Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)"

Transkript

1 Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle vzdělávání 4. Délka a časový plán vzdělávání 5. Formy vzdělávání 6. Obsah vzdělávání 7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 8. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání 9. Popis materiálních podmínek 10. Popis personálních podmínek 11. Popis ekonomických podmínek 12. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje ŠD při ZŠ Velký Šenov, okres Děčín, Vilémovská 387, ročník Ředitelka školy: Mgr. Olga Kubešová Vychovatelka ŠD: Dana Roušalová IZO: Tel.: Zřizovatel: město Velký Šenov Adresa: Mírové nám. 342, velký Šenov, IČ : Tel.: Platnost dokumentu: od 1.září z 5

2 2. Charakteristika zařízení Umístění ŠD, prostory Školní družina je vzdělávací zařízení při ZŠ, nachází se v 1. patře budovy ročníku.k činnostem využíváme tyto prostory: učebnu ŠD, tělocvičnu, počítačovou a hudební učebnu, v okolí školy hřiště,školní zahradu, fotbalové hřiště. Nedaleko školy je les a pěkná příroda. 3. Konkrétní cíle vzdělávání ŠVP důsledně akceptuje plánování a realizaci jednotlivých činností, jejich hodnocení, sledování jaké kompetence účastníci získávají či jaké kompetence byly rozvíjeny. Vzhledem k tomu, že účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině jsou v naprosté většině zároveň účastníky základního vzdělávání, je přirozeným jednotícím prvkem vzdělávacích cílů školního klubu a školní družiny a zdrojem inspirace pro ně Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V základním vzdělávání se usiluje o naplňování těchto cílů : Umožnit žákům osvojit si strategie učení Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů Vést žáky k otevřené komunikaci Rozvíjet schopnost respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické,duševní a sociální zdraví Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem 4. Délka a časový plán vzdělávání Září - červen 5. Formy vzdělávání Vyhláška o zájmovém vzdělávání stanovuje tyto formy: Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost Využití otevřené nabídky spontánních činností ve ŠD jsou spontánní aktivity do denního režimu oddělení např.(hry ranní družiny, odpolední klidové činnosti či při pobytu venku) 6. Obsah vzdělávání Může být uspořádán do různých tématických celků. Ve školských zařízeních, která tvoří se školami jeden celek, můžeme vycházet z rámcových vzdělávacích programů pro různé typy vzdělávání. Při tvorbě obsahu vzdělávání vycházíme z možností a podmínek školských zařízení věkových zvláštností účastníků. Obsah i formy by se měly výrazně lišit od školního vzdělávání. Může být rozdělen do vzdělávacích oblastí : 2 z 5

3 7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zájmové vzdělávání nabízí významný prostor pro integraci dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami. Školní vzdělávací program by měl dokumentovat připravenost školského zařízení pro zájmové vzdělávání realizovat v praxi právo na rovný přístup ke vzdělávání, a to i v případě že v dané chvíli žádný jedinec se speciálními vzdělávacími potřebami zařízení nenavštěvuje. Školní vzdělávací program by měl ukázat připravenost školského zařízení pro zájmové vzdělávání zejména v oblastech - personální, technické, materiální a organizační. V oblasti personální : Odbornost pedagogických pracovníků Využití dobrovolníků V oblasti technické : Problematika bariér Zajištění dopravy Zařízení usnadňující přístup V oblasti materiální : Vybavenost speciálními didaktickými a kompenzačními pomůckami V oblasti organizační : Spolupráce s rodiči Využití poradenské pomoci školy Ve školském vzdělávacím programu je vhodné vymezit a vytvářet podmínky pro rozvoj mimořádně nadaných dětí a žáků. 8. Podmínky příjímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Uvedeno ve školním řádu viz příloha. 9. Popis materiálních podmínek Materiální podmínky Požadavky na prostředí, ve kterém probíhá zájmové vzdělávání, jsou zejména : Bezpečnost, snadné udržování pořádku a čistoty, dostatek prostoru(2m čt. na jednoho žáka), přiměřené vybavení odpovídajícím nábytkem a dalším zařízením, splňování estetických kriterií. 3 z 5

4 Děti mají k dispozici hračky, pomůcky, stolní hry. K odpočinku využíváme dvě rohové válendy.odebíráme dětské časopisy : Mateřídoušku a Sluníčko.Odborné vzdělávání si prohlubuje na školeních a samostudiem. Poplatky ve školní družině viz příloha 10. Popis personálních podmínek Vychovatel volného času je iniciátorem a průvodcem dítěte při volnočasových činnostech, které přímo nebo nepřímo řídí, navozuje, motivuje a hodnotí. Má rozvíjet přirozenou zvídavost účastníka činnosti, aby se mohl projevit. Nástin profilu vychovatelky ŠD : Má vysokou míru empatie a dovede projevovat vřelý vztah k žákům Umí vytvořit příznivé sociální klima, umí efektivně jednat se žáky Zná a umí řídit širokou škálu různých zájmových aktivit přiměřených věku žáků Má organizační schopnosti, umí navozovat a motivovat široké spektrum rekreačních a zájmových činností Dokáže vybranými aktivitami vzbuzovat u žáků zájem o činnost, podporovat jejich sebevědomí a rozvíjet pozitivní stránky osobnosti Má právní vědomí Zná bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti 11. Popis ekonomických podmínek Jejich rozsah není závazně stanoven, je proto možné uvést například : Výše úplaty za jednotlivé formy zájmového vzdělávání Pravidla pro stanovení slevy pro účastníky kteří na ní získají nárok Materiální vybavení pro jednotlivé formy činnosti Předpokládanou výši jednotlivých zdrojů ( příspěvek zřizovatele apod.) Přehled nákladů na prostory využívané pro zájmové vzdělávání Pravidla pro poskytování materiální pomoci účastníkům zájmového vzdělávání 12. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Školské zařízení vyhledává a zhodnocuje možná rizika vyplívající s činnosti při různých formách zájmového vzdělávání v různých prostředích a přijímá opatření k prevenci rizik. Je nutné zajistit nejen bezpečnost fyzickou, ale také sociální a emocionální. Vnitřní řád obsahuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 4 z 5

5 Podmínky pro hygienické a bezpečné působení : Vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání Vhodný stravovací a pitný režim Zdravé prostředí užívaných prostorů Bezpečné pomůcky Ochrana žáků před úrazy Výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře, dovednost zaměstnanců poskytnout první pomoc Podmínky psychosociální : Vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima Respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům Věková přiměřenost a motivující hodnocení Ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy Spoluúčast účastníků na životě zařízení- plánování činnosti Včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti ve školském zařízení 13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu ŠVP vydává ředitel školského zařízení, je zveřejněn na přístupném místě v budově školy. Je zveřejněn na webových stránkách školy. Do ŠVP může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Vypracovaly vychovatelky ŠD : Dana Roušalová, Ivana Doubková 5 z 5

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice (Příloha 1 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2014 Č.

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

ZAČÍT SPOLU OD ZAČÁTKU

ZAČÍT SPOLU OD ZAČÁTKU Tyršova základní škola a mateřská škola U Školy 7, 326 00 Plzeň ZAČÍT SPOLU OD ZAČÁTKU Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině platný od 1.9.2012 1 OBSAH 1. Identifikační údaje

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Název a adresa ŠD Školní družina při I. základní škole, Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany IČO 63834448 Ředitel školy Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název programu:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název programu: V Litvínově dne 1. 9. 2013..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy 1 STRUKTURA ŠVP pro ŠD A OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Masarykovy základní školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.2. PŘEDKLADATEL... 3 1.3. ZŘIZOVATEL...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4. Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školního klubu - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠK byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která jsou v tomto dokumentu zpracována.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ DRUŽINA OBSAH 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školní družiny... 5 3 Formy vzdělávání...

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací plán pro školní družinu

Školní vzdělávací plán pro školní družinu Školní vzdělávací plán pro školní družinu motto:,,školní družina je místo,kde je nám dobře Identifikační údaje: Název a adresa zařízení: Školní družina při ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří Husovo náměstí 58

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více