VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka Obecně prospěšná společnost 66, MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV,,Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 Obsah 1. Slovo paní předsedkyně Úvodní přehled Údaje o MAS Informace o organizaci Informace o rozhodovacích orgánech MAS Činnost MAS Královská stezka v roce Propagace a rozvoj regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu Zpráva o hospodaření Odsouhlasení Výroční zprávy: Přílohy Výroční zprávy:

3 1. Slovo paní předsedkyně Rok 2011 byl pro MAS Královská stezka o.p.s. v rámci možností úspěšný. Byly schváleny a zrealizovány všechny projekty žadatelů o dotace. Výrazně se zlepšil přístup a spolupráce se SZIF Brno. Bohužel však proplácení dotací stále trvá dlouho a proto si MAS musela otevřít úvěr. Území MAS se rozšířilo a v současné době se rozkládá na 591 km2, zahrnuje 63 obcí, obyvatel. V rámci spolupráce se realizuje společný projekt MAS Královská stezka, MAS Podhůří Železných hor a MAS Humpolecko s názvem Cesta poznání. Zaměstnanci MAS pořádali školení pro nové y MAS a pro žadatele o dotace. V rámci MAS proběhly i kulturní akce. Správní rada se sešla v roce 2011 sedmkrát a dozorčí rada dvakrát.účetnictví MAS bylo svěřeno odborné firmě. Bez chyb proběhla i kontrola České správy sociálního zabezpečení v Havlíčkově Brodě. V celostátním hodnocení MAS dopadla Královská stezka nejlépe z kraje Vysočina, takže pro královskou stezku to byl rok povedený. Předsedkyně MAS Královská stezka o.p.s. Jaroslava Dvořáková 2. Úvodní přehled V roce 2011 prošla organizace MAS Královská stezka mnoha změnami. V průběhu celého roku o.p.s. upravovala, společně s právní kanceláří Judr. Málka, stanovy, tak aby byly aktuální a odpovídaly novému zákonu o o.p.s. V první polovině roku byla vyhlášena 4. výzva, ve které byly vypsány Fiche 2 a 4. Celkově se do této výzvy přihlásilo 13 žadatelů se svými projekty. Všichni žadatelé byli vybráni Výběrovou komisí MAS, následně i odsouhlaseni, ze strany SZIFu a podepsali Dohody o poskytnutí dotace. V průběhu celého roku pořádala MAS Královská stezka školení a semináře pro ské obce, žadatele a nové y. Na podzim MAS rozšířila své území na současných 63 obcí, obyvatel a rozlohu 591,4 km 2. Prvotní podnět k rozšíření území působnosti přišel od Ministerstva Zemědělství, které chce do budoucna vyplnit tzv.,,bílá místa v ČR tak, aby MAS pokrývaly celé území republiky. V druhém pololetí roku 2011 probíhalo Střednědobé hodnocení SPL, které bylo vyžadováno Ministerstvem Zemědělství, a na něhož navázala aktualizace Strategického plánu LEADER spolu s aktualizací Fichí. K této příležitosti vznikly i 2 zcela nové Fiche: Fiche 10 Turistika a poznávání v MAS KS a Fiche 11 Podnikání. Přidání těchto Fichí reaguje na změnu pravidel ze strany SZIF, kde Fichi na cestovní ruch ořezaly nové úpravy pravidel a také na poptávku, kde ze strany malých podnikatelů byl také zájem o inovace ve své výrobě. Královská stezka také prezentovala svůj region na akcích po Vysočině a především na Zemi živitelce, kde dostala pochvala za svůj stánek od Miloše Zemana a byl zde i prezident republiky Václav Klaus. 3

4 Do budoucna přejeme naší obecně prospěšné společnosti hodně úspěchů, mnoho nových partnerství a projektů spolupráce. Ať je,,zapomenutý kraj nadále tak krásný a bohatý na různorodé aspekty života jako doposud. Mgr. Gustav Charouzek Ředitel MAS Královská stezka a Karolína Ortová Administrativní pracovník MAS Královská stezka 3. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, do oddílu O, vložka 159. Obecně prospěšné služby: Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Královská stezka, a to zejména: - Rozvoj regionu Královská stezka Koordinace rozvoje regionu Královská stezka ve všech oblastech Rozvoj a propagace regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí Služby při financování projektů k rozvoji regionu Královská stezka Posouzení projektů k rozvoji regionu Královská stezka Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Královská stezka Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Královská stezka Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Královská stezka Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje Provoz IC koordinace a rozvoj Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji region Královská stezka Poradenská činnost Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Královská stezka 4

5 Sídlo organizace, adresa: Žižkovo náměstí 66, Webové stránky: Bankovní spojení, číslo účtu: /0800 IČ: Předseda MAS Královská stezka o.p.s.: Jaroslava Dvořáková Telefon: (+420) Statutární zástupce: Mgr. Gustav Charouzek Ředitel MAS: Mgr. Gustav Charouzek Telefon: (+420) Administrativní pracovník: Karolína Ortová Telefon: (+420)

6 4. Informace o organizaci Území MAS Královská stezka se rozkládá na ploše 591,4 km2 a na území MAS žije stálých obyvatel. Region se nachází v NUTS II Jihovýchod, kraj Vysočina. MAS je součástí území okresu Havlíčkův Brod, a leží ve správních obvodech 4 obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou. MAS působí na území pěti svazků obcí (Habersko, Podoubraví, Krupsko, Světelsko a Ledečsko) a zahrnuje převážně menší venkovské obce. MAS Královská stezka má sídlo ve městě. MAS působí na území následujících 63 obcí: Bačkov, Bělá, Bojiště, Borek, Břevnice, Čachotín, Číhošť, Dolní Krupá, Dolní Město,,, Heřmanice, Hněvkovice, Horní Krupá, Horní Paseka, Hradec, Chrtníč, Chřenovice, Jedlá, Jilem, Kámen, Kamenná Lhota, Kojetín, Kraborovice, Krásná Hora, Knyk, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kunemil, Kyjov, Ledeč nad Sázavou, Leškovice, Leština u Světlé, Lučice, Nejepín, Nová Ves u Leštiny, Okrouhlice, Olešná, Ostrov, Pavlov, Podmoky, Pohleď, Prosíčka, Příseka, Radostín, Rozsochatec, Rybníček, Sázavka, Sedletín, Skryje, Skuhrov, Služátky, Světlá nad Sázavou, Tis, Uhelná Příbram, Veselý Žďár, Vepříkov, Vilémov, Vilémovice, Zvěstovice a Ždírec. Území působnosti MAS Královská stezka k

7 Hlavním předmětem činnosti MAS Královská stezka je zejména zavádění metody LEADER v regionu MAS a dále plnění strategií SPL, ISÚ, administrace projektů od žadatelů, vytváření spolupráce a partnerství, zajišťování poradenské činnosti a vzdělávání, komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu, ale i vyhledávání dalších finančních zdrojů pro rozvoj regionu. Vzhledem k charakteru území je převážná část činnosti hlavně zaměřena na co nejefektivnější rozvoj obcí po stránce ekonomické, sociální a environmentální. Poradenská činnost je zaměřena na rozvoj nestátních neziskových organizací, malého a středního podnikání, vzdělávání, ochranu životního prostředí. Mimo tyto hlavní činnosti MAS Královská stezka dále nabízí následující služby: - Poradenství v oblasti dotačních titulů EU (OPŽP, PRV), státní a dalších grantů Provádění školení, organizace seminářů, konferencí Tvorbu propagačních materiálů a inzerce Pořádání kulturních a společenských akcí 5. Informace o rozhodovacích orgánech MAS Správní rada 9 ů - V roce 2011 se Správní rada sešla sedmkrát. Jednání Správní rady mělo ve všech případech dostatečný počet účastníků. Název subjektu Sídlo/adresa trvalého bydliště IČ/datum narození Obec Tis Obec Vepříkov Tis 61, Tis Vepříkov 53, Chotěboř Nejepín 21, Chotěboř Horní Krupá 49, Havlíčkův Brod Rozsochatec, Rozsochatec Uhelná Příbram, Uhelná Příbram Vilémov 29, Vilémov u Golčova Jeníkova Vilémov 7, Vilémov u Golčova Obec Nejepín Dobrovolný svazek obci Krupsko TJ Sokol Rozsochatec hasičů Uhelná Příbram Bohumil Vavruška Občanské sdružení Vilémovské 7 Zástupce subjektu pro MAS Ing. Josef Sojka Petr Bárta Oblast působení Eliška Zdražilová Petr Zadina Dušan Svoboda Svazek obcí spolupráce v oblasti rozvoje venkova Spolková činnost Josef Kolář Spolková činnost Bohumil Vavruška Zemědělství Jaroslava Dvořáková Spolková činnost Postavení a funkce v MAS Místopředseda SR Předseda SR

8 boubelky hasičů Jeníkova Sázavská 101, Jiří Rainiš Spolková činnost Dozorčí rada 6 ů - V roce 2011 se Dozorčí rada sešla dvakrát, na začátku roku a v červnu Dozorčí rada zastupovaný subjekt adresa rodné číslo Marie Ostatnická Městys Uhelná Příbram Uhelná Příbram 87, Uhelná Příbram Václav Havelka Dobrovolný svazek obcí Krupsko Rozsochatec 123, Rozsochatec Eva Lehká Vilémovské boubelky Vilémov 50, Vilémov / / /053 Jiří Votava Jiří Votava Horní Krupá 123, /3269 Ing. Pavel Kopecký Město U Mlýna 879, Vlastimil Vondra Zemědělské obchodní družstvo Kámen K Háječku 378, / /0493 Výběrová komise 6 ů Výběrová komise zastupovaný subjekt adresa datum narození Bohuslav Kubát Obec Tis Tis 61, Tis Milada Prosová Obec Chrtníč Chrtníč 50, Golčův Jeníkov Miloslav Pátek Vilémovské boubelky Vilémov 7, Vilémov Miloslav Pátek Libuše Dočkalová hasičů Bačkov 2, Světlá Bačkov nad Sázavou Petr Zadina Dobrovolný svazek obcí Horní Krupá, Zálesí 11, Krupsko 01 Václav Průša Obec Jilem Jilem 2, Chotěboř

9 Fotografie: Vilémovské boubelky, Setkání seniorů v Horní Krupé, Venkovská komunitní škola v Horní Krupé, Země živitelka Činnost MAS Královská stezka v roce 2011 Výzva: MAS Královská stezka o.p.s. 18. dubna 2011 zveřejnila, že od bude probíhat příjem žádostí 4. výzvy. V této výzvě byly vypsány 2 Fiche: Fiche 2 Občanské vybavení a služby v MAS KS a Fiche 4 Zemědělství v území MAS KS. Na Fichi 2 bylo alokováno Kč a na Fichi Kč. Do této výzvy se přihlásilo 13 žadatelů se svými projekty a všichni žadatelé byli vybráni k poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova. Vybrané projekty: Žadatel Obec Název projektu Číslo Fiche Výše dotace v Kč Obec Radostín Radostín Jan Fikar Radostín Společenské zázemí obce Radostín Sklad zemědělských produktů Tělocvičná jednota Sokol Obec Vepříkov Rekonstrukce parketové podlahy v sokolovně Vepříkov Rekonstrukce střech hasičských zbrojnic

10 Obec Uhelná Uhelná Příbram Rekonstrukce víceúčelového Příbram objektu č.p. 15 Obec Kámen Kámen Rekonstrukce obecního domu Jiří Votava Horní Krupá Jiří Votava, za naše louky produktivnější a krásnější Obec Bačkov Bačkov Modernizace interiéru obecního úřadu Bačkov Obec Horní Horní Krupá Bezbariérový vchod do Krupá kulturního domu a zlepšení podmínek pro spolkový život Obec Tis Tis Mateřská škola Tis Obec Kojetín Kojetín Dětské hřiště v obci Kojetín Obec Dolní Krupá Dolní Krupá Oprava víceúčelové budovy a oprava hasičské zbrojnice Obec Služátky Služátky Nástavba a stavební úpravy hasičské (požární) zbrojnice Od do probíhala,,minivýzva na spolupořádání kulturních a společenských akcí v regionu MAS. V rámci této minivýzvy byly podporovány akce v souvislosti s otevíráním realizovaných projektů, akce NNO, obcí a církví směřující k propagaci regionu nebo zajímavostí, osobností apod. Mezi způsobilé výdaje této minivýzvy patřily například náklady spojené s pronájmem prostor a vybavení, honorářem za účinkující či lektory. Maximální výše dotace byla Kč a celková alokace minivýzvy Kč. Realizovány byly následující projekty: Žadatel Datum konání akce Název akce Výše dotace Dobrovolný svazek obcí Setkání seniorů v Horní Krupé Kč Krupsko Obec Vepříkov Výstava holubů v obci Kč Vepříkov spojená s prezentací MAS Obec Rozsochatec Advent v kulturním domě Kč spojený se Dnem MAS Občanské sdružení Vystoupení na Dni MAS Kč Vilémovské boubelky Vladimír Dvořák Den MAS pronájem prostor Kč v klubu Vagon Městys Vilémov Varhanní koncert v kostele sv. Václava ve Vilémově (Den MAS) Kč 10

11 Další činnost MAS: Kromě realizace Strategického plánu LEADER MAS Královská stezka poskytovala v průběhu celého roku konzultace žadatelům. Konzultace se týkali nejen Programu rozvoje venkova, ale i vyhledávání dalších vhodných dotačních a grantových programů. Celkově bylo zkonzultováno více než 80 projektů (dalších 100 možných projektů vhodných k realizaci má MAS ve svém zásobníku projektů). Kromě konzultací probíhali po celý rok školení nejen pro úspěšné žadatele, ale i pro nové y MAS Královská stezka. Aktualizace Fichí a SPL: V prosinci byl na SZIF do Brna zaslán aktualizovaný Strategický plán LEADER a spolu s ním i Fiche. Jak již je v úvodu zmíněno, byly přidány 2 nové Fiche. Aktualizace proběhla především z důvodu nového rozšíření území MAS a z hlediska navázání na zpracované střednědobé hodnocení. Seznam aktuálních Fichí: Fiche 1: Obnova a rozvoj obcí MAS KS Fiche 7: Les a hospodaření v MAS KS Fiche 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS Fiche 8: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS Fiche 4: Zemědělství v území MAS KS Fiche 5: Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů Fiche 6: Les a infrastruktura v MAS KS Fiche 9: Vzdělávání pro venkov Fiche 10: Turistika a poznávání v MAS KS Fiche 11: Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS Projekt spolupráce: MAS Královská stezka o.p.s. spolu s MAS Podhůřím Železných hor a Společností pro rozvoj Humpolecka, o.s. podala v roce 2011 projekt na realizaci projektu naučné stezky s názvem,,cesta poznání. Projekt byl schválen k podpoře z Programu rozvoje venkova a na začátku roku 2012 bude podepsána Dohoda o realizaci projektu. Projekt vytvoří naučnou stezku napříč 3 regiony v celkové délce cca 70 km. Na naučné stezce budou umístěny naučné tabule, směrové tabule, odpočívadla pro děti (hřiště), odpočívadla pro dospělé, lavičky, kešky, odpadkové koše apod. K naučné stezce bude vytvořena také multimediální prezentace a webové stránky s možností interaktivního prohlížení všech bodů na stezce a s možností nahrát si celou trasu do mobilního telefonu. Celá trasa bude vyměřena pro používání GPS souřadnic pro průchod či průjezd na kole naučnou stezkou. 11

12 Plánované otevření naučné stezky je , které bude zároveň i velkou kulturní akcí (vystoupení zájmových spolků). MAS Královská stezka se také snaží hledat způsoby spolupráce se zahraničními MAS a společně připravit projekt. Zatím bohužel není žádný konkrétní projekt, který by byl vhodný k realizaci. MAS již navázala kontakty s Anglií, Francií a Rakouskem a v další spolupráci se počítá i se Slovinskem, případně Slovenskem. 7. Propagace a rozvoj regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu Cestovní ruch MAS Královská stezka se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu v regionu. Díky realizaci projektu občanského sdružení PUKEKO, byla vydána brožura: Kulturní památky venkova Navštivte zapomenutý kraj. Brožura byla rozdána ským obcí v regionu, podnikatelům a NNO s možností jejího dalšího poskytování návštěvníkům regionu. Brožura byla realizována i v elektronické podobě na webových stránkách MAS Královské stezka: v sekci Kulturní památky MAS. Zde je možné se dočíst o všech kulturních, historických a jiných památkách včetně popisu jejich umístění na mapě a textu ke každé z nich. Královská stezka na svých webových stránkách zveřejňuje informace o konání kulturních a společenských akcí v regionu. Databáze kulturních akcí je aktualizována nejméně 1x za 14 dní. MAS Královská stezka spolu s ostatními MAS kraje Vysočina propagovala svůj region na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. K této příležitosti byly předvedeny nové propagační bannery MAS kraje Vysočina a propagační letáky, které vznikly díky Krajské agentuře pro zemědělství a venkova Kraje Vysočina. Prezentace MAS Královská stezka o.p.s. Společnost MAS Královská stezka se prezentuje nejenom na webových stránkách a prostřednictvím propagačních materiálů, ale i prostřednictvím veřejných prezentací pro veřejnost při příležitostech pořádání kulturních akcí. MAS Královská stezka také pravidelně publikuje v místních periodicích a snaží i o navázání kontaktů s regionálními deníky. Hodnocení MAS Královská stezka o.p.s. V průběhu měsíce června a měsíce září se uskutečnilo hodnocení všech vybraných MAS z celé České republiky. V roce 2010 probíhalo hodnocení na místě návštěvami hodnotitelů v kancelářích místních akčních skupin. V roce 2011 byly MAS vyzvány k prezentaci na Ministerstvu zemědělství v Praze. Každá MAS si připravila podklady, které následně prezentovala komisi. Komise se skládala ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS. 12

13 Celkově byla hodnocena činnost 112 MAS. Hodnocení se týkalo strategických dokumentů MAS, monitoringu a evaluace, propagace, personálního zajištění MAS a i nadstavby aktivit MAS. Podle počtu získaných bodů byly MAS zařazeny do 4 skupin: A nejlépe fungující MAS B dobře fungující MAS C průměrné MAS D MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit MAS Královská stezka získala ohodnocení skupiny B tedy dobře fungující MAS. V celkovém bodovém porovnání s ostatními krajskými MAS byla Královská stezka 1. Nejúspěšnější MAS v Kraji Vysočina. Název MAS Královská stezka o.p.s. Místní akční skupina Třešťsko Podhorácko, o.p.s. International Education and Consultation Centre, o.p.s. Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s. Via rustica o.s. Podhůří Železných hor o.p.s. Havlíčkův kraj o.p.s. Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. 13 Body 157 Kraj Vysočina Kategorie 2010 C Kategorie 2011 B 154 D B A A B B 122 C B C D C C B D C D

14 8. Zpráva o hospodaření Stav finančních prostředků k : Pokladna Poštovní spořitelna Česká spořitelna Peníze na cestě Pohledávky Závazky celkem Úroky ČS Bankovní poplatky Odpisy Tržby prodej služeb Dotace z roku 2011 Úroky ČSOB Vstupní poplatek Provoz Realizace SPL Projekt spolupráce Půjčky obcí Dotace Kraj Vysočina Dotace CSV Provoz Realizace SPL Projekt spolupráce Dotace Kraj Vysočina Dotace CSV Stav finanční prostředků k ,484, ,69 0,6 000,-1 139, ,-95,48, ,80 000, ,4,75 000, , ,0, , ,36 000,Schválená dotace na rok , , ,30 000,Cca ,- Při provádění přezkoumání hospodaření MAS Královská stezka nezávislou účetní firmou nebyly zjištěny chyby nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a normami. Účetnictví je vedeno jako podvojné. Účetnictví je vedeno řádným a průkazným způsobem a nebyly shledány žádné nedostatky. 14

15 9. Odsouhlasení Výroční zprávy: Jaroslava Dvořáková, předsedkyně SR MAS Královská stezka. Marie Ostatnická, předsedkyně DR MAS Královská stezka 10. Přílohy Výroční zprávy: Příloha č.1 Seznam ů MAS k Seznam ů MAS subjekty zastupující veřejný sektor - 36 ů Název subjektu Město Golčův Jeníkov Město Městys Uhelná Příbram Městys Vilémov Obec Bačkov Obec Borek Obec Heřmanice Obec Chrtníč Obec Jilem Obec Kámen Obec Kraborovice Obec Leškovice Obec Lučice 15 Sídlo/adresa trvalého bydliště Nám. T.G.Masaryka 110, Golčův Jeníkov Žižkovo náměstí 66, Uhelná Příbram 15, Uhelná Příbram Vilémov 1, Vilémov u Golčova Jeníkova Bačkov 38, Světlá nad Sázavou Borek 7, Golčův Jeníkov Heřmanice 2, Chrtníč 52, Jilem 55, Chotěboř Kámen 53, Kámen Kraborovice 21, Leškovice 38, Lučice 90, Lučice IČ/datum narození Oblast působení Zástupce subjektu pro MAS Ing. Pavel Kopecký Postavení a funkce v MAS Jiří Rainiš SR Marie Ostatnická Jiří Lebeda František Bárta Václav Hrubý Antonín Dvořák Zdeněk Fanta VK Jaromír Rasocha Petr Pipek František Sojka Kamil Michal František Polák

16 Obec Nejepín Obec Nová Ves u Leštiny Obec Podmoky Obec Rybníček Obec Sedletín Obec Skryje Obec Tis Obec Vepříkov Obec Zvěstovice Dobrovolný svazek obcí Krupsko Obec Kojetín Obec Pohleď Obec Příseka Obec Sázavka Obec Služátky Svazek obcí mikroregionu Ledečsko Obec Veselý Žďár Obec Dolní Město Obec Knyk Obec Okrouhlice Obec Leština u Světlé Město Světlá nad Sázavou Obec Kyjov Nejepín, Chotěboř Nová Ves u Leštiny 3, Podmoky 1, Rybníček 39, Sedletín 10, Chotěboř Skryje 23, Tis 112, Tis u Chotěboře Vepříkov 53, Chotěboř Zvěstovice 1, Horní Krupá 49, Havlíčkův Brod Eliška Zdražilová SR Marie Rychnovská Jaromír Kaňka Jaroslav Kroufek Ing. Václav Ledvinka Vlastimil Volenec VK a SR Ing. Josef Sojka na základě plné moci Petr Bárta SR Vladislav Liška Petr Zadina SR, DR a VK Kojetín 36, Havlíčkův Brod Pohleď 26, Světlá nad Sázavou Příseka 8, Světlá nad Sázavou Sázavka 12, Sázavka Služátky 8, Služátky Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou Ladislav Venc Svazek obcí a spolupráce v oblasti rozvoje venkova Jindřich Holub Jaroslav Štefáček Eva Vávrová Hynek Bouchal Mgr. Petr Vaněk Veselý Žďár 204, Veselý Žďár Dolní Město 93, Dolní Město Knyk 40, Knyk Okrouhlice 186, Okrouhlice Leština u Světlé 51, Ledeč nad Sázavou Náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Kyjov 17, Kyjov Ing. Josef Zadina Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje obcí Jaroslav Venc Ing. Miroslav Kotlas Vladimír Šimek Jaromír Vadinský Mgr. Jan Tourek Ludmila Janáčková Člen Seznam ů MAS subjekty zastupující soukromý sektor 42 ů Název subjektu FO/ Sídlo/adresa trvalého bydliště IČ/datum narození Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení Postavení a funkce v MAS Bohumil Vavruška FO Vilémov 29, Vilémov Bohumil Vavruška zemědělství SR 16

17 František Pazderka FO Jan Votava FO Jiří Blažek FO Jiří Mrkvička FO Josef Pazderka FO Občanské sdružení Vilémovské boubelky hasičů Bačkov Zboží 30, Světlá nad Sázavou Horní Krupá 118, Havlíčkův Brod Žákovská 368, Sportovní 251, Zboží 29, Světlá nad Sázavou Vilémov 7, Vilémov František Pazderka zemědělství DR Jan Votava DR a VK Jiří Blažek Zemědělství a lesnictví zámečnictví Jiří Mrkvička zámečnictví Josef Pazderka zednictví Jaroslava Dvořáková VK a SR Bačkov, Libuše Dočkalová VK hasičů hasičů Chrtníč hasičů Rybníček hasičů Sedletín hasičů Uhelná Příbram hasičů Kámen hasičů Leškovice hasičů Vepříkov Statek Lesolg, s.r.o. Sázavská 101, Chrtníč, Rybníček, Sedletín, Chotěboř Uhelná Příbram, Uhelná Příbram Jiří Rainiš SR Milan Poláček Zdeněk Kutílek Jiří Žaloudek Petr Holub Spolková činnost Václav Bárta Josef Horák Jiří Trtík Jaroslav Halák zemědělství STATON spol. s r.o. Kámen, Kámen Leškovice, Vepříkov, Chotěboř Rozsochatec 7, Rozsochatec Vrutická 172, Mělnické Vtelno Josef Hamsa Tělocvičná jednota Sokol Golčův Jeníkov Tělovýchovná jednota Sokol TJ Sokol Lučice TJ Tis, Ing. Pavel Kopecký prodej a opravy zemědělských strojů Petr Šanda Ondřej Pavlas Jan Miřátský Spolková činnost DR TJ Sokol Rozsochatec Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Zemědělské obchodní družstvo Zemědělské obchodní družstvo Kámen Zemědělské obchodní družstvo Skryje Zemědělské obchodní družstvo Vilémov hasičů Jilem 5.Května 263, Lučice, Lučice Tis, Tis u Chotěboře Rozsochatec, Rozsochatec Horní Krupá 49, Havlíčkův Brod Dušan Svoboda SR Jiří Novák zemědělství Pražská 310, Vlastimil Vondra zemědělství Kámen 75, Kámen Stanislav Adam zemědělství DR Skryje 63, zemědělství Vilémov 227, Vilémov Ing. Vlastimil Pavlík, Ing. Josef Běhounek Milan Franěk zemědělství Jilem 55, Chotěboř Milan Klement 17

18 hasičů Příseka hasičů Kojetín Spolek pro obnovu českého království Vladimír Dvořák TJ Sokol Václav Vacek FO TJ Sokol v Leštině u Světlé n. S. TJ Sokol Okrouhlice Občanské sdružení za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého hasičů Knyk TJ Rebel Dolní Město hasičů Veselý Žďár hasičů Kyjov Příseka 29, Světlá nad Sázavou Kojetín 36, Havlíčkův Brod Pohleď 3, Světlá nad Sázavou Vilémov 238, Vilémov Jiří Kouba Miroslav Tichý Jindřich Holub Vladimír Dvořák Sokolská 75, Vilémovice, Ledeč nad Sázavou Ladislav Doležal Václav Vacek pořádání kulturních akcí, softwarová činnost, maloobchod a velkoobchod tělovýchovná a kulturní činnost zemědělská prvovýroba Leština u Světlé 151, Leština u Světlé Okrouhlice 86, Okrouhlice Okrouhlice 62, Okrouhlice Pavel Fiala Petr Firon Martin Langpaul Knyk 40, Knyk Jiří Vágner udržování kulturního dědictví uvedeného umělce Na Bradle 951, Světlá nad Sázavou Veselý Žďár 204, Veselý Žďár Miloslav Veselský Bohuslav Kučírek Kyjov 46, Kyjov Ondřej Fuit FO MAS Královská stezka o.p.s. Leden

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zápis z konání Valné hromady Zakladatelé a Členové Dne: 21. 1. 2013 Místo: Sokolovna v Habrech Zapisovatel: Karolína Ortová Ověřovatel 1: Petr Bárta Ověřovatel 2: Josef Kolář Volební komise: Jiří Rainiš,

Více

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Právní forma: Obecně prospěšná společnost Název místní akční skupiny: Sídlo místní akční skupiny: Právní forma: Ředitel MAS: Královská stezka o.p.s. Habry 66 (okres Havlíčkův Brod) Obecně prospěšná společnost Mgr. Gustav Charouzek Území: - NUTS

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s.

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. 2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. TENTO Newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova

Více

MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA. SPL Zapomenutý kraj ZAPOME UTÝ KRAJ. Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s.

MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA. SPL Zapomenutý kraj ZAPOME UTÝ KRAJ. Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s. MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA ZAPOME UTÝ KRAJ Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s. OBSAH ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 4 2 ZÁKLAD Í ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS... 4 3 ZPRACOVÁ Í SPL MAS... 4 3. SBĚR DAT, ANALYTICKÉ

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Jana Truněčková, kontakt: Jana Truněčková,

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5.května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Mgr. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2010 Obsah 1.1 Představení MAS Litomyšlsko... 3 1.2 Strategický plán Leader... 3 1.3 Území působnosti MAS... 3 2.1 Zakladatelé... 5 2.2. Správní

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud České Budějovice, spisová značka O98 Sídlo: Mírové

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Vyhodnocení Strategického plánu Leader

Vyhodnocení Strategického plánu Leader Vyhodnocení Strategického plánu Leader organizace: Místní akční skupina Hlučínsko z.s. název SPL: Od pruské minulosti k evropské budoucnosti Kozmice, březen 2015 Úvod V roce 2014 bylo zrealizováno 19 projektů

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Královská stezka o.p.s.

Královská stezka o.p.s. Evaluace strategického plánu LEADER Zapomenutý kraj Královská stezka o.p.s. Královská stezka o.p.s Žižkovo náměstí 66 582 81 Habry IČO: 21727501 Kontaktní údaje: Tel.: 774 489 322, 774 709 322 E-mail:

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020 Zapomenutý kraj 1 Důvod k vytvoření SCLLD Důvodem pro vznik strategie je potřeba stanovení cílů a strategie

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Havlíčkův kraj o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Obsah 1) Základní údaje o společnosti...2 2) Představení společnosti, její poslání...3 3) Členská základna k 1. 1. 2010...4 4) Činnost o.p.s. v roce 2010...5

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec Členská schůze MAS Krajina srdce 4.9.2010 Relax centrum Monínec Program schůze Výroční zpráva 2009 Výsledek hospodaření Rozpočet pro rok 2010 Úvěr Realizace SPL Projekty spolupráce Další aktivity MAS Hodnocení

Více

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL)

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL) Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova STATUT MAS SOKOLOVSKO o.p.s. Článek I. Základní ustanovení Dne 21.7. 2006 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko, o.p.s. K datu 8.6.2011 nabývá účinnost aktualizovaná

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 4. února 2010 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

NEWSLETTER číslo 7 Místní akční skupina Královská stezka o.p.s.

NEWSLETTER číslo 7 Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Aktuality Projekty Obce Dotace Akce Peníze NEWSLETTER číslo 7 Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Tento newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011.

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. PF 2011 Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. 1. výzva k překládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2 MAS Pobeskydí

Více