R E F E R E N Č N Í L I S T I N A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R E F E R E N Č N Í L I S T I N A"

Transkript

1 rekonstrukce plynočistírny Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. dodávky a montáţ VN části v realizaci odprášení aglomerace Třinecké ţelezárny, a.s. ELDAT, a..s. dodávky a montáţní práce elektro, MaR a ASŘ v realizaci trakční navijáky A HUISMAN Konstrukce,s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro v realizaci výstavba kotle NK14 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. montáţe elektro, MaR, ASŘ v realizaci turbína Anchorage USA AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC I/ linka výroby antrachinonu DEZA, a.s. - provoz Organik DEZA, a.s. - provoz Organik výměna řídicího systému na klič XII/2014 filtrační jednotky GreMi KLIMA CZ, s.r.o. výroba rozvaděčů XII/2014 servis IBC Ostrava Moravskoslezský kraj Schneider Electric CZ, s.r.o. pravidelný servis rozvodny XII/2014 obnova rozvoden JAKL ArcelorMittal Tubular ArcelorMittal Tubular Products Products retrofity jističů XII/2014 RDG 50kVA LZS České Budějovice LZS České Budějovice ZEPPELIN CZ s.r.o. dodávka záskokového rozvaděče XI/2014 měření tlaku DONGHEE Slovakia, s.r.o. DONGHEE Slovakia, s.r.o. dodávky a montáţ MaR X/2014 modernizace části ASŘ na KDT Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce MaR a ASŘ X/2014 rekonstrukce valníků kontr. linek KJT Třinecké ţelezárny, a.s. Power Team s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro X/2014 obnova ABB RIO S400 na provoze ZPO Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţní práce elektro IX/2014 odsíření KKO Třinecké ţelezárny, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů IX/2014 kotel NK 14 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů VII/2014 zaolejované okuje část ASŘ a MaR Třinecké ţelezárny, a.s. Strojírny a stavby Třinec,a.s. výroba rozvaděčů, montáţní práce elektro VI/2014 turbína FORT ST. JAMES / KANADA AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC VI/2014 KDT nůţky N7, stolice S16, S17 a VI/2014 ovládání 10. sekce Stelmoru Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce elektro středojemná válcovna ArcelorMittal Ostrava, a.s. ABB s.r.o. (Praha) dodávky a montáţní práce elektro VI/2014 kotel SDCB Bagnolet VYNCKE VYNCKE s.r.o. výroba rozvaděčů V/2014 ASŘ na loupací a zušlechťovací lince Třinecké ţelezárny, a.s. BRAINTRAST, s.r.o. dodávky a montáţní práce MaR a ASŘ V/2014 rozvaděče R1-DT GREMI SK GreMi KLIMA, s.r.o. výroba rozvaděčů V/2014 oprava jističů/ hl. rozvodna REFRASIL s.r.o. REFRASIL s.r.o. retrofity jističů V/2014 nový drátotah Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Kovopol Industry, a.s. dodávky a montáţní práce elektro IV/2014 rekonstrukce čpavkárny- elektro a ASŘ Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce elektro a MaR III/2014 retrofity stykovny a odprášení REFRASIL s.r.o. REFRASIL s.r.o. retrofity jističů I/2014 oprava měniče valník č.4, stol. č.6 Třinecké ţelezárny, a.s. ABB s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro XI/2013 kotel SWEDSPAN CP3&CP4 VYNCKE s.r.o. výroba rozvaděčů XI/2013 přechodové skříně 6kVChV MG Odra Gas, s.r.o. AUTEL, a.s. výroba, dodávky a montáţ VN XI/2013 List 1/12 Vydání 1/2015

2 modernizace budiče TKV1 a TKK4 Linde Gas, a.s. AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro X/2013 přemístění světelného rozv. RO1 -KDT Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce elektro IX/2013 výměna kompresorů CS Cabot, spol. s r.o. IPT spol. s r.o. dodávky a montáţ VN části VIII/2013 odsíření koks. plynu AMO II. etapa ArcelorMittal Ostrava, a.s. AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce MaR a ASŘ VIII/2013 injektáţ prachového uhlí do vys. pecí Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávky a montáţní práce MaR a ASŘ XII/2013 modernizace chladicího okruhu VP6 Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ elektro XII/2013 turbína 135 MW (2x) AKSA Enerji Uretim, Bolu AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC X/2013 Gonyuk, Turecko modernizace řízení kotle K11 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro IX/2013 oprava VN kobek Třinecké ţelezárny, a.s. Schneider Electric CZ, s.r.o. montáţ elektro VIII/2013 provoz VT - Válcovna trub oprava vypínačů IVEP Třinecké ţelezárny, a.s. ABB, s.r.o. montáţ elektro VIII/2013 výměna kompresoru HPA CS CABOT, spol. s r.o. IPT spol. s r.o. dodávky a montáţ VN části VIII/2013 opatření pro spalování TS1 (254) Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro VIII/2013 modernizace budičů TKV1 a TKK2 Linde Gas a.s. AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro VIII/2013 ovládaní kotle SWEDSPAN Slovakia s.r.o Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů VII/2013 montáţní linka TI Poland spol. z o.o. TI Poland spol. z o.o. napájecí rozvaděče V/2013 hydraulická jednotka Huisman Konstrukce, s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro III/2013 sklad pohonných hmot (58) Port Sudán AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC III/2013 turbína 100 MW Polarnaya - Rusko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC II/2013 trafostanice 630kVA RX Reality, s.r.o. RX Reality, s.r.o. dodávky a montáţní práce elektro XII/2012 modernizace výroby stlačeného vzduchu OKD, a.s. IPT spol. s r.o. montáţ elektro XII/2012 obnova měření hladin v zásobn. KKO Třinecké ţelezárny, a.s. Endress+Hauser Czech s.r.o. dodávky a montáţ MaR XII/2012 obnova kotle K2 Biocel Paskov a.s. PMS Elektro- und montáţ elektro XII/2012 Automationstechnik GmbH parní kotel OS-20 PGE, EC Kielce - Polsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, šéfmontáţ XI/2012 ovládaní kotle Sojaprotein a.d. - Srbsko Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů IX/2012 jeřábová věţ Pipe Racker Huisman Konstrukce, s.r.o. montáţ elektro VIII/2012 mobilní trafostanice Deza, a.s., Otrokovice AUTEL, a.s. dodávky a montáţní práce elektro VIII/2012 výměna AR jističů v RT Sochorová válcovna TŢ, a.s. Sochorová válcovna TŢ, a.s. retrofity jističů VIII/2012 oprava VN kobek Třinecké ţelezárny, a.s. provoz VT - Válcovna trub Schneider Electric CZ, s.r.o. montáţ elektro VIII/2012 List 2/12 Vydání 1/2015

3 odsíření koksového plynu ArcelorMittal Ostrava, a.s. AUTEL, a.s. montáţ elektro a MaR VIII/2012 připojení plynových motorů a kompres. MND a.s. Phoenix-Zeppelin, s.r.o. montáţ elektro VIII/2012 rotační a komorové pece Vítkovice Hammering a.s. LiteBit, s.r.o. montáţ elektro VIII/2012 připojení vn kompresoru Continental Barum s.r.o. IPT spol. s r.o. montáţ elektro VII/2012 zkušební linka - rourovna ArcelorMittal Tubular ArcelorMittal Tubular výroba rozvaděčů VII/2012 Products Karviná a.s. Products Karviná a.s. ovládaní kotle VICTORIA OIL - Srbsko Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů VI/2012 špičkový zdroj č.1 teplárna Prostějov AUTEL, a.s. montáţ elektro a MaR V/2012 turbina 6,7MW PGE, EC Kielce, Polsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC V/2012 spalování biomasy na K3 Dalkia AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro IV/2012 Queensland Curtis filtrační jednotky GE Energy Altair 2JCP a.s. montáţ elektro I/2012 turbína 880MW - Počerady ČEZ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů PLC III/2012 filtrační zařízení Altair Filter Tech. Ltd montáţ elektro II/2012 parkovací dům VŠB-TU Ostrava AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro I/2012 rovnačka trubek č.5 ArcelorMittal Tubular ArcelorMittal Tubular výroba rozvaděčů XII/2011 Products Karviná a.s. Products Karviná a.s. rekonstrukce plynovodů ČOV SmVaK Ostrava, a.s. K&H KINETIC a.s. montáţ elektro XII/2011 PNG Pipeline filtrační jednotky GE Energy Altair 2JCP a.s. montáţ elektro XII/2011 Go a MoRe koksové baterie č.12 Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávka, montáţ a uvedení do provozu XII/2011 centralizace řízení výrobních linek REFRASIL, a. s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII/2011 rozvaděč RDG 33kVA VŠB-TU Ostrava Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděče XI/2011 lis E150 Andritz Kaiser GmbH výroba rozvaděčů XI/2011 modernizace rozvodny ţíhárny Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávka, montáţ a uvedení do provozu X/2011 oprava jeřábu č.25 Třinecké ţelezárny, a.s. D5, a.s. montáţ elektro IX/2011 modernizace výroby stačeného vzduchu OKD, a.s. IPT spol. s r.o. montáţ elektro IX/2011 odplynění vysokotlakých nádrţí, TKV Dalkia ČR, a.s. AUTEL, a.s. montáţ elektro VIII/2011 oprava kobek 6kV Válcovna trub Vítkovice Schneider Electric CZ s.r.o. oprava VN vývodu kobek VIII/2011 ČOV Ostrava SmVaK Ostrava, a.s. Elektromont Brno, a.s. výroba vloţek rozvaděčů VII/2011 kotel CP Sojaprotein Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů VII/2011 jeřábová věţ Pipe Racker Huisman Konstrukce, s.r.o. montáţ elektro VI/2011 turbína 2x35 MW Tonasa Siemens IT s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů V/2011 List 3/12 Vydání 1/2015

4 nové nádrţe - Loukov ČEPRO, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, šéfmontáţ V/2011 oprava obloukové pece Královopol. slévárna s.r.o. AUTEL, a.s. montáţ elektro IV/2011 odsun popílku - Rabigh United Conveyor Supply Co AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů IV/2011 jeřábová kabina VEKOMA Rides manu. B.V. HUSIMAN Konstrukce s.r.o. montáţ elektro III/2011 P58 Petrobras GE Energy Altair AXIS a.s. montáţ elektro III/2011 fotovoltarická elektrárna FitCraft Production a.s. výroba rozvaděčů XII/2010 kogenerační jednotka OKD, a.s. Green Gas DPB, a.s. výroba rozvaděčů XI/2010 GO koksové baterie č.12 Třinecké ţelezárny, a.s. Hutní projekt F-Místek a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro i MaR XI/2010 rozvaděče ovládání kotle Cuyoplacas Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů XI/2010 VN kompresory - Paskov a Chlebovice OKD, a.s. IPT spol. s r.o. montáţ elektro XI/2010 GO koksové baterie č.12 Třinecké ţelezárny, a.s. D 5, a.s. výroba rozvaděčů X/2010 rozvodny TK2, TK3 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů IX/2010 střechy turbíny New Caledonia Rolls Royce 2JCP a.s. montáţ elektro, montáţ instrumentace IX/2010 VN pro turbokompresor CS CABOT, spol. s r.o. IPT spol. s r.o. dodávky a montáţ VN části VIII/2010 GORGON Nuovo Pignone 2JCP a.s. montáţ elektro VIII/2010 rekonstrukce válcovny 2 CELSA Huta Ostrowiec AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, šéfmontáţ VIII/2010 filtrační jednotky ZSSV, s.r.o. výroba panelů a montáţ VII/2010 valníky pro SCHV Kladno Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro VII/2010 olejové sklepy Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. montáţ elektro VII/2010 válcovna kroková pec CMC Zawiercie S. A. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, šéfmontáţ VI/2010 měření tepla NWR Energy AUTEL, a.s. montáţ elektro XII/2009 oprava přívodních polí ArcelorMittal Ostrava, a.s. ArcelorMittal Ostrava, a.s. retrofity jističů XII/2009 spalovna odpadů ZEVO Malešice Emerson PM s.r.o. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ XII/2009 rekonstrukce kotle - MARTIN Martinská teplárenská, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro X.2009 filtrační jednotky PETROBRAS P57 GE Energy AXIS a.s. montáţ elektro, montáţ instrumentace IX.2009 teplárna Krnov Dalkia, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a montáţ MaR a ASŘ IX.2009 rekonstrukce dmýchárny -ČOV Třinec SmVaK Ostrava AUTEL, a.s. montáţ elektro IX.2009 filtrační jednotky Al DUR GE Energy 2JCP a.s. montáţ elektro, montáţ instrumentace VIII.2009 ovládaní kotle CP Glencore, Maďarsko Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů VII.2009 P57 Petrobras filtrační jednotky GE Oil & Gas AXIS, a.s. montáţ elektro VI.2009 rozvaděče +11C1 and +11C2 LOC 4 Huisman Konstrukce, s.r.o. Huisman Konstrukce, s.r.o. výroba rozvaděčů VI.2009 skip Bocaro, Indie Paul Wurth, a.s výroba rozvaděčů VI.2009 List 4/12 Vydání 1/2015

5 Kumang filtrační jednotky GE Energy GE Energy montáţ elektro V.2009 Polish Navy - oddělovače Stocznia Marynarki Wojenej GE Energy montáţ elektro III.2009 ovládaní kotle CP Fazerless, Bulharsko Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů III.2009 lis Andritz Kaiser GmbH Andritz Kaiser GmbH výroba rozvaděčů I.2009 kroková pec Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII.2008 ovládaní kotle CP Kornel Poltrava, Ukraina Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů XI.2008 mimopecní odsíření surového ţeleza Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro X.2008 trafostanice Jablůnka ZT Vsetín, a.s. Phoenix-Zeppelin, s.r.o. dodávky a montáţ trafostanice, NN + VN X.2008 ReMo válcovny Velký Manessmannn Vítkovice válcovna trub, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro IX.2008 lepička pěchovacích tyčí Vítkovice Heavy Machinery Strojírny Třinec a.s. dodávka na klíč - elektročást VIII.2008 kotel č.1 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. rozvaděče a montáţ MaR a ASŘ VII.2008 rekonstrukce válcovny ZW Profil S.A., Polsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů V.2008 garretové navíječky Třinecké ţelezárny, a.s. ELSTO, a.s. montáţ MaR a ASŘ IV.2008 rozvodna sever 2 Energetika Třinec, a.s ACword spol. s r.o. výroba rozvaděčů řízení VN rozvodny III.2008 rekonstrukce válcovny CELSA Huta Ostrowiec AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ a pultů III.2008 pohony válcovny Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. montáţ silnoproudu a ASŘ II.2008 bruska BBS Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a pultů XII.2007 budova Hutní konstrukce Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s rekonstrukce rozvaděčů XII.2007 linka CNG - Vítkovice Cylinders Vítkovice Cylinders, a.s. Hydrosystem project a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII.2007 VN rozvodna Federal Mogul Fri.Products Federal Mogul Fri.Products rekonstrukce VN rozvodny XI.2007 filtrační jednotky Nuovo Pignone GE Energy Altair montáţ elektro XI.2007 válcovna drátu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. X.2007 energocentrum Nemocnice Motol Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů X.2007 dělící přístroj Linde, a.s. AUTEL, a.s. rekonstrukce ASŘ IX.2007 měření teploty v krystalizátorech Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ elektro IX.2007 lis Andritz Kaiser GmbH Andritz Kaiser GmbH výroba rozvaděčů VIII.2007 linka pro třídění elektrod JAP Trading s.r..o. JAP Trading s.r..o. dodávka na klíč elektročást VIII.2007 řízení záskokových zdrojů Orchard Ostrava Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ elektro VIII.2007 pohony válcovny Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů VII.2007 BFB - příčná spojka Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s výroba rozvaděčů, montáţ elektro V.2007 modernizace ASŘ kotle na TKV Dalkia, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů V.2007 záskokový zdroj TV Nova Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ elektro V.2007 List 5/12 Vydání 1/2015

6 napojení kompresorů OKD, a.s. IPT spol. s r.o. dodávka VN rozvaděčů a montáţ elektro V.2007 rekonstrukce rozvodny Kordárna, a.s. Elektromont servis s.r.o. výroba rozvaděčů III.2007 vakuovaní zařízení Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ III.2007 ovládaní kotle CP Jiagsu Homenice, Čína Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů II.2007 doprava popílku Alstom Power, Rumunsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů I.2007 měření tloušťky vyzdívky konvertorů Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. dodávka na klíč - elektročást XII.2007 vakuovaní zařízení Třinecké ţelezárny, a.s. Elektromont Brno, a.s. výroba rozvaděčů XII.2006 HCC v Mittal Steel Mittal Steel Ostrava,a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a pultů XI.2006 řízení napájecích agregátů Kaufland Olomouc Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ elektro a ASŘ XI.2006 spékácí pásy - aglomerace Třinecké ţelezárny, a.s. Braintrast, a.s. výroba rozvaděčů X.2006 CTOC Cakerwala Rolls Royce Power Eng g GE Energy Altair montáţ elektro X.2006 parní kotel Amant Sugar Factory, Egypt Elektromont servis s.r.o. výroba rozvaděčů X.2006 odmašťovací linka Válcovny plechu, a.s., F-M AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro a ASŘ IX.2006 obnova pil Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IX.2006 defektoskopická linka Třinecké ţelezárny, a.s. Elektromont Brno, a.s. výroba rozvaděčů VIII.2006 galvanizační linka NLMK Lipetsk, Rusko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů VIII.2006 tunelová pec Refrasil, a.s. Braintrast, s.r.o. výroba rozvaděčů VIII.2006 VOD na elektroocelárně Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. oprava MaR a ASŘ VII.2006 pojezdový vůz KKO Třinecké ţelezárny, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů VII.2006 stejnosměrná rozvodna na E2 Energetika Třinec, a..s. Jelmark, a.s. výroba rozvaděčů VII.2006 řízení turbíny Horizon Oil Sands, Kanada AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ VI.2006 válcovna drátu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. retrofity jističů VI.2006 ovládaní kotle CP1-4 Presco Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů V.2006 průmyslová zóna Třinec - Baliny Energetika Třinec, a.s Homola, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro V.2006 rozšíření elektrorozvodny R70 Energetika Chropyně, a.s. Energetika Chropyně, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro V.2006 kotel na biomasu Nobaria Sugar Comp, Egypt Elektromont servis s.r.o. výroba rozvaděčů V.2006 ovládaní kotle CP1 All Green Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů IV.2006 rozvodna 6kV Válcovny plechu, a.s., F-M Válcovny plechu, a.s., F-M oprava VN odpojovačů III.2006 turbína 23MW Prokon N.E. GmbH AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR III.2006 rekonstrukce KJT Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů II.2006 rotační pec 5,5t Al Kovohutě Mníšek, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro II.2006 oprava bagru E303 Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ elektro I.2006 List 6/12 Vydání 1/2015

7 rekonstrukce KJT CELSA Huta Ostrowiec AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ a pultů XII.2005 rozvodna Hasičský záchranný sbor Phoenix-Zeppelin, s.r.o. výroba rozvaděčů XI.2005 GO vysoké pece č. IV Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.2005 rekonstr. oběhové stanice a kotle K12 Dalkia ČR, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.2005 lis Andritz Kaiser GmbH Andritz Kaiser GmbH výroba rozvaděčů IX.2005 filtrační zařízení Altair Filter Tech. Ltd Altair Filter Tech. Ltd montáţe elektro IX.2005 lepička pěchovacích tyčí Alčevskkoks - Ukraina Strojírny Třinec a.s. dodávka na klíč - elektročást VIII.2005 vysoká pec č. IV Třinecké ţelezárny, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů VIII.2005 výrobní hala 303 Federal Mogul Fri.Products Federal Mogul Fri.Products výroba rozvaděčů PRISMA VIII.2005 panely analýz kotlů RYA Goteborg - Švédsko AUTEL, a.s. výroba panelů analýz kotlů VIII.2005 mořicí linka Lusosider - Portugalsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ VI.2005 finalizační linka Elektromont, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů VI.2005 výrobní linka Vigona, a.s. Svitavy Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů VI.2005 montáţní linka čerpadel TI Automotive - Poland TI Automotive - Poland napájecí rozvaděče V pila za tepla Sochorová válcovna TŢ, a.s. AUTEL, a.s. montáţ MaR a elektro IV.2005 rekonstrukce teplárny E2 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ III.2005 výrobní hala 2. etapa Kovona Systém, a.s. Kovona Systém, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro III.2005 panely ovládaní kotle Voehringer Vyncke s.r.o výroba rozvaděčů III.2005 rekonstrukce mikronizace linka D Precheza, a.s. Precheza, a.s. dodávka a montáţ SŘTP III.2005 vzduchotechnika Štrob & spol., s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro III.2005 panely analýz kotlů Teplárna Riga - Lotyšsko AUTEL, a.s. výroba panelů analýz kotlů II.2005 kroková pec Erdemir Turecko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a pultů II.2005 oprava elektro zařízení mlýnice Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII.2004 pánvová pec č.2 Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro XII.2004 generátor TG1 US Steel Košice, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů X.2004 měření obsahu kyslíku ve spalinách OKD, a.s. OKD, a.s. dodávka na klíč IX.2004 rekonstrukce red. stanice RCHS Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IX.2004 kotel TPP1 Riga Alstom Power, s.r.o. AUTEL, a.s. rozvaděče ASŘ a panely analýzy VIII.2004 válcovna drátu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. retrofity jističů VI.2004 loupací linka Třinecké ţelezárny, a.s. Elektromont Brno, a.s. výroba rozvaděčů V.2004 výroba CO2 Linde Technoplyn, a.s. AUTEL, a.s. montáţ MaR V.2004 ČOV Velká Bíteš Vodovody a kanalizace, a.s. Elektromont servis s.r.o. výroba rozvaděčů pro řízení IV.2004 List 7/12 Vydání 1/2015

8 výroba brzdových destiček Federal Mogul Fri.Products B-projekting s.r.o., Zlín výroba rozvaděčů PRISMA III.2004 obchodní centrum Praha DHL International, s.r.o. MPCs-Production, s.r.o. výroba rozvaděčů PRISMA III.2004 vyvrtávačka Paul Wurth, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů III.2004 výrobní hala a administrativní budova Kovona Systém, a.s. Skanska, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro III.2004 provozní okruh chlazení Hayes Lemmerz Autokola AUTEL, a.s. výroba rozvaděče, montáţ elektro II.2004 filtrační stanice vodního hospod. ZPO Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR, ASŘ i silno I.2004 granulace VP strusky Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. oprava rozvodny XII.2003 ventilátor 110 kw Energetika Třinec, a.s Fans, a.s. kompletní rekonstrukce elektro XII.2003 GO s MoRe kontijemná trať Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. montáţ zařízení MaR a ASŘ XI.2003 RGO kotle K3 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. montáţ MaR a ASŘ X.2003 ústřední sklad topných olejů Třinecké ţelezárny, a.s. Jelmark s.r.o. výroba rozvaděčů X.2003 výměníková stanice Energoaqua Roţnov p.r. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ elektro VIII.2003 GO s MoRe kontijemná trať Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR, ASŘ VIII.2003 GO s MoRe kontijemná trať Siemens, s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů pro stejnosměrné pohony VIII.2003 lepička pěchovacích tyčí ISPAD Rumunsko TŢ-Strojírenská výroba a.s. dodávka na klíč - elektročást VII.2003 výroba brzdových destiček Federal Mogul Fri.Products B-projekting s.r.o., Zlín výroba rozvaděčů PRISMA VII.2003 kotel K3 Oroszlany, Maďarsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ VI.2003 RGO kotle K3 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ VI.2003 kyslíkový dělicí přístroj - Kralupy Linde Technoplyn, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IV.2003 linka na testování elektrod JAP trading s.r.o. Izotech s.r.o. dodávka na klíč - elektročást IV.2003 kompresorová stanice Walmark a.s. ZM servis, s.r.o. dodávka na klíč - elektročást III.2003 rozvaděče SNS Uhřice Elektromont servis s.r.o. výroba měničových skříní III.2003 doprava popílku Starobeshevo, Ukraina AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ I.2003 doprava pneumatik do pece č.2 Lafarge Cement, S.A., AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ, kabelové trasy I.2003 Polsko ekologizace benzolky Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XII.2002 doprava popílku Dingzhou, Čína AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ XII.2002 zušlechťovací linka - Kladno Siemens, s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XI.2002 RGO kotle K2 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.2002 kotel K3 Oroszlany, Maďarsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ IX.2002 kontijemná trať 1. etapa Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VIII.2002 skříně měníčů chlazení STELMOR Třinecké ţelezárny, a.s. Siemens, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VII.2002 List 8/12 Vydání 1/2015

9 doprava pneumatik do pece Lafarge Cement, S.A., AUTEL, a.s. montáţ, kabelové trasy VII.2002 Polsko řízení stanice kapalného kyslíku a dus. MG Odra Gas, s.r.o. AUTEL, a.s. rozvaděč, montáţ, kabelové trasy, analýza VII.2002 přemístění linek ESAB Vamberk ABB s.r.o. AUTEL, a.s. demontáţ v Holandsku a montáţ v ČR VI.2002 podélná dělicí linka Ferona-Dělicí centrum, a.s. AUTEL, a.s. demontáţ v Německu a výroba rozvaděčů V.2002 rekonstrukce CHÚV Přívoz Siemens, s.r.o. AUTEL, a.s. rozvaděče a montáţ V.2002 rekonstrukce silno. rozvaděčů na VD Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů IV.2002 strunová pila, příčná letmá pila Rockwool, a.s. Rockwool, a.s. vývoj a kompletní dodávka pily IV.2002 doprava popílku CAN, Turecko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů III.2002 turbokompresor TKK1 Linde Technoplyn, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR, ASŘ a silno III.2002 kompresor ČKD TK4 a TK5 Jelmark s.r.o. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů II.2002 chladicí okruh kyslíkárny Linde Technoplyn, a.s. AUTEL, a.s. montáţ I.2002 vysokotlaké napáječky MST Ostrava, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XI.2001 kotel K2 Oroszlany, Maďarsko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ XI.2001 ukladač SA-6 Refrasil, s.r.o. Refrasil, s.r.o. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky elektro XI.2001 kroková pec Acesita, Brazilie AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ X.2001 RGO kotle K1 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.2001 hydraulický podavač drátu Jimiter AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ a silno X.2001 ČOV Český Těšín SmVaK Ostrava AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní montáţ elektro X.2001 tunelová pec č. 1 Lovinit, a.s., AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky MaR a IX.2001 Slovensko ASŘ antracen intenzifikace výroby Deza, a.s., Val. Meziříčí Regmont, a.s. výroba rozvaděčů a montáţ MaR IX.2001 odsun popílku, linka č. 1 a 2 Elektrárna Tamuin, Mexiko AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ, dodávka kabelových VIII.2001 tras kroková pec Acominas, Brazilie AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ VIII.2001 hrotovačka kulatin FERRO IZOTECH Ferro Moravia, s.r.o. elektročást frézovací linky VII.2001 rovnačka Jakl Karviná AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky elektro VII.2001 formovací linka Slévárny Třinec, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky elektro VII.2001 ČOV Karviná MaR SmVaK Ostrava AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky MaR a VI.2001 ASŘ vytvrzovací pec VESUVIUS, a.s. VESUVIUS a.s. projekt, rozvaděče, kompletní dodávky elektro V.2001 koksovny mlýny Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní dodávky elektro IV.2001 dělicí linka Ferona Ostrava AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, kompletní montáţ elektro III.2001 List 9/12 Vydání 1/2015

10 regulační řada Tatra Kopřivnice TATRA Kopřivnice AIR Product, s.r.o. výroba III.2001 karusel VESUVIUS, a.s. VESUVIUS a.s. oprava ASŘ a silnoproudu I.2001 rozšíření ŘS na TČA MST Energo, a.s. MST Energo, a.s. doplnění rozvaděčů ASŘ MaR XII.2000 válcovna D montáţ Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. montáţ XII.2000 (Danieli) Prostějov ANAH AIR Product, s.r.o. regulační řada O² XII.2000 rozvaděče silno SUND BIRSTA Sund Birsta AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů XII.2000 TKK2 ASŘ + silnoproud Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XII.2000 Vřesová K4 Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XII.2000 příčná pila ROCKWOOL Bohumín Rockwool, a.s. ELMONTEX rozvaděč ASŘ, silnoproud XI.2000 kompresorová stanice AMF REECE ČR, a.s. ZM servis, s.r.o. dodávka na klíč - elektročást X.2000 rozvaděče ASŘ-válcovna D Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů X.2000 kyslíková regul. řada Frýdlant FERRO Frýdlant AIR Product, s.r.o. kyslíková řada, rozvaděč IX.2000 hořákový systém sklad AIR Product, s.r.o. AIR Product, s.r.o. kyslíkovo-plynová řada, rozvaděče ASŘ, silno IX.2000 měniče válcovna D Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů IX.2000 TKK 3 silnoproud Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a montáţ IX.2000 rozvaděč GU Třinecké ţelezárny, a.s. ELEKTROMONT silnoproudý rozvaděč IX.2000 panely NN rozvodna R3/VD SIEMENS SIEMENS nástavby NN, rozvody pro GKV VIII.2000 hydraulická stanice ASŘ VESUVIUS, a.s. VESUVIUS, a.s. oprava ASŘ a silnoproudu VIII.2000 hladiny PHM a olejů Třinecké ţelezárny, a.s. Třin. inţenýring, a.s. montáţ MaR a ASŘ VII.2000 ovládací pult KUWAJT United Steel Industrial AUTEL, a.s. ovládací pult VII.2000 Company rozvaděče ASŘ SUND BIRSTA Sund Birsta AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů VII.2000 rozvaděče, skříňky HO-PING Ho-Ping Thaiwan AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů a skříňky VII.2000 hákový dopravník-přívod. pole Třinecké ţelezárny, a.s. ELEKTROMONT montáţ MaR VI.2000 balicí stroj Rockwool Rockwool, a.s. Rockwool, a.s. oprava ASŘ a silnoproudu VI.2000 rozvaděče pro frekvenční měniče Sokolovská uhelná, a.s. Elpro Drive výroba rozvaděčů VI.2000 chlazení tekutým N Polsko AIR Product, s.r.o. AIR Product, s.r.o. výroba zařízení IV.2000 kompresorová stanice HEDVA Mor. Třebová ZM servis, s.r.o. ZM servis, s.r.o. III.2000 kompresorová stanice DEŠTĚNKA Veselí nad ZM servis, s.r.o. dodávka na klíč - elektročást I.2000 Luţnicí rekonstrukce turbodmychadla TD 12 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. projekt, výr. rozv. a montáţ ASŘ a MaR I.2000 List 10/12 Vydání 1/2015

11 kompresorová stanice WALMARK, a.s. ZM servis, s.r.o. dodávka na klíč - elektročást XII.1999 kyslíko-plynový ohřev vakuovací Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. projekt MaR výr. rozv. a montáţ ASŘ, MaR, X.1999 komory ASŘ, software rekonstrukce turbodmychadla TD 11 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. projekt výr. rozv. a montáţ ASŘ, MaR, silno X.1999 kotel K5 Vřesová Sokolovská uhelná, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IX.1999 odsíření koksovny Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ MaR a ASŘ VIII.1999 zvýšení výkonu turbíny TČA Teplárny Karviná, a.s. MST Energo, a.s. projekt, SW, výr. rozv. a montáţ ASŘ, MaR VIII.1999 vysoká pec č.6 Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů MaR a ASŘ VIII.1999 hermetizace benzolu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. montáţ MaR a ASŘ VII.1999 VD/VOD vakuovací stanice ŢĎAS, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů ASŘ VII.1999 kyslíkový dělící přístroj DP3 Linde, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VII.1999 kontidrátová válcovna 2. etapa Nová Huť, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VII.1999 podávač drátu pánvová pec Nová Huť, a.s. METACOM technologie ( na klíč ) VI.1999 smáčení koksu Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR, ASŘ, silno VI.1999 turbokompresor TKV 1 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR, ASŘ, silno III.1999 rekonstrukce turbogenerátorů a Teplárny Karviná, a.s. AUTEL, a.s. výr. rozv. a montáţ MaR, ASŘ, silno I.1999 chemická úpravna vody podávač drátu vakuovací stanice Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. projekt a dodávka ASŘ a silno XII.1998 automatizace vykládky cementu Cementáreň Liet. Lúčka AUTEL, a.s. výr. rozv. a montáţ ASŘ XI.1998 dopravníky KVARTO Vítkovice, a.s. Schrack, s.r.o. výroba rozvaděčů silno XI.1998 dílna tepelného zpracování Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XI.1998 hrotovací linka Ţelezárny Veselí, a.s. Strojírenský vývoj výr. rozv. a montáţ ASŘ X.1998 automatizace dopravy cementu Cement Hranice, a.s. AUTEL, a.s. výr. rozv. ASŘ a montáţ světlovodu X.1998 odsíření Mělník I (2. etapa) Energotrans a.s., ABB AUTEL, a.s. montáţ MaR a ASŘ IX.1998 rekonstrukce středojemné trati (2. et.) Nová Huť, a.s. AUTEL, a.s. výroba ovládacího pultu IX.1998 turbokompresor TKV 2 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ VII.1998 podávač drátu pánvová pec Ţelezárny Hrádek, a.s. Třinecká projekce, a.s. projekt, rozv. a montáţ elektro (na klíč) IV.1998 odsíření Mělník I Energotrans a.s., ABB AUTEL, a.s. montáţ MaR a ASŘ II.1998 elektrofiltr Ledvice ČEZ, a.s., ABB Umwelttech. ABB Umwelttechnik projekt a dodávka rozvaděčů II.1998 kompresorová stanice MILO, a.s. MILO, a.s. instalace kompresorů fyzická, elektro, potrubí I.1998 kogenerační jednotka Novosibirsk ABB ENC AUTEL, a.s. montáţ ASŘ a MaR I.1998 oprava turbokompresoru TK 3 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. MaR a ASŘ ( na klíč ) XII.1997 List 11/12 Vydání 1/2015

12 chemická část koksovny Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů pro MaR a ASŘ (Ex) X.1997 kalolis el. Dětmarovice ČEZ, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.1997 obnova řídícího plynočistírny KKO Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ X.1997 doprava popílku Mělník I Energotrans a.s., ABB AUTEL, a.s. výroba a montáţ pneu. rozvaděčů IX.1997 odsíření Polaniec Kubota AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému VIII.1997 vodní hospodářství kontidrátové trati Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. MaR, ASŘ a silnoproud V.1997 odsíření elektrárny Dětmarovice ČEZ, a.s. Mitsubishi Heavy Industry výroba rozvaděčů V.1997 rekonstrukce kontidrátové trati Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ V.1997 turbogenerátor TG1 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ III.1997 rekonstrukce středojemné trati Nová Huť, a.s. AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému XII.1996 odsíření Tušimice II ČEZ, a.s., Chiyoda AUTEL, a.s. montáţ MaR XI.1996 fluidní kotel K12N Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XI.1996 odsun popílku Mělník I Energotrans, a.s., ABB AUTEL, a.s. výroba pneu. rozvaděčů X.1996 kyslíkový dělící přístroj N12/88 Energetika Třinec, a.s AUTEL, a.s. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému VII.1996 odsíření Tušimice II ČEZ, a.s., Kubota AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému VII.1996 odsíření Přunéřov II ČEZ, a.s., MHI corp. AUTEL, s.r.o. MaR a ASŘ VI.1996 kyslíkový dělící přístroj N12/89 Energetika Třinec, a.s AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ řídícího systému V.1996 čistička odpadních vod Frýdek - Místek SmVaK Ostrava AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ XII.1995 regulovaný zdvih víka pánve IR-UT Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. regulovaný pohon a ASŘ ( na klíč ) X.1995 rekonstr. značkovače profilů na kontilití Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů X.1995 oprava turbokompresoru TK 1 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. MaR a ASŘ ( na klíč ) VIII.1995 koksová baterie KB 12 Třinecké ţelezárny, a.s. Třinecké ţelezárny, a.s. výroba rozvaděčů (Ex) VIII.1995 kyslíkový dělící přístroj N10/77 Energetika Třinec, a.s AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů VI.1995 oprava turbokompresoru TK 2 Energetika Třinec, a.s Energetika Třinec, a.s. MaR a ASŘ ( na klíč ) V.1995 rekonstrukce krokové pece Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, s.r.o. výroba rozvaděčů, montáţ MaR a ASŘ IV.1995 analýza spalin TČA a TKV Teplárny Karviná, a.s. ECO-ECM výroba rozvaděčů, montáţ MaR III.1995 linka na výrobu suchých hmot Refrasil, s.r.o. Refrasil, s.r.o. ASŘ a silnoproud ( na klíč ) XII.1994 chemický ohřev IR-UT TŢ, a.s.,třinec AUTEL, s.r.o. MaR a ASŘ X.1994 podávač drátu a odprášení pro IR-UT Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, s.r.o. MaR, ASŘ a silnoproud ( na klíč ) X.1994 čistička odpadních vod Třinec SmVaK Ostrava AUTEL, s.r.o. montáţ MaR a ASŘ VIII.1994 List 12/12 Vydání 1/2015

R E F E R E N Č N Í L I S T I N A

R E F E R E N Č N Í L I S T I N A obnova výroby SAII BorsodChem MCHZ, s.r.o. AUTEL, a.s. dodávky a montážní práce elektro, MaR a ASŘ V realizaci modernizace strojů VPS č. 5 a VV č. 1 Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s. dodávky

Více

R E F E R E N C E L I S T

R E F E R E N C E L I S T Cleaning of Gas Třinecké ţelezárny, a.s. AUTEL, a.s. delivery of material and HV mounting in progress Dedusting of Agglomeration Třinecké ţelezárny, a.s. ELDAT, a..s. mounting of electrical part and I&C

Více

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů Příloha 1/A Podpisy zdrojů 2005 Ostravská oblast Střední Čechy a Praha Spalovna Malešice Pražské služby a.s - spalovna Malešice (závod 14) ČKD Dukla, parní kotel na spalování TKO, 36 t/h ČKD Dukla, parní

Více

REFERENČNÍ SEZNAM - PARNÍ TURBÍNY

REFERENČNÍ SEZNAM - PARNÍ TURBÍNY Strana 1 1 Oprava regulace parní turbíny typ R1,5-3,5/0,35. Seliko Kojetín 2 Oprava parní turbíny typ R12-3,2/0,4. Tlaková plynárna 3 Seřízení regulace parní turbíny typ TONUS R1,5-3,5/0,45. 4 Technická

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Zakázka Název akce Část dokumentace Objednatel 66803121 Odtah poklopové pece Dodávka Chemiterm-pece-cz, s.r.o. 66003133 EPS - odháněč benzolu na

Zakázka Název akce Část dokumentace Objednatel 66803121 Odtah poklopové pece Dodávka Chemiterm-pece-cz, s.r.o. 66003133 EPS - odháněč benzolu na 66803121 Odtah poklopové pece Dodávka Chemiterm-pece-cz, s.r.o. 66003133 EPS - odháněč benzolu na koksovně DSPS TŽ, a.s. - GI 66603134 Nakreslení výkresových podkladů nové kuchyně SOŠ TŽ VD SOŠ TŽ 66603137

Více

Zakázka Název akce Část dokumentace Objednatel 66402850 Inovace odlitků z materiálu GS-42CrMo4 - Výroba a instalace kalících van DSP, DPS Slévárny

Zakázka Název akce Část dokumentace Objednatel 66402850 Inovace odlitků z materiálu GS-42CrMo4 - Výroba a instalace kalících van DSP, DPS Slévárny 66402850 Inovace odlitků z materiálu GS-42CrMo4 - Výroba a instalace kalících van DSP, DPS Slévárny Třinec, a.s. 66002855 Loupací a zušlechťovací linka DUR, DSP, DPS, DSPS TŽ, a.s. - IV 66002858 Posouzení

Více

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1 REFERENČNÍ PRÁCE JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí 1993 2017 Strana 1 Výstavba nové kotelny Riegrova ul., Cheb - kompletní projekt (ÚR, SP, RD) včetně dozoru na stavbě - zjištění

Více

SIGMA GROUP a.s. DODÁVKY ČERPACÍ TECHNIKY PRO ENERGETIKU SE ZAMĚŘENÍM NA TEPLÁRENSTVÍ. Konference Energetika Most 13.6.2013

SIGMA GROUP a.s. DODÁVKY ČERPACÍ TECHNIKY PRO ENERGETIKU SE ZAMĚŘENÍM NA TEPLÁRENSTVÍ. Konference Energetika Most 13.6.2013 DODÁVKY ČERPACÍ TECHNIKY PRO ENERGETIKU SE ZAMĚŘENÍM NA TEPLÁRENSTVÍ Konference Energetika Most 13.6.2013 OBSAH Organizační struktura holdingu SIGMA GROUP a.s. Rozsah realizovaných činností Referenční

Více

Reference 2011 Zakázka Název akce Část dokumentace Objednatel

Reference 2011 Zakázka Název akce Část dokumentace Objednatel Reference 2011 Zakázka Název akce Část dokumentace Objednatel 66002147 Odborný odhad nákladů pro umístění žíhacích poklopových pecí TP METALURGIA S.A. 66602376 Odvodnění ploch do potoka a další pokračující

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

Implementace nejlepších dostupných technik (BAT) do integrovaných povolení v Moravskoslezském kraji

Implementace nejlepších dostupných technik (BAT) do integrovaných povolení v Moravskoslezském kraji Implementace nejlepších dostupných technik (BAT) do integrovaných povolení v Moravskoslezském kraji Zpracoval: Marek Bruštík Datum: 22.9.2016 Obsah Kolik máme zařízení spadající pod IPPC v našem kraji

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Duslo a.s. Plzeňská energetika. Dalkia Kolín, a.s. Technoprojekt Ltd. Rusko 1 2013. MVA Bielefeld Německo 1 2013. Fans, a.s.

Duslo a.s. Plzeňská energetika. Dalkia Kolín, a.s. Technoprojekt Ltd. Rusko 1 2013. MVA Bielefeld Německo 1 2013. Fans, a.s. Email: ekolsro@ekolbrno.cz Strana 1 82. Oprava TK Siemens T5160 1 2014 81. Střední oprava TG10, ŠkodaPlzeň 4117/2771 Plzeňská energetika Plzeň 1 2014 80. Oprava a revize TG4 PBS v.č. 4417 Dalkia, 1 2014

Více

Reference 2007 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel

Reference 2007 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel Reference 2007 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel 66800950 Rekonstrukce EO - Aglomerace I DZS, DSP, DPS, DSPS BRAINTRAST, Vendryně 66001181 Oddělení chladícího okruhu krokové pece na KDT DPS

Více

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

Zkušenosti s aplikací nástrojů v rámci smogových situací na území Moravskoslezského kraje

Zkušenosti s aplikací nástrojů v rámci smogových situací na území Moravskoslezského kraje Zkušenosti s aplikací nástrojů v rámci smogových situací na území Moravskoslezského kraje Hustopeče, 9. 10.11.2011 Zpracoval : Marek Bruštík Obsah Analýza smogových situací (kdy je v kraji problém se smogem

Více

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 [GWh] 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Výroba elektřiny brutto 62 558 60 528 59 293 58 882 58 705 60 847 64 257 Výroba elektřiny netto 1) 58 112 56 375 55 370 54

Více

NABÍDKA A UKÁZKY Z REALIZACE pro uhelné elektrárny a teplárny

NABÍDKA A UKÁZKY Z REALIZACE pro uhelné elektrárny a teplárny NABÍDKA A UKÁZKY Z REALIZACE pro uhelné elektrárny a teplárny Základní informace Název: První Elektro, a.s. Sídlo: Bezručova 4174, 430 01 Chomutov Založena: 6. 8. 1993 nejprve jako spol. s r.o. s transformací

Více

EKOL, spol. s r.o. Brno Tel.: 00420 543 531 710 Křenová 65 Fax: 00420 543 242 912 602 00 Brno E-mail: ekolsro@ekolbrno.cz http:// www.ekolbrmo.

EKOL, spol. s r.o. Brno Tel.: 00420 543 531 710 Křenová 65 Fax: 00420 543 242 912 602 00 Brno E-mail: ekolsro@ekolbrno.cz http:// www.ekolbrmo. Page 1 98 Zajišťování náhradních dílů dle požadavků zákazníků Provozovatelé turbín,, SRN,, a další. Od r. 2008 a později 97 Technická pomoc při řešení problémů při provozu, údržbě a opravách dle požadavků

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Reference firmy. Seznam významných odběratelů Vybrané reference Stručný popis. ITS026-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o.

Reference firmy. Seznam významných odběratelů Vybrané reference Stručný popis. ITS026-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. Reference firmy Seznam významných odběratelů Vybrané reference Stručný popis ITS026-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. TOYOTA-PEUGEOT-CITROËN KOLÍN 1. Modelování hluku z provozu automobilky výrobní

Více

Elektrické pohony velkých výkonů

Elektrické pohony velkých výkonů Elektrické pohony velkých výkonů TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Sinamics - reference Sinamics je již 9 let na trhu cca 10 000 velkých pohonů již pracuje celkem přes 130 000 měničů je již

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

Město Příbram rekonstrukce kulturního domu

Město Příbram rekonstrukce kulturního domu VYBRANÉ REFERENCE Město Slaný Kompletní rekonstrukce šesti městských kotelen, dodávka předávacích stanic, hlavních technologických prvků pro ostatní tepelné zdroje, realizace teplovodních předizolovaného

Více

Rozváděče nízkého napětí

Rozváděče nízkého napětí Stanislav Korčián, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20.-21.9. Rozváděče nízkého napětí Výkonové jističe řady Emax 2 v rozváděčích Komplexní kontejnerové řešení rozvoden Slide 1

Více

Zákazník/země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměry/tlak/teplota. Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9

Zákazník/země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměry/tlak/teplota. Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9 APARÁTY KOKSOCHEMIE REFERENCE Zahájení/ukončení 02/2002 10/2002 Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9 Realizační projekt, dodávka zařízení 1 linka množství koksovací vsázky 28,02 t/h 9300 Nm3/h suchého

Více

Reference 2009 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel

Reference 2009 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel Reference 2009 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel 66602058 GO s MoRe Sever 3 6kV - stavební opravy SO 01 DPS, AD Autel, a.s. 66002059 Nový oboustranný pilovrtací stroj pro dělení a děrování kolejnic

Více

Zákazník/země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměry/tlak/teplota. Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9

Zákazník/země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměry/tlak/teplota. Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9 APARÁTY KOKSOCHEMIE REFERENCE Zahájení/ukončení 02/2002 10/2002 Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9 Realizační projekt, dodávka zařízení 1 linka množství koksovací vsázky 28,02 t/h 9300 Nm3/h suchého

Více

Nový fluidní kotel NK14

Nový fluidní kotel NK14 NK14 Petr Matuszek Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové 26. 27. 4. 2016. Obsah Charakteristika společnosti Nový fluidní kotel Výstavba Parametry Zkušenosti Závěr Charakteristika společnosti ENERGETIKA

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Reference 2010 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel

Reference 2010 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel Reference 2010 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel 66602156 Werk Aréna - Demolice DSP HC OCELÁŘI TŘINEC 66802229 Revitalizace parku ul. Pražská v Českém Těšíně SD Město Český Těšín 66802275 ReMo

Více

Dodávky čerpací techniky pro energetiku se zaměřením na teplárenství

Dodávky čerpací techniky pro energetiku se zaměřením na teplárenství Jana Sigmunda 79 Lutín 783 50 Tel.: 585 652 050 Fax: 585 944 294 e-mail: WWW: info.dpc@sigmagroup.cz www.sigmagroup.cz Dodávky čerpací techniky pro energetiku se zaměřením na teplárenství OBSAH Organizační

Více

Vytváření podnikatelských uskupení součást strategie dynamického růstu. Jiří Cienciala Předseda představenstva a generální ředitel

Vytváření podnikatelských uskupení součást strategie dynamického růstu. Jiří Cienciala Předseda představenstva a generální ředitel Vytváření podnikatelských uskupení součást strategie dynamického růstu Jiří Cienciala Předseda představenstva a generální ředitel Březen 2005 2 Osnova: 1. Představení TŽ 2. Strategie TŽ 3. Restrukturalizace

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

INTERNÍ STANDARD VYBRANÉ REFERENCE SEZNAM ODBĚRATELŮ

INTERNÍ STANDARD VYBRANÉ REFERENCE SEZNAM ODBĚRATELŮ Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD REFERENCE závaznost dokumentu: PRO INFORMACI zpracoval:

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

Zákazník/Země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměr/hmotnost Základní materiál/ Tlak/Teplota/Normy Tepelný výměník reakčního tepla propylenu

Zákazník/Země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměr/hmotnost Základní materiál/ Tlak/Teplota/Normy Tepelný výměník reakčního tepla propylenu TEPELNÉ VÝMĚNÍKY REFERENCE Zahájení realizace 05/2002 11/2002 SPOLCHEMIE a.s., Ústí nad Labem ČR Tepelný výměník reakčního tepla propylenu 2 ks 60 m2, 20 m2 17348 0,7 Mpa, 520 C 08/2002 06/2003 MUSTANG,

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564 ENERGETIKA -elektrárna, teplárna, výtopna, spalovna ap. ČÁST STROJNÍ A) STROJOVNA I) TURBÍNA 1.1 Turbínová skříň Ventilová komora Víko ventilové komory Spojovací materiál Regulace - součást skříně Ovládání

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/25188/2016/ZRA SÚ/4021/2016/ZRA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová TELEFON: 577 680 434 E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz DATUM:

Více

E.S.I.I.C. Cairo Qous 2

E.S.I.I.C. Cairo Qous 2 Strana 1 116 115 114 113 112 turbíny k pohonu generátoru 10,5MW, typ PR10,5-7,1/3,9/0,3 E turbíny k pohonu generátoru 15MW, typ T15,1-3,9/0,138/0,05 E turbíny k pohonu generátoru 25MW, typ PT25,2-9,7/1,1/0,4

Více

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Usazovací elektroda 2R (rozteč elektrod) W V ZVVZ-Enven Engineering, a.s. dodává suché horizontální komorové elektrické odlučovače (dále jen elektrické odlučovače) vlastní konstrukce pod obchodním označením

Více

Reference 2008. Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel

Reference 2008. Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel Reference 2008 Zakázka Název akce Předmět plnění Objednatel 66001279 Zařízení pro zvyšování kovnatosti slitků - instalace softstartéru DPS TŽ, a.s. - IVh 66001409 Oprava měření tlaku plynu na vstupu do

Více

Výběr z referenčních projektů

Výběr z referenčních projektů SAR MONTÁ E s. r. o. Slévárenská 411/12 709 00 Ostrava- Mar. Hory Tel.: 596 623 717 Fax: 596 639 823 www.sarcz.cz sar@sarcz.cz Výběr z referenčních projektů o zabýváme se modernizacemi elektrovýzbroje

Více

S TAVE B N Í ČIN N OST

S TAVE B N Í ČIN N OST S TAVE B N Í ČIN N OST VÝROBNÍ PROGRAM STAVEBNÍ DÍLY PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI jsou 100% dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s. Společnost má dlouholetou tradici a během svého působení na

Více

COFELY a.s. člen skupiny ENGIE Prezentace společnosti

COFELY a.s. člen skupiny ENGIE Prezentace společnosti COFELY a.s. člen skupiny ENGIE Prezentace společnosti 06 2014 1 ENGIE (dříve GDF SUEZ) je lídrem v oblasti energetiky, služeb a environmentu. Mezi hlavní činnosti společnosti patří: těžba, skladování,

Více

Prosinec 2012 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY

Prosinec 2012 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY Prosinec 2012 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY Úvod Přechodný národní plán je zpracován na základě 37 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší ) a v souladu s požadavky

Více

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922)

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 1 Skupina HENNLICH O nás Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 2 www.hennlich.com Skupina HENNLICH O nás RAKOUSKO

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Motorový vůz řady 831

Motorový vůz řady 831 Motorový vůz řady 831 Technický nákres Technické údaje Typ spalovacího motoru Vrtání Zdvih Trvalý výkon SM Zásoba paliva Olejové hospodářství Vodní hospodářství 6 S 150 PV 2A (má opačné číslování válců!)

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy) Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy) Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha1, 8.12.2009 Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Více

Dodávka tepelných výměníků

Dodávka tepelných výměníků THERMAL SERVICES LSC REFERENCE 2000-2012 Dodávka tepelných výměníků Rok Zákazník Země Typ výměníků Počet kusů 1999-2000 TPP VASU Finsko Topný výměník 400 m 2 1 1999-2000 PP Khulna Bangladéš Ohřívák oleje

Více

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem 19. 6. 2014, GONG, Ostrava The ArcelorMittal Orbit Budoucnost průmyslu a ArcelorMittal v kraji Tradiční Železo se v Pobeskydí vyrábí již od 17. století Další rozvoj

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Česká společnost m2 INVEST je zaměřená na kompletní realizace projektů pro zaručenou úsporu energie nyní s cílem vyvíjet, organizovat a následně realizovat projekty v oblasti tepelného

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

REFERENCE SKUPINY KOMTERM

REFERENCE SKUPINY KOMTERM REFERENCE SKUPINY KOMTERM PRODUKTY A SLUŽBY ENERGETICKÝ MANAGEMENT (EM) Energetický management je služba, jejímž cílem je poskytovat vedoucím pracovníkům údaje o energetické náročnosti výrobků v požadované

Více

Referenční listina E-CONSULT, s.r.o.

Referenční listina E-CONSULT, s.r.o. E-CONSULT, s.r.o. Sokolovská 212, 180 00 Praha 8 Referenční listina E-CONSULT, s.r.o. Srpen 2006 www.e-consult.cz 1. Česká Elektrárna PRUNÉŘOV, 5x210 MW Poskytnutí konzultačních a poradenských činností

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY VŠB Technická univerzita Ostrava 1. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 2. Hornicko-geologická fakulta 3. Fakulta strojní

Více

Siemens Česká republika

Siemens Česká republika Siemens Česká republika Customer services DF&PD servis pohonů 8. ledna 2016 Restricted Siemens, s.r.o. 2014 All rights reserved. Page 1 Customer Services servis automatizace a pohonů Customer Services

Více

Pobo Sídlo spole nosti

Pobo Sídlo spole nosti ENVIRMINE spol. s.r.o. Moderní technologie pro energetiku Pobočka Sídlo společnosti PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Založena v roce 1992 - dodávky technologií na zpracování popelovin V roce 1998 založena pobočka

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Atlas Copco Výrobní program. Divize Kompresory

Atlas Copco Výrobní program. Divize Kompresory Atlas Copco Výrobní program Divize Kompresory Kompresory se vstřikem oleje AUTOMAN Zdvihový objem Pístové kompresory chlazené 14,4 až 67,8 m 3 /h Max. pracovní přetlak 8, 11, 15 bar 1.5 až 7.5 kw Pístové

Více

Naše řešení pro hospodaření s energiemi. Vladimír Janypka Hrubá Voda 29. 4. 2010

Naše řešení pro hospodaření s energiemi. Vladimír Janypka Hrubá Voda 29. 4. 2010 Naše řešení pro hospodaření s energiemi Vladimír Janypka Hrubá Voda 29. 4. 2010 Řízení a monitoring technologií garantuje údržení dosažených úspor 100% 70% Spotřeba energií Úsporná opatření Automatizace

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

REFERENCE - ENERGETIKA - Vodní (VE) a malé vodní elektrárny (MVE)

REFERENCE - ENERGETIKA - Vodní (VE) a malé vodní elektrárny (MVE) REFERENCE - ENERGETIKA - Vodní (VE) a malé vodní elektrárny (MVE) VE Lajanuri, Gruzie (v realizaci) projekt a dodávka řídicího systému a elektrických ochran soustrojí TG1 o výkonu 1 x 46 MVA MVE Bubunavan,

Více

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 Točivé redukce www.g-team.cz redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 G - Team Společnost G - Team, a.s je firmou pohybující se v oblasti elektrárenských a teplárenských zařízení. V současné době je významným

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

ASDŘ -T Oprava povelového a signalizačního kabelu ve stanici metra Stodůlky - převedení všech povelů a signálů do nové skříně ASDŘ-T a úprava SW

ASDŘ -T Oprava povelového a signalizačního kabelu ve stanici metra Stodůlky - převedení všech povelů a signálů do nové skříně ASDŘ-T a úprava SW METRO PRAHA Technická pomoc při haváriích a opravách ASDŘ-T (v realizaci) rámcová smlouva oprava a odstraňování havárií HW a SW automatického systému dispečerského řízení technologie ve stanicích metra

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový elektrický výkon 55 MW Zásobuje

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013. Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013. Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013 Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu Dreyer & Bosse Kraftwerke GmbH, Streßelfeld 1, 29475

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na: dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ Městys Koloveč U Staré fary 142, 34543 Koloveč Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Progresivní technologie a systémy pro energetiku Výzkum termokinetických vlastností uhelného prášku

Progresivní technologie a systémy pro energetiku Výzkum termokinetických vlastností uhelného prášku Progresivní technologie a systémy pro energetiku Výzkum termokinetických vlastností uhelného prášku (pádová trubka - drop tube) Jan Koloničný Plán prací na letošní rok Cíl V101 Souhrn kvalitativních parametrů

Více

Projekt snížení VOC z procesu sušení

Projekt snížení VOC z procesu sušení Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technické požadavky Zadávací řízení: Jednací řízení s uveřejněním Veřejná zakázka: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Projekt snížení VOC z procesu sušení Zadavatel

Více

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí Pilotní jednotka EZOB Programový projekt výzkumu a vývoje MPO IMPULS na léta 2008 2010 Projekt ev. č.: FI-IM5/156

Více

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 vybavena fixním ramenem a integrovaným kompresorem Vrtací souprava je vyrobena v BPI Sandvik v Zeltwegu (Rakousko). Vrtací souprava pro

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

THERMAL SERVICES LSC REFERENCE 2000-2014. Dodávka tepelných výměníků

THERMAL SERVICES LSC REFERENCE 2000-2014. Dodávka tepelných výměníků THERMAL SERVICES LSC REFERENCE 2000-2014 Dodávka tepelných výměníků Rok Zákazník Země Typ výměníků Počet kusů 1999-2000 TPP VASU Finsko Topný výměník 400 m 2 1 1999-2000 PP Khulna Bangladéš Ohřívák oleje

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: K 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný

Více

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE PREZENTACE DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE Ing. Ivan Malec Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 26.5.2016, Důl Hlubina, Ostrava-Vítkovice Osnova prezentace Stručné

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov

Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov April 26, 2012 Slide 1 Nabídka ABB s.r.o. Divize a portfolio produktů a služeb Výrobky pro energetiku Systémy pro energetiku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Koordinované závazné stanovisko

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Koordinované závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GEXVS* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 167783/2014 Sp. zn.: ŽPZ/332/2015/Šub 327.2 S5 Vyřizuje:

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více