MORA POD VLAJKOU GORENJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORA POD VLAJKOU GORENJE"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu str. 2 Informace ze zahraničí str. 3: Poláci odcházejí za prací i studiem Krize v rakouském strojírenství není u konce Japonci mají zájem o Trnavu Výhra luxusní dovolené v Orea hotelu Arnika se blíží čtenářská soutěž str. 4 Příloha str. I až IV: Poradny na přání Dokládání žádostí o důchod Program ČMKOS pro období , přijatý V. sjezdem 9. a v Praze (II.) 17 Je to špatný, babi! Podnikatelé budou brát důchod podle svých výdělků, a my, penzisti, se na ně prý máme složit Tripartita se shodla na 13 bodech Tripartita se původně dohodla na 38 opatřeních, která mají podpořit ekonomický růst. Na jednání 22. dubna pak 13 bodům přiřadila nejvyšší prioritu. Jedná se například o dostavbu jaderné elektrárny Temelín, rekonstrukci elektrárny Prunéřov II, stavbu paralelní dráhy na ruzyňském letišti, stavbu jezů na Labi či audity výdajů státního rozpočtu. Tato opatření mají pozitivní efekt i pro firmy, v nichž působí Odborový svaz KOVO, například Vítkovice. V rámci těchto 13 bodů je i hledání cest jak v České republice aplikovat takzvaný kurzarbeit. Budou se vyhodnocovat zkušenosti s tímto opatřením v Rakousku a Německu. Tripartita se také dohodla na nové formě komunikace. Realizaci jednotlivých bodů tak budou projednávat se zástupci odborů a zaměstnavatelů přímo odpovědní ministři. Všechny strany si od této dohody slibují vyšší efektivitu a urychlení realizace jednotlivých projektů. JOSEF STŘEDULA, předseda OS KOVO Koncern Gorenje v Moře pokračuje ve výrobě sporáků MORA POD VLAJKOU GORENJE V Mariánském Údolí si vede koncern velmi dobře Výrobky značky Mora zná v naší zemi asi každý. Od sporáků a karem přes topidla až po vařidlové desky. Kdysi však firma vyráběla hřebíky a hutní výrobky. To se však psal ještě rok Předseda ZO OS KOVO Bc. Zdeněk Petržela Od té doby již v říčce Bystřici, kolem níž se ve středomoravské osadě Mariánské Údolí fabrika rozkládá, uběhlo hodně vody. Za tu dobu opouštěly bránu podniku postupně mlýnky na maso, sporáky, také pračky, plynové kotle a průtokové ohřívače. Firma si prošla v 90. letech těžkým obdobím, kdy došlo v rámci privatizace k její atomizaci a jednotlivé provozy se začaly rozprodávat. Na lepší časy se začalo blýskat, když Moru v roce 2005 koupil slovinský koncern Gorenje. Lepší, než se čekalo Znali byznys, po stránce organizace práce i řízení firmy, ohodnotil nové majitele předseda v mariánské základní organizaci Odborového svazu KOVO Bc. Zdeněk Petržela. Kladli důraz na výkonové normy a lepší organizaci výroby. Máme s nimi dobré vztahy, ve Slovinsku totiž mají odbory stále velký vliv. Gorenje, slovinská vlajková loď, dokázala také u nás rychle zareagovat na krizi, dodal. Kromě dlouhodobě aplikované nerovnoměrné pracovní doby zavedli Slovinci Firma se nachází v malebném údolí říčky Bystřice v roce 2009 v Moře zkrácenou pracovní dobu a dosáhli dobrého hospodářského výsledku, jednoho z nejlepších v koncernu. Podnik muselo opustit asi 100 zaměstnanců, ti však byli převážně agenturní, anebo zaměstnaní na dobu určitou. Nakonec získala firma víc zakázek, a tak došlo k lepšímu výsledku, než se očekávalo. Loni byla pracovní doba zkrácena v průměru o 7 procent, díky mimořádným odměnám byl pokles mezd jen 4 procenta. Letos došlo ke zkrácení pracovní doby o 6 procent. Průměrná mzda činila v roce Kč, v letošním prvním čtvrtletí Kč a počet zaměstnanců se ustálil na čísle 640. (Pokračování na str. 3) 1

2 2 KOVÁK číslo května 2010 LOBBY A ŠEDÉ EMINENCE Nemělo by to být totéž co korupce Lobbování a aktivity s ním spojené se v současné Evropě stávají běžnou součástí každodenního politického života. Momentálně je tento světadíl po Washingtonu druhým největším lobby centrem, kde se podle některých odhadů pohybuje okolo příslušníků této profese jak ze ziskového sektoru, tak neziskových organizací. Co si pod slovem lobby představujeme? V českých zemích má lobbování stále velmi špatný zvuk a ten, kdo tuto živnost provozuje, je v podezření z úplatkářství, přestože mezi termíny korupce a lobby je velký rozdíl. Pro většinu veřejnosti je lobbující ten, kdo přichází s obálkou. Tak tomu ovšem není, na rozdíl od úplatkáře přichází s informací. Cílem lobbování tedy je, aby se lidé, kteří rozhodují, dozvěděli o dané problematice co nejvíce a co nejrychleji. Při soudobé honbě za senzacemi všeho druhu se v mediálním slovníku stále častěji také objevuje tak trochu pozapomenutý výraz šedá eminence (vždy můžeme spekulovat, o jaký stupeň šedi jde) - pro osobu, která z pozadí řídí běh událostí, aniž zastává jakoukoli oficiální funkci. Ještě méně je známa historie vzniku tohoto obratu je spojená s mužem jménem Francois Le Clerc du Tremblay ( ), který jako kapucínský mnich nosil jméno otec Josef. Pocházel z vysoce postavené starobylé šlechtické rodiny, dostalo se mu vynikajícího vzdělání na prestižní škole Boncourt, většinu času mluvil pouze latinsky nebo řecky, rodnou řečí s ním prý hovořila jen matka... Členové řádu kapucínů nosili šedé kutny. Otec Josef měl velice blízko k proslulému kardinálu Richelieuovi, který se stal nesmrtelným především díky Alexandru Dumasovi st. a jeho Třem mušketýrům. Zasloužil se o jeho vzestup a několikrát mu pomohl v nejhorších dobách. Díky dobře organizované tajné policii byl kardinál vždy informován včas a lépe než jeho početní protivníci a závistivci. Eminencí se otec Josef nikdy nestal. Richelieu se marně snažil vymoci na Svatém otci pro šéfa svých špionů hodnost kardinála. A tak otci Josefovi zůstalo upřeno oslovení eminence i privilegium vyměnit svoji nenápadnou šedou kutnu za červený oblek kardinála. Zůstal tak navždy jedinou opravdovou šedou eminencí. Kardinálův úspěšný návod delegovat nepříjemné záležitosti na muže v pozadí našel brzy své následovníky. Vžila se rovněž zvyklost označovat tyto osoby za šedé eminence, přestože nepatřily k žádnému mnišskému řádu. V evropské historii si tento titul například vysloužil pruský diplomat Friedrich August von Holstein ( ), důvěrník a špion říšského kancléře Otty von Bismarcka. Traduje se, že se několikrát dokonce schoval pod pohovku, aby pro svého šéfa zjistil informace o pruském velvyslanci ve Francii von Arnimovi. Holstein v pozadí jednal tak úspěšně, že měl na německou zahraniční politiku značný vliv i za vlády císaře Viléma II., kdy jeho někdejší zaměstnavatel upadl v nemilost a musel z politického života odejít. Díky francouzskému otci Josefovi, mnichovi v šedé kapucínské kutně, který donášel a leccos našeptával Jeho Eminenci kardinálu Richelieuovi, vzniklo označení šedá eminence Ne každý úspěšný politik či diplomat měl svou šedou eminenci. Ale většina z nich vždy disponovala týmem spolupracovníků nebo kolem sebe soustředila množství přátel, mecenášů a chráněnců (dnes jde o profesionály v lobby a byznysu, sponzory, poradce etc.), kteří byli vzájemně propojeni systémem dávání a braní. Každý člen takového společenství čerpá výhody ze spojení s ostatními a na oplátku podporuje jejich úspěch - což trvá dodnes, kdy se šedé eminence téměř houfně objevují nejen v různých odnožích politických stran a společenských hnutí, ale také v show-businessu, sportu, veřejné správě... (tes) ČMKOS k nálezu Ústavního soudu: ROZHODNUTÍ OHROŽUJE VEŘEJNÉ FINANCE VÍCE NEŽ SOUČASNÁ KRIZE Ústavní soud rozhodl, že důchodový systém je pro bohaté občany málo štědrý, takže jejich důchody mají v budoucnu více odpovídat výši pojistného, které do systému odvedli. Zákonodárcům soud uložil, aby do konce září 2011 přijali příslušné právní normy. K tomuto nálezu Ústavního soudu se odmítavě vyjádřila ČMKOS, jak dále otiskujeme. (redakce) ČMKOS považuje nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2010 týkající se zákona o důchodovém pojištění za nepřijatelný zásah do pravomocí a působnosti orgánů moci zákonodárné a výkonné, překračující pravomoc Ústavního soudu. ČMKOS se ztotožňuje s hlavními námitkami obsaženými v odlišných stanoviscích soudců Ústavního soudu Jana Musila a Jiřího Nykodýma, zejména s jejich názorem, že Ústavní soud tím, že zrušil 15 zákona o důchodovém pojištění a posuzoval, zda poměr mezi výší příjmu, pojistného na důchodové pojištění a výší důchodu naplňuje ústavní požadavek přiměřenosti hmotného zabezpečení ve stáří, vkročil na teritorium sociální politiky, o níž rozhodovat přísluší pouze zákonodárci. Posoudit všechny tyto otázky je zcela nemožné bez speciálních odborných znalostí z oblasti demografi e, statistiky, pojistné matematiky apod., kterými Ústavní soud přirozeně nedisponuje. Speciální ustanovení Listiny týkající se důchodového zajištění nemluví o rovnosti, ale o přiměřenosti, a míní tím přiměřenost sociální, nikoliv udržení dosavadní životní úrovně. Po základním důchodovém systému nelze něco takového požadovat. ČMKOS považuje za důležité zdůraznit, že Ústavní soud již jednou přijal stanovisko, že poměr solidarity a ekvivalence v systému sociálního zabezpečení je vyhrazen zákonodárci. Nález nyní přijatý ovšem tento závěr popírá. ČMKOS varuje, že jakékoliv zvýšení důchodů jedné z příjmových skupin musí nutně vést buď ke snížení důchodů jiných příjmových skupin nebo k zadlužování systému nebo ke zvýšení sociální daně. ČMKOS konstatuje, že Ústavní soud načasováním vyhlášení svého nálezu před volbami vstoupil do politické soutěže o podobu důchodové reformy. Svým rozhodnutím stanovil závazné omezení pro uplatnění příjmové solidarity v důchodovém systému ČR. Vyzdvihováním příkladu slovenské důchodové reformy založené na vyvedení části prostředků do soukromého důchodového pilíře se Ústavní soud přiklonil k tomuto konkrétnímu typu důchodové reformy (opt-out), a přihlásil se tak k politickým programům pravicových stran kandidujících v ČR ve volbách. ČMKOS zastává názor, že tato role Ústavnímu soudu nepřísluší. ČMKOS se obává, že legislativní reakce na nález Ústavního soudu vyvolá eskalaci nákladů na fi nancování důchodů v České republice, které mohou vážně poškodit jak veřejné fi nance, tak důchodové jistoty současných i budoucích důchodců. ČMKOS proto vyzývá vládu i zaměstnavatele k urychlenému tripartitnímu jednání o fi nančních, ekonomických a sociálních důsledcích nálezu Ústavního soudu. ČMKOS považuje za důležité dosažení shody sociálních partnerů na takové úpravě znění zákona o důchodovém pojištění, která podstatně nezvýší náklady důchodového systému a zachová současné náhradové poměry nízko- a středně příjmových skupin obyvatelstva. 20. dubna 2010

3 I odborům se celkem daří Odborářů je v Moře 227. Mladí nemají o odbory zájem, povzdechl si Z. Petržela. A přitom výsledky základní organizace v kolektivním vyjednávání nejsou vůbec špatné. Kolektivní smlouva zaručuje týden dovolené nad rámec zákona, 37,5 hodinovou pracovní dobu, oběd za 23 Kč, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 400 Kč, ale také třeba příspěvek na dopravu, který se odvíjí od výdělku a vzdálenosti bydliště. Každé čtvrtletí se vyplácejí prémie dle splnění plánu a stavu zakázek. Funguje rovněž ozdravný program, tedy poukázky na rehabilitace. Odboráři dostávají navíc příspěvky na ozdravné pobyty dětí, při životních jubileích, při odchodu do důchodu. Na konci roku pak na ně čeká sociální příspěvek dle hospodaření odborů. K dispozici mají rovněž právní pomoc, a to nejen pracovněprávní, ale i z oblasti občanského práva, a nechybí ani příspěvek na kulturu a plavenky. Letecký koncern Honeywell Tamní odborová organizace ovšem působí ještě v další firmě, která se od Mory před časem oddělila. KOVÁK číslo května 2010 POLÁCI ODCHÁZEJÍ ZA PRACÍ I STUDIEM Po řemeslnících emigrují i vysokoškolští specialisté Po miliónech Poláků, hlavně dělnících a řemeslnících, odcházejí za lepším živobytím i životem do ciziny v poslední době stále více i příslušníci intelektuální elity. Téměř 80 procent z více než 1000 zaměstnavatelů dotázaných v nedávném průzkumu Jagellonské univerzity v Krakově vyjádřilo obavu, že v příštích deseti letech odejde do zahraničí za lepšími pracovními a platovými podmínkami až příliš mnoho kvalifikovaných lidí. Pro Adama Ambrozika z Polského svazu zaměstnavatelů není tento hrozivý vývoj nikterak překvapující. Mladé a vzdělané lidi, jimž se polské hospodářství nejeví dostatečně inovativní, láká zpravidla do ciziny nejen vyšší platové ohodnocení, ale i lepší vyhlídky na kariéru, moderněji vybavená pracoviště a všeobecně lepší sociální podmínky. Od přístupu Polska do Evropské unie v roce 2004 je navíc pro Poláky i po právní stránce snadné nalézt v jiné zemi zaměstnání, konstatoval Ambrozik v rakouském deníku Die Presse. Konrad Turek, jeden z autorů zmíněné studie, upozornil mj. na velký pesimismus polských podnikatelů, který potvrdil i Ambrozik. Velká vlna exodu je však teprve před námi, zdůraznil. V době všeobecné konjunktury, jež skončila zhruba před necelými dvěma roky, odešel jen do Velké Británie více než milión polských pracovníků, z nichž po propuknutí krize tam zůstala jen asi polovina. Exodus polských dělníků nabyl tehdy natolik masové podoby, že byly dokonce vydány plakáty s pohledným polským instalatérem ujišťujícím Francouze, že jeho příchod na tamní trh práce neznamená ohrožení jistoty míst pro místní pracující. Pozdější pokusy získat tyto vesměs kvalifikované síly zpět selhaly, neboť většina z nich si chtěla založit vlastní firmy. Když se jim jejich záměry nezdařily, mnozí z nich opustili Polsko opět převážně zamířili do Skandinávie. MORA (Dokončení ze str. 1) Problémy dnes působí nejen chybějící inženýři na stavbách nebo takřka dramatický nedostatek lékařů v nemocnicích. Scházejí dokonce i zájemci o studium na vysokých školách! Jak upozornil v rozhovoru pro deník Rzeczpospolita profesor Hornické akademie v Krakově Andrzej Jajszcuk, stále více nejen nejlepších absolventů vysokých škol, ale i dobří studenti a dokonce i maturanti odcházejí do zahraničí za dalším studiem. Odebral se tam i jeden z jeho nejlepších asistentů. Vysoce kvalifikované specialisty, kteří opustili Polsko během studia nebo po něm, lze stěží přimět k návratu, postěžoval si profesor Jajszcuk. Aby se zabránilo odlivu mozků do ciziny, byly přijaty návrhy na reformu vzdělávací struktury, o nichž se sice živě diskutovalo, ale zásadní obrat nenastal. V rámci výzkumných programů byla polským studentům, kteří odešli za vzděláváním do zahraničí, nabídnuta zvučně znějící stipendia pod názvem Welcome nebo Homing Plus. Jinak roztříštěný vědecký svět v Polsku je však zajedno v tom, že před polskými univerzitami je ještě dlouhá a kamenitá cesta, než se jim podaří stát se lákadly pro vědce z celého světa. Nasvědčuje tomu ostatně i nelichotivé postavení polských univerzit ve světovém měřítku, kde se podle loňského hodnocení britského časopisu Time Varšavská univerzita, nejlepší ve své zemi, umístila mezi 160 vysokými školami až na 159. místě! JAN HÁLA V roce 2001 ji koupil americký letecký koncern Honeywell, který tam vyrábí komponenty do leteckých motorů včetně vojenských. Průměrná mzda v tomto podniku dosahovala loni Kč. Zaměstnancům se poskytuje benefit ve výši 1000 Kč za rok na rehabilitaci, zdravotní účely, sport atd. a také odměna za pracovní výročí a při odchodu do důchodu. V roce 2009 došlo ke mzdovému nárůstu o 5,6 %, z toho minimálně 2 procenta všem zaměstnancům. Za posledních sedm let činil mzdový nárůst v průměru 41,5 %, přičemž inflace za tu dobu dosáhla 17,5 procenta. Slévárna Foundeik Poslední firmou, v níž odborová organizace působí, je bývalá slévárna Mory, dnes pod názvem Foundeik. V roce 2008, když dorazila krize, byla ukončena výroba plotniček a termostatů a výpověď dostalo 120 zaměstnanců. Nyní se odlévá jen na zakázku. Mzdy se vyplácejí se zpožděním, limit zákoníku práce ale porušen nebyl. Dnes ve firmě zbývá 102 zaměstnanců, z toho 33 odborářů. Pro vyjednávání moc prostor nezbývá. Kolektivní smlouva pro rok 2009 byla prodloužená z roku 2008 a pro rok 2010 je uzavřena nová. Došlo ke zvýšení příspěvku na penzijní připojištění. Průměrná mzda činila loni Kč u dělníků a u technicko-hospodářských pracovníků. Letos se se mzdovým nárůstem nepočítá. Text a snímky MARTIN BENEŠ KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. M. Beneš, redaktorka PhDr. J. Benešová, tajemnice M. Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč, L. Zimmermann Vydavatelský servis: J. Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E 4605 Největší propad od války KRIZE V RAKOUSKÉM STROJÍRENSTVÍ NENÍ DOSUD U KONCE Krize, která v roce 2009 postihla v Rakousku mezi jinými hospodářskými sektory významně i strojírenství, způsobila pokles výroby o 20,1 procenta na 10,638 miliardy euro a zároveň i zaměstnanosti o zhruba pět procent na dnešních asi osob. Je to největší propad od druhé světové války, konstatoval nedávno rakouský deník Die Presse. Nejprve přišli o práci zapůjčení pracovníci, pak zaměstnavatelé začali zavádět zkrácené pracovní směny, upozornil pracovní expert Otto Zotter. Propouštění, jež propuklo hlavně na přelomu roku 2009/2010, není dosud u konce. Přes několik slibných signálů stále panuje stop stav na nejnižším stupni, popsal neutěšenou situaci v zaměstnanosti v tomto pro Rakousko významném odvětví obchodní jednatel Oborového svazu strojírenství a kovovýroby Hospodářské komory Bernd-Thomas Krafft. Také další představitel Oborového svazu Clemens Malina-Altzinger se vyjádřil skepticky: Pohybujeme se nyní na velmi dezorientovaném a nejistém poli. Podle jeho slov by však výroba, která loni klesla na úroveň před pěti lety, mohla nyní nepatrně růst. Avšak snižování počtu pracovníků bude i nadále pokračovat, přestože produkce snad již dosáhla na své dno. Krize však podle názoru O. Zottera přinesla přece jen něco pozitivního: Toto hospodářské odvětví, k němuž patří jak ocelářský kolos Voestalpine, tak bezpočet malých kovofi rmiček s jedním pracovníkem, se s ní dobře vypořádalo. Podniky si vytvořily velmi dobrý krizový management, hlavním cílem bylo dobývání nových trhů. Podstatné bylo i dobré vybavení vlastním kapitálem, jež v této branži představovalo v průměru 30 procent, přičemž 28 procent strojírenských podniků disponuje vlastním kapitálem dokonce nad 50 procent. Ačkoli mnohé fi rmy uzavřely krizový rok 2009 v červených číslech, vyslovené insolvenční tsunami nenastalo, ujistil Zotter. Ve statistice úpadků v rámci jeho oborového svazu fi gurují jen tři kovopodniky, které skončily s pasivy v celkové výši 126,4 miliónu euro. (jh) Japonci mají zájem o Trnavu V NOVÉM PRŮMYSLOVÉM PARKU NAJDE PRÁCI 450 LIDÍ Městský průmyslový a technologický park v Trnavě, který otevře své brány v roce 2012, již přilákal zájem společnosti Vossloh Schwabe Deutschland se sídlem v Hrnčiarovcích nad Parnou. Tato fi rma je pobočkou Panasonic Electric Works Vossloh-Schwabe se sídlem v Německu, jejímž stoprocentním vlastníkem je japonská skupina Panasonic Electric, patřící pod japonskou elektrotechnickou společnost Matsushita z Osaky. Společnost již prohlásila, že v novém průmyslovém a technologickém parku v tomto více než sedm desátitisícovém městě bude realizovat design elektrických předřadníků a výrobu testerů pro sériovou výrobu. Zájem má o administrativní budovu a výrobní a skladovací prostory o rozloze 2100 čtverečních metrů. Vznikne zde tak při nejmenším 50 nových pracovních míst v oblasti výzkumu, vývoje a výroby prototypů pro elektrotechniku. Náklady na výstavbu trnavského parku, kde by mělo nalézt práci 450 lidí, mají dosáhnout více než 10,4 miliónu euro. S otevřením celého zařízení, jež je pilotním projektem ve Slovenské republice, se počítá již v lednu (jh) 3

4 VÝHRA LUXUSNÍ DOVOLENÉ V OREA HOTELU ARNIKA KOVÁK číslo května 2010 SE BLÍŽÍ tosti. Dne se za přítomnosti hotelového managementu a zástupce OS KOVO bude losovat výherce, jehož spolu se správnými odpověďmi zveřejníme v časopise číslo 21. Každá osoba může poslat pouze jeden anketní lístek. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci OREA HOTELS, s. r. o. Kam anketní lístky zaslat: Originály, popří- padě kopie, vyplněných anketních lístků zasílejte vždy s Vaším podpisem nejpozději do (rozhodující je razítko s datem pošty): 1) 2) korespondenční adresa: OREA Hotel Ar- nika, rezervační oddělení, Labská 111, , Špindlerův Mlýn Malá nápověda: Jako hlavní zdroj čerpá ní informa cí uvádíme naši webovou stránku kdo hledá, ten najde. Druhá otázka: Kolik specialit nabízí šéfkuchař našeho OREA Hotelu Arnika? Anketní lístek: Bude k dispozici v čísle týdeníku KOVÁK č. 18. OREA Hotel Arnika**** ve Špindlerově Mlýně pokládá pozorným čtenářům v pořadí již druhou soutěžní otázku Podmínky soutěže: V tomto (č. 17) a následujících čísle Kováku (č. 18 ) bude vždy položena jedna anketní otázka týkající se našeho OREA Hotelu Arnika. Odpovědi si pečlivě zaznamenávejte na anketní lístek, který byl otištěn v minulém čísle. Ti, kteří ho ztratili nebo si ho nestihli vystřihnout, najdou anketní lístek ještě v čísle 18. Anketní lístek lze také okopírovat, není nutný jeho originál. Jakmile zodpovíte třetí (a zároveň poslední) soutěžní otázku, prosíme o zaslání anketních lístků, nejpozději však do : tento lístek musí obsahovat všechny tři odpovědi a další předepsané náleži- NAŠE AKCE: RELAXUJTE, MY SE POSTARÁME Pobyt 4 noci: snídaně formou švédských stolů, 1x večeře pro 2 osoby při svíčkách formou 3chodového menu + 1 láhev vína, 1x sladké pokušení v České restauraci, překvapení v pokoji, bazén, whirpool a posilovna v ceně, 2x masáž dle vlastního výběru (částečná masáž, medová masáž nebo čokoládová masáž), 2x romantická vířivá koupel s bylinkami, 2x vstup do římských lázní a saunového ráje, 15% sleva na procedury v relax centru. Cena: Kč pobyt /pokoj. Doplatek večeře v ceně 250 Kč, parkovné 100 Kč, romantické plavání ve středu a v pátek v čase hodin (plavání při svíčkách, relaxační hudba, vstup od 15 let). Náš hotel nabízí řadu dalších akčních balíčků a skvělého vyžití. Pro Vás jako pro čtenáře nabízíme speciální slevu 10 % na každou rezervaci, stačí se prokázat heslem KOVÁK při Vaší objednávce. Pro členy Odborového svazu KOVO nabízíme tuto slevu ve výši 15 %. Podmínky jsou stejné. Tak neváhejte a podívejte se na naši kompletní nabídku na V NÁRUČI KRAKONOŠE Termín: Víkendový pobyt 2 noci: snídaně formou švédských stolů, 1x večeře formou bufetu, 1x večeře pro 2 osoby při svíčkách formou 3chodového menu + 1 láhev vína, překvapení na pokoji, bazén, whirpool a posilovna v ceně, 2x masáž dle vlastního výběru (částečná masáž, medová masáž nebo čokoládová masáž), 2x romantická vířivá koupel s bylinkami, 15% sleva na procedury v relax centru. Cena: Kč pobyt /pokoj. 4

5 KOVÁK číslo května 2010/příloha Daňová odpovědna PORADNY NA PŘÁNÍ Má naše odborová organizace podat daňové přiznání? JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Naše odborová organizace prodala rekreační zařízení a za získané prostředky nakoupila jinou nemovitost. Prodej jsme uskutečnili za cenu nižší, než za jakou byl pořízen majetek nový. Domníváme se, že nebudeme muset dělat daňové přiznání, protože vlastně nemáme zisk. Naše náklady jsou vyšší. Je to tak správně? D. P., Žamberk Správně to není: 1. Příjem z prodeje majetku je vždy předmětem daně z příjmů a v případě prodeje nemovitosti ještě předmětem daně z převodu nemovitosti. Jako daňově uznatelné náklady v souladu se zákonem o daních z příjmů lze uplatnit zejména zaplacenou daň z převodu nemovitosti, zůstatkovou cenu majetku po daňových odpisech, administrativní náklady (platba za právní služby, odhad) apod. 2. U nově pořízeného majetku, ve vašem případě nemovitosti, nemůžete zahrnout do nákladů celou cenu pořízení, ale pouze výši odpisů v prvním roce pořízení. Sociální rubrika Mám nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti? DAVID ŠROTT, specialista na mzdy a kolektivní vyjednávání, Regionální pracoviště OS KOVO Zlín Nevím, jak teď bude v mém případě postupovat úřad práce. K 1. lednu tohoto roku mi byl uznán nárok na podporu v nezaměstnanosti a já si pak v době, kdy mi běžela podpůrčí doba, našel práci. Jenže jsem odpracoval pouze 3 měsíce, protože mi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr zrušením ve zkušební době. Tak jsem se znovu přihlásil na úřadu práce a jsem nyní veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Mám nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti? J. N., Vsetín Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období (3 roky zpětně od data podání žádosti) při poslední evidenci na úřadu práce neuplynula celá podpůrčí doba a získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby, kterou měl v předchozím období v evidenci. Současně však musí být splněna podmínka získat v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v délce alespoň 12 měsíců. O podpoře v nezaměstnanosti rozhodne úřad práce na základě předložených dokladů. PROGRAM ČMKOS PRO OBDOBÍ Spravedlivé mzdy a platy ČMKOS bude usilovat, aby kupní síla mezd a platů zaměstnanců v zájmu růstu jejich životní úrovně i jako jeden z nástrojů na překonání krize formou poptávky rostla a postupně se přibližovala evropskému průměru. K dosažení této úrovně mezd a platů bude ČMKOS pokračovat v praxi doporučování cíle pro sjednávání meziročního nárůstu mezd v kolektivním vyjednávání na základě makroekonomických analýz a odhadů inflace. V zájmu vyšší právní jistoty zaměstnanců bude ČMKOS podporovat opatření, která povedou k tomu, aby se komplexní pravidla pro odměňování zaměstnanců stala součástí kolektivních smluv. Bude aktivně podporovat opatření směřující k odstranění rozdílů v odměňování mezi ženami a muži, včetně kvantifikovaných cílů. ČMKOS bude usilovat o uzákonění pravidelné valorizace minimální mzdy tak, aby se přibližovala relacím dosahovaným v nejvyspělejších státech Evropské unie a aby se tím vytvořily podmínky pro ratifikaci příslušného ustanovení Evropské sociální charty. 4. Profesní a celoživotní vzdělávání ČMKOS považuje rozšiřování celoživotního vzdělávání a zlepšování péče o rozvoj lidských zdrojů za klíčové pro překonání hospodářské krize, zejména vysoké nezaměstnosti, a pro budoucí konkurenceschopnost České republiky. Bude proto usilovat o jejich dostupnost pro všechny zaměstnance i ostatní občany. Bude rovněž podporovat státní i zaměstnavatelské programy a projekty, které umožní zaměstnancům se včas připravit na odborné a kvalifikační požadavky související s jejich prací. ČMKOS bude prostřednictvím kolektivních smluv a jiných dohod sociálních partnerů v rámci RHSD vyjednávat o zvýšení investic do vzdělávacího systému a do vzdělávání zaměstnanců, o zvýšení počtu účastníků zapojených do programů rekvalifikací a dalšího vzdělání a bude požadovat, aby stát zvýšil a rozvíjel rekvalifikační programy tak, aby se staly účinným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a zlepšovaly zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání i dovednosti a znalosti zaměstnanců. ČMKOS bude proto prosazovat a podporovat systémy profesního i celoživotního vzdělávání, které poskytnou lepší příležitost dalšího uplatnění všem, I

6 KOVÁK číslo května 2010/příloha bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ či národnost a počáteční vzdělání. Současně bude prosazovat udržení struktury vzdělávacích oborů v odborném vzdělávání na školách tak, aby navazovaly na požadavky trhu práce, a usilovat o průběžné navyšování finančního ohodnocení všech zaměstnanců v regionálním školství. ČMKOS proto zvýší svůj podíl na implementaci Strategie celoživotního učení v České republice a zaměří se i na zkvalitnění vlastního systému rozvoje lidských zdrojů s cílem dosáhnout vysoké profesionality zástupců zaměstnanců. ČMKOS se bude podílet na celostátní i regionální úrovni na projektech a programech v oblasti rozvoje lidských zdrojů a bude je koordinovat, zejména bude zabezpečovat přípravu, realizaci a koordinaci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu pro oblast rozvoje lidských zdrojů. V. sjezd ČMKOS se konal 9. a 10. dubna v TOP hotelu Praha V oblasti profesního a dalšího vzdělávání mládeže bude ČMKOS své záměry prosazovat zejména prostřednictvím Rady mladých a Mezisvazové asociace učňovských zařízení. ČMKOS bude usilovat o vznik efektivního systému dalšího vzdělávání v ČR, jehož součástí bude vícezdrojové financování celoživotního vzdělávání. Bude usilovat o vznik tripartitní Rady pro rozvoj lidských zdrojů. 5. Daně ČMKOS bude usilovat, aby změny v oblasti daní zajistily, že daňový systém bude spravedlivý ke všem daňovým poplatníkům, hospodářsky efektivní, že napomůže obnově a dlouhodobé udržitelnosti rovnováhy veřejných financí a bude odolný vůči daňovým únikům a šedé ekonomice. K tomu bude požadovat propojení všech existujících kontrolních systémů České republiky. ČMKOS proto bude podporovat změny vedoucí k posílení srozumitelnosti, spravedlnosti a zjednodušení daňové soustavy jako celku, tím i k posílení plnění daňových povinností daňovými subjekty. Současně bude usilovat o zajištění potřebné úrovně míry zdanění a přiměřené solidarity tak, aby se na daňovém inkasu spravedlivě a vyváženě podíleli všichni poplatníci, včetně osob samostatně výdělečně činných, a byl vytvořen dostatek zdrojů pro financování státu respektujícího principy evropského sociálního modelu. ČMKOS požaduje návrat ke zdanění odvozenému z hrubých mezd snížených o povinné pojistné placené zaměstnancem na sociální a zdravotní pojištění při odpovídajícím přepočtu sazby a slev, též znovuzavedení daňové progrese do systému daně z příjmů fyzických osob. ČMKOS odmítá návrhy na zrušení daňového zvýhodnění vybraných sociálních plnění a plnění nahrazujících zaměstnanecké výdaje poskytovaných zaměstnancům jejich zaměstnavateli. II II. ČMKOS a bezpečná práce a zdraví zaměstnanců Působení odborů v oblasti bezpečnosti práce představuje významnou preventivní funkci a přispívá k ochraně života a zdraví zaměstnanců zejména tím, že je pomáhá chránit před vážnými pracovními úrazy a nemocemi z povolání a jejich zdravotními i sociálními následky. ČMKOS bude proto důrazně usilovat o to, aby zaměstnavatelé vytvářeli svým zaměstnancům příznivé, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Bude sledovat vliv pracovních podmínek i životního prostředí na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Důraz bude ČMKOS klást především na prevenci a včasné rozpoznání negativních jevů. Bude prosazovat znovuzavedení poskytování nemocenských dávek v době prvních tří dnů pracovní neschopnosti. ČMKOS bude požadovat, aby sociální partneři společně realizovali evropskou rámcovou dohodu o stresu spojeném s prací, o násilí na pracovištích a další rámcové dohody. ČMKOS bude spolupracovat se Státním úřadem inspekce práce, s Českým báňským úřadem, orgány ochrany veřejného zdraví a s Českou školní inspekcí na vytipování rizikových oblastí pro směrování kontrolní činnosti s cílem účinněji zlepšovat nevyhovující pracovní prostředí. Důležitým cílem této činnosti bude rovněž snížení úrazovosti, počtu pracovních úrazů, zejména počtu smrtelných úrazů na pracovištích. ČMKOS bude prosazovat využití prostředků z přebytku stávajícího zákonného pojištění zaměstnavatelů pro oblast prevence a pracovní rehabilitace a bude usilovat o nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, který vytváří ucelený systém úrazové prevence a pracovní rehabilitace, včetně jejího financování. III. ČMKOS a slaďování pracovního, rodinného a soukromého života zaměstnanců ČMKOS bude podporovat opatření, která umožní zaměstnancům lépe slaďovat jejich pracovní, rodinný a soukromý život, která jim umožní celoživotní vzdělávání, účast na veřejném životě a v případě potřeby pečovat o děti a jiné členy rodiny v důstojných podmínkách. ČMKOS považuje podporu rodin s dětmi za mimořádně významnou součást svého poslání. Bude navrhovat přijetí účinných opatření, která povedou ke zlepšení jejich sociální a ekonomické situace a přispějí k vytvoření příznivých podmínek, včetně dostatečné výše sociálních dávek určených rodinám s dětmi. Bude usilovat o široce dostupné veřejné služby pro rodiny a jejich další rozvoj, zejména zařízení pro děti a pro osoby závislé na pomoci druhých. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou prosazovat, aby kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy obsahovaly opatření, která povedou ke slaďování profesního, rodinného a soukromého života a k vytváření prorodinného prostředí u zaměstnavatelů. V rámci toho budou usilovat o prohlubování ochrany zaměstnanců s povinnostmi k rodině před propouštěním, o vhodnou úpravu jejich pracovní doby či formy pracovního vztahu, o poskytování pracovního volna podle jejich potřeb a o zlepšení dostupnosti dopravy do a ze zaměstnání. Ke zlepšení možnosti snadnějšího návratu zaměstnanců s povinnostmi k rodině do zaměstnání bude ČMKOS podporovat opatření vedoucí k realizaci akčního rámce evropských sociálních partnerů v oblasti rovnosti mužů a žen. (Pokračování příště)

7 KOVÁK číslo května 2010/příloha DOKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DŮCHOD JUDr. ZDENĚK HÁJEK, expert na sociální zabezpečení ČMKOS Mnoho pojištěnců žije v dobré víře, že veškerá jejich pracovní činnost za celý jejich ekonomický život je někde evidována a až nastane ten soudný den, kdy budou muset, ať již z osobních nebo jiných důvodů, odejít na zasloužený odpočinek, stačí požádat příslušnou instituci o sepsání žádosti o důchod. Teprve až tehdy mnozí z nich zjistí, že tomu tak není, že jim v tom dlouhém období jejich výdělečné činnosti od skončení povinné školní docházky do dosažení důchodového věku nějaká doba vypadla, a chtějí-li ji mít započtenu pro důchod, musí ji doložit. Takový případ může například nastat, když zaměstnavatel nesplnil svou povinnost danou mu zákonem a neodeslal evidenční list zaměstnance do evidence správy sociálního zabezpečení a dnes již třeba ani neexistuje, a to ani jeho právní nástupce. Jak takovou dobu prokázat a jak se vlastně dokládá žádost o důchod? Tomuto tématu je věnována následující informace. Co chybí, zjistíme z informativního osobního listu K skončilo předstihové řízení, které úspěšně fungovalo mnoho let. Umožňovalo pojištěncům před odchodem do důchodu zjistit, zda jim chybí nějaká odpracovaná doba, a včas si obstarat potřebné doklady k jejímu prokázání. V rámci předstihového řízení měl totiž zaměstnavatel povinnost požádat pro své zaměstnance, a to nejpozději dva roky před dovršením jejich nároku na starobní důchod, o výpis dob pojištění z evidence České správy sociálního zabezpečení v Praze. To se většinou ví, ale méně se již ví, že předstihový osobní list důchodového pojištění od úspěšně vystřídal informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). O jeho vyhotovení mají pojištěnci (zaměstnanci) právo požádat Českou správu sociálního zabezpečení bez ohledu na to, jaká doba jim ještě zbývá do vzniku nároku na důchod, jednou za kalendářní rok. Tento informativní list, stejně jako dříve předstihový list, obsahuje přehled dob důchodového pojištění a náhradních dob pojištění evidovaných Českou správou sociálního zabezpečení v Praze a za dobu od roku 1986 (tímto rokem začíná rozhodné období, z něhož se vypočítává důchod) přehled hrubých výdělků zaměstnance (vyměřovacích základů pro placení pojistného na důchodové pojištění) a vyloučených dob. Kam poslat žádost o vyhotovení informativního listu Písemnou žádost (nestačí si tedy do úřadu zavolat nebo přijít si pro informativní list do informační kanceláře úřadu) o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění může zaměstnanec prostřednictvím pošty zaslat na adresu Česká správa sociálního zabezpečení, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, Praha 5. Stačí vyjádřit toto své přání srozumitelně v dopise a hlavně nezapomenout v něm také uvést své rodné číslo, podle něhož ho Česká správa sociálního zabezpečení jako pojištěnce eviduje. Další možností je požádat o vyhotovení informativního listu Českou správu sociálního zabezpečení elektronicky s elektronickým podpisem. Vedle již zmíněného rodného čísla žadatele o vyhotovení informativního listu musí žádost obsahovat vždy jeho jméno, příjmení a adresu, na kterou bude informativní osobní list zaslán. Ženy nesmí zapomenout uvést také své rodné příjmení. Informativní osobní list důchodového pojištění zašle Česká správa sociálního zabezpečení v Praze podle 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zaměstnanci do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Při doložení chybějící doby se informativní list znovu vyhotoví Když pojištěnec (zaměstnanec) z informativního listu zjistí, že některé doby pojištění (zaměstnání) nejsou v evidenci České správy sociálního zabezpečení, musí je ve svém zájmu doložit a Česká správa sociálního zabezpečení vyhotoví, opět ve lhůtě 90 dnů od podání žádosti, nový informativní list. Prokazovat takto není třeba péči o dítě do čtyř let věku, dobu péče o osobu závislou (dříve bezmocnou) na péči jiné osoby a doby pobírání plného invalidního důchodu (od invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně). Jestliže doklady dodatečně prokazující dobu pojištění nebudou průkazné, nový informativní osobní list se nevyhotoví a předložené doklady se vrátí do 90 dnů žadateli. Jak prokázat dobu pojištění, která není na informativním listu Jestliže určitá doba pojištění (zaměstnání či jiné výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění) není na informativním listu, znamená to, že ani záznam o ní není v evidenci České správy sociálního zabezpečení v Praze. Ta chybějící dobu pojištění pro informativní osobní list důchodového pojištění nedošetřuje. Prokázat by ji měl ve svém zájmu pojištěnec (za každý rok doby pojištění nebo náhradní doby pojištění získané do vzniku nároku na důchod náleží 1,5 % výpočtového základu pro výpočet procentní výměry důchodu pojištěnce). Způsob dohledávání a prokazování chybějící doby nemusí být jednoduchý a je různý podle toho, o jakou dobu jde. V úvodu jsme již zmínili možnost zavinění situace zaměstnavatelem, který nesplnil svou povinnost vyhotovit řádně a včas za svého zaměstnance evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a odeslat jej České správě sociálního zabezpečení v Praze do její evidence. Pojištěnec, který zjistí, že mu v evidenci České správy sociálního zabezpečení doba zaměstnání chybí, by se měl proto nejprve obrátit na zaměstnavatele, u kterého byl v onu dobu zaměstnán, s žádostí, aby dodatečně evidenční list důchodového pojištění vyhotovil a zaslal České správě sociálního zabezpečení v Praze. Vedle toho má také právo požádat místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou správu sociálního zabezpečení a v Brně Městskou správu sociálního zabezpečení), aby mu pomohla tím způsobem, že sama od zaměstnavatele evidenční list důchodového pojištění zajistí. Na to má každý pojištěnec právo podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Této možnosti bude třeba využít zejména, bude-li se bývalý zaměstnavatel zdráhat vyhotovit zaměstnanci dodatečně evidenční list. Jestliže se nepodaří tímto způsobem chybějící dobu prokázat, musí nastoupit náhradní doklady, které pojištěnec doma najde. Například může prokázat dobu výdělečné činnosti pracovní smlouvou nebo potvrzením zaměstnavatele, předložením výplatní pásky z daného období nebo předložením kopie mzdových listů z té doby. K prokázání chybějícího zaměstnání může také posloužit průkazka ROH s vylepenými známkami. Dokládají se zásadně originály dokumentů nebo jejich úředně ověřené kopie. Když tyto doklady pojištěnec nemá k dispozici, může na předepsaném tiskopise České správy sociálního zabezpečení v Praze prokázat chybějící dobu pojištění (pracovní činnosti) čestným prohlášením, že v té a v té době vykonával tu a tu výdělečnou činnost u příslušného zaměstnavatele. Potvrdit ovšem jeho tvrzení musí nejméně dva svědci, nejlépe takoví, kteří s ním v podniku tehdy pracovali, nebo, kteří aspoň věděli, že do podniku každý den jezdil pracovat. Mohou to tedy být například i sousedé, kteří o tom věděli. Je pak výhradně na České správě sociálního zabezpečení, aby zvážila věrohodnost čestného prohlášení i prohlášení svědků a tuto dobu pojištění uznala. Uvedené, případně další, náhradní doklady pojištěnec předkládá až při řízení o přiznání důchodu. Pokud jde o prokazování České správě sociálního zabezpečení neevidovaných dob pojištění z jiných důvodů, například z důvodu doby studia, výkonu základní vojenské a civilní služby nebo z důvodu péče o dítě a z obdobných důvodů, je vhodné se o způsobu jejich prokázání domluvit s místně příslušnou správou sociálního zabezpečení před sepisováním žádosti o důchod. Platí však, že doba péče o dítě se jako náhradní doba pojištění pro důchod i pro nižší důchodový věk ženy prokazuje rodným listem dětí nebo dítěte, doba studia maturitním vysvědčením nebo vysokoškolským diplomem, výkon základní vojenské služby vojenskou knížkou nebo potvrzením dřívějšího zvláštního útvaru, který byl v podnicích a evidoval tyto věci zaměstnanců podniku. Evidování dob pojištění Sociální pojišťovnou v Bratislavě V případech, kdy byl pojištěnec před zaměstnán na Slovensku a byl v té době také přihlášen k trvalému pobytu na Slovensku, eviduje tuto dobu jeho pojištění Sociální pojišťovna v Bratislavě. Údaje o době zaměstnání pojištěnce si III

8 KOVÁK číslo května 2010/příloha vyžádá Česká správa sociálního zabezpečení v rámci řízení o přiznání důchodu. V rámci tohoto řízení bude podle článku 20 smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení č. 228/1993 Sb. rozhodnuto, zda se doby zaměstnání získané pojištěncem před považují za doby zabezpečení českého nebo slovenského státu. Doba samostatné výdělečné činnosti Doba pojištění osob samostatně výdělečně činných je evidována příslušnou správou sociálního zabezpečení (okresní, v Praze Pražskou a v Brně Městskou správou sociálního zabezpečení), která je pak zasílá do centrální evidence České správy sociálního zabezpečení v Praze. Potvrzení o této době vydává na žádost samostatně výdělečně činného pojištěnce příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení). Obdobně to platí také pro osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění podle 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Prokázání péče o osobu závislou (dříve bezmocnou) Doba péče o osobu závislou (bezmocnou) se pro účely důchodového pojištění hodnotí jako doba pojištění stejně jako doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Tato doba se však pro důchod započte jen tehdy, jestliže osobou závislou, o kterou pojištěnec žádající o důchod pečoval, byla osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost) mladší 10 let, nebo osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV (středně těžká závislost nebo těžká závislost nebo úplná závislost) jakéhokoliv věku. Zápočet této doby upravuje 5 odst. 1 písm. s) zákona o důchodovém pojištění. Doba péče o jiné osoby není považována za dobu důchodového pojištění. Uvedená doba péče o závislou (bezmocnou) osobu se hodnotí pro účely nároku na důchod i pro stanovení jeho výše plně, tj. 100 procenty. Navíc se při výpočtu důchodu tato doba vylučuje, aby nedošlo z tohoto důvodu k rozmělnění výdělku žadatele o důchod a k přiznání nižšího důchodu. Doba této péče se prokazuje při sepisování žádosti o důchod rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení) o době a rozsahu této péče s tím, že návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče o závislou osobu. Podání žádosti o důchod tři měsíce předem Podle ustatnovení 82 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, lze žádost o přiznání důchodu podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá přiznání dávky důchodového pojištění. Je-li žádost podána dříve, a to v době od začátku čtvrtého do konce pátého měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat, přeruší Česká správa sociálního zabezpečení v Praze řízení o přiznání důchodu a pokračuje v něm z moci úřední až od prvního dne, kdy mohla být žádost podána (tedy od prvého dne období tří měsíců přede dnem, od něhož dávku pojištěnec žádá). Jeli žádost podána ještě dříve, Česká správa sociálního zabezpečení v Praze řízení o přiznání důchodu zastaví. Žádost o důchod s pojištěncem sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražská a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení) podle místa jeho trvalého bydliště. Co si připravit na sepsání žádosti o důchod Na závěr této informace si provedeme určitou rekapitulaci toho, co se bude po nás při sepisování žádosti o důchod žádat, a zmíníme i některé další doby, které se při této příležitosti prokazují. Při sepisování žádosti o starobní nebo invalidní důchod je třeba především předložit, a to se týká žen i mužů, občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu), doklady o studiu, popřípadě o učebním poměru, a to i v případě, že studium nebylo úspěšně ukončeno (pro důchod se totiž započítává i tzv. neúspěšné studium). Při sepisování žádosti o důchod uvede každý občan údaje o všech dobách pojištění (zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti) od ukončení povinné školní docházky až do doby, kdy je žádost o důchod sepisována. Pokud je mu z dřívějšího předstihového řízení (provádělo se do ) nebo z informativního osobního listu důchodového pojištění (vyhotovuje se od ), jehož vyhotovení si vyžádal, známo, že některá období jeho výdělečné činnosti v evidenci České správy sociálního zabezpečení v Praze chybí, měl by ve IV svém zájmu předložit náhradní doklady prokazující tuto chybějící dobu, jak bylo již výše uvedeno. Případně, pokud je mu to známo, měl by referentce správy sociálního zabezpečení, která s ním žádost o důchod sepisuje, sdělit přesnou adresu svých tehdejších zaměstnavatelů. Došetření chybějící doby pojištění by pak následně provedla Česká správa sociálního zabezpečení v Praze. Jestliže bylo žadateli o důchod v minulosti vydáno rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, případně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let (od o rozsahu péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV, od o péči o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni I, jde-li o dítě do 10 let věku), uvede občan při sepisování žádosti o důchod do této žádosti také dobu výkonu této péče. Muž také předkládá vojenskou knížku, jak již bylo zmíněno, nebo jiný doklad o výkonu základní vojenské služby, samozřejmě jen pokud ji absolvoval. V případě, že muž pečoval o dítě do 4 let věku a chce tuto dobu započíst pro důchod, musí předložit při sepisování žádosti o důchod rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče o dítě. Ženy naopak předkládají doklady prokazující výchovu dětí pro snížení důchodového věku, který závisí na tom, zda žena vychovala jedno nebo více dětí nebo nevychovala žádné dítě, a také pro zhodnocení doby péče o dítě. Vedle již dříve zmíněných rodných listů dětí, a to vlastních i osvojených nebo převzatých do péče nahrazující péči rodičů, je třeba ještě předložit, jde-li o osvojené dítě, doklad o osvojení s datem osvojení. V případech, kdy žena převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ni bylo převážně odkázáno výživou, kterou mu ze závažných důvodů nemohli zajistit jeho rodiče, musí toto žena prokázat potvrzením orgánu péče o rodinu a dítě příslušného okresního úřadu nebo jiným věrohodným důkazem. Jde-li o dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, nebo zemřel-li druhý rodič dítěte, je nutné předložit rozhodnutí soudu nebo úmrtní list matky a oddací list o uzavření sňatku mezi žadatelkou a otcem dítěte. V případě, kdy se náhrady za ztrátu na výdělku započítávají do vyměřovacího základu pro výpočet důchodu, je třeba předložit potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Muži i ženy pečující o děti do 4 let věku po prokazují dobu této péče čestným prohlášením. To je třeba podle 85 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb., učinit při sepisování žádosti o důchod na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na správě sociálního zabezpečení. Doba péče o dítě do 4 let věku se bude hodnotit tomu rodiči, který ji zajišťoval ve větším rozsahu. Jestliže to přichází v úvahu, předkládá pojištěnec potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům vypláceném před rokem V případě, že občan požaduje výplatu důchodu poukazovat na účet u peněžního ústavu, a nikoliv prostřednictvím poštovního úřadu v hotovosti, je nutno k žádosti o důchod přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet. Tiskopisy si lze vyzvednout na kterékoliv správě sociálního zabezpečení, ale mají je i bankovní ústavy, včetně České spořitelny, a. s. Pokud jde o sepisování žádosti o přiznání některého z pozůstalostních důchodů, tzn. vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, a zemřelá osoba (manžel, manželka, rodič) již byla poživatelkou důchodu, je třeba předložit vedle občanského průkazu a pasu či povolení k pobytu u cizinců, stejně jako při sepisování žádosti o starobní nebo invalidní důchod, navíc úmrtní list zesnulého. Při sepisování žádosti o přiznání vdovského nebo vdoveckého důchodu také oddací list a při žádosti o přiznání sirotčího důchodu rodné listy dětí. Pokud dítě již skončilo povinnou školní docházku, je třeba také předložit potvrzení o studiu dítěte (nárok na sirotčí důchod má jen nezaopatřené dítě). Jestliže ovšem zemřelá osoba ještě nebyla poživatelkou důchodu (nedosáhla důchodový věk a nevznikl jí nárok na starobní ani jiný důchod nebo vznikl, ale nepožádala o jeho přiznání), musí pozůstalá osoba předložit ještě všechny doklady týkající se zemřelého, které by předložila tato osoba, pokud by s ní byla sepisována žádost o starobní nebo invalidní důchod. V případě, že pojištěnec byl evidován po určitou dobu jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce a tato doba se mu hodnotí pro důchod jako náhradní doba pojištění, měl by předložit o tom výpis úřadu práce. Podle 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se hodnotí jako náhradní doba pojištění doba, po kterou je osoba vedena v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pokud této osobě náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše tří let též doba, po kterou tato podpora nenáleží s tím, že z doby před dosažením věku 55 let se z posledně uvedené doby započítává jen 1 rok.

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 Dobrovolné důchodové pojištění Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné. Ovšem jen v určitém rozsahu. Zkušenosti pracovníků České správy sociálního

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 158 Zásady zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Zásada č. l Výsluhový přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykončívali

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více