OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ."

Transkript

1 OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, Praha 9

2 Něco na úvod Boj s chlorovanými ethyleny se vede od roku 1991, kdy byly nalezeny první významné ekologické zátěže tohoto typu. Na některých lokalitách dosud přetrvává masivní kontaminace složek životního prostředí, především podzemní vody. Přibližně před deseti lety se do rukou sanačních geologů v ČR dostala nová zbraň - nanočástice elementárního železa. Od té doby jsou prováděny laboratorní experimenty, pilotní pokusy, když to dostatek finančních prostředků umožní i provozní nasazení. Výsledkem je obvykle konstatování, že to funguje a nebo také ne.

3 Geochemická podstata procesu reduktivní dechlorace ClE Chemicky podporovaná reduktivní dechlorace ClE je ve své podstatě substituce atomů chloru protony, přičemž jsou spotřebovávány elektrony podle rovnice: Cl 2 C=CCl 2 + 4H + + 8e - H 2 C=CH 2 + 4Cl - Pokud zajistíme v horninovém prostředí vhodné podmínky, tedy nadbytek protonů a elektronů, je možno očekávat nastartování požadovaného děje: 1. Použití nzvi elektrony oxidací Fe, protony rozkladem vody. 2. Mikrobiální rozklad organických substrátů donor elektronů i vodíku. 3. Použití stejnosměrného proudu - donor elektronů i vodíku. proces reduktivní dechlorace ClE lze považovat za chemickou reakci

4 Geochemická podstata procesu reduktivních změn ve zvodni Eh koncentrace oxidické suboxidické redukční SO + 4 O 2 NO 3 Mn 2+ NH 4 Fe 2+ H S 2+ 2 CH 4 Obecná posloupnost chemicky a mikrobiálně asistovaných redukčních reakcí: O 2 oxidace Fe nebo oxidační dýchání (uvolňuje H + ) NO 3 NH 4+ nebo NO 2 (rozpustné) 0,5 O 2 NO 3 Mn 2+ Mn 2+ MnO 2 Mn 2+ (nerozpustné rozpustné) Fe 2 O 3 Fe 2+ (nerozpustné rozpustné) SO 4 2 H 2 S (obě rozpustné formy) Eh (mv) 0 Fe 2+ Fe 2+ CH 2 O CH 3 OH (jen některé mikroorganismy) CO 2 nebo CH 2 O CH 4 (fermentace) -0,5 H S 2 H 2 S CH 4 redukční kapacita reagentu Aplikace reagentu neznamená jen pokus o eliminaci ClE, ale zásah do celého geochemického systému horninového prostředí.

5 Interakce nzvi se zvodní a konkurenční reakce - reakce nzvi s podzemní vodou produkovány 0 protony 2 a elektrony H 2O Fe Fe OH H 2e - redukce oxidovaných látek - kyslík (oxidace Fe 0 a Fe 2+ ) produkovány elektrony - dusičnany (redukce, srážení) spotřebovávány protony a elektrony N - NO N - NO N - NO N - NO N - NO e 5e 8e 3e 6e N - NO N - N2 N - NH N - N2 N - NH PCE TCE DCE VC 8e 2e 6e 4e C2H C2H C2H C2H Cl 3Cl Cl 2Cl sírany (redukce, srážení s Fe) SO4 8e S reakce s kovy (Fe, Mn) Fe e Fe Mn 2e Mn - alifatické chlorované ethyleny spotřebovávány protony a elektrony - karbonátový systém stabilizuje geochemický systém (regulace ph) Srážení minerálů kalcit, siderit, goehtit, magnetit, atd.

6 Možnosti optimalizace nasazení částic nulmocného železa Využití nzvi k sanaci podzemních vod je reálné v podstatě dvěma základními způsoby. o aplikací do centrálních částí ohniska a eliminovat tak zdroj kontaminace o geochemickou bariérou zabraňující odtoku kontaminace mimo chráněnou oblast o plošné využití nzvi k likvidaci dispergované kontaminace naráží na ekonomická omezení. Hlavní důvodem optimalizace nasazení nzvi je snížení finanční náročnosti technologie a tím umožnění jejího masovějšího rozšíření o výrobní cenu nzvi nelze významně snížit o snížení aplikačních dávek o prodloužení doby aktivního působení reagentu v horninovém prostředí. o změna designu používaných materiálů snížení ceny nastavení speciálních vlastností

7 praktické rozkladové napětí Elektrochemická podpora redukčních procesů Závislost napětí na proudu I (A) I U / R pole optimálních proudových hustot U P U (V)

8 Vliv elektrického pole na průběh redukčních procesů zlepšení migračních schopností částic o omezení agregace částic o pohyb částic v elektrickém poli snížení potřebné dávky Fe o dle laboratorních experimentů až na 20% o ověřeno minimálně 50% prodloužení reakční doby Fe o dle laboratorních experimentů až 10x

9 Zlepšení migračních schopností částic

10 Eh (mv) Prodloužení reakční doby Eh - 0,3 g/l NZVi V 6V 12V čas (hod)

11 suma ClE (µg/l) Snížení aplikačních dávek Suma ClE v čase g/l nzvi + 5V 0.3g/l nzvi + 5V 0.5g/l nzvi Čas (dny)

12 Eh (V) Vliv dusíku na průběh dehalogenace ClE Obecné předpoklady - poměrně rychlá kinetika redukce dusičnanů - absence minerálních fází (převaha redukce nad srážením NH 4 -jarosit) - variabilní průběh vzhledem k vývoji pole stability plynného dusíku - možnost redukce dusičnanů na dusitany - rychlý pokles Eh vede k prioritní redukci na amonné ionty, popř. amoniak - zvýšené obsahy v podzemní vodě vedou k významnému zvýšení spotřeby Fe Výsledky pokusu 200 mg/l NO 3, 1700 mg/l SO 4, 0,6 g/l nzvi, krok mezi odběry cca 10 hod 0,5 NZVi 0,6g/l 0,25 0-0,25 0 V 2 V 4 V 6 V -0, ph

13 NO 3 (mg/l) Ncelk. (mg/l) NO 2 (mg/l) NH 4 (mg/l) 30,00 NO NH Sírany 4 25, ,00 15,00 10,00 5,00 0V 2V 4V 6V Kontrol. Sírany (mg/l) , čas (hod) čas čas (hod) (hod) NO 3 N celk V 2V 4V 6V Kontrol V 2V 4V 6V Kontrol čas (hod) čas (hod)

14 koncentrace (ug/l) Eh (mv) Pokusný polygon Elektroredukce bez použití nzvi katody I Eh (mv) / ph diagram I-3 PJ-22 I-6 I-1 HG vrt s anodou PJ A Kp 0 1 m I-3 I-2 proudění podzemní vody ph Ko Změna ClE v závislosti na čerpání vrt I-3 (3 měsíce po zahájení) odčerpaná podzemní voda (l) DCE PCE TCE Eh(volts) 1 F e S O +F 4 e O H ++ + F e ( O H ) 2.5 Fe ++ F e ( O H ) F e ( O H ) 4 anoda katoda přítok P y r ite F e ( O H ) 2. 5 katoda odtok 2 5 C ph

15 Závěr Kontaminace ClE by měla být přednostně řešena reduktivními metodami

16 Závěr Kontaminace ClE by měla být přednostně řešena reduktivními metodami Mikrobiologicky asistovaná reduktivní dechlorace mobilizuje DCE a generuje vyšší koncentrace VC Chemicky podporovaná redukce na bázi nzvi je finančně náročná Použití stejnosměrného pole pro intenzifikaci reduktivní dechlorace se jeví jako perspektivní metoda sanace, kterou lze: urychlit dobu nutnou pro průběh reduktivní dechlorace významně snížit dávku nzvi a to až na 1/3 běžně používaných dávek prodloužit dobu aktivního působení nzvi v kolektoru provozně významné je urychlení transportu částic v elektrickém poli a zajištění homogenní distribuce nzvi v požadovaném prostoru potlačením agregace částic vhodným uspořádáním elektrod lze urychlit migraci nebo naopak stabilizovat částice v předem zvoleném místě. Metoda je patentována, vlastníkem patentu je MEGA a.s. a TUL

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jaroslav HRABAL MEGA a.s. monitorovací vrt injektážní vrt reakční zóna Geochemická bariera zóna s odlišnými fyzikálně-chemickými

Více

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ RNDr. Jaroslav HRABAL MEGA a.s. monitorovací vrt injektážní vrt Ing. Dagmar Bartošová Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Více

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. zdroj: NASA Mars - historie 4,5 miliardy let 1903 František Berounský založil rodinný podnik (petrolejové lampy a kovové výrobky) Historie výroba kovového zboží a sedadel Stará ekologická zátěž Chlorované

Více

TECHNICKÉ ASPEKTY SANACE LOKALITY S VERTIKÁLNÍ STRATIFIKACÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ.

TECHNICKÉ ASPEKTY SANACE LOKALITY S VERTIKÁLNÍ STRATIFIKACÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ. TECHNICKÉ ASPEKTY SANACE LOKALITY S VERTIKÁLNÍ STRATIFIKACÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 Pracoviště Stráž pod Ralskem Dagmar

Více

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny Obsah prezentace Úvodní informace a historie Klasické metody sanace Intenzifikace sanačních opatření Mars

Více

KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ

KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ J. Nosek, T. Pluhař, O. Vološčuková, K. Marková TAČR: TF264 Nanomateriály pro sanace kontaminovaných vod Pilotní

Více

Mgr. Vendula Ambrožová, RNDr. Jaroslav Hrabal MEGA a.s. Ing. Jaroslav Nosek Ph.D. TUL Sanační technologie, Tábor

Mgr. Vendula Ambrožová, RNDr. Jaroslav Hrabal MEGA a.s. Ing. Jaroslav Nosek Ph.D. TUL Sanační technologie, Tábor GEOCHEMICKÝ MODEL VÝVOJE ZMĚN CHEMISMU PODZEMNÍ VODY PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ŠESTIMOCNÉHO CHROMU POMOCÍ PŮSOBENÍ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO POLE V PROSTŘEDÍ REAKTIVNÍ KOLONY VYPLNĚNÉ ŽELEZNÝMI PILINAMI Mgr.

Více

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI, Praha, 16.-17.10.2013

Více

Elektrogeochemie, progresivní metoda sanace starých ekologických zátěží

Elektrogeochemie, progresivní metoda sanace starých ekologických zátěží Elektrogeochemie, progresivní metoda sanace starých ekologických zátěží Vendula Ambrožová, Jaroslav Hrabal, MEGA a.s., pracoviště Pod Vinicí 87, 47127 Stráž pod Ralskem, vendula.ambrozova@mega.cz, jaroslav.hrabal@mega.cz

Více

PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY

PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY TA01021304 J. Nosek, L. Cádrová, M. Černík J. Hrabal, M. Sodomková Sanace pomocí nzvi Ekologicky šetrná sanační metoda Hlavní inovativní

Více

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Jana Kolářová 1, Petr Kvapil 2, Vít Holeček 2 1) DEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5 2) AQUATEST a.s., Geologická 4,

Více

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ Jaroslav HRABAL železo zázračný prvek voda kouzelná sloučenina Fe o Fe II+ Fe III+ Fe IV+ Fe V+ Fe VI+ Vlastnost i vody vynikající

Více

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY Mgr. Marie Czinnerová Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály,

Více

POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek

POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek Výzkumné centrum ARTEC Pokročilé sanační technologie a procesy POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav

Více

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH RNDr. Jaroslav HRABAL MEGA a.s., pracoviště Stráž pod Ralskem Petrografické schéma lokality -2 hnědá hlína 2-5

Více

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. envisan@grbox.cz PŘIROZENÁ ATENUACE - HISTORIE 1990 National Contigency Plan INTRINSIC

Více

APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU

APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU Monika Stavělová 1, Václav Rýdl 1, Petr Kvapil 2, Jan Slunský 3, Lenka Lacinová 4, Jan Filip 5

Více

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh Stabilita prostředí je určována: ph kyselost prostředí regulace: karbonátový systém, výměnné reakce jílových minerálů rezervoáry: kyselost CO 2 v atmosféře,

Více

Reakčně transportní modelování podmínek v horninovém prostředí. Die reaktive Transportmodellierung in Bedingungen des Grundgesteins

Reakčně transportní modelování podmínek v horninovém prostředí. Die reaktive Transportmodellierung in Bedingungen des Grundgesteins podmínek v horninovém prostředí (současný stav, problémy a perspektiva) Die reaktive Transportmodellierung in Bedingungen des Grundgesteins (gegenwärtiger Stand, Probleme und Perspektive) Josef Zeman Technická

Více

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU Cíle experimentu 1. Návrh kolonových experimentů 2. Průběh redukce ClU za pomoci železných špon 3. Rychlost reakce, možné vlivy na

Více

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová Obsah východiska přístup k použití ISCO principy in-situ

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv Petr Kvapil, AQUATEST a.s. Lenka Lacinová, Technická univerzita v Liberci

Více

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn S.R.Day, S.F.O Hannesin, L. Marsden 1999 Patrik Kabátník 22.6.2007 1 Lokalita Autopal a.s., závod Hluk údolní niva říčky Okluky předkvartérní formace-

Více

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den 20.1.2015

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den 20.1.2015 SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 6. kontrolní den 20.1.2015 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací

Více

Automatizovaný cirkulační systém sanace podzemních vod

Automatizovaný cirkulační systém sanace podzemních vod Automatizovaný cirkulační systém sanace podzemních vod RNDr. Jan Němeček, Ph.D., ENCON s.r.o. (nemecek@enacon.cz), Ing. Petr Pokorný, ENCON s.r.o., Ing. Dr. Libor Novák, PRO-AQUA CZ, s.r.o., Vladimír Janeček,

Více

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI (POUŽITÍ NANOČÁSTIC ŽELEZA V KOMBINACI S MATERIÁLY PODPORUJÍCÍ PŘIROZENOU ATENUACI BĚHEM IN-SITU SANACE PODZEMNÍCH VOD KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI UHLOVODÍKY) Petr Lacina 1, Jana

Více

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí In Situ Chemická Oxidace Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí Mgr. Petr Hosnédl RMT VZ, a.s. Dělnická 23/2, 70 00 Praha 7 In Situ Chemická Oxidace KMnO 4 je jedním z nejpoužívanějších

Více

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace spol. s r.o. Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace v prostředí obtížně sanovatelné lokality RNDr. Jiří Slouka, Ph.D. Bioreduktivní dehalogenace Využití: Odstraňování chlorovaných ethenů z podzemní

Více

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem Štěpánka Klímková Technická univerzita v Liberci nanofe 0 (nzvi) Fe 2 O 3.nH 2 O nanorozměry => specifické vlastnosti CS-Fe 0 RNIP_10E NANOFER

Více

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den 29.7.2014

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den 29.7.2014 SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 4. kontrolní den 29.7.2014 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací

Více

- 1 - PŘÍPADOVÁ STUDIE APLIKACE NZVI V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ. Lenka LACINOVÁ a, Jaroslav HRABAL b, Miroslav ČERNÍK c

- 1 - PŘÍPADOVÁ STUDIE APLIKACE NZVI V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ. Lenka LACINOVÁ a, Jaroslav HRABAL b, Miroslav ČERNÍK c PŘÍPADOVÁ STUDIE APLIKACE NZVI V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ Lenka LACINOVÁ a, Jaroslav HRABAL b, Miroslav ČERNÍK c a) Technická univerzita v Liberci, FM, Studentská 2, 461 17 Liberec, lenka.lacinova@tul.cz

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

APLIKACE RŮZNĚ MODIFIKOVANÝCH FOREM nzvi PŘI IN-SITU SANACI PODZEMNÍCH VOD KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHENY

APLIKACE RŮZNĚ MODIFIKOVANÝCH FOREM nzvi PŘI IN-SITU SANACI PODZEMNÍCH VOD KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHENY APLIKACE RŮZNĚ MODIFIKOVANÝCH FOREM nzvi PŘI IN-SITU SANACI PODZEMNÍCH VOD KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHENY Petr Lacina 1, Jana Steinová 2, Vojtěch Dvořák 1, Eva Vodičková 1, Alena Polenková 1 1) GEOtest,

Více

GEOCHEMICAL REACTIVE BARRIER - A PROMISING COMPONENT OF IN - SITU REMEDIATION TECHNOLOGIES

GEOCHEMICAL REACTIVE BARRIER - A PROMISING COMPONENT OF IN - SITU REMEDIATION TECHNOLOGIES GEOCHEMICAL REACTIVE BARRIER - A PROMISING COMPONENT OF IN - SITU REMEDIATION TECHNOLOGIES GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN-SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jaroslav Hrabal 1), Dagmar Bartošová

Více

Koncepční model hydrogeochemických procesů v důlních odvalech

Koncepční model hydrogeochemických procesů v důlních odvalech Koncepční model hydrogeochemických procesů v důlních odvalech workshop Environmentální dopady důlní činnosti projekt TESEUS www.teseus.org Liberec Zbyněk Vencelides vencelides.z@opv.cz Koncepční model

Více

HODNOCENÍ PŘIROZENÉ ATENUACE. Horoměřice, 30. března 2011 Petr Kozubek, Enacon s.r.o.

HODNOCENÍ PŘIROZENÉ ATENUACE. Horoměřice, 30. března 2011 Petr Kozubek, Enacon s.r.o. HODNOCENÍ PŘIROZENÉ ATENUACE Horoměřice, 30. března 2011 Petr Kozubek, Enacon s.r.o. Co je to přirozená atenuace? Jak ji hodnotit? Kdy? Proč? Pomůcky Metodický pokyn USEPA z dubna 1999 Bible Wiedemeyer

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŢITÍM REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ IN-SITU ZA POUŢITÍ SYROVÁTKY, PILOTNÍ TEST SE SLEDOVÁNÍM DAT PO 3 ROKY

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŢITÍM REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ IN-SITU ZA POUŢITÍ SYROVÁTKY, PILOTNÍ TEST SE SLEDOVÁNÍM DAT PO 3 ROKY PRACTICAL EXPERIENCES OF REDUCTIVE DEHALOGENATION OF CHLOROETHENES IN-SITU WITH CHEESE WHEY APPLICATION AS AN ORGANIC SUBSTRATE, 3-YEARS CASE STUDY SURVEY PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŢITÍM REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE

Více

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 3. kontrolní den 29.4.2014 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací

Více

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 7. kontrolní den 28.4.2015 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací

Více

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů Ing. Bc. Štěpánka Klímková Školitel: Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. využití Fe0 pro dekontaminaci vlastnosti nanočástic

Více

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Úvod Shrnutí míry a rozsahu kontaminace

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD 27.10.2015 AAR Plzeň Libušín Shrnutí výsledků průzkumných prací před zahájením sanace Výsledky sanačních prací 2013 až 2015 (Sdružení

Více

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Stavělová M.,* Macháčková J.*, Rídl J.,** Pačes J.** * Earth Tech CZ, s.r.o ** ÚMG AV ČR PROČ METAGENOMIKA?

Více

Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom

Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom Ing. Peter Lacina, PhD. Mgr. Jan Bartoň RNDr. Slavomír Mikita, PhD. Mgr. Vojtěch Dvořák Mgr. Prokop Barson Cambelove dni 27. 28. apríl 2017 Situace Průzkumnými

Více

Transportně-reakční model vývoje důlních vod na uranovém ložisku

Transportně-reakční model vývoje důlních vod na uranovém ložisku Transportně-reakční model vývoje důlních vod na uranovém ložisku osef Zeman Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, Brno Dílčí část projektu TH Paralelizovaný reakčně-transportní

Více

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace

Více

REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETENŮ DISKUSE

REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETENŮ DISKUSE REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETENŮ DISKUSE VÝSLEDKŮ TERÉNNÍCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNĚ GENETICKÝCH ANALÝZ TŘÍ VRTŮ Z OHNISKA KONTAMINACE ZE TŘÍ RŮZNÝCH LOKALIT Monika Stavělová 1), Iva Dolinová

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY Letecký petrolej (kerosin): složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Počet uhlíkových atomů převážně v rozmezí C 6 až C 16. Zdraví

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ ZNEČISTENÁ CHRÓMOM PRÍKLAD IN SITU

ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ ZNEČISTENÁ CHRÓMOM PRÍKLAD IN SITU ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ ZNEČISTENÁ CHRÓMOM PRÍKLAD IN SITU Ing. Peter Lacina, PhD. Mgr. Jan Bartoň RNDr. Slavomír Mikita, PhD. Mgr. Vojtěch Dvořák Mgr. Prokop Barson Znečistené územia 16. 18. október 2017

Více

Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem

Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem Mgr. Vladimír Ekert DIAMO, s. p. o. z. Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem workshop Environmentální dopady důlní

Více

Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody

Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Eva Kakosová, Vojtěch Antoš, Lucie Jiříčková, Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Jaroslav Nosek Úvod Motivace Teoretický

Více

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 2. kontrolní den 21.1.2014 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací

Více

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY Monika Stavělová 1, Jakub Rídl 2, Maria Brennerová 3, Hana Kosinová 1, Jan Pačes 2 1 AECOM

Více

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu Mgr. Pavel Hrabák ÚVOD TUL, laboratoř ARTEC - personální a technické

Více

ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR

ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR František Pánek, David Topinka Ministerstvo životního prostředí, Vršovická

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón 00 Chloridy Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický,0 3,0,0 3,0,0 0, 0, 0,3,0,0 8,, 38, 88, 3, 3,0 3,8,,0, 8,,0,, 3, 3,, 3 0 0 3 0 33 ČSN A B C * D 3 00 3 00 Sírany Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický 0,0,0,,,,0,0,,0 0,0

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami 1 Formální představení projektu 2009-2013 projekt číslo FR TI1/237 Finanční podpora ministerstva průmyslu a obchodu ČR Účastníci: DEKONTA,

Více

BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ

BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ Jiřina Macháčková 1, Miroslav Černík 1,2, Petr Kvapil 2, Jan Němeček 3 1 Technická

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA Petr Dosoudil PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, Praha, 11. 9. 2013 zadavatel: Město

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

Rizikové látky v půdě. Propustné reakční bariéry. Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady

Rizikové látky v půdě. Propustné reakční bariéry. Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady Rizikové látky v půdě Propustné reakční bariéry Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady Propustné reakční bariéry (PRB) Angl. Permeable reactive barrier, treatment wall, reactive wall

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Poměr CNP v bioremediacích

Poměr CNP v bioremediacích Poměr v bioremediacích Sanační technologie 2012, Pardubice limitovaný růst Bioremediace je založena na mikrobiálním metabolismu. Projevem metabolismu je růst. Kinetika růstu je determinována koncentrací

Více

Aktualizace. analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p.

Aktualizace. analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p. Aktualizace analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p. Zbyněk Vencelides spolupráce a podklady DIAMO, s. p., o. z. TÚU: Ing. J. Mužák, Ph.D., P. Kolář, Ing. V. Mužík,

Více

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží Analýza rizik kontaminovaného území Metodický pokyn MŽP (leden 2011) všeobecné principy základní obsah a forma jednotný charakter

Více

NÁVRH A REALIZACE SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU KONTAMINOVANÉ ŠESTIMOCNÝM CHROMEM

NÁVRH A REALIZACE SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU KONTAMINOVANÉ ŠESTIMOCNÝM CHROMEM NÁVRH A REALIZACE SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU KONTAMINOVANÉ ŠESTIMOCNÝM CHROMEM Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Slavomír Mikita, Michal Hegedüs GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112,

Více

Sanační Technologie, 2015

Sanační Technologie, 2015 Karel Waska Sanační Technologie, 2015 2/25 Jiří Kamas Petr Beneš Karel Horák Miroslav Minařík Vlastimil Píštěk 3/25 Siegrist, R. L., Crimi, M., Simpkin, T. J.: In Situ Chemical Oxidation for Groundwater

Více

05 Biogeochemické cykly

05 Biogeochemické cykly 05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd.

Více

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem Kamila Šťastná, Mojmír Němec, Jan John, Lukáš Kraus Centrum pro radiochemii a radiační chemii, Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD 27.10.2015 AAR Koloveč Shrnutí výsledků průzkumných a sanačních prací 1989 až 2009 Výsledky sanačních prací 2013 až 2015 (Sdružení

Více

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík Ústav geologických věd Masarykova Univerzita NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod,

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy

Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy 1) Earth Tech CZ, s.r.o 2) EPS, s.r.o. Monika Stavělová 1), Jiřina. Macháčková 1), V. Jagošová 2),

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe. Mezinárodná konferencia Znečištěné území, Štrbské Pleso 2014

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe. Mezinárodná konferencia Znečištěné území, Štrbské Pleso 2014 Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe Mezinárodná konferencia Znečištěné území, Štrbské Pleso 2014 Stručná charakterizace projektu Investor: Obec Velká Hleďsebe Místo realizace: bývalý areál podniku

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Základní pojmy Jsou podrobně

Více

Laboratorní zkoušky migrace nanoželeza využívaného pro sanaci vybraných látek Abstrakt Úvod

Laboratorní zkoušky migrace nanoželeza využívaného pro sanaci vybraných látek Abstrakt Úvod Laboratorní zkoušky migrace nanoželeza využívaného pro sanaci vybraných látek Markéta SEQUENSOVÁ, Ivan LANDA Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha marketasq@seznam.cz, landa@fzp.cz Abstrakt V článku

Více

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe Mgr. Jiří KUBRICHT Konference Sanační Technologie XVIII. Uherské Hradiště 2015 Stručná charakterizace projektu Investor: Obec Velká Hleďsebe Místo realizace:

Více

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Konzultační den 20.6.2006 Ing. I. Peterová, SZÚ Praha Ing. I. Černý, Peal s.r.o. Praha Vyhláška č. 252/2004 Sb. + vyhl. 187/2005 Sb. hygienické

Více

Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D.

Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D. zásady dobré praxe Ing. Jan Štambaský, Ph.D. Obsah semináře AD a vznik bioplynu Propad produkce, vznik a následky Možnosti chemické analýzy Vlivy teploty Přetížení procesu Nedostatek minerální výživy 2

Více

THE POSSIBILITIES OF COMBINED METHOD LACTATE-NANOIRON FOR REMOVING CHLORINATED ETHENES FROM GROUDWATER

THE POSSIBILITIES OF COMBINED METHOD LACTATE-NANOIRON FOR REMOVING CHLORINATED ETHENES FROM GROUDWATER THE POSSIBILITIES OF COMBINED METHOD LACTATE-NANOIRON FOR REMOVING CHLORINATED ETHENES FROM GROUDWATER MOŽNOSTI POUŽITÍ KOMBINOVANÉ METODY LAKTÁT - NANOŽELEZO PRO ODSTRANĚNÍ CHLOROVANÝCH ETHENŮ Z PODZEMNÍ

Více

AQUATEST a.s. - sanace

AQUATEST a.s. - sanace SLOVNAFT a.s. TERMINÁL KOŠICE PREZENTACE PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ APLIKACE NPAL A FENTONOVA ČINIDLA (METODA ISCO) Mgr. Richard Hampl, Mgr. Jan Patka, AQUATEST, a.s ÚVOD O AREÁLU ZÁJMU OBSAH PREZENTACE POSTUP

Více