Generování přístupových údajů a certifikátů pro zdravotnická zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generování přístupových údajů a certifikátů pro zdravotnická zařízení"

Transkript

1 Generování přístupových údajů a certifikátů pro zdravotnická zařízení S ohledem na skutečnost, že byl poměrně zásadním způsobem změněn postup aktivace přístupových údajů bylo potřeba změnit návod, který pro SÚKL zpracovala v roce 2017 firma Cyrmex s.r.o. (Ing. Filip Debef), Některé skeny či texty z tohoto dokumentu byly využity i pro přípravu nového návodu. Státní ústav pro kontrolu léčiv zasílá v listinné formě přístupové údaje (viz obrázek 1) k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚER) Informačního systému erecept (IS erecept). Podmínkou pro získání přístupových údajů je řádné podání žádostí na webových stránkách epreskripce.cz Registrační formuláře. Obr. 1 Obrázek č. 1 zachycuje tzv. kombinované přístupové údaje k CÚER pro osobu zdravotníka (1,2) a pro zdravotnické zařízení (3,4). Přístupové údaje se budou lišit v návaznosti na druh žádosti. Údaje, které jste dostali, se dělí do dvou kategorií a vychází z předpokladu, že zdravotník - osoba - je jeden subjekt a provozovatel zdravotnického zařízení je druhý subjekt (ať už se jedná o firmu lékaře, i když je jen samostatné IČ, nebo ať je to s.r.o. které má několik ordinací s několika lékaři, příp. o lékárnu s více magistry.)

2 První údaje (1 a 2) jsou tak údaje osoby - zdravotníka. Druhé údaje (3 a 4) jsou údaje zdravotnického zařízení, Obě kategorie mají 2 přihlašovací údaje: 1. k přístupu na portál - slouží ke správě přístupů a změně hesla a dále slouží ke generování komunikačního certifikátu 2. do samotného centrálního úložiště receptů - slouží pro komunikaci lékařského SW s CÚER. Pozor, údaje, které jste dostali ze SÚKLu, ještě nejsou aktivní, pro jejich aktivaci je třeba změnit heslo, ukážeme si níže. 1. Generování přístupových údajů pro zdravotnická zařízení Přihlášení do systému EI Na portálu klikněte na Správa přístupů. Ikona odroluje žadatele do dané sekce. Následně klikněte na Správa identit, Přihlášení a vstup do administrace, generování certifikátu. Nyní do portálu vyplníte svoje přihlašovací údaje zdravotnického zařízení, které jste obdrželi poštou (viz obr. 1. V tomto případě není možné pro přihlášení použít přístup zdravotníka.

3 Po přihlášení je nutné si poznamenat nové přístupové jméno (administrační login) zdravotnického zařízení do tohoto portálu. Bez tohoto loginu si nelze vygenerovat SSL certifikát pro přístup do systému erecept. Následuje krok nastavení hesla. Je nutné si zvolit heslo, které splňuje požadavky hesel dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Heslo musí mít min. 12 znaků a musí obsahovat min. jedno číslo, jedno velké písmeno a jedno malé písmeno. V hesle je možné použít i speciální znak # $ % ^ & * ( ) - _ = + [ ] { } ; :?. > <). V případě nesplnění požadavků nelze heslo použít. V hesle nepoužívejte diakritiku. Heslo se vyplňuje dvakrát pro potvrzení správnosti.

4 Až bude heslo vyplněné dvakrát správně a bude splňovat všechny požadavky, dojde k potvrzení v podobě zelené fajfky v poli, kde je vyplňováno heslo. Následuje aktualizace kontaktních údajů v podobě mobilního čísla a ové adresy. Mobilní číslo se vypisuje bez předvolby a portál akceptuje pouze česká telefonní čísla. Jakmile je formulář správně vyplněn, je možné jej potvrdit tlačítkem Odeslat v dolní části obrazovky.

5 Po odeslání potvrzení formuláře dochází k aktualizaci údajů uvedených uživatelem. Po tomto potvrzení již nebude původní heslo (viz obr. 1) dále funkční. Portál ještě jednou zobrazí všechny přístupové údaje pro přístup do ereceptu a na tento portál. Tyto údaje si, prosím, pečlivě někam poznamenejte. V případě, že uživatel uvedl ovou adresu, dojde k odeslání ové zprávy s přístupovými údaji na uvedený . Po potvrzení Děkuji, poznamenal jsem si, je možné přihlásit se novým přihlašovacím jménem a heslem do tohoto portálu a vygenerovat si komunikační certifikát zdravotnického zařízení pro přístup do systému erecept.

6 2. Generování komunikačního certifikátu pro zdravotnická zařízení V této části naleznete informace o generování certifikátu, zrušení certifikátu, obnovení certifikátu a zcela nové části systému externích identit - správy identit. Rozdíl mezi globálním (na celou agendu) komunikačním certifikátem a komunikačním certifikátem na jednotlivá pracoviště. V případě více pracovišť lze vygenerovat samostatný certifikát pro každé pracoviště provozovatele nebo jeden společný certifikát pro všechna pracoviště provozovatele. Pokud provozovatel vykonává více druhů činnosti (agend), je nutné vygenerovat pro každý druh činnosti - agendu (distributor, lékárna, zdravotnické zařízení atd.) certifikát zvlášť. Když se zdravotnické zařízení rozhodne minimálně u jednoho z pracovišť používat samostatný certifikát, nelze používat certifikát globální. Pokud chcete používat globální komunikační certifikát, vyberte certifikát označený ve screenu obrazovky:

7 Pokud chcete používat samostatný komunikační certifikát pro jednotlivá pracoviště, vyberte generování certifikátu, které je zaznačené ve screenu obrazovky: Po přihlášení do Portálu externích identit vyberte záložku Certifikáty. Následně zvolte tlačítko Generovat. Po kliknutí na tlačítko Generovat po Vás bude portál požadovat vytvoření hesla pro certifikát. Každý certifikát je chráněn přístupovým heslem, které musí splňovat nezbytné požadavky na bezpečnost

8 (musí mít alespoň 8 znaků a musí obsahovat malá písmena, velká písmena a číslice. Není možné zadávat písmena s diakritikou). Heslo slouží k zabezpečení komunikačního certifikátu a je nutné si jej poznamenat! Je dále nutné pro instalaci certifikátu. Pokud je zadáno dostatečně bezpečné heslo (heslo bude označeno zelenou fajfkou v poli, kde je vyplňováno heslo) a opakované zadání hesla se shoduje se zadaným heslem (opět zelená fajfka) je možné odeslat certifikát ke generování. Systém Externích identit ihned započne generovat certifikát (ve sloupci Generovat se objeví text Generuji... ). Tato služba je asynchronní a dobu generování certifikátu nelze přesně určit. Doporučujeme proto v této fázi práci ukončit a vrátit se k této službě za cca 1 hodinu. Portál není nutné mít při generování otevřený. Je možné zavřít webový prohlížeč a kdykoliv se přihlásit znovu, proces generování certifikátu se nepřeruší. Stav generování lze zjistit pomocí zeleného tlačítka Aktualizovat. Po vygenerování certifikátu zmizí v položce Certifikát hodnota Generuji. Stažení komunikačního certifikátu: Ve sloupci Zneplatnit se objeví ikona Zneplatnit a ve sloupci Certifikát se objeví ikona diskety. Kliknutím na disketu pak můžete certifikát stáhnout a dále pokračovat v instalaci certifikátu do Vašeho počítače.

9 Takto stažený certifikát si musíte nahrát do svého počítače (bude vyžadováno zadání hesla, které jste uvedli při generování certifikátu). Po instalaci a nastavení certifikátu v lékařském/lékárenském software, bude možno navázat spojení mezi zdravotnickým zařízením se systémem erecept SÚKL.

10 Zneplatnění komunikačního certifikátu: Vydaný komunikační certifikát můžete v případě porušení ochrany zneplatnit. Kliknutím na možnost Zneplatnit, dojde ke zneplatnění původního certifikátu a lze generovat (převydat) nový. Opětovné vydání (obnovení) komunikačního certifikátu: Vlastní certifikát má platnost 2 roky od data vydání, proto musíte nejméně každé dva roky vygenerovat, stáhnout a instalovat nový komunikační certifikát. Jedná se o znovu vydání certifikátu. Ikona Převydat ve sloupci Generovat se objeví nejdříve měsíc před exspirací certifikátu. Po převydání bude do data exspirace platný jak starý, tak nový certifikát.

11 Správa identit Po přihlášení do portálu se zobrazí Detail subjektu, kde můžete vybírat Ze záložek Obecné Pracoviště Certifikáty Moje žádosti Historie. V okně Obecné lze vidět základní informace jako IČO, přihlašovací jméno, adresa a název subjektu. V okně Pracoviště jsou vypsána pracoviště a jejich adresy a hlavně kódy, které je nutné zadat do systému pro správné fungování ereceptu. Okna Moje žádosti a Historie popisují, v jakém stavu se nachází podaná žádost a co se s účtem dělo v historii.