VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Královská stezka o.p.s.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Královská stezka o.p.s."

Transkript

1 Vroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA Královská stezka o.p.s. Královská stezka o.p.s. ně prospěšná společnost Žižkovo náměstí, abry Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV,,Evropsk zemědělsk fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovskch oblastí

2 Vroční zpráva Obsah. Slovo paní předsedkyně.... Úvodní přehled.... Informace o organizaci.... Informace o rozhodovacích orgánech o. p. s..... Královská stezka o. p. s..... Projekt jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.... Propagace a rozvoj regionu Královská stezka o. p. s. a jeho turistického potenciálu.... Zpráva o hospodaření.... Odsouhlasení Vroční zprávy.... Údaje o Královská stezka o. p. s..... Přílohy Vroční zprávy.... Slovo paní předsedkyně Královská stezka se rozkládá na území km, zahrnuje obcí s obyvateli. Zaměstnanci Královská stezka v roce začali s tvorbou Integrované strategie rozvoje území Královská stezka pro období. Vzhledem ke změně právní normy a organizační struktury byly podniknuty veškeré nutné úkony. Mimo těchto zásadních a náročnch změn v roce se Královská stezka zapojila do projektu Sdružení místních samospráv ČR jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Královská stezka spolupořádala. ročník akce Čistá řeka Sázava na Vysočině. Další akcí, kterou pořádala, byl FOOD festival. Pracovníci se účastnili školení, pomáhali zpracovávat žádosti o dotace a účastnili se setkání s partnerskmi. Jaroslava Dvořáková předsedkyně Královská stezka o.p.s.. Úvodní přehled Rok přinesl několik zásadních změn. Předně bylo zapotřebí vyrovnat se se změnami souvisejícími s novm občanskm zákoníkem, v jejichž rámci došlo i ke změnám v oblasti obecně prospěšnch společností. Dalším stěžejním krokem k novému programovému období byla příprava na standardizaci společnosti. Místní partnerství se v důsledku změn a novch požadavků stalo organizační složkou Královské stezky o.p.s. Ke standardizaci, tj. k zavedení povinnch standardů pro fungování došlo především proto, aby bylo prokázáno, že jsou místní partnerství schopna implementovat programy financované z ESI fondů. Na základě vytvoření místního partnerství bylo svoláno Plénum zakladatelů Královské stezky o.p.s. a Valná hromada místního partnerství. Na tomto setkání byly představeny organizační záležitosti o.p.s. a místního partnerství. Uplynul rok byl zároveň počátkem nového programového období pro léta. Podmínky pro čerpání dotací v tomto období jsou ve fázi závěrečnch jednání a úprav mezi ministerstvy ČR a

3 Vroční zpráva příslušnmi orgány EU. Rsují se programy jednotlivch ministerstev, z nichž snad již ke konci roku bude možno čerpat. Prozatím je jasné, že obce a neziskové organizace budou mít cestu k dotacím otevřenou především skrze Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo zemědělství, skrze něž obce čerpaly v minulém programovém období, zůstane otevřeno především pro zemědělce, lesníky, potravináře a zřejmě pro malé podnikatele. Z činnosti místního partnerství Královské stezky o. p. s. je nutno upozornit především na dokončení administrace žádostí z posledních vzev uplynulého programového období. Královská stezka o. p. s. se podílela i na několika projektech spolupráce a dobrovolnickch projektech. V měsíci dubnu již tradičně organizovala akci Čistá řeka Sázava, při níž bylo postupně vyčištěno km řeky. Jednalo se o pát ročník a zapojilo se do něj velké množství dobrovolníků i žáků základních a středních škol (cca dobrovolníků). Především na děti má tato akce přízniv vliv, jak potvrzují osobní zkušenosti získané na místě i zpětné reakce učitelů. Další společenskou akcí směřující na všechny věkové kategorie byl Gastrofestival, kter Královská stezka uspořádala na náměstí v avlíčkově ě dne... Jednalo se akci podpořenou z projektu spolupráce, na němž se podílely ještě místní partnerství Rožnovsko a Oslavka, dalším partnerem však bylo i místní partnerství z Velké Británie. Gastrofestival v avlíčkově ě dal prostor místním restauracím, kavárnám, cukrárnám, ale i lokálním producentům regionálních potravin a plodin. Kulinářskou část ochutnávek a možnosti nákupu potravin a různch menu doplnil bohat doprovodn program, kter tvořila především hudební vystoupení, ale i kuchařské a barmanské show. Cel program pak zakončilo promítání letního kina přímo na havlíčkobrodském náměstí. Dalším projektem spolupráce, kter dále probíhá a podílí se na něm čtyři místní partnerství, je projekt s názvem Národní pohádky a pověsti poklady národní identity a tradic. Zaměřil se na podporu lokálních souborů divadelních ochotníků a to především skrze zorganizování řady divadelních a mediálních workshopů zaměřench na pohybovou a rétorickou průpravu, ale i na techniky video a audio záznamu a mediální prezentace. Projekt umožňuje i vylepšení technického zázemí souborů např. nákupem loutek pro představení, či nákupem skládacího pódia nebo kapotovaného vozíku. Během uplynulého roku také pokračoval projekt Cestující kinematograf, jenž spočívá v promítání filmů pod večerní letní oblohou na různch místech. Projektor a nafukovací plátno jsou snadno převozitelné a lze je sestavit na nejrůznějších místech, proto je o projekci v letních měsících velk zájem. V tomto roce promítal kinematograf takřka každ víkend a setkal se s velkm úspěchem. Královská stezka o.p.s. zpracovává Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro na období. V tomto projektu vzniká dokument, kter analyzuje a charakterizuje území, v němž místní partnerství působí, předkládá analzy problémů a potřeb, především však předkládá návrh konkrétních opatření pro podporu rozvoje této oblasti. Mgr. Gustav Charouzek ředitel Královská stezka o.p.s.

4 Vroční zpráva. Informace o organizaci Území Královská stezka o. p..s. se rozkládá na ploše, km a na území žije stálch obyvatel. Region se nachází v NUTS II Jihovchod, kraj Vysočina. je součástí území okresu avlíčkův, a leží ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností avlíčkův, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou. působí na území pěti svazku obcí (abersko, Podoubraví, Krupsko, Světelsko a Ledečsko) a zahrnuje převážně menší venkovské obce. Královská stezka má sídlo ve městě abry. působí na území následujících obcí: Bačkov, Bělá, Bojiště, Borek, Břevnice, Čachotín, Číhošť, Dolní Krupá, Dolní Město, Golčův, abry, avlíčkův, eřmanice, něvkovice, orní Krupá, orní Paseka, radec, urtova Lhota, Chrtníč, Chřenovice, Jedlá, Jilem, Kámen, Kamenná Lhota, Kojetín, Kraborovice, Krásná ora, Knyk, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kunemil, Kyjov, Kynice, Ledeč nad Sázavou, Leškovice, Leština u Světlé, Lipnice nad Sázavou, Lučice, Malčín, Nejepín, Nová Ves u Leštiny, Nová Ves u Světlé, Okrouhlice, Olešná, Ostrov, Ovesná Lhota, Pavlov, Podmoky, Pohleď, Prosíčka, Příseka, Radostín, Rozsochatec, Rybníček, Sázavka, Sedletín, Skryje, Skuhrov, Služátky, Světlá nad Sázavou, Tis,Trpišovice, Uhelná Příbram, Vesel Žďár, Vepříkov, Vilémov, Vilémovice, Zvěstovice a Ždírec. Území působnosti Královská stezka k..

5 Vroční zpráva Mezi hlavní činnosti společnosti Královská stezka o. p. s. patří tyto aktivity: rozvoj regionu Královská stezka koordinace rozvoje regionu Královská stezka ve všech oblastech rozvoj a propagace regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu vytváření novch forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí služby při financování projektů k rozvoji regionu Královská stezka posouzení projektů k rozvoji regionu Královská stezka koordinace projektů a produktů zaměřench k rozvoji regionu Královská stezka tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšnch k rozvoji regionu Královská stezka součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Královská stezka příprava informačních a metodickch materiálů a školních pomůcek vchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže spolupráce na rozvoji lidskch zdrojů zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje provoz IC - koordinace a rozvoj komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Královská stezka poradenská činnost činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Královská stezka činnost a Komunitně vedeného místního rozvoje. Informace o rozhodovacích orgánech o. p. s. Nejvyšším rozhodovacím orgánem společnosti Královská stezka o. p. s. je Plénum zakladatelů. Dalšími orgány společnosti Královská stezka o. p. s. jsou Správní a Dozorčí rada. Vedoucím zaměstnancem (ředitelem) této obecně prospěšné společnosti je Mgr. Gustav Charouzek. Správní rada členů - V roce se Správní rada sešla x. Jednání Správní rady mělo ve všech případech dostatečn počet účastníků. Jméno člena Petr Bárta Sídlo/adresa trvalého bydliště Vepříkov, Chotěboř Postavení a funkce Místopředseda SR David Šimánek Lučice, Lučice Člen SR Petr Zadina Radostín, avlíčkův Člen SR Jan Tourek Náměstí Trčků z Lípy, Člen SR Světlá nad Sázavou

6 Vroční zpráva Jaroslava Dvořáková Vilémov, Vilémov u Předseda SR Golčova a Vilémov, Vilémov Člen SR Luděk Šíma. května, Ledeč nad Člen SR Sázavou Sázavská, abry Člen SR Bohuslav Mazánek Martin Sedlák Mgr. Aneta Prchalová Machačova, avlíčkův Člen SR Žákovská, abry Člen SR Dozorčí rada členů - V roce se Dozorčí rada sešla x, a to před konáním Valné hromady dne.. Jména člena Václav Jarolím Ing. Pavel Kopeck Martin Štěpánek Jan Šrámek Sídlo/adresa trvalého bydliště Městys Uhelná Příbram, Uhelná Příbram Golčův, Golčův Vepříkov, Chotěboř Postavení a funkce Předseda DR Člen DR Člen DR Uhelná Příbram, Uhelná Člen DR Příbram orní Krupá, avlíčkův Člen DR Vilémov, Vilémov Člen DR Jan Votava Eva Lehká. Královská stezka o. p. s. Do nového programového období pro léta vstupuje místní partnerství v roli podřízené složky společnosti Královská stezka o. p. s. Tato skutečnost vznikla z důvodu povinné standardizace místních akčních skupin, která byla vyvolána změnami souvisejícími s novm občanskm zákoníkem, převedším ale také nutností sjednotit standardy, aby byla dokázána jejich schopnost implementovat programy, skrze něž budou přicházet finance z dotačních titulů EU. Standardizace tedy přinesla nutnost převést místní partnerství do role jedné ze složek, či lépe řečeno činností obecně prospěšné společnosti s názvem Královská stezka o. p. s. Tak jako má o. p. s. vše popsané rozhodovací orgány, má i místní partnerství. Informace o rozhodovacích orgánech Královská stezka o. p. s. Nejvyšším orgánem Královská stezka je Valná hromada. Další orgány Královská stezka o. p. s. představuje Programov vbor (rozhodovací orgán), Vběrová komise (vběrov orgán) a Monitorovací komise (kontrolní orgán).

7 Vroční zpráva Programov vbor - členů Název subjektu Občanské sdružení Vilémovské boubelky SD abry FO/ Sídlo/adresa IČ/datum Zástupce trvalého narození subjektu bydliště pro Vilémov, Jaroslava Vilémov Dvořáková Zájmová skupina Farní sbor českobratrské církve evangelické rad Ledeč nad Sázavou s. r. o. Martin Sedlák FOP Zámek Světlá s. r. o. Město avlíčkův Služátky Město Golčův Sázavská, abry orní Krupá, avlíčkův Jiří Rainiš asiči Člen PV David Šorm Podpora společenského života Člen PV usovo náměstí, Ledeč n/s Machačova, avlíčkův Zámecká, Světlá nad Sázavou Luděk Šíma Cestovní ruch Člen PV Martin Sedlák Podnikání Člen PV Ing. elena Degerme Cestovní ruch Člen PV avlíčkův, avlíčkův Služátky, Náměstí TGM, Golčův Libor onzárek Rozvoj obce Člen PV ynek Bouchal Mgr. Vlastimil Marušák Rozvoj obce Člen PV Rozvoj obce Člen PV Vběrová komise členů Bohuslav Kubát Eliška Zdražilová Josef Pešek Ladislav Langpaul Vladimíra Rubinsteinová Renáta Mutlová Náhradníci: Aleš ejkal, Martina Štecherová, Eva Pejchalová Monitorovací komise členů Václav Jarolím Eva Lehká Podpora spolkového života Postavení a funkce v Člen PV

8 Vroční zpráva Jiří Novák Jan Votava Petr Pipek Jan Tourek Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Mgr. Gustav Charouzek Kancelář místního partnerství - zaměstnanci kanceláře místního partnerství (Mgr. Petra Rajterová, Karolína Ortová, Mgr. Lucie Růžičková) Účetní místního partnerství Ivana Šimonová Činnost Královská stezka za rok VIII. vzva Na samém počátku roku, dne. ledna, vyhlásilo místní partnerství při Královské stezce o.p. s. osmou vzvu na předkládání žádostí o dotace. V této vzvě byla vypsána Fiche Občanské vybavení a služby. Konzultace pro žadatele probíhaly v termínu od.. do.. a samotné žádosti pak byly přijímány. a. února. Vběrová komise místního partnerství zasedla dne.., vybrané žádosti pak byly zaregistrovány na RO SZIF během března. Vybran projekt: Název subjektu Fiche Dotace Název projektu Technické služby avlíčkův Mobilní pódium Další činnosti : Kromě realizace Strategického plánu LEADER Královská stezka poskytovala v průběhu celého roku konzultace žadatelům. Konzultace se tkaly nejen Programu rozvoje venkova, nbrž i vyhledávání dalších vhodnch dotačních a grantovch programů (ROP Jihovchod, SFŽP, OPŽP, Nadace Via, MMR). Řada konzultací se tkala především změn a možností, které přinese nadcházející programové období. Zájemci byli seznamováni s novinkami v oblasti jednání ministerstev ČR s příslušnmi institucemi EU o podmínkách čerpání dotací v programovém období. Kromě konzultační činnosti se však Královská stezka a jí zřizované místní partnerství soustředilo i na tvorbu Strategického plánu území. Informace ohledně tvorby strategickch dokumentů, konzultace a poradenství také poskytovala zájemcům z řad místních samospráv. K působnosti Královské stezky o. p. s. patřily a nadále budou patřit činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Královská stezka a také činnost a komunitně vedeného místního rozvoje Projekty spolupráce

9 Vroční zpráva Národní pohádky a pověsti poklady národní identity a tradic Projekt spolupráce čtyř (Šumpersk venkov, orní Pomoraví, Královská stezka a Vršatec) začal bt realizován na počátku roku a cílil především na rozvoj komunitního života a posílení národního uvědomění a tradic prostřednictvím podpory amatérského divadla. Projekt podpořil soubory divadelních ochotníků v regionech spolupracujících místních partnerství. Podpora spočívala především v možnosti zakoupení kapotovaného vozíku pro přepravu potřebnch rekvizit. Zakoupeny byly též loutky pro loutkové divadlo. Nedílnou a neméně cennou devizou tohoto projektu však představovaly i divadelní a mediální workshopy. Zájemci se při nich cvičili v pohybovch dovednostech, v rétorice i v oblasti práce s médii, videonahrávkami a prezentací vlastní tvorby. Projekt bude pokračovat i v roce a ukončen by měl bt do konce května. Food festivals Projekt spolupráce mezi Královská stezka, Rožnovsko, Oslavka a LAG North Pennine Dales LEADER (Velká Británie) byl podáván spolu s projektem spolupráce Národní pohádky a pověsti a v. kole příjmu žádostí na SZIF. Žádost o dotaci byla schválena a mohly se tak uskutečnit čtyři gastrofestivaly v různch koutech ČR a jeden ve Velké Británii. Všechny gastrofestivaly však spojovala snaha poukázat na zajímavost a pestrost regionálních potravin a kulinářského umění. Prostor dostali producenti regionálních potravin a také místní restauratéři, cukráři či majitelé kaváren nebo vináren. Kromě kulinářského zážitku a propagace regionálních potravin, krátkého prodejního řetězce a místních restaurací a kaváren projekt však poukázal na to, že gastrofestivaly mohou bt příjemnou kulturní akcí, při níž se zabaví všechny věkové generace. Projekt ukázal, že kulturní akce s konkrétní tematikou lákají místní obyvatelstvo a přispívají k upevnění místní komunity. Guide me Mezinárodní projekt spolupráce s Posázaví, Lípa pro venkov, avlíčkův kraj, LAG Othe Armance (Francie), LAG Cretes Préardennaises (Francie) a LAG Sudolt (Rumunsko). Projekt je založen na přiblížení regionů moderními technologiemi místním obyvatelům a návštěvníkům. Dále také projekt vychází z navázané spolupráce k moderním technologiím propagace cestovního ruchu, vměně odbornch znalostí o cestovním ruchu a jeho organizaci. Základem projektu bude vytvoření elektronického prostředí (prostředí internetu navázané na mobilní telefony, tablety, počítače a jiné), které bude pomáhat obyvatelům a turistům v orientaci v regionu Posázaví. Tento projekt se však vzhledem k nepřesnostem ve financování jedné z partnerskch neuskutečnil.. Projekt jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů CZ../../B. V našem regionu Královská stezka byl od.. zahájen nov projekt s názvem jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina () Královská stezka je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku a v současnosti čítá obcí a měst v Komoře obcí a neziskovch subjektů v Komoře organizací. V

10 Vroční zpráva drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovskm prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do krajskch organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě Královská stezka a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvšení kvality a efektivnějšímu vkonu veřejné správy. Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie Královská stezka, byla vybrána nejdůležitější. Jde o: Školství Zaměstnanost Odpadové hospodářství Během projektu vznikne: Studie současného stavu vkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího vkonu formou spolupráce. Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřench nápadů z celé ČR a EU. Metodika spolupráce obcí na platformě a její aplikace v Královská stezka. Dodatek Strategie Královská stezka. Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu Královská stezka. Koncepční návrh legislativních řešení zaměřench na oblast. Do projektu je zapojeno přes obcí, které jsou sdruženy do z krajů České republiky.. Propagace a rozvoj regionu Královská stezka o. p. s. a jeho turistického potenciálu Cestovní ruch Královská stezka pro svou propagaci využila v tomto roce hned několik akcí. Tradičně to byla Země živitelka, kde mají místní akční skupiny vymezen stánek ke své propagaci. O prezentaci svch činností se však Královská stezka postarala i prostřednictvím akce Čistá řeka Sázava, kterou každoročně organizuje, ale i prostřednictvím vše zmíněnch gastrofestivalů. Jeden z nich, v avlíčkově ě, zorganizovala, na dalších se podílela jako host, kde měla k dispozici taktéž stánek k propagaci své vlastní i regionu své působnosti.

11 Vroční zpráva Prezentace Královská stezka o.p.s. Společnost Královská stezka o.p.s. se prezentuje nejen na webovch stránkách a prostřednictvím propagačních materiálů, nbrž i prostřednictvím prezentací pro veřejnost při příležitostech pořádání kulturních akcí. Královská stezka také pravidelně publikuje v místních periodicích a snaží se i o navázání kontaktů s regionálními deníky. Královská stezka navázala kontakty v Denících avlíčkobrodska, do kterch publikuje dle svch možností.. Zpráva o hospodaření Stav finančních prostředků k.. Vkaz zisku a ztráty Náklady Spotřebované nákupy celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Odpisy, prodan majetek, tvorba rezerv a opravnch položek celkem Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem Vnosy Tržby za vlastní vkony a za zboží celkem Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Aktivace celkem Ostatní vnosy celkem Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravnch položek celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem

12 Vroční zpráva Vsledek hospodaření po zdanění Při provádění přezkoumání hospodaření Královská stezka nezávislou účetní firmou nebyly zjištěny chyby, nedostatky ani rozpory se závaznmi právními předpisy a normami. Účetnictví je vedeno jako podvojné. Účetnictví je vedeno řádnm a průkaznm způsobem a nebyly shledány žádné nedostatky.. Odsouhlasení Vroční zprávy Jaroslava Dvořáková, předsedkyně SR Královská stezka o. p. s.. Václav Jarolím, předseda DR Královská stezka o. p. s.. Údaje o Královská stezka o. p. s. Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Společnost byla založena zápisem do rejstříku obecně prospěšnch společností.. vedeného Krajskm soudem v radci Králové, do oddílu O, vložka. ně prospěšné služby: Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšnch služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Královská stezka, a to zejména: Rozvoj regionu Královská stezka Koordinace rozvoje regionu Královská stezka ve všech oblastech Rozvoj a propagace regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu Vytváření novch forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí Služby při financování projektů k rozvoji regionu Královská stezka Posouzení projektů k rozvoji regionu Královská stezka Koordinace projektů a produktů zaměřench k rozvoji regionu Královská stezka

13 Vroční zpráva Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšnch k rozvoji regionu Královská stezka Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Královská stezka Příprava informačních a metodickch materiálů a školních pomůcek Vchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže Spolupráce na rozvoji lidskch zdrojů Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje Provoz IC koordinace a rozvoj Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Královská stezka Poradenská činnost Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Královská stezka činnost a komunitně vedeného místního rozvoje Sídlo organizace, adresa: Žižkovo náměstí, abry Webové stránky: Bankovní spojení, číslo účtu: / IČO: Předseda Královská stezka o.p.s.: Jaroslava Dvořáková Telefon: (+) Statutární zástupce: Mgr. Gustav Charouzek Ředitel : Mgr. Gustav Charouzek Projektov manažer : Karolína Ortová Telefon: (+), Facebook: Web: Přílohy Vroční zprávy Příloha č. Seznam partnerů Královská stezka o. p. s. k..

14 Vroční zpráva Seznam partnerů Královská stezka o. p. s. Zástupci ks % Veřejn sektor sektor celkem Zájmové skupiny Rozvoj obce (RO) Zemědělství, Lesnictví (ZL) Podpora společenského života () Podnikání (P) Cestovní ruch (CR) asiči () Subjekty zastupující veřejn sektor Název subjektu FO/P O Sídlo/Adres a trvalého bydliště IC/Datu m narození Zástupce subjektu pro Oblast působe ní Postavení a funkce v Zájmov á skupina Město Golčův Náměstí TGM, Golč. Mgr. Vlastimil Marušák Veřejn RO Město abry Žižkovo náměstí, abry Luděk Kovařík Veřejn RO Městys Uhelná Příbram Uhelná Příbram, Uhelná Příbram Václav Jarolím Veřejn, předseda DR RO Městys Vilémov Vilémov, Vilémov Jiří Lebeda Veřejn RO Bačkov Bačkov, Světlá n. Sázavou František Bárta Veřejn RO Borek Borek, Golč. Václav rub Veřejn RO

15 Vroční zpráva eřmanice eřmanice, Golč. Antonín Dvořák Veřejn RO Chrtníč Chrtníč, Golč. Roman Čálek Veřejn RO Jilem Jilem, Chotěboř Jaromír Rasocha Veřejn RO Kámen Kámen, Kámen Petr Pipek Veřejn Kraborovice Kraborovice, Golč. František Sojka Veřejn RO Leškovice Leškovice, Golč. Kamil Michal Veřejn RO Lučice Lučice, Lučice David Šimánek Veřejn RO Nejepín Nejepín, Chotěboř Jan orman dl Veřejn RO Nová Ves u Leštiny Nová Ves u Leštiny, Golč. Bc. Eva Dlouhá Veřejn RO Podmoky Podmoky, Golč. Michal Ronovsk Veřejn RO Rybníček Rybníček, Golč. Jaroslav Kroufek Veřejn RO

16 Vroční zpráva Sedletín Sedletín, Chotěboř Václav Ledvinka Veřejn RO Skryje Skryje, Golč. Vlastimil Volenec Veřejn RO Tis Tis, Tis Lukáš Malina Veřejn RO Vepříkov Vepříkov, Chotěboř Petr Bárta Veřejn, místopředse da SR Zvěstovice Zvěstovice, Golč. Vladislav Liška Veřejn RO Dobrovoln svazek obcí Krupsko orní Krupá, avlíčkův Petr Zadina Veřejn, člen SR Kojetín Kojetín, avl. Ladislav Venc Veřejn RO Pohleď Pohleď, Světlá n. Sázavou Jindřich olub Veřejn RO Příseka Příseka, Jaroslav Štefáček Veřejn RO Sázavka Sázavka, Sázavka Eva Vávrová Veřejn RO Služátky Služátky, ynek Bouchal Veřejn RO Vesel Žďár Vesel Žďár, avl. Ing. Jan Pansk Veřejn RO Dolní Město Dolní Město, Pavel Chlád Veřejn RO

17 Vroční zpráva Dolní Město Knyk Knyk, avl. Ing. Miroslav Kotlas Veřejn RO Okrouhlice Okrouhlice, Okrouhlice Ing. Lubomír Pospícha l Veřejn RO Leština u Světlé n/s Leština u Světlé n/s, Ledeč n/s Ing. Karel Krajíček Veřejn RO Město Náměstí Trčků z Lípy, Mgr. Jan Tourek Veřejn, člen SR RO Kyjov Kyjov, avl. Ludmila Janáčkov á Veřejn RO Svazek obcí mikroregion u Ledečsko usovo náměstí,, Ledeč n/s Zdeněk Tůma Veřejn RSŽ Lipnice n/s Lipnice n/s, Lipnice n/s Ing. Leoš Bláha Veřejn RO Malčín Malčín, Ing. Zdeněk Vacek Veřejn RO Kynice Kynice, Ledeč n/s Karel Krajansk Veřejn RO Nová Ves u Světlé Nová Ves u Světlé, Václav Kopic Veřejn RO Ovesná Lhota Ovesná Lhota, Vladimír Šemík Veřejn RO

18 Vroční zpráva Město avlíčkův avl., avlíčkův Jan Tecl Veřejn RO Subjekty zastupující soukrom sektor Název subjektu FO/P O Sídlo/Adres a trvalého bydliště IC/Datum narození Zástupce subjektu pro Oblast působen í Postave ní a funkce v Zájmov á skupina Bohumil Vavruška FOP Vilémov, Vilémov Bohumil Vavruška ZL František Pazderka FOP Zboží, František Pazderka P Jan Votava FOP orní Krupá, avl. Jan Votava, člen DR ZL Jiří Blažek FOP Žákovská abry, abry Jiří Blažek P Jiří Mrkvička FOP Sportovní abry, abry Jiří Mrkvička P Josef Pazderka FOP Zboží, Josef Pazderka P Občanské sdružení vilémovské boubelky Vilémov, Jaroslava Dvořáková, předsed a SR SD Bačkov Bačkov, abry Miroslav Chlád SD abry Sázavská abry, Jiří Rainiš

19 Vroční zpráva abry SD Chrtníč Chrtníč, Golč. Milan Poláček SD Kámen Kámen, Kámen Václav Bárta SD Leškovice Leškovice, Golč. Josef orák SD Rybníček Rybníček, Golč. Zdeněk Kutílek SD Sedletín Sedletín, Chotěboř Jiří Žaloudek SD Uhelná Příbram Uhelná Příbram, Uhelná Příbram Josef Kolář SD Vepříkov Vepříkov, Chotěboř Jiří Trtík Statek Lesolg s. r. o. Rozsochate c, Rozsochate c Jaroslav alák ZL STROM Praha a. s. Lohenická Praha, Praha Josef amsa P TJ Sokol Golčův Golč., Golč. Pavel Kopeck, člen DR Tělovchovn á jednota. května, Golč. Petr Šanda

20 Vroční zpráva Sokol TJ Sokol Lučice Lučice, Lučice Ondřej Pavlas Tělovchovn á jednota Tis Tis, Tis Marek Kozlík TJ Sokol Rozsochatec Rozsochate c, Rozsochate c Dušan Svoboda Zemědělská společnost orní Krupá a. s. orní Krupá, avl. Jiří Novák ZL Zemědělské obchodní družstvo abry Pražská abry, abry Vlastimil Vondra ZL Zemědělské obchodní družstvo Kámen Kámen, Kámen Stanislav Adam ZL Zemědělské obchodní družstvo Skryje Skryje, Golč. Vlastimil Pavlík ZL ZS Vilémov a. s. Vilémov, Vilémov Tomáš Kunc ZL SD Jilem Jilem, Chotěboř Milan Klement SD Příseka Příseka, Jiří Kouba SD Kojetín Kojetín, avl. Miroslav Tich Jindřich olub FOP Pohleď, Jindřich olub CR

21 Vroční zpráva Vladimír Dvořák FOP Vilémov, Vilémov Vladimír Dvořák P Tělocvičná jednota Sokol abry Sokolská, abry Ladislav Doležal Václav Vacek Zemědělská usedlost FOP Vilémovice, Ledeč n/s Václav Vacek ZL TJ Sokol Leština u Světlé Leština u Světlé, Ledeč n/s Libor Reichman TJ Sokol Okrouhlice Okrouhlice, Okrouhlice Petr Firon Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici Okrouhlice, Okrouhlice Marin Langpaul SD Knyk Knyk, avl. Jiří Vágner TJ Rebel Dolní Město Na Bradle, Miloslav Vesel SD Vesel Žďár Vesel Žďár, avl. Bohuslav Kučírek SD Kyjov Kyjov, avl. Ondřej Fuit Ing. Rostislav Vrzák FOP Lučice, Lučice Ing. Rostislav Vrzák ZL

22 Vroční zpráva David Šimánek FOP Lučice, Lučice David Šimánek, člen SR P Martin Sedlák FOP Machačova, avlíčkův Martin Sedlák, člen SR P SD Malčín Malčín, Martin Šustek rad Ledeč nad Sázavou s. r. o. usovo náměstí, Ledeč n/s Luděk Šíma, člen SR CR Cyklistick klub Vepříkov Vepříkov, Chotěboř Martin Štěpánek, člen DR Zámek Světlá s.r.o. Zámecká, Světlá nad Sázavou elena Degerme CR Nadační fond Aktivní ženy na venkově Spytice, Vilémov Evženie Ondráčkov á Farní sbor Českobratrsk é církve evangelické v orní Krupé orní Krupá, avlíčkův David Šorm

23 Vroční zpráva Veřejn sektor sektor Královská stezka o.p.s. Únor abry

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci ks % Veřejný sektor 42 46 Soukromý sektor 50 54 celkem 92 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce (RO) 38 41 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 9 10 Podpora společenského

Více

IC/Datum narození. Obec Chrtníč PO Chrtníč 52, Roman Čálek Veřejný Člen MAS

IC/Datum narození. Obec Chrtníč PO Chrtníč 52, Roman Čálek Veřejný Člen MAS Seznam členů MAS Název MAS: Královská stezka o. p. s. Celkový počet členů MAS: 93 Subjekty zastupující veřejný sektor: 45 % (42) Název subjektu FO/PO Sídlo/Adresa trvalého bydliště Město Golčův Jeníkov

Více

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci ks % Veřejný sektor 42 45 Soukromý sektor 51 55 celkem 93 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce () 38 41 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 9 10 Podpora společenského

Více

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci počet % Veřejný sektor 41 44 Soukromý sektor 52 56 Celkem 93 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce () 37 40 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 11 12 Podpora společenského

Více

Členové orgánů Královská stezka o.p.s.

Členové orgánů Královská stezka o.p.s. Členové orgánů Královská stezka o.p.s. Plénum zakladatelů Petr Zadina František Pazderka Jan Votava Jiří Blažek Jiří Mrkvička Mgr. Vlastimil Marušák Luděk Kovařík Václav Jarolím Jiří Lebeda František Bárta

Více

v MAS Obec Vepříkov Vepříkov 53, Chotěboř Petr Bárta Veřejná sféra Místopředseda SR

v MAS Obec Vepříkov Vepříkov 53, Chotěboř Petr Bárta Veřejná sféra Místopředseda SR Seznam členů rozhodovacího orgánu MAS: Správní rada Náze: Královská stezka o.p.s. Celkový počet členů Správní rady: 9 Subjekty zastupující veřejný sektor: 44% Název subjektu / Sídlo/adresa trvalého bydliště

Více

Zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti Královská stezka o.p.s.

Zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti Královská stezka o.p.s. Zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti Královská stezka o.p.s. o založení obecně prospěšné prospěšnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a další fungování dle zákona

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

hromady Královské stezky o.p.s.

hromady Královské stezky o.p.s. Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné Zapisovatel: Karolína Ortová Ověřovatel 1: Aneta Prchalová Ověřovatel 2: Petr Zadina hromady Královské stezky o.p.s. Dne: 24. 2. 2015 Volební komise: Petr Zadina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství Vroční zpráva o.p.s. a 05 VÝROČNÍ ZPRÁVA 05 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství Královská stezka o.p.s. ně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 58 8 abry Vroční zpráva o.p.s. a 05 Obsah. Slovo

Více

Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné hromady Královské stezky o.p.s.

Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné hromady Královské stezky o.p.s. Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné hromady Královské stezky o.p.s. Dne: 7. 3. 2016 Místo: Sokolovna v Habrech Zapisovatel: Karolína Ortová Ověřovatel 1: Eliška Zdražilová Ověřovatel 2: Petr Bárta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství Vroční zpráva o.p.s. a 06 VÝROČNÍ ZPRÁVA 06 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství Královská stezka o.p.s. ně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 5 abry Vroční zpráva o.p.s. a 06 Obsah. Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka Obecně prospěšná společnost 66, 582 81 MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV,,Evropský zemědělský

Více

hromady Královské stezky o.p.s.

hromady Královské stezky o.p.s. Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta hromady Královské stezky o.p.s. Dne: 25.3.2014 Volební komise: Petr Zadina, Petr

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne od 17:00 hodin

Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne od 17:00 hodin Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne 8. 3. 2018 od 17:00 hodin Zapisovatel: Lucie Šulcová Ověřovatel 1: Luděk Kovařík Ověřovatel 2: Jan Šrámek

Více

Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne od 17:00 hodin

Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne od 17:00 hodin Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne 5. 3. 2019 od 17:00 hodin Zapisovatel: Lucie Šulcová Ověřovatel 1: Miloš Stýblo Ověřovatel 2: Kamil Michal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MAS Královská stezka o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MAS Královská stezka o.p.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MAS Královská stezka o.p.s. Královská stezka o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu

Více

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne od 16:30 hodin

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne od 16:30 hodin Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne 5. 3. 2019 od 16:30 hodin Zapisovatel: Lucie Šulcová Ověřovatel 1: Luděk Šíma Ověřovatel 2: Aneta Tomová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Královská stezka o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Královská stezka o.p.s. Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Královská stezka o.p.s. Královská stezka o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 58 8 Habry MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zápis z konání Valné hromady Zakladatelé a Členové Dne: 21. 1. 2013 Místo: Sokolovna v Habrech Zapisovatel: Karolína Ortová Ověřovatel 1: Petr Bárta Ověřovatel 2: Josef Kolář Volební komise: Jiří Rainiš,

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne od 16:30 hodin

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne od 16:30 hodin Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne 8. 3. 2018 od 16:30 hodin Zapisovatel: Lucie Šulcová Ověřovatel 1: Pavlína Nermutová Ověřovatel 2: Mgr.

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek,

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, Rozvoj venkova 2014 2020 s využitím metody LEADER Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, 16.9.2013 1. Seznámit přítomné s metodou Leader v podmínkách ČR 2. Vysvětlit princip fungování MAS 3. Představit

Více

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších novel. I. Název a sídlo Název: Čistá Želivka Sídlo: Hulice,

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Královská stezka jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Královská stezka na období 201 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.

Výroční zpráva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. Výroční zpráva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. 2017 Vážení čtenáři, máme za sebou již třetí rok programovacího období 2014 2020. V roce 2017 byla schválena finální verze Strategie komunitně vedeného

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020 Zapomenutý kraj 1 Důvod k vytvoření SCLLD Důvodem pro vznik strategie je potřeba stanovení cílů a strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Komunikační plán MAP ORP SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Komunikační plán MAP ORP SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Komunikační plán MAP ORP SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP,

Více

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151 ZÁPIS ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s., konaného dne 24. 3. 2015 od 14. hodin v prostorách CETT, Náměšť nad Oslavou Zapisovatel: administrativní pracovník Kateřina Horčičková Ověřovatel: Vladimír

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS Boleslavsko ( )

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS Boleslavsko ( ) VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Boleslavsko (7.5.2015 31.12.2015) Základní údaje MAS Boleslavsko je organizační složkou MAS Boleslavsko z.ú. MAS Boleslavsko z.ú. Sídlo: Slunečná 1116, 294 01 Bakov nad Jizerou IČ: 03677192

Více

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Dne 11. prosince 2014 ve 14 30 hodin Penzion MAVL Přeštěnice Přítomni: Pavel Souhrada, Ing. Miroslav Maksa, Pavel Hroch, Miroslav Zíka,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Výroční zpráva MAS STŘEDNÍ HANÁ,

Výroční zpráva MAS STŘEDNÍ HANÁ, Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS STŘEDNÍ HANÁ, ORGANIZAČNÍ SLOŽKY společnosti Střední Haná, o.p.s. za rok 2015 Vypracovala: Ing. Jarmila Matoušková 1 Obsah 1. Základní údaje o společnosti Střední

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Podhůří Železných hor, o. p. s. Maleč 48 PSČ 582 76 IČ 27494373 Základní údaje Platné k 31.12.2011 Obchodní jméno Podhůří Železných hor, o. p. s. Právní forma Obecně prospěšná

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS POLABÍ, O.P.S. ZA ROK ZPRACOVALA: Mgr. Milada Čáslavková-manažerka SCLLD

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS POLABÍ, O.P.S. ZA ROK ZPRACOVALA: Mgr. Milada Čáslavková-manažerka SCLLD VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS POLABÍ, O.P.S. ZA ROK 2014 ZPRACOVALA: Mgr. Milada Čáslavková-manažerka SCLLD Únor 2015 1 OBSAH OBSAH... 2 Základní informace... 5 Místní akční skupina.... 5 Partneři obecně prospěšné

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

5 Seznam grafů, obrázků a tabulek

5 Seznam grafů, obrázků a tabulek 5 Seznam grafů, obrázků a tabulek Grafy Graf 1 - Poměry partnerské základny MAS... 12 Graf 2 - Rozložení partnerů MAS do zájmových skupin... 13 Graf 3 - Vývoj počtu obyvatelstva MAS Královská stezka v

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s.

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. 2014 Základní údaje o sdružení Místní akční skupina MAS Mohelnicko, o. s. byla založena 18. 7. 2007. Do spolkového rejstříku byla zapsána 1. 1. 2014. Smyslem činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Jižní Haná o.p.s. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Jižní Haná o.p.s. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Jižní Haná o.p.s. za rok 2013 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje: Název: MAS Jižní Haná o.p.s. Sídlo MAS: nám. Míru 162, 768 24 Hulín Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ:

Více

MAS Zubří země o.p.s.

MAS Zubří země o.p.s. MAS Zubří země o.p.s. Založení společnosti Datum založení: 5.4.2006 Základní informace Forma: obecně prospěšná společnost Zakladatelé: Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice n.p. Registrace: 10.5.2006

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místní akční skupina Vinařská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2013 Jsme dobrovolný zájmový spolek založený na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ:

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál 1 IČ: 27028640 Místní akční skupina Hrubý Jeseník

Více

Město OSEK, Zahradní 246, Osek, IČ , zastoupené starostou města Ing. Jiřím Macháčkem

Město OSEK, Zahradní 246, Osek, IČ , zastoupené starostou města Ing. Jiřím Macháčkem Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti o založení obecně prospěšné prospěšnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (aktualizované

Více

Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. Václav Pošmurný

Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. Václav Pošmurný Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje Václav Pošmurný 2 Nařízení EK 1303/2013 čl. 33 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje obsahuje alespoň tyto prvky: vymezení rozlohy a počtu obyvatel,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Strategie spolupráce obcí Královská stezka o.p.s.

Strategie spolupráce obcí Královská stezka o.p.s. Strategie spolupráce obcí Královská stezka o.p.s. Dokument Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Královská stezka o.p.s. Dodatek vznikl

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Královská stezka jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Královská stezka na období 2014 2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj STANOVY

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj STANOVY Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj STANOVY NÁZEV A SÍDLO Název: Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj Sídlo: Pelnářova 302, 34401 Domažlice CÍLE A ÚČEL ZALOŽENÍ Cílem spolku a společným zájmem

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Havlíčkův kraj, o.p.s. Havlíčkův kraj, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Pojďte se podívat klíčovou dírkou na náš domov. Dlouho nevydržíte a po chvíli otevřete celé dveře. Tak kouzelný je náš kraj! Je krásný, jemný, upřímný,

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 V roce 2012 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1.5. 2014 31. 8. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce za hodnocené období od do

Výroční zpráva Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce za hodnocené období od do Výroční zpráva Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce za hodnocené období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 podle 358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Část I.

Více

Výroční zpráva MAS Třešťsko

Výroční zpráva MAS Třešťsko Výroční zpráva MAS Třešťsko za rok 2008 OBSAH 1. Informace o obecně prospěšné společnosti 2 3 2. Zakladatelé a orgány společnosti 4 5 2.1. Zakladatelé společnosti 2.2. Orgány společnosti 2.2.1. Správní

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Historie přípravy Květen 2013: signály o možnosti čerpat podporu z OP LZZ Červenec/srpen 2013: příprava žádosti o FP Leden 2014: přepracování žádosti

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

MAS Hrušovansko, z.s. Výroční zpráva

MAS Hrušovansko, z.s. Výroční zpráva MAS Hrušovansko, z.s. Výroční zpráva 2015 1. Základní údaje Název: MAS Hrušovansko, z.s. IČ: 019 855 22 Sídlo: Statutární zástupce: Rozloha MAS: Nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Ing. Bronislav

Více

Co je to o.p.s. Hradecký. se sídlem v

Co je to o.p.s. Hradecký. se sídlem v Co je to o.p.s. Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích: Statistika počty obyvatel regionu zakladatelů o.p.s. : Urbanická brázda: 6.010 obyvatel Nechanicko: 8.874 obyvatel Obce Památkové zóny:3.965 obyvatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci 6.kola PRV na realizaci projektů v rámci opatření

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ Posunujeme principy MAS / CLLD / Leader za horizont roku 2020 Propagujeme a rozvíjíme hlubší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

7.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER

7.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER 7.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Předpokládaná alokace 7. výzvy (17. kolo příjmu PRV):

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: LEDEN DUBEN 2013 Název MAS: Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Lucie Machová, finanční manažer/asistent MAS Kontakt: 773593020, 581601716, l.machova@regionhranicko.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva. rok 2011

Výroční zpráva. rok 2011 Výroční zpráva rok 2011 Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Obsah 1. Úvod... 3 2. Členové MAS... 4 3. Orgány a pracovní tým sdružení... 6 4. Jednání orgánů v r. 2010... 8 5. Vyhlášené

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko Zpráva za období: 2. etapa 2013 (1. 5. 2013 31. 8. 2013) Název MAS: zpracovatel zprávy: kontakt: MAS Východní Slovácko Ing. Pavel Rada, projektový manažer

Více