Pád dynastie Jin, dynasti jižní Song a Mongolové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pád dynastie Jin, dynasti jižní Song a Mongolové"

Transkript

1 Pád dynastie Jin, dynasti jižní Song a Mongolové Džurčeni odstranili dynastii Liao. Severní Song pád úpadk od začátku 12. století. Na trůn Huizóng nevěnuje se vládnutí, více se věnuje svým zálibám, jediný čínský císař, který byl vysoký umělec (kaligrafie, malířství), podoruje kulturní snahy, založil malířskou akademii rozkvět malířství, literatury, kaligrafie. Nestará se ale o politiku povstání díky nejznámějšímu vzniklo liter. dílo Shui hu zhuan slavný čínský román, z doby Mingů, hrdinové bojovníci bouří se proti císaři a úředníkům nejneoblíbenější nařízení, císař nutí lid pracovat na budování paláců v hl. m., vozit těžký materiál z dalekých krajů atd. Největší povstání v r ve Fujianu velitel Fangla. Za pádem dynastie ale byla zahraniční politika. Stále chtějí 16 provincií, Liao se hroutí, Song chce využít Džurčeny, poštvat barbary proti barbarům. Songové v r dohoda s Džurčeny uzavřená na moři (protože mezi Songy a Džurčeny bylo Liao, proto byli poslové vysláni po moři) Song se záváží, že dobudou jižní hlavní město Liao a připadne jim 16 provincií. Zakladatel dynastei Jin - Aguda už nežije, vládne jeho bratr Wuqimai po zábární území Liao vyšle generály do Číny a nechá je, ať si táhnou dál, kam chtějí. Ti táhnou na Songy, císař abdikuje, vládne jeho syn (vláda pouze 1 rok). Džurčeni oblehnou hl. m. Kaifeng, Huizong musí přistoupit na ponižující podmínky, velké platby, předat několik provincií (dnešní severní Hebei) Jinům. Džurčeni se stáhli, ale někteří generálové ne, měli od vládce volnou ruku. Prohlásili, že Songové porušili podmínky a opět na ně vytáhli, obléhání trvalo cca 6 měsíců do r město kapitulovalo, Huizong i jeho syn byli zajati a celý dvůr byl poslán na sever, kde dožili v hrozných podmínkách. Pád hl. m. ještě není úplnou porážkou, vláda byla zlikvidována, ale v provinciích byli ještě guvernéři s vojenskou mocí, velice brzy se probudí hnutí odporu, jeden z císařských potomků uprchl (později založil jižní Song). Džurčeni stále postupují na jih, překročí dlouhou řeku, ohrožují prozatimní hl. m.. Pro Džurčeny není příznivé horké vlhké léto na jihu, stahují se zpět na sever. 40. léta uzavření smlouvy mezi Jiny a jižními Songy. Džurčeni chtěli původně jen tribut, ale dostalo se jim celé velké území a nebyli schopni převzít administrativu. V Mandžusku přijali to, co zavedla dynastie Liao (která nikdy do Číny nepronikla úplně). V Číně si nevěděli rady. Chtěli vytvořit loutkový stát, dosadili čínského císaře, byl by to nárazový stát Chu - rychle zanikl. Zkusili to znovu, nový loutkový stát Qi vydržel 7 let. Kmenová struktura Džurčenů: Uvolněná a jednodušší než u Kitanů, nebylo tam tolik vrstev poplatínků, kmenové struktury nebyly tak silné. Centralizovali centrální moc, vyhlásili dynastii. Prosazovali vládnoucí rod Wanyan, Džurčeni neměli problém prosadit svu autorit (oproti Kitanům). V čele kmenů stojí náčelníci, dědiční, tzv. bojilie (boqile). Spojeni v radě náčelníků, později jsou jmenování státem, není už to dědičné, jsou to státní úředníci dosazováni z centra vazby nejsou tak silné a tím lépe se to státu ovládá. Společnost: Jednotky, na které se dělí kmen (spíše vojenské rozdělení) meng 'an (tisíc mužů a jejich rodin a závislých lidí atd.), mouke (sto mužů). Obojí se používá jako titul hlavy těchto jednotek. Každá rodina musela vybavit a živit jednoho bojovníka (koně musel jich mít 5). Stát nevybírá daně, povinná je pouze služba ve vojsku. Pokud je rodina, která nemá koho poslat do boje (nemají mužského potomka nebo o něj přišli v boji), přejímá povinnost jednotka - jiná rodina pošle bojovníka, rodina bez bojovníka za něj platí. Mouke změněno z 100 na 300 mužů - šlo o počet rodin, bojovníci zůstávají. Děje se to kvůli pádu dynastie Liao - museli zařadit do svých jednotek další obyvatele (Kitanů atd.). Není z nich sestaveno vojsko, jen byli pod vojenskou správou. V jednotkách Bohaici, Číňané, Kitani atd. atd. Jen na územích s usedlým obyvatelstvem, povodí řeky Liao ponechali původní liaoskou správu v číském duchu kitnský systém duální vlády, dva sekretatiráty.

2 Snažili se vyhnout počínštění - své vlastní písmo, později druhou verzi. Používání nebylo tolik rozšířené. Džurčeni po dobytí Číny tvoří jen 10% z celého obyvatelstva (3 mil.). Přejímali kitanský systém, někde nechávali v úřadech i lokální úředníky. Později nový systém: 20. léta 12. st. - začíná velká migrace. Jinové své obyvatele přemístili do centrální planiny - centrum usedlé civilizace. Migrace trvá cca 20 let, téměř všichni obyvatelé se přesunuli. Bralo se to jako permanentní přesun, přesunuli se se vším cesta k úpadku. Mingany a mouke byly rozímstěny tam, kde je jich potřeba. S přesunem i změna centrální vlády - Wuqimai v r zrušil radu kmenů, posílil autoritu vládce, nastávají spory s náčelníky a spory ve vládnoucím rodě Wanyan každý člen rodiny si myslí, že má nárok na výhody z dobytého území, stepní přístup to, co se dobyje, to je všech. Nástupci pokračují ve stejné politice. Džurčeni chtěli zavést císaře jako absolutní moc, ale nechtěli konfucianismus. Číňanů v severní Číně bylo cca 30 milionů. Nebylo jednoduché je spravovat. Džurčeni ale byli původně usedlým obyvatelstvem, takže oproti dynastii Liao mají výhodu, chápou usedlý způsob života. Začali obdělávat půdu na novém území, spor s Číňany tu není. Hanové a Džurčeni později splývají. Náčelníci meng'a nů a mouke byli začleněni do nějaké oblasti a začínají tam mít zájem, jsou s tím místem spjati, mají tam ekonomické příjmy, prosazují zájmy své oblasti. Rychleji splývají s Hany. Do r zakázáno uzavírt smíšená manželství, ale zákaz porušován, asimilace nevyhnutelná. Nejvyšší vládní kruhy si to uvědomují, u dvora soupeří dvě strany, zda pokračovat s asimilací nebo se zcela vrátit ke kmenové formě. Do r (do konce vlády knížete z Hailingu) panovníci prosazují centralizaci s císařem s absolutní mocí. Prvně zrušení rady kmenů, zrušen titul náčelníků (poslední pozůstatek kmenových konfederací na vládní úrovni), velitelé jednotek zůstávají, ale nemají vojenské zájmy, ale zájmé své oblasti a komunity. Císař Xīzōng zavražděn, jeho bratranec kníže z Hailingu nastupuje na trůn, (později není uznán jako právoplatný císař, nemá posmrtné jméno, prožtoe se na trůn dostal vraždou). Zrušil duální systém vlády, zavedl pouze jediný čínský model. Zrušil autonomii vojenských správců, nahradil je civilní správou, členy klanů i rodiny, kteří se mu postavili, popravuje a ještě chtěl dobýt dynastii jižní Song. Song ale útok odrazí, mají stále početná vojská. Kníže se ale nechce vzdát a plánuje další tažení. Ale šlechta udělá spiknutí a zavraždí ho r opět kmenová politika. Kníže z Heilingu přesunuje v r hl. m. do dnešního Pekingu, nechal přesunout i císařské hrobky, v původním hl. m. nechal všechny rezidence zničit (aby se šlechta neměla kam vracet). Chtěl přesunout hl. m. do Kaiengu, ale dřív ho zabili. Další císař Shízōng (wányányōng) lid chtěl opět kmeny, ale on si potřeboval zachovat autoritu. Elita doufá, že jeho dosazení získá zěpt své postavení, což se ale nestalo. Odmítl čínský model vládnutí, ale byl synem ženy z Bohai, takže měl čínské konfuciánské vzdělání. Vzdělání mu pomohlo k myšlenkovému obratu: využil konfucianismus a jeho zahledění do minulosti a vyzdvyhl dobu dynastie Zhou (ideální zlatý věk, kdy vše funguje) a přizpůsobil to na svou situaci, ke snaze k návratu ke kmenům. Řekl, že doba kmenů byla stejně dobrá jako doba dynastie Zhou. Obnovil původní hl. m. na everu a často se tam vracel, k původním rituálům, zvykům atd. Zároveň nechal všechna centralizační nařízení knížete. Šlechta dostala zpět své tituly ale ne své postavení. Ale když už všichni byli na jiném území, původní kmenová struktura ztrácí hodnoty. Nemohli zachovat úplně stejný způsob života jako kdysi na severu. Jin válka s novým svazem Mongolů. R Čingischán první útok na hranici Jinů. Mongolové sjednotili stepní kmeny, Jinská říše je

3 bohatá. Mongolové v nájezdech úspěšní, několikrát oblehnou dnešní Peking a vyplneí východní i západní hl. m., R.1214 smlouva s Mongoly. Původní Kitani se bouří a dávají se k Mongolům. Stejně to dělají Tanguti (říše Xi Xia) a stát se rozpadá. Císař ve 20. letech přesunul hl. m. do Kaifengu, Mongolové to považují za porušení smlouvy. Přesunutí bylo vzdálení se hranicím a Mongolům, porušení = znepřátelení. R Mongolové oblehnou a dobyjí dnešní Peking, velký masakr (u Mongolů normální psychologická válka vyvraždění jednoho města = poddání dalších několika měst šetřio to síly a náklady tažení). Mongolové ale část obyvatel nechali a zotročili si je (umělci, myslitelé, dělníci) Yelü Chucai (potomek vládnoucí rodiny) rádcem Čingischána. Byl to archiekt mongol. vládnutí nad Čínou. Čingischán odtáhne do západní Asie čínská bojiště přenechal generálovi jménem Muchali (aj Mukhali), který vedl tažení proti Jinům v severní číně. Války celá 20. a 30. léta - Čína ekonomicky i populačně úplně zničena. Sever naprosto zničen, kulturní a ekonomický život se sune na jih. Dvůr nebyl schopen Mongolům čelit. Jin tedy chce spojení se Songy nebo se tam přesunout i přes Songy. Druhá možnost vyhraje, táhnou na Songy v době, kdy na ně útočí Mongolové. R útočí na jih přes řeku Hui, r ale všechno odraženo a ještě více se vyčerpali. R po smrta Čingischána, jeho nástupce útočí znovu úspěšně. R oblehnut Kaifeng, dvůr prchá na jih, město vyplěněno, později poslední jinský císař Ai1zong1 spáchá r sebevraždu konec dynastie Jin. Mongolové vše zaberou až na hranicii Dlouhé řeky. Tangutská říše Xi Xia: Dokázali využít pádu Songů v r a získali některá území, Džurčeni jim je odstoupili po dobytí Songů. Po většinu 12.st. - dva panovníci Chóngzóng a Rénzōng, otec a syn, společně vládnou více než 100 let - problémy jako u Džurčenů, snaha centralizace podle čínských vzorů, ale nepočínštění. Sjednotí čínský a tangutský sekretariát. Pád r Číngischán k hranicím, pak oblehne hl. m., město téměř dobyje, zaplavili hradby města, Xi Xia nucena uzavřít mír - museli poskytovat své vojenské jednotky vyčerpávající špatná smlouva, císař musí odstoupit r Nový císař se musel podvolit vůli lidu a vystoupit proti spojeneckým smlouvám s Mongoly, to Mongoly naštve Čingischán znovu oblehne hl.m. (umírá během toho obležení r. 1227) město ale padne, císař se sám vzdá, v táboře Mongolů ho rozsekají, město zcela zničeno, zničeny i hrobky, celý stát zničet. Tanguti se rozptýlí do Tibetu, na východ (Henan, Hebei zbytky ještě za Mingů z té doby tangutské písmo). Styl života Tangutů pastevecký způsob, částčně usedlí, někdo chová dobytek, někdo koně (ty si bere Čingischán). Důležitý buddhismus moc stavěna na buddhismu (buddhismus je mnohovrstevné náboženství). Ovlivněno tibetským buddhismem. V Tibetu tzv. druhé šíření víry nová vlna mnichů obnovují buddhistické náboženství, Tibeťané odchází do Indie se učit jazyky a přináší posvátné texty. Tibeští mniši důležití na dvoře Xi Xia. Jinská společnost: Převzali zkouškový systém. Převzali literátskou elitu, ale ne do úřadů. Byli k nedžurčenům velice opatrní a drželi je mimo úřady. Sloužili většinou pod někým džurčenským, někam nebyli pusštěni vůbec. Zkouškami si získávali Džurčeni tituly a postavení na stejné urovni jako čín. literáti nebo vyšší. Zkoušky v džur. jazyce, velice jednoduché. Jin je jediná z nečínských dynastií, která měla dostatečný počet kandidátů, aby obsadili své úřady pouze lidmi ze zkoušek. Projít zkouškou = milost císaře posílení centralizační snahy vládců. Jin považovali svou dynastii za nástupce severních Songů, ne jako nástupce Liao.

4 Kitani i Jinové není to konec kulturního života na severu, pomáhají kulturnímu životu, ekonomice systém pohraničních tržišť quecháng oficiální tržiště, obě strany sem chodí se zbožím, probíhá to přes úředníky, strany se nestýkají mezi sebou. Stát to provede sám a zůstane mu clo. Vede to k pašeráctví. Ale obchod kvete. Tržišť více než 20. Songové vyváží čaj, léky, hedvábí, zázvor, luxusní zboží z JV Asie (z přístavů) žraločí ploutve, korál, slonovina, koření. Jinové exportují zlato, perly (z Bohaiského zálivu), lékořice, kožešiny, hedvábné látky. Na jih nesmí koně a zbraně! Jižní Song: Zakladatel Goazong r abdikoval ve prospěch svého adoptivního syna, ale politiku sledoval ještě dlouho. Jako princ prchá od Džurčenů a vojenští velitelé se k němu přidají a musel přijmout odpovědnost za říši (bylo mu cca 20 let), po r přijal i císařský titul. Postavení problematické dokud Jinové měli pod kontrolou další prince, právoplatné váldce (měli větší nárok na trůn než Gaozong), takže Gaozong to neměl jednoduché. Jinové to ale nikdy neudělali, Gaozong je ale stejně raději neprovokoval. Císařský titul přija v Shangqiu (Shangský pahorek, Shang podle dynastei Shang) - spjato se státem Song to ho mělo se Songy pojit. Shangqiu musel opustit, byl moc blízko Jinům, prchá k Dlouhé řece, do Hanzhou (tehdy Lin'an) buduje si svůj dvůr. Jižní Song raekce k situaci za severních Songů kladou si otázku, proč padli severní Songové. Za vše podle nich mohou reformátoři severních Songů, následovali prý své vlastní zájmy. Reformátoři se pojí se zahraniční politikou. Nový Gaozongův dvůr vidí v reformátorech hlaívn příčinu úpadku severních Songů. Vše, co reformátoři reprezentují se zavrhuje! Gaozong měl vytvořit Song stejnou jako minule, dobýt zbytek severní Číny. Ale neměl provokovat Jiny kvůli svému nelehkému postavení. Proti Džurčenům vystupuje jen formálně, snažil se ale o mírové narovnání 40. léta smlouva. Pasivní přístup r posvtání, které ho svrhlo a nasadilo na trůn jeho 2letého syna. Ale vojenští velitelé provincií to nedovolili a dosadili Gaozonga zpátky. R prchá dál na jih, skrývá se na ostrovech u Fujian, jelikož Džurčeni postupují dále ne jih (kvůli počasí se jim to ale nevede). Dále promírová/proválečná politka na dvoře v Lin'anu nejznámější Yuèfēi (generál, ) a jeho nepřítel Qínguì (první ministr). Yue4fei1 ze skromných poměrů, kvalitní vojenský výcvik, jmenován generálem v pohraničí, podnik 4 velké výpravy na sever proti loutkovým státům Jinů (r. 1134) úspěch, oblíbenost. Dostal do správy město na Dlouhé řece, střední část Dlouhé řeky. Byl ale pro dobytí severu, to se moc nelíbilo císaři, který si nemohl na Jiny dovolit. Ale táhne tam a vítězí a provokuje Jiny, ale podporuje tím songské protidžurčenské nálady. Qingui odborník na Džurčeny, pochází ze severu, prostředkuje jednání mezi Jiny a jižními Songy. Džurčeni chtěli odvolání Yuefei, byl nebezpečný pro mírová jednání. Yuefei zatčen, obviněn, že buduje soukromou armádu, plýtvá veřejnými prostředky atd., je ve vězení, kde ho Qingui nechá otrávit. Qingui dožil jako kancléř. R dojednány všechny podmínky mírové smlouvy. R otráven Yuefei. Očištěn až později, když Jinové vytáhnou na Songy (kníže z Hailingu), Gaozong potřebuje mobilizovat Yuefeiovi předci dostanou úřady a privilegia. Odraženy útoky. Obr: Yuefei

5 Proč chtěl Gaozong mír? 1. Byla to otázka legitimity Jinové měli následovníky (jeho otce a bratra) a když je pustí, říše nebude vědět, ke komu se přiklonit. 2. Vědomí fungujících mírových vztahů s dynastií Lioa, které byly nákladné, ale levnější než nákladná válka, která hrozila zničit celou říši. 3. Odstavit Yuefie od moci - obava mocné armády. Podle nové smlouvy nové podmínky, velice těžké, celá platba = tribut (gong4), ne dar, to se Songů nelíbí, ale nic nenadělají. Vysoký tribut 300 tis. štůčků hedvábí ročně, velké dávky stříbra, dary k narozeninám a Novému roku. Jinové za to vrátili rakve potomků a propustili Goazongovu matku (stala se z ní císařovna vdova). Později smlouva revidována, po pokusu Jinů dobýt jih, Songůvé dosáhli sínžení tributu. R snaha získání území Jinů, když je utlačovali Monogolové = znovu obnovení původní výše tributu. Do r období mocných ministrů čínsky quanxiang bylo jich asi 6. Fiskální, civilní i vojenská složka se dostanou do rukou 1 člověka, je ve více úřadech, takže v čele těchto 3 administrativních složek. Spory na vnitřním dvoře. Zájmy císařské rodiny vs. zájmy oficiální byrokracie literátské elity (reprezentováno káncelřem, první ministr). Žádný z císařů jižních Songů nevládne sám, vždy se dělí o moc s byrokracií. Liter. elita díky vzdělání se cítí pro vládu povoláni. Vláda musí být vykonávána literáty, mají morální autoritu díky svému vzdělání, díky zkouškám. Rozhodují politiku a diktují císaři. Původně severní Song počítali, že tři složky budou rozděleny a ovládat je bude císař. Jenže ten nebyl schopný, tak to celé začala ovládat byrokracie. Hantuozhou po Qinguieovi další první ministr. Neprošel státními zkouškami, neměl to vzdělání. Dostal se k moci jako příbuzný císaře přes manželky. Šel proti zájmům literátské elity, vystupoval ostře proti neokonfucianismu, proti Zhuximu. Zhuxiho učení je označeno za falešné, svádí císaře na špatnou cestu. Neokonfuciáni jsou prý špatní, jsou vyházeni z úřadů. Ale bylo to tak mocné učení, takže když ji prohlásí za špatnou, podryje to autoritu vlády. Hantuozhou navazuje na tradice reformistů, propaguje aktivnější zahraniční politiku, r dvůr vytáhne proti Džurčenům, ale byli poraženi, Hantuozhou degradován, Džurčeni si vyžádají jeho hlavu a smlouva mírová je revidována na původní poplatky. Další první ministr. Neokonfucianismus (Zhuxiho učení) je normativním způsobem výkladu konfucianismu. Všechna ostatní myšlení v rámci konfucianismu jsou podle vlády úchylky. Vytvořeny tzv. Čtyři knihy (Konf. hovory, Mencius, Velké učení a Učení o středu) kánon -

6 základem na konfuc. akademiích a postupně jediným možným. Zhuxi nechal znovu editovat pět kanonických knih a sepsal k nim komentáře. Obr: Zhuxi Spis Jiālǐ ( rodina + spisek ) autorem Zhuxi: O všech rituálních obřadech (jak vykonat obřady, svatební obřady, zásnuby, pořební obřady atd.) normativní příručka, formuje život elity, ovlivní to i pozdější doby. Pád jižních Songů: Po pádu Džurčenům r Mongolové chtějí mír se Songy, ty to ale nechtějí. Na vině jsou první ministři, jelikož poslední císaři jsou nezletilí, vládnou první mistři. Pád dynastie už není připisován poslednímu neschopnému císaři (jako do teď) ten je cnostný, dobrý - ale mocným ministrům. Význam songské společnosti: 1. Nová literáská elita zdůrazňování individuálního studia, kutivace osobnosti základ kultivace celé společnosti. 2. Postupné odcizení od severu - ještě za Tangů je sever důležitější. Jižný Songové na jižním břehu Dlouhé řeky, mizí snaha ovládnout opět sever. S tím mizí ideál fyzicky zdatného úředníka. Ideál estéta, zženštělého, nepěstuje vojenské umění. Příslušníci elity slouží u dvora, ale i ve svých komunitách kulturní centra po celé zemi, působení v lokalitě (silné vazby) je mnohdy důležitější než působení u dvora. 3. Do elity patří i bohatí vlastníci půdy. Považují se za nóng rolníky jsou elita, mají majetek (mohou dosáhnout vzdělání), ikdyž nemají nic společného s řízením státu. Obchodní rodiny se spojují s vyššími rodinami, s úředníky, s bohatými vlastníky půdy často se spřízňují. Rodina tak vyžije tak i z něčeho jinýho než jen z úřadničení jednoho syna, každý syn dělá něco jiného více ekonomických základen rodiny. 4. Instituce charitativní statky spravuje, vlastní nějaká rodina půda, území, která produkuje pro chudší členy toho klanu drží při sobě. 5. Zavedení papírových peněz kolem r. 1000, kvalitní papír, v několika barvách, jeden papír několik šňůrek měďáků. Přejali to Mongolové a rozšířili do Asie. 6. Rozvoj díky novému zahraničnímu uspořádání, musí vyjednávat se sousedy, důležité postavení mají národy ve stř. Asii, Ujguři. Obchod velmi lukrativín, to, co Songové získají na pohraničním obchodě, plně pokryje výlohy tributu, který platí.

7 Mongolové Literatura: Jack Weatherford: Čingischán a utváření moderního světa, BBart, Praha 2006 Grollová Ivana, Zikmundová Veronika: Mongolové - Pravnuci Čingischána, Triton 2001 Původ Mongolů nejasný poprvé v 11. st., ale zprávy už za Tangů. R doloženo mongolské poselstvo do dynastie Liao, ale nejsou uváděni jako závislý kmen kitanské říše. 12. st. - na západ od Velkého Chinganu, na východ od Balchaše. Okoli nich další kmeny (Tataři, Merkité, Kereité, Najmani (hranice mezi dnešním západním Mongloskem a stř. Asií) - některá etnika mluví turkickými, některá mongolskými jazyky). Čingischán - titul přijatý na kmenové sjezdu, vl. jm. - Temüdžin, narozen asi r (nebo 1167), vládnoucí rod, ztratil otce (otráven Tatary) na cestě za nevěstou Temüdžina. 8 letý chlapec dědicem, ale nikdo ho neposlouchá, kmeny odkočují, Temüdžin a matka zůstanou někde ve stepi. Později se spoléhal na rodiné vazby, na otce nevěsty, který ho podpořil, dal mu dceru Börte podporovala ho. Získal zastání u bratra svého otce, který vládl Kereitům (turkický kmen) pomstili otce, podmanil si Tatary a další kmeny. Na přelomu 12. a 13. st. stál Čingis v čele kmenů přijali novou identitu - Mongol. Původní kmeny zničily, zbaveny velení a kmeny přijaly identitu Mongolů. Obr.: Čingischán Zavádí vojenské správy, několik stupňů, nejvyšší 10 tisíc mužu (tümen), pod nimi 1000 atd. Všechny na bázy osbního velení a osobních vztahů. Od r sjednotil celou step a je nebezpečím pro okolní státy. Zavádí institut společníků, kteří vykonávají jeho rozkazy, spravují jeho jurtu základ budoucí státní správy. Zavádí osobní gardu, garda nejvěrnějších, kteří jsou stále kolem vládce, tvoří jádro jeho armády. Důležitá kodifikace stepních zákonů zavádí tzv. jasa (zákon)/džasak (nařízení) série ediktů, potvrdil tím zákony, které měla stepní společnost, použito ve všech oblastech, kam Monogolové přišli. Dodržování se tvrdě vyžadovali, porušení (př. zabití posla atd.) = vypálení měst atd. R se vzdaly poslední kmeny Ujguři a Onguti. Mongolové se poprvé setkají s čínským způsobem vlády. R Temüdžim potvrzen na shromáždění (churiltaj) vládcem, přijímá titul Čingischán (velký chán). Velká autorita. Zachoval Mongolsko (jako dnešní stát) jako jádrovou oblast, která nepodlehla jiénmu etniku. Později jsou tam pohřbíváni háni. Možná je tam pohřben i Čingis (to se přesně neví). R cca 129 jednotek po tisíci mužů (750 tis. lidí). Jsou to i vojenské i samostatně správní jednotky. Jako zajatci více a více obyvatel z různých území, počet se zvyšuje.

8 Tažení: zahájil Čingischán, vychází z nároků jeho nejstaršího syna Džoči. Podle tradic se čeá, že nejstarší syn odejde nejdál a založí si svůj nový stát, nové uzemí, kde bude kočovat. Otcovskou jurtu dědí nejmladší syn, starší odchází. Džočimu chtěl Čingis pomoci k nějakému území někde dál Džoči je vyslán na západ, proti Najmanům, pak proti Karakitanům připojí jejich území (dnešní jižní Kazachstán), narazil na území Chórézm stř. Asie (Bukhara, Samakand), kde se Mongolům postaví r zmasakrují v Otraru mongolské a ujgurské obchodníky (byli vysláni dojednat podmnky smlouvy) vyhlášení války! Mongolové dobyjí celou střední Asii velký teror, zastrašování, vypálení měst, vyvraždění obyvatel atd. Mongolové se dostávají až k řece Indus, ale podnebí Indie kočovníkům nevyhovovalo, takže do Indie nepostupují. R povstání Tangutů hlavní armáda s Čingisem táhne sem. Dále na západ postupuje Džoči postupují do dnešního jižního Ruska, r bivta na řece Kalka poražena ruská knížata první krok k ovládnutí Rusy a k založení tzv. Zlaté hordy (jeden z nástupnických chanátů). R Čingischán umírá při obléhání tangutského hl. města nastupuje jeho třetí syn Ögödej (1. syn Džoči, 2. Čaghadaj, 3. Ögödej, 4. Toluj) v r potvrzen na churiltaji jako velký chán, vytáhne proti Číně proti Jinům, do Sečuánu (připojen r ) otvírá se cesta k invazi proti Jinům i Songům. R dokončeno dobývání severní Číny pád dynstie Jin. Ögödej dále táhne na západ. Panství Mongolů se rozděluje na 4 ulusy (=úděl), každý ze synů Čingise dostane 1 ulus: 1. Džoči dostal území nejdále na západě, dnešní jižní Rusko vznikne tam útvar Zlatá horda (později se rozpadne na Bílou hordu a Modrou hordu, na různé chanáty) Mongolové v této části Asie/Evropy až do 17. st. 2. Čaghadaj dostal území stř. Asie bývalé sovětské republiky v stř. Asii. Bývalý říše Karakitanů. Jeho potomci zde vládnou (tzv. Mongolistán) až do konce 14.st. - vystřídají je Timurovci Timug Leng (mongolský původ po matce, turkický původ po otci) jejich potomci dobývají Indii. 3. Ögödej se stává velkým chánem, sám ulus nemá, po jeho smrti jeho potomci nenastoupí na trůn a dostávají malý ulus ve stř. Asii. 4. Toluj dědí jurtu, postavení svého otce, získá oblast Mongolska a severní Čínu vzestup jeho rodiny dva z jeho synů se stávají velkými chány a další syn zakládá svůj chanát v Persii. Ögödej po rozdělení říše míří na západ chce získat nadvládu. Zájmy větví se rozcházejí, v každé oblasti je jiná společenská i ekonomická situace zájmy nejsou jednotné. Západní tažení dokáže kmeny sjednotit. V čele tažení Džočiho syn Bátu(chán) (zakladatel Zlaté hordy) problém: Džoči se nepohodne se svými bratry - je nejstarší, ale jeho matka, manželka Čingise, byla unesena Merkity (unášení manželek normální), zpět se vrátila těhotná původ Džočiho je zpochybňován. Čingischán ho ale chce jmenovat následníkem, což se bratrům nelíbí. Ögödej by tak rád ovládal i území, které získal Džoči. Postupují přes Džugarsko, na sever od Aralu, k Volze zničí říši Bulharů (město Bulgar na střední Volze) (nejspíš příbuzní evropským Bulharům, tihle byli ale muslimové) pokračují na ruská knížectví (Vladimir, Moskva není to významné knížectví) knížectví podrobena (do r. 1238). Tažení Ukrajinou (r. 1240) dobyt Kyjev (centrum Rusy). Dále do Polska a Uherska. R vpadne část vojsk do dnešního Polska přes dnešní Slezko bitva u Liegnitze (účastní se i pár českých jednotek) - Liegnitze dobyta, vypálena. Druhá část vojsk postupuje Uherskem, porazí Uherského krále. R Ögödej umírá a Mongolové jsou svoláni na churiltaj zpět do Mongloska.

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Gymnázium Jana Nerudy

Gymnázium Jana Nerudy Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Mongolsko Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Michal Brychta Obsah 1. Současné Mongolsko. 3 1.1. Obecné údaje

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Dynstie Liáo Kitani (čínsky qìdān) Dynastie Xī Xià Tanguti (čínsky dāngxiàng) Dynastie Jīn Džurčeni (čínsky Nǚzhēn) Dynastie Sòng Hanové

Dynstie Liáo Kitani (čínsky qìdān) Dynastie Xī Xià Tanguti (čínsky dāngxiàng) Dynastie Jīn Džurčeni (čínsky Nǚzhēn) Dynastie Sòng Hanové DYNASTIE LIAO, XI XIA, JIN A SONG Doporučená literatura: V. Hrdličková a Z. Hrdlička - Čína císaře Šen-Cunga A. Průšek Středověká Čína Cambridge history of China Vol. 5 10.-12. st. několik dynastií, které

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Mongolové - dokončení

Mongolové - dokončení Mongolové - dokončení Agresivní politika žádné mezinárodní smlouvy, pouze se stát podvolil nebo je Mongolové zničili. Mongolové se nezajimali, jak poddané oblasti spravovat. Vše vyplenili, vzali si umělce,

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie.

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Otázka: Umění starověké Číny Předmět: Dějepis Přidal(a): Leatham Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Náboženství, písmo, filozofie, výtvarné umění, kaligrafie Architektura,

Více

Slované na českém území a Sámova říše

Slované na českém území a Sámova říše Slované na českém území a Sámova říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0115 Slovanské kmeny, původně žijící v oblastech mezi Dunajem a Dněprem (dnešní Ukrajina a východní Polsko), během stěhování národů

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Počátky uherského státu

Počátky uherského státu Počátky uherského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0114 Maďaři patřili ke kočovným kmenům, které se pohybovaly na severu Evropy okolo řek Kamy a Visly na území dnešního Ruska. Během stěhování národů

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY OBSAH Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY Vzestup a pád novoasyrské říše 37 Úvod 37 Bilance po přelomu tisíciletí 38 Nepřímá

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Husitské období v Kadani anotace Pracovní list prohlubuje učivo o husitském hnutí v Kadani. Testovou i zábavnou formou si žáci prohlubují znalosti z období husitství v Kadani. Součástí pracovního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO Lenka Pošepná VYMEZENÍ OBLASTI Čínská lidová republika = ČÍNA Korejská lidově demokratická republika (KLDR) = SEVERNÍ KOREA MONGOLSKO Moře Fyzická geografie:

Více

Anlushanovo povstání Povstání zničeno díky: 1. Spojenectví s Ujgury 2. Jmenování vojenských guvernérů nejen

Anlushanovo povstání Povstání zničeno díky: 1. Spojenectví s Ujgury 2. Jmenování vojenských guvernérů nejen Anlushanovo povstání (čínský název pro povstání- an shi zhi luan - an, shi = rodiny, zhi = jako dnešní 的, luan = zmatek, povstání) císař uprchl do Sečuanu, musel nechat popravit svou konkubínu. Povstání

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám 1. Přiřaďte žánr k uvedeným filmovým ukázkám: a) Den, kdy začala první světová válka (2012). b) Atentát na vévodu Františka Ferdinanda d Este

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více