Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014"

Transkript

1 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,20 = ,20 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,20 = ,20 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,83 = ,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,83 = ,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,83 = ,83 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00- = , ,00 = , ,37 = ,37 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2, ,00 = , ,00- = , ,37- = ,37- r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00- = , ,37- = ,37- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42, ,00- = , ,00 = , ,37 = ,37 1 z 2

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4460sl. 41,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72, b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,37- = ,37-2 z 2

3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014 Měsíc 12 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice čp. 68, Velké Svatoňovice I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , % Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,07 100,2 % Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,58 100,1 % Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyz. oso - 450,00 459, % Daň z příjmů právnických osob , , , % Daň z příjmů právnických osob za obce , , % Daň z přidané hodnoty , , , % Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 20,00 16,00 80 % Poplatek ze psů , , ,00 100,8 % Poplatek ze vstupného 2 000, , ,00 99,3 % Poplatek z ubytovací kapacity 2 000, , ,00 100,5 % Správní poplatky , , , % Daň z nemovitých věcí , , , % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 100,1 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Převody z rozpočtových účtů , , % Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , % Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , % Celkem za 0000: , , , % Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , % Celkem za 1031: , , , % Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , % Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , , % Celkem za 2310: , , , % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , % Celkem za 2321: , , , % Základní školy Odvody příspěvkových organizací , , ,95 100,2 % Celkem za 3113: , , ,95 100,2 % Ostatní záležitosti kultury 1 z 17

4 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,6 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , % Celkem za 3319: , , ,00 100,1 % Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 99,7 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 100,4 % Celkem za 3419: , , ,00 99,9 % Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 100,2 % Celkem za 3612: , , ,00 100,2 % Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , % Celkem za 3632: , , % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , % Celkem za 3639: , , , % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,1 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 100,4 % Celkem za 3722: , , ,00 100,2 % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,1 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , % Celkem za 4359: , , ,00 100,4 % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,6 % Příjmy z pronájmu pozemků 1 000, , ,00 100,4 % Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 100,00 18,00 18 % Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , % Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 99,6 % Celkem za 6171: , , ,23 99,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) , , ,85 101,6 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 50,00 4,91 9,8 % Celkem za 6310: , , ,76 101,3 % Rozpočtové příjmy: , , , % 2 z 17

5 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje 4 000,00 - -??? % Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 - -??? % Nákup materiálu j.n , , ,00 99,7 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 98,2 % Nákup ostatních služeb , , ,00 99,5 % Celkem za 1031: , , ,00 99,4 % Vnitřní obchod Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 99,6 % Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , ,40 98 % Celkem za 2141: , , ,40 99,5 % Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,8 % Nákup materiálu j.n , , , % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 78,6 % Nákup ostatních služeb , , ,00 99,8 % Opravy a udržování , , , % Budovy, haly a stavby , , , % Celkem za 2212: , , ,00 99,9 % Pitná voda Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,2 % Ostatní osobní výdaje , , , % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 97,8 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 98,9 % Ochranné pomůcky 3 000, , ,00 98,2 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,4 % Nákup materiálu j.n , , ,65 99,7 % Elektrická energie , , , % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 101,9 % Služby peněžních ústavů 2 000, , ,00 94 % Nákup ostatních služeb , , ,00 99,8 % Opravy a udržování , , ,00 99,8 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 99,9 % Budovy, haly a stavby , ,00 99,9 % Celkem za 2310: , , ,65 99,9 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup materiálu j.n , ,00 99,9 % Elektrická energie , , ,00 99,5 % Nákup ostatních služeb , , ,00 99,9 % Opravy a udržování ,00 - -??? % Celkem za 2321: , , ,00 99,7 % Základní školy Opravy a udržování , , % Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , % Budovy, haly a stavby , , , % Celkem za 3113: , , , % Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 93,3 % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 99 % 3 z 17

6 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 - -??? % Nákup materiálu j.n ,00 - -??? % Elektrická energie , , ,00 99,9 % Nákup ostatních služeb 1 000,00 - -??? % Opravy a udržování ,00 - -??? % Celkem za 3314: , , ,00 97,7 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 8 000, , , % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 - -??? % Nákup materiálu j.n , , ,00 99,6 % Plyn , , ,58 97,1 % Elektrická energie 8 000, , ,00 92 % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , ,00 99,4 % Pohoštění , , ,00 99,4 % Věcné dary , , ,00 99,9 % Dary obyvatelstvu 7 000, , , % Celkem za 3319: , , ,58 99,4 % Zachování a obnova kulturních památek Elektrická energie 1 000, ,00 977,00 97,7 % Celkem za 3322: 1 000, ,00 977,00 97,7 % Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n , , ,00 98,8 % Elektrická energie , , ,00 99,7 % Nákup ostatních služeb 5 000,00 - -??? % Opravy a udržování , , ,00 99,9 % Celkem za 3419: , , ,00 99,7 % Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n ,00 - -??? % Elektrická energie , , ,00 99,8 % Nákup ostatních služeb , , ,00 95,7 % Opravy a udržování , , ,00 99,9 % Celkem za 3612: , , ,00 99,8 % Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,1 % Nákup materiálu j.n , , ,00 99,3 % Elektrická energie , , ,00 99,8 % Opravy a udržování , , ,08 97,5 % Celkem za 3631: , , ,08 99,4 % Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje 2 000,00 - -??? % Celkem za 3632: 2 000,00 - -??? % Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 96 % Nákup ostatních služeb 7 000,00 - -??? % Celkem za 3639: , , ,00 96 % Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 - -??? % 4 z 17

7 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Nákup materiálu j.n , , ,00 99,8 % Nákup ostatních služeb , , , % Celkem za 3722: , , , % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , % Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,6 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,9 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,7 % Ochranné pomůcky 7 000, , , % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99,3 % Nákup materiálu j.n , , ,00 97,4 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99,9 % Nákup ostatních služeb ,00 - -??? % Opravy a udržování , , , % Celkem za 3745: , , ,00 99,9 % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,9 % Ostatní osobní výdaje 5 000, , , % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,9 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 000, , ,00 99,8 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,8 % Nákup materiálu j.n , , ,00 99,7 % Plyn , , ,79 99,9 % Elektrická energie , , ,00 99,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, , ,65 99,9 % Nákup ostatních služeb , , ,00 97,8 % Opravy a udržování , , , % Celkem za 4359: , , ,44 99,9 % Požární ochrana - dobrovolná část Ochranné pomůcky , ,00 98,6 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,3 % Nákup materiálu j.n , , ,00 93 % Elektrická energie , , ,00 90,6 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99,1 % Služby peněžních ústavů 1 000, ,00 222,00 22,2 % Služby školení a vzdělávání 5 000,00 - -??? % Nákup ostatních služeb , , ,00 97,8 % Opravy a udržování , , ,00 95,5 % Celkem za 5512: , , ,00 97,1 % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,8 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,9 % Celkem za 6112: , , ,00 99,9 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní osobní výdaje , ,00 99,7 % Nákup materiálu j.n , ,00 96,9 % Pohonné hmoty a maziva - 600,00 527,00 87,8 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 99,2 % Nákup ostatních služeb , ,90 99 % 5 z 17

8 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Pohoštění , ,00 98,3 % Celkem za 6115: , ,90 99,1 % Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje , ,00 99,8 % Nákup materiálu j.n , ,00 95,3 % Pohonné hmoty a maziva - 500,00 351,00 70,2 % Nákup ostatních služeb , ,90 99 % Pohoštění , ,00 93,9 % Celkem za 6117: , ,90 98,4 % Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , % Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,2 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,9 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,8 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , ,00 98,7 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 98,8 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,9 % Nákup materiálu j.n , , ,00 99,7 % Studená voda , ,00 97,5 % Plyn , , , % Elektrická energie , , ,00 99,9 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99,6 % Poštovní služby 9 000, , ,00 99,1 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,35 99,7 % Služby peněžních ústavů , , ,00 98,3 % Služby školení a vzdělávání , , ,00 99,7 % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , ,00 79,2 % Programové vybavení , , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000, , ,00 97,2 % Pohoštění , , ,00 98,9 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 99,9 % Neinvestiční transfery obcím , , % Nákup kolků 3 000,00 - -??? % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 99,7 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 99,3 % Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , % Budovy, haly a stavby , , ,00 99,9 % Dopravní prostředky , , % Pozemky ,00 - -??? % Celkem za 6171: , , ,98 99,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů , , ,80 84,8 % Celkem za 6310: , , ,80 84,8 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , % Celkem za 6320: , , % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům , , % Celkem za 6330: , , % 6 z 17

9 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , % Celkem za 6399: , , % Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , ,10 99,9 % Celkem za 6402: , ,10 99,9 % Rozpočtové výdaje: , , ,83 99,8 % 7 z 17

10 III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,37- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,37-8 z 17

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,26 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,94 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,20 Konsolidace příjmů , , Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,20 9 z 17

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,43 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,40 Výdaje celkem , , ,83 Konsolidace výdajů , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně , , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,83 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,37 Třída 8 - Financování , , ,37- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,37-10 z 17

13 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,37- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,37- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé z 17

14 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 17

15 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 17

16 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , , , , ,00 Celkem: ,00 14 z 17

17 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 17

18 XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , , ,00 Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění: , ,00 Prost. jedn. 16 z 17

19 XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , , , ,00 29, ,00 161,00 Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění: , ,00 Prost. jedn. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 17 z 17

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v K Rok M síc I O 2010 13 71249800 Název

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více