Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav"

Transkript

1 Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor investic a údržby zajišťuje v rámci investiční činnosti i kontrolu dokončených investičních akcí a následné reklamace zjištěných závad v záruční době. Proces kontroly a uplatňování reklamací končí závěrečnou prohlídkou před koncem záruční doby, kdy nejsou již zjištěny žádné závady. Mimo níže uvedené akce, které jsou v záruční lhůtě, byly obdobným způsobem uplatněny například tyto reklamace: Výměna krytiny na budovách č.p. 5 a č.p. 6 (MěÚ) -- kompletní výměna střešní krytiny, Parkoviště pro 44 osobních automobilů v ulici SNP -- oprava schodiště; Rekonstrukce náměstí U Jelena -- oprava dlažby; Rekonstrukce ulice Kostelní oprava dlažby; Komunikace a opěrné zdi -- silnice na staré cestě Vimperk U Sloupů zalití spár, oprava dlažby chodníku u nemocnice, v ulicích B. Němcové, Johnova, Jiráskova oprava dlažby a vodovodní přípojky, ulice Pasovská oprava asfaltů, park oprava kamenné dlažby; a další. Reklamace byly/jsou se zhotoviteli řešeny telefonicky a em. V případě, že nedošlo/nedojde k nápravě, byly/jsou uplatňovány písemně. Předkládá OIÚ

2 poř. Dílo Zhotovitel Záruka měsíců 1 Oprava náměstí Dřevotvar Objížďka Boubínská STRABAG Dozrávací plocha, Dřevotvar Kompostárna Strabag Kanalizace voda Hrabice Kvint Vimperk, ulice Brantlova - prodloužení vodovodu a kanalizace Lesostavby Třeboň a.s Vimperk, Brantlův dvůr - prodloužení vodovodu a kanalizace ČEVAK, a.s Komunikace v ulicích Boubínská, Brigádnická, 7 Nerudova, Rückerova a Tovární Vimperk včetně SWIETELSKY stavební, s.r.o VO 8 MK okolo č.p. 477 STRABAG a.s Vimperk, ulice Na Vyhlídce-obnova komunikace Lesostavby Třeboň a.s. a chodníků, VO Most Pravětínské údolí Lesostavby Třeboň a.s MK Pravětín Jan Štolka - STAVKO MK ul. Brantlova STRABAG a.s MK samota u Víseckých Jan Štolka - STAVKO Propust pod Křesánovským rybníkem Lesostavby Třeboň a.s Křesánovský potok - otevřená část Garantstav stavební, s.r.o Dešťové vody v osadě Hrabice Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o Řeka Volyňka-západ- U Šumavěnky Josef Jůn - Dřevotrans MK Hajná Hora - ul. Karolíny Světlé Lesostavby Třeboň a.s Obnova komunikace v osadě Bořanovice STRABAG a.s MK Korkusova Huť - Arnoštka Josef Jůn - Dřevotrans Řeka Volyňka-sever- Nad restaurací Terasa Garantstav stavební, s.r.o Řeka Volyňka-západ- Zlatá Stezka Protom Strakonice, s.r.o Řeka Volyňka-sever- v prostoru parku Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o Potok TKB MoTeC spol. s r.o

3 Obnova odvádění povrchových dešťových vod v areálu U Sloupů Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ulici Nad Stadionem (včetně komunikací dle dodatků) Vimperk, areál U Sloupů - rekonstrukce infrastruktury - část 1 Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o Lesostavby Třeboň a.s Protom Strakonice, s.r.o Obnova komunikace Solná Lhota-Skláře Lesostavby Třeboň a.s Obnova vodovodu a kanal.sběračů 29 v ul.boubínská, Brigádnická, Nerudova, Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. Rückerova a Tovární (včetně komunikací dle dodatků) 30 Křesánovský potok stoková část - U Pivovaru Mane Stavební s.r.o Křesánovský potok stoková část - Na Baště Mane Stavební s.r.o Křesánovský potok stoková část - Kaplířova Lesostavby Třeboň a.s Obnova komunikace, opěrné zdi, dešťové kanalizace a veřejných toalet v ul.sadové Protom Strakonice, s.r.o Obnova komunikace v ul.zlatá Stezka Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o Obnova opěrných zdí u hřbitova Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o Obnova komunikace, parkoviště a chodníků Lesostavby Třeboň a.s. v ul.mírová Obnova komunikace v ul.pasovská, ul.nádražní a parkoviště v ul.sušická STRABAG a.s Obnova komunikace Hrabice-Cejsice- Křesánov STRABAG a.s Obnova komunikace Vodník-ul.Purkártova Lesostavby Třeboň a.s Obnova zatrubněného potoka v úseku městské koupaliště až křižovatka ulic Sušická a 1.Máje STRABAG a.s

4 Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ul. Purkártova Obnova vodovodního řadu a kanal.sběrače ul. Brantlova Obnova vodovodního řadu a kanal.sběrače ul.špidrova, Pod Homolkou, Hraničářská a Na Vyhlídce (oprava komunikace po rýhách) Obnova vodovodních řadů v ul.jirchářská a přechod Pravětínského potoka Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ul. Svornosti (včetně komunikací dle dodatků) Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ul. Žižkova (včetně komunikací dle dodatků) Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o ( ) 60 (36) Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o Lesostavby Třeboň a.s

5 Oprava náměstí Vimperk Dřevotvar řemesla a stavby, s.r.o. Oprava kanalizace a povrchů v horní části náměstí Záruka: Do měsíců Výškové urovnání dlažby okolo kanalizačních šachet a vodovodních uzávěrů, oprava povrchu okolo stromu u č.p.32, dosypání dlažby. Zasláno em Závady odstraněny

6 Vimperk-objížďka Boubínská STRABAG a.s. Komunikace, most a železniční přejezd m60 měsíců

7 Dozrávací plocha Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Dozrávací plocha včetně příjezdové komunikace měsíců

8 Kompostárna STRABAG a.s. Zpevněné plochy, hala, technologie Do měsíců nutno seřídit šoupací vrata na kompostárně nefunguje myčka Nilfisk ALTO Zasláno em závady odstraněny

9 Kanalizace, voda Hrabice Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. Kanalizační a vodovodní řad Vimperk-Hrabice, ATS a čerpací stanice včetně technologie měsíců Netěsnost šachet Probíhá odstraňování závady Závady odstraněny

10 Vimperk, ulice Brantlova - prodloužení vodovodu a kanalizace Lesostavby Třeboň a.s., ČEVAK, a.s. Vodovodní řad, kanalizační řad, veřejné osvětlení měsíců

11 Komunikace v ulicích Boubínská, Brigádnická, Nerudova, Rückerova a Tovární Vimperk včetně VO SWIETELSKY stavební, s.r.o. Komunikace a veřejné osvětlení v ulici Nerudova měsíců Svítidlo VO - uvolněné telefonicky závada odstraněna

12

13 MK okolo č.p. 477 STRABAG a.s. Oprava komunikace u č.p.477 (cihelna) měsíců Nerovnost v komunikace 1x Zasláno na včetně fotodokumentace urgence em oprava neprovedena na základě nejasností o příčině závady - další řízení jaro 2013

14

15 Most Pravětínské údolí Lesostavby Třeboň a.s. Most přes Pravětínský potok měsíců

16 MK Pravětín Jan Štolka - STAVKO Oprava místní komunikace v Pravětíně měsíců

17 MK ul. Brantlova STRABAG a.s. Oprava místní komunikace - Brantlův Dvůr měsíců Na více místech praskliny a poruchy v povrchu komunikace. Zasláno em urgence em oprava bude provedena jaro 2013-reklamace

18

19 MK samota u Víseckých Jan Štolka - STAVKO Oprava místní nezpevněné komunikace směr Králov ze silnice Cejsice-Výškovice měsíců

20 Propust pod Křesánovským rybníkem Lesostavby Třeboň a.s. Propust přes Křesánovský potok na komunikaci pod rybníkem měsíců

21 Křesánovský potok - otevřená část Garantstav stavební, s.r.o Oprava Křesánovského potoka otevřená část měsíců

22

23 Dešťové vody v osadě Hrabice Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. Dešťová kanalizace v osadě Hrabice měsíců

24

25 Řeka Volyňka-západ- U Šumavěnky Josef Jůn - Dřevotrans Oprava zdí okolo řeky Volyňky v místě mostu k vodárně měsíců

26 MK Hajná Hora - ul. Karolíny Světlé Lesostavby Třeboň a.s. Oprava místní komunikace z křižovatky K.Světlé ke křižovatce Hajná Hora měsíců Praskliny v asfaltovém povrchu komunikace Zasláno em urgence em oprava neprovedena - pokračování v reklamaci 2013

27

28 Obnova komunikace v osadě Bořanovice STRABAG a.s. Oprava místní komunikace v osadě Bořanovice včetně propustku měsíců

29 MK Korkusova Huť - Arnoštka Josef Jůn - Dřevotrans Oprava části místní komunikace Korkusova Huť - Arnoštka měsíců

30 Řeka Volyňka-sever- Nad restaurací Terasa Garantstav stavební, s.r.o Oprava zdí okolo řeky Volyňky v místě parkoviště u restaurace Terasa měsíců

31 Řeka Volyňka-západ- Zlatá Stezka Protom Strakonice, s.r.o. Oprava zdí okolo řeky Volyňky na Zlaté Stezce měsíců

32 Řeka Volyňka-sever- v prostoru parku Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Oprava zdí okolo řeky Volyňky v Parku měsíců

33 Potok TKB MoTeC spol. s r.o. Oprava zatrubněného potoka od TKB k areálu rybářů měsíců

34 Obnova odvádění povrchových dešťových vod v areálu U Sloupů Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Oprava dešťové kanalizace v areálu U Sloupů měsíců oprava nerovností telefonicky zavády odstraněny

35 Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ulici Nad Stadionem (včetně komunikací dle dodatků) Lesostavby Třeboň a.s. Oprava kanalizačního a vodovodního řadu,oprava komunikace měsíců Nerovnosti v komunikaci Oprava koruny opěrné zdi Výškově upravit a obetonovat hrnečky a hydrant u č.p.484 zdravotní střediska Zasláno em po několika tel. upomínkách nebylo provedeno reklamace duben 2013

36

37 Vimperk, areál U Sloupů - rekonstrukce infrastruktury - část 1 Protom Strakonice, s.r.o. Oprava kanalizačního a vodovodního řadu,oprava komunikace měsíců Nerovnosti v komunikaci Zasláno em závada odstraněna

38 Obnova komunikace Solná Lhota-Skláře Lesostavby Třeboň a.s. Oprava místní komunikace ze Solné Lhoty na Skláře měsíců

39 Obnova vodovodu a kanal.sběračů v ul.boubínská, Brigádnická, Nerudova, Rückerova a Tovární (včetně komunikací dle dodatků) Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. Oprava kanalizačního a vodovodního řadu,oprava komunikace měsíců Nerovnosti v komunikaci v ulici Tovární a Boubínská Provedeno místní šetření se zástupcem zhotovitele. Závada v ulici Boubínská byla odstraněna. urgence ulice Tovární Uznání reklamace, provedení jaro 2013

40 Křesánovský potok stoková část - U Pivovaru Mane Stavební s.r.o Oprava koryta Křesánovského potoka zděná zaklenutá část pod městem v historické části měsíců Prohlídka běžným způsobem není možná, bude provedena před ukončením záruční lhůty.

41 Křesánovský potok stoková část - Na Baště Mane Stavební s.r.o Oprava koryta Křesánovského potoka zděná zaklenutá část pod městem v historické části měsíců Prohlídka běžným způsobem není možná, bude provedena před ukončením záruční lhůty.

42 Křesánovský potok stoková část - Kaplířova Lesostavby Třeboň a.s. Oprava koryta Křesánovského potoka zděná zaklenutá část pod městem v historické části měsíců Prohlídka běžným způsobem není možná, bude provedena před ukončením záruční lhůty.

43 Obnova komunikace, opěrné zdi, dešťové kanalizace a veřejných toalet v ul.sadové Protom Strakonice, s.r.o. Oprava kanalizačního řadu,oprava komunikace a veřejných toalet měsíců Dosypání kamenné dlažby, oprava odvodnění, oprava nátěrů zábradlí Zasláno em závady odstraněny

44 Obnova komunikace v ul.zlatá Stezka Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Oprava komunikace a oplocení měsíců Oprava vrátek oplocení, oprava koruny zdi Zasláno em Oprava provedena

45 Obnova opěrných zdí u hřbitova Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Oprava opěrné zdi včetně oplocení měsíců

46 Obnova komunikace, parkoviště a chodníků v ul.mírová Lesostavby Třeboň a.s. Oprava chodníků, komunikace, parkoviště a opěrné zdi měsíců Oprava povrchu okolo obrubníků v dolní části ulice Mírová Zasláno em. urgence em oprava bude provedena pokračování reklamace

47 Obnova komunikace v ul.pasovská, ul.nádražní a parkoviště v ul.sušická STRABAG a.s. Oprava povrchu komunikace v ul.pasovská, ul.nádražní a parkoviště v ul.sušická měsíců Oprava zábradlí Zasláno em. Provedeno

48 Obnova komunikace Hrabice-Cejsice-Křesánov STRABAG a.s. Oprava povrchu komunikace Hrabice, Cejsice, Křesánov, směr II/145 okolo p. Kůse měsíců Bez závad

49 Obnova komunikace Vodník-ul.Purkártova Lesostavby Třeboň a.s. Oprava povrchu komunikace na Vodník a v ulici Purkártova měsíců Poškozený povrch komunikace na Vodník Zasláno em, probíhá oprava závada odstraněna

50 Obnova zatrubněného potoka v úseku městské koupaliště až křižovatka ulic Sušická a 1.Máje STRABAG a.s. Oprava zatrubněného potoka od tenisových kurtů ke křižovatce ulic Sušická, 1 Máje měsíců Bez závad

51 Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ul. Purkártova Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. Oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Purkártova měsíců

52 Obnova vodovodního řadu a kanal.sběrače ul. Brantlova Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. Oprava komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Brantlova měsíců č.p. 330 výměna zemní soupravy osadit poklop šoupěte na střed zemní soupravy u č.p. 29-2ks osadit 2ks poklopu šoupěte s niveletou komunikace (asfaltový povrch) u č.p.28 oprava nerovnosti v zádlažbě chodníku u č.p. 86 Zasláno em urgence opraveno částečně - pokračování v reklamaci 2013

53 Obnova vodovodního řadu a kanal.sběrače ul.špidrova, Pod Homolkou, Hraničářská a Na Vyhlídce Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. Oprava vodovodního a kanalizačního řadu měsíců Dokončit terénní úpravy, oprava chodníku Probíhají práce na odstranění závad Závady odstraněny

54 Obnova vodovodních řadů v ul.jirchářská a přechod Pravětínského potoka Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. Oprava vodovodních řadů v ulici Pražská a Jirchářská - přechdy přes řeku měsíců Oprava povrchu okolo nosné konstrukce v ulici Jirchářská Zasláno em závada odstraněna

55 Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ul. Svornosti (včetně komunikací dle dodatků) Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. Oprava kanalizačního a vodovodního řadu, komunikace v ulici Svornosti a v části ulice Pivovarská měsíců

56 Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ul. Žižkova (včetně komunikací dle dodatků) Lesostavby Třeboň a.s. Oprava kanalizačního a vodovodního řadu, komunikace v ulici Žižkova měsíců Bez závad

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015 Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 20.07.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

kód služby popis činnosti pro zatřídění Klasifikace produkce CZ-CPA číslo

kód služby popis činnosti pro zatřídění Klasifikace produkce CZ-CPA číslo II. Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Podle 92e zákona o DPH se systém přenesení

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí

ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí Zpráva o investičních akcích 2013-2014 realizace investičních akcí v roce 2013 (nad 100tis. Kč.) 1. Kojetín ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 6. etapa Březen Duben 2013 1 161 796,- Kč Visso s.r.o,

Více

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Služby na vlně pohody

Služby na vlně pohody Vimperské noviny Vydává město Vimperk 10/2012 Ročník XVII Zdarma Shrnutí roku 2012 po změnách s vydáváním e-op a e-pasů Vážení občané, jistě jste zaznamenali změny související s vydáváním nových občanských

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Zápis č. 22. ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 23.06.2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287

Zápis č. 22. ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 23.06.2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287 Zápis č. 22 ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 23.06.2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287 Přítomni: Členové: Ing. Marcinov, p. Fanta, p. Štětka, p.

Více

47 Montáž zabezpečovacího zařízení 43. 48 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43

47 Montáž zabezpečovacího zařízení 43. 48 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43 Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyč. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Podle

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám. 78 280 12 KOLÍN. Praha 20. 7. 2011 Č. j.

Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám. 78 280 12 KOLÍN. Praha 20. 7. 2011 Č. j. Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám. 78 280 12 KOLÍN Praha 20. 7. 2011 Č. j.: 158433/2011/KUSK Vážený pane starosto, Středočeský kraj obdržel Vaši žádost o schválení

Více

měsíčník města leden 2015 cena 10Kč

měsíčník města leden 2015 cena 10Kč měsíčník města leden 2015 cena 10Kč Společenský sál (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady........... str. 3 Zasedání zastupitelstva str. 3 Z historie............. str. 10 strana 1 Školství...............str.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

zpravodaj města PŘEČTĚTE SI Podpořené projekty Webové stránky postupují v soutěži Otáčivé hlediště do roku 2015 Jednání o zimním stadionu

zpravodaj města PŘEČTĚTE SI Podpořené projekty Webové stránky postupují v soutěži Otáčivé hlediště do roku 2015 Jednání o zimním stadionu zpravodaj města ročník 7. březen 2010 ZDARMA ÚPRAVA KORYTA SKONČÍ V LÉTĚ Protipovodňová opatření pokračují ve spodní části Vltavy pod Lazebnickým mostem. Do léta se bude pracovat na prohrábce řeky, zpevnění

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

3/4. úvodník - Hodnocení roku 2013 ZPRAVODAJ. Dolnopočernický VELIKONOCE. Foto: Ing. Josef Nožička. Základní škola

3/4. úvodník - Hodnocení roku 2013 ZPRAVODAJ. Dolnopočernický VELIKONOCE. Foto: Ing. Josef Nožička. Základní škola 3/4 2014 Dolnopočernický ZPRAVODAJ úvodník - Hodnocení roku 2013 VELIKONOCE v DOLních počernicích Foto: Ing. Josef Nožička Základní škola 1 úvodník Vážení spoluobčané, ZMČ Praha Dolní Počernice schválilo

Více

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA... 2 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 3 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více