Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007"

Transkript

1 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Celkem Z toho disponibilní Český jazyk Anglický jazyk atematika Práce s počítačem ouka Přírodověda 1,5 2 3,5 Vlastivěda 1,5 2 3,5 1 Hudební výchova Výtvarné a pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem vyučovacích hodin Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Ve školním roce 2012/2013zahájí výuku anglického jazyka žáci 1. ročníku (1 hodina týdně a v dalších letech dle tabulace), žáci 2. ročníku taktéž (1 hodina týdně a dále dle tabulace). Žáci 3., 4. a 5. ročníku mají dotaci 3 hodiny týdně. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk na 1. stupni tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jeho cílem je především probudit zájem o cizí jazyk a vytvářet pozitivní postoj k tomuto předmětu. V 1. a ve 2.ročníku jde především o seznámení se se zvukovou stránkou jazyka, s jednoduchou slovní zásobou na základě poslechu, her, tvořivé činnosti a dramatické výchovy. Důraz je kladen na propojení poslechové, hudební, pohybové, výtvarné a dramatické výchovy s využitím audionahrávek říkanek, básniček a písniček.

2 Vzdělávací obsah: Anglický jazyk 1. ročník Učivo Očekávané výstupy ezipředmětové Welcome to Happy House představování, What s your name? y name is Jack. Who s this? It s Jack. tématu y name -žák rozumí příkazům: Open/ Close your Classbook, Activity Book -žák rozumí otázkám: Who is it? What s your name? - žák zazpívá píseň k tématu vztahy ČJ hra v rolích Pens and pencils názvy školních potřeb, What s in my bag? There is a book. What s this? It s a pencil. Yes. No. Pens and pencils Čísla How many? Come and play - názvy hraček, píseň Come and play základní barvy, dramatizace příběhu. Happy Christmas! slovní zásoba na téma Vánoce, píseň We wish you a erry Christmas. Dressing up názvy oblečení, Where s my T-shirt? Colour mixing, point. Dressing up One red sock. Two red socks. nožné číslo podstatných jmen. Happy birthday! slovní zásoba na téma Narozeniny. -žák rozumí frázím: What s in my bag? There s a, What s this? It s a pencil tématu School things -žák vyjmenuje anglicky čísla 1 10 tématu Colours -žák přiřadí anglický ekvivalent barev: red, green, orange, yellow, pink, blue -žák rozumí frázi Where s my (T-shirt)? tématu Cloths -žák přiřadí počet a určí barvu oblečení/hraček -žák zazpívá píseň k tematu -žák utvoří množné číslo slov, které zná tématu Birthday Vv - počítání do 10

3 Happy birthday How old are you? Are you one? No, I m not. I m seven. Happy Easter! Bathtime! slovní zásoba na téma Koupání Bathtime-. Can you see me? Can you jump/ shake/ dance.? Animal friends slovíčka zvířátek, Say goodnight. Do you like dogs? Where s Otto? Animal friends Předložky ON, IN. Závěrečné opakování. Písně, scénky, hry. -žák rozumí frázi: How old are you? I m, I m not -žák zazpívá píseň: Happy birthday! -žák ovládá základní pojmy z Happy Easter! tématu Bath -žák rozumí větám: Wash your hands. Dry your hands. -žák rozumí frázím: Where are you? Here I am. Can you see me? Are you OK? tématu Animals -žák rozumí frázím: Wake up! Do you like? Yes, I do. No, I don t. -žák určí vhodnou předložku IN/ON: Where s Otto? On the chair/in the bed. Tv

4 2. ročník Učivo Očekávané výstupy ezipředmětové vztahy Welcome to Happy House představování What s your name? y name is Jack. -žák rozumí příkazům: Open/ Close your Classbook, Activity Book Tv Who s this? It s Jack. -žák užívá fráze: What s your name? y name is, Who is this? This is - žák zazpívá píseň The hello song Colours Pens and pencils názvy školních potřeb, What s in my bag? There is a book. What s this? It s a pencil. Yes. No. Numbers 1-10 How many? School time - slovní zásoba na téma Škola School time - vazba This is my/ your, It is a -žák vyjmenuje základní barvy -žák rozumí frázím: What s in my bag? There s a (pencil). What s this? It s a (pencil). tématu School things -žák umí napočítat do 10 -žák přiřadí anglický ekvivalent k číslu žák zazpívá píseň k číslovkám tématu School -žák rozumí frázím: This is my/your (table). It is a chair. It s orange chair. - Vv - počítání do 10 Vv orientace v prostoru Animal friends-slovní zásoba na téma zvířata Animal friends Do you like dogs? No, I don t / Yes, I do. Happy Christmas! slovní zásoba na témavánoce, píseň Jingle bells Playroom Safari rozšíření slovní zásoby o zvířata z Afriky Fráze: Can you see? I can see., I can t see. tématu Animals -žák užívá fráze: Do you like? Yes, I do. No I don t. Tématu Christmas -žák zazpívá píseň Jingle bells -žák zná vánoční zvyky jiných anglicky mluvících zemí rozšířenou o Animals in Africa -žák užívá fráze: Can you see (me)? I can see. I can t see. Where is?

5 I m hungry!-slovní zásoba na téma Jídlo, fráze: I like /I don t like Happy faces - slovní zásoba na téma části obličeje, vazba I ve got Dressing up názvy oblečení, Where s my T-shirt? tématu Food -žák rozumí frázi: I like /I don t like. Yes, I do. No, I don t. -žák zazpívá píseň I don t like tématu y face -žák zazpívá píseň -žák užívá frázi I ve got tématu Clothes -žák rozumí frázi Where s my? Čj popis Dressing up množné číslo podstatných jmen One red sock. Two red socks. Colour mixing, point. Happy Easter Happy birthday! slovní zásoba na téma Narozeniny. How old are you? Are you one? No, I m not. I m seven. Bathtime! slovní zásoba na téma Koupání Fráze:Wash your face. Dry your hands. y house slovní zásoba na téma Dům y house - otázka Where is?, Is it in.? předložky IN/ON Summertime-slovní zásoba na téma Oblečení -žák utvoří množné číslo podstatných jmen -žák přiřadí počet a určí barvu -žák zazpívá píseň -žák zná velikonoční zvyky jiných anglicky mluvících zemí tématu Easter tématu Birthday -žák rozumí frázi: How old are you? I m, I m not -žák zazpívá píseň: Happy birthday! tématu Bath, washing -žák rozumí větám: Wash your (face). Dry your (hands). -žák rozumí pojmům tématu House -žák užívá fráze: Where is my? It s in the... I m in the... -žák určí vhodnou předložku IN/ON: Where s? On the /In the. -žák ovládá rozšířenou slovní zásobu Dressing Up Čj-podstatná jména Tv

6 Summertimeumět vyjádřit, co mám na sobě I am wearing Goodbye! -žák užívá frázi I m wearing -žák zazpívá píseň The holiday song -opakování písní, frází a slovní zásoby V Rajhradě dne Vstupuje v platnost od