->Oba typy buněk mají paměť. V případě, že se v těle objeví např. stejný druh viru podruhé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "->Oba typy buněk mají paměť. V případě, že se v těle objeví např. stejný druh viru podruhé,"

Transkript

1 1 KREV Krev je hlavní součástí vnitřního prostředí organismu. Je to tekutý orgán, který má dvě složky: složku tekutou (plazma) a buněčnou (leukocyty, erytrocyty, trombocyty). 1.1 FUNKCE KRVE Transportní funkce: krev transportuje kyslík z plic ke tkáním a oxid uhličitý od tkání do plic. Stejně tak živiny (např. glukóza, aminokyseliny) k buňkám a odpadní látky (např. močovinu) od buněk do orgánů, kde se vyloučí z organizmu. Krví se také přenášejí hormony, vitamíny a elektrolyty nutné pro metabolizmus buněk. Průtokem krve orgány s vysokým metabolizmem (játra) se krev otepluje a tak se teplo rozvádí do celého organizmu, popř. je krevním oběhem zprostředkována výměna tepla mezi krví protékající kůží a zevním prostředím. Udržování homeostázy (stálost vnitřního prostředí): výměnou látek mezi krví a intersticiálním prostorem se krev podílí např. na udržení ph, rozložení elektrolytů, objemu krve apod. Obrana organizmu (nespecifická i specifická): je realizována prostřednictvím bílých krvinek, protilátkami a reakcí komplementu. Zástava krvácení: hemostatickými mechanizmy brání ztrátě krve při poranění cév. 1.2 SLOŽENÍ KRVE 1. Krevní plazma: je tekutou složkou krve. Obsahuje asi 90 % vody, dále také organické a anorganické látky. Objem plazmy u dospělého člověka je 2,5-3,35 l, což představuje zhruba 5 % tělesné hmotnosti. 2. Plazmatické bílkoviny: jsou důležitou složkou krevní plazmy- Celková hodnota bílkovin je asi 60-87g/l plazmy. Jejich funkcí je udržování stálého objemu plazmy, transport látek (nap. glukózy), udržení ph, obrana organismu a hemokoagulace). Mezi plazmatické bílkoviny řadíme: a) Albuminy b) Globuliny c) Fibrinogen (pozn. Při odstranění fibrinogenu z plazmy se stane z plazmy sérum) 3. Erytrocyty: Viz. Samostatná kapitola erytrocyty 4. Leukocyty: jsou bílé krvinky a jsou důležitou součástí imunitního systému. Vyskytují se v poměrně nižším počtu než krvinky červené, - 4 až 10 tisíc leukocytů na 1μl krve. Buňky na rozdíl od erytrocytů jaderné. Podle obsahu granul v cytoplazmě rozdělujeme leukocyty: a) Granulocyty: i. Neutrofilní granulocyty: ii. Eozinofilní granulocyty iii. Bazofilní granulocyty b) Agranulocyty i. Lymfocyty: tvoří až 30% z celkového počtu leukocytů. Jsou důležitou součástí imunitního systému. Lymfocyty můžeme dále dělit podle funkcí na lymfocyty T a B. 1.b.i.1. B-lymfocyty zajišťují tzv. buněčnou (protilátkovou) imunitu. 1.b.i.2. T-lymfocyty mají na starost celkovou regulaci imunitní odpovědi, tj. aby reakce nebyla přehnaná a aby tak nedošlo k poškození vlastního organismu. B-lymfocyty mají jedinečnou schopnost tvořit protilátky proti konkrétním choroboplodným zárodkům. ->Oba typy buněk mají paměť. V případě, že se v těle objeví např. stejný druh viru podruhé, lymfocyty si to pamatují a zvládnou zasáhnout daleko rychleji. 1

2 c) Monocyty: jsou bílé krvinky schopné fagocytózy, tedy pohlcování cizích organismů. Představují 3 8 % leukocytů. Jádro bývá oválné a většinou obsahuje 1 až 2 jadérka. V krvi cirkulují 12 hodin i několik dní. Poté se přesouvají do tkání, kde se diferencují na makrofágy. Monocyty hlídají výskyt cizorodého materiálu. Umí vystavit bakteriální antigen a takto "oznámit" zbývající leukocytům přítomnost nepřítele. d) Trombocyty: jsou krevní destičky a jsou nejmenší formované krevní elementy. Jsou bezjaderné a mají diskovitý tvar. Normální počet trombocytů v 1μl krve je tisíc. Množství destiček je celý život stejný, ale musí se neustále obměňovat, protože jejich životnost není nejdelší, jen asi 9 12 dní. V cirkulaci se nachází přibližně dvě třetiny z celkového počtu trombocytů, zbytek je sekvestrován ve slezině. Krevní destičky vznikají odštěpením cytoplazmy megakaryocytů, které najdeme v kostní dřeni. Alfa-granula trombocytů obsahují některé faktory, které se uplatňují při hemokoagulaci a také homeostáze. Obrázek 1 Vývoje jednotlivých krevních elementů z multipotentní buňky 1.3 VLASTNOSTI KRVE Krev je červená, neprůhledná a vazká tekutina. Je to suspenze buněčných elementů - červených a bílých krvinek a destiček v krevní plazmě. Vzhledem ke tvarové přizpůsobivosti krevních buněk se do určité míry podobá emulzi. Objem krve činí 4-6l. Ženy mají o něco méně krve (ve vztahu k tělesné hmotnosti) než muži. Tento rozdíl vzniká v pubertě a je způsoben především tím, že muži mají více červených krvinek než ženy. HEMATOKRIT: Méně než polovina celkového objemu krve zaujímají červené krvinky. Tuto hodnotu označujeme jako hematokrit (tj. podíl erytrocytů na objem krve) : činí u zdravého dospělého muže 0,42-0,52 a u ženy, která má méně erytrocytů, 0,37-0,47. Za fyziologických podmínek stoupá hematokrit při delším pobytu ve velké nadmořské výšce. Hematokrit se zjišťuje centrifugováním nesrážlivé krve v úzkých kalibrovaných zkumavkách. Poskytuje nejen informaci o vztahu mezi objemem červených krvinek a plazmy, ale je spolu s dalšími údaji (počet erytrocytů, množství hemoglobinu) základem pro výpočet důležitých krevních hodnot. 2

3 Obrázek 2 Vlevo: Sedimentovaná krev složení Vpravo: stav hematokritu při onemocnění (buffy coat=bílé krvinky a krevní destičky) 2 KREVNÍ SKUPINY 2.1 ÚVOD: Objev krevních skupin patří mezi významné objevy lékařství počátku 20. století. Jako první objevil krevní skupiny (přesněji krevní skupiny AB0 systému) vídeňský lékař Karl Landsteiner již v roce 1900 (identifikoval však pouze 3 skupiny). Za svůj objev obdržel v roce 1930 Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Spolu s Alexandrem Wienerem se podílel i na objevu Rh systému v roce Objev krevních skupin je však pevně spjat i se jménem českého lékaře Jana Janského ( ). Jan Janský jako první zjistil, že člověk má jednu ze 4 krevních skupin (jako první tedy popsal všechny 4 skupiny), a to na základě křížových pokusů s krevními séry. Bez ohledu na objevitele - tento poznatek měl obrovský význam pro transfuze, které postupem času přestaly být smrtelným rizikem pro pacienta. 2.2 URČENÍ KREVNÍ SKUPINY Na membránách erytrocytů se vyskytují různé antigeny bílkovinné podstaty zvané aglutinogeny (příslušné reakce s těmito antigeny způsobují shlukování - aglutinaci - krve). Nejvýznamnější jsou právě aglutinogen A a aglutinogen B. Podle toho, které z těchto aglutinogenů jsou přítomny, se určuje krevní skupina: Skupina A - Tvoří se pouze aglutinogen A. Skupina B - Tvoří se pouze aglutinogen B. Skupina AB - Tvoří se oba aglutinogeny. Skupina 0 - Netvoří se žádný aglutinogen. (Přesněji řečeno - netvoří se aglutinogen (antigen) A nebo B. Nalézt zde však můžeme tzv. antigen H, což je vlastně prekurzor pro antigen A i B. V některých textech je proto skupina 0 nazývána skupinou H) 3

4 Obrázek 3 Rozdělení krevních skupin - antigenů a protilátek V krevní plazmě jsou naopak obsaženy bílkovinné protilátky zvané aglutininy (anti-a, anti-b). O tom, které typy protilátek jsou v krvi obsaženy, opět rozhoduje krevní skupina člověka: Skupina A - Tvoří se pouze aglutinin anti-b. Skupina B - Tvoří se pouze aglutinin anti-a. Skupina AB - Netvoří se žádný aglutinin. Skupina 0 - Tvoří se oba aglutininy (tj. anti-a i anti-b). Pokud při transfúzi dostane pacient s krevní skupinou A sérum od dárce s krevní skupinou B, začnou pacientovy anti-b protilátky shlukovat krev a pacient pravděpodobně zemře. Vzhledem k několika dalším faktorům, neplatí ani známá poučka o krevní skupině 0 jako o univerzálním dárci, či o krevní skupině AB jako o univerzálním příjemci (pokud se jedná o transfúzi plné krve). Pro účely transfúze je dnes vyšetření kompatibility mnohem složitější a zahrnuje i další antigenní systémy. 4

5 Přehled reakcí sklíčkové metody pro všechny krevní skupiny: 5

6 Příklad na určení krevních skupin jednoduchou sklíčkovou metodou na určení pouze ABO typu krve. Testovanou krev smícháme s jednotlivými séry. Výsledek dopadle takto: Obrázek 4 Modré sérum obsahující Anti-A protilátky, žluté sérum obsahující Anti-B protilátky, čiré sérum Anti -A i Anti-B. Testovaná krev je skupiny A Vysvětlení: V prvním (modrém) vzorku probíhá aglutinace krve smíchaném se sérem Anti-A (to znamená, že sérum obsahuje protilátku, která reaguje s aglutinogeny přítomnými na povrchu erytrocytů ve zkoumané krvi). Aglutinogen zkoumané krve reaguje právě s protilátku, kterou krev sama v sobě neobsahuje reagovat tedy může v anti-a séru skupina A a AB, protože obě v sobě anti-a protilátku mít nemohou, to by totiž znamenalo, že by měly v sobě protilátky proti vlastním anglutinogenům typu A). V druhém (žlutém) vzorku aglutinace neproběhla. To znamená, že krev, kterou jsme do vzorku nakapali v sobě má aglutinogen typu A, a ten s protilátkou v séru nereaguje reagovat v tomto případě, by mohla pouze skupina B a AB kde by s protilátkou Anti-B reagovaly aglutinogeny typu B. Protože, ale reakce neproběhla tak možnou krví jsou pouze A nebo O. Třetí (čirý) vzorek obsahuje sérum anti-a i Anti-B to znamená, že má protilátky proti aglutinogenu A i B. Reakce zde opět proběhla a krev aglutinuje. Jediná krevní skupina, u které neprobíhá žádná reakce na anti-a i Anti-B protilátky zároveň je skupina O. Protože ale reakce proběhla tak možné krevní skupiny jsou A,B i AB. Z popisu reakcí jednotlivých sér je vidět že v prvním séru mohla reagovat skupina A, AB, v druhém A a O a ve třetím A,B a AB. Jediná krevní skupina, která vyhovuje požadavku všech tří sér je skupina A. 2.3 DĚDIČNOST KREVNÍCH SKUPIN U dědičnosti se uplatňují různé alely jednoho genu. Alely podmiňující tvorbu aglutinogenu (buď A nebo B) jsou dominantní vůči alele, která nepodmiňuje tvorbu žádného aglutinogenu. Mezi sebou jsou kodominancí: Fenotyp - krevní skupina A - Genotyp AA nebo A0 Fenotyp - krevní skupina B - Genotyp BB nebo B0 Fenotyp - krevní skupina AB - Genotyp AB Fenotyp - krevní skupina 0 - Genotyp 00 V některých případech tedy můžeme vyloučit rodičovství na základě znalosti krevních skupin rodičů a dítěte. V praxi známe ovšem pouze fenotyp, nikoli genotyp jedince - tudíž musíme uvažovat všechny možné genotypy, určující daný fenotyp. Máme následující možnosti: 6

7 Otec A B AB O Matka A A,0 A,B,AB,0 A,B,AB A,O B A,B,AB,0 B,0 A,B,AB B,0 AB A,B,AB A,B,AB A,B,AB A,B O A,0 B,0 A,B 0 Obrázek 5 Dědičnost krevních skupin 2.4 RH FAKTOR Kromě systému antigenů AB0 se rozlišuje ještě velké množství dalších systémů (Rh, MNSs, Lewis, P atd.). Nejznámější je systém Rh, objevený Wienerem na základě pokusu s krví opice druhu Maccacus Rhesus. Podle tohoto systému dělíme osoby na Rh positivní (Rh+) a Rh negativní (Rh-). Význam zde mají zejména antigeny C, D, E / c, d, e. Rozhodující je vliv antigenu D. Pokud je u jedince přítomen antigen D - je jedinec Rh pozitivní. Jedinci s antigenem d jsou Rh negativní (ve skutečnosti d není specifický antigen - vyjadřuje se tak nepřítomnost antigenu D). Protilátky proti Rh pozitivní skupině (anti-d protilátky) se u Rh negativného jedince nevyskytují přirozeně (na rozdíl od AB0 systému), ale objeví se až v případě imunizace jedince Rh pozitivní krví (např. při nevhodné transfuzi nebo při inkompatibilním těhotenství - viz dále). V ČR jsou přibližně čtyři pětiny obyvatelstva Rh pozitivní. Na dědičnosti Rh systému se podílí dva geny: RHD, který určuje přítomnost / nepřítomnost antigenu D, a RHCE, který určuje antigeny C/c a E/e. Jak již bylo řečeno, pro Rh+ fenotyp je rozhodující přítomnost antigenu D. Můžeme tedy zjednodušeně říci, že Rh+ se dědí dominantně a osoby Rh negativní jsou recesivní homozygoti: Rodiče Rh+ X Rh+ = Dítě Rh+ nebo Rh- Rodiče Rh+ X Rh- = Dítě Rh+ nebo Rh- Rodiče Rh- X Rh- = Dítě pouze Rh- 2.5 HEMOLYTICKÁ NEMOC NOVOROZENCŮ (FETÁLNÍ ERYTROBLASTÓZA) Při inkompatibilním těhotenství, kdy matka je Rh-, zatímco dítě zdědilo po otci Rh+, dochází k Fetální erytroblastóze. Fetální erytroblastóza (nyní označovaná jako hemolytická nemoc novorozenců) je stav, kdy matčin imunitní systém bojuje proti plodu (plod je Rh+, matčin imunitní systém tento antigen nezná a považuje jej za cizorodý), začne vytvářet protilátky, které u plodu způsobí různé formy novorozenecké žloutenky (rozklad krve), v horším případě také různé nervové poruchy. První těhotenství většinou rizikové nebývá (díky placentární bariéře nedochází k mísení krve matky s krví plodu), krev novorozence se do matčina oběhu dostane až při samotném porodu. Ovšem toto množství stačí k imunizaci matky, proto každé další nekompatibilní těhotenství by bylo mnohem rizikovější. V současné době se tomuto zamezuje podáváním anti-d protilátek do 72h po porodu (případně i po potratu nebo po provedení amniocentézy). V patogenezi této choroby se však může uplatňovat i inkompatibilita v jiných krevně - skupinových systémech. 2.6 PODSKUPINY 7

8 Antigenita u skupiny A nemusí být jednotná. Rozlišujeme několik podskupin (A1 - A6) podle antigenity těchto skupin (nejsilnější antigenitu a tudíž nejsilnější reakci s anti-a protilátkami má skupina A1, nejslabší A6). Nižší antigenita je podmíněna nižším procentuálním zastoupením erytrocytů s antigenem A (zbylé erytrocyty mají pouze antigen H). Obdobná je situace u skupiny B. V případě skupiny AB rozlišujeme podskupiny rovněž - můžeme se setkat například se skupinou A2B1. 3 ERYTROCYTY 3.1 VLASTNOSTI ERYTROCYTŮ: Erytrocyty jsou bezjaderné krevní buňky bikonkávního tvaru, v průměru mají 7,2 μm (7,0-7,5 μm). Jejich tloušťka se pohybuje od 0,8 μm v nejtenčím místě (ve středu) do 2,1 μm v nejtlustším místě buňky (na okrajích), což podmiňuje jejich typické centrální projasnění. Objem erytrocytu (MCV) je fl. Pokud mají erytrocyty průměr větší než 8 μm a MCV větší než 96 fl, mluvíme o makrocytech. Jestliže je průměr menší než 6 μm a MCV menší než 84 fl jedná se o mikrocyty. Obrázek 6 Tvar a velikost erytrocytů Normální počet červených krvinek je u dospělého muže 5,5 milionů v mm 3 nebo 4,3-5,3 x /l, u ženy 4,8 milionů v mm 3 nebo 3,8-4,8 x /l. Pohlavní rozdíly jsou dány vlivem pohlavních hormonů ( testosteronu a estrogenu ) na erytropoetin. Při objemu krve 5 litrů činí celkový počet červených krvinek okolo 25 x Erytrocyty jsou značně deformovatelné, tato deformovatelnost je podkladem pro relativně malou viskozitu proudící krve v malých cévách (při pomalém toku naopak dochází k penízkovatění). Průměrná délka života je dní a odbourávání starých erytrocytů se uskutečňuje hlavně ve slezině. 3.2 STAVBA ERYTROCYTŮ Povrch erytrocytů je určen buněčnou membránou, která zprostředkovává výměnu látek mezi červenou krvinkou a okolním prostředím, a také tvoří částečnou bariéru proti pronikání rozpuštěných látek. Samotná membrána se skládá z lipidové dvojvrstvy a asymetricky uspořádaných proteinů. Také oligosacharidové jednotky, vázané na bílkoviny a lipidy, které tvoří zevní povrch membrány. Bílkoviny buněčné membrány (membránový skelet) umožňuje deformaci červených krvinek při průchodu kapilárami. Na vnějším povrchu membrány jsou lokalizovány aglutinogeny, glykoproteiny a glykolipidy), které určují antigenní vlastnosti erytrocytů. 8

9 Hlavní stavební služkou erytrocytů je červené barvivo - HEMOGLOBIN - který tvoří 95% sušiny. Je schopen reverzibilně vázat a uvolňovat kyslík a oxid uhličitý. V 1 litru krve je g Hb a 1g Hb váže 1,34 ml kyslíku 3.3 ERYTROPOÉZA - TVORBA NOVÝCH ERYTROCYTŮ: U dospělých se uskutečňuje výhradně v červené kostní dřeni z pluripotentní kmenové buňky. Přes několik mezistupňů se dostanou do stavu tzv. normoblastů a nakonec v retikulocyty, které se dostávají do krve. Retikulocyt tvoří asi 1-5% erytrocytů, během jednoho dne ztratí své mitochondrie a ribosomy a dozrávají v erytrocyty. Erytropoézu řídí hormon erytropoetin, který je uvolňovaný v ledvinách. Počet erytrocytů je u dospělého člověka velmi stálá hodnota, která se mění jen v nepatrném rozmezí. Zvýšení červených krvinek nad horní hranici nazýváme HYPERERYTROCYTOZA (polycytemie) a naopak úbytek pod dolní hranici je ERYTROCYTOPENIE (oligocytemie), která také znamená úbytek i hemoglobinu v krvi (anemie). (->viz obrázek u hematokritu.) Silným podnětem pro zvýšení počtu erytrocytů, je ale také pokles parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi. Mimo specifické mikroprostředí jsou pro tvorbu červených krvinek nezbytné tyto látky. a) Aminokyseliny (zdrojem jsou endogenní i exogenní bílkoviny) b) Železo (pro tvorbu hemu). Nejvíce železa je obsaženo v mase. Železo z potravy se resorbuje ve ferro podobě v horních částech tenkého střeva. Krví (veferri podobě) je transportováno do místa tvorby erytrocytů navázáno na transferin. Jiným zdrojem je železo z rozpadlých erytrocytů. c) Kyseliny listová (obsažená v zelenině, ovoci, v játrech) je nutná pro syntézu DNK. d) Kobalamin (vitamin B12 obsažený v živočišných bílkovinách) je důležitý pro syntézu nukleových kyselin jak červených krvinek, tak bílých krvinek. Jeho využití v organizmu je závislé na přítomnosti vnitřního faktoru. Vnitřní faktor je specifický glykoprotein, tvořený parietálními buňkami žaludeční sliznice. Vitamin B12 se musí před resorpcí navázat na vnitřní faktor, pro který mají buňky sliznice ilea specifický receptor. Pro resorpci je kobalamin ke tkáním dopravován navázaný na plazmatický protein (transkobalamin). Při nedostatku kobalaminu ( nejčastěji z nedostatku vnitřního faktoru ) vzniká anemie. 9

10 Obrázek 7 Mechanismus účinku erytropoetinu na buněčné úrovni. Vazbou na receptor lokalizovaný na membráně prekurzorových buněk spustí erytropoetin kaskádu reakcí vedoucí ke zvýšenému přežívání, proliferaci a diferenciaci v erytrocyty. Za jeho nepřítomnosti nekurzorové buňky umírají. 3.4 FUNKCE ERYTROCYTŮ: 1. Transport O2 A CO2 mezi plícemi a tkáněmi: 2. Pufrovací systém hemoglobin v erytrocytech je schopen pufrovat výkyvy ph 3. Udržování viskozity krve 4. Ochrana před volnými radikály antioxidační systémy vychytávají a neutralizují ROS a RNS 10

11 3.5 HEMOGLOBIN Hemoglobin je jedna z nejvýznamnějších molekul živočišné říše a patří mezi chromoproteiny. Je to konjugovaná bílkoviny, která je tvořena čtyřmi podjednotkami. Každá podjednotka je tvořena z prostetické skupiny HEM s centrálně uloženým dvojmocným železem a váže kyslík) A z globinu, který váže oxid uhličitý a je tvořen polypeptidovými řetězci, kdy vždy dva a dva řetězce jsou stejné. Jednotlivé typy řetězců se liší sekvencí aminokyselin, jichž je v každém řetězci okolo 140. Stavba polypeptidových řetězců (např.,,, ) určuje typ hemoglobinu. Obrázek 8 Stavba hemoglobinu Tvorba hemu (protoporfyrinu IX s centrálně uloženým dvojmocnýcm železem) je zahájena v mitochondriích kondenzací glycinu a sukcinyl koenzymu A. Vzniká kyselina aminolevulová, která je základem pro syntézu protoporfyrinu IX v cytoplazmě. Globinové řetězce jsou syntetizovány na základě genetické informace ribosomy. 1. Typy hemoglobinu: V průběhu vývoje člověka se postupně vytváří několik různých typů hemoglobinu vzhledem k různým podmínkám sycení hemoglobinu kyslíkem (parciální tlak kyslíku). V průběhu embryonálního vývoje to jsou: a. Embryonální hemoglobiny GOWER 1 a GOWER 2, ve kterých jsou zastoupeny řetězce a. Gower 1 je 4 tetraner, Gower 2 má formuli 2,2. b. V období fetálního vývoje je přítomen fetální hemoglobin (HbF), má dva řetězce a 2 (2 2). Tento fetální hemoglobin je po narození nahrazen hemoglobinem dospělého člověka typu HbA (2 2) a je obsažen v krvinkách dospělého člověka. 2. Deriváty hemoglobinu: Podle látky, která se na hemoglobin naváže, rozeznáváme různé deriváty hemoglobinu a. oxyhemoglobin: na 1 molekulu hemoglobinu se mohou navázat čtyři molekuly kyslíku. Navázání jedné molekuly kyslíku zrychluje vazbu dalších kyslíkových molekul (alosterický efekt). Vazba kyslíku je reverzibilní. Změnou pco2 (vzestup), ph (pokles) a vyšší teplotou, afinita kyslíku k hemoglobinu klesá a kyslík se může z hemoglobinu uvolnit. Opačná situace afinitu hemoglobinu ke kyslíku zvyšuje. 11

12 b. karbaminohemoglobin: sloučenin vzniká vazbou hemoglobin(nh2 skupiny globinových rětězců) s oxidem uhličitým. Také tato vazba je reverzibilní. Deoxygenovaný hemoglobin váže snadněji oxid uhličitý. c. karboxyhemoglobin: sloučenina vzniká vazbou hemoglobinu s oxidem uhelnatým. Afinita hemoglobinu k oxidu uhelnatému je vyšší než ke kyslíku. Malé množství CO ve vdechovaném vzduchu může zabránit vazbě hemoglobinu s kyslíkem a vznikne smrtelná otrava CO. d. methemoglobin: vzniká působením oxidačních činidel na hemoglobin. Dvojmocné železo se mění na trojmocné a hemoglobin ztrácí schopnost reverzibilně vázat a uvolňovat kyslík. 3.6 ZÁNIK ERYTROCYTŮ Doba života červených krvinek je okolo 120 dnů. Hlavní příčinou stárnutí je ztráta aktivity enzymů, nutných pro transport látek přes membránu a pro metabolické děje, vyvolává působením nahromaděných kyslíkových radikálů. Klesá schopnost deformace červených krvinek a staré krvinky jsou ve slezinových sinusech odstraňovány z oběhu a degradovány. Fragmenty jsou odbourávány v retikuloendotelovém systému (RES) sleziny, jater, kostní dřeni aj. Porušením membrány erytrocytů (hemolýza) se uvolní Hb a je metabolizován na globin - je to enzym rozložen na jednotlivé aminokyseliny, z hemu, působením hemoxygenózy je uvolněno železo z Hb a je znovu použito k syntéze nového hemoglobinu. Degradační produkt hemu biliverdin je redukován na bilirubin, který je transportován v plazmě navázaný na albumin do jater. A ve formě žlučového barviva je secernován do žluče a vylučuje se do tenkého střeva. V tlustém střevě z něho vznikají sterkobilinogen a urobilinogen. Po přeměně na sterkobilin a urobilin se vylučuje stolící a močí z těla ven. Sedimentace, hemolýza v příštím praktiku. 12

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS Úkol č.1: Sestavte kombinační čtverce pro následující hybridizace jedinců. Uveďte jejich genotypové a fenotypové štěpné poměry. Fenotypové štěpné

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY

OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY obr. č. 1 TĚLNÍ TEKUTINY tkáňový mok, krev a míza = tekutá tkáň funkce: zajišťují stálost vnitřního prostředí úprava koncentrace rozpuštěných látek, ph, teploty TĚLNÍ TEKUTINY

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o složení a funkci tělních tekutin.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o složení a funkci tělních tekutin. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o složení a funkci tělních tekutin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Krev, složení krve, formované krevní elementy

Krev, složení krve, formované krevní elementy Krev, složení krve, formované krevní elementy Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 5.11.2013 SLOŽENÍ Celkový objem krve

Více

(II.) Určení krevní skupiny sklíčkovou metodou

(II.) Určení krevní skupiny sklíčkovou metodou (I.) Stanovení červeného krevního obrazu (II.) Určení krevní skupiny sklíčkovou metodou Fyziologie I - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych Červená krvinka erytrocyt (ery) bezjaderná

Více

Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí homeostázu

Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí homeostázu Otázka: Tělní tekutiny Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí

Více

Krev- sanguis. Tekutina těla Tekutá část krevní plazma Pevná část krevní elementy - erytrocyty - leukocyty - trombocyty Hematokrit - poměr

Krev- sanguis. Tekutina těla Tekutá část krevní plazma Pevná část krevní elementy - erytrocyty - leukocyty - trombocyty Hematokrit - poměr Krev- sanguis Tekutina těla Tekutá část krevní plazma Pevná část krevní elementy - erytrocyty - leukocyty - trombocyty Hematokrit - poměr Celkové množství krve -8-9% celkové tělesné váhy Normální objem

Více

Krev hem, hema sanquis

Krev hem, hema sanquis Krev Krev hem, hema - řec., sanquis - lat. Opakování: Vnitřní prostředí člověka - musí být stálé. Tekutiny sloužící metabolismu: - krev (přenos plynů, živin atd.) - tkáňový mok (metabolismus buněk) - lymfa

Více

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY Krev literatura : Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka. Praha, Epava, 1998. Machová,J.: Biologie člověka pro učitele. Praha, Karolinum, 2002. : Somatologie. Praha, Epava, 2004. Krev: charakteristika

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Otázka: Tělní tekutiny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kabala

Otázka: Tělní tekutiny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kabala Otázka: Tělní tekutiny Předmět: Biologie Přidal(a): Kabala Hlavní složkou je voda. Je v ní rozpuštěno mnoho anorganických a organických látek. Voda je prostředím, ve kterém probíhají všechny biologické

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_TĚLNÍ TEKUTINY_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Imunologie krevní skupiny 109.3059

Imunologie krevní skupiny 109.3059 Imunologie krevní skupiny 109.3059 Strana 1 z 22 SIMULAČNÍ SOUPRAVA PRO AB0 & Rh TYPIZACI KRVE Strana 2 z 22 SOMERSET educational (Pty) LTD SIMULOVANÉ SOUPRAVY PRO STANOVENÍ KREVNÍ SKUPINY AB0 a Rh FAKTORU

Více

Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.10 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Krev přednáška 1 fyzioterapie

Krev přednáška 1 fyzioterapie Krev přednáška 1 fyzioterapie Mgr. Helena Smítková Krev I 1 Krev Suspenze formovaných krevních elementů v plasmě (RBC, WBC, TRO) Dospělý 4,5-6 litrů (7-10% hmotnosti) Transport: O2, CO2, živiny glc, AK,

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

1. Transportní zahrnuje přenos různých látek do celého těla a mezi jednotlivými orgány

1. Transportní zahrnuje přenos různých látek do celého těla a mezi jednotlivými orgány Krev Krev tekutá tkáň složená z krevních elementů a plazmy. - celkový objem krve 4,5 6 litrů - tvoří 6-8% celkové tělesné hmotnosti - relativně více u mužů Důležitý je objemový podíl tzv. formovaných elementů

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev. Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky

Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev. Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky KREVNÍ BUŇKY Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky 4,5 až 5 mil./mm3 Bezjaderné, ploché okrouhlé buňky, piškotovitý tvar, uprostřed

Více

Krev a tělesné tekutiny

Krev a tělesné tekutiny Krev a tělesné tekutiny Fyziologie člověka MUDr Dagmar Brančíková, Mgr.Jana Javora Email: jajavora@seznam.cz Krev Normální objem- normovolemie 4,5-6 litrů Snížení objemu : dehydratace (krvinek stejně,

Více

Krevní skupiny - přehled

Krevní skupiny - přehled Krevní skupiny Krevní skupiny - přehled antigeny erytrocyty osoba A osoba B cizí antigeny protilátky osoba A osoba B Krevní skupiny - přehled 001 ABO ABO 014 Dombrock DO 002 MNS MNS 015 Colton CO 003 P

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané kapitoly z

Více

Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1. Mezi funkce oběhové soustavy patří: a) rozvádění živin a plynů a ochrana proti chorobám b) rozmnožování c) růst organismu d) kostnatění 2. Množství krve dospělého člověka

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

glutamine.php ší šířenší

glutamine.php ší šířenší KREV FUNKCE KRVE TRANSPORTNÍ REGULAČNÍ OBRANNÁ 1 SLOŽENÍ KRVE Ø dospělý člověk má 5 litrů krve (= 8% těl. hmotnosti) PLAZMA LEUKOCYTY ERYTROCYTY TROMBOCYTY PLAZMA www.abcbodybuilding.com/ glutamine.php

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány IMUNOGENETIKA I Imunologie nauka o obraných schopnostech organismu imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány lymfatická tkáň thymus Imunita reakce organismu proti cizorodým

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

Morfologie krvinek 607

Morfologie krvinek 607 Morfologie krvinek 607 Krev Objem krve přibližně 5,5 L Hematokrit - objem erytrocytů v procentech: 35 45% u žen, 40 50% u mužů 1% leukocyty a trombocyty (buffy coat) Zbytek plasma (voda, anorganické soli,

Více

Biologie zadání č. 1

Biologie zadání č. 1 Biologie zadání č. 1 Otázky za 3 body 1. Pojmem vitální kapacita plic označujeme: a) objem vzduchu v horních dýchacích cestách b) objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu c) objem vzduchu vydechnutý

Více

Hemoglobin N N. N Fe 2+ Složená bílkovina - hemoprotein. bílkovina globin hem: tetrapyrolové jádro Fe 2+

Hemoglobin N N. N Fe 2+ Složená bílkovina - hemoprotein. bílkovina globin hem: tetrapyrolové jádro Fe 2+ Hemoglobin 1 Hemoglobin Složená bílkovina - hemoprotein bílkovina globin hem: tetrapyrolové jádro Fe 2+! Fe 2+ 2 Hemoglobin je tetramer 4 podjednotky: podjednotky a a b b a a b HBA - složení a 2 b 2 (hlavní

Více

MUDr. Kissová Jarmila, Ph.D. Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr. Kissová Jarmila, Ph.D. Oddělení klinické hematologie FN Brno MUDr. Kissová Jarmila, Ph.D. Oddělení klinické hematologie FN Brno Krvetvorba představuje proces tvorby krvinek v krvetvorných orgánech Krvetvorba je nesmírně komplikovaný, komplexně řízený a dodnes ne

Více

Krevní skupiny a jejich genetika. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Krevní skupiny a jejich genetika. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Krevní skupiny a jejich genetika KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Systém AB0 V lidské populaci se vyskytují jedinci s krevní skupinou A, B, AB a 0. Jednotlivé krevní skupiny se od sebe liší tím zda erytrocyty

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve Laboratorní vyšetření krve = zdroj cenných informací pro správné určení diagnózy Analýza: Plné krve Plazmy Séra Odběr žilní krve

Více

Teoretická část Stanovení červeného obrazu krevního

Teoretická část Stanovení červeného obrazu krevního Teoretická část Stanovení červeného obrazu krevního Krev a její komponenty Krev je tělesná tekutina tvořená suspenzí krevních elementů v krevní plazmě. Jedná se o vysoce specializovanou tkáň, tvořící 7-8%

Více

FYZIOLOGIE I. Martina Novotná. Konzultační hodiny: Po: Čt:

FYZIOLOGIE I. Martina Novotná. Konzultační hodiny: Po: Čt: FYZIOLOGIE I Martina Novotná Konzultační hodiny: Po: 10.30 12.00 Čt: 11.15 12.00 novotna@fsps.muni.cz www.fsps.muni.cz/~novotna FYZIOLOGIE TĚLNÍCH TEKUTIN KREV HOMEOSTÁZA IMUNITNÍ SYSTÉM FYZIOLOGIE TĚLNÍCH

Více

Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ ) 1

Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ ) 1 Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Extracelulární Intracelulární U dospělého člověka voda tvoří až 66% hmotnosti ( čím víc tukové tkáně, tím míň vody) novorozenec

Více

FUNKCE KRVE TRANSPORTNÍ OBRANNÁ

FUNKCE KRVE TRANSPORTNÍ OBRANNÁ KREV FUNKCE KRVE TRANSPORTNÍ REGULAČNÍ OBRANNÁ SLOŽEN ENÍ KRVE Ø dospělý člověk k mám 5 litrů krve (= 8% těl. t hmotnosti) PLAZMA LEUKOCYTY ERYTROCYTY TROMBOCYTY www.abcbodybuilding.com/ glutamine.php

Více

(Haima, Sanquis) I. Kvantitativní a kvalitativní znaky krve. II. Glykémie. III. Srážení krve

(Haima, Sanquis) I. Kvantitativní a kvalitativní znaky krve. II. Glykémie. III. Srážení krve KREV (Haima, Sanquis) I. Kvantitativní a kvalitativní znaky krve II. Glykémie III. Srážení krve HLAVNÍ FUNKCE KRVE 1. Výměna O 2 a CO 2 2. Výměna živin a odpadních látek 3. Transport hormony, sekretované

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Obecné vlastnosti FYZIOLOGIE KRVE. Bílkoviny krevní plasmy 25.2.2015. Anorganické látky KREVNÍ PLASMA. Další organické součásti krevní plasmy

Obecné vlastnosti FYZIOLOGIE KRVE. Bílkoviny krevní plasmy 25.2.2015. Anorganické látky KREVNÍ PLASMA. Další organické součásti krevní plasmy Obecné vlastnosti FYZIOLOGIE KRVE -suspenze buněčných elementů (krvinek červených, bílých, destiček) v krevní plasmě; -objem krve-7-10% těl. hmotnosti, tj. cca 5-6 l u dospělého člověka; -výměna červených

Více

Krvetvorba. doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. Ústav patologické fyziologie LF MU CZ.1.07/2.2.00/

Krvetvorba. doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. Ústav patologické fyziologie LF MU CZ.1.07/2.2.00/ doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. Ústav patologické fyziologie LF MU Krvetvorba CZ.1.07/2.2.00/28.0041 Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

Více

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 necas@cesnet.cz Sylabus přednášky Anémie 1 1. Co je anémie 2. Co způsobuje anémii 3. Anemický syndrom 4. Klasifikace anémií 4. Shrnutí podstatných informací 1. Co je anémie? Anémie

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB (ACD anemia of chronic disease) seminář Martin Vokurka 2007 neoficiální verze pro studenty 2007 1 Proč se jí zabýváme? VELMI ČASTÁ!!! U hospitalizovaných pacientů je po sideropenii

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

Test krev. 2. Jaký iont obsahuje hemoglobin? a) Ca2+ b) Fe2+ c) Mg2+ d) CO2-

Test krev. 2. Jaký iont obsahuje hemoglobin? a) Ca2+ b) Fe2+ c) Mg2+ d) CO2- Test krev 1. Co neplatí o červených krvinkách? a) jsou jaderné b) vznikají v červené kostní dřeni c) mají životnost 120 dní d) zanikají ve slezině a v játrech 2. Jaký iont obsahuje hemoglobin? a) Ca2+

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Protinádorová imunita. Jiří Jelínek

Protinádorová imunita. Jiří Jelínek Protinádorová imunita Jiří Jelínek Imunitní systém vs. nádor l imunitní systém je poslední přirozený nástroj organismu jak eliminovat vlastní buňky které se vymkly kontrole l do boje proti nádorovým buňkám

Více

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Obranné mechanismy organismu, imunita Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Prosinec 2010 Mgr. Radka Benešová IMUNITNÍ SYSTÉM Imunitní systém

Více

Otázka: Cévní soustava, krev. Předmět: Biologie. Přidal(a): Petra. Krev. funkce - vede dýchací pliny. - rozvádí živiny, odvádí zplodiny

Otázka: Cévní soustava, krev. Předmět: Biologie. Přidal(a): Petra. Krev. funkce - vede dýchací pliny. - rozvádí živiny, odvádí zplodiny Otázka: Cévní soustava, krev Předmět: Biologie Přidal(a): Petra Krev funkce - vede dýchací pliny - rozvádí živiny, odvádí zplodiny - rozvádí hormony - podílí se na udržování stálé tělesné teploty - obrana

Více

Aglutinace Mgr. Jana Nechvátalová

Aglutinace Mgr. Jana Nechvátalová Aglutinace Mgr. Jana Nechvátalová Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně Aglutinace x precipitace Aglutinace Ag + Ab Ag-Ab aglutinogen aglutinin aglutinát makromolekulární korpuskulární

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_88_Oběhová soustava II. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_88_Oběhová soustava II. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_88_Oběhová soustava II. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Funkce krve: transportní - přenos dýchacích plynů, živin odpadových látek

Funkce krve: transportní - přenos dýchacích plynů, živin odpadových látek KREV Funkce krve: transportní - přenos dýchacích plynů, živin odpadových látek homeostatická - udržení stálosti vnitřního prostředí (teploty, ph, koncentrace iontů, objemu; hemostáza) obranná - obrana

Více

Biochemie krevních elementů I SFST-179 Vladimíra Kvasnicová

Biochemie krevních elementů I SFST-179 Vladimíra Kvasnicová Biochemie krevních elementů I SFST-179 Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://www.biosbcc.net/doohan/sample/htm/blood%20cells.htm (březen 2007) Počet krevních elementů erytrocyty 4-6 x 10 6 / µl

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ Proteiny funkce Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek proteiny 22.7.2012 3. ročník čtyřletého G Procvičování struktury a funkcí proteinů

Více

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - St?eda, Zá?í 10, 2014 http://biologie-chemie.cz/telni-tekutiny-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: T?lní tekutiny P?edm?t: Biologie

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11 RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Rozšiřuje přednášky: Stavba cytoplazmatické membrány Membránový

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dr. Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Dr. Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Dr. Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Krvetvorba představuje proces tvorby krvinek v krvetvorných orgánech Krvetvorba je nesmírně komplikovaný, komplexně řízený a dodnes ne zcela dobře

Více

Krev- její skupiny a darování

Krev- její skupiny a darování STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTIKY A CHEMIE OLOMOUC Krev- její skupiny a darování Jan Jánský Filip Vočka 5.10.2009 Dokument obsahuje základní poznatky o krvi, krevních skupinách, výzkumu a Janu Jánském. Jan Jánský

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

BILIRUBIN a IKTERUS. Vznik a metabolismus bilirubinu:

BILIRUBIN a IKTERUS. Vznik a metabolismus bilirubinu: Vznik a metabolismus bilirubinu: BILIRUBIN a IKTERUS Až 80% bilirubinu vzniká rozpadem hemu ze stárnoucích červených krvinek. Zbytek pochází např. z prekurzorů červené krevní řady či z myoglobinu. Nejprve

Více

Příprava krevního roztěru

Příprava krevního roztěru Příprava krevního roztěru Správně Příliš tlustý Moc krve Nerovnoměrný tah Třásla se ruka Krev se srážela Mastné sklíčko Barvení roztěrů Standardním barvením pro krevní nátěry je tzv. panoptické barvení

Více

Porod. Předčasný porod: mezi týdnem těhotenství. Včasný porod: mezi týdnem těhotenství. Opožděný porod: od 43.

Porod. Předčasný porod: mezi týdnem těhotenství. Včasný porod: mezi týdnem těhotenství. Opožděný porod: od 43. Porod Z. Rozkydal Porod Předčasný porod: mezi 29. 38. týdnem těhotenství Včasný porod: mezi 39. 42. týdnem těhotenství Opožděný porod: od 43. týdne a později Průběh porodu I. doba otevírací II. doba vypuzovací

Více

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Zkušební testy z patologické fyziologie Pavel Maruna a kolektiv Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Autorský kolektiv: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. doc. MUDr.

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae Živočišná buňka Prokaryota x Eukaryota Vibrio cholerae Dělení živočišných buněk: buňky jednobuněčných organismů (volně žijící samostatné jednotky) buňky mnohobuněčných větší morfologické i funkční celky

Více

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk) JÁTRA Jaterní buňky vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk) po resekci 50 60 % jaterní tkáně dorostou lidská játra do předoperační velikosti během několika měsíců (přesný mechanismus neznáme)

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Mgr. Dagmar Chátalova

Mgr. Dagmar Chátalova Mgr. Dagmar Chátalova Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace při ztrátě krve úraz, operace,těžký porod,

Více

Využití algebraických hyperstruktur při určování dědičnosti krevních skupin

Využití algebraických hyperstruktur při určování dědičnosti krevních skupin PWSZ Nowy SĄcz Zeszyty Naukowe PWSZ NS, Nowy SĄcz 2013 Využití algebraických hyperstruktur při určování dědičnosti krevních skupin Eva Bártková 1, David Nocar 2, Květoslav Bártek 3 1 Katedra matematiky

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

Diagnostika poruch acidobazické rovnováhy

Diagnostika poruch acidobazické rovnováhy Návod do cvičení Diagnostika poruch acidobazické rovnováhy Úvod Stálost tzv. vnitřního prostředí je nezbytnou podmínkou života vyšších organismů. Důležitá je zejména hodnota ph. Na hodnotě ph závisí mimo

Více

HLAVNÍ KREVNÍ SKUPINY ( AB0 SYSTÉM A RH FAKTOR) A JEJICH DĚDIČNOST

HLAVNÍ KREVNÍ SKUPINY ( AB0 SYSTÉM A RH FAKTOR) A JEJICH DĚDIČNOST HLVNÍ KREVNÍ SKUPINY ( 0 SYSTÉM RH FKTOR) JEJICH DĚDIČNOST (Určení krevních skupin systému 0 a Rh faktoru pomocí antisér. Frekvence fenotypů a genotypů v dané skupině. Hardyho-Weinbergův zákon. Dědičnosti

Více

Cvičení 5: VYŠETŘENÍ KRVE Jméno: PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU - KREVNÍ NÁTĚR

Cvičení 5: VYŠETŘENÍ KRVE Jméno: PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU - KREVNÍ NÁTĚR Cvičení 5: VYŠETŘENÍ KRVE Jméno: Skupina: PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU - KREVNÍ NÁTĚR Praktický úkol: 1. K jedné straně podložního skla kápněte malou kapku savčí krve. 2. Před kapku přiložte

Více

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Hematologické laboratorní metody Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Krevní obraz I leukocyty WBC (white blood cells) norma 4,0 9,0x 10 9 /l leukopenie útlum polékový, toxický,

Více

Rozdělení imunologických laboratorních metod

Rozdělení imunologických laboratorních metod Rozdělení imunologických laboratorních metod Aglutinace Mgr. Petr Bejdák Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta MU Rozdělení imunologických laboratorních

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základy genetiky 2a Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základní genetické pojmy: GEN - úsek DNA molekuly, který svojí primární strukturou určuje primární strukturu jiné makromolekuly

Více

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum Učební texty Univerzity Karlovy v Praze Jana SlavíKová JitKa Švíglerová Fyziologie DÝCHÁNÍ Karolinum Fyziologie dýchání doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. Recenzovali: prof.

Více

POZNÁMKY K FYZIOLOGII KRVE

POZNÁMKY K FYZIOLOGII KRVE POZNÁMKY K FYZIOLOGII KRVE 1 ÚVOD Krev je tělní tekutina, která koluje v uzavřeném cévním řečištěm. Krev chápana jako tekutý orgán vnitřního prostředí organismu a skládá se z krevní plazmy (tekuté složky

Více