Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012 II. 1) Hospitační činnosti zástupce ředitele pro MŠ 2) Akce pro rodiče s dětmi 3) Akce pro děti 4) Spolupráce školy s rodinou 5) Schůzky s rodiči 6) Studium učitelek MŠ Vypracovala: Bc. Zuzana Ferencová Schváleno na pedagogické radě v Ostravě dne Hlavní cíl výchovné činnosti pro rok 2011/ Uspokojování přirozených potřeb dětí vzhledem k jejich věku - potřeba seberealizace - využívat přirozených situací z každodenního života - umožnit dětem posilovat sebedůvěru, psychickou odolnost - rozvoj schopnosti sebeovládání - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit - využívat diagnostiky dětí a doporučení PPP při odložené školní docházce

2 - 2 - výtvarnými pracemi,tvořit základy estetického cítění, poznávání jiných kultur 2. Výchova vztahu k životnímu prostředí a výtvarnému umění - vedení dětí k péči o prostředí třídy, pomoc při výzdobě třídy - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách /péče o květiny na třídách, rybičky v akváriu, záhonky na školní zahradě apod./ - přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá a neživá,přírodní jevy a děje, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 3. Rozvoj tělesné zdatnosti - rozvíjet fyzickou i psychickou kondici dětí, posilovat sebevědomí - rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka - pomocí zdravotních cviků zlepšovat koordinaci,správné držení těla, rozsah pohybu i správného dýchání - otužování dětí, zvyšovat odolnost proti infekčním.chorobám,vytvářet zdravé životní návyky a postoje k zdravému životnímu stylu - zařazovat cvičení jógy, učit děti koncentraci 4. Rozvoj řeči a jazyka - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních( vnímání, naslouchání porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební,pohybové, dramatické)

3 - 3 - II. Hospitační a kontrolní činnost ředitelky školy: září - říjen - kontrola všech tříd, jak jsou připraveny a vyzdobeny pro vstup dětí, zda odpovídají věkovým zvláštnostem dětí - adaptace a přizpůsobení se dětí na nové prostředí, přístup uč. k novým dětem, k rodičům - založení diagnostických listů, vstupní diagnostika postavy, - založení individuálně vzdělávacích plánů v logopedické třídě - spec. diagnostický list. - pro děti s odloženou školní docházkou - kontrola nástěnek pro rodiče listopad prosinec - jak děti zvládají režim dne v MŠ, vedení k samostatnosti, osobnost uč. - využívání lidových tradic k výzdobě třídy a oslavě vánočních svátků, vánoční výzdoba tříd a přilehlých prostor mateřské školy, radostné dopoledne u stromečku leden - únor - kontrola diagnostických listů a grafických prvků (zápisy, zakládání) - v řízené činnosti vhodnost pomůcek, organizaci, zaujetí dětí pro činnost - využívání tělocvičny, dodržování pravidel bezpečností dětí březen duben - rozvoj jemné motoriky, řídit se pokyny učitelky - zařazování skupinové práce u starších dětí, rozvoj tvořivosti - příprava dětí předškolního věku na zápis do základní školy - jak učitelka využívá lidových tradic k estetickému obohacení dětí (netradiční techniky) - kontrola výtvarných prací ve všech třídách, výzdoba třídy květen - červen - dodržování bezpečností dětí při pobytu venku, zařazování zajímavých řízených činností do přírody - zařazování sportovních her a podporování zdravé soutěživosti - pozorování přírody a péče o ni, (co potřebují rostliny, zapojení dětí)

4 dodržování zdravotních předpisů při slunění, otužování vodou,při rekreačních činnostech na školní zahradě 2. Akce pro rodiče s dětmi: 2.1. Třídní schůzky s rodiči T: září Z: třídní učitelky Schůzka s rodiči nově přihlášených dětí T: duben Z: Ferencová 2.2. Sběrová akce pro rodiče s dětmi - ekologie T: září, říjen, listopad Z: Zborovská, Sovíková 2.3. Výtvarné dílny pro děti a rodiče T: Vánoce, Velikonoce Z: třídní učitelky 2.4. Den Země zapojení rodičů a dětí do úklidů a zvelebení školní zahrady, sběr starého papíru,úprava zeleně apod. T: podzim, jaro Z: Zborovská. Sovíková 2.5. Den matek a rozloučení se školáky - besídka na třídách pro rodič. veřejnost T: květen Z: třídní učitelky 2.6. Ukázka práce dětí, navštěvující zájmové kroužky T: květen, červen Z: učitelky vedoucí kroužky 2.7. Dětský den zahradní slavnost T: červen Z: Brillantová koordinátor, všechny pracovnice školy 3. Akce pro děti

5 Zajistit Plavecký výcvik bazén v O- Vítkovicích, pro děti ve věku od 5 do 6 let T: září listopad Z: tř. učitelky - 4. třída, 5. třída 3.2. Sledovat nabídky výtvarných soutěží pro MŠ a zasílat výkresy do uvedených termínů T: průběžně Z: Pracná, Novosádová 3.3. Výběr a zařazení do programu VITA T: průběžně Z:Zborovská, třídní učitelky 3.3. Návštěvy Divadla loutek v Ostravě a kulturních programů pro děti v KD a dle výběru třídních učitelek, kulturní programy v ZŠ 2., 4., 5. třída T: průběžně Z: Brillantová, třídní učitelky 3.4. Mikulášská nadílka program a balíčky ve spolupráci se SRPŠ T: prosinec Z: Matějovská, Vráblová 3.5. Využití tématických výstav v okolí MŠ (ZUŠ, ZŠ,KD aj.) T: dle nabídky Z: třídní učitelky 3.6. Návštěva městské knihovny T: březen, duben Z: třídní učitelky 3.7. Den Země ekologie - soutěže pro děti na školní zahradě T: duben Z: Zborovská a třídní učitelky 3.6. Návštěva ZUŠ T: květen Z: tříd. učitelky 4. a 5: třídy 3.7. Školní dopolední výlety termín a cíl předem nahlásit T: červen Z: třídní učitelky 3.8. Sportovní soutěže ke Dni dětí, ve spolupráci s 9. třídami ZŠ T: červen Z: Matějovská, Vráblová 3.9. Po dohodě s rodiči a ve spolupráci se ZŠ zajistit Školu v přírodě T: květen, červen Z: Ferencová,Brillantová

6 - 6 - Doplnění plánu dle potřeby: V Ostravě Hrabůvce,

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás. Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Hrabůvka Mitušova 8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok 2009 2010 Název programu: Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více