KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie"

Transkript

1 KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B

2 plasma formované elementy červené krvinky (bezjaderné) (méněnež1 % jsou retikulocyty) bílé krvinky agranulocyty (lymfocyty a monocyty) granulocyty KREV (eosinofilní, basofilní a neutrofilní) krevní destičky (nebuněčné elementy)

3 Funkce krve přenos kyslíku a oxidu uhličitého stálá výměna vody a iontů mezi krví a intersticiální tekutinou udržování acidobazické rovnováhy účast na imunitních reakcích, zánětových reakcích a na hojení ran transportní funkce výměna informacía komunikace mezi tkáněmi a orgány organismu (hormony, růstové faktory, cytokiny) schopnost setrvat v tekutém stavu a udržovat reologické vlastnosti, schopnost koagulace a zpětného zkapalnění

4

5 Periferníkrevníobraz Parametry krevního obrazu - analyzátor jednotka ženy muži Leukocyty - počet (WBC) 10 9 /l 4,0-10,0 4,0-10,0 Erytrocyty - počet (RBC) /l 3,80-5,20 4,00-5,80 Hemoglobin - koncentrace (HGB) g/l Hematokrit (HCT) l/l 0,350-0,470 0,400-0,500 Střední objem erytrocytů (MCV) fl 82,0-98,0 82,0-98,0 Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH) pg Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC) g/l Šíře distribuce erytrocytů - směrodatná odchylka (RDW-SD) fl 37,0-54,0 37,0-54,0 Šíře distribuce erytrocytů - variační koeficient (RDW-CV) % 10,0-15,2 10,0-15,2 Trombocyty - počet (PLT) 10 9 /l Střední objem trombocytů (MPV) fl 7,8-11,0 7,8-11,0 Šíře distribuce trombocytů - směrodatná odchylka (PDW-SD) fl 9,0-17,0 9,0-17,0 Šíře distribuce trombocytů - variační koeficient (PDW-CV) % 12,0-18,0 12,0-18,0 Šíře distribuce trombocytů - variační koeficient - ADVIA (PDW-CV) % 25,0-65,0 25,0-65,0 Destičkový hematokrit (PCT) ml/l 1,2-3,5 1,2-3,5 Retikulocyty - relativní počet (RET) % 0,5-2,5 0,5-2,5 Retikulocyty - absolutní počet (RET#) 10 9 /l

6 Krevnínátěr Odběr a manipulace s biologickým materiálem: periferníkrev odebranádo K 3 EDTA stabilita vzorku do zhotovení nátěru: max. 5 hodin (při laboratorní teplotě) uchování nátěru na skle do doby vyšetření: fixovaný nenabarvený nátěr lze skladovat ažněkolik týdnůpřed vlastním barvením (při laboratorní teplotě) fixovaný a nabarvený nátěr vydrží až několik let (při laboratorní teplotě) nefixovaný nátěr nelze dlouhodobě skladovat Fixace nátěrů je nezbytná v případě uchovávání nenabarvených skel, pro rutinní barvení nátěrů se nevyžaduje rovnoměrnénátěry krve na skle je nutnénechat minimálně10 minut zaschnout při laboratorní teplotě v kyvetě fixovat nátěry 5 minut metanolem, nátěry nechat zaschnout

7 Zhotoveníkrevního nátěru

8 Barvenídle Pappenheima panoptickébarvení roztoky: May Grünwald Giemsa Romanovski klasický postup: neředěné May-Grünwaldovo barvivo (3 minuty) následněse barvivo na preparátu zředístejným dílem destilované vody a nechá se působit 1 minutu barvivo se slije a bez oplachu se převrství Giemsovým roztokem /1 díl barviva na 10 dílůredestilovanévody/ (15 minut)

9 periferní krev

10 Laboratornípostup barvenínátěru 1. Pracovní roztoky fixační roztok 1: pracovní čistý roztok May-Grünwald promývacíroztok 2: fosfátový pufrph6,7 6,8 barvicíroztok 3: ředit 1 díl roztoku Giemsa-Romanowski(před použitím přefiltrovat) s9 díly fosfátového pufruph6,7 6,8 promývacíroztok 4: čistý fosfátový pufrph6,7 6,8 promývacíroztok 5: čistý fosfátový pufrph6,7 6,8 2. Fixace a barvení nátěrů rovnoměrnénátěry krve na skle je nutnénechat minimálně10 minut zaschnout při laboratorní teplotě. v první kyvetě nátěry fixovat 10 minut fixačním roztokem 1 (fixační roztok nesmí přijít do kontaktu s vodou) ve druhé kyvetě nátěry oplachovat roztokem 2 ve třetí kyvetě nátěry barvit 10 minut barvicím roztokem 3 ve čtvrté kyvetě nátěry opláchnout roztokem 4 v páté kyvetě nátěry opláchnout roztokem 5 nátěry řádně opláchnout pod tekoucí vodou a nechat zaschnout

11 Erytrocyty bezjaderné, tvar bikonkávního disku v izotonickém prostředí průměr 7,5 µm v zaschlém krevním nátěru průměr 7,2 µm makrocyty (nad 9µm) a mikrocyty (pod 6µm) retikulocyty mladá forma, obsahují rrna

12 Trombocyty krevní destičky bezjaderné diskoidní buněčné fragmenty vznikají fragmentací magakaryocytů denzní tělíska (δ granula), α granula, λ granula úloha krevních destiček ve srážení

13 Diferenciálnírozpočet -analyzátor Parametry diferenciálu - analyzátor jednotka ženy muži Neutrofily % 45,0-70,0 45,0-70,0 Lymfocyty % 20,0-45,0 20,0-45,0 Monocyty % 2,0-12,0 2,0-12,0 Eozinofily % 0,0-5,0 0,0-5,0 Bazofily % 0,0-2,0 0,0-2,0 Neutrofily 10 9 /l 2,00-7,00 2,00-7,00 Lymfocyty 10 9 /l 0,80-4,00 0,80-4,00 Monocyty 10 9 /l 0,08-1,20 0,08-1,20 Eozinofily 10 9 /l 0,00-0,50 0,00-0,50 Bazofily 10 9 /l 0,00-0,20 0,00-0,20

14 Diferenciálnírozpočetbílých krvinekmanuální Parametry diferenciálu - mikroskop jednotky ženy muži Neutrofilní segmenty % Neutrofilní tyče % Lymfocyty % Monocyty % Eozinofily % Bazofily %

15 Neutrofilnígranulocyty neutrofilní tyčka a neutrofilní segment granula specifická a azurofilní v cytoplasmě obsahují glykogen mikrofágy aktivně pohlcují malé částice terminální stadium diferenciace poločas v krvi 6-7 hodin přežitíve vazivovétkáni 1-4 dny

16 Elektronogram lidského neutrofilního granulocytu. Cytoplasma obsahuje dva typy granul: malá (peroxidáza-negativní) specifická granula a větší (peroxidáza-pozitivní) azurofilní granula. Jádro je laločnaté, Golgiho komplex je malý. Drsné endoplasmatické retikulum je nepočetné, obdobně mitochondrie. x27,000.

17

18 Eosinofilnígranulocyty charakteristická dvojlaločná jádra hojné částice glykogenu velkémnožstvísvětlolomných specifických granul barvících se eosinem

19 Elektronogram eosinofilního granulocytu. EG, eozinofilní granula N, jádro M, mitochondrie x20,000.

20

21 Basofilnígranulocyty jádro rozděleno na nepravidelnélaloky zpravidla ale zastřeno specifickými granuly méněspecifických granul nežv jiných granulocytech, variabilnější co do tvaru a velikosti specifická granula obsahují heparin a histamin specifická granula se barví metachromaticky bazofilními složkami Romanovského směsí

22 Elektronogram králičího bazofilního granulocytu. Laločnaté jádro (N), bazofilní granula (B), mitochondrie (M), Golgiho komplex (G). x16,000.

23

24 Lymfocyty malé, střední a velké lymfocyty buňky efektorové a paměťové T-lymfocyty supresorové, pomocné, cytotoxické B-lymfocyty terminálně plasmatické buňky NK buňky

25 Elektronogram lidskéh lymfocytu jádro (N) jadérko (Nu) mitochondrie (M) x22,000.

26 Plasmatická buňka (EM 10000)

27

28 Monocyty oválné, podkovovité nebo ledvinovité jádro jádro uloženo obvykle excentricky cytoplasma obsahuje jemná azurofilní granula azurofilní granula monocytů jsou lyzosomy poločas monocytův krvi je hodin

29 Elektronogram lidského monocytu. Golgiho komplex (G) mitochondrie (M) azurofilní granula (A) volné ribosomy (R) x22,000

30

31 Sedimentace rychlost poklesu erytrocytůje dána rychlostítvorby agregátůerytrocytů, kterésedimentujímnohem rychleji, než samostatné erytrocyty rychlost tvorby agregátůzávisína koncentraci fibrinogenu, imunoglobulinů, proteinů akutní fáze sedimentaci zrychluje anémie, naopak vysoký hematokrit(polycytémie) sedimentaci zvyšuje stejně jako vysoký albumin defibrinovaná krev téměř nesedimentuje

32 sedimentace stoupámírněs věkem rychlost sedimentace závisí na pohlaví muži ženy let do 10 mm/hod do 12 mm/hod let do 12 mm/hod do 19 mm/hod nad 60 let do 24 mm/hod do 20 mm/hod

33 Punkce kostnídřeně(aspirací) odběr materiálu pro morfologické(cytologické), cytochemické, imuno(cyto)logické a cytogenetické vyšetření aspirace ze spina iliacasuperior posteriornebo ze sterna v žádném případě není možné provést histologické vyšetření kostní dřeně z aspiraca sternální punkcí

34 Trepanobiopsiekostnídřeně vzorek se odebírátrepanobioptickoujehlou (např. Jamshidiho) lze získat materiál pro histologickévyšetřenía současně i materiál pro cytologii a cytogenetiku

35

36 Úvod do terminologie pancytopenie anémie leukopenie, neutropenie, lymfopenie trombocytopenie polycytémie polycytémie(erytrocytóza, polyglobulie) luekocytóza, neutrofilie, eosinofilie, basofilie, lymfocytóza, monocytóza trombocytémie(trombocytóza) leukemoidní reakce, leukémie

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření krevního obrazu Vyšetření krevního obrazu MUDr. Marcela Pipková Krev je tělní tekutina tvořená krevními buňkami, které jsou rozptýleny v plazmě. Krevní buňky vznikají v kostní dřeni a rozlišují se na červené, bílé krvinky

Více

HEMOPOESA II Morfologie vývojových řad krevních elementů

HEMOPOESA II Morfologie vývojových řad krevních elementů HEMOPOESA II Morfologie vývojových řad krevních elementů Ústav histologie a embryologie Doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B02241 Přednáška 2. paralelky 25.

Více

ATLAS HEMATOLOGIE ZVÍŘAT

ATLAS HEMATOLOGIE ZVÍŘAT Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Předmětová komise odborných veterinárních předmětů ATLAS HEMATOLOGIE ZVÍŘAT PROJEKT V RÁMCI SIPVZ Č. 1934P2006 MVDr. Vilma KAJEROVÁ,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Miroslav Pecka. LABORATORNI HEMATOLOGIE v V PREHLEDU. Fyziologie a patofyziologie krevní buňky

Miroslav Pecka. LABORATORNI HEMATOLOGIE v V PREHLEDU. Fyziologie a patofyziologie krevní buňky Miroslav Pecka ", LABORATORNI HEMATOLOGIE v V PREHLEDU Fyziologie a patofyziologie krevní buňky 2006 Recenzenti: prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. OBSAH Úvod 9 STRUKTURA,

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

ATC krev a krvetvorné orgány

ATC krev a krvetvorné orgány ATC krev a krvetvorné orgány Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Lékopis je státem vydávaný seznam léčiv.

Více

KREVNÍ CHOROBY. 176. krev zizi.com. krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina. tekutý orgán skládající se:

KREVNÍ CHOROBY. 176. krev zizi.com. krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina. tekutý orgán skládající se: http://stemcellumbilicalcordblood.com/wp-content/uploads/feature-images/recent-blood-cell-news.jpg KREVNÍ CHOROBY 176. krev krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina tekutý orgán skládající se: z krevní

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

Laboratorní příručka OKH, FN Brno

Laboratorní příručka OKH, FN Brno Laboratorní příručka OKH, FN Brno Obsah 0 Obsah 1 Úvod 2 Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře 2.2 Informace o laboratoři 2.3 Programy řízení kvality 2.4 Organizace oddělení 2.5 Nabízené služby

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr

Více

Typ dokumentace: Veřejná Číslo verze: 02 Zpracoval/podpis: A. Špačková/1.3.2008/ Číslo výtisku: Schválil/dne/podpis: Ing. Švarcová/1.3.2008/ Platnost od: 1.3.2008 Jiné informace: Dokument je v platné verzi

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Automatická morfologická analýza buněk v mozkomíšním moku pomocí digitální mikroskopie CellaVision TM DM 96 J. Ženková, K. Bršlicová, V. Petříková Úvod Cytologické vyšetření likvoru, kvantitativní i kvalitativní,

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Biologický

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ. Geriatric profile Large Check up profile. kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost

PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ. Geriatric profile Large Check up profile. kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ Geriatric profile Large Check up profile kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost Referenční laboratoře IDEXX VET. MED. LAB Vážení zákazníci, Rádi bychom Vám představili

Více

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Ilustrace Michael Doubek Interní hematoonkologická klinika

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE BRNO, ZAHRADNÍKOVA 2-8 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

Myelodysplastický syndrom

Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom Informační příručka pro pacienty MUDr. Petra Bělohlávková, MUDr. Libor Červinek Autoři děkují za připomínky a recenzi textu doc. MUDr. Jaroslavu Čermákovi, CSc, MUDr. Jaroslavě

Více