ROZHODNUTÍ VLÁDY VSR. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ROZVOJE některých high-tech průmyslových programů pro národní rozvoj špičkových technologií VSR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ VLÁDY VSR. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ROZVOJE některých high-tech průmyslových programů pro národní rozvoj špičkových technologií VSR"

Transkript

1 V Hanoji, ROZHODNUTÍ VLÁDY VSR SCHVÁLENÍ PROGRAMU ROZVOJE některých high-tech průmyslových programů pro národní rozvoj špičkových technologií VSR I. CÍLE 1.Do roku 2015: - Použití vyspělých technologií ke zvýšení hodnoty průmyslové výroby technologií asi 30% z celkové hodnoty průmyslové výroby, zvýšení kvality služeb. - Zvýšení kapacity, efektivity, technologické inovace a podporovat výrobu high-tech produktů, které splňují asi 20-25% výrobků poptávky technologií nezbytných pro výrobu, domácí spotřeby a aby hodnota vývozu dosáhla asi 15% hodnoty produkce. - Vytvořit alespoň 200 podniků na výrobu produktů nebo poskytování služeb na seznamu high-tech a podporovat vývoj produktů high-tech průmyslových programů. - Zaměřit se na investice do výroby některých průmyslových výrobků na podporu high-tech odvětví, snaží se dosáhnout co nejvyšší kvality výroby pitné vody v high-tech technologiích, aby dosáhly asi 40% v hodnotě investic v tomto odvětví.. 2.Do roku 2020: - Použití vyspělých technologií ke zvýšení hodnoty průmyslové výroby ve 40% z celkové produkce průmyslové výroby, vytváření nových služeb s vysokou přidanou hodnotou. - Zvýšení kapacity, efektivity, technologické inovace a podpory výroby high-tech produktů, které splňují potřeby asi 45% high-tech výrobků nezbytných pro výrobu a domácí spotřebu. Náklady na dosažení vývozu high-tech výrobků zvýšit o 25% hodnoty produkce. - Bude podporován vznik a vývoj přibližně 500 podniků, které vyrábějí nebo poskytují služby na seznamu high-tech výrobků i vývoj těchto produktů a technologií. - Podporovat průmyslové programy na podporu high-tech odvětví, snažit se dosáhnout vyšší rychlosti výroby tuzemských high-tech výrobků, aby dosáhly asi 50% v hodnotě těchto výrobků.

2 II. HLAVNÍ NÁPLŇ PRÁCE 1.. Applied Tech Industrial Na základě výsledků výzkumu nebo organizací transferu technologií pro vytváření a zavádění projektu, hlavní projekt, přizpůsobení high-tech experimentální vývoj k vytvoření high-tech technologií a produktů, vysoké investice do výrobního testování k dosažení perfektních high-tech výrobků, které se zaměřují na uplatnění high-tech na seznamu prioritních investic a rozvoje v tomto odvětví, podle následujících možností: a) strojírenství a automatizace - Aplikační technika navržena a vyrobena pomocí počítače (CAD / CAM) a při výrobě kompletního vybavení, hybných sil, zemědělských strojů, stavebních strojů a zařízení, obráběcích strojů, přístrojů a elektrických zařízení, aut, lodí nebo letadel i zdravotnických přístrojů a zařízení. - Osvojit si technologii a použití nových materiálů, laserových technologií, techniky přesného měření ve výrobě a automatizace výrobních a montážních zařízení pro výrobce ve Vietnamu. - Aplikace elektronického zařízení, automatického systému řízení, moderních inteligentních zařízení v řetězci synchronizace ve stavebnictví, hutnictví, chemickém průmyslu, zemědělství a lesnictví, rybolovu i v dopravě a v komunikacích. - Navrhnout a vyrobit zařízení automatizace, měření a zpracování informací, simulační systémy a roboty pro automatizaci průmyslové výroby. - Aplikace nanotechnologií při výrobě elektronických výrobků, technologií - v elektronické podobě ve všech fázích výroby, technologie pro akceleraci aplikací výroby elektronických materiálů ve vodním odvětví, nových materiálů, laserové technologie, výrobní technologie elektronické součástky - polovodiče (IC obvodů, elektronické čipy), návrhy technologie a výroba měřicích přístrojů, výroba technologie elektronických zařízení pro medicínské a biologické odvětví. b) Energetický sektor - Osvojit si technologie a design aplikací, zařízení na výrobu všech tepelných elektráren I vodních elektráren střední a velké kapacity, zařízení pro regulaci a měření přenosové soustavy a distribuci energie. - Provést všechny aplikace a systémy pro měření inteligentních řízení pro zvýšení spolehlivosti a přispět ke zlepšení účinnosti elektráren, spolehlivosti přenosové soustavy a distribuce elektrické energie.

3 - Využití moderních technologií pro sledování účinnosti a bezpečnosti provozu vodních nádrží, přehrad... - Osvojit si technologii a výrobu zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie, aplikace využívající obnovitelnou energii ze slunce, větru, bioplynu, biomasy, malých vodních elektráren, geotermálních zdrojů a biopaliv. - Řešení aplikační technologie pro úspory energie a zvýšení účinnosti I kontroly při výrobě, přenosu a spotřebě energie, postupně zvládnutí technologie k vytvoření energeticky úsporných zařízení. - Využití jaderné energie, aplikací této energie a jaderného průmyslu, inženýrských služeb a výrobních zařízení pro tuzemské vyzkoušení některých těchto radioaktivních zařízení v oblasti jaderného inženýrství. c) hutní průmysl - chemikálie - Aplikační technika systémů automatického řízení metalurgických procesů od surovin až po hotové výrobky, výstupy, softwar a integrované programy pro řízení procesů, seřizovacích zařízení a automatické regulace. - Přístup a rozvoj hlavních výrobních technologií high-tech barev šetrných k životnímu prostředí, high-tech výroby technické pryže, syntetické pryže, továren které se věnují této výrobě, elektro odvětvím, elektronice, obraně a bezpečnosti. d) potravinářský průmysl - Přístup a vývoj technologie k vytvoření kmenů nové kvalitní potravinářské výroby s vysokou účinností a stabilním kvašení v průmyslovém měřítku. - Zvládnutí a zdokonalení technologických procesů a aplikací technologických zařízení pro produkci enzymů, zpracování potravin, krmiv, přísad, chemikálií, farmaceutických surovin, biopaliv a spotřební zboží s cílem zajistit stabilní kvalitu a konkurenceschopnost na trhu. - Aplikace biotechnologií pro výrobu a testování výrobků vyrobených v průmyslových měřítku enzymových přípravků, bílkovinné pro potravinářský průmysl, výroba krmiv, přísad a chemikálie, farmaceutické suroviny, biopaliva a spotřebního zboží. - Široké uplatnění a technologie účinně a bílkovin enzymy byly studovány, vyráběných nebo ke zlepšení kvality, diverzifikace produktů a zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu k uspokojení poptávky, spotřeby a vývozu, což přispívá k rozvoji zpracovatelského průmyslu. - Výrobní linky, biotechnologie zařízení pro potravinářský průmysl.

4 e) těžba a zpracování nerostných surovin Použití technologie laserového měření, globální navigační technologie (GPS), stereoskopické obrazy, letecké fotografie a dálkového průzkumu z geofyzikálního průzkumu, zřízení a kreslení přesných map; - Aplikační software integrace, datové modelování, monitorování a řízení přírodních procesů. - Zvládnutí a aplikace čistých uhelných technologií, zplyňování uhlí v zemi, zkapalňování uhlí, výroba a využití uhelných kalů; - Aplikace kybernetické technologie, mechanizace, automatizace těžby a zpracování nerostných surovin, zplynování uhlí (UCG). 2.. Zlepšit efektivitu a rozvíjet aplikace Tech Service Rozvíjet a zlepšit účinnost i kvalitu služeb s vysokou přidanou hodnotou, včetně: - Vývoj komerčního provozu mobilních technologických aplikací a služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních terminálů. - Rozvoj integrovaných služeb založených na špičkových technologiích. - Použití vestavěných systémů technologií, rozpoznávání rukopisu, hlasu, obrazu, příští generace sítí, distribuované výpočetní techniky a vysoce výkonných počítačů, IPv6 internet, mobilní internet, zabezpečovací technika, zabezpečení sítě a důvěrnosti informací na vysoké úrovni e-commerce. - Vytvořit a rozvíjet řadu nových služeb, jako je budování infrastruktury a služby satelitní přenos dat, služby satelitním zpracování obrazu, cloud computing služby, aplikační služby technologie polohování globální / geografické informační technologie (GPS / GIS), návrh služeb a integrovat systém generace webových aplikací IPv6 internet, mobilní internet. - Aplikace genetického inženýrství s cílem zlepšit účinnost sekvenování služby a genetické expertizy, služby rychlých testů na přítomnost škodlivých mikroorganismů a toxinů. 3.. Rozvoj high-tech průmyslu Organizovat a vytvářet i prosazovat projekty, úkoly tvořit a rozvíjet high-tech průmysl. Konkrétně takto:

5 a) zvýšení kapacity, účinnosti, inovace a technologie zaměřené investice v klíčových oblastech, podporovat výrobu high-tech výrobků na seznamu high-tech produktů na podporu rozvoje průmyslových odvětví Tech následující: ICT průmysl Investice do operačního výrobního počítačového systému na vyhrazeném počítači, operačního systému pro mobilní zařízení, sítí a telekomunikačních systémů v národní telekomunikační infrastruktuře, počítačového rozhraní a mobilních zařízení ve vietnamském jazyku, software bezpečnosti, zabezpečení sítě a důvěrnosti informací na vysoké úrovni; ovladače terminálu 3G a příští generace sítí, softwarových telefonů a kodexů podporujích více služby na 3G i další generace sítí, softwarové aplikace systémů technologie využívající radiofrekvenční identifikace (RFID), software pro zpracování informací z oblasti zdraví - narození, systém ho automaticky překládat více jazyků textu, software pro rozpoznávání rukopisu, obrázků a zvuků, gest, pohybu, specializovaný software platformy pro měření a regulaci. Průmyslová výroba zařízení automatizace: - Podpora investičních projektů výroby a montáže číslicově řízených strojů, výroba a montáž digitálních regulátorů pro výrobu obráběcích strojů, výroba i montáž zařízení pro lékařské optické, laserové, refrakční i chirurgické výkony, výroba a montáž zařízení lékařské digitální diagnostické zobrazovací techniky. - Investice do výrobních systémů měřících přístrojů, ovladačů, regulátorů a automatizovaných monitorovacích zařízení pro synchronní systémy v petrochemických závodech, elektrárnách, cementárnách, při produkci potravinářských linek, ve farmaceutickém průmyslu, inteligentního převodníku z větrné energie a solární energie, solárních panelů, inteligentní sítě a připojení k internetu, který převádí elektronické příkazy; speciálních čipů pro měření a regulaci, mikroelektromechanických systémů (MEMS) a zařízení využívajících mikroelektromechanické systémy, nanoelektromechanické systémy, baterie, akumulátory pro vysoce výkonné zařízení a předávání informací, komunikace, čipových karet a čteček čipových karet, čteček RFID karet a zařízení pro tisk RFID tag čtecích zařízení, přijímačů, distribuce a konverze použití pozemního digitálního televizního vysílání a informačních technologií vyhrazeného spojení krátkého dosahu. Biotechnologický průmysl - Výzkum, vývoj a aplikace technologií enzymů, bílkovin, mikro-měřítka k průmyslové výrobě aminokyselin, bílkovin, organických kyselin, organických rozpouštědel,

6 biologických produkty pro zpracovatelský průmysl, potraviny, biopaliva, léky a ochranu životního prostředí proti znečištění. - Investice do výroby rekombinantní DNA vakcíny, rekombinantní proteinové vakcíny pro humánní použití, pro skot, drůbež a mořské plody; výroby biopaliv za pomoci biotechnologií z mořských řas, zemědělského odpadu a komunálních odpadů. Nové materiály v průmyslu Investice do výroby nanomateriálů pro průmyslové, zemědělské, lékařské, biologické a ekologické nanokompozity pro řadu průmyslových odvětví, průmyslové plasty s modulem pružnosti v tahu, zařízení pro výrobu konstrukčních plastů, nerezové oceli, slitin se zaměřením na tepelnou odolnost, odolnost proti opotřebení a speciálních slitin odolných I lehkých pro stavebnictví, které splňují požadavky na úsporu energie a úsporu finančních prostředků. b) Vznik a vývoj podniků vyrábějících high-tech výrobky, poskytování high-tech služeb Podpora podnikání v adaptivní výzkumu s cílem zlepšit dovážené technologie, vývoj transferu technologií, výzkumu v oblasti navrhování high-tech výrobků, principu vyšší účinnosti strojních zařízení a high-tech zařízení, aplikace výsledků experimentálního vývoje do výrobního testování k perfektní high-tech výrobků, před uvedením do výroby v průmyslovém měřítku. Podpora podniků produkujících špičkové technologie, průzkumu trhu, marketingu a propagace high-tech produktů. - Síť vývoje výrobků a high-tech služeb specializující se na potřeby trhu, poboček specializujících se na výzkum - výroba - účastníci trhu globálního hodnotového řetězce. - Zkvalitnění systému statistických ukazatelů high-tech odvětví špičkových technologií a služeb, průzkumy, posouzení stavu a možných aplikací v high-tech průmyslu pro každou fázi, výroby a dodávek high-tech výrobků na trh. - Podporovat činnosti na podporu obchodu, podpora zahraničních investic pro high-tech výrobky, budování image značky pro high-tech výrobky vyrobené ve Vietnamu. c) Rozvoj podpůrných odvětví pro rozvoj high-tech průmyslu Vytvářet a zavádět projekty pro vznik průmyslové výrobky na podporu high-tech průmyslu, se zaměřením na následující první produkty ze seznamu produktů podporujících prioritní rozvoj průmyslu:

7 Části, součásti a příslušenství Investice do výroby mechanických dílů s vysokou přesností za pomoci speciální techniky, forem s vysokou přesností výroby plastových výrobků, elektronických součástek, obvodů k vytváření elektronických periferií, do počítačů, pro elektroniku, spotřebiče, audiovizuální techniku, solární panely, sestavy i součásti zařízení pro výrobu napájení systémů z obnovitelných zdrojů energie. Materiály výroba Priorita přilákat zahraniční investice do klíčových těžebních projektů na výrobu elektronických materiálů, do těžby I zpracování vzácných zemin a drahých kovů v každém období, výroby základních chemických látek pro průmyslové biotechnologie, pro výrobu nových materálů chemického průmyslu, dále se zaměřením investic do výroby oceli, plastů, kompozitů, keramiky pro průmyslová zařízení výrobců průmyslové automatizace a informačních technologií. Vybavení a služby pro high-tech průmyslu Rozvoj systému údržby - oprav strojů, poradenských služeb a odborných znalostí na podporu transferu technologií pro high-tech podniky. III. Měřítka výkonnosti 1.. Používat mechanismus pobídek a) návrh projektu a další povinnosti v rámci programu jsou způsobilé pro pobídky podle právních předpisů tech a ustanovení rozhodnutí č. 2457/QD-TTg 31.prosince 2011 předsedy vlády VSR, kterým se schvaluje národní program pro rozvoj high-tech do roku b) pro pilotní projekty výroby a zpracování high-tech výrobků v rámci tohoto programu jsou uvedeny prioritní finanční prostředky na podporu investic v souladu se stavebními předpisy, dále ve schvalovacím řízení v rámci realizace tohoto programu. c) Projekt produkující high-tech výrobky bude mít high-tech aplikace v rámci programu nghiepthuoc za finanční podpory z oblastí vědy a techniky, z fondu na náklady transferu technologií, dále při koupení práv na design, nákup software a pro najímání zahraničních expertů.

8 2.. Finanční Financování programu se přidělí ze státního rozpočtu pro vědu a technologie, z fondů úvěrových institucí, podniků a jiných zákonných zdrojů. 3.. Na společenského vědomí a) posílit komunikaci a šíření dosažených výsledků a vývoje aplikací v high-tech průmyslu v hromadných sdělovacích prostředcích. - Budovat a vysílat televizní program specializující se na intenzivní aktivity high-tech aplikací v průmyslu a službách, zahrnující aktuální rozvoj high-tech průmyslu. - Výstavba a provoz elektronického informačního programu, informace, poradenství a služby řízení provozu technologických aplikací v průmyslu I ve službách, rozvoj některých odvětví high-tech průmyslu. - Kompilace dokumentů předložených publikací o high-tech výrobcích, high-tech aplikacích v průmyslu, zkušenosti z úspěšných modelů aplikací high-tech výrobků z domácích i zahraničních novin a časopisů. b) Možnost uspořádat fórum o uplatňování a rozvoji high-tech průmyslu. c) Zajistit návštěvy a průzkumy v zahraničních zemích vhodných pro školení zaměstnanců na řízení a rozvoj high-tech průmyslu. 4. Co se týče integrace a mezinárodní spolupráce a) Připojit se k organizaci a realizaci programů a projektů pro bilaterální a multilaterální spolupráci zejména v rozvojových zemích v oblasti high-tech průmyslu. b) Posílit mezinárodní spolupráci, budování kapacit pro zaměstnance pracující v high-tech průmyslu a ve službách organizačního poradenství, prostřednictvím přímých forem investic, seminářů a školení. c) spolupráce je realizací politiky institucionálního kritéria týkající se oblasti rozvoje hightech průmyslu. d) koordinuje se s testovací sítí v regionu ASEAN a mezinárodním testováním high-tech produktů.

9 IV. PROVÁDĚNÍ 1.. Ministerstvo průmyslu a obchodu VSR - Koordinovat s ministerstvem vědy a technologie i s příslušnými ministerstvy, výbory lidových provincií a s centrálně organizovanou implementací tohoto programu. - Zhotovit praktické příručky programu i testy realizace a každoročně přezkoumat provádění programu pro řídící výbor národního programu k rozvoji high-tech 2020 k předběžnému posouzení a vyhodnocení konečných výsledků realizace tohoto programu. - Koordinovat s ministerstvy a s příslušnými agenturami vypracování pokynů k provádění programu. - Koordinovat provádění programu s ostatními složkami programu národního programu k rozvoji high-tech v roce 2020 s ministerstvem vědy a techniky I s ministerstvem zemědělství a pro rozvoj venkova. - Shromažďovat praktické zkušennosti a návrhy pro zprávu předsedovi vlády k projednání a rozhodnutí změnit, upravit nebo doplnit obsah programu podle potřeby. 2.. Ministerstvo informatiky a spojů, musí koordinovat s ministerstvem průmyslu a obchodu formulování a provádění příslušných úkolů programu. 3.. Ministerstvo plánování a investic koordinuje s ministerstvem průmyslu a obchodu relevantní odhady nákladů rozložení investic i programový obsah. 4. Ministerstvo financí bude koordinovat s ministerstvem průmyslu a obchodu relevantní odhady nákladů. 5. Ministerstva, odvětví a provincie: - Na základě obsahu programu a funkce svěřené orgánu, ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu řídí program. - Integrace programu úkolů s úkolem rozvoj sektoru / místní programy socioekonomického rozvoje. Článek 2. Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem vydání. Premiér Nguyen Tan Dung

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA A CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB 1. TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ 1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA Vývoj a inovace inovační aktivity společností, týkající se high-tech výrobků

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013

Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013 Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013 Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 Agenda 1. Podpora podnikání v kontextu EU 2. Podpora VaV a inovací v ČR

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Expirit, s.r.o. 2. 2. 2015 Expirit, s.r.o., 2015 2 OBSAH Změny v programovacích obdobích Základní informace o

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více