1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %"

Transkript

1

2 PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např. černá + PANTONE (nikdy ne RGB, Lab) polotónové obrázky (barevné a ve stupních šedi) rozlišení 300 dpi perovky (všechny čárové grafiky rozlišení 800 dpi formát souborů TIFF, popř. EPS (duplexy) Vektorové objekty barevnost CMYK popř. přímé barvy PANTONE, formát EPS, popř. PDF. 3 2 ZPRACOVÁNÍ VE ZLOMOVÉ APLIKACI nastavení formátu stránky podle čistého formátu po ořezu žádný objekt by neměl ležet blíže k okraji stránky než jsou 4 mm (směrem dovnitř) velikost spadu je 3 mm používat kvalitní dobře počeštěná písma nastavit přetisky černých objektů v grafickém (zlomovém) programu při vytváření průhledných objektů (InDesign) styl Vysoké rozlišení průhlednosti. VÝSTUP Z GRAFICKÝCH APLIKACÍ pro tvorbu standardního PostSriptu nutný PS driver (ovladač) aktuální verze plus PPD osvitové jednotky THB provádět kontrolu před výstupem před tiskem vypnout Správu barev kompozitní výstup pro barevný tisk CMYK s přetiskem černé separovaný výstup použijte pro tisk přímými barvami, co nejmenší počet souborů (BLOK.ps, OBALKA.ps atd.) zahrnout prázdné stránky (vakáty) velikost výstupu podle čistého formátu po ořezu, popř. plus spady 3 mm, orientace na výšku vždy na střed a s ořezovými značkami. 4 VYTVOŘENÍ PDF DOKUMENTU vždy z PostScriptu Acrobat Distillerem od verze 4 (PDF 1.3) verze PDF 1.3/1,4 všechna písma vložena (embenovaná) správa barev vypnutá (Color Management Off) po vytvoření PDF doporučena základní kontrola na monitoru v Adobe Acrobatu pomocí zásuvných modulů (PitStop, Enfocus). Kontrola rozměrů, barevnosti, vložených písem atd. NUTNOST DODÁNÍ MAKETY. MAKETA ZAKÁZKY JE NEZBYTNÁ PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÍ 5 doporučit dodání co nejmenšího počtu souborů (jeden soubor textový blok, např. text_1az48str.pdf, další soubor obálka, např. obalka_ 1a4str.pdf, třetí soubor přílohy, např. priloha1.pdf) konzultovat přípravu obálek, potahů a přebalů po dohodě s oddělením technologie THB (šíře hřbetů, klop, odlišnosti přípravy různých typů knižních vazeb atd.) pokud bude z kapacitních důvodů možno, přikládat k souboru PDF i původní PostScript. 2

3 1. Příprava bitmapových dat PŘÍPRAVA BITMAPOVÝCH OBJEKTŮ Jde o barevné fotografie, obrázky, reprodukce maleb atp. získané pomocí skenerů či digitálních fotoaparátů. Barevnost bitmapových dat Pro barevnost bitmapových dat je důležité dodržovat následující požadavky: 1. Jako vstup (skenování, digitální foto) používat obrázky v RGB (např. Adobe 1998). 2. Všechna grafická data ještě před zlomem převádět do barvového prostoru CMYK, který je popsán v normách ISO /3 pomocí s ním spojených ICC profilů. Nejlépe pomocí bitmapového editoru Adobe Photoshop. Doporučujeme nejnovější verze programu, s propracovanou správou barev a převody podle okna Nastavení barev z Adobe Photoshopu. Doporučeny jsou ICC profily firmy Heidelberg popisující vysoce kvalitní tisk zejména na natírané materiály OffsetEuro U340 K95. V případě tisku na nenatíraný ofsetový papír je nutno konzultovat jiné nastavení. TIP: popsané ICC profily si stáhněte na sprava_barev, kde najdete i návod k instalaci a použití profilů v systémech Windows i MacOS. TIP: Tiskárna THB, a.s. má změřen tiskový proces, který je udržován ve shodě s normou ISO včetně určení používaných frekvencí tiskového rastru a rozsahu přenosu tiskového bodu. RGB = AdobeRGB CMYK = OffsetEuro Grafická data Zlom a výstup Zadávání Nastavení Adobe Photoshopu pro korektní separace převod z RGB barvového prostoru do CMYK. Nastavení barev 3

4 Rozlišení bitmapových dat (dpi) Formáty bitmapových dat Obecně lze doporučit pro polotónové obrázky (barevné a ve stupních šedi) rozlišení větší nebo rovno 300 dpi, které by nemělo přesahovat 350 dpi. Pérovky (všechny čárové grafiky) skenujte do rozlišení větší než 800 dpi, kdy 1200 dpi je horní hranice. TIFF soubory Čistě bitmapový formát jako je TIFF je ideálním druhem zdrojových dat pro přípravu korektního PostScriptu a následně PDF dokumentů učených pro prepress. Nemá ztrátovou kompresi (použitá LZW komprese je bezeztrátová), neobsahuje skryté funkce (např. převodní funkci), je kompatibilní se všemi aplikacemi a operačními systémy. Může s sebou nést i ořezovou cestu, kterou nové zlomové aplikace rozpoznají (INDD 1.5 a výše, QXP 4.0 a výše). Pro začátečníky ořezová cesta 4 Hodnota dpi udává počet pixelů (bodů) na jednotku délky. Používaná zkratka dpi znamená dot per inch tedy počet bodů na jeden palec (2,54 cm). Pro určení správného rozlišení polotónového obrázku můžeme použít tzv. skenovací rovnici dpi = lpi faktor kvality. Faktor kvality je koeficient, který je daný podle frekvence tiskového rastru při osvitu. Pro rastr 150 lpi se používá faktor 2, pro rastr 150 lpi faktor větší než 1,5. bitmapový TIFF CMYK 300 dpi

5 2. Příprava bitmapových dat JPEG soubory Svojí bezpečností se JPEG blíží k TIFF formátu nemá skryté vlastnosti, jako tomu může být u EPS souboru, obsahuje pouze bitmapová data, bohužel však v komprimované formě s určitou mírou ztráty kvality. Kvalitě JPEG obrazů škodí zejména několikanásobné otevření, editace a nové uložení s JPEG komprimací. Může mít definovanou i ořezovou cestu podobně jako TIFF. EPS soubory Soubory EPS se často používají jako zdroj bitmapových dat. Je to dáno historicky, kdy tento typ dat jako jediný v sobě dokázal nést informaci o ořezové cestě. Může obsahovat jakékoliv příkazy PostScriptu, které mohou výslednou barevnost obrazu významně změnit. Potenciálně je velmi nebezpečný. Nesmí se embedovat ICC profil, který může nečekaně změnit barevnost dat (nesmí se zapínat Postcriptová správa barev), nesmí se vkládat údaje o převodní funkci (transfer fce). Dnes jediné oprávněné Ne Ne Ne CMYK použití tohoto formátu je speciální druh EPS dat tzv. duplex, kdy je i zbytečné vkládat informace o rastrování. polotónový rastr postscriptová správa barev převodní křivka ořezová cesta Grafická data Zlom a výstup Zadávání 300 dpi bitmapový EPS 5

6 Duplex Vizuálně ploché šedoškálové obrazy lze pomocí technologie duplexů tisknout více barvami, ať již výtažkovými nebo černou a přímými barvami. Ke každé barvě se přiřadí její gradační křivka (transfer function) popisující chování daného kanálu v jednotlivých jasových oblastech. Výsledná data jsou uložena jako EPS soubor, kde se používá operátorů PostSriptu bitmapa je v dokumentu přítomna pouze jednou a jsou jí čtyřikrát přiřazeny informace o druhu barvy a o její převodní křivce. Křivka se aplikuje na data až na ripu osvitové jednotky. Duplexy lze s úspěchem přenést i do PDF dokumentu. křivky duplexu výsledný zabarvený EPS 6

7 3. Příprava vektorových dat PŘÍPRAVA VEKTOROVÝCH OBJEKTŮ Jde o vektorové ilustrace připravené programy Corel, Adobe Illustrator, jde o objekty s definovanou výplní a obrysovou čarou, loga, objekty s grafickými vzory, s přechody. Barevnost vektorových dat Pro zpracování vektorových dat tiskem v THB, a. s. je nutné zadávat jejich barevnost v CMYK nebo pomocí přímých barev PANTONE. Přímé barvy Přímé barvy ze vzorníků PANTONE (standard přímých barev v THB) jsou kódový systém, který říká, že určitému číslu odpovídá určitý odstín, tedy barva. Objektům, které jsou definovány s přímou barvou, je vyhrazen pátý a další pláty (např. CMYK + 1 přímá, nebo K + 2 přímé), tyto se také tisknou na dalších věžích po tisku CMYK ekvivalent výtažkovými barvami CMYK. Dále popsaná pravidla určují způsob specifikace přímých PANTONE barev, aby jejich zpracování na ripu osvitové jednotky THB nečinilo problémy. Správný název Pantone barvy je ve tvaru Pantone xxx(x) X, kde xxx je trojmístné základní číslo, které může být rozšířeno na čtyři místa identifikující barvu podle vzorníků. Velké X je písmeno označující materiál, pro který je přímá Pantone barva vybrána (a na který jsou tištěny jednotlivé vzorníky, ze kterých si barvu vybíráte). C je lesklý natíraný, M je matný natíraný, U je nenatíraný papír. TIP: při výběru přímé barvy Pantone pro Váš grafický návrh Vám ochotně poradí obchodní zástupce THB, který má aktuální vzorníky Pantone barev k dispozici. Kontaktujte obchodní oddělení THB, tel , kl. 14, Grafická data Zlom a výstup Zadávání materiál = C Pantone vzorník kód barvy =

8 Formáty vektorových dat Nastavení přetisku (Overprint) EPS (vektorový) PDF dokument Soubor EPS je tradiční formát, který je primárně určen pro vektorové ilustrace, využívá příkazů jazyka PostScript k popisu objektů, kvalita a kompatibilita s dalšími systémy sazby a expozice filmu či desky je zaručena. Vektorové objekty jsou charakterizovány tahem (obrysem) a výplní. Pracuje se zde s matematickým popisem objektu, ke kterému jsou připojeny parametry pro vykreslení (síla tahu, barva výplně, spojení cest atd.). Barvovým prostorem je CMYK. Formát PDF je postaven na technologii kvalitou vycházející s PostScriptu, takže má všechny předpoklady nahradit formát EPS v předtiskové přípravě. K jeho výhodám patří zejména snadná kontrola dat na monitoru, např. v systému Acrobat, menší velikost souboru či možné editace na poslední chvíli. Grafické vektorové programy jej umí přímo uložit (Illustrator) nebo jej lze vytvořit z tiskového PostScriptu anebo z EPS dokumentu. U vektorových souborů, které se používají jako zdroje pro sazbu je nutno nastavit i přetisky (overprint). Povinnosti grafického tvůrce: 1. nesmí zapomenout přiřadit černému textu a některým černým objektům příznak přetisku 2. musí zkontrolovat bílé objekty, zda naopak tento příznak nemají nastavený. První případ vede ke špatnému soutiskování textů, druhý způsobí, že objekt při osvitu filmů či desek zmizí. Nastavení přetisků, pokud není dobře provedeno, se velmi špatně v dalších technologiích THB ovlivňuje. atributy přetisku v AI/INDD přetisk tahu přetisk výplně Při zadávání přetisků je nutno dávat pozor, aby se přetisk nepřiřadil k bílému textu nebo objektům. 8

9 4. Nastavení zlomové aplikace ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH DAT VE ZLOMOVÉ APLIKACI Nastavení zlomové aplikace Správné nastavení formátu stránky podle technologického čistého formátu po ořezu, a dále pak oblastí v okolí čistého formátu jsou velmi důležité pro korektní expozici stránky a také pro bezproblémové knihařské zpracování v THB. Nastavení čistého formátu (ořezu) Definování čistého formátu stránky je snadné, určuje se jím finální velikost tiskoviny po ořezu. Formáty stránek se většinou nastavují buď v řadách papíru A, méně často pak i B počínaje vždy od vešlikosti A4 ( mm), který je základní. Oblast ořezu, tedy čistý formát stránky, je po výstupu ze zlomové aplikace a po převedení do PDF dokumentu identifikován jako Trim box. korektní geometrie stránky Správné nastavení stránky pro zpracování v THB: bezpečná zóna 4 mm, velikost čistého formátu podle formátu tiskoviny po ořezu velikost spadu 3 mm tiskové značky ANO. bezpečná zóna 4 mm dovnitř bezpečná zóna Velikost papíru (MediaBox) Velikost spadu (BleedBox) Lor alisl init dolessis Quonsua vis consis. me ce pori, ublis fur quo aucem te, suliis, qui ina oc, C. estratum sendi pero et aut idi p sid consultil testrae emodiuspio Catus An Etrunum spimantea remunicapec opora, antrudem signostam terivig liistem ninatque atus hui stussi senatqua orbite, optissentra niur aucervidet C. Sena, ut grae contentis condeste, sent. Velikost ořezu (TrimBox) tiskové značky objekty na spad d spadávka 3 mm směrem ven 9 Grafická data Zlom a výstup Zadávání

10 5. Geometrie stránky a sazba TIP: při nejasnostech okolo nastavení čistého formátu textového bloku kontaktujte technologické oddělení THB, tel nebo To platí také při nastavení rozměrů obálek knižních vazeb V2 až V8 (odlišnosti formátů obálek od knižního bloku velikost hřbetů, odsazení, kant, předsádek). Oblasti spadů Oblast spadu ( spadávka či přetečení, anglicky bleed) je uměle vytvořený přesah objektů (výplně, obrázky do spadu atd.) přes čistý formát, které se mají po knihařském zpracování přesně dotýkat právě okraje tiskoviny. Tyto objekty se nesmí umístit zároveň s okrajem, ale tento okraj musí přesahovat, aby díky tolerancím při ořezu nedošlo k vytvoření bílého lemu (v barvě papíru) těchto objektů. Velikost spadu pro ofsetový archový tisk THB je 3 mm. Ve formátu PDF se tato oblast nazývá Bleed box a obsahuje informace o velkosti rámečku, který ohraničuje spad. Bezpečné oblasti Bezpečná oblast tisku úzce souvisí se zrcadlem sazby. Tomuto parametru se obecně přikládá jen malá důležitost, což je velká chyba. Žádný objekt (zejména pak text) by neměl ležet blíže k okraji stránky než jsou 3 mm (směrem dovnitř). Při tolerancích tisku a knihařského zpracovnání nelze zaručit, že ořez nezasáhne i tento okraj stránky a objekty neodřízne či je neposune na samý okraj tiskoviny. Zejména pozor na číslování stránek. 10

11 6. Fonty Použití fontů v grafické aplikaci Definice znaku je procedura uspořádané dvojice, která s grafickými operacemi, které přiřazuje jméno znaku k jeho popisují tvar znaku. Při tisku tvaru. PostScript, obsahuje postscriptový interpreter funkce pro vyhledání zadaného vykonává tyto procedury fontu, identifikaci pozice znaku, a znaky maluje. Knihovna jeho vyhledání a vykreslení. fontů je organizována jako download TrueType fontů PostScriptové fonty Type 1 Fonty Type 1 byly vyvinuty společností Adobe Systems pro použití v postscriptových tiskárnách. Jsou to obrysové fonty definované na matici bodů. Pro popis tvaru písmene používají tzv. Beziérovy křivky, jde tedy o vektorové objekty, které lze zvětšovat nebo zmenšovat téměř na libovolnou velikost. Zůstanou ostré a vyhlazené při reprodukci na libovolné platformě, při tisku či osvitu. O zavedení do postscriptového dokumentu se automaticky stará tiskový ovladač. Jsou jednoznačně doporučeny. Fonty TrueType Formát TrueTypových fontů byl vyvinut společnostmi Apple Computer a Microsoft jako alternativa ke standardu Adobe Type 1. Stejně jako postscriptové fonty Type 1 používají fonty TrueType obrysových křivek k popisu tvaru písmen, pouze matematické vyjádření těchto křivek je odlišné od Type 1 u TrueType se využívá kubických křivek zvaných B-spline, jejichž souřadnicový systém je definován v čtyřnásobné matici bodů. Vzhledem k jinému principu fungování fontů TrueType než Type 1, je nutné zajistit Grafická data Zlom a výstup Zadávání Pozn: Hinting zlepšuje obrysovou kvalitu typografie při malých velikostech písma. 1. Native (Type 42) 2. Outline (Type 1) 11

12 kompatibilitu mezi jazykem PostScript a TrueTypovými fonty. To zajišťuje postscriptový tiskový ovladač. Jako optimální forma je uložení jako Type 42 (volba Native format v tiskovém driveru), druhou možností je downloadování do nehintovaných Type 1 (volba Outline v tiskovém driveru). Fonty Type 42 Formát Type 42 je určen pro uložení TrueType fontů do jazyka PostScript. Jeho definice obsahuje dvě části vlastní písmo TrueType a jakýsi překladač (wrapper), který TrueType obalí a učiní srozumitelným pro zbytek postscriptového programu. Font TrueType se tedy může do PostScriptu vložit přímo bez konverze, která se provádí až v případě potřeby na ripu. Rip ovšem musí obsahovat rasterizér formátu Type 42, která je součástí jazyka PostScript od verze Level 2. OpenType Rok 1995 byl významný díky oznámení firem Adobe a Microsoft o spolupráci v oblasti fontů. Formát OpenType vznikl sloučením písmových formátů Type1 a TrueType. Technicky vzato se jedná o rozšíření specifikace TrueType TIP: používáním kvalitních dobře počeštěných písem předejdete řadě problémů při osvitu a špatné reprodukci informace při tisku. střední výška znaku bounding box základní parametry fontů účaří (baseline) referenční bod vyrovnání párů (kerning) 12 šířka znaku

13 7. Práce s průhledností o podporu křivek ve formátu Type 1. Existují tak technicky dvě různé verze OpenType: jedna s TrueType křivkami a druhá s křivkami Type 1. Při ukládání do postscriptového souboru se pak OTF chová podle toho, který typ křivek obsahuje: buď je vložen jako Type 42 nebo jako Type 1. OpenType využívá standardu Unicode, který pro každý znak definuje unikátní číselný index (kód). Technicky je to zařízeno díky 16bitovému zápisu těchto Použití efektů v grafické aplikaci indexů, což dává možnost možnost vytváření pokročilých identifikovat až grafických efektů průhledných znaků. Technologie fontů objektů a stínování. OpenType navíc přináší Živé průhlednosti se nesmí i mnoho pokročilých dostat do tiskových PDF typografických vlastností, dokumentů, rip osvitové např. generování slitků jednotky je nedokáže zpracovat. (ligatury), kapitálek či iniciálek. Průhlednost musí být Průhlednosti Součástí posledních verzí souboru. aplikací (InDesign 2) je převedena do bitmapového ekvivalentu, což je zaručeno při tisku do postscriptového TIP: Musí být provedeno tzv. sloučení průhledností (flattening) podle určených parametrů. V programu InDesign se nalézá v menu Úpravy/Styly sloučení průhlednosti/vysoké rozlišení. Tento styl používá nejvyšší rozlišení bitmap sloučených objektů, aby byla zachována kvalita stínů, přechodů a jimi dotčeného textu. Stylu sloučení Vysoké rozlišení je nutno zadat i při tisku do postsriptového souboru. Grafická data Zlom a výstup Zadávání styl sloučení průhledností 13

14 8. Nastavení přetisků ve zlomové apliakci Nastavení přetisků v grafické aplikaci Zlomové aplikace umožňují globálně nastavit parametr přetisku pro černý text a objekty (do určité velikosti, nejčastěji do 12 bodů) při tiskovém výstupu do postscriptového dokumentu je tento text označen příznakem overprint. POZOR! Vždy však jde o text přímo vysazený ve zlomové aplikaci, nikoliv o text ve vnořených EPS či PDF dokumentech (inzeráty, loga atp.), do kterých aplikace již nemůže zasáhnout. Zlomové programy jako INDD či QXP mají i další nástroje řízení přetisků, podobně jako to umí aplikace pro vektorové kreslení. I zde lze ručně pro jednotlivé objekty nastavit atribut přetisku jak pro tah (obrys), tak i výplň. ukázky přetisků nastavení přetisku černé Text Text 14

15 8. Nastavení tisku ze zlomové aplikace VÝSTUP Z GRAFICKÝCH (ZLOMOVÝCH) APLIKACÍ PostScriptový ovladač driver Nezbytnou součástí práce z grafické aplikace jsou třeba grafického tvůrce je dva nástroje PostSriptový převod z formátu zlomové ovladač a PPD soubor, což je aplikace (INDD, QXD) do informace o osvitové jednotce formátu PostScript, který (max. velikost formátu, je univerzálním jazykem rozlišení). Před tiskem je nutno pro popis tiskové stránky. provést instalaci těchto nástrojů K přípravě korektního do Vašeho systému. postcriptového souboru Výstup: PostScript PPD: Heidelberg Primesetter TIP: stáhněte si a nainstalujte návodu v sekci DTP/Ovladače. postscriptový ovladač podle V případě nejasností návodů na v sekci kontaktujte obchodního DTP/PostScript Driver. Zde zástupce THB nebo DTP si vyberete instalační soubor studio, podle platformy, na které tel.: , kl. 36. pracujete. Dalším krokem Jestliže máte nainstalovány je zavedení ovladače (PPD) postscriptový ovladač a ovladače souboru osvitové jednotky naší osvitové jednotky, můžete THB Heidelberg Primesetter přistoupit k tisku z grafické do Vašeho systému podle aplikace. MediaBox: mm Grafická data Zlom a výstup Zadávání Pozor na vakáty Umístění: na střed 15

16 TIP: Před vlastním tiskem doporučujeme provést tzv. Kontrolu před výstupem, kterou najdete v menu Soubor. Ihned obdržíte důležité informace o chybějících písmech a vazbách na obrázky, informace o použitých barvových prostorech a o správě barev. Pro barevný tisk používejte kompozitní výstup pro barevný tisk s přetiskem černé, separovaný výstup použijte pro tisk přímými barvami. Doporučujeme vypnout správu barev v Nastavení barev ještě před tiskem. Nastavení tisku z aplikace InDesign 2.0 TIP: Pokud je to technicky usnadňuje kontrolu dat možné převádějte celou a kompletaci podkladů grafickou práci do jednoho a také zpracování na stanici souboru, např. blok_ elektronické archové 001az252.ps. Tato volba montáže. Výstup: kompozitní CMYK Značky: až za spadem BleedBox (spadávka): +3 mm Uložit styl tisku! 16

17 9. Nastavení tisku z aplikace InDesign 2.0 Zadejte rozsah tisku: Stránky: Volba Poloha stránky: Vždy Všechny. Nezadávejte volbu na střed, zaručuje při pozdější Dvojstránky. Důležité je udělat archové montáži bezproblémové výstup všech stránek, tedy umísťování stránek do šablony. i těch, které neobsahují žádné Ořezové značky mohou pomoci objekty vakátů. Zadejte při nedostatku informací Tisknout prázdné stránky. o zakázce, proto zadejte volbu Velikost stránky zvolte podle Ořezové značky. čistého formátu dokumentu, Jestliže stránky obsahují objekty který musí odpovídat čistému na spadávku je nutné zadat formátu stránky po ořezu. volbu Přetečení všude 3 mm. Orientace stránky: na výšku. Pro barevný tisk bez přímých Bitmapy: v plném rozlišení barev použijte Složené CMYK, jestliže stránky obsahují přímé barvy zadejte volbu Výtažky a vyberte žádané barevné pláty. K dalším volbám: Posílat data: Všechna, Písma zavést: podmnožina, PostScript: Level 3, Formát dat: Binární. Správa barev musí být vypnutá, žádný profil. Sloučení průhlednosti: Vysoké rozlišení. TIP: Doporučujeme vybrat položku Uložit styl pro pozdější použití celého nastavení. Celé a přehledně zpracované nastavení oken při tisku různých případů zakázky najdete na v sekci DTP/Příprava PostScript souborů/indesign 2.0 CE. Grafická data Zlom a výstup Zadávání PostScript: verze 3 Průhlednosti: sloučení 17

18 Nastavení tisku z aplikace Quark Xpress 4.0 Doporučujeme vypnout správu barev v Nastavení barev ještě před tiskem. Zvolte Stránky: Všechny zatrhněte Prázdné stránky, Pasování: Střed. Pro centrování dokumentu zvolte Poloha stránky: Na střed, Orientace: Na výšku. Opět použijte kompozitní výstup pro barevný tisk, tedy volba Tisk. barev: CMYK, separovaný výstup použijte pro tisk přímými barvami, potom volby Tisk. barev: Výtažky s výběrem žádaných plátů. TIP: Celé a přehledně zpracované nastavení oken při tisku různých případů zakázky najdete na v sekci DTP/ Příprava PostScript souborů/ Tisk z programu QuarkXpress V případě nejasností neváhejte kontaktovat obchodního zástupce nebo DTP studio, Shrnutí PostStsriptový soubor musí být připraven podle vložených pravidel na první straně brožury. Parametry frekvence rastru, rozlišení, točení rastru a ostatní parametry osvitu budou nastaveny až v RIPu a hodnoty nastavení v PostScript souboru budou přepsány. Výstup: PostScript Pozor na vakáty PPD: Heidelberg Primesetter MediaBox: mm Značky: až za spadem Umístění: na střed 18

19 10. Nastavení tisku z aplikace Quark Xpress 4.0 Obecně pro tvorbu tiskového verzi, používat s tiskárnou postsriptového souboru platí dohodnutý PPD soubor podle několik zásad. Ve zlomových osvitové jednotky Heidelberg aplikacích nezapínat správu Primesetter. Zvolit verzi barev (CMS), všechna data musí PostScriptu 3. Korektně nastavit být v korektním CMYK oblasti spadů a tiskové značky prostoru již před importem do umístit až za jejich okraj (nesmí zlomové aplikace. Dále je třeba do něj zasahovat). Velikost používat postscriptový stránky musí být dostatečná, ovladač firmy Adobe, nejlépe aby obsáhla všechny objekty. v aktuálně nejnovější Stránku umístit na střed. Výstup: kompozitní CMYK Provést výstup do kompozitního CMYK postscriptového souboru. Bitmapová data začlenit všechna, aby nedošlo k jejich převzorkování a tím i znehodnocení. Písma posílat jako podmnožinu, aby nemohlo dojít k záměně jejich jména na ripu. TrueType písma zavést jako Type 42, tedy s obálkou, která je učiní reprodukovatelnými na postscriptových ripech. Používat pouze dostupné řezy písma, nevytvářet elektronicky upravené řezy bold, italic či outline. Provést sloučení průhledností, pro kvalitní archový ofset použít vysoké rozlišení. Grafická data Zlom a výstup Zadávání BleedBox (spadávka): +3 mm 19

20 KOREKTNÍ VYTVOŘENÍ PDF DOKUMENTU V ACROBAT DISTILLERU 6 Všeobecné (General) Obrazy (Images) Písma (Fonts) Postscriptový tiskový dokument je nutno konvertovat do PDF formátu pomocí Acrobat Distilleru 6 (nebo verze 5). Nastavení parametrů je poměrně obsáhlé, vybereme jen několik podstatných informací. Kompatibilitu dat nastavit na Acrobat 4.0, tedy PDF 1.3, rozlišení nastavit na 2800 dpi, jako výchozí velikost stránky nastavit formát A4. Nastavit bikubické převzorkování na 300 dpi a zvolit kompresi ZIP pro zachování originální kvality obrazu. U pérovek zvolit kompresi CCITT Group 4. Vložit všechna písma obsažená v postscriptovém dokumentu a nechat vytvořit podmnožiny písem s nastavením meze použití na 100 %. komprese: ZIP verze PDF: 1.3 vložená písma: ano podmnožiny: ano, mez 100 % komprese: CCITT 4 20 náhradní velikost: A4

21 11. Korektní vytvoření PDF dokumentu Barvy (Colors) V nastavení barev zvolit položku Color Management Off, která vypne správu barev, aby se neprovedly žádné konverze barev. Odstranit přenosovou křivku, protože půjde s největší pravděpodobností o chybu uživatele způsobenou chybnou prací s EPS souborem. Výjimkou jsou případy Správa barev: vypnuta duplexů, které se naopak bez převodních křivek neobejdou a tudíž je nutno ji zachovat. Aktivovat zachování polotónových informací. Další volby (Advanced) Velmi důležité je nastavit zachování přetisků, které do postscriptu automaticky vložila zlomová aplikace nebo ručně operátor, který je za ně odpovědný. Nastavit zpracovat DSC komentáře, aby byla zvýšena kompatibilita při zpracování dat na ripu. Nastavit odstranění OPI komentářů. PDF/X přetisky: zachovat Nastavit PDF/X reporting and Compliance na PDX/X-1a, aby byly provedeny kontroly na korektnost dat. Nastavit velikost OPI infromace: odstranit TrimBoxu i BleedBoxu jako MediaBox bez posunu, pokud samozřejmě nejsou korektně definovány již v postscriptovém souboru. TIP: Stáhněte si nastavení pro tvorbu korektního PDF v Acrobat Distilleru ve verzích 5 a 6. THB2004_V6.joboptions a THB2004_V5. joboptions testy na normu: PDF/X1a Grafická data Zlom a výstup Zadávání přenosové funkce: odstranit nastavit rámečky: MediaBox nebo zachovat pro duplex polotóny: zachovat 21

22 ZÁKLADY KONTROLY Vizuální kontrola Náhled separací určí počet plátů v dokumentu včetně Vizuální kontrola je prvním přímých barev a umožní na krokem. Neodhalí sice příliš monitoru zapínat a vypínat mnoho chyb, ale umožní zobrazení jednotlivých plátů. základní kontrolu některých Obsluha si může vizuálně problémových míst. Acrobat 6 zkontrolovat, zda složení barev k tomuto nabízí tři funkce: odpovídá výtvarnému záměru. náhled separací Separace lze také vytvořit náhled přetisků pomocí tisku do souboru. preflight. Náhled přetisků vylepší shodu zobrazení monitoru s finální ofsetovou reprodukcí. Umožní odhalit některý skryté vady dokumentu. Modul preflight obsahuje několik kontrolních profilů, které pomohou obsahově zkontrolovat PDF dokument. Doporučuje se využívat předdefinovaných profilů typu Kontrola PDF/X1a. Obsahová kontrola Základní kontrola dat, preflight, je posledním a povinným úkolem tvůrce PDF dokumentu. A je prvním krokem příjemce PDF dat, která jsou určená ke zpracování na ripu CTF/CTP či určená pro vložení do layoutu stránky (typicky jako inzerce). náhled separací v Acrobatu 6 preflight v Acrobatu 6 22

23 12. Základy kontroly V této oblasti se stal standardem zásuvný modul PitStop Professional 6 a pro vyšší nároky na průchodnost systému určená serverová aplikace PitStop Server 3. Pomocí nich se v manuálním nebo automatickém módu PDF data kontrolují, event. se detekované chyby opravují. Mezi základní chyby, které hrubým způsobem Nevhodné barvové prostory. snižují kvalitu tisku nebo Jde o RGB či CIE Lab objekty, úplně brání reprodukci na filmy které se v přetiskové přípravě či desky, patří: nesmí vyskytovat. Všechna data Velmi nízké rozlišení musí být v prostoru CMYK. bitmapových objektů. Jde Scházející písmo. Bez o barevné či šedoškálové objekty příslušného embedovaného s rozlišením 72 až 144 dpi, nebo fontu nelze dokument na o pérovky s rozlišením nižším ripu osvitové jednotky vůbec než 600 dpi. zpracovat. nízké rozlišení: <300 dpi barvový prostor: RGB Přítomnost živé průhlednosti. Je to známka zakázaného exportu PDF dokumentu z grafické aplikace. Živé průhlednosti nejsou běžně zpracovatelné, musí se sloučit do bitmapových objektů. TIP: Stáhněte si z ze sekce DTP/PDF kontrolní profily pro Pitstop. fonty: nejsou vloženy Grafická data Zlom a výstup Zadávání barvový prostor: Lab 23

24 13. Maketa tiskoviny MAKETA TISKOVINY A OBJEDNÁVKA Maketa tiskoviny Maketa tiskoviny je další kontrolní mechanismus, který vylepšuje komunikaci mezi klientem a tiskárnou. Maketa jednoznačně identifikuje záměr zadavatele zakázky na obsah tiskoviny a na její uspořádání ve vazbě. Maketa musí být předána v tištěné podobě (žádná elektronická forma, např. PDF není povolena). Musí mít shodný počet stránek jako finální tiskovina, se shodným obsahem jako finální tiskovina včetně prázdných stránek tzv. vakátů. Maketa musí simulovat výsledný typ vazby, např. pořadím stránek a jejich uchycením ve hřbetu. ukázka makety pro vazbu V8 TIP: Maketa zakázky je nezbytná pro další zpracování jako stěžejní kontrolní prvek přímo od tvůrce. Ve vlastním zájmu dodávejte aktuální maketu budoucího výrobku. 24

25 14. Objednávka tiskoviny / faxová zpráva 1/2

26

27

28

29 Poznámky Grafická data Zlom a výstup Zadávání 29

30 30

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. PŘEDVOLBY K TISKU pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.

Více

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x PostScript + přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS5/CS6 Acrobat Distiller nastavení

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat 2013 Aktuální PDF informace jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.leykamletsprint.com Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress

Více

Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů 11. 11. 2005 Vážený zákazníku, naše tiskárna poskytuje reprografické služby na profesionální úrovni. Děláme maximum pro to, abychom mohli být hrdi na

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

OT15 PDF a kontrola PDF

OT15 PDF a kontrola PDF OT15 PDF a kontrola PDF 1.1.1 Úvod Celkový návrh tiskoviny obvykle vzniká v sazbových programech, jako je Adobe InDesign, či QuarkXPress, méně často (jednodušší a méně rozsáhlé návrhy) ve vektorových programech

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma Encyklopedie publikačních formátů: Počítačová písma 08.11.2004 - Autor: Krejčí Richard - Typ: Článek Type 1, TrueType, OpenType: všichni uživatelé dnes přinejmenším s některými z uvedených standardů pro

Více

Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk

Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk Zjednodušený manuál základních postupů, pojmů, doporučení a zásad při tvorbě tiskovin pro začátečníky nebo jen občasné

Více

InD jednoduché vyřazení z aplikace

InD jednoduché vyřazení z aplikace InD jednoduché vyřazení z aplikace Stránky v dokumentu jsou řazeny jako jednotlivé stránky pod sebou nebo jako protilehlé dvoustrany. Záleží na tom, jak nastavíte základní tabulku SOUBOR NOVÝ DOKUMENT

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku ing. Jan Smékal UGRA PSO Expert KomuniKace zadavatel/zhotovitel barevné problémy barvy různé CMYK: 0/80/20/0 CMYK: 0/80/20/0 % stejné nerozumí si

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1.1. Tvorba obsahu tištěného materiálu V první fázi výroby jakékoliv tiskoviny autor nejprve tvoří obsah materiálu - píše knihu a tvoří ilustrace, fotí, sbírá články do časopisu,

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky 1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických prvků tiskové stránky, exportu a importu tiskových dat a vektorovému a rastrovému

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 TECHNIC HNICKÉ PARAMETR ARAMETRY PODKLADŮ PRO TISKÁRNU VANDR ANDRUC UCK SEDLČANY ZPRACOVÁVANÉ ANÉ STUDIEM GRAPHICLINE PRAHA 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 Strana #2 TEXTOVÉ

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o.

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o. Technický manuál pro přípravu k výrobě u společnosti PULA s.r.o. Platný od 1. 1. 2015 Základní informace Materiály předávejte: Velikost 1:1 Cílová barevnost Formát PDF/X-1a dle požadavků Fonty (texty)

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu Adobe Acrobat Představení programu Možnosti Vytváření PDF dokumentů Spojování dokumentů z několika aplikací do PDF Spolupráce na dokumentech Zabezpečení a kontrola nad dokumenty Práce s formuláři Recenze

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Používám ho cca 8 let Identity loga, jejich varianty, použití, manuály, QR Pro web ikony, celé www, nestandardní tvary + WF Pro tisk Letáky,

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign.

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Zlom stránek Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Podle svých skic, ve kterých se rozhodneme pro formát knihy, si vytvoříme v tomto programu dokument. Stanovíme

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o.

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o. Technický manuál pro přípravu k výrobě u společnosti PULA s.r.o. Platný od 1. 4. 2014 Základní informace Materiály předávejte: Velikost 1:1 Cílová barevnost Formát PDF/X-1a dle požadavků Fonty (texty)

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Barevný tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Barevný tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Barevný tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

O čem si něco povíme

O čem si něco povíme 1 O čem si něco povíme co to vlastně je předtisková příprava (prepress) různé způsoby tisku (offset, flexo, digital printing,...) správa barev inkousty, barevné prostory, profily RIP (raster image processor),

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk.

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 5 tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 1. Používání loga Při každém použití loga v tištěné podobě,

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Průvodce návrhu pro print24

Průvodce návrhu pro print24 Průvodce návrhu pro print24 Všeobecné požadavky 2 Nálepky 2 Přídavek na ořez 2 Obálky 2 Časopisy 3 Skládané letáky 4 Množství inkoustu 4 Kalendáře 4 Tloušťka linky 5 Plakáty 5 Prezentační desky 5 Prospekty

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Ukázková stránka z knihy PDF/X-1a PDF/X-4

Ukázková stránka z knihy PDF/X-1a PDF/X-4 Ukázková stránka z knihy PDF/X-1a PDF/X-4 PDF/X-1a PDF/X-4 Úvodní slovo autorů Vydavatel Petr Lozan Od roku 2007, kdy vyšla knížka PDF pro tisk, se PDF/X-1a stalo samozřejmostí a grafické progra my už

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

www.konicaminolta.cz Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Efektivita a robustnost

www.konicaminolta.cz Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Efektivita a robustnost www.konicaminolta.cz Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Efektivita a robustnost Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Rychlá a kvalitní tvorba dokumentů Tento výkonný produkční

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více