R E F E R E N Č N Í L I S T I N A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R E F E R E N Č N Í L I S T I N A"

Transkript

1 rekonstrukce plynočistírny Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. dodávky a montáţ VN části v realizaci odprášení aglomerace Třinecké ţelezárny, a.s. ELDAT, a..s. dodávky a montáţní práce elektro, MaR a ASŘ v realizaci trakční navijáky A HUISMAN Konstrukce,s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro v realizaci výstavba kotle NK14 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. montáţe elektro, MaR, ASŘ v realizaci turbína Anchorage USA AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC I/ linka výroby antrachinonu DEZA, a.s. - provoz Organik DEZA, a.s. - provoz Organik výměna řídicího systému na klič XII/2014 filtrační jednotky GreMi KLIMA CZ, s.r.o. výroba rozvaděčů XII/2014 servis IBC Ostrava Moravskoslezský kraj Schneider Electric CZ, s.r.o. pravidelný servis rozvodny XII/2014 obnova rozvoden JAKL ArcelorMittal Tubular ArcelorMittal Tubular Products Products retrofity jističů XII/2014 RDG 50kVA LZS České Budějovice LZS České Budějovice ZEPPELIN CZ s.r.o. dodávka záskokového rozvaděče XI/2014 měření tlaku DONGHEE Slovakia, s.r.o. DONGHEE Slovakia, s.r.o. dodávky a montáţ MaR X/2014 modernizace části ASŘ na KDT Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce MaR a ASŘ X/2014 rekonstrukce valníků kontr. linek KJT Třinecké ţelezárny, a.s. Power Team s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro X/2014 obnova ABB RIO S400 na provoze ZPO Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţní práce elektro IX/2014 odsíření KKO Třinecké ţelezárny, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů IX/2014 kotel NK 14 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů VII/2014 zaolejované okuje část ASŘ a MaR Třinecké ţelezárny, a.s. Strojírny a stavby Třinec,a.s. výroba rozvaděčů, montáţní práce elektro VI/2014 turbína FORT ST. JAMES / KANADA AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC VI/2014 KDT nůţky N7, stolice S16, S17 a VI/2014 ovládání 10. sekce Stelmoru Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce elektro středojemná válcovna ArcelorMittal Ostrava, a.s. ABB s.r.o. (Praha) dodávky a montáţní práce elektro VI/2014 kotel SDCB Bagnolet VYNCKE VYNCKE s.r.o. výroba rozvaděčů V/2014 ASŘ na loupací a zušlechťovací lince Třinecké ţelezárny, a.s. BRAINTRAST, s.r.o. dodávky a montáţní práce MaR a ASŘ V/2014 rozvaděče R1-DT GREMI SK GreMi KLIMA, s.r.o. výroba rozvaděčů V/2014 oprava jističů/ hl. rozvodna REFRASIL s.r.o. REFRASIL s.r.o. retrofity jističů V/2014 nový drátotah Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Kovopol Industry, a.s. dodávky a montáţní práce elektro IV/2014 rekonstrukce čpavkárny- elektro a ASŘ Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce elektro a MaR III/2014 retrofity stykovny a odprášení REFRASIL s.r.o. REFRASIL s.r.o. retrofity jističů I/2014 oprava měniče valník č.4, stol. č.6 Třinecké ţelezárny, a.s. ABB s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro XI/2013 kotel SWEDSPAN CP3&CP4 VYNCKE s.r.o. výroba rozvaděčů XI/2013 přechodové skříně 6kVChV MG Odra Gas, s.r.o. AUTEL, a.s. výroba, dodávky a montáţ VN XI/2013 List 1/12 Vydání 1/2015

2 modernizace budiče TKV1 a TKK4 Linde Gas, a.s. AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro X/2013 přemístění světelného rozv. RO1 -KDT Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce elektro IX/2013 výměna kompresorů CS Cabot, spol. s r.o. IPT spol. s r.o. dodávky a montáţ VN části VIII/2013 odsíření koks. plynu AMO II. etapa ArcelorMittal Ostrava, a.s. AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce MaR a ASŘ VIII/2013 injektáţ prachového uhlí do vys. pecí Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce MaR a ASŘ XII/2013 modernizace chladicího okruhu VP6 Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ elektro XII/2013 turbína 135 MW (2x) AKSA Enerji Uretim, Bolu AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC X/2013 Gonyuk, Turecko modernizace řízení kotle K11 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro IX/2013 oprava VN kobek Třinecké ţelezárny, a.s. Schneider Electric CZ, s.r.o. montáţ elektro VIII/2013 provoz VT - Válcovna trub oprava vypínačů IVEP Třinecké ţelezárny, a.s. ABB, s.r.o. montáţ elektro VIII/2013 výměna kompresoru HPA CS CABOT, spol. s r.o. IPT spol. s r.o. dodávky a montáţ VN části VIII/2013 opatření pro spalování TS1 (254) Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro VIII/2013 modernizace budičů TKV1 a TKK2 Linde Gas a.s. AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro VIII/2013 ovládaní kotle SWEDSPAN Slovakia s.r.o Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů VII/2013 montáţní linka TI Poland spol. z o.o. TI Poland spol. z o.o. napájecí rozvaděče V/2013 hydraulická jednotka Huisman Konstrukce, s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro III/2013 sklad pohonných hmot (58) Port Sudán AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC III/2013 turbína 100 MW Polarnaya - Rusko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC II/2013 trafostanice 630kVA RX Reality, s.r.o. RX Reality, s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro XII/2012 modernizace výroby stlačeného vzduchu OKD, a.s. IPT spol. s r.o. montáţ elektro XII/2012 obnova měření hladin v zásobn. KKO Třinecké ţelezárny, a.s. Endress+Hauser Czech s.r.o. dodávky a montáţ MaR XII/2012 obnova kotle K2 Biocel Paskov a.s. PMS Elektro- und montáţ elektro XII/2012 Automationstechnik GmbH parní kotel OS-20 PGE, EC Kielce - Polsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, šéfmontáţ XI/2012 ovládaní kotle Sojaprotein a.d. - Srbsko Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů IX/2012 jeřábová věţ Pipe Racker Huisman Konstrukce, s.r.o. montáţ elektro VIII/2012 mobilní trafostanice Deza, a.s., Otrokovice AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro VIII/2012 výměna AR jističů v RT Sochorová válcovna TŢ, a.s. Sochorová válcovna TŢ, a.s. retrofity jističů VIII/2012 oprava VN kobek Třinecké ţelezárny, a.s. provoz VT - Válcovna trub Schneider Electric CZ, s.r.o. montáţ elektro VIII/2012 List 2/12 Vydání 1/2015

3 odsíření koksového plynu ArcelorMittal Ostrava, a.s. AUTEL, a.s. montáţ elektro a MaR VIII/2012 připojení plynových motorů a kompres. MND a.s. Phoenix-Zeppelin, s.r.o. montáţ elektro VIII/2012 rotační a komorové pece Vítkovice Hammering a.s. LiteBit, s.r.o. montáţ elektro VIII/2012 připojení vn kompresoru Continental Barum s.r.o. IPT spol. s r.o. montáţ elektro VII/2012 zkušební linka - rourovna ArcelorMittal Tubular ArcelorMittal Tubular výroba rozvaděčů VII/2012 Products Karviná a.s. Products Karviná a.s. ovládaní kotle VICTORIA OIL - Srbsko Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů VI/2012 špičkový zdroj č.1 teplárna Prostějov AUTEL, a.s. montáţ elektro a MaR V/2012 turbina 6,7MW PGE, EC Kielce, Polsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC V/2012 spalování biomasy na K3 Dalkia AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro IV/2012 Queensland Curtis filtrační jednotky GE Energy Altair 2JCP a.s. montáţ elektro I/2012 turbína 880MW - Počerady ČEZ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC III/2012 filtrační zařízení Altair Filter Tech. Ltd montáţ elektro II/2012 parkovací dům VŠB-TU Ostrava AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro I/2012 rovnačka trubek č.5 ArcelorMittal Tubular ArcelorMittal Tubular výroba rozvaděčů XII/2011 Products Karviná a.s. Products Karviná a.s. rekonstrukce plynovodů ČOV SmVaK Ostrava, a.s. K&H KINETIC a.s. montáţ elektro XII/2011 PNG Pipeline filtrační jednotky GE Energy Altair 2JCP a.s. montáţ elektro XII/2011 Go a MoRe koksové baterie č.12 Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávka, montáţ a uvedení do provozu XII/2011 centralizace řízení výrobních linek REFRASIL, a. s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII/2011 rozvaděč RDG 33kVA VŠB-TU Ostrava Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděče XI/2011 lis E150 Andritz Kaiser GmbH výroba rozvaděčů XI/2011 modernizace rozvodny ţíhárny Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávka, montáţ a uvedení do provozu X/2011 oprava jeřábu č.25 Třinecké ţelezárny, a.s. D5, a.s. montáţ elektro IX/2011 modernizace výroby stačeného vzduchu OKD, a.s. IPT spol. s r.o. montáţ elektro IX/2011 odplynění vysokotlakých nádrţí, TKV Dalkia ČR, a.s. AUTEL, a.s. montáţ elektro VIII/2011 oprava kobek 6kV Válcovna trub Vítkovice Schneider Electric CZ s.r.o. oprava VN vývodu kobek VIII/2011 ČOV Ostrava SmVaK Ostrava, a.s. Elektromont Brno, a.s. výroba vloţek rozvaděčů VII/2011 kotel CP Sojaprotein Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů VII/2011 jeřábová věţ Pipe Racker Huisman Konstrukce, s.r.o. montáţ elektro VI/2011 turbína 2x35 MW Tonasa Siemens IT s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů V/2011 List 3/12 Vydání 1/2015

4 nové nádrţe - Loukov ČEPRO, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, šéfmontáţ V/2011 oprava obloukové pece Královopol. slévárna s.r.o. AUTEL, a.s. montáţ elektro IV/2011 odsun popílku - Rabigh United Conveyor Supply Co AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů IV/2011 jeřábová kabina VEKOMA Rides manu. B.V. HUSIMAN Konstrukce s.r.o. montáţ elektro III/2011 P58 Petrobras GE Energy Altair AXIS a.s. montáţ elektro III/2011 fotovoltarická elektrárna FitCraft Production a.s. výroba rozvaděčů XII/2010 kogenerační jednotka OKD, a.s. Green Gas DPB, a.s. výroba rozvaděčů XI/2010 GO koksové baterie č.12 Třinecké ţelezárny, a.s. Hutní projekt F-Místek a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro i MaR XI/2010 rozvaděče ovládání kotle Cuyoplacas Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů XI/2010 VN kompresory - Paskov a Chlebovice OKD, a.s. IPT spol. s r.o. montáţ elektro XI/2010 GO koksové baterie č.12 Třinecké ţelezárny, a.s. D 5, a.s. výroba rozvaděčů X/2010 rozvodny TK2, TK3 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů IX/2010 střechy turbíny New Caledonia Rolls Royce 2JCP a.s. montáţ elektro, montáţ instrumentace IX/2010 VN pro turbokompresor CS CABOT, spol. s r.o. IPT spol. s r.o. dodávky a montáţ VN části VIII/2010 GORGON Nuovo Pignone 2JCP a.s. montáţ elektro VIII/2010 rekonstrukce válcovny 2 CELSA Huta Ostrowiec AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, šéfmontáţ VIII/2010 filtrační jednotky ZSSV, s.r.o. výroba panelů a montáţ VII/2010 valníky pro SCHV Kladno Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro VII/2010 olejové sklepy Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. montáţ elektro VII/2010 válcovna kroková pec CMC Zawiercie S. A. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, šéfmontáţ VI/2010 měření tepla NWR Energy AUTEL, a.s. montáţ elektro XII/2009 oprava přívodních polí ArcelorMittal Ostrava, a.s. ArcelorMittal Ostrava, a.s. retrofity jističů XII/2009 spalovna odpadů ZEVO Malešice Emerson PM s.r.o. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ XII/2009 rekonstrukce kotle - MARTIN Martinská teplárenská, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro X.2009 filtrační jednotky PETROBRAS P57 GE Energy AXIS a.s. montáţ elektro, montáţ instrumentace IX.2009 teplárna Krnov Dalkia, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a montáţ MaR a ASŘ IX.2009 rekonstrukce dmýchárny -ČOV Třinec SmVaK Ostrava AUTEL, a.s. montáţ elektro IX.2009 filtrační jednotky Al DUR GE Energy 2JCP a.s. montáţ elektro, montáţ instrumentace VIII.2009 ovládaní kotle CP Glencore, Maďarsko Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů VII.2009 P57 Petrobras filtrační jednotky GE Oil & Gas AXIS, a.s. montáţ elektro VI.2009 rozvaděče +11C1 and +11C2 LOC 4 Huisman Konstrukce, s.r.o. Huisman Konstrukce, s.r.o. výroba rozvaděčů VI.2009 skip Bocaro, Indie Paul Wurth, a.s výroba rozvaděčů VI.2009 List 4/12 Vydání 1/2015

5 Kumang filtrační jednotky GE Energy GE Energy montáţ elektro V.2009 Polish Navy - oddělovače Stocznia Marynarki Wojenej GE Energy montáţ elektro III.2009 ovládaní kotle CP Fazerless, Bulharsko Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů III.2009 lis Andritz Kaiser GmbH Andritz Kaiser GmbH výroba rozvaděčů I.2009 kroková pec Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII.2008 ovládaní kotle CP Kornel Poltrava, Ukraina Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů XI.2008 mimopecní odsíření surového ţeleza Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro X.2008 trafostanice Jablůnka ZT Vsetín, a.s. Phoenix-Zeppelin, s.r.o. dodávky a montáţ trafostanice, NN + VN X.2008 ReMo válcovny Velký Manessmannn Vítkovice válcovna trub, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro IX.2008 lepička pěchovacích tyčí Vítkovice Heavy Machinery Strojírny Třinec a.s. dodávka na klíč - elektročást VIII.2008 kotel č.1 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. rozvaděče a montáţ MaR a ASŘ VII.2008 rekonstrukce válcovny ZW Profil S.A., Polsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů V.2008 garretové navíječky Třinecké ţelezárny, a.s. ELSTO, a.s. montáţ MaR a ASŘ IV.2008 rozvodna sever 2 Energetika Třinec, a.s ACword spol. s r.o. výroba rozvaděčů řízení VN rozvodny III.2008 rekonstrukce válcovny CELSA Huta Ostrowiec AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ a pultů III.2008 pohony válcovny Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. montáţ silnoproudu a ASŘ II.2008 bruska BBS Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a pultů XII.2007 budova Hutní konstrukce Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s rekonstrukce rozvaděčů XII.2007 linka CNG - Vítkovice Cylinders Vítkovice Cylinders, a.s. Hydrosystem project a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII.2007 VN rozvodna Federal Mogul Fri.Products Federal Mogul Fri.Products rekonstrukce VN rozvodny XI.2007 filtrační jednotky Nuovo Pignone GE Energy Altair montáţ elektro XI.2007 válcovna drátu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. X.2007 energocentrum Nemocnice Motol Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů X.2007 dělící přístroj Linde, a.s. AUTEL, a.s. rekonstrukce ASŘ IX.2007 měření teploty v krystalizátorech Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ elektro IX.2007 lis Andritz Kaiser GmbH Andritz Kaiser GmbH výroba rozvaděčů VIII.2007 linka pro třídění elektrod JAP Trading s.r..o. JAP Trading s.r..o. dodávka na klíč elektročást VIII.2007 řízení záskokových zdrojů Orchard Ostrava Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ elektro VIII.2007 pohony válcovny Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů VII.2007 BFB - příčná spojka Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s výroba rozvaděčů, montáţ elektro V.2007 modernizace ASŘ kotle na TKV Dalkia, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů V.2007 záskokový zdroj TV Nova Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ elektro V.2007 List 5/12 Vydání 1/2015

6 napojení kompresorů OKD, a.s. IPT spol. s r.o. dodávka VN rozvaděčů a montáţ elektro V.2007 rekonstrukce rozvodny Kordárna, a.s. Elektromont servis s.r.o. výroba rozvaděčů III.2007 vakuovaní zařízení Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ III.2007 ovládaní kotle CP Jiagsu Homenice, Čína Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů II.2007 doprava popílku Alstom Power, Rumunsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů I.2007 měření tloušťky vyzdívky konvertorů Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávka na klíč - elektročást XII.2007 vakuovaní zařízení Třinecké ţelezárny, a.s. Elektromont Brno, a.s. výroba rozvaděčů XII.2006 HCC v Mittal Steel Mittal Steel Ostrava,a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a pultů XI.2006 řízení napájecích agregátů Kaufland Olomouc Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ elektro a ASŘ XI.2006 spékácí pásy - aglomerace Třinecké ţelezárny, a.s. Braintrast, a.s. výroba rozvaděčů X.2006 CTOC Cakerwala Rolls Royce Power Eng g GE Energy Altair montáţ elektro X.2006 parní kotel Amant Sugar Factory, Egypt Elektromont servis s.r.o. výroba rozvaděčů X.2006 odmašťovací linka Válcovny plechu, a.s., F-M AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro a ASŘ IX.2006 obnova pil Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IX.2006 defektoskopická linka Třinecké ţelezárny, a.s. Elektromont Brno, a.s. výroba rozvaděčů VIII.2006 galvanizační linka NLMK Lipetsk, Rusko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů VIII.2006 tunelová pec Refrasil, a.s. Braintrast, s.r.o. výroba rozvaděčů VIII.2006 VOD na elektroocelárně Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. oprava MaR a ASŘ VII.2006 pojezdový vůz KKO Třinecké ţelezárny, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů VII.2006 stejnosměrná rozvodna na E2 Energetika Třinec, a..s. Jelmark, a.s. výroba rozvaděčů VII.2006 řízení turbíny Horizon Oil Sands, Kanada AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ VI.2006 válcovna drátu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. retrofity jističů VI.2006 ovládaní kotle CP1-4 Presco Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů V.2006 průmyslová zóna Třinec - Baliny Energetika Třinec, a.s Homola, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro V.2006 rozšíření elektrorozvodny R70 Energetika Chropyně, a.s. Energetika Chropyně, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro V.2006 kotel na biomasu Nobaria Sugar Comp, Egypt Elektromont servis s.r.o. výroba rozvaděčů V.2006 ovládaní kotle CP1 All Green Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů IV.2006 rozvodna 6kV Válcovny plechu, a.s., F-M Válcovny plechu, a.s., F-M oprava VN odpojovačů III.2006 turbína 23MW Prokon N.E. GmbH AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR III.2006 rekonstrukce KJT Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů II.2006 rotační pec 5,5t Al Kovohutě Mníšek, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro II.2006 oprava bagru E303 Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ elektro I.2006 List 6/12 Vydání 1/2015

7 rekonstrukce KJT CELSA Huta Ostrowiec AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ a pultů XII.2005 rozvodna Hasičský záchranný sbor Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů XI.2005 GO vysoké pece č. IV Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.2005 rekonstr. oběhové stanice a kotle K12 Dalkia ČR, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.2005 lis Andritz Kaiser GmbH Andritz Kaiser GmbH výroba rozvaděčů IX.2005 filtrační zařízení Altair Filter Tech. Ltd Altair Filter Tech. Ltd montáţe elektro IX.2005 lepička pěchovacích tyčí Alčevskkoks - Ukraina Strojírny Třinec a.s. dodávka na klíč - elektročást VIII.2005 vysoká pec č. IV Třinecké ţelezárny, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů VIII.2005 výrobní hala 303 Federal Mogul Fri.Products Federal Mogul Fri.Products výroba rozvaděčů PRISMA VIII.2005 panely analýz kotlů RYA Goteborg - Švédsko AUTEL, a.s. výroba panelů analýz kotlů VIII.2005 mořicí linka Lusosider - Portugalsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ VI.2005 finalizační linka Elektromont, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů VI.2005 výrobní linka Vigona, a.s. Svitavy Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů VI.2005 montáţní linka čerpadel TI Automotive - Poland TI Automotive - Poland napájecí rozvaděče V pila za tepla Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. montáţ MaR a elektro IV.2005 rekonstrukce teplárny E2 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ III.2005 výrobní hala 2. etapa Kovona Systém, a.s. Kovona Systém, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro III.2005 panely ovládaní kotle Voehringer Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů III.2005 rekonstrukce mikronizace linka D Precheza, a.s. Precheza, a.s. dodávka a montáţ SŘTP III.2005 vzduchotechnika Štrob & spol., s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro III.2005 panely analýz kotlů Teplárna Riga - Lotyšsko AUTEL, a.s. výroba panelů analýz kotlů II.2005 kroková pec Erdemir Turecko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a pultů II.2005 oprava elektro zařízení mlýnice Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII.2004 pánvová pec č.2 Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII.2004 generátor TG1 US Steel Košice, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů X.2004 měření obsahu kyslíku ve spalinách OKD, a.s. OKD, a.s. dodávka na klíč IX.2004 rekonstrukce red. stanice RCHS Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IX.2004 kotel TPP1 Riga Alstom Power, s.r.o. AUTEL, a.s. rozvaděče ASŘ a panely analýzy VIII.2004 válcovna drátu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. retrofity jističů VI.2004 loupací linka Třinecké ţelezárny, a.s. Elektromont Brno, a.s. výroba rozvaděčů V.2004 výroba CO2 Linde Technoplyn, a.s. AUTEL, a.s. montáţ MaR V.2004 ČOV Velká Bíteš Vodovody a kanalizace, a.s. Elektromont servis s.r.o. výroba rozvaděčů pro řízení IV.2004 List 7/12 Vydání 1/2015

8 výroba brzdových destiček Federal Mogul Fri.Products B-projekting s.r.o., Zlín výroba rozvaděčů PRISMA III.2004 obchodní centrum Praha DHL International, s.r.o. MPCs-Production, s.r.o. výroba rozvaděčů PRISMA III.2004 vyvrtávačka Paul Wurth, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů III.2004 výrobní hala a administrativní budova Kovona Systém, a.s. Skanska, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro III.2004 provozní okruh chlazení Hayes Lemmerz Autokola AUTEL, a.s. výroba rozvaděče, montáţ elektro II.2004 filtrační stanice vodního hospod. ZPO Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR, ASŘ i silno I.2004 granulace VP strusky Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. oprava rozvodny XII.2003 ventilátor 110 kw Energetika Třinec, a.s Fans, a.s. kompletní rekonstrukce elektro XII.2003 GO s MoRe kontijemná trať Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. montáţ zařízení MaR a ASŘ XI.2003 RGO kotle K3 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. montáţ MaR a ASŘ X.2003 ústřední sklad topných olejů Třinecké ţelezárny, a.s. Jelmark s.r.o. výroba rozvaděčů X.2003 výměníková stanice Energoaqua Roţnov p.r. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro VIII.2003 GO s MoRe kontijemná trať Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR, ASŘ VIII.2003 GO s MoRe kontijemná trať Siemens, s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů pro stejnosměrné pohony VIII.2003 lepička pěchovacích tyčí ISPAD Rumunsko TŢ-Strojírenská výroba a.s. dodávka na klíč - elektročást VII.2003 výroba brzdových destiček Federal Mogul Fri.Products B-projekting s.r.o., Zlín výroba rozvaděčů PRISMA VII.2003 kotel K3 Oroszlany, Maďarsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ VI.2003 RGO kotle K3 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ VI.2003 kyslíkový dělicí přístroj - Kralupy Linde Technoplyn, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IV.2003 linka na testování elektrod JAP trading s.r.o. Izotech s.r.o. dodávka na klíč - elektročást IV.2003 kompresorová stanice Walmark a.s. ZM servis, s.r.o. dodávka na klíč - elektročást III.2003 rozvaděče SNS Uhřice Elektromont servis s.r.o. výroba měničových skříní III.2003 doprava popílku Starobeshevo, Ukraina AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ I.2003 doprava pneumatik do pece č.2 Lafarge Cement, S.A., AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ, kabelové trasy I.2003 Polsko ekologizace benzolky Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XII.2002 doprava popílku Dingzhou, Čína AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ XII.2002 zušlechťovací linka - Kladno Siemens, s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XI.2002 RGO kotle K2 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.2002 kotel K3 Oroszlany, Maďarsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ IX.2002 kontijemná trať 1. etapa Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VIII.2002 skříně měníčů chlazení STELMOR Třinecké ţelezárny, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VII.2002 List 8/12 Vydání 1/2015

9 doprava pneumatik do pece Lafarge Cement, S.A., AUTEL, a.s. montáţ, kabelové trasy VII.2002 Polsko řízení stanice kapalného kyslíku a dus. MG Odra Gas, s.r.o. AUTEL, a.s. rozvaděč, montáţ, kabelové trasy, analýza VII.2002 přemístění linek ESAB Vamberk ABB s.r.o. AUTEL, a.s. demontáţ v Holandsku a montáţ v ČR VI.2002 podélná dělicí linka Ferona-Dělicí centrum, a.s. AUTEL, a.s. demontáţ v Německu a výroba rozvaděčů V.2002 rekonstrukce CHÚV Přívoz Siemens, s.r.o. AUTEL, a.s. rozvaděče a montáţ V.2002 rekonstrukce silno. rozvaděčů na VD Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů IV.2002 strunová pila, příčná letmá pila Rockwool, a.s. Rockwool, a.s. vývoj a kompletní dodávka pily IV.2002 doprava popílku CAN, Turecko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů III.2002 turbokompresor TKK1 Linde Technoplyn, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR, ASŘ a silno III.2002 kompresor ČKD TK4 a TK5 Jelmark s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů II.2002 chladicí okruh kyslíkárny Linde Technoplyn, a.s. AUTEL, a.s. montáţ I.2002 vysokotlaké napáječky MST Ostrava, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XI.2001 kotel K2 Oroszlany, Maďarsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ XI.2001 ukladač SA-6 Refrasil, s.r.o. Refrasil, s.r.o. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky elektro XI.2001 kroková pec Acesita, Brazilie AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ X.2001 RGO kotle K1 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.2001 hydraulický podavač drátu Jimiter AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ a silno X.2001 ČOV Český Těšín SmVaK Ostrava AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní montáţ elektro X.2001 tunelová pec č. 1 Lovinit, a.s., AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky MaR a IX.2001 Slovensko ASŘ antracen intenzifikace výroby Deza, a.s., Val. Meziříčí Regmont, a.s. výroba rozvaděčů a montáţ MaR IX.2001 odsun popílku, linka č. 1 a 2 Elektrárna Tamuin, Mexiko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ, dodávka kabelových VIII.2001 tras kroková pec Acominas, Brazilie AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ VIII.2001 hrotovačka kulatin FERRO IZOTECH Ferro Moravia, s.r.o. elektročást frézovací linky VII.2001 rovnačka Jakl Karviná AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky elektro VII.2001 formovací linka Slévárny Třinec, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky elektro VII.2001 ČOV Karviná MaR SmVaK Ostrava AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky MaR a VI.2001 ASŘ vytvrzovací pec VESUVIUS, a.s. VESUVIUS a.s. projekt, rozvaděče, kompletní dodávky elektro V.2001 koksovny mlýny Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky elektro IV.2001 dělicí linka Ferona Ostrava AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní montáţ elektro III.2001 List 9/12 Vydání 1/2015

10 regulační řada Tatra Kopřivnice TATRA Kopřivnice AIR Product, s.r.o. výroba III.2001 karusel VESUVIUS, a.s. VESUVIUS a.s. oprava ASŘ a silnoproudu I.2001 rozšíření ŘS na TČA MST Energo, a.s. MST Energo, a.s. doplnění rozvaděčů ASŘ MaR XII.2000 válcovna D montáţ Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. montáţ XII.2000 (Danieli) Prostějov ANAH AIR Product, s.r.o. regulační řada O² XII.2000 rozvaděče silno SUND BIRSTA Sund Birsta AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů XII.2000 TKK2 ASŘ + silnoproud Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XII.2000 Vřesová K4 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XII.2000 příčná pila ROCKWOOL Bohumín Rockwool, a.s. ELMONTEX rozvaděč ASŘ, silnoproud XI.2000 kompresorová stanice AMF REECE ČR, a.s. ZM servis, s.r.o. dodávka na klíč - elektročást X.2000 rozvaděče ASŘ-válcovna D Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů X.2000 kyslíková regul. řada Frýdlant FERRO Frýdlant AIR Product, s.r.o. kyslíková řada, rozvaděč IX.2000 hořákový systém sklad AIR Product, s.r.o. AIR Product, s.r.o. kyslíkovo-plynová řada, rozvaděče ASŘ, silno IX.2000 měniče válcovna D Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů IX.2000 TKK 3 silnoproud Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a montáţ IX.2000 rozvaděč GU Třinecké ţelezárny, a.s. ELEKTROMONT silnoproudý rozvaděč IX.2000 panely NN rozvodna R3/VD SIEMENS SIEMENS nástavby NN, rozvody pro GKV VIII.2000 hydraulická stanice ASŘ VESUVIUS, a.s. VESUVIUS, a.s. oprava ASŘ a silnoproudu VIII.2000 hladiny PHM a olejů Třinecké ţelezárny, a.s. Třin. inţenýring, a.s. montáţ MaR a ASŘ VII.2000 ovládací pult KUWAJT United Steel Industrial AUTEL, a.s. ovládací pult VII.2000 Company rozvaděče ASŘ SUND BIRSTA Sund Birsta AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů VII.2000 rozvaděče, skříňky HO-PING Ho-Ping Thaiwan AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a skříňky VII.2000 hákový dopravník-přívod. pole Třinecké ţelezárny, a.s. ELEKTROMONT montáţ MaR VI.2000 balicí stroj Rockwool Rockwool, a.s. Rockwool, a.s. oprava ASŘ a silnoproudu VI.2000 rozvaděče pro frekvenční měniče Sokolovská uhelná, a.s. Elpro Drive výroba rozvaděčů VI.2000 chlazení tekutým N Polsko AIR Product, s.r.o. AIR Product, s.r.o. výroba zařízení IV.2000 kompresorová stanice HEDVA Mor. Třebová ZM servis, s.r.o. ZM servis, s.r.o. III.2000 kompresorová stanice DEŠTĚNKA Veselí nad ZM servis, s.r.o. dodávka na klíč - elektročást I.2000 Luţnicí rekonstrukce turbodmychadla TD 12 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. projekt, výr. rozv. a montáţ ASŘ a MaR I.2000 List 10/12 Vydání 1/2015

11 kompresorová stanice WALMARK, a.s. ZM servis, s.r.o. dodávka na klíč - elektročást XII.1999 kyslíko-plynový ohřev vakuovací Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. projekt MaR výr. rozv. a montáţ ASŘ, MaR, X.1999 komory ASŘ, software rekonstrukce turbodmychadla TD 11 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. projekt výr. rozv. a montáţ ASŘ, MaR, silno X.1999 kotel K5 Vřesová Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IX.1999 odsíření koksovny Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ MaR a ASŘ VIII.1999 zvýšení výkonu turbíny TČA Teplárny Karviná, a.s. MST Energo, a.s. projekt, SW, výr. rozv. a montáţ ASŘ, MaR VIII.1999 vysoká pec č.6 Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ VIII.1999 hermetizace benzolu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ MaR a ASŘ VII.1999 VD/VOD vakuovací stanice ŢĎAS, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ VII.1999 kyslíkový dělící přístroj DP3 Linde, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VII.1999 kontidrátová válcovna 2. etapa Nová Huť, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VII.1999 podávač drátu pánvová pec Nová Huť, a.s. METACOM technologie ( na klíč ) VI.1999 smáčení koksu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR, ASŘ, silno VI.1999 turbokompresor TKV 1 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR, ASŘ, silno III.1999 rekonstrukce turbogenerátorů a Teplárny Karviná, a.s. AUTEL, a.s. výr. rozv. a montáţ MaR, ASŘ, silno I.1999 chemická úpravna vody podávač drátu vakuovací stanice Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. projekt a dodávka ASŘ a silno XII.1998 automatizace vykládky cementu Cementáreň Liet. Lúčka AUTEL, a.s. výr. rozv. a montáţ ASŘ XI.1998 dopravníky KVARTO Vítkovice, a.s. Schrack, s.r.o. výroba rozvaděčů silno XI.1998 dílna tepelného zpracování Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XI.1998 hrotovací linka Ţelezárny Veselí, a.s. Strojírenský vývoj výr. rozv. a montáţ ASŘ X.1998 automatizace dopravy cementu Cement Hranice, a.s. AUTEL, a.s. výr. rozv. ASŘ a montáţ světlovodu X.1998 odsíření Mělník I (2. etapa) Energotrans a.s., ABB AUTEL, a.s. montáţ MaR a ASŘ IX.1998 rekonstrukce středojemné trati (2. et.) Nová Huť, a.s. AUTEL, a.s. výroba ovládacího pultu IX.1998 turbokompresor TKV 2 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VII.1998 podávač drátu pánvová pec Ţelezárny Hrádek, a.s. Třinecká projekce, a.s. projekt, rozv. a montáţ elektro (na klíč) IV.1998 odsíření Mělník I Energotrans a.s., ABB AUTEL, a.s. montáţ MaR a ASŘ II.1998 elektrofiltr Ledvice ČEZ, a.s., ABB Umwelttech. ABB Umwelttechnik projekt a dodávka rozvaděčů II.1998 kompresorová stanice MILO, a.s. MILO, a.s. instalace kompresorů fyzická, elektro, potrubí I.1998 kogenerační jednotka Novosibirsk ABB ENC AUTEL, a.s. montáţ ASŘ a MaR I.1998 oprava turbokompresoru TK 3 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. MaR a ASŘ ( na klíč ) XII.1997 List 11/12 Vydání 1/2015

12 chemická část koksovny Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů pro MaR a ASŘ (Ex) X.1997 kalolis el. Dětmarovice ČEZ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.1997 obnova řídícího plynočistírny KKO Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.1997 doprava popílku Mělník I Energotrans a.s., ABB AUTEL, a.s. výroba a montáţ pneu. rozvaděčů IX.1997 odsíření Polaniec Kubota AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému VIII.1997 vodní hospodářství kontidrátové trati Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. MaR, ASŘ a silnoproud V.1997 odsíření elektrárny Dětmarovice ČEZ, a.s. Mitsubishi Heavy Industry výroba rozvaděčů V.1997 rekonstrukce kontidrátové trati Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ V.1997 turbogenerátor TG1 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ III.1997 rekonstrukce středojemné trati Nová Huť, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému XII.1996 odsíření Tušimice II ČEZ, a.s., Chiyoda AUTEL, a.s. montáţ MaR XI.1996 fluidní kotel K12N Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XI.1996 odsun popílku Mělník I Energotrans, a.s., ABB AUTEL, a.s. výroba pneu. rozvaděčů X.1996 kyslíkový dělící přístroj N12/88 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému VII.1996 odsíření Tušimice II ČEZ, a.s., Kubota AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému VII.1996 odsíření Přunéřov II ČEZ, a.s., MHI corp. AUTEL, s.r.o. MaR a ASŘ VI.1996 kyslíkový dělící přístroj N12/89 Energetika Třinec, a.s AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému V.1996 čistička odpadních vod Frýdek - Místek SmVaK Ostrava AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XII.1995 regulovaný zdvih víka pánve IR-UT Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. regulovaný pohon a ASŘ ( na klíč ) X.1995 rekonstr. značkovače profilů na kontilití Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů X.1995 oprava turbokompresoru TK 1 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. MaR a ASŘ ( na klíč ) VIII.1995 koksová baterie KB 12 Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů (Ex) VIII.1995 kyslíkový dělící přístroj N10/77 Energetika Třinec, a.s AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů VI.1995 oprava turbokompresoru TK 2 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. MaR a ASŘ ( na klíč ) V.1995 rekonstrukce krokové pece Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IV.1995 analýza spalin TČA a TKV Teplárny Karviná, a.s. ECO-ECM výroba rozvaděčů, montáţ MaR III.1995 linka na výrobu suchých hmot Refrasil, s.r.o. Refrasil, s.r.o. ASŘ a silnoproud ( na klíč ) XII.1994 chemický ohřev IR-UT TŢ, a.s.,třinec AUTEL, s.r.o. MaR a ASŘ X.1994 podávač drátu a odprášení pro IR-UT Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, s.r.o. MaR, ASŘ a silnoproud ( na klíč ) X.1994 čistička odpadních vod Třinec SmVaK Ostrava AUTEL, s.r.o. montáţ MaR a ASŘ VIII.1994 List 12/12 Vydání 1/2015

Výběr z Wonderware aplikací Česká republika a Slovensko

Výběr z Wonderware aplikací Česká republika a Slovensko Výběr z Wonderware aplikací Česká republika a Slovensko Pantek (CS) s.r.o. Autorizovaný distributor Wonderware pro ČR a SR Nejedná se o kompletní výčet všech aplikací s Wonderware softwarem na území České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

O SPOLEČNOSTI. POLYTHERM Praha spol. s r. o. zajišťuje : projekci výrobu montáž uvádění do provozu komplexní dodávky Servis

O SPOLEČNOSTI. POLYTHERM Praha spol. s r. o. zajišťuje : projekci výrobu montáž uvádění do provozu komplexní dodávky Servis O SPOLEČNOSTI POLYTHERM Praha spol. s r.o. vznikla v roce 1993. Její páteří jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí v investiční výstavbě, zejména v oboru úpravy vody, energetice a v tepelných

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. je společností, jejímž majoritním

Více

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER Josef Matoušek majitel a jednatel společnosti Martin Matoušek jednatel společnosti Josef Matoušek generální ředitel Milan Vokatý obchodní ředitel Pavel Šourek ekonomický ředitel

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU Představení společnosti Teco a.s. Vážení přátelé! Dovolte, abychom se Vám představili: Jsme společnost Teco a.s.,

Více

Seznam platných certifikátů vydaných certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech k 28.02.2010

Seznam platných certifikátů vydaných certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech k 28.02.2010 Seznam platných certifikátů vydaných certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech k 28.02.2010 Název firmy Předmět činnosti Norma poradenství, výstavba, implementace, školení a audity v oblasti systému "QEMS" s.r.o.

Více

ARGO-HYTOS Protech. Představení společnosti. We produce fluid power solutions

ARGO-HYTOS Protech. Představení společnosti. We produce fluid power solutions ARGO-HYTOS Protech Představení společnosti Strana 1 Historie společnosti - první zkušenosti s hydraulikou jsou datovány od roku 1964 - začátek projekce součást oddělení výzkumu VÍTKOVICE 10zaměstnanců

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

MACROFLEX Kompenzátory a technické prvky pro potrubní systémy

MACROFLEX Kompenzátory a technické prvky pro potrubní systémy Kompenzátory a technické prvky pro potrubní systémy www.macroflex.cz macroflex@macroflex.cz Výhradní zastoupení v České republice a na Slovensku pro: Vlnovcové kompenzátory MACOGA, S.A. Tkaninové kompenzátory

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE 2008 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Melecs ETS s.r.o. Riegrova 1874 41501 Teplice Česká republika Tel +420 417 514 810 Fax +420 417 514 891

Melecs ETS s.r.o. Riegrova 1874 41501 Teplice Česká republika Tel +420 417 514 810 Fax +420 417 514 891 Siemens Engineering a.s. / SIEMENS S.R.O. Tesco Novodvorská výroba hlavních a podružných rozváděčů pro objekt Tesco Novodvorská SUNDSVALL měření pro elektrárnu SUNDSVALL TRUMPF Liberec výroba hlavních

Více

R E F E R E N C E. Služby a poradenství

R E F E R E N C E. Služby a poradenství R E F E R E N C E Služby a poradenství Zásobování závodu LIAZ 01 v Jablonci nad Nisou teplem - - technicko-ekonomické posouzení Zadavatel: LIAZ, a.s. realizace: 04/1994 Ekonomické vyhodnocení podnikatelského

Více

Energetické investiční celky:

Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ

Více

OBSAH. 3 Úvodní slovo. 21 Společensky. odpovědné chování. k životnímu prostředí. 15 Společensky. 32 Společensky odpovědné chování k regionu

OBSAH. 3 Úvodní slovo. 21 Společensky. odpovědné chování. k životnímu prostředí. 15 Společensky. 32 Společensky odpovědné chování k regionu OBSAH 3 Úvodní slovo 5 Představení společnosti 6 Produkty 21 Společensky odpovědné chování k životnímu prostředí 7 Systém kvality 22 Ochrana ovzduší 8 Společenská odpovědnost a její význam 24 Ochrana čistoty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah v ý r o č n í z p r á v a 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah 1. Vybrané finanční ukazatele 2 2. Komentář generálního manažera 3 3. Vývoj v letech 1996 2008 4 4. Komentář finančního ředitele 5 5. Vedoucí pracovníci

Více

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY DĚLÁME VELKÉ VĚCI ÚVODNÍ SLOVO Fakt, že ŠKODA PRAHA Invest buduje v Počeradech první paroplynovou elektrárnu pro Skupinu ČEZ na území ČR, potvrzuje

Více

Výroční zpráva 07. www.zvvz.cz

Výroční zpráva 07. www.zvvz.cz Výroční zpráva 07 www.zvvz.cz obsah www.zvvz.cz úvodní slovo 2 základní údaje 3 předmět podnikání 3 hlavní akcionáři k 27. 06. 2007 3 orgány společnosti 4 struktura ZVVZ a.s. k 31. 12. 2007 4 divize ZVVZ

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Seznam platných certifikátů vydaných certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech k 16.09.2008

Seznam platných certifikátů vydaných certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech k 16.09.2008 Seznam platných certifikátů vydaných certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech k 16.09.2008 1.KV Praha s.r.o. 1.KV Praha s.r.o. Název firmy Předmět činnosti provádění pozemních a inženýrských staveb včetně jejich

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

INFORMACNÍ LISTY OBSAH. Č erven 2013 47 Z ODBORNÉHO ŽIVOTA Z MEZINÁRODNÍCH SETKÁNÍ Z ČESKÉHO KOKSÁRENSTVÍ EVIDENCE ČLENŮ ČKS. Vydává výkonná rada ČKS

INFORMACNÍ LISTY OBSAH. Č erven 2013 47 Z ODBORNÉHO ŽIVOTA Z MEZINÁRODNÍCH SETKÁNÍ Z ČESKÉHO KOKSÁRENSTVÍ EVIDENCE ČLENŮ ČKS. Vydává výkonná rada ČKS ˇ INFORMACNÍ LISTY Č erven 2013 47 OBSAH str. 2 Z ODBORNÉHO ŽIVOTA str. 4 Z MEZINÁRODNÍCH SETKÁNÍ str. 9 Z ČESKÉHO KOKSÁRENSTVÍ str. 11 EVIDENCE ČLENŮ ČKS Vydává výkonná rada ČKS Z ODBORNÉHO ŽIVOTA 20.

Více

Výbìr referenèních aplikací 2001-2011

Výbìr referenèních aplikací 2001-2011 Výbìr referenèních aplikací 2001-2011 VI/12 OBSAH TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Řízení kotelen, výměníkových stanic, regulace topných větví, individuální řízení místností, řízení vzduchotechniky a klimatizace,

Více

zpr áva o společenské odpovědnosti

zpr áva o společenské odpovědnosti zpr áva o společenské odpovědnosti O B S A H 3 Úvodní slovo 4 Základní údaje 5 Představení společnosti 8 Nosné výrobky TŽ 8 Závazek vedení a etický kodex 15 Ekonomické řízení Plánování dobročinnosti a

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1. Speciální drážní. vozidla. Peter Bado Václav Jelínek. Dodatek k prvnímu vydání

SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1. Speciální drážní. vozidla. Peter Bado Václav Jelínek. Dodatek k prvnímu vydání SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1 Speciální drážní Peter Bado Václav Jelínek vozidla Dodatek k prvnímu vydání SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 2 Úvod Vsouvislosti

Více