V případě, že nenajdete pomoc v tomto manuálu, obraťte se prosím na helpdesk aplikace e- doktorand na ové adrese

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V případě, že nenajdete pomoc v tomto manuálu, obraťte se prosím na helpdesk aplikace e- doktorand na e-mailové adrese edoktorand@vscht.cz."

Transkript

1 Uživatelský návod aplikace E-DOKTORAND 1. Na úvod E-doktorand je aplikace sloužící doktorandovi ke každoročnímu zadávání výroční zprávy a seznamu dosažených výsledků, ze kterého plyne jeho bodové hodnocení. Odevzdání výroční zprávy a seznamu výsledků je věc povinná pro všechny studenty doktorského programu prezenční i kombinované formy. Bodová hodnota slouží studentům prezenční formy studia k vyměření výše stipendia připadající studentovi z oborového grantu IGA. Aplikace dále slouží pro vkládání hodnocení studenta školitelem a kontrole zadaných údajů na fakultách. Z důvodu přehlednosti a sjednocení podmínek zadávání byl vytvořen tento manuál. V případě, že nenajdete pomoc v tomto manuálu, obraťte se prosím na helpdesk aplikace e- doktorand na ové adrese 1.1. Přihlášení Do aplikace e-doktorand se přihlásíte na adrese https://edoktorand.vscht.cz pod svým uživatelským jménem a heslem, které jsou shodné s tím, které používáte pro vstup do sítě VŠCHT Praha (př. SIS, e- mail klient). Správu uživatelských jmen a hesel spravuje výpočetní centrum. V případě problémů s přihlášením do školních aplikací, včetně e-doktoranda, kontaktujte helpdesk výpočetního centra na ové adrese: 1.1. Pro studenty nastupující do prvního ročníku DSP Vzhledem ke skutečnosti, že se stáváte studentem doktorského programu až po zápisu, který se koná v průběhu září, je pro Vás termín odevzdání formuláře e-doktorand prodloužen do konce září (Upozornění: Termín do konce září platí i pro školitele, který Váš vyplněný formulář musí schválit. Proto je třeba dohodnout se s Vaším školitelem, aby bylo možné tento termín dodržet. Hodnocení školitele pro nově nastupující doktorandy školitel nepíše). Formulář přehledu aktivit prostřednictvím e-doktoranda je třeba odevzdat i v případě, že neuvádíte žádnou dosaženou aktivitu a vaše bodová hodnota je rovna nule. Na rozdíl od tohoto formuláře aktivit, který odevzdáváte ihned na začátku prvního ročníku, první výroční zprávu odevzdáváte až po prvním ročníku studia. Pozor! Při nedodržení termínů odevzdání je studentovi připsáno bodové hodnocení 0, za příslušný akademický rok, a dále je věc řešena proděkanem příslušné fakulty Pro studenty ostatních ročníků prezenčního i kombinovaného studia DSP Student musí aplikaci e-doktorand vyplnit a odeslat k hodnocení školiteli nejpozději do konce srpna příslušného akademického roku. Školitel má pro kontrolu a vložení hodnocení termín 14. září. Při překročení jednoho z uvedených termínů dojde k uzamčení aplikace pro vkládání. 1

2 Pozor! Při nedodržení termínů odevzdání je studentovi připsáno bodové hodnocení 0 za příslušný akademický rok a dále je věc řešena proděkanem příslušné fakulty Kudy kam Po přihlášení do e-doktoranda uvidíte hlavní stránku aplikace. V prostřední šedé ploše bývají uvedeny aktuální informace, vaše aktuální hodnota nasbíraných bodů před vydělením příslušným ročníkem a seznamy časopisů kategorie Jimp (E1) a Jsc (E2). Na horní straně jsou k dispozici ikony Domů, Mé studium, Statistiky a Profil. Ikona Domů Vás kdykoli zavede na hlavní stránku aplikace. Statistiky slouží pro porovnání Vašich bodů s ostatními doktorandy VŠCHT Praha a také jako přehled průběhu vyplňování všech studentů v aktuálním akademickém roce. Pod odkazem Profil jsou zobrazeny základní údaje o Vás. Na hlavní stránce aplikace je nejdůležitější ikonou Mé studium Mé studium V této kartě si můžete prohlédnout základní údaje o Vašem doktorském studiu včetně jména školitele a školitele specialisty (Nemusí být uveden, pokud se jedná o externího školitele specialistu). Pod položkou Studijní plán je k dispozici individuální studijní plán doktoranda a formuláře a žádosti spojené se změnami studijního plánu (platí pro doktorandy nastupující v akademickém roce 2015/16). Pod položkou Výroční hodnocení jsou zařazeny jednotlivé roky doktorského studia. Po rozkliknutí daného roku si můžete prohlédnout výsledky uplatněné pro daný rok. (Pozn. Z důvodu přechodu z excelovského formuláře na e-doktoranda jsou výsledky do roku 2012 uvedeny pod rokem 2012 souhrně, a to pouze bodové hodnoty bez popisků jednotlivých položek.) Aktuální akademický rok se studentovi zpřístupní v termínu od 1. června do 31. srpna. V tomto termínu je nezbytné, aby student zadal své výsledky, včetně výroční zprávy, a postoupil formulář ke svému školiteli. 2. Zadávání výsledků V této kapitole bude vysvětleno jak zadat jednotlivé položky a v některých případech budou uvedeny i příklady zadávání. V aplikaci e-doktorand můžete narazit na menší nápovědy u vybraných políček, které jsou označeny otazníkem v zeleném poli a pomohou Vám při zadávání. Přehled bodového hodnocení je uveden jako příloha v závěru tohoto dokumentu. U položek, které jsou typu ano/ne, je nutno jednu z možností zakliknout, jinak se bere celá položka jako nevyplněná (a například v sekci konference a publikační činnost se pak nevypočítají k příslušnému řádku body) Studijní povinnosti Mezi studijní povinnosti doktoranda patří splnění tří předmětů podle studijního plánu, úspěšná účast na anglické vědecké konferenci studentů a složení základní části státní doktorské zkoušky. V daný akademický rok se zadají pouze ty položky, které byly v tomto roce splněny. (Např. V loňském roce jsem složil dvě zkoušky. Letos jsem splnil třetí zkoušku. Zadám číslo 1. Až budu vyplňovat e- doktoranda za rok, nechám pole prázdné.) 2.2. Pedagogika 2

3 B1, B2. Výuka ve cvičeních/laboratořích Body této sekce jsou vypočítávány podle lineární závislosti, která je uvedena v nápovědě u kolonky Bodové hodnocení. Při zadávání kódu nebo názvu vyberte z našeptavače název předmětu, ve kterém jste vyučovali. Poté zadejte týdenní rozsah předmětu a podíl na výuce (Pokud jste učil/la jednu paralelku, 100% času, je podíl 100%. Pokud jste učil/la 2 paralelky, podíl je 200%. Pokud jste učil/la jednu paralelku jenom jeden týden, podíl je 7,2% (100/14 týdnů). Příklad 1: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem jednu paralelku, v laboratoři jsem byl celých 6 hodin týdně všech 14 týdnů semetsru - do L přijde 6, do podílu pak 100%. Příklad 2: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem jednu paralelku, ale v laboratoři jsem byl pouze polovinu semestru - do L přijde 6, do podílu pak 50%. Příklad 3: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem jednu paralelku, ale v laboratoři jsem byl 3 hodiny týdně - do L přijde 6, do podílu pak 50%. Příklad 4: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem dvě paralelky, ale v laboratoři jsem byl 3 hodiny týdně - do L přijde 6, do podílu pak 100% (2 paralelky x 50%) B3. Konzultant diplomové nebo bakalářské práce Zadává se celé jméno studenta, název práce a počet konzultantů. Za vedení bakalářské nebo diplomové práce se udělují 2 body, které se rovným dílem rozdělují mezi konzultanty, dle jejich počtu. Do tohoto počtu se zahrnují pouze studenti doktorského programu vedení jako konzultanti. Vedoucí se do výpočtu nezapočítává. Uvést je možno pouze práce, které byly vytvořeny pod záštitou VŠCHT Praha. Upozornění: Ujistěte se, že bude Vaše jméno uvedeno na zadání bakalářské/ diplomové práce studenta. V opačném případě nebudete uvedeni v systému jako konzultant a nebude možné systémově překontrolovat pravost zadaných údajů B4. Projekty Erasmus Do této části spadá vedení projektů zahraničních studentů, kteří svou práci vykonávali na VŠCHT Praha po dobu alespoň tří měsíců. Zadává se celé jméno studenta, název práce a počet konzultantů. Za vedení této práce se uděluje 1 bod, který se rovným dílem rozdělí mezi konzultanty, dle jejich počtu. Do tohoto počtu se zahrnují pouze studenti doktorského programu Konference C1-C2 Přednáška/Poster na mezinárodní konferenci evidované v databázi Conference Proceedings Citation Index Aby bylo možné vykázat příspěvek v této kategorii, je třeba, aby konference byla uvedena v databázi Conference Proceedings Citation Index, která je každoročně uveřejněna na stránkách VŠCHT Praha (http://www.vscht.cz/studium/doktorske-studium), ve formátu MS excel, nebo také na stránkách Thompson Reuters (http://thomsonreuters.com/conference-proceedings-citation-index/). Pokud jste byl/byla na tomto typu konference, ale nepodařilo se Vám ji nalézt v seznamu, je možné tuto konferenci vykázat, pokud se v seznamu tato konference nachází poslední tři, po sobě jdoucí, roky. 3

4 Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název konference, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt!). Podmínky rozsahu plného textu jsou regulovány podmínkami pro přijetí do databáze Conference Proceedings Citation Index (zpravidla organizátory konference). Dále je nutné vyplnit ISSN/ISBN kód, který naleznete v dokumentech viz. odkazy výše v této sekci. Smyšlený příklad plné citace příspěvku C1-C2: Novák J., Nováková L.; Analysis of new components, International Conference on Analysis 2014; Berlín, Německo července 2014; počet stran fulltextu: C1-C2 Přednáška/Poster na ostatní mezinárodní konferenci Mezi oficiálními jazyky konference nesmí být uvedený jazyk český nebo slovenský. Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt!). Plný text, proto aby byl uznaný, musí splňovat minimální rozsah 4 stran včetně obrázků. Smyšlený příklad plné citace příspěvku C1-C2: Novák J., Nováková L.; Analysis of new components, International Conference on Analysis 2014; Berlín, Německo července 2014; počet stran fulltextu: C3-C4 Přednáška/Poster na ostatní konferenci Zpravidla konference pořádaná v českém nebo slovenském jazyce. Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název konference, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt!). Plný text, proto aby byl uznaný, musí splňovat minimální rozsah 4 stran včetně obrázků. Smyšlený příklad plné citace příspěvku C3-C4: Novák J., Nováková L.; Analýza nových komponent, Konference moderní analýzy 2014; Praha, Česká Republika července 2014; počet stran fulltextu: Publikace Zadávají se pouze publikace přijaté do tisku v období začátek září až konec srpna v příslušném akademickém roce. Znovu upozorňujeme, že chybně či nepravdivě zadané aktivity studenta, tedy i publikační činnosti, jsou přehodnocovány komisí a mohou vést až k penalizaci ve výši až trojnásobku bodů chybně zadaných aktivit. Všechny zadané publikační činnosti musí být v uvedeném termínu přijaté do tisku s možností namátkového ověření termínu přijetí nebo celé publikace na vyžádání proděkanem příslušné fakulty. 4

5 Smyšlený příklad plné citace publikace E1 E4: Novák, J.; Nováková, L.: Analýza nových komponent. Chem. Listy 2014, 210 (1) E1 Článek v odborném periodiku v databázi WOS Do této kategorie patří publikace v časopisech, které jsou zařazeny v databázi WOS (http://adminapps.webofknowledge.com/jcr/jcr). Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Do následujícího pole zadejte ISSN kód časopisu včetně pomlčky. Pozn. Některé časopisy disponují více ISSN kódy z důvodu tištěné i elektronické verze časopisu. Vyberte primárně kód tištěné verze, jako druhou možnost verzi elektronickou. Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. Na základě zadaných údajů systém vypočítá příslušnou bodovou hodnotu. Pokud systém nenašel zadaný ISSN kód v interní databázi časopisů E1, ujistěte se, že je tento časopis skutečně uveden v databázi WOS (viz. Odkaz výše). Pokud ano, kontaktujte správce aplikace prostřednictvím helpdesku který záznam, po posouzení, doplní do interní databáze. Pokud časopis není uveden v databázi, nejedná se o příspěvek v kategorii E E2 Článek v recenzovaném časopise světově uznávané databáze Do této kategorie patří publikace v časopisech, které jsou zařazeny v databázi Scopus (http://www.scimagojr.com/journalsearch.php) a zároveň nejsou zařazeny v databázi WOS (http://admin-apps.webofknowledge.com/jcr/jcr). Nejprve ověřte, že publikace nespadá do kategorie E1. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Do následujícího pole zadejte ISSN kód časopisu bez pomlčky. Pozn. Některé časopisy disponují více ISSN kódy z důvodu tištěné i elektronické verze časopisu. Vyberte primárně kód tištěné verze, jako druhou možnost verzi elektronickou. Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. Na základě zadaných údajů systém vypočítá příslušnou bodovou hodnotu. Pokud systém nenašel zadaný ISSN kód v interní databázi časopisů E2, ujistěte se, že je tento časopis skutečně uveden v databázi Scopus (viz. Odkaz výše). Pokud ano, kontaktujte správce aplikace prostřednictvím helpdesku který záznam doplní do interní databáze. Pokud časopis není uveden v databázi, nejedná se o příspěvek v kategorii E E3 Článek v časopise ze seznamu periodik Aktuální seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v ČR, pro příslušný rok naleznete na adrese (http://www.vscht.cz/studium/doktorske-studium), případně na adrese (http://vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=495942). Nejprve ověřte, že publikace nespadá do kategorie E1 nebo E2. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. V kategorii E3 mají všechny časopisy stejnou bodovou hodnotu. To znamená, že výsledná bodová hodnota je ovlivněna pouze celkovým počtem autorů a případným prvoautorstvím. Nezadává se ISSN kód, nedochází k přidělení bodů z databáze. Pokud časopis není 5

6 uveden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik), nejedná se o příspěvek v kategorii E E4 Článek v jiném odborném periodiku Do této kategorie patří časopisy, které nejsou uvedené v databázi WOS (kategorie E1), Scopus (kategorie E2), ani seznamu recenzovaných periodik (kategorie E3). Nejprve ověřte, že publikace nespadá do kategorie E1, E2 nebo E3. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. V kategorii E4 mají všechny časopisy stejnou bodovou hodnotu. To znamená, že výsledná bodová hodnota je ovlivněna pouze celkovým počtem autorů a případným prvoautorstvím. Nezadává se ISSN kód, nedochází k přidělení bodů z databáze E5 Výzkumné zprávy Uvádějí se výzkumné zprávy vypracované pro objednatele na základě smluvní hospodářské činnosti, které mají alespoň 50 normostran textu bez grafů, spekter a příloh. Neuvádějí se zprávy pro GAČR apod. Pozn. Normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer (tento údaj lze nalézt ve vlastnostech souboru). Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci (autoři, název zprávy, pro koho, rok, počet stran) a počet autorů E6 Monografie/kapitola ve světovém jazyce Uvádí se monografie napsaná v jiném jazyce, než českém či slovenském. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci (autoři, název monografie (editor, popř. název kapitoly), vydavatel, rok, počet stran monografie (popř. i kapitola od-do), ISBN, formát ACS nebo ISO). Dále pak počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. Poslední položkou je faktor kapitoly m. Ten nabývá hodnoty (0-1> a představuje podíl vašeho autorství na monografii (počet stran/celkovým počtem stran monografie). Pozn. Za kapitoly nelze považovat příspěvky z konferencí, i když byly organizátory konference vydány jako kniha E7 Monografie/kapitola v češtině Uvádí se monografie napsaná v českém nebo slovenském jazyce. Postup vyplňování je totožný s postupem předchozí kapitoly Patenty V sekci patenty jsou uznávány pouze aktivity, které jsou obsaženy v kapitolách až Jiné formy duševního vlastnictví a ochrany (např. certifikovaná metodika) se neuznává. Důvodem je současné znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů vydávanou vládou ČR. Bodová hodnota je fixně nastavena pro každou kategorii. Výše přidělených bodů ovlivňuje vždy pouze počet autorů F1 Udělený evropský nebo mezinárodní patent 6

7 Udělený evropský nebo mezinárodní patent (EPO, WIPO), patent USA a Japonska. Do pole název vyplňte autory, název, přihlášku vynálezu, popř. číslo ochranného dokumentu. Dále vyplňte počet autorů F2 Udělený český nebo národní patent využívaný na základě licenční smlouvy Udělený český nebo národní patent s výjimkou patentu USA a Japonska, který je využíván na základě platné licenční smlouvy. Do pole název vyplňte autory, název, přihlášku vynálezu, popř. číslo ochranného dokumentu. Dále vyplňte počet autorů F3 Ostatní udělené patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu. Do pole název vyplňte autory, název, přihlášku vynálezu, popř. číslo ochranného dokumentu. Dále vyplňte počet autorů F4 Poloprovoz, ověřená technologie Vyplňuje se název a počet autorů F5 Užitný/průmyslový vzor/prototyp/funkční vzorek/software Vyplňuje se název a počet autorů Výroční zpráva Výroční zpráva se vkládá do textového pole jako přímý text, nebo se přikládá jako soubor ve formátu pdf. Rozsah a jiná jsou uvedeny nad vkládacím polem v kartě Výroční zpráva Odeslání formuláře ke kontrole školiteli a fakultě (karta Školitel, Proděkan) Po vyplnění všech činností za uplynulý akademický rok a vložení výroční zprávy student potvrdí tlačítko Předat školiteli k hodnocení. V tu chvíli jeho školiteli přijde upozornění formou u. Ten zkontroluje vložené položky a sám vyplní Hodnocení školitele (pozn. Od druhého ročníku je třeba, aby školitel zadal navrhované předměty ke státní doktorské zkoušce). Poté odsouhlasí správnost vložených údajů studentem a vložení svého hodnocení potvrdí dokončení tlačítkem Mám vyplněno hodnocení a souhlasím s údaji doktoranda. Vzápětí přijde studentovi upozornění em, že jeho školitel provedl kontrolu a vložil své hodnocení. Student si poté prohlídne své hodnocení a odsouhlasí, že s ním byl seznámen, tlačítkem Přečetl jsem si hodnocení školitele a beru jej na vědomí, čímž předá svůj formulář k hodnocení na fakultu, tedy příslušnému proděkanovi. V tuto chvíli student dokončil zadávání. Nepožaduje se, aby se formulář, včetně výroční zprávy, tiskl a donesl v papírové formě na děkanát. 7

8 V případě nesrovnalostí při kontrole má školitel právo vrátit formulář svému studentovi tlačítkem Vrátit zpět doktorandovi, které studentovi opět umožní editovat vložené údaje. Poté musí opět odeslat formulář k hodnocení školiteli. V případě nesrovnalostí při kontrole na fakultě proděkanem má proděkan právo vrátit formulář buďto studentovi nebo školiteli k revizi. Komentář proděkana je vložen v kartě Proděkan, není-li konverzace vedena jinou formou. Upozornění: V případě úmyslného zadání jakýchkoli nepravdivých údajů má proděkan právo udělovat trestné body! 2.8. Poznámky Tato sekce je viditelná pro všechny, kdo mají přístup k výročnímu hodnocení tj. doktorandovi, školiteli, školiteli specialistovi, předsedovi oborové rady, proděkanovi, pracovníkům děkanátu, prorektorovi pro VaV. Do sekce se automaticky zapisují změny stavu formuláře a je možno přidat i vlastní poznámku. 8

9 Přílohy E1 E2 Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha platné pro akademický rok Druh výsledku Publikace evidovaná v databázi Web of Science s příznakem Article, Review nebo Letter. Bodové hodnoty pro časopisy jsou uvedeny v souboru Jimp v aplikaci e-doktorand. Publikace evidovaná v databázi Scopus, která není uvedená v databázích Web of Science, s příznakem Article, Review nebo Letter. Bodové hodnoty pro časopisy jsou uvedeny v souboru Jsc v aplikaci e-doktorand. 9 Bodové hodn. Soubor J_imp Soubor J_sc E3 Článek v časopise ze seznamu recenzovaných periodik vydávaných v České republice (Seznam recenzovaných periodik je každoročně uveden na adrese 4 E4 Článek v jiném odborném periodiku 2 E5 Výzkumná zpráva a 1 E6 Odborná kniha b /kapitola c v odborné knize ve světovém jazyce 40 E7 Odborná kniha b /kapitola c v odborné knize v češtině nebo jiném nesvětovém jazyce 20 C5a Plný text ve sborníku, který je evidován v databázi SCOPUS jako Book Series nebo Conference Proceedings nebo v databázích Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters s příznakem Proceedings Paper, Conference Paper nebo Conference Review s uvedením ISBN, případně ISBN a též ISSN. Je možné zařadit jen sborníky z konferencí, jejichž ISSN nebo ISBN najdete na adrese C5b Plný text ve sborníku ve světovém jazyce z mezinárodní konference e, která není evidována v databázi SCOPUS nebo Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters (min. rozsah 4 strany) d 4 C5c Plný text ve sborníku z jiné konference (min. rozsah 4 strany) d 2 F1 Udělený evropský nebo mezinárodní patent (EPO, WIPO), patent USA a Japonska 100 F2 Udělený český nebo národní patent (mimo patentu USA, Japonska), který je využíván platnou licenční smlouvy 50 F3 Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu 10 F4 Poloprovoz nebo ověřená technologie 10 F5 Užitný nebo průmyslový vzor 4 8

10 Prezentace na konferencích Bodové hodn. C1-C2 Mezinárodní konferencee přednáška 2 C1-C2 Mezinárodní konferencee poster 0,5 C3-C4 Ostatní konference přednáška 1 C3-C4 Ostatní konference poster 0,3 B1 B2 B3 B4 Pedagogika Výuka v seminářích, s = 0,25 N, kde N je (podíl na výuce) násobeno (týdenní rozsah předmětu) N = 4, s = 1 Výuka v laboratořích, l = 0,125 N, kde N je (podíl na výuce) násobeno (týdenní rozsah předmětu N = 8, l = 1 Konzultant diplomové nebo bakalářské práce (v případě více konzultantů k jedné práci se body dělí stejným dílem na každého z nich) Projekty Erasmus (v případě více konzultantů k jedné práci se body dělí stejným dílem na každého z nich) Bodové hodn. s l 2 1 a Uvádějí se pouze významné zprávy vypracované pro objednatele na základě smluvní hospodářské činnosti, které mají alespoň 50 normostran textu bez grafů, spekter a příloh. Neuvádějí se zprávy pro GAČR apod. b Odbornou knihou je neperiodická publikace o rozsahu alespoň 100 normostran (tj. cca 50 tištěných stran) vlastního textu bez obrazových příloh. c Bodové hodnocení výsledku E6, resp. E7, kapitola bude vypočteno jako bodové hodnocení výsledku E6, resp. E7 násobené faktorem kapitoly, který bude stanoven jako poměr počtu stran kapitoly k počtu stran celé knihy. Za kapitoly nelze považovat příspěvky z konferencí, i když byly organizátory konference vydány jako kniha. d Výsledky kategorie C budou doloženy příslušnými texty příspěvků e Za mezinárodní je považována jen konference konaná pouze ve světovém jazyce, nejedná se např. o konferenci konanou na Slovensku, která má jako jednací jazyk slovenštinu a angličtinu. 10

Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014

Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014 www.vscht.cz Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014 10. 2. 2014 1 Obsah Metodika hodnocení výsledků stručně, význam, cíle, předpisy, postupy v roce 2014, druhy výsledků a jejich hodnocení (I.

Více

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU? RIV Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole) ASEP v

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Interní grantová agentura LDF MENDELU

Interní grantová agentura LDF MENDELU 7. 10. 2015 Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. Rada Interní grantové agentury Interní grantová agentura LDF MENDELU Výzva pro rok 2016 strana 2 Základní informace Vyhlášení 1. 9. 2015 Uzávěrka 23. 10.

Více

Směrnice děkana č. 8/2008. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně

Směrnice děkana č. 8/2008. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně Směrnice děkana č. 8/28 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně Úvod 1. Cílem Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně (dále Hodnocení)

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Vložení identifikátorů DOI, UT WOS, UT SCOPUS a PubMed ID do záznamu

Vložení identifikátorů DOI, UT WOS, UT SCOPUS a PubMed ID do záznamu Vložení identifikátorů DOI, UT WOS, UT SCOPUS a PubMed ID do záznamu 6. 10. 2016 K publikačním výsledkům lze vkládat tzv. identifikátory dokumentů. Ty jednoznačně určují dokument v dané databázi. V ASEP

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT Č. 1/2015 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně

SMĚRNICE DĚKANA FEKT Č. 1/2015 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT Č. 1/2015 pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně Výsledky pedagogické a tvůrčí činnosti

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ

NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět).

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Publikace V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Informace na stránce: Název publikace Typ publikace Rok uplatnění (od aktuálního

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Příručka k OJS pro autory

Příručka k OJS pro autory Příručka k OJS pro autory Vytvořeno v únoru 2009 pro potřeby přispěvatelů časopisu Acta Veterinaria vydáváného VFU Brno. Co je to OJS? OJS je redakční systém pro správu časopisů, umožňuje všechny klasické

Více

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2)

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015 Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Přihlášky se podávají elektronicky v aplikaci IGA Interní grantová agentura, která je

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV:

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: 1) Můj článek vyšel jen elektronicky, mohu ho vykázat do RIV? A jak ho mám stránkovat? odpověď: Ano, do RIV ho lze poslat jako článek, pokud obsahuje původní

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV?

Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV? Na co se ptáte? Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV? Není nutné zadávat takový záznam znovu do RIV, UT WoS není

Více

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení 2. Vědecká a publikační aktivita Vysvětlení aktivit: Monografie zahraniční: Vědecká monografie

Více

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Úřad vlády ČR Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Ing. Martin Matějka 6.4.2010 MŠMT, Praha 1 Obsah Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací novela zákona 130/2002 Sb. základní

Více

J Článek v odborném periodiku (časopise) B Odborná kniha

J Článek v odborném periodiku (časopise) B Odborná kniha Definice jednotlivých druhů výsledků (platné od roku 2010), které budou zařazeny do hodnocení v souladu s Metodikou hodnocení výsledků a výzkumných organizací RVVI J Článek v odborném periodiku (časopise)

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 9 / 2016 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně

SMĚRNICE DĚKANA Č. 9 / 2016 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA Č. 9 / 2016 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně Výsledky pedagogické a tvůrčí činnosti

Více

Zadávací dokumentace pro soutěž Interní grantové agentury (IGA) FTZ ČZU v Praze pro rok 2014

Zadávací dokumentace pro soutěž Interní grantové agentury (IGA) FTZ ČZU v Praze pro rok 2014 Zadávací dokumentace pro soutěž Interní grantové agentury (IGA) FTZ ČZU v Praze pro rok 2014 Základní informace Tato zadávací dokumentace pro přípravu a podávání návrhů grantových projektů je zpracována

Více

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia K článku 31 Individuální studijní plán Členění studia Během

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

VNITŘNÍ GRANTY FF UK 2017 MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ PRO ZADÁVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

VNITŘNÍ GRANTY FF UK 2017 MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ PRO ZADÁVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ VNITŘNÍ GRANTY FF UK 2017 MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ PRO ZADÁVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Aplikaci pro podávání návrhů v rámci soutěže Vnitřních grantů FF UK najdete na internetové adrese intes.is.cuni.cz Návrh

Více

Metodický pokyn pro vyplnění hodnocení ISP za ak. rok 2015/16 a aktualizace ISP pro 2016/2017: návod pro studenty

Metodický pokyn pro vyplnění hodnocení ISP za ak. rok 2015/16 a aktualizace ISP pro 2016/2017: návod pro studenty Vážení studenti, upozorňujeme na stanovené termíny - harmonogram hodnocení Aplikace SIS Individuální studijní plán PhD. studentů se stále vyvíjí, a proto i v letošním hodnocení najdete některé novinky.

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2015 Věc Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD Působnost pro všechny útvary a studenty univerzity

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA Impakt faktor a informace k předávání údajů do RIV

PRÁVNICKÁ FAKULTA Impakt faktor a informace k předávání údajů do RIV MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Impakt faktor a informace k předávání údajů do RIV 2 Impakt faktor a informace k předávání údajů do RIV OBSAH Impakt faktor... 4 Úvod... 4 Co je Impakt faktor (IF)...

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

GaP - Manuál pro navrhovatele projektů na VŠCHT Praha

GaP - Manuál pro navrhovatele projektů na VŠCHT Praha GaP - Manuál pro navrhovatele projektů na VŠCHT Praha I. Přihlášení do aplikace Vstup do aplikace https://mis.vscht.cz/ nebo v intranetu tlačítko MIS. Hlásíte se k mis.vscht.cz; Přihlašovací údaje jsou

Více

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní PRÁCE manuál pro studenty Systém informační Studijní VYHLEDÁNÍ PRÁCE, VOLBA TÉMATU Vkládání závěrečných prací do SIS 1.01 Přihlášení (a) Login (číslo osoby nebo alias) Heslo (heslo nastavené přes LDAP)

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Prováděcí pokyny jsou vydávány pro edice: A. Edice - Doctoral Thesis

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SD/08/17 Druh: VNITŘNÍ NORMA FAKULTY APLIKOVANÉ INFORMATIKY Název: Směrnice děkana Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY. soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)

POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY. soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky...

Více

RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. FINANCOVÁNÍ Struktura normativního rozpočtu VVŠ (v %) rok 2010 2011 Celkem 100,0 % 100,0 % Normativní část rozpočtu

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

Druhy výsledků, které budou v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2010, 2011 a 2012 zařazeny do hodnocení.

Druhy výsledků, které budou v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2010, 2011 a 2012 zařazeny do hodnocení. Definice druhů výsledků, platné od roku 2010 včetně Příloha č. 2 Druhy výsledků, které budou v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2010, 2011 a 2012 zařazeny do hodnocení.

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti za rok 2011 Schváleno akademickým senátem FIS dne Preambule:

Zásady hodnocení publikační činnosti za rok 2011 Schváleno akademickým senátem FIS dne Preambule: Zásady hodnocení publikační činnosti za rok 011 Schváleno akademickým senátem FIS dne 7.4. 011 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle:

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4)

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4) statutárním orgánem příjemce). Vyúčtování podpory a ocenění výsledků se předává pouze poskytovateli jako samostatné dokumenty k podkladům pro předsedy OR. 6) Podklady pro předsedy OR zasílejte v jednom

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), ze dne 11.5.2011 Kód Název

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazování

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazování Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazování Ing. Viera Hudečková, sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace 1 Obsah

Více

Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek

Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek Jaroslav Pecen Oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 13.03.2012 1

Více

Pokyny pro editaci předmětů

Pokyny pro editaci předmětů Pokyny pro editaci předmětů ve Studijním informačním systému ČZU Evidence předmětů ve studijním informačním systému ČZU (dále jen SIS ) vychází ze Směrnice rektora č. 2/2013 a Rozhodnutí rektora č. 1/2013

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 17- Řepy OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 čl. 1 Odborné publikační aktivity akademických pracovníků VŠRR Informace o předávání dat do IS VaVaI

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Do pátku 6. února 2015 jsou všichni studenti, u kterých je předpoklad konání Státních závěrečných zkoušek v červnu 2015, povinni odevzdat Podklad

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Zadávací dokumentace pro soutěž Interní grantové agentury FTZ ČZU v Praze pro rok 2016

Zadávací dokumentace pro soutěž Interní grantové agentury FTZ ČZU v Praze pro rok 2016 Zadávací dokumentace pro soutěž Interní grantové agentury FTZ ČZU v Praze pro rok 2016 Základní informace Tato zadávací dokumentace pro přípravu a podávání návrhů grantových projektů je zpracována v souladu

Více

ZKUŠENOSTI S UZNÁVÁNÍM

ZKUŠENOSTI S UZNÁVÁNÍM ZKUŠENOSTI S UZNÁVÁNÍM VÝSLEDKŮ Ů DO RIV Alena Turečková Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Zkušenosti s uznáváním výsledků do RIV Alena Turečková Obsah prezentace IS VaVaI Termíny a odesílání

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

Časté dotazy. Druhy výsledků (pro RIV) Proceedings paper - J nebo D? Zadat Proceedings Paper jako:

Časté dotazy. Druhy výsledků (pro RIV) Proceedings paper - J nebo D? Zadat Proceedings Paper jako: Časté dotazy Přihlášení Zapomenuté CAS heslo Pokud neznáte své CAS heslo, je možné si nechat vygenerovat nové v počítačové učebně HTF UK. Více informací k nalezení viz http://www.htf.cuni.cz/htf-129.html.

Více

Manuál pro práci se SIS

Manuál pro práci se SIS Manuál pro práci se SIS Obsah Přihlášení do SIS a přehled jednotlivých modulů... 2 Práce s jednotlivými moduly... 2 1.Aktuality... 2 2.Výuka... 2 a) anketa... 2 b) zápis předmětů a rozvrhu... 2 c) výsledky

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k):

Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k): Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k): I. STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU - mantinely jednotlivých ISP vymezuje tzv. oborový studijní plán - všechny studijní plány

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2011 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 28.2.2012 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Stručný manuál pro přístup do webových formulářů ARL

Stručný manuál pro přístup do webových formulářů ARL Stručný manuál pro přístup do webových formulářů ARL Vstup do systému najdete na adrese: http://library.sk/arl/epca_login.php?ictx=cav&language=czech nebo přes webové stránky Knihovny AV ČR, horní lišta

Více

Metodický pokyn pro vyplnění hodnocení ISP za akademický rok 2015/16

Metodický pokyn pro vyplnění hodnocení ISP za akademický rok 2015/16 Vážení předsedové oborových rad, mnozí z Vás mají mnoho zkušeností s touto agendou z minulých let a nepotřebují podrobné pokyny, nicméně v letošním akademickém roce máme několik nových předsedů OR. Všechny

Více

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma?

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? 1. Registrace se provádí na stránce: http://www.extrazaruka.cz http://www.extrazaruka.sk 2. Na úvodní stránce můžete nalézt také seznam

Více

Studentské hodnocení výuky manuál pro vyučující

Studentské hodnocení výuky manuál pro vyučující Studentské hodnocení výuky manuál pro vyučující 1. Přihlášení do aplikace 2. Kontrola předmětů 3. Vkládání vlastních otázek 4. Prohlížení výsledků a práce s komentáři 1. Přihlášení do aplikace Do aplikace

Více

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP Návod pro Oborové rady Tento metodický pokyn doplňuje Opatření děkana č. 6/2014-15: Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních

Více

Rámcový návod pro děkany fakult. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro děkany fakult. doktorských studijních programů Rámcový návod pro děkany fakult doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP)------------------------------------------------

Více

Registrujte se prosím

Registrujte se prosím Registrujte se prosím 1. Podepište se do prezence Ověřte hodnocení doktorandů za 2009 2. Zkontrolujte svoji e-mail adresu v adresáři doktorandů 3. Prověřte odevzdání studie 2009 4. Uveďte název DDP do

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže UNCE

Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže UNCE Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže UNCE 1. Základní informace a) Univerzita Karlova v Praze vyhlašuje soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (dále jen UNCE nebo centrum ) jako účelovou podporu mladých

Více

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká Význam patentů v hodnocení vědy Mgr. Věra Pilecká 1 Osnova hodnocení VaVaI v ČR metodika hodnocení patenty v rámci hodnocení (bodové ohodnocení, druhy patentů v rámci hodnocení) patenty na ČVUT porovnání

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více