Krácení investic do vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krácení investic do vzdělávání"

Transkript

1 TÝDENÍK LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů. Věříme, že se stane vaším dobrým pomocníkem. Největší chybou evropských vlád by bylo krácení investic do vzdělávání Česká republika poprvé za svou existenci stojí v čele Evropské unie. Její předsednictví oficiálně zahájilo i Evropský rok tvořivosti a inovací. Rok, který má být zasvěcen podpoře všech tvůrčích a inovativních přístupů v různých lidských odvětvích. A to v době, kdy celý svět prochází ekonomickou krizí. Jakým způsobem překonat a zvládnout globální krizi, nad tím se zamýšlela více než desítka osobností světa počátkem ledna v Praze. Mezi nimi například Ernö Rubik, autor slavné Rubikovy kostky, nebo Esko Aho, který byl předsedou vlády Finska počátkem devadesátých let. Doby, kdy Finsko také procházelo ekonomickou krizí. A právě z jeho úst zazněla jasná slova: Musíme pochopit, že evropská krize není pouze Krátce ledna Ministr školství Ondřej Liška představil v Bruselu priority českého předsednictví EU. 21. ledna V Poslanecké sněmovně se na své 27. schůzi sešel výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby mimo jiné projednal současný stav přípravy nových maturit a rozpočet na jejich realizaci. 23. ledna První regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2009 proběhne v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslankyně Anny Čurdové. O postup do semifinále bude usilovat devět učitelů z Prahy a dva z Pardubic. 23. ledna Na společném jednání se sejde pracovní skupina uměleckého školství ČMOS pracovníků školství se zástupci profesních organizací. stresujícím faktem, ale otevírá i příležitost k reformám, k rozvoji konkurenceschopnosti Evropanů a k jejich vzdělanosti. Krize, a to mohu říci z vlastní zkušenosti, vytváří dobré okolnosti pro přijímání reforem, kroků vpřed. Přesto budeme muset vynaložit velké úsilí k jejímu překonání. A jaká cesta je nejen podle něj ta pravá? Podpora vzdělávání. Budoucnost Evropy závisí na našich vzdělávacích systémech. Vzdělání je základem znalostní společnosti, shodly se jednomyslně přední osobnosti Evropy. Proto by podle nich bylo největší chybou evropských vlád krácení investic do vzdělávání. Krácení investic do vzdělávání je totéž, jako kdybychom projídali veškeré obilí, obrazným příměrem uzavřel za všechny Esko Aho. Krácení investic do vzdělávání však není jediné riziko. Dalším a neméně významným je i riziko inovací. Takové riziko je však i příležitost pro příznivé rizikové akce. K tomu je ale důležité stanovení jasných strategických cílů na úrovni Evropy i národa, shodují se vyslanci Evropy a přede všemi slibují, že budou dbát na to, aby evropské vlády do vzdělávání investice nekrátily, ale naopak je zvyšovaly. Doufejme, že tomu tak bude a že i česká vláda se bude jejich doporučením řídit. Olga ŠEDIVÁ Ať mě nenávidí, jen když se mě bojí. Caligula

2 2 Zápisník 14. února uplyne 5 let od zahájení provozu webu pro pedagogickou tradici a kontinuitu Stolzová (www.stolzova. cz). Jde doposud o jediný webový prostor na českém internetu otevřeně podporující tradiční pedagogické postupy, metody a principy a hájící hodnoty české vzdělávací tradice. V posledních letech se Stolzová důsledně věnuje kritice kurikulární reformy a upozorňuje na její rizika. pk Cestovka vysoké školy Jihlavská Vysoká škola polytechnická je zřejmě jedinou vysokou školou v Česku, která provozuje vlastní cestovní kancelář. V loňském roce jejím prostřednictvím vyjelo kolem tisícovky studentů na poznávací zájezdy do řady evropských zemí. Podle rektora Ladislava Jirků je cestovní kancelář důležitá hlavně kvůli studijnímu oboru cestovní ruch, v němž se vzdělává kolem 850 studentů. čtk Přihlášeny stovky dívek Do letošního ročníku soutěže o nejkrásnější vysokoškolačku Miss Academia ČR se přihlásilo celkem 374 dívek. Pokračuje tak trend z loňského roku, kdy se klání zúčastnilo 390 studentek, což byl nárůst o více než 100 procent. Přihlašování bylo ukončeno o půlnoci v pátek 9. ledna. Finálová desítka pak bude 1. dubna na galavečeru v Městském divadle ve Zlíně bojovat o titul Miss Academia ČR čtk Etická výchova ve školách Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy otevírá Výzkumný ústav pedagogický na stránkách Metodického portálu internetovou diskuzi k návrhu nového doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova, který připravilo občanské sdružení Etické fórum ČR. Diskuzi najdete na webové stránce celý návrh doplňujícího vzdělávacího oboru je k dispozici na vúp Vstávejte, chlapci, povezete čtyři miliardy do školství! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Žáci se učí rozumět rodinným financím Vporovnání s ostatními zeměmi se Češi špatně orientují ve finančních službách. Šedesát procent z nich přiznává, že neumí využívat finanční produkty a služby, pětina z nich dokonce nemá nad svým rozpočtem žádnou kontrolu. Ukázal to exkluzivní průzkum GE Money Bank, který proběhl loni v srpnu v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Lotyšsku a Německu. Tuto nepříznivou situaci by měl změnit projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům, jehož odborným garantem je GE Money Bank a v základních školách jej realizuje občanské sdružení AISIS. Záměrem projektu je seznámit děti 7. až 9. tříd s principy hospodaření s penězi, základní nabídkou finančních produktů, a tím je učit zodpovědnému rozhodování o penězích. V první fázi projektu, která proběhla během let 2006 a 2007 a jíž se zúčastnilo šest základních škol, byli proškoleni učitelé pilotních škol a vznikly metodické materiály pro výuku žáků. Učitelé obdrželi unikátní metodiku a materiály, díky kterým jsou schopni projekt ve vyučování realizovat. Další podporu poskytne učebnice, která vzniká na základě zkušeností pilotního projektu, letos bude také na pomoc učitelům spuštěn internetový portál. V pilotní fázi projektu byla též navržena základní témata lekcí, jimiž se žáci budou zabývat. Patří mezi ně dovolená, zvýšené náklady na bydlení, nákup auta, nové bydlení, investice, půjčky a dluhy, smlouvy atd. Tyto situace školáci řeší na modelových příkladech spojených s finančním rozhodováním. Výuka probíhá podle toho, jak si která škola zvolí, buď v jednotlivých hodinách během školního roku, nebo pomocí celodenních projektů. Další fáze projektu se letos zúčastní jedenáct škol ze Středočeského kraje. Díky grantu, který projekt Rozumíme penězům získal v Plzeňském kraji, se do něj zapojí i dvanáct škol tohoto regionu. sta Pozor na nové obory Při výběru střední školy mohou žáci narazit na obory, které neznají, a naopak se může stát, že nenaleznou obor, který hledají. Součástí školské reformy je totiž také vytváření oborů se širším záběrem. Dosud se vyučuje přibližně 600 oborů a v řadě případů jde o poměrně úzkou specializaci. Cílem probíhajících změn ve školství je kromě jiného také poskytnout žákům takové vzdělání, které jim umožní širší uplatnění. Proto byly úzce zaměřené obory sloučeny do širších celků a pro tyto obory byly v Národním ústavu odborného vzdělávání vytvořeny rámcové vzdělávací programy. Školy by měly při jejich tvorbě brát v úvahu podmínky v regionu, schopnosti žáků či požadavky zaměstnavatelů. Je například možné, aby kromě širokého základu nabízely i určitou specializaci, což může být třeba jejich dřívější úzký obor (například obkladač, který se stal součástí oboru zedník). Mohou se ale také rozhodnout pro širší obor bez specializace. Z toho vyplývá, že se obsah vzdělání v jednom oboru může u různých škol lišit. Převodník oborů staré a nové soustavy najdou zájemci na v sekci Volba škol a oborů vzdělání v návodu Jak postupovat při výběru a další informace. Na těchto internetových stránkách jsou také úplné informace o všech školách a oborech i o uplatnění absolventů. núov

3 Školy budou znát rozpočet v březnu, kraje v lednu Rok se s rokem sešel a opět je tu období rozpisu rozpočtu pro regionální školství. S jakými finančními prostředky mohou školy počítat letos, na to jsme se zeptali Ing. Vlastimila FINKEHO z ministerstva školství. 3 Stejně jako vloni i letos budou finance rozepsány do krajů a odtud do škol prostřednictvím dvou rovin. První rovina základní se odvíjí od výdajů na žáka. Ministerstvo školství prostřednictvím republikových normativů pošle peníze krajským úřadům a ty je prostřednictvím krajských normativů rozdělí školám. Jak je republikový normativ letos konstruován? Jednoduše. Mzdová složka všech republikových normativů byla navýšena minimálně o 1,5 procenta. Mzdová složka pro povinnou školní docházku (6 14 let) byla dále povýšena o další 1 procento (celkově tedy o 2,5 procenta) a mzdová složka pro oblast středního vzdělávání (15 18) o 0,5 procenta (celkově tedy o 2 procenta). Důvodem zvýšení je již probíhající výuka podle školních vzdělávacích programů nebo jejich příprava. Ministerstvo školství předpokládá, že obdobným způsobem budou své krajské normativy konstruovat i kraje. V praxi by to tudíž znamenalo, že škola, která má stejný počet výkonů jako vloni, má normativně zajištěn minimální nárůst o 1,5 procenta a k takto zvýšeným mzdám i zvýšené ONIV o 0,44 procenta. Hovoříte o dvou rovinách. V čem spočívá druhá? Zásadní krácení rozpočtu školství bych spojil se svým mandátem. Naopak jsem ochoten mluvit o navyšování. Situace je vážná. Chtěl bych, aby Česko šlo finskou cestou. Finové, kteří se ocitli v 90. letech v hluboké ekonomické recesi, udělali přesně to, co bychom měli udělat my masivně začít investovat do vzdělání, výzkumu a vývoje. Ondřej LIŠKA Právo 10. ledna 2009 Druhou rovinou rozpisu finančních prostředků je rozpis 4,5 miliardy na nenárokové složky platu pedagogů formou rozvojových programů. Základním principem pro rozpis těchto peněz je, že každá škola či školské zařízení si svůj normativní rozpočet vylepší o alikvotní část těchto finančních prostředků, a to úměrně skutečnému počtu svých pedagogických pracovníků. K tomu navíc dostane i účelové prostředky na zvýšení platové úrovně nepedagogických pracovníků. Částka, která z navýšení veřejných rozpočtů o 2,7 miliardy korun připadla na nepedagogy, činí přibližně necelých 400 milionů korun a bude v průběhu ledna rozepsána pro všechny školy a školská zařízení bez rozdílu zřizovatele, a to opět úměrně počtu jejich tentokrát nepedagogických zaměstnanců. Navýšení pro pedagogy (4,5 miliardy) bude do škol uvolněno ve dvou vlnách. První etapa bude klasicky plošná, proběhne v lednu a budou při ní rozděleny tři miliardy. Tzn, že každá škola, která měla k 30. září 2008 stejný počet pedagogických zaměstnanců jako vloni v prvním čtvrtletí, dostane šestinásobek loňské částky (minulý rok se takto rozdělovalo půl miliardy korun) pro pedagogy. Druhá etapa rozdělení zbývající 1,5 miliardy by měla proběhnout v 1. čtvrtletí. Nebude však již plošná, ale selektivní, a bude zaměřena především na podporu pedagogů základních škol. Kdo o rozdělení nenárokových složek rozhoduje? O financích, které do škol přitečou na nenárokové složky platu pedagogů, bude plně rozhodovat ředitel školy. Ministerstvo školství sice vytvořilo pravidla pro rozpis těchto nenárokových složek, ale je na řediteli, jak s nimi bude pracovat. Rozhodně mu nechceme nic vnucovat. Jsem ale přesvědčen, že každý ředitel bude v platovém řádu své organizace mít stanovená jasná a transparentní pravidla pro přidělování těchto účelových nenárokových složek platu. V letošním roce nově hradí zaměstnavatel zaměstnanci i tzv. nemocenskou. Ředitelé škol se ale obávají, že na její úhradu i úhradu suplování nebudou mít. Je tomu tak? Pro disponibilní mzdové zdroje školy se nic zásadního nemění. Dříve škole zůstaly peníze za nemocnost, neboť nemocenskou vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení. Nyní škola bude muset hradit sedm pracovních dnů. Tyto peníze ale získá formou zvýšených ONIV. Znamená to tedy, že plat za nemocného člověka jim zbyde stejně, jako jim zbýval do konce roku A z toho musí suplování řešit stejně jako doposud. Pro názornost uvedu příklad. Průměrné marodění jednoho zaměstnance vypočítané z průměrného platu ve školství (20 000) je zhruba tisícovka denně. Z této částky se vyplácí asi 60 procent, tzn. v průměru 600 korun na den. Opakuji zhruba, protože přesné výpočty jsou trochu jiné. Škola nemocnému platí 7 dní, tj. je přibližně 4 5 tisíc, záleží na výši platu. Z této částky jim půlku, tzn. 2 2,5 tisíce, vrátí Státní správa sociálního zabezpečení formou snížení odvodů z mezd. Ty si škola vrátí zpět do ONIV. Znamená to tedy, že na nemocenskou škola potřebuje už jen zhruba 2 2,5 tisíce. A nám při propočítávání, kolik peněz je potřeba na nemocenské ve školství, vyšlo zhruba 400 milionů korun. Polovina této částky (200 milionů) se vrátí školám formou snížených odvodů, druhou polovinu školy získají navýšenými ONIV. Ale pozor, ONIV budou řešeny normativně, tzn. posílením o 0,44 procenta z přiděleného objemu mezd. Nikoliv posílením stávajících ONIV. Ty se nám podařilo zachovat v loňské výši. A v tomto případě už nehraje takovou roli, zda je škola malá nebo velká, protože navýšení ONIV je normativní a vychází z přidělených prostředků na platy. Olga ŠEDIVÁ

4 4 BOZP Na tomto místě budete každý druhý týden nacházet seriál k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V minulých letech tato rubrika patřila k oblíbeným, proto jsme se rozhodli ji obnovit, a vyjít tak vstříc těm, kteří se BOZP zabývají a ne vždy znají odpověď na své otázky. V naší škole mají žáci z důvodu bezpečnosti zakázánu manipulaci s elektrickými spotřebiči. Nyní nám tento zákaz byl vytknut jako nevhodný proč? Je velice správné zakázat žákům manipulaci se spotřebiči na napětí 220 V, tedy se spotřebiči připojovanými k elektrické síti. Při nevhodné manipulaci s těmito přístroji může dojít k ohrožení života nebo zdraví žáka. Mezi elektrospotřebiče však patří i zařízení na nízká napětí, jako jsou baterky, mobilní telefony, ale třeba i fotoaparáty nebo náramkové hodinky, kde zákaz jejich používání nemá z hlediska bezpečnosti své opodstatnění. Stačí proto zákaz specifikovat na spotřebiče na napětí 220V (případně 120V). Při zájezdu do zahraničí máme sjednáno speciální zdravotní pojištění žáků i pedagogů. Bylo nám sděleno, že je to nedostatečné. Proč? Pravděpodobně nemáte rozšířeno pojištění odpovědnosti vašich pracovníků (organizace) i na stát, kam máte plánováno se žáky vycestovat, což je v případě úrazu nutné, aby mohlo proběhnout řádné odškodnění případného úrazu mimo Českou republiku. Lze stanovit dobu od zahájení vyučovací hodiny (třeba 20 minut), po kterou nebudou žáci pouštěni na WC? Toto omezení neuplatňujte, i když chápu, že se snažíte omezit nadměrné odcházení z vyučování. V některých případech (třeba při střevních obtížích nebo i nachlazení) by byl jakýkoliv předem daný časový limit nepřijatelný a při případném sporu s rodiči by toto časové omezení bylo lehce napadnutelné. Jan PRŮŠA Program ČMOS pracovníků školství na rok 2009 (dokončení) Sociální dialog ČMOS PŠ bude: systematicky upevňovat klíčovou roli odborového svazu v sociálním dialogu na všech úrovních školského systému a v celé oblasti vzdělávání, bude iniciovat vznik krajských tripartit v krajích; dále prohlubovat spolupráci s odbory školství, kultury a sportu krajských úřadů i dalšími orgány územních samosprávných celků při vytváření podmínek pro práci škol a školských zařízení a řešení jejich problémů (například optimalizace, dlouhodobé záměry ve vzdělávání, rozpočty škol a školských zařízení); pořádat regionální diskuzní fóra k aktuálním problémům současného školství za účasti školských pracovníků, zástupců státní správy, poslanců a senátorů, samosprávy a sdělovacích prostředků. Kolektivní vyjednávání ČMOS PŠ bude na všech úrovních odborového svazu: poskytovat základním organizacím odborového svazu pomoc při kolektivním vyjednávání; poskytovat ZOOS podporu při prosazování plnění závazků vyplývajících z kolektivních smluv. Stabilizace členské základny ČMOS PŠ bude na všech úrovních odborového svazu: pořádat odborové semináře za účelem výměny zkušeností a provádět ankety k činnosti svazu; organizovat diskuzi nad návrhem efektivnější struktury ČMOS pracovníků školství. Výhody členství ČMOS pracovníků školství bude dále vytvářet podmínky pro další zvýhodnění svých členů. ČMOS PŠ bude: poskytovat bezplatně všem členům poradenský servis a zastoupení v právních sporech; zlepšovat podmínky pro práci odborových organizací, orgánů a jejich funkcionářů; rozvíjet a podporovat aktivity EXOD; ve spolupráci s odborovými svazy na Slovensku, v Polsku a Maďarsku spoluorganizovat zvýhodněné rekreační pobyty pro členy svazu a jejich rodinné příslušníky. Vzdělávání odborových funkcionářů Cílem ČMOS PŠ bude: vytvořit profesionální systém vzdělávání formou nabídky vzdělávacích modulů, které budou pokrývat všechny základní oblasti pracovněprávní, odborové a profesní činnosti, a to i prostřednictvím profesionální agentury; využívat při rozvoji vzdělávání Evropské sociální fondy a další rozvojové programy. Mezisvazová spolupráce ČMOS PŠ bude zejména: rozvíjet spolupráci s odborovými svazy, které sdružují zaměstnance odborných škol; v rámci ČMKOS nadále spolupracovat s Mezisvazovou asociací učňovských zařízení, Radou mladých ČMKOS, Výborem pro rovnost příležitostí žen a mužů, Asociací důchodců odborářů. Mezinárodní působnost ČMOS PŠ bude zejména: rozvíjet spolupráci s odborovými svazy v rámci Vyšegradské 4 (zejména s Polskem, Maďarskem a se Slovenskem); prohlubovat nadstandardní vztahy s Odborovým svazem pracovníků školství a vědy na Slovensku, a to jak na centrální, tak i na regionální úrovni; na regionální úrovni navazovat spolupráci s odborovými svazy sousedních států v příhraničních oblastech. Propagace odborové činnosti Pro zlepšení informační a propagační činnosti uvnitř i vně organizace ČMOS PŠ: rozšíří webové stránky o některé další formy diskuzní fórum, zpřístupní interní informace a dokumenty s využitím dostupného technického zabezpečení pouze pro členy odborového svazu; dokončí databázi (včetně ových adres) všech členů odborového svazu s cílem pružnější komunikace s nimi; bude získávat názorová pole členské základny zejména prostřednictvím anket k různým tématům a jejich následujícím vyhodnocením.

5 Jsou školní jídelny jediným strážcem zdravé výživy? Vyhraněný názor na úroveň jídla ve školní jídelně má každý, koho na toto téma oslovíme. Současní i minulí strávníci mají většinou výhrady k výběru a kvalitě podávaných jídel, vedoucí školních jídelen svoji práci hájí a poukazují na to, že jsou často jedinými strážci zdravé a pestré výživy dětí. vidím, jak kuchařky nakydaly Doteď na talíř bramborovou kaši a polily ji lžící omastku. Vedle ní pak mrskly kousek mletého masa. Knedlíky ze školní jídelny mi chutnaly, ale omáčky byly tak řídké, že se nedaly nabrat. Nejhorší byl luštěninový den. Čočky, hrachové kaše nebo fazolového leča kuchařky ani moc vařit nemusely, vždy dost zbylo, vzpomíná vysokoškolačka Jana na svou školní jídelnu. A jaký je pohled z druhé strany? Podle mého názoru, a to pracuji ve školním stravování 42 let, dbají školní jídelny na doporučenou pestrost stravy. Musí dodržovat spotřební koš, který zaručuje, že všechny skupiny potravin se dostanou ke strávníkovi v potřebném množství. Spotřební koš je kontrolován českou školní inspekcí i pracovníky hygienických stanic. Zaměstnanci školních jídelen jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s novými recepturami zdravé výživy. Myslím si, že současné školní stravování je na velmi dobré úrovni, soudí Jitka Hemalová, ředitelka školní jídelny v Brně v Horní ulici. Příčinu rozdílných názorů na školní stravování vystihla Vlasta Machálková, vedoucí školní jídelny Kounicova v Brně: Naši práci ztěžují špatné stravovací návyky, které si děti přinášejí z do- Jídelny pod kontrolou V České republice se nachází 9028 školních jídelen, které navštěvuje přibližně 1610 tisíc strávníků, a to: v mateřinkách všichni, v základních školách pouze 78 procent školáků, kde denní příjem potravy zahrnuje 60 procent, a 58 procent středoškoláků, u nichž je to pouhých 35 procent denního příjmu potravy. Po roce 1990 se tyto jídelny staly součástí jednotlivých škol, kde každá z nich musí dodržovat systém náročných hygienických a výrobních postupů v souladu s českými a evropskými předpisy. Dozor nad činností jídelen a dodržováním jejich postupů vykonávají orgány české školní inspekce, která vzhledem k počtu jídelen stihne zkontrolovat každou z nich jednou za 3 až 4 roky. Školní stravování bylo a je dotováno státem a spotřební koš jídelen byl vytvořen podle hlediska jednotlivých potravinových komodit, na základě doporučených dávek živin. Díky tomu školní stravování přispívá nejen k prevenci rozvoje obezity, ale zaručuje i zdravý způsob výživy, který by měl zamezit nepravidelnému stravování dětí, nezdravému stravování dle jejich vlastního uvážení a hlavně by měl u mládeže nastavit systém zdravé výživy. Naše téma... mova. Nejsou zvyklé na zeleninové pokrmy, luštěninová jídla, mléko a podobně, naopak jsou naučené na rychlé občerstvení, kečupy, uzeniny, polotovary a sladkosti. Stejný názor vyjadřuje Růžena Žižlavská ze školní jídelny Novolíšeňská: Špatný zdravotní stav dětí i jejich obezita jsou důsledkem stravovacích návyků v rodinách. Prostor pro zlepšení tohoto stavu je možné najít ve školní výuce a případné spolupráci školní jídelny se základní školou. O tom, že se současná dětská populace opravdu mimo školní jídelny stravuje nezdravě, svědčí i závěry zdravotně preventivního projektu krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Plzni, do něhož se ke konci roku 2008 zapojilo 1500 dětí. V některých třídách Plzeňského kraje je až padesát procent dětí obézních nebo trpících nadváhou. Výjimkou nejsou čtrnáctiletí i mladší školáci vážící přes 100 kilogramů. Podle specialistů u většiny z nich mohou za kila navíc špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu. Děti nesnídají, ke svačině si kupují brambůrky, kolu a sladkosti. Nesportují, řekla k výsledkům projektu jeho odborná garantka Martina Vítová z dietologické ambulance FN v Plzni. Pracovníci školních jídelen se všemi způsoby snaží, aby nabízená jídla byla nejen zdravá, ale aby si děti na nich pochutnaly. Například v základní škole v Pohořelicích probíhal loni v říjnu Týden zdravé výživy. Jednotlivé dny byly zaměřeny na důležité komodity spotřebního koše mléko, zeleninu, ryby, ovoce, luštěniny. Vedoucí školní jídelny Marta Mandincová oslovila rodiče i děti, aby přinesli recepty na zdravá jídla. Z nich sestavila jídelníček a kuchařky připravily i několik ochutnávek. Každý den se jednotlivá jídla hodnotila a ta nejúspěšnější byla zařazena do jídelníčku školní kuchyně. Tomu, aby jídelny vyhověly chuti dětí, napomáhá v mnoha případech i možnost výběru ze dvou či více jídel. Jenže to zas úplně odborníci na výživu dětí neschvalují: Můj osobní názor na výběr jídel je takový, že by ve školním stravování být neměl. Pokud má totiž 5 školní stravování plnit zejména výchovnou funkci ke zdravému způsobu výživy, musíme děti naučit jíst i neznámé nebo méně oblíbené potraviny. Ale moderní doba a konkurence nás bohužel nutí, abychom se chovali také tržně a výběr ze dvou a více jídel je už ve školních jídelnách standardem. Pokud jídelna výběr má, je to velký nápor na personál kuchyně, na profesionální zdatnost při sestavování jídel, aby byla FOTO: Alena TUČÍMOVÁ nabídka vyrovnaná a neumožňovala dětem, aby si vybíraly jednostranně jen ta jídla, která jim chutnají, soudí metodička školního stravování Alena Strosserová (na Stejně tak je zajímavý její názor na podávání vegetariánských jídel, která někteří rodiče pro své děti vyžadují: Školní jídelna může nabízet vegetariánská jídla, pokud si to přejí zákonní zástupci strávníků. Pak ovšem musí plnit laktoovovegetariánský spotřební koš, což jim nařizuje vyhláška o školním stravování. Vegetariánská strava opravdu není vhodná pro děti, ale někdy je tlak rodičů silnější než argumenty odborníků. Školní jídelny jsou pro dítě ideálním místem, které mu zaručuje pravidelnou, pestrou a vyváženou stravu. Zároveň vytváří správné stravovací návyky, které pak děti mohou uplatnit i mimo školní stravovací zařízení. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti snížila od 1. ledna 2009 platby sociálního pojištění. Zaměstnavatelé odvedou za své zaměstnance na důchodové pojištění 21,5 procenta, na státní politiku zaměstnanosti 1,2 procenta a na nemocenské pojištění 2,3 procenta z měsíčního vyměřovacího základu, ze kterého se vypočítávají platby na sociální zabezpečení. Celkem tedy 25 procent. Zaměstnanci budou odvádět 6,5 procenta na důchodové pojištění, na státní politiku zaměstnanosti a na nemocenské pojištění nebudou odvádět žádnou částku. Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného v kalendářním roce bude 48násobek průměrné mzdy, tj Kč Sociální zabezpečení od 1. ledna 2009 pro rok Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné. Částka nad maximální vyměřovací základ, z níž zaměstnanec nebude platit pojistné, se nezahrne ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanec dosáhne maximální vyměřovací základ u více zaměstnavatelů, bude si moci po skončení kalendářního roku požádat o vrácení pojistného. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou odvádět na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti 29,2 procenta. Maximálním vyměřovacím základem pro OSVČ pro placení pojistného v kalendářním roce bude 48násobek průměrné mzdy, tj Kč pro rok Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ v roce 2009, které vykonávají vedlejší činnost, činí Kč. Tato rozhodná částka se snižuje o 1/12 za každý kalendářní měsíc, v němž OSVČ po celý měsíc nevykonávala vedlejší SVČ, a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc OSVČ měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ; za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí. Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná a činí 1,4 procenta z měsíčního základu. Česká správa sociálního zabezpečení Dohoda o odpovědnosti Žádáme o vysvětlení, v čem spočívá společná hmotná odpovědnost za škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Odpovědnost za schodek na postačí, když s každým zaměstnancem bude uzavřena dohoda, svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, upravuje 252 a následu- přejímá odpovědnost za ško- podle níž společně s ostatními jící zákoníku práce. Pro vznik du vzniklou na hodnotách svěřených jim k vyúčtování. To se této odpovědnosti je nutné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených tam, kde se častěji obměňuje prakticky uplatňuje především zaměstnanci k vyúčtování. Zákoník práce používá legislativ- Skutečnost, že byla uzavře- pracovní kolektiv. ní zkratku dohoda o odpovědnosti. Tuto dohodu může uza- odpovědnosti, má vliv na způna dohoda o společné hmotné vřít jak jednotlivý zaměstnanec, tak i několik zaměstnanců Na úhradě schodku se podílejí sob výpočtu náhrady škody. společně. V takovém případě všichni hmotně odpovědní zaměstnanci. U této odpovědnos- jde o společnou hmotnou odpovědnost. Dohoda o společné hmotné odpovědnosti ne- avšak její náhrada se rozvrhne ti se hradí celá vzniklá škoda, musí být uzavřena se všemi odpovědnými zaměstnanci najedvědné zaměstnance ( 260 zá- mezi všechny společně odponou a na jedné listině. Pro vznik koníku práce). společné hmotné odpovědnosti Vít BERKA Komu dá ředitel výpověď? Jakým způsobem a komu dává výpověď ředitel střední školy, který chce ukončit své působení ve funkci i ve školství? Ředitel školy je jmenován do funkce příslušným krajským úřadem, který v této věci jedná jménem zřizovatele. Pokud ředitel hodlá ukončit svůj pracovní poměr se zaměstnavatelem, tj. školou, doporučujeme, aby se nejdříve vzdal pracovního místa ředitele školy. Vzdání se pracovního místa musí být písemné a musí být doručeno druhému účastníku, tj. krajskému úřadu, buď proti podpisu, nebo doporučeně do vlastních rukou, jinak je neplatné. Vzdáním se pracovního místa však pracovní poměr nekončí, a proto je třeba se zaměstnavatelem, tj. školou, následně buď uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru dle 49 zákoníku práce, nebo dát výpověď z pracovního poměru dle 50 zákoníku práce. Agendu spojenou s výkonem funkce ředitele je třeba předat řediteli školy nově jmenovanému krajským úřadem při dodržení ustanovení 2 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol. Neníli to možné, je třeba ji předat při dodržení stejného postupu zástupci ředitele školy nebo fyzické osobě určené zřizovatelem. O předání je třeba vyhotovit záznam. Výkon práce na pracovním místě ředitele končí dnem následujícím po doručení vzdání se tohoto místa, nebyl-li ve vzdání se místa uveden den pozdější. Zaměstnavatel (škola) je povinen podat odstupujícímu řediteli návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci po dobu do skončení pracovního poměru. Jestliže odstupující ředitel takovou práci odmítne, nebo ji zaměstnavatel pro něho nemá, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele dle 208 zákoníku práce a zaměstnavatel mu je povinen poskytnout náhradu platu ve výši průměrného výdělku. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství Zápočtový list FOTO: Petr MERTA Má se jako součást údajů uváděných v zápočtovém listě vypisovat i výše průměrného výdělku zaměstnance? V ustanovení 313 odst. 2 zákoníku práce se uvádí, že zaměstnavatel je povinen uvést údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti nance, nikoliv však v potvrzení o zaměstnání, ale v odděleném potvrzení. Tato právní úprava vychází z toho, že není nutné, aby nový zaměstnavatel znal výši výdělku zaměstnance u předchozího za- pouze na žádost zaměstměstnavatele. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Žáci ze školy v Sopotici vyráběli ve fyzice model páteře i robotickou ruku Často se děti ptají, proč se učí fyziku, k čemu ji budou v životě vůbec potřebovat. A jen málokdo z nich si představí, že s fyzikou souvisí téměř vše v životě, včetně funkcí lidského těla. To si uvědomila paní učitelka Olga Holá ze základní školy Sopotnice, když připravovala náplň práce pro vědeckotechnický kroužek. A tak vznikl projekt Fyzika a lidské tělo. Samotné začátky ale nebyly zas tak jednoduché. Bylo potřeba prostudovat spoustu materiálů, zapřemýšlet i o případné další spolupráci s odborníky. Do práce kroužku se zapojilo 17 dětí především ze šestých a sedmých tříd. Možná se to zdá málo, ale stačí dodat, že v celé škole je celkem 92 žáků. Věda je zábava Děti se scházely pravidelně každý týden na dvě hodiny. Nejdříve se práce soustředila na výběr hlavních témat. Prohlíželi jsme různé encyklopedie, odborné knihy. Všechny zaujal francouzský animovaný seriál Byl jednou jeden život. Obrovskou inspirací se stal i australský pořad Věda je zábava, který pro děti každé pondělí vysílá ČT a kde je spousta návodů k jednoduchým pokusům. Nakonec bylo jasno kroužek se bude věnovat základním životním funkcím. A pustili jsme se do práce. Měříme tělo Nejdříve jsme začali zjišťovat délky různých částí našeho těla a to byl výborný úkol do hodin fyziky. Všichni žáci druhého stupně měřili téměř vše, co se na lidském těle měřit dalo, údaje zapisovali do připravených tabulek a porovnávali své zkušenosti. Málokdo z nich tušil, že například stopa má korespondovat s délkou předloktí, sáh zase s výškou postavy atd. Zároveň jsme se pustili v kroužku i do další tvůrčí práce. K pochopení činnosti srdeční chlopně jsme spotřebovali několik nafukovacích balonků, ke svému překvapení jsme zjistili, že ne všechny zakoupené balonky mají stejnou kvalitu. Ale srdce nakonec fungovalo velice dobře. Modely páteře Začali jsme i s výrobou funkčního modelu páteře. Nejdříve navrhované špulky od nití a pěnové bonbony se neukázaly jako ten pravý materiál. Dlouho jsme přemýšleli nad jejich nahrazením, aby vyrobené obratle byly pevné, nakonec to vyhrála klasická keramická hmota a modurit. Pro porovnání vzniklo více modelů páteře z různých materiálů. Plíce vytvořila sama doma jedna žákyně, která se zúčastnila v Praze setkání vědeckotechnických klubů a tam si podobného modelu všimla. Jako plíce použila opět nafukovací balonky. Všechny nás touto vlastní iniciativou překvapila. Návštěva ČVUT Postupně se tyto první modely ještě vylepšovaly. V tom dětem pomohly i návštěvy ČVUT v Praze, kde měly možnost výsledky své dosavadní práce vždy prezentovat a zároveň si vyslechnout i hodnocení skutečných profesionálů. V rámci návštěv ČVUT nechyběla ani prohlídka laboratoří strojní fakulty. V Praze jsme také poprvé představili robotickou ruku, s jejíž pomocí se podařilo zvednout kelímek od jogurtu. Dalším modelem, který děti vyráběly, byla paže. Původně jsme na ni použili dřívka od nanuků jako v pořadu Věda je zábava, ale paže nebyla moc pevná. Proto jsme velice přivítali nápad použít dřívka na roztírání mastí, která jsou v každé lékárničce to už byly pořádnější páky. Úspěšná prezentace Veškerá práce však nezůstala jen v šuplíku, rozhodli jsme se ji prezentovat na veřejnosti a zúčastnit se i soutěže. Na přípravě prezentace jsme strávili další spoustu hodin, děti zůstávaly ve škole až do večera, přišly i o prázdninách těsně před soutěží, aby vše bylo hotové. Toto úsilí se ale vyplatilo. V rámci Festivalu vědy a techniky v Pardubicích jsme získali v konkurenci 25 projektů třetí místo. Svoji práci jsme pak předvedli dalším zájemcům i v rámci Bambiriády. Celý projekt bychom ale nezvládli tak dobře, nebýt podpory ředitele naší základní školy, který nelitoval času a pomáhal, 7 kde se dalo. Obrovský dík patří i panu Rojkovi a Adamcovi z ČVUT, kteří se nám věnovali při našich návštěvách a poskytli i řadu cenných rad. Budou z nich vědci? Nám samotným přinesla tato práce hodně. Děti se nejen v rámci příprav celého projektu naučily hledat informace v různých médiích, zmapovaly přístupy spolužáků k naučně zábavným pořadům v televizi. Všichni si zkusili získané postupy a návody ověřit, mnohdy museli v rámci lepšího provedení zapřemýšlet nad jinými materiály. Pracovalo se ve skupinách, ale i samostatně. Žáci zvládli i další nelehký úkol, dobře prezentovat svou práci na veřejnosti. A to, že nenásilnou formou se zde propojila fyzika s dalšími předměty ve škole, o tom není potřeba hovořit. Celý projekt všechny doslova chytil už od samého začátku a kdo ví, třeba z některých žáků časem budou úspěšní lékaři nebo vědci, kteří budou rádi vzpomínat na své začátky, kdy vyráběli ve škole model páteře nebo robotickou ruku. Olga HOLÁ Kontakt : Základní škola Sopotnice 225 Tel.:

8 8 Platí písemná dohoda Zaměstnavatel se dohodl se zaměstnancem na rozvázání pracovního poměru k určitému dni. Písemnou dohodu připravenou neměl, vyhotovil ji až následně, ale zaměstnanec ji odmítl podepsat (mezitím se údajně rozmyslel jinak). Platí původní ústní ujednání o rozvázání pracovního poměru, na němž byla oboustranná dohoda? Pro rozvázání pracovního poměru dohodou platí ustanovení 49 zákoníku práce. Z něho vyplývá, že pracovní poměr končí dnem, na němž se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne. Pro formu dohody o rozvázání pracovního poměru platí ustanovení 49 odstavec 2 zákoníku práce, kde je uvedeno: Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Nedodržení písemné formy uvedené dohody je spojeno se sankcí neplatnosti. Jde však o neplatnost relativní, což znamená, že pracovní poměr skončil dnem, na kterém se smluvní strany dohodly, a je na nich, zda se některá dovolá neplatnosti rozvázání pracovního poměru u soudu. Pro podání takové žaloby platí dvouměsíční propadná lhůta počítaná ode dne, na němž se ny (byť ústně) dohodly. stra- K náhradě škody Pokud zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu a má ji uhradit, je nějak omezena výše náhrady takové škody? Rozsah náhrady škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, závisí na druhu odpovědnosti a způsobu vzniku škody. Zaměstnanec je podle 257 zákoníku práce povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle ustanovení o obecné odpovědnosti ( 250 zákoníku práce), je povinen uhradit škodu: v plné výši, pokud škodu způsobil úmyslně, nebo v opilosti, případně po zneužití jiných omamných látek, ve výši čtyřapůlnásobku průměrného výdělku v případě, že škodu způsobil z nedbalosti. Zaměstnanec, který odpovídá za vzniklou škodu podle zvláštních ustanove- Záloha na plat Je možné podle současně platných právních předpisů o odměňování poskytnout zálohu na plat? Dříve to bylo zcela obvyklé. Zákoník práce ani jiný právní předpis neobsahují žádné ustanovení o poskytování zálohy na plat, a tedy zaměstnavatelům není tato povinnost (vyplácení zálohy) uložena. Pokud ovšem smluvní strany pracovního poměru, tj. zaměstnavatel a zaměstnanec, mají na vyplácení zálohy na plat zájem, je možné tento postup dohodnout. Zákoník ní zákoníku práce (odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů), je povinen uhradit vzniklou škodu: v plné výši, jedná-li se o škodu spočívající ve schodku na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (výjimkou jsou řadoví zaměstnanci u společné hmotné odpovědnosti, kteří hradí manko maximálně do výše svého průměrného měsíčního výdělku), v plné výši, pokud škoda vznikla ztrátou předmětů svěřených na písemné potvrzení, do výše trojnásobku svého průměrného měsíčního výdělku, a to při odpovědnosti za škodu způsobenou porušením zakročovací a oznamovací povinnosti při hrozící škodě ( 251 zákoníku práce). práce v tomto směru žádný zákaz neobsahuje. Pokud jde o právní úpravu splatnosti a výplatu platu, je obsažena v 141 až 143 zákoníku práce (kde jsou uvedena společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost). Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA PENCE M Mezinárodní výzkumy Mezinárodních výzkumů je moc a týkají se všeho: od sledování pohybů velryb přes sběr dat o sexuálním chování populace až po vzdělávací výsledky žáků základních, respektive středních škol. Pohyb velryb se u nás ovšem sleduje poměrně zřídka, takže ke světovému poznání v této oblasti přispíváme jen okrajově. Sběr dat o sexuálním chování (především politiků a celebrit) probíhá sice coby celonárodní sport kontinuálně a masově, výsledky jsou ovšem publikovány nejčastěji v Blesku, a to zejména v obrazové podobě, což jejich další vědecké využití poněkud limituje. O to pyšnější můžeme být na svou účast v mezinárodních výzkumech PISA a TIMSS, které měří, jak si naši žáci stojí ve srovnání s dětmi nejen z dalších evropských zemí, ale z celého světa. Důležitější než výsledky samy je ovšem jejich analýza a interpretace. Dobré výsledky svědčí o tom, že reforma českého školství je naprosto oprávněná a nesmíme v jejím zavádění a podpoře polevit. Horší až špatné výsledky (například propad našich žáků v loňském výzkumu TIMSS o 20 míst) pak svědčí o tom, že reforma českého školství je naprosto oprávněná a nesmíme v jejím zavádění a podpoře polevit. Mezinárodní výzkumy někdy přinášejí zajímavé výsledky, které jsou v přímém rozporu se závěry našich domácích šetření. Například poslední výzkum PISA ukázal, že naši žáci dosahují podprůměrných výsledků ve čtenářské gramotnosti. Zpráva České školní inspekce za totéž období ovšem konstatuje, že výsledky systematického hodnocení čtenářské gramotnosti žáků základních a středních škol se jeví jako velice dobré. Tento zjevný rozpor svědčí o tom, že reforma českého školství je naprosto oprávněná a nesmíme v jejím zavádění a podpoře polevit. Konečně jsou tato mezinárodní šetření zdrojem informací o širším rodinném a jiném zázemí žáků a o chování školského systému jako takového. Ty u nás bohužel dlouhodobě ukazují, že děti z rodin, které pohrdají vzděláním, o školu nejeví žádný zájem a svou budoucnost opírají zejména o systém státní sociální podpory, pohrdají vzděláním, o školu nejeví žádný zájem a svou budoucnost opírají zejména o systém státní sociální podpory. To je naším velkým selháním a Evropská unie nás za to právem kárá. Petr KUKAL

9 700 let Českého Krumlova Znáte je? Američan čínského původu GENE LUEN YANG 9 Český Krumlov, který si celý letošní rok bude připomínat 700. výročí svého vzniku, inspiroval při této příležitosti místní děti a mladé lidi k pohledu do budoucna. Radnice vyzvala školy a zájmová sdružení, aby se zapojily do přehlídky nazvané Příběh města Český Krumlov v roce Své představy o tváři města za 90 let mohou účastníci ztvárnit v mnoha kategoriích, například literární, výtvarné, hudební, formou loga, modelu či webové stránky. Organizátoři tím chtějí oslovit generaci, která bude ovlivňovat a vytvářet příští podobu města. Krumlov se tak připojuje i k aktivitám letošního Evropského roku kreativity a inovace. Týmy škol či neformální skupiny dětí a mládeže se mohou hlásit do 16. února, horní věková hranice soutěžících je stanovena na 18 let. Koncem června představí svá Už téměř tradičním kritickým hlasem na adresu školství bývá to, že škola své žáky přetěžuje neúměrně vysokými požadavky. Problém přetěžování žáků přitom není v našem školství nijak nový. Již v roce 1876 vydalo vídeňské ministerstvo spravující školské záležitosti v celé rakousko-uherské monarchii výnos proti přetěžování žáků. V něm se pak neomezilo jen na jakýsi obecný díla spolužákům, učitelům a veřejnosti. Odměnou jim bude exkurze do Lince, kde si prohlédnou Ars Electronica Center Muzeum budoucnosti. Výtvarná díla ukáže v září výstava v Městské galerii. Letošní, 700. výročí je odvozeno od první písemné Škola a přetěžování zmínky, v níž je Český Krumlov zaznamenán jako město. Záznam pochází z listiny Jindřicha I. z Rožm berka datované dnem 2. srpna Přehled všech akcí, které jubi leum připomenou, najdou zájemci na adrese www. ckrumlov.cz/700. čtk Rekord v počtu sněhuláků O pět se pokusíme o rekord. Naše Základní škola Úpice- Lány na Trutnovsku chce shromáždit největší počet sněhuláků vyrobených z nejrůznějších materiálů na jednom místě. Škola již na plakátech vyzvala žáky i jejich rodinné příslušníky, aby se zapojili do úsilí o vytvoření nového tuzemského rekordu, který padne, doufejme, na konci ledna. Všichni, kteří se chcete zapojit, přineste své sněhuláky nejpozději do čtvrtka 29. ledna do vestibulu školy. Na materiálu nezáleží. Vlastní pokus o rekord jsme naplánovali na 30. ledna dopoledne. Tehdy se všichni sněhuláci objeví na školním hřišti. Úpická škola není v překonávání rekordů žádným nováčkem, například v říjnu 2006 jsme ve škole postavili pyramidu z víček od umělohmotných lahví. Na přibližně 180 centimetrů vysokou stavbu jsme spotřebovali víček. Iveta JIŘÍČKOVÁ Nakladatelství BB/art vydalo knihu, která zaujme snad každého malého i o něco většího a možná i leckterého dospělého čtenáře. A to nejen svým obsahem, ale především formou. Je to totiž poutavý komiks. Tři zdánlivě nesourodé dějové linie příběhu se proplétají tak, že vzniká neobyčejně zajímavý komiks, plný zvratů a napětí. Autor i touto knihou potvrzuje, že je skutečně velký talent. Tento komiks by neměl v žádné žákovské knihovně chybět. Možná to bude právě on, který děti přitáhne k další četbě knih. zákaz přetěžování, ale charakterizovalo i skutečnosti, které k přetěžování žáků vedou. Na předním místě jmenovalo nadměrně rozsáhlé učebnice, které svádějí k přepínání požadavků. Uvádělo i nevhodný způsob učitelovy výuky obzvláště uchýlí-li se k nepřípustnému způsobu souvislé přednášky. Jako velmi častý důvod přetěžování uváděl ministerský výnos i neomezování předepsané látky(!) spolu s nesouladem mezi jednotlivými předměty. Již o šest let později se vídeňské ministerstvo vyučování a kultu zabývalo problémem přetěžování znovu. A nařídilo školám, aby nebyly žákům zadávány časově náročné úlohy a větší opakování ke zkouškám přes vánoční a jiné svátky a také ne přes neděli, protože i ta je dnem feriálním a má sloužit žákům k odpočinku a tělesnému vyžití. Poměrně zajímavé bylo, že ministerstvo tehdy stanovilo i maximální časový rozsah běžné domácí přípravy na druhý vyučovací den. U žáků mladšího věku (11 14 let) to nemělo být více než 2 3 hodiny. Ve vyšších třídách gymnázia neměla domácí příprava žáka na následující den přesahovat dobu 3 4 hodiny. František MORKES

10 10 Předškolní vzdělávání v letech 2005 až 2008 V poslední době se velmi často setkáváme s informacemi o tom, že počet narozených dětí, od setrvalého poklesu porodnosti v 90. letech, opět roste, a to hlavně proto, že se děti začaly rodit ženám z populačně silných ročníků 70. let. Zvýšená porodnost se samozřejmě projevuje i v oblasti předškolního vzdělávání. Předškolnímu vzdělávání a jeho vývoji v průběhu posledních 4 let (školní roky 2005/ /2009) se proto budeme věnovat v tomto a příštím čísle. Zaměříme se v něm na vývoj počtu tříd, dětí a učitelů právě v souvislosti s vývojem příslušné populace, tedy dětí ve věku 3 5 let. První díl se bude věnovat vývoji z celorepublikového pohledu, díl druhý se bude zabývat krajovými rozdíly. Situace v České republice Předškolní vzdělávání v České republice je nepovinné a je určeno zpravidla dětem od 3 do 5 let, případně do doby jejich vstupu do povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání je zajišťováno především mateřskými školami, přičemž pro děti se zdravotním postižením jsou určeny mateřské školy zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dříve speciální mateřské školy). Ačkoliv je docházka dětí do nich nepovinná a u většiny dětí za úplatu, je o ni velký zájem a díky stále narůstajícímu počtu dětí v mateřských školách řada rodičů v posledních letech řeší problém, zda pro jejich dítě bude v mateřské škole místo. Přednostní právo na umístění mají ze zákona děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V rámci podpory jejich účasti na předškolním vzdělávání je jejich výuka bezplatná. Počet dětí v mateřských školách se ve sledovaném období (tedy mezi lety 2005 až 2008) zvýšil, a to o 6,9 procenta. Tento vývoj koresponduje s nárůstem počtu dětí ve věku 3 5 let. Podíl dětí navštěvujících mateřské školy v příslušné populaci byl ve sledovaném období stabilní (103 % v roce 2005 a 102 % v letech ). Vzrostl také počet tříd i počet učitelů (z nichž je 99,9 % žen). V obou případech se jednalo přibližně o 5procentní nárůst od roku 2005 do roku V porovnání s nárůstem počtu žáků je tedy nárůst počtu tříd a učitelů relativně pomalejší. Mateřské školy navštěvují zejména děti ve věku 3 5 let. Jejich podíl na celkovém počtu dětí navštěvujících mateřské školy se v daném období pohyboval mezi procenty. Děti mladší 3 let tvořily ze všech dětí něco mezi 8 9 procenty a děti 6leté a starší přibližně 7 procent. Nejvýrazněji od roku 2005 přibylo dětí 4letých a mladších. To poukazuje na fakt, že rodiče se snaží dát dítě do mateřské školy co nejdříve, aby se také co nejdříve mohli vrátit do zaměstnání. Roli hraje samozřejmě i zájem rodičů na začlenění dítěte do kolektivu stejně starých dětí. Naopak mírně ubylo dětí 6letých a starších, což může souviset s mírně klesajícím podílem dětí s odkladem povinné školní docházky. Ta se v roce 2005 týkala přibližně 24 procent dětí z odpovídající populace, nyní se jejich podíl blíží 22 procentům. Poklesl rovněž počet dětí s omezenou délkou docházky (nejvýše na čtyři hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu). Pokud se zaměříme zvlášť na třídy běžné a na třídy speciální (třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně tříd v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami), zjistíme, že běžné třídy navštěvuje přibližně procent dětí. Ve sledovaném období se počet dětí v běžných třídách ještě o 7,2 procenta zvýšil, oproti tomu dětí ve speciálních třídách o 2,3 procenta ubylo. Vysvětlením je v tomto případě sílící proces individuální integrace postižených dětí, tedy jejich začleňování do běžných tříd. Počet dětí Běžné a speciální třídy se přirozeně liší v průměrných počtech dětí na jednu třídu. V běžných třídách je dětí, zatímco v jedné třídě speciální je v průměru pouze 11 dětí. Stejně tak je ve speciálních třídách příznivější průměrný počet dětí na jednoho učitele, který činí 5 dětí, zatímco v běžných třídách má učitel na starosti v průměru 13 dětí. Ze zákona se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí a třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, maximálně do počtu 19 dětí v závislosti na postižení dětí. Počet dětí (v tisících) A zde se nabízí otázka, jaká je celková kapacita mateřských škol u nás. V průměru je maximální kapacita jedné mateřské školy 70 dětí a v průměru jednu mateřskou školu navštěvuje 66 dětí. Mateřské školy jsou tedy maximálně vytížené a mnoho volných míst již nenabízí. Na tento fakt poukazují i rostoucí počty dětí, které musely školy odmítnout. Zatímco v roce 2005 bylo jen 6,8 tisíce odmítnutých žádostí o přijetí do mateřské školy (2 % z celkového počtu žádostí), v roce 2008 nebylo vyhověno téměř 20 tisícům žádostem (6 % ze všech podaných žádostí). Je třeba podotknout, že rodiče většinou děti přihlásí do více mateřských škol najednou, celkový počet odmítnutých dětí je tedy výsledně o něco nižší. Zřizovatelé Převážná většina mateřských škol je zřizována obcemi, ačkoliv mezi zřizovateli jsou zastoupeny různé subjekty (již uvedené obce, kraje, soukromí zřizovatelé, církve nebo MŠMT). Mateřské školy zřízené obcemi navštěvovalo ve všech sledovaných letech 98 procent všech dětí a spadá pod ně 96 procent všech tříd těchto škol. V souladu s celkovým trendem nárůstu počtu dětí zaznamenaly mateřské školy všech zřizovatelů mezi rokem 2005 a 2008 nárůst počtu dětí. V případě mateřských škol zřizovaných MŠMT a krajem (jedná se převážně o školy zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) se počet dětí zvýšil jen velmi nepatrně. V obecních mateřských školách počty dětí rostou téměř stejnou Vývoj počtu dětí v MŠ podle věku, <3 roky 3 roky roky 5 let 2007 >6 let 2008 Počet dětí ve věku 3-5 let rychlostí jako populace ve věku 3 5 let (za celé období přibližně o 7 %). Také církevní školy vykazují zvyšující se počty dětí, rychlost růstu mezi jednotlivými roky však postupně klesá. Soukromé mateřské školy zaznamenaly vzestup až mezi roky 2007 a 2008, ovšem vzestup poměrně výrazný. Jde nejspíše o reakci právě na plnou kapacitu obecních školek. Dětí předškolního věku v tomto období výrazně přibývá a síť školek je třeba rozšířit. Jelikož je ale tento populační boom s největší pravděpodobností pouze dočasný a očekává se opětovný pokles narozených dětí, nevyplatí se obcím investovat do zřizování nových obecních školek a pravděpodobně raději dotují školky soukromé. Pravděpodobná dočasnost populačního růstu způsobeného vysokou úrovní porodnosti je zřejmá. Plyne z ní i dočasnost zde popsaného trendu vývoje počtu dětí navštěvujících školky. Od roku 2002 stále přibývá narozených dětí, v roce 2005 jejich počet po dlouhé době opět přesáhl hranici 100 tisíc. V roce 2007 se narodilo téměř 115 tisíc dětí a právě tyto děti budou v roce 2010 potenciálními zájemci o místa ve školkách. Zvyšování počtu dětí, tříd i učitelů v nich je tedy možné očekávat i v nejbližších letech. Vývoj znázorněný v grafu tedy růst příslušné věkové populace a počtu dětí v mateřských školách doprovázený zvyšováním počtu učitelů a tříd (aby nebyla překročena maximální povolená kapacita 24 dětí na 1 třídu) můžeme očekávat i v příštích letech. Jitka KONRÁDOVÁ

11

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Velikonoce v Praze základna EXOD 2009 (základna je zveřejněna v předstihu z důvodu termínu konání) dubna Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích (2+2 tvoří buňku se soc. zázemím, lednicí) internátu Gy, OA, OŠ pro zrakově postiženou mládež v Praze 5 Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Program: Nová koncepce této základny je mimo klasického zaměření na velikonoční tradice nově orientována na divadelní dění v Praze. Předpokládáme návštěvu Národního či Stavovského divadla a další až tři divadelní představení. Vycházky velikonoční Prahou a pobyt tématicky zaměřený na velikonoční tradice. Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ, 3500 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře, jeden slavnostní oběd, jízdu historickou tramvají, jeden placený vstup do muzea a pojištění. V ceně je započítána záloha ve výši 1000 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována během pobytu. Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se sídlem v Praze 3 Přihlášky: Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře. Další informace a dotazy TÝDENÍK Číslo ledna 2009 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 980 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Smlouva o školní docházce

Smlouva o školní docházce Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, 360

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: CES/0003/2014 Spisový/skartační znak 3.1.1 A5 Vypracoval:

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Praha 2, Viničná 1

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Praha 2, Viničná 1 0 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Praha 2, Viničná 1 Adresa: Viničná 1/440, 120 00 Praha 2 Identifikátor školy: 600 035 476

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více