Pád dynastie Jin, dynasti jižní Song a Mongolové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pád dynastie Jin, dynasti jižní Song a Mongolové"

Transkript

1 Pád dynastie Jin, dynasti jižní Song a Mongolové Džurčeni odstranili dynastii Liao. Severní Song pád úpadk od začátku 12. století. Na trůn Huizóng nevěnuje se vládnutí, více se věnuje svým zálibám, jediný čínský císař, který byl vysoký umělec (kaligrafie, malířství), podoruje kulturní snahy, založil malířskou akademii rozkvět malířství, literatury, kaligrafie. Nestará se ale o politiku povstání díky nejznámějšímu vzniklo liter. dílo Shui hu zhuan slavný čínský román, z doby Mingů, hrdinové bojovníci bouří se proti císaři a úředníkům nejneoblíbenější nařízení, císař nutí lid pracovat na budování paláců v hl. m., vozit těžký materiál z dalekých krajů atd. Největší povstání v r ve Fujianu velitel Fangla. Za pádem dynastie ale byla zahraniční politika. Stále chtějí 16 provincií, Liao se hroutí, Song chce využít Džurčeny, poštvat barbary proti barbarům. Songové v r dohoda s Džurčeny uzavřená na moři (protože mezi Songy a Džurčeny bylo Liao, proto byli poslové vysláni po moři) Song se záváží, že dobudou jižní hlavní město Liao a připadne jim 16 provincií. Zakladatel dynastei Jin - Aguda už nežije, vládne jeho bratr Wuqimai po zábární území Liao vyšle generály do Číny a nechá je, ať si táhnou dál, kam chtějí. Ti táhnou na Songy, císař abdikuje, vládne jeho syn (vláda pouze 1 rok). Džurčeni oblehnou hl. m. Kaifeng, Huizong musí přistoupit na ponižující podmínky, velké platby, předat několik provincií (dnešní severní Hebei) Jinům. Džurčeni se stáhli, ale někteří generálové ne, měli od vládce volnou ruku. Prohlásili, že Songové porušili podmínky a opět na ně vytáhli, obléhání trvalo cca 6 měsíců do r město kapitulovalo, Huizong i jeho syn byli zajati a celý dvůr byl poslán na sever, kde dožili v hrozných podmínkách. Pád hl. m. ještě není úplnou porážkou, vláda byla zlikvidována, ale v provinciích byli ještě guvernéři s vojenskou mocí, velice brzy se probudí hnutí odporu, jeden z císařských potomků uprchl (později založil jižní Song). Džurčeni stále postupují na jih, překročí dlouhou řeku, ohrožují prozatimní hl. m.. Pro Džurčeny není příznivé horké vlhké léto na jihu, stahují se zpět na sever. 40. léta uzavření smlouvy mezi Jiny a jižními Songy. Džurčeni chtěli původně jen tribut, ale dostalo se jim celé velké území a nebyli schopni převzít administrativu. V Mandžusku přijali to, co zavedla dynastie Liao (která nikdy do Číny nepronikla úplně). V Číně si nevěděli rady. Chtěli vytvořit loutkový stát, dosadili čínského císaře, byl by to nárazový stát Chu - rychle zanikl. Zkusili to znovu, nový loutkový stát Qi vydržel 7 let. Kmenová struktura Džurčenů: Uvolněná a jednodušší než u Kitanů, nebylo tam tolik vrstev poplatínků, kmenové struktury nebyly tak silné. Centralizovali centrální moc, vyhlásili dynastii. Prosazovali vládnoucí rod Wanyan, Džurčeni neměli problém prosadit svu autorit (oproti Kitanům). V čele kmenů stojí náčelníci, dědiční, tzv. bojilie (boqile). Spojeni v radě náčelníků, později jsou jmenování státem, není už to dědičné, jsou to státní úředníci dosazováni z centra vazby nejsou tak silné a tím lépe se to státu ovládá. Společnost: Jednotky, na které se dělí kmen (spíše vojenské rozdělení) meng 'an (tisíc mužů a jejich rodin a závislých lidí atd.), mouke (sto mužů). Obojí se používá jako titul hlavy těchto jednotek. Každá rodina musela vybavit a živit jednoho bojovníka (koně musel jich mít 5). Stát nevybírá daně, povinná je pouze služba ve vojsku. Pokud je rodina, která nemá koho poslat do boje (nemají mužského potomka nebo o něj přišli v boji), přejímá povinnost jednotka - jiná rodina pošle bojovníka, rodina bez bojovníka za něj platí. Mouke změněno z 100 na 300 mužů - šlo o počet rodin, bojovníci zůstávají. Děje se to kvůli pádu dynastie Liao - museli zařadit do svých jednotek další obyvatele (Kitanů atd.). Není z nich sestaveno vojsko, jen byli pod vojenskou správou. V jednotkách Bohaici, Číňané, Kitani atd. atd. Jen na územích s usedlým obyvatelstvem, povodí řeky Liao ponechali původní liaoskou správu v číském duchu kitnský systém duální vlády, dva sekretatiráty.

2 Snažili se vyhnout počínštění - své vlastní písmo, později druhou verzi. Používání nebylo tolik rozšířené. Džurčeni po dobytí Číny tvoří jen 10% z celého obyvatelstva (3 mil.). Přejímali kitanský systém, někde nechávali v úřadech i lokální úředníky. Později nový systém: 20. léta 12. st. - začíná velká migrace. Jinové své obyvatele přemístili do centrální planiny - centrum usedlé civilizace. Migrace trvá cca 20 let, téměř všichni obyvatelé se přesunuli. Bralo se to jako permanentní přesun, přesunuli se se vším cesta k úpadku. Mingany a mouke byly rozímstěny tam, kde je jich potřeba. S přesunem i změna centrální vlády - Wuqimai v r zrušil radu kmenů, posílil autoritu vládce, nastávají spory s náčelníky a spory ve vládnoucím rodě Wanyan každý člen rodiny si myslí, že má nárok na výhody z dobytého území, stepní přístup to, co se dobyje, to je všech. Nástupci pokračují ve stejné politice. Džurčeni chtěli zavést císaře jako absolutní moc, ale nechtěli konfucianismus. Číňanů v severní Číně bylo cca 30 milionů. Nebylo jednoduché je spravovat. Džurčeni ale byli původně usedlým obyvatelstvem, takže oproti dynastii Liao mají výhodu, chápou usedlý způsob života. Začali obdělávat půdu na novém území, spor s Číňany tu není. Hanové a Džurčeni později splývají. Náčelníci meng'a nů a mouke byli začleněni do nějaké oblasti a začínají tam mít zájem, jsou s tím místem spjati, mají tam ekonomické příjmy, prosazují zájmy své oblasti. Rychleji splývají s Hany. Do r zakázáno uzavírt smíšená manželství, ale zákaz porušován, asimilace nevyhnutelná. Nejvyšší vládní kruhy si to uvědomují, u dvora soupeří dvě strany, zda pokračovat s asimilací nebo se zcela vrátit ke kmenové formě. Do r (do konce vlády knížete z Hailingu) panovníci prosazují centralizaci s císařem s absolutní mocí. Prvně zrušení rady kmenů, zrušen titul náčelníků (poslední pozůstatek kmenových konfederací na vládní úrovni), velitelé jednotek zůstávají, ale nemají vojenské zájmy, ale zájmé své oblasti a komunity. Císař Xīzōng zavražděn, jeho bratranec kníže z Hailingu nastupuje na trůn, (později není uznán jako právoplatný císař, nemá posmrtné jméno, prožtoe se na trůn dostal vraždou). Zrušil duální systém vlády, zavedl pouze jediný čínský model. Zrušil autonomii vojenských správců, nahradil je civilní správou, členy klanů i rodiny, kteří se mu postavili, popravuje a ještě chtěl dobýt dynastii jižní Song. Song ale útok odrazí, mají stále početná vojská. Kníže se ale nechce vzdát a plánuje další tažení. Ale šlechta udělá spiknutí a zavraždí ho r opět kmenová politika. Kníže z Heilingu přesunuje v r hl. m. do dnešního Pekingu, nechal přesunout i císařské hrobky, v původním hl. m. nechal všechny rezidence zničit (aby se šlechta neměla kam vracet). Chtěl přesunout hl. m. do Kaiengu, ale dřív ho zabili. Další císař Shízōng (wányányōng) lid chtěl opět kmeny, ale on si potřeboval zachovat autoritu. Elita doufá, že jeho dosazení získá zěpt své postavení, což se ale nestalo. Odmítl čínský model vládnutí, ale byl synem ženy z Bohai, takže měl čínské konfuciánské vzdělání. Vzdělání mu pomohlo k myšlenkovému obratu: využil konfucianismus a jeho zahledění do minulosti a vyzdvyhl dobu dynastie Zhou (ideální zlatý věk, kdy vše funguje) a přizpůsobil to na svou situaci, ke snaze k návratu ke kmenům. Řekl, že doba kmenů byla stejně dobrá jako doba dynastie Zhou. Obnovil původní hl. m. na everu a často se tam vracel, k původním rituálům, zvykům atd. Zároveň nechal všechna centralizační nařízení knížete. Šlechta dostala zpět své tituly ale ne své postavení. Ale když už všichni byli na jiném území, původní kmenová struktura ztrácí hodnoty. Nemohli zachovat úplně stejný způsob života jako kdysi na severu. Jin válka s novým svazem Mongolů. R Čingischán první útok na hranici Jinů. Mongolové sjednotili stepní kmeny, Jinská říše je

3 bohatá. Mongolové v nájezdech úspěšní, několikrát oblehnou dnešní Peking a vyplneí východní i západní hl. m., R.1214 smlouva s Mongoly. Původní Kitani se bouří a dávají se k Mongolům. Stejně to dělají Tanguti (říše Xi Xia) a stát se rozpadá. Císař ve 20. letech přesunul hl. m. do Kaifengu, Mongolové to považují za porušení smlouvy. Přesunutí bylo vzdálení se hranicím a Mongolům, porušení = znepřátelení. R Mongolové oblehnou a dobyjí dnešní Peking, velký masakr (u Mongolů normální psychologická válka vyvraždění jednoho města = poddání dalších několika měst šetřio to síly a náklady tažení). Mongolové ale část obyvatel nechali a zotročili si je (umělci, myslitelé, dělníci) Yelü Chucai (potomek vládnoucí rodiny) rádcem Čingischána. Byl to archiekt mongol. vládnutí nad Čínou. Čingischán odtáhne do západní Asie čínská bojiště přenechal generálovi jménem Muchali (aj Mukhali), který vedl tažení proti Jinům v severní číně. Války celá 20. a 30. léta - Čína ekonomicky i populačně úplně zničena. Sever naprosto zničen, kulturní a ekonomický život se sune na jih. Dvůr nebyl schopen Mongolům čelit. Jin tedy chce spojení se Songy nebo se tam přesunout i přes Songy. Druhá možnost vyhraje, táhnou na Songy v době, kdy na ně útočí Mongolové. R útočí na jih přes řeku Hui, r ale všechno odraženo a ještě více se vyčerpali. R po smrta Čingischána, jeho nástupce útočí znovu úspěšně. R oblehnut Kaifeng, dvůr prchá na jih, město vyplěněno, později poslední jinský císař Ai1zong1 spáchá r sebevraždu konec dynastie Jin. Mongolové vše zaberou až na hranicii Dlouhé řeky. Tangutská říše Xi Xia: Dokázali využít pádu Songů v r a získali některá území, Džurčeni jim je odstoupili po dobytí Songů. Po většinu 12.st. - dva panovníci Chóngzóng a Rénzōng, otec a syn, společně vládnou více než 100 let - problémy jako u Džurčenů, snaha centralizace podle čínských vzorů, ale nepočínštění. Sjednotí čínský a tangutský sekretariát. Pád r Číngischán k hranicím, pak oblehne hl. m., město téměř dobyje, zaplavili hradby města, Xi Xia nucena uzavřít mír - museli poskytovat své vojenské jednotky vyčerpávající špatná smlouva, císař musí odstoupit r Nový císař se musel podvolit vůli lidu a vystoupit proti spojeneckým smlouvám s Mongoly, to Mongoly naštve Čingischán znovu oblehne hl.m. (umírá během toho obležení r. 1227) město ale padne, císař se sám vzdá, v táboře Mongolů ho rozsekají, město zcela zničeno, zničeny i hrobky, celý stát zničet. Tanguti se rozptýlí do Tibetu, na východ (Henan, Hebei zbytky ještě za Mingů z té doby tangutské písmo). Styl života Tangutů pastevecký způsob, částčně usedlí, někdo chová dobytek, někdo koně (ty si bere Čingischán). Důležitý buddhismus moc stavěna na buddhismu (buddhismus je mnohovrstevné náboženství). Ovlivněno tibetským buddhismem. V Tibetu tzv. druhé šíření víry nová vlna mnichů obnovují buddhistické náboženství, Tibeťané odchází do Indie se učit jazyky a přináší posvátné texty. Tibeští mniši důležití na dvoře Xi Xia. Jinská společnost: Převzali zkouškový systém. Převzali literátskou elitu, ale ne do úřadů. Byli k nedžurčenům velice opatrní a drželi je mimo úřady. Sloužili většinou pod někým džurčenským, někam nebyli pusštěni vůbec. Zkouškami si získávali Džurčeni tituly a postavení na stejné urovni jako čín. literáti nebo vyšší. Zkoušky v džur. jazyce, velice jednoduché. Jin je jediná z nečínských dynastií, která měla dostatečný počet kandidátů, aby obsadili své úřady pouze lidmi ze zkoušek. Projít zkouškou = milost císaře posílení centralizační snahy vládců. Jin považovali svou dynastii za nástupce severních Songů, ne jako nástupce Liao.

4 Kitani i Jinové není to konec kulturního života na severu, pomáhají kulturnímu životu, ekonomice systém pohraničních tržišť quecháng oficiální tržiště, obě strany sem chodí se zbožím, probíhá to přes úředníky, strany se nestýkají mezi sebou. Stát to provede sám a zůstane mu clo. Vede to k pašeráctví. Ale obchod kvete. Tržišť více než 20. Songové vyváží čaj, léky, hedvábí, zázvor, luxusní zboží z JV Asie (z přístavů) žraločí ploutve, korál, slonovina, koření. Jinové exportují zlato, perly (z Bohaiského zálivu), lékořice, kožešiny, hedvábné látky. Na jih nesmí koně a zbraně! Jižní Song: Zakladatel Goazong r abdikoval ve prospěch svého adoptivního syna, ale politiku sledoval ještě dlouho. Jako princ prchá od Džurčenů a vojenští velitelé se k němu přidají a musel přijmout odpovědnost za říši (bylo mu cca 20 let), po r přijal i císařský titul. Postavení problematické dokud Jinové měli pod kontrolou další prince, právoplatné váldce (měli větší nárok na trůn než Gaozong), takže Gaozong to neměl jednoduché. Jinové to ale nikdy neudělali, Gaozong je ale stejně raději neprovokoval. Císařský titul přija v Shangqiu (Shangský pahorek, Shang podle dynastei Shang) - spjato se státem Song to ho mělo se Songy pojit. Shangqiu musel opustit, byl moc blízko Jinům, prchá k Dlouhé řece, do Hanzhou (tehdy Lin'an) buduje si svůj dvůr. Jižní Song raekce k situaci za severních Songů kladou si otázku, proč padli severní Songové. Za vše podle nich mohou reformátoři severních Songů, následovali prý své vlastní zájmy. Reformátoři se pojí se zahraniční politikou. Nový Gaozongův dvůr vidí v reformátorech hlaívn příčinu úpadku severních Songů. Vše, co reformátoři reprezentují se zavrhuje! Gaozong měl vytvořit Song stejnou jako minule, dobýt zbytek severní Číny. Ale neměl provokovat Jiny kvůli svému nelehkému postavení. Proti Džurčenům vystupuje jen formálně, snažil se ale o mírové narovnání 40. léta smlouva. Pasivní přístup r posvtání, které ho svrhlo a nasadilo na trůn jeho 2letého syna. Ale vojenští velitelé provincií to nedovolili a dosadili Gaozonga zpátky. R prchá dál na jih, skrývá se na ostrovech u Fujian, jelikož Džurčeni postupují dále ne jih (kvůli počasí se jim to ale nevede). Dále promírová/proválečná politka na dvoře v Lin'anu nejznámější Yuèfēi (generál, ) a jeho nepřítel Qínguì (první ministr). Yue4fei1 ze skromných poměrů, kvalitní vojenský výcvik, jmenován generálem v pohraničí, podnik 4 velké výpravy na sever proti loutkovým státům Jinů (r. 1134) úspěch, oblíbenost. Dostal do správy město na Dlouhé řece, střední část Dlouhé řeky. Byl ale pro dobytí severu, to se moc nelíbilo císaři, který si nemohl na Jiny dovolit. Ale táhne tam a vítězí a provokuje Jiny, ale podporuje tím songské protidžurčenské nálady. Qingui odborník na Džurčeny, pochází ze severu, prostředkuje jednání mezi Jiny a jižními Songy. Džurčeni chtěli odvolání Yuefei, byl nebezpečný pro mírová jednání. Yuefei zatčen, obviněn, že buduje soukromou armádu, plýtvá veřejnými prostředky atd., je ve vězení, kde ho Qingui nechá otrávit. Qingui dožil jako kancléř. R dojednány všechny podmínky mírové smlouvy. R otráven Yuefei. Očištěn až později, když Jinové vytáhnou na Songy (kníže z Hailingu), Gaozong potřebuje mobilizovat Yuefeiovi předci dostanou úřady a privilegia. Odraženy útoky. Obr: Yuefei

5 Proč chtěl Gaozong mír? 1. Byla to otázka legitimity Jinové měli následovníky (jeho otce a bratra) a když je pustí, říše nebude vědět, ke komu se přiklonit. 2. Vědomí fungujících mírových vztahů s dynastií Lioa, které byly nákladné, ale levnější než nákladná válka, která hrozila zničit celou říši. 3. Odstavit Yuefie od moci - obava mocné armády. Podle nové smlouvy nové podmínky, velice těžké, celá platba = tribut (gong4), ne dar, to se Songů nelíbí, ale nic nenadělají. Vysoký tribut 300 tis. štůčků hedvábí ročně, velké dávky stříbra, dary k narozeninám a Novému roku. Jinové za to vrátili rakve potomků a propustili Goazongovu matku (stala se z ní císařovna vdova). Později smlouva revidována, po pokusu Jinů dobýt jih, Songůvé dosáhli sínžení tributu. R snaha získání území Jinů, když je utlačovali Monogolové = znovu obnovení původní výše tributu. Do r období mocných ministrů čínsky quanxiang bylo jich asi 6. Fiskální, civilní i vojenská složka se dostanou do rukou 1 člověka, je ve více úřadech, takže v čele těchto 3 administrativních složek. Spory na vnitřním dvoře. Zájmy císařské rodiny vs. zájmy oficiální byrokracie literátské elity (reprezentováno káncelřem, první ministr). Žádný z císařů jižních Songů nevládne sám, vždy se dělí o moc s byrokracií. Liter. elita díky vzdělání se cítí pro vládu povoláni. Vláda musí být vykonávána literáty, mají morální autoritu díky svému vzdělání, díky zkouškám. Rozhodují politiku a diktují císaři. Původně severní Song počítali, že tři složky budou rozděleny a ovládat je bude císař. Jenže ten nebyl schopný, tak to celé začala ovládat byrokracie. Hantuozhou po Qinguieovi další první ministr. Neprošel státními zkouškami, neměl to vzdělání. Dostal se k moci jako příbuzný císaře přes manželky. Šel proti zájmům literátské elity, vystupoval ostře proti neokonfucianismu, proti Zhuximu. Zhuxiho učení je označeno za falešné, svádí císaře na špatnou cestu. Neokonfuciáni jsou prý špatní, jsou vyházeni z úřadů. Ale bylo to tak mocné učení, takže když ji prohlásí za špatnou, podryje to autoritu vlády. Hantuozhou navazuje na tradice reformistů, propaguje aktivnější zahraniční politiku, r dvůr vytáhne proti Džurčenům, ale byli poraženi, Hantuozhou degradován, Džurčeni si vyžádají jeho hlavu a smlouva mírová je revidována na původní poplatky. Další první ministr. Neokonfucianismus (Zhuxiho učení) je normativním způsobem výkladu konfucianismu. Všechna ostatní myšlení v rámci konfucianismu jsou podle vlády úchylky. Vytvořeny tzv. Čtyři knihy (Konf. hovory, Mencius, Velké učení a Učení o středu) kánon -

6 základem na konfuc. akademiích a postupně jediným možným. Zhuxi nechal znovu editovat pět kanonických knih a sepsal k nim komentáře. Obr: Zhuxi Spis Jiālǐ ( rodina + spisek ) autorem Zhuxi: O všech rituálních obřadech (jak vykonat obřady, svatební obřady, zásnuby, pořební obřady atd.) normativní příručka, formuje život elity, ovlivní to i pozdější doby. Pád jižních Songů: Po pádu Džurčenům r Mongolové chtějí mír se Songy, ty to ale nechtějí. Na vině jsou první ministři, jelikož poslední císaři jsou nezletilí, vládnou první mistři. Pád dynastie už není připisován poslednímu neschopnému císaři (jako do teď) ten je cnostný, dobrý - ale mocným ministrům. Význam songské společnosti: 1. Nová literáská elita zdůrazňování individuálního studia, kutivace osobnosti základ kultivace celé společnosti. 2. Postupné odcizení od severu - ještě za Tangů je sever důležitější. Jižný Songové na jižním břehu Dlouhé řeky, mizí snaha ovládnout opět sever. S tím mizí ideál fyzicky zdatného úředníka. Ideál estéta, zženštělého, nepěstuje vojenské umění. Příslušníci elity slouží u dvora, ale i ve svých komunitách kulturní centra po celé zemi, působení v lokalitě (silné vazby) je mnohdy důležitější než působení u dvora. 3. Do elity patří i bohatí vlastníci půdy. Považují se za nóng rolníky jsou elita, mají majetek (mohou dosáhnout vzdělání), ikdyž nemají nic společného s řízením státu. Obchodní rodiny se spojují s vyššími rodinami, s úředníky, s bohatými vlastníky půdy často se spřízňují. Rodina tak vyžije tak i z něčeho jinýho než jen z úřadničení jednoho syna, každý syn dělá něco jiného více ekonomických základen rodiny. 4. Instituce charitativní statky spravuje, vlastní nějaká rodina půda, území, která produkuje pro chudší členy toho klanu drží při sobě. 5. Zavedení papírových peněz kolem r. 1000, kvalitní papír, v několika barvách, jeden papír několik šňůrek měďáků. Přejali to Mongolové a rozšířili do Asie. 6. Rozvoj díky novému zahraničnímu uspořádání, musí vyjednávat se sousedy, důležité postavení mají národy ve stř. Asii, Ujguři. Obchod velmi lukrativín, to, co Songové získají na pohraničním obchodě, plně pokryje výlohy tributu, který platí.

7 Mongolové Literatura: Jack Weatherford: Čingischán a utváření moderního světa, BBart, Praha 2006 Grollová Ivana, Zikmundová Veronika: Mongolové - Pravnuci Čingischána, Triton 2001 Původ Mongolů nejasný poprvé v 11. st., ale zprávy už za Tangů. R doloženo mongolské poselstvo do dynastie Liao, ale nejsou uváděni jako závislý kmen kitanské říše. 12. st. - na západ od Velkého Chinganu, na východ od Balchaše. Okoli nich další kmeny (Tataři, Merkité, Kereité, Najmani (hranice mezi dnešním západním Mongloskem a stř. Asií) - některá etnika mluví turkickými, některá mongolskými jazyky). Čingischán - titul přijatý na kmenové sjezdu, vl. jm. - Temüdžin, narozen asi r (nebo 1167), vládnoucí rod, ztratil otce (otráven Tatary) na cestě za nevěstou Temüdžina. 8 letý chlapec dědicem, ale nikdo ho neposlouchá, kmeny odkočují, Temüdžin a matka zůstanou někde ve stepi. Později se spoléhal na rodiné vazby, na otce nevěsty, který ho podpořil, dal mu dceru Börte podporovala ho. Získal zastání u bratra svého otce, který vládl Kereitům (turkický kmen) pomstili otce, podmanil si Tatary a další kmeny. Na přelomu 12. a 13. st. stál Čingis v čele kmenů přijali novou identitu - Mongol. Původní kmeny zničily, zbaveny velení a kmeny přijaly identitu Mongolů. Obr.: Čingischán Zavádí vojenské správy, několik stupňů, nejvyšší 10 tisíc mužu (tümen), pod nimi 1000 atd. Všechny na bázy osbního velení a osobních vztahů. Od r sjednotil celou step a je nebezpečím pro okolní státy. Zavádí institut společníků, kteří vykonávají jeho rozkazy, spravují jeho jurtu základ budoucí státní správy. Zavádí osobní gardu, garda nejvěrnějších, kteří jsou stále kolem vládce, tvoří jádro jeho armády. Důležitá kodifikace stepních zákonů zavádí tzv. jasa (zákon)/džasak (nařízení) série ediktů, potvrdil tím zákony, které měla stepní společnost, použito ve všech oblastech, kam Monogolové přišli. Dodržování se tvrdě vyžadovali, porušení (př. zabití posla atd.) = vypálení měst atd. R se vzdaly poslední kmeny Ujguři a Onguti. Mongolové se poprvé setkají s čínským způsobem vlády. R Temüdžim potvrzen na shromáždění (churiltaj) vládcem, přijímá titul Čingischán (velký chán). Velká autorita. Zachoval Mongolsko (jako dnešní stát) jako jádrovou oblast, která nepodlehla jiénmu etniku. Později jsou tam pohřbíváni háni. Možná je tam pohřben i Čingis (to se přesně neví). R cca 129 jednotek po tisíci mužů (750 tis. lidí). Jsou to i vojenské i samostatně správní jednotky. Jako zajatci více a více obyvatel z různých území, počet se zvyšuje.

8 Tažení: zahájil Čingischán, vychází z nároků jeho nejstaršího syna Džoči. Podle tradic se čeá, že nejstarší syn odejde nejdál a založí si svůj nový stát, nové uzemí, kde bude kočovat. Otcovskou jurtu dědí nejmladší syn, starší odchází. Džočimu chtěl Čingis pomoci k nějakému území někde dál Džoči je vyslán na západ, proti Najmanům, pak proti Karakitanům připojí jejich území (dnešní jižní Kazachstán), narazil na území Chórézm stř. Asie (Bukhara, Samakand), kde se Mongolům postaví r zmasakrují v Otraru mongolské a ujgurské obchodníky (byli vysláni dojednat podmnky smlouvy) vyhlášení války! Mongolové dobyjí celou střední Asii velký teror, zastrašování, vypálení měst, vyvraždění obyvatel atd. Mongolové se dostávají až k řece Indus, ale podnebí Indie kočovníkům nevyhovovalo, takže do Indie nepostupují. R povstání Tangutů hlavní armáda s Čingisem táhne sem. Dále na západ postupuje Džoči postupují do dnešního jižního Ruska, r bivta na řece Kalka poražena ruská knížata první krok k ovládnutí Rusy a k založení tzv. Zlaté hordy (jeden z nástupnických chanátů). R Čingischán umírá při obléhání tangutského hl. města nastupuje jeho třetí syn Ögödej (1. syn Džoči, 2. Čaghadaj, 3. Ögödej, 4. Toluj) v r potvrzen na churiltaji jako velký chán, vytáhne proti Číně proti Jinům, do Sečuánu (připojen r ) otvírá se cesta k invazi proti Jinům i Songům. R dokončeno dobývání severní Číny pád dynstie Jin. Ögödej dále táhne na západ. Panství Mongolů se rozděluje na 4 ulusy (=úděl), každý ze synů Čingise dostane 1 ulus: 1. Džoči dostal území nejdále na západě, dnešní jižní Rusko vznikne tam útvar Zlatá horda (později se rozpadne na Bílou hordu a Modrou hordu, na různé chanáty) Mongolové v této části Asie/Evropy až do 17. st. 2. Čaghadaj dostal území stř. Asie bývalé sovětské republiky v stř. Asii. Bývalý říše Karakitanů. Jeho potomci zde vládnou (tzv. Mongolistán) až do konce 14.st. - vystřídají je Timurovci Timug Leng (mongolský původ po matce, turkický původ po otci) jejich potomci dobývají Indii. 3. Ögödej se stává velkým chánem, sám ulus nemá, po jeho smrti jeho potomci nenastoupí na trůn a dostávají malý ulus ve stř. Asii. 4. Toluj dědí jurtu, postavení svého otce, získá oblast Mongolska a severní Čínu vzestup jeho rodiny dva z jeho synů se stávají velkými chány a další syn zakládá svůj chanát v Persii. Ögödej po rozdělení říše míří na západ chce získat nadvládu. Zájmy větví se rozcházejí, v každé oblasti je jiná společenská i ekonomická situace zájmy nejsou jednotné. Západní tažení dokáže kmeny sjednotit. V čele tažení Džočiho syn Bátu(chán) (zakladatel Zlaté hordy) problém: Džoči se nepohodne se svými bratry - je nejstarší, ale jeho matka, manželka Čingise, byla unesena Merkity (unášení manželek normální), zpět se vrátila těhotná původ Džočiho je zpochybňován. Čingischán ho ale chce jmenovat následníkem, což se bratrům nelíbí. Ögödej by tak rád ovládal i území, které získal Džoči. Postupují přes Džugarsko, na sever od Aralu, k Volze zničí říši Bulharů (město Bulgar na střední Volze) (nejspíš příbuzní evropským Bulharům, tihle byli ale muslimové) pokračují na ruská knížectví (Vladimir, Moskva není to významné knížectví) knížectví podrobena (do r. 1238). Tažení Ukrajinou (r. 1240) dobyt Kyjev (centrum Rusy). Dále do Polska a Uherska. R vpadne část vojsk do dnešního Polska přes dnešní Slezko bitva u Liegnitze (účastní se i pár českých jednotek) - Liegnitze dobyta, vypálena. Druhá část vojsk postupuje Uherskem, porazí Uherského krále. R Ögödej umírá a Mongolové jsou svoláni na churiltaj zpět do Mongloska.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Chánové 7: Krev a Sláva

Chánové 7: Krev a Sláva Chánové 7: Krev a Sláva Poznámky k verzi Předělaní možnosti Všechna menu a funkce v menu "Nastavení" jsou přesunuty do pop-up, vyzdoben novém vzhledem a popis. Bitevní simulátor Bitevní simulátor je představení

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937 Nezávislost a rozdělení Gándhí a Néhrú v r. 1937 Reformy a válka 1937 nová ústava zachován statut kolonie ale: zřízeny zákonodárné rady, volené přímo volební právo rozšířeno na cca 11% obyvatel zachovány

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

aktuální číslo připravujeme profil časopisu pro inzerenty předplatné soutěže archiv

aktuální číslo připravujeme profil časopisu pro inzerenty předplatné soutěže archiv Stránka č. 1 z 5 aktuální číslo připravujeme profil časopisu pro inzerenty předplatné soutěže archiv EUNUCH JAKO PROFESE Byli terčem kritiky, posměšků, závisti i nenávisti. Přesto měli v Číně unikátní

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus:

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus: Poznámky I. Přidáná nová národnost Peršané - +10% těžba železa - 10% levnější lukostřelci; - o 10% rychlejší trénink Obléhacích strojů - o 20% více pochodů; - o 20% více poškození oproti Zdi; - Speciální

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více