Cvičení č. 1 : Seznámení s TS TOPCON GPT-2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení č. 1 : Seznámení s TS TOPCON GPT-2006"

Transkript

1 Cvičení č. 1 : Seznámení s TS TOPCON GPT-2006 Obsah 1. Typ a charakteristiky přístroje Popis částí a ovládacích prvků Ovládací klávesy Displej, princip ovládání Centrace a horizontace přístroje Měření úhlů Měření délek...12 Jiří Pospíšil, Martin Štroner, říjen 2003

2 1. Typ a charakteristiky přístroje Dalekohled Délka : 150mm Průměr objektivu : 45mm Zvětšení : 30 x Obraz : Vzpřímený Zorné pole : 1 30' Rozlišovací schopnost : 2.5" Minimální zaostření : 1.3m Osvětlení nit. kříže : ano Délkové měření Dosah měření Bezhranolový mód : 3 až 100 m (Bez přímého slunečního nasvícení cíle) Hranolový mód : Minihranol 1 500m 1 hranol 4 000m Přesnost měření délek Bezhranolový mód : 3 až 25m : ± (10mm) m.s.e. > 25m : ± (5mm +2ppm D) m.s.e. (D:Měřená délka) Hranolový mód : ± (3mm +2ppm D) m.s.e. (D : Měřená délka) Nejmenší měřená jednotka Jemný měřický mód : 1mm Hrubý měřický mód : 10mm Tracking měřický mód : 10mm Zobrazení měření : 12 číslic : max. zobrazení m Doba měření Jemný měřický mód : 1 mm 1.2sec. (první 3 sec.) Hrubý měřický mód : 0.5sec. (první 2.5 sec.) Tracking měřický mód: 0.3sec. (první 2.5 sec.) (Doba prvního měření se může lišit podle měřických podmínek a nastavení volby Vypnutí dálkoměru) Rozsah atmosferické korekce : ppm až ppm krok 0.1 ppm Rozsah konstanty hranolu : mm až mm krok 0.1 mm Elektronické měření úhlů Metoda : Absolutní čtení Minimální čtení : 1"/5" (0.2mgon/1mgon) čtení Přesnost (st.odch. dle DIN ) : 6" (1.8 mgon) Doba měření : méně než 0.3 sec. Průměr kruhu : 71mm 2

3 Korekce náklonu (Automatický index) Senzor náklon : Automatický vertikální a horizontalní kompenzátor Metoda : Kapalinový typ Rozsah kompenzace : ± 3' Korekční jednotka : 1" (0.1mgon) Další vlastnosti Výška přístroje : 176mm Citlivost libel Krabicová libela : 10'/2mm Alhidádová : 40"/2 mm Dalekohled optické centrace Zvětšení : 3 x Zaostření : 0.5m až nekonečno Obraz : Vzpřímený Zorné pole : 5 (114mm φ /1.3m) Rozměry : 343(H) x 184(W) x 150(L) mm Hmotnost Přístroj s / bez baterie : 5 kg / 4.7kg Transportní pouzdro : 3.2kg Odolnost Vodotěsnost : IP 66 (s baterií BT-52QA) Rozsah teploty okolí : -20 C až +50 C 3

4 2. Popis částí a ovládacích prvků Upínací šroub držadla Držadlo Vytyčovací světla (Pouze u typu s vytyč. světly) Čočka objektivu Výšková značka Displej Optická centrace Krabicová libela Rektifikační šroub krabicové libely Stavěcí šroub Uzamykací páčka podložky Základní deska 4

5 Kolimátor Zaostřovací kruh.dalek. Uzamyk.páčka baterie Svorka dalekohledu Okulár dalekohledu Baterie BT-52QA Výšková značka přístroje Vert.hrubá ustanovka Vert.jemná ustanovka Alhidád.libela Horizontální jemná ustanovka Displej Horizontální hrubá ustanovka Konektor externího napájení Sériový konektor RS-232C 5

6 3. Ovládací klávesy Klávesa Název klávesy Funkce Klávesa souřad.meření Mód souřadnicového měření Klávesa délkového měření Mód měření délek. ANG Klávesa úhlového měření Mód měření úhlů MENU Klávesa Menu Přepíná mezi módem Menu a normálním módem. Nastavení aplikačního měření a adjustace v módu menu. ESC Escape klávesa Návrat do měřického módu nebo předchozí úrovně módu v nastaveném módu. Nastavení modu SBER DAT a VYTYCOVANI přímo z módu normálního měření. POWER Vypínač ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ napájení F1~F4 Funkční klávesa Odpovídá zobrazené funkci 6

7 4. Displej, princip ovládání Displej je použit maticový LCD se 4 řádky o 20 znacích. Tři horní řádky zobrazují měřená data a dolní řádek zobrazuje programové klávesy, které se mění se změnou měřického módu. Kontrast a osvětlení okna displeje je nastavitelné (MENU F4 (druhá obrazovka) Osvětlení, MENU F4 F4 (třetí obrazovka) Nast. Kontrast). V: 100,1020 (i/n) HP : 120, HU DRZ VLHU P1 F1 F2 F3 F4 V pravé části displeje symbol označuje nabití baterie. Čím nižší počet dílků, tím více je baterie vybitá. Pokud zůstal pouze poslední dílek a bliká, je vhodné baterii vyměnit. Význam kontextových kláves F1 až F4 se mění podle zobrazených symbolů na posledním řádku displeje. Pokud je k dispozici více možností než čtyři, klávesa F4 je rezervována pro přepnutí na další stránku a objeví se nad ní symbol P1. Zároveň se nad symbolem baterie objeví údaj, že je právě zobrazena i-tá stránka z celkového počtu n (i/n). Opakovaným stiskem klávesy F4 je možné se cyklicky pohybovat mezi stránkami, po n-té přijde zase první. Význam značek na displeji : Displej Význam Displej Význam V Vertikální úhel Y Souřadnice Y HP Horizontální úhel pravý Z Souřadnice Z HL Horizontální úhel levý * EDM v činnosti HD Vodorovná délka m Jednotka metr VD Převýšení f Jednotka Feet / Feet a inch SD Šikmá délka N P Mód měření bez hranolu X Souřadnice X 7

8 Význam zkratek nad kontextovými klávesami : Mód měření úhlů Strana Soft kláv. Zobrazená zkratka Funkce 1 F1 0-HU Nastavení horizontálního úhlu na 0,0000 gon. F2 DRZ Drží horizontální úhel. F3 VLHU Nastavení horizontálního úhlu vložením přes klávesnici. F4 P1 Funkce soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu (P2). 2 F1 NAKL Nastavení korekce z náklonu osy. Je-li zapnuto, je zobrazena hodnota korekce náklonu. F2 REP Mód měření úhlů repeticí F3 V% Měření vertikálního úhlu v(%) F4 P2 Funkce soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu (P3). 3 F1 H-BZ Nastavení znění bzučáku při každých 100 g horizontálního úhlu. Mód měření délek F2 P/L Přepíná mezi levo a pravotočivým měřením úhlu. F3 0-VU Přepíná mezi vertikálním úhlem od zenitu nebo vodorovné. F4 P3 Funkce soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu(p1). 1 F1 MER Spustí měření. F2 MOD Nastavení módu měření Jemný/Hrubý/Tracking. F3 BH/H Přepínání mezi módy měření délek bez hranolu a s hranolem. F4 P1 Funkce soft kláves jsou zobrazeny na 2. strance menu (P2). 2 F1 ODSAZ Nastaví mód měření odsazení. 3 F2 VYT Nastaví vytyčovací mód. F3 S/A Nastavení audio módu. F4 P2 Funkce soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu (P1). F2 m/f/i Přepíná jednotky metr, feet nebo feet a inch. F2 P3 Funkce soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu(p1). 8

9 Mód měření souřadnic 1 F1 MER Spustí měření. F2 MOD Nastavení módu měření Jemný/Hrubý/Tracking. F3 BH/H Přepínání mezi módy měření délek bez hranolu a s hranolem. F4 P1 Funkce soft kláves jsou zobrazeny na 2. strance menu (P2). 2 F1 V.C. Vložení výšky hranolu. F2 V.PR. Vložení výšky přístroje. F3 STN Vložení souřadnic stanoviska. F4 P2 Funkce soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu (P2). 3 F1 ODSAZ Nastaví mód měření odsazení. F2 M/f/i Přepíná jednotky metr, feet nebo feet a inch. F3 S/A Nastavení audio módu. F4 P3 Funkce soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu (P1). 5. Centrace a horizontace přístroje Centrace a horizontace probíhá stejným postupem jako u minutových teodolitů, k dispozici jsou krabicová a alhidádová libela, optický centrovač. Přístroj NENÍ vybaven laserovou olovnicí, elektronickou libelou apod. 9

10 6. Měření úhlů Nejprve je třeba se přepnout do modu měření úhlů, tj. klávesa ANG. Přístroj měří úhly absolutním způsobem, při zapnutí tedy není třeba provádět indexaci kruhů protočením jako u některých starších přístrojů. Přístroj v reálném čase zobrazuje měřené hodnoty na displeji. Nastavení požadovaného čtení na horizontálním kruhu do určeného směru lze provést celkem třemi základními způsoby. Zadání nulové hodnoty při zacílení potřebným směrem (nastavení nuly) Postup činnosti Klávesa Displej Zacilte na první cíl A. Zacilte na A V : 100,1020 GON HP : 120,3040 GON 0-HU DRZ VLHU P1 Nastavte na cíl A horizontální úhel 0,000g. Stiskněte klávesu F1 0-HU a pak F3 ANO. [F1] [F3] NAST. 0 HOR. UHLU >OK? ANO NE V : 100,1020 GON HP : 0,0000 GON 0-HU DRZ VLHU P1 Zadání libovolné hodnoty při zacílení potřebným směrem (nejčastější případ) Postup činnosti Klávesa Displej Zacilte na cíl. Zacilte na cíl V : GON 0-HU DRZ VLHU P1 Stiskněte klávesu F3 VLHU [F3] NASTAVENI.HOR.UHLU HP = VSTUP ENTER [F1] [ENT] Pomocí kláves vložte požadovanou hodnotu úhlu, například :70,4030. vložte hodnotu [F4] V : GON HP : GON 0-HU DRZ VLHU P1 10

11 Nastavení podržením úhlu Postup činnosti Klávesa Displej Pomocí hrubé a jemné horizontální ustanovky nastavte požadovaný horizontální úhel Zobrazený úhel V : GON 0-HU DRZ VLHU P1 Stiskněte klávesu F2 DRZ Zacilte na cíl. Stiskem klávesy F3 ANO se uvolní nastavený úhel. *1) Zobrazení se vrátí do normálního módu měření úhlů. [F2] Zacilte [F3] DRZENI HOR. UHLU >NASTAVENO? ANO NE V : GON 0-HU DRZ VLHU P1 *1) Návrat do předchozího módu stiskem klávesy F4 NE. 11

12 7. Měření délek Vždy před měřením délek je třeba nastavit (zkontrolovat nastavení) hodnoty atmosférické korekce, typ dálkoměru a nastavení konstanty hranolu, případně výběr módu měření. Atmosférické korekce Jak vložit teplotu a tlak přímo Předem se změří teplota a tlak v okolí přístroje. Příklad : Teplota: +18 C, Tlak:1013 hpa. Postup činnosti Klávesa Displej Stiskněte klávesu [F4](P1) a nastavte druhou stranu voleb v módu měření délek nebo třetí stranu v módu měření souřadnic [F4] HD* m VD : m ODSAZ VYT S/A P2 Stiskněte klávesu [F3](S/A) v módu měření délek nebo měření souřadnic pro nastavení módu S/A Stiskněte klávesu [F3](T-T). Vložte hodnotu teploty a tlaku. Zobrazení se vrátí do módu S/A [F3] [F3] Vlož, tepl. Vlož.tlak. K.HR. : 0.0 PPM : 0.0 BHR. : 0.0 SIGNAL : [ ] HRANL PPM T-T NAST.TEPL. & TLAKU TEPL. 15 C TLAK. : 1013 hpa VSTUP ENTER NAST.TEPL. & TLAKU TEPL. 18 C TLAK. : 1013 hpa VSTUP ENTER Rozsah : Teplota -30 až + 60 Krok 1 C Tlak 480 až 800 mmhg krok 1mmHg nebo 315 až 1066 hpa ( krok 1 hpa) Jestliže vypočítaná hodnota atmosferické korekce přesáhne povolený rozsah 99 ppm činnost se automaticky vrátí na krok 3. Vložte nové hodnoty. 12

13 Jak vložit hodnotu atmosferické korekce přímo Změří se teplota a tlak v okolí přístroje a hodnotu atmosferické korekce PPM lze zjistit přímo z grafu nebo výpočtem. Postup činnosti Klávesa Displej Stiskněte klávesu [F4](P1) a nastavte druhou stranu voleb v módu měření délek nebo třetí stranu v módu měření souřadnic. Stiskněte klávesu [F3](S/A) v módu měření délek nebo měření souřadnic pro nastavení módu S/A. Stiskněte klávesu [F2](PPM). Je zobrazena aktuálně nastavená hodnota. [F4] [F3] [F2] [F1] HD* m VD : m ODSAZ VYT S/A P2 K.HR. : 0.0 PPM : 0.0 BHR. : 0.0 SIGNAL : [ ] HRANL PPM T-T NASTAVENI PPM PPM : 0.0 ppm VSTUP ENTER 4 Vložte hodnotu atmosferické korekce. *1) Displej se vrátí do S/A módu. Vložte data [F4] *1) Rozsah : -99 ppm až + 99 ppm, krok 1 ppm 13

14 Teplota ( C) 14

15 Tlak (hpa) Teplota C Pro výpočet korekcí jsou použity následující vzorce : Jednotky : metry P Ka = t 10 6 Ka : Hodnota atmosferické korekce P : Atmosferický tlak(mmhg) t : Teplota prostředí( C) Délka L(m) po atmosferické korekci se získá následovně: L=l(1+Ka) l : Měřená vzdálenost bez nastavené atmosferické korekce. Příklad : Teplota +20 C, Tlak 635mmHg, l =1000 m Ka = = (50ppm) L=1000( )= m Přepínání hranolového a bezhranolového modu dálkoměru Přístroj je schopen provádět měření délek pomocí neviditelného pulsního laserového svazku emitovaného pulsní laserovou diodou. Je možné zvolit mezi módy měření délky s hranolem a bez hranolu, kdy je přístroj schopen určovat délky na objekty bez hranolu. Pro přepínání mezi módy měření s hranolem a bez hranolu stiskněte soft klávesu [BH/H]. Indikátor bezhranolového měření [NP] bude zobrazen v pravé části displeje. Změna módu musí být provedena před započetím měření. 15

16 Příklad: Délkové měření Souřadnicové měření N HD* m P VD : m X : m N Y : m P Z : m Pro změnu módu stiskněte klávesu [BH/H]. Indikátor bezhranolového měření Nastavení konstanty hranolu / konstanty bezhranolového módu Konstanta hranolů TOPCON je 0. Při použití jiného hranolu než TOPCON je nutné nastavit konstantu hranolu dle typu použitého hranolu. Jestliže je konstanta hranolu jednou vložena, zůstane uložena i po vypnutí přístroje. Poznámka: Zkontrolujte, že hodnota konstanty hranolu pro bezhranolový mód měření je nastavena na hodnotu 0. Postup činnosti Klávesa Displej Stiskněte klávesu [F4](P1) a nastavte druhou stranu voleb v módu měření délek nebo třetí stranu v módu měření souřadnic. Stiskněte klávesu [F3](S/A). [F4] [F3] HD* m VD : m ODSAZ VYT S/A P2 K.HR. : 0.0 PPM : 0.0 BHR. : 0.0 SIGNAL : [ ] HRANL PPM T-T Stiskněte klávesu [F1](K.HR.). Zvolte korekční konstantu hranolového, nebo bezhranolového módu měření pomocí kláves [F1] [ ] nebo [ ] NAST. KONST.HRANOLU HRANOL > 0.0 mm B_HRAN : 0.0 mm VSTUP ENTER NAST. KONST.HRANOLU HRANOL : 0.0 mm B_HRAN > 0.0 mm VSTUP ENTER Vložte hodnotu korekční konstanty. *1) Zobrazení se vrátí do módu S/A. [F1] Vložte data [F4] K.HR. : 14.0 PPM : 0.0 BHR. : 0.0 SIGNAL : [ ] HRANL PPM T-T *1) Vstupní rozsah : -99.9mm až +99.9mm, 0.1mm krok 16

17 Měření délek Ujistěte se, že je nastaven mód měření úhlů. Postup činnosti Klávesa Displej Zacilte na střed hranolu. Zacilte na hranol V : GON 0-HU DRZ VLHU P1 Stiskněte klávesu [ ].. Začne dálkové měření *1) [ ] Bude zobrazena měřená délka. *2) *4) HP : GON HD*[ r ] < < m VD : m HD* m VD : m Opětovným stiskem klávesy [ ] se změní zobrazení na displeji na horizontální a vertikální úhel a šikmou délku. [ ] V : GON HP : GON SD : m *1) Jestliže je dálkoměr v činnosti, je na displeji zobrazena značka * *2) Indikátor délkové jednotky m" pro metry nebo ft pro feet se objeví a opět zmizí při zaznění signálu a obnově délkových dat. *3) Měření se může v přístroji automaticky opakovat, jestliže jsou výsledky ovlivňovány např. vlněním vzduchu apod. *4) Návrat z módu měření délek zpět do módu měření úhlů stiskem klávesy ANG Jemný mód/tracking mód/hrubý mód Toto nastavení nezůstane po vypnutí přístroje nastaveno. Jemný mód Tracking mód Hrubý mód : Toto je normální mód měření délek. Zobrazená jednotka : 1mm Doba měření : asi 1.2 sec. : Tento mód měří kratší dobu než jemný mód. je velmi užitečný při sledování pohybujících se objektů nebo při vytyčovacích pracích Zobrazená jednotka : 10mm Doba měření : 0.3 sec. : Tento mód měří kratší dobu než jemný mód. Zobrazená jednotka : 10mm Doba měření : 0.5 sec. 17

18 Postup činnosti Klávesa Displej HP : GON HD* m VD : m V módu měření délek stiskněte klávesu F2 MODE *1) Bude zobrazen počáteční znak (J/T/H) nastaveného módu. Stiskněte klávesu F1 JEMN, F2 TRACK nebo F3 HRUBE. *1) Pro opuštění nastavení stiskněte klávesu ESC [F2] [F1] [F3] HP : GON HD* m VD : m JEMN TRACK HRUBE J HP : GON HD* m VD : m 18

OBECNÉ POKYNY PRO MANIPULACI

OBECNÉ POKYNY PRO MANIPULACI NÁVOD NA POUŽITÍ ELEKTRONICKÁ PULSNÍ TOTÁLNÍ STANICE Řada GPT-3000LN GPT-3002LN GPT-3003LN GPT-3005LN GPT-3007LN ÚVOD Děkujeme za zakoupení pulsní totální stanice řady TOPCON GPT-3000LN. Aby jste dokázali

Více

Průmyslová střední škola Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Manuál pro obsluhu geodetických přístrojů 2014 Zpracoval: Ing. Jiří Štěpánek Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF)

Více

Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek

Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek a) Tlačítka s fixní funkcí b) Navigační tlačítka c) ENTER d) ESC e) Funkční klávesy F1 až F4 f) Alfanumerická klávesnice Libelu a olovnici lze spustit tlačítky

Více

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky 6. Měření úhlů 6.1 Základní pojmy 6.2 Teodolity 6.3 Totální stanice 6.4 Osové podmínky, konstrukční chyby a chyby při měření 6.5 Měření úhlů 6.6 Postup při měření vodorovného úhlu 6.7 Postup při měření

Více

MOTORIZOVANÁ TOTÁLNÍ STANICE Řada GPT-8200M

MOTORIZOVANÁ TOTÁLNÍ STANICE Řada GPT-8200M UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MOTORIZOVANÁ TOTÁLNÍ STANICE Řada GPT-8200M GPT-8203M Leden 2006 PŘEDMLUVA Děkujeme za zakoupení motorizované totální stanice řady TOPCON GTS-800A/800. Aby jste dokázali Váš nový přístroj

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE Teodolit a měření úhlů ještě doplnění k výškovému systému jadranský systém udává pro stejný bod hodnotu výšky o cca 0,40 m větší než systém Bpv Potřebujeme vědět

Více

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic.

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic. Totální stanice řady Trimble 5600 DR se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic. K dispozici jsou tři DR dálkoměry Možnost rozšíření na Autolock a Robotic Čtyřrychlostní

Více

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 Ing. Hana Staňková, Ph.D. Měření úhlů Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 POPIS TEODOLITU THEO 00 THEO 00 kolimátor dalekohled

Více

Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat

Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat F4 OK (šipkami vlevo/vpravo možno zakázkami listovat). Při podrobném měření je vhodné měřit ve zvoleném souřadnicovém systému ve Správci

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Minimum pro práci s totální stanicí Trimble DR 3606

Minimum pro práci s totální stanicí Trimble DR 3606 Minimum pro práci s totální stanicí Trimble DR 3606 Tento návod vznikl na základě praktických zkušeností s obsluhou a nastavením přístroje. Obsahuje pouze popis funkcí a nastavení přímo použitých při měření.

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE Teodolit a měření úhlů ještě doplnění k výškovému systému jadranský systém udává pro stejný bod hodnotu výšky o cca 0,40 m větší než systém Bpv Potřebujeme vědět

Více

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky. 4. Měření úhlů. 4.1 Základní pojmy 4.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 4.1.2 Vodorovný úhel, směr. 4.1.3 Svislý úhel, zenitový úhel. 4.2 Teodolity 4.2.1 Součásti. 4.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů.

Více

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 RUNNER 20/24 patří k nové generaci stavebních nivelačních přístrojů. Je vhodný pro všechny aplikace spojené s přenášením výšek, pro měření vzdáleností a pro

Více

Digitální teodolit. Řada DT-200/DT-200L

Digitální teodolit. Řada DT-200/DT-200L Návod na použití Digitální teodolit Řada DT-200/DT-200L Říjen 2004 - 1 - Děkujeme za zakoupení digitálního teodolitu firmy TOPCON. Aby jste dokázali Váš nový přístroj maximálně využit, přečtěte prosím

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE. řada GPT-7000 [REŽIM STANDARDNÍHO MĚŘENÍ] GPT-7001 GPT-7002 GPT-7003 GPT-7005

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE. řada GPT-7000 [REŽIM STANDARDNÍHO MĚŘENÍ] GPT-7001 GPT-7002 GPT-7003 GPT-7005 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE řada GPT-7000 [REŽIM STANDARDNÍHO MĚŘENÍ] GPT-7001 GPT-7002 GPT-7003 GPT-7005 Říjen 2004 1 ÚVOD Děkujeme za zakoupení pulsní totální stanice TOPCON řady GPT-7000.

Více

(pro oboustranný tisk na formát A5)

(pro oboustranný tisk na formát A5) (pro oboustranný tisk na formát A5) 2 TI Asahi Co., Ltd. 2014 GEOPEN, s.r.o. 2014 3 Upozornění Teodolity PENTAX jsou výrobky nejvyšší kvality a spolehlivosti. Doporučujeme Vám proto, abyste si tento návod

Více

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 ING. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. MĚŘENÍ ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ. měření úhlů v jedné poloze dalekohledu.

Více

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce Z54 Indikace polohy absolutní a přírůstkové odměřování nastavitelná reference a přídavná konstanta nastavitelná jednotka mm / palce nastavitelný opravný faktor a desetinná tečka ELGO-ELECTRIC, spol. s

Více

Automatický nivelační přístroj. Příručka uživatele

Automatický nivelační přístroj. Příručka uživatele Automatický nivelační přístroj Příručka uživatele Obsah 1. Technické údaje 2. Vnější vzhled 3. Použití 4. Zamíření a zaostření 5. Měření 5.1. Měření výšky 5.2. Měření vzdálenosti 5. 3. Měření úhlu 6. Kontrola

Více

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Přesné, snadné a rychlé měření Měření s laserovým dálkoměrem Leica DISTO TM Rychle a efektivně Stiskněte tlačítko a během okamžiku se provede měření bez nutné účasti další

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Testování přesnosti automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a S8 Testing of Trimble S6 and S8 total stations automatic

Více

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER NIVELÈNÍ MÌØÍTK Nivelaèní pøístroje teodolity I II Nivelaèní latì RICHTER Provedení: povlakováno PVC, barevné znaèení stupnice se mìní po 1 m èerná, èervená, ve složeném stavu 1 metr Poznámka: v objednávce

Více

Nivelační přístroje GeoFennel

Nivelační přístroje GeoFennel Internetový obchod Měřící přístroje stavební Nivelační přístroje GeoFennel FAL 24 optický nivelační přístroj Cena: 5 600 Kč bez DPH přesnost 2,5mm/km, zvětšení 24x Technická specifikace: průměr objektivu

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

KLASIKA JMÉNEM SOKKIA

KLASIKA JMÉNEM SOKKIA KLASIKA JMÉNEM SOKKIA Nová cesta k dûdictví prûlomové technologie Daleko od domova, v nejnároãnûj ích pracovních místech se potfiebujete spolehnout na odolnost a pfiesnost. Uprostfied pou tû, hluboko v

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE. řada GPT-7000 [PROGRAMOVÝ REŽIM ]

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE. řada GPT-7000 [PROGRAMOVÝ REŽIM ] NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE řada GPT-7000 [PROGRAMOVÝ REŽIM ] Srpen 2004 1 ÚVOD Děkujeme za zakoupení pulsní totální stanice TOPCON řady GPT-7000. Pro dosažení maximální výkonnosti přístroje

Více

Rotační laser Leica RUGBY200

Rotační laser Leica RUGBY200 Rotační laser Leica RUGBY200 Návod k použití Česká verze 1 Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o konstrukci a provozu přístroje. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně

Více

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití Pokyny k použití a zpracování, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 1668 Jazyky / Languages: cs BERNER_59151.pdf 2013-02-14 Předmluva Děkujeme Vám za koupi nivelačního přístroje BBN 24.Abyste mohli

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu.

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu. 1.1 Specifikace a parametry displeje 36V / 48V napětí; Jmenovitý proud: 10 ma Maximální provozní proud: 30 ma Minimální proud:

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

CENÍK - PŘÍSTOJE PRO STAVEBNICTVÍ. ceny jsou uvedeny bez DPH, ceník je platný do

CENÍK - PŘÍSTOJE PRO STAVEBNICTVÍ. ceny jsou uvedeny bez DPH, ceník je platný do www.nivelsystem.cz červen 2016 1 ROTAČNÍ LASERY - UNIVERSÁLNÍ NL300 červený paprsek, přesnost: ±1.0mm/10m, sklon: ±5% manuální (X/Y), rozsah: 500m, dálkové ovládání, laserový senzor, nabíjecí baterie,

Více

CENÍK - PŘÍSTOJE PRO STAVEBNICTVÍ ceny jsou uvedeny bez DPH, ceník je platný do

CENÍK - PŘÍSTOJE PRO STAVEBNICTVÍ ceny jsou uvedeny bez DPH, ceník je platný do www.nivelsystem.cz duben 2018 1 ROTAČNÍ LASERY - ROVINNÝ NL200 NL200G červený paprsek, přesnost: ±1.0mm/10m, rozsah: 300m, laserový senzor RD100, nabíjecí baterie, IP64 verze s digitálním senzorem - RD600

Více

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 NÁVOD K OBSLUZE Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 Obj. č.: 120 601 Tento výrobek slouží jako indikátor teploty, relativní vlhkosti nebo bodu tání. Vyrábí se ve dvou verzích. Typ Testo 608 H1 je základní

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine

Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine Vážení zákazníci! V lednu 2010 uvedl výrobce na trh nový firmware verze 2.0 pro totální stanice modelové řady FlexLine, který přináší několik zásadních novinek

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM www.stanleylasers.com PROFESIONÁLNÍ PRÁCE ZAČÍNÁ S NÁŘADÍM STANLEY Přesné měření je klíčem k úspěšnému řešení každého projektu. Laserová měřidla se značkou STANLEY Vám díky svému

Více

Návod k obsluze totální stanice

Návod k obsluze totální stanice totální stanice Copyright 2014 2015 All Rights Reserved Suzhou FOIF Co., Ltd. Copyright 2014 2015 Všechna práva vyhrazena GEOPEN, s.r.o. 2 Totální stanice FOIF Děkujeme za nákup totální stanice FOIF. Jedná

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1 (Měření svislých úhlů Chyby ovlivňující úhlová měření a jejich eliminace) 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

PENTAX AL 241 AL 271 AL 321 AL 321S. Inženýrský nivelační přístroj. Návod na použití

PENTAX AL 241 AL 271 AL 321 AL 321S. Inženýrský nivelační přístroj. Návod na použití PENTAX Inženýrský nivelační přístroj Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení inženýrského optického nivelačního přístroje PENTAX. Tento návod obsahuje užitečné informace pro užívání nivelačního přístroje

Více

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 I. Příslušenství FUNKCE II. Magnet VÝMĚNA BATERIE Jakmile obrazovka ztmavne, je potřeba vyměnit baterii za novou. 1. Odejměte kryt baterie. 2. Vyjměte starou baterii CR232.

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Cvičení č. 6 : Komplexní úloha

Cvičení č. 6 : Komplexní úloha Cvičení č. 6 : Komplexní úloha Obsah 1. Úvod, účel komplexní úlohy... 2 2. Postup práce při mapování... 2 3. Tachymetrické měření přístrojem Topcon GPT-2006... 3 4. Kancelářské zpracování a kresba mapy...

Více

CDH-420. Měřič vodivosti

CDH-420. Měřič vodivosti CDH-420 Měřič vodivosti Úvod Měřič vodivosti model CDH-420 je robustní vodotěsný přístroj vhodný pro měření v průmyslových podmínkách. Přístroj CDH-420 kontinuálně zobrazuje měřenou hodnotu teploty, vodivosti,

Více

Výuka v terénu I. Obory: Inženýrská geodézie a Důlní měřictví. Skupiny: GB1IGE01, GB1IGE02, GB1DME

Výuka v terénu I. Obory: Inženýrská geodézie a Důlní měřictví. Skupiny: GB1IGE01, GB1IGE02, GB1DME Výuka v terénu I Obory: Inženýrská geodézie a Důlní měřictví Skupiny: GB1IGE01, GB1IGE02, GB1DME01 27. 4-30. 4. 2015 1. Trojúhelníkový řetězec Zásady pro zpracování úlohy: Zaměřte ve skupinách úhly potřebné

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT.

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT. WS 6750 uživatelský manuál meteostanice Prosím, pozorně si přečtěte pokyny k použití, abyste se seznámili s funkcemi a způsoby provozu před použitím jednotky. Technické detaily Šest kláves: MODE, +, -,

Více

Leica 02/2004

Leica  02/2004 Totální TPS1200 Dne 16.02. jsme Vám poprvé prostřednictvím médií představili novou Profesionální řadu totálních stanic TPS1200. Naživo jste si ji pak mohli prohlédnout na letošní dubnové LEICA Tour. Pokud

Více

Uživatelský návod - 1 -

Uživatelský návod - 1 - Uživatelský návod - 1 - Popis - 2 - Aplikace Gemie pro mobilní telefon Stáhněte si aplikaci podle typu vašeho mobilního telefonu: - Android Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gudsen.genie

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

2. Bezpečnostní pokyny. 1. Používání v souladu s určením. Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití.

2. Bezpečnostní pokyny. 1. Používání v souladu s určením. Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Návod k obsluze Obsah Kapitola Strana 1. Používání v souladu s určením 3 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Prvky přístroje 4 4. Prvky displeje 5 5. Uvedení do provozu 6 5.1 Vložení baterií / výměna baterií 6

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Stručný popis postupu měření

Stručný popis postupu měření Stručný popis postupu měření Před zapnutím TruCAMu se ujistěte, že akumulátor je nabitý a SD karta je zasunuta v TCM. Použijte stínítko a ramení opěrku. Postup měření: Nastavení : 1. Zapněte TruCAM tlačítkem

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh Úvod...... 2 Parametry...... 2 Tlačítka parametry...... 2 Práce s odměřovací jednotkou - absolutní / přírůstkové hodnoty 4 - poloměr / průměr...... 5 - milimetry / palce......

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘENÍ VÝŠEK Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto leden 2017 Výšky relativní a absolutní

Více

Kvantový topografický dálkoměr KTD-1. Stručný technický popis a návod k obsluze

Kvantový topografický dálkoměr KTD-1. Stručný technický popis a návod k obsluze Kvantový topografický dálkoměr KTD-1 Stručný technický popis a návod k obsluze Made in U.S.S.R 1987 1. Určení přístroje Kvantový topografický dálkoměr KTD-1 slouží k topografickému průzkumu terénu, hledání

Více

VII Malý univerzální ovladač - MiniMaus

VII Malý univerzální ovladač - MiniMaus VII Malý univerzální ovladač - MiniMaus A Úvod MiniMaus je velmi jednoduchý univerzální ovladač vybavený LCD displayem, klávesnicí a rotačním ovladačem. Výborně se doplňuje s centrálou NanoX, lze jej však

Více

Předběžná upozornění: Zobrazení pro bezpečné využití

Předběžná upozornění: Zobrazení pro bezpečné využití Úvod Děkujeme za zakoupení rotačního laseru TOPCON RL-H4C. Přístroj se automaticky urovná do horizontální roviny a poté spustí rotační laserový paprsek. Pro nejlepší využití přístroje si prosím přečtěte

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Rychlý průvodce AXS-100

Rychlý průvodce AXS-100 Rychlý průvodce AXS-100 Kontrola konektoru sondou Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Spuštění kontroly 1. Připojte sondu k reflektometru (pokud je nutné, použijte redukci). 2. Stiskněte

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Měření vodorovných úhlů Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Základním

Více

Studenti pracují s totální stanicí (s optickým nebo laserovým centrovačem, nejlépe Topcon GPT-2006 popř. Trimble M3) ve dvojicích až trojicích.

Studenti pracují s totální stanicí (s optickým nebo laserovým centrovačem, nejlépe Topcon GPT-2006 popř. Trimble M3) ve dvojicích až trojicích. Podrobná osnova SGEA Cvičení č. 1: Technická nivelace 1. Stanovení pravidel pro docházku na cvičení, nahrazování cvičení, udělení zápočtu, pomůcky potřebné na cvičení, odevzdávání domácích úkolů, přípravu

Více

Vybavení poslucháren UP

Vybavení poslucháren UP Vybavení poslucháren UP Dataprojektor a zpětný projektor je ve všech posluchárnách UP Ozvučeno: UP104, UP108 (obr.6-16) Vizualizér: UP104, UP108, UP112, UP115 (obr.4 a 5) Všechny posluchárny mají shodné

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z5 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 14 mm se znaménkem a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení 24 VDC

Více

7. Určování výšek II.

7. Určování výšek II. 7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Chytrý nabíjecí PWM regulátor série HP Uživatelský manuál HP2410/HP2420/HP2420-S

Chytrý nabíjecí PWM regulátor série HP Uživatelský manuál HP2410/HP2420/HP2420-S Zátěž Baterie Sol. panel 1. Vlastnosti produktu 1. Automatické rozpoznání systémového napětí 12V/24V. 2. Vylepšený 3-stupňový PWM algoritmus. Chytrý nabíjecí PWM regulátor série HP 3. Při použití teplotní

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

JS609D stopky se sto mezičasy ID: 3211

JS609D stopky se sto mezičasy ID: 3211 JS609D stopky se sto mezičasy ID: 3211 VLASTNOSTI: CHRONOGRAF - zobrazení kola, rozdělení a běh chronografu - měření až na 9 hodin 59 minut a 59.99 sekund - 10/20/30/60/80/100 opakovatelné kolo a rozdělení

Více

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green Návod k použití Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G FLG 500HV-G Green OBSAH DODÁVKY Laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G, přijímač FR 45 s upínací svěrou, dvojcestné rádiové

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Automatický nivelační přístroj NA70x

Automatický nivelační přístroj NA70x Automatický nivelační přístroj NA70x Nivelační přístroje řady NA700 (720, 724, 728, 730) patří k nové generaci stavebních nivelačních přístrojů. Je vhodný pro všechny aplikace spojené s přenášením výšek,

Více

Návod k obsluze SatFinderu OPENBOX SF-20. Popis SatFinderu OPENBOX SF-20

Návod k obsluze SatFinderu OPENBOX SF-20. Popis SatFinderu OPENBOX SF-20 Návod k obsluze SatFinderu OPENBOX SF-20 Popis SatFinderu OPENBOX SF-20 Nová model nástupce Open Box Sat finder SF-10 Podpora moptoru, video audio výstup, akumulátor 2200 mah, kovové pouzdro 1.LBN Vstup

Více

JS-217 cyklocomputer ID: 28274

JS-217 cyklocomputer ID: 28274 JS-217 cyklocomputer ID: 28274 1. Tachometr 2. Senzor 3. Magnet FUNKCE 8 funkcí: - rychlostní komparátor (A) - zobrazení metrických či imperiálních jednotek (B) - automatické skenování (C) - upravený obvod

Více

Zkrácený návod k použití. Potrubní laser FKL 50

Zkrácený návod k použití. Potrubní laser FKL 50 Zkrácený návod k použití Potrubní laser FKL 50 Okénko příjmu dálkového ovládání Displej LCD Pole obsluhy Prvky obsluhy 1 Zapnutí / vypnutí 2 Tlačítka nastavení sklonu 3 Zobrazení laserového bodu startu

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ZH-KC-2000 Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA ZH KC 2000 Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 Tento soubor je chráněn autorskými právy

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Skrytá HD minikamera Zetta Z15

Skrytá HD minikamera Zetta Z15 Skrytá HD minikamera Zetta Z15 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 e-mail: podpora@spionazni-technika.cz www.spionazni-technika.cz 1 1. Zobrazení přístroje

Více

PENTAX AFL 240 AFL 280 AFL 320. Inženýrský nivelační přístroj s automatickým zaostřováním. Návod na použití

PENTAX AFL 240 AFL 280 AFL 320. Inženýrský nivelační přístroj s automatickým zaostřováním. Návod na použití PENTAX Inženýrský nivelační přístroj s automatickým zaostřováním Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení inženýrského optického nivelačního přístroje s automatickým zaostřováním PENTAX. Tento návod

Více

Baofeng UV-82. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: ,

Baofeng UV-82. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: , Baofeng UV-82 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1 Celkový

Více

KOMPLETNÍ KATALOG PRODUKTŮ

KOMPLETNÍ KATALOG PRODUKTŮ KOMPLETNÍ KATALOG PRODUKTŮ KOMPLETNÍ KATALOG PRODUKTŮ Pětihvězdičkové produkty Informace o přířstrojích řady 2LS Přístroje 2LS představují vysoce kvalitní zařízení pro určování nivelety, které vyplňují

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více