1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %"

Transkript

1

2 PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např. černá + PANTONE (nikdy ne RGB, Lab) polotónové obrázky (barevné a ve stupních šedi) rozlišení 300 dpi perovky (všechny čárové grafiky rozlišení 800 dpi formát souborů TIFF, popř. EPS (duplexy) Vektorové objekty barevnost CMYK popř. přímé barvy PANTONE, formát EPS, popř. PDF. 3 2 ZPRACOVÁNÍ VE ZLOMOVÉ APLIKACI nastavení formátu stránky podle čistého formátu po ořezu žádný objekt by neměl ležet blíže k okraji stránky než jsou 4 mm (směrem dovnitř) velikost spadu je 3 mm používat kvalitní dobře počeštěná písma nastavit přetisky černých objektů v grafickém (zlomovém) programu při vytváření průhledných objektů (InDesign) styl Vysoké rozlišení průhlednosti. VÝSTUP Z GRAFICKÝCH APLIKACÍ pro tvorbu standardního PostSriptu nutný PS driver (ovladač) aktuální verze plus PPD osvitové jednotky THB provádět kontrolu před výstupem před tiskem vypnout Správu barev kompozitní výstup pro barevný tisk CMYK s přetiskem černé separovaný výstup použijte pro tisk přímými barvami, co nejmenší počet souborů (BLOK.ps, OBALKA.ps atd.) zahrnout prázdné stránky (vakáty) velikost výstupu podle čistého formátu po ořezu, popř. plus spady 3 mm, orientace na výšku vždy na střed a s ořezovými značkami. 4 VYTVOŘENÍ PDF DOKUMENTU vždy z PostScriptu Acrobat Distillerem od verze 4 (PDF 1.3) verze PDF 1.3/1,4 všechna písma vložena (embenovaná) správa barev vypnutá (Color Management Off) po vytvoření PDF doporučena základní kontrola na monitoru v Adobe Acrobatu pomocí zásuvných modulů (PitStop, Enfocus). Kontrola rozměrů, barevnosti, vložených písem atd. NUTNOST DODÁNÍ MAKETY. MAKETA ZAKÁZKY JE NEZBYTNÁ PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÍ 5 doporučit dodání co nejmenšího počtu souborů (jeden soubor textový blok, např. text_1az48str.pdf, další soubor obálka, např. obalka_ 1a4str.pdf, třetí soubor přílohy, např. priloha1.pdf) konzultovat přípravu obálek, potahů a přebalů po dohodě s oddělením technologie THB (šíře hřbetů, klop, odlišnosti přípravy různých typů knižních vazeb atd.) pokud bude z kapacitních důvodů možno, přikládat k souboru PDF i původní PostScript. 2

3 1. Příprava bitmapových dat PŘÍPRAVA BITMAPOVÝCH OBJEKTŮ Jde o barevné fotografie, obrázky, reprodukce maleb atp. získané pomocí skenerů či digitálních fotoaparátů. Barevnost bitmapových dat Pro barevnost bitmapových dat je důležité dodržovat následující požadavky: 1. Jako vstup (skenování, digitální foto) používat obrázky v RGB (např. Adobe 1998). 2. Všechna grafická data ještě před zlomem převádět do barvového prostoru CMYK, který je popsán v normách ISO /3 pomocí s ním spojených ICC profilů. Nejlépe pomocí bitmapového editoru Adobe Photoshop. Doporučujeme nejnovější verze programu, s propracovanou správou barev a převody podle okna Nastavení barev z Adobe Photoshopu. Doporučeny jsou ICC profily firmy Heidelberg popisující vysoce kvalitní tisk zejména na natírané materiály OffsetEuro U340 K95. V případě tisku na nenatíraný ofsetový papír je nutno konzultovat jiné nastavení. TIP: popsané ICC profily si stáhněte na sprava_barev, kde najdete i návod k instalaci a použití profilů v systémech Windows i MacOS. TIP: Tiskárna THB, a.s. má změřen tiskový proces, který je udržován ve shodě s normou ISO včetně určení používaných frekvencí tiskového rastru a rozsahu přenosu tiskového bodu. RGB = AdobeRGB CMYK = OffsetEuro Grafická data Zlom a výstup Zadávání Nastavení Adobe Photoshopu pro korektní separace převod z RGB barvového prostoru do CMYK. Nastavení barev 3

4 Rozlišení bitmapových dat (dpi) Formáty bitmapových dat Obecně lze doporučit pro polotónové obrázky (barevné a ve stupních šedi) rozlišení větší nebo rovno 300 dpi, které by nemělo přesahovat 350 dpi. Pérovky (všechny čárové grafiky) skenujte do rozlišení větší než 800 dpi, kdy 1200 dpi je horní hranice. TIFF soubory Čistě bitmapový formát jako je TIFF je ideálním druhem zdrojových dat pro přípravu korektního PostScriptu a následně PDF dokumentů učených pro prepress. Nemá ztrátovou kompresi (použitá LZW komprese je bezeztrátová), neobsahuje skryté funkce (např. převodní funkci), je kompatibilní se všemi aplikacemi a operačními systémy. Může s sebou nést i ořezovou cestu, kterou nové zlomové aplikace rozpoznají (INDD 1.5 a výše, QXP 4.0 a výše). Pro začátečníky ořezová cesta 4 Hodnota dpi udává počet pixelů (bodů) na jednotku délky. Používaná zkratka dpi znamená dot per inch tedy počet bodů na jeden palec (2,54 cm). Pro určení správného rozlišení polotónového obrázku můžeme použít tzv. skenovací rovnici dpi = lpi faktor kvality. Faktor kvality je koeficient, který je daný podle frekvence tiskového rastru při osvitu. Pro rastr 150 lpi se používá faktor 2, pro rastr 150 lpi faktor větší než 1,5. bitmapový TIFF CMYK 300 dpi

5 2. Příprava bitmapových dat JPEG soubory Svojí bezpečností se JPEG blíží k TIFF formátu nemá skryté vlastnosti, jako tomu může být u EPS souboru, obsahuje pouze bitmapová data, bohužel však v komprimované formě s určitou mírou ztráty kvality. Kvalitě JPEG obrazů škodí zejména několikanásobné otevření, editace a nové uložení s JPEG komprimací. Může mít definovanou i ořezovou cestu podobně jako TIFF. EPS soubory Soubory EPS se často používají jako zdroj bitmapových dat. Je to dáno historicky, kdy tento typ dat jako jediný v sobě dokázal nést informaci o ořezové cestě. Může obsahovat jakékoliv příkazy PostScriptu, které mohou výslednou barevnost obrazu významně změnit. Potenciálně je velmi nebezpečný. Nesmí se embedovat ICC profil, který může nečekaně změnit barevnost dat (nesmí se zapínat Postcriptová správa barev), nesmí se vkládat údaje o převodní funkci (transfer fce). Dnes jediné oprávněné Ne Ne Ne CMYK použití tohoto formátu je speciální druh EPS dat tzv. duplex, kdy je i zbytečné vkládat informace o rastrování. polotónový rastr postscriptová správa barev převodní křivka ořezová cesta Grafická data Zlom a výstup Zadávání 300 dpi bitmapový EPS 5

6 Duplex Vizuálně ploché šedoškálové obrazy lze pomocí technologie duplexů tisknout více barvami, ať již výtažkovými nebo černou a přímými barvami. Ke každé barvě se přiřadí její gradační křivka (transfer function) popisující chování daného kanálu v jednotlivých jasových oblastech. Výsledná data jsou uložena jako EPS soubor, kde se používá operátorů PostSriptu bitmapa je v dokumentu přítomna pouze jednou a jsou jí čtyřikrát přiřazeny informace o druhu barvy a o její převodní křivce. Křivka se aplikuje na data až na ripu osvitové jednotky. Duplexy lze s úspěchem přenést i do PDF dokumentu. křivky duplexu výsledný zabarvený EPS 6

7 3. Příprava vektorových dat PŘÍPRAVA VEKTOROVÝCH OBJEKTŮ Jde o vektorové ilustrace připravené programy Corel, Adobe Illustrator, jde o objekty s definovanou výplní a obrysovou čarou, loga, objekty s grafickými vzory, s přechody. Barevnost vektorových dat Pro zpracování vektorových dat tiskem v THB, a. s. je nutné zadávat jejich barevnost v CMYK nebo pomocí přímých barev PANTONE. Přímé barvy Přímé barvy ze vzorníků PANTONE (standard přímých barev v THB) jsou kódový systém, který říká, že určitému číslu odpovídá určitý odstín, tedy barva. Objektům, které jsou definovány s přímou barvou, je vyhrazen pátý a další pláty (např. CMYK + 1 přímá, nebo K + 2 přímé), tyto se také tisknou na dalších věžích po tisku CMYK ekvivalent výtažkovými barvami CMYK. Dále popsaná pravidla určují způsob specifikace přímých PANTONE barev, aby jejich zpracování na ripu osvitové jednotky THB nečinilo problémy. Správný název Pantone barvy je ve tvaru Pantone xxx(x) X, kde xxx je trojmístné základní číslo, které může být rozšířeno na čtyři místa identifikující barvu podle vzorníků. Velké X je písmeno označující materiál, pro který je přímá Pantone barva vybrána (a na který jsou tištěny jednotlivé vzorníky, ze kterých si barvu vybíráte). C je lesklý natíraný, M je matný natíraný, U je nenatíraný papír. TIP: při výběru přímé barvy Pantone pro Váš grafický návrh Vám ochotně poradí obchodní zástupce THB, který má aktuální vzorníky Pantone barev k dispozici. Kontaktujte obchodní oddělení THB, tel , kl. 14, Grafická data Zlom a výstup Zadávání materiál = C Pantone vzorník kód barvy =

8 Formáty vektorových dat Nastavení přetisku (Overprint) EPS (vektorový) PDF dokument Soubor EPS je tradiční formát, který je primárně určen pro vektorové ilustrace, využívá příkazů jazyka PostScript k popisu objektů, kvalita a kompatibilita s dalšími systémy sazby a expozice filmu či desky je zaručena. Vektorové objekty jsou charakterizovány tahem (obrysem) a výplní. Pracuje se zde s matematickým popisem objektu, ke kterému jsou připojeny parametry pro vykreslení (síla tahu, barva výplně, spojení cest atd.). Barvovým prostorem je CMYK. Formát PDF je postaven na technologii kvalitou vycházející s PostScriptu, takže má všechny předpoklady nahradit formát EPS v předtiskové přípravě. K jeho výhodám patří zejména snadná kontrola dat na monitoru, např. v systému Acrobat, menší velikost souboru či možné editace na poslední chvíli. Grafické vektorové programy jej umí přímo uložit (Illustrator) nebo jej lze vytvořit z tiskového PostScriptu anebo z EPS dokumentu. U vektorových souborů, které se používají jako zdroje pro sazbu je nutno nastavit i přetisky (overprint). Povinnosti grafického tvůrce: 1. nesmí zapomenout přiřadit černému textu a některým černým objektům příznak přetisku 2. musí zkontrolovat bílé objekty, zda naopak tento příznak nemají nastavený. První případ vede ke špatnému soutiskování textů, druhý způsobí, že objekt při osvitu filmů či desek zmizí. Nastavení přetisků, pokud není dobře provedeno, se velmi špatně v dalších technologiích THB ovlivňuje. atributy přetisku v AI/INDD přetisk tahu přetisk výplně Při zadávání přetisků je nutno dávat pozor, aby se přetisk nepřiřadil k bílému textu nebo objektům. 8

9 4. Nastavení zlomové aplikace ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH DAT VE ZLOMOVÉ APLIKACI Nastavení zlomové aplikace Správné nastavení formátu stránky podle technologického čistého formátu po ořezu, a dále pak oblastí v okolí čistého formátu jsou velmi důležité pro korektní expozici stránky a také pro bezproblémové knihařské zpracování v THB. Nastavení čistého formátu (ořezu) Definování čistého formátu stránky je snadné, určuje se jím finální velikost tiskoviny po ořezu. Formáty stránek se většinou nastavují buď v řadách papíru A, méně často pak i B počínaje vždy od vešlikosti A4 ( mm), který je základní. Oblast ořezu, tedy čistý formát stránky, je po výstupu ze zlomové aplikace a po převedení do PDF dokumentu identifikován jako Trim box. korektní geometrie stránky Správné nastavení stránky pro zpracování v THB: bezpečná zóna 4 mm, velikost čistého formátu podle formátu tiskoviny po ořezu velikost spadu 3 mm tiskové značky ANO. bezpečná zóna 4 mm dovnitř bezpečná zóna Velikost papíru (MediaBox) Velikost spadu (BleedBox) Lor alisl init dolessis Quonsua vis consis. me ce pori, ublis fur quo aucem te, suliis, qui ina oc, C. estratum sendi pero et aut idi p sid consultil testrae emodiuspio Catus An Etrunum spimantea remunicapec opora, antrudem signostam terivig liistem ninatque atus hui stussi senatqua orbite, optissentra niur aucervidet C. Sena, ut grae contentis condeste, sent. Velikost ořezu (TrimBox) tiskové značky objekty na spad d spadávka 3 mm směrem ven 9 Grafická data Zlom a výstup Zadávání

10 5. Geometrie stránky a sazba TIP: při nejasnostech okolo nastavení čistého formátu textového bloku kontaktujte technologické oddělení THB, tel nebo To platí také při nastavení rozměrů obálek knižních vazeb V2 až V8 (odlišnosti formátů obálek od knižního bloku velikost hřbetů, odsazení, kant, předsádek). Oblasti spadů Oblast spadu ( spadávka či přetečení, anglicky bleed) je uměle vytvořený přesah objektů (výplně, obrázky do spadu atd.) přes čistý formát, které se mají po knihařském zpracování přesně dotýkat právě okraje tiskoviny. Tyto objekty se nesmí umístit zároveň s okrajem, ale tento okraj musí přesahovat, aby díky tolerancím při ořezu nedošlo k vytvoření bílého lemu (v barvě papíru) těchto objektů. Velikost spadu pro ofsetový archový tisk THB je 3 mm. Ve formátu PDF se tato oblast nazývá Bleed box a obsahuje informace o velkosti rámečku, který ohraničuje spad. Bezpečné oblasti Bezpečná oblast tisku úzce souvisí se zrcadlem sazby. Tomuto parametru se obecně přikládá jen malá důležitost, což je velká chyba. Žádný objekt (zejména pak text) by neměl ležet blíže k okraji stránky než jsou 3 mm (směrem dovnitř). Při tolerancích tisku a knihařského zpracovnání nelze zaručit, že ořez nezasáhne i tento okraj stránky a objekty neodřízne či je neposune na samý okraj tiskoviny. Zejména pozor na číslování stránek. 10

11 6. Fonty Použití fontů v grafické aplikaci Definice znaku je procedura uspořádané dvojice, která s grafickými operacemi, které přiřazuje jméno znaku k jeho popisují tvar znaku. Při tisku tvaru. PostScript, obsahuje postscriptový interpreter funkce pro vyhledání zadaného vykonává tyto procedury fontu, identifikaci pozice znaku, a znaky maluje. Knihovna jeho vyhledání a vykreslení. fontů je organizována jako download TrueType fontů PostScriptové fonty Type 1 Fonty Type 1 byly vyvinuty společností Adobe Systems pro použití v postscriptových tiskárnách. Jsou to obrysové fonty definované na matici bodů. Pro popis tvaru písmene používají tzv. Beziérovy křivky, jde tedy o vektorové objekty, které lze zvětšovat nebo zmenšovat téměř na libovolnou velikost. Zůstanou ostré a vyhlazené při reprodukci na libovolné platformě, při tisku či osvitu. O zavedení do postscriptového dokumentu se automaticky stará tiskový ovladač. Jsou jednoznačně doporučeny. Fonty TrueType Formát TrueTypových fontů byl vyvinut společnostmi Apple Computer a Microsoft jako alternativa ke standardu Adobe Type 1. Stejně jako postscriptové fonty Type 1 používají fonty TrueType obrysových křivek k popisu tvaru písmen, pouze matematické vyjádření těchto křivek je odlišné od Type 1 u TrueType se využívá kubických křivek zvaných B-spline, jejichž souřadnicový systém je definován v čtyřnásobné matici bodů. Vzhledem k jinému principu fungování fontů TrueType než Type 1, je nutné zajistit Grafická data Zlom a výstup Zadávání Pozn: Hinting zlepšuje obrysovou kvalitu typografie při malých velikostech písma. 1. Native (Type 42) 2. Outline (Type 1) 11

12 kompatibilitu mezi jazykem PostScript a TrueTypovými fonty. To zajišťuje postscriptový tiskový ovladač. Jako optimální forma je uložení jako Type 42 (volba Native format v tiskovém driveru), druhou možností je downloadování do nehintovaných Type 1 (volba Outline v tiskovém driveru). Fonty Type 42 Formát Type 42 je určen pro uložení TrueType fontů do jazyka PostScript. Jeho definice obsahuje dvě části vlastní písmo TrueType a jakýsi překladač (wrapper), který TrueType obalí a učiní srozumitelným pro zbytek postscriptového programu. Font TrueType se tedy může do PostScriptu vložit přímo bez konverze, která se provádí až v případě potřeby na ripu. Rip ovšem musí obsahovat rasterizér formátu Type 42, která je součástí jazyka PostScript od verze Level 2. OpenType Rok 1995 byl významný díky oznámení firem Adobe a Microsoft o spolupráci v oblasti fontů. Formát OpenType vznikl sloučením písmových formátů Type1 a TrueType. Technicky vzato se jedná o rozšíření specifikace TrueType TIP: používáním kvalitních dobře počeštěných písem předejdete řadě problémů při osvitu a špatné reprodukci informace při tisku. střední výška znaku bounding box základní parametry fontů účaří (baseline) referenční bod vyrovnání párů (kerning) 12 šířka znaku

13 7. Práce s průhledností o podporu křivek ve formátu Type 1. Existují tak technicky dvě různé verze OpenType: jedna s TrueType křivkami a druhá s křivkami Type 1. Při ukládání do postscriptového souboru se pak OTF chová podle toho, který typ křivek obsahuje: buď je vložen jako Type 42 nebo jako Type 1. OpenType využívá standardu Unicode, který pro každý znak definuje unikátní číselný index (kód). Technicky je to zařízeno díky 16bitovému zápisu těchto Použití efektů v grafické aplikaci indexů, což dává možnost možnost vytváření pokročilých identifikovat až grafických efektů průhledných znaků. Technologie fontů objektů a stínování. OpenType navíc přináší Živé průhlednosti se nesmí i mnoho pokročilých dostat do tiskových PDF typografických vlastností, dokumentů, rip osvitové např. generování slitků jednotky je nedokáže zpracovat. (ligatury), kapitálek či iniciálek. Průhlednost musí být Průhlednosti Součástí posledních verzí souboru. aplikací (InDesign 2) je převedena do bitmapového ekvivalentu, což je zaručeno při tisku do postscriptového TIP: Musí být provedeno tzv. sloučení průhledností (flattening) podle určených parametrů. V programu InDesign se nalézá v menu Úpravy/Styly sloučení průhlednosti/vysoké rozlišení. Tento styl používá nejvyšší rozlišení bitmap sloučených objektů, aby byla zachována kvalita stínů, přechodů a jimi dotčeného textu. Stylu sloučení Vysoké rozlišení je nutno zadat i při tisku do postsriptového souboru. Grafická data Zlom a výstup Zadávání styl sloučení průhledností 13

14 8. Nastavení přetisků ve zlomové apliakci Nastavení přetisků v grafické aplikaci Zlomové aplikace umožňují globálně nastavit parametr přetisku pro černý text a objekty (do určité velikosti, nejčastěji do 12 bodů) při tiskovém výstupu do postscriptového dokumentu je tento text označen příznakem overprint. POZOR! Vždy však jde o text přímo vysazený ve zlomové aplikaci, nikoliv o text ve vnořených EPS či PDF dokumentech (inzeráty, loga atp.), do kterých aplikace již nemůže zasáhnout. Zlomové programy jako INDD či QXP mají i další nástroje řízení přetisků, podobně jako to umí aplikace pro vektorové kreslení. I zde lze ručně pro jednotlivé objekty nastavit atribut přetisku jak pro tah (obrys), tak i výplň. ukázky přetisků nastavení přetisku černé Text Text 14

15 8. Nastavení tisku ze zlomové aplikace VÝSTUP Z GRAFICKÝCH (ZLOMOVÝCH) APLIKACÍ PostScriptový ovladač driver Nezbytnou součástí práce z grafické aplikace jsou třeba grafického tvůrce je dva nástroje PostSriptový převod z formátu zlomové ovladač a PPD soubor, což je aplikace (INDD, QXD) do informace o osvitové jednotce formátu PostScript, který (max. velikost formátu, je univerzálním jazykem rozlišení). Před tiskem je nutno pro popis tiskové stránky. provést instalaci těchto nástrojů K přípravě korektního do Vašeho systému. postcriptového souboru Výstup: PostScript PPD: Heidelberg Primesetter TIP: stáhněte si a nainstalujte návodu v sekci DTP/Ovladače. postscriptový ovladač podle V případě nejasností návodů na v sekci kontaktujte obchodního DTP/PostScript Driver. Zde zástupce THB nebo DTP si vyberete instalační soubor studio, podle platformy, na které tel.: , kl. 36. pracujete. Dalším krokem Jestliže máte nainstalovány je zavedení ovladače (PPD) postscriptový ovladač a ovladače souboru osvitové jednotky naší osvitové jednotky, můžete THB Heidelberg Primesetter přistoupit k tisku z grafické do Vašeho systému podle aplikace. MediaBox: mm Grafická data Zlom a výstup Zadávání Pozor na vakáty Umístění: na střed 15

16 TIP: Před vlastním tiskem doporučujeme provést tzv. Kontrolu před výstupem, kterou najdete v menu Soubor. Ihned obdržíte důležité informace o chybějících písmech a vazbách na obrázky, informace o použitých barvových prostorech a o správě barev. Pro barevný tisk používejte kompozitní výstup pro barevný tisk s přetiskem černé, separovaný výstup použijte pro tisk přímými barvami. Doporučujeme vypnout správu barev v Nastavení barev ještě před tiskem. Nastavení tisku z aplikace InDesign 2.0 TIP: Pokud je to technicky usnadňuje kontrolu dat možné převádějte celou a kompletaci podkladů grafickou práci do jednoho a také zpracování na stanici souboru, např. blok_ elektronické archové 001az252.ps. Tato volba montáže. Výstup: kompozitní CMYK Značky: až za spadem BleedBox (spadávka): +3 mm Uložit styl tisku! 16

17 9. Nastavení tisku z aplikace InDesign 2.0 Zadejte rozsah tisku: Stránky: Volba Poloha stránky: Vždy Všechny. Nezadávejte volbu na střed, zaručuje při pozdější Dvojstránky. Důležité je udělat archové montáži bezproblémové výstup všech stránek, tedy umísťování stránek do šablony. i těch, které neobsahují žádné Ořezové značky mohou pomoci objekty vakátů. Zadejte při nedostatku informací Tisknout prázdné stránky. o zakázce, proto zadejte volbu Velikost stránky zvolte podle Ořezové značky. čistého formátu dokumentu, Jestliže stránky obsahují objekty který musí odpovídat čistému na spadávku je nutné zadat formátu stránky po ořezu. volbu Přetečení všude 3 mm. Orientace stránky: na výšku. Pro barevný tisk bez přímých Bitmapy: v plném rozlišení barev použijte Složené CMYK, jestliže stránky obsahují přímé barvy zadejte volbu Výtažky a vyberte žádané barevné pláty. K dalším volbám: Posílat data: Všechna, Písma zavést: podmnožina, PostScript: Level 3, Formát dat: Binární. Správa barev musí být vypnutá, žádný profil. Sloučení průhlednosti: Vysoké rozlišení. TIP: Doporučujeme vybrat položku Uložit styl pro pozdější použití celého nastavení. Celé a přehledně zpracované nastavení oken při tisku různých případů zakázky najdete na v sekci DTP/Příprava PostScript souborů/indesign 2.0 CE. Grafická data Zlom a výstup Zadávání PostScript: verze 3 Průhlednosti: sloučení 17

18 Nastavení tisku z aplikace Quark Xpress 4.0 Doporučujeme vypnout správu barev v Nastavení barev ještě před tiskem. Zvolte Stránky: Všechny zatrhněte Prázdné stránky, Pasování: Střed. Pro centrování dokumentu zvolte Poloha stránky: Na střed, Orientace: Na výšku. Opět použijte kompozitní výstup pro barevný tisk, tedy volba Tisk. barev: CMYK, separovaný výstup použijte pro tisk přímými barvami, potom volby Tisk. barev: Výtažky s výběrem žádaných plátů. TIP: Celé a přehledně zpracované nastavení oken při tisku různých případů zakázky najdete na v sekci DTP/ Příprava PostScript souborů/ Tisk z programu QuarkXpress V případě nejasností neváhejte kontaktovat obchodního zástupce nebo DTP studio, Shrnutí PostStsriptový soubor musí být připraven podle vložených pravidel na první straně brožury. Parametry frekvence rastru, rozlišení, točení rastru a ostatní parametry osvitu budou nastaveny až v RIPu a hodnoty nastavení v PostScript souboru budou přepsány. Výstup: PostScript Pozor na vakáty PPD: Heidelberg Primesetter MediaBox: mm Značky: až za spadem Umístění: na střed 18

19 10. Nastavení tisku z aplikace Quark Xpress 4.0 Obecně pro tvorbu tiskového verzi, používat s tiskárnou postsriptového souboru platí dohodnutý PPD soubor podle několik zásad. Ve zlomových osvitové jednotky Heidelberg aplikacích nezapínat správu Primesetter. Zvolit verzi barev (CMS), všechna data musí PostScriptu 3. Korektně nastavit být v korektním CMYK oblasti spadů a tiskové značky prostoru již před importem do umístit až za jejich okraj (nesmí zlomové aplikace. Dále je třeba do něj zasahovat). Velikost používat postscriptový stránky musí být dostatečná, ovladač firmy Adobe, nejlépe aby obsáhla všechny objekty. v aktuálně nejnovější Stránku umístit na střed. Výstup: kompozitní CMYK Provést výstup do kompozitního CMYK postscriptového souboru. Bitmapová data začlenit všechna, aby nedošlo k jejich převzorkování a tím i znehodnocení. Písma posílat jako podmnožinu, aby nemohlo dojít k záměně jejich jména na ripu. TrueType písma zavést jako Type 42, tedy s obálkou, která je učiní reprodukovatelnými na postscriptových ripech. Používat pouze dostupné řezy písma, nevytvářet elektronicky upravené řezy bold, italic či outline. Provést sloučení průhledností, pro kvalitní archový ofset použít vysoké rozlišení. Grafická data Zlom a výstup Zadávání BleedBox (spadávka): +3 mm 19

20 KOREKTNÍ VYTVOŘENÍ PDF DOKUMENTU V ACROBAT DISTILLERU 6 Všeobecné (General) Obrazy (Images) Písma (Fonts) Postscriptový tiskový dokument je nutno konvertovat do PDF formátu pomocí Acrobat Distilleru 6 (nebo verze 5). Nastavení parametrů je poměrně obsáhlé, vybereme jen několik podstatných informací. Kompatibilitu dat nastavit na Acrobat 4.0, tedy PDF 1.3, rozlišení nastavit na 2800 dpi, jako výchozí velikost stránky nastavit formát A4. Nastavit bikubické převzorkování na 300 dpi a zvolit kompresi ZIP pro zachování originální kvality obrazu. U pérovek zvolit kompresi CCITT Group 4. Vložit všechna písma obsažená v postscriptovém dokumentu a nechat vytvořit podmnožiny písem s nastavením meze použití na 100 %. komprese: ZIP verze PDF: 1.3 vložená písma: ano podmnožiny: ano, mez 100 % komprese: CCITT 4 20 náhradní velikost: A4

21 11. Korektní vytvoření PDF dokumentu Barvy (Colors) V nastavení barev zvolit položku Color Management Off, která vypne správu barev, aby se neprovedly žádné konverze barev. Odstranit přenosovou křivku, protože půjde s největší pravděpodobností o chybu uživatele způsobenou chybnou prací s EPS souborem. Výjimkou jsou případy Správa barev: vypnuta duplexů, které se naopak bez převodních křivek neobejdou a tudíž je nutno ji zachovat. Aktivovat zachování polotónových informací. Další volby (Advanced) Velmi důležité je nastavit zachování přetisků, které do postscriptu automaticky vložila zlomová aplikace nebo ručně operátor, který je za ně odpovědný. Nastavit zpracovat DSC komentáře, aby byla zvýšena kompatibilita při zpracování dat na ripu. Nastavit odstranění OPI komentářů. PDF/X přetisky: zachovat Nastavit PDF/X reporting and Compliance na PDX/X-1a, aby byly provedeny kontroly na korektnost dat. Nastavit velikost OPI infromace: odstranit TrimBoxu i BleedBoxu jako MediaBox bez posunu, pokud samozřejmě nejsou korektně definovány již v postscriptovém souboru. TIP: Stáhněte si nastavení pro tvorbu korektního PDF v Acrobat Distilleru ve verzích 5 a 6. THB2004_V6.joboptions a THB2004_V5. joboptions testy na normu: PDF/X1a Grafická data Zlom a výstup Zadávání přenosové funkce: odstranit nastavit rámečky: MediaBox nebo zachovat pro duplex polotóny: zachovat 21

22 ZÁKLADY KONTROLY Vizuální kontrola Náhled separací určí počet plátů v dokumentu včetně Vizuální kontrola je prvním přímých barev a umožní na krokem. Neodhalí sice příliš monitoru zapínat a vypínat mnoho chyb, ale umožní zobrazení jednotlivých plátů. základní kontrolu některých Obsluha si může vizuálně problémových míst. Acrobat 6 zkontrolovat, zda složení barev k tomuto nabízí tři funkce: odpovídá výtvarnému záměru. náhled separací Separace lze také vytvořit náhled přetisků pomocí tisku do souboru. preflight. Náhled přetisků vylepší shodu zobrazení monitoru s finální ofsetovou reprodukcí. Umožní odhalit některý skryté vady dokumentu. Modul preflight obsahuje několik kontrolních profilů, které pomohou obsahově zkontrolovat PDF dokument. Doporučuje se využívat předdefinovaných profilů typu Kontrola PDF/X1a. Obsahová kontrola Základní kontrola dat, preflight, je posledním a povinným úkolem tvůrce PDF dokumentu. A je prvním krokem příjemce PDF dat, která jsou určená ke zpracování na ripu CTF/CTP či určená pro vložení do layoutu stránky (typicky jako inzerce). náhled separací v Acrobatu 6 preflight v Acrobatu 6 22

23 12. Základy kontroly V této oblasti se stal standardem zásuvný modul PitStop Professional 6 a pro vyšší nároky na průchodnost systému určená serverová aplikace PitStop Server 3. Pomocí nich se v manuálním nebo automatickém módu PDF data kontrolují, event. se detekované chyby opravují. Mezi základní chyby, které hrubým způsobem Nevhodné barvové prostory. snižují kvalitu tisku nebo Jde o RGB či CIE Lab objekty, úplně brání reprodukci na filmy které se v přetiskové přípravě či desky, patří: nesmí vyskytovat. Všechna data Velmi nízké rozlišení musí být v prostoru CMYK. bitmapových objektů. Jde Scházející písmo. Bez o barevné či šedoškálové objekty příslušného embedovaného s rozlišením 72 až 144 dpi, nebo fontu nelze dokument na o pérovky s rozlišením nižším ripu osvitové jednotky vůbec než 600 dpi. zpracovat. nízké rozlišení: <300 dpi barvový prostor: RGB Přítomnost živé průhlednosti. Je to známka zakázaného exportu PDF dokumentu z grafické aplikace. Živé průhlednosti nejsou běžně zpracovatelné, musí se sloučit do bitmapových objektů. TIP: Stáhněte si z ze sekce DTP/PDF kontrolní profily pro Pitstop. fonty: nejsou vloženy Grafická data Zlom a výstup Zadávání barvový prostor: Lab 23

24 13. Maketa tiskoviny MAKETA TISKOVINY A OBJEDNÁVKA Maketa tiskoviny Maketa tiskoviny je další kontrolní mechanismus, který vylepšuje komunikaci mezi klientem a tiskárnou. Maketa jednoznačně identifikuje záměr zadavatele zakázky na obsah tiskoviny a na její uspořádání ve vazbě. Maketa musí být předána v tištěné podobě (žádná elektronická forma, např. PDF není povolena). Musí mít shodný počet stránek jako finální tiskovina, se shodným obsahem jako finální tiskovina včetně prázdných stránek tzv. vakátů. Maketa musí simulovat výsledný typ vazby, např. pořadím stránek a jejich uchycením ve hřbetu. ukázka makety pro vazbu V8 TIP: Maketa zakázky je nezbytná pro další zpracování jako stěžejní kontrolní prvek přímo od tvůrce. Ve vlastním zájmu dodávejte aktuální maketu budoucího výrobku. 24

25 14. Objednávka tiskoviny / faxová zpráva 1/2

26

27

28

29 Poznámky Grafická data Zlom a výstup Zadávání 29

30 30

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s.

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 2010 SVĚT MOTORŮ Chcete oslovit ty, kteří se rozhodují nad koupí aut a produktů s nimi spojených? Pak musíte sáhnout po Světu motorů, nejpopulárnějším

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Co je nového v programu QuarkXPress 8

Co je nového v programu QuarkXPress 8 Co je nového v programu QuarkXPress 8 OBSAH Obsah Legislativní upozornění...4 Úvod...5 Pracujte rychleji s programem QuarkXPress 8...6 Flexibilní manipulace s obsahem...6 Přímá manipulace s rámečky a obrázky...6

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více