Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod II. konference k prevenci SPJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ"

Transkript

1 Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod II. konference k prevenci SPJ

2 Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro rozvoj primární prevence Co nefunguje v primární prevenci Jak zkvalitnit primární prevenci Rizika preventivního působení

3 Činnosti Krajského úřadu v prevenci sociálně patologických jevů Krajský úřad se prevencí zabývá od roku Odbor školství, mládeže a sportu (krajský školský koordinátor prevence SPJ. 2. Odbor Kancelář hejtmana (krajský protidrogový koordinátor). 3. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

4 Úroveň spolupráce 1. Spolupráce mezioborová Protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality a koordinátor prevence sociálně patologických jevů: Spolupráce na velmi dobré úrovni, pravidelné společné schůzky, aktivní činnost v pracovních skupinách a komisích. 2. Aktivní spolupráce mezi ostatními institucemi MŠMT úsek prevence; Obce - obecní protidrogoví koordinátoři a manažeři prevence kriminality; OSPOD odbor sociálně právní ochrany dětí; PČR Preventivní informační skupiny; KHS; Probační a mediační služba; HZS. 3. Aktivní spolupráce mezi institucemi a školami MŠMT KÚ OSMS PPP školy; spolupráce na velmi dobré úrovni.

5 Krajský školský koordinátor prevence Výstupy: Koncepce prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK; Dlouhodobý záměr vzdělávání ve Zlínském kraji; Akční plán prevence; Koordinační a metodická činnost směrem k okresním metodikům prevence, pracovníkům PPP a školním metodikům prevence; Vyhodnocení MPP v roce 2008 VI. ročník; Program I..

6 Preventivní programy realizované školami školskými zařízeními Program I. Prostředky poskytuje Zlínskému kraji MŠMT. Podle počtu žáků na území kraje. Podpořené programy byly především zaměřeny na přímou práci s dětmi a mládeží víkendové sebepoznávací pobyty, třídní orientační dny a další. Předmětný program se stává kvalitním motivačním prvkem pro rozšíření a zkvalitnění primární prevence na školách. Rok Výše dotace v Kč Počet projektů

7 Výskyt SPJ ve Zlínském kraji ve školním roce 2006/2007 Druh SPJ Kouření Alkohol Drogy Šikana Záškoláctví Kriminalita Gamblerství Rasismus Vulgarismus Jiné SPJ Reálná zjištění Podezření

8 Kouření KOUŘENÍ - CELKOVÝ PŘEHLED počet řešení školou 1022 podezření 1625 Počet případů Kouření - reálná zjištění

9 Drogy Drogy - celkový přehled Počet řešení školou 124 Podezření 663 Počet případů Drogy - reálná zjištění

10 Šikana Šikana - celkový přehled Počet řešení školou 253 Podezření 243 počet případů Šikana - reálná zjištění

11 Záškoláctví Záškoláctví - celkový přehled Počet řešení školou 1553 Záškoláctví nad 10 hodin 538 Počet případů Záškoláctví do 10 hodin

12 Kriminalita Kriminalita - celkový přehled Počet řešení školou 109 Podezření 116 Počet případů Kriminalita - reálná zjištění

13 Gamblerství Gamblerství - celkový přehled Počet řešení školou 25 Podezření 52 Počet případů Gamblerství - reálná zjištění

14 Rasismus Rasismus- celkový přehled Počet řešení školou 55 Podezření 59 Počet případů Rasismus - reálná zjištění

15 Vulgarismus Vulgarismus - celkový přehled Počet řešení školou 113 Podezření 1609 Počet případů Vulgarismus - reálná zjištění

16 Nezbytné předpoklady pro rozvoj systému primární prevence na krajské úrovni Definování regionálních potřeb Zdroj informací: protidrogový koordinátor, krajský školský koordinátor prevence, okresní a školní metodik prevence, rodiče, veřejnost, úřady. Definování opatření Zdroj informací: Programy PP, informační servis, vzdělávací aktivity, databáze služeb, konzultační servis, metodické materiály, možnosti řešení aktuální situace.

17 Zásady efektivní PP Dlouhodobá a kontinuální práce; Práce v malých skupinách ( třída); Aktivní účast cílové populace; Praktická a teoretická připravenost realizačního týmu; Reakce na aktuální potřeby cílové populace; Jasný a strukturovaný program; Nabídka pozitivních alternativ; Následná práce se skupinou, jedincem; Kvalitní evaluace.

18 Co nefunguje v PP (1/2) Programy založené pouze na předávání informací; Programy založené na varovných sloganech a odstrašujících příbězích; Jednorázové programy; Krátkodobé a málo intenzivní programy; Programy bez interaktivních prvků; Programy, které neodpovídají potřebám cílové skupiny; Programy realizované osobami bez dostatečných zkušeností.

19 Co nefunguje v PP (2/2) Kampaně ve sdělovacích prostředcích; Spoléhání na jeden typ preventivních programů; Setrvačnost; Školní politika nulové tolerance; Testování drog z moči. (Morgan, 2001)

20 Jak na to? Míra úspěšnosti za základě aktivit účastníků. Přednáška 5 %(vhodná pro SŠ a VŠ); Čtení 10%; Audio/video 20%; Demonstrace 30%; Diskuse 50%; Praktické vyzkoušení dovedností 70%; Interaktivní programy, vrstevnické programy 90%.

21 Vhodný přístup při realizaci aktivit PP Podpora sebedůvěry, aktivity a hodnotových zájmů; Kontinuální proces; Zaměření na změnu postojů a chování; Živé interaktivní učení; Využití vzorů i z blízkého okolí; Otevřená hodnotově orientovaná diskuse; Zapojení do života místní komunity; Realizaci navrhují, řídí a případně realizují kvalifikovaní odborníci v PP.

22 Efektivní PP zásady (1/2) Program odpovídá věku; Je vhodně časově nastaven, je interaktivní; Zahrnuje získávání sociálních a jiných dovedností; Bere v úvahu místní specifika; Využívá pozitivní vrstevnické modely; Zahrnuje i snižování dostupnosti návykových látek; Je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně.

23 Efektivní PP zásady (2/2) Je komplexní, využívá více strategií, spolupracuje s rodiči; Počítá s komplikacemi a nabízí možnosti, jak je zvládat; Dětem se zvýšeným rizikem se poskytuje pomoc cíleně; Zahrnuje i relaxační techniky, zvládání stresu, řešení konfliktů; Zahrnuje systém pomoci při problémech s návykovými látkami; Program pokračuje a je dlouhodobý.

24 Rizika Není zapojena celá škola; Nedostatek finančních prostředků x vysoká míra očekávání; Výsledky nejsou měřitelné v krátké době, dlouhodobé sledování; Ztráta motivace, nedostatečné ohodnocení pedagogů; Kladeny vysoké požadavky na vedení školy v PP x vysoké požadavky v oblasti vzdělávacích výsledků; Pedagogové nepovažují zlepšení sociálních dovedností za významné; Očekávání, že se v hodinách preventivního programu vyřeší všechny lidské problémy.

25 V životě nezáleží na tom jaké jsme měli auto, dům, bankovní konto, ale pokud jsme byli důležitý pro život byť jen jednoho člověka, je to náš odkaz a smysl naší existence.

26 Děkuji za pozornost. PhDr. Jarmila Peterková krajská školská koordinátorka prevence Tel.: ,

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje, 2012 OBSAH Úvod 3 1. Základní demografické

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964 Preventivní program školní rok 2013/2014 OBSAH : 1. Výchozí podmínky 2. Cíle preventivního programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední odborná škola Luhačovice škola přidružená k síti škol UNESCO Minimální preventivní program Zpracoval: PhDr. Ivan Semela 1 Úvod Několik let již naše společnost prožívá dobu, která je plná převratných

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Vyhodnocení Závěrečných zpráv za školní rok 2009/2010

Vyhodnocení Závěrečných zpráv za školní rok 2009/2010 Vyhodnocení Závěrečných zpráv za školní rok 2009/2010 Školní preventivní strategie (dříve Minimální preventivní program) Základním koncepčním materiál v oblasti prevence rizikového chování zůstává ve školách

Více

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 24. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: ZŠKL 589/2010 Vypracoval: Mgr. Jana Glombová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více