VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka Obecně prospěšná společnost 66, MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV,,Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 Obsah 1. Slovo paní předsedkyně Úvodní přehled Údaje o MAS Informace o organizaci Informace o rozhodovacích orgánech MAS Činnost MAS Královská stezka v roce Propagace a rozvoj regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu Zpráva o hospodaření Odsouhlasení Výroční zprávy: Přílohy Výroční zprávy:

3 1. Slovo paní předsedkyně Rok 2011 byl pro MAS Královská stezka o.p.s. v rámci možností úspěšný. Byly schváleny a zrealizovány všechny projekty žadatelů o dotace. Výrazně se zlepšil přístup a spolupráce se SZIF Brno. Bohužel však proplácení dotací stále trvá dlouho a proto si MAS musela otevřít úvěr. Území MAS se rozšířilo a v současné době se rozkládá na 591 km2, zahrnuje 63 obcí, obyvatel. V rámci spolupráce se realizuje společný projekt MAS Královská stezka, MAS Podhůří Železných hor a MAS Humpolecko s názvem Cesta poznání. Zaměstnanci MAS pořádali školení pro nové y MAS a pro žadatele o dotace. V rámci MAS proběhly i kulturní akce. Správní rada se sešla v roce 2011 sedmkrát a dozorčí rada dvakrát.účetnictví MAS bylo svěřeno odborné firmě. Bez chyb proběhla i kontrola České správy sociálního zabezpečení v Havlíčkově Brodě. V celostátním hodnocení MAS dopadla Královská stezka nejlépe z kraje Vysočina, takže pro královskou stezku to byl rok povedený. Předsedkyně MAS Královská stezka o.p.s. Jaroslava Dvořáková 2. Úvodní přehled V roce 2011 prošla organizace MAS Královská stezka mnoha změnami. V průběhu celého roku o.p.s. upravovala, společně s právní kanceláří Judr. Málka, stanovy, tak aby byly aktuální a odpovídaly novému zákonu o o.p.s. V první polovině roku byla vyhlášena 4. výzva, ve které byly vypsány Fiche 2 a 4. Celkově se do této výzvy přihlásilo 13 žadatelů se svými projekty. Všichni žadatelé byli vybráni Výběrovou komisí MAS, následně i odsouhlaseni, ze strany SZIFu a podepsali Dohody o poskytnutí dotace. V průběhu celého roku pořádala MAS Královská stezka školení a semináře pro ské obce, žadatele a nové y. Na podzim MAS rozšířila své území na současných 63 obcí, obyvatel a rozlohu 591,4 km 2. Prvotní podnět k rozšíření území působnosti přišel od Ministerstva Zemědělství, které chce do budoucna vyplnit tzv.,,bílá místa v ČR tak, aby MAS pokrývaly celé území republiky. V druhém pololetí roku 2011 probíhalo Střednědobé hodnocení SPL, které bylo vyžadováno Ministerstvem Zemědělství, a na něhož navázala aktualizace Strategického plánu LEADER spolu s aktualizací Fichí. K této příležitosti vznikly i 2 zcela nové Fiche: Fiche 10 Turistika a poznávání v MAS KS a Fiche 11 Podnikání. Přidání těchto Fichí reaguje na změnu pravidel ze strany SZIF, kde Fichi na cestovní ruch ořezaly nové úpravy pravidel a také na poptávku, kde ze strany malých podnikatelů byl také zájem o inovace ve své výrobě. Královská stezka také prezentovala svůj region na akcích po Vysočině a především na Zemi živitelce, kde dostala pochvala za svůj stánek od Miloše Zemana a byl zde i prezident republiky Václav Klaus. 3

4 Do budoucna přejeme naší obecně prospěšné společnosti hodně úspěchů, mnoho nových partnerství a projektů spolupráce. Ať je,,zapomenutý kraj nadále tak krásný a bohatý na různorodé aspekty života jako doposud. Mgr. Gustav Charouzek Ředitel MAS Královská stezka a Karolína Ortová Administrativní pracovník MAS Královská stezka 3. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, do oddílu O, vložka 159. Obecně prospěšné služby: Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Královská stezka, a to zejména: - Rozvoj regionu Královská stezka Koordinace rozvoje regionu Královská stezka ve všech oblastech Rozvoj a propagace regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí Služby při financování projektů k rozvoji regionu Královská stezka Posouzení projektů k rozvoji regionu Královská stezka Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Královská stezka Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Královská stezka Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Královská stezka Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje Provoz IC koordinace a rozvoj Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji region Královská stezka Poradenská činnost Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Královská stezka 4

5 Sídlo organizace, adresa: Žižkovo náměstí 66, Webové stránky: Bankovní spojení, číslo účtu: /0800 IČ: Předseda MAS Královská stezka o.p.s.: Jaroslava Dvořáková Telefon: (+420) Statutární zástupce: Mgr. Gustav Charouzek Ředitel MAS: Mgr. Gustav Charouzek Telefon: (+420) Administrativní pracovník: Karolína Ortová Telefon: (+420)

6 4. Informace o organizaci Území MAS Královská stezka se rozkládá na ploše 591,4 km2 a na území MAS žije stálých obyvatel. Region se nachází v NUTS II Jihovýchod, kraj Vysočina. MAS je součástí území okresu Havlíčkův Brod, a leží ve správních obvodech 4 obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou. MAS působí na území pěti svazků obcí (Habersko, Podoubraví, Krupsko, Světelsko a Ledečsko) a zahrnuje převážně menší venkovské obce. MAS Královská stezka má sídlo ve městě. MAS působí na území následujících 63 obcí: Bačkov, Bělá, Bojiště, Borek, Břevnice, Čachotín, Číhošť, Dolní Krupá, Dolní Město,,, Heřmanice, Hněvkovice, Horní Krupá, Horní Paseka, Hradec, Chrtníč, Chřenovice, Jedlá, Jilem, Kámen, Kamenná Lhota, Kojetín, Kraborovice, Krásná Hora, Knyk, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kunemil, Kyjov, Ledeč nad Sázavou, Leškovice, Leština u Světlé, Lučice, Nejepín, Nová Ves u Leštiny, Okrouhlice, Olešná, Ostrov, Pavlov, Podmoky, Pohleď, Prosíčka, Příseka, Radostín, Rozsochatec, Rybníček, Sázavka, Sedletín, Skryje, Skuhrov, Služátky, Světlá nad Sázavou, Tis, Uhelná Příbram, Veselý Žďár, Vepříkov, Vilémov, Vilémovice, Zvěstovice a Ždírec. Území působnosti MAS Královská stezka k

7 Hlavním předmětem činnosti MAS Královská stezka je zejména zavádění metody LEADER v regionu MAS a dále plnění strategií SPL, ISÚ, administrace projektů od žadatelů, vytváření spolupráce a partnerství, zajišťování poradenské činnosti a vzdělávání, komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu, ale i vyhledávání dalších finančních zdrojů pro rozvoj regionu. Vzhledem k charakteru území je převážná část činnosti hlavně zaměřena na co nejefektivnější rozvoj obcí po stránce ekonomické, sociální a environmentální. Poradenská činnost je zaměřena na rozvoj nestátních neziskových organizací, malého a středního podnikání, vzdělávání, ochranu životního prostředí. Mimo tyto hlavní činnosti MAS Královská stezka dále nabízí následující služby: - Poradenství v oblasti dotačních titulů EU (OPŽP, PRV), státní a dalších grantů Provádění školení, organizace seminářů, konferencí Tvorbu propagačních materiálů a inzerce Pořádání kulturních a společenských akcí 5. Informace o rozhodovacích orgánech MAS Správní rada 9 ů - V roce 2011 se Správní rada sešla sedmkrát. Jednání Správní rady mělo ve všech případech dostatečný počet účastníků. Název subjektu Sídlo/adresa trvalého bydliště IČ/datum narození Obec Tis Obec Vepříkov Tis 61, Tis Vepříkov 53, Chotěboř Nejepín 21, Chotěboř Horní Krupá 49, Havlíčkův Brod Rozsochatec, Rozsochatec Uhelná Příbram, Uhelná Příbram Vilémov 29, Vilémov u Golčova Jeníkova Vilémov 7, Vilémov u Golčova Obec Nejepín Dobrovolný svazek obci Krupsko TJ Sokol Rozsochatec hasičů Uhelná Příbram Bohumil Vavruška Občanské sdružení Vilémovské 7 Zástupce subjektu pro MAS Ing. Josef Sojka Petr Bárta Oblast působení Eliška Zdražilová Petr Zadina Dušan Svoboda Svazek obcí spolupráce v oblasti rozvoje venkova Spolková činnost Josef Kolář Spolková činnost Bohumil Vavruška Zemědělství Jaroslava Dvořáková Spolková činnost Postavení a funkce v MAS Místopředseda SR Předseda SR

8 boubelky hasičů Jeníkova Sázavská 101, Jiří Rainiš Spolková činnost Dozorčí rada 6 ů - V roce 2011 se Dozorčí rada sešla dvakrát, na začátku roku a v červnu Dozorčí rada zastupovaný subjekt adresa rodné číslo Marie Ostatnická Městys Uhelná Příbram Uhelná Příbram 87, Uhelná Příbram Václav Havelka Dobrovolný svazek obcí Krupsko Rozsochatec 123, Rozsochatec Eva Lehká Vilémovské boubelky Vilémov 50, Vilémov / / /053 Jiří Votava Jiří Votava Horní Krupá 123, /3269 Ing. Pavel Kopecký Město U Mlýna 879, Vlastimil Vondra Zemědělské obchodní družstvo Kámen K Háječku 378, / /0493 Výběrová komise 6 ů Výběrová komise zastupovaný subjekt adresa datum narození Bohuslav Kubát Obec Tis Tis 61, Tis Milada Prosová Obec Chrtníč Chrtníč 50, Golčův Jeníkov Miloslav Pátek Vilémovské boubelky Vilémov 7, Vilémov Miloslav Pátek Libuše Dočkalová hasičů Bačkov 2, Světlá Bačkov nad Sázavou Petr Zadina Dobrovolný svazek obcí Horní Krupá, Zálesí 11, Krupsko 01 Václav Průša Obec Jilem Jilem 2, Chotěboř

9 Fotografie: Vilémovské boubelky, Setkání seniorů v Horní Krupé, Venkovská komunitní škola v Horní Krupé, Země živitelka Činnost MAS Královská stezka v roce 2011 Výzva: MAS Královská stezka o.p.s. 18. dubna 2011 zveřejnila, že od bude probíhat příjem žádostí 4. výzvy. V této výzvě byly vypsány 2 Fiche: Fiche 2 Občanské vybavení a služby v MAS KS a Fiche 4 Zemědělství v území MAS KS. Na Fichi 2 bylo alokováno Kč a na Fichi Kč. Do této výzvy se přihlásilo 13 žadatelů se svými projekty a všichni žadatelé byli vybráni k poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova. Vybrané projekty: Žadatel Obec Název projektu Číslo Fiche Výše dotace v Kč Obec Radostín Radostín Jan Fikar Radostín Společenské zázemí obce Radostín Sklad zemědělských produktů Tělocvičná jednota Sokol Obec Vepříkov Rekonstrukce parketové podlahy v sokolovně Vepříkov Rekonstrukce střech hasičských zbrojnic

10 Obec Uhelná Uhelná Příbram Rekonstrukce víceúčelového Příbram objektu č.p. 15 Obec Kámen Kámen Rekonstrukce obecního domu Jiří Votava Horní Krupá Jiří Votava, za naše louky produktivnější a krásnější Obec Bačkov Bačkov Modernizace interiéru obecního úřadu Bačkov Obec Horní Horní Krupá Bezbariérový vchod do Krupá kulturního domu a zlepšení podmínek pro spolkový život Obec Tis Tis Mateřská škola Tis Obec Kojetín Kojetín Dětské hřiště v obci Kojetín Obec Dolní Krupá Dolní Krupá Oprava víceúčelové budovy a oprava hasičské zbrojnice Obec Služátky Služátky Nástavba a stavební úpravy hasičské (požární) zbrojnice Od do probíhala,,minivýzva na spolupořádání kulturních a společenských akcí v regionu MAS. V rámci této minivýzvy byly podporovány akce v souvislosti s otevíráním realizovaných projektů, akce NNO, obcí a církví směřující k propagaci regionu nebo zajímavostí, osobností apod. Mezi způsobilé výdaje této minivýzvy patřily například náklady spojené s pronájmem prostor a vybavení, honorářem za účinkující či lektory. Maximální výše dotace byla Kč a celková alokace minivýzvy Kč. Realizovány byly následující projekty: Žadatel Datum konání akce Název akce Výše dotace Dobrovolný svazek obcí Setkání seniorů v Horní Krupé Kč Krupsko Obec Vepříkov Výstava holubů v obci Kč Vepříkov spojená s prezentací MAS Obec Rozsochatec Advent v kulturním domě Kč spojený se Dnem MAS Občanské sdružení Vystoupení na Dni MAS Kč Vilémovské boubelky Vladimír Dvořák Den MAS pronájem prostor Kč v klubu Vagon Městys Vilémov Varhanní koncert v kostele sv. Václava ve Vilémově (Den MAS) Kč 10

11 Další činnost MAS: Kromě realizace Strategického plánu LEADER MAS Královská stezka poskytovala v průběhu celého roku konzultace žadatelům. Konzultace se týkali nejen Programu rozvoje venkova, ale i vyhledávání dalších vhodných dotačních a grantových programů. Celkově bylo zkonzultováno více než 80 projektů (dalších 100 možných projektů vhodných k realizaci má MAS ve svém zásobníku projektů). Kromě konzultací probíhali po celý rok školení nejen pro úspěšné žadatele, ale i pro nové y MAS Královská stezka. Aktualizace Fichí a SPL: V prosinci byl na SZIF do Brna zaslán aktualizovaný Strategický plán LEADER a spolu s ním i Fiche. Jak již je v úvodu zmíněno, byly přidány 2 nové Fiche. Aktualizace proběhla především z důvodu nového rozšíření území MAS a z hlediska navázání na zpracované střednědobé hodnocení. Seznam aktuálních Fichí: Fiche 1: Obnova a rozvoj obcí MAS KS Fiche 7: Les a hospodaření v MAS KS Fiche 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS Fiche 8: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS Fiche 4: Zemědělství v území MAS KS Fiche 5: Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů Fiche 6: Les a infrastruktura v MAS KS Fiche 9: Vzdělávání pro venkov Fiche 10: Turistika a poznávání v MAS KS Fiche 11: Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS Projekt spolupráce: MAS Královská stezka o.p.s. spolu s MAS Podhůřím Železných hor a Společností pro rozvoj Humpolecka, o.s. podala v roce 2011 projekt na realizaci projektu naučné stezky s názvem,,cesta poznání. Projekt byl schválen k podpoře z Programu rozvoje venkova a na začátku roku 2012 bude podepsána Dohoda o realizaci projektu. Projekt vytvoří naučnou stezku napříč 3 regiony v celkové délce cca 70 km. Na naučné stezce budou umístěny naučné tabule, směrové tabule, odpočívadla pro děti (hřiště), odpočívadla pro dospělé, lavičky, kešky, odpadkové koše apod. K naučné stezce bude vytvořena také multimediální prezentace a webové stránky s možností interaktivního prohlížení všech bodů na stezce a s možností nahrát si celou trasu do mobilního telefonu. Celá trasa bude vyměřena pro používání GPS souřadnic pro průchod či průjezd na kole naučnou stezkou. 11

12 Plánované otevření naučné stezky je , které bude zároveň i velkou kulturní akcí (vystoupení zájmových spolků). MAS Královská stezka se také snaží hledat způsoby spolupráce se zahraničními MAS a společně připravit projekt. Zatím bohužel není žádný konkrétní projekt, který by byl vhodný k realizaci. MAS již navázala kontakty s Anglií, Francií a Rakouskem a v další spolupráci se počítá i se Slovinskem, případně Slovenskem. 7. Propagace a rozvoj regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu Cestovní ruch MAS Královská stezka se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu v regionu. Díky realizaci projektu občanského sdružení PUKEKO, byla vydána brožura: Kulturní památky venkova Navštivte zapomenutý kraj. Brožura byla rozdána ským obcí v regionu, podnikatelům a NNO s možností jejího dalšího poskytování návštěvníkům regionu. Brožura byla realizována i v elektronické podobě na webových stránkách MAS Královské stezka: v sekci Kulturní památky MAS. Zde je možné se dočíst o všech kulturních, historických a jiných památkách včetně popisu jejich umístění na mapě a textu ke každé z nich. Královská stezka na svých webových stránkách zveřejňuje informace o konání kulturních a společenských akcí v regionu. Databáze kulturních akcí je aktualizována nejméně 1x za 14 dní. MAS Královská stezka spolu s ostatními MAS kraje Vysočina propagovala svůj region na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. K této příležitosti byly předvedeny nové propagační bannery MAS kraje Vysočina a propagační letáky, které vznikly díky Krajské agentuře pro zemědělství a venkova Kraje Vysočina. Prezentace MAS Královská stezka o.p.s. Společnost MAS Královská stezka se prezentuje nejenom na webových stránkách a prostřednictvím propagačních materiálů, ale i prostřednictvím veřejných prezentací pro veřejnost při příležitostech pořádání kulturních akcí. MAS Královská stezka také pravidelně publikuje v místních periodicích a snaží i o navázání kontaktů s regionálními deníky. Hodnocení MAS Královská stezka o.p.s. V průběhu měsíce června a měsíce září se uskutečnilo hodnocení všech vybraných MAS z celé České republiky. V roce 2010 probíhalo hodnocení na místě návštěvami hodnotitelů v kancelářích místních akčních skupin. V roce 2011 byly MAS vyzvány k prezentaci na Ministerstvu zemědělství v Praze. Každá MAS si připravila podklady, které následně prezentovala komisi. Komise se skládala ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS. 12

13 Celkově byla hodnocena činnost 112 MAS. Hodnocení se týkalo strategických dokumentů MAS, monitoringu a evaluace, propagace, personálního zajištění MAS a i nadstavby aktivit MAS. Podle počtu získaných bodů byly MAS zařazeny do 4 skupin: A nejlépe fungující MAS B dobře fungující MAS C průměrné MAS D MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit MAS Královská stezka získala ohodnocení skupiny B tedy dobře fungující MAS. V celkovém bodovém porovnání s ostatními krajskými MAS byla Královská stezka 1. Nejúspěšnější MAS v Kraji Vysočina. Název MAS Královská stezka o.p.s. Místní akční skupina Třešťsko Podhorácko, o.p.s. International Education and Consultation Centre, o.p.s. Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s. Via rustica o.s. Podhůří Železných hor o.p.s. Havlíčkův kraj o.p.s. Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. 13 Body 157 Kraj Vysočina Kategorie 2010 C Kategorie 2011 B 154 D B A A B B 122 C B C D C C B D C D

14 8. Zpráva o hospodaření Stav finančních prostředků k : Pokladna Poštovní spořitelna Česká spořitelna Peníze na cestě Pohledávky Závazky celkem Úroky ČS Bankovní poplatky Odpisy Tržby prodej služeb Dotace z roku 2011 Úroky ČSOB Vstupní poplatek Provoz Realizace SPL Projekt spolupráce Půjčky obcí Dotace Kraj Vysočina Dotace CSV Provoz Realizace SPL Projekt spolupráce Dotace Kraj Vysočina Dotace CSV Stav finanční prostředků k ,484, ,69 0,6 000,-1 139, ,-95,48, ,80 000, ,4,75 000, , ,0, , ,36 000,Schválená dotace na rok , , ,30 000,Cca ,- Při provádění přezkoumání hospodaření MAS Královská stezka nezávislou účetní firmou nebyly zjištěny chyby nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a normami. Účetnictví je vedeno jako podvojné. Účetnictví je vedeno řádným a průkazným způsobem a nebyly shledány žádné nedostatky. 14

15 9. Odsouhlasení Výroční zprávy: Jaroslava Dvořáková, předsedkyně SR MAS Královská stezka. Marie Ostatnická, předsedkyně DR MAS Královská stezka 10. Přílohy Výroční zprávy: Příloha č.1 Seznam ů MAS k Seznam ů MAS subjekty zastupující veřejný sektor - 36 ů Název subjektu Město Golčův Jeníkov Město Městys Uhelná Příbram Městys Vilémov Obec Bačkov Obec Borek Obec Heřmanice Obec Chrtníč Obec Jilem Obec Kámen Obec Kraborovice Obec Leškovice Obec Lučice 15 Sídlo/adresa trvalého bydliště Nám. T.G.Masaryka 110, Golčův Jeníkov Žižkovo náměstí 66, Uhelná Příbram 15, Uhelná Příbram Vilémov 1, Vilémov u Golčova Jeníkova Bačkov 38, Světlá nad Sázavou Borek 7, Golčův Jeníkov Heřmanice 2, Chrtníč 52, Jilem 55, Chotěboř Kámen 53, Kámen Kraborovice 21, Leškovice 38, Lučice 90, Lučice IČ/datum narození Oblast působení Zástupce subjektu pro MAS Ing. Pavel Kopecký Postavení a funkce v MAS Jiří Rainiš SR Marie Ostatnická Jiří Lebeda František Bárta Václav Hrubý Antonín Dvořák Zdeněk Fanta VK Jaromír Rasocha Petr Pipek František Sojka Kamil Michal František Polák

16 Obec Nejepín Obec Nová Ves u Leštiny Obec Podmoky Obec Rybníček Obec Sedletín Obec Skryje Obec Tis Obec Vepříkov Obec Zvěstovice Dobrovolný svazek obcí Krupsko Obec Kojetín Obec Pohleď Obec Příseka Obec Sázavka Obec Služátky Svazek obcí mikroregionu Ledečsko Obec Veselý Žďár Obec Dolní Město Obec Knyk Obec Okrouhlice Obec Leština u Světlé Město Světlá nad Sázavou Obec Kyjov Nejepín, Chotěboř Nová Ves u Leštiny 3, Podmoky 1, Rybníček 39, Sedletín 10, Chotěboř Skryje 23, Tis 112, Tis u Chotěboře Vepříkov 53, Chotěboř Zvěstovice 1, Horní Krupá 49, Havlíčkův Brod Eliška Zdražilová SR Marie Rychnovská Jaromír Kaňka Jaroslav Kroufek Ing. Václav Ledvinka Vlastimil Volenec VK a SR Ing. Josef Sojka na základě plné moci Petr Bárta SR Vladislav Liška Petr Zadina SR, DR a VK Kojetín 36, Havlíčkův Brod Pohleď 26, Světlá nad Sázavou Příseka 8, Světlá nad Sázavou Sázavka 12, Sázavka Služátky 8, Služátky Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou Ladislav Venc Svazek obcí a spolupráce v oblasti rozvoje venkova Jindřich Holub Jaroslav Štefáček Eva Vávrová Hynek Bouchal Mgr. Petr Vaněk Veselý Žďár 204, Veselý Žďár Dolní Město 93, Dolní Město Knyk 40, Knyk Okrouhlice 186, Okrouhlice Leština u Světlé 51, Ledeč nad Sázavou Náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Kyjov 17, Kyjov Ing. Josef Zadina Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje obcí Jaroslav Venc Ing. Miroslav Kotlas Vladimír Šimek Jaromír Vadinský Mgr. Jan Tourek Ludmila Janáčková Člen Seznam ů MAS subjekty zastupující soukromý sektor 42 ů Název subjektu FO/ Sídlo/adresa trvalého bydliště IČ/datum narození Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení Postavení a funkce v MAS Bohumil Vavruška FO Vilémov 29, Vilémov Bohumil Vavruška zemědělství SR 16

17 František Pazderka FO Jan Votava FO Jiří Blažek FO Jiří Mrkvička FO Josef Pazderka FO Občanské sdružení Vilémovské boubelky hasičů Bačkov Zboží 30, Světlá nad Sázavou Horní Krupá 118, Havlíčkův Brod Žákovská 368, Sportovní 251, Zboží 29, Světlá nad Sázavou Vilémov 7, Vilémov František Pazderka zemědělství DR Jan Votava DR a VK Jiří Blažek Zemědělství a lesnictví zámečnictví Jiří Mrkvička zámečnictví Josef Pazderka zednictví Jaroslava Dvořáková VK a SR Bačkov, Libuše Dočkalová VK hasičů hasičů Chrtníč hasičů Rybníček hasičů Sedletín hasičů Uhelná Příbram hasičů Kámen hasičů Leškovice hasičů Vepříkov Statek Lesolg, s.r.o. Sázavská 101, Chrtníč, Rybníček, Sedletín, Chotěboř Uhelná Příbram, Uhelná Příbram Jiří Rainiš SR Milan Poláček Zdeněk Kutílek Jiří Žaloudek Petr Holub Spolková činnost Václav Bárta Josef Horák Jiří Trtík Jaroslav Halák zemědělství STATON spol. s r.o. Kámen, Kámen Leškovice, Vepříkov, Chotěboř Rozsochatec 7, Rozsochatec Vrutická 172, Mělnické Vtelno Josef Hamsa Tělocvičná jednota Sokol Golčův Jeníkov Tělovýchovná jednota Sokol TJ Sokol Lučice TJ Tis, Ing. Pavel Kopecký prodej a opravy zemědělských strojů Petr Šanda Ondřej Pavlas Jan Miřátský Spolková činnost DR TJ Sokol Rozsochatec Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Zemědělské obchodní družstvo Zemědělské obchodní družstvo Kámen Zemědělské obchodní družstvo Skryje Zemědělské obchodní družstvo Vilémov hasičů Jilem 5.Května 263, Lučice, Lučice Tis, Tis u Chotěboře Rozsochatec, Rozsochatec Horní Krupá 49, Havlíčkův Brod Dušan Svoboda SR Jiří Novák zemědělství Pražská 310, Vlastimil Vondra zemědělství Kámen 75, Kámen Stanislav Adam zemědělství DR Skryje 63, zemědělství Vilémov 227, Vilémov Ing. Vlastimil Pavlík, Ing. Josef Běhounek Milan Franěk zemědělství Jilem 55, Chotěboř Milan Klement 17

18 hasičů Příseka hasičů Kojetín Spolek pro obnovu českého království Vladimír Dvořák TJ Sokol Václav Vacek FO TJ Sokol v Leštině u Světlé n. S. TJ Sokol Okrouhlice Občanské sdružení za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého hasičů Knyk TJ Rebel Dolní Město hasičů Veselý Žďár hasičů Kyjov Příseka 29, Světlá nad Sázavou Kojetín 36, Havlíčkův Brod Pohleď 3, Světlá nad Sázavou Vilémov 238, Vilémov Jiří Kouba Miroslav Tichý Jindřich Holub Vladimír Dvořák Sokolská 75, Vilémovice, Ledeč nad Sázavou Ladislav Doležal Václav Vacek pořádání kulturních akcí, softwarová činnost, maloobchod a velkoobchod tělovýchovná a kulturní činnost zemědělská prvovýroba Leština u Světlé 151, Leština u Světlé Okrouhlice 86, Okrouhlice Okrouhlice 62, Okrouhlice Pavel Fiala Petr Firon Martin Langpaul Knyk 40, Knyk Jiří Vágner udržování kulturního dědictví uvedeného umělce Na Bradle 951, Světlá nad Sázavou Veselý Žďár 204, Veselý Žďár Miloslav Veselský Bohuslav Kučírek Kyjov 46, Kyjov Ondřej Fuit FO MAS Královská stezka o.p.s. Leden

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

v MAS Obec Vepříkov Vepříkov 53, Chotěboř Petr Bárta Veřejná sféra Místopředseda SR

v MAS Obec Vepříkov Vepříkov 53, Chotěboř Petr Bárta Veřejná sféra Místopředseda SR Seznam členů rozhodovacího orgánu MAS: Správní rada Náze: Královská stezka o.p.s. Celkový počet členů Správní rady: 9 Subjekty zastupující veřejný sektor: 44% Název subjektu / Sídlo/adresa trvalého bydliště

Více

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci ks % Veřejný sektor 42 46 Soukromý sektor 50 54 celkem 92 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce (RO) 38 41 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 9 10 Podpora společenského

Více

IC/Datum narození. Obec Chrtníč PO Chrtníč 52, Roman Čálek Veřejný Člen MAS

IC/Datum narození. Obec Chrtníč PO Chrtníč 52, Roman Čálek Veřejný Člen MAS Seznam členů MAS Název MAS: Královská stezka o. p. s. Celkový počet členů MAS: 93 Subjekty zastupující veřejný sektor: 45 % (42) Název subjektu FO/PO Sídlo/Adresa trvalého bydliště Město Golčův Jeníkov

Více

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci ks % Veřejný sektor 42 45 Soukromý sektor 51 55 celkem 93 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce () 38 41 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 9 10 Podpora společenského

Více

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci počet % Veřejný sektor 41 44 Soukromý sektor 52 56 Celkem 93 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce () 37 40 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 11 12 Podpora společenského

Více

Členové orgánů Královská stezka o.p.s.

Členové orgánů Královská stezka o.p.s. Členové orgánů Královská stezka o.p.s. Plénum zakladatelů Petr Zadina František Pazderka Jan Votava Jiří Blažek Jiří Mrkvička Mgr. Vlastimil Marušák Luděk Kovařík Václav Jarolím Jiří Lebeda František Bárta

Více

Zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti Královská stezka o.p.s.

Zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti Královská stezka o.p.s. Zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti Královská stezka o.p.s. o založení obecně prospěšné prospěšnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a další fungování dle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MAS Královská stezka o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MAS Královská stezka o.p.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MAS Královská stezka o.p.s. Královská stezka o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Podhůří Železných hor, o. p. s. Maleč 48 PSČ 582 76 IČ 27494373 Základní údaje Platné k 31.12.2011 Obchodní jméno Podhůří Železných hor, o. p. s. Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Královská stezka o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Královská stezka o.p.s. Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Královská stezka o.p.s. Královská stezka o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 58 8 Habry MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje

Více

Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné hromady Královské stezky o.p.s.

Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné hromady Královské stezky o.p.s. Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné hromady Královské stezky o.p.s. Dne: 7. 3. 2016 Místo: Sokolovna v Habrech Zapisovatel: Karolína Ortová Ověřovatel 1: Eliška Zdražilová Ověřovatel 2: Petr Bárta

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zápis z konání Valné hromady Zakladatelé a Členové Dne: 21. 1. 2013 Místo: Sokolovna v Habrech Zapisovatel: Karolína Ortová Ověřovatel 1: Petr Bárta Ověřovatel 2: Josef Kolář Volební komise: Jiří Rainiš,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Královská stezka o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Královská stezka o.p.s. Vroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA Královská stezka o.p.s. Královská stezka o.p.s. ně prospěšná společnost Žižkovo náměstí, abry Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV,,Evropsk

Více

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne od 16:30 hodin

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne od 16:30 hodin Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne 5. 3. 2019 od 16:30 hodin Zapisovatel: Lucie Šulcová Ověřovatel 1: Luděk Šíma Ověřovatel 2: Aneta Tomová

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Královská stezka jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Královská stezka na období 201 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne od 17:00 hodin

Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne od 17:00 hodin Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne 5. 3. 2019 od 17:00 hodin Zapisovatel: Lucie Šulcová Ověřovatel 1: Miloš Stýblo Ověřovatel 2: Kamil Michal

Více

Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne od 17:00 hodin

Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne od 17:00 hodin Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská stezka o.p.s. dne 8. 3. 2018 od 17:00 hodin Zapisovatel: Lucie Šulcová Ověřovatel 1: Luděk Kovařík Ověřovatel 2: Jan Šrámek

Více

hromady Královské stezky o.p.s.

hromady Královské stezky o.p.s. Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta hromady Královské stezky o.p.s. Dne: 25.3.2014 Volební komise: Petr Zadina, Petr

Více

hromady Královské stezky o.p.s.

hromady Královské stezky o.p.s. Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné Zapisovatel: Karolína Ortová Ověřovatel 1: Aneta Prchalová Ověřovatel 2: Petr Zadina hromady Královské stezky o.p.s. Dne: 24. 2. 2015 Volební komise: Petr Zadina,

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 6. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Právní forma: Obecně prospěšná společnost Název místní akční skupiny: Sídlo místní akční skupiny: Právní forma: Ředitel MAS: Královská stezka o.p.s. Habry 66 (okres Havlíčkův Brod) Obecně prospěšná společnost Mgr. Gustav Charouzek Území: - NUTS

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Výroční zpráva MAS Třešťsko

Výroční zpráva MAS Třešťsko Výroční zpráva MAS Třešťsko za rok 2008 OBSAH 1. Informace o obecně prospěšné společnosti 2 3 2. Zakladatelé a orgány společnosti 4 5 2.1. Zakladatelé společnosti 2.2. Orgány společnosti 2.2.1. Správní

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších novel. I. Název a sídlo Název: Čistá Želivka Sídlo: Hulice,

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 11 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s.

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. 2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. TENTO Newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA. SPL Zapomenutý kraj ZAPOME UTÝ KRAJ. Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s.

MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA. SPL Zapomenutý kraj ZAPOME UTÝ KRAJ. Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s. MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA ZAPOME UTÝ KRAJ Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s. OBSAH ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 4 2 ZÁKLAD Í ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS... 4 3 ZPRACOVÁ Í SPL MAS... 4 3. SBĚR DAT, ANALYTICKÉ

Více

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne od 16:30 hodin

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne od 16:30 hodin Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne 8. 3. 2018 od 16:30 hodin Zapisovatel: Lucie Šulcová Ověřovatel 1: Pavlína Nermutová Ověřovatel 2: Mgr.

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Hodnocení místních akčních skupin

Hodnocení místních akčních skupin 1/2012 Milí čtenáři, rád bych Vás seznámil s činností naší místní akční skupiny Podhůří Železných hor a myslím, že začátek roku je příležitostí k bilancování roku minulého. Dále bych Vám rád sdělil informace

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

3 číslo 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s.

3 číslo 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. S t r á n k a 1 3 číslo 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. T E N T O N e Tento Newsletter ter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV

Více

MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA. SPL Zapomenutý kraj ZAPOMENUTÝ KRAJ. Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s.

MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA. SPL Zapomenutý kraj ZAPOMENUTÝ KRAJ. Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s. ZAPOMENUTÝ KRAJ Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s. Aktualizace listopad 2012 1 OBSAH 1 ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS... 4 3 ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 4 3.1 SBĚR

Více

MAS Zubří země o.p.s.

MAS Zubří země o.p.s. MAS Zubří země o.p.s. Založení společnosti Datum založení: 5.4.2006 Základní informace Forma: obecně prospěšná společnost Zakladatelé: Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice n.p. Registrace: 10.5.2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství Vroční zpráva o.p.s. a 05 VÝROČNÍ ZPRÁVA 05 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství Královská stezka o.p.s. ně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 58 8 abry Vroční zpráva o.p.s. a 05 Obsah. Slovo

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek,

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, Rozvoj venkova 2014 2020 s využitím metody LEADER Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, 16.9.2013 1. Seznámit přítomné s metodou Leader v podmínkách ČR 2. Vysvětlit princip fungování MAS 3. Představit

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

MAS nástroj pro rozvoj venkovského prostoru. Kraje Vysočina

MAS nástroj pro rozvoj venkovského prostoru. Kraje Vysočina MAS nástroj pro rozvoj venkovského prostoru Kraje Vysočina 1 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY ČR MAS = LAG (Local Action Group) = nestátní neziskové organizace sdružující veřejné (obce) i soukromé (podnikatele, občany)

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko Zpráva za období: 3. etapa 2012 (1.9.2012 31.12.2012) Název MAS: zpracovatel zprávy: kontakt: MAS Východní Slovácko Ing. Pavel projektový manažer SPL

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Zpráva za rok ukončena administrac e. hodnocen o

Zpráva za rok ukončena administrac e. hodnocen o Číslo Fiche Zpráva za rok 2013 Alokace na projekty činila: 4 938 604 - roční alokace přidělena SZIF 155 023 - částka ušetřených z realizovaných projektů 5 093 627 celkem použito na projekty (realizace

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci 6.kola PRV na realizaci projektů v rámci opatření

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020 Zapomenutý kraj 1 Důvod k vytvoření SCLLD Důvodem pro vznik strategie je potřeba stanovení cílů a strategie

Více

Probíhá příprava kompletní dokumentace k výzvě č. 1 z Programu rozvoje venkova, která bude

Probíhá příprava kompletní dokumentace k výzvě č. 1 z Programu rozvoje venkova, která bude Příloha č. 1 Zprávy o plnění ISg Opatření 1.1.1 (fiche): Podpora zemědělského podnikání Výzva bude dle zájmu vyhlášena opakovaně. Opatření 1.1.2 (fiche): Podpora zpracování zemědělských produktů Výzva

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství Vroční zpráva o.p.s. a 06 VÝROČNÍ ZPRÁVA 06 Královská stezka o.p.s. a místní partnerství Královská stezka o.p.s. ně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 5 abry Vroční zpráva o.p.s. a 06 Obsah. Slovo

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 3 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV. 1.2 Realizace místní

Více

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu VYHLÁŠENÍ VÝZVY Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Buchlov na období 2007-2013 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL

Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL Formy financování Bezhotovostní platby Hotovostní platby Věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace leasing Kritéria přijatelnosti Projekt

Více

CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV AKTIVITY ROKU 2017, PLÁN PRO ROK 2018

CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV AKTIVITY ROKU 2017, PLÁN PRO ROK 2018 7. 12. 2017 CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV AKTIVITY ROKU 2017, PLÁN PRO ROK 2018 OBSAH PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH V ROCE 2017 PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2018 CENTRÁLNÍ ÚROVEŇ REGIONÁLNÍ PLÁNY TEMATICKÉ PRACOVNÍ

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 5. 2012 31. 8. 2012 Název MAS: Místní akční skupina Znojemské vinařství zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Veronika Schvomová, projektová

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.

Výroční zpráva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. Výroční zpráva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. 2017 Vážení čtenáři, máme za sebou již třetí rok programovacího období 2014 2020. V roce 2017 byla schválena finální verze Strategie komunitně vedeného

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č Suchá Loz IČO:

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č Suchá Loz IČO: MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č.72 IČO: 27015777 1 Obsah: 1. Kontaktní údaje 3 2. Představení historie 4 3. Členská základna 5 4. Činnost v roce 2007 6 5. Zpráva

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

MAS Vyškovsko, z.s. Výroční zpráva

MAS Vyškovsko, z.s. Výroční zpráva MAS Vyškovsko, z.s. Obsah : Výroční zpráva 1. Úvod 2. Činnost v roce 2016 3. Zpráva o hospodaření 4. Návrh rozpočtu na rok 2017 5. Plán činnosti MAS Za období od 01/2016 až 12/2016 1.Úvod Vážení členové

Více

Místní akční skupina Labské skály

Místní akční skupina Labské skály Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Labské skály v y h l a š u j e v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, opatřením IV.1.2.

Více

12.3 Programový rámec PRV

12.3 Programový rámec PRV 12.3 Programový rámec PRV B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli 17.1.a. Investice do zemědělských podniků Podpora projektů zahrnující hmotné i nehmotné investice v živočišné a rostlinné

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Jana Truněčková, kontakt: Jana Truněčková,

Více

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Zápis Obecně prospěšná společnost pro Český z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Přítomni: viz presenční listina

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ:

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál 1 IČ: 27028640 Místní akční skupina Hrubý Jeseník

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

5. výzva k předkládání žádostí o dotaci

5. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 5. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje V. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2. Realizace

Více

OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1) NÁVRH ZÁVAZKOVÁNÍ PRO 17. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 2) POPIS OPATŘENÍ 3) DEFINICE PŘÍJEMCE DOTACE 4) DRUH A VÝŠE DOTACE 5) ZPŮSOBILÉ VÝDAJE, ČÍSELNÍK

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 20. 2. 2018 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DEN MALÝCH OBCÍ 2018 OBSAH PODPORA PRO OBCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DOTAČNÍ PROGRAM 129 660 ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ

Více

.,.'IP t:~..." ~~.'. <1\. ~... ~ ~ ii!~,.. }&-. ~ ,.,.".~":' ~ '\ ';', ~ ''> ď~ .Pan.~.

.,.'IP t:~... ~~.'. <1\. ~... ~ ~ ii!~,.. }&-. ~ ,.,..~:' ~ '\ ';', ~ ''> ď~ .Pan.~. .,.'IP t:~..." ~~.'. ď~.pan.~. V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 "MAS

Více