MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY a 12.30

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30"

Transkript

1 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký tábor z let pro německé válečné zajatce, poté v období tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let Dějiny těžby uranu v Česku. Galerie výtvarného umění ORBIS PICTUS: EUROPA. Benešov, Benešov 1 Státní zámek Konopiště a hod a a hod. Původně raně gotický hrad. Od konce 19. století velkolepé sídlo následníka rakouského trůnu. Rozsáhlé sbírky uměleckých předmětů, loveckých trofejí, zbroje a zbraní. Soukromé apartmá arcivévody Františka Ferdinanda d Este. Růžová zahrada, historické skleníky, park se souborem kamenosochařských děl. Benešov, Malé náměstí 74 Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov a Secesní dům postavila v letech podle projektu Marcela Dusila Okresní hospodářská záložna v Benešově. V roce 1992 zde byla veřejnosti zpřístupněna expozice věnovaná dějinám města a okolí, uměleckým památkám regionu a v roce 2002 otevřena expozice Náš pluk o historii benešovské posádky a Beroun, Politických vězňů 203 Duslova vila hod. Nerorenesanční vila je sídlem Městské galerie Beroun. Beroun, K Dědu Beroun, Plzeňská Kaple Bolestné Panny Marie Kostel Zvěstování Panny Marie a hod a hod a Beroun, Seydlovo náměstí 24 Kostel sv. Jakuba Většího a hod a Beroun, Husovo náměstí Plzeňská brána hod. Stálá expozice Městská privilegia, možnost prohlídky mechanismu věžních hodin a hod. Beroun, Husovo nám. Beroun, Husovo náměstí 68 Pražská brána Radnice a hod. V obřadní síni s "trilobitovou" štukovou výzdobou bude hod. vystaven také starostenský řetěz. Slouží jako sídlo MěÚ a po domluvě na tel.: si lze prohlédnout i a hod. obřadní síň.

2 Beroun, Husovo náměstí 87 Jenštejnský dům čp. 87 Beroun, Husovo náměstí 88 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Plantáž 402 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Mariánské nám. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, F. X. Procházky Městský dům č.p.88 Zámek v Brandýse nad Labem Kostel Nanebevzetí Panny Marie - NKP Kostel Obrácení sv. Pavla a hod a hod. Nejstarší a architektonicky nejcennější dům ve městě. Pochází z poč. 17. stol., kdy se již objevovaly nové barokní motivy. Dům je jednopatrový, s velkým plastickým zdobeným barokním štítem, část nad průjezdem ulice Slapská opatřena menším barokním štítem. Památka je využívána jako regionální muzeum. Úzký, do hloubky stavěný dům, pozoruhodný svým půdorysem, typickým pro středověký způsob stavby. Dům je jednopatrový, zbudovaný po r s barokním štítem Alžbětou Salátovou. Se sousednímy domy č.p. 87, 89 a 90 tvoří nejcennější skupinu městských štítových domů. Je využíván jako regionální muzeum. Původní hrad postavený kolem r pány z Michalovic, od pol. 16. stol. majetek České kráslovské komory. Italskými architekty dvorského okruhu přestavěný na renesanční zámek se sgrafity a zahradou. Proslavený pobyty habsburských panovníků - Ferdinanda I., Rudolfa II. či posledního císaře Karla. Raně barokní stavba postavená v letech italským stavitelem J. Vaccanim s bohatou výzdobou z období vrcholného baroka. Později rozšířen o druhou věž (stavitel K. I. Dienzenhofer) a ambity. Mariánský poutní chrám uchovávající Paládium Země české - zlacený reliéf Madony s Ježíškem. Stavba postavená v letech italským stavitelem Matteo Borgorellim, přestavěna ve stylu baroka, s vnitřní rokokovou výzdobou. Katolický chrám v blízkosti zámku Brandýs nad Labem s pamětní deskou blahoslaveního císaře Karla I. Rakouského, posledního českého krále a majitele brandýského zámku. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Na Vyšším hrádku Kostel sv. Petra Raně gotický kostel, zmiňovaný v pramenech už v roce Pobořen husity a dvakrát zpustošen za Třicetileté války (1628 a 1639). Současná podoba kostela z konce 17. století. V 18. a 19. století patřil řádu Piaristů, v současnosti slouží Českobratrské církvi. Prohlídky mimo konání bohoslužeb. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Na Nižším hrádku Kostel sv. Vavřince Gotický kostelík postavený v původní osadě Nižší hrádek na počátku 14. století s freskovou výzdobou z poloviny 14. století.

3 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Nám. sv. Václava Kostel sv. Václava - NKP Trojlodní bazilika z doby Břetislavovy, postavená nad kryptou - románským kostelíkem z 12. století na místě zavraždění knížete sv. Václava. Výzdoba kostela - převážně barokní, hlavní oltář dílem F. M. Kaňky a sousoší zavraždění sv. Václava z dílny M. B. Brauna. Významné místo českých dějin. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká Židovský hřbitov Nejstarší židovský hřbitov v regionu z r. 1569, nalézá se zde i hrobka zemského písaře Menachema Mendela. Březnice, Březnice 24 Církvice - část Jakub, Státní zámek Březnice Kostel sv. Jakuba v Jakubu Původně gotická tvrz přestavěná na malebný renesanční zámeček. Březnická zámecká expozice prezentuje v dispozičně rozmanitém objektu jeho historii ve kvalitních sbírkových fondech jeho význačných majitelů, pocházejících ze všech slohových období od renesance po 20. století. Tribunový kostel sv. Jakuba náleží k nejvýznamnějším stavbám románského slohovoého období v Čechách, svěcený roku Jižní průčelí lodi je bohatě zdobeno a sochařskou výzdobou v podobě desek s reliefně pojatými figurami. Hořovice, Vrbnovská 22 Státní zámek Hořovice Barokní zámek s pozdně klasicistní úpravou. Zámecké interiéry s připomínkou pánů z Vrbna. Pokoje a sály hessenské rodiny Hanavských. Expozice hracích strojků, galerie umělecké litiny. Unikátní expozice Hry a hračky malých aristokratů. Zámecký park se sochařskou výzdobou a dominující Sluneční branou Hradešín, 2 Kostel sv. Jíří na Hradešíně hod. Kostel sv. Jiří je výraznou krajinnou dominantou (399 m.n.m.). Založen zač.12.stol.jako románská rotunda, ve druhé pol.14.stol. byla původní svatyně přestavěna na opevněný gotický kostel, který je historiky hodnocen jako jeden z nejpozoruhodnějších fortifikačních areálů vesnických kostelů v Čechách. Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 1 Areál radnice Jílové u Prahy Areál radnice - komplex budov prvořadého stavebněhistorického významu, který byl v letech rekonstruován. V budovách je zachována část okresního vězení z poloviny 19. století. V bývalé soudní budově jsou nyní prostory kulturního centra. Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 16 Dům Mince Historická budova zvaná Mince sloužila ve 14. stol. jako královský zlatohorní úřad, odkud se řídilo dolování zlata. Dnešní podobu získal dům po několika stavebních úpravách, zejména v 18. stol. V současnosti zde sídlí Region. muzeum v Jílovém u Prahy specializované na těžbu a zpracování zlata v ČR.

4 Jílové u Prahy, V lázních Kaple sv. Václava Barokní kaple, obdélná, plochostropá, z roku Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 166 Kostel sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha - gotický kostel postavený kolem roku 1350 na místě hrazeného kostelíka sv. Mikuláše, kolem kterého vznikalo středověké město. V presbytáři gotický deskový oltář. Karlštejn, Karlštejn 1 Státní hrad Karlštejn hod hod. Gotický hrad Karla IV. Sál předků s portrétní galerií českých panovníků. Kaple sv. Kateřiny s nástěnnými malbami ze 14. století. Hradní pokladnice a klenotnice. Pracovna architekta J. Mockera. Světově proslulá Kaple sv. Kříže se 129 středověkými deskovými obrazy Mistra Theodorika. Kolín, Na Hradbách 126 Synagoga hod hod. Kolínská synagoga (1642) sloužila náboženským účelům až do zániku zdejší židovské obce v roce Po rekonstrukci (2000) byla zpřístupněna veřejnosti a je součástí turistického okruhu městem, který zajišťuje Městské informační centrum. Kolín, Kmochova Starý židovský hřbitov hod hod. Starý židovský hřbitov patří k nejstarším památkám svého druhu v Čechách. Jeho počátky spadají do 15. století, a používán byl až do r. 1887, kdy ho nahradil nový židovský hřbitov na Zálabském předměstí Kolína. Uměleckohistorická památka představující vývoj židovského náhrobku od 15. do 19. století. Kolín, Veltrubská Nový židovský hřbitov hod hod. Nový židovský hřbitov byl vybudován v letech Nahradil starý židovský hřbitov na Pražském předměstí, používaný od středověku. Kolín, Na Skále Věž Práchovna hod hod. Zřícenina pozdně gotické hranolové věže z první poloviny 15. století je pozůstatkem předsunutého opevnění původního kolínského hradu. Později sloužila jako sklad střelného prachu. Kolín, Brandlova 24 Areál chrámu sv. Bartoloměje - stará farní škola hod hod. Nejstarší kolínská škola z pol. 14. století. Nyní expozice J. S. Machara a výstaví síň. Kolín, Brandlova 35 Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku hod hod. Původně farní škola z roku 1612, od roku 1913 sídlo muzea, nyní muzeum pravěku. Kolín, Brandlova 27 Dům č hod hod. Jeden z nejstarších kolínských domů ze II. pol. 13. století. Expozice z dějin města Kolína a 2 výstavní sály. Kolín, Brandlova 25 Areál chrámu sv. Bartoloměje - zvonice Pozdně gotická hranolová věž byla postavena v roce 1504 mistrem Bartošem. Uvnitř se nachází soubor 5 zvonů ze století.

5 Kolín, Kutnohorská 26 Kapucínský kostel Nejsvětější Trojice Raně barokní klášterní kostel byl postaven v 60. letech 17. století podle projektu řádového stavitele P. Bruna z Českých Budějovic. Kolín, Sladkovského Kostel sv. Jana Křtitele Gotický špitální kostel z přelomu 13. a 14. století byl barokně přestavěn v roce Interiér je opatřen pozdně barokními nástěnnými malbami z poloviny 18. století. Kolín, Jiráskovo nám Kostel sv. Víta Gotický farní kostel z první poloviny 14. století byl barokně přestavěn v průběhu 17. a 18. století. V interiéru se zachoval pozdně renesanční a barokní mobiliář. Kolín, Politických vězňů 560 Kostel Českobratrské církve evangelické hod hod. Jednoduchá pseudogotická budova byla vybudována v roce 1871 kolínským evangelickým sborem. Její původní podoba byla pozměněna přestavbami v letech a Kolín, Husovo nám. 273 Kostel Církve československé husitské hod hod. Působivá funkcionalistická budova byla postavena v letech podle projektu Vladimíra Wallenfelse. Před kostelem se nachází pomník Mistra Jana Husa od Františka Bílka, který je cennou ukázkou sochařství českého symbolismu. Komorní Hrádek, p. Chocerady, Komorní Hrádek Zámek Komorní Hrádek hod. Původně gotický hrad Čejchanův Hrádek,r zbořen. Dnes zámek o 2 částech:starší z 16.stol.( Jan z Vladštejna) asi s využitím got. stavby a mladší ze 17. stol. Renesanční,čtyřkřídlá,dvoupatrová, kolem uzavřeného nádvoří. Rokoková kaple 1758, sgrafitová výzdoba fasád. Věž obnovena Koněprusy, PO BOX 13 Koněpruské jeskyně Největší jeskynní systém v Čechách s krápníkovou výzdobou a tzv. Koněpruskými růžicemi. Naleziště kosterních pozůstatků pleistocénní i starší fauny, nález kostry člověka starší doby kamenné, penězokazecká dílna z 15. století. Návštěvní okruh 550 metrů. Kosmonosy, U Lorety Loreta hod hod hod. Loreta patří k architektonickým skvostům Kosmonos.Je to soubor staveb loretánského poutního místa. Zahrnuje volně stojící zvonici, kostel sv. Martina, loretánskou kapli P. Marie obklopenou přízemními ambity. byla postavena v době, kdy panství vlastnil Humprecht Jan Černín z Chudenic

6 Kosmonosy, Debřská 719 Dětský skanzen Altamira hod. Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických Kostel sv. Andělů strážných hod. Altamira se stala významným centrem dětské experimentální archeologie v ČR, neboť zde bylo realizováno nespočet dětsky pojatých archeologickýchpokusů v oborech primitívní keramiky, tkalcovství,obilnářství, pekařství, stavebnictví, metalurgie, sklářství,chovatelství a v řadě dalších disciplín. Jedná se o jednolodní barokní stavbu z let Hlavní oltář byl zřízen r. 1739, zobrazuje Anděla strážce ujímajícího se mladého poutníka. Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 1 Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 41 Zámek - kaple sv. Vojtěcha Muzeum hrnčířství a Zámek byl budován v průběhu 16. století na místě středověkého hradu zničeného požárem v roce Nejvýznamnějšími majiteli černokosteleckého zámku a panství byli Jaroslav Smiřický ze Smiřic a Marie Terezie Savojská. Jeho součástí je kaple. V součastnosti na zámku sídlí ČZU - Školní lesní podnik. Budova renesančního panského domu, kterou v roce a daroval obci Albrecht Smiřický. Před rokem hod. sídlila v domě radnice. Mnoho historických dokumentů bylo zničeno čtyřmi požáry, které zachvátily budovu. Při a poslední rekonstrukci bylo obnoveno původní loubí. Kostelec nad Černými lesy, Českobrodská Černokostelecký pivovar, mlat hod. Bývalý pivovar, barokně klasicistní objekt z roku 1742 s polygonálním osmistěnným mlatem. Kostelec nad Černými lesy, Pražská Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 39 Kostel sv. Jana Křtitele a zvonice Galerie Kruh hod. Kouřim, Ruská ul. Muzeum lidových staveb Kouřim Kouřim Zvonice Bývalý hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele vystavěn roku Byl vypálen Švédy, opraven, znovu vyhořel. Do nynější podoby opraven roku Zvonice - prostá hranolová věž stojící opodál a pocházející z téže doby jako kostel, přestála jeho požár v roce 1758 bez pohromy. Galerie kruh - vystavují se zde např. obrazy, grafiky, keramika, starší knihy, šaty-originální modely, porcelán. Muzeum bylo založeno v roce 1972 jako záchraný skanzen památek lidového stavitelství. V současnosti areál obsahuje 9 větších staveb obytného či hospodářského charakteru s dobovou expozicí a drobné památky sakrální architektury a zemědělské stroje. Během roku skanzen ožívá národopisnými pořady. Renesanční zvonice z roku 1525 je dominantou náměstí. Její dnešní podoba je z konce 19. století. Raritou jsou dva zvony zavěšené srdcem vzhůru, které najdete jen v Kouřimi a v Rovensku. Na zvony se zvoní šlapáním ve významné církevní, či městské svátky. Návštěva je spojená s prohlídkou kostela.

7 Kouřim, ul. Okružní, Růžová, Ptačí ryneček Soubor městské fortifikace - NKP Rozsáhlý fortifikační komplex budovaný od založení města v pol. 13. století do r. 1500, náleží k nejlépe dochovaným památkám svého druhu ve střední Evropě. Od r je národní kulturní památkou. Dodnes zůstala dochovaná jediná vstupní brána do města. Po obvodu vede naučná stezka. Kouřim Kaple Panny Marie Pomocné Barokní pětiboká kaple postavená dle návrhu J.B. Santiniho v roce 1727, která označuje místo, kde bylo v roce 1421 husity upáleno pět mnichů ze zdejšího cisterciáckého probošství sv. Martina. Kouřim, Okružní ul. Kostel Nejsvětější Trojice Kouřim Kostel sv. Štěpána Původní gotická radnice, barokně upravená, je jedna z dominant náměstí a byla až do roku 1850 sídlem městské samosprávy. Muzeum zde vzniklo v roce 1906 a dnes představuje expozice o vývoji města - od doby slovanské až do roku 1850, většina expozic je nově zrekonstruována Kouřim, Mírové nám. 1 Muzeum Kouřimska a hod. a doplňuje je výstavní síň. Kouřim Areál hradiště Stará Kouřim hod. Kouřim, Mírové náměstí Bývalé děkanství v Kouřimi a Nevelká jednolodní svatyně, postavená v roce 1591 na okraji Pražského předměstí je pozoruhodnou památkou renesanční sakrální architektury s raně barokním mobiliářem. Kostel obklopuje hřbitov, založený na konci 16. století. Raně gotický kostel, založený v polovině 13. stol. je dominantou náměstí. Jeho součástí je unikátní podzemní kaple - hvězdicová osmiboká klenba a pozdně gotické nástěnné malby. Interiér je vybaven pseudogotickým mobiliářem. Plášť kostela je zdoben souborem renesančních náhrobků. Významné slovanské hradiště, které zde vzniklo v místech pravěkého osídlení. V 9. stol. zde sídlil mocný kmem Zličanů, jehož zánik je spojován se sjednocením Českého státu Přemyslovci. Dnes je možné po žlutě značeném turistickém okruhu poznat místa kudy kráčela významná historie. /Lechův kámen/ Původně středověký měšťanský dům, který byl v 17. století přestavěn pro potřeby kouřimského děkanátu. Současná podoba stavby pochází z první poloviny 19. století. Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590 Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou a a a Městské muzeum se sbírkami k minulosti města a okolí. Stálé expozice: archeologie, historie, pamětní síň Jaroslava Seiferta, síň Georga Karse, lapidárium. Výstavní sál na krátkodobé výstavy.

8 Kutná Hora, Barborská Chrám sv. Barbory hod. Kutná Hora, Barborská 28 Hrádek hod. Gotická katedrála založena roku Stavitelé chrámu byli Jan Parléř, Matyáš Rejsek,, Benedikt Rejt. Pozoruhodné a zcela ojedinělé ve středověkém umění jsou zde pozdně gotické fresky s báňskou tématikou. Velmi cenné jsou gotické chórové lavice zdobené řezbami z 15. století. Gotický patrový palác s věží a dvěma arkýři. Uvnitř se nachází místnosti zaklenuté křížovými žebrovými klenbami, srub s malovaným povalovým stropem a sál s renesančním malovaným stropem. Objekt je zmiňován na počátku 14. století. Nyní je zde sídlo a expozice Českého muzea stříbra. Kutná Hora, Václavské náměstí 183 Kamenný dům hod. Kamenný dům je jeden z nejcenějších měšťanských domů z 15. století v Čechách s bohatě zdobenými průčelím od kamenického mistra Brikcího z Vratislavi zhotovené v roce V současné době se zde nachází expozice "Horní královské město - měšťanská kultura a život v století. Kutná Hora, Tylova 507 Tylův památník Tylův rodný dům nesl původní název "Dům u zlatéh hřebene". Z původní podoby se zachovaly gotické základy, jeho dnešní barokně-klasicistní podoba vznikla po požáru v roce Na průčelí domu je nainstalován od roku 1862 medailónový reliéf poprsí Josefa Kajetána Tyla, který se zde narodil Kutná Hora, Barborská ul. Kaple Božího těla Kutná Hora, Husova ul. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kutná Hora Kostel sv. Jakuba hod. Kaple Božího těla - zpřístupněn je suterén této nedokončené gotické stavby z přelomu 14. a 15. století, která měla sloužit jako kostnice, je jedním z mála celistvě dochovaných prostor vrcholné gotiky. Z terasy nad kaplí zpřístupněná působivá panoramatická vyhlídka na město. Kostel sv. Jana Nepomuckého z let byl postaven s pomocí K. I. Dientzenhofera, je atypický svou polohou v řadě okolních budov. Barokní stavba s bohatou plastickou a malířskou výzdobou. Pozoruhodná je nástropní malba ztvárňující legendu o sv. Janu Nepomuckém. Kostel byl založen po roce 1330 a dokončen koncem 14. století. Gotická obdélná trojlodní hala s polygonálním kněžištěm a věží v severozápadním nároží. Zbytky gotických nástěných maleb. Úpravy gotické (věž) a barokní, oprava roku Citlivá obnova proběhla v letech

9 Kutná Hora, Na Náměti Kostel Matky Boží Na Náměti Významná sakrální stavba s převažujícími vrcholně a pozdně gotickými prvky. Hmota kostela s dominantí západní věží se výrazně uplatňuje v panaroma města. Plášť věže dokládá výtvarně významnou a mimořádně dochovanou gotickou kamennou výzdobu z období kolem r ve stavební huti Matyáše Rejska. Kutná Hora, Palackého náměstí 377 Sankturinovský dům Kutná Hora - Sedlec, Vítězná 1 Refektář Sedleckého kláštera hod hod. Původně gotický dům, dnes barokně přestavěný, byl vystavěn již na konci 13. století jako opevněná věžová stavba výrobního charakteru. Stavba patří k nejstarším ve městě. V hutních zařízeních se zde zpracovávala stříbrná ruda včetně čištění stříbra od příměsí. Refektář kláštera pochází z posledního období rozkvětu kláštera. Nejcenější částí interiéru je monumentální fresková malba cisterciáckých světců a patronů od Judy Tadeáše Suppera. V 70. a 80. letech minulého století byla celá fresková výzdoba nákladně restaurována. Křečhoř Kostel sv. Václava Křečhoř hod. Kostel stojí na místě původního kostela sv. Václava z r Gotická podoba zanikla při radikální přestavbě v 19. stol.zachovalo se pouze několik středověkých detailů svědčících o tom, že stavba měla nebývale vysokou úroveň a vymykala se z rámce soudobé sakrální architektury venkovského prostředí. Křivoklát, Křivoklát 47 Státní hrad Křivoklát Jeden z nejstarších hradů českých knížat a králů. Pozdně gotická hradní kaple. Exponáty gotického malířství a sochařství. Rozsáhlá Fürstenberská knihovna a obrazárna. Věž Huderka s černou kuchyní. Libodřice, Libodřice 111 Kubistická Bauerova vila, Libodřice hod. Muzeum a galerie kubistického designu v Bauerově vile v Libodřicíh u Kolína * vynikající ukázka kubistické architektury * architekt Josef Gočár * postavena ( ) * nabízí návštěvníkům dobovou atmosféru počátku století * kubistický mobiliář a exponáty výtvarného a užitného umění* Lidice, Tokajická 152 Památník Lidice hod hod. Obec leží 20 km západně od Prahy, 8 km od Kladna. Historie Lidic sahá až k roku Obec Lidice se stala za 2. světové války symbolem fašistické zvůle. Byla vypálena a srovnána se zemí, muži zastřeleni, ženy a děti odvezeny do koncentračního tábora. Podrobně viz

10 Lošany Kostel sv. Jiří Lošany hod. Kostel byl postaven v pseudogotickém slohu podle plánů L.Láblera v r.1896 na místě pravděpodobně románského kostela ze 14.stol. Jednolodní stavba s lodí obdélníkového půdorysu s pětibokým presbytářem. Z původního zbořeného kostela se dochoval zvon z r Zvon je dnes umístěn ve věži kostela. Lužná u Rakovníka, 9.května 255 Železniční muzeum Českých drah hod. Muzeum bylo založeno v roce 1997 občanským sdružením Společnost Buštěhradské dráhy a od července 1999 ho provozují České dráhy. Jeho prostory a zařízení jsou nadále používány k provozu a opravám historických vozidel nejen místních, ale i cizích. Většinu exponátů tvoří převážně parní lokomotivy. Lysá nad Labem Zámecký park hod. Lysá nad Labem Kostel Narození sv. Jana Křtitele hod. Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Zámek 5 Augustiniánský klášter Zámecký park byl založen hrabětem F.A.Šporkem po roce Další rozšíření se park dočkal za vlastníka hraběte F.K.R. Sweerts-Šporka kolem r Park je vzorovou ukázkou formální zahrady (Libosad) s bohatou sochařskou výzdobou z dílny žáků M. B. Brauna a přírodně krajinářskou části (Bludnicí). Barokní stavba z let dle projektu F.M.Kaňky, kterou dokončil A.Lurago. V letech byl interiér kostela kompletně rekonstruován. Pozoruhodná je ohradní zeď kostela s řadou barokních plastik z díly M. B. Brauna. Barokní dům na náměstí byl před požárem radnicí. Po r byl určen jako špitál pro staré ženy z Lysé. Patronát byl přisouzen sv. Alžbětě. Nyní je objekt využíván pro potřeby Polabského muzea Poděbrady - osobnosti světově proslulého orientalisty prof. B. Hrozného a expozici dějin Chetitů. Klášter bosých augustiniánů sv. Jana Nepomuckého založil r F. A. Špork. Komplex prodělal složitý stavební vývoj. V letech prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní je sídlem Státního oblastního archivu Praha. V objektu jsou příležitostně pořádány výstavy. Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného Areál Evangelického sboru hod. Areál Evengelického sboru. Nachází se v něm toleranční kostel z r s původními nástěnnými nápisy, torzo tolerančního hřbitova z r. 1784, barokní fara - rodný dům B. Hrozného, budova církevní školy z r. 1907, hospodářské stavení a památný strom.

11 Lány, Zámecká 197 Muzeum T. G. Masaryka v Lánech - původní zemědělská sýpka hod. Muzeum je věnováno památce prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Stálá expozice Masaryk ve výtvarném umění je ze soukromé sbírky Josefa Babůrka. Dlouhodobá výstava: Masaryk ve výtvarném umění. Krátkodobé výstavy ve výstavním sále. Bezbariérový přístup a možnost občerstvení. Mnichovo Hradiště, V Lipách 148 Státní zámek Mnichovo Hradiště Původně renesanční zámek, rodem Valdštejnů přestavěný na rozlehlý barokní areál. Interiéry bohatě vybavené původním mobiliářem. Sbírky delfské fajánse, čínského, japonského a míšeňského porcelánu. Klasicistní zámecké divadlo. Zámecká zahrada se sala terrenou, francouzský park s Orlí bránou. Mníšek pod Brdy, Náměstí F. X. Svobody 1 Mníšek pod Brdy, areál nad městem Státní zámek v Mníšku pod Brdy Barokní areál Skalka a a Původně tvrz, upravená v renesančním duchu. Po třicetileté válce přestavěn na výstavní zámecké sídlo. Čtyřkřídlá stavba kolem čtvercového nádvoří. Pro veřejnost zpřístupněn v roce Areál byl vybudován ve druhé polovině 17. století - z dochovaných staveb zahrnuje klášter, kostel sv. Maří Magdalény, křížovou cestu, poustevnu ( tyto objekty procházejí po devastaci v období totality rekonstrukcí ) a několik dalších dosud neopravených objektů. V letním období výstavy a koncerty. Mělník, Na Vyhlídce Věž chrámu sv. Petra a Pavla hod. Mělník, Vodárenská ul. Vodárenská věž hod. Už více než půl tisíciletí vévodí širému kraji na soutoku Labe a Vltavy a v blízkosti památné hory Říp gotická věž chrámu sv. Petra a Pavla vystavěná v 80. letech 15. století Johannem Spiessem z Frankfurtu. Věž vrcholí v kříži ve výšce 60 m, ochoz je ve výšce 37 m; 180 schodů. Věž tyčící se nad podolskou úžlabinou historicky plnila dvě funkce. Byla předsunutou hláskou středověkého opevnění města a tvořila nedílnou součást městského vodovodu. Z věže se otevírá výhled do kraje s vinicemi, kterému dominuje kaple sv. Jana Nepomuckého. Mělník, Dobrovského 1777 Přírodně krajinářský park u zámku Neuberku hod. Zámeček nechal vystavět v barokním slohu na počátku 18. století Jan Fridrich Neumann rytíř z Neubergu, přilehlý anglický park byl založen až v 60. letech 19. století. V roce 1921 získala objekt s přilehlými pozemky vinařskoovocnická škola (dnes VOŠZa a SZaŠ Mělník, Školní statek Mělník).

12 Mělník, Chloumecká 1717 Kartuziánský lis hod. Roku 1628 koupil valdický kartuziánský klášter v blízkosti města Mělníka dvě vinice, které doplnila stavba lisu s kaplí sv. Václava. Ve skále byl vytesán sklep, kde dodnes zrají vína z produkce vinařského střediska ČZU v Praze, v jejímž vlastnictví je lis od roku Mělník, Trojická Poutní kostel Nejsvětější Trojice hod. Mělník, Čertovská Kostel sv. Vavřince hod. Mšeno, Masarykova ul. Kostel sv. Martina hod. Mšeno, Cinibulkova ul. Městské lázně hod. Mšeno, Cinibulkova ul. Kaplička sv. Antonína hod. Kostel gotického založení je doložen jako poutní již od 16. století. Úpravy na počátku 17. století dosvědčují malby na klenbě presbytáře, pozdějšího data jsou ambity. Od roku 1979 (přes protesty) slouží jako smuteční obřadní síň. V roce 2005 byla obnovena pouť po půl století zákazu. Kostel sv. Vavřince byl součástí augustiniánského kláštera založeného na Pšovce r (zrušen 1789). Kostel byl opakovaně vypleněn - roku 1421 či Následovala barokní obnova, která určuje jeho podobu. Po povodni roku 2002 prošel kostel rekonstrukcí, jež odkryla prvky z počátků jeho existence. Kostel byl zbudován v letech v pseudorománském slohu. Je trojlodní, chrámový presbytář je obdélníkový, zakončený polokruhem. Zařízení, včetně varhan, je historizující, na hlavním oltáři je umístěn obraz od J. Hellicha. V průčelí je dominantou hranolová věž. Perla české meziválečné architektury, jejíž historická hodnota a neporušený stav byly důvodem k prohlášení za nemovitou kulturní památku. Výstavba koupaliště v letech proběhla podle předlohy neznámého projektanta, patrně zvučného jména, který navrhl nádherný areál ve stylu Art Déco. Kaplička v blízkosti Městských lázní, zasvěcená sv. Antonínovi. Nová Ves I Kostel sv. Václava Nová Ves I hod. Původní kostel pocházel ze 14.století a jeho stavebníkem byl pravděpodobně cisterciácký klášter v Sedlci, který Novou Ves získal v r V roce 1835 stržena celá loď a r kostel přebudován do neorománské podoby. Dochován gotický presbytář kostela z l. pol. 14. století. Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 47 Muzeum zlata Nový Knín - Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a historie města Nový Knín hod. Historická budova tzv. Mincovny z 15. století, někdejší sídlo perkmistrovského úřadu v královském horním městě Nový Knín na březích zlatonosné říčky Kocáby. Dnes muzeum dokumentující montánní činnost v regionu od nejstarších dob až do 20. století v kontextu s dějinami Nového Knína.

13 Odolena Voda, ul. U Kostela Kostel sv. Klimenta hod. Odolena Voda, nám. Vítězslava Hálka 3 Památník Vítězslava Hálka hod. Panenské Břežany, 11 Kaple sv. Anny hod. Kostel svatého Klimenta je významnou barokní památkou postavenou ve třicátých letech 18. století. Jezuitská kolej svatého Klimenta na Starém Městě pražském pověřila jeho stavbou Kiliána Ignáce Dientzenhofera. O výzdobu se postarali jezuitští umělci, malíř Jan Kuben a sochař Jan Hanika. Památník je umístěn v rodném domku Vítězslava Hálka, kde se v současnosti nachází stálá expozice seznamující s jeho životem a dílem. Kapli sv. Anny postavil pro abatyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě v letech pražský zednický mistr Filip Spanbrucker podle plánů Jana Blažeje Santiniho Aichela. Petrovice u Rakovníka, Krakovec 4 Státní hrad Krakovec a hod a hod. Jeden z vrcholů vývoje hradní architektury 14. století. Zřícenina obrovského paláce se třemi obytnými křídly. Netradičně řešená hradní kaple s arkýřovým presbytářem. Plaňany, Komenského ul. Plaňany, Pražská ul. Kostel Zvěstování Panny Marie Synagoga hod hod hod Románský kostel z konce 12.století, zachovalá románská architektura, součást sakrálního areálu 3 kostelů, zvonice a hřbitova Poděbrady, Alej Esperanto Havířský kostelík Nanebevzetí Panny Marie hod hod. Původně bývalo v těchto místech popraviště, kde se v roce 1496 konala poprava 10 vůdce povstání kutnohorských havířů. Na památku nevinných oběti tu stála až do 17. století dřevěná kaplička. Současnou podobu dostal kostelík u příležitosti 400. výročí popravy v roce Poděbrady, Labská 71 Hydroelektrárna Poděbrady hod a hod. Vodní elektrárna s jezem a plavební komorou se budovala v letech Projekt na elektrárnu vytvořil poděbradský rodák, profesor ČVUT Antonín Engel. Elektrárna se 4 Francisovými turbínami je v provozu nepřetržitě od roku Poděbrady, Palackého Kostel Povýšení sv. Kříže Nejstarší část - presbytář pochází z poloviny 14. století. V prvé kostelní lodi se nachází deska s opisem textu z náhrobku Kunhuty ze Šternberka. Dále je zajímavá a barokní kazatelna z roku 1732, pozdně barokní hlavní hod. oltář, renesanční křtitelnice a dva obrazy z 18. století.

14 Poděbrady, Jiřího nám. 1 Polabské muzeum - Památník krále Jiřího hod. Stálá expozice, věnovaná osobnosti českého krále Jiřího z Poděbrad, je umístěna v bývalé hradní kapli se středověkými freskami. Obsahuje řadu dokumentů k Jiřího době a zejména k jeho zahraniční politice. V sousední tzv. rodné síni krále Jiřího je stálá výstava o sochaři Bohuslavu Schnirchovi. Poděbrady, Jiřího nám. 1 Zámek Poděbrady hod. Zámecký areál prošel složitým stavebním vývojem. Z poloviny 13. stol. pocházejí části kamenného hradu (válcová věž a část jižního křídla). V polovině 16. stol. došlo k renesanční přestavbě hradu, poslední větší úpravy byly provedeny v polovině 18. stol. Dnes sídlo Ústavu jazykové a odborné přípravy. Poděbrady, Jiřího nám. Občanská záložna Z původního vojenského areálu byla na nových základech vystavěna v roce 1898 podle projektu pražského architekta Karla Kepky stavba v novorenesančním stylu. Plastickou výzdobu provedl sochař Milan Havlíček. Průčelí vyzdobil freskami malíř Luděk Marold. Prostřední Lhota, 1 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota - Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví hod. Historická budova barokního špýcharu z roku 1770, součást hospodářského dvora - bývalého majetku Řádu křížovníků s červenou hvězdou, s expozicemi Ze života venkovského obyvatelstva středního Povltaví, Keltské oppidum Hrazany, Zlato u Čeliny, Fotodokumentace staré Vltavy a další. Sezonní výstavy. Přerov nad Labem Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem hod hod. Muzeum v přírodě, Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, představuje prostřednictví 32 objektů lidové architektury život lidu na vesnici ve středním Polabí od poloviny 18. do poloviny 20. stol. V areálu muzea se mj. nachází památkově chráněný objekt - tzv. Staročeská chalupa. Přerov nad Labem, v polích na jih od Přerova nad Labem Kaplička sv. Vojtěcha nad studánkou v Přerově nad Labem GPS: 50 09' 15" N, 14 48' 41" E Podle přerovské pověsti u pramene pod dnešní kapličkou pravidelně odpočíval pražský biskup sv. Vojtěch při jeho cestách z Libice nad Cidlinou do Prahy. Kaplička pochází z poloviny 19. století, v roce 2008 byla rekonstruována z příspěvku Nadace Občanského fóra. Příbram, nám. Hynka Kličky 293 Hornické muzeum Příbram - Hornický skanzen Březové Hory hod. Hornické muzeum Příbram založené v roce 1886 je největším hornickým muzeem v České republice. Nabízí ke zhlédnutí více než 40 stálých expozic situovaných v historických objektech Ševčinského, Anenského, Vojtěšského dolu a dolu Drkolnov na Březových Horách.

15 Příbram, Svatá Hora 591 Svatá Hora mariánské poutní místo Mariánské potní místo vytváří nezaměnitelnou siluetu nad městem Příbramí a ve svém stříbrném oltáři střeží sošku Panny Marie Svatohorské. Raně barokní areál nabízí vzácná a zajímavá umělecká díla mnoha malířů, sochařů a štukatérů. Duchovní správa je svěřena řádu redemptoristů, kteří zde žijí. Rakovník, Vysoká 148 Vysoká brána hod. Vysoká brána je součástí středověkého městského opevnění. Je nejvyšší branou v Rakovníku. Dosahuje celkové výšky 46 metrů. Z ochozu výhled na široké okolí. Je zde umístěna expozice fotografií starého Rakovníka, gotické obrazy a novodobá historie rakovnických ostrostřelců. Rakovník, Náměstí Obětovaných 1 Barokní dům plaských cisterciáků hod. Barokní dům plaských cisterciáků je budova Muzea T. G. M. Rakovník. Expozice: pravěk, středověk, 18. a 19. st., cechy, geologie a hornictví na Rakovnicku, voda v krajině, ryby a příroda Rakovnicka. Výstavy probíhají v Petrovcově síni nebo v mansardě. Na Pražské bráně expozice rakovn. ostrostřelců. Rakovník, V Brance 233 Galerie Samson-Cafeé hod. Roztoky, Zámek 1 Zámek Roztoky u Prahy hod. Stará Huť, 120 a 125 Památník Karla Čapka hod. Kavárna určená pro pořádání výstav, vernisáží, autorských večerů, koncertů, autogramiád a prezentačních akcí Muzea T. G. M. Rakovník se nachází v domě ze 16. a 17. století. Tzv. "Samsonův dům" je zdoben renesančními sgrafity. Areál barokně upraveného zámku, jehož historie sahá do 13. století, je od r sídlem dnešního Středočeského muzea. V současné době nabízí zhlédnutí výstav a kulturních pořadů, k dispozici je malá kavárna. V blízkosti areálu se nachází ateliér Zdenky Braunerové ( ) se stálou expozicí. V domě, kde žil Karel Čapek v posledních letech svého života, je trvalá expozice věnovaná tomuto spisovateli, jeho ženě Olze Scheinpflugové a novináři Ferdinandu Peroutkovi. Sázava, Sázava 72 Tismice, Tismice Klášter Sázava Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích a a hod. Původně první klášter se slovanskou liturgií na území Čech, založený Barokní refektář a kapitulní síň, expozice Staroslověnská Sázava. Zahrada se zbytky kostela sv. Kříže z 11. století. Monumentální gotické trojlodí nedostavěného kostela sv. Prokopa. Areál kostela Nanebevzetí P. Marie z konce 12. století je dominantou obce Tismice. Areál je tvořen kostelem (románskou basilikou)nanebevzetí P. Marie, márnicí, ohradní zdí kostela, ohradní zdí hřbitova s bránou a schodištěm se sochou sv. Jana Nepomuckého.

16 Raně středověké slovanské Tismice hradiště v Tismicích Na vysoké plošině jižně nad obcí, zvané Na Hradišťatech, kryté dnes listnatými stromy a poli, stávalo v století slovanské hradiště - jedno ze západních strážišť území Zličanů. Zaniklo později v bojovém střetnutí s kmenem Čechů. Veltrusy, Ostrov 59 Vlašim, Zámek 1 Státní zámek Veltrusy Muzeum Podblanicka Vrbčany Kostel sv. Václava Vrbčany hod. Skvost české barokní architektury. Čestný dvůr lemovaný řadou barokních alegorických soch. Malebné pavilony v rozsáhlém krajinářském zámeckém parku. Unikátní funkční skleníky. Prohlídkový okruh pro cyklisty. Zámek ve Vlašimi, původně středověký hrad připomínaný v písemných pramenech z roku 1318, se v roce 1988 stal hlavním sídlem muzea. V zámku mohou návštěvníci zhlédnout expozice Zámecké parky, Historie zámku a Vlašim, Příroda Podblanicka, S přesnou muškou. Zajímavé jsou vyhlídková věž a sklepení. Původně románský kostel byl vybudován vyšehradskou kapitulou kolem r.1200, ve třetí čtvrtině 14.stol.následovala vrcholně gotická přestavba. Současný vzhled kostela je výsledkem barokních přestaveb z let 1699 a Zvonice kostela je barokní, přistavěna v r Vysoký Chlumec, Zbečno Skanzen Vysoký Chlumec - Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Hamousův statek ve Zbečně hod a a Skanzen záchranného typu dokládající vývoj lidového domu od poloviny 18. století do 20. let 20. století na území Středočeské pahorkatiny, v povodí Vltavy a severní části jižních Čech. V areálu soustředěny obytné, hospodářské a technické stavby ohrožené na původním místě zánikem. Hamousův statek, je dokladem vzácně dochované lidové architektury s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a dalšími hospodářskými stavbami. Expozice představuje selskou domácnost, hospodaření, řemesla a lidové zvyky. Zdice, Točník 1 Zdice, Točník 54 Státní hrad Točník Státní hrad Žebrák a hod a hod a a Zřícenina gotického královského hradu. Zbytky opevnění, torzo starého paláce a kaple. Věž sloužící jako rozhledna, hladomorna.

17 Český Šternberk, 1 Hrad Český Šternberk hod. Český Šternberk, 1 Kaple sv. Jiří na hradě Český Šternberk hod. Hrad Č. Šternberk založil r.1241 Zdeslav ze Sternberga na ostrohu nad řekou Sázavou. Stavební vývoj sahá od pozdně gotického zdokonalení obranného systému až po honosné raně barokní úpravy pro účely pohodlného obývání. Interiéry bohatě zařízené, vyjímečná sbírka grafických listů z třicetileté války. Kaple sv. Jiří byla vybudována r v jižní obranné válcové věži. Čáslav, Husova 291 Městské muzeum a hod a hod. Jedno z nejstarších venkovských muzeí v Čechách z roku Nejstarší dochovaná přírodovědná expozice s 980 vystavenými exponáty, archeologická expozice, vzácná sbírka harrachovského skla, národopisná expozice Čáslav, Žižkovo náměstí Vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla a hod a hod. Věž kostela vysoká 88,5 m, zpřístupněna vyhlídka. Žleby, Žleby 1 Státní zámek Žleby a hod a hod. Pohádkově romantický zámek ve stylu anglické gotické architektury. Unikátní sbírka zbraní a zbroje. Kuchyň s původním vybavením.velká věž s hostinskými pokoji a krásnou vyhlídkou. Zámecké divadlo.

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově 14.09.2008 14.00-17.00 Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn 21.09.2008 10.00-15.00 Kostel v Bohdalově byl založen

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

Tipy na v lety. Projekt spolufi nancuje Středočeský kraj

Tipy na v lety. Projekt spolufi nancuje Středočeský kraj Tipy na v lety Projekt spolufi nancuje Středočeský kraj Zážitky na venkově 11 7 9 14 18 19 8 22 17 26 10 21 27 25 16 15 27 23 6 5 13 12 27 27 24 20 Tip na výlet najdete na uvedeném čísle stránky: 5 6 7

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

travez cestovní agentura pro děti 21. s ezón a www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon: 272 952 528, mobil: 602 827 341 ZDARMA

travez cestovní agentura pro děti 21. s ezón a www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon: 272 952 528, mobil: 602 827 341 ZDARMA travez cestovní agentura pro děti ZDARMA Fotodokumentace výletu blíže na str. 4 V Ý L E T Y Na objednávku blíže na str. 27 21. s ezón a jaro 2015 www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon:

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více