V případě, že nenajdete pomoc v tomto manuálu, obraťte se prosím na helpdesk aplikace e- doktorand na ové adrese

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V případě, že nenajdete pomoc v tomto manuálu, obraťte se prosím na helpdesk aplikace e- doktorand na e-mailové adrese edoktorand@vscht.cz."

Transkript

1 Uživatelský návod aplikace E-DOKTORAND 1. Na úvod E-doktorand je aplikace sloužící doktorandovi ke každoročnímu zadávání výroční zprávy a seznamu dosažených výsledků, ze kterého plyne jeho bodové hodnocení. Odevzdání výroční zprávy a seznamu výsledků je věc povinná pro všechny studenty doktorského programu prezenční i kombinované formy. Bodová hodnota slouží studentům prezenční formy studia k vyměření výše stipendia připadající studentovi z oborového grantu IGA. Aplikace dále slouží pro vkládání hodnocení studenta školitelem a kontrole zadaných údajů na fakultách. Z důvodu přehlednosti a sjednocení podmínek zadávání byl vytvořen tento manuál. V případě, že nenajdete pomoc v tomto manuálu, obraťte se prosím na helpdesk aplikace e- doktorand na ové adrese 1.1. Přihlášení Do aplikace e-doktorand se přihlásíte na adrese https://edoktorand.vscht.cz pod svým uživatelským jménem a heslem, které jsou shodné s tím, které používáte pro vstup do sítě VŠCHT Praha (př. SIS, e- mail klient). Správu uživatelských jmen a hesel spravuje výpočetní centrum. V případě problémů s přihlášením do školních aplikací, včetně e-doktoranda, kontaktujte helpdesk výpočetního centra na ové adrese: 1.1. Pro studenty nastupující do prvního ročníku DSP Vzhledem ke skutečnosti, že se stáváte studentem doktorského programu až po zápisu, který se koná v průběhu září, je pro Vás termín odevzdání formuláře e-doktorand prodloužen do konce září (Upozornění: Termín do konce září platí i pro školitele, který Váš vyplněný formulář musí schválit. Proto je třeba dohodnout se s Vaším školitelem, aby bylo možné tento termín dodržet. Hodnocení školitele pro nově nastupující doktorandy školitel nepíše). Formulář přehledu aktivit prostřednictvím e-doktoranda je třeba odevzdat i v případě, že neuvádíte žádnou dosaženou aktivitu a vaše bodová hodnota je rovna nule. Na rozdíl od tohoto formuláře aktivit, který odevzdáváte ihned na začátku prvního ročníku, první výroční zprávu odevzdáváte až po prvním ročníku studia. Pozor! Při nedodržení termínů odevzdání je studentovi připsáno bodové hodnocení 0, za příslušný akademický rok, a dále je věc řešena proděkanem příslušné fakulty Pro studenty ostatních ročníků prezenčního i kombinovaného studia DSP Student musí aplikaci e-doktorand vyplnit a odeslat k hodnocení školiteli nejpozději do konce srpna příslušného akademického roku. Školitel má pro kontrolu a vložení hodnocení termín 14. září. Při překročení jednoho z uvedených termínů dojde k uzamčení aplikace pro vkládání. 1

2 Pozor! Při nedodržení termínů odevzdání je studentovi připsáno bodové hodnocení 0 za příslušný akademický rok a dále je věc řešena proděkanem příslušné fakulty Kudy kam Po přihlášení do e-doktoranda uvidíte hlavní stránku aplikace. V prostřední šedé ploše bývají uvedeny aktuální informace, vaše aktuální hodnota nasbíraných bodů před vydělením příslušným ročníkem a seznamy časopisů kategorie Jimp (E1) a Jsc (E2). Na horní straně jsou k dispozici ikony Domů, Mé studium, Statistiky a Profil. Ikona Domů Vás kdykoli zavede na hlavní stránku aplikace. Statistiky slouží pro porovnání Vašich bodů s ostatními doktorandy VŠCHT Praha a také jako přehled průběhu vyplňování všech studentů v aktuálním akademickém roce. Pod odkazem Profil jsou zobrazeny základní údaje o Vás. Na hlavní stránce aplikace je nejdůležitější ikonou Mé studium Mé studium V této kartě si můžete prohlédnout základní údaje o Vašem doktorském studiu včetně jména školitele a školitele specialisty (Nemusí být uveden, pokud se jedná o externího školitele specialistu). Pod položkou Studijní plán je k dispozici individuální studijní plán doktoranda a formuláře a žádosti spojené se změnami studijního plánu (platí pro doktorandy nastupující v akademickém roce 2015/16). Pod položkou Výroční hodnocení jsou zařazeny jednotlivé roky doktorského studia. Po rozkliknutí daného roku si můžete prohlédnout výsledky uplatněné pro daný rok. (Pozn. Z důvodu přechodu z excelovského formuláře na e-doktoranda jsou výsledky do roku 2012 uvedeny pod rokem 2012 souhrně, a to pouze bodové hodnoty bez popisků jednotlivých položek.) Aktuální akademický rok se studentovi zpřístupní v termínu od 1. června do 31. srpna. V tomto termínu je nezbytné, aby student zadal své výsledky, včetně výroční zprávy, a postoupil formulář ke svému školiteli. 2. Zadávání výsledků V této kapitole bude vysvětleno jak zadat jednotlivé položky a v některých případech budou uvedeny i příklady zadávání. V aplikaci e-doktorand můžete narazit na menší nápovědy u vybraných políček, které jsou označeny otazníkem v zeleném poli a pomohou Vám při zadávání. Přehled bodového hodnocení je uveden jako příloha v závěru tohoto dokumentu. U položek, které jsou typu ano/ne, je nutno jednu z možností zakliknout, jinak se bere celá položka jako nevyplněná (a například v sekci konference a publikační činnost se pak nevypočítají k příslušnému řádku body) Studijní povinnosti Mezi studijní povinnosti doktoranda patří splnění tří předmětů podle studijního plánu, úspěšná účast na anglické vědecké konferenci studentů a složení základní části státní doktorské zkoušky. V daný akademický rok se zadají pouze ty položky, které byly v tomto roce splněny. (Např. V loňském roce jsem složil dvě zkoušky. Letos jsem splnil třetí zkoušku. Zadám číslo 1. Až budu vyplňovat e- doktoranda za rok, nechám pole prázdné.) 2.2. Pedagogika 2

3 B1, B2. Výuka ve cvičeních/laboratořích Body této sekce jsou vypočítávány podle lineární závislosti, která je uvedena v nápovědě u kolonky Bodové hodnocení. Při zadávání kódu nebo názvu vyberte z našeptavače název předmětu, ve kterém jste vyučovali. Poté zadejte týdenní rozsah předmětu a podíl na výuce (Pokud jste učil/la jednu paralelku, 100% času, je podíl 100%. Pokud jste učil/la 2 paralelky, podíl je 200%. Pokud jste učil/la jednu paralelku jenom jeden týden, podíl je 7,2% (100/14 týdnů). Příklad 1: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem jednu paralelku, v laboratoři jsem byl celých 6 hodin týdně všech 14 týdnů semetsru - do L přijde 6, do podílu pak 100%. Příklad 2: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem jednu paralelku, ale v laboratoři jsem byl pouze polovinu semestru - do L přijde 6, do podílu pak 50%. Příklad 3: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem jednu paralelku, ale v laboratoři jsem byl 3 hodiny týdně - do L přijde 6, do podílu pak 50%. Příklad 4: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem dvě paralelky, ale v laboratoři jsem byl 3 hodiny týdně - do L přijde 6, do podílu pak 100% (2 paralelky x 50%) B3. Konzultant diplomové nebo bakalářské práce Zadává se celé jméno studenta, název práce a počet konzultantů. Za vedení bakalářské nebo diplomové práce se udělují 2 body, které se rovným dílem rozdělují mezi konzultanty, dle jejich počtu. Do tohoto počtu se zahrnují pouze studenti doktorského programu vedení jako konzultanti. Vedoucí se do výpočtu nezapočítává. Uvést je možno pouze práce, které byly vytvořeny pod záštitou VŠCHT Praha. Upozornění: Ujistěte se, že bude Vaše jméno uvedeno na zadání bakalářské/ diplomové práce studenta. V opačném případě nebudete uvedeni v systému jako konzultant a nebude možné systémově překontrolovat pravost zadaných údajů B4. Projekty Erasmus Do této části spadá vedení projektů zahraničních studentů, kteří svou práci vykonávali na VŠCHT Praha po dobu alespoň tří měsíců. Zadává se celé jméno studenta, název práce a počet konzultantů. Za vedení této práce se uděluje 1 bod, který se rovným dílem rozdělí mezi konzultanty, dle jejich počtu. Do tohoto počtu se zahrnují pouze studenti doktorského programu Konference C1-C2 Přednáška/Poster na mezinárodní konferenci evidované v databázi Conference Proceedings Citation Index Aby bylo možné vykázat příspěvek v této kategorii, je třeba, aby konference byla uvedena v databázi Conference Proceedings Citation Index, která je každoročně uveřejněna na stránkách VŠCHT Praha (http://www.vscht.cz/studium/doktorske-studium), ve formátu MS excel, nebo také na stránkách Thompson Reuters (http://thomsonreuters.com/conference-proceedings-citation-index/). Pokud jste byl/byla na tomto typu konference, ale nepodařilo se Vám ji nalézt v seznamu, je možné tuto konferenci vykázat, pokud se v seznamu tato konference nachází poslední tři, po sobě jdoucí, roky. 3

4 Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název konference, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt!). Podmínky rozsahu plného textu jsou regulovány podmínkami pro přijetí do databáze Conference Proceedings Citation Index (zpravidla organizátory konference). Dále je nutné vyplnit ISSN/ISBN kód, který naleznete v dokumentech viz. odkazy výše v této sekci. Smyšlený příklad plné citace příspěvku C1-C2: Novák J., Nováková L.; Analysis of new components, International Conference on Analysis 2014; Berlín, Německo července 2014; počet stran fulltextu: C1-C2 Přednáška/Poster na ostatní mezinárodní konferenci Mezi oficiálními jazyky konference nesmí být uvedený jazyk český nebo slovenský. Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt!). Plný text, proto aby byl uznaný, musí splňovat minimální rozsah 4 stran včetně obrázků. Smyšlený příklad plné citace příspěvku C1-C2: Novák J., Nováková L.; Analysis of new components, International Conference on Analysis 2014; Berlín, Německo července 2014; počet stran fulltextu: C3-C4 Přednáška/Poster na ostatní konferenci Zpravidla konference pořádaná v českém nebo slovenském jazyce. Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název konference, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt!). Plný text, proto aby byl uznaný, musí splňovat minimální rozsah 4 stran včetně obrázků. Smyšlený příklad plné citace příspěvku C3-C4: Novák J., Nováková L.; Analýza nových komponent, Konference moderní analýzy 2014; Praha, Česká Republika července 2014; počet stran fulltextu: Publikace Zadávají se pouze publikace přijaté do tisku v období začátek září až konec srpna v příslušném akademickém roce. Znovu upozorňujeme, že chybně či nepravdivě zadané aktivity studenta, tedy i publikační činnosti, jsou přehodnocovány komisí a mohou vést až k penalizaci ve výši až trojnásobku bodů chybně zadaných aktivit. Všechny zadané publikační činnosti musí být v uvedeném termínu přijaté do tisku s možností namátkového ověření termínu přijetí nebo celé publikace na vyžádání proděkanem příslušné fakulty. 4

5 Smyšlený příklad plné citace publikace E1 E4: Novák, J.; Nováková, L.: Analýza nových komponent. Chem. Listy 2014, 210 (1) E1 Článek v odborném periodiku v databázi WOS Do této kategorie patří publikace v časopisech, které jsou zařazeny v databázi WOS (http://adminapps.webofknowledge.com/jcr/jcr). Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Do následujícího pole zadejte ISSN kód časopisu včetně pomlčky. Pozn. Některé časopisy disponují více ISSN kódy z důvodu tištěné i elektronické verze časopisu. Vyberte primárně kód tištěné verze, jako druhou možnost verzi elektronickou. Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. Na základě zadaných údajů systém vypočítá příslušnou bodovou hodnotu. Pokud systém nenašel zadaný ISSN kód v interní databázi časopisů E1, ujistěte se, že je tento časopis skutečně uveden v databázi WOS (viz. Odkaz výše). Pokud ano, kontaktujte správce aplikace prostřednictvím helpdesku který záznam, po posouzení, doplní do interní databáze. Pokud časopis není uveden v databázi, nejedná se o příspěvek v kategorii E E2 Článek v recenzovaném časopise světově uznávané databáze Do této kategorie patří publikace v časopisech, které jsou zařazeny v databázi Scopus (http://www.scimagojr.com/journalsearch.php) a zároveň nejsou zařazeny v databázi WOS (http://admin-apps.webofknowledge.com/jcr/jcr). Nejprve ověřte, že publikace nespadá do kategorie E1. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Do následujícího pole zadejte ISSN kód časopisu bez pomlčky. Pozn. Některé časopisy disponují více ISSN kódy z důvodu tištěné i elektronické verze časopisu. Vyberte primárně kód tištěné verze, jako druhou možnost verzi elektronickou. Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. Na základě zadaných údajů systém vypočítá příslušnou bodovou hodnotu. Pokud systém nenašel zadaný ISSN kód v interní databázi časopisů E2, ujistěte se, že je tento časopis skutečně uveden v databázi Scopus (viz. Odkaz výše). Pokud ano, kontaktujte správce aplikace prostřednictvím helpdesku který záznam doplní do interní databáze. Pokud časopis není uveden v databázi, nejedná se o příspěvek v kategorii E E3 Článek v časopise ze seznamu periodik Aktuální seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v ČR, pro příslušný rok naleznete na adrese (http://www.vscht.cz/studium/doktorske-studium), případně na adrese (http://vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=495942). Nejprve ověřte, že publikace nespadá do kategorie E1 nebo E2. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. V kategorii E3 mají všechny časopisy stejnou bodovou hodnotu. To znamená, že výsledná bodová hodnota je ovlivněna pouze celkovým počtem autorů a případným prvoautorstvím. Nezadává se ISSN kód, nedochází k přidělení bodů z databáze. Pokud časopis není 5

6 uveden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik), nejedná se o příspěvek v kategorii E E4 Článek v jiném odborném periodiku Do této kategorie patří časopisy, které nejsou uvedené v databázi WOS (kategorie E1), Scopus (kategorie E2), ani seznamu recenzovaných periodik (kategorie E3). Nejprve ověřte, že publikace nespadá do kategorie E1, E2 nebo E3. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. V kategorii E4 mají všechny časopisy stejnou bodovou hodnotu. To znamená, že výsledná bodová hodnota je ovlivněna pouze celkovým počtem autorů a případným prvoautorstvím. Nezadává se ISSN kód, nedochází k přidělení bodů z databáze E5 Výzkumné zprávy Uvádějí se výzkumné zprávy vypracované pro objednatele na základě smluvní hospodářské činnosti, které mají alespoň 50 normostran textu bez grafů, spekter a příloh. Neuvádějí se zprávy pro GAČR apod. Pozn. Normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer (tento údaj lze nalézt ve vlastnostech souboru). Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci (autoři, název zprávy, pro koho, rok, počet stran) a počet autorů E6 Monografie/kapitola ve světovém jazyce Uvádí se monografie napsaná v jiném jazyce, než českém či slovenském. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci (autoři, název monografie (editor, popř. název kapitoly), vydavatel, rok, počet stran monografie (popř. i kapitola od-do), ISBN, formát ACS nebo ISO). Dále pak počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. Poslední položkou je faktor kapitoly m. Ten nabývá hodnoty (0-1> a představuje podíl vašeho autorství na monografii (počet stran/celkovým počtem stran monografie). Pozn. Za kapitoly nelze považovat příspěvky z konferencí, i když byly organizátory konference vydány jako kniha E7 Monografie/kapitola v češtině Uvádí se monografie napsaná v českém nebo slovenském jazyce. Postup vyplňování je totožný s postupem předchozí kapitoly Patenty V sekci patenty jsou uznávány pouze aktivity, které jsou obsaženy v kapitolách až Jiné formy duševního vlastnictví a ochrany (např. certifikovaná metodika) se neuznává. Důvodem je současné znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů vydávanou vládou ČR. Bodová hodnota je fixně nastavena pro každou kategorii. Výše přidělených bodů ovlivňuje vždy pouze počet autorů F1 Udělený evropský nebo mezinárodní patent 6

7 Udělený evropský nebo mezinárodní patent (EPO, WIPO), patent USA a Japonska. Do pole název vyplňte autory, název, přihlášku vynálezu, popř. číslo ochranného dokumentu. Dále vyplňte počet autorů F2 Udělený český nebo národní patent využívaný na základě licenční smlouvy Udělený český nebo národní patent s výjimkou patentu USA a Japonska, který je využíván na základě platné licenční smlouvy. Do pole název vyplňte autory, název, přihlášku vynálezu, popř. číslo ochranného dokumentu. Dále vyplňte počet autorů F3 Ostatní udělené patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu. Do pole název vyplňte autory, název, přihlášku vynálezu, popř. číslo ochranného dokumentu. Dále vyplňte počet autorů F4 Poloprovoz, ověřená technologie Vyplňuje se název a počet autorů F5 Užitný/průmyslový vzor/prototyp/funkční vzorek/software Vyplňuje se název a počet autorů Výroční zpráva Výroční zpráva se vkládá do textového pole jako přímý text, nebo se přikládá jako soubor ve formátu pdf. Rozsah a jiná jsou uvedeny nad vkládacím polem v kartě Výroční zpráva Odeslání formuláře ke kontrole školiteli a fakultě (karta Školitel, Proděkan) Po vyplnění všech činností za uplynulý akademický rok a vložení výroční zprávy student potvrdí tlačítko Předat školiteli k hodnocení. V tu chvíli jeho školiteli přijde upozornění formou u. Ten zkontroluje vložené položky a sám vyplní Hodnocení školitele (pozn. Od druhého ročníku je třeba, aby školitel zadal navrhované předměty ke státní doktorské zkoušce). Poté odsouhlasí správnost vložených údajů studentem a vložení svého hodnocení potvrdí dokončení tlačítkem Mám vyplněno hodnocení a souhlasím s údaji doktoranda. Vzápětí přijde studentovi upozornění em, že jeho školitel provedl kontrolu a vložil své hodnocení. Student si poté prohlídne své hodnocení a odsouhlasí, že s ním byl seznámen, tlačítkem Přečetl jsem si hodnocení školitele a beru jej na vědomí, čímž předá svůj formulář k hodnocení na fakultu, tedy příslušnému proděkanovi. V tuto chvíli student dokončil zadávání. Nepožaduje se, aby se formulář, včetně výroční zprávy, tiskl a donesl v papírové formě na děkanát. 7

8 V případě nesrovnalostí při kontrole má školitel právo vrátit formulář svému studentovi tlačítkem Vrátit zpět doktorandovi, které studentovi opět umožní editovat vložené údaje. Poté musí opět odeslat formulář k hodnocení školiteli. V případě nesrovnalostí při kontrole na fakultě proděkanem má proděkan právo vrátit formulář buďto studentovi nebo školiteli k revizi. Komentář proděkana je vložen v kartě Proděkan, není-li konverzace vedena jinou formou. Upozornění: V případě úmyslného zadání jakýchkoli nepravdivých údajů má proděkan právo udělovat trestné body! 2.8. Poznámky Tato sekce je viditelná pro všechny, kdo mají přístup k výročnímu hodnocení tj. doktorandovi, školiteli, školiteli specialistovi, předsedovi oborové rady, proděkanovi, pracovníkům děkanátu, prorektorovi pro VaV. Do sekce se automaticky zapisují změny stavu formuláře a je možno přidat i vlastní poznámku. 8

9 Přílohy E1 E2 Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha platné pro akademický rok Druh výsledku Publikace evidovaná v databázi Web of Science s příznakem Article, Review nebo Letter. Bodové hodnoty pro časopisy jsou uvedeny v souboru Jimp v aplikaci e-doktorand. Publikace evidovaná v databázi Scopus, která není uvedená v databázích Web of Science, s příznakem Article, Review nebo Letter. Bodové hodnoty pro časopisy jsou uvedeny v souboru Jsc v aplikaci e-doktorand. 9 Bodové hodn. Soubor J_imp Soubor J_sc E3 Článek v časopise ze seznamu recenzovaných periodik vydávaných v České republice (Seznam recenzovaných periodik je každoročně uveden na adrese 4 E4 Článek v jiném odborném periodiku 2 E5 Výzkumná zpráva a 1 E6 Odborná kniha b /kapitola c v odborné knize ve světovém jazyce 40 E7 Odborná kniha b /kapitola c v odborné knize v češtině nebo jiném nesvětovém jazyce 20 C5a Plný text ve sborníku, který je evidován v databázi SCOPUS jako Book Series nebo Conference Proceedings nebo v databázích Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters s příznakem Proceedings Paper, Conference Paper nebo Conference Review s uvedením ISBN, případně ISBN a též ISSN. Je možné zařadit jen sborníky z konferencí, jejichž ISSN nebo ISBN najdete na adrese C5b Plný text ve sborníku ve světovém jazyce z mezinárodní konference e, která není evidována v databázi SCOPUS nebo Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters (min. rozsah 4 strany) d 4 C5c Plný text ve sborníku z jiné konference (min. rozsah 4 strany) d 2 F1 Udělený evropský nebo mezinárodní patent (EPO, WIPO), patent USA a Japonska 100 F2 Udělený český nebo národní patent (mimo patentu USA, Japonska), který je využíván platnou licenční smlouvy 50 F3 Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu 10 F4 Poloprovoz nebo ověřená technologie 10 F5 Užitný nebo průmyslový vzor 4 8

10 Prezentace na konferencích Bodové hodn. C1-C2 Mezinárodní konferencee přednáška 2 C1-C2 Mezinárodní konferencee poster 0,5 C3-C4 Ostatní konference přednáška 1 C3-C4 Ostatní konference poster 0,3 B1 B2 B3 B4 Pedagogika Výuka v seminářích, s = 0,25 N, kde N je (podíl na výuce) násobeno (týdenní rozsah předmětu) N = 4, s = 1 Výuka v laboratořích, l = 0,125 N, kde N je (podíl na výuce) násobeno (týdenní rozsah předmětu N = 8, l = 1 Konzultant diplomové nebo bakalářské práce (v případě více konzultantů k jedné práci se body dělí stejným dílem na každého z nich) Projekty Erasmus (v případě více konzultantů k jedné práci se body dělí stejným dílem na každého z nich) Bodové hodn. s l 2 1 a Uvádějí se pouze významné zprávy vypracované pro objednatele na základě smluvní hospodářské činnosti, které mají alespoň 50 normostran textu bez grafů, spekter a příloh. Neuvádějí se zprávy pro GAČR apod. b Odbornou knihou je neperiodická publikace o rozsahu alespoň 100 normostran (tj. cca 50 tištěných stran) vlastního textu bez obrazových příloh. c Bodové hodnocení výsledku E6, resp. E7, kapitola bude vypočteno jako bodové hodnocení výsledku E6, resp. E7 násobené faktorem kapitoly, který bude stanoven jako poměr počtu stran kapitoly k počtu stran celé knihy. Za kapitoly nelze považovat příspěvky z konferencí, i když byly organizátory konference vydány jako kniha. d Výsledky kategorie C budou doloženy příslušnými texty příspěvků e Za mezinárodní je považována jen konference konaná pouze ve světovém jazyce, nejedná se např. o konferenci konanou na Slovensku, která má jako jednací jazyk slovenštinu a angličtinu. 10

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT Č. 1/2015 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně

SMĚRNICE DĚKANA FEKT Č. 1/2015 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT Č. 1/2015 pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně Výsledky pedagogické a tvůrčí činnosti

Více

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět).

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Publikace V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Informace na stránce: Název publikace Typ publikace Rok uplatnění (od aktuálního

Více

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2)

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015 Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Přihlášky se podávají elektronicky v aplikaci IGA Interní grantová agentura, která je

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV:

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: 1) Můj článek vyšel jen elektronicky, mohu ho vykázat do RIV? A jak ho mám stránkovat? odpověď: Ano, do RIV ho lze poslat jako článek, pokud obsahuje původní

Více

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení 2. Vědecká a publikační aktivita Vysvětlení aktivit: Monografie zahraniční: Vědecká monografie

Více

Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV?

Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV? Na co se ptáte? Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV? Není nutné zadávat takový záznam znovu do RIV, UT WoS není

Více

Příručka k OJS pro autory

Příručka k OJS pro autory Příručka k OJS pro autory Vytvořeno v únoru 2009 pro potřeby přispěvatelů časopisu Acta Veterinaria vydáváného VFU Brno. Co je to OJS? OJS je redakční systém pro správu časopisů, umožňuje všechny klasické

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2015 Věc Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD Působnost pro všechny útvary a studenty univerzity

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia K článku 31 Individuální studijní plán Členění studia Během

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní PRÁCE manuál pro studenty Systém informační Studijní VYHLEDÁNÍ PRÁCE, VOLBA TÉMATU Vkládání závěrečných prací do SIS 1.01 Přihlášení (a) Login (číslo osoby nebo alias) Heslo (heslo nastavené přes LDAP)

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4)

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4) statutárním orgánem příjemce). Vyúčtování podpory a ocenění výsledků se předává pouze poskytovateli jako samostatné dokumenty k podkladům pro předsedy OR. 6) Podklady pro předsedy OR zasílejte v jednom

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Časté dotazy. Druhy výsledků (pro RIV) Proceedings paper - J nebo D? Zadat Proceedings Paper jako:

Časté dotazy. Druhy výsledků (pro RIV) Proceedings paper - J nebo D? Zadat Proceedings Paper jako: Časté dotazy Přihlášení Zapomenuté CAS heslo Pokud neznáte své CAS heslo, je možné si nechat vygenerovat nové v počítačové učebně HTF UK. Více informací k nalezení viz http://www.htf.cuni.cz/htf-129.html.

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), ze dne 11.5.2011 Kód Název

Více

Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k):

Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k): Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k): I. STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU - mantinely jednotlivých ISP vymezuje tzv. oborový studijní plán - všechny studijní plány

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká Význam patentů v hodnocení vědy Mgr. Věra Pilecká 1 Osnova hodnocení VaVaI v ČR metodika hodnocení patenty v rámci hodnocení (bodové ohodnocení, druhy patentů v rámci hodnocení) patenty na ČVUT porovnání

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Rámcový návod pro vedoucí kateder. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro vedoucí kateder. doktorských studijních programů Rámcový návod pro vedoucí kateder doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP) 1 Schvalování zadání disertační práce 1 Roční

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Rámcový návod pro studenty. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro studenty. doktorských studijních programů Rámcový návod pro studenty doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Přihlášení do univerzitního informačního systému... 1 Doporučené kroky po prvním přihlášení... 1 Změna

Více

Manuál k moodlu pro studenty kurzů MMČ

Manuál k moodlu pro studenty kurzů MMČ Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275 Manuál k moodlu pro studenty kurzů MMČ Tento stručný (obrázkový) návod slouží

Více

Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1

Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1 Oddíl A - Kvalifikace pracovníků Body za kvalifikaci zaměstnanců se počítají ze stavu v hodnoceném roce NENÍ Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem. Za jednu osobu lze započítat jen

Více

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma?

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? 1. Registrace se provádí na stránce: http://www.extrazaruka.cz http://www.extrazaruka.sk 2. Na úvodní stránce můžete nalézt také seznam

Více

Desatero kontroly záznamů před uložením do ASEP

Desatero kontroly záznamů před uložením do ASEP Desatero kontroly záznamů před uložením do ASEP 1. Zápis záznamu (Kontrola podle názvu, zda záznam už není zapsán, výběr druhu dokumentu) 2. Autor Kontrola autorských údajů (i spoluautoři a jejich afiliace)

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Termín pro podání přihlášek 14. listopad 2014, 16.00 hodin na adresu ústavu (u poštou dodaných zásilek bude rozhodovat poštovní razítko na zásilce)

Více

Studentské hodnocení výuky manuál pro vyučující

Studentské hodnocení výuky manuál pro vyučující Studentské hodnocení výuky manuál pro vyučující 1. Přihlášení do aplikace 2. Kontrola předmětů 3. Vkládání vlastních otázek 4. Prohlížení výsledků a práce s komentáři 1. Přihlášení do aplikace Do aplikace

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Seminář pro pracovníky knihoven a SVI ústavů AV ČR Praha, 17. 6. 2013 Nová interní směrnice č. 4 / 2013 Tvorba

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Dokument je zveřejněn od 5. ledna 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více

Přebírání ohlasů z WoS a Scopus. Josef Klimeš

Přebírání ohlasů z WoS a Scopus. Josef Klimeš Přebírání ohlasů z WoS a Scopus Josef Klimeš Obsah Úvod, seznámení s projektem Citační databáze Přebírání citací v ARL Úvod Společný projekt Slovenská akadémia vied Slovenská lesnická a drevárska knižnica

Více

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Ing. Viera Hudečková, oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací JIC Brno, 5. 11. 2014 1 Obsah 1. Výzkum a vývoj v číslech 2. Webová stránka

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Dokument je zveřejněn od 13. listopadu 2008 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1 2. Pravidla

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Zasedání KD 27.2.2013

Zasedání KD 27.2.2013 Zasedání KD 27.2.2013 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS Různé ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Dotazy II. část: 1 / 6

Dotazy II. část: 1 / 6 Dotazy II. část: 1. Časopis je skenován databází Scopus, má ISBN, ale jednotlivá čísla jsou zároveň sborníky z konference a mají přidělené ISBN. Ve Scopus pak články mají někdy druh - článek v periodiku

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Rámcový návod pro studenty 1. ročníků. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro studenty 1. ročníků. doktorských studijních programů Rámcový návod pro studenty 1. ročníků doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Přihlášení do univerzitního informačního systému... 1 Doporučené kroky po prvním přihlášení...

Více

Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah

Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah 1. Vytvoření nového zadání práce... 3 2. Editace vypsané práce... 5 3. Vložení oponenta... 5 4. Vytvoření

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

Rámcový návod pro předsedy oborových rad. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro předsedy oborových rad. doktorských studijních programů Rámcový návod pro předsedy oborových rad doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP) -----------------------------------------------

Více

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Nejčastější dotazy Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Petra Bártková arl@lib.cas.cz KLIENT - aktualizace Dotaz Dnes jsem chtěla nainstalovat verzi klienta 163n1, instalace proběhla obvyklým

Více

Výsledný materiál komise, projednán GVP, verze 3.1. Předkládáno VR FEL ke schválení Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1

Výsledný materiál komise, projednán GVP, verze 3.1. Předkládáno VR FEL ke schválení Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1 Kriteria hodnocení VVČ na FEL Oddíl A - Kvalifikace pracovníků Body za kvalifikaci zaměstnanců se počítají ze stavu v hodnoceném roce NENÍ Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem.

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v průběhu roku 2010 probíhalo dle harmonogramu uvedeného v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Sekretariát Akreditační komise Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Praha, leden 2005 Dotazník pro hodnocení akreditovaných

Více