REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH."

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: Ing.Leoš Zádrapa DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1 z 112

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 0 Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Uchazeč: Ing.Leoš Zádrapa Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem 0,00 0,00 01 Uznatelné náklady 0,00 0,00 STA 001 SO 101 Chodník 0,00 0,00 Soupis 002 SO 102 Úpravy komunikace 0,00 0,00 Soupis 003 SO 201 Opěrné zdi 0,00 0,00 Soupis 004 SO 203 Rozšířní propustku 006 SO 302 Vodovod - nucená přeložka od lomového bodu L - po lomový bod L4 009 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Soupis Soupis Soupis 02 Neuznatelné náklady 0,00 0,00 STA 201 SO 101 Chodník 0,00 0,00 Soupis 202 SO 102 Úpravy komunikací 0,00 0,00 Soupis 203 SO 201 Opěrné zdi 0,00 0,00 Soupis 204 SO 301 Kanalizace dešťová 0,00 0,00 Soupis 207 SO 302 Vodovod 0,00 0,00 Soupis 208 SO 401 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 Soupis Strana 2 z 112

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec Objekt: 01 - Uznatelné náklady Soupis: SO 101 Chodník KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Uchazeč: Projektant: Ing.Leoš Zádrapa IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 3 z 112

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec 01 - Uznatelné náklady SO 101 Chodník Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Ing.Leoš Zádrapa Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Zakládání 0, Vodorovné konstrukce 0, Komunikace pozemní 0, Trubní vedení 0, Ostatní konstrukce a práce, bourání 0, Přesun sutě 0, Přesun hmot 0,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 Strana 4 z 112

5 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec 01 - Uznatelné náklady SO 101 Chodník Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Ing.Leoš Zádrapa Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0,00 D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce 0,00 1 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 500,0*2, ,000 m ,000 0,00 CS ÚRS K Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m ,000 0,00 CS ÚRS K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 135,000 0,00 CS ÚRS "stáv.žlab" 75,0*0,8 60,000 "zpevnění svahu tvarkovami" 75,0*1,0 75,000 Součet 135,000 4 K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 67,000 0,00 CS ÚRS "podkl.vrstvy komunikace" 67,0 67,000 5 K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 350 mm m2 70,000 0,00 CS ÚRS "nezpevněné plochy" 70,0 70,000 6 K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 67,000 0,00 CS ÚRS "podkl.vrstvy komunikace" 67,0 67,000 7 K Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 137,400 0,00 CS ÚRS Strana 5 z 112

6 "odfrézování podél obrubníků" 137,4 137,400 8 K Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu m 30,000 0,00 CS ÚRS K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 379,400 0,00 CS ÚRS or 3794,0*0,1 379, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 834,500 0,00 CS ÚRS j 1669, ,000 j*0,5 834, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 250,350 0,00 CS ÚRS ,000*0,3*0,5 250, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 834,500 0,00 CS ÚRS j*0,5 834, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 250,350 0,00 CS ÚRS j*0,5*0,3 250, K Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 185,721 0,00 CS ÚRS "výkop pro propoj.potrubí " 0,6*2,96*1,8 3,197 0,6*2,56*1,8 2,765 0,6*2,66*2,8 4,469 0,6*2,96*1,3 2,309 0,6*3,65*1,8 3,942 0,6*2,25*2,6 3,510 0,6*3,73*2,1 4,700 0,6*1,25*9,5 7,125 0,6*1,58*1,7 1,612 0,6*1,66*1,5 1,494 0,6*1,35*1,5 1,215 0,6*1,33*1,8 1,436 0,6*1,27*1,7 1,295 0,6*1,5*1,4 1,260 0,6*1,5*(50,5-33,3) 15,480 r1 Mezisoučet 55,809 "výkop pro drenáž" r2 (0,3+0,5)*0,6*0,5*1063,0 255,120 Mezisoučet 255,120 "dokopání pro obrubníky" 0,35*0,15*(719,0+66,0+20,0) 42,263 0,25*0,1*730,0 18,250 r3 Mezisoučet 60,513 r Součet 371,442 r*0,5 185,721 Strana 6 z 112

7 15 K Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 r*0,5*0,3 55,716 m3 55,716 0,00 CS ÚRS K Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 185,721 0,00 CS ÚRS r*0,5 185, K Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 m3 55,716 0,00 CS ÚRS r*0,5*0,3 55, K Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 "výkop pro UV" s 1,2*1,2*2,6*8 29,952 s*0,5 14,976 m3 14,976 0,00 CS ÚRS K Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 4,493 0,00 CS ÚRS s*0,5*0,3 4, K Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 s*0,5 14,976 m3 14,976 0,00 CS ÚRS K Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 m3 4,493 0,00 CS ÚRS s*0,5*0,3 4, K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 85,858 0,00 CS ÚRS "výkop pro propoj.potrubí " 1,25*9,5*2 23,750 1,58*1,7*2 5,372 1,66*1,5*2 4,980 1,35*1,5*2 4,050 1,33*1,8*2 4,788 1,27*1,7*2 4,318 1,5*1,4*2 4,200 (50,5-33,3)*2 34,400 Součet 85, K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 82,970 0,00 CS ÚRS "výkop pro propoj.potrubí " 2,96*1,8*2 10,656 2,56*1,8*2 9,216 2,66*2,8*2 14,896 2,96*1,3*2 7,696 3,65*1,8*2 13,140 2,25*2,6*2 11,700 3,73*2,1*2 15,666 Součet 82,970 Strana 7 z 112

8 24 K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 85,858 0,00 CS ÚRS K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 82,970 0,00 CS ÚRS K Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 99,840 0,00 CS ÚRS "UV" 1,2*4*2,6*8 99, K Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 99,840 0,00 CS ÚRS K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 85,761 0,00 CS ÚRS r1+s 85, K Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 318,600 0,00 CS ÚRS "odvoz ornice na mezideponii" or1*0,1 159,300 "dovoz ornice z mezideponie" or1*0,1 159,300 Součet 318, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m ,146 0,00 CS ÚRS "odvoz přebytečné ornice" or-or1*0,1 220,100 "odvoz přebytečné zeminy" o1 1669,0-67,5+r-z 1 909,046 o Součet 2 129, K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m o* ,460 m ,460 0,00 CS ÚRS K Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 67,500 0,00 CS ÚRS K Uložení sypaniny na skládky m ,146 0,00 CS ÚRS o 2 129, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 188,107 0,00 CS ÚRS o1*1, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,896 0,00 CS ÚRS r1+s 85,761 -p1-p2-16,665-0,5*0,5*2,6*8-5,200 z Součet 63, K Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 159,300 0, *0,1 159, K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,635 0,00 CS ÚRS p1 0,6*0,45*50,5 13,635 Strana 8 z 112

9 38 M kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna t 27,270 0,00 CS ÚRS ,635*2 'Přepočtené koeficientem množství 27, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,000 0,00 CS ÚRS D 2 Zakládání 0,00 40 K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm r2 255,120 m3 255,120 0,00 CS ÚRS K Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m ,000 0,00 CS ÚRS M geotextilie m ,450 0,00 CS ÚRS ,000*1, , K Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 1 063,000 0,00 CS ÚRS D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 44 K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,030 0,00 CS ÚRS p2 0,6*0,1*50,5 3,030 D 5 Komunikace pozemní 0,00 45 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32mm m ,500 0,00 CS ÚRS ch , K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0-32mm m2 92,000 0,00 CS ÚRS ch2 92, K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m ,500 0,00 CS ÚRS "chodník pochůzí" 1611, ,000 "červená dlažba" 5,0 5,000 "červená dlažba s výstupky" 14,5 14,500 ch1 Součet 1 630, M dlažba skladebná tl.6 cm přírodní m ,550 0,00 CS ÚRS ,0*1, , M dlažba skladebná tl.6 cm červená m2 5,250 0,00 CS ÚRS ,0*1,05 5, M dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná m2 15,225 0,00 CS ÚRS ,5*1,05 15, K Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 19,500 0,00 CS ÚRS Strana 9 z 112

10 5,0+14,5 19, K Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 92,000 0,00 CS ÚRS "sjezdy" 69,5 69,500 "sjezdy červená s výstupky" 22,5 22,500 ch2 Součet 92, M dlažba skladebná tl.8 cm přírodní m2 69,500 0,00 CS ÚRS M dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná m2 23,625 0,00 CS ÚRS ,5*1,05 23, K Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 22,500 0,00 CS ÚRS D 8 Trubní vedení 0,00 56 K Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 50,500 0,00 CS ÚRS K Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 8,000 0,00 CS ÚRS "přesný výpis materiálu skruží upřesnit v projektu DPS" 8 8, M dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 8,000 0,00 CS ÚRS M skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm kus 8,000 0,00 CS ÚRS M skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d 45x30x5 cm kus 8,000 0,00 61 M skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm kus 8,000 0,00 CS ÚRS M skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x19,5x5 cm kus 8,000 0,00 CS ÚRS M skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm kus 7,000 0,00 CS ÚRS M skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm kus 7,000 0,00 CS ÚRS M skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS M prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 8,000 0,00 CS ÚRS K Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 8,000 0,00 CS ÚRS M rám zabetonovaný DIN /500 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS M R111 Mříž C250 M2 litinová DIN , 500/500 kus 8,000 0,00 70 M koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 8,000 0,00 CS ÚRS D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Strana 10 z 112

11 71 K R01 Přesunutí stáv.svislé dopravní značky vč.nového základu kus 4,000 0,00 72 K Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "BO 15/25" 719,0 719,000 "snížený BO 15/15" 66,0 66,000 "přechodový" 20 20,000 Součet 805,000 m 805,000 0,00 CS ÚRS M obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá kus 754,950 0,00 CS ÚRS ,000*1,05 754, M obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 66,000 0,00 CS ÚRS M obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm kus 20,000 0,00 CS ÚRS K Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 730,000 0,00 CS ÚRS M obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 766,500 0,00 CS ÚRS ,000*1,05 766, K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C35/45 0,35*0,1*(719,0+66,0+20,0) 28,175 0,15*0,1*730,0 10,950 Součet 39, K R1 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkový z litiny vč.obetonování C35/ , K Odvodňovací žlab vpusť dl.500mm světlá š.100mm s roštem třídy C250 uložení do betonu C35/45 m3 39,125 0,00 CS ÚRS m 209,000 0,00 kus 5,000 0,00 CS ÚRS D 997 Přesun sutě 0,00 81 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 111,137 0,00 CS ÚRS ,262-43, , K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 111,603 0,00 CS ÚRS ,137* , K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 43,125 0,00 CS ÚRS K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 819,375 0,00 CS ÚRS ,125*19 819, K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 154,262 0,00 CS ÚRS Strana 11 z 112

12 86 K Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 43,125 0,00 CS ÚRS K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 56,346 0,00 CS ÚRS K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 54,791 0,00 CS ÚRS ,262-56,346-43,125 54,791 D 998 Přesun hmot 0,00 89 K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 842,688 0,00 CS ÚRS D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 90 K Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 0,00 CS ÚRS Strana 12 z 112

13 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec Objekt: 01 - Uznatelné náklady Soupis: SO 102 Úpravy komunikace KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Uchazeč: Projektant: Ing.Leoš Zádrapa IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 13 z 112

14 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec 01 - Uznatelné náklady SO 102 Úpravy komunikace Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Ing.Leoš Zádrapa Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Svislé a kompletní konstrukce 0, Vodorovné konstrukce 0, Komunikace pozemní 0, Trubní vedení 0, Ostatní konstrukce a práce, bourání 0, Přesun sutě 0, Přesun hmot 0,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 Strana 14 z 112

15 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec 01 - Uznatelné náklady SO 102 Úpravy komunikace Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Ing.Leoš Zádrapa Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0,00 D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce 0,00 1 K Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 237,000 0,00 CS ÚRS K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 44,900 0,00 CS ÚRS or2 (954,0-505,0)*0,1 44,900 3 K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 132,500 0,00 CS ÚRS j (865,0-600,0) 265,000 j*0,5 132,500 4 K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 39,750 0,00 CS ÚRS j*0,3*0,5 39,750 5 K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 132,500 0,00 CS ÚRS j*0,5 132,500 6 K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 39,750 0,00 CS ÚRS j*0,5*0,3 39,750 7 K Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 43,200 0,00 CS ÚRS "výkop pro propoj.potrubí " r1 0,6*2,0*(48,0+24,0) 86,400 r3 Mezisoučet 86,400 r Součet 86,400 Strana 15 z 112

16 r*0,5 43,200 8 K Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 r*0,5*0,3 12,960 m3 12,960 0,00 CS ÚRS K Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 43,200 0,00 CS ÚRS r*0,5 43, K Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 m3 12,960 0,00 CS ÚRS r*0,5*0,3 12, K Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 "výkop pro UV" s 1,2*1,2*2,0*19 54,720 s*0,5 27,360 m3 27,360 0,00 CS ÚRS K Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 8,208 0,00 CS ÚRS s*0,5*0,3 8, K Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 s*0,5 27,360 m3 27,360 0,00 CS ÚRS K Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 m3 8,208 0,00 CS ÚRS s*0,5*0,3 8, K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 288,000 0,00 CS ÚRS r1/0,6*2 288, K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 288,000 0,00 CS ÚRS K Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 182,400 0,00 CS ÚRS "UV" 1,2*4*2,0*19 182, K Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 182,400 0,00 CS ÚRS K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 141,120 0,00 CS ÚRS r1+s 141, K Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 72,400 0,00 CS ÚRS "odvoz ornice na mezideponii" 362*0,1 36,200 "dovoz ornice z mezideponie" 362*0,1 36,200 Součet 72, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 323,460 0,00 CS ÚRS "odvoz přebytečné ornice" or-or1*0,1 79,200 Strana 16 z 112

17 "odvoz přebytečné zeminy" o1 j+r-z 244,260 o Součet 323, K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m o* ,600 m ,600 0,00 CS ÚRS K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 16,200 0,00 CS ÚRS "naložení ornice na mezideponii pro rozprostření" or1*0,1 16, K Uložení sypaniny na skládky m3 323,460 0,00 CS ÚRS o 323, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 407,914 0,00 CS ÚRS o1*1,67 407, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 107,140 0,00 CS ÚRS r1+s 141,120 -p1-p2-24,480-0,5*0,5*2,0*19-9,500 z Součet 107, K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 20,160 0,00 CS ÚRS p1 0,6*0,45*48,0+0,6*0,5*24,0 20, M kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna t 40,320 0,00 CS ÚRS ,16*2 'Přepočtené koeficientem množství 40, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 425,000 0,00 CS ÚRS ,000 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 30 K Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 72,000 0,00 CS ÚRS ,000 D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 31 K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,320 0,00 CS ÚRS p2 0,6*0,1*72,0 4,320 D 5 Komunikace pozemní 0,00 32 K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 425,000 0,00 CS ÚRS k 425,000 Strana 17 z 112

18 33 K Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 850,000 0,00 CS ÚRS k*2 850, K Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 425,000 0,00 CS ÚRS k 425, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 425,000 0,00 CS ÚRS "doplnění komunikace" k 425,0 425, K Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 425,000 0,00 CS ÚRS k 425,000 D 8 Trubní vedení 0,00 37 K Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 48,000 0,00 CS ÚRS K Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 24,000 0,00 CS ÚRS K Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 72,000 0,00 CS ÚRS K Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 19,000 0,00 CS ÚRS "přesný výpis materiálu skruží upřesnit v projektu DPS" 19 19, M dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 19,000 0,00 CS ÚRS M skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm kus 19,000 0,00 CS ÚRS M skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d 45x30x5 cm kus 7,000 0,00 44 M skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS M skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm kus 14,000 0,00 CS ÚRS M prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 19,000 0,00 CS ÚRS K Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 19,000 0,00 CS ÚRS M rám zabetonovaný DIN /500 mm kus 19,000 0,00 CS ÚRS M mříž M1 D400 DIN , 500/500 mm kus 19,000 0,00 CS ÚRS M koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 19,000 0,00 CS ÚRS D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 51 K Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 610,000 0,00 CS ÚRS Strana 18 z 112

19 805* , M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 39,413 0,00 CS ÚRS ,000*0,024*1,02 39,413 D 997 Přesun sutě 0,00 53 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 60,672 0,00 CS ÚRS K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 152,768 0,00 CS ÚRS ,672*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 152, K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 60,672 0,00 CS ÚRS K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 60,672 0,00 CS ÚRS D 998 Přesun hmot 0,00 57 K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 509,964 0,00 CS ÚRS D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 58 K Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 0,00 CS ÚRS Strana 19 z 112

20 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec Objekt: 01 - Uznatelné náklady Soupis: SO 201 Opěrné zdi KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Uchazeč: Projektant: Ing.Leoš Zádrapa IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 20 z 112

21 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec 01 - Uznatelné náklady SO 201 Opěrné zdi Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Ing.Leoš Zádrapa Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Zakládání 0, Svislé a kompletní konstrukce 0, Vodorovné konstrukce 0, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0, Trubní vedení 0, Ostatní konstrukce a práce, bourání 0, Přesun sutě 0, Přesun hmot 0,00 PSV - Práce a dodávky PSV 0, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 Strana 21 z 112

22 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec 01 - Uznatelné náklady SO 201 Opěrné zdi Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Ing.Leoš Zádrapa Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0,00 D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce 0,00 1 K Pomocné konstrukce při zabezpečení plastovým oplocením výšky do 1 m zřízení m 480,000 0,00 CS ÚRS zabezpečení stavební jámy ,5 476, ,000 2 K Pomocné konstrukce při zabezpečení plastovým oplocením výšky do 1 m odstranění m 480,000 0,00 CS ÚRS K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 448,450 0,00 CS ÚRS "OZ 8" 997,0-100,1 896,900 j2 Součet 896,900 j2*0,5 448,450 4 K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 830,258 0,00 CS ÚRS j3 "OZ 7" 1687,0-26, ,516 j3*0,5 830,258 5 K Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 383,612 0,00 CS ÚRS (j2+j3)*0,5*0,3 383,612 6 K Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 263,420 0,00 CS ÚRS j4 "OZ 4,5" 244,0+317,0-34,16 526,840 j4*0,5 263,420 Strana 22 z 112

23 7 K Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 79,026 0,00 CS ÚRS j4*0,5*0,3 79,026 8 K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 448,450 0,00 CS ÚRS j2*0,5 448,450 9 K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 830,258 0,00 CS ÚRS j3*0,5 830, K Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 383,612 0,00 CS ÚRS (j2+j3)*0,5*0,3 383, K Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 263,420 0,00 CS ÚRS j4*0,5 263, K Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 79,026 0,00 CS ÚRS j4*0,5*0,3 79, K Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve stísněných podmínkách z terénu m2 98,000 0,00 CS ÚRS "RD č.p.338" 14,0*7,0 98, M štětovnice ZTV IIIn, EN zn. S240GP (1.0021) dle EN t 0,762 0,00 CS ÚRS "obratovost štětovnic" 98*155,5*0,001*0,05 0, K Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve stísněných podmínkách m2 98,000 0,00 CS ÚRS K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m ,805 0,00 CS ÚRS j2+j3+j ,256 -z ,451 o Součet 1 204, K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m o* ,050 m ,050 0,00 CS ÚRS K Uložení sypaniny na skládky m ,805 0,00 CS ÚRS o 1 204, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 012,024 0,00 CS ÚRS o*1, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m ,451 0,00 CS ÚRS "OZ 7" 1213,0-19, ,957 "OZ 8" 762,0-76, ,494 z Součet 1 879,451 Strana 23 z 112

24 D 2 Zakládání 0,00 21 K Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 576,700 0,00 CS ÚRS "OZ 4" ,000 "OZ 5" 86 86,000 "OZ 7" 288-3,8 284,200 "OZ 8" ,5 134,500 Součet 576,700 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 22 K Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 35/45 m3 48,601 0,00 CS ÚRS "OZ 4" 0,32*0,3*(65,07-7,13) 5,562 "OZ 5" 0,32*0,3*71,0 6,816 "OZ 7" 0,35*0,3*(238,87-3,711) 24,692 "OZ 8" 0,35*0,3*(122,32-12,5) 11,531 Součet 48, K Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení m2 493,747 0,00 CS ÚRS "OZ 4" (0,32+0,3*2+0,1)*(65,07-7,13) 59,099 "OZ 5" (0,32+0,3*2+0,1)*71,0 72,420 "OZ 7" (0,35+0,3*2+0,1)*(238,87-3,711) 246,917 "OZ 8" (0,35+0,3*2+0,1)*(122,32-12,5) 115,311 Součet 493, K Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění m2 493,747 0,00 CS ÚRS K Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20 m3 91,459 0,00 CS ÚRS "podkl.beton" "OZ 4" 1,9*0,1*(15,5+11,94+30,47) 11,003 "OZ 5" 2,0*0,1*34,2 6,840 1,9*0,1*17,95 3,411 2,95*0,1*3,09 0,912 2,1*0,1*20,0 4,200 2,1*0,1*2,0 0,420 "OZ 7" Strana 24 z 112

25 1,65*0,1*19,62 3,237 1,65*0,1*20,0 3,300 1,45*0,1*(34,0+2,24+17,4+7,7) 8,894 1,95*0,1*21,21 4,136 2,25*0,1*(20,0+20,0+20,0+20,0) 18,000 1,65*0,1*(30,58+2,35) 5,433 "OZ 8" 1,8*0,1*(9,45-4,45+7,83) 2,309 2,25*0,1*(25,05+19,9) 10,114 1,95*0,1*(25,44+10,0) 6,911 1,4*0,1*(24,65-7,94) 2,339 Součet 91, K R Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 pohledový beton "OZ 4 v.č.-07" 1,6*0,3*(15,5+11,94+30,47) 27,797 "směr A" 15,5*1,1*0,25 4,263 "směr B" 30,47*(1,1+1,4)*0,5*0,25 9,522 "směr C" 11,94*(1,4+1,5)*0,5*0,25 4,328 Mezisoučet 45,910 "OZ 5 v.č.-09,10" 1,8*0,3*34,2 18,468 1,6*0,3*17,95 8,616 1,8*0,3*20,0 10,800 2,65*3,09*0,3 2,457 1,8*2,0*0,3 1,080 34,2*1,75*0,25 14,963 17,95*(1,38+1,08)*0,5*0,28 6,182 20,0*(1,75+1,38)*0,5*0,25 7,825 3,09*(1,14+1,24)*0,5*0,25 0,919 3,09*0,68*0,25 0,525 (0,25+1,05+0,25+0,95)*1,289*0,25 0,806 (0,25+1,05+0,25+0,95)*1,228*0,25 0,768 2,0*0,68*0,25 0,340 1,8*1,52*0,25 0,684 1,8*1,47*0,25 0,662 věnec u schodiště 3,6*0,32*0,3 0,346 Mezisoučet 75,441 "OZ 7 v.č.16,17,18" úsek 1,2 1,35*0,3*(19,62+20,0) 16,046 19,62*1,79*0,25 8,780 20,0*(1,79+1,5)*0,5*0,25 8,225 m3 494,440 0,00 Strana 25 z 112

26 úsek 3,4,6,7 1,15*0,3*(34,0+2,24+17,4+7,7) 21,162 34,0*1,5*0,25 12,750 2,24*(1,5+0,64)*0,5*0,25 0,599 17,4*1,5*0,25 6,525 7,7*(1,5+1,74)*0,5*0,25 3,119 úsek 8 1,65*0,3*21,21 10,499 21,21*(1,74+2,27)*0,5*0,25 10,632 úsek 9,10,11,12 1,95*0,3*20,0*4 46,800 20,0*(2,27+2,35)*0,5*0,25 11,550 20,0*(2,35+2,42)*0,5*0,25 11,925 20,0*(2,35+2,5)*0,25 24,250 20,0*(1,95+2,35)*0,5 43,000 úsek 13,14 1,35*0,3*(30,58+2,35) 13,337 30,58*(1,2+1,95)*0,5*0,25 12,041 2,35*(0,65+1,2)*0,5*0,25 0,543 Mezisoučet 261,783 "OZ 8 v.č.-20" úsek 1,2 1,5*0,3*(9,45-4,45+7,83) 5,774 (9,45-4,45)*(1,32+1,48)*0,5*0,25 1,750 7,83*(1,48+1,86)*0,5*0,25 3,269 úsek 3,4 1,95*0,3*(25,05+19,9) 26,296 25,05*(1,86+2,72)*0,5*0,25 14,341 19,9*(2,53+2,62)*0,5*0,25 12,811 úsek 5,6 1,65*0,3*(25,44+10,0) 17,543 25,44*(2,23+2,72)*0,5*0,25 15,741 10,0*(0,64+2,23)*0,5*0,25 3,588 úsek 7 1,1*0,3*(24,65-7,94) 5,514 (24,65-7,94)*1,12*0,25 4,679 Mezisoučet 111,306 Součet 494, K Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m ,707 0,00 CS ÚRS "podkl.beton" "OZ 4" (1,9+15,5+11,94+30,47)*2*0,1 11,962 "OZ 5" (2,0+34,2)*2*0,1 7,240 (1,9+17,95)*2*0,1 3,970 Strana 26 z 112

27 (2,95+3,09)*2*0,1 1,208 (2,1+20,0)*2*0,1 4,420 (2,0+2,1)*2*0,1 0,820 "OZ 7" (1,65+19,62)*2*0,1 4,254 (1,65+20,0)*2*0,1 4,330 (1,45+34,0+2,24+17,4+7,7)*2*0,1 12,558 (1,95+21,21)*2*0,1 4,632 (2,25+20,0+20,0+20,0+20,0)*2*0,1 16,450 (1,65+30,58+2,35)*2*0,1 6,916 "OZ 8" (1,8+9,45-4,45+7,83)*2*0,1 2,926 (2,25+25,05+19,9)*2*0,1 9,440 (1,95+25,44+10,0)*2*0,1 7,478 (1,4+24,65-7,94)*2*0,1 3,622 Mezisoučet 102,226 "OZ 4 v.č.-07" (1,6+15,5+11,94+30,47)*2*0,3 35,706 "směr A" 15,5*1,1*2 34,100 "směr B" 30,47*(1,1+1,4)*0,5*2 76,175 "směr C" 11,94*(1,4+1,5)*0,5*2 34,626 1,1*0,25 0,275 1,5*0,25 0,375 Mezisoučet 181,257 "OZ 5 v.č.-09,10" (1,8+34,2)*2*0,3 21,600 (1,6+17,95)*2*0,3 11,730 (1,8+20,0)*2*0,3 13,080 (2,65+3,09)*2*0,3 3,444 (1,8+2,0)*2*0,3 2,280 34,2*1,75*2 119,700 17,95*(1,38+1,08)*0,5*2 44,157 20,0*(1,75+1,38)*0,5*2 62,600 3,09*(1,14+1,24)*0,5*2 7,354 3,09*0,68*2 4,202 (0,25+1,05+0,25+0,95)*1,289*2 6,445 (0,25+1,05+0,25+0,95)*1,228*2 6,140 2,0*0,68*2 2,720 1,8*1,52*2 5,472 1,8*1,47*2 5,292 (1,08+1,24)*0,25*10 5,800 věnec u schodiště 3,6*0,3*2 2,160 Mezisoučet 324,176 "OZ 7 v.č.16,17,18" Strana 27 z 112

28 úsek 1,2 (1,35+19,62+20,0)*2*0,3 24,582 19,62*1,79*2 70,240 20,0*(1,79+1,5)*0,5*2 65,800 (1,79+1,5)*0,25 0,823 úsek 3,4,6,7 (1,15+34,0+2,24+17,4+7,7)*2*0,3 37,494 34,0*1,5*2 102,000 2,24*(1,5+0,64)*0,5*2 4,794 17,4*1,5*2 52,200 7,7*(1,5+1,74)*0,5*2 24,948 (1,5+1,74)*0,25*2 1,620 (1,5+1,74+0,64+1,5)*0,25 1,345 úsek 8 (1,65+21,21)*2*0,3 13,716 21,21*(1,74+2,27)*0,5*2 85,052 (1,74+2,27)*0,25 1,003 úsek 9,10,11,12 (1,95+20,0)*2*0,3*4 52,680 20,0*(2,27+2,35)*0,5*2 92,400 20,0*(2,35+2,42)*0,5*2 95,400 20,0*(2,35+2,5)*0,5*2 97,000 20,0*(1,95+2,35)*0,5*2 86,000 (2,27+2,35+2,42+2,5+1,95)*0,25 2,873 úsek 13,14 (1,35+30,58+2,35)*2*0,3 20,568 30,58*(1,2+1,95)*0,5*2 96,327 2,35*(0,65+1,2)*0,5*2 4,348 (1,2+1,95+0,65+1,2)*0,25 1,250 Mezisoučet 1 034,463 "OZ 8 v.č.-20" úsek 1,2 (1,5+9,45-4,45+7,83)*2*0,3 8,598 (9,45-4,45)*(1,32+1,48)*0,5*2 14,000 7,83*(1,48+1,86)*0,5*2 26,152 (1,32+1,48*2+1,86)*0,25 1,535 úsek 3,4 (1,95+25,05+19,9)*2*0,3 28,140 25,05*(1,86+2,72)*0,5*2 114,729 19,9*(2,53+2,62)*0,5*2 102,485 (1,86+2,72+2,53+2,62)*0,25 2,433 úsek 5,6 (1,65+25,44+10,0)*2*0,3 22,254 25,44*(2,23+2,72)*0,5*2 125,928 10,0*(0,64+2,23)*0,5*2 28,700 Strana 28 z 112

29 (2,23+2,72+0,64+2,23)*0,25 1,955 úsek 7 (1,1+24,65-7,94)*2*0,3 10,686 (24,65-7,94)*1,12*2 37,430 1,12*0,25*2 0,560 Mezisoučet 525,585 Součet 2 167, K Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m ,707 0,00 CS ÚRS K Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli t 32,411 0,00 CS ÚRS "OZ 4" (3228,8-338,9)*0,001 2,890 "OZ 5" 3969,4*0,001 3,969 "OZ 7" (15132,7-159,4)*0,001 14,973 "OZ 8" (11107,5-528,8)*0,001 10,579 Součet 32, K Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 14,723 0,00 CS ÚRS "OZ 4" (1851,0-249,2)*0,001 1,602 "OZ 5" 3950,3*0,001 3,950 "OZ 7" (6166,1-106,8)*0,001 6,059 "OZ 8" (3396,6-284,8)*0,001 3,112 Součet 14, K Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 730,952 0,00 CS ÚRS "OZ 4" 185,0-19, ,438 "OZ 5" 242,0 242,000 "OZ 7" 219,0-3, ,562 "OZ 8" 120,0-12, ,952 Součet 730,952 D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 32 K R Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 pohledový beton m3 4,730 0,00 "v.č.-11 OZ 5 schodiště" přístup k RD1 4,0*0,3*0,5*2 1,200 1,5*0,3*0,5 0,225 3,962*1,5*0,15 0,891 4,0*0,15*0,25*2 0,300 1,5*0,25*0,175*0,5*12 0,394 přístup k RD 2 1,3*0,945*0,25 0,307 1,3*0,6*0,25 0,195 1,3*1,5*0,1 0,195 1,3*0,33*0,15*0,5*4 0,129 Strana 29 z 112

30 1,3*2,75*0,25 0,894 Součet 4, K Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,137 0,00 CS ÚRS *5,267*1,3*0,001 0, K Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 19,232 0,00 CS ÚRS ,0*0,25*2 2,000 4,0*0,5*2*2 8,000 4,0*0,25*2*2 4,000 1,5*0,25*2 0,750 1,3*0,945*2 2,457 (1,3+2,75)*2*0,25 2,025 Součet 19, K Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 19,232 0,00 CS ÚRS K Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,300 0,00 CS ÚRS ,2*0,175*12 2,520 1,3*0,15*4 0,780 Součet 3, K Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,300 0,00 CS ÚRS D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 38 K Nátěr betonu opěrných zdí odolný CHRL m ,641 0,00 CS ÚRS římsa "OZ 4" (0,32+0,3*2+0,1*2)*(65,07-7,13) 64,893 "OZ 5" (0,32+0,3*2+0,1*2)*71,0 79,520 "OZ 7" (0,35+0,3*2+0,1*2)*(238,87-3,711) 270,433 "OZ 8" (0,35+0,3*2+0,1*2)*(122,32-12,5) 126,293 Mezisoučet 541,139 "OZ 4 v.č.-07" "směr A" 15,5*(0,49-0,3) 2,945 "směr B" 30,47*(0,653+0,79-0,3*2)*0,5 12,843 "směr C" 11,94*(0,79+1,289-0,3*2)*0,5 8,830 0,49*0,25 0,123 1,289*0,25 0,322 Mezisoučet 25,063 "OZ 5 v.č.-09,10" 34,2*1,75*2 119,700 Strana 30 z 112

31 17,95*(1,1+1,154-0,3*2)*0,5 14,845 20,0*(1,154+0,802-0,3*2)*0,5 13,560 3,09*(0,802+0,498-0,3*2)*0,5 1,082 3,09*0,68 2,101 (0,25+1,05+0,25+0,95)*1,289 3,223 (0,25+1,05+0,25+0,95)*1,228 3,070 2,0*0,68 1,360 1,8*1,52 2,736 1,8*1,47 2,646 (1,08+1,24)*0,25*10 5,800 věnec u schodiště 3,6*0,3*2 2,160 Mezisoučet 172,283 "OZ 7 v.č.16,17,18" úsek 1,2 19,62*(0,67-0,3) 7,259 20,0*(0,67+1,59-0,3*2)*0,5 16,600 (1,79+1,5)*0,25 0,823 úsek 3,4,6,7 34,0*(1,3-0,3) 34,000 2,24*(1,3-0,3)*0,5 1,120 17,4*1,0 17,400 7,7*1,0*0,5 3,850 1,0*0,25 0,250 (1,5+1,74+0,64+1,5)*0,25 1,345 úsek 8 21,21*(1,74+2,27-0,3*2)*0,5 36,163 (1,74+2,27-0,3*2)*0,25 0,853 úsek 9,10,11,12 20,0*(1,69+1,85)*0,5 35,400 20,0*1,85*0,5 18,500 20,0*(1,85+2,0)*0,5 38,500 20,0*(1,97+2,0-0,3*2)*0,5 33,700 (2,27+2,35+2,42+2,5+1,95)*0,25 2,873 úsek 13,14 30,58*(1,15+1,65)*0,5 42,812 2,35*1,7 3,995 (1,2+1,95+0,65+1,2)*0,25 1,250 Mezisoučet 296,693 "OZ 8 v.č.-20" úsek 1,2 (9,45-4,45)*(1,0+1,18)*0,5 5,450 7,83*(1,18+1,56)*0,5 10,727 (1,32+1,48*2+1,86)*0,25 1,535 úsek 3,4 Strana 31 z 112

32 25,05*(1,5+2,0)*0,5 43,838 19,9*(2,32+2,0)*0,5 42,984 (1,86+2,72+2,53+2,62)*0,25 2,433 úsek 5,6 25,44*(1,9+2,5)*0,5 55,968 10,0*1,5 15,000 (2,23+2,72+0,64+2,23)*0,25 1,955 úsek 7 (24,65-7,94)*0,3 5,013 1,12*0,25*2 0,560 Mezisoučet 185,463 Součet 1 220,641 D 8 Trubní vedení 0,00 39 K Potrubí z tvrdého PVC DN100 m 49,000 0,00 CS ÚRS Odvodnění OZ "OZ 4" 13*0,5 6,500 "OZ 5" 15,0*0,5 7,500 "OZ 7" 47,0*0,5 23,500 "OZ 8" 23*0,5 11,500 Součet 49,000 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 40 K Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 117,385 0,00 CS ÚRS "OZ 4" (1,74+2,101-0,3*2)*0,5*0,3*11 5,348 1,5*0,4*11 6,600 0,35*0,3*11 1,155 "OZ 5" 2,038*0,3*10 6,114 1,638*2 3,276 1,334*2 2,668 1,75*0,4*14 9,800 0,35*0,3*14 1,470 "OZ 7" 1,35*0,4*7 3,780 1,15*0,4*(7+4) 5,060 1,65*0,4*4 2,640 1,95*0,4*18 14,040 1,35*0,4*5 2,700 0,35*0,3*(7* ) 4,725 (0,9+0,62+0,67+0,9+1,59-0,4*2-0,3*2)*0,5*0,25*7 2,870 (1,3+0,9-0,4-0,3)*0,25*11 4,125 Strana 32 z 112

33 (1,99+0,9+2,15+0,9-0,4*2-0,3*2)*0,5*0,25*4 2,270 (2,15+0,9+2,3+0,9-0,4*2-0,3*2)*0,5*0,25*18 10,913 (1,45+0,9+0,9+1,0-0,4*2-0,3*2)*0,5*0,25*5 1,781 "OZ 8" 1,5*0,4*2 1,200 1,95*0,4*14 10,920 1,65*0,4*2 1,320 1,1*0,4*3 1,320 (1,38-0,9-0,4-0,3)*0,25*2-0,110 (2,52+0,9-0,4-0,3)*0,25*14 9,520 (1,88+0,9-0,4-0,3)*0,25*2 1,040 (0,9+0,92-0,4-0,3)*0,25*3 0,840 Součet 117, K Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem m 332,945 0,00 CS ÚRS "OZ 4" (1,74+2,101-0,3*2)*0,5*11 17,826 (1,5+0,35)*11 20,350 "OZ 5" 2,038*10 20,380 1,638*2 3,276 1,334*2 2,668 1,75*4 7,000 0,35*14 4,900 "OZ 7" 1,35*7 9,450 1,15*(7+4) 12,650 1,65*4 6,600 1,95*18 35,100 1,35*5 6,750 0,35*(7* ) 16,100 (0,9+0,62+0,67+0,9+1,59-0,4*2-0,3*2)*0,5*7 11,480 (1,3+0,9-0,4-0,3)*11 16,500 (1,99+0,9+2,15+0,9-0,4*2-0,3*2)*0,5*4 9,080 (2,15+0,9+2,3+0,9-0,4*2-0,3*2)*0,5*18 43,650 (1,45+0,9+0,9+1,0-0,4*2-0,3*2)*0,5*5 7,125 "OZ 8" 1,5*2 3,000 1,95*14 27,300 1,65*2 3,300 1,1*3 3,300 (1,38-0,9-0,4-0,3)*2-0,440 (2,52+0,9-0,4-0,3)*14 38,080 (1,88+0,9-0,4-0,3)*2 4,160 (0,9+0,92-0,4-0,3)*3 3,360 Strana 33 z 112

34 Součet 332, K Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 344,940 0,00 CS ÚRS "OZ 7" 238,87-3,75 235,120 "OZ 8" 122,32-12,5 109,820 Součet 344, M žlabovka betonová TBM Q kus 725,136 0,00 44 K Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m "RD č.p.338" 20 20, K Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití 20,000*30 600, K Demontáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m m 20,000 0,00 CS ÚRS m 600,000 0,00 CS ÚRS m 20,000 0,00 CS ÚRS K R Bourání schodiště m3 4,730 0,00 D 997 Přesun sutě 0,00 48 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 11,352 0,00 CS ÚRS K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 215,688 0,00 CS ÚRS ,352*19 'Přepočtené koeficientem množství 215, K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 11,352 0,00 CS ÚRS D 998 Přesun hmot 0,00 51 K Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 3 213,592 0,00 CS ÚRS D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 52 K Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m ,812 0,00 CS ÚRS "OZ 4" (1,5+16,468+30,47+11,937)*2*0,4 48,300 (1,5-0,3)*(16,468+30,47+11,937+7,126)*2 158,402 (1,39+1,589-0,3*2)*0,5*16,468*2 39,177 (1,589+1,639-0,3*2)*0,5*30,47*2 80,075 (1,693+1,954-0,3*2)*0,5*11,937*2 36,372 (1,39+1,463)*0,3 0,856 Strana 34 z 112

35 Mezisoučet 363,182 "OZ 5" (1,75+34,021+17,926+20,0)*2*0,4 58,958 (1,75-0,3)*(34,021+17,926+20,0) 104,323 (1,135+0,892+1,111-0,3*2)*0,5*5,008*2 12,710 (2,038-0,3)*(34,021-5,008)*2 100,849 (2,038-0,3)*17,926*2 62,311 (1,334+1,638-0,3*2)*0,5*020,0*2 47,440 (1,7-0,3)*(0,6+0,3)*4*2 10,080 (1,135+1,7)*0,25 0,709 Mezisoučet 397,380 "OZ 7" (1,35+37,6)*2*0,4 31,160 (1,35-0,25)*37,6 41,360 (1,15+75,87-37,6)*2*0,4 31,536 (1,15-0,25)*(75,87-37,6) 34,443 (1,15+3,711+21,551+3,626)*2*0,4 24,030 (1,15-0,25)*(21,551+3,626) 22,659 (1,65+22,0)*2*0,4 18,920 (1,65-0,25)*22,0 30,800 (1,95+19,989+67,13)*2*0,4 71,255 (1,95-0,25)*(19,989+67,13) 148,102 (1,35+25,0)*2*0,4 21,080 (1,35-0,25)*25,0 27,500 (0,9+1,59-0,3*2+1,3+0,9-0,3*2)*0,5*(1,1+37,6)*2 135,063 (0,9+1,3-0,3*2)*(19,506+18,72)*2 122,323 (0,9+1,3-0,3*2)*(21,551+3,626)*2 80,566 (0,9+1,99-0,3*2)*0,5*22,0*2 50,380 (0,9+1,99+0,9+2,15-0,3*2*2)*0,5*19,989*2 94,748 (0,9+2,15+0,9+2,3+0,9+1,97-0,3*2*3)/3*67,13*2 327,594 (0,9+1,97+0,9+1,45-0,3*2*2)*0,5*(25,0-2,922)*2 88,754 (0,9+1,45+1,9-0,3*2*2)*0,5*2,922*2 8,912 (0,9+1,59+2,15+0,9)*0,25*4 5,540 Mezisoučet 1 416,725 "OZ 8" (1,5+7,875)*2*0,4 7,500 (1,5-0,25)*(4,45+7,875) 15,406 (1,95+40,045-7,875)*2*0,4 27,296 (1,95-0,25)*(40,045-7,875) 54,689 (1,95+15,398+8,396+29,295-10,0)*2*0,4 36,031 (1,95-0,25)*(15,398+8,396+29,295-10,0) 73,251 (1,65+10,0)*2*0,4 9,320 (1,65-0,25)*10,0 14,000 (1,1+7,94+4,045+12,629)*2*0,4 20,571 (1,1-0,25)*(4,045+12,629) 14,173 Strana 35 z 112

36 (0,9+1,38-0,3*2)*(4,45+7,875)*2 41,412 (0,9+1,38+0,9+2,52-0,3*2*2)*0,5*20,0*2 90,000 (0,9+2,52+0,9+2,33-0,3*2*2)*0,5*19,9*2 108,455 (0,9+2,33+0,9+2,52-0,3*2*2)*0,5*20,0*2 109,000 (0,9+2,52+0,9+1,88-0,3*2*2)*0,5*(20,0+5,446-2,3)*2 115,730 (0,9+1,88+0,9+0,44-0,3*2*2)*0,5*2,3*2 6,716 (0,9+0,92-0,3*2)*(4,045+12,629)*2 40,685 (0,9+1,38+0,9+0,92)*0,25 1,025 Mezisoučet 785, , ,641 Součet 1 741, ,906* , M lak asfaltový t 1,219 0,00 CS ÚRS ,812*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 1, K Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za horka asfaltovým nátěrem m ,812 0,00 CS ÚRS M asfalt stavebně-izolační, t 5,922 0,00 CS ÚRS ,812*0,0017 'Přepočtené koeficientem množství 5, K Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 57 K Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 0,00 CS ÚRS Strana 36 z 112

37 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec Objekt: 01 - Uznatelné náklady Soupis: SO 203 Rozšířní propustku KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Uchazeč: Projektant: Ing.Leoš Zádrapa IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 37 z 112

38 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec 01 - Uznatelné náklady SO 203 Rozšířní propustku Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Ing.Leoš Zádrapa Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Svislé a kompletní konstrukce 0, Vodorovné konstrukce 0, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0, Ostatní konstrukce a práce, bourání 0, Přesun sutě 0, Přesun hmot 0,00 PSV - Práce a dodávky PSV 0, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0, Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00 Strana 38 z 112

39 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec 01 - Uznatelné náklady SO 203 Rozšířní propustku Místo: Valašská Bystřice Datum: Zadavatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Ing.Leoš Zádrapa Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0,00 D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce 0,00 1 K Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 15,500 0,00 CS ÚRS j "dle specifikace" 31,0 31,000 j*0,5 15,500 2 K Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 4,650 0,00 CS ÚRS j*0,5*0,3 4,650 3 K Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 15,500 0,00 CS ÚRS j*0,5 15,500 4 K Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 4,650 0,00 CS ÚRS j*0,5*0,3 4,650 5 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31,000 0,00 CS ÚRS K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m 31,000*10 310,000 m3 310,000 0,00 CS ÚRS K Uložení sypaniny na skládky m3 31,000 0,00 CS ÚRS K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 51,770 0,00 CS ÚRS ,000*1,67 51,770 Strana 39 z 112

40 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 9 K Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 35/45 pohledový m3 0,392 0,00 CS ÚRS opěrná zeď v.č.-05 2,9*0,45*0,3 0, K Mostní římsy ze ŽB C 35/45 m3 0,257 0,00 CS ÚRS v.č.-08 1,95*(0,3+0,15)*0,5*0,45*1,3 0, K Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení m2 2,010 0,00 CS ÚRS ,9*0,3*2 1,740 0,3*0,45*2 0,270 Součet 2, K Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění m2 2,010 0,00 CS ÚRS K Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 1,081 0,00 CS ÚRS ,95*(0,3+0,15)*0,5*2 0,878 0,45*0,3 0,135 0,45*0,15 0,068 Součet 1, K Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 1,081 0,00 CS ÚRS K Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli t 0,288 0,00 CS ÚRS ,621*110*0,001 0, K Výztuž mostních říms z betonářské oceli t 0,111 0,00 CS ÚRS ,9*0,001 0, K Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,186 0,00 CS ÚRS "podkl.beton OZ" opěrná zeď v.č.-05 (3,013+2,793)*0,5*2,0*0,1 0,581 (3,134+2,919)*0,5*2,0*0,1 0,605 Součet 1, K Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 pohledový m3 8,000 0,00 CS ÚRS opěrná zeď v.č.-05 (3,013+2,793)*0,5*1,7*0,4 1,974 (3,134+2,919)*0,5*1,7*0,4 2,058 2,793*2,0*0,28 1,564 2,919*2,3*0,28 1,880 Součet 7, ,000 Strana 40 z 112

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72.

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72. Strana 1 z 167 REKAPITULACE STAVBY Kód: 12345 Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: 21.5.2015 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 905-2 Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa KSO: 823 39 CC-CZ: 24124 Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018 Zadavatel: Městská část Praha 4 IČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,78. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH. SK47 II/231 Zruč Senec- průtah, SO Oprava povrchu ul.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,78. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH. SK47 II/231 Zruč Senec- průtah, SO Oprava povrchu ul. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: SK47 II/231 Zruč Senec- průtah, SO 101.1 Oprava povrchu ul.plzeňská KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 20. 10. 2016 Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE nol--------- celk. ceny objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3 49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10

Více

REKAPITULACE STAVBY. Opravy komunikací v obci Dobrá CZK Cena s DPH Cena bez DPH 5/ Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Opravy komunikací v obci Dobrá CZK Cena s DPH Cena bez DPH 5/ Kód: Stavba: REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 5/17067 Opravy komunikací v obci Dobrá 2017-2018 KSO: 822 27 CC-CZ: Místo: obec Dobrá Datum: 8. 11. 2017 Zadavatel: IČ: 002966589 Obec Dobrá Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,33. Cena bez DPH Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,33. Cena bez DPH Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín. Kód: Stavba: 1705030 Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Místo: ul. Slezská, Český Těšín Datum: 10.05.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: DIČ: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb.

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. SOUPIS PRACÍ Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov Nádražní 700 739

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Damníkov - Polní cesty C4 a C38 Cena bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cena s DPH CZK 0,00

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Damníkov - Polní cesty C4 a C38 Cena bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cena s DPH CZK 0,00 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: JAK Damníkov - Polní cesty C4 a C38 KSO: Místo: Datum: 27.1.2016 CC-CZ: Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Skalica Datum: 07.04.2015 Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody,909 01 Skalica Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 14008 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS KSO: CC-CZ: Místo: BRNO Datum: 04.02.2014 Zadavatel: Statutární město Brno IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 20140613 REVITALIZACE STŘEOVSÉHO NÁBŘEŽÍ JSO: CC-CZ: Místo: ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEOV Datum: Objednavatel: D Zhotovitel: D Projektant: Zpracovatel: D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více