Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí..."

Transkript

1 Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010

2 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evangeliem ty děti, které jej nikdy předtím neslyšely, pomoci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít místní sbor, kde by mohly dále duchovně růst. Tyto cíle naplňuje pomocí následující služby: Přímá práce s dětmi Kluby dobré naděje 5-denní kluby Korespondenční kurzy Tábory dobré naděje Jednorázové evangelizační akce Pomoc v přímé práci s dětmi Kurzy Efektivní vyučování dětí stupeň 1, 2, 3 (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci a duchovním růstu dětí). Semináře, workshopy, konference DM Jednodenní či vícedenní školení dle požadavků učitelů od předškolních dětí po dorost, vzdělávání učitelů, rodičů Vydávání literatury Literatura pro děti a učitele dětí se systematickým vyučováním z většiny známých biblických příběhů ze Starého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních příběhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti. Podpora modlitebního úsilí Zakládání malých modlitebních skupinek dospělých a dětí Zveřejňování modlitebních námětů za děti a učitele na webu Zasílání modlitebních dopisů jednotlivých pracovníků DM s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami. Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje s mnoha registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA, Samuel, Tim 2,2, TWR, KPK, BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, časopis pro děti Kroky. Spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista. Noví členové Národní rady DM v ČR Daniela Niemczyková (*197?) pochází z Komorní Lhotky. Je šťastně vdaná a má dva syny Romana (15 let) a Martina (12let). Pracuje jako katechetka a koordinátorka práce s dětmi v besídkách Slezské církve evangelické a. v. Po léta patří mezi nadšené spolupracovnice Dětské misie, absolvovala a poté organizovala kurzy Efektivní vyučování dětí 1 a 2. Kazatel Roman Neumann (*1974) má skvělou manželku Zdeňku a tři děti - Honzíka, Ester a Kateřinu. V minulosti byl vášnivým železničářem, ale poté, co Bůh přehodil výhybku jeho života, s radostí slouží lidem ať už v církvi nebo mimo ni. Slouží jako kazatel Církve bratrské v Horní Krupé a zároveň je předsedou Dětského odboru Rady Církve bratrské. Je absolventem Vzdělávacího a výcvikového institutu DM. 2 2/2010

3 Začni stavět plot Dovolte mi, abych se s Vámi v úvodníku tohoto Zpravodaje podělil o působivou ilustraci, kterou s oblibou vypráví prezident CEF, Reese Kauffman: Na jednom místě v Africe byla škola. Ta škola byla postavena na vrcholku hory, nad okrajem útesu. Škola byla krásná, byl z ní nádherný výhled a dobře se v ní vyučovalo. Ale stávalo se, že před tím, než škola začala, nebo po skončení školy děti chodily nebezpečně blízko k okraji útesu. Stávalo se dokonce, že děti spadly dolů a těžce se zranily. Nejbližší nemocnice byla až v sousedním městě. Děti při transportu vytrpěly mnoho bolesti a nezřídka tam zachránci přivezli zraněné děti příliš pozdě. Když se o těch tragických případech stále častěji dovídali obyvatelé města, řekli si, že s tím musí něco dělat. A přišli s myšlenkou postavit dole pod útesem nemocnici. V případě, že děti spadnou z útesu a zraní se, budou mít okamžitou kvalitní péči a mohou být zachráněny. Ale ve městě zaznívaly i jiné hlasy: Dobře, na té myšlence není nic špatného a nemocnici potřebujeme. Ale to první, co potřebujeme a co bychom měli udělat, je postavit na okraji útesu plot, který by zabránil tomu, aby děti spadly dolů. Ale víte, co se stalo ve městě? Většina lidí byla tak nadšena z projektu Prostřednictvím Zpravodaje, který držíte v rukou, bychom Vás chtěli povzbudit, abyste se zapojili do stavby plotu. nemocnice, že se okamžitě zapojila do práce na něm. Našla se jen hrstka těch, kteří se dali do stavby plotu Pracovníci Dětské misie patří k těm, kteří stavějí plot. Nemáme nic proti křesťanům sloužícím lidem, kteří již mají za sebou těžké pády a vážná duchovní zranění. Potřebujeme je a modlíme se za jejich službu. Ale ze všeho nejdříve potřebujeme stavět plot. Prostřednictvím Zpravodaje, který držíte v rukou, bychom Vás chtěli povzbudit, abyste se zapojili do stavby plotu. Modlete se za děti ve vašem okolí a ty z Vás, kteří k tomu mají obdarování a možná i dobrou průpravu z vyučování dětí ve sborech, bychom chtěli povzbudit ještě k něčemu dalšímu. Na stránkách Zpravodaje Vám ještě několikrát padne do oka nadpis, který je hodně podobný nadpisu tohoto úvodníku. Bude znít: Začni nový klub. A nejen to. Téma klubů dobré naděje se bude jako červená nit prolínat celým Zpravodajem. Budu rád, když se Vám bude s každou další stránkou, každým dalším článkem nebo svědectvím v mysli zvětšovat otazník, zda byste se nemohli i vy zapojit do vedení nebo vyučování v klubu, do kterého by chodily děti z Vašeho okolí. Může to být třeba jen malá skupinka tří nebo čtyř dětí, které budou otevřené pro biblické vyučování. Modlete se za podporu Vašeho sboru a lidi, kteří by Vám pomohli. Pokud Vám tuto službu Pán Bůh položil na srdce, nebo už dokonce podobnou službu děláte, dejte nám vědět. Rádi bychom Vám podali pomocnou ruku. Ing. Zbyšek Šikula národní ředitel DM v České republice 2/ ÚVODNÍK

4 BIBLICKÉ SLOVO Finanční krize Finanční krize pojem, se kterým se v každodenním životě neustále setkáváme již od roku Přitom donedávna jsme si pojem Velká hospodářská krize spojovali s počátkem minulého století (známý krach na newyorské burze, který ovlivnil celosvětové hospodářství). Různí vlivní ekonomové celého světa hledají příčiny toho, co se stalo a co předcházelo dnešní finanční krizi. Mnozí z nich vidí příčiny ve změně chování a jednání lidí. Ekonomické teorie jakoby dnes přestávaly platit a fungovat v reálném světě a na základě dnešní krize zcela jistě vzniknou teorie nové. Emeritní profesor ekonomie na Bostonské univerzitě a spolutvůrce československých reforem z doby před srpnem 1968 pan Oldřich Kýn označuje za hlavní příčiny dva směry úpadku. V knize Příběh dokonalé bouře říká, že během posledních 35 let došlo zaprvé k úpadku amerického školství a za druhé zároveň došlo k neuvěřitelně hlubokému morálnímu úpadku. Studenti opisují, podvádějí a lžou. Často se říká, že naše děti jsou naše budoucnost. Tady vidíme, jaká budoucnost nás čeká, pokud naše děti budou žít bez morálních a duchovních hodnot, pokud nebudou dobře vyučovány Božímu Slovu a nebudou znát pravdu. Jaká nás čeká budoucnost? Děti, které žijí v hlubokém morálním úpadku dnes, budou žít své životy ve vleklé hluboké krizi materiální i duchovní. Zde spatřuji veliký význam Dětské misie, která po- Nový evropský ředitel CEF máhá měnit lidské životy skrze Písmo a Ducha Svatého již od dětství. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše (2. Timoteovi 3,15) Lidé bez Boha žijí ve vleklé duchovní krizi a jsou naprosto odděleni od našeho Boha (Římanům 3,10-12). Jejich dluh vůči Bohu je tak obrovský, že jej sami nemohou zaplatit. Nezbývá než osobně před Bohem vyhlásit svůj krach, bankrot, duchovní úpadek. Proto Bůh poslal svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, který vzal naše dluhy na sebe a všechny již zaplatil. Toto nazýváme skutečnou Boží milostí. Toto je jediná možná cesta z duchovní krize. Ježíš mu odpověděl:,já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (Jan 14,6). Petr Bělunek, spolupracovník DM a starší sboru BJB v Příboře V květnu 2010 byl na evropské konferenci CEF pořádané v Německu uveden do úřadu nový evropský ředitele CEF. Odstupující manžele Roye a Ruth Harrisonovy ve funkci vystřídal Gerd- -Walter Buskies, který se pod jejich vedením na svou službu již více než rok připravoval. S vděčností vzpomínáme na dlouholetou obětavou službu manželů Harrisonových a připomínáme si vše, co vykonali také pro službu DM v České republice a pro její mnohé pracovníky. Zároveň vyprošujeme požehnání a moudrost od Boha pro nového ředitele. Těšíme se na spolupráci s ním! G.-W. Buskies R. Harrison 4 2/2010

5 Jarní dění na Novojičínsku Milí čtenáři, čas mezi zimním a jarním číslem Zpravodaje opět uběhl takřka nadzvukovou rychlostí a my bychom se rádi spolu s Vámi podělili o tom, co se v průběhu prvních měsíců nového roku událo. Co už je za námi: Dvakrát zachráněné dítě v Příboře Již na sklonku loňského roku jsme plánovali návštěvu Dvakrát zachráněného dítěte Thomase Graumanna v městě Příbor. Druhý březnový týden jsme tedy strávili v milé společnosti těchto vzácných Božích služebníků, kteří na dvou příborských školách a místním gymnáziu vyprávěli svůj životní příběh, jehož součástí bylo osobní svědectví o víře v Pána Ježíše. Kromě povídání na školách Graumannovi zavítali i na besední večer pro příborskou veřejnost a my jsme jen děkovali Bohu za velkou návštěvnost a úspěch celé akce. Touto cestou chceme Thomasovi, Caroline i jejich asistentce Lence vyslovit ještě jednou velké Díky! Velikonoční akce Začátek nového roku 2010 jsme stejně jako vloni strávili přípravami velikonočních programů na školách v našem okolí. Z obeslaných 27 škol jich šest na naši nabídku zareagovalo kladně, z toho tři školy byly úplně nové! V sestavě posílené o Zbyška a spolupracovníka Daniele Féra jsme poslední dva březnové týdny strávili s dětmi a učiteli na školách v Příboře, Kopřivnici, Mošnově a Třinci. Letos jsme sáhli k zajímavé lekci Jidášova volba a z pohledu této biblické postavy jsme nahlíželi na události velikonočních dnů. O letošních Velikonocích mohlo dobrou zprávou o vzkříšení Pána Ježíše slyšet cca 400 dětí. Dobré vztahy, které máme s některými okolními školami, se snažíme dále budovat. V době velikonočních programů jsme jim nabídli Irskou párty; nabídku přijaly školy v Kopřivnici a Libhošti. Druhou březnovou neděli v prostorách Salaše vypukl velikonoční seminář pro učitele a pracovníky s dětmi. Vedle představení naší službu a prezentace horkých novinek z dílny Dětské misie jsme se snažili účastníkům předat nové nápady pro jejich dětské velikonoční programy. Následující den jsme pak v plné polní vyrazili na velikonoční párty do Valašského Meziříčí. Klubáci a Exiťáci I letos na jaře pokračoval Klub dobré naděje, který se po novém roce přesunul z bytu manželů Pavelkových do naší domácnosti. Společně s dětmi jsme studovali postavy Patriarchů. V době Velikonoc jsme uspořádali klubovou velikonoční párty a děti motivované právě probíhající velkou bodovací soutěží přivedly spoustu nových kamarádů! Spolu s naším domovským sborem jsme pro děti v Příboře přichystali terénní akci nazvanou Indiáni ze sídliště. Návštěvy okolních sborů V polovině měsíce dubna jsme zavítali do baptistického sboru v Suchdole nad Odrou, kde jsme se měli možnost sdílet o naší službě mezi dětmi a formě pomoci, kterou sborům v jejich misijním úsilí nabízíme. Ľubko pak stále pokračuje ve službě dorostu v podobě EXIT klubů. Jsme vděčni za bratra Martina Okáče, který vstoupil do našeho mini týmu coby aktivní dobrovolník při této službě. Vedle EXIT klubů v Příboře se Ľubko zapojil do podobné služby ve spolupráci s bratrem Štěpánem Maroszem v dětském domově v Čeladné. Co je před námi: 20. června pořádáme již druhý ročník akce nazvané Motorkáři dětem. Klubáky čekají poslední dvě klubová setkání a závěrečná Letní párty. Stejně tak nás čeká závěrečná párty na EXIT klubech s dorostem. Momentálně hledáme termín a dobrovolníky pro dva 3denní kluby v Příboře. Připravujeme se na příchod našeho děťátka, které se má narodit v polovině měsíce června. Touto rodičovskou vyhlídkou se s Vámi, milí čtenáři a fandové služby DM, prozatím loučíme. Věříme, že na stránkách podzimního čísla bude v rubrice: Aktuální dění na Novojičínsku zase o čem psát. Vaši ve službě dětem Martina a Ľubko 2/ OBLAST NOVOJIČÍNSKO

6 ZAHRANIČNÍ OKÉNKO Knížka Poznej Krále! do každého domu v Moldavsku Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě! Ze všech mudrců pronárodů a ze všech království není nikdo jako ty. Jeremjáš 10, 7 Jeremjáš měl pravdu, když se zvolal: Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Je pravdou, že nikdo není jako On. Tak proč se tedy národy nebojí jediného pravého Boha, Krále národů? Může to být proto, že jim nikdo neřekl, kým je? Když jsme před více než rokem při setkání Národní rady přemýšleli o našem malém národě čítajícím čtyři miliony obyvatel, položili jsme si stejnou otázku: Jsou v Moldavsku děti a rodiny, které nevědí, kdo je Králem národů? V průběhu našeho uvažování se zrodil projekt Poznej Krále! do každého domu. Poznej Krále! je útlá barevná evangelizační knížka pro děti, která představuje osobu a dílo Pána Ježíše Krista. Naší modlitbou a přáním bylo, abychom do každého domu v Moldavsku doručili jeden výtisk této knihy, tzn. distribuci přibližně výtisků. Bůh začal na naše modlitby odpovídat a projekt se od počáteční jednoduché myšlenky postupně mění v realitu. Prostřednictvím našich dobrých přátel z organizace Every Home Crusade jsme obdrželi vytištěné knihy, prostřednictvím dalších přátel napříč Evropou jsme dostali nezbytné finanční prostředky na pokrytí administrace a nákladů na celní řízení, prostřednictvím spřátelených a spolupracujících církevních sborů v celé zemi máme k dispozici spolupracovníky při distribuci knížek. První transport s výtisky dorazil do Kišiněva na konci prosince V průběhu tří měsíců byly všechny tyto knížky předány sborům, pracovníkům Dětské misie a dobrovolníkům. Distribuce byla zahájena! Projekt Poznej Krále! do každého domu bude pokračovat po celý rok Můžete se s námi modlit za odpověď a spasení co největšího počtu dětí v Moldavsku. Proste za to, aby se děti mohly zapojit do následných biblických korespondenčních klubů (375 nových dětí se již zapojilo). Modlete se, aby mnoho chlapců a děvčat poznalo jediného pravého Krále a vzdalo mu čest a slávu, která mu právem náleží! Linda Corry vedoucí týmu CEF v Moldavsku 6 2/2010

7 Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej... Je tomu už 7 let, co jsme založili KDN na dvou ZŠ v Šenově u Ostravy. V tomto týdnu jsme prožili zvláštní dny. Na klub VEVERKY přišla jenom Barunka, která je tichá, ale velmi otevřená. Nakonec dorazil i Pavlík ze šesté třídy. Měli jsme hodně času si spolu popovídat, zazpívali jsme pár písniček, probrali jsme další díl ze série Pět důležitých rozhodnutí. Plánovali jsme také Balónkovou párty akci na další týden pro děti ze školních družin. Barunka nám pomáhala s vykreslováním balónků na pozvánkách, a také jsme si povídali o letním táboře. Zpočátku jsme byli smutní z toho, že na klub dorazila jenom Barunka a Pavlík. Později jsme si uvědomili, že to byl velmi požehnaný čas. Kdyby bylo na klubu 10 dětí, copak bychom si s každým z nich mohli takto zvlášť popovídat? Nemáme často takovou příležitost Všimla jsem si, že Barunku oslovil pravdivý příběh o Byangu Katoovi. Kéž by se i ona rozhodla pro život s Pánem Ježíšem, jako on! Obdobný program měl Štěpán na klubu OŘÍŠEK, kde přišlo 8 dětí. Od podzimu 2009 také pravidelně jezdíme s programem pro děti a teenagery do dětského domova v Čeladné. Děti nás vždycky s nadšením vítají. Při našem posledním setkání ke dni dětí jsme jim mohli díky vánoční sbírce mládeže z Třanovic darovat a také vyzkoušet rugbyový míč. Stejný den po večeři jsme pro 23 teenagerů připravili další díl z cyklu Exit 316. Tématem bylo Zklamání a my jsme téměř se slzami v očích naslouchali jejich otevřeným výpovědím o zklamáních, která v životě prožívali ze strany rodičů, sourozenců apod. Na příběhu o Samařské ženě jsme jim mohli vysvětlit, že Pán Ježíš i je dokonale zná, miluje je a chce jim nabídnout živou vodu. Pevně věříme, že semínka evangelia, která byla do jejich srdcí zaseta, v pravý čas vyklíčí. Překvapil mě dotaz asi 17-tiletého kluka, který se mě zeptal, proč to tady provozujeme. Přemýšlela jsem o tom ještě i doma. Je to prosté: máme rádi děti a záleží nám na tom, aby se i ony mohly dozvědět o Boží lásce a nabídce věčného života s ním. Čím dál více si uvědomujeme, že nezáleží na tom, kolik dětí nám Pán Bůh pošle na naše kluby, ale na tom, zda jsme připraveni jim nést evangelium a být jim příkladem víry. Vždyť je to příkaz Pána Ježíše: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. (Marek 16, 15) Chceme touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám různými způsoby pomáhají, ale i těm, kteří se za nás a za děti modlí. Bez toho by tato služba byla marná. Zvláště jsme vděčni manželům Čermákovým z DM, kteří nám často pomáhají při výběru programů pro děti a účastní se různých akcí. Kéž Vám Bůh žehná a vede i ve Vaší službě dětem. Jolka a Štěpán Maroszovi dobrovolní spolupracovníci DM 2/ PŘEDSTAVUJEME SPOLUPRACOVNÍKY

8 INSPIRACE Začni nový klub! Touto větou zpravidla končím vyučování hodiny o Klubech dobré naděje na kurzu Efektivní vyučování dětí, stupeň 1. škole a potom pokračovat pravidelnými kluby na zamýšleném místě. Na prvním setkání klubu u nás doma před velikonocemi 1992 k nám přišlo 18 dětí a 3 pomocníci. Byla jsem povzbuzena, že to funguje! Jistě, od té doby se situace v naší společnosti v mnohém změnila. Zkušenosti našich spolupracovníků na různých místech České republiky však potvrzují, že i v dnešní době děti přijdou, i když třeba v menším počtu. Co znamená Klub dobré naděje (KDN) v praxi? Je to biblické vyučování pro děti ve věku od 5 do 12 let. Často se však stává, že do klubu přicházejí i děti mladší nebo naopak starší, protože Možná vás napadlo, zda vůbec stojí za to obě- Stojí to vůbec za to? se o klubu dozvěděly, nebo v něm mají kamarády tovat svůj čas po práci cizím dětem, které dovedou hodně zlobit, potřebují se vybít, povědět vše a sourozence. Vyučování probíhá jednou týdně během školního roku a trvá asi hodinu. Většinou co našly na internetu, co prožily ve škole, nebo se čas protáhne a to proto, že po biblickém vyučování (obdoba nedělky, besídky biblická lekce, věnovaný dětem v klubech není zbytečná inves- koho porazily v nějaké virtuální hře. Určitě, čas písně, učení verše, kvíz, modlitba) je čas vymezen tice! Během těch 18 let, kdy klub s menšími přestávkami u nás doma je, se v něm prostřídalo více i pro hry, které děti hodně sblíží. KDN je určen pro děti, které nechodí do žádného křesťanského než 100 dětí. S účastí v klubu to bylo různé, někdo přišel jen jednou, jiní přestali chodit, protože sboru, ale touží poznávat Pána Boha. Často jsou ale mezi nimi i děti z věřících rodin, které přivádějí na setkání své nevěřící kamarády. O tom, že lik dětí se postupem času zapojilo do církevních se odstěhovali nebo jim to zakázali rodiče. Něko- děti chodí do klubu s křesťanským vyučováním, sborů v mém okolí. Je to radost vědět, že díky musí vědět rodiče. Dle našich zkušeností mnohým z nich vadí církev, fara, kostel, ale do bytu, životu, že duchovně rostou a slouží. S některými vašemu KDN si je Pán Bůh povolal k novému klubovny nebo školy dítě pustí. Ideální je, když se potkávám na různých křesťanských akcích po se klub koná v místě, kam to děti mají blízko. Pozvat děti na vyučování do klubu během týdne je díky dětem poznali Pána Ježíše i jejich rodiče. celé republice. A velkou radost mám i z toho, že také často jediná možnost, protože rodiny mívají Jsme tady pro to, abychom Vám pomohli: o víkendech jiný program. Pořiďte si knížku Klub dobré naděje, kterou Jak tedy začít? vydala Dětská misie. Naleznete v ní mnoho Na prvním místě je modlitba. Předložte své cenných informací, rad a nápadů pro učitele záměry s klubem i konkrétní děti ve vašem okolí i pro pomocníky v klubu. Dozvíte se jak děti jako námět k modlitbám na modlitebních setkáních učit, jak je ukáznit a povzbudit k tomu, aby na ve sboru a různých skupinkách. Informujte klub chodily rády. větší okruh lidí, protože se jedná o duchovní boj Připravili jsme pro vás startovní balíček KDN, za spasení dětí! Když si vzpomínám na začátek který vám pomůže při rozjezdu klubu. klubu u nás doma, byly to opravdu modlitby Dejte nám o sobě vědět. Podpoříme vás na a modlitebníci, kteří mi dávali sílu jít za dětmi modlitbách, poskytneme materiály a zkušenosti. a jejich rodiči a pozvat je do našeho bytu. O začínajícím Budete-li v dosahu někoho z nás, nebo klubu se děti mohou dozvědět různými někoho z našich spolupracovníků, rádi pomůžeme způsoby. Nejlepšími pomocníky mohou být vaše i ve vlastním klubu. vlastní nebo sborové děti. Můžete také rozdat pozvánky přímo dětem nebo rodičům tam, kde Přeji Vám Boží pokoj v srdci, když se rozhodnete založit KDN ve vašem okolí Nebojte se! žijete. Je to mnohem lepší, než dávat pozvánky do schránek. Někdy se podaří domluvit s ředitelem Katka Moškořová místní školy zvací párty po vyučování ve pracovnice a instruktorka kurzů DM 8 2/2010

9 Začni nový klub Jsou ve Vašem okolí děti, pro které byste rádi něco udělali? Chodí za Vašimi dětmi nevěřící kamarádi? Leží Vám na srdci děti, které jsou mimo sborové nedělní školy? Jen velmi málo z těchto dětí už někdy slyšelo evangelium. Možná se za některé z nich modlíte, možná jste měli příležitost s některými z nich osobně o Pánu Ježíši mluvit. Ale přemýšleli jste už někdy nad tím udělat pro TYTO děti něco VÍC? Právě pro VÁS Dětská misie aktuálně připravuje projekt: Začni nový klub! Ve dvou balíčcích Vám nabízíme kompletní souhrn informací a pomůcek, které vám pomohou připravit ve spolupráci s Dětskou misií pravidelná setkání pro děti z Vašeho okolí pod názvem Klub dobré naděje. Informační balíček vám zašleme zdarma. Naleznete v něm veškeré informace o službě v Klubu dobré naděje. Startovací balíček vám následně pošleme v případě, že budete mít skutečný zájem rozjet tuto formu dětské služby ve Vašem okolí. Za velmi výhodnou cenu v něm obdržíte kompletně připravené materiály pro prvních pět setkání s dětmi: Plnobarevnou obrázkovou knihu Spasitel pro tebe Dětská misie představuje projekt Texty k lekcím Balíček pomůcek (názorné pomůcky k biblickým veršům, návrhy na hry, předmětné lekce, písničky, výtvarné činnosti, kvizy a další) Balíček plnobarevných pozvánek a dalších propagačních materiálů pro rozjezd Klubu dobré naděje Veškerý obsah Startovacího balíčku bude zároveň k dispozici v elektronické podobě na CD INSPIRACE Cena 100 Kč Slovo předsedy Národní rady Dětské misie Když jsme se před 28 lety se dvěma malými dětmi přistěhovali do Frýdku-Místku, mohli jsme z oken naše bytu na sídlišti vidět, kolik dětí se pohybuje na pískovištích či hřištích v blízkém okolí. V té době bylo složité přivádět děti k poznání Ježíše Krista. Nadějí nám byly jen naše modlitby za to, aby i děti kolem nás jednou mohly slyšet evangelium. Díky Pánu Bohu za to, že již více než dvacet let máme tu nejlepší příležitost být těmito zvěstovateli. Kluby dobré naděje, které již tehdy ve svém programu nabízela Dětská misie, pro nás byly odpovědí na naše modlitby. Klub dobré naděje je na počátku cesta k dětem, kdy ve víře musíte udělat první krok. Když se podaří navázat dobré vztahy a dítě je otevřené na Boží hlas, vidíte, jak Pán Bůh jedná, děti se staví na vlastní nohy a duchovně rostou. Pokud dítě chce a jeho rodič souhlasí, učitel jej zapojí i do místního sboru, kde může prožívat společenství s věřícími lidmi a kde se může dále duchovně vzdělávat. Chvála Pánu za to, že u několika dětí i z našeho klubu vidíme ovoce této nelehké práce. Bible jasně hovoří o tom, že děti potřebují nový život v Pánu Ježíši Kristu stejně jako dospělí. Nepromarněme příležitost! Děti jsou velmi otevřené na zvěst evangelia, mají rády příběhy a hlavně - mají čas. Nikdy také nevíme, kolik příležitostí slyšet Boží hlas ještě děti v pozdějším věku budou mít. Karel Moškoř předseda Národní rady DM v ČR 2/2010 9

10 OBLAST LIBERECKO Abrahame, nech se vést, nejlepší znám ze všech cest! Tato píseň se stala v posledních dvou měsících téměř hymnou našich setkání s dětmi. Krátce po Novém roce jsme v Klubu dobré naděje začali probírat život Abrahama podle osvědčené flanelografové lekce Dětské misie Patriarchové. Příběhy děti tak zaujaly, že jsou vždy zvědavé na pokračování. Také nás někdy pobaví jejich komentáře. Jednou se Petr při vyučování zeptal: Co myslíte, co udělal Eliezer hned potom, když Bůh odpověděl na jeho modlitbu a Eliezer poznal, že Rebeka je ta pravá žena pro Izáka? Dvanáctiletá Jana zkušeně odpovídá: No přece zeptal se jí, jestli už náhodou nemá nějakého chlapa! Chvíli se nepokračovalo pro záchvaty smíchu. Na otázky kladené dětem známe obvykle správnou odpověď. Ale v minulých měsících jsme, Olga a já, jindy učitelé, měli v hlavách pořádné otazníky.? Velikonoční programy? Zareaguje nějaká jablonecká škola na naši nabídku?? Oblastní rada Dětské misie? Bude v ní s námi někdo chtít spolupracovat?? Prezentace DM a prodej knih ve velkém sboru v krajském městě! Zvládneme to? V mnoha úkolech jsme s Olgou začátečníci a také se tak cítíme. Jsme Pánu Bohu vděční za první kroky a počáteční úspěchy. Radujeme se z toho, že o Velikonocích jsme mohli předvést náš program ve dvou jabloneckých základních školách. Celkem nás poslouchalo více než 80 dětí. Slyšely příběh o záchraně člověka skrze oběť Pána Ježíše Krista, dostaly evangelizační letáček a pozvání k dalšímu kontaktu v našich celoročních biblických klubech. Prosíme, modlete se, aby v srdcích oslovených dětí klíčila a rostla ona hořčičná semínka Božího království! Také dvě úvodní setkání oblastní rady DM nám přinesly příjemná překvapení. Kromě našeho misionářského páru spolupracují v radě již další 4 křesťanské ženy, učitelky dětí, a s cvikovským sborem BJB již uvažujeme o konkrétních možnostech spolupráce při evangelizaci dětí v létě S pokračujícími měsíci našeho působení v oblasti vidíme s manželkou stále zřetelněji, že misijní práci nemůžeme zvládnout sami. Vždyť podle aktuálních údajů ze serveru Libereckého kraje žije v naší oblasti bezmála dětí, dospívajících a mladistvých! Poznáváme, že těžiště naší práce se bude přesouvat od přímé práce s dětmi k prezentacím a návštěvám ve sborech a církvích, kde motivujeme místní k založení vlastní evangelizační práce mezi dětmi a mládeží. Prosíme, modlete se s námi, aby se Pán dotkl srdcí ochotných bratří a sester a oni se vydali na misijní pole jako noví dělníci na vinici, s naší pomocí a ve vzájemné spolupráci! Petr a Olga Kohoutovi oblastní koordinátoři DM pro oblast Liberecka 10 2/2010

11 Čtyři měsíce v Dětské misii Ležel jsem na nemocniční posteli, napojený na množství hadiček, krev z plic mi odváděly dvě, vyvedené otvory v boku. O ničem z toho jsem ale neměl tušení, a možnost, že takto budu rok, nebo také nebudu, mi nepřipadala o nic horší než to, že takto budu následující minutu. Neměl jsem strach. Na to bylo vše příliš zmatené. Mé, často jediné, spojení s realitou byl plakát, který mi udělali sourozenci. Visel nad mou postelí a bylo tam napsáno: Pán Bůh tě má rád! Neměl jsem brýle a nedokázal jsem ho přečíst, ale pamatoval jsem si, co tam je napsáno. Strávil jsem celé hodiny přiřazováním jednotlivých písmenek flekům, které jsem viděl. Dva týdny poté jsem ležel doma na gauči, za měsíc jsem chodil ven a připravoval hry pro děti. Lékaři říkali: mohl zemřít, mohl zůstat s trvalými následky ; ale já vím, že ve skutečnosti existuje pouze jediná možnost Boží vůle. Stejně jako jsem se modlil za akci, při které jsem spadl ze skály a skončil v nemocnici, jsem se modlil i za půl roku, kdy mám přerušené studium proto věřím, že v Dětské misii nejsem náhodou. Kromě pomoci s klubem nebo s Velikonočními programy na školách dělám především takovou práci, na kterou stávající pracovníci pro velké vytížení neměli čas. Od práce ve skladu přes zadávání nejrůznějších dat do počítače, po třídění knih, překlad ze slovenštiny a grafické práce. Také jsem mohl přiložit ruku k dílu, když se pracovalo na výměně oken. Má činnost je pestrá a dělám ji rád. I když jsem mohl mít na tento půlrok jiné zaměstnání, jsem Bohu vděčný, že mohu být platný tam, kde se buduje Boží království, tam, kde má práce velký smysl, v kolektivu, který se každé ráno schází k modlitbě. Daniel Fér SVĚDECTVÍ Bůh změnil můj život Pamatuji se na ty časy, když můj otec ještě pracoval. a psychicky týrá. Viděla jsem jen svoji maminku, Každý den byl krásný. Ale potom se vše jak trpí. Trvalo to celých sedm let. změnilo, můj život se stal noční můrou. Otec Mezitím jsem se však skrze mé sourozence dozvěděla ztratil práci kvůli úrazu a moje matka se neuměla o nějakých klubech. Připadalo mi směš- vžít do role, aby uživila 4 ze svých sedmi né, že všichni vkládají svůj život do rukou nějaké dětí a ještě k tomu manžela! Bylo mi šest (jsem Boha. Ale na kluby jsem chodila ráda, všichni nejmladší), snažila jsem se brát to statečně. Tolik se na mě usmívali, hráli jsme hry a hlavně teta pláče, bolesti, probdělých nocí a myšlenek na to vždycky upekla nějakou dobrotu. Rodinu Petra nejhorší. Každý den jsem musela poslouchat křik Unucky, u kterého kluby probíhaly, jsem si postupně a pláč. Říká se, že nejvíce trpí děti. Tehdy jsem oblíbila natolik, že jsem je začínala mít neviděla sebe. Bylo mi jedno, že mě otec bije (pokračování na straně 12) 2/

12 POZVÁNKA Ještě jsou volná místa!!! Up and Down tábor s anglickou konverzací (12 18 let) Pod egyptským sluncem dětský tábor (7-15 let) KARMEL je hora ležící v Izraeli, v blízkosti Středozemního moře. Slovo Karmel znamená úrodné pole. Podobné místo se stejným názvem také najdete pod beskydskými vršky poblíž Třince ve vesnici Smilovice. Je to místo jako stvořené pro naše táborové pobyty a putování. V blízkosti se nacházejí beskydské hory. Nejbližší je Godula, na které se nachází zajímavý památník u místa, kde se v 17. století potají scházeli pronásledovaní evangelíci. Na další beskydský vrchol Javorový se dá vyjet lanovkou. V nedaleké obci Guty můžete navštívit jeden z nejstarších zachovalých dřevěných kostelíků (z roku 1563) v Podbeskydí. V létě se dá v pohodě využívat vyhřívaný bazén v Řece, koupat se dá i v blízké říčce. Pro různé hry a soutěže je dostatek místa přímo v okolí střediska, pár desítek metrů to je ke sportovnímu areálu místní tělovýchovné jednoty. Součástí střediska je i venkovní koliba s možností opékání a grilování. Táborem nás bude pod egyptským sluncem provázet starozákonní Josef, dorostenci s ním budou chvíli Up, chvíli Down. (pokračování ze strany 11) ráda jako vlastní. Stále jsem nemyslela na toho nejdůležitějšího! Na Boha. Bylo mi třináct a mého otce odvezli do vazby za ublížení na zdraví. Všichni jsme museli vypovídat proti němu. Tentokrát jsem byla odhodlaná, že už ho nikdy nepustím k nám. Už nikdy jsem nechtěla vidět někoho z nás trpět. Otec se ale pokusil o sebevraždu, pár měsíců byl v psychiatrické léčebně. Začaly debaty o jeho návratu k nám domů. Postupně všichni souhlasili, ale já jsem byla pevně rozhodnutá, že mě nepřesvědčí. Nemohla jsem však udělat vůbec nic. V tu dobu jsem už měla Pána Ježíše ve svém srdci. Problémy sice nezmizely, ale naučila jsem se je přijímat. S přijetím Boha do svého života jsem konečně poznala, jaké to je, být šťastná! Mohla jsem mu všechno říct. Poznala jsem nové přátele ve sboru v Albrechticích u Českého Těšína. Začala jsem jezdit na různé pobyty a tábory. Všichni na mě byli tak milí. Postupně se ten růžový opar rozplynul. Začala jsem mít deprese. Hrozilo nám soudní vystěhování. Rok jsme museli bydlet v Domě pro matky s dětmi. Nebylo to nic lehkého, ale měla jsem Boha. Z velkých starostí jsem se naučila dělat malé a z malých žádné. Nebyla jsem sice dokonalý křesťan, ale Boha jsem stále milovala a byla jsem odhodlaná mu věřit. Odevzdala jsem svůj život do Božích rukou a On se o mě postaral. Naše rodina se rozpadla a matka se vrátila zpět k otci. Je to však její rozhodnutí, můžu se za ni jen modlit. O mne se Bůh postaral. Dnes bydlím v Albrechticích u jedné rodiny, která se naplno rozhodla přijmout mě za člena rodiny. Mám vlastní pokoj, naději vystudovat a mít vlastní život. Opravdu nevím, co se mnou bude, ale vím, že Bůh mě nikdy neopustí. Nikdy mě nenechá ve štychu. Problémy nás nikdy neobejdou, ale můžeme si být jisti tím, co nám Bůh říká v Bibli: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko, a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1.Korintským 10,13) Patricie Korytářová (16) 12 2/2010

13 Nabídka literatury 70 Kč Bez Boha na světě NOVINKA Evangelizační lekce na motivy známé knihy Kristíny Royové. Příběh sirotka Martínka, který neznal Pána Boha, ale hledal jej tak dlouho, až jej nalezl a zamiloval si jej nade vše. Balíček obsahuje text lekce, osm plnobarevných obrázků, ústřední pravdu a biblický verš. Text je vhodné rozdělit do dvou pokračování. LITERATURA / NOVINKY Je satan skutečností? 70 Kč Obnovená a doplněná lekce pro předškoláky a děti na prvním stupni, která odpovídá na otázky: Opravdu existuje? Kde se tu vzal? Jakou má moc? Balíček obsahuje text lekce, zjednodušený text pro předškolní děti, osm plnobarevných obrázků, ústřední pravdu, biblický verš a doplňkové aktivity. Lekci je vhodné rozdělit do dvou pokračování. Stříhej, maluj a lep Starý zákon Stříhej, maluj a lep Nový zákon NOVINKA Dvě sady pracovních listů pro předškolní děti vhodných k ilustraci biblických příběhů omalovánky, pohyblivé obrázky, vystřihovánky, bludiště, 100 Kč připravujeme!!! Podivuhodná kniha 3 Silný v Bohu Další díl knihy ztišení na 60 dnů pro děti od 7 do 12 let, který si můžete zakoupit od Některá z témat: Jak působí Duch Svatý? Co jsou ovoce Ducha Svatého? Co jsou to duchovní dary a jak je mohu použít? Jaký je Boží plán pro mne? Proč potřebuji Boží výzbroj? Cena 30 Kč (při odběru 25 ks cena 25 Kč/kus). Další tituly v internetovém obchodě obchod.detskamisie.cz 2/

14 MODLITEBNÍ NÁMĚTY Modlete se s námi Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. (Izajáš 26, 3 4). Děkujeme Vám, naši milí čtenáři Zpravodaje, za děkovné a přímluvné modlitby. Díky nim můžeme v naší službě stát a čas od času také jít dopředu. Nemůžeme se bez nich obejít a na této stránce bychom Vás rádi povzbudili k dalším modlitbám tím, že Vám předkládáme modlitební náměty za konkrétní věci, které nás trápí, nebo za akce, které jsou před námi. Vzdělávací a výcvikový Institut Dětské misie Předně Vás pozýváme k modlitebnímu zápasu za Institut, který se za účasti několika studentů z České republiky uskuteční v prázdninových měsících v letošním a příštím roce. Přihlášení jsou zatím tito studenti: ze Slovenska - Jana Belovičová, Oľga Winklerová, Miriam Kešjarová, Rastislav Pečík, Gabika Ambrušová, Ľubica Hrušovská, Eva Danišová, Jana Juríková, Michal Beňo, Michaela Vasiľová, Andrea Sabolová a z České republiky -Renáta Šikulová, Erika Mačová, Anna Mirela Klepáčková, Slávka Číčelová Prosíme, modlete se za: studenty, aby ve zdraví a pokoji zvládli náročné studium, aby přijali požehnání pro svůj duchovní život. Proste za Boží vedení a povolání ke konkrétní službě mezi dětmi koordinační tým manžele Kováčovy, s. Bohušovou, Kešjarovou, br. Šikulu učitele, aby co nejlépe použili svá obdarování a předali co nejvíce ze svých zkušeností ze služby dětem další studenty z České republiky a Slovenska, kterým překážky brání v konečném rozhodnutí o účasti na VVI Modlete se za: děti a dorostence, kteří se již přihlásili děti, které v klubech, v korespondenčních kursech, v dětských domovech, při programech na školách apod. dostaly pozvánku na tábor za tým vedoucích, aby byli požehnáním a dobrým příkladem k následování za Boží ochranu místa a všech účastníků před vším, co nás může ohrozit O prázdninách budou na mnoha místech České republiky probíhat také pětidenní kluby, prázdninové evangelizační akce ve městech apod. I při nich jsme plně závislí na Božím požehnání. Jen On může dát vzrůst zasetým semínkům a učinit proměnu života. Modlete se za děti, které uslyší zvěst evangelia i za služebníky, kteří ji budou předávat. Noví pracovníci DM v České republice Uvědomujeme si to veliké množství dětí (více než ), které v naší zemi neslyšely evangelium, které by bylo předáno jasným a srozumitelným způsobem. Je to veliká příležitost, která vyžaduje, aby se do této potřebné služby zapojili noví duchovně odvážní pracovníci, kterým záchrana dětí pro Boží království leží na srdci. Modlete se za naše nové spolupracovníky: misionáře a oblastní koordinátory na plný nebo částečný úvazek dobrovolné spolupracovníky, učitele klubů, pomocníky, instruktory na táborech instruktory kurzů EVD koordinátora pro oblast vydávání literatury (překlady, korektury, sazba, tisk) Tábory a pětidenní kluby DM technického a obsahového administrátora I v letošním roce připravujeme dva turnusy interaktivních webových stránek pro děti tábora, který se uskuteční na sklonku prázdnin Děkujeme Vám za pomoc Vašich modliteb. v krásné podbeskydské krajině ve Smilovicích. Tým DM v ČR 14 2/2010

15 Podpořte finančně naši službu I vy můžete být velmi důležitou součástí našeho týmu. Nemusíte nutně stát v první linii, ale týlové zabezpečení je pro každou bojující jednotku životně důležité. Potřebujeme Vaši podporu, povzbuzení, modlitby a také finance. K zasílání darů můžete zvolit jednu z následujících možností: trvalý příkaz přímo z Vašeho bankovního účtu na náš účet: /0100, KB Příbor složení daru přímo v kterékoliv pobočce Komerční banky zaslání peněz složenkou typu C, která je přílohou tohoto Zpravodaje (na požádání rádi zašleme další) Uveďte, prosím, variabilní symbol, který určuje, na jaký účel peníze poskytujete. Toto je přehled variabilních symbolů: KONTAKTY manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi (VS: 6714) národní ředitelé vedení a podpora týmu rozvoj služby v ČR administrativa úřadu mobil: mobil: manželé Petr a Olga Kohoutovi (VS: 5915) oblastní koordinátoři pro Liberecko mobil: mobil: manželé Karel a Kateřina Moškořovi (VS: 5611) přímá práce s dětmi propagace a rozvoj služby příprava a distribuce literatury koordinace služby korespondenčních kurzů mobil: mobil: Daniel Fér manželé Ľubomír a Martina Čermákovi (VS: 8413) Daniel Fér (VS: 8816) pracovník v centru DM mobil: (smlouva na dobu určitou 03-06/2010) oblastní koordinátoři pro Novojičínsko správci centra DM přímá práce s dětmi spolupráce s místními sbory rozvoj služby v oblasti VS Obecný dar pro potřeby DM mobil: VS Dary na službu korespondenčních kurzů mobil: VS Dary na vydávání literatury 2/

16 Setkání táborových vedoucích 2/2010 ZPRAVODAJ Dětské misie Vydává zdarma mezinárodní křesťanská mezidenominační organizace Dětská misie Adresa: Jičínská 549, Příbor Kontakt: Telefon: Web: IČ: Bankovní spojení: KB Příbor /0100 Nová Národní rada DM Výměna oken v přízemí centra DM

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16, 15 Úvodní slovo ředitele DM Dětská misie (DM) je součástí mezidenominační, biblicky zaměřené světové

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 Ale Ježíš jim řekl: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových je království nebeské. Ev.Matoušovo 19,14 Dětská misie (DM) prošla zvláštním rokem, který

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY České církve a zahraniční misie 6.2016 VÝSLEDKY ANKETY Účel: Cílem této ankety bylo získat lepší porozumění tomu, jak české církve vnímají službu zahraničních misionářů, aby bylo možné zlepšit dlouhodobou

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) březen 2013 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 181 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu pocházejí ze zpovědí pěstounů.

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu  pocházejí ze zpovědí pěstounů. Příběhy pěstounů Články publikované na portálu www.dobrárodina.cz pocházejí ze zpovědí pěstounů. Impulz přišel v dětství To, jak je pro děti důležité vyrůstat v rodině, jsem věděla už v dětství, kdy si

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více