Témata pro absolventské práce žáků 9. ročníku ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata pro absolventské práce žáků 9. ročníku ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Témata pro absolventské práce žáků 9. ročníku ve školním roce 2013/2014 Fyzika Mgr. P. Kuřina Využití jednoduchých strojů v praxi základní informace o jednoduchých strojích rozdělení využití v praxi praktická ukázka činnosti jednoho dle výběru Měsíc základní informace o Měsíci vznik a vývoj Měsíce zajímavosti z povrchu Měsíce člověk na Měsíci video a foto, vlastní pozorování Archimedův zákon o tvůrci zákona znění a nákres, příp. video využití v praxi, praktická ukázka Světlo odraz, lom, rozklad světla co je to světlo o odrazu a lomu teorie odraz v praxi lom v praxi příklady, video, foto Mediální výchova Mgr. P. Kuřina Analýza mediálních informací co je to informace druhy informací zpracování informací jak vnímáme informace analýza informací příklad analýzy informací Kritické čtení co to je kritické čtení k čemu je vhodné se dovedností vybavit co mě zajímá na četbě při kritickém čtení proč je kritické čtení důležité konkrétní příklad a ukázka Internetové vyhledávače co to jsou vyhledávače k čemu slouží

2 jakým způsobem vyhledávají informace jak je třídí jak se orientovat ve výsledcích konkrétní příklad a ukázka Informační portály co to jsou inf. portály k čemu slouží jaké nabízí služby příklady inf. portálů ve světě příklady inf. portálů u nás statistiky dle návštěvnosti a oblíbenosti nástrahy a zápory inf. portálů Český jazyk Mgr. J. Mitáčková Vlastní jména průzkum Nejčetnější rodná jména dětí ve škole dětí narozených v obci /za určité období využití matriky/ jména ojedinělá celostátní srovnání původ některých jmen Regionální literatura regionální autoři Zdeněk Galuška povídky filmové zpracování rozbor díla na základě vlastní četby Anglický jazyk Mgr. F. Ježek My favourite book, movie, music band Description of the plot, chapters, characters, members Good and bad things about the topic Your own view on the topic Food and nutrition, my daily diet a. Healthy vs. Junk food b. Why is good to eat meat, milk, fruit and vegetables, c. Should we eat a lot of junk food? Why, why not? d. Describe your typical daily diet, do a survey on a daily diet of your classmates

3 Konverzace v Aj Mgr. F. Ježek Weather and seasons Describe typical weather for each season in the Czech republic Natural disasters in the Czech republic The weather research Observing the temperature, precipitation, clouds Travelling, means of transport Compare means of transport Which one is the best/worst for you and why? Your ideal holiday Describe: the place, the time, the people, the activities, Dějepis Mgr. J. Stojaspalová Pravěké osídlení Dolního Němčí a okolí Wehrmacht osídlení Dolního Němčí a okolí život a kultura v pravěké době archeologické nálezy, foto, aktuální sbírky vznik organizační struktura činnost rekonstrukce bitvy v našem okolí Využití počítačových her při výuce dějepisu žák zmapuje počítačové hry s historickou tématikou dle jednotlivých historických období na základě vlastního výběru si zvolí minimálně dvě hry a rozebere je posoudí, ve kterých oblastech se rozcházejí od skutečnosti a naopak ve kterých se drží historických skutečností na základě jeho zjištění navrhne, zda je možné hry pro vzdělání použít a do jaké míry Hudební výchova Mgr. J. Hrobařová Folklór v naší obci taneční soubor cimbálová muzika dechová kapela Historie vzniku tanečních souborů a muziky nástrojové obsazení Veřejná vystoupení, účast na folklórních festivalech. Významné soubory a cimbálové muziky regionu Hradišťan

4 Kunovjan Olšava CM Harafica CM Pentla Historie vzniku tanečních souborů Nástrojové obsazení cimbálových muzik Veřejná vystoupení, účast na folklórních festivalech Vydaná cd, DVD, atd. Výtvarná výchova A. Růžičková Regionální památky Uherské Hradiště historie všeobecně /vznik, vývoj / nejstarší stavby / popis, obrázky, zařazení do období / tradice, pravidelné akce Výtvarníci Uherskohradišťska Joža Úprka, Ida Vaculková, Petr a Libuše Niklová / popř. vyber podle svého výběru / životopis tvorba ukázky děl Kroj tvé vesnice Historie části kroje, kroj sváteční, všední popis využití kroje dnes tradiční zvyky a akce v tvé obci Matematika Mgr. P. Bobčíková Statistika teorie statistiky diagramy statistická šetření žáků ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí (Např. výška, váha, barva vlasů, očí, koníčky atd.) Matematici životopisy slavných matematiků nejznámější matematici a jejich věty zajímavosti slavných matematiků Přírodovědný seminář Mgr. J. Trtková Mikroregion Bílé Karpaty které obce patří do této oblasti zajímavosti z těchto obcí a jejich okolí co zajímavého můžu ukázat návštěvě v obci Dolní Němčí

5 Čistírna odpadních vod (ČOV) co to je, k čemu slouží typy ČOV výhody, nevýhody ČOV v Dolním Němčí Rozhledny Uherskohradišťska stručný popis rozhleden v okresu Uherské Hradiště historie jejich vybudování praktická část: podrobnější popis + fotografie jedné rozhledny, kterou jsem navštívil Pracovní činnosti Mgr. Jana Trtková Obchodní akademie srovnání dvou středních škol Obchodní akademie Uherské Hradiště, Obchodní akademie Uherský Brod srovnání těchto škol z pohledu učitelů i studentů Práce se dřevem na kterých středních školách se naučím pracovat se dřevem u kterých firem v regionu můžu najít pracovní uplatnění Pracovní činnosti A. Růžičková Sdělovací technika, elektrické spotřebiče v domácnosti funkce, ovládání a užití držba sdělovací techniky Zaměstnání způsoby hledání zaměstnání psaní životopisu Přírodopis Mgr. D. Bahulová Zvířata moje hobby seznámení s vybraným tématem specifika chovu Pokojové rostliny nejběžnější pokojové rostliny a péče o ně vhodné umístění v bytě (domě) Nezvaní hosté ekosystém lidské obydlí bezobratlí živočichové žijící v našem domě (rybenky, moli, roztoči, pavouci, atd )

6 Chemie Mgr. D. Bahulová Výroba piva postup výroby značení a druhy piv pivovary v okolí Slovácká slivovice tradice pálení pálenice v okolí princip destilace Vaření Mgr. J. Stojaspalová Regionální kuchyně charakteristika oblasti charakteristické potraviny, koření tradiční jídelníček slovácké rodiny praktická ukázka pokrmů Příprava slavnostní tabule slavnostní stůl (prostírání, výzdoba tabule) příprava slavnostního menu praktická ukázka slavnostní tabule Výchova ke zdraví Mgr. J. Stojaspalová Poruchy příjmu potravy charakteristika příčiny poruch příznaky rizika dotazník mezi žáky a jeho vyhodnocení Reklama co je reklama historie a funkce reklamy nejoblíbenější reklamy v ČR vlastní tvorba reklamy (prezentace, video) Výchova ke zdraví Mgr. E. Buršík Jinková Šikana rozdělení šikany důsledky šikanování ochrana před šikanou příklady z praxe Lidé, kteří mě nejvíce v životě ovlivnili

7 zamyšlení se nad tím, kdo v životě má/měl na mě vliv a jak mě ovlivňuje/ovlivnil rozhovor foto, příklady Reklama a její vliv na nás jak působí jednotlivé reklamy na naše vnímání co nás ovlivňuje dotazník, ukázky Zeměpis Mgr. E. Buršík Jinková Památky UNESCO ve Zlínském kraji charakteristika památek propojení s regionem podmínky pro získání titulu UNESCO Mapa pivovarů ve Zlínském kraji historie a výroba piva přehled jednotlivých pivovarů mapové zpracování v kraji Řeka Morava od pramene k ústí pramen toku přítoky povodí trasa toku města na řece Velká Javořina charakteristika, turistické trasy Akce Výchova k občanství Mgr. E. Buršík Jinková Internetové obchodování Eshop historie, současnost práva a povinnosti prodávajícího/kupujícího reklamace srovnání s kamenným obchodem Náboženství kostel v naší obci charakteristika místo rozjímání a modlitby akce pořádané místní farou návštěva kostela + rozhovor s panem farářem

8 Mých devět let na naší škole zamýšlení se nad vlivem školy na můj život průřez školní docházkou co jsem prožil akce, fotodokumentace mého působení na škole Tělesná výchova Mgr. J. Kvasnička Nebezpečné sporty (adrenalinové, bojové) předcházení úrazům ve sportu názory sportovní veřejnosti co vede lidi k provozování nebezpečných sportů co to je nebezpečný sport? Nástrahy nebezpečných sportů Sport a drogy jak mohou ovlivnit výkony u sportovců a jejich následky jak předcházet zneužívání názory odborníků, sportovců a veřejnosti. Sport a jiné koníčky dnešní mládeže malý průzkum toho, jak tráví volný čas dnešní mládež formou dotazníků Sportovní hry Mgr. J. Kvasnička Netradiční sportovní hry které sportovní hry můžeme považovat za netradiční zařazení netradičních sportovních her do výuky na základní škole průzkum zájmu o netradiční sportovní hry na ZŠ. Sportmůj život představení vlastního sportovního vyžití informace o tomto sportu v rámci vlastního regionu historické aspekty největší osobnost daného sportu v regionu. Nejpopulárnější sportovní hry zastoupeni jednotlivých sportovních her v regionu jejich členská základna finanční náročnost jednotlivých sportovních her historie vývoje sportovních her v regionu.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

Sémantické a syntaktické vlastnosti sloves impetrandi v ruštině a češtině

Sémantické a syntaktické vlastnosti sloves impetrandi v ruštině a češtině Témata vypsaná na šk. rok 2013/2014: LEGENDA: BIOLOGIE CIZÍ JAZYKY ČESKÝ JAZYK DĚJEPIS FYZIKA HUDEBNÍ VÝCHOVA CHEMIE INFORMATIKA MATEMATIKA SPOLEČENSKÉ VĚDY VÝTVARNÁ VÝCHOVA ZEMĚPIS Mgr. Ambrožová Jana

Více

Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43

Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43 Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43 Počet vypsaných témat: 61 Pozn. Témata jsou rozdělena na teoretická a praktická. Každé téma bude zpracováno tištěnou absolventskou prací a obhájeno před komisí

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A JEJICH ANOTACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/09

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A JEJICH ANOTACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/09 TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A JEJICH ANOTACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/09 ŠTĚPÁNKA ADAMCOVÁ Lidská práva Lidská práva v minulosti a současnosti, lidská práva v dokumentech, porušování lidských práv První pomoc

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Připraveni na život Školní vzdělávací program pro čtyřleté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM - 1 - - 2 - PŘEDKLADATEL: Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Adresa školy: Šrámkova 4, 747 05 Opava 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více