ROZHODNUTÍ VLÁDY VSR. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ROZVOJE některých high-tech průmyslových programů pro národní rozvoj špičkových technologií VSR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ VLÁDY VSR. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ROZVOJE některých high-tech průmyslových programů pro národní rozvoj špičkových technologií VSR"

Transkript

1 V Hanoji, ROZHODNUTÍ VLÁDY VSR SCHVÁLENÍ PROGRAMU ROZVOJE některých high-tech průmyslových programů pro národní rozvoj špičkových technologií VSR I. CÍLE 1.Do roku 2015: - Použití vyspělých technologií ke zvýšení hodnoty průmyslové výroby technologií asi 30% z celkové hodnoty průmyslové výroby, zvýšení kvality služeb. - Zvýšení kapacity, efektivity, technologické inovace a podporovat výrobu high-tech produktů, které splňují asi 20-25% výrobků poptávky technologií nezbytných pro výrobu, domácí spotřeby a aby hodnota vývozu dosáhla asi 15% hodnoty produkce. - Vytvořit alespoň 200 podniků na výrobu produktů nebo poskytování služeb na seznamu high-tech a podporovat vývoj produktů high-tech průmyslových programů. - Zaměřit se na investice do výroby některých průmyslových výrobků na podporu high-tech odvětví, snaží se dosáhnout co nejvyšší kvality výroby pitné vody v high-tech technologiích, aby dosáhly asi 40% v hodnotě investic v tomto odvětví.. 2.Do roku 2020: - Použití vyspělých technologií ke zvýšení hodnoty průmyslové výroby ve 40% z celkové produkce průmyslové výroby, vytváření nových služeb s vysokou přidanou hodnotou. - Zvýšení kapacity, efektivity, technologické inovace a podpory výroby high-tech produktů, které splňují potřeby asi 45% high-tech výrobků nezbytných pro výrobu a domácí spotřebu. Náklady na dosažení vývozu high-tech výrobků zvýšit o 25% hodnoty produkce. - Bude podporován vznik a vývoj přibližně 500 podniků, které vyrábějí nebo poskytují služby na seznamu high-tech výrobků i vývoj těchto produktů a technologií. - Podporovat průmyslové programy na podporu high-tech odvětví, snažit se dosáhnout vyšší rychlosti výroby tuzemských high-tech výrobků, aby dosáhly asi 50% v hodnotě těchto výrobků.

2 II. HLAVNÍ NÁPLŇ PRÁCE 1.. Applied Tech Industrial Na základě výsledků výzkumu nebo organizací transferu technologií pro vytváření a zavádění projektu, hlavní projekt, přizpůsobení high-tech experimentální vývoj k vytvoření high-tech technologií a produktů, vysoké investice do výrobního testování k dosažení perfektních high-tech výrobků, které se zaměřují na uplatnění high-tech na seznamu prioritních investic a rozvoje v tomto odvětví, podle následujících možností: a) strojírenství a automatizace - Aplikační technika navržena a vyrobena pomocí počítače (CAD / CAM) a při výrobě kompletního vybavení, hybných sil, zemědělských strojů, stavebních strojů a zařízení, obráběcích strojů, přístrojů a elektrických zařízení, aut, lodí nebo letadel i zdravotnických přístrojů a zařízení. - Osvojit si technologii a použití nových materiálů, laserových technologií, techniky přesného měření ve výrobě a automatizace výrobních a montážních zařízení pro výrobce ve Vietnamu. - Aplikace elektronického zařízení, automatického systému řízení, moderních inteligentních zařízení v řetězci synchronizace ve stavebnictví, hutnictví, chemickém průmyslu, zemědělství a lesnictví, rybolovu i v dopravě a v komunikacích. - Navrhnout a vyrobit zařízení automatizace, měření a zpracování informací, simulační systémy a roboty pro automatizaci průmyslové výroby. - Aplikace nanotechnologií při výrobě elektronických výrobků, technologií - v elektronické podobě ve všech fázích výroby, technologie pro akceleraci aplikací výroby elektronických materiálů ve vodním odvětví, nových materiálů, laserové technologie, výrobní technologie elektronické součástky - polovodiče (IC obvodů, elektronické čipy), návrhy technologie a výroba měřicích přístrojů, výroba technologie elektronických zařízení pro medicínské a biologické odvětví. b) Energetický sektor - Osvojit si technologie a design aplikací, zařízení na výrobu všech tepelných elektráren I vodních elektráren střední a velké kapacity, zařízení pro regulaci a měření přenosové soustavy a distribuci energie. - Provést všechny aplikace a systémy pro měření inteligentních řízení pro zvýšení spolehlivosti a přispět ke zlepšení účinnosti elektráren, spolehlivosti přenosové soustavy a distribuce elektrické energie.

3 - Využití moderních technologií pro sledování účinnosti a bezpečnosti provozu vodních nádrží, přehrad... - Osvojit si technologii a výrobu zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie, aplikace využívající obnovitelnou energii ze slunce, větru, bioplynu, biomasy, malých vodních elektráren, geotermálních zdrojů a biopaliv. - Řešení aplikační technologie pro úspory energie a zvýšení účinnosti I kontroly při výrobě, přenosu a spotřebě energie, postupně zvládnutí technologie k vytvoření energeticky úsporných zařízení. - Využití jaderné energie, aplikací této energie a jaderného průmyslu, inženýrských služeb a výrobních zařízení pro tuzemské vyzkoušení některých těchto radioaktivních zařízení v oblasti jaderného inženýrství. c) hutní průmysl - chemikálie - Aplikační technika systémů automatického řízení metalurgických procesů od surovin až po hotové výrobky, výstupy, softwar a integrované programy pro řízení procesů, seřizovacích zařízení a automatické regulace. - Přístup a rozvoj hlavních výrobních technologií high-tech barev šetrných k životnímu prostředí, high-tech výroby technické pryže, syntetické pryže, továren které se věnují této výrobě, elektro odvětvím, elektronice, obraně a bezpečnosti. d) potravinářský průmysl - Přístup a vývoj technologie k vytvoření kmenů nové kvalitní potravinářské výroby s vysokou účinností a stabilním kvašení v průmyslovém měřítku. - Zvládnutí a zdokonalení technologických procesů a aplikací technologických zařízení pro produkci enzymů, zpracování potravin, krmiv, přísad, chemikálií, farmaceutických surovin, biopaliv a spotřební zboží s cílem zajistit stabilní kvalitu a konkurenceschopnost na trhu. - Aplikace biotechnologií pro výrobu a testování výrobků vyrobených v průmyslových měřítku enzymových přípravků, bílkovinné pro potravinářský průmysl, výroba krmiv, přísad a chemikálie, farmaceutické suroviny, biopaliva a spotřebního zboží. - Široké uplatnění a technologie účinně a bílkovin enzymy byly studovány, vyráběných nebo ke zlepšení kvality, diverzifikace produktů a zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu k uspokojení poptávky, spotřeby a vývozu, což přispívá k rozvoji zpracovatelského průmyslu. - Výrobní linky, biotechnologie zařízení pro potravinářský průmysl.

4 e) těžba a zpracování nerostných surovin Použití technologie laserového měření, globální navigační technologie (GPS), stereoskopické obrazy, letecké fotografie a dálkového průzkumu z geofyzikálního průzkumu, zřízení a kreslení přesných map; - Aplikační software integrace, datové modelování, monitorování a řízení přírodních procesů. - Zvládnutí a aplikace čistých uhelných technologií, zplyňování uhlí v zemi, zkapalňování uhlí, výroba a využití uhelných kalů; - Aplikace kybernetické technologie, mechanizace, automatizace těžby a zpracování nerostných surovin, zplynování uhlí (UCG). 2.. Zlepšit efektivitu a rozvíjet aplikace Tech Service Rozvíjet a zlepšit účinnost i kvalitu služeb s vysokou přidanou hodnotou, včetně: - Vývoj komerčního provozu mobilních technologických aplikací a služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních terminálů. - Rozvoj integrovaných služeb založených na špičkových technologiích. - Použití vestavěných systémů technologií, rozpoznávání rukopisu, hlasu, obrazu, příští generace sítí, distribuované výpočetní techniky a vysoce výkonných počítačů, IPv6 internet, mobilní internet, zabezpečovací technika, zabezpečení sítě a důvěrnosti informací na vysoké úrovni e-commerce. - Vytvořit a rozvíjet řadu nových služeb, jako je budování infrastruktury a služby satelitní přenos dat, služby satelitním zpracování obrazu, cloud computing služby, aplikační služby technologie polohování globální / geografické informační technologie (GPS / GIS), návrh služeb a integrovat systém generace webových aplikací IPv6 internet, mobilní internet. - Aplikace genetického inženýrství s cílem zlepšit účinnost sekvenování služby a genetické expertizy, služby rychlých testů na přítomnost škodlivých mikroorganismů a toxinů. 3.. Rozvoj high-tech průmyslu Organizovat a vytvářet i prosazovat projekty, úkoly tvořit a rozvíjet high-tech průmysl. Konkrétně takto:

5 a) zvýšení kapacity, účinnosti, inovace a technologie zaměřené investice v klíčových oblastech, podporovat výrobu high-tech výrobků na seznamu high-tech produktů na podporu rozvoje průmyslových odvětví Tech následující: ICT průmysl Investice do operačního výrobního počítačového systému na vyhrazeném počítači, operačního systému pro mobilní zařízení, sítí a telekomunikačních systémů v národní telekomunikační infrastruktuře, počítačového rozhraní a mobilních zařízení ve vietnamském jazyku, software bezpečnosti, zabezpečení sítě a důvěrnosti informací na vysoké úrovni; ovladače terminálu 3G a příští generace sítí, softwarových telefonů a kodexů podporujích více služby na 3G i další generace sítí, softwarové aplikace systémů technologie využívající radiofrekvenční identifikace (RFID), software pro zpracování informací z oblasti zdraví - narození, systém ho automaticky překládat více jazyků textu, software pro rozpoznávání rukopisu, obrázků a zvuků, gest, pohybu, specializovaný software platformy pro měření a regulaci. Průmyslová výroba zařízení automatizace: - Podpora investičních projektů výroby a montáže číslicově řízených strojů, výroba a montáž digitálních regulátorů pro výrobu obráběcích strojů, výroba i montáž zařízení pro lékařské optické, laserové, refrakční i chirurgické výkony, výroba a montáž zařízení lékařské digitální diagnostické zobrazovací techniky. - Investice do výrobních systémů měřících přístrojů, ovladačů, regulátorů a automatizovaných monitorovacích zařízení pro synchronní systémy v petrochemických závodech, elektrárnách, cementárnách, při produkci potravinářských linek, ve farmaceutickém průmyslu, inteligentního převodníku z větrné energie a solární energie, solárních panelů, inteligentní sítě a připojení k internetu, který převádí elektronické příkazy; speciálních čipů pro měření a regulaci, mikroelektromechanických systémů (MEMS) a zařízení využívajících mikroelektromechanické systémy, nanoelektromechanické systémy, baterie, akumulátory pro vysoce výkonné zařízení a předávání informací, komunikace, čipových karet a čteček čipových karet, čteček RFID karet a zařízení pro tisk RFID tag čtecích zařízení, přijímačů, distribuce a konverze použití pozemního digitálního televizního vysílání a informačních technologií vyhrazeného spojení krátkého dosahu. Biotechnologický průmysl - Výzkum, vývoj a aplikace technologií enzymů, bílkovin, mikro-měřítka k průmyslové výrobě aminokyselin, bílkovin, organických kyselin, organických rozpouštědel,

6 biologických produkty pro zpracovatelský průmysl, potraviny, biopaliva, léky a ochranu životního prostředí proti znečištění. - Investice do výroby rekombinantní DNA vakcíny, rekombinantní proteinové vakcíny pro humánní použití, pro skot, drůbež a mořské plody; výroby biopaliv za pomoci biotechnologií z mořských řas, zemědělského odpadu a komunálních odpadů. Nové materiály v průmyslu Investice do výroby nanomateriálů pro průmyslové, zemědělské, lékařské, biologické a ekologické nanokompozity pro řadu průmyslových odvětví, průmyslové plasty s modulem pružnosti v tahu, zařízení pro výrobu konstrukčních plastů, nerezové oceli, slitin se zaměřením na tepelnou odolnost, odolnost proti opotřebení a speciálních slitin odolných I lehkých pro stavebnictví, které splňují požadavky na úsporu energie a úsporu finančních prostředků. b) Vznik a vývoj podniků vyrábějících high-tech výrobky, poskytování high-tech služeb Podpora podnikání v adaptivní výzkumu s cílem zlepšit dovážené technologie, vývoj transferu technologií, výzkumu v oblasti navrhování high-tech výrobků, principu vyšší účinnosti strojních zařízení a high-tech zařízení, aplikace výsledků experimentálního vývoje do výrobního testování k perfektní high-tech výrobků, před uvedením do výroby v průmyslovém měřítku. Podpora podniků produkujících špičkové technologie, průzkumu trhu, marketingu a propagace high-tech produktů. - Síť vývoje výrobků a high-tech služeb specializující se na potřeby trhu, poboček specializujících se na výzkum - výroba - účastníci trhu globálního hodnotového řetězce. - Zkvalitnění systému statistických ukazatelů high-tech odvětví špičkových technologií a služeb, průzkumy, posouzení stavu a možných aplikací v high-tech průmyslu pro každou fázi, výroby a dodávek high-tech výrobků na trh. - Podporovat činnosti na podporu obchodu, podpora zahraničních investic pro high-tech výrobky, budování image značky pro high-tech výrobky vyrobené ve Vietnamu. c) Rozvoj podpůrných odvětví pro rozvoj high-tech průmyslu Vytvářet a zavádět projekty pro vznik průmyslové výrobky na podporu high-tech průmyslu, se zaměřením na následující první produkty ze seznamu produktů podporujících prioritní rozvoj průmyslu:

7 Části, součásti a příslušenství Investice do výroby mechanických dílů s vysokou přesností za pomoci speciální techniky, forem s vysokou přesností výroby plastových výrobků, elektronických součástek, obvodů k vytváření elektronických periferií, do počítačů, pro elektroniku, spotřebiče, audiovizuální techniku, solární panely, sestavy i součásti zařízení pro výrobu napájení systémů z obnovitelných zdrojů energie. Materiály výroba Priorita přilákat zahraniční investice do klíčových těžebních projektů na výrobu elektronických materiálů, do těžby I zpracování vzácných zemin a drahých kovů v každém období, výroby základních chemických látek pro průmyslové biotechnologie, pro výrobu nových materálů chemického průmyslu, dále se zaměřením investic do výroby oceli, plastů, kompozitů, keramiky pro průmyslová zařízení výrobců průmyslové automatizace a informačních technologií. Vybavení a služby pro high-tech průmyslu Rozvoj systému údržby - oprav strojů, poradenských služeb a odborných znalostí na podporu transferu technologií pro high-tech podniky. III. Měřítka výkonnosti 1.. Používat mechanismus pobídek a) návrh projektu a další povinnosti v rámci programu jsou způsobilé pro pobídky podle právních předpisů tech a ustanovení rozhodnutí č. 2457/QD-TTg 31.prosince 2011 předsedy vlády VSR, kterým se schvaluje národní program pro rozvoj high-tech do roku b) pro pilotní projekty výroby a zpracování high-tech výrobků v rámci tohoto programu jsou uvedeny prioritní finanční prostředky na podporu investic v souladu se stavebními předpisy, dále ve schvalovacím řízení v rámci realizace tohoto programu. c) Projekt produkující high-tech výrobky bude mít high-tech aplikace v rámci programu nghiepthuoc za finanční podpory z oblastí vědy a techniky, z fondu na náklady transferu technologií, dále při koupení práv na design, nákup software a pro najímání zahraničních expertů.

8 2.. Finanční Financování programu se přidělí ze státního rozpočtu pro vědu a technologie, z fondů úvěrových institucí, podniků a jiných zákonných zdrojů. 3.. Na společenského vědomí a) posílit komunikaci a šíření dosažených výsledků a vývoje aplikací v high-tech průmyslu v hromadných sdělovacích prostředcích. - Budovat a vysílat televizní program specializující se na intenzivní aktivity high-tech aplikací v průmyslu a službách, zahrnující aktuální rozvoj high-tech průmyslu. - Výstavba a provoz elektronického informačního programu, informace, poradenství a služby řízení provozu technologických aplikací v průmyslu I ve službách, rozvoj některých odvětví high-tech průmyslu. - Kompilace dokumentů předložených publikací o high-tech výrobcích, high-tech aplikacích v průmyslu, zkušenosti z úspěšných modelů aplikací high-tech výrobků z domácích i zahraničních novin a časopisů. b) Možnost uspořádat fórum o uplatňování a rozvoji high-tech průmyslu. c) Zajistit návštěvy a průzkumy v zahraničních zemích vhodných pro školení zaměstnanců na řízení a rozvoj high-tech průmyslu. 4. Co se týče integrace a mezinárodní spolupráce a) Připojit se k organizaci a realizaci programů a projektů pro bilaterální a multilaterální spolupráci zejména v rozvojových zemích v oblasti high-tech průmyslu. b) Posílit mezinárodní spolupráci, budování kapacit pro zaměstnance pracující v high-tech průmyslu a ve službách organizačního poradenství, prostřednictvím přímých forem investic, seminářů a školení. c) spolupráce je realizací politiky institucionálního kritéria týkající se oblasti rozvoje hightech průmyslu. d) koordinuje se s testovací sítí v regionu ASEAN a mezinárodním testováním high-tech produktů.

9 IV. PROVÁDĚNÍ 1.. Ministerstvo průmyslu a obchodu VSR - Koordinovat s ministerstvem vědy a technologie i s příslušnými ministerstvy, výbory lidových provincií a s centrálně organizovanou implementací tohoto programu. - Zhotovit praktické příručky programu i testy realizace a každoročně přezkoumat provádění programu pro řídící výbor národního programu k rozvoji high-tech 2020 k předběžnému posouzení a vyhodnocení konečných výsledků realizace tohoto programu. - Koordinovat s ministerstvy a s příslušnými agenturami vypracování pokynů k provádění programu. - Koordinovat provádění programu s ostatními složkami programu národního programu k rozvoji high-tech v roce 2020 s ministerstvem vědy a techniky I s ministerstvem zemědělství a pro rozvoj venkova. - Shromažďovat praktické zkušennosti a návrhy pro zprávu předsedovi vlády k projednání a rozhodnutí změnit, upravit nebo doplnit obsah programu podle potřeby. 2.. Ministerstvo informatiky a spojů, musí koordinovat s ministerstvem průmyslu a obchodu formulování a provádění příslušných úkolů programu. 3.. Ministerstvo plánování a investic koordinuje s ministerstvem průmyslu a obchodu relevantní odhady nákladů rozložení investic i programový obsah. 4. Ministerstvo financí bude koordinovat s ministerstvem průmyslu a obchodu relevantní odhady nákladů. 5. Ministerstva, odvětví a provincie: - Na základě obsahu programu a funkce svěřené orgánu, ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu řídí program. - Integrace programu úkolů s úkolem rozvoj sektoru / místní programy socioekonomického rozvoje. Článek 2. Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem vydání. Premiér Nguyen Tan Dung

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském regionu Dunaj-Vltava

Analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském regionu Dunaj-Vltava Analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském regionu Dunaj-Vltava Zpracoval Günter Scheer, ÖAR-Regionalberatung GmbH Fichtegasse 2/17 A-1010 Wien www.oear.at Na objednávku a ve spolupráci

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více