Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje"

Transkript

1 OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 35 SROP - Společný regionální operační program 43 Iniciativy společenství INTERREG IIIA ČR - POLSKO 52 INTERREG IIIA ČR - SASKO 57 Předvstupní nástroje - PHARE PHARE Grantová schémata na podporu podnikatelské infrastruktury 62 PHARE Grantová schémata na turistické infrastruktury 63 Kontakty Liberecký kraj - 04/2007 1

2 Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji OPERAČNÍ PROGRAMY Operační program Kraj Počet projektů Výše podpory z EU Liberecký kraj ,00 Průmysl a podnikání Královehradecký kraj ,00 Pardubický kraj ,00 Alokace ČR: 8 287,2 mil.kč NUTS II Severovýchod ,00 Celkem ČR ,00 Liberecký kraj ,00 Infrastruktura Královehradecký kraj ,00 Pardubický kraj ,00 Alokace ČR: 7 826,8 mil.kč NUTS II Severovýchod ,00 Celkem ČR ,00 Liberecký kraj ,75 Rozvoj lidských zdrojů - individuální projekty Královehradecký kraj ,25 Pardubický kraj ,50 NUTS II Severovýchod ,50 Celkem ČR ,85 Liberecký kraj ,32 Rozvoj lidských zdrojů - grantová schémata Královehradecký kraj ,88 Pardubický kraj ,33 Alokace ČR OPRLZ: ,5 mil.kč NUTS II Severovýchod ,53 Celkem ČR ,49 Liberecký kraj ,00 Rozvoj venkova Královehradecký kraj ,00 Pardubický kraj ,00 Alokace ČR: 5 557,8 mil.kč NUTS II Severovýchod ,00 Celkem ČR ,00 Liberecký kraj ,68 SROP Královehradecký kraj ,23 Pardubický kraj ,65 Alokace ČR: ,3 mil.kč NUTS II Severovýchod ,56 Celkem ČR ,00 CELKEM Liberecký kraj ,75 CELKEM Královehradecký kraj ,36 CELKEM Pardubický kraj ,48 CELKEM NUTS II Severovýchod ,59 Liberecký kraj - 04/2007 2

3 Počet projektů - Operační programy CELKEM Liberecký kraj CELKEM Královehradecký kraj CELKEM Pardubický kraj Výše podpory z EU - Operační programy , , ,36 CELKEM Liberecký kraj CELKEM Královehradecký kraj CELKEM Pardubický kraj Liberecký kraj - 04/2007 3

4 Iniciativa společenství Kraj Počet Výše podpory Projektů z EU Liberecký kraj ,00 INTERREG IIIA ČR - POLSKO Královehradecký kraj ,00 Pardubický kraj ,00 Alokace ČR: 16,5 mil. Eur NUTS II Severovýchod ,00 Celkem ČR ,00 Liberecký kraj ,00 INTERREG IIIA ČR - SASKO Karlovarský ,00 Ústecký ,00 Alokace ČR: 9,9 mil. Eur Celkem ČR ,00 CELKEM Liberecký kraj ,00 CELKEM Královehradecký kraj ,00 CELKEM Pardubický kraj ,00 CELKEM NUTS II Severovýchod ,00 Počet projektů Iniciativa společenství CELKEM Liberecký kraj CELKEM Královehradecký kraj CELKEM Pardubický kraj Liberecký kraj - 04/2007 4

5 Výše podpory z EU Iniciativa společenství , , ,00 CELKEM Liberecký kraj CELKEM Královehradecký kraj CELKEM Pardubický kraj Liberecký kraj - 04/2007 5

6 Předvstupní nástroje - PHARE Kraj Počet Výše podpory Projektů z EU PHARE - Grantová schémata na Liberecký kraj ,97 podporu podnikatelské Královehradecký kraj ,67 infrastruktury Pardubický kraj ,00 1EUR = 31,735Kč NUTS II Severovýchod ,64 Celkem ČR ,74 Liberecký kraj ,12 PHARE - Grantová schémata na turistické infrastruktury Královehradecký kraj ,06 Pardubický kraj ,47 1EUR = 31,735Kč NUTS II Severovýchod ,66 Celkem ČR ,80 CELKEM Liberecký kraj ,09 CELKEM Královehradecký kraj ,73 CELKEM Pardubický kraj ,47 CELKEM NUTS II Severovýchod ,30 Počet projektů Předvstupní nástroje PHARE CELKEM Liberecký kraj CELKEM Královehradecký kraj CELKEM Pardubický kraj Liberecký kraj - 04/2007 6

7 Výše podpory z EU Předvstupní nástroje PHARE , , ,73 CELKEM Liberecký kraj CELKEM Královehradecký kraj CELKEM Pardubický kraj Liberecký kraj - 04/2007 7

8 Operační program Průmysl a podnikání Období: Přehled akcí, kterým byla přiznána podpora v jednotlivých krajích (průmysl a podnikání) kraj / program Počet projektů Výše podpory Podíl úspěšných projektů z celorepublikového úhrnu Počet obyvatel (2005) Podíl obyvatel kraje z úhrnu obyvatel krajů Jihočeský kraj ,00 6, ,00 6,9 Jihomoravský kraj ,00 14, ,00 12,5 Karlovarský kraj ,00 2, ,00 3,4 Královéhradecký kraj ,00 7, ,00 6,0 Liberecký kraj ,00 3, ,00 4,7 Moravskoslezský kraj ,00 16, ,00 13,8 Olomoucký kraj ,00 6, ,00 7,0 Pardubický kraj ,00 7, ,00 5,6 Plzeňský kraj ,00 7, ,00 6,1 Středočeský kraj ,00 8, ,00 12,8 Ústecký kraj ,00 5, ,00 9,1 Vysočina ,00 6, ,00 5,6 Zlínský kraj ,00 8, ,00 6,5 Celkem NUTS II Severovýchod ,00 19, ,00 16,4 Celkem ,00 100, ,00 100,0 Podíl úspěšných projektů z celorepublikového úhrnu s požadovanými a obdrženými prostředky z OPPP podle krajů (v %) Ústecký kraj 5% Středočeský kraj 9% Plzeňský kraj 7% Zlínský kraj Vysočina 8% 6% Jihočeský kraj 6% Jihomoravský kraj 14% Karlovarský kraj 2% Královéhradecký kraj 8% Liberecký kraj 3% Pardubický kraj 8% Olomoucký kraj 7% Moravskoslezský kraj 17% Liberecký kraj - 04/2007 8

9 Podíl všech úspěšných projektů Libereckého kraje z celorepublikového úhrnu (v %) 3% 97% Liberecký kraj Ostatní kraje ČR Podíl přijatých dotací a úvěrů na projekty Libereckého kraje z celorepublikového úhrnu (v %) 3% 97% Liberecký kraj Ostatní kraje ČR Liberecký kraj - 04/2007 9

10 Počty projektů a výše podpory v jednotlivých programech Program Počet Výše podpory projektů Liberecký Královehradecký Pardubický Inovace , Klastry , Kredit , Marketing , Obnovitelné zdroje energie , Prosperite ,00 1 Reality , Rozvoj , Start , Školící střediska , Úspory energie , Celkem , Procentuelní zastoupení projektů v jednotlivých programech OPPP (v %) 3% 1% 4% 2% 28% 28% 8% 4% 1%2% 19% Inovace Klastry Kredit Marketing Obnovitelné zdroje energie Prosperite Reality Rozvoj Start Školící střediska Úspory energie Liberecký kraj - 04/

11 Výše podpory čerpané z jednotlivých programů OPPP , , , , , , , , , , ,00 Inovace Klastry Kredit Marketing Obnovitelné zdroje energie Prosperite Reality Rozvoj Start Školící střediska Úspory energie Počty projektů v jednotlivých programech Pardubický Královehradecký Liberecký Inovace Klastry Kredit Marketing Obnovitelné zdroje energie Prosperite Reality Rozvoj Start Školící střediska Úspory energie Počet projektů Liberecký kraj - 04/

12 Počty projektů v jednotlivých programech OPPP Liberecký kraj (v %) 2%1% 4% 1% 24% 21% 11% 2% 0% 4% 30% Inovace Klastry Kredit Marketing Obnovitelné zdroje energie Prosperite Reality Rozvoj Start Školící střediska Úspory energie Počty projektů v jednotlivých programech OPPP Královehradecký kraj (v %) 1%2% 4% 4% 27% 31% 6% 4% 0% 3% 18% Inovace Klastry Kredit Marketing Obnovitelné zdroje energie Prosperite Reality Rozvoj Start Školící střediska Úspory energie Liberecký kraj - 04/

13 Počty projektů v jednotlivých programech OPPP Pardubický kraj (v %) 6% 2% 4% 0% 10% 8% 31% 5% 0% 3% 31% Inovace Klastry Kredit Marketing Obnovitelné zdroje energie Prosperite Reality Rozvoj Start Školící střediska Úspory energie Počet příjemců podpory z programů OPPP podle OKEČ (v %) ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 1% 1% 4% 5% 6% 1% STAVEBNICTVÍ TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÍCH SUROVIN 2% 0% 2% 11% 19% UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ 3% 3% 3% 0% 3% 5% 1% 3% 7% 0% 9% 0% 6% 5% VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH Liberecký kraj - 04/

14 OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ kraj / program Počet projektů Výše podpory Jihočeský kraj ,00 Jihomoravský kraj ,00 Karlovarský kraj ,00 Královéhradecký kraj ,00 Liberecký kraj ,00 Moravskoslezský kraj ,00 Olomoucký kraj ,00 Pardubický kraj ,00 Plzeňský kraj ,00 Středočeský kraj ,00 Ústecký kraj ,00 Vysočina ,00 Zlínský kraj ,00 kraj / program Počet projektů Počet projektů Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Liberecký kraj - 04/

15 Počet projektů Počet projektů Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Počet projektů Počet projektů Liberecký kraj - 04/

16 Operační program INFRASTRUKTURA Období: Přehled akcí, kterým byla přiznána podpora v jednotlivých krajích (infrastruktura) Kraj Akce Dotace ERDF Celkové náklady Počet Podíl v % absol. Podíl v % v Kč Podíl v % Středočeský 45 15, ,00 18, ,00 17,5 Jihočeský 17 5, ,00 5, ,00 5,0 Plzeňský 15 5, ,00 7, ,00 7,1 Karlovarský 6 2, ,00 2, ,00 3,9 Ústecký 26 8, ,00 5, ,00 6,0 Liberecký 8 2, ,00 2, ,00 2,1 Královehradecký 15 5, ,00 1, ,00 1,4 Pardubický 20 6, ,00 4, ,00 4,3 Vysočina 44 15, ,00 11, ,00 10,3 Jihomoravský 40 13, ,00 15, ,00 16,9 Olomoucký 14 4, ,00 5, ,00 5,6 Zlínský 18 6, ,00 4, ,00 4,4 Moravskoslezský 25 8, ,00 14, ,00 15,5 Celkem ,00 100, , NUTS II Severovýchod 43 14, ,00 8, ,00 7,8 Přehled akcí, kterým byla přiznána podpora v jednotlivých krajích (infrastruktura) Zlínský 18 Moravskoslezský 25 Středočeský 45 Olomoucký 14 Jihočeský 17 Plzeňský 15 Jihomoravský 40 Karlovarský 6 Vysočina 44 Pardubický 20 Královehradecký 15 Ústecký 26 Liberecký 8 Liberecký kraj - 04/

17 Celkové náklady akcí, kterým byla přiznána podpora podle krajů v Kč (infrastruktura) Moravskoslezský; ,00 Středočeský; ,00 Zlínský; ,00 Jihočeský; ,00 Olomoucký; ,00 Plzeňský; ,00 Karlovarský; ,00 Jihomoravský; ,00 Liberecký; ,00 Ústecký; ,00 Vysočina; ,00 Pardubický; ,00 Královehradecký; ,00 Podíl úspěšných akcí Libereckého kraje z republikového úhrnu (v %) 3% 97% Liberecký Ostatní kraje ČR Liberecký kraj - 04/

18 Podíl celkových nákladů projektů Libereckého kraje z republikového úhrnu (v %) 2% 98% Liberecký Ostatní kraje ČR Podíl dotací ERDF na akce v Libereckém kraji z celorepublikového úhrnu (v %) 2% 98% Liberecký Ostatní kraje ČR Liberecký kraj - 04/

19 Podíl celkové podpory ERDF z celkových nákladů infrastruktura Liberecký kraj NUTS II ČR 0, , , , , , , , ,00 Kč Výše nákladů a celkové podpory ERDF v Libereckém kraji (infrastruktura) Liberecký kraj NUTS II ČR 0, , , , , , ,00 Kč Liberecký kraj - 04/

20 Počet akcí a celkové náklady podle krajů Počet akcí ,00 Kč , , , , ,00 Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Akce Celkem Počet akcí a celková podpora podle krajů Počet akcí , , , ,00 Kč , , , ,00 0 0,00 Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Akce ERDF Liberecký kraj - 04/

21 OP INFRASTRUKTURA Kraje Akce Celkem ERDF Středočeský , ,00 Jihočeský , ,00 Plzeňský , ,00 Karlovarský , ,00 Ústecký , ,00 Liberecký , ,00 Královehradecký , ,00 Pardubický , ,00 Vysočina , ,00 Jihomoravský , ,00 Olomoucký , ,00 Zlínský , ,00 Moravskoslezský , ,00 Kraje Akce Akce Středočeský Jihočeský 4 13 Plzeňský 3 12 Karlovarský 2 4 Ústecký 1 25 Liberecký 3 5 Královehradecký 2 13 Pardubický 3 17 Vysočina Jihomoravský 6 34 Olomoucký 6 8 Zlínský 2 16 Moravskoslezský 5 20 Liberecký kraj - 04/

22 Počet projektů Počet projektů Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Akce Akce Liberecký kraj - 04/

23 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Období: Přehled akcí, kterým byla přiznána podpora v jednotlivých krajích (OPRLZ) INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Kraj Počet Schválené prostředky z EU Schválené prostředky z ČR Celkem schváleno Hlavní město Praha , , ,00 Jihočeský kraj , , ,00 Jihomoravský kraj , , ,00 Karlovarský kraj , , ,00 Královehradecký kraj , , ,00 Liberecký kraj , , ,00 Moravskoslezský kraj , , ,00 Olomoucký kraj , , ,00 Pardubický kraj , , ,00 Plzeňský kraj , , ,00 Středočeský kraj , , ,00 Ústecký kraj , , ,00 Vysočina , , ,00 Zlínský kraj , , ,00 CELKEM , , ,00 Liberecký kraj - 04/

24 Individuální projekty Počet projektů podle krajů Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Individuální projekty Schválené prostředky z EU podle krajů , , , , , , , , , , , , , ,75 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Liberecký kraj - 04/

25 LIBERECKÝ KRAJ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Opatření/Priorita Počet Schválené prostředky z EU Schválené prostředky z ČR Celkem schváleno Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání , , , Aktivní politika zaměstnanosti , , , Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí , , , Sociální integrace a rovnost příležitostí , , , Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání , , , Rozvoj celoživotního učení , , , Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací OP RLZ 0 0,00 0,00 0, Ostatní oprávněné činnosti 0 0,00 0,00 0, Technická pomoc 0 0,00 0,00 0,00 Celkem: , , ,00 Liberecký kraj - 04/

26 KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Opatření/Priorita Počet Schválené prostředky z EU Schválené prostředky z ČR Celkem schváleno Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání , , , Aktivní politika zaměstnanosti , , , Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí , , , Sociální integrace a rovnost příležitostí , , , Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání , , , Rozvoj celoživotního učení , , , Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací OP RLZ 0 0,00 0,00 0, Ostatní oprávněné činnosti 0 0,00 0,00 0, Technická pomoc 0 0,00 0,00 0,00 Celkem: , , ,00 Liberecký kraj - 04/

27 PARDUBICKÝ KRAJ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Opatření/Priorita Počet Schválené prostředky z EU Schválené prostředky z ČR Celkem schváleno Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání , , , Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti , , , Aktivní politika zaměstnanosti , , , Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí , , , Sociální integrace a rovnost příležitostí , , , Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání , , , Rozvoj celoživotního učení , , , Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací OP RLZ 0 0,00 0,00 0, Ostatní oprávněné činnosti 0 0,00 0,00 0, Technická pomoc 0 0,00 0,00 0,00 Celkem: , , ,00 Liberecký kraj - 04/

28 Individuální projekty Počet projektů NUTS II Severovýchod Královehradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Individuální projekty Schválené prostředky NUTS II Severovýchod Schválené prostředky z EU v Kč , , , , , , , , ,00 0,00 Královehradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj - 04/

29 Přehled akcí, kterým byla přiznána podpora v jednotlivých krajích (OPRLZ) GRANTOVÁ SCHÉMATA Kraj Počet Schválené prostředky z EU Schválené prostředky z ČR Celkem schváleno Hlavní město Praha , , ,00 Jihočeský kraj , , ,14 Jihomoravský kraj , , ,18 Karlovarský kraj , , ,77 Královehradecký kraj , , ,82 Liberecký kraj , , ,27 Moravskoslezský kraj , , ,64 Olomoucký kraj , , ,43 Pardubický kraj , , ,12 Plzeňský kraj , , ,51 Středočeský kraj , , ,11 Ústecký kraj , , ,60 Vysočina , , ,06 Zlínský kraj , , ,26 CELKEM , , ,91 Liberecký kraj - 04/

30 Grantová schémata Počet projektů podle krajů Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Grantová schémata Schválené prostředky z EU podle krajů , , , , , , , , , , , , , ,51 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Liberecký kraj - 04/

31 LIBERECKÝ KRAJ GRANTOVÁ SCHÉMATA Opatření/Priorita Počet Schválené prostředky z EU Schválené prostředky z ČR Celkem schváleno Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání , , , Aktivní politika zaměstnanosti , , , Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí , , , Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce , , , Globální grant - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb , , , Sociální integrace a rovnost příležitostí , , , Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání , , , Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje , , , Rozvoj dalšího profesního vzdělávání , , , Rozvoj celoživotního učení , , , Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti , , , Specifické vzdělávání , , , Adaptabilita a podnikání , , ,28 Celkem: , , ,27 Liberecký kraj - 04/

32 KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ GRANTOVÁ SCHÉMATA Opatření/Priorita Počet Schválené prostředky z EU Schválené prostředky z ČR Celkem schváleno Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání , , , Aktivní politika zaměstnanosti , , , Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí , , , Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce , , , Globální grant - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb , , , Sociální integrace a rovnost příležitostí , , , Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání , , , Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje , , , Rozvoj dalšího profesního vzdělávání , , , Rozvoj celoživotního učení , , , Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti , , , Specifické vzdělávání , , , Adaptabilita a podnikání , , ,71 Celkem: , , ,82 Liberecký kraj - 04/

33 PARDUBICKÝ KRAJ GRANTOVÁ SCHÉMATA Opatření/Priorita Počet Schválené prostředky z EU Schválené prostředky z ČR Celkem schváleno Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání , , , Aktivní politika zaměstnanosti , , , Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí , , , Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce , , , Globální grant - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb , , , Sociální integrace a rovnost příležitostí , , , Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání , , , Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje , , , Rozvoj dalšího profesního vzdělávání , , , Rozvoj celoživotního učení , , , Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti , , , Specifické vzdělávání , , , Adaptabilita a podnikání , , ,31 Celkem: , , ,12 Liberecký kraj - 04/

34 Grantová schémata Počet projektů NUTS II Severovýchod Královehradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Grantová schémata Schválené prostředky NUTS II Severovýchod Schválené prostředky z EU v Kč , , , , , , , , , , ,00 Královehradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj - 04/

35 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Období: Přehled akcí, kterým byla přiznána podpora v jednotlivých krajích (rozvoj venkova) Kraj Počet projektů Příspěvek společenství (EU) Příspěvek z národních zdrojů Výdaje určené pro spolufinancování Liberecký , , ,00 Královehradecký , , ,00 Pardubický , , ,00 CELKEM NUTS II Severovýchod , , ,00 Přehled akcí, kterým byla přiznána podpora v jednotlivých krajích (rozvoj venkova) podle priorit Kraje Počet projektů Příspěvek společenství (EU) Příspěvek z národních zdrojů Výdaje určené pro spolufinancování 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků Liberecký , , ,00 Královehradecký , , ,00 Pardubický , , , Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Liberecký , , ,00 Královehradecký , , ,00 Pardubický , , , Lesní hospodářství Liberecký , , ,00 Královehradecký , , ,00 Pardubický , , , Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí Liberecký , , ,00 Královehradecký , , ,00 Pardubický , , , Rybářství Liberecký Královehradecký , , ,00 Pardubický , , ,00 Liberecký kraj - 04/

36 Úspěšné projekty z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství podle krajů Liberecký Královehradecký Pardubický Výše dotace EU podle krajů , , ,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Liberecký kraj - 04/

37 Výše dotace ze státního rozpočtu podle krajů , , ,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Liberecký kraj - 04/

38 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků Počet projektů podle krajů Liberecký Královehradecký Pardubický Výše dotace EU a ze státního rozpočtu podle krajů v Kč , , , , , , ,00 0,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Příspěvek společenství (EU) Příspěvek z národních zdrojů Liberecký kraj - 04/

39 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Počet projektů podle krajů Liberecký Královehradecký Pardubický Výše dotace EU a ze státního rozpočtu podle krajů v Kč , , , , , , ,00 0,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Příspěvek společenství (EU) Příspěvek z národních zdrojů Liberecký kraj - 04/

40 1.3. Lesní hospodářství Počet projektů podle krajů Liberecký Královehradecký Pardubický Výše dotace EU a ze státního rozpočtu podle krajů v Kč , , , , , , , ,00 0,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Příspěvek společenství (EU) Příspěvek z národních zdrojů Liberecký kraj - 04/

41 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí Počet projektů podle krajů Liberecký Královehradecký Pardubický Výše dotace EU a ze státního rozpočtu podle krajů v Kč , , , , , , , ,00 0,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Příspěvek společenství (EU) Příspěvek z národních zdrojů Liberecký kraj - 04/

42 2.3. Rybářství Počet projektů podle krajů 3 5 Královehradecký Pardubický Výše dotace EU a ze státního rozpočtu podle krajů v Kč , , , , , ,00 0,00 Královehradecký Příspěvek společenství (EU) Pardubický Příspěvek z národních zdrojů Liberecký kraj - 04/

43 Společný regionální operační program SROP Období: Kraj Počet projektů Příspěvek EU Příspěvek SR Celkové náklady projektu Liberecký , , ,00 Královehradecký , , ,00 Pardubický , , ,00 Celkem NUTS II Severovýchod , , ,00 Počet projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů Liberecký Královehradecký Pardubický Celkové náklady projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů , , ,90 Liberecký Královehradecký Pardubický Liberecký kraj - 04/

44 Podíl příspěvku z EU v Kč podle krajů (v %) 27% 40% 33% Liberecký Královehradecký Pardubický Podíl příspěvku ze SR v Kč podle krajů (v %) 36% 27% 37% Liberecký Královehradecký Pardubický Liberecký kraj - 04/

45 Priorita 1. - Regionální podpora podnikání Kraje Počet projektů Celkové náklady Liberecký ,00 Královehradecký ,00 Pardubický ,00 Počet projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů - Priorita Liberecký Královehradecký Pardubický Celkové náklady projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů - Priorita , , ,60 Liberecký Královehradecký Pardubický Liberecký kraj - 04/

46 Priorita 2. - Regionální rozvoj infrastruktury Kraje Počet projektů Celkové náklady Liberecký ,00 Královehradecký ,00 Pardubický ,00 Počet projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů - Priorita Liberecký Královehradecký Pardubický Celkové náklady projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů - Priorita , , ,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Liberecký kraj - 04/

47 Priorita 3. - Rozvoj lidských zdrojů v regionech Kraje Počet projektů Celkové náklady Liberecký ,00 Královehradecký ,00 Pardubický ,00 Počet projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů - Priorita Liberecký Královehradecký Pardubický Celkové náklady projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů - Priorita , , ,40 Liberecký Královehradecký Pardubický Liberecký kraj - 04/

48 Priorita 4. - Rozvoj cestovního ruchu Kraje Počet projektů Celkové náklady Liberecký ,00 Královehradecký ,00 Pardubický ,00 Počet projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů - Priorita Liberecký Královehradecký Pardubický Celkové náklady projektů doporučených k poskytnutí dotace podle krajů - Priorita , , ,70 Liberecký Královehradecký Pardubický Liberecký kraj - 04/

49 Priorita 5. - Technická pomoc Kraje Počet projektů Celkové náklady Liberecký ,00 Královehradecký ,50 Pardubický ,10 Liberecký kraj - 04/

50 SROP Počet projektů s dotací ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Kraj Počet projektů Příspěvek EU Příspěvek SR Celkové náklady projektu Liberecký , , ,00 Královehradecký , , ,00 Pardubický , , ,00 Celkem NUTS II Severovýchod , , ,00 Kraj Počet projektů Příspěvek EU Počet projektů Příspěvek EU Liberecký , ,00 Královehradecký , ,00 Pardubický , ,00 Celkem NUTS II Severovýchod , ,00 Liberecký kraj - 04/

51 Příspěvek EU v Kč Liberecký Královehradecký Pardubický Příspěvek EU Příspěvek EU Počty projektů Počet projektů Liberecký Královehradecký Pardubický Počet projektů Počet projektů Liberecký kraj - 04/

52 INTERREG IIIA Česká republika - Polsko Období: Počet projektů s dotací ERDF Kraj Počet projektů Příspěvek ERDF Celkové náklady projektu Liberecký , ,00 Královehradecký , ,00 Pardubický , ,00 Celkem NUTS II Severovýchod , ,00 Moravskoslezský , ,00 Olomoucký , ,00 Celkem , ,00 Podíl doporučených projektů podle krajů (v %) 10% 19% 37% 28% 6% Liberecký Královehradecký Pardubický Moravskoslezský Olomoucký Výše dotace EU podle krajů , , , , ,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Moravskoslezský Olomoucký Liberecký kraj - 04/

53 Priorita 1. - Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti Kraje Počet projektů Příspěvek ERDF Liberecký ,00 Královehradecký ,00 Pardubický ,00 Moravskoslezský ,00 Olomoucký ,00 Počet doporučených projektů podle krajů - Priorita Liberecký Královehradecký Pardubický Moravskoslezský Olomoucký Výše dotace EU podle krajů - Priorita , , , , ,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Moravskoslezský Olomoucký Liberecký kraj - 04/

54 Priorita 2. - Rozvoj místní společnosti v přeshraničí oblasti Kraje Počet projektů Příspěvek ERDF Liberecký ,00 Královehradecký ,00 Pardubický ,00 Moravskoslezský ,00 Olomoucký ,00 Počet doporučených projektů podle krajů - Priorita Liberecký Královehradecký Pardubický Moravskoslezský Olomoucký Výše dotace EU podle krajů - Priorita , , , , ,00 Liberecký Královehradecký Pardubický Moravskoslezský Olomoucký Liberecký kraj - 04/

55 INTERREG IIIA ČR - POLSKO Počet projektů s dotací ERDF Kraj Počet projektů Příspěvek ERDF Liberecký ,00 Královehradecký ,00 Pardubický ,00 Moravskoslezský ,00 Olomoucký ,00 Počet projektů s dotací ERDF (CZK) Kraj Počet projektů Příspěvek ERDF Počet projektů Příspěvek ERDF Liberecký , ,00 Královehradecký , ,00 Pardubický , ,00 Moravskoslezský , ,00 Olomoucký , ,00 Liberecký kraj - 04/

56 Příspěvek ERDF (v mil. Kč) mil. Kč Liberecký Královehradecký Pardubický Moravskoslezský Olomoucký Počet projektů Počet projektů Počet projektů Počet projektů Liberecký Královehradecký Pardubický Moravskoslezský Olomoucký Počet projektů Počet projektů Liberecký kraj - 04/

57 INTERREG IIIA Česká republika - Sasko Období: Kraj Počet projektů Příspěvek ERDF Celkové náklady projektu Liberecký , ,00 Karlovarský , ,00 Ústecký , ,00 Celkem , ,00 Podíl doporučených projektů podle krajů (v %) 27% 42% 31% Liberecký Karlovarský Ústecký Výše dotace EU podle krajů , , ,00 Liberecký Karlovarský Ústecký Liberecký kraj - 04/

58 Priorita 1. Hospodářský rozvoj a kooperace podniků Kraje Počet projektů Příspěvek ERDF Liberecký ,00 Karlovarský ,00 Ústecký ,00 Počet doporučených projektů podle krajů - Priorita Liberecký Karlovarský Ústecký Výše dotace EU podle krajů - Priorita , , ,00 Liberecký Karlovarský Ústecký Liberecký kraj - 04/

59 Priorita 2. Infrastruktura Kraje Počet projektů Příspěvek ERDF Liberecký ,00 Karlovarský ,00 Ústecký ,00 Počet doporučených projektů podle krajů - Priorita Liberecký Karlovarský Ústecký Výše dotace EU podle krajů - Priorita , , ,00 Liberecký Karlovarský Ústecký Liberecký kraj - 04/

60 Priorita 3. Rozvoj území a životního prostředí Kraje Počet projektů Příspěvek ERDF Liberecký ,00 Karlovarský ,00 Ústecký ,00 Počet doporučených projektů podle krajů - Priorita Liberecký Karlovarský Ústecký Výše dotace EU podle krajů - Priorita , , ,00 Liberecký Karlovarský Ústecký Liberecký kraj - 04/

61 Priorita 4. Lidské zdroje a sítě Kraje Počet projektů Příspěvek ERDF Liberecký ,00 Karlovarský ,00 Ústecký ,00 Počet doporučených projektů podle krajů - Priorita Liberecký Karlovarský Ústecký Výše dotace EU podle krajů - Priorita , , ,00 Liberecký Karlovarský Ústecký Liberecký kraj - 04/

62 PHARE PHARE Grantová schémata na podporu podnikatelské infrastruktury Kraj Projekty Výše dotace EU (EUR) Liberecký kraj ,00 Královehradecký kraj ,00 Pardubický kraj ,00 1EUR = 31,735Kč NUTS II Severovýchod ,00 Grantová schémata na podporu podnikatelské infrastruktury Počet projektů - NUTS II Severovýchod Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Grantová schémata na podporu podnikatelské infrastruktury Výše dotace EU - NUTS II Severovýchod , , ,67 Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj - 04/

63 PHARE Grantová schémata na turistické infrastruktury Kraj Projekty Výše dotace EU (EUR) Liberecký kraj ,00 Královehradecký kraj ,00 Pardubický kraj ,00 1EUR = 31,735Kč NUTS II Severovýchod ,00 Grantová schémata na turistické infrastruktury Počet projektů - NUTS II Severovýchod Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Grantová schémata na turistické infrastruktury Výše dotace EU - NUTS II Severovýchod , , ,06 Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj - 04/

64 KONTAKTY OP Průmysl a podnikání OP Průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor strukturálních fondů JUDr. Ing. Břetislav Grégr, ředitel odboru Na Františku PRAHA 1 Tel.: nebo Fax: OP Infrastruktura OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí Odbor integrovaného financování Ing. Tomáš Oliva, ředitel odboru Vršovická PRAHA 10 Tel.: Fax: OP Rozvoj lidských zdrojů OP Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor řízení pomoci z ESF PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru Kartouzská PRAHA 5 Tel.: nebo (sekretariát) Fax: nebo Liberecký kraj - 04/

65 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Ministerstvo zemědělství Odbor Řídicí orgán OP Ing. Helena Vojíková, ředitelka odboru Kontaktní osoba: pan Blažek Těšnov PRAHA 1 Tel.: nebo (sekretariát) Fax: Interreg IIIA, PHARE Iniciativa Společenství Interreg Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor programů EU RNDr. Jiří Horáček, ředitel odboru Staroměstské nám PRAHA 1 Tel. : nebo (sekretariát) Fax: nebo SROP Společný regionální operační program (SROP), Jednotný programový dokument (JPD) Praha Cíl 2 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha Ing. Lumíra Kafková, ředitelka odboru Staroměstské nám PRAHA 1 Tel.: Fax: Další zdroje: MSSF - Monitorovací systém Strukturálních fondů: Liberecký kraj - 04/

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 004 006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC :2016: QES Cert s.r.o. Jablonecká 322/72, Střížkov, Praha 9

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC :2016: QES Cert s.r.o. Jablonecká 322/72, Střížkov, Praha 9 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 02 2. 2 Těžba nerostných surovin 08,09 3. 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4. 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na krajské projekty Říjen 217 (data k 2.1.) Čerpání dotací EU v České republice Největší převisy alokací v ukončených

Více

P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů

P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Duben 2018 (data k 3.4.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Duben 2018 (data k 3.4.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Duben 218 (data k 3.4.) Čerpání dotací EU v České republice K 3.4.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 264 výzev, z toho 1 559 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červen 2018 (data k 1.6.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červen 2018 (data k 1.6.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Červen 218 (data k 1.6.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.6.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 427 výzev, z toho 1 847 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Říjen 2018 (data k 1.10.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Říjen 2018 (data k 1.10.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Říjen 218 (data k 1.1.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.1.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 957 výzev, z toho 2 161 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání na projekty obcí Září 218 (data k 3.9.) Čerpání dotací EU v České republice K 3.9.218 bylo v České republice vyhlášeno 2

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2017 (data k 1.12.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2017 (data k 1.12.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Prosinec 217 (data k 1.12.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.12.217 bylo v České republice vyhlášeno 1 643 výzev, z toho 1 62 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen2018 (data k 1.8.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen2018 (data k 1.8.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Srpen218 (data k 1.8.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.8.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 594 výzev, z toho 2 22 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Únor 218 (data k 1.2.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.2.218 bylo v České republice vyhlášeno 1 96 výzev, z toho 1 35 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Červenec 219 (data k 1.7.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.7.219 bylo v České republice vyhlášeno 4 94 výzev, z toho 3 379 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2019 (data k 1.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2019 (data k 1.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 219 (data k 1.5.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.5.219 bylo v České republice vyhlášeno 3 927 výzev, z toho 3 92 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 5.3.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 5.3.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Březen 218 (data k 5.3.) Čerpání dotací EU v České republice K 5.3.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 35 výzev, z toho 1 436 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Únor 218 (data k 1.2.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.2.219 bylo v České republice vyhlášeno 3 368 výzev, z toho 2 766 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Březen 218 (data k 1.3.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Listopad 2018 (data k 1.11.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Listopad 2018 (data k 1.11.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Listopad 218 (data k 1.11.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2018 (data k 2.12.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2018 (data k 2.12.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Prosinec 218 (data k 2.12.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen 2019 (data k 1.8.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen 2019 (data k 1.8.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Srpen 219 (data k 1.8.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na projekty obcí Září 217 (data k 8.9.) Čerpání dotací EU v České republice K 8.9.217 bylo v České republice vyhlášeno

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU ve vybraných územních jednotkách Královéhradeckého kraje Květen 218 (data k 2.5.) Čerpání dotací EU v České republice

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

QUALIFORM, a.s. QUALIFORM - odbor certifikace Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno,

QUALIFORM, a.s. QUALIFORM - odbor certifikace Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno, 1 2 Těžba nerostných surovin 08.1, 09.1, 09.9 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 4 9 Tisk a činnosti související s tiskem,

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU podnikatelskými subjekty (včetně OP PIK a prioritní osy 1 OP VVV) Listopad 217 (data k 2.11.) Čerpání dotací EU

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 01, 02, 03 10, 11, 12

Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 01, 02, 03 10, 11, 12 Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 stav k 28. únoru 2009 1 z 34 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v materiálu 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu

Více

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník Pracoviště 1: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník Pracoviště 2: 28. října 165, 709 00 Ostrava 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů k

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů k P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 V roce 2007 dosáhly náklady práce v ČR průměrné výše 31 020 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, resp. 216,38 Kč za odpracovanou hodinu.

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 stav k 30. září 2009 1 z 34 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v materiálu 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 384/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 384/2017 ze dne: 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 6 Zpracování dřeva, výroba dřevařských

Více

Požadovaná podpora Kč. Podíl výsledné podpory v rámci 1. výzvy Opatření 3.1 OP RLZ. Podíl schválených projektů v rámci 1. výzvy Opatření 3.

Požadovaná podpora Kč. Podíl výsledné podpory v rámci 1. výzvy Opatření 3.1 OP RLZ. Podíl schválených projektů v rámci 1. výzvy Opatření 3. Schválené projekty v rámci 1. výzvy pro Opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Počet schválených projektů 21 153 408 986,00

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Pracovní listy na procvičování úpravy hrubého textu tabulek, vypracovaných v MS Word

Pracovní listy na procvičování úpravy hrubého textu tabulek, vypracovaných v MS Word Pracovní listy na procvičování úpravy hrubého textu tabulek, vypracovaných v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Následující

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 stav k 31. květnu 2009 1 z 34 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v materiálu 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu

Více

Úspěšným projektům ani hranice nebrání

Úspěšným projektům ani hranice nebrání Úspěšným projektům ani hranice nebrání 16.11.2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Liberecký kraj Úspěšným projektům ani hranice nebrání Program: 10:10 Zhodnocení implementace IS INTERREG

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 OPZ se zaměřuje především na intervence nehmotného charakteru

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Průběh čerpání. k

Průběh čerpání. k Průběh čerpání strukturálních fondů 2004 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Financování obcí Ing. Luděk Tesař

Financování obcí Ing. Luděk Tesař Financování obcí 2008-2009 Ing. Luděk Tesař Luděk Tesař ekonom specialista na rozvoj samospráv certifikovaný projektový manažer IPMA 1998 2006 Ministerstvo financí RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Průběh čerpání. k

Průběh čerpání. k Průběh čerpání strukturálních fondů 2004 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 664/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 664/2016 ze dne: 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 2 Těžba nerostných surovin 3 4 4 6 Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku

Více

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne: Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, Praha 5 Pracoviště: Ringhofferova 115/1, Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, Praha 5 Pracoviště: Ringhofferova 115/1, Praha 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělské a posklizňové činnosti Lesnictví a těžba dřeva 01,02,03 01.6 02 2. 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08,

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání v Královéhradeckém kraji za vybrané výzvy v oblasti Doprava Březen 217 (data k 1.3.) K 1.3.217 bylo v České republice vyhlášeno

Více

Průběh čerpání. k

Průběh čerpání. k Průběh čerpání strukturálních fondů 2004 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

INFORMACE O ÚČASTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA VYUŽÍVÁNÍ. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha

INFORMACE O ÚČASTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA VYUŽÍVÁNÍ. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha INFORMACE O ÚČASTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA VYUŽÍVÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A O ZASTOUPENÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V MONITOROVACÍCH VÝBORECH K OPERAČNÍM PROGRAMŮM, JEDNOTNÝM

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 212 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 212 29 Státní rozpočet 212 29 Krajské rozpočty a

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Tabulková část přílohy č. 2

Tabulková část přílohy č. 2 Tabulková část přílohy č. 2 Tabulka č. 1 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pojištěnci 4 755 667 4 708 151 4 603 615 4 833 831 4 784

Více

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: IV. Financování projektů z prostředků EU 2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání. Pozice v projektu. Partner

Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání. Pozice v projektu. Partner Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání 1. Projekty realizované v rámci předvstupní pomoci EU Název (program) COMDI počítačová diagnostika (Leonardo da Vinci) Počítačový

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl Společný regionální operační program Výsledky a zkušenosti

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více