MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY a 12.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30"

Transkript

1 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký tábor z let pro německé válečné zajatce, poté v období tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let Dějiny těžby uranu v Česku. Galerie výtvarného umění ORBIS PICTUS: EUROPA. Benešov, Benešov 1 Státní zámek Konopiště a hod a a hod. Původně raně gotický hrad. Od konce 19. století velkolepé sídlo následníka rakouského trůnu. Rozsáhlé sbírky uměleckých předmětů, loveckých trofejí, zbroje a zbraní. Soukromé apartmá arcivévody Františka Ferdinanda d Este. Růžová zahrada, historické skleníky, park se souborem kamenosochařských děl. Benešov, Malé náměstí 74 Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov a Secesní dům postavila v letech podle projektu Marcela Dusila Okresní hospodářská záložna v Benešově. V roce 1992 zde byla veřejnosti zpřístupněna expozice věnovaná dějinám města a okolí, uměleckým památkám regionu a v roce 2002 otevřena expozice Náš pluk o historii benešovské posádky a Beroun, Politických vězňů 203 Duslova vila hod. Nerorenesanční vila je sídlem Městské galerie Beroun. Beroun, K Dědu Beroun, Plzeňská Kaple Bolestné Panny Marie Kostel Zvěstování Panny Marie a hod a hod a Beroun, Seydlovo náměstí 24 Kostel sv. Jakuba Většího a hod a Beroun, Husovo náměstí Plzeňská brána hod. Stálá expozice Městská privilegia, možnost prohlídky mechanismu věžních hodin a hod. Beroun, Husovo nám. Beroun, Husovo náměstí 68 Pražská brána Radnice a hod. V obřadní síni s "trilobitovou" štukovou výzdobou bude hod. vystaven také starostenský řetěz. Slouží jako sídlo MěÚ a po domluvě na tel.: si lze prohlédnout i a hod. obřadní síň.

2 Beroun, Husovo náměstí 87 Jenštejnský dům čp. 87 Beroun, Husovo náměstí 88 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Plantáž 402 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Mariánské nám. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, F. X. Procházky Městský dům č.p.88 Zámek v Brandýse nad Labem Kostel Nanebevzetí Panny Marie - NKP Kostel Obrácení sv. Pavla a hod a hod. Nejstarší a architektonicky nejcennější dům ve městě. Pochází z poč. 17. stol., kdy se již objevovaly nové barokní motivy. Dům je jednopatrový, s velkým plastickým zdobeným barokním štítem, část nad průjezdem ulice Slapská opatřena menším barokním štítem. Památka je využívána jako regionální muzeum. Úzký, do hloubky stavěný dům, pozoruhodný svým půdorysem, typickým pro středověký způsob stavby. Dům je jednopatrový, zbudovaný po r s barokním štítem Alžbětou Salátovou. Se sousednímy domy č.p. 87, 89 a 90 tvoří nejcennější skupinu městských štítových domů. Je využíván jako regionální muzeum. Původní hrad postavený kolem r pány z Michalovic, od pol. 16. stol. majetek České kráslovské komory. Italskými architekty dvorského okruhu přestavěný na renesanční zámek se sgrafity a zahradou. Proslavený pobyty habsburských panovníků - Ferdinanda I., Rudolfa II. či posledního císaře Karla. Raně barokní stavba postavená v letech italským stavitelem J. Vaccanim s bohatou výzdobou z období vrcholného baroka. Později rozšířen o druhou věž (stavitel K. I. Dienzenhofer) a ambity. Mariánský poutní chrám uchovávající Paládium Země české - zlacený reliéf Madony s Ježíškem. Stavba postavená v letech italským stavitelem Matteo Borgorellim, přestavěna ve stylu baroka, s vnitřní rokokovou výzdobou. Katolický chrám v blízkosti zámku Brandýs nad Labem s pamětní deskou blahoslaveního císaře Karla I. Rakouského, posledního českého krále a majitele brandýského zámku. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Na Vyšším hrádku Kostel sv. Petra Raně gotický kostel, zmiňovaný v pramenech už v roce Pobořen husity a dvakrát zpustošen za Třicetileté války (1628 a 1639). Současná podoba kostela z konce 17. století. V 18. a 19. století patřil řádu Piaristů, v současnosti slouží Českobratrské církvi. Prohlídky mimo konání bohoslužeb. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Na Nižším hrádku Kostel sv. Vavřince Gotický kostelík postavený v původní osadě Nižší hrádek na počátku 14. století s freskovou výzdobou z poloviny 14. století.

3 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Nám. sv. Václava Kostel sv. Václava - NKP Trojlodní bazilika z doby Břetislavovy, postavená nad kryptou - románským kostelíkem z 12. století na místě zavraždění knížete sv. Václava. Výzdoba kostela - převážně barokní, hlavní oltář dílem F. M. Kaňky a sousoší zavraždění sv. Václava z dílny M. B. Brauna. Významné místo českých dějin. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká Židovský hřbitov Nejstarší židovský hřbitov v regionu z r. 1569, nalézá se zde i hrobka zemského písaře Menachema Mendela. Březnice, Březnice 24 Církvice - část Jakub, Státní zámek Březnice Kostel sv. Jakuba v Jakubu Původně gotická tvrz přestavěná na malebný renesanční zámeček. Březnická zámecká expozice prezentuje v dispozičně rozmanitém objektu jeho historii ve kvalitních sbírkových fondech jeho význačných majitelů, pocházejících ze všech slohových období od renesance po 20. století. Tribunový kostel sv. Jakuba náleží k nejvýznamnějším stavbám románského slohovoého období v Čechách, svěcený roku Jižní průčelí lodi je bohatě zdobeno a sochařskou výzdobou v podobě desek s reliefně pojatými figurami. Hořovice, Vrbnovská 22 Státní zámek Hořovice Barokní zámek s pozdně klasicistní úpravou. Zámecké interiéry s připomínkou pánů z Vrbna. Pokoje a sály hessenské rodiny Hanavských. Expozice hracích strojků, galerie umělecké litiny. Unikátní expozice Hry a hračky malých aristokratů. Zámecký park se sochařskou výzdobou a dominující Sluneční branou Hradešín, 2 Kostel sv. Jíří na Hradešíně hod. Kostel sv. Jiří je výraznou krajinnou dominantou (399 m.n.m.). Založen zač.12.stol.jako románská rotunda, ve druhé pol.14.stol. byla původní svatyně přestavěna na opevněný gotický kostel, který je historiky hodnocen jako jeden z nejpozoruhodnějších fortifikačních areálů vesnických kostelů v Čechách. Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 1 Areál radnice Jílové u Prahy Areál radnice - komplex budov prvořadého stavebněhistorického významu, který byl v letech rekonstruován. V budovách je zachována část okresního vězení z poloviny 19. století. V bývalé soudní budově jsou nyní prostory kulturního centra. Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 16 Dům Mince Historická budova zvaná Mince sloužila ve 14. stol. jako královský zlatohorní úřad, odkud se řídilo dolování zlata. Dnešní podobu získal dům po několika stavebních úpravách, zejména v 18. stol. V současnosti zde sídlí Region. muzeum v Jílovém u Prahy specializované na těžbu a zpracování zlata v ČR.

4 Jílové u Prahy, V lázních Kaple sv. Václava Barokní kaple, obdélná, plochostropá, z roku Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 166 Kostel sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha - gotický kostel postavený kolem roku 1350 na místě hrazeného kostelíka sv. Mikuláše, kolem kterého vznikalo středověké město. V presbytáři gotický deskový oltář. Karlštejn, Karlštejn 1 Státní hrad Karlštejn hod hod. Gotický hrad Karla IV. Sál předků s portrétní galerií českých panovníků. Kaple sv. Kateřiny s nástěnnými malbami ze 14. století. Hradní pokladnice a klenotnice. Pracovna architekta J. Mockera. Světově proslulá Kaple sv. Kříže se 129 středověkými deskovými obrazy Mistra Theodorika. Kolín, Na Hradbách 126 Synagoga hod hod. Kolínská synagoga (1642) sloužila náboženským účelům až do zániku zdejší židovské obce v roce Po rekonstrukci (2000) byla zpřístupněna veřejnosti a je součástí turistického okruhu městem, který zajišťuje Městské informační centrum. Kolín, Kmochova Starý židovský hřbitov hod hod. Starý židovský hřbitov patří k nejstarším památkám svého druhu v Čechách. Jeho počátky spadají do 15. století, a používán byl až do r. 1887, kdy ho nahradil nový židovský hřbitov na Zálabském předměstí Kolína. Uměleckohistorická památka představující vývoj židovského náhrobku od 15. do 19. století. Kolín, Veltrubská Nový židovský hřbitov hod hod. Nový židovský hřbitov byl vybudován v letech Nahradil starý židovský hřbitov na Pražském předměstí, používaný od středověku. Kolín, Na Skále Věž Práchovna hod hod. Zřícenina pozdně gotické hranolové věže z první poloviny 15. století je pozůstatkem předsunutého opevnění původního kolínského hradu. Později sloužila jako sklad střelného prachu. Kolín, Brandlova 24 Areál chrámu sv. Bartoloměje - stará farní škola hod hod. Nejstarší kolínská škola z pol. 14. století. Nyní expozice J. S. Machara a výstaví síň. Kolín, Brandlova 35 Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku hod hod. Původně farní škola z roku 1612, od roku 1913 sídlo muzea, nyní muzeum pravěku. Kolín, Brandlova 27 Dům č hod hod. Jeden z nejstarších kolínských domů ze II. pol. 13. století. Expozice z dějin města Kolína a 2 výstavní sály. Kolín, Brandlova 25 Areál chrámu sv. Bartoloměje - zvonice Pozdně gotická hranolová věž byla postavena v roce 1504 mistrem Bartošem. Uvnitř se nachází soubor 5 zvonů ze století.

5 Kolín, Kutnohorská 26 Kapucínský kostel Nejsvětější Trojice Raně barokní klášterní kostel byl postaven v 60. letech 17. století podle projektu řádového stavitele P. Bruna z Českých Budějovic. Kolín, Sladkovského Kostel sv. Jana Křtitele Gotický špitální kostel z přelomu 13. a 14. století byl barokně přestavěn v roce Interiér je opatřen pozdně barokními nástěnnými malbami z poloviny 18. století. Kolín, Jiráskovo nám Kostel sv. Víta Gotický farní kostel z první poloviny 14. století byl barokně přestavěn v průběhu 17. a 18. století. V interiéru se zachoval pozdně renesanční a barokní mobiliář. Kolín, Politických vězňů 560 Kostel Českobratrské církve evangelické hod hod. Jednoduchá pseudogotická budova byla vybudována v roce 1871 kolínským evangelickým sborem. Její původní podoba byla pozměněna přestavbami v letech a Kolín, Husovo nám. 273 Kostel Církve československé husitské hod hod. Působivá funkcionalistická budova byla postavena v letech podle projektu Vladimíra Wallenfelse. Před kostelem se nachází pomník Mistra Jana Husa od Františka Bílka, který je cennou ukázkou sochařství českého symbolismu. Komorní Hrádek, p. Chocerady, Komorní Hrádek Zámek Komorní Hrádek hod. Původně gotický hrad Čejchanův Hrádek,r zbořen. Dnes zámek o 2 částech:starší z 16.stol.( Jan z Vladštejna) asi s využitím got. stavby a mladší ze 17. stol. Renesanční,čtyřkřídlá,dvoupatrová, kolem uzavřeného nádvoří. Rokoková kaple 1758, sgrafitová výzdoba fasád. Věž obnovena Koněprusy, PO BOX 13 Koněpruské jeskyně Největší jeskynní systém v Čechách s krápníkovou výzdobou a tzv. Koněpruskými růžicemi. Naleziště kosterních pozůstatků pleistocénní i starší fauny, nález kostry člověka starší doby kamenné, penězokazecká dílna z 15. století. Návštěvní okruh 550 metrů. Kosmonosy, U Lorety Loreta hod hod hod. Loreta patří k architektonickým skvostům Kosmonos.Je to soubor staveb loretánského poutního místa. Zahrnuje volně stojící zvonici, kostel sv. Martina, loretánskou kapli P. Marie obklopenou přízemními ambity. byla postavena v době, kdy panství vlastnil Humprecht Jan Černín z Chudenic

6 Kosmonosy, Debřská 719 Dětský skanzen Altamira hod. Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických Kostel sv. Andělů strážných hod. Altamira se stala významným centrem dětské experimentální archeologie v ČR, neboť zde bylo realizováno nespočet dětsky pojatých archeologickýchpokusů v oborech primitívní keramiky, tkalcovství,obilnářství, pekařství, stavebnictví, metalurgie, sklářství,chovatelství a v řadě dalších disciplín. Jedná se o jednolodní barokní stavbu z let Hlavní oltář byl zřízen r. 1739, zobrazuje Anděla strážce ujímajícího se mladého poutníka. Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 1 Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 41 Zámek - kaple sv. Vojtěcha Muzeum hrnčířství a Zámek byl budován v průběhu 16. století na místě středověkého hradu zničeného požárem v roce Nejvýznamnějšími majiteli černokosteleckého zámku a panství byli Jaroslav Smiřický ze Smiřic a Marie Terezie Savojská. Jeho součástí je kaple. V součastnosti na zámku sídlí ČZU - Školní lesní podnik. Budova renesančního panského domu, kterou v roce a daroval obci Albrecht Smiřický. Před rokem hod. sídlila v domě radnice. Mnoho historických dokumentů bylo zničeno čtyřmi požáry, které zachvátily budovu. Při a poslední rekonstrukci bylo obnoveno původní loubí. Kostelec nad Černými lesy, Českobrodská Černokostelecký pivovar, mlat hod. Bývalý pivovar, barokně klasicistní objekt z roku 1742 s polygonálním osmistěnným mlatem. Kostelec nad Černými lesy, Pražská Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 39 Kostel sv. Jana Křtitele a zvonice Galerie Kruh hod. Kouřim, Ruská ul. Muzeum lidových staveb Kouřim Kouřim Zvonice Bývalý hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele vystavěn roku Byl vypálen Švédy, opraven, znovu vyhořel. Do nynější podoby opraven roku Zvonice - prostá hranolová věž stojící opodál a pocházející z téže doby jako kostel, přestála jeho požár v roce 1758 bez pohromy. Galerie kruh - vystavují se zde např. obrazy, grafiky, keramika, starší knihy, šaty-originální modely, porcelán. Muzeum bylo založeno v roce 1972 jako záchraný skanzen památek lidového stavitelství. V současnosti areál obsahuje 9 větších staveb obytného či hospodářského charakteru s dobovou expozicí a drobné památky sakrální architektury a zemědělské stroje. Během roku skanzen ožívá národopisnými pořady. Renesanční zvonice z roku 1525 je dominantou náměstí. Její dnešní podoba je z konce 19. století. Raritou jsou dva zvony zavěšené srdcem vzhůru, které najdete jen v Kouřimi a v Rovensku. Na zvony se zvoní šlapáním ve významné církevní, či městské svátky. Návštěva je spojená s prohlídkou kostela.

7 Kouřim, ul. Okružní, Růžová, Ptačí ryneček Soubor městské fortifikace - NKP Rozsáhlý fortifikační komplex budovaný od založení města v pol. 13. století do r. 1500, náleží k nejlépe dochovaným památkám svého druhu ve střední Evropě. Od r je národní kulturní památkou. Dodnes zůstala dochovaná jediná vstupní brána do města. Po obvodu vede naučná stezka. Kouřim Kaple Panny Marie Pomocné Barokní pětiboká kaple postavená dle návrhu J.B. Santiniho v roce 1727, která označuje místo, kde bylo v roce 1421 husity upáleno pět mnichů ze zdejšího cisterciáckého probošství sv. Martina. Kouřim, Okružní ul. Kostel Nejsvětější Trojice Kouřim Kostel sv. Štěpána Původní gotická radnice, barokně upravená, je jedna z dominant náměstí a byla až do roku 1850 sídlem městské samosprávy. Muzeum zde vzniklo v roce 1906 a dnes představuje expozice o vývoji města - od doby slovanské až do roku 1850, většina expozic je nově zrekonstruována Kouřim, Mírové nám. 1 Muzeum Kouřimska a hod. a doplňuje je výstavní síň. Kouřim Areál hradiště Stará Kouřim hod. Kouřim, Mírové náměstí Bývalé děkanství v Kouřimi a Nevelká jednolodní svatyně, postavená v roce 1591 na okraji Pražského předměstí je pozoruhodnou památkou renesanční sakrální architektury s raně barokním mobiliářem. Kostel obklopuje hřbitov, založený na konci 16. století. Raně gotický kostel, založený v polovině 13. stol. je dominantou náměstí. Jeho součástí je unikátní podzemní kaple - hvězdicová osmiboká klenba a pozdně gotické nástěnné malby. Interiér je vybaven pseudogotickým mobiliářem. Plášť kostela je zdoben souborem renesančních náhrobků. Významné slovanské hradiště, které zde vzniklo v místech pravěkého osídlení. V 9. stol. zde sídlil mocný kmem Zličanů, jehož zánik je spojován se sjednocením Českého státu Přemyslovci. Dnes je možné po žlutě značeném turistickém okruhu poznat místa kudy kráčela významná historie. /Lechův kámen/ Původně středověký měšťanský dům, který byl v 17. století přestavěn pro potřeby kouřimského děkanátu. Současná podoba stavby pochází z první poloviny 19. století. Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590 Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou a a a Městské muzeum se sbírkami k minulosti města a okolí. Stálé expozice: archeologie, historie, pamětní síň Jaroslava Seiferta, síň Georga Karse, lapidárium. Výstavní sál na krátkodobé výstavy.

8 Kutná Hora, Barborská Chrám sv. Barbory hod. Kutná Hora, Barborská 28 Hrádek hod. Gotická katedrála založena roku Stavitelé chrámu byli Jan Parléř, Matyáš Rejsek,, Benedikt Rejt. Pozoruhodné a zcela ojedinělé ve středověkém umění jsou zde pozdně gotické fresky s báňskou tématikou. Velmi cenné jsou gotické chórové lavice zdobené řezbami z 15. století. Gotický patrový palác s věží a dvěma arkýři. Uvnitř se nachází místnosti zaklenuté křížovými žebrovými klenbami, srub s malovaným povalovým stropem a sál s renesančním malovaným stropem. Objekt je zmiňován na počátku 14. století. Nyní je zde sídlo a expozice Českého muzea stříbra. Kutná Hora, Václavské náměstí 183 Kamenný dům hod. Kamenný dům je jeden z nejcenějších měšťanských domů z 15. století v Čechách s bohatě zdobenými průčelím od kamenického mistra Brikcího z Vratislavi zhotovené v roce V současné době se zde nachází expozice "Horní královské město - měšťanská kultura a život v století. Kutná Hora, Tylova 507 Tylův památník Tylův rodný dům nesl původní název "Dům u zlatéh hřebene". Z původní podoby se zachovaly gotické základy, jeho dnešní barokně-klasicistní podoba vznikla po požáru v roce Na průčelí domu je nainstalován od roku 1862 medailónový reliéf poprsí Josefa Kajetána Tyla, který se zde narodil Kutná Hora, Barborská ul. Kaple Božího těla Kutná Hora, Husova ul. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kutná Hora Kostel sv. Jakuba hod. Kaple Božího těla - zpřístupněn je suterén této nedokončené gotické stavby z přelomu 14. a 15. století, která měla sloužit jako kostnice, je jedním z mála celistvě dochovaných prostor vrcholné gotiky. Z terasy nad kaplí zpřístupněná působivá panoramatická vyhlídka na město. Kostel sv. Jana Nepomuckého z let byl postaven s pomocí K. I. Dientzenhofera, je atypický svou polohou v řadě okolních budov. Barokní stavba s bohatou plastickou a malířskou výzdobou. Pozoruhodná je nástropní malba ztvárňující legendu o sv. Janu Nepomuckém. Kostel byl založen po roce 1330 a dokončen koncem 14. století. Gotická obdélná trojlodní hala s polygonálním kněžištěm a věží v severozápadním nároží. Zbytky gotických nástěných maleb. Úpravy gotické (věž) a barokní, oprava roku Citlivá obnova proběhla v letech

9 Kutná Hora, Na Náměti Kostel Matky Boží Na Náměti Významná sakrální stavba s převažujícími vrcholně a pozdně gotickými prvky. Hmota kostela s dominantí západní věží se výrazně uplatňuje v panaroma města. Plášť věže dokládá výtvarně významnou a mimořádně dochovanou gotickou kamennou výzdobu z období kolem r ve stavební huti Matyáše Rejska. Kutná Hora, Palackého náměstí 377 Sankturinovský dům Kutná Hora - Sedlec, Vítězná 1 Refektář Sedleckého kláštera hod hod. Původně gotický dům, dnes barokně přestavěný, byl vystavěn již na konci 13. století jako opevněná věžová stavba výrobního charakteru. Stavba patří k nejstarším ve městě. V hutních zařízeních se zde zpracovávala stříbrná ruda včetně čištění stříbra od příměsí. Refektář kláštera pochází z posledního období rozkvětu kláštera. Nejcenější částí interiéru je monumentální fresková malba cisterciáckých světců a patronů od Judy Tadeáše Suppera. V 70. a 80. letech minulého století byla celá fresková výzdoba nákladně restaurována. Křečhoř Kostel sv. Václava Křečhoř hod. Kostel stojí na místě původního kostela sv. Václava z r Gotická podoba zanikla při radikální přestavbě v 19. stol.zachovalo se pouze několik středověkých detailů svědčících o tom, že stavba měla nebývale vysokou úroveň a vymykala se z rámce soudobé sakrální architektury venkovského prostředí. Křivoklát, Křivoklát 47 Státní hrad Křivoklát Jeden z nejstarších hradů českých knížat a králů. Pozdně gotická hradní kaple. Exponáty gotického malířství a sochařství. Rozsáhlá Fürstenberská knihovna a obrazárna. Věž Huderka s černou kuchyní. Libodřice, Libodřice 111 Kubistická Bauerova vila, Libodřice hod. Muzeum a galerie kubistického designu v Bauerově vile v Libodřicíh u Kolína * vynikající ukázka kubistické architektury * architekt Josef Gočár * postavena ( ) * nabízí návštěvníkům dobovou atmosféru počátku století * kubistický mobiliář a exponáty výtvarného a užitného umění* Lidice, Tokajická 152 Památník Lidice hod hod. Obec leží 20 km západně od Prahy, 8 km od Kladna. Historie Lidic sahá až k roku Obec Lidice se stala za 2. světové války symbolem fašistické zvůle. Byla vypálena a srovnána se zemí, muži zastřeleni, ženy a děti odvezeny do koncentračního tábora. Podrobně viz

10 Lošany Kostel sv. Jiří Lošany hod. Kostel byl postaven v pseudogotickém slohu podle plánů L.Láblera v r.1896 na místě pravděpodobně románského kostela ze 14.stol. Jednolodní stavba s lodí obdélníkového půdorysu s pětibokým presbytářem. Z původního zbořeného kostela se dochoval zvon z r Zvon je dnes umístěn ve věži kostela. Lužná u Rakovníka, 9.května 255 Železniční muzeum Českých drah hod. Muzeum bylo založeno v roce 1997 občanským sdružením Společnost Buštěhradské dráhy a od července 1999 ho provozují České dráhy. Jeho prostory a zařízení jsou nadále používány k provozu a opravám historických vozidel nejen místních, ale i cizích. Většinu exponátů tvoří převážně parní lokomotivy. Lysá nad Labem Zámecký park hod. Lysá nad Labem Kostel Narození sv. Jana Křtitele hod. Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Zámek 5 Augustiniánský klášter Zámecký park byl založen hrabětem F.A.Šporkem po roce Další rozšíření se park dočkal za vlastníka hraběte F.K.R. Sweerts-Šporka kolem r Park je vzorovou ukázkou formální zahrady (Libosad) s bohatou sochařskou výzdobou z dílny žáků M. B. Brauna a přírodně krajinářskou části (Bludnicí). Barokní stavba z let dle projektu F.M.Kaňky, kterou dokončil A.Lurago. V letech byl interiér kostela kompletně rekonstruován. Pozoruhodná je ohradní zeď kostela s řadou barokních plastik z díly M. B. Brauna. Barokní dům na náměstí byl před požárem radnicí. Po r byl určen jako špitál pro staré ženy z Lysé. Patronát byl přisouzen sv. Alžbětě. Nyní je objekt využíván pro potřeby Polabského muzea Poděbrady - osobnosti světově proslulého orientalisty prof. B. Hrozného a expozici dějin Chetitů. Klášter bosých augustiniánů sv. Jana Nepomuckého založil r F. A. Špork. Komplex prodělal složitý stavební vývoj. V letech prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní je sídlem Státního oblastního archivu Praha. V objektu jsou příležitostně pořádány výstavy. Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného Areál Evangelického sboru hod. Areál Evengelického sboru. Nachází se v něm toleranční kostel z r s původními nástěnnými nápisy, torzo tolerančního hřbitova z r. 1784, barokní fara - rodný dům B. Hrozného, budova církevní školy z r. 1907, hospodářské stavení a památný strom.

11 Lány, Zámecká 197 Muzeum T. G. Masaryka v Lánech - původní zemědělská sýpka hod. Muzeum je věnováno památce prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Stálá expozice Masaryk ve výtvarném umění je ze soukromé sbírky Josefa Babůrka. Dlouhodobá výstava: Masaryk ve výtvarném umění. Krátkodobé výstavy ve výstavním sále. Bezbariérový přístup a možnost občerstvení. Mnichovo Hradiště, V Lipách 148 Státní zámek Mnichovo Hradiště Původně renesanční zámek, rodem Valdštejnů přestavěný na rozlehlý barokní areál. Interiéry bohatě vybavené původním mobiliářem. Sbírky delfské fajánse, čínského, japonského a míšeňského porcelánu. Klasicistní zámecké divadlo. Zámecká zahrada se sala terrenou, francouzský park s Orlí bránou. Mníšek pod Brdy, Náměstí F. X. Svobody 1 Mníšek pod Brdy, areál nad městem Státní zámek v Mníšku pod Brdy Barokní areál Skalka a a Původně tvrz, upravená v renesančním duchu. Po třicetileté válce přestavěn na výstavní zámecké sídlo. Čtyřkřídlá stavba kolem čtvercového nádvoří. Pro veřejnost zpřístupněn v roce Areál byl vybudován ve druhé polovině 17. století - z dochovaných staveb zahrnuje klášter, kostel sv. Maří Magdalény, křížovou cestu, poustevnu ( tyto objekty procházejí po devastaci v období totality rekonstrukcí ) a několik dalších dosud neopravených objektů. V letním období výstavy a koncerty. Mělník, Na Vyhlídce Věž chrámu sv. Petra a Pavla hod. Mělník, Vodárenská ul. Vodárenská věž hod. Už více než půl tisíciletí vévodí širému kraji na soutoku Labe a Vltavy a v blízkosti památné hory Říp gotická věž chrámu sv. Petra a Pavla vystavěná v 80. letech 15. století Johannem Spiessem z Frankfurtu. Věž vrcholí v kříži ve výšce 60 m, ochoz je ve výšce 37 m; 180 schodů. Věž tyčící se nad podolskou úžlabinou historicky plnila dvě funkce. Byla předsunutou hláskou středověkého opevnění města a tvořila nedílnou součást městského vodovodu. Z věže se otevírá výhled do kraje s vinicemi, kterému dominuje kaple sv. Jana Nepomuckého. Mělník, Dobrovského 1777 Přírodně krajinářský park u zámku Neuberku hod. Zámeček nechal vystavět v barokním slohu na počátku 18. století Jan Fridrich Neumann rytíř z Neubergu, přilehlý anglický park byl založen až v 60. letech 19. století. V roce 1921 získala objekt s přilehlými pozemky vinařskoovocnická škola (dnes VOŠZa a SZaŠ Mělník, Školní statek Mělník).

12 Mělník, Chloumecká 1717 Kartuziánský lis hod. Roku 1628 koupil valdický kartuziánský klášter v blízkosti města Mělníka dvě vinice, které doplnila stavba lisu s kaplí sv. Václava. Ve skále byl vytesán sklep, kde dodnes zrají vína z produkce vinařského střediska ČZU v Praze, v jejímž vlastnictví je lis od roku Mělník, Trojická Poutní kostel Nejsvětější Trojice hod. Mělník, Čertovská Kostel sv. Vavřince hod. Mšeno, Masarykova ul. Kostel sv. Martina hod. Mšeno, Cinibulkova ul. Městské lázně hod. Mšeno, Cinibulkova ul. Kaplička sv. Antonína hod. Kostel gotického založení je doložen jako poutní již od 16. století. Úpravy na počátku 17. století dosvědčují malby na klenbě presbytáře, pozdějšího data jsou ambity. Od roku 1979 (přes protesty) slouží jako smuteční obřadní síň. V roce 2005 byla obnovena pouť po půl století zákazu. Kostel sv. Vavřince byl součástí augustiniánského kláštera založeného na Pšovce r (zrušen 1789). Kostel byl opakovaně vypleněn - roku 1421 či Následovala barokní obnova, která určuje jeho podobu. Po povodni roku 2002 prošel kostel rekonstrukcí, jež odkryla prvky z počátků jeho existence. Kostel byl zbudován v letech v pseudorománském slohu. Je trojlodní, chrámový presbytář je obdélníkový, zakončený polokruhem. Zařízení, včetně varhan, je historizující, na hlavním oltáři je umístěn obraz od J. Hellicha. V průčelí je dominantou hranolová věž. Perla české meziválečné architektury, jejíž historická hodnota a neporušený stav byly důvodem k prohlášení za nemovitou kulturní památku. Výstavba koupaliště v letech proběhla podle předlohy neznámého projektanta, patrně zvučného jména, který navrhl nádherný areál ve stylu Art Déco. Kaplička v blízkosti Městských lázní, zasvěcená sv. Antonínovi. Nová Ves I Kostel sv. Václava Nová Ves I hod. Původní kostel pocházel ze 14.století a jeho stavebníkem byl pravděpodobně cisterciácký klášter v Sedlci, který Novou Ves získal v r V roce 1835 stržena celá loď a r kostel přebudován do neorománské podoby. Dochován gotický presbytář kostela z l. pol. 14. století. Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 47 Muzeum zlata Nový Knín - Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a historie města Nový Knín hod. Historická budova tzv. Mincovny z 15. století, někdejší sídlo perkmistrovského úřadu v královském horním městě Nový Knín na březích zlatonosné říčky Kocáby. Dnes muzeum dokumentující montánní činnost v regionu od nejstarších dob až do 20. století v kontextu s dějinami Nového Knína.

13 Odolena Voda, ul. U Kostela Kostel sv. Klimenta hod. Odolena Voda, nám. Vítězslava Hálka 3 Památník Vítězslava Hálka hod. Panenské Břežany, 11 Kaple sv. Anny hod. Kostel svatého Klimenta je významnou barokní památkou postavenou ve třicátých letech 18. století. Jezuitská kolej svatého Klimenta na Starém Městě pražském pověřila jeho stavbou Kiliána Ignáce Dientzenhofera. O výzdobu se postarali jezuitští umělci, malíř Jan Kuben a sochař Jan Hanika. Památník je umístěn v rodném domku Vítězslava Hálka, kde se v současnosti nachází stálá expozice seznamující s jeho životem a dílem. Kapli sv. Anny postavil pro abatyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě v letech pražský zednický mistr Filip Spanbrucker podle plánů Jana Blažeje Santiniho Aichela. Petrovice u Rakovníka, Krakovec 4 Státní hrad Krakovec a hod a hod. Jeden z vrcholů vývoje hradní architektury 14. století. Zřícenina obrovského paláce se třemi obytnými křídly. Netradičně řešená hradní kaple s arkýřovým presbytářem. Plaňany, Komenského ul. Plaňany, Pražská ul. Kostel Zvěstování Panny Marie Synagoga hod hod hod Románský kostel z konce 12.století, zachovalá románská architektura, součást sakrálního areálu 3 kostelů, zvonice a hřbitova Poděbrady, Alej Esperanto Havířský kostelík Nanebevzetí Panny Marie hod hod. Původně bývalo v těchto místech popraviště, kde se v roce 1496 konala poprava 10 vůdce povstání kutnohorských havířů. Na památku nevinných oběti tu stála až do 17. století dřevěná kaplička. Současnou podobu dostal kostelík u příležitosti 400. výročí popravy v roce Poděbrady, Labská 71 Hydroelektrárna Poděbrady hod a hod. Vodní elektrárna s jezem a plavební komorou se budovala v letech Projekt na elektrárnu vytvořil poděbradský rodák, profesor ČVUT Antonín Engel. Elektrárna se 4 Francisovými turbínami je v provozu nepřetržitě od roku Poděbrady, Palackého Kostel Povýšení sv. Kříže Nejstarší část - presbytář pochází z poloviny 14. století. V prvé kostelní lodi se nachází deska s opisem textu z náhrobku Kunhuty ze Šternberka. Dále je zajímavá a barokní kazatelna z roku 1732, pozdně barokní hlavní hod. oltář, renesanční křtitelnice a dva obrazy z 18. století.

14 Poděbrady, Jiřího nám. 1 Polabské muzeum - Památník krále Jiřího hod. Stálá expozice, věnovaná osobnosti českého krále Jiřího z Poděbrad, je umístěna v bývalé hradní kapli se středověkými freskami. Obsahuje řadu dokumentů k Jiřího době a zejména k jeho zahraniční politice. V sousední tzv. rodné síni krále Jiřího je stálá výstava o sochaři Bohuslavu Schnirchovi. Poděbrady, Jiřího nám. 1 Zámek Poděbrady hod. Zámecký areál prošel složitým stavebním vývojem. Z poloviny 13. stol. pocházejí části kamenného hradu (válcová věž a část jižního křídla). V polovině 16. stol. došlo k renesanční přestavbě hradu, poslední větší úpravy byly provedeny v polovině 18. stol. Dnes sídlo Ústavu jazykové a odborné přípravy. Poděbrady, Jiřího nám. Občanská záložna Z původního vojenského areálu byla na nových základech vystavěna v roce 1898 podle projektu pražského architekta Karla Kepky stavba v novorenesančním stylu. Plastickou výzdobu provedl sochař Milan Havlíček. Průčelí vyzdobil freskami malíř Luděk Marold. Prostřední Lhota, 1 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota - Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví hod. Historická budova barokního špýcharu z roku 1770, součást hospodářského dvora - bývalého majetku Řádu křížovníků s červenou hvězdou, s expozicemi Ze života venkovského obyvatelstva středního Povltaví, Keltské oppidum Hrazany, Zlato u Čeliny, Fotodokumentace staré Vltavy a další. Sezonní výstavy. Přerov nad Labem Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem hod hod. Muzeum v přírodě, Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, představuje prostřednictví 32 objektů lidové architektury život lidu na vesnici ve středním Polabí od poloviny 18. do poloviny 20. stol. V areálu muzea se mj. nachází památkově chráněný objekt - tzv. Staročeská chalupa. Přerov nad Labem, v polích na jih od Přerova nad Labem Kaplička sv. Vojtěcha nad studánkou v Přerově nad Labem GPS: 50 09' 15" N, 14 48' 41" E Podle přerovské pověsti u pramene pod dnešní kapličkou pravidelně odpočíval pražský biskup sv. Vojtěch při jeho cestách z Libice nad Cidlinou do Prahy. Kaplička pochází z poloviny 19. století, v roce 2008 byla rekonstruována z příspěvku Nadace Občanského fóra. Příbram, nám. Hynka Kličky 293 Hornické muzeum Příbram - Hornický skanzen Březové Hory hod. Hornické muzeum Příbram založené v roce 1886 je největším hornickým muzeem v České republice. Nabízí ke zhlédnutí více než 40 stálých expozic situovaných v historických objektech Ševčinského, Anenského, Vojtěšského dolu a dolu Drkolnov na Březových Horách.

15 Příbram, Svatá Hora 591 Svatá Hora mariánské poutní místo Mariánské potní místo vytváří nezaměnitelnou siluetu nad městem Příbramí a ve svém stříbrném oltáři střeží sošku Panny Marie Svatohorské. Raně barokní areál nabízí vzácná a zajímavá umělecká díla mnoha malířů, sochařů a štukatérů. Duchovní správa je svěřena řádu redemptoristů, kteří zde žijí. Rakovník, Vysoká 148 Vysoká brána hod. Vysoká brána je součástí středověkého městského opevnění. Je nejvyšší branou v Rakovníku. Dosahuje celkové výšky 46 metrů. Z ochozu výhled na široké okolí. Je zde umístěna expozice fotografií starého Rakovníka, gotické obrazy a novodobá historie rakovnických ostrostřelců. Rakovník, Náměstí Obětovaných 1 Barokní dům plaských cisterciáků hod. Barokní dům plaských cisterciáků je budova Muzea T. G. M. Rakovník. Expozice: pravěk, středověk, 18. a 19. st., cechy, geologie a hornictví na Rakovnicku, voda v krajině, ryby a příroda Rakovnicka. Výstavy probíhají v Petrovcově síni nebo v mansardě. Na Pražské bráně expozice rakovn. ostrostřelců. Rakovník, V Brance 233 Galerie Samson-Cafeé hod. Roztoky, Zámek 1 Zámek Roztoky u Prahy hod. Stará Huť, 120 a 125 Památník Karla Čapka hod. Kavárna určená pro pořádání výstav, vernisáží, autorských večerů, koncertů, autogramiád a prezentačních akcí Muzea T. G. M. Rakovník se nachází v domě ze 16. a 17. století. Tzv. "Samsonův dům" je zdoben renesančními sgrafity. Areál barokně upraveného zámku, jehož historie sahá do 13. století, je od r sídlem dnešního Středočeského muzea. V současné době nabízí zhlédnutí výstav a kulturních pořadů, k dispozici je malá kavárna. V blízkosti areálu se nachází ateliér Zdenky Braunerové ( ) se stálou expozicí. V domě, kde žil Karel Čapek v posledních letech svého života, je trvalá expozice věnovaná tomuto spisovateli, jeho ženě Olze Scheinpflugové a novináři Ferdinandu Peroutkovi. Sázava, Sázava 72 Tismice, Tismice Klášter Sázava Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích a a hod. Původně první klášter se slovanskou liturgií na území Čech, založený Barokní refektář a kapitulní síň, expozice Staroslověnská Sázava. Zahrada se zbytky kostela sv. Kříže z 11. století. Monumentální gotické trojlodí nedostavěného kostela sv. Prokopa. Areál kostela Nanebevzetí P. Marie z konce 12. století je dominantou obce Tismice. Areál je tvořen kostelem (románskou basilikou)nanebevzetí P. Marie, márnicí, ohradní zdí kostela, ohradní zdí hřbitova s bránou a schodištěm se sochou sv. Jana Nepomuckého.

16 Raně středověké slovanské Tismice hradiště v Tismicích Na vysoké plošině jižně nad obcí, zvané Na Hradišťatech, kryté dnes listnatými stromy a poli, stávalo v století slovanské hradiště - jedno ze západních strážišť území Zličanů. Zaniklo později v bojovém střetnutí s kmenem Čechů. Veltrusy, Ostrov 59 Vlašim, Zámek 1 Státní zámek Veltrusy Muzeum Podblanicka Vrbčany Kostel sv. Václava Vrbčany hod. Skvost české barokní architektury. Čestný dvůr lemovaný řadou barokních alegorických soch. Malebné pavilony v rozsáhlém krajinářském zámeckém parku. Unikátní funkční skleníky. Prohlídkový okruh pro cyklisty. Zámek ve Vlašimi, původně středověký hrad připomínaný v písemných pramenech z roku 1318, se v roce 1988 stal hlavním sídlem muzea. V zámku mohou návštěvníci zhlédnout expozice Zámecké parky, Historie zámku a Vlašim, Příroda Podblanicka, S přesnou muškou. Zajímavé jsou vyhlídková věž a sklepení. Původně románský kostel byl vybudován vyšehradskou kapitulou kolem r.1200, ve třetí čtvrtině 14.stol.následovala vrcholně gotická přestavba. Současný vzhled kostela je výsledkem barokních přestaveb z let 1699 a Zvonice kostela je barokní, přistavěna v r Vysoký Chlumec, Zbečno Skanzen Vysoký Chlumec - Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Hamousův statek ve Zbečně hod a a Skanzen záchranného typu dokládající vývoj lidového domu od poloviny 18. století do 20. let 20. století na území Středočeské pahorkatiny, v povodí Vltavy a severní části jižních Čech. V areálu soustředěny obytné, hospodářské a technické stavby ohrožené na původním místě zánikem. Hamousův statek, je dokladem vzácně dochované lidové architektury s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a dalšími hospodářskými stavbami. Expozice představuje selskou domácnost, hospodaření, řemesla a lidové zvyky. Zdice, Točník 1 Zdice, Točník 54 Státní hrad Točník Státní hrad Žebrák a hod a hod a a Zřícenina gotického královského hradu. Zbytky opevnění, torzo starého paláce a kaple. Věž sloužící jako rozhledna, hladomorna.

17 Český Šternberk, 1 Hrad Český Šternberk hod. Český Šternberk, 1 Kaple sv. Jiří na hradě Český Šternberk hod. Hrad Č. Šternberk založil r.1241 Zdeslav ze Sternberga na ostrohu nad řekou Sázavou. Stavební vývoj sahá od pozdně gotického zdokonalení obranného systému až po honosné raně barokní úpravy pro účely pohodlného obývání. Interiéry bohatě zařízené, vyjímečná sbírka grafických listů z třicetileté války. Kaple sv. Jiří byla vybudována r v jižní obranné válcové věži. Čáslav, Husova 291 Městské muzeum a hod a hod. Jedno z nejstarších venkovských muzeí v Čechách z roku Nejstarší dochovaná přírodovědná expozice s 980 vystavenými exponáty, archeologická expozice, vzácná sbírka harrachovského skla, národopisná expozice Čáslav, Žižkovo náměstí Vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla a hod a hod. Věž kostela vysoká 88,5 m, zpřístupněna vyhlídka. Žleby, Žleby 1 Státní zámek Žleby a hod a hod. Pohádkově romantický zámek ve stylu anglické gotické architektury. Unikátní sbírka zbraní a zbroje. Kuchyň s původním vybavením.velká věž s hostinskými pokoji a krásnou vyhlídkou. Zámecké divadlo.

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Státní zámek Konopiště Muzeum Podblanicka- pobočka Benešov 08.09.2007-09.09.2007 9.00-17.00 hod. 11.09.2007-14.09.2007

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Konopiště - státní zámek Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov 08.09.2012-09.09.2012 10.00-16.00

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279, kdy ho vlastnil Tas

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory,

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, 25. 26.6.2016 Jsme velmi rádi, pokud jste se rozhodli navštívit tradiční historickou akci Královské stříbření Kutné Hory, která

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013 Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník Jižní Morava, červenec 2013 Ing. Jana Stejskalová Vranov nad Dyjí - komplex románského

Více

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie Nikola Vagenknechtová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Zdeňka Holá Předmět: Dějepis Školní rok:

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR VYSOČINA Iveta Hennetmairová Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

VY_32_INOVACE_4_Z_15_ČLOVĚK A PŘÍRODA

VY_32_INOVACE_4_Z_15_ČLOVĚK A PŘÍRODA VY_32_INOVACE_4_Z_15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Vypracoval: Středočeský kraj Mgr. Irena Lorencová Obr.1 Poloha Praha západ Praha východ Obr.3 Okresy Správa kraje : PRAHA

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA odbor památkové péče, školství, kultury a TV

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA odbor památkové péče, školství, kultury a TV MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA odbor památkové péče, školství, kultury a TV adresa: Havlíčkovo náměstí 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195 sídlo odboru: Václavské nám. 182, Kutná Hora, telefon: 327 710 210, E-mail:

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I.

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Vědomé putování krajinou www.putujici.cz a www.fengsuej.info SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Libor Domas Mojmír Mišun členové skupiny Putujících Vědomé putování krajinou Jak putují Putující vědomý prožitek

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod.

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2009 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

ORP Benešov Středočeský kraj

ORP Benešov Středočeský kraj Historické městské soubory Historické vesnické soubory Zámky 1 2 1 170 Hrady, tvrze, zříceniny 1 4 120 Křesťanské sakrální památky 1 7 165 Židovské památky 1 15 Technické památky Muzea, galerie 6 6 210

Více