: Ochrana před chemickým a biologickým terorismem, Policejní akademie České republiky v Praze, ISBN , Praha [10] Mika O. J., Polívka L., Sabol J.: Zbraně hromadného ničení a ochrana proti jejich účinkům, Policejní akademie České republiky v Praze, ISBN , Praha [11] Mika O.: Historie a současnost chemických zbraní, Výběr statí pro profesní přípravu a rekvalifikaci, Redakce Impuls, leden, Praha [12] Zahraniční webové stránky v angličtině, italštině a ruštině:

8 GeorgeSouthern/dp/ X/ref=pd_sim_b_2 Zpracováno: 21. ledna

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim 3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim Úvod: Bojové otravné látky jsou chemické organické sloučeniny, které byly vyvinuty za účelem bojového použití k trvalému nebo dočasnému

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D., Ing. David ŘEHÁK, Ph.D. Anotace: Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní

Více

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE MAGISTERSKÁ PRÁCE KATEDRA PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD DANIEL ŠTROBL PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY (PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE MODERN WAR)

Více

ODPOVÍDÁ ÚROVEŇ DŮLEŽITÝCH PROTICHEMICKÝCH OPATŘENÍ RIZIKŮM POUŽÍVÁNÍ ČI ZNEUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK?

ODPOVÍDÁ ÚROVEŇ DŮLEŽITÝCH PROTICHEMICKÝCH OPATŘENÍ RIZIKŮM POUŽÍVÁNÍ ČI ZNEUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK? ODPOVÍDÁ ÚROVEŇ DŮLEŽITÝCH PROTICHEMICKÝCH OPATŘENÍ RIZIKŮM POUŽÍVÁNÍ ČI ZNEUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK? DOES THE LEVEL OF IMPORTANT ANTI-CHEMICAL MEASURES RESPOND TO THE RISKS OF THE USE OR MISUSE

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky NA MUŠCE Z OBSAHU Nejeden stařec sní o jaré ženě, leckterá stařenka o mladistvém muži, mnohá země o mladé armádě. Proč ne? Pokušení je tak krásná věc. Přiléhavé objasnění slova mladý(á) však nenajdete.

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

VÁLEČNÉ LODĚ 20. STOLETÍ

VÁLEČNÉ LODĚ 20. STOLETÍ Ondřej Fér VÁLEČNÉ LODĚ 20. STOLETÍ PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VÁLEČNÝCH PLAVIDEL CPress Brno 2014 VÁLEČNÉ LODĚ 20. STOLETÍ PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VÁLEČNÝCH PLAVIDEL Ondřej Fér Jazyková korektura: Milan

Více

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Daniel Cikán, II. ročník, DP-SV Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání?

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání? NA MUŠCE Z OBSAHU Jistě jste si v poslední době všimli, že nějak přibývají věci, které nám brání v nepřetržitém spánku a budí v některých hlavách hrůzu, v jiných očích běs. Ty věci začínají tajemným písmenem

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA Vážené kolegyně a kolegové, vojáci, občanští zaměstnanci, Evropa by měla být chráněna před útokem balistických raket, které mohou nést jaderné, chemické či biologické zbraně. Křehkost existující Smlouvy

Více

Hasičská kronika - Svazek I Historie hasičů. Hasičská kronika. Svazek I: Historie hasičů

Hasičská kronika - Svazek I Historie hasičů. Hasičská kronika. Svazek I: Historie hasičů Hasičská kronika Svazek I: Historie hasičů autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání, sbírání a třídění materiálů

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 21 (53) Ing. Josef Opluštil Obranná strategie: vize odpovědnosti Vláda ČR dne 26. září 2012 schválila obrannou strategii, která je

Více

2 / 2007 Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR

2 / 2007 Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým. Hnutí Pro

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel NA MUŠCE Z OBSAHU Ve Vyškově mají novou ubytovnu. Tedy ona zase tak nová není, ale prošla znatelnou renovací. Plastová okna, nové linoleum imitující dřevo, polystyrenové stropnice. Bílá barva vládne naprosto

Více

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS.

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS. Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku Kateřina Mahovská, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na drogovou problematiku a kriminalitu v Břeclavi.

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

První pomoc Obsah. Obsah

První pomoc Obsah. Obsah První pomoc Autoři: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor a kol. Zhotovení filmových záběrů: M. Jantač, TM Studio, Benešov u Prahy Copyright 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010-2012 Vytvořeno za

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více