PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015"

Transkript

1 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný.. 5-nedostatečný) Poznámky frézovaný asfalt 175 kč/m2 emulzní kalový zákryt 2vrstvy 500 kč/m2, postřik - cca 2000 Kč/m2, balená 2700 Kč/m2, chodník 1500 Kč/m2 + obrubník 500 Kč/bm (2000 Kč) Odhad ceny s DPH Pořadí důležitosti Bezděkov - Hřbitovní schody Nefukční Bezděkov - panelová cesta Návrh zrušit nebo upravit Návrh odstranění panelů, nový povrch Nový povrch 200 m2 Balená Kč Bezručova Stav 2-3 Povrch 2-3 Bezručova (za poslením panelákem) Není Není Návrh zrušit chodník před poslením panelákem tzn. rozšíření komunikace cca 50 m2 Návrh zhotovit 1x nový chodník z Bezručové pod Vyjadukt, 1x nový chodník z použité dlažby nad panelák Balená Kč Oceněno celkem Kč Boční, Pod Kopcem Povrch 4 Návrh mezi bytovkama zřídit parkovací místa 100 m2, odvodnění Balená Kč Čechova Stav 3 Povrch 2 Návrh oprava chodníků do 200 m2 cca 1500 Kč/m2 bez obrubníků, Deštové vpusti - neberou vodu, nevhodné umístění Chodník Kč Čermákova Stav 2 Povrch 1-2 Návrh ponechat pouze jednostraný chodník tzn. rozšíření parkovacích míst cca 100 m2 Balená KČ Čermákova Návrh osazení svodidel Kč

2 Družstevní Stav 3 Povrch 2-3 Oprava opěrné zdi Opěrná zeď Kč Františkov Stav 3 Povrch 2-3 a vodovodu Hormoměstská nad Falcem Povrch 2-3 Návrh zrušit zelený pás, rozšířit vozovku cca 100 m2 V trase sítě 02 Balená Kč Hornoměstská paneláky Stav 3 Povrch 2 Návrh nová parkovací stání mezi paneláky cca 100 m2 Chodníček mezi paneláky oprava 10 m2 Balená Kč Chodníček Kč Jižní Návrh zhotovení chodníku - propojení bytovek (Building) s Jižní ulicí Není Návrh zhotovení chodníku 70 bm + 1,5 m šířka cca 105 m2 x 2500 (cena za m2 chodníku s dvěma obrubníky) Kč Ke Třem křížům Není Povrch 3-4 K dálnici Není Povrch 3 Není žádný odvod dešťových vod Návrh emulze 1000 m2 Návrh oprava (frézovaná) 200 m2 Emulze Kč Frézovaná Kč K Novému světu Vaňák Nechtěli - zrušeno stav. řízení Povrch 3 p. Vaňák-dešťová vpusť (odvezena na TS) napojení do dešťové kanalizaci. Postřik 150 m2 Postřik Kč K Novému světu vedle hotelovky Není Povrch 5 Návrh postřik cca 500 m2 Postřik Kč Kolmá Stav 2 OK Povrch 2 OK Návrh mezi bytovkama zřídit parkovací místa cca 200 m2 (emulzní kalový zákryt 2vrstvy 500 kč/m2, postřik - cca 2000 Kč/m2, balená 2700 Kč/m2) s DPH Postřik Kč Balená Kč

3 Kolmá (krátká) Stav3 Povrch 3 Návrh emulze nebo emulze cca 250 m2 varianta emulze Kč nebo (postřik Kč) emulze Kč Komunikace nad Židovským hřbitovem konec ulice Gen. Jaroše Povrch 3 Návrh emulze 300 m2 Emulze Kč Krátka Stav 3 Povrch 2-3 Návrh rozšířit vozovku cca 150 m2, chodník zrušit Balená Kč Křižní Chodník není pouze zatravněné pásy Povrch 3 Lesní Není Povrch - část hliněný, makadam?? Loupežník není Povrch 4-5 Návrh na komplexní řešení: Zpracovat projekt opravy komunikace + řešení funkčního odvodnění komunikace Projekt:? Rozpočet:? Na Vyhlídce Povrch 3 Návrh emulze 200 m2 Emulze Kč Nad Tratí Stav 3 Povrch 2-3 Návrh ponechat chodník pouze na jedné straně u bytovky a vodovodu Na Výsluní Stav 2 OK Povrch 2 OK Návrh mezi bytovkama zrušení chodníků, zřídit parkovací místa 200 m2 Postřik Kč Balená Kč Nábřežní Stav 2-3 Povrch 2-3 Návrh zrušit chodník, vyrovnání hrbů a vyspádování odtoku dešťové vody ( cca 200 m2 Postřik) Postřik Kč Nad Gymnáziem Stav 2 OK Povrch 2 OK

4 Nad Kunšovcem Stav 3-4 Povrch 2 Oprava chodníku cca 30m od hlavní silnice ( 50 m2 ) Zámková dlažba Kč Nad Plovárnou Stav 3 Povrch2-3 Návrh zrušit chodník rozšířit komunikaci cca 75 m2 Balená Kč Nad Sýpkami Stav 3-4 Povrch 4 Návrh ponechat chodník pouze na jedné straně tzn. rozšíření vozovky cca 100m2 + nový povrch 350 m2 Kanalizační šachty vystouplé cca 5-10 cm VAS Chodník propadlý oprava Balená Kč Nádražní Stav 3 Povrch 2-3 a vodovodu Nová Levý je nový pravý asfaltový zrušit Povrch 3 Plán VAS rekonstrukce vodovodu a kanalizace Obůrka Povrch kostky Stav 3 Povrch kostky 3-4 Balená 2700 kč/m2 cca 900m2 vozovky Chodníky s obrubami 2000 kč/m2 cca 500 m2 Balená Kč Chodník Kč Oslavická Stav 2 Povrch 2 Návrh zrušit chodník u stavebnin Panelová cesta Speciální škola není Panel 2012 Návrh balená cca 150 m2 Balená Kč Parkovací stání ul.gen.jaroše Stav 2 Povrch 3 Vypracovaný projekt - doplnění podélných parkovacích stání, doplnění konstrukce vozovky MK, doplnění odvodnění MK, doplnění komunikací pro pěší, osazení nového dopravního značení, podmínky realizace (přeložka plynovodu STL, přeložka tel.kabelu, doplnění dešťové kanalizace) ,82 Kč

5 Parkoviště u Hřbitova Povrch 2 Vypracovaný projekt - doplnění parkovacích stání, doplnění a rekonstrukce odvodnění, přeložka kabelu NN, nové VO ,57 Kč Pod Kaštany Stav 2-3 Povrch 2-3 Pod Lesem Stav 3 Povrch 3-4 Pod Strání Není Povrch 5 Realizace po obchvatu Pod Sýpkami Stav 3 Povrch 3 Poříčí Návrh zřízení park. staní břeh řeky (vykácení části stromů) Poštovní Stav 2 Povrch 2 Potoky Povrch 5 Projekt - odvodnění a opravy komunikace v Potokách (mezi zahradami-oprava krytu komunikace, odvodnění komunikace liniovými vpustmi a žlaby ,00 Kč Příční Stav 3 Návrh oprava Povrch 3 Skřivanova, Část U Světlé Stav 4 Povrch kostky 3-4 Zpracován projekt opravy komunikací ,46 Kč Slepá Stav 3 Návrh oprava Povrch 3

6 Spojovačka Františkov - Karlov k Buildingu Není Povrch 4 Částečně vyspraven povrch Sportovní Sportovní u MŠ Není Povrch 2 Povrch 2, dále lesní cesta Plán VAS novostavby vodovodu Požadavek ředitelky MŠ zhotovení chodníku pro děti cca 100 m2 Chodník Kč Strmá, Nová Říše Stav 4 Povrch 4 Teréní úpravy pod Hotelovou školou Světlá Není Povrch 2 Návrh zrušení chodníků, rozšíření komunikace Vypracovaný projekt - provedení opravy asf.komunikace, provední 2 parkovacích ploch, nového chodníku,nových obrubníků Kč Třebíčská od Draka po Sanborn Stav 2 Povrch2-3 U Elektrárny, Polní Stav 3-4 Povrch 3 U Světlé Stav 3 Povrch3 Návrh pás komunikace u chodníku vyspravit 200m2 Návrh posunutí autobusové zastávky blíže komunikaci Balená Kč Návrh zrušení chodníků, rozšíření komunikace Návrh rozšíření komunikace, zrušení zeleného pásu (parkování mezi stromy) U Vlakového nádraží Stav 3-4 Povrch 3-4 Návrh opravy chodníku rozšíření nebo úplné zrušení VAS propadlá komunikace u kanalizační šachty

7 Uhřínovská Stav 4 Povrch 3-4 Návrh nový chodník cca 200 m2 Oprava komunikace 100 m2 (v křižovatce Ul. Zahradní) Chodník Kč Komun Kč V Jirchářích Stav 4 Povrch 3 Návrh zrušit chodník rozšířit komunikaci cca 50 m2 Balená Kč Ve Vilách, Nad Sv. Josefem, Křškova Stav 3 Zámecká u rybníka Jordánek Povrch 3 Zrušení nefukčního chodníku Povrch 2-3 Vypracovaný projekt - Ve Vilách, Nad Sv. Josefem Plán VAS rekonstrukce jednotné kanalizace a přípojek dešťových svodů kanalizace O2- V plánu investic -Přeložky vzdušného a kabelového vedení RWE - přeložka NTL plynovodu Křškova - Přebalení stávajícího povrchu a rozšíření o parkovací pruh, rekon. VO ,30 Kč Záviškova Stav 3 Povrch 2 Návrh oprava chodníku cca 500 m Kč

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově.

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově. 1. ÚVODNÍ INFORMACE Město Nový Bydžov leží na severovýchodě České republiky, v Královéhradeckém kraji asi 90 km od hlavního města Prahy. Nachází se v rovinaté, popř. mírně zvlněné úrodné zemědělské oblasti

Více

41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) 700.000,- Kč 50. - oprava přístupu do školičky 150.000,- Kč

41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) 700.000,- Kč 50. - oprava přístupu do školičky 150.000,- Kč Seznam stavebních akcí, který vznikl na základě požadavků jednotlivých organizací a obyvatel města Neratovic, a ze kterého budou zastupitelé vybírat do 28. 1. 2011 akce určené k realizaci v tomto roce.

Více

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn. SMUMK 20530/2014 VÚP/ČA V

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

Z á p i s. z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.10.2013

Z á p i s. z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.10.2013 Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.10.2013 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: dle presenční listiny P r o g r a m : 1. Plnění a čerpání rozpočtu obce k 30.9.2013 2. Investiční

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz STUDIE K PŘEDBĚŽNÉMU PROJEDNÁNÍ A. Průvodní zpráva A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.2. A.3. AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa Zpracovatel: ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 0 Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Účel zpracování studie ekonomického hodnocení projektu... 3 1.2. Identifikační údaje žadatele o studii

Více

ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí

ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí Zpráva o investičních akcích 2013-2014 realizace investičních akcí v roce 2013 (nad 100tis. Kč.) 1. Kojetín ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 6. etapa Březen Duben 2013 1 161 796,- Kč Visso s.r.o,

Více

Referenční stavby Rusín a spol., spol. s r.o.

Referenční stavby Rusín a spol., spol. s r.o. Referenční stavby Rusín a spol., spol. s r.o. Firma Igistav s.r.o. byla založena 19.7.2011 a je nástupnickou organizací firmy Rusín a spol., spol. s r.o., která v současné době neprovádí stavební činnost.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE

Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE STAVEBNÍ DIVIZE Vaše stavby s jistotou ISO 9001 Systém řízení kvality ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS 18001 Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné STAVEBNÍ

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry jsou zpracovány v rozsahu následující osnovy: Základní údaje: Stručný popis akce Investor (předpokládaný) Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování Příloha č. 1 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování 1 1. 1. Příjmy KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR 2015 1 3111 Nájem MŠ Hromůvka,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby Stavebník : Obec Bohuňovice

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky: A. Textová část 1. Identifikační údaje Název zakázky: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období 2009-2014 Objednatel: Statutární město České Budějovice

Více