Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul"

Transkript

1 Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, Brno IČ: Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová Datum: Aktualizováno: Marcela Špičanová Datum:

2 OBSAH 1. Úvod Základní předpoklady používání Rezervačního modulu MWA Režimy Rezervačního modulu MWA Uživatelské role Práce v Rezervačním modulu MWA na straně ČMI Popis činností a práce pro roli OI Administrator Rekalibrace Šablony notifikací Odhlášení Popis činností a práce pro roli Inbox Manager Popis činností a práce pro roli Unit Inbox Manager Rezervační systémy Inbox objednávek Nastavení měřidel Šablony notifikací Odhlášení Popis činností a práce pro roli Unit Administrator Popis činností a práce pro roli Metrolog Přehled časového fondu Vzdálené kalibrace Odhlášení Práce v Rezervačním modulu MWA na straně zákazníka Zadání rezervace Zrušení rezervace Neregistrovaný uživatel Registrace nového zákazníka pro objednávku Registrovaný uživatel Kontaktní informace Objednávky Odhlášení Administrátorské nastavení číselníků Druhy služeb Číselník Střediska Inbox (globální) Závěr

3 1. Úvod Český metrologický institut (ČMI) zajišťuje kalibraci etalonů a pracovních měřidel v nejvyšší kvalitě pro zákazníky z celé ČR i ze zahraničí a to jak v laboratořích ČMI, tak na místě u zákazníka. Rezervační modul aplikace MWA (Multifunkční webové aplikace) je určen pro zákazníky ČMI, pomocí kterého si mohou rezervovat nebo objednat některý z metrologických výkonů a to výhradně v laboratoři ČMI. Dále je určen pro pracovníky oblastních inspektorátů ČMI, kterým tento modul umožňuje efektivnější plánování a využití pracovních kapacit. 2. Základní předpoklady používání Rezervačního modulu MWA Jedná se o webovou aplikaci, takže pro její použití je vyžadován běžný webový prohlížeč a funkční internetové připojení. Rezervační modul je přístupný pro všechny uživatele na webové adrese: 3. Režimy Rezervačního modulu MWA Základní operace Rezervačního modulu MWA je objednání metrologického výkonu resp. rezervace času, který jeho provedení zabere pracovníkovi ČMI. Všechny takto objednané metrologické výkony (rezervace) se provádějí v sídlech oblastních inspektorátů ČMI, další objednávky je možné po dohodě i v místě sídla zákazníka, pokud je to technicky možné. Modul pracuje ve 2 režimech: 1. Režim rezervace - do systému zadaná rezervace je automaticky považována za objednanou a schválenou. 2. Režim objednávka - objednávka vyžaduje manuální potvrzení pracovníka ČMI, že danou rezervaci akceptují. Používá se pro složitější metrologické výkony a je dostupná pouze registrovaným uživatelům. 2

4 4. Uživatelské role Z hlediska uživatelských rolí se rozlišují následující typy uživatelů: 1. OI Administrator OI Administrator spravuje modul Vzdálené kalibrace a Šablony notifikací. Uživatele typu OI Administrator zřizuje provozovatel systému MATERNA Communications a.s. na základě požadavku ČMI. 2. Inbox manager Má k dispozici pouze modul Vzdálené kalibrace. 3. Unit Inbox Manager Správce Inboxu MWA pro dané OI. Inbox je přehled přijatých objednávek a rezervací. Potvrzuje nebo zamítá objednávky. Stejně jako Unit Administrator má k dispozici všechny funkce modulu. 4. Unit Administrator Administrátor MWA pro dané OI. Má k dispozici všechny funkce modulu, šablony notifikací, zadává a řídí objednávkové a rezervační systémy daného OI. 5. Metrolog Provádí metrologické výkony. V modulu má k dispozici pouze Přehled časového fondu. Uživatele typu Metrolog zřizuje příslušný OI administrator. 6. Registrovaný uživatel Uživatel, který projde procesem registrace a získá přihlašovací údaje do rezervačního modulu. Má možnost vytvořit objednávku/y metrologických výkonů. Registrovaným uživatelem může být kdokoliv, kdo vyplní registrační formulář, např. firma a v rámci této registrace může mít další uživatele, své pracovníky. Registrovat se mohou pravidelní zákazníci ČMI, kteří potřebují mít přehled o stavu všech svých zadaných rezervací a objednávek. Registrovat se ale také musí ti zákazníci, jejichž požadavek systém vyhodnotil jako objednávku. 3

5 7. Neregistrovaný uživatel Jakýkoliv zákazník, který si na webu ČMI rezervuje metrologický výkon pomocí poptávkového formuláře. Takový zákazník nepotřebuje registraci ani přihlašovací údaje do rezervačního modulu. Zadat poptávku lze na v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Více v kapitole Objednávky. 4

6 5. Práce v Rezervačním modulu MWA na straně ČMI Následuje popis činností, které mohou vykonávat uživatelé s danou rolí Popis činností a práce pro roli OI Administrator Po přihlášení do Rezervačního modulu MWA se OI administrátorovi zobrazí úvodní obrazovka s následující nabídkou: V levém horním rohu je vidět jméno přihlášeného uživatele a jeho příslušnost k oblastnímu inspektorátu (OI). Veškeré změny a nastavení se týkají pouze uvedeného OI. OI administrátor nastavuje parametry pro Rekalibraci a také upravuje Šablony notifikací Rekalibrace Interval odesílání automatických ů se nastavuje na úrovni OI. Každý OI si může nastavit tyto intervaly vlastní, dle svých momentálních potřeb. Nastavení pro dané OI provádí pověření uživatel s právem OI administrátor. Lze nastavit maximálně 3 termíny pro zasílání upozornění na událost blížící se termín rekalibrace. Text upozornění je nastaven v sekci Šablony notifikací a zde ho lze také změnit Šablony notifikací V této sekci jsou přednastavené šablony notifikací, což jsou texty ové zprávy, které se zasílají při různých akcích rezervačního modulu např. při vytvoření objednávky, potvrzení objednávky, potvrzení rezervace apod. Zprávy jsou připraveny ve 2 jazycích čeština a angličtina. Zde má OI administrator možnost změnit texty jednotlivých zpráv podle potřeb daného OI. 5

7 Změna šablony Tlačítkem Změnit u každé šablony lze modifikovat text přednastavené šablony. V zobrazeném detailu je možné provést změnu textu dle potřeby OI a je zde nabídka proměnných, které lze použít a které se dynamicky dosazují do statického textu např. druh měřidla, číslo objednávky apod. Všechny změny je nutné potvrdit tlačítkem Uložit Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 6

8 5.2. Popis činností a práce pro roli Inbox Manager Pracovník ČMI s rolí Inbox Manager má na starosti pouze vzdálené kalibrace. Detailní popis je v příručce Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Popis činností a práce pro roli Unit Inbox Manager Pracovník ČMI s rolí Unit Inbox Manager má následující funkce: spravuje a vytváří rezervační systémy příslušného střediska, překlápí poptávky do nabídek, modifikuje a doplňuje poptávky, komunikuje se zákazníkem a po potvrzení nabídky ji akceptuje jako objednávku. V pravém horním rohu je možný výběr jazyka aplikace - čeština nebo angličtina. V levé části obrazovky je pak menu s nabídkou služeb a funkcí, které obsahuje několik bloků: - Rezervační systémy - Inbox objednávek - Nastavení (Druhy měřidel) - Šablony notifikací - Odhlášení Rezervační systémy V této sekci Unit Inbox Manager definuje a spravuje jednotlivé rezervační systémy. Pro vybraný typ měřidla se založí Nový rezervační systém pro příslušné středisko. 7

9 Při zakládání nového rezervačního systému se vybírá Druh měřidla, Datum spuštění a Časové okno. Datum spuštění je den, kdy se spustí nový rezervační systém pro definovanou službu a druh měřidla. V daný okamžik může být pro daný druh měřidla spuštěn pouze 1 rezervační systém. Časové okno je doba v minutách, po kterou trvá provedení metrologického úkonu. Je to interval vyhrazený v rezervačním systému pro provedení 1 výkonu. Definici rezervačního systému je nutné potvrdit tlačítkem Uložit a v dalším kroku je možné nadefinovat časový fond nového rezervačního systému. Definice časového fondu se provede volbou Nová položka časového fondu. Zde se nastaví parametry Od Do hodin se bude metrologický výkon provádět a Počet osob, metrologů, který bude pro toto měření k dispozici. Dále se zaškrtnutím specifikuje, ve kterých dnech se bude měření provádět např. pouze v út, st, čt. Zaškrtnutá volba Mimo svátky znamená, že pokud na některý z vybraných pracovních dní připadne státní svátek, nebude se tento den v rezervačním systému nabízet. Dokončení definice rezervačního systému se opět provede tlačítkem Uložit. 8

10 Jednotlivé položky časového fondu lze podle potřeby měnit nebo smazat. Také je možné změnit Datum spuštění rezervačního systému a Časové okno. Přehled rezervačních systémů lze zobrazit v menu kliknutím na volbu Rezervační systémy. Jednotlivé systémy lze podle potřeby měnit nebo smazat. Pro smazání nesmí být v rezervačním systému zadána žádná zákaznická rezervace. Jinak systém nelze smazat Inbox objednávek Všechny objednávky a rezervace příslušného OI se zobrazují v Inboxu objednávek. Každá objednávka prochází jednosměrným životním cyklem: Poptávka Nabídka Objednávka Poptávku zadává uživatel resp. zákazník, pracovník ČMI na základě poptávky pošle zákazníkovi nabídku s cenou na provedení metrologického výkonu. Pokud je nabídka zákazníkem akceptována, převede ji pracovník ČMI do stavu objednávka a přidělí příslušnému metrologovi k provedení. 9

11 Celkový přehled obsahuje všechny poptávky a rezervace, nabídky a objednávky příslušného OI. V položce Stav je vidět, zda se jedná o poptávku, nabídku nebo objednávku a u každé položky je možné rozkliknout její detail v okénku Editace. Objednávky lze filtrovat dle typu služby, názvu měřidla, druhu měřidla, čísla objednávky nebo stavu. Je možné i časové rozlišení od do. Položka typu Poptávka Poptávku zadává uživatel resp. zákazník. Zadaná poptávka se zobrazí v inboxu buď globálním nebo v inboxu příslušného OI. Záleží na tom, v jaké části webu zákazník tuto poptávku zadal. globální inbox v tomto inboxu se objeví poptávky zadané z hlavní webové stránky ČMI v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Tyto poptávky přiděluje z globálního inboxu jednotlivým OI uživatel s rolí Inbox Master (mwaroot), inbox OI - v tomto inboxu se objeví poptávky zadané z webové stránky příslušného OI. Pak se automaticky přiřadí do inboxu tohoto OI. Na základě poptávky pracovník ČMI pošle zákazníkovi nabídku s cenou na provedení metrologického výkonu a čeká na akceptaci od zákazníka. V detailu poptávky vyplní pracovník ČMI položky: - předpokládaná cena, - termín předání měřidla, - termín realizace. Aby byla poptávka odeslána zákazníkovi jako nabídka, je nutné překlopit ji do stavu Nabídka. V případě potřeby může být i zrušena stav: Zrušeno. Dále může použít k bližší specifikaci některé textové pole v detailu poptávky a pak vše potvrdí tlačítkem Uložit. 10

12 Položka typu Nabídka Jsou požadavky, které čekají na akceptaci u zákazníka. V případě, že je zákazník akceptuje, stávají se objednávkou. Položka typu Objednávka Tyto požadavky si přebírají konkrétní pracovníci a provedou po dohodě se zákazníkem metrologický výkon. Po provedení je možné změnit stav objednávky na Dokončená. Další přehledy Pro lepší organizaci práce, je možné kromě Celkového přehledu použít a vyhledávat a filtrovat požadavky v následujících přehledech, které jsou v menu aplikace: - Přehled poptávek - Přehled nabídek 11

13 - Přehled objednávek - Přehled dokončených obj. - Přehled rezervací V seznamech lze filtrovat dle typu služby, názvu měřidla, druhu měřidla, čísla objednávky nebo stavu. Je možné i časové rozlišení od do Nastavení měřidel V této sekci si každé OI definuje druhy měřidel, na které je možné zakládat rezervační systémy. V zadaných druzích měřidel lze vyhledávat podle jména druhu tlačítko Vyhledat. Nastavený filtr lze zrušit tlačítkem Zrušit filtr. Volbou Smazat u daného měřidla je možné měřidlo ze seznamu odstranit. Nový druh lze přidat přes volbu Vytvořit nový druh. Vždy je nutné zadat oba názvy český i anglický. Úspěšné vytvoření nového druhu systém potvrdí oznámením: Šablony notifikací V této sekci jsou přednastavené šablony notifikací, což jsou texty pro SMS a ové zprávy, které se zasílají při různých akcích rezervačního modulu např. při vytvoření objednávky, potvrzení objednávky, potvrzení rezervace apod. Zprávy jsou připraveny ve 2 jazycích čeština a angličtina. Zde má pověřený pracovník možnost změnit texty jednotlivých zpráv podle potřeb daného OI. 12

14 Změna šablony Tlačítkem Změnit u každé šablony lze modifikovat text přednastavené šablony. V zobrazeném detailu je možné provést změnu textu dle potřeby OI a je zde nabídka proměnných, které lze použít a které se dynamicky dosazují do statického textu např. druh měřidla, číslo objednávky apod. Všechny změny je nutné potvrdit tlačítkem Uložit Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 13

15 5.4. Popis činností a práce pro roli Unit Administrator Pracovník OI ČMI s rolí Unit Administrator má k dispozici totožnou nabídku stejně jako Unit Inbox Manager Popis činností a práce pro roli Metrolog Metrolog provádí metrologické výkony. V modulu má k dispozici pouze Přehled časového fondu a Vzdálené kalibrace. Objednávky zde metrolog neuvidí Přehled časového fondu umožňuje sledovat zadané rezervace pro daný rezervační systém, který je možné si vybrat z rozbalovacího menu pod nadpisem. Pak se v kalendáři zobrazí kódem zadané zákaznické rezervace a to ve tvaru např. 5:16 V Tento kód obsahuje čas rezervace, pořadové číslo a stav: - V Vytvořená výchozí stav každé rezervace. - P Potvrzená potvrzení přijetí objednávky pracovníkem ČMI. - Z Zrušená z jakéhokoliv důvodu zrušená, důvod zrušení je možné uvést do pole Poznámky. - U Uzavřená vyřízená rezervace. Zobrazení kalendáře lze přepínat na měsíční, týdenní nebo denní. Pohyb v kalendáři lze pomocí tlačítek na levé straně obrazovky: 14

16 V týdenním nebo denním zobrazení kalendáře může metrolog měnit délku rezervovaného časového okna pro danou rezervaci. Tahem myši na znaku = u každé rezervace lze zmenšit/ zvětšit rezervované časové okno. Kliknutím na vybranou rezervaci se zobrazí její detail, který obsahuje kontaktní údaje o zákazníkovi a objednaném metrologickém výkonu: 15

17 Metrolog žádným způsobem nemůže rezervace editovat. Má pouze právo na prohlížení. Změnu stavu může provést pouze uživatel s vyššími pravomocemi Unit Inbox Manager nebo Unit Administrator Vzdálené kalibrace Tato sekce je popsána v samostatné příručce MWA - vzdálených kalibrací dle ILAC. Modul Podpora Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 16

18 6. Práce v Rezervačním modulu MWA na straně zákazníka Zadat poptávku lze na v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Objeví se poptávkový formulář, kde uživatel musí vyplnit povinná pole (jsou označená *). Tím se vytvoří globální poptávka a v rámci ČMI bude zodpovědným pracovníkem přidělena konkrétnímu pracovišti ke zpracování. Pokud zákazník vstoupí do poptávkového formuláře přímo ze stránek konkrétního střediska, bude poptávka přidělena tomuto středisku. Na stránkách střediska je také možné provést nebo zrušit rezervaci termínu pro provedení některé z nabízených metrologických služeb. Tato nabídka služeb je u každého střediska jiná. Např.: Rezervace Poptávky Zrušení rezervace Zadání poptávky nebo rezervace může být provedeno buď neregistrovaným uživatelem, nebo registrovaným uživatelem této aplikace Zadání rezervace Zda se bude jednat o objednávku rezervace nebo přímo o rezervaci, je dáno kombinací vstupních parametrů Místo výkonu, Služba, Druh měřidla, které se zadají do formuláře v 1. kroku: 17

19 Pokud systém požadavek zákazníka vyhodnotil jako rezervaci, v dalším kroku následuje výběr data a času pro požadovaný metrologický výkon: Zelená časová okna jsou volná, je možné si je rezervovat, červená časová okna jsou obsazená. Dokončení rezervace se provede zadáním kontaktních údajů zákazníka: 18

20 Na zadanou ovou adresu obdrží zákazník v rozmezí 5-10 min. potvrzení o přijetí rezervace. Pokud není pro daný druh měřidla zadán rezervační ani objednávkový systém, je zákazník přesměrován na webové stránky příslušného OI, kde nalezne telefonní kontakt a eventuálně i další informace, jak má v tomto případě postupovat Zrušení rezervace Pro zrušení zadané rezervace stačí zadat do formuláře Číslo rezervace, Kontaktní mail a vše potvrdit tlačítkem Zrušit Neregistrovaný uživatel je jakýkoliv zákazník, který si na webu ČMI rezervuje metrologický výkon v Rezervačním modulu MWA. Postup zadání objednávky metrologického výkonu je podrobně popsán v kapitole Objednávky. Postup zadání rezervace je popsán v kapitole 6.1. Zadání rezervace Registrace nového zákazníka pro objednávku Registrovat se mohou např. pravidelní zákazníci ČMI, kteří potřebují mít přehled o stavu všech svých zadaných rezervací a objednávek. 19

21 Po vyplnění všech údajů (povinné údaje jsou označeny *) vstoupí nově zaregistrovaný zákazník do rezervačního modulu. Zde má možnost měnit podle potřeby své osobní nastavení, vytvářet vlastní uživatele např. v rámci firmy, zadávat nové objednávky a sledovat stav všech svých již zadaných objednávek. Bližší popis jednotlivých funkcí je uveden v kapitole 6.5 Registrovaný uživatel Registrovaný uživatel je uživatel, který projde procesem registrace a získá přihlašovací údaje do rezervačního modulu. Proces registrace viz kapitola Kontaktní informace V této sekci může uživatel aktualizovat své kontaktní údaje a může si vytvářet vlastní uživatele např. v rámci firmy. Změna kontaktních údajů je možná po potvrzení tlačítka Editovat. Každou změnu je nutné Uložit. Vytvoření nového uživatele se provede stisknutím tlačítka Vytvořit. Následně se nabídne formulář pro zadání nového uživatele. 20

22 Seznam zadaných uživatelů je pod kontaktními údaji. U vybraného uživatele lze v případě potřeby změnit heslo Objednávky Každá objednávka prochází jednosměrným životním cyklem: Poptávka Nabídka Objednávka Zadat objednávku resp. poptávku lze na v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Další možností je po přihlášení přímo v aplikaci v sekci Objednávky Nová objednávka. Objeví se poptávkový formulář, kde uživatel musí vyplnit povinná pole (jsou označená *). Kromě povinných polí může uživatel zadat preferované časové období pro provedení měření a také si může definovat, jaká upozornění chce k dané poptávce dostat, v jakém časovém intervalu a zda to má být formou SMS nebo mailem: 21

23 Druh měřidla se vybírá z rozbalovacího menu. Stejně tak Typ služby Ověření měřidla/kalibrace měřidla. Položka Preferovaný termín nabídne výběr data z kalendáře. Ostatní položky lze vyplnit volným textem. Další komunikace mezi zákazníkem a pracovníky ČMI probíhá mimo MWA. Kontaktní údaje zákazníka patří na poptávkovém formuláři mezi povinné položky. Pokud je formulář správně vyplněn a odeslán, systém potvrdí úspěšné vytvoření poptávky: Po odeslání poptávky čeká zákazník, až obdrží na danou poptávku nabídku z ČMI. Tu pak musí akceptovat. Stav objednávek je volba, která zobrazuje seznam všech objednávek daného uživatele a jejich stav. 22

24 Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 7. Administrátorské nastavení číselníků Pro rezervační modul je nutné nastavit některé číselníky a ty pak lze upravovat podle momentální potřeby ČMI. Pověřený pracovník ČMI se přihlásí do MWA jako speciální uživatel role Inbox Master: Uživatel: Heslo: mwaroot ***** (bude předáno kompetentní osobě) 7.1. Druhy služeb Číselník druhů služeb. 23

25 7.2. Číselník Střediska Zde lze vytvořit kompletní organizační strukturu ČMI až na úroveň středisek. Tato struktura je pak využívána pro rozdělování poptávek. Také rezervace pak lze vyhlásit na konkrétní středisko Inbox (globální) V tomto Inboxu je přehled všech poptávek zadaných z hlavní webové stránky ČMI v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Tyto poptávky se musí přidělit z globálního Inboxu na jednotlivé OI. Poptávky lze filtrovat dle typu služby, názvu měřidla, druhu měřidla, čísla poptávky nebo stavu. Je možné i časové rozlišení od do. Rozdělení na jednotlivá OI provádí právě uživatel s rolí Inbox Master (mwaroot). 24

26 V položce Stav je vidět, zda se jedná o poptávku, nabídku nebo objednávku a u každé položky je možné rozkliknout její detail v okénku Editace. Zde je možné v položce Středisko provést přidělení na OI a vše potvrdit tlačítkem Uložit. Dále již s přidělenou poptávkou pracuje vybrané OI. 8. Závěr Přejeme Vám příjemnou práci s aplikací Rezervační modul MWA a v případě problémů kontaktujte support MATERNA Communications a.s. 25

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz

Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz Pro Vaši lepší orientaci v našem rezervačním systému jsme připravily tento návod. OBSAH: str.1 Úvod a přihlášení do systému str.2 Zapomenuté heslo str.3 Registrace

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL 1. Vstup do partnerské sekce Zde se nachází vstup pro provizní prodejce do partnerské sekce. 2. Přihlášení Zde se zadává Uživatelské jméno a Heslo pro

Více

Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče)

Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče) Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče) 1 Obsah Úvod... 3 Přihlášení do systému, zapomenuté heslo...3 Hlavní menu... 3 Základní práce se systémem...4 Funkčnosti Úvod a O aplikaci...4 Funkčnosti

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

1. Registrace ledů na ZS v Ledči nad Sázavou

1. Registrace ledů na ZS v Ledči nad Sázavou ZIMNÍ STADIÓN LEDEČ NAD SÁZAVOU ON-LINE REZERVACE LEDU MANUÁL Tento manuál jednoduchým způsobem navádí jak se zaregistrovat na portál www.hcledec.cz a jakým způsobem provést rezervaci pro pronájem vybrané

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů Základní pojmy: Systém = webová prezentace + eshop Registrovaný uživatel = zástupce montážní firmy Neregistrovaný uživatel = běžný zákazník eshop Administrátor = správce systému Analýza požadavků 1. Funkční

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník 20.5.2014 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně 8 5.1 Informace

Více

eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012

eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012 eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012 1. Úvod Tento manuál obsahuje postupy pro uživatele systému eambulance s PIN, aby se mohli objednávat prostřednictvím elektronického registračního

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Rezervační systém DOV klientská část

Rezervační systém DOV klientská část Úvodní obrazovka (stránka) Rezervační systém DOV klientská část Odkaz: http://rezervace.dolnioblastvitkovice.cz/ nebo http://rezervace.dolnioblastvitkovice.cz/rezadm Na úvodní stránce se zobrazí nabídka

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Technici SBD -Vítkovice Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň Ochraňovatel)

Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň Ochraňovatel) Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň Ochraňovatel) (role reader, editor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více