Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí..."

Transkript

1 Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010

2 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evangeliem ty děti, které jej nikdy předtím neslyšely, pomoci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít místní sbor, kde by mohly dále duchovně růst. Tyto cíle naplňuje pomocí následující služby: Přímá práce s dětmi Kluby dobré naděje 5-denní kluby Korespondenční kurzy Tábory dobré naděje Jednorázové evangelizační akce Pomoc v přímé práci s dětmi Kurzy Efektivní vyučování dětí stupeň 1, 2, 3 (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci a duchovním růstu dětí). Semináře, workshopy, konference DM Jednodenní či vícedenní školení dle požadavků učitelů od předškolních dětí po dorost, vzdělávání učitelů, rodičů Vydávání literatury Literatura pro děti a učitele dětí se systematickým vyučováním z většiny známých biblických příběhů ze Starého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních příběhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti. Podpora modlitebního úsilí Zakládání malých modlitebních skupinek dospělých a dětí Zveřejňování modlitebních námětů za děti a učitele na webu Zasílání modlitebních dopisů jednotlivých pracovníků DM s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami. Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje s mnoha registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA, Samuel, Tim 2,2, TWR, KPK, BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, časopis pro děti Kroky. Spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista. Noví členové Národní rady DM v ČR Daniela Niemczyková (*197?) pochází z Komorní Lhotky. Je šťastně vdaná a má dva syny Romana (15 let) a Martina (12let). Pracuje jako katechetka a koordinátorka práce s dětmi v besídkách Slezské církve evangelické a. v. Po léta patří mezi nadšené spolupracovnice Dětské misie, absolvovala a poté organizovala kurzy Efektivní vyučování dětí 1 a 2. Kazatel Roman Neumann (*1974) má skvělou manželku Zdeňku a tři děti - Honzíka, Ester a Kateřinu. V minulosti byl vášnivým železničářem, ale poté, co Bůh přehodil výhybku jeho života, s radostí slouží lidem ať už v církvi nebo mimo ni. Slouží jako kazatel Církve bratrské v Horní Krupé a zároveň je předsedou Dětského odboru Rady Církve bratrské. Je absolventem Vzdělávacího a výcvikového institutu DM. 2 2/2010

3 Začni stavět plot Dovolte mi, abych se s Vámi v úvodníku tohoto Zpravodaje podělil o působivou ilustraci, kterou s oblibou vypráví prezident CEF, Reese Kauffman: Na jednom místě v Africe byla škola. Ta škola byla postavena na vrcholku hory, nad okrajem útesu. Škola byla krásná, byl z ní nádherný výhled a dobře se v ní vyučovalo. Ale stávalo se, že před tím, než škola začala, nebo po skončení školy děti chodily nebezpečně blízko k okraji útesu. Stávalo se dokonce, že děti spadly dolů a těžce se zranily. Nejbližší nemocnice byla až v sousedním městě. Děti při transportu vytrpěly mnoho bolesti a nezřídka tam zachránci přivezli zraněné děti příliš pozdě. Když se o těch tragických případech stále častěji dovídali obyvatelé města, řekli si, že s tím musí něco dělat. A přišli s myšlenkou postavit dole pod útesem nemocnici. V případě, že děti spadnou z útesu a zraní se, budou mít okamžitou kvalitní péči a mohou být zachráněny. Ale ve městě zaznívaly i jiné hlasy: Dobře, na té myšlence není nic špatného a nemocnici potřebujeme. Ale to první, co potřebujeme a co bychom měli udělat, je postavit na okraji útesu plot, který by zabránil tomu, aby děti spadly dolů. Ale víte, co se stalo ve městě? Většina lidí byla tak nadšena z projektu Prostřednictvím Zpravodaje, který držíte v rukou, bychom Vás chtěli povzbudit, abyste se zapojili do stavby plotu. nemocnice, že se okamžitě zapojila do práce na něm. Našla se jen hrstka těch, kteří se dali do stavby plotu Pracovníci Dětské misie patří k těm, kteří stavějí plot. Nemáme nic proti křesťanům sloužícím lidem, kteří již mají za sebou těžké pády a vážná duchovní zranění. Potřebujeme je a modlíme se za jejich službu. Ale ze všeho nejdříve potřebujeme stavět plot. Prostřednictvím Zpravodaje, který držíte v rukou, bychom Vás chtěli povzbudit, abyste se zapojili do stavby plotu. Modlete se za děti ve vašem okolí a ty z Vás, kteří k tomu mají obdarování a možná i dobrou průpravu z vyučování dětí ve sborech, bychom chtěli povzbudit ještě k něčemu dalšímu. Na stránkách Zpravodaje Vám ještě několikrát padne do oka nadpis, který je hodně podobný nadpisu tohoto úvodníku. Bude znít: Začni nový klub. A nejen to. Téma klubů dobré naděje se bude jako červená nit prolínat celým Zpravodajem. Budu rád, když se Vám bude s každou další stránkou, každým dalším článkem nebo svědectvím v mysli zvětšovat otazník, zda byste se nemohli i vy zapojit do vedení nebo vyučování v klubu, do kterého by chodily děti z Vašeho okolí. Může to být třeba jen malá skupinka tří nebo čtyř dětí, které budou otevřené pro biblické vyučování. Modlete se za podporu Vašeho sboru a lidi, kteří by Vám pomohli. Pokud Vám tuto službu Pán Bůh položil na srdce, nebo už dokonce podobnou službu děláte, dejte nám vědět. Rádi bychom Vám podali pomocnou ruku. Ing. Zbyšek Šikula národní ředitel DM v České republice 2/ ÚVODNÍK

4 BIBLICKÉ SLOVO Finanční krize Finanční krize pojem, se kterým se v každodenním životě neustále setkáváme již od roku Přitom donedávna jsme si pojem Velká hospodářská krize spojovali s počátkem minulého století (známý krach na newyorské burze, který ovlivnil celosvětové hospodářství). Různí vlivní ekonomové celého světa hledají příčiny toho, co se stalo a co předcházelo dnešní finanční krizi. Mnozí z nich vidí příčiny ve změně chování a jednání lidí. Ekonomické teorie jakoby dnes přestávaly platit a fungovat v reálném světě a na základě dnešní krize zcela jistě vzniknou teorie nové. Emeritní profesor ekonomie na Bostonské univerzitě a spolutvůrce československých reforem z doby před srpnem 1968 pan Oldřich Kýn označuje za hlavní příčiny dva směry úpadku. V knize Příběh dokonalé bouře říká, že během posledních 35 let došlo zaprvé k úpadku amerického školství a za druhé zároveň došlo k neuvěřitelně hlubokému morálnímu úpadku. Studenti opisují, podvádějí a lžou. Často se říká, že naše děti jsou naše budoucnost. Tady vidíme, jaká budoucnost nás čeká, pokud naše děti budou žít bez morálních a duchovních hodnot, pokud nebudou dobře vyučovány Božímu Slovu a nebudou znát pravdu. Jaká nás čeká budoucnost? Děti, které žijí v hlubokém morálním úpadku dnes, budou žít své životy ve vleklé hluboké krizi materiální i duchovní. Zde spatřuji veliký význam Dětské misie, která po- Nový evropský ředitel CEF máhá měnit lidské životy skrze Písmo a Ducha Svatého již od dětství. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše (2. Timoteovi 3,15) Lidé bez Boha žijí ve vleklé duchovní krizi a jsou naprosto odděleni od našeho Boha (Římanům 3,10-12). Jejich dluh vůči Bohu je tak obrovský, že jej sami nemohou zaplatit. Nezbývá než osobně před Bohem vyhlásit svůj krach, bankrot, duchovní úpadek. Proto Bůh poslal svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, který vzal naše dluhy na sebe a všechny již zaplatil. Toto nazýváme skutečnou Boží milostí. Toto je jediná možná cesta z duchovní krize. Ježíš mu odpověděl:,já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (Jan 14,6). Petr Bělunek, spolupracovník DM a starší sboru BJB v Příboře V květnu 2010 byl na evropské konferenci CEF pořádané v Německu uveden do úřadu nový evropský ředitele CEF. Odstupující manžele Roye a Ruth Harrisonovy ve funkci vystřídal Gerd- -Walter Buskies, který se pod jejich vedením na svou službu již více než rok připravoval. S vděčností vzpomínáme na dlouholetou obětavou službu manželů Harrisonových a připomínáme si vše, co vykonali také pro službu DM v České republice a pro její mnohé pracovníky. Zároveň vyprošujeme požehnání a moudrost od Boha pro nového ředitele. Těšíme se na spolupráci s ním! G.-W. Buskies R. Harrison 4 2/2010

5 Jarní dění na Novojičínsku Milí čtenáři, čas mezi zimním a jarním číslem Zpravodaje opět uběhl takřka nadzvukovou rychlostí a my bychom se rádi spolu s Vámi podělili o tom, co se v průběhu prvních měsíců nového roku událo. Co už je za námi: Dvakrát zachráněné dítě v Příboře Již na sklonku loňského roku jsme plánovali návštěvu Dvakrát zachráněného dítěte Thomase Graumanna v městě Příbor. Druhý březnový týden jsme tedy strávili v milé společnosti těchto vzácných Božích služebníků, kteří na dvou příborských školách a místním gymnáziu vyprávěli svůj životní příběh, jehož součástí bylo osobní svědectví o víře v Pána Ježíše. Kromě povídání na školách Graumannovi zavítali i na besední večer pro příborskou veřejnost a my jsme jen děkovali Bohu za velkou návštěvnost a úspěch celé akce. Touto cestou chceme Thomasovi, Caroline i jejich asistentce Lence vyslovit ještě jednou velké Díky! Velikonoční akce Začátek nového roku 2010 jsme stejně jako vloni strávili přípravami velikonočních programů na školách v našem okolí. Z obeslaných 27 škol jich šest na naši nabídku zareagovalo kladně, z toho tři školy byly úplně nové! V sestavě posílené o Zbyška a spolupracovníka Daniele Féra jsme poslední dva březnové týdny strávili s dětmi a učiteli na školách v Příboře, Kopřivnici, Mošnově a Třinci. Letos jsme sáhli k zajímavé lekci Jidášova volba a z pohledu této biblické postavy jsme nahlíželi na události velikonočních dnů. O letošních Velikonocích mohlo dobrou zprávou o vzkříšení Pána Ježíše slyšet cca 400 dětí. Dobré vztahy, které máme s některými okolními školami, se snažíme dále budovat. V době velikonočních programů jsme jim nabídli Irskou párty; nabídku přijaly školy v Kopřivnici a Libhošti. Druhou březnovou neděli v prostorách Salaše vypukl velikonoční seminář pro učitele a pracovníky s dětmi. Vedle představení naší službu a prezentace horkých novinek z dílny Dětské misie jsme se snažili účastníkům předat nové nápady pro jejich dětské velikonoční programy. Následující den jsme pak v plné polní vyrazili na velikonoční párty do Valašského Meziříčí. Klubáci a Exiťáci I letos na jaře pokračoval Klub dobré naděje, který se po novém roce přesunul z bytu manželů Pavelkových do naší domácnosti. Společně s dětmi jsme studovali postavy Patriarchů. V době Velikonoc jsme uspořádali klubovou velikonoční párty a děti motivované právě probíhající velkou bodovací soutěží přivedly spoustu nových kamarádů! Spolu s naším domovským sborem jsme pro děti v Příboře přichystali terénní akci nazvanou Indiáni ze sídliště. Návštěvy okolních sborů V polovině měsíce dubna jsme zavítali do baptistického sboru v Suchdole nad Odrou, kde jsme se měli možnost sdílet o naší službě mezi dětmi a formě pomoci, kterou sborům v jejich misijním úsilí nabízíme. Ľubko pak stále pokračuje ve službě dorostu v podobě EXIT klubů. Jsme vděčni za bratra Martina Okáče, který vstoupil do našeho mini týmu coby aktivní dobrovolník při této službě. Vedle EXIT klubů v Příboře se Ľubko zapojil do podobné služby ve spolupráci s bratrem Štěpánem Maroszem v dětském domově v Čeladné. Co je před námi: 20. června pořádáme již druhý ročník akce nazvané Motorkáři dětem. Klubáky čekají poslední dvě klubová setkání a závěrečná Letní párty. Stejně tak nás čeká závěrečná párty na EXIT klubech s dorostem. Momentálně hledáme termín a dobrovolníky pro dva 3denní kluby v Příboře. Připravujeme se na příchod našeho děťátka, které se má narodit v polovině měsíce června. Touto rodičovskou vyhlídkou se s Vámi, milí čtenáři a fandové služby DM, prozatím loučíme. Věříme, že na stránkách podzimního čísla bude v rubrice: Aktuální dění na Novojičínsku zase o čem psát. Vaši ve službě dětem Martina a Ľubko 2/ OBLAST NOVOJIČÍNSKO

6 ZAHRANIČNÍ OKÉNKO Knížka Poznej Krále! do každého domu v Moldavsku Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě! Ze všech mudrců pronárodů a ze všech království není nikdo jako ty. Jeremjáš 10, 7 Jeremjáš měl pravdu, když se zvolal: Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Je pravdou, že nikdo není jako On. Tak proč se tedy národy nebojí jediného pravého Boha, Krále národů? Může to být proto, že jim nikdo neřekl, kým je? Když jsme před více než rokem při setkání Národní rady přemýšleli o našem malém národě čítajícím čtyři miliony obyvatel, položili jsme si stejnou otázku: Jsou v Moldavsku děti a rodiny, které nevědí, kdo je Králem národů? V průběhu našeho uvažování se zrodil projekt Poznej Krále! do každého domu. Poznej Krále! je útlá barevná evangelizační knížka pro děti, která představuje osobu a dílo Pána Ježíše Krista. Naší modlitbou a přáním bylo, abychom do každého domu v Moldavsku doručili jeden výtisk této knihy, tzn. distribuci přibližně výtisků. Bůh začal na naše modlitby odpovídat a projekt se od počáteční jednoduché myšlenky postupně mění v realitu. Prostřednictvím našich dobrých přátel z organizace Every Home Crusade jsme obdrželi vytištěné knihy, prostřednictvím dalších přátel napříč Evropou jsme dostali nezbytné finanční prostředky na pokrytí administrace a nákladů na celní řízení, prostřednictvím spřátelených a spolupracujících církevních sborů v celé zemi máme k dispozici spolupracovníky při distribuci knížek. První transport s výtisky dorazil do Kišiněva na konci prosince V průběhu tří měsíců byly všechny tyto knížky předány sborům, pracovníkům Dětské misie a dobrovolníkům. Distribuce byla zahájena! Projekt Poznej Krále! do každého domu bude pokračovat po celý rok Můžete se s námi modlit za odpověď a spasení co největšího počtu dětí v Moldavsku. Proste za to, aby se děti mohly zapojit do následných biblických korespondenčních klubů (375 nových dětí se již zapojilo). Modlete se, aby mnoho chlapců a děvčat poznalo jediného pravého Krále a vzdalo mu čest a slávu, která mu právem náleží! Linda Corry vedoucí týmu CEF v Moldavsku 6 2/2010

7 Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej... Je tomu už 7 let, co jsme založili KDN na dvou ZŠ v Šenově u Ostravy. V tomto týdnu jsme prožili zvláštní dny. Na klub VEVERKY přišla jenom Barunka, která je tichá, ale velmi otevřená. Nakonec dorazil i Pavlík ze šesté třídy. Měli jsme hodně času si spolu popovídat, zazpívali jsme pár písniček, probrali jsme další díl ze série Pět důležitých rozhodnutí. Plánovali jsme také Balónkovou párty akci na další týden pro děti ze školních družin. Barunka nám pomáhala s vykreslováním balónků na pozvánkách, a také jsme si povídali o letním táboře. Zpočátku jsme byli smutní z toho, že na klub dorazila jenom Barunka a Pavlík. Později jsme si uvědomili, že to byl velmi požehnaný čas. Kdyby bylo na klubu 10 dětí, copak bychom si s každým z nich mohli takto zvlášť popovídat? Nemáme často takovou příležitost Všimla jsem si, že Barunku oslovil pravdivý příběh o Byangu Katoovi. Kéž by se i ona rozhodla pro život s Pánem Ježíšem, jako on! Obdobný program měl Štěpán na klubu OŘÍŠEK, kde přišlo 8 dětí. Od podzimu 2009 také pravidelně jezdíme s programem pro děti a teenagery do dětského domova v Čeladné. Děti nás vždycky s nadšením vítají. Při našem posledním setkání ke dni dětí jsme jim mohli díky vánoční sbírce mládeže z Třanovic darovat a také vyzkoušet rugbyový míč. Stejný den po večeři jsme pro 23 teenagerů připravili další díl z cyklu Exit 316. Tématem bylo Zklamání a my jsme téměř se slzami v očích naslouchali jejich otevřeným výpovědím o zklamáních, která v životě prožívali ze strany rodičů, sourozenců apod. Na příběhu o Samařské ženě jsme jim mohli vysvětlit, že Pán Ježíš i je dokonale zná, miluje je a chce jim nabídnout živou vodu. Pevně věříme, že semínka evangelia, která byla do jejich srdcí zaseta, v pravý čas vyklíčí. Překvapil mě dotaz asi 17-tiletého kluka, který se mě zeptal, proč to tady provozujeme. Přemýšlela jsem o tom ještě i doma. Je to prosté: máme rádi děti a záleží nám na tom, aby se i ony mohly dozvědět o Boží lásce a nabídce věčného života s ním. Čím dál více si uvědomujeme, že nezáleží na tom, kolik dětí nám Pán Bůh pošle na naše kluby, ale na tom, zda jsme připraveni jim nést evangelium a být jim příkladem víry. Vždyť je to příkaz Pána Ježíše: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. (Marek 16, 15) Chceme touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám různými způsoby pomáhají, ale i těm, kteří se za nás a za děti modlí. Bez toho by tato služba byla marná. Zvláště jsme vděčni manželům Čermákovým z DM, kteří nám často pomáhají při výběru programů pro děti a účastní se různých akcí. Kéž Vám Bůh žehná a vede i ve Vaší službě dětem. Jolka a Štěpán Maroszovi dobrovolní spolupracovníci DM 2/ PŘEDSTAVUJEME SPOLUPRACOVNÍKY

8 INSPIRACE Začni nový klub! Touto větou zpravidla končím vyučování hodiny o Klubech dobré naděje na kurzu Efektivní vyučování dětí, stupeň 1. škole a potom pokračovat pravidelnými kluby na zamýšleném místě. Na prvním setkání klubu u nás doma před velikonocemi 1992 k nám přišlo 18 dětí a 3 pomocníci. Byla jsem povzbuzena, že to funguje! Jistě, od té doby se situace v naší společnosti v mnohém změnila. Zkušenosti našich spolupracovníků na různých místech České republiky však potvrzují, že i v dnešní době děti přijdou, i když třeba v menším počtu. Co znamená Klub dobré naděje (KDN) v praxi? Je to biblické vyučování pro děti ve věku od 5 do 12 let. Často se však stává, že do klubu přicházejí i děti mladší nebo naopak starší, protože Možná vás napadlo, zda vůbec stojí za to obě- Stojí to vůbec za to? se o klubu dozvěděly, nebo v něm mají kamarády tovat svůj čas po práci cizím dětem, které dovedou hodně zlobit, potřebují se vybít, povědět vše a sourozence. Vyučování probíhá jednou týdně během školního roku a trvá asi hodinu. Většinou co našly na internetu, co prožily ve škole, nebo se čas protáhne a to proto, že po biblickém vyučování (obdoba nedělky, besídky biblická lekce, věnovaný dětem v klubech není zbytečná inves- koho porazily v nějaké virtuální hře. Určitě, čas písně, učení verše, kvíz, modlitba) je čas vymezen tice! Během těch 18 let, kdy klub s menšími přestávkami u nás doma je, se v něm prostřídalo více i pro hry, které děti hodně sblíží. KDN je určen pro děti, které nechodí do žádného křesťanského než 100 dětí. S účastí v klubu to bylo různé, někdo přišel jen jednou, jiní přestali chodit, protože sboru, ale touží poznávat Pána Boha. Často jsou ale mezi nimi i děti z věřících rodin, které přivádějí na setkání své nevěřící kamarády. O tom, že lik dětí se postupem času zapojilo do církevních se odstěhovali nebo jim to zakázali rodiče. Něko- děti chodí do klubu s křesťanským vyučováním, sborů v mém okolí. Je to radost vědět, že díky musí vědět rodiče. Dle našich zkušeností mnohým z nich vadí církev, fara, kostel, ale do bytu, životu, že duchovně rostou a slouží. S některými vašemu KDN si je Pán Bůh povolal k novému klubovny nebo školy dítě pustí. Ideální je, když se potkávám na různých křesťanských akcích po se klub koná v místě, kam to děti mají blízko. Pozvat děti na vyučování do klubu během týdne je díky dětem poznali Pána Ježíše i jejich rodiče. celé republice. A velkou radost mám i z toho, že také často jediná možnost, protože rodiny mívají Jsme tady pro to, abychom Vám pomohli: o víkendech jiný program. Pořiďte si knížku Klub dobré naděje, kterou Jak tedy začít? vydala Dětská misie. Naleznete v ní mnoho Na prvním místě je modlitba. Předložte své cenných informací, rad a nápadů pro učitele záměry s klubem i konkrétní děti ve vašem okolí i pro pomocníky v klubu. Dozvíte se jak děti jako námět k modlitbám na modlitebních setkáních učit, jak je ukáznit a povzbudit k tomu, aby na ve sboru a různých skupinkách. Informujte klub chodily rády. větší okruh lidí, protože se jedná o duchovní boj Připravili jsme pro vás startovní balíček KDN, za spasení dětí! Když si vzpomínám na začátek který vám pomůže při rozjezdu klubu. klubu u nás doma, byly to opravdu modlitby Dejte nám o sobě vědět. Podpoříme vás na a modlitebníci, kteří mi dávali sílu jít za dětmi modlitbách, poskytneme materiály a zkušenosti. a jejich rodiči a pozvat je do našeho bytu. O začínajícím Budete-li v dosahu někoho z nás, nebo klubu se děti mohou dozvědět různými někoho z našich spolupracovníků, rádi pomůžeme způsoby. Nejlepšími pomocníky mohou být vaše i ve vlastním klubu. vlastní nebo sborové děti. Můžete také rozdat pozvánky přímo dětem nebo rodičům tam, kde Přeji Vám Boží pokoj v srdci, když se rozhodnete založit KDN ve vašem okolí Nebojte se! žijete. Je to mnohem lepší, než dávat pozvánky do schránek. Někdy se podaří domluvit s ředitelem Katka Moškořová místní školy zvací párty po vyučování ve pracovnice a instruktorka kurzů DM 8 2/2010

9 Začni nový klub Jsou ve Vašem okolí děti, pro které byste rádi něco udělali? Chodí za Vašimi dětmi nevěřící kamarádi? Leží Vám na srdci děti, které jsou mimo sborové nedělní školy? Jen velmi málo z těchto dětí už někdy slyšelo evangelium. Možná se za některé z nich modlíte, možná jste měli příležitost s některými z nich osobně o Pánu Ježíši mluvit. Ale přemýšleli jste už někdy nad tím udělat pro TYTO děti něco VÍC? Právě pro VÁS Dětská misie aktuálně připravuje projekt: Začni nový klub! Ve dvou balíčcích Vám nabízíme kompletní souhrn informací a pomůcek, které vám pomohou připravit ve spolupráci s Dětskou misií pravidelná setkání pro děti z Vašeho okolí pod názvem Klub dobré naděje. Informační balíček vám zašleme zdarma. Naleznete v něm veškeré informace o službě v Klubu dobré naděje. Startovací balíček vám následně pošleme v případě, že budete mít skutečný zájem rozjet tuto formu dětské služby ve Vašem okolí. Za velmi výhodnou cenu v něm obdržíte kompletně připravené materiály pro prvních pět setkání s dětmi: Plnobarevnou obrázkovou knihu Spasitel pro tebe Dětská misie představuje projekt Texty k lekcím Balíček pomůcek (názorné pomůcky k biblickým veršům, návrhy na hry, předmětné lekce, písničky, výtvarné činnosti, kvizy a další) Balíček plnobarevných pozvánek a dalších propagačních materiálů pro rozjezd Klubu dobré naděje Veškerý obsah Startovacího balíčku bude zároveň k dispozici v elektronické podobě na CD INSPIRACE Cena 100 Kč Slovo předsedy Národní rady Dětské misie Když jsme se před 28 lety se dvěma malými dětmi přistěhovali do Frýdku-Místku, mohli jsme z oken naše bytu na sídlišti vidět, kolik dětí se pohybuje na pískovištích či hřištích v blízkém okolí. V té době bylo složité přivádět děti k poznání Ježíše Krista. Nadějí nám byly jen naše modlitby za to, aby i děti kolem nás jednou mohly slyšet evangelium. Díky Pánu Bohu za to, že již více než dvacet let máme tu nejlepší příležitost být těmito zvěstovateli. Kluby dobré naděje, které již tehdy ve svém programu nabízela Dětská misie, pro nás byly odpovědí na naše modlitby. Klub dobré naděje je na počátku cesta k dětem, kdy ve víře musíte udělat první krok. Když se podaří navázat dobré vztahy a dítě je otevřené na Boží hlas, vidíte, jak Pán Bůh jedná, děti se staví na vlastní nohy a duchovně rostou. Pokud dítě chce a jeho rodič souhlasí, učitel jej zapojí i do místního sboru, kde může prožívat společenství s věřícími lidmi a kde se může dále duchovně vzdělávat. Chvála Pánu za to, že u několika dětí i z našeho klubu vidíme ovoce této nelehké práce. Bible jasně hovoří o tom, že děti potřebují nový život v Pánu Ježíši Kristu stejně jako dospělí. Nepromarněme příležitost! Děti jsou velmi otevřené na zvěst evangelia, mají rády příběhy a hlavně - mají čas. Nikdy také nevíme, kolik příležitostí slyšet Boží hlas ještě děti v pozdějším věku budou mít. Karel Moškoř předseda Národní rady DM v ČR 2/2010 9

10 OBLAST LIBERECKO Abrahame, nech se vést, nejlepší znám ze všech cest! Tato píseň se stala v posledních dvou měsících téměř hymnou našich setkání s dětmi. Krátce po Novém roce jsme v Klubu dobré naděje začali probírat život Abrahama podle osvědčené flanelografové lekce Dětské misie Patriarchové. Příběhy děti tak zaujaly, že jsou vždy zvědavé na pokračování. Také nás někdy pobaví jejich komentáře. Jednou se Petr při vyučování zeptal: Co myslíte, co udělal Eliezer hned potom, když Bůh odpověděl na jeho modlitbu a Eliezer poznal, že Rebeka je ta pravá žena pro Izáka? Dvanáctiletá Jana zkušeně odpovídá: No přece zeptal se jí, jestli už náhodou nemá nějakého chlapa! Chvíli se nepokračovalo pro záchvaty smíchu. Na otázky kladené dětem známe obvykle správnou odpověď. Ale v minulých měsících jsme, Olga a já, jindy učitelé, měli v hlavách pořádné otazníky.? Velikonoční programy? Zareaguje nějaká jablonecká škola na naši nabídku?? Oblastní rada Dětské misie? Bude v ní s námi někdo chtít spolupracovat?? Prezentace DM a prodej knih ve velkém sboru v krajském městě! Zvládneme to? V mnoha úkolech jsme s Olgou začátečníci a také se tak cítíme. Jsme Pánu Bohu vděční za první kroky a počáteční úspěchy. Radujeme se z toho, že o Velikonocích jsme mohli předvést náš program ve dvou jabloneckých základních školách. Celkem nás poslouchalo více než 80 dětí. Slyšely příběh o záchraně člověka skrze oběť Pána Ježíše Krista, dostaly evangelizační letáček a pozvání k dalšímu kontaktu v našich celoročních biblických klubech. Prosíme, modlete se, aby v srdcích oslovených dětí klíčila a rostla ona hořčičná semínka Božího království! Také dvě úvodní setkání oblastní rady DM nám přinesly příjemná překvapení. Kromě našeho misionářského páru spolupracují v radě již další 4 křesťanské ženy, učitelky dětí, a s cvikovským sborem BJB již uvažujeme o konkrétních možnostech spolupráce při evangelizaci dětí v létě S pokračujícími měsíci našeho působení v oblasti vidíme s manželkou stále zřetelněji, že misijní práci nemůžeme zvládnout sami. Vždyť podle aktuálních údajů ze serveru Libereckého kraje žije v naší oblasti bezmála dětí, dospívajících a mladistvých! Poznáváme, že těžiště naší práce se bude přesouvat od přímé práce s dětmi k prezentacím a návštěvám ve sborech a církvích, kde motivujeme místní k založení vlastní evangelizační práce mezi dětmi a mládeží. Prosíme, modlete se s námi, aby se Pán dotkl srdcí ochotných bratří a sester a oni se vydali na misijní pole jako noví dělníci na vinici, s naší pomocí a ve vzájemné spolupráci! Petr a Olga Kohoutovi oblastní koordinátoři DM pro oblast Liberecka 10 2/2010

11 Čtyři měsíce v Dětské misii Ležel jsem na nemocniční posteli, napojený na množství hadiček, krev z plic mi odváděly dvě, vyvedené otvory v boku. O ničem z toho jsem ale neměl tušení, a možnost, že takto budu rok, nebo také nebudu, mi nepřipadala o nic horší než to, že takto budu následující minutu. Neměl jsem strach. Na to bylo vše příliš zmatené. Mé, často jediné, spojení s realitou byl plakát, který mi udělali sourozenci. Visel nad mou postelí a bylo tam napsáno: Pán Bůh tě má rád! Neměl jsem brýle a nedokázal jsem ho přečíst, ale pamatoval jsem si, co tam je napsáno. Strávil jsem celé hodiny přiřazováním jednotlivých písmenek flekům, které jsem viděl. Dva týdny poté jsem ležel doma na gauči, za měsíc jsem chodil ven a připravoval hry pro děti. Lékaři říkali: mohl zemřít, mohl zůstat s trvalými následky ; ale já vím, že ve skutečnosti existuje pouze jediná možnost Boží vůle. Stejně jako jsem se modlil za akci, při které jsem spadl ze skály a skončil v nemocnici, jsem se modlil i za půl roku, kdy mám přerušené studium proto věřím, že v Dětské misii nejsem náhodou. Kromě pomoci s klubem nebo s Velikonočními programy na školách dělám především takovou práci, na kterou stávající pracovníci pro velké vytížení neměli čas. Od práce ve skladu přes zadávání nejrůznějších dat do počítače, po třídění knih, překlad ze slovenštiny a grafické práce. Také jsem mohl přiložit ruku k dílu, když se pracovalo na výměně oken. Má činnost je pestrá a dělám ji rád. I když jsem mohl mít na tento půlrok jiné zaměstnání, jsem Bohu vděčný, že mohu být platný tam, kde se buduje Boží království, tam, kde má práce velký smysl, v kolektivu, který se každé ráno schází k modlitbě. Daniel Fér SVĚDECTVÍ Bůh změnil můj život Pamatuji se na ty časy, když můj otec ještě pracoval. a psychicky týrá. Viděla jsem jen svoji maminku, Každý den byl krásný. Ale potom se vše jak trpí. Trvalo to celých sedm let. změnilo, můj život se stal noční můrou. Otec Mezitím jsem se však skrze mé sourozence dozvěděla ztratil práci kvůli úrazu a moje matka se neuměla o nějakých klubech. Připadalo mi směš- vžít do role, aby uživila 4 ze svých sedmi né, že všichni vkládají svůj život do rukou nějaké dětí a ještě k tomu manžela! Bylo mi šest (jsem Boha. Ale na kluby jsem chodila ráda, všichni nejmladší), snažila jsem se brát to statečně. Tolik se na mě usmívali, hráli jsme hry a hlavně teta pláče, bolesti, probdělých nocí a myšlenek na to vždycky upekla nějakou dobrotu. Rodinu Petra nejhorší. Každý den jsem musela poslouchat křik Unucky, u kterého kluby probíhaly, jsem si postupně a pláč. Říká se, že nejvíce trpí děti. Tehdy jsem oblíbila natolik, že jsem je začínala mít neviděla sebe. Bylo mi jedno, že mě otec bije (pokračování na straně 12) 2/

12 POZVÁNKA Ještě jsou volná místa!!! Up and Down tábor s anglickou konverzací (12 18 let) Pod egyptským sluncem dětský tábor (7-15 let) KARMEL je hora ležící v Izraeli, v blízkosti Středozemního moře. Slovo Karmel znamená úrodné pole. Podobné místo se stejným názvem také najdete pod beskydskými vršky poblíž Třince ve vesnici Smilovice. Je to místo jako stvořené pro naše táborové pobyty a putování. V blízkosti se nacházejí beskydské hory. Nejbližší je Godula, na které se nachází zajímavý památník u místa, kde se v 17. století potají scházeli pronásledovaní evangelíci. Na další beskydský vrchol Javorový se dá vyjet lanovkou. V nedaleké obci Guty můžete navštívit jeden z nejstarších zachovalých dřevěných kostelíků (z roku 1563) v Podbeskydí. V létě se dá v pohodě využívat vyhřívaný bazén v Řece, koupat se dá i v blízké říčce. Pro různé hry a soutěže je dostatek místa přímo v okolí střediska, pár desítek metrů to je ke sportovnímu areálu místní tělovýchovné jednoty. Součástí střediska je i venkovní koliba s možností opékání a grilování. Táborem nás bude pod egyptským sluncem provázet starozákonní Josef, dorostenci s ním budou chvíli Up, chvíli Down. (pokračování ze strany 11) ráda jako vlastní. Stále jsem nemyslela na toho nejdůležitějšího! Na Boha. Bylo mi třináct a mého otce odvezli do vazby za ublížení na zdraví. Všichni jsme museli vypovídat proti němu. Tentokrát jsem byla odhodlaná, že už ho nikdy nepustím k nám. Už nikdy jsem nechtěla vidět někoho z nás trpět. Otec se ale pokusil o sebevraždu, pár měsíců byl v psychiatrické léčebně. Začaly debaty o jeho návratu k nám domů. Postupně všichni souhlasili, ale já jsem byla pevně rozhodnutá, že mě nepřesvědčí. Nemohla jsem však udělat vůbec nic. V tu dobu jsem už měla Pána Ježíše ve svém srdci. Problémy sice nezmizely, ale naučila jsem se je přijímat. S přijetím Boha do svého života jsem konečně poznala, jaké to je, být šťastná! Mohla jsem mu všechno říct. Poznala jsem nové přátele ve sboru v Albrechticích u Českého Těšína. Začala jsem jezdit na různé pobyty a tábory. Všichni na mě byli tak milí. Postupně se ten růžový opar rozplynul. Začala jsem mít deprese. Hrozilo nám soudní vystěhování. Rok jsme museli bydlet v Domě pro matky s dětmi. Nebylo to nic lehkého, ale měla jsem Boha. Z velkých starostí jsem se naučila dělat malé a z malých žádné. Nebyla jsem sice dokonalý křesťan, ale Boha jsem stále milovala a byla jsem odhodlaná mu věřit. Odevzdala jsem svůj život do Božích rukou a On se o mě postaral. Naše rodina se rozpadla a matka se vrátila zpět k otci. Je to však její rozhodnutí, můžu se za ni jen modlit. O mne se Bůh postaral. Dnes bydlím v Albrechticích u jedné rodiny, která se naplno rozhodla přijmout mě za člena rodiny. Mám vlastní pokoj, naději vystudovat a mít vlastní život. Opravdu nevím, co se mnou bude, ale vím, že Bůh mě nikdy neopustí. Nikdy mě nenechá ve štychu. Problémy nás nikdy neobejdou, ale můžeme si být jisti tím, co nám Bůh říká v Bibli: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko, a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1.Korintským 10,13) Patricie Korytářová (16) 12 2/2010

13 Nabídka literatury 70 Kč Bez Boha na světě NOVINKA Evangelizační lekce na motivy známé knihy Kristíny Royové. Příběh sirotka Martínka, který neznal Pána Boha, ale hledal jej tak dlouho, až jej nalezl a zamiloval si jej nade vše. Balíček obsahuje text lekce, osm plnobarevných obrázků, ústřední pravdu a biblický verš. Text je vhodné rozdělit do dvou pokračování. LITERATURA / NOVINKY Je satan skutečností? 70 Kč Obnovená a doplněná lekce pro předškoláky a děti na prvním stupni, která odpovídá na otázky: Opravdu existuje? Kde se tu vzal? Jakou má moc? Balíček obsahuje text lekce, zjednodušený text pro předškolní děti, osm plnobarevných obrázků, ústřední pravdu, biblický verš a doplňkové aktivity. Lekci je vhodné rozdělit do dvou pokračování. Stříhej, maluj a lep Starý zákon Stříhej, maluj a lep Nový zákon NOVINKA Dvě sady pracovních listů pro předškolní děti vhodných k ilustraci biblických příběhů omalovánky, pohyblivé obrázky, vystřihovánky, bludiště, 100 Kč připravujeme!!! Podivuhodná kniha 3 Silný v Bohu Další díl knihy ztišení na 60 dnů pro děti od 7 do 12 let, který si můžete zakoupit od Některá z témat: Jak působí Duch Svatý? Co jsou ovoce Ducha Svatého? Co jsou to duchovní dary a jak je mohu použít? Jaký je Boží plán pro mne? Proč potřebuji Boží výzbroj? Cena 30 Kč (při odběru 25 ks cena 25 Kč/kus). Další tituly v internetovém obchodě obchod.detskamisie.cz 2/

14 MODLITEBNÍ NÁMĚTY Modlete se s námi Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. (Izajáš 26, 3 4). Děkujeme Vám, naši milí čtenáři Zpravodaje, za děkovné a přímluvné modlitby. Díky nim můžeme v naší službě stát a čas od času také jít dopředu. Nemůžeme se bez nich obejít a na této stránce bychom Vás rádi povzbudili k dalším modlitbám tím, že Vám předkládáme modlitební náměty za konkrétní věci, které nás trápí, nebo za akce, které jsou před námi. Vzdělávací a výcvikový Institut Dětské misie Předně Vás pozýváme k modlitebnímu zápasu za Institut, který se za účasti několika studentů z České republiky uskuteční v prázdninových měsících v letošním a příštím roce. Přihlášení jsou zatím tito studenti: ze Slovenska - Jana Belovičová, Oľga Winklerová, Miriam Kešjarová, Rastislav Pečík, Gabika Ambrušová, Ľubica Hrušovská, Eva Danišová, Jana Juríková, Michal Beňo, Michaela Vasiľová, Andrea Sabolová a z České republiky -Renáta Šikulová, Erika Mačová, Anna Mirela Klepáčková, Slávka Číčelová Prosíme, modlete se za: studenty, aby ve zdraví a pokoji zvládli náročné studium, aby přijali požehnání pro svůj duchovní život. Proste za Boží vedení a povolání ke konkrétní službě mezi dětmi koordinační tým manžele Kováčovy, s. Bohušovou, Kešjarovou, br. Šikulu učitele, aby co nejlépe použili svá obdarování a předali co nejvíce ze svých zkušeností ze služby dětem další studenty z České republiky a Slovenska, kterým překážky brání v konečném rozhodnutí o účasti na VVI Modlete se za: děti a dorostence, kteří se již přihlásili děti, které v klubech, v korespondenčních kursech, v dětských domovech, při programech na školách apod. dostaly pozvánku na tábor za tým vedoucích, aby byli požehnáním a dobrým příkladem k následování za Boží ochranu místa a všech účastníků před vším, co nás může ohrozit O prázdninách budou na mnoha místech České republiky probíhat také pětidenní kluby, prázdninové evangelizační akce ve městech apod. I při nich jsme plně závislí na Božím požehnání. Jen On může dát vzrůst zasetým semínkům a učinit proměnu života. Modlete se za děti, které uslyší zvěst evangelia i za služebníky, kteří ji budou předávat. Noví pracovníci DM v České republice Uvědomujeme si to veliké množství dětí (více než ), které v naší zemi neslyšely evangelium, které by bylo předáno jasným a srozumitelným způsobem. Je to veliká příležitost, která vyžaduje, aby se do této potřebné služby zapojili noví duchovně odvážní pracovníci, kterým záchrana dětí pro Boží království leží na srdci. Modlete se za naše nové spolupracovníky: misionáře a oblastní koordinátory na plný nebo částečný úvazek dobrovolné spolupracovníky, učitele klubů, pomocníky, instruktory na táborech instruktory kurzů EVD koordinátora pro oblast vydávání literatury (překlady, korektury, sazba, tisk) Tábory a pětidenní kluby DM technického a obsahového administrátora I v letošním roce připravujeme dva turnusy interaktivních webových stránek pro děti tábora, který se uskuteční na sklonku prázdnin Děkujeme Vám za pomoc Vašich modliteb. v krásné podbeskydské krajině ve Smilovicích. Tým DM v ČR 14 2/2010

15 Podpořte finančně naši službu I vy můžete být velmi důležitou součástí našeho týmu. Nemusíte nutně stát v první linii, ale týlové zabezpečení je pro každou bojující jednotku životně důležité. Potřebujeme Vaši podporu, povzbuzení, modlitby a také finance. K zasílání darů můžete zvolit jednu z následujících možností: trvalý příkaz přímo z Vašeho bankovního účtu na náš účet: /0100, KB Příbor složení daru přímo v kterékoliv pobočce Komerční banky zaslání peněz složenkou typu C, která je přílohou tohoto Zpravodaje (na požádání rádi zašleme další) Uveďte, prosím, variabilní symbol, který určuje, na jaký účel peníze poskytujete. Toto je přehled variabilních symbolů: KONTAKTY manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi (VS: 6714) národní ředitelé vedení a podpora týmu rozvoj služby v ČR administrativa úřadu mobil: mobil: manželé Petr a Olga Kohoutovi (VS: 5915) oblastní koordinátoři pro Liberecko mobil: mobil: manželé Karel a Kateřina Moškořovi (VS: 5611) přímá práce s dětmi propagace a rozvoj služby příprava a distribuce literatury koordinace služby korespondenčních kurzů mobil: mobil: Daniel Fér manželé Ľubomír a Martina Čermákovi (VS: 8413) Daniel Fér (VS: 8816) pracovník v centru DM mobil: (smlouva na dobu určitou 03-06/2010) oblastní koordinátoři pro Novojičínsko správci centra DM přímá práce s dětmi spolupráce s místními sbory rozvoj služby v oblasti VS Obecný dar pro potřeby DM mobil: VS Dary na službu korespondenčních kurzů mobil: VS Dary na vydávání literatury 2/

16 Setkání táborových vedoucích 2/2010 ZPRAVODAJ Dětské misie Vydává zdarma mezinárodní křesťanská mezidenominační organizace Dětská misie Adresa: Jičínská 549, Příbor Kontakt: Telefon: Web: IČ: Bankovní spojení: KB Příbor /0100 Nová Národní rada DM Výměna oken v přízemí centra DM

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu 4/2007 ROČNÍK XXXIX Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu Keď choroba sa stáva zapieraním Téma čísla: Hodnověrnost církve misie Tři roky na ostrově Milí čtenáři, opět vás po nějaké době zdravíme,

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Je to už doba jedné generace, co

Je to už doba jedné generace, co Úvodní slovo Mezigenerační vděčnost Je to už doba jedné generace, co jako jezuité můžeme od roku 1990 opět svobodně působit a sloužit. Uplynulé dvacetiletí s sebou přinášelo postupnou výměnu jezuitských

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Pravidelná shromáždění: Ostrava každá neděle každá středa Frenštát pod Radhoštěm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. neděle v 15,00 hodin každé 2.

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 7 staňte se solí, solí země

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 7 staňte se solí, solí země obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 7 staňte se solí, solí země rozhovor str. 8 9 modlitby Sales. rodiny str. 10 knižní tipy str. 11 vychovávej jako D. B. str. 12 kdo z koho? str. 13 barcelonská fotografie

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více