Tisková konference Kyberšikana dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková konference Kyberšikana dětí"

Transkript

1 Tisková konference Kyberšikana dětí Umělecká kavárna Černá Labuť, na Poříčí 25, Praha To nejdůležitější z obsahu: Znalost pojmu kyberšikana je mezi dětmi velmi nízká V posledním půlroce bylo obětí kyberšikany dětí Kyberšikana souvisí s klimatem třídy Děti považují kyberšikanu za nebezpečnou, ale osobně se jí příliš nebojí Nejméně 78% agresorů je ze stejné školy jako oběť 1

2 Obsah O PROJEKTU MINIMALIZACE ŠIKANY 2 HLAVNÍ CÍLE VÝZKUMU 3 CO JE KYBERŠIKANA 4 ZNALOST POJMU KYB5ERŠIKANA JE MEZI DĚTMI VELMI NÍZKÁ 5 OBĚTÍ KYBERŠIKANY JE DĚTÍ 5 KYBERŠIKANA SOUVISÍ S KLIMATEM TŘÍDY 7 DĚTI POVAŽUJÍ KYBERŠIKANU ZA NEBEZPEČNOU, ALE OSOBNĚ SE JÍ PŘÍLIŠ NEBOJÍ 8 NEJMÉNĚ 79% AGRESORŮ JE ZE STEJNÉ ŠKOLY JAKO OBĚŤ 9 KYBERŠIKANA x ŠIKANA 10 POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI 11 MEDIÁLNÍ VYBAVENOST 12 DOPORUČENÍ co může dělat rodič 13 DOPORUČENÍ co může dělat škola 13 CO PRO ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY UDĚLÁ PROJEKT MINIMALIZACE ŠIKANY 13 JAK VYPADÁ KYBERŠIKANA PŘÍKLADY 14 KONTAKTY 14 O PROJEKTU MINIMALIZACE ŠIKANY Minimalizace šikany je první program v České republice, který nabízí systémové a celostátně použitelné řešení problematiky šikanování na školách. Cílem programu je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany na škole a nabídnout program k širokému použití na základních a středních školách v celé ČR. Program vznikl z podnětu a za finanční podpory Nadace O2. Realizuje ho občanské sdružení Aisis. V současné době se Minimalizace šikany dostává, díky podpoře z Evropských sociálních fondů a vzrůstajícímu zájmu zřizovatelů, na stále více škol. Podpora Nadace O2 pokračuje a toto spojení sil představuje možnost, jak zvýšit počet škol, kde se učitelé i žáci budou cítit bezpečně. Jedním z témat, kterým se chceme věnovat v letošním roce je kyberšikana, která se díky rostoucímu rozšíření informačních technologií může stát poměrně závažným problémem. Na rozdíl od ostatních druhů šikany, kyberšikana v mnohem větší míře postihuje i učitele. 2

3 Abychom mohli proti kyberšikaně účinně zasáhnout, je třeba se nejprve důkladně seznámit se současným stavem proto jsme jako první krok zvolili tento rozsáhlý výzkum. HLAVNÍ CÍLE VÝZKUMU Cíl výzkumu Popsat současnou situaci v oblasti kyberšikany u českých dětí Výzkum zjišťoval především: míru znalosti pojmu kyberšikana kolik dětí přišlo do styku s kyberšikanou, jejich osobní zkušenost kolik dětí přišlo do styku s kyberšikanou pedagogů postoje dětí ke kyberšikaně kdo bývá agresor Další zkoumané skutečnosti: jaké druhy kyberšikany jsou nejrozšířenější zkušenost v roli agresora nejčastější způsoby řešení mediální vybavenost a počítačové dovednosti dětí vliv na kyberšikanu Cílová skupina: Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek dětí ve věku 8-15 let (3. 9. třída ZŠ) na celém území ČR. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku respondentů vybraných na základě kvótního výběru. Tento vzorek reprezentuje českých dětí. Vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Na základě struktury cílového souboru byly tazatelům stanoveny kvóty (počty respondentů) podle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Oporou pro stanovení kvót byla aktuální data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Výzkum byl realizován technikou osobních (F2F) rozhovorů tazatele s respondenty pomocí dotazníku a pokynů k dotazování. Všechny rozhovory byly uskutečněny se souhlasem zákonných zástupců dětí rodičů. Terénní sběr probíhal v době od do Výzkum byl realizován prostřednictvím tazatelské sítě MEDIARESEARCH, která je školena pro různé druhy výzkumů, a při jejichž řízení a supervizi dodržujeme mezinárodně platné principy sdružení ESOMAR, jehož práce se aktivně zúčastňujeme. Data byla pořízena dvakrát (proběhla verifikace). Data se kontrolovala procesem čištění, proběhla kontrola vyplnění klíčových otázek a logické kontroly, celkem 5 dotazníků bylo na základě kontrol z výzkumu vyřazeno. Vyčištěná data byla vážena dle základních socio-demografických charakteristik - pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Podkladem pro vážení byla aktuální data ČSU. Data byla zpracována softwarem SPSS. 3

4 CO JE KYBERŠIKANA Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit. Kyberšikana je například: hanlivé a urážlivé zprávy prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané em nebo vyvěšené na webové stránce webové stránky, blogy s cílem zesměšnit někoho instant messagingem zesměšňování prostřednictvím komunitních sítích zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem Kyberšikana například není: Oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování. Formy kyberšikany prostřednictvím mobilního telefonu (lživá, hanlivá SMS zpráva) 68 % chaty (ICQ, AOL, ) 30 % y 29 % komunitní sítě (Facebook, Libimseti) - 14 % - vzhledem k prudkému rozvoji sociálních sítí se dá předpokládat, že se bude zvyšovat. Forma kyberšikany Ti, kteří byli kyberšikanováni v posledních 6 měsících, N=102 denně několikrát týdně alespoň 1x týdně méně často ne SMS, nebo MMS 2% 6% 48% 32% chatroom, ICQ, AOL (instant messaging) 3% 9% 17% 70% 3% 7% 18% 71% sociální sítě - komunity (např. Facebook, Lide.cz apod.) 2% 4% 8% 86% online video, fotky 4% 5% 89% blog 4% 5% 91% virtuální svět (např. Second Life - interaktivní hra pro více hráčů) 4% 94% lživá, hanlivá webová stránka vytvořená ke konkrétní osobě 3% 2% 95% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4

5 ZNALOST POJMU KYBERŠIKANA JE MEZI DĚTMI VELMI NÍZKÁ 39% dětí zná tento pojem a ví, co znamená 15% si není jisto, zda ví správně, co vlastně znamená 44% dětí tento pojem nezná Cílem této studie nebylo zkoumat míru porozumění tomuto pojmu, z individuálních rozhovorů však vyplynulo, že si děti termín kyberšikana často zaměňují s klasickou šikanou nebo mají pouze mlhavou představu o tom, co všechno tento pojem v sobě zahrnuje. Je nutné tedy počítat s tím, že reálný podíl dětí, které tento pojem opravdu umějí řádně vysvětlit, bude ještě nižší. pouze 18% uvedlo, že jim tento pojem vysvětlili ve škole 11% dětí zná pojem z médií 9% odjinud Znalost tohoto pojmu a jeho porozumění roste hlavně s věkem dětí. Zatímco z dětí na prvním stupni ZŠ (3. 5. roč.) nezná tento pojem celých 65% a dalších 15% si není jistých, u žáků 8. a 9. roč. ZŠ nezná tento pojem již jen 22% dětí a 14% si není jistých. Podíl školy na seznámení dětí s tímto pojmem je však stále relativně nízký pouze 29% dětí z 8. a 9. roč. uvádí školu jako zdroj informací o pojmu kyberšikana. Znalost pojmu kyberšikana N = % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% vysvětlili mu/jí ve škole zná z médií (televize, noviny, časopisy...) zná odjinud není si jistý/a nezná 44% 42% 45% 15% 16% 9% 7% 11% 18% 20% 15% 11% 16% 65% 13% 4% 5% 11% 41% 19% 17% 21% 28% 13% 11% 13% 23% 15% 7% 15% 11% 11% 18% 17% celkem dívka chlapec Praha Čechy Morava výborné výsledky - samé jedničky 22% 31% 46% 43% 57% 9% 9% 44% 15% 8% 15% 20% 20% velmi dobré výsledky - prospívám s vyznamenáním 36% 36% 17% 17% 9% 7% dobré výsledky - trojky 24% slabé a velmi slabé výsledky celkem pohlaví věk region školní prospěch - rekód OBĚTÍ KYBERŠIKANY JE DĚTÍ osobní zkušenosti s kyberšikanou v posledním půlroce na základě přečtené definice deklarovalo celkem 6 % dětí 5

6 při dotazování na jednotlivé způsoby obtěžování v posledním půlroce ( , telefon, video, blogy apod.), celkový podíl dětí, které přišly do styku s některou z konkrétně jmenovaných forem kyberšikany (či obtěžování na Internetu), vzrostl na 10 % Osobní zkušenost s kyberšikanou v posledních 6 měsících N= 1004 kyberšikana celkem kyberšikana z definice 16% 14% 15% 14% 13% 11% 11% 11% 9% 8% 8% 8% 6% 6% 7% 5% 7% 6% 7% 6% 6% 7% 5% 5% 7% 5% 4% 4% 3% 2% 0% celkem dívka chlapec do a více pohlaví věk stupeň ZŠ velikost místa bydliště Komu se děti svěřují 40% kamarádům 37% nikomu nechávají si to pro sebe, řeší si to sami 31% rodičům pouze 8 % učiteli Jak ji děti řeší 37% obětí ignorování agresora a odříznutí se od něj (výměna SIM karty, změna u ) 34% kontakt s agresorem, snaha domluvit se 26% zapojení rodičů 24% útok na agresora (snaha kyberšikanu vrátit) případ řeší škola 6

7 Jak řeší kyberšikanu N=??? kyberšikana z definice kyberšikana - formy ignoroval/a agresora, odříznul/a se od něj kontaktoval/a agresora ve snaze se domluvit případ řešili rodiče kontaktoval/a agresora a snažil/a se mu oplatit útokem 23% 24% 26% 39% 37% 34% 34% 35% případ řešila škola 13% kontaktoval/a administrátora 4% 3% svěřil/a se kamarádovi/kamarádům 40% 46% nesvěřil/a se, řešil/a sám/sama 26% 37% svěřil/a se rodiči/rodičům 31% 37% svěřil/a se učiteli 9% 8% svěřil/a se někomu jinému 5% 4% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% ochota dětí svěřovat se s problémem kyberšikany klesá s rostoucím věkem dětí dívky se svěřují více než chlapci KYBERŠIKANA SOUVISÍ S KLIMATEM TŘÍDY Pro vznik šikany i kyberšikany je klíčové postavení dítěte ve třídě (jak je ve třídě spokojeno a kolik má dobrých kamarádů) 39% českých dětí ve věku 8 15 let je ve svých třídách velice spokojeno 53% dětí je se třídou celkem spokojeno 9% českých dětí se cítí spíše nespokojeno nebo velmi nespokojeno (to představuje zhruba dětí v ČR) 78% dětí má ve třídě více dobrých kamarádů zhruba 20% dětí deklaruje jednoho dobrého kamaráda 3% dětí nemá ve třídě kamaráda žádného (zhruba dětí z ČR) Kyberšikana učitelů Více než polovina dotázaných dětí již slyšela o případu kyberšikany učitele 6 % dětí uvedlo, že se případ kyberšikany učitele odehrál u nich na škole 7 % dětí zná případ z jiné školy 32 % dětí zná nějaký případ z médií Vnímavost k případům kyberšikany učitelů roste s věkem dětí 7

8 Zhlédnutí videa zesměšňující učitele 31 % dětí někdy zhlédlo zesměšňující video - chlapci výrazně více než děvčata (34% x 27%) Četnost sledování videí zesměšňujících učitele roste s věkem - více než polovina žáků v třídě ZŠ alespoň jednou zhlédla takové video DĚTI POVAŽUJÍ KYBERŠIKANU ZA NEBEZPEČNOU, ALE OSOBNĚ SE JÍ PŘÍLIŠ NEBOJÍ 69% dětí považuje kyberšikanu za nebezpečnou 70% dětí, které nebyly kyberšikanovány, se domnívá, že se jim něco takového nemůže stát 14% dětí si myslí: 22% dětí si myslí: necítil bych se strašně, pokud bych někoho zesměšňoval na internetu natáčet učitele na video je velká zábava 8

9 17% dětí si myslí: 15% dětí si myslí: 8% dětí si myslí: oběti si za to mohou sami kyberšikana je jen legrace kyberšikana je vzrušující í 9

10 NEJMÉNĚ 78% AGRESORŮ JE ZE STEJNÉ ŠKOLY JAKO OBĚŤ 6% dětí přiznalo, že v posledním půlroce využilo některý z prostředků kyberšikany (někoho zesměšnily, ztrapnily, ) Výskyt agresorů je závislý na věku použití některého z prostředků kyberšikany přiznalo dětí z tříd, oproti 2% z tříd. 51% agresorů přímo ze třídy 27% - ze školy 22% - agresor zůstal anonymní nebo pro oběť neznámý 10

11 KYBERŠIKANA x ŠIKANA šikana patří stále k rozšířenějším formám úmyslného ubližování než kyberšikana existuje mezi nimi silná závislost oběti kyberšikany byly často v minulosti také oběťmi šikany a naopak na rozdíl od šikany je kyberšikana silně závislá na věku Co si o tom myslí děti většina dětí souhlasí s tím, že kyberšikana může snadno přerůst v šikanu tváří v tvář většina dětí se také domnívá, že oběti kyberšikany jsou obvykle i oběťmi šikany tváří v tvář mezi dětmi převažuje názor, že kyberšikana je méně nebezpečná než reálná šikana kyberšikanování považuje většina dětí za mnohem snazší než šikanovat někoho v reálném životě většina se domnívá, že na pachatele se nemusí nikdy přijít POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI To, že výskyt kyberšikany se s věkem zvyšuje, souvisí s tím, že s věkem roste i počítačová gramotnost dětí a také způsob využití jednotlivých médií. Způsob použití mobilu první stupeň - především na komunikaci s rodinou na druhém stupni vzrůstá komunikace s kamarády výrazně roste počet SMS dívky jsou komunikativnější než chlapci a využívají SMS o něco častěji než chlapci 11

12 Způsob použití internetu jako komunikační prostředek (chatování) pro získání informací (prohlížení webových stránek) k zábavě (hraní her) roste návštěva komunitních serverů (několikrát týdně je navštěvuje více než třetina dětí ve věku 8 15 let MEDIÁLNÍ VYBAVENOST I tady vidíme souvislost s věkem, ne však tak výraznou, protože i menší děti jsou velmi dobře počítačově vybaveny, ve věku let je vybavenost v podstatě univerzální. Vybavenost mobilním telefonem 84% dětí z 3. až 9. tříd má mobil 66% ve věku 8 10 let 96 % dětí let 12

13 Mobilní telefon N = 1004 má nemá 100% 90% 16% 15% 17% 8% 4% 8% 18% 14% 80% 34% 70% 60% 50% 40% 84% 85% 83% 92% 96% 92% 82% 86% 30% 66% 20% 0% celkem dívka chlapec Praha Čechy Morava celkem pohlaví věk region Vybavenost a přístup k internetu 91% dětí z 3. až 9. tříd má přístup k internetu (v 8. a 9. třídě 98 %) 44% dětí má počítač ve svém pokojíčku(v 8. a 9. třídě 63%) Přístup na internet (1.) N = 1004 má přístup nemá přístup 100% 90% 7% 7% 7% 15% 3% 2% 6% 8% 7% 80% 70% 60% 50% 40% 91% 91% 90% 83% 94% 96% 92% 91% 91% 30% 20% 0% celkem dívka chlapec Praha Čechy Morava celkem pohlaví věk region 13

14 DOPORUČENÍ co může dělat rodič přijměte fakt, že život ve virtuálním světě k vašim dětem patří pokud se v něm naučíte pohybovat, pomůže vám to pochopit vaše dítě vysvětlete dětem, že ve virtuálním světě je čekají i rizika naučte své dítě chránit svou identitu pokud zjistíte, že agresor je ze škoĺy dítěte, kontaktujte zástupce školy uložte nebo vytiskněte maily, SMS - může posloužit jako důkazní materiál DOPORUČENÍ co může dělat škola vzdělávejte učitele, jak v této oblasti postupovat naučte ho vyhledat pro šikanované dítě pomoc zapojte ICT pracovníka do preventivního programu Nepodceňujte klima ve třídě, je pro rozvoj šikany i kyberšikany určující sledujte spokojenost dětí ve třídě mluvte o vztazích seznamte děti s pojmem kyberšikana Jděte dětem naproti pokud si na některé ze sociálních sítí založíte svůj profil, může to být prostředek pomocí něhož budete komunikovat s dětmi naučte děti využívat všechny softwarové blokace a ochrany technického rázu mluvte s dětmi o tom, jak chránit svou identitu CO PRO ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY UDĚLÁ PROJEKT MINIMALIZACE ŠIKANY Připravujeme materiály pro učitele budou rozeslány na všechny základní školy v České republice na jaře seznámíme je s výsledky výzkumu dáme jim návod, jak otevřít diskuzi o kyberšikaně s dětmi poskytneme doporučení, jak nastavit pravidla ve třídě díky grantu MŠMT se v oblasti šikany vzdělá do roku 2012 více než 600 učitelů 14

15 JAK VYPADÁ KYBERŠIKANA PŘÍKLADY Moji rodiče jsou rozvedeni a žiji s matkou a sourozenci a otce nezajímám, tak se mi každý směje a rozebírají to na Internetu a přes SMS. Řekla mi to sestra jednoho z deváťáků má spolužačka. Trvá to občas i dnes a nikdo to neřeší Nadávali mi do SMS, že jsem hnusná, škaredá potvora. Někdy kluci i holky mi píšou urážlivý SMS a taky mě natočili na tel. A dali to na Internet-jak se svlékám a nebo jsem na WC Na internetovém portálu byla založena skupina Nesnášíme Annu V. kam ostatní přidávají posměšné komentáře Spolužáci asi tak před dvěma lety mi psali hanlivé SMS a maily, jako že jsem špína, zavšivená, atp., ve škole do mne strkali, plivali na mne až se to dověděla učitelka a řešila to Pořád mě pronásledovali na chatu, když jsem si povídala s ostatními uživateli Internetu a ztrapňovali mě a nadávali na moji rodinu a když jsem se odhlásila a přihlásila na jiný chat, tak mě našli a zase nadávali. Do třídy přišla nová spolužačka, občas jsme se spolu hádaly a kvůli jedné z hádek napsala na svůj blog dlouhý článek se všemi možnými nadávkami KONTAKTY Nadace O 2 Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle Tel.: , Ivana Šatrová - ředitelka nadace Aisis o.s. Gorkého 499, Kladno Tel/Fax: Jana Udatná - manažerka projektu MIŠ Mobil: , Kateřina Vágnerová - PR projektu Mobil: , Další informace: 15

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

Online obtěžování a kyberšikana

Online obtěžování a kyberšikana Online obtěžování a kyberšikana Zpráva projektu Copingové strategie kyberšikany u adolescentů (LD11008), realizovaného za podpory MŠMT. Hana Macháčková Alena Černá Lenka Dědková Anna Ševčíková Eva Blažková

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Přehled hlavních výsledků výzkumného projektu realizovaného

Více

Kyberšikana. Jako zdroj informací k této besedě byly použity materiály z www.e-bezpeci.cz. (Projekt E-Bezpečí, Univerzita Palackého, 2007-2011)

Kyberšikana. Jako zdroj informací k této besedě byly použity materiály z www.e-bezpeci.cz. (Projekt E-Bezpečí, Univerzita Palackého, 2007-2011) Kyberšikana Jako zdroj informací k této besedě byly použity materiály z www.e-bezpeci.cz. (Projekt E-Bezpečí, Univerzita Palackého, 2007-2011) Obsah 1. Co je kyberšikana?... 4 2. Rozdíl mezi šikanou a

Více

RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE (příručka pro učitele a rodiče)

RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE (příručka pro učitele a rodiče) RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE (příručka pro učitele a rodiče) Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Mgr. Veronika Krejčí NET UNIVERSITY, Olomouc, 2010 Realizováno v rámci projektu Nebezpečné komunikační jevy pro učitele

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. EU Kids Online šetření. Užití internetu a aktivity online. Dovednosti při užití internetu

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. EU Kids Online šetření. Užití internetu a aktivity online. Dovednosti při užití internetu KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online sítí. Šetření

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Poskytování krizové pomoci výměna zkušeností a know-how Pražská linka důvěry Pražská linka důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Více

Průvodce bezpečného užívání internetu

Průvodce bezpečného užívání internetu Průvodce bezpečného užívání internetu Mgr. Kateřina Drahá Vážení rodiče, průvodce, kterého začínáte číst, je sestaven s vědomím, že každý rodič si přeje pro své dítě to nejlepší, vychovává ho a ochraňuje.

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

Sejmutí a dílčí zpracování dat: Miroslav Piňos, Stanislav Toman - Citadela Bruntál. Obal: Poděkování:

Sejmutí a dílčí zpracování dat: Miroslav Piňos, Stanislav Toman - Citadela Bruntál. Obal: Poděkování: Sejmutí a dílčí zpracování dat: Lenka Bradová, Zbyněk Crha, Lucia Novobilská, Beata Dostálová, Michal Dufek, Milena Hebnarová, Jitka Krätschmerová, Eva Wiesnerová, Soňa Olivová, Marie Slánská, Mirka Stáňová,

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu

Více

Mladé hlasy. Český výbor pro UNICEF. 15. srpna 2008. Fakta na dosah

Mladé hlasy. Český výbor pro UNICEF. 15. srpna 2008. Fakta na dosah Český výbor pro UNICEF 5. srpna 2008 Fakta na dosah Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3338, datum zápisu 6. října 992, IČ: 472793, DIČ: CZ472793. Člen Factum

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO v rámci akce Zpracování analýz pro potřeby KPSS Znojemska pro projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku, registrační

Více

Lenka Eckertová, Daniel Dočekal. Bezpečnost dětí na Internetu Rádce zodpovědného rodiče

Lenka Eckertová, Daniel Dočekal. Bezpečnost dětí na Internetu Rádce zodpovědného rodiče Lenka Eckertová, Daniel Dočekal Bezpečnost dětí na Internetu Rádce zodpovědného rodiče Computer Press Brno 2013 Bezpečnost dětí na Internetu Rádce zodpovědného rodiče Lenka Eckertová, Daniel Dočekal L.

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více