Příloha č.1 kupní smlouvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 kupní smlouvy"

Transkript

1 Příloha č.1 kupní smlouvy

2 Seznam dokladů: Inženýrské sítě Řeporyje Vodovod: 1. Veřejné vodovodní řady - kolaudační rozhodnutí, Č.j.: MHMP /2003/OZP-IX/R- 333/Pp, s nabytím právní moci dne , vybudovaných v rámci akce Výstavba rodinných domů umístěných na pozemcích č. parc. 1376/1, 1376/10, 1376/101, 1376/131, 1376/75 a 1643/6, k.ú. Řeporyje, Praha 5. Tři nové veřejné vodovodní řady: řad 1 LT DN 150 v délce 185m (ul. Nad Mušlovkou) řad 2 LT DN 150 v délce 94m (ul. Přídolská) řad 5 LT DN 150 v délce 175m (ul. Havlůjové) Nově vybudované veřejné vodovodní řady jsou zokruhovány napojením na stávající veřejné vodovodní řady LT DN 150 v ulici Koterovská a K Velké Ohradě 2. Vodovodní přípojky 24ks - kolaudační rozhodnutí, Č.j.: VYS.APK/příp.V-5513/03/04-E-Rk, s nabytím právní moci , vybudovaných v rámci stavby Vodovodní přípojky 25ks a přípojky splaškové kanalizace 25ks, pro RD v lokalitě ul. Koterovská a K Velké Ohradě, na pozemcích parc.č. 1376/1, 1376/10, 1376/101, 1376/131, 1376/75 a 1643/6, k.ú. Řeporyje, Praha Vodovodní přípojky 25ks a přípojky splaškové kanalizace 25 ks - stavební povolení Č.j.: VYS.APK/příp.V,K-3097/03-E-Rsp, s nabytím právní moci , pro RD v lokalitě ul. Koterovská a K Velké Ohradě, na pozemcích parc.č. 1376/1, 1376/10, 1376/101, 1376/131, 1376/75 a 1643/6, k.ú. Řeporyje, Praha Veřejné vodovodní řady stavební povolení Č.j.: MHMP /2002/VYS/Pp, s nabytím právní moci , navržených v rámci stavby Výstavba rodinných domů umístěných na pozemcích č. parc. 1376/1, 1376/10, 1376/101, 1376/131, 1376/75 a 1643/6, k.ú. Řeporyje, Praha 5. Veřejný vodovodní řad DN 150 v délce cca 96m ( ul. Přídolská) Veřejný vodovodní řad DN 150 v délce cca 185m ( ul. Nad Mušlovkou) Veřejný vodovodní řad DN 150 v délce cca 175m ( ul. Havlůjové) 5. Geodet. zaměření skut. provedení - veřejné vodovodní řady a vodovodní přípojky 24ks situace 1:1000, ul. Přídolská, Havlůjové a Nad Mušlovkou 6. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a popis armatur před záhozem ze dne , Č.j.: 022/03 Rodinné domy Řeporyje infrastruktura vodovod řad 1, 2, 5 řady 1 DN 150, 5 DN 100, 2 DN 150, ul. Přídolská, Havlůjové a Nad Mušlovkou list 1,2,3,4

3 7. Pražské vodovody a kanalizace protokol o převzetí Vodovodní řad, číslo stavby PVK 1321, ze dne , ulice Koterovská 8. Potvrzení o předání geodetické dokumentace č.6027/2003 ze dne , Institut městské informatiky, Úsek městské geodézie, stavba: Rodinné domy v ul. Koterovská, vodovodní řad a přípojky 9. Zápis o předání a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části ze dne , Realizace inženýrských sítí a komunikace včetně odvodnění pro stavbu Zástavba RD v Praze 5 Řeporyjích, mezi ul. Koterovská a K Velké Ohradě. Veřejný vodovodní řad včetně přípojek realizace 147bm potrubí DN 150 (Nad Mušlovkou a Přídolská), realizace 98bm potrubí DN 100 (Havlůjové), vše v litině, přípojky jsou z PE 40 v počtu 13ks 10. Zápis o předání a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části ze dne , Realizace inženýrských sítí a komunikace včetně odvodnění pro stavbu Zástavba RD v Praze 5 Řeporyjích, mezi ul. Koterovská a K Velké Ohradě. Veřejný vodovodní řad včetně přípojek realizace 132bm potrubí DN 150 (Nad Mušlovkou a Přídolská), realizace 77bm potrubí DN 100 (Havlůjové), vše v litině, přípojky jsou z PE 40 v počtu 11ks

4 Kanalizace: 1. Veřejné splaškové kanalizace DN 300 (bez kanalizačních přípojek) povolení Č.j.: MHMP /2002/VYS/Fi, s nabytím právní moci dne , vybudovaných v rámci realizace 12 izolovaných rodinných domů a 14 izolovaných rodinných domů a 24 izolovaných rodinných domů v lokalitě Koterovská K Velké Ohradě v Praze 5 na pozemcích parc.č.: 1376/1, 1376/75, 1376/131, 1376/131, 1378/10, 1378/12, 1378/76, 1383/5, 1641/1, 1643/16 a 1643/6, k.ú. Řeporyje, Praha 5. Řad A-1 o dl. 230m a řad A9-1 o dl. 160m s napojením v ul. Koterovská, řad A-2 o dl. 240m A9-1, řad A8 o dl. 69m s napojením K Velk= Ohradě. 2. Veřejná splašková kanalizace DN 300 (bez kanalizačních přípojek) povolení Č.j.: MHMP /2003/OZP-IX/Fi, s nabytím právní moci dne , vybudovaných v rámci realizace 12 izolovaných rodinných domů a 14 izolovaných rodinných domů a 24 izolovaných rodinných domů v lokalitě Koterovská K Velké Ohradě v Praze 5, jehož stavba je povolena rozhodnutím odboru výstavby MHMP ze dne pod. č.j. MHMP /2002/VYS/Fi 3. Veřejná splašková kanalizace DN 300 kolaudační rozhodnutí Č.j.: VYS 63601/2008/E, s nabytím právní moci dne , v ul. Koterovská, Přídolská, Havlůjové a Nad Mušlovkou, Praha 5 Řeporyje na pozemcích parc. č. 1376/75, 1376/183, 1376/203, 1376/225, 1378/10, 1378/12, 1378/76, 1625/1, 1643/6 a 1643/16, v katastrálním území Řeporyje. Stavba obsahuje: Stoka A1 splašková kanalizace z TK DN 300 v ul. Přídolská v délce 67,97m, 3 šachty Stroka A9-1 splašková kanalizace z TK DN 300 v ul. Koterovská, Havlůjové a Nad Mušlovkou, v délce 324,08m, 10 šachet Veřejné části přípojek splaškové kanalizace DN 200 v ul. Přídolská, Havlůjové a Nad Mušlovkou, Praha 5 Řeporyje na pozemcích parc. č. 1376/75, 1376/183, 1376/203, 1376/225, 1378/10, 1378/12, 1378/76, 1378/88, 1625/1, 1643/6 a 1643/16, v katastrálním území Řeporyje. Stavba obsahuje: 25 ks veřejných částí přípojek splaškové kanalizace z TK DN 200 v celkové délce 127,11m, 4ks do stoky A1 v ul. Přídolská, 14ks do stoky A9-1 v ul. Havlůjové a 7ks do stoky A9-1 v ul. Nad Mušlovkou 4. PVK, a.s. Potvrzují převzetí vložkového plánu pro akci: Rod. domy Řeporyje řad A1, A9-1 ul. Nad Mušlovkou, Havlůjové, Protokol - Veřejná kanalizace, číslo stavby PVK 1342, kanalizace splašková DN 300, kamenina, dl. 392,05bm, 11ks šachet kanalizace splaškové DN 200, kamenina, dl. 127,11bm, 25ks přípoje 5. Předávací protokol dokladové části, akce Rod. domy Řeporyje - kanalizační řad a přípojky A1, A9-1 ul. Nad Mušlovkou, Havlůjové, ze dne , přebírající za PVK p. Chaloupka

5 6. zkušební protokol o zkouškách vodotěsnosti stok podle ČSN , přebírající za PVK p. Chaloupka datum zkoušky: stoka splašková, úsek Š1-Š2, délka 32m, DN 300, odbočky 300/200-3ks stoka splašková, úsek Š2-Š3, délka 40m, DN 300, odbočky 300/200-4ks stoka splašková, úsek Š3-Š4 A9-1, délka 40m, DN 300, odbočky 300/200-4ks stoka splašková, úsek Š4-Š5, délka 40m, DN 300, odbočky 300/200-3ks stoka splašková, úsek Š5-Š6-Š7, délka 13-37m, DN 300, odbočky 300/200-2ks stoka splašková, úsek Š7-Š8 (A2 Š3-Š4), délka 37m, DN 300, odbočky 300/200-2ks stoka splašková, úsek Š8-Š9 (A2 Š4-Š5), délka 40m, DN 300, odbočky 300/200-2ks stoka splašková, úsek Š9-Š10, délka 36m, DN 300, odbočky 300/200-2ks stoka splašková, řad A1 úsek Š2-Š3, délka 34m, DN 300, odbočky 300/200-1ks stoka splašková, řad A1 úsek Š2-Š3, délka 46m, DN 300, odbočky 300/200-3ks 7. EuroCeramic, Prohlášení o shodě podle par. 13 zákona č. 22/1997 Sb. a par. 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb., určený pro: kanalizační kameninové trouby a tvarovky opatřeny pružnými spoji, EN Armaturka Dýšina, s.r.o., Certifikát č. CI , ČSN EN 124/1994 Poklopy a nástavce pro dopravní a pěší zóny. Konstrukční zásady, zkoušení a označování 9. Skanska Prefa a.s., Prohlášení o shodě podle par.13 zákona č. 22/1997 Sb, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., Dílce pro vstupní a revizní šachty kanalizačního systému z betonu a železobetonu 10. Družstvo Cementářů, Prohlášení o shodě v návaznosti na ustanovení par. 12,13 a 22 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., určený pro sestavení kontrolní kanalizační šachty a studny 11. Dokumentace skutečného provedení stavby geodetická dokumentace Technická zpráva zaměření skutečného provedení inženýrských sítí kanalizace řad A1, řad A9-1, přípojky, zaměřeno před záhozem Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a popis armatur rodinné domy Řeporyje kanalizace Řad A1 (ul. Přídolská), zaměřeno před záhozem Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a popis armatur rodinné domy Řeporyje kanalizace Řad A9-1 (ul. Koterovská, Havlůjové a Nad Mušlovkou), zaměřeno před záhozem (doměření revizních šachet (b ) po záhozu Použité stavební materiály stokových úseků řad A1 (ul. Přídolská) Použité stavební materiály stokových úseků řad A9-1 (ul. Koterovská, Havlůjové a Nad Mušlovkou) Geodetická dokumentace rodinné domy Řeporyje, kanalizace řady A1, A9-1, přípojky k RD, zaměření skutečného provedení inženýrských sítí, situace 1:1000 Výkresová dokumentace uložení kameninového potrubí 1:20 Výkresová dokumentace - vzorový podélný profil kanalizační přípojky 1:100/100 Výkresová dokumentace - podélný profil A-1 1:500/100

6 Geodetická dokumentace kanalizace řad A1, A9-1, přípojky k RD CD 12. Potvrzení o předání geodetické dokumentace č. 1481/2009 ze dne , Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Odbor prostorových informací, Oddělení IMIP, stavba: Rodinné domy Řeporyje kanalizace řad A1, A9-1, přípojky k RD 13. Zápis o odevzdání a předání díla ze dne , název stavby nebo díla: Realizace infrastruktury pro rodinné domy v Praze 13 Řeporyjích, veřejná splašková kanalizace, objekty: Veřejná splašková kanalizace včetně přípojek realizace 226bm hlavního řadu DN 300 v kamenině a realizace 13ks přípojek DN 200 v kamenině, přebírající za PVK p. Chaloupka 14. Zápis o odevzdání a předání díla ze dne , název stavby nebo díla: Realizace infrastruktury pro rodinné domy v Praze 13 Řeporyjích, veřejná splašková kanalizace, objekty: Veřejná splašková kanalizace včetně přípojek realizace 2151bm hlavního řadu DN 300 v kamenině a realizace 10ks přípojek DN 200 v kamenině, přebírající za PVK p. Chaloupka

7 Veřejné osvětlení: 1. Veřejné osvětlení kolaudační rozhodnutí Č.j.: VYS.APK/kom.VO-5536/03-E-Rk, s nabytím právní moci dne , na příjezdové komunikace pro rodinné domy při ul. K Velké Ohradě a Koterovská, Praha 5 Řeporyje, na pozemcích parc. č. 1376/167, 1376/75, 1376/1, 1643/6, 1378/10, 1378/12, 1378/76, 1643/1 a 1376/131, k.ú. Řeporyje 2. Potvrzení o předání geodetické dokumentace č. 4572/2003 ze dne , Institut městské informatiky, Úsek městské geodézie, stavba: Rodinné domy u ul. K Velké ohradě zaměření veřejného osvětlení 3. Situace veřejného osvětlení výkres, stavba: rodinné domky v Praze 5 - Řeporyjích 4. Situace veřejného osvětlení, k.ú. Řeporyje geodetické zaměření, souřadnicový systém 5. Situace veřejného osvětlení, k.ú. Řeporyje - geodetické zaměření, Zaměření před záhozem, zákres 6. protokol z přejímky veřejného osvětlení ul. Koterovská, ze dne , za Eltodo- Citelum přebírá p. Švihla 7. Prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy podle par. 13 zákona č. 22/1997 Sb. a par. 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. Veřejné osvětlení Řeporyje 8. Potvrzení o předání technické dokumentace pro ELTODO CITELUM s.r.o. ze dne , výstavba VO: Praha 5 Řeporyje, ul. K Velké Ohradě 9. Zápis o předání a převzetí stavby veřejného osvětlení, akce Veřejné osvětlení RD Koterovská, Loučná a K Velké Ohradě, ze dne , přejímá za Eltodo- Citelum s.r.o. p. Donev

8 Elektrické rozvody 1kV 1. Elektrické rozvody 1kV kolaudační rozhodnutí Č.j.: VYS.APK/El.roz.-745/04-E-Rk, s nabytím právní moci dne , pro rodinné domy v lokalitě ulic Koterovská a K Velké Ohradě, Praha 5 Řeporyje, na pozemcích parc.č. 1376/167, 1376/75, 1376/1, 1376/101, 1376/131, 1378/76, 1378/12, 1643/1, 1643/6 a 1378/10, k.ú. Řeporyje 2. Elektrické rozvody 1kV stavební povolení Č.j.: VYS.APK/El.roz.-4167/03-E-Rsp, pro rodinné domy v lokalitě ulic Koterovská a K Velké Ohradě, Praha 5 Řeporyje, na pozemcích parc.č. 1376/167, 1376/75, 1376/1, 1376/101, 1376/131, 1378/76, 1378/12, 1643/1, 1643/6 a 1378/10, k.ú. Řeporyje 3. Situace kabelová trasa 1:500 Komunikace 1. Příjezdové komunikace kolaudační rozhodnutí Č.j.: VYS.APK/Kom.-5305/03-E-Rk, s nabytím právní moci dne , pro 24 rodinných domů při ulici K Velké Ohradě, Praha 5 Řeporyje, na pozemcích parc. č.: 1378/12, 1641/4, 1383/5, 1378/8 a 1378/76, k.ú. Řeporyje 2. Příjezdové komunikace kolaudační rozhodnutí Č.j.: VYS.APK/Kom.2-1.et.-5534/03-E-Rk, s nabytím právní moci dne , pro 24 rodinných domů při ulici K Velké Ohradě, Praha 5 Řeporyje 2.stavba 1.etapa, na pozemcích parc. č.: 1376/1, 1376/75, 1376/101, 1376/131, 1625/1 a 1643/1, k.ú. Řeporyje 3. Příjezdové komunikace kolaudační rozhodnutí Č.j.: VYS.APK/Kom.2-2.et./1-5535/03-E- Rk, s nabytím právní moci dne , pro 24 rodinných domů při ulici K Velké Ohradě, Praha 5 Řeporyje 2.stavba 2.etapa, účelená část stavby Prodloužení ulice Loučná na pozemcích parc. č.: 1376/1, 1376/75, 1378/10 a 1643/6, k.ú. Řeporyje 4. Příjezdové komunikace stavební povolení Č.j.: VYS.APK/Kom.2-1.et.-0048/03-E-Rsp, s nabytím právní moci dne , pro 24 rodinných domů při ulici K Velké Ohradě, Praha 5 Řeporyje 2.stavba 2.etapa, účelená část stavby Prodloužení ulice Loučná na pozemcích parc. č.: 1376/1, 1376/75, 1378/10 a 1643/6, k.ú. Řeporyje 5. Příjezdové komunikace stavební povolení Č.j.: VYS.APK/Kom.2-1.et.-0048/03-E-Rsp, s nabytím právní moci dne , pro 24 rodinných domů při ulici K Velké Ohradě, Praha 5 Řeporyje 2.stavba 1.etapa, účelená část stavby Prodloužení ulice Loučná

9 na pozemcích parc. č.: 1376/1, 1376/75, 1376/101, 1376/131, 1625/1 a 1643/1, k.ú. Řeporyje 6. Příjezdové komunikace stavební povolení Č.j.: VYS.APK/Kom.2-2.et.-1995/03-E-Rsp, s nabytím právní moci dne pro 24 rodinných domů při ulici K Velké Ohradě, Praha 5 Řeporyje 2.stavba 2.etapa, účelená část stavby Prodloužení ulice Loučná na pozemcích parc. č.: 1376/1, 1376/75, 1378/10 a 1643/6, k.ú. Řeporyje 7. Středočeská geologická společnost s.r.o., protokol o zkoušce č , Rázová zátěžová zkouška, akce: Řeporyje Koterovská ul., II. konstrukční vrstva 8. Středočeská geologická společnost s.r.o., protokol o zkoušce č , Rázová zátěžová zkouška, akce: Řeporyje Koterovská ul., II. konstrukční vrstva 9. Středočeská geologická společnost s.r.o., protokol o zkoušce č , Rázová zátěžová zkouška, akce: Řeporyje Koterovská ul., II. konstrukční vrstva 10. Středočeská geologická společnost s.r.o., protokol o zkoušce č , Rázová zátěžová zkouška, akce: Řeporyje Koterovská ul., II. konstrukční vrstva 11. Středočeská geologická společnost s.r.o., protokol o zkoušce č , Rázová zátěžová zkouška, akce: Řeporyje Koterovská ul., II. konstrukční vrstva 12. Dynamická penetrační zkouška DP1, akce: Koterovská ulice Řeporyje 13. Dynamická penetrační zkouška DP2, akce: Koterovská ulice Řeporyje 14. Dynamická penetrační zkouška DP2, akce: Koterovská ulice Řeporyje 15. Dynamická penetrační zkouška (primární dokumentace), č.zkoušky /1, místo: řad A9-1 (12m před Š2) 16. Dynamická penetrační zkouška (primární dokumentace), č.zkoušky /2, místo: řad A9-1 (8m za Š10) 17. Dynamická penetrační zkouška (primární dokumentace), č.zkoušky /3, místo: řad A1 (2m před Š2) 18. Best a.s., Certifikát číslo CS na výrobek betonový obrubník 19. Pikaso s.r.o., Prohlášení o shodě, Přírodní hutné drcené kamenivo pro stavební účely 20. Best a.s., Prohlášení o shodě, Dlažba v vibrolisovaného betonu

10 21. Bolim Plast s.r.o., Prohlášení o shodě, Drenážní trubky se strukturovanou stěnou z neměkčeného PVC 22. Lomy Mořina s.r.o., Prohlášení o shodě, Hrubé drcené kamenivo, frakce 16 a 32, třída B 23. Mitop a.s., Prohlášení o shodě č.06/2001, Geofiltex 63/15, Geofiltex 63/20, Geofiltex 63/ Mitop a.s., Certifikát výrobku č. AO , Geofiltex, typ 63/15, 63/20, 63/ Komunikace stavební situace I. Etapa 1: Komunikace stavební situace II. Etapa 1: Příjezdové komunikace pro rodinné domy při ul. Koterovská trvalé dopravní značení, I. Etapa 28. Příjezdové komunikace pro rodinné domy při ul. Koterovská trvalé dopravní značení, II. Etapa

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_13 Název materiálu: Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam a

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Rozhodnutí. I. vydává podle ustanovení 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona. stavební povolení

Rozhodnutí. I. vydává podle ustanovení 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona. stavební povolení Městská část Praha 20 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 635, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611, fax: 271 071 632 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje:

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04700/09-Ga Č.j.: SÚ-04700/3/09-Chr

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013 R- 08410A 22 15.1.2013 k návrhu na svolání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika Holding a.s. R-08685 23 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 04. 2015 Bod pořadu jednání: Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení Zpracoval:

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 038549/2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 005777/2011/OV/Ko Značka: P-2015/Dej Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr Kontaktní spojení: 220 189 871 / mkondr@praha6.cz

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Odborné vyjádření č. 1/5-2013

Odborné vyjádření č. 1/5-2013 Odborné vyjádření č. 1/5-2013 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty bytu 3+1 na sídlišti Františkov, zapsané v KN na LV č. 111 pro obec 563889 - LIBEREC a katastrální území 682233

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE

STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE Obsah: A. Textová část Průvodní zpráva B. Domovní instalace zdravotechniky C. Investiční náklady D. Výkresová část 1. Situace-širší vztahy 1:1000 2.

Více

Územní studie "U Bytovky" v Tísku

Územní studie U Bytovky v Tísku Územní studie "U Bytovky" v Tísku Kompletní elaborát územní studie obsahuje tyto přílohy: Textová a tabulková část Stav Návrh Fotodokumentace stavu Grafická část 1. KOORDINAČNÍ VÝKRES 1:2000 2. VÝKRES

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 11680/2015/Mül Cheb, dne: 11.2.2015 Spis. zn.: KSÚ 10458/2012 Vyřizuje: Blanka Müllerová

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ Strana 1 z 6 Základní údaje: Jsme geodetická kancelář působící od roku 2003 nejprve jako fyzická osoba Pavel Zdražil, od roku 2006 jako GEO75 s.r.o. Vlastníkem a jednatelem

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3104-114/2013 dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3104-114/2013 dodatek č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3104-114/2013 dodatek č. 1 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitosti: rodinného domu č.p. 1662 na pozemku parc.č. 2520 v k.ú. Stodůlky, obec Praha,

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

ř řč č Í ř č ú Í ř č š č č ř č ď č š Ž č š ň č ř š ř ú ř ř ř Í š Ý š š ří ó š ď ř š ř š Ž Ž Á š Í ó š ř š ř č ň čš ř Ž č č š Ď ř Ž říč ď ó ď č ň Í š Š Á š ř ř ř ó č ř š ř Š Ť ř č č ř ň č ř ňš č É Ž Ř ÚŽ

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

Z osobního jednání byl vyhotoven písemný záznam. Obsahem tohoto záznamu jsou

Z osobního jednání byl vyhotoven písemný záznam. Obsahem tohoto záznamu jsou ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ sekretariát předsedy V Praze dne 30. května 2008 Č.j. 2008/619/1 O Na základě Vaší stížnosti, dopis č.j.: 3444/Ho/2007 ze dne 3.4.2008, která byla Úřadu průmyslového vlastnictví

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více