Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul"

Transkript

1 Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, Brno IČ: Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová Datum: Aktualizováno: Marcela Špičanová Datum:

2 OBSAH 1. Úvod Základní předpoklady používání Rezervačního modulu MWA Režimy Rezervačního modulu MWA Uživatelské role Práce v Rezervačním modulu MWA na straně ČMI Popis činností a práce pro roli OI Administrator Rekalibrace Šablony notifikací Odhlášení Popis činností a práce pro roli Inbox Manager Popis činností a práce pro roli Unit Inbox Manager Rezervační systémy Inbox objednávek Nastavení měřidel Šablony notifikací Odhlášení Popis činností a práce pro roli Unit Administrator Popis činností a práce pro roli Metrolog Přehled časového fondu Vzdálené kalibrace Odhlášení Práce v Rezervačním modulu MWA na straně zákazníka Zadání rezervace Zrušení rezervace Neregistrovaný uživatel Registrace nového zákazníka pro objednávku Registrovaný uživatel Kontaktní informace Objednávky Odhlášení Administrátorské nastavení číselníků Druhy služeb Číselník Střediska Inbox (globální) Závěr

3 1. Úvod Český metrologický institut (ČMI) zajišťuje kalibraci etalonů a pracovních měřidel v nejvyšší kvalitě pro zákazníky z celé ČR i ze zahraničí a to jak v laboratořích ČMI, tak na místě u zákazníka. Rezervační modul aplikace MWA (Multifunkční webové aplikace) je určen pro zákazníky ČMI, pomocí kterého si mohou rezervovat nebo objednat některý z metrologických výkonů a to výhradně v laboratoři ČMI. Dále je určen pro pracovníky oblastních inspektorátů ČMI, kterým tento modul umožňuje efektivnější plánování a využití pracovních kapacit. 2. Základní předpoklady používání Rezervačního modulu MWA Jedná se o webovou aplikaci, takže pro její použití je vyžadován běžný webový prohlížeč a funkční internetové připojení. Rezervační modul je přístupný pro všechny uživatele na webové adrese: 3. Režimy Rezervačního modulu MWA Základní operace Rezervačního modulu MWA je objednání metrologického výkonu resp. rezervace času, který jeho provedení zabere pracovníkovi ČMI. Všechny takto objednané metrologické výkony (rezervace) se provádějí v sídlech oblastních inspektorátů ČMI, další objednávky je možné po dohodě i v místě sídla zákazníka, pokud je to technicky možné. Modul pracuje ve 2 režimech: 1. Režim rezervace - do systému zadaná rezervace je automaticky považována za objednanou a schválenou. 2. Režim objednávka - objednávka vyžaduje manuální potvrzení pracovníka ČMI, že danou rezervaci akceptují. Používá se pro složitější metrologické výkony a je dostupná pouze registrovaným uživatelům. 2

4 4. Uživatelské role Z hlediska uživatelských rolí se rozlišují následující typy uživatelů: 1. OI Administrator OI Administrator spravuje modul Vzdálené kalibrace a Šablony notifikací. Uživatele typu OI Administrator zřizuje provozovatel systému MATERNA Communications a.s. na základě požadavku ČMI. 2. Inbox manager Má k dispozici pouze modul Vzdálené kalibrace. 3. Unit Inbox Manager Správce Inboxu MWA pro dané OI. Inbox je přehled přijatých objednávek a rezervací. Potvrzuje nebo zamítá objednávky. Stejně jako Unit Administrator má k dispozici všechny funkce modulu. 4. Unit Administrator Administrátor MWA pro dané OI. Má k dispozici všechny funkce modulu, šablony notifikací, zadává a řídí objednávkové a rezervační systémy daného OI. 5. Metrolog Provádí metrologické výkony. V modulu má k dispozici pouze Přehled časového fondu. Uživatele typu Metrolog zřizuje příslušný OI administrator. 6. Registrovaný uživatel Uživatel, který projde procesem registrace a získá přihlašovací údaje do rezervačního modulu. Má možnost vytvořit objednávku/y metrologických výkonů. Registrovaným uživatelem může být kdokoliv, kdo vyplní registrační formulář, např. firma a v rámci této registrace může mít další uživatele, své pracovníky. Registrovat se mohou pravidelní zákazníci ČMI, kteří potřebují mít přehled o stavu všech svých zadaných rezervací a objednávek. Registrovat se ale také musí ti zákazníci, jejichž požadavek systém vyhodnotil jako objednávku. 3

5 7. Neregistrovaný uživatel Jakýkoliv zákazník, který si na webu ČMI rezervuje metrologický výkon pomocí poptávkového formuláře. Takový zákazník nepotřebuje registraci ani přihlašovací údaje do rezervačního modulu. Zadat poptávku lze na v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Více v kapitole Objednávky. 4

6 5. Práce v Rezervačním modulu MWA na straně ČMI Následuje popis činností, které mohou vykonávat uživatelé s danou rolí Popis činností a práce pro roli OI Administrator Po přihlášení do Rezervačního modulu MWA se OI administrátorovi zobrazí úvodní obrazovka s následující nabídkou: V levém horním rohu je vidět jméno přihlášeného uživatele a jeho příslušnost k oblastnímu inspektorátu (OI). Veškeré změny a nastavení se týkají pouze uvedeného OI. OI administrátor nastavuje parametry pro Rekalibraci a také upravuje Šablony notifikací Rekalibrace Interval odesílání automatických ů se nastavuje na úrovni OI. Každý OI si může nastavit tyto intervaly vlastní, dle svých momentálních potřeb. Nastavení pro dané OI provádí pověření uživatel s právem OI administrátor. Lze nastavit maximálně 3 termíny pro zasílání upozornění na událost blížící se termín rekalibrace. Text upozornění je nastaven v sekci Šablony notifikací a zde ho lze také změnit Šablony notifikací V této sekci jsou přednastavené šablony notifikací, což jsou texty ové zprávy, které se zasílají při různých akcích rezervačního modulu např. při vytvoření objednávky, potvrzení objednávky, potvrzení rezervace apod. Zprávy jsou připraveny ve 2 jazycích čeština a angličtina. Zde má OI administrator možnost změnit texty jednotlivých zpráv podle potřeb daného OI. 5

7 Změna šablony Tlačítkem Změnit u každé šablony lze modifikovat text přednastavené šablony. V zobrazeném detailu je možné provést změnu textu dle potřeby OI a je zde nabídka proměnných, které lze použít a které se dynamicky dosazují do statického textu např. druh měřidla, číslo objednávky apod. Všechny změny je nutné potvrdit tlačítkem Uložit Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 6

8 5.2. Popis činností a práce pro roli Inbox Manager Pracovník ČMI s rolí Inbox Manager má na starosti pouze vzdálené kalibrace. Detailní popis je v příručce Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Popis činností a práce pro roli Unit Inbox Manager Pracovník ČMI s rolí Unit Inbox Manager má následující funkce: spravuje a vytváří rezervační systémy příslušného střediska, překlápí poptávky do nabídek, modifikuje a doplňuje poptávky, komunikuje se zákazníkem a po potvrzení nabídky ji akceptuje jako objednávku. V pravém horním rohu je možný výběr jazyka aplikace - čeština nebo angličtina. V levé části obrazovky je pak menu s nabídkou služeb a funkcí, které obsahuje několik bloků: - Rezervační systémy - Inbox objednávek - Nastavení (Druhy měřidel) - Šablony notifikací - Odhlášení Rezervační systémy V této sekci Unit Inbox Manager definuje a spravuje jednotlivé rezervační systémy. Pro vybraný typ měřidla se založí Nový rezervační systém pro příslušné středisko. 7

9 Při zakládání nového rezervačního systému se vybírá Druh měřidla, Datum spuštění a Časové okno. Datum spuštění je den, kdy se spustí nový rezervační systém pro definovanou službu a druh měřidla. V daný okamžik může být pro daný druh měřidla spuštěn pouze 1 rezervační systém. Časové okno je doba v minutách, po kterou trvá provedení metrologického úkonu. Je to interval vyhrazený v rezervačním systému pro provedení 1 výkonu. Definici rezervačního systému je nutné potvrdit tlačítkem Uložit a v dalším kroku je možné nadefinovat časový fond nového rezervačního systému. Definice časového fondu se provede volbou Nová položka časového fondu. Zde se nastaví parametry Od Do hodin se bude metrologický výkon provádět a Počet osob, metrologů, který bude pro toto měření k dispozici. Dále se zaškrtnutím specifikuje, ve kterých dnech se bude měření provádět např. pouze v út, st, čt. Zaškrtnutá volba Mimo svátky znamená, že pokud na některý z vybraných pracovních dní připadne státní svátek, nebude se tento den v rezervačním systému nabízet. Dokončení definice rezervačního systému se opět provede tlačítkem Uložit. 8

10 Jednotlivé položky časového fondu lze podle potřeby měnit nebo smazat. Také je možné změnit Datum spuštění rezervačního systému a Časové okno. Přehled rezervačních systémů lze zobrazit v menu kliknutím na volbu Rezervační systémy. Jednotlivé systémy lze podle potřeby měnit nebo smazat. Pro smazání nesmí být v rezervačním systému zadána žádná zákaznická rezervace. Jinak systém nelze smazat Inbox objednávek Všechny objednávky a rezervace příslušného OI se zobrazují v Inboxu objednávek. Každá objednávka prochází jednosměrným životním cyklem: Poptávka Nabídka Objednávka Poptávku zadává uživatel resp. zákazník, pracovník ČMI na základě poptávky pošle zákazníkovi nabídku s cenou na provedení metrologického výkonu. Pokud je nabídka zákazníkem akceptována, převede ji pracovník ČMI do stavu objednávka a přidělí příslušnému metrologovi k provedení. 9

11 Celkový přehled obsahuje všechny poptávky a rezervace, nabídky a objednávky příslušného OI. V položce Stav je vidět, zda se jedná o poptávku, nabídku nebo objednávku a u každé položky je možné rozkliknout její detail v okénku Editace. Objednávky lze filtrovat dle typu služby, názvu měřidla, druhu měřidla, čísla objednávky nebo stavu. Je možné i časové rozlišení od do. Položka typu Poptávka Poptávku zadává uživatel resp. zákazník. Zadaná poptávka se zobrazí v inboxu buď globálním nebo v inboxu příslušného OI. Záleží na tom, v jaké části webu zákazník tuto poptávku zadal. globální inbox v tomto inboxu se objeví poptávky zadané z hlavní webové stránky ČMI v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Tyto poptávky přiděluje z globálního inboxu jednotlivým OI uživatel s rolí Inbox Master (mwaroot), inbox OI - v tomto inboxu se objeví poptávky zadané z webové stránky příslušného OI. Pak se automaticky přiřadí do inboxu tohoto OI. Na základě poptávky pracovník ČMI pošle zákazníkovi nabídku s cenou na provedení metrologického výkonu a čeká na akceptaci od zákazníka. V detailu poptávky vyplní pracovník ČMI položky: - předpokládaná cena, - termín předání měřidla, - termín realizace. Aby byla poptávka odeslána zákazníkovi jako nabídka, je nutné překlopit ji do stavu Nabídka. V případě potřeby může být i zrušena stav: Zrušeno. Dále může použít k bližší specifikaci některé textové pole v detailu poptávky a pak vše potvrdí tlačítkem Uložit. 10

12 Položka typu Nabídka Jsou požadavky, které čekají na akceptaci u zákazníka. V případě, že je zákazník akceptuje, stávají se objednávkou. Položka typu Objednávka Tyto požadavky si přebírají konkrétní pracovníci a provedou po dohodě se zákazníkem metrologický výkon. Po provedení je možné změnit stav objednávky na Dokončená. Další přehledy Pro lepší organizaci práce, je možné kromě Celkového přehledu použít a vyhledávat a filtrovat požadavky v následujících přehledech, které jsou v menu aplikace: - Přehled poptávek - Přehled nabídek 11

13 - Přehled objednávek - Přehled dokončených obj. - Přehled rezervací V seznamech lze filtrovat dle typu služby, názvu měřidla, druhu měřidla, čísla objednávky nebo stavu. Je možné i časové rozlišení od do Nastavení měřidel V této sekci si každé OI definuje druhy měřidel, na které je možné zakládat rezervační systémy. V zadaných druzích měřidel lze vyhledávat podle jména druhu tlačítko Vyhledat. Nastavený filtr lze zrušit tlačítkem Zrušit filtr. Volbou Smazat u daného měřidla je možné měřidlo ze seznamu odstranit. Nový druh lze přidat přes volbu Vytvořit nový druh. Vždy je nutné zadat oba názvy český i anglický. Úspěšné vytvoření nového druhu systém potvrdí oznámením: Šablony notifikací V této sekci jsou přednastavené šablony notifikací, což jsou texty pro SMS a ové zprávy, které se zasílají při různých akcích rezervačního modulu např. při vytvoření objednávky, potvrzení objednávky, potvrzení rezervace apod. Zprávy jsou připraveny ve 2 jazycích čeština a angličtina. Zde má pověřený pracovník možnost změnit texty jednotlivých zpráv podle potřeb daného OI. 12

14 Změna šablony Tlačítkem Změnit u každé šablony lze modifikovat text přednastavené šablony. V zobrazeném detailu je možné provést změnu textu dle potřeby OI a je zde nabídka proměnných, které lze použít a které se dynamicky dosazují do statického textu např. druh měřidla, číslo objednávky apod. Všechny změny je nutné potvrdit tlačítkem Uložit Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 13

15 5.4. Popis činností a práce pro roli Unit Administrator Pracovník OI ČMI s rolí Unit Administrator má k dispozici totožnou nabídku stejně jako Unit Inbox Manager Popis činností a práce pro roli Metrolog Metrolog provádí metrologické výkony. V modulu má k dispozici pouze Přehled časového fondu a Vzdálené kalibrace. Objednávky zde metrolog neuvidí Přehled časového fondu umožňuje sledovat zadané rezervace pro daný rezervační systém, který je možné si vybrat z rozbalovacího menu pod nadpisem. Pak se v kalendáři zobrazí kódem zadané zákaznické rezervace a to ve tvaru např. 5:16 V Tento kód obsahuje čas rezervace, pořadové číslo a stav: - V Vytvořená výchozí stav každé rezervace. - P Potvrzená potvrzení přijetí objednávky pracovníkem ČMI. - Z Zrušená z jakéhokoliv důvodu zrušená, důvod zrušení je možné uvést do pole Poznámky. - U Uzavřená vyřízená rezervace. Zobrazení kalendáře lze přepínat na měsíční, týdenní nebo denní. Pohyb v kalendáři lze pomocí tlačítek na levé straně obrazovky: 14

16 V týdenním nebo denním zobrazení kalendáře může metrolog měnit délku rezervovaného časového okna pro danou rezervaci. Tahem myši na znaku = u každé rezervace lze zmenšit/ zvětšit rezervované časové okno. Kliknutím na vybranou rezervaci se zobrazí její detail, který obsahuje kontaktní údaje o zákazníkovi a objednaném metrologickém výkonu: 15

17 Metrolog žádným způsobem nemůže rezervace editovat. Má pouze právo na prohlížení. Změnu stavu může provést pouze uživatel s vyššími pravomocemi Unit Inbox Manager nebo Unit Administrator Vzdálené kalibrace Tato sekce je popsána v samostatné příručce MWA - vzdálených kalibrací dle ILAC. Modul Podpora Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 16

18 6. Práce v Rezervačním modulu MWA na straně zákazníka Zadat poptávku lze na v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Objeví se poptávkový formulář, kde uživatel musí vyplnit povinná pole (jsou označená *). Tím se vytvoří globální poptávka a v rámci ČMI bude zodpovědným pracovníkem přidělena konkrétnímu pracovišti ke zpracování. Pokud zákazník vstoupí do poptávkového formuláře přímo ze stránek konkrétního střediska, bude poptávka přidělena tomuto středisku. Na stránkách střediska je také možné provést nebo zrušit rezervaci termínu pro provedení některé z nabízených metrologických služeb. Tato nabídka služeb je u každého střediska jiná. Např.: Rezervace Poptávky Zrušení rezervace Zadání poptávky nebo rezervace může být provedeno buď neregistrovaným uživatelem, nebo registrovaným uživatelem této aplikace Zadání rezervace Zda se bude jednat o objednávku rezervace nebo přímo o rezervaci, je dáno kombinací vstupních parametrů Místo výkonu, Služba, Druh měřidla, které se zadají do formuláře v 1. kroku: 17

19 Pokud systém požadavek zákazníka vyhodnotil jako rezervaci, v dalším kroku následuje výběr data a času pro požadovaný metrologický výkon: Zelená časová okna jsou volná, je možné si je rezervovat, červená časová okna jsou obsazená. Dokončení rezervace se provede zadáním kontaktních údajů zákazníka: 18

20 Na zadanou ovou adresu obdrží zákazník v rozmezí 5-10 min. potvrzení o přijetí rezervace. Pokud není pro daný druh měřidla zadán rezervační ani objednávkový systém, je zákazník přesměrován na webové stránky příslušného OI, kde nalezne telefonní kontakt a eventuálně i další informace, jak má v tomto případě postupovat Zrušení rezervace Pro zrušení zadané rezervace stačí zadat do formuláře Číslo rezervace, Kontaktní mail a vše potvrdit tlačítkem Zrušit Neregistrovaný uživatel je jakýkoliv zákazník, který si na webu ČMI rezervuje metrologický výkon v Rezervačním modulu MWA. Postup zadání objednávky metrologického výkonu je podrobně popsán v kapitole Objednávky. Postup zadání rezervace je popsán v kapitole 6.1. Zadání rezervace Registrace nového zákazníka pro objednávku Registrovat se mohou např. pravidelní zákazníci ČMI, kteří potřebují mít přehled o stavu všech svých zadaných rezervací a objednávek. 19

21 Po vyplnění všech údajů (povinné údaje jsou označeny *) vstoupí nově zaregistrovaný zákazník do rezervačního modulu. Zde má možnost měnit podle potřeby své osobní nastavení, vytvářet vlastní uživatele např. v rámci firmy, zadávat nové objednávky a sledovat stav všech svých již zadaných objednávek. Bližší popis jednotlivých funkcí je uveden v kapitole 6.5 Registrovaný uživatel Registrovaný uživatel je uživatel, který projde procesem registrace a získá přihlašovací údaje do rezervačního modulu. Proces registrace viz kapitola Kontaktní informace V této sekci může uživatel aktualizovat své kontaktní údaje a může si vytvářet vlastní uživatele např. v rámci firmy. Změna kontaktních údajů je možná po potvrzení tlačítka Editovat. Každou změnu je nutné Uložit. Vytvoření nového uživatele se provede stisknutím tlačítka Vytvořit. Následně se nabídne formulář pro zadání nového uživatele. 20

22 Seznam zadaných uživatelů je pod kontaktními údaji. U vybraného uživatele lze v případě potřeby změnit heslo Objednávky Každá objednávka prochází jednosměrným životním cyklem: Poptávka Nabídka Objednávka Zadat objednávku resp. poptávku lze na v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Další možností je po přihlášení přímo v aplikaci v sekci Objednávky Nová objednávka. Objeví se poptávkový formulář, kde uživatel musí vyplnit povinná pole (jsou označená *). Kromě povinných polí může uživatel zadat preferované časové období pro provedení měření a také si může definovat, jaká upozornění chce k dané poptávce dostat, v jakém časovém intervalu a zda to má být formou SMS nebo mailem: 21

23 Druh měřidla se vybírá z rozbalovacího menu. Stejně tak Typ služby Ověření měřidla/kalibrace měřidla. Položka Preferovaný termín nabídne výběr data z kalendáře. Ostatní položky lze vyplnit volným textem. Další komunikace mezi zákazníkem a pracovníky ČMI probíhá mimo MWA. Kontaktní údaje zákazníka patří na poptávkovém formuláři mezi povinné položky. Pokud je formulář správně vyplněn a odeslán, systém potvrdí úspěšné vytvoření poptávky: Po odeslání poptávky čeká zákazník, až obdrží na danou poptávku nabídku z ČMI. Tu pak musí akceptovat. Stav objednávek je volba, která zobrazuje seznam všech objednávek daného uživatele a jejich stav. 22

24 Odhlášení Touto funkcí dojde k ukončení programu. 7. Administrátorské nastavení číselníků Pro rezervační modul je nutné nastavit některé číselníky a ty pak lze upravovat podle momentální potřeby ČMI. Pověřený pracovník ČMI se přihlásí do MWA jako speciální uživatel role Inbox Master: Uživatel: Heslo: mwaroot ***** (bude předáno kompetentní osobě) 7.1. Druhy služeb Číselník druhů služeb. 23

25 7.2. Číselník Střediska Zde lze vytvořit kompletní organizační strukturu ČMI až na úroveň středisek. Tato struktura je pak využívána pro rozdělování poptávek. Také rezervace pak lze vyhlásit na konkrétní středisko Inbox (globální) V tomto Inboxu je přehled všech poptávek zadaných z hlavní webové stránky ČMI v části Potřebuji si vyřídit Poptávka metrologických služeb záložka Ostatní služby. Tyto poptávky se musí přidělit z globálního Inboxu na jednotlivé OI. Poptávky lze filtrovat dle typu služby, názvu měřidla, druhu měřidla, čísla poptávky nebo stavu. Je možné i časové rozlišení od do. Rozdělení na jednotlivá OI provádí právě uživatel s rolí Inbox Master (mwaroot). 24

26 V položce Stav je vidět, zda se jedná o poptávku, nabídku nebo objednávku a u každé položky je možné rozkliknout její detail v okénku Editace. Zde je možné v položce Středisko provést přidělení na OI a vše potvrdit tlačítkem Uložit. Dále již s přidělenou poptávkou pracuje vybrané OI. 8. Závěr Přejeme Vám příjemnou práci s aplikací Rezervační modul MWA a v případě problémů kontaktujte support MATERNA Communications a.s. 25

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Rezervační systém DOV klientská část

Rezervační systém DOV klientská část Úvodní obrazovka (stránka) Rezervační systém DOV klientská část Odkaz: http://rezervace.dolnioblastvitkovice.cz/ nebo http://rezervace.dolnioblastvitkovice.cz/rezadm Na úvodní stránce se zobrazí nabídka

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník 20.5.2014 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně 8 5.1 Informace

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 3

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 3 Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 3 Vytvořeno: V Praze dne 4. 3. 2013 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4 Požadavky

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem Podpora Poski.com Popis a návod pro práci se systémem v 1.2. září 2011 Obsah 1.Obecný popis systému... 3 2.Přihlášení do systému... 3 2.1.Heslo do systému... 4 3.Úspěšné přihlášení... 4 3.1.Hlavní menu...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více