V případě, že nenajdete pomoc v tomto manuálu, obraťte se prosím na helpdesk aplikace e- doktorand na ové adrese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V případě, že nenajdete pomoc v tomto manuálu, obraťte se prosím na helpdesk aplikace e- doktorand na e-mailové adrese edoktorand@vscht.cz."

Transkript

1 Uživatelský návod aplikace E-DOKTORAND 1. Na úvod E-doktorand je aplikace sloužící doktorandovi ke každoročnímu zadávání výroční zprávy a seznamu dosažených výsledků, ze kterého plyne jeho bodové hodnocení. Odevzdání výroční zprávy a seznamu výsledků je věc povinná pro všechny studenty doktorského programu prezenční i kombinované formy. Bodová hodnota slouží studentům prezenční formy studia k vyměření výše stipendia připadající studentovi z oborového grantu IGA. Aplikace dále slouží pro vkládání hodnocení studenta školitelem a kontrole zadaných údajů na fakultách. Z důvodu přehlednosti a sjednocení podmínek zadávání byl vytvořen tento manuál. V případě, že nenajdete pomoc v tomto manuálu, obraťte se prosím na helpdesk aplikace e- doktorand na ové adrese 1.1. Přihlášení Do aplikace e-doktorand se přihlásíte na adrese pod svým uživatelským jménem a heslem, které jsou shodné s tím, které používáte pro vstup do sítě VŠCHT Praha (př. SIS, e- mail klient). Správu uživatelských jmen a hesel spravuje výpočetní centrum. V případě problémů s přihlášením do školních aplikací, včetně e-doktoranda, kontaktujte helpdesk výpočetního centra na ové adrese: 1.1. Pro studenty nastupující do prvního ročníku DSP Vzhledem ke skutečnosti, že se stáváte studentem doktorského programu až po zápisu, který se koná v průběhu září, je pro Vás termín odevzdání formuláře e-doktorand prodloužen do konce září (Upozornění: Termín do konce září platí i pro školitele, který Váš vyplněný formulář musí schválit. Proto je třeba dohodnout se s Vaším školitelem, aby bylo možné tento termín dodržet. Hodnocení školitele pro nově nastupující doktorandy školitel nepíše). Formulář přehledu aktivit prostřednictvím e-doktoranda je třeba odevzdat i v případě, že neuvádíte žádnou dosaženou aktivitu a vaše bodová hodnota je rovna nule. Na rozdíl od tohoto formuláře aktivit, který odevzdáváte ihned na začátku prvního ročníku, první výroční zprávu odevzdáváte až po prvním ročníku studia. Pozor! Při nedodržení termínů odevzdání je studentovi připsáno bodové hodnocení 0, za příslušný akademický rok, a dále je věc řešena proděkanem příslušné fakulty Pro studenty ostatních ročníků prezenčního i kombinovaného studia DSP Student musí aplikaci e-doktorand vyplnit a odeslat k hodnocení školiteli nejpozději do konce srpna příslušného akademického roku. Školitel má pro kontrolu a vložení hodnocení termín 14. září. Při překročení jednoho z uvedených termínů dojde k uzamčení aplikace pro vkládání. 1

2 Pozor! Při nedodržení termínů odevzdání je studentovi připsáno bodové hodnocení 0 za příslušný akademický rok a dále je věc řešena proděkanem příslušné fakulty Kudy kam Po přihlášení do e-doktoranda uvidíte hlavní stránku aplikace. V prostřední šedé ploše bývají uvedeny aktuální informace, vaše aktuální hodnota nasbíraných bodů před vydělením příslušným ročníkem a seznamy časopisů kategorie Jimp (E1) a Jsc (E2). Na horní straně jsou k dispozici ikony Domů, Mé studium, Statistiky a Profil. Ikona Domů Vás kdykoli zavede na hlavní stránku aplikace. Statistiky slouží pro porovnání Vašich bodů s ostatními doktorandy VŠCHT Praha a také jako přehled průběhu vyplňování všech studentů v aktuálním akademickém roce. Pod odkazem Profil jsou zobrazeny základní údaje o Vás. Na hlavní stránce aplikace je nejdůležitější ikonou Mé studium Mé studium V této kartě si můžete prohlédnout základní údaje o Vašem doktorském studiu včetně jména školitele a školitele specialisty (Nemusí být uveden, pokud se jedná o externího školitele specialistu). Pod položkou Studijní plán je k dispozici individuální studijní plán doktoranda a formuláře a žádosti spojené se změnami studijního plánu (platí pro doktorandy nastupující v akademickém roce 2015/16). Pod položkou Výroční hodnocení jsou zařazeny jednotlivé roky doktorského studia. Po rozkliknutí daného roku si můžete prohlédnout výsledky uplatněné pro daný rok. (Pozn. Z důvodu přechodu z excelovského formuláře na e-doktoranda jsou výsledky do roku 2012 uvedeny pod rokem 2012 souhrně, a to pouze bodové hodnoty bez popisků jednotlivých položek.) Aktuální akademický rok se studentovi zpřístupní v termínu od 1. června do 31. srpna. V tomto termínu je nezbytné, aby student zadal své výsledky, včetně výroční zprávy, a postoupil formulář ke svému školiteli. 2. Zadávání výsledků V této kapitole bude vysvětleno jak zadat jednotlivé položky a v některých případech budou uvedeny i příklady zadávání. V aplikaci e-doktorand můžete narazit na menší nápovědy u vybraných políček, které jsou označeny otazníkem v zeleném poli a pomohou Vám při zadávání. Přehled bodového hodnocení je uveden jako příloha v závěru tohoto dokumentu. U položek, které jsou typu ano/ne, je nutno jednu z možností zakliknout, jinak se bere celá položka jako nevyplněná (a například v sekci konference a publikační činnost se pak nevypočítají k příslušnému řádku body) Studijní povinnosti Mezi studijní povinnosti doktoranda patří splnění tří předmětů podle studijního plánu, úspěšná účast na anglické vědecké konferenci studentů a složení základní části státní doktorské zkoušky. V daný akademický rok se zadají pouze ty položky, které byly v tomto roce splněny. (Např. V loňském roce jsem složil dvě zkoušky. Letos jsem splnil třetí zkoušku. Zadám číslo 1. Až budu vyplňovat e- doktoranda za rok, nechám pole prázdné.) 2.2. Pedagogika 2

3 B1, B2. Výuka ve cvičeních/laboratořích Body této sekce jsou vypočítávány podle lineární závislosti, která je uvedena v nápovědě u kolonky Bodové hodnocení. Při zadávání kódu nebo názvu vyberte z našeptavače název předmětu, ve kterém jste vyučovali. Poté zadejte týdenní rozsah předmětu a podíl na výuce (Pokud jste učil/la jednu paralelku, 100% času, je podíl 100%. Pokud jste učil/la 2 paralelky, podíl je 200%. Pokud jste učil/la jednu paralelku jenom jeden týden, podíl je 7,2% (100/14 týdnů). Příklad 1: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem jednu paralelku, v laboratoři jsem byl celých 6 hodin týdně všech 14 týdnů semetsru - do L přijde 6, do podílu pak 100%. Příklad 2: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem jednu paralelku, ale v laboratoři jsem byl pouze polovinu semestru - do L přijde 6, do podílu pak 50%. Příklad 3: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem jednu paralelku, ale v laboratoři jsem byl 3 hodiny týdně - do L přijde 6, do podílu pak 50%. Příklad 4: Předmět má 6 hodin laboratoří týdně. Učil jsem dvě paralelky, ale v laboratoři jsem byl 3 hodiny týdně - do L přijde 6, do podílu pak 100% (2 paralelky x 50%) B3. Konzultant diplomové nebo bakalářské práce Zadává se celé jméno studenta, název práce a počet konzultantů. Za vedení bakalářské nebo diplomové práce se udělují 2 body, které se rovným dílem rozdělují mezi konzultanty, dle jejich počtu. Do tohoto počtu se zahrnují pouze studenti doktorského programu vedení jako konzultanti. Vedoucí se do výpočtu nezapočítává. Uvést je možno pouze práce, které byly vytvořeny pod záštitou VŠCHT Praha. Upozornění: Ujistěte se, že bude Vaše jméno uvedeno na zadání bakalářské/ diplomové práce studenta. V opačném případě nebudete uvedeni v systému jako konzultant a nebude možné systémově překontrolovat pravost zadaných údajů B4. Projekty Erasmus Do této části spadá vedení projektů zahraničních studentů, kteří svou práci vykonávali na VŠCHT Praha po dobu alespoň tří měsíců. Zadává se celé jméno studenta, název práce a počet konzultantů. Za vedení této práce se uděluje 1 bod, který se rovným dílem rozdělí mezi konzultanty, dle jejich počtu. Do tohoto počtu se zahrnují pouze studenti doktorského programu Konference C1-C2 Přednáška/Poster na mezinárodní konferenci evidované v databázi Conference Proceedings Citation Index Aby bylo možné vykázat příspěvek v této kategorii, je třeba, aby konference byla uvedena v databázi Conference Proceedings Citation Index, která je každoročně uveřejněna na stránkách VŠCHT Praha ( ve formátu MS excel, nebo také na stránkách Thompson Reuters ( Pokud jste byl/byla na tomto typu konference, ale nepodařilo se Vám ji nalézt v seznamu, je možné tuto konferenci vykázat, pokud se v seznamu tato konference nachází poslední tři, po sobě jdoucí, roky. 3

4 Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název konference, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt!). Podmínky rozsahu plného textu jsou regulovány podmínkami pro přijetí do databáze Conference Proceedings Citation Index (zpravidla organizátory konference). Dále je nutné vyplnit ISSN/ISBN kód, který naleznete v dokumentech viz. odkazy výše v této sekci. Smyšlený příklad plné citace příspěvku C1-C2: Novák J., Nováková L.; Analysis of new components, International Conference on Analysis 2014; Berlín, Německo července 2014; počet stran fulltextu: C1-C2 Přednáška/Poster na ostatní mezinárodní konferenci Mezi oficiálními jazyky konference nesmí být uvedený jazyk český nebo slovenský. Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt!). Plný text, proto aby byl uznaný, musí splňovat minimální rozsah 4 stran včetně obrázků. Smyšlený příklad plné citace příspěvku C1-C2: Novák J., Nováková L.; Analysis of new components, International Conference on Analysis 2014; Berlín, Německo července 2014; počet stran fulltextu: C3-C4 Přednáška/Poster na ostatní konferenci Zpravidla konference pořádaná v českém nebo slovenském jazyce. Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název konference, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt!). Plný text, proto aby byl uznaný, musí splňovat minimální rozsah 4 stran včetně obrázků. Smyšlený příklad plné citace příspěvku C3-C4: Novák J., Nováková L.; Analýza nových komponent, Konference moderní analýzy 2014; Praha, Česká Republika července 2014; počet stran fulltextu: Publikace Zadávají se pouze publikace přijaté do tisku v období začátek září až konec srpna v příslušném akademickém roce. Znovu upozorňujeme, že chybně či nepravdivě zadané aktivity studenta, tedy i publikační činnosti, jsou přehodnocovány komisí a mohou vést až k penalizaci ve výši až trojnásobku bodů chybně zadaných aktivit. Všechny zadané publikační činnosti musí být v uvedeném termínu přijaté do tisku s možností namátkového ověření termínu přijetí nebo celé publikace na vyžádání proděkanem příslušné fakulty. 4

5 Smyšlený příklad plné citace publikace E1 E4: Novák, J.; Nováková, L.: Analýza nových komponent. Chem. Listy 2014, 210 (1) E1 Článek v odborném periodiku v databázi WOS Do této kategorie patří publikace v časopisech, které jsou zařazeny v databázi WOS ( Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Do následujícího pole zadejte ISSN kód časopisu včetně pomlčky. Pozn. Některé časopisy disponují více ISSN kódy z důvodu tištěné i elektronické verze časopisu. Vyberte primárně kód tištěné verze, jako druhou možnost verzi elektronickou. Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. Na základě zadaných údajů systém vypočítá příslušnou bodovou hodnotu. Pokud systém nenašel zadaný ISSN kód v interní databázi časopisů E1, ujistěte se, že je tento časopis skutečně uveden v databázi WOS (viz. Odkaz výše). Pokud ano, kontaktujte správce aplikace prostřednictvím helpdesku který záznam, po posouzení, doplní do interní databáze. Pokud časopis není uveden v databázi, nejedná se o příspěvek v kategorii E E2 Článek v recenzovaném časopise světově uznávané databáze Do této kategorie patří publikace v časopisech, které jsou zařazeny v databázi Scopus ( a zároveň nejsou zařazeny v databázi WOS ( Nejprve ověřte, že publikace nespadá do kategorie E1. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Do následujícího pole zadejte ISSN kód časopisu bez pomlčky. Pozn. Některé časopisy disponují více ISSN kódy z důvodu tištěné i elektronické verze časopisu. Vyberte primárně kód tištěné verze, jako druhou možnost verzi elektronickou. Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. Na základě zadaných údajů systém vypočítá příslušnou bodovou hodnotu. Pokud systém nenašel zadaný ISSN kód v interní databázi časopisů E2, ujistěte se, že je tento časopis skutečně uveden v databázi Scopus (viz. Odkaz výše). Pokud ano, kontaktujte správce aplikace prostřednictvím helpdesku který záznam doplní do interní databáze. Pokud časopis není uveden v databázi, nejedná se o příspěvek v kategorii E E3 Článek v časopise ze seznamu periodik Aktuální seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v ČR, pro příslušný rok naleznete na adrese ( případně na adrese ( Nejprve ověřte, že publikace nespadá do kategorie E1 nebo E2. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. V kategorii E3 mají všechny časopisy stejnou bodovou hodnotu. To znamená, že výsledná bodová hodnota je ovlivněna pouze celkovým počtem autorů a případným prvoautorstvím. Nezadává se ISSN kód, nedochází k přidělení bodů z databáze. Pokud časopis není 5

6 uveden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik), nejedná se o příspěvek v kategorii E E4 Článek v jiném odborném periodiku Do této kategorie patří časopisy, které nejsou uvedené v databázi WOS (kategorie E1), Scopus (kategorie E2), ani seznamu recenzovaných periodik (kategorie E3). Nejprve ověřte, že publikace nespadá do kategorie E1, E2 nebo E3. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci publikace (autoři, název článku, časopis, svazek, ročník, stránky, formát ACS nebo ISO). Vyplňte počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. V kategorii E4 mají všechny časopisy stejnou bodovou hodnotu. To znamená, že výsledná bodová hodnota je ovlivněna pouze celkovým počtem autorů a případným prvoautorstvím. Nezadává se ISSN kód, nedochází k přidělení bodů z databáze E5 Výzkumné zprávy Uvádějí se výzkumné zprávy vypracované pro objednatele na základě smluvní hospodářské činnosti, které mají alespoň 50 normostran textu bez grafů, spekter a příloh. Neuvádějí se zprávy pro GAČR apod. Pozn. Normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer (tento údaj lze nalézt ve vlastnostech souboru). Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci (autoři, název zprávy, pro koho, rok, počet stran) a počet autorů E6 Monografie/kapitola ve světovém jazyce Uvádí se monografie napsaná v jiném jazyce, než českém či slovenském. Při vyplňování postupujte následovně. Vyplňte plnou citaci (autoři, název monografie (editor, popř. název kapitoly), vydavatel, rok, počet stran monografie (popř. i kapitola od-do), ISBN, formát ACS nebo ISO). Dále pak počet autorů a určete, zda jste prvním autorem publikace. Poslední položkou je faktor kapitoly m. Ten nabývá hodnoty (0-1> a představuje podíl vašeho autorství na monografii (počet stran/celkovým počtem stran monografie). Pozn. Za kapitoly nelze považovat příspěvky z konferencí, i když byly organizátory konference vydány jako kniha E7 Monografie/kapitola v češtině Uvádí se monografie napsaná v českém nebo slovenském jazyce. Postup vyplňování je totožný s postupem předchozí kapitoly Patenty V sekci patenty jsou uznávány pouze aktivity, které jsou obsaženy v kapitolách až Jiné formy duševního vlastnictví a ochrany (např. certifikovaná metodika) se neuznává. Důvodem je současné znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů vydávanou vládou ČR. Bodová hodnota je fixně nastavena pro každou kategorii. Výše přidělených bodů ovlivňuje vždy pouze počet autorů F1 Udělený evropský nebo mezinárodní patent 6

7 Udělený evropský nebo mezinárodní patent (EPO, WIPO), patent USA a Japonska. Do pole název vyplňte autory, název, přihlášku vynálezu, popř. číslo ochranného dokumentu. Dále vyplňte počet autorů F2 Udělený český nebo národní patent využívaný na základě licenční smlouvy Udělený český nebo národní patent s výjimkou patentu USA a Japonska, který je využíván na základě platné licenční smlouvy. Do pole název vyplňte autory, název, přihlášku vynálezu, popř. číslo ochranného dokumentu. Dále vyplňte počet autorů F3 Ostatní udělené patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu. Do pole název vyplňte autory, název, přihlášku vynálezu, popř. číslo ochranného dokumentu. Dále vyplňte počet autorů F4 Poloprovoz, ověřená technologie Vyplňuje se název a počet autorů F5 Užitný/průmyslový vzor/prototyp/funkční vzorek/software Vyplňuje se název a počet autorů Výroční zpráva Výroční zpráva se vkládá do textového pole jako přímý text, nebo se přikládá jako soubor ve formátu pdf. Rozsah a jiná jsou uvedeny nad vkládacím polem v kartě Výroční zpráva Odeslání formuláře ke kontrole školiteli a fakultě (karta Školitel, Proděkan) Po vyplnění všech činností za uplynulý akademický rok a vložení výroční zprávy student potvrdí tlačítko Předat školiteli k hodnocení. V tu chvíli jeho školiteli přijde upozornění formou u. Ten zkontroluje vložené položky a sám vyplní Hodnocení školitele (pozn. Od druhého ročníku je třeba, aby školitel zadal navrhované předměty ke státní doktorské zkoušce). Poté odsouhlasí správnost vložených údajů studentem a vložení svého hodnocení potvrdí dokončení tlačítkem Mám vyplněno hodnocení a souhlasím s údaji doktoranda. Vzápětí přijde studentovi upozornění em, že jeho školitel provedl kontrolu a vložil své hodnocení. Student si poté prohlídne své hodnocení a odsouhlasí, že s ním byl seznámen, tlačítkem Přečetl jsem si hodnocení školitele a beru jej na vědomí, čímž předá svůj formulář k hodnocení na fakultu, tedy příslušnému proděkanovi. V tuto chvíli student dokončil zadávání. Nepožaduje se, aby se formulář, včetně výroční zprávy, tiskl a donesl v papírové formě na děkanát. 7

8 V případě nesrovnalostí při kontrole má školitel právo vrátit formulář svému studentovi tlačítkem Vrátit zpět doktorandovi, které studentovi opět umožní editovat vložené údaje. Poté musí opět odeslat formulář k hodnocení školiteli. V případě nesrovnalostí při kontrole na fakultě proděkanem má proděkan právo vrátit formulář buďto studentovi nebo školiteli k revizi. Komentář proděkana je vložen v kartě Proděkan, není-li konverzace vedena jinou formou. Upozornění: V případě úmyslného zadání jakýchkoli nepravdivých údajů má proděkan právo udělovat trestné body! 2.8. Poznámky Tato sekce je viditelná pro všechny, kdo mají přístup k výročnímu hodnocení tj. doktorandovi, školiteli, školiteli specialistovi, předsedovi oborové rady, proděkanovi, pracovníkům děkanátu, prorektorovi pro VaV. Do sekce se automaticky zapisují změny stavu formuláře a je možno přidat i vlastní poznámku. 8

9 Přílohy E1 E2 Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha platné pro akademický rok Druh výsledku Publikace evidovaná v databázi Web of Science s příznakem Article, Review nebo Letter. Bodové hodnoty pro časopisy jsou uvedeny v souboru Jimp v aplikaci e-doktorand. Publikace evidovaná v databázi Scopus, která není uvedená v databázích Web of Science, s příznakem Article, Review nebo Letter. Bodové hodnoty pro časopisy jsou uvedeny v souboru Jsc v aplikaci e-doktorand. 9 Bodové hodn. Soubor J_imp Soubor J_sc E3 Článek v časopise ze seznamu recenzovaných periodik vydávaných v České republice (Seznam recenzovaných periodik je každoročně uveden na adrese 4 E4 Článek v jiném odborném periodiku 2 E5 Výzkumná zpráva a 1 E6 Odborná kniha b /kapitola c v odborné knize ve světovém jazyce 40 E7 Odborná kniha b /kapitola c v odborné knize v češtině nebo jiném nesvětovém jazyce 20 C5a Plný text ve sborníku, který je evidován v databázi SCOPUS jako Book Series nebo Conference Proceedings nebo v databázích Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters s příznakem Proceedings Paper, Conference Paper nebo Conference Review s uvedením ISBN, případně ISBN a též ISSN. Je možné zařadit jen sborníky z konferencí, jejichž ISSN nebo ISBN najdete na adrese C5b Plný text ve sborníku ve světovém jazyce z mezinárodní konference e, která není evidována v databázi SCOPUS nebo Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters (min. rozsah 4 strany) d 4 C5c Plný text ve sborníku z jiné konference (min. rozsah 4 strany) d 2 F1 Udělený evropský nebo mezinárodní patent (EPO, WIPO), patent USA a Japonska 100 F2 Udělený český nebo národní patent (mimo patentu USA, Japonska), který je využíván platnou licenční smlouvy 50 F3 Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu 10 F4 Poloprovoz nebo ověřená technologie 10 F5 Užitný nebo průmyslový vzor 4 8

10 Prezentace na konferencích Bodové hodn. C1-C2 Mezinárodní konferencee přednáška 2 C1-C2 Mezinárodní konferencee poster 0,5 C3-C4 Ostatní konference přednáška 1 C3-C4 Ostatní konference poster 0,3 B1 B2 B3 B4 Pedagogika Výuka v seminářích, s = 0,25 N, kde N je (podíl na výuce) násobeno (týdenní rozsah předmětu) N = 4, s = 1 Výuka v laboratořích, l = 0,125 N, kde N je (podíl na výuce) násobeno (týdenní rozsah předmětu N = 8, l = 1 Konzultant diplomové nebo bakalářské práce (v případě více konzultantů k jedné práci se body dělí stejným dílem na každého z nich) Projekty Erasmus (v případě více konzultantů k jedné práci se body dělí stejným dílem na každého z nich) Bodové hodn. s l 2 1 a Uvádějí se pouze významné zprávy vypracované pro objednatele na základě smluvní hospodářské činnosti, které mají alespoň 50 normostran textu bez grafů, spekter a příloh. Neuvádějí se zprávy pro GAČR apod. b Odbornou knihou je neperiodická publikace o rozsahu alespoň 100 normostran (tj. cca 50 tištěných stran) vlastního textu bez obrazových příloh. c Bodové hodnocení výsledku E6, resp. E7, kapitola bude vypočteno jako bodové hodnocení výsledku E6, resp. E7 násobené faktorem kapitoly, který bude stanoven jako poměr počtu stran kapitoly k počtu stran celé knihy. Za kapitoly nelze považovat příspěvky z konferencí, i když byly organizátory konference vydány jako kniha. d Výsledky kategorie C budou doloženy příslušnými texty příspěvků e Za mezinárodní je považována jen konference konaná pouze ve světovém jazyce, nejedná se např. o konferenci konanou na Slovensku, která má jako jednací jazyk slovenštinu a angličtinu. 10

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2)

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015 Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Přihlášky se podávají elektronicky v aplikaci IGA Interní grantová agentura, která je

Více

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět).

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Publikace V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Informace na stránce: Název publikace Typ publikace Rok uplatnění (od aktuálního

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV:

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: 1) Můj článek vyšel jen elektronicky, mohu ho vykázat do RIV? A jak ho mám stránkovat? odpověď: Ano, do RIV ho lze poslat jako článek, pokud obsahuje původní

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV?

Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV? Na co se ptáte? Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV? Není nutné zadávat takový záznam znovu do RIV, UT WoS není

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4)

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4) statutárním orgánem příjemce). Vyúčtování podpory a ocenění výsledků se předává pouze poskytovateli jako samostatné dokumenty k podkladům pro předsedy OR. 6) Podklady pro předsedy OR zasílejte v jednom

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), ze dne 11.5.2011 Kód Název

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Termín pro podání přihlášek 14. listopad 2014, 16.00 hodin na adresu ústavu (u poštou dodaných zásilek bude rozhodovat poštovní razítko na zásilce)

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Ing. Viera Hudečková, oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací JIC Brno, 5. 11. 2014 1 Obsah 1. Výzkum a vývoj v číslech 2. Webová stránka

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma?

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? 1. Registrace se provádí na stránce: http://www.extrazaruka.cz http://www.extrazaruka.sk 2. Na úvodní stránce můžete nalézt také seznam

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce)

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) cíl: získat maximum bodů v každém kalendářním roce body se přidělují podle metodiky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (RV VaVaI) motivace: bodové

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v průběhu roku 2010 probíhalo dle harmonogramu uvedeného v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

Dotazy II. část: 1 / 6

Dotazy II. část: 1 / 6 Dotazy II. část: 1. Časopis je skenován databází Scopus, má ISBN, ale jednotlivá čísla jsou zároveň sborníky z konference a mají přidělené ISBN. Ve Scopus pak články mají někdy druh - článek v periodiku

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Úřad vlády ČR Č.j.: 6951/2012-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne

Více

FOJTÍK, David Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 708 33 david.fojtik@vsb.cz, http://www.vsb.

FOJTÍK, David Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 708 33 david.fojtik@vsb.cz, http://www.vsb. XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Software Support for Creating and Processing of Diploma and Bachelor

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Zvolte položku. ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Zvolte položku. ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR: VERZE DOKUMENTU: 1. OBJEDNATEL:

Více

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Ing. Lucie Hinnerová Obsah STUDENT BAKALÁŘSKÉHO NEBO MAGISTERSKÉHO STUDIA 4 I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP 4 VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Rámcový návod pro předsedy oborových rad. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro předsedy oborových rad. doktorských studijních programů Rámcový návod pro předsedy oborových rad doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP) -----------------------------------------------

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Nejčastější dotazy Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Petra Bártková arl@lib.cas.cz KLIENT - aktualizace Dotaz Dnes jsem chtěla nainstalovat verzi klienta 163n1, instalace proběhla obvyklým

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Webový portál Ústavu termomechaniky AV ČR. Návod k použití

Webový portál Ústavu termomechaniky AV ČR. Návod k použití Webový portál Ústavu termomechaniky AV ČR Návod k použití Ing. Patrik Zima, Ph.D., zimap@it.cas.cz, tel. 266 053 392 Poslední aktualizace: 30. dubna 2010 Obsah OBSAH...1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...2 2 POŽADAVKY

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY OBSAH OBSAH... ÚVOD...3. PŘIHLÁŠENÍ...4. MOJE DOKUMENTY...4 3. NAHRÁVÁNÍ DOKUMENTŮ...5 4. ZPRÁVA...6 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY /6 ÚVOD Vážený lektore, rádi

Více

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Závěrečné práce 1 Závěrečné práce Závěrečná práce Etapy ZP Zúčastněné osoby Zadání 1 Úvod Závěrečnou prácí se má na mysli: bakalářská práce v bakalářském studijním programu, diplomová práce v navazujícím

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Kontroly dat Chyby v zápisu UT WOS Zápis identifikátorů UT SCOPUS, DOI Návod na průběžné kontroly UT WOS export, doplnění Afiliace autorů výsledky

Kontroly dat Chyby v zápisu UT WOS Zápis identifikátorů UT SCOPUS, DOI Návod na průběžné kontroly UT WOS export, doplnění Afiliace autorů výsledky Kontroly dat Chyby v zápisu UT WOS Zápis identifikátorů UT SCOPUS, DOI Návod na průběžné kontroly UT WOS export, doplnění Afiliace autorů výsledky kontrol Autority autorů nejčastější dotazy, sloučení,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více