P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob"

Transkript

1 0_7.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo otisk podacího razítka fi nančního úřadu 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné ) opravné Počet příloh II. oddílu Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne 0 Kód rozlišení typu přiznání Počet zvláštních příloh 8 ) Počet samostatných příloh 9 ) Základní investiční fond podle 7b zákona ) ano ne Zdaňovací období podle a písm. ) zákona P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 8/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od do I. ODDÍL údaje o ovi 0 Název a 0 Sídlo 0 ) a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné b) obec c) PSČ d) stát/kód státu e) číslo telefonu 07 (neobsazeno) 08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce ) ano ne 09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u fi nančního úřadu dne ) 0 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem ) ano ne Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy ), 7 ) ano ne ano ne ) Transakce uskutečněné se spojenými osobami 9) Kód Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE ) MFin 0 - vzor č. 7 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 0 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 07, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do. prosince 07)

2 0_8.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo otisk podacího razítka fi nančního úřadu 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné ) opravné Počet příloh II. oddílu Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne 0 Kód rozlišení typu přiznání Počet zvláštních příloh 8 ) Počet samostatných příloh 9 ) Základní investiční fond podle 7b zákona ) ano ne Zdaňovací období podle a písm. ) zákona P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 8/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od do I. ODDÍL údaje o ovi 0 Název a 0 Sídlo 0 ) a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné b) obec c) PSČ d) stát/kód státu e) číslo telefonu 07 (neobsazeno) 08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce ) ano ne 09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u fi nančního úřadu dne ) 0 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem ) ano ne Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy ), 7 ) ano ne ano ne ) Transakce uskutečněné se spojenými osobami 9) Kód Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE ) MFin 0 - vzor č. 8 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 07 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 08, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do. prosince 08)

3 0_7.pdf - Adobe Acrobat Professional II. ODDÍL daň z příjmů právnických osob (dále jen daň ) 0 8 ) Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta ) ) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ) ke dni 0 8 ) 0 8 ) ) Částky neoprávněně zkracující příjmy ( odst. písm. a) bod zákona) a hodnota nepeněžních příjmů ( odst. zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Částky, o které se podle odst. písm. a) bodů až 0 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů ( nebo zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku ( a a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle až zákona Úprava základu daně podle odst. 8 zákona v případě zrušení a s likvidací 8 ) 70 Mezisoučet (ř ) ) 0 8 ) 8 ) 8 ) Příjmy, které nejsou předmětem daně podle 8 odst. zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy, jež u veřejně prospěšných ů, nejsou předmětem daně podle 8a odst. zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy osvobozené od daně podle 9b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy osvobozené od daně podle 9 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Částky, o které se podle odst. písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Částky, o které lze podle odst. písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 0) 0 Příjmy nezahrnované do základu daně podle odst. písm. a) zákona 0 Příjmy nezahrnované do základu daně podle odst. písm. b) zákona 0 8 ) ) 8 ) Příjmy a částky podle odst. zákona, s výjimkou příjmů podle odst. písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle až zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví Úprava základu daně podle odst. 8 zákona v případě zrušení a s likvidací 8 ) 70 Mezisoučet (ř )

4 0_8.pdf - Adobe Acrobat Professional II. ODDÍL daň z příjmů právnických osob (dále jen daň ) 0 8 ) Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta ) ) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ) ke dni 0 8 ) 0 8 ) ) Částky neoprávněně zkracující příjmy ( odst. písm. a) bod zákona) a hodnota nepeněžních příjmů ( odst. zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Částky, o které se podle odst. písm. a) zákona, s výjimkou odst. písm. a) bodů a zákona, zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů ( nebo zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku ( a a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle až zákona Úprava základu daně podle odst. 8 zákona v případě zrušení a s likvidací 8 ) 70 Mezisoučet (ř ) ) 0 8 ) 8 ) 8 ) Příjmy, které nejsou předmětem daně podle 8 odst. zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy, jež u veřejně prospěšných ů, nejsou předmětem daně podle 8a odst. zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy osvobozené od daně podle 9b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy osvobozené od daně podle 9 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Částky, o které se podle odst. písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Částky, o které lze podle odst. písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 0) 0 Příjmy nezahrnované do základu daně podle odst. písm. a) zákona 0 Příjmy nezahrnované do základu daně podle odst. písm. b) zákona 0 8 ) ) 8 ) Příjmy a částky podle odst. zákona, s výjimkou příjmů podle odst. písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle až zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví Úprava základu daně podle odst. 8 zákona v případě zrušení a s likvidací 8 ) 70 Mezisoučet (ř )

5 0_7.pdf - Adobe Acrobat Professional e) Rezerva na opravy hmotného majetku vyplňují všichni poplatníci Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období Stav rezerv na opravy hmotného majetku ( 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období f) Ostatní zákonné rezervy vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití 7 Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav rezervy na pěstební činnost ( 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které 8 se podává daňové přiznání 9 8 ) Ostatní rezervy vytvořené podle 0 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle a 0 až c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů ( a až c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání D. (neobsazeno) E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle odst. až zákona ) nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle 0 odst. zákona, ve znění platném do. července 0 (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, Celková výše daňové Část daňové ztráty ze sl. za které se podává ztráty vyměřené daňové přiznání, nebo přiznávané odečtená odečtená kterou lze odečíst v němž daňová ztráta vznikla za období v předcházejících v daném v následujících od do uvedené ve sl. zdaňovacích obdobích zdaňovacím období zdaňovacích obdobích Celkem F. Odpočty podle odst. zákona a) (neobsazeno) b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle odst. a a až e zákona (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle odst. a a až e zákona od do Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle odst. a f až h zákona (vyplní se v celých Kč) odečtená v předcházejících obdobích Část nároku na odpočet ze sl. odečtená v daném období kterou lze odečíst v následujících obdobích 0 Celkem Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle odst. a f až h zákona od do Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. odečtená v předcházejících obdobích Část nároku na odpočet ze sl. odečtená v daném období kterou lze odečíst v následujících obdobích 0 Celkem

6 0_8.pdf - Adobe Acrobat Professional e) Rezerva na opravy hmotného majetku vyplňují všichni poplatníci Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období Stav rezerv na opravy hmotného majetku ( 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období f) Ostatní zákonné rezervy vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití 7 Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 8 Stav rezervy na pěstební činnost ( 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 9 8 ) Ostatní rezervy vytvořené podle 0 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití 0 Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle a až c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů ( a až c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání D. (neobsazeno) E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle odst. až zákona ) (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od do Část daňové ztráty ze sl Celkem Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích odečtená v daném zdaňovacím období kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích F. Odpočty podle odst. zákona a) (neobsazeno) b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle odst. a a až e zákona (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle odst. a a až e zákona od do Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. odečtená v předcházejících obdobích Část nároku na odpočet ze sl. odečtená v daném období kterou lze odečíst v následujících obdobích 0 Celkem c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle odst. a f až h zákona (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle odst. a f až h zákona od do Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. odečtená v předcházejících obdobích Část nároku na odpočet ze sl. odečtená v daném období kterou lze odečíst v následujících obdobích 0 Celkem

7 0_7.pdf - Adobe Acrobat Professional G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle 0 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle zákona ) Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v 0 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle zákona, vč. částky ze ř. Ze ř. hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani ( odst. a a nebo b zákona), který lze uplatnit na ř. 00 ) Sleva podle odst. písm. a) zákona Sleva podle odst. písm. b) zákona (neobsazeno) Úhrn slev podle odst. zákona (ř. + ) 9 ) Sleva podle a ) nebo b ) zákona I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí ) Počet samostatných příloh 8 ) 9 ) 9 ) Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. samostatných příloh k tabulce I) Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. a ) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. a, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. a na ř. 0 II. oddílu) J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti ) (vyplní se v celých Kč) a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. II. oddílu, Částka za komanditní společnost jako celek Částka připadající Částka připadající s nimiž souvisí částka ze sloupce nebo této tabulky na komplementáře na komanditisty (sl. + ) Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 00 (ř. 0) Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 0) Nárok na odečet podle odst. a f až h zákona (příslušný řádek sl. tabulky F/c) Nárok na odečet podle odst. a a až e zákona (příslušný řádek sl. tabulky F/b) Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v 0 odst. 8 zákona (ř. tabulky G) Ze ř. hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her Celkový nárok na slevy na dani podle odst. zákona (ř. tabulky H) (neobsazeno) Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. tabulky I) K. Vybrané ukazatele hospodaření Měrná jednotka Vyplní Roční úhrn čistého obratu Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo Kč osoby

8 0_8.pdf - Adobe Acrobat Professional G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle 0 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle zákona ) Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v 0 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle zákona, vč. částky ze ř. (neobsazeno) H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani ( odst. a a nebo b zákona), který lze uplatnit na ř. 00 ) Sleva podle odst. písm. a) zákona Sleva podle odst. písm. b) zákona (neobsazeno) Úhrn slev podle odst. zákona (ř. + ) 9 ) Sleva podle a ) nebo b ) zákona I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí ) Počet samostatných příloh 8 ) 9 ) 9 ) Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. samostatných příloh k tabulce I) Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. a ) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. a, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. a na ř. 0 II. oddílu) J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti ) (vyplní se v celých Kč) a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. II. oddílu, Částka za komanditní společnost jako celek Částka připadající Částka připadající s nimiž souvisí částka ze sloupce nebo této tabulky na komplementáře na komanditisty (sl. + ) 0 Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 00 (ř. 0) Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 0) Nárok na odečet podle odst. a f až h zákona (příslušný řádek sl. tabulky F/c) Nárok na odečet podle odst. a a až e zákona (příslušný řádek sl. tabulky F/b) Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v 0 odst. 8 zákona (ř. tabulky G) (neobsazeno) 7 Celkový nárok na slevy na dani podle odst. zákona (ř. tabulky H) 8 (neobsazeno) 9 Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. tabulky I) K. Vybrané ukazatele hospodaření Měrná jednotka Vyplní Roční úhrn čistého obratu Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo Kč osoby

9 0_7.pdf Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je 00 uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle a 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř ) ) 0 Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ), ) 0 8 ) 0 Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ) ) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle a 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř ) ) 0 Odečet daňové ztráty podle odst. zákona ) 0 8 ) 0 Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle odst. až 0 a zákona, ve znění platném do. prosince 00 Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle odst. a a až e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do.. 0 Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle odst. a f až h zákona Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle, před snížením o položky podle 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ) (ř ) Částka podle 0 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci ( 7a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 0 Odečet bezúplatných plnění podle 0 odst. 8 zákona (nejvýše 0 % z částky na ř. 0) ) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle a částky podle 0 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ) (ř. 0 0) Sazba daně (v %) podle odst. nebo odst. anebo odst. zákona, ve spojení s odst. zákona Daň ř. 70 x ř Slevy na dani podle odst. a a nebo b zákona (nejvýše do částky na ř. 90) ) 0 0 Daň upravená o položky uvedené na ř. 00 a 0 (ř ± 0) ) 0 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 0 ) (nejvýše do částky uvedené na ř. 0) 0 Daň po zápočtu na ř. 0 (ř. 0 0), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ) 8 ) Samostatný základ daně podle 0b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ) Sazba daně (v %) podle odst. zákona, ve spojení s odst. zákona Daň ze samostatného základu daně ř. x ř., zaokrouhlená na celé Kč nahoru 00 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. ) Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 0 Celková daň (ř. 0 + ) 0 Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle 8a odst. zákona (ř. 0 = ř. 0) 7

10 0_8.pdf Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je 00 uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle a 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř ) ) 0 Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ), ) 0 8 ) 0 Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ) ) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle a 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř ) ) 0 Odečet daňové ztráty podle odst. zákona ) 0 8 ) Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle odst. a a až e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do.. 0 Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle odst. a f až h zákona Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle, před snížením o položky podle 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ) (ř ) Částka podle 0 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci ( 7a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 0 Odečet bezúplatných plnění podle 0 odst. 8 zákona (nejvýše 0 % z částky na ř. 0) ) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle a částky podle 0 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ) (ř. 0 0) Sazba daně (v %) podle odst. nebo odst. anebo odst. zákona, ve spojení s odst. zákona Daň ř. 70 x ř Slevy na dani podle odst. a a nebo b zákona (nejvýše do částky na ř. 90) ) 0 0 Daň upravená o položky uvedené na ř. 00 a 0 (ř ± 0) ) 0 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 0 ) (nejvýše do částky uvedené na ř. 0) 0 Daň po zápočtu na ř. 0 (ř. 0 0), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ) 8 ) Samostatný základ daně podle 0b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ) Sazba daně (v %) podle odst. zákona, ve spojení s odst. zákona Daň ze samostatného základu daně ř. x ř., zaokrouhlená na celé Kč nahoru 00 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. ) Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 0 Celková daň (ř. 0 + ) 0 Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle 8a odst. zákona (ř. 0 = ř. 0) 7

11 0-B_0.pdf Příloha č. II. oddílu Identifi kační číslo Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 90 II. oddílu, em daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem Část zdaňovacího období, ve které byl daně z příjmu právnických osob základním investičním fondem ( 0a písm. a) zákona), tj. kalendářních dnů 7 7 Část základu daně podle 0a písm. a) zákona ř. 70 II. oddílu x počet dnů podle 0a písm. a) zákona počet dnů trvání zdaňovacího období Část základu daně podle 0a písm. a) zákona ze ř. 7, zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů 7 Část základu daně podle 0a písm. b) zákona (ř. 70 II. oddílu ř. 7) 7 Část základu daně podle 0a písm. b) zákona ze ř. 7, zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů 8 Sazba daně (v %) podle odst. zákona 8 Sazba daně (v %) podle odst. zákona 8 Část daně připadající na dobu činnosti základního investičního fondu ř. 7 x ř Část daně připadající na zbývající část zdaňovacího období ř. 7 x ř Daň (ř. 8 + ř. 88) Upozornění: Bude-li na ř. 0 II. oddílu vykázána daňová ztráta, příloha č. II. oddílu se nevyplňuje. Předepsaný údaj o části zdaňovacího období, v níž byl daně z příjmů právnických osob základním investičním fondem, se uvede ve tvaru např Druhé a další předtištěné pole se použije pouze tehdy, byl-li základním investičním fondem i v dalších, bezprostředně nenavazujících částech zdaňovacího období. Pokud rozsah předtištěných polí nedostačuje k zapsání všech částí zdaňovacího období, ve kterých byl základním investičním fondem, uvedou se na zvláštní příloze s tím, že jejich délka bude započtena do uvedeného počtu kalendářních dnů. 0/B MFin 0/B - vzor č. 0 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 0 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 07, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do. prosince 07)

12 0-B_.pdf Příloha č. II. oddílu Identifi kační číslo Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 90 II. oddílu, em daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem Část zdaňovacího období, ve které byl daně z příjmu právnických osob základním investičním fondem ( 0a písm. a) zákona), tj. kalendářních dnů 7 7 Část základu daně podle 0a písm. a) zákona ř. 70 II. oddílu x počet dnů podle 0a písm. a) zákona počet dnů trvání zdaňovacího období Část základu daně podle 0a písm. a) zákona ze ř. 7, zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů 7 Část základu daně podle 0a písm. b) zákona (ř. 70 II. oddílu ř. 7) 7 Část základu daně podle 0a písm. b) zákona ze ř. 7, zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů 8 Sazba daně (v %) podle odst. zákona 8 Sazba daně (v %) podle odst. zákona 8 Část daně připadající na dobu činnosti základního investičního fondu ř. 7 x ř Část daně připadající na zbývající část zdaňovacího období ř. 7 x ř Daň (ř. 8 + ř. 88) Upozornění: Bude-li na ř. 0 II. oddílu vykázána daňová ztráta, příloha č. II. oddílu se nevyplňuje. Předepsaný údaj o části zdaňovacího období, v níž byl daně z příjmů právnických osob základním investičním fondem, se uvede ve tvaru např Druhé a další předtištěné pole se použije pouze tehdy, byl-li základním investičním fondem i v dalších, bezprostředně nenavazujících částech zdaňovacího období. Pokud rozsah předtištěných polí nedostačuje k zapsání všech částí zdaňovacího období, ve kterých byl základním investičním fondem, uvedou se na zvláštní příloze s tím, že jejich délka bude započtena do uvedeného počtu kalendářních dnů. 0/B MFin 0/B - vzor č. (platný pro zdaňovací období započatá v roce 07 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 08, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do. prosince 08)

13 0-C_.pdf Samostatná příloha k řádku tabulky H přílohy č. II. oddílu Identifi kační číslo Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle a nebo b zákona č. 8/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), za zdaňovací období od do Sleva je uplatňována na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu Číslo / Ze dne Výskyt skutečností podle a odst. 7 nebo 8 anebo 9 zákona ve shora uvedeném zdaňovacím období ) ano ne I. Výpočet slevy podle a zákona ) (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Výpočet se neprovádí, pokud byla na ř. 0 II. oddílu přiznání za běžné zdaňovací období vykázána daňová ztráta. *) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle a částky podle 0 odst. 8 zákona ) (ř. 0 II. oddílu 0 II. oddílu = ř. 70 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů) Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle 0 odst. zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady) Základ daně pro výpočet slevy (ř. ) Sazba daně (v %) podle odst. zákona, ve spojení s odst. zákona (ze ř. 80 II. oddílu) Sleva na dani podle a odst. zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( a odst. zákona) ř. x ř. 00 Část změny základu daně sníženého o položky podle 0 odst. 8 a zákona (ř. ), vzniklá porušením podmínky podle a odst. písm. a) zákona 7 8 Částka snížení nároku na slevu podle a odst. zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů Výsledná sleva na dani podle a zákona (ř. 7) ř. x ř. 00 *) specifi kace částky na tomto řádku podle jednotlivých skutečností představujících porušení podmínky podle a odst. písm. a) zákona se uvede na zvláštní příloze; bude-li podáváno řádné nebo opravné daňové přiznání, na řádcích a 7 se uvede nula (0) Uplatňování slev podle a odst. zákona (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Tato dílčí tabulka bude vyplněna za všechna zdaňovací období, za která lze uplatňovat slevu na dani, a to i tehdy, bude-li v daňovém přiznání za běžné zdaňovací období na ř. 0 II. oddílu vykázána daňová ztráta. První zdaňovací období podle a odst. zákona Nepřekročitelný souhrn slev na dani za období podle a odst. zákona, stanovený podle a odst. zákona Částka slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích Částka slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (sl. sl. ) Částka slevy uplatněná v daném zdaňovacím období**) (max. částka ze sl. ) 0 **) jako částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se uvede částka ze ř. 8 dílčí tabulky Výpočet slevy podle a zákona nebo částka ve výši rozdílu mezi částkou daně uvedenou na ř. 90 II. oddílu a úhrnem částek na ř. tabulky H přílohy č. II. oddílu a na ř. 0 II. oddílu, je-li tato částka nižší, nejvýše však částka ze sl. dílčí tabulky Uplatňování slev podle a odst. zákona; takto zjištěná částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se přenese do ř. tabulky H přílohy č. II. oddílu 0/C MFin 0/C - vzor č. (platný pro zdaňovací období započatá v roce 0 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 07, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do. prosince 07)

14 0-C_.pdf Samostatná příloha k řádku tabulky H přílohy č. II. oddílu Identifi kační číslo Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle a nebo b zákona č. 8/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), za zdaňovací období od do Sleva je uplatňována na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu Číslo / Ze dne Výskyt skutečností podle a odst. 7 nebo 8 anebo 9 zákona ve shora uvedeném zdaňovacím období ) ano ne I. Výpočet slevy podle a zákona ) (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Výpočet se neprovádí, pokud byla na ř. 0 II. oddílu přiznání za běžné zdaňovací období vykázána daňová ztráta. *) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle a částky podle 0 odst. 8 zákona ) (ř. 0 II. oddílu 0 II. oddílu = ř. 70 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů) Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle 0 odst. zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady) Základ daně pro výpočet slevy (ř. ) Sazba daně (v %) podle odst. zákona, ve spojení s odst. zákona (ze ř. 80 II. oddílu) Sleva na dani podle a odst. zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( a odst. zákona) ř. x ř. 00 Část změny základu daně sníženého o položky podle 0 odst. 8 a zákona (ř. ), vzniklá porušením podmínky podle a odst. písm. a) zákona 7 8 Částka snížení nároku na slevu podle a odst. zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů Výsledná sleva na dani podle a zákona (ř. 7) ř. x ř. 00 *) specifi kace částky na tomto řádku podle jednotlivých skutečností představujících porušení podmínky podle a odst. písm. a) zákona se uvede na zvláštní příloze; bude-li podáváno řádné nebo opravné daňové přiznání, na řádcích a 7 se uvede nula (0) Uplatňování slev podle a odst. zákona (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Tato dílčí tabulka bude vyplněna za všechna zdaňovací období, za která lze uplatňovat slevu na dani, a to i tehdy, bude-li v daňovém přiznání za běžné zdaňovací období na ř. 0 II. oddílu vykázána daňová ztráta. První zdaňovací období podle a odst. zákona Nepřekročitelný souhrn slev na dani za období podle a odst. zákona, stanovený podle a odst. zákona Částka slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích Částka slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (sl. sl. ) Částka slevy uplatněná v daném zdaňovacím období**) (max. částka ze sl. ) 0 **) jako částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se uvede částka ze ř. 8 dílčí tabulky Výpočet slevy podle a zákona nebo částka ve výši rozdílu mezi částkou daně uvedenou na ř. 90 II. oddílu a úhrnem částek na ř. tabulky H přílohy č. II. oddílu a na ř. 0 II. oddílu, je-li tato částka nižší, nejvýše však částka ze sl. dílčí tabulky Uplatňování slev podle a odst. zákona; takto zjištěná částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se přenese do ř. tabulky H přílohy č. II. oddílu 0/C MFin 0/C - vzor č. (platný pro zdaňovací období započatá v roce 07 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 08, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do. prosince 08)

15 0-C_.pdf II. Výpočet slevy podle b zákona ) *) Částka S ( b odst. písm. a) zákona) Upravená částka S ( b odst. písm. b), s přihlédnutím k b odst. zákona) Sleva na dani podle b zákona (ř. ) Část změny základu daně sníženého o položky podle 0 odst. 8 a zákona [ř. dílčí tabulky a)], vzniklá porušením podmínky podle a odst. písm. a) a d) zákona Částka snížení nároku na slevu podle b odst. 7 zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů Výsledná sleva na dani podle b zákona (ř. ) ř. x ř. dílčí tabulky a) 00 *) specifikace částky na tomto řádku podle jednotlivých skutečností představujících porušení podmínky podle a odst. písm. a) zákona se uvede na zvláštní příloze; bude-li podáváno řádné nebo opravné daňové přiznání, na řádcích a se uvede nula (0) a) výpočet částky S podle b odst. písm. a) zákona (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Výpočet se neprovádí, pokud byla na ř. 0 II. oddílu přiznání za běžné zdaňovací období vykázána daňová ztráta. Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle a částky podle 0 odst. 8 zákona ) (ř. 0 II. oddílu 0 II. oddílu = ř. 70 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů, za běžné zdaňovací období) Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle 0 odst. zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady) Základ pro výpočet částky S (ř. ) Sazba daně (v %) podle odst., ve spojení s odst. zákona (ze ř. 80 II. oddílu) Částka S podle b odst. písm. a) zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( b odst., ve spojení s a odst. zákona) ř. x ř. 00 b) výpočet částky S podle b odst. písm. b) zákona (vyplní se v celých Kč) *) *) stanovení výše výchozí částky S se provede na zvláštní příloze, s použitím algoritmů uvedených v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku tabulky H přílohy č. II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob Uplatňování slev podle b odst. zákona (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Tato dílčí tabulka bude vyplněna za všechna zdaňovací období, za která lze uplatňovat slevu na dani, a to i tehdy, bude-li v daňovém přiznání za běžné zdaňovací období na ř. 0 II. oddílu vykázána daňová ztráta. První zdaňovací období podle b odst. zákona Výchozí částka S podle b odst. písm. b) zákona, před úpravou o hodnoty meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( b odst., ve spojení s a odst. zákona) Hodnota jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen, počínaje indexem vztahujícím se k poslednímu zdaňovacímu období, za něž byl vypočten aritmetický průměr (v %), zaokrouhlená s přesností na jedno desetinné místo Upravená částka S podle b odst. písm. b) zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( b odst., ve spojení s a odst. zákona) Nepřekročitelný souhrn slev na dani za období podle b odst. zákona, stanovený podle b odst. zákona Částka slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích ř. x ř. 00 Částka slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (sl. sl. ) Částka slevy uplatněná v daném zdaňovacím období**) (max. částka ze sl. ) 0 **) jako částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se uvede částka ze ř. dílčí tabulky Výpočet slevy podle b zákona nebo částka ve výši rozdílu mezi částkou daně uvedenou na ř. 90 II. oddílu a úhrnem částek na ř. tabulky H přílohy č. II. oddílu a na ř. 0 II. oddílu, je-li tato částka nižší, nejvýše však částka ze sl. dílčí tabulky Uplatňování slev podle b odst. zákona; takto zjištěná částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se přenese do ř. tabulky H přílohy č. II. oddílu ) Nehodící se škrtněte

16 0-C_.pdf II. Výpočet slevy podle b zákona ) *) Částka S ( b odst. písm. a) zákona) Upravená částka S ( b odst. písm. b), s přihlédnutím k b odst. zákona) Sleva na dani podle b zákona (ř. ) Část změny základu daně sníženého o položky podle 0 odst. 8 a zákona [ř. dílčí tabulky a)], vzniklá porušením podmínky podle a odst. písm. a) a d) zákona Částka snížení nároku na slevu podle b odst. 7 zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů Výsledná sleva na dani podle b zákona (ř. ) ř. x ř. dílčí tabulky a) 00 *) specifikace částky na tomto řádku podle jednotlivých skutečností představujících porušení podmínky podle a odst. písm. a) zákona se uvede na zvláštní příloze; bude-li podáváno řádné nebo opravné daňové přiznání, na řádcích a se uvede nula (0) a) výpočet částky S podle b odst. písm. a) zákona (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Výpočet se neprovádí, pokud byla na ř. 0 II. oddílu přiznání za běžné zdaňovací období vykázána daňová ztráta. Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle a částky podle 0 odst. 8 zákona ) (ř. 0 II. oddílu 0 II. oddílu = ř. 70 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů, za běžné zdaňovací období) Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle 0 odst. zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady) Základ pro výpočet částky S (ř. ) Sazba daně (v %) podle odst., ve spojení s odst. zákona (ze ř. 80 II. oddílu) Částka S podle b odst. písm. a) zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( b odst., ve spojení s a odst. zákona) ř. x ř. 00 b) výpočet částky S podle b odst. písm. b) zákona (vyplní se v celých Kč) *) *) stanovení výše výchozí částky S se provede na zvláštní příloze, s použitím algoritmů uvedených v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku tabulky H přílohy č. II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob Uplatňování slev podle b odst. zákona (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Tato dílčí tabulka bude vyplněna za všechna zdaňovací období, za která lze uplatňovat slevu na dani, a to i tehdy, bude-li v daňovém přiznání za běžné zdaňovací období na ř. 0 II. oddílu vykázána daňová ztráta. První zdaňovací období podle b odst. zákona Výchozí částka S podle b odst. písm. b) zákona, před úpravou o hodnoty meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( b odst., ve spojení s a odst. zákona) Hodnota jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, stanovená počínaje indexem vztahujícím se ke zdaňovacímu období, za které byla vypočtena částka daně nebo, u rozhodnutí o příslibu vydaného v řízení zahájeném počínaje dnem nabytí účinnosti zákona č. 8/0 Sb., k poslednímu zdaňovacímu období z těch, za která byl vypočten aritmetický průměr částek daně Upravená částka S podle b odst. písm. b) zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( b odst., ve spojení s a odst. zákona) Nepřekročitelný souhrn slev na dani za období podle b odst. zákona, stanovený podle b odst. zákona Částka slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích ř. x ř. 00 Částka slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (sl. sl. ) Částka slevy uplatněná v daném zdaňovacím období**) (max. částka ze sl. ) 0 **) jako částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se uvede částka ze ř. dílčí tabulky Výpočet slevy podle b zákona nebo částka ve výši rozdílu mezi částkou daně uvedenou na ř. 90 II. oddílu a úhrnem částek na ř. tabulky H přílohy č. II. oddílu a na ř. 0 II. oddílu, je-li tato částka nižší, nejvýše však částka ze sl. dílčí tabulky Uplatňování slev podle b odst. zákona; takto zjištěná částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se přenese do ř. tabulky H přílohy č. II. oddílu ) Nehodící se škrtněte

17 0-E_.pdf Identifikační číslo Samostatná příloha k položce I oddílu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Přehled transakcí se spojenými osobami 0 Název spojené osoby 0 Identifikační číslo spojené osoby 0 Stát, ve kterém má spojená osoba sídlo Kód A Transakce se spojenou osobou Vyplní se v celých tis. Kč Výnos (prodej) Pořizovací cena (nákup) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby materiálu, výrobků a zboží B Transakce se spojenou osobou Vyplní se v celých tis. Kč Výnos Náklad Služby Licenční poplatek (vč. software) Úroky Celkový objem ostatních transakcí C Transakce se spojenou osobou Vyplní se v celých tis. Kč Přijaté Vyplacené Úvěrové finanční nástroje Podíly na zisku Zvýšení Snížení Ostatní složky vlastního kapitálu Poskytnutí bezúplatného plnění*) ANO NE Přijetí bezúplatného plnění*) ANO NE Využití cash-poolingu*) ANO NE *) Nehodící se škrtněte D Závazky a pohledávky za spojenou osobou bez úvěrových finančních nástrojů Stav ke konci aktuálního období Vyplní se v celých tis. Kč Stav ke konci minulého období Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 0/E MFin 0/E - vzor č. (platný pro zdaňovací období započatá v roce 0 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 07, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do. prosince 07)

18 0-E_.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Přehled transakcí se spojenými osobami Samostatná příloha k položce I oddílu Identifikační číslo 0 Název spojené osoby 0 Identifikační číslo spojené osoby 0 Stát, ve kterém má spojená osoba sídlo Kód A Transakce se spojenou osobou Vyplní se v celých tis. Kč Výnos (prodej) Pořizovací cena (nákup) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby materiálu, výrobků a zboží B Transakce se spojenou osobou Vyplní se v celých tis. Kč Výnos Náklad Služby Licenční poplatek (vč. software) Úroky Nájem Celkový objem ostatních transakcí C Transakce se spojenou osobou Vyplní se v celých tis. Kč Přijaté Vyplacené Úvěrové finanční nástroje Podíly na zisku Zvýšení Snížení Ostatní složky vlastního kapitálu Poskytnutí bezúplatného plnění*) ANO NE Přijetí bezúplatného plnění*) ANO NE Využití cash-poolingu*) ANO NE 7 Finanční a bankovní záruky - přijaté*) ANO NE 8 Finanční a bankovní záruky - poskytnuté*) ANO NE *) Nehodící se škrtněte 0/E MFin 0/E - vzor č. (platný pro zdaňovací období započatá v roce 07 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 08, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do. prosince 08)

19 0-E_.pdf Pokyny k vyplnění samostatné přílohy k položce I. oddílu Samostatná příloha k položce I. oddílu se vyplňuje za každou spojenou osobu ( odst. 7 písm. a) a b) zákona) zvlášť, pokud za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, byly se spojenou osobou uskutečněny transakce a jsou splněny dále uvedené podmínky. Přehled transakcí se spojenými osobami vyplní, který splní alespoň jedno z těchto kritérií: a) aktiva celkem více než 0 mil. Kč, kdy se aktivy celkem rozumí úhrn zjištěný z rozvahy podle ustanovení d odst. zákona o účetnictví, nebo b) roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, vypočtený podle d odst. zákona o účetnictví, nebo c) průměrný přepočtený počet zaměstnanců více než 0, kterým se rozumí údaj uvedený dle dílčích pokynů na řádku tabulky K daňového přiznání, za předpokladu, že: ) uskutečnil transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí. Přílohu vyplní pouze ve vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám, nebo ) vykázal na ř. 00 daňovou ztrátu, a současně uskutečnil transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám, nebo ) je příjemcem investiční pobídky formou slevy na dani v souladu se zákonem č. 7/000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, a současně uskutečnil transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám. Povinnost vyplnit Samostatnou přílohu k položce I. oddílu se nevztahuje na daňové subjekty vymezené v odst. písm. b) až g) zákona č. /0 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na stálé provozovny daňových nerezidentů. 0 Název spojené osoby uvede se obchodní firma právnické osoby zapsaná do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku v likvidaci. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah předtištěných políček položky 0 nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu a, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název a. Je-li spojenou osobou fyzická osoba, uvede se současné jméno a příjmení včetně získaných vědeckých a akademických titulů. 0 Identifikační číslo spojené osoby uvede se identifikační číslo (identifikátor pro daňové účely) spojené osoby, pokud jí bylo přiděleno. 0 Stát, ve kterém má spojená osoba sídlo kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 8. května 0 o aktualizaci číselníku zemí (CZEM) (viz též webová adresa položka Daně a pojistné, podpoložka Daně, složka Daň z příjmů, nabídka Číselník zemí; použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy). K tabulce A Transakce se spojenou osobou Na jednotlivých řádcích tabulky se uvede celkový objem všech transakcí daného typu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví podle toho, zda se jedná u daňového subjektu o nákup či prodej. Sloupec Výnos (prodej) a Pořizovací cena (nákup) nemají na sebe přímou návaznost. V případě tzv. přeprodeje se uvede pouze ta část transakce, která je provedena se spojenou osobou. K řádku Dlouhodobý nehmotný majetek ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup) se uvede úhrn částek pořizovacích cen dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného od spojené osoby. Uvede se zde také částka technického zhodnocení od spojené osoby provedeného na majetku již uvedeném do užívání ve smyslu právních předpisů upravujících účetnictví. Nehmotným majetkem se rozumí dlouhodobý nehmotný majetek podle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu a. ) K řádku Dlouhodobý hmotný majetek ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup) se uvede úhrn částek pořizovacích cen dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného od spojené osoby. Uvede se zde také částka technického zhodnocení od spojené osoby provedeného na majetku již uvedeném do užívání ve smyslu právních předpisů upravujících účetnictví. Hmotným majetkem se rozumí dlouhodobý hmotný majetek dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu a. ) K řádku Dlouhodobý finanční majetek ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje dlouhodobého finančního majetku, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup) se uvede úhrn částek pořizovacích cen dlouhodobého finančního majetku nakoupeného od spojené osoby. Finančním majetkem se rozumí dlouhodobý finanční majetek dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu a. ) K řádku Zásoby materiálu, výrobků a zboží ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje zásob materiálu, výrobků a zboží, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup) se uvede úhrn částek pořizovacích cen zásob materiálu, výrobků a zboží nakoupených od spojené osoby. Rozumí se zásoby dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu a. ) K tabulce B Transakce se spojenou osobou Na řádcích až se uvede celkový objem všech transakcí daného typu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví podle toho, zda se u daňového subjektu jedná o výnos či náklad. Údaje se uvádí v tisících Kč. K řádku Služby ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosů z prodeje služeb, které ovlivnily výši výsledku hospodaření vykázaného na řádku 0 daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladů na nákup služeb, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. Rozumí se služby dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu a. ) K řádku Licenční poplatek (vč. software) ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosů z poskytnutých licenčních práv, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladů na přijatá licenční práva, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. Rozumí se licenční poplatky dle 9 odst. 7 zákona. K řádku Úroky ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosových úroků z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladových úroků z přijatých úvěrových finančních nástrojů, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. Vyplní se i nákladové a výnosové úroky plynoucí z cash poolingu. K řádku Celkový objem ostatních transakcí uvede se úhrn částek všech výnosů a nákladů ve vztahu k dané spojené osobě, které nejsou uvedeny na ostatních řádcích této přílohy a ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 0 daňového přiznání. K tabulce C Transakce se spojenou osobou Na řádcích až se uvede celkový objem všech transakcí daného typu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví podle toho, zda se u daňového subjektu jedná o jejich přijetí či vyplacení. K řádku Úvěrové finanční nástroje ve sloupci Přijaté se uvede stav přijatých úvěrových finančních nástrojů k poslednímu dni zdaňovacího období, z nichž byly v daném zdaňovacím období placeny úroky. Ve sloupci Vyplacené se uvede stav poskytnutých úvěrových finančních nástrojů k poslednímu dni zdaňovacího období, z nichž byly v daném zdaňovacím období přijaty úroky. Uvedou se i ty úvěrové finanční nástroje, u nichž byl sjednaný úrok jiný než kladný. Neuvádějí se cash-poolingové operace. K řádku Podíly na zisku ve sloupci Přijaté se uvede částka přijatého podílu na zisku. Ve sloupci Vyplacené se uvede částka vyplaceného podílu na zisku. Rozumí se podíly na zisku dle zákona č. 90/0 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK ), a to včetně záloh na výplatu podílu na zisku. K řádku Ostatní složky vlastního kapitálu ve sloupci Zvýšení se uvede částka představující zvýšení ostatních složek vlastního kapitálu. Ve sloupci Snížení se uvede částka představující snížení ostatních složek vlastního kapitálu. K řádku Poskytnutí bezúplatného plnění uvede se, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce poskytnutí bezúplatného plnění. Za bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle odst. písm. t) zákona. K řádku Přijetí bezúplatného plnění uvede se, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce přijetí bezúplatného plnění. Za bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle odst. písm. t) zákona. K řádku Využití cash-poolingu (vnitroskupinové sdružování finančních prostředků) uvede se, zda daňový subjekt využívá cash-pooling. K tabulce D Závazky a pohledávky za spojenou osobou bez úvěrových finančních nástrojů Na řádcích až tabulky se vyplní celkový objem všech závazků a pohledávek daného typu vč. cash-poolingu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví ke konci minulého a aktuálního období. Uvádí se údaj za období, za něž se podává daňové přiznání a jemu bezprostředně předcházející období. Rozumí se závazky a pohledávky dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu a. ) Údaje se uvádí v tisících Kč. ) Zákon č. /99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 00/00 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. /99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 0/00 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. /99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 0/00 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. /99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 0/00 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. /99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 0/00 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. /99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 0/009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. /99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Kladně 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 0 0 Identifi kační číslo 0 0 0 Daňové přiznání ) řádné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu.

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Přiznání bylo podáno elektronicky dne:.. Územnímu pracovišti v,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Čes. Budějovicích Daňové

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Moravské Třebové 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Hustopečích 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha - Západ 1 Daňové identifikační číslo CZ291178 2 Identifikační číslo 291178 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Liberci 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Chomutově 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 0 0 Identifikační číslo 0 Důvody

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jablonci nad Nisou 0 Daňové identifikační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Barva Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II 01 Daňové identifikační číslo CZ CZ12345678 02 Identifikační číslo 12345678 03 Daňové přiznání 1 )

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ 19887 Identifikační číslo 19887 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu - Jižní Město Daňové identifi

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Neţ začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Hodoníně Daňové identifikační číslo CZ Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné otisk podacího

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu JIHOČESKÝ KRAJ Územnímu pracovišti v, ve, pro ČESKÉ BUDĚJOVICE 0 Daňové identifikační číslo C Z 7 7 9 0 Identifikační číslo 7 7 9 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Prostějově Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 544 Mfin 544 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 28 neomezená verze Licenční podmínky použití šablony : Zakoupením/stažením šablony

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Královéhradecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Trutnově 0 Daňové identifi kační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob 5405_18_2AK.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo50_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identi kační číslo C Z Identi kační číslo 5 6 8 9 Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Praze - Modřanech Daňové identifi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Pacově Daňové identifi kační číslo C Z 9 Identifi kační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifi kační číslo C Z Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

ČERNÍ KONĚ. Černí koně jsou kořením nejen sportu, ale i života. A takoví jsme i my, handicapovaní. Název organizace:

ČERNÍ KONĚ. Černí koně jsou kořením nejen sportu, ale i života. A takoví jsme i my, handicapovaní. Název organizace: ČERNÍ KONĚ Výraz Černí koně jsme převzali ze sportovního slovníku, kdy se takto označuje tým nebo sportovec, který nemá předpoklad stát se vítězem, spíše je považován za outsidera. Černí koně ale svým

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 5 544 Mfin 544 vzor č. 4 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 omezená verze Tato verze je použitelná jen pro právnické osoby, u nichž : *

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ BYTOVÉ DRUŽSTVO 7, 7, 7 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 7/ 6 Praha 6 CZ 6 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: BD 7,7,7 Nad Alejí Sídlo: Nad Alejí 7/, 6 Praha 6 Právní forma: družstvo IČ: 6 DIČ: CZ6 Rozhodující předmět činnosti:

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Strakonicích Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Velkém Meziříčí 0 Daňové identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

a s n k Ů N a r13_h_la_v_n_í <,,_p_ře_v_a_ž_.ujc_íc_,í)_č_in_n_o_s_t -, Kód klasifikace CZ-NACE2)

a s n k Ů N a r13_h_la_v_n_í <,,_p_ře_v_a_ž_.ujc_íc_,í)_č_in_n_o_s_t -, Kód klasifikace CZ-NACE2) Nežzačnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prqstm~!.1y:._ Finančnímu úřadu pro Specializovanému finančnímu úřadu L FinanČníÚ;Wp;~ Středočeský kraj 1 Územnímu pracovišti v ve pro KLADN 01 Daňové identifikačni

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 0

Více