Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly."

Transkript

1 Sektor informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT sektor) je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou, včetně jejich zachycení, ukládání, přenosu a zobrazení. Podrobněji viz: OECD Guide to Measuring the Information Society 2011, který je k dispozici na následující adrese: ICT sektor je spolu s Informačním a mediálním sektorem součástí alternativního seskupení ekonomických činností statistické divize Spojených národů pro tzv. informační ekonomiku, které byly vymezeny OECD prostřednictvím Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností (ISIC Rev.4). Více informací k tomuto seskupení ekonomických činností naleznete na následujícím odkazu: Seznam ekonomických činností (odvětví) zařazených do ICT sektoru je od roku 2008 vymezen prostřednictvím Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) do následujících hlavních kategorií: ICT výroba - ICT zpracovatelský průmysl ICT služby - ICT obchod - Velkoobchod s počítačov. a komunikačním zařízením - Telekomunikační činnosti - IT služby - Služby v oblasti informačních technologií ICT zpracovatelský průmysl zahrnuje výrobu počítačů, periferních zařízení, telekomunikačních přístrojů, spotřební elektroniky a jejich komponentů a dílů včetně elektronických součástek (polovodičové komponenty), magnetických a optických médií (nosičů dat). Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly. Telekomunikační činnosti zahrnují činnosti související s poskytováním telekomunikačních služeb, to znamená přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu. Patří zde i poskytování přístupu k internetu provozovateli telekomunikačních sítí. Pro činnosti uvedené v tomto oddíle společně platí, že sice obsahy přenášejí, ale žádné nevytvářejí. IT služby zahrnují především vydávání softwaru, vývoj, úpravu a testování (programování) softwaru, databází či webových stránek na zakázku; plánování a navrhování počítačových systémů, správu, provoz a opravy IT systémů a/nebo zařízení na zpracování dat. Jsou zde zahrnuty i činnosti spojené se zpracováním dat a s poskytováním infrastruktur pro hosting a zpřístupňování vyhledávacích a jiných webových portálů. Údaje za u republiku, kromě výdajů na VaV (pramen: Roční šetření výzkumu a vývoje VTR 5-01), byly za roky 2005 až 2015 získány z výsledků Podnikové strukturální statistiky (SBS). Údaje za rok 2015 jsou předběžné. Údaje pro mezinárodní srovnání, kromě údajů za výzkumu a vývoj, byly zpracovány ČSÚ z volně dostupných údajů pocházejících z SBS databáze Eurostatu. Podrobnější informace naleznete zde: Definice sledovaných ukazatelů, podrobné vymezení ICT sektoru a podrobná data naleznete na následujících webových stránkách ČSÚ:

2 Tab. E1 Zaměstnanost v ICT sektoru v ČR počet zaměstnaných osob (fyzické osoby) * Celkem ICT průmysl (výroba ICT) celkem Výroba počítačů a elektron. součástek Výroba komun. zaříz. a spotřební elektr ICT služby celkem ICT obchod (obchod s ICT vybavením) Telekomunikace (telekom. činnosti) IT služby (programování, poradenství a jiné IT činnosti; zpracování dat) * předběžné údaje Graf E1 Zaměstnanost v ICT sektoru celkem 1,58% tis. fyzických osob % celkového počtu zaměstnaných v ČR 2,1 2,37% 2,7 2,79% 2,79% 2,76% 2,81% 2,8 80,8 102,0 116,7 136,7 140,9 141,1 140,4 143,4 147, Graf E2 Zaměstnaní v ICT sektoru podle skupin činností ICT průmysl ICT obchod Telekomunikace IT služby % 8% 12% % 8% 16% 56% % 9% % 8% 28% 38% Graf E3 Zaměstnaní v ICT sektoru podle vlastnictví; 2015 domácí podniky podniky pod zahraniční kontrolou ICT průmysl 3 6 Telekomunikace IT služby 57% 6 43% 4 Graf E4 Zaměstnaní v ICT sektoru podle velikosti; 2015 malé podniky (0-49 zam.) střední podniky ( zam.) velké podniky (250 a více zam.) ICT průmysl 22% 22% 57% IT služby 46% 2 3 Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru a RNÚ

3 Graf E5 Zaměstnanost v ICT sektoru; 2014* (% celkového počtu zaměstnaných) ICT průmysl ICT obchod Telekomunikace IT služby 0, 2,9% 0,7% 2, 0,7% 2,3% 0,9% 0,7% 0,9% 0,7% 2,1% celkem 1,7% 0,7% 0, 2, 3, 3, 4, 4, * nebo za poslední dostupný rok Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

4 Graf E6 Zaměstnanost v ICT průmyslu v ČR tis. fyzických osob % zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu % celkového počtu zaměstnaných v ČR 2,3% 2, 2, 2,2% 26,2 30,1 28,6 30,3 27,4 24,5 23,3 23,7 0,5 0,61% 0,57% 0,6 0,5 0,48% 0,46% 0,46% Graf E7 Zaměstnanost v telekomunikacích v ČR tis. fyzických osob % zaměstnaných ve službách podnikatelského sektoru % celkového počtu zaměstnaných v ČR 0,9% 28,6 23,2 21,3 19,8 18,7 18,2 18,2 17,7 0,59% 0,47% 0,42% 0,39% 0,37% 0,36% 0,36% 0,3 Graf E8 Zaměstnanost v IT službách v ČR tis. fyzických osob % zaměstnaných ve službách podnikatelského sektoru % celkového počtu zaměstnaných v ČR 4,3% 4, 4,6% 4,7% 4,9% 5, 93,8 3,2% 79,8 83,3 85,9 89,5 76,0 2,2% 52,8 38,6 0,79% 1,07% 1,5 1,58% 1,6 1,69% 1,7 1,81% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru a RNÚ

5 Graf E9 Zaměstnanost v ICT průmyslu; 2014* (podíl na zpracovatelském průmyslu) Graf E10 Zaměstnanost v telekomunikacích; 2014* (podíl na podnikatelském sektoru celkem) 0, 0,2% 0, Irsko 6% 3% 2% 1% 0,8% Graf E11 Zaměstnanost v IT službách; 2014* (podíl na podnikatelském sektoru celkem) 3% 2% 1% * nebo za poslední dostupný rok Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

6 Tab. E2 Produkce vytvořená v ICT sektoru v ČR mil. Kč * Celkem ICT průmysl (výroba ICT) celkem Výroba počítačů a elektron. součástek Výroba komun. zaříz. a spotřební elektr ICT služby celkem ICT obchod (obchod s ICT vybavením) Telekomunikace (telekom. činnosti) IT služby (programování, poradenství a jiné IT činnosti; zpracování dat) * předběžné údaje Graf E12 Produkce v ICT sektoru celkem % celkové produkce vytvořené v České republice 4,52% 5,51% 5,8 5,3 5,27% 4,96% 5,0 5,22% 239,2 412,0 541,6 518,4 506,9 478,5 513,3 554,7 Graf E13 Produkce v ICT sektoru podle skupin činností ICT průmysl ICT obchod Telekomunikace IT služby % % 3% 23% 28% % 31% % 6% 43% 19% Graf E14 Produkce v ICT sektoru podle vlastnictví; 2015 domácí podniky podniky pod zahraniční kontrolou ICT průmysl 9 Telekomunikace IT služby 58% 53% 42% 47% Graf E15 Produkce v ICT sektoru podle velikosti; 2015 malé podniky (0-49 zam.) střední podniky ( zam.) velké podniky (250 a více zam.) ICT průmysl 8% 88% IT služby 37% 2 38% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru a RNÚ

7 Graf E16 Produkce vytvořená v ICT sektoru; 2014* (% celkové produkce vytvořené v dané zemi) ICT průmysl ICT obchod Telekomunikace IT služby 4,2% 1,7% 4,3% 2,9% 2,7% 3,1% 2,7% 2,1% 2,1% 0,9% 2,2% 2,1% 1,7% 0,8% 0,9% 1% 2% 3% 6% 7% 8% * nebo za poslední dostupný rok Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

8 Graf E17 Produkce vytvořená v ICT průmyslu v ČR podíl na zpracovatelském průmyslu podíl na podnikatelském sektoru celkem 7,9% 6,6% 6, 6,1% 5,3% 5, 5, 247,1 3,7% 222,9 210,9 211,7 220,7 168,3 186,0 76,9 2,67% 3,2 2,7 2,57% 2,27% 2,46% 2,46% 1,58% Graf E18 Produkce vytvořená v telekomunikacích v ČR podíl na odvětví služeb podnikateského sektoru podíl na podnikatelském sektoru celkem 6, 5,7% 99,1 4,7% 127,8 125,0 4,3% 116,1 4, 109,6 3,7% 3, 100,9 100,7 4,1% 112,8 2,0 2,03% 1,62% 1,43% 1,33% 1,23% 1,17% 1,26% Graf E19 Produkce vytvořená v IT službách v ČR podíl na odvětví služeb podnikateského sektoru podíl na podnikatelském sektoru celkem 7,2% 2,8% 4, 5,6% 151,2 5,9% 6, 6,2% 6,3% 159,6 164,7 168,8 178,4 197,6 97,6 45,9 1,96% 1,96% 2,01% 2,06% 2,07% 2,21% 0,9 1,5 Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru

9 Graf E20 Produkce vytvořená v ICT průmyslu; 2014* (podíl na zpracovatelském průmyslu) Graf E21 Produkce vytvořená v telekomunikacích; 2014* (podíl na podnikatelském sektoru celkem) 4, 3, 3, 2, 0, Irsko 1 8% 6% 2% Graf E22 Produkce vytvořená v IT službách; 2014* (podíl na podnikatelském sektoru celkem) 4, 3, 3, 2, 0, * nebo za poslední dostupný rok Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

10 Tab. E3 Přidaná hodnota vytvořená v ICT sektoru v ČR mil. Kč * Celkem ICT průmysl (výroba ICT) celkem Výroba počítačů a elektron. součástek Výroba komun. zaříz. a spotřební elektr ICT služby celkem ICT obchod (obchod s ICT vybavením) Telekomunikace (telekom. činnosti) IT služby (programování, poradenství a jiné IT činnosti; zpracování dat) * předběžné údaje Graf E23 Přidaná hodnota vytvořená v ICT sektoru celkem % HDP 3,86% 4,13% 4,02% 3,91% 3,9 3,9 3,89% 3,8 2,2 134,5 159,1 157,3 159,3 159,0 165,9 175,3 91,6 35, Graf E24 Přidaná hodnota v ICT sektoru podle skupin činností ICT průmysl ICT obchod Telekomunikace IT služby % 7% 26% 58% % 42% % 5 33% % 8% 5 2 Graf E25 Přidaná hodnota v ICT sektoru podle vlastnictví; 2015 domácí podniky podniky pod zahraniční kontrolou ICT průmysl 29% 71% Telekomunikace IT služby 52% 5 48% 5 Graf E26 Přidaná hodnota v ICT sektoru podle velikosti; 2015 malé podniky (0-49 zam.) střední podniky ( zam.) velké podniky (250 a více zam.) ICT průmysl 18% 61% 21% IT služby 32% 41% 26% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru a RNÚ

11 Graf E27 Přidaná hodnota vytvořená v ICT sektoru; 2014* (podíl na hrubém domácím produktu) ICT průmysl ICT obchod Telekomunikace IT služby 0,9% 2,6% 3, 2,2% 1,7% 2,2% 0,7% 2,1% 0,8% 2,1% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 1% 2% 3% * nebo za poslední dostupný rok Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

12 Graf E28 Přidaná hodnota vytvořená v ICT průmyslu v ČR % přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu % HDP 2,1% 11,8 13,1 13,7 12,2 14,4 15,9 17,0 15,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,36% 0,39% 0,4 0,3 Graf E29 Přidaná hodnota vytvořená v telekomunikacích v ČR 7,6% % přidané hodnoty ve službách podnikatelského sektoru % HDP 5,8% 50,5 67,8 66,1 6,6% 6, 60,0 5,6% 55,1 4,9% 4, 4, 49,1 46,5 46,0 2,13% 2,08% 1,67% 1,49% 1,36% 1,2 1,08% 1,01% Graf E30 Přidaná hodnota vytvořená v IT službách v ČR % přidané hodnoty ve službách podnikatelského sektoru % HDP 8, 8,7% 8,9% 8,1% 7,6% 7,1% 101,7 91,2 83,6 5, 80,0 75,9 71,0 2, 44,2 22,4 0,9% 2,1% 2,2% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru a RNÚ

13 Graf E31 Přidaná hodnota v ICT průmyslu; 2014* (podíl na zpracovatelském průmyslu) Graf E32 Přidaná hodnota v telekomunikacích; 2014* (podíl na podnikatelském sektoru celkem) 1% 1 8% 6% 2% 3% 2% Graf E33 Přidaná hodnota v IT službách; 2014* (podíl na podnikatelském sektoru celkem) 6% 3% 2% 1% * nebo za poslední dostupný rok Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

14 Tab. E4 Výdaje za výzkum a vývoj v ICT sektoru v ČR mil. Kč Celkem ICT průmysl (výroba ICT) celkem Výroba počítačů a elektron. součástek Výroba komun. zaříz. a spotřební elektr ICT služby celkem ICT obchod (obchod s ICT vybavením) Telekomunikace (telekom. činnosti) IT služby (programování, poradenství a jiné IT činnosti; zpracování dat) Graf E34 Výdaje za výzkum a vývoj v ICT sektoru celkem 16,9% % celkových výdajů na VaV v podnikatelském sektoru 16, 16, 16,2% 15,7% 18,1% 18, 3,8 4,8 5,6 6,2 6,5 8,5 8, Graf E35 Výdaje za VaV v ICT sektoru podle skupin činností ICT průmysl ICT obchod Telekomunikace IT služby % 7% % 2% 11% 31% 7 68% Graf E36 Výdaje za VaV v ICT sektoru podle vlastnictví; 2015 ICT průmysl Telekomunikace domácí podniky podniky pod zahraniční kontrolou 66% 3 9 IT služby 3 6 Graf E37 Výdaje za VaV v ICT sektoru podle velikosti; 2015 malé podniky (0-49 zam.) střední podniky ( zam.) velké podniky (250 a více zam.) ICT průmysl 19% 56% 2 IT služby 12% 39% 49% Zdroj: ČSÚ, Roční šetření o výzkumu a vývoji

15 Graf E38 Výdaje za VaV v ICT sektoru; 2014* (% BERD - celkových podnikových výdajů na VaV) ICT průmysl Telekomunikace IT služby Irsko 31,7% 4,6% 25,3% 19, 3,7% 17,2% 6,7% 4, 1 4,8% 14,1% 16,6% 15,3% 4,2% 1 5,6% 7,8% 6,6% 8,9% 6, 7,7% 5, 9, 1 12,9% 1 6, 6, 5,2% 6,7% 10, 5,9% 4,9% 1 9, 4, 5,7% 4, 6,6% * nebo za poslední dostupný rok Zdroj: Eurostat, Science, Technology and Innovation Database

16 Graf E39 Výdaje za VaV provedený v ICT průmyslu % výdajů na VaV ve zpracovatelském průmyslu % výdajů na VaV v podnikatelském sektoru celkem 3,7% 0,59 3,2% 0,57 1,7% 2, 2,2% 0,47 0,48 2,6% 0,63 0, Graf E40 Výdaje za VaV provedený v telekomunikacích % výdajů na VaV ve službách podnikatelského sektoru % výdajů na VaV v podnikatelském sektoru 3,9% 3, 3, 3,2% 2,8% 2,9% 0,52 0,55 0,61 0,59 0,60 0,63 1,7% Graf E41 Výdaje za VaV provedený v IT službách 26,8% % výdajů na VaV ve službách podnikatelského sektoru % výdajů na VaV v podnikatelském sektoru 33,3% 34,3% 28, 28, 29,1% 7,39 7,15 3,60 1 5,01 5,31 4,43 13, 13,1% 12,8% 15,2% 15, Zdroj: ČSÚ, Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

17 Graf E42 Výdaje za VaV provedený v ICT průmyslu; 2014* (podíl na zpracovatelském průmyslu) Graf E43 Výdaje za VaV v telekomunikacích; 2014* (podíl na podnikatelském sektoru celkem) 1% Irsko 1 1 3% 2% Graf E44 Výdaje za VaV provedený v IT službách; 2014* (podíl na podnikatelském sektoru celkem) * nebo za poslední dostupný rok Zdroj: Eurostat, Science, Technology and Innovation Database Irsko Irsko

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

B Výdaje a investice v ICT

B Výdaje a investice v ICT Investice do ICT vybavení a softwaru Pod pojmem investice se v této kapitole rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje především pořízení fixních aktiv (P.511). Fixní aktiva jsou hmotná

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje Problematika statistického šetření internacionalizace VaV je rozvedena v manuálu OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005) 1. Podle metodiky tohoto

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4.1 Investice v high-tech odvětvích Definice high-tech odvětví je založena na Mezinárodní klasifikaci ekonomických činností (ISIC

Více

2012 Dostupný z

2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 07.02.2017 Informační ekonomika v číslech - 2011 Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203636

Více

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 24. dubna 2014 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

Ukazatele a datové zdroje k statistikám odvětví informační ekonomiky, tj. ICT sektoru a Informačního a mediálního sektoru

Ukazatele a datové zdroje k statistikám odvětví informační ekonomiky, tj. ICT sektoru a Informačního a mediálního sektoru SLEDOVANÉ UKAZATELE Počty subjektů Počet aktivních subjektů je počet podnikatelských subjektů, které byly aktivní alespoň v části referenčního roku. Uváděné počty subjektů jsou počty ze zjišťování dopočtené

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

Definice a vymezení ICT služeb

Definice a vymezení ICT služeb Definice a vymezení ICT služeb Definice služeb v oblasti informačních a komunikačních technologii (dále jen ICT služby) vychází z definice OECD pro ICT produkty, která říká, že hlavní funkcí ICT zboží

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Seminář na téma: VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE KLÍČOVÉ FAKTORY RŮSTU A KONKURENCESCHOPNOSTI ČR Technologické centrum AV ČR Praha, 18.3.2011 Václav Sojka Oddělení

Více

Kam směřuje podpora podnikového výzkumu v ČR?

Kam směřuje podpora podnikového výzkumu v ČR? Kam směřuje podpora podnikového výzkumu v ČR? Michal Pazour Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách 22. dubna 2015 Podpora podnikového výzkumu v mezinárodním srovnání (1) Jaký podíl má veřejná

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy, aktivity a procesy, které se podílejí na

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 14.1 Charakteristika odvětví Elektrotechnický průmysl

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy,

Více

Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu. Pavla Žížalová

Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu. Pavla Žížalová Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu Pavla Žížalová MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Analytické podklady pro přípravu pro politiku VaVaI Celkem 6 analýz Excelence ve výzkumu

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

21. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

21. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST . INFORMAČNÍ SPOLEČNOST Statistika informační společnosti má za cíl na jedné straně poskytnout údaje o produkci a nabídce moderních informačních a komunikačních technologií, včetně údajů o investicích,

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Statistická ročenka vědy, technologií a inovací 2000-2008 Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický

Více

III.3 Ochrana průmyslových práv

III.3 Ochrana průmyslových práv III.3 Ochrana průmyslových práv Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumných, vývojových a inovačních činností. Patent je

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Mezinárodní data a srovnání některých ukazatelů pocházejí z databáze Eurostatu aktualizované na konci roku 2015.

Mezinárodní data a srovnání některých ukazatelů pocházejí z databáze Eurostatu aktualizované na konci roku 2015. Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ zasedání RV NNO, Praha, 22. září 2011

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ zasedání RV NNO, Praha, 22. září 2011 SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ zasedání RV NNO, Praha, 22. září 2011 Vladimír Kermiet Odbor ročních národních účtů Osnova 1. Vymezení neziskových institucí v SNÚ 2. Důvody sestavování SÚNI 3. Definice

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (CZ-NACE)

KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (CZ-NACE) METODIKA Ročník 2008 Klasifikace a číselníky Praha, 24. ledna 2008 Kód publikace: 0216-08 Č. j.: 50 / 2008-21 KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (CZ-NACE) Zpracoval: Ředitel odboru: Oddělení informačních

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

IV. P Ř ÍLOHY NÁRODNÍ INOVAČ NÍ POLITIKY Č ESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2005-2010

IV. P Ř ÍLOHY NÁRODNÍ INOVAČ NÍ POLITIKY Č ESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2005-2010 IV. P Ř ÍLOHY NÁRODNÍ INOVAČ NÍ POLITIKY Č ESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2005-2010 Graf č. 1 Souhrnný inovační index (SSI Summary Innovation Index) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 TR PL RO CY LV EL SK HU LT

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015

ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015 ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015 R. Matějka, V. Doležalová Tisková konference, ČSÚ Praha, 7. září 2015 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Postavení průmyslu v ekonomice

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

prosinec 2000 prosinec 2001 prosinec 2002 prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 95% 94% 87% 68% podniky

prosinec 2000 prosinec 2001 prosinec 2002 prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 95% 94% 87% 68% podniky 5B2. Internet 0B2.1 Internetové připojení Na začátku roku 2007 mělo v Česku připojení k internetu 95 % podniků s deseti a více zaměstnanci ve sledovaných odvětvích. Již na konci roku 2000 (pilotní šetření)

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

D Podniky. Vysvětlivky:

D Podniky. Vysvětlivky: Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají 31. 12. 2015 Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají Oznamujeme příznivcům rubriky Zajímavosti ze zahraničního obchodu (ZO), že od 1. ledna 2016 dochází

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE Prosinec 2013 Finální verze OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ČÁST A - POPTÁVKA... 4 2.1 Zdroje pro odhad zaměstnanosti v odvětvích v KV kraji... 4 2.2 Odhad zaměstnanosti

Více

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR)

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) Tabulka č. 1: Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků Počet aktivních subjektů podíl počtu MSP na celkovém

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva Ekonomika Národní hospodářství Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.01.2017 Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová,

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 17. prosince 2015 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 8. prosince 2014 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01),

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Seznam ICT zboží použitý pro statistiku zahraničního obchodu je vymezen na základě Harmonizovaného systému (HS2007), mezinárodní klasifikace zboží používané v mezinárodním obchodě, do následujících hlavních

Více

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji Krajský úřad Olomouckého

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji - 4. 12. 2012 Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji Inovační voucher Finanční nástroj

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

3. Trh práce a domácnosti

3. Trh práce a domácnosti 3. Trh práce a domácnosti Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka 3.1: Zaměstnanost a nezaměstnanost roční 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Výhled Výbě rové šetř ení pracovních sil - Č

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více