Lesní skřítci. Lesní mateřská škola v Bílovicích nad Svitavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lesní skřítci. Lesní mateřská škola v Bílovicích nad Svitavou"

Transkript

1 Lesní skřítci Lesní mateřská škola v Bílovicích nad Svitavou

2 Představujeme velké skřítky Petr Novák Věra Tomanová Husova ulice Dospělé děti Učitel 1. stupně, Kurzy enviromentalistiky Zkušenosti z LMŠ Sýkorka Z Polanky Prokop(4 roky), navštěvuje LMŠ Sýkorka v Řečkovicích Ekonom Koordinátor a ekonom LMŠ Sýkorka Lenka Bojdová Lenka Kristková Z Velké Bíteše Bez dětí, 26 let Sociální a volnočasová pedagožka z PdF MU Brno, pracovní zkušenosti z LMŠ Sýkorka a Ivanovice Jana Latová z Polanky Vendula, Klára (3, 1 rok) Na mateřské, dříve marketingový manažer v Opávii Z Hradiska Vojta, Matouš, Josefínka(6,4,1 rok) Na mateřské, dříve koordinátor projektů v Arcidiecézní charitě

3 Agenda co se dnes dozvíte 1. Obecně o lesních mateřských školách 2. Pedagogická koncepce Lesních skřítků aneb co nás inspiruje 3. Provozní záležitosti 4. Jak nás můžete podpořit již nyní

4 Agenda co se dnes dozvíte 1. Obecně o lesních mateřských školách 2. Pedagogická koncepce Lesních skřítků aneb co nás inspiruje 3. Provozní záležitosti 4. Jak nás můžete podpořit již nyní

5 Mateřská škola jinak Venku v prostředí přírody bez zdí a plotů Pečuje zdravý životní styl dětí (strava, pohyb, otužování) Aktivní učení v přírodě (pozorování, experimenty, zážitky, hra) Péče o místní životní prostředí Rozvoj komunity MŠ vs. spotřebitelský přístup Snižuje ekologickou zátěž MŠ

6 Plní všechny funkce běžné MŠ Pedagogická koncepce s tematicky zaměřeným školním vzdělávacím programem V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem stanoveným MŠMT Rozvíjí 5 základních kompetencí dětí učení, řešení problémů, komunikace, sociální&personální, činnostní a občanské Přímým kontaktem s přírodou a spoluúčastí na ekovýchovných aktivitách Skrze eko-témata (biotopy, proměny přírody, živly, energie, odpad, doprava, zdravá výživa, zahrada)

7 Cíle lesní mateřské školky v rozvoji dětí učit se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání rozvíjet jemnou a hrubou motoriku prostřednictvím rozmanitých přírodě podpořit smyslové vnímání přímou zkušeností rozvíjet kreativitu a fantazii při využití rozmanitých podpořit vědomí podnětů a možností pohybu v přírodních prvků sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou prožít rytmus změn ročních období a přírodních jevů seznámit se s místem a přírodním prostředím, které je blízké a vytvořit si k němu pozitivní vztah zažít a poznat rostliny a živočichy v jejich původním životním prostředí, poznat různé přírodní umožnit dětem, aby poznaly své prožít ekosystémy tělesné hranice ticho a naučit se být citlivější k mluvenému slovu poznat hodnoty lesního společenství a hodnoty lidské společnosti Zdroj: Tereza Vošáhalíková, Ekoškolky a lesní mateřské školky

8 LMŠ není mateřská škola de jure Dětský klub inspirovaný lesní mateřskou školkou Občanské sdružení Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Nemusí splňovat nároky na prostory a provoz 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví prováděcí vyhlášky Mzdrav č. 410/2005 Sb., stanovující hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Písemná dohoda s rodiči Rodiče se stávají členy OS a mají hlasovací právo Metodický pokyn MZ zatím neschválen - upravuje hygienické podmínky LMŠ

9 Lesní školka není tak zcela neznámá Velmi rozšířené v Německu, Švýcarsku, Rakousku 32 LMŠ v ČR, 4 (5) LMŠ na Brněnsku Asociace lesních mateřských škol Metodicky podporována ministerstvem ŽP

10 Komplexní rozvoj osobnosti & posílení obranyschopnosti Pobyt v přírodě napomáhá komplexnímu rozvoji dovedností a osobnosti dítěte Pestrost příležitostí Německá studie (2003, Sarah Kiener): nadprůměrný rozvoj hrubé motoriky a kreativity Posílení obranyschopnosti organismu Postupná adaptace na rozpětí teplot Křížení a šíření virů se snižuje Výzkum z Velké Británie (čistota versus alergie) ( ) Jediné prokázané riziko: klíšťata

11 Dokážou se děti z LMŠ začlenit v normální ZŠ? Najednou se změní nejen způsob práce, ale i prostředí Pravidelná extra péče o předškoláky Tabulka byla publikována ve sborníku Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě,environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009, Peter Háfner, univerzita v Heidelbergu

12 Agenda co se dnes dozvíte 1. Obecně o lesních mateřských školách 2. Pedagogická koncepce Lesních skřítků aneb co nás inspiruje 3. Provozní záležitosti 4. Jak nás můžete podpořit již nyní

13 Východiska pedagogické koncepce Woodcraft = lesní moudrost Zážitková pedagogika Joseph Cornell Environmentální výchova Výchovný přístup Respektovat a být respektován Prvky waldorfské a montessori pedagogiky Ekonaratologie

14 Woodcraft lesní moudrost Táboření a pobyt v přírodě, život v souladu a přírodou - její znalost Samostatnost a zodpovědnost Všestrannost jedince Osobnostní růst - plnění tzv. zkoušek (úkolů) Nesoutěživé prostředí, povznesení sama sebe vnitřní uspokojení Malebnost ve všem

15 Zážitková pedagogika Joseph Cornell zážitek je cestou k poznání přírody Metodika pro aktivity s dětmi v přírodě Méně učit a více sdílet Vnímaví k dětem Nejdřív nechat dívat se a prožít, pak mluvit Vede k porozumění procesů v přírodě -> vůle chránit ji

16 Environmentální výchova Podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě -> touha přírodu aktivně chránit. Prostřednictvím příběhů, her, písniček a říkadel, výtvarného tvoření atd., ale především bezprostředního kontaktu s přírodou seznamovat děti s jejími zákonitostmi, s tím, co je žádoucí či nežádoucí pro harmonické fungování přírody Využívá zážitkovou pedagogiku, ekonaratologii, spjata s woodcraftem Výchovný environmentální rozměr skýtá samotná lesní školka způsob jejího fungování a pedagog jako vzor (hospodaření s vodou, třídění odpadu, bio potraviny, kompostování, přikrmování zvířátek v zimě atd.)

17 Respektovat a být respektován partnerský přístup ve výchově Efektivní styl komunikace Posiluje sebeúctu Zvyšuje ochotu vyhovět Prospívá vztahům Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společně s dětmi Zachování přirozené vnitřní motivace dětí Versus vnější motivace budovaná systémem odměn a trestů Zodpovědnost namísto poslušnosti

18 Prvky waldorfské a montessori pedagogiky Vyprávění příběhů -> Ekonaratologie Práce s rytmem Slavnosti a tradice Přírodní materiály Osobnost pedagoga jako vzor Dítě vykonává skutečnou práci (krájení zeleniny, práce na záhonech, skládání dřeva, stavění lesních přístřešků) Výuka vychází ze smyslového vnímání a poznávání konkrétních předmětů Princip svobodné volby

19 Ekonaratologie Příběh jako prostředek edukace Porozumění příběhům živého i neživého světa přírody => touha chránit je

20 Rok se skřítkem Melatínkem září: Melatínek s dětmi sklízí úrodu říjen: O podzimním čarování listopad: Listopadová světýlka prosinec: O tajemných postavách leden: O ledovém království a lidových řemeslech únor: Rejdění masek březen: Melatínek potkává první posly jara duben: Tajuplné probouzení země květen: O tom jak Melatínek potkal Květušku červen: S Melatínkem na první letní radovánky letní tábor: Letní dobrodružství s Melatínkem

21 Duben s Melatínkem: Tajuplné probouzení země Název bloku Obsah bloku Příběhy semínek Květy jara Jarní probouzení zvířátek povídání o tom, jak dlouho spí semínko a za jakých podmínek se probouzí druhy semínek - poznávání, třídění, klíčení semen v praxi - pokusy, příběhy o semínkách základní podmínky potřebné k růstu rostlin, práce na záhonku co nám kvete v dubnu - poznáváme různé druhy květin a jejich části rozmnožování rostlin, význam jednotlivých květin pro přírodu i člověka vaření jarního čaje z bylinek probouzení zimních spáčů, příběh jezevce, ježka, křečka, netopýra jak přečkali zimu? sv. Jiří vylézají i hadi a štíři význam pranostiky, povídání o plazech Vítání ptáčků z teplých krajin jaké ptáčky po zimě přivítáme a jací zůstali s námi na zimu stavění hnízd z proutí a trávy aktivity s motivy vajíček Slavnosti, rituály, pranostiky Den ptactva 1.4. Vynášení Morény květná neděle Velikonoce 9.4. Vel. pondělí Den země Svatý Jiří vylézají hadi a štíři Pálení čarodějnic 30.4.

22 Týden se skřítkem Melatínkem

23 Budujeme silný vztah k Bílovicím seznámit se s místem a přírodním prostředím, které je blízké a vytvořit si k němu pozitivní vztah Vytvořit si kamarádské vztahy s vrstevníky Napojení na místní komunitu Spolupráce s lokálními organizacemi (lesníci, myslivci, pěstitelé, dobrovolní hasiči, woodcrafterský kmen Stopaři.) Zapojení celých rodin Společný cíl Dobrovolnictví

24 Agenda co se dnes dozvíte 1. Obecně o lesních mateřských školách 2. Pedagogická koncepce Lesních skřítků aneb co nás inspiruje 3. Provozní záležitosti 4. Jak nás můžete podpořit již nyní

25 Borešová 1 Lokalita je na Husově ulici

26 Útočiště s novou dvoupatrovou chatou Zahrada 800m2 na Husově ulici Nová, zděná dvoupatrová chatka Teplá voda, elektřina, topení dřevem, zateplení, chemické WC Spodní patro Malá kuchyňská linka Velký stůl + lavice Oddělená místnost s chemickým WC a umyvadlem Horní patro pro odpolední spánek Místnost pro nářadí Zastřešená terasa Stan, teepee Záhonky, zvíře, venkovní posezení, pískoviště, Potok za plotem Nekonečné plochy bílovických lesů

27 Denní harmonogram 8:00 9:00 předávání dětí pedagogům, volná hra a činnosti dle vlastní volby na pozemku školky 9:00 9:15 ranní kruh a rituály- přivítání školkovým skřítkem. Vzájemné přivítání, seznámení s denním programem 9:15 10:00 řízená činnost vzdělávací aktivity, práce na pozemku (úprava záhonů, příprava dřeva, práce se sněhem, stavba dětského koutku) a pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené s pohybem, tanečky, rozcvička, relaxační cvičení ) 10:00 10:30 osobní hygiena, svačina 10:30 12:10 cesta na oblíbená místa, řízené a volné činnosti v lese 12:10 návrat z lesa 12:15 12:30 polední kruh, společná reflexe dne, zpívání s hudebními nástroji 12:30 13:00 hygiena, předobědový rituál-přání, oběd 13:00 13:15 předávání dětí, které odcházejí v poledne 13:15 14:15- polední klid, četba pohádek a příběhů, příprava pro předškoláky 14:15 14:45 odpolední svačinka 14 :45 16:30 kroužky, odpolední program 16:30 17:00 předávání dětí

28 Nabízíme třídu pro 17 dětí 2, 3 nebo 5 dní v týdnu (po-st, čt-pá) Od 8 do 17 hod (k diskuzi) 2 stálí pedagogové plus dobrovolníci, vedoucí kroužků

29 Začínáme za 2 měsíce Testovací provoz na jaře Květen červen (až bude postaveno) 3 dny v týdnu 8-13hod nebo 8-16hod (dle zájmu) Letní příměstský tábor 1 měsíc v době uzavírky bílovické MŠ Plný celotýdenní provoz od září

30 Ceník Jaro: denní školkovné Měsíční školkovné od září: Dopoledne 8-13hod 200Kč 2 dny 2400Kč Celý den 8 17hod 300Kč 3 dny 3400Kč 5 dnů 5000Kč Letní příměstský tábor Celý den 8 17hod 300Kč Soběstačnost = školkovné musí plně pokrýt výdaje Mzdy tvoří 87% výdajů Jednáme s obcí o dotacích na provoz a dotaci na bílovické dítě Strava placena zvlášť Platba v dvouměsíčních intervalech Členství v OS = 500Kč na pololetí (pokryje jednorázové výdaje)

31 Stravování: domácí kuchyně vs. dovážená (k diskuzi) Domácí kuchyně Připravená na místě nebo doma Kvalitní, cenově výhodné Organizačně náročnější Dovážka Lanšmanna (55Kč za oběd) Kanická školka

32 Agenda 1. Obecně o lesních mateřských školkách 2. Pedagogická koncepce Lesních skřítků aneb co nás inspiruje 3. Provozní záležitosti 4. Jak nás můžete podpořit již nyní

33 Jak nás můžete podpořit Finanční i nefinanční dary Nábytek (venkovní i vnitří stůl + lavice), týpí Kuchyňské zařízení (el. vařič, trouba, lednice, nádobí, várnice) Kamna + ohrádka Matrace Hygienické prostředky Pedagogický materiál (lana, provázky, pastelky, nůžky, atlas rostlin a zvířat, klubka vlny, malé hudební nástroje, zahradní vybavení pro děti )... Dobrovolnictví Příprava chaty a zahrady Pomoc s vedením kroužků, záskok v případě nemoci pedagoga Posílat info o klubu dál

34 Mateřská škola jinak Venku v prostředí přírody bez zdí a plotů Pečuje zdravý životní styl dětí (strava, pohyb, otužování) Aktivní učení v přírodě (pozorování, experimenty, zážitky, hra) Péče o místní životní prostředí Rozvoj komunity MŠ vs. spotřebitelský přístup Snižuje ekologickou zátěž MŠ

35 Děkujeme

36 Kontakty Koordinátoři Lenka Bojdová Tel Jana Latová Tel Ekonom, koordinátor Věra Tomanová Tel Pedagogové Petr Novák Tel Lenka Kristková Tel

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE DLK SÝKORKA

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE DLK SÝKORKA PEDAGOGICKÁ KONCEPCE DLK SÝKORKA Platnost k 7. březnu 2011 Aktualizováno: únor 2013 Pedagogická koncepce Dětského lesního klubu Sýkorka vychází ze specifik lesních mateřských škol, čerpá inspiraci z alternativních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA Platnost od: 1.9. 2015 Zřizovatel: Otevřený rodič o.s., Pavlovská 10, Brno, 623 00, IČ: 01173227 Kontaktní osoba: MVDr. Ivana Cviková, koordinátorka LK Bezinka, email:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5

SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5 SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5 V Praze, dne 31.8.2012 č.j. 31082012/PB 1 Identifikační údaje: Název školy: Soukromá mateřská škola KORÁLEK, spol. s r.o. IČ: 25642863 Společnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

S p o k o j e n á š k o l k a

S p o k o j e n á š k o l k a obrázek Školní vzdělávací program S p o k o j e n á š k o l k a Vypracovala: Monika Vaňková ředitelka školy Platný od 1.9.2007. Projednán na pedagogických radách: 31.1.2007. 17.4.2007. 27.6.2007. Jeho

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Č.j.2014/1ŠVP Mateřská škola Motýlek, Mělník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Školní rok : 2014/2015 Vypracován na základě : RVP PV kolektivem

Více