Analýza současného stavu podmínek MŠ Spojařů 1260, Strakonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současného stavu podmínek MŠ Spojařů 1260, Strakonice"

Transkript

1 Analýza současného stavu podmínek MŠ Spojařů 1260, Strakonice Materiálně technické prostředí: - od je MŠ právním subjektem společně s dalšími čtyřmi mateřskými školami ředitelkou je M. Vozábalová, každé odloučené pracoviště řídí vedoucí učitelka - čtyřtřídní MŠ, technický stav budovy je velmi dobrý, v době prázdnin v roce 2008 byla provedena rekonstrukce prostor miniškolky na čtvrtou třídu pro nejmladší věkovou skupinu- dle hygienických norem prostory odpovídají pouze 19 dětem, škola není bezbariérová - třídy- prostorné, dobře osvětlené, vytápěná centrálním ústředním topením, materiální vybavení je v současné době nové ve všech třídách- dětské židle, stolky i ostatní nábytek, průběžně se dokupují hračky, pomůcky i potřebný materiál, zaměřujeme se také na nákup hraček nehotových, které u dětí rozvíjejí tvořivost a fantazii, všechny hry, hračky, pomůcky a výtvarný materiál jsou umístěny na vhodných,dětem přístupných místech, většinou ve vhodně umístěných kontejnerech na hračky, které jsou na všech třídách - na všech třídách byly pořízeny nové šatní bloky - všechny třídy, kromě nově vybudované třídy, mají svou kuchyňku, ve všech jsou sociální zařízení - zahrada: rozlehlá, členitá, která byla přístupná veřejnosti, dětem a mládeži, kteří ji a zahradní zařízení neomluvitelně devastovali, na popud ved. uč.došlo k podepisování petice za oplocení školní zahrady, petice byla přednesena na radě města a a ta vynesla usnesení č.2615/2008 ze dne o uzavření školní zahrady na MŠ Spojařů pro veřejnost a rozhodla o jejím novém oplocení, které bylo realizováno v srpnu v blízkosti MŠ - Podskalí- řeka, lesy, příroda, hřiště vhodná pro vycházky a pohybová vyžití - podařilost vyměnit sociály a pákové baterie na učitelských šatnách, dále došlo k výměně nádržek na vodu na dětských WC a k výměně zástěn - byla zakoupena 3 pérovadla na školní zahrady a některé další vybavení- čtyřkolka, minikolotoč a dřevěný domeček se skluzavkou - na školní zahradu pro menší děti byl zakoupen nový kolotoč od firmy Flora servis - MŠ si pořídila vlastní ozvučovací techniku u firmy Dexon - MŠ pořídila 2 funkční počítače na výchovně vzdělávací hry pro děti do 3. a 4. Třídy - na 2. třídu byla zakoupena nová koženková dětská rohová sedačka pro děti - do ředitelny byl pořízen nový počítač - podařilo se opravit část sedáků na dětských pískovištích na zahradě - v příštím roce by mělo dojít k zateplení celé budovy a výměně všech oken a dveří Personální prostředí: - 8 pedagogických pracovnic, úvazek 7,275 tři provozní pracovnice,úvazek 2,125 kuchyně tři pracovnice, úvazek 2,6.. a školník, který je zaměstnancem celého právního subjektu, všech odloučených pracovišť - vedoucí učitelka úvazek 1, odborné pedagogické vzdělání, nejvyšší dosažené vzdělání Jihočeská univerzita- Učitelství pro MŠ -bakalář - učitelky, úvazek 6,275, nekvalifikovaná žádná

2 - provozní pracovnice 3, jedna zároveň domovnice MŠ, kuchyně- vedoucí školní jídelny, kuchařka a jedna pomocná síla, - snažíme se vytvářet sociální klima na základě vzájemné důvěry a spolupráce, úcty, empatie nejen mezi všemi zaměstnanci, ale také mezi rodiči a ostatními stranami a institucemi zainteresovaným do výchovně vzdělávacího procesu, předcházet ne dorozuměním na pracovišti, vycházet si vstříc, což se v loňském roce občas nedařilo - jsou upřednostňovány principy demokratického řízení, otevřená komunikace, mít možnost říci svůj názor, maximální snaha o informovanost ze strany vedoucí učitelky, konzultování drobných problémů denně, ochota při zastupování nepřítomného pracovníka - k odchází dohodou p.uč. Javorková, bude za ní přijata nová ped.pracovnice Hygienické prostředí: - kapacita školy 108 dětí, v posledních letech plně využívána- velký počet dětí, při zápisu v dubnu 2014 zapsáno 43 dětí, přijato 39 - ve všech třídách jsou již molitanová lehátka, která vystřídala stará nevyhovující dřevěná lehátka, nové deky a na dvou třídách nová povlečení - předškoláci a 3.třída se účastnili plaveckého výcviku, první a druhá třída docházely do sauny - v MŠ se vytírá na vlhko každý den, potře potřeby se větrá, v případě velmi teplého počasí se na třídách,kde jsou již instalované,se používají velké větráky - třídy jsou v zimním období dostatečně vytápěny a není potřeba děti příliš oblékat. - V celé MŠ proběhlo šetření ohledně množství radonu v budově a toto vyšlo ve všech sledovaných místnostech negativně, nejnižší množství se nachází na 3. Třídě, na ostatních třídách vyšlo čtvrtinově z povoleného množství/povolené množství je 400 jednotek Stravovací prostředí: - vlastní kuchyň - bereme ohledy na stravovací návyky dětí z domova, snažíme se děti motivovat k ochutnání potravin, které odmítají, - některé pomazánky dětem velmi chutnají, některé odmítají - pitný režim dodržován, dostatek tekutin během celého dne na přístupném místě- ve třídách nerezové barely s vodou, čaj, v teplých měsících si děti na zahradu nosí své hrnečky a mohou se napít z kanystrů, ve kterých je voda nebo šťáva - v žádném případě děti nejsou nuceny do jídla, snažíme se vlastním příkladem děti motivovat k ochutnání některých jídel - starší děti používají příbor, obsluhují se samy- přinášejí, odnášejí talíře, přinášejí a odnášejí si také svačinu a tekutiny - kontrola ze strany KHS proběhla letos bez problémů, nebyla shledána žádná závada - většina dětí nemá ráda luštěniny, aby ŠJ naplnila spotřební koš, je nucena luštěniny dětem předkládat, polévky z luštěnin děti mají velmi rády, ale čočku nebo hrachovou kaši odnáší většina dětí, ze strany školní jídelny je snaha tyto dětem upravovat dle nových receptů - MŠ se zapojila do projektu Zdravá výživa, do kterého se zapojila vedoucí ŠJ, učitelka, která řídí odloučené pracoviště a jedna kuchařka, náplní projektu byly jednak semináře pořádané přímo ve Strakonicích,ale také workshopy v Táboře, díky novým poznatků

3 docházelo již v loňském roce k úpravám některých druhů potracvinm zejméína luštěnin Psychohygienické prostředí: - 3 hodinové přestávky mezi jídly jsou dodržovány - podává se ranní přesnídávka a oběd a svačina, kterou bohužel většina dětí nesní - doba pobytu venku není vždy dodržována- závislost na počasí a akcích MŠ - děti mají velmi rády pohyb a hravé aktivity na školní zahradě, kde využívají koloběžky, tříkolky, kola, odrážela, velkou soupravu se skluzavkou, houpačky, kolotoče, velká dřevěná auta, vlak a hra na písku - snažíme se, aby děti měly dostatek spontánního pohybu - jsou respektovány ind.potřeby a zájmy dětí- dle možnosti a počtu přítomných dětí - většina dětí se naučila odpočívat v klidové poloze na lehátku, malé děti většinou usnou a větším dětem je umožňováno sledovat filmy a pohádky na DVD nebo jiné klidové činnosti - respektujeme individuální požadavky rodičů a zdravotní hlediska dětí Ekonomické prostředí: - finanční prostředky jak od zřizovatele, tak z Krajského úřadu jsou efektivně využívány, - MŠ je od součástí právního subjektu- příspěvkovou organizací, 5 odloučených pracovišť - máme založen vlastní účet pro výběr stravného a školného, na ostatní finanční transakce existuje společný účet pro všechny 4 zařízení - vybíráme příspěvek SRPŠ, který je využíván na drobnější výdaje MŠ a který činí 200 Kč za rok - školné je vybíráno ve výši 305 Kč od září 2014, od úplaty jsou osvobozeni všichni předškoláci, od ale školné platí rodiče dětí, které mají odklad školní docházky - od září 2014 bude úplata i poplatky za stravování vybírány dopředu, jelikož se velmi často stávalo, že rodiče své povinnosti platit včas školné a stravné nedodržovali. Výchovně vzdělávací prostředí: - předškolní vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech - školní vzdělávací program je zpracován pro všechny 4 třídy, 3.třída Sluníčka se programově zabývá dle možností jednoduchými formami tvořivé dramatiky, prvků tvořivé dramatiky využívají všechny třídy - snaha o začleňování různých druhů her do všech činností, prvků tvořivé dramatiky, dramatické výchovy - snažíme se střídat klidové činnosti s pohybovými a vyvažovat spontánnost s řízeností - snažíme se povzbuzovat a posilovat sebedůvěru dětí, chránit je před zátěžovými situacemi, stresem

4 - snažíme se nabízet dětem činnosti, které je baví, podněcují, motivují, rozvíjí jejich pozitivní myšlení - snažíme se, aby se děti v MŠ dobře cítily, aby se do MŠ těšily a aby věděly, že jsou tady vítané a že je tu všichni berou takové, jaké jsou, a že je tu všichni máme rádi. - snažíme se o rozvoj činností, které děti zajímají a baví formou nadstandardních aktivit- je to Angličtina hrou, která se uskutečňuje 1 x týdně v odpoledních hodinách a vyučuje ji lektorka s odpovídajícím vzděláním, dále jsou to pohybové činnosti, které se každoročně setkávají s velkým zájmem, také i letos byla vytvořena 3 oddělení, které vedla lektorka J. Hanušová. V novém školním roce budou pohybové aktivity znovu nabízeny také v rámci zdravého životního stylu. - dále to bude plavecký výcvik pro 3. A 4. Třídu od měsíce dubna 2015 a saunování pro 2.třídu s termínem dle domluvy - nejmladší děti se budou v rámci možností věnovat nejjednodušším formám tvořivé dramatiky a také environmentálním aktivitám Spolupráce se zřizovatelem: - zřizovatel: Městský úřad Strakonice - vstřícná jednání, ochota a spolupráce - každoroční spolupráce při akci MŠ Pasování na školáky- zapůjčení prostor obřadní síně na strakonickém hradě a účast p.místostarostky I. Říhové Spolupráce s rodiči: - základní informace pro rodiče, týkající se docházky i vzdělávání dětí v naší škole, jsou obsažení ve Školním řádu školy, ve školním vzdělávacím programu, na nástěnkách v šatnách dětí, kde mají rodiče možnost nahlédnout kdykoliv - konkrétní spolupráci se děje: při hledání optimální podoby adaptačního procesu, zda postupně nebo raději bez rodičů s prodlužováním pobytu atd ( dle požadavků rodiny) - v souvislosti se stravovacími návyky, co nejí, co nesmí, na co je alergické - v souvislosti s ostatními návyky, zvyklostmi atd - s hledáním formy individuálního přístupu a motivace - v souvislosti s organizací různých akcí - v souvislosti s naplňováním našich záměrů a cílů informovanost a zainteresovanost do každodenního života naší školy - v souvislosti s hodnocením práce naší školy na základě vlastní zkušenosti a prožitkuakce s rodiči, každá třída v letošním roce připravila kromě besídky pro rodiče také jednu akci, na které byli rodiče přímo zainteresováni- 1. a 2. třída Balónková show za pomoci profesionální skupiny Bambiny. 3. třída tradiční Slet čarodějnic, který se setkal opět s velkým ohlasem, bohužel se letos sešlo málo dětí a 4. třída tradiční maškarní karneval - v souvislosti s přijímáním návrhů a námětů rodičů, pokud mají zájem se podílet na životě v MŠ - včasné projednávání navrhovaných OŠD, poradenství, depistáže předškolních dětí - přednáška pro rodiče- školní zralost, - výstavy prací pro rodiče, možnost účasti na školních výletech, exkurzích, divadlech

5 - v poslední době se v individuálních případech stalo, že nebylo včas hrazeno školné a došlo k písemnému napomenutí a ihned k úhradě dlužné částky - v letošním roce nemuselo být ani v jednom případě zahajováno správní řízení s neplatiči školného nebo stravného - v letošním roce byli rodiče požádáni o zavedení souhlasu s inkasem na platbu školného i stravného, většina této nabídky využila - velmi často se stává, že rodiče nečtou informace k dění v MŠ, které je do šaten umísťováno s velkým časovým předstihem a potom se diví, když se někam jde nebo jede - někteří rodiče předškoláků v letošním roce požadovalo depistáž u svých dětí, ale přesto, že jim bylo nabídnuta účast, nedostavili se a potom se jim výsledky vyšetření nelíbily a dokonce si jedna z matek byla stěžovat na MÚ na práci odborné pedagožky z PPP, od příštího roku bude depistáž probíhat pouze za účasti rodičů Spolupráce s ostatními institucemi: - PPP všechny odesílané návrhy OŠD jsou včas předávány do rukou odborníků a konzultovány - Se Základní školou Poděbradova- v období před zápisem do ZŠ- návštěva učitelky 1. třídy a pracovnice z PPP, pozvánky na různé akce a aktivity ZŠ, - Depistáže a přednášky z PPP Strakonice - Městská policie- přednášky, besedy, soutěže, - Teplárna Strakonice- pořádání různých akcí pro děti, pořádání Dne dětí - Zahrádkáři soutěže pro děti - Různé divadelní společnosti- divadla v MŠ atd - Foto Kokrda - Mediální a probační služba Strakonice

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Č.j.2014/1ŠVP Mateřská škola Motýlek, Mělník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Školní rok : 2014/2015 Vypracován na základě : RVP PV kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013 Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon, e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, Hlavní 63,

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velvary, okres Kladno příspěvková organizace Název programu : Objevujeme svět vznik programu : školní rok 2010 2011 projednáno na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více