Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET"

Transkript

1 Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz, stačí pouzepředvídat tahy ostatních hráčů a rozvážně regulovat vlastní rychlost. Je možno jet pomalu, ale bezpečně a nenechat se rozhodit ujíždějícími soupeři, anebo jet rychle, ale riskovat možnost vypadnutí z trati.

2 Před první hrou Nejdříve je nutno opatrně vyjmout z archů tachometry, šipky a pneumatiky. Pak je třeba smontovat všech šest tachometrů tak, aby se šipky na číselnících tachometrů mohly volně otáčet. Příprava hry Jednotlivé části trati je třeba uložit tak, aby po spojení vytvářely uzavřený závodní okruh. Trať musí obsahovat část Start/Cíl. Každý hráč pak obdrží auto a tachometr stejné barvy. SPOJOVACÍ PRVEK Začátek hry Losováním nebo jiným způsobem si hráči určí pořadí na startu a seřadí auta tak, jak je znázorněno na obrázku č. 1. Obr. 1 Hráči, jejichž vozy mají na startu pozice 1 a 2, obdrží po 28 žetonů s pneumatikami, hráči z pozic 3 a 4 po 29 žetonech a hráči z pozic 5 a 6 po 30. Rychlost každého auta se na tachometru nastaví na 0. 2

3 Pohyb aut po trati Auta se mohou pohybovat pouze Obr. 2 dopředu, a to rovně nebo šikmo. Políčko, na které auto vjíždí při změně jízdního pruhu, musí přiléhat k políčku, z něhož auto vyjelo, a jeho přední okraj musí být dál ve směru jízdy. Na obrázku č. 2 je znázorněno, na která políčka je možno vjíždět ze středního pruhu; stojí za povšimnutí, že někdy se při přesunu ze středního do vnitřního pruhu vjíždí ze dvou po sobě jdoucích středních políček na totéž políčko vnitřní. Na jednom políčku může stát vždy jen jedno auto. Není také dovoleno projíždět přes políčko, na kterém stojí jiné auto, ani takové políčko přeskakovat. Hráči provádějí své tahy v pořadí, které vychází z rozložení jejich aut na trati. Jako první táhne hráč, jehož vůz v závodě vede, po něm hráč s autem na druhé pozici v závodě atd. Pořadí pohybů se tedy může v každém kole měnit, rozhoduje o něm poloha předního okraje políčka, na kterém se auto nachází, jak je znázorněno na obrázku č. 3 (čísla aut odpovídají jejich pořadí v závodě). Pořadí tahů Rychlost auta Obr. 3 Počet políček, kterými auto projíždí během jednoho tahu, souvisí s jeho rychlostí. Jedno políčko představuje rychlost 40 km/h. 3

4 Příklady: Hráč chce posunout auto o 5 políček, na tachometru si proto nastaví rychlost 200 km/h. Pohyb rychlostí 320 km/h odpovídá posunu auta o 8 políček. Před každým tahem musí hráč určit, jakou rychlostí jeho vůz pojede. Může zvolit rychlost stejnou jako v předchozím tahu, ale také vyšší nebo nižší. Záleží pouze na jeho rozhodnutí. Jediným omezením může být počet vlastněných pneumatik. Zrychlování a brzdění Pokud se auto pohybuje stejnou rychlostí jako v předchozím tahu nebo zrychlí o 40, 80 či 120 km/h, případně zpomalí o 40 km/h, neopotřebovává pneumatiky a hráč nemusí žádnou z nich odevzdávat. Pokud však chce hráč zrychlit nebo zpomalit o více km/h než je uvedeno výše, musí odevzdat příslušný počet pneumatik podle tabulek uvedených na části Start/Cíl hracího plánu. Příklady: Hráč zrychluje z 80 na 240 km/h (tj. o 160 km/h) musí odevzdat 1 pneumatiku. Auto vyjíždí rychlostí 320 km/h hráč odevzdává 16 pneumatik. Hráč brzdí z 240 na 120 km/h (tj. o 120 km/h) musí odevzdat 2 pneumatiky. Hráč zrychluje ze 120 na 200 km/h (tj. o 80 km/h) nemusí odevzdávat žádnou pneumatiku. Rychlost v zatáčkách Auta se mohou po trati pohybovat libovolnou rychlostí. Na políčkách uprostřed každé zatáčky je vyznačena bezpečná rychlost, která platí jen pro toto políčko (viz obrázek č. 4). Auto může přes takové pole projet libovolnou rychlostí, ale pokud je vyšší než bezpečná, hází kostkou za každých 40 km/h navíc oproti bezpečné rychlosti musí provést jeden hod. Čísla, jež na kostce padnou, mají tento význam: 1 spotřebování (odevzdání) 1 pneumatiky 2 spotřebování (odevzdání) 2 pneumatik 3, 4, 5 bez následků 6 opuštění trati Obr. 4 4

5 Příklady: Auto jede rychlostí 240 km/h přes políčko s bezpečnou rychlostí 160 km/h. Překročení rychlosti je o 80 km/h, hráč proto hází kostkou dvakrát. Přes políčko s bezpečnou rychlostí 80 km/h projíždí auto rychlostí 320 km/h. Rychlost překročilo o 240 km/h, hráč hází kostkou šestkrát. Pokyny kostky vykonává hráč po každém hodu. Pokud již hráč nevlastní tolik pneumatik, kolik po něm kostka žádá, vypadává jeho auto z trati. Hráč hází kostkou za překročení rychlosti na všech políčkách s vyznačenou bezpečnou rychlostí, která během pohybu míjí, včetně políčka, na kterém pohyb jeho auta končí. Při vypadnutí z trati končí i házení kostkou. Příklad (viz obrázek č. 5): Hráč nastavuje rychlost na 240 km/h, plánuje tedy posunout své auto o 6 políček. Během jízdy projíždí 3 zatáčky s bezpečnou rychlostí 40 km/h, 120 km/h a znovu 120 km/h. V první zatáčce hází kostkou pětkrát: 2 = 2 pneumatiky, 3 = bez následků, 1 = 1 pneumatika a dvakrát 4 = bez následků. Ve druhé zatáčce hází třikrát: 5 a 4 = bez následků a 1 = 1 pneumatika. Ve třetí zatáčce by měl házet znovu třikrát, ale při prvním hodu hodí 6, takže podruhé a potřetí už nehází jeho auto vypadává z trati. Obr. 5 Pokud hráč mění v zatáčce jízdní pruh a projíždí autem v téže zatáčce dvěma nebo třemi políčky vyšší rychlostí, než je bezpečná rychlost na nich vyznačená, musí házet kostkou na každém z těchto políček. Obr. 6 Příklad (viz obrázek č. 6): Auto se posouvá o 3 políčka, přičemž projíždí rychlostí 120 km/h přes políčka s bezpečnou rychlostí 80 a 40 km/h hráč tedy musí házet kostkou třikrát. 5

6 Vypadnutí z trati Po vypadnutí z trati se auto postaví na její vnější okraj vedle políčka s vyznačenou bezpečnou rychlostí, které ho vyřadilo z trati, a to nezávisle na tom, zda jelo ve vnitřním, středním nebo vnějším pruhu. Rychlost klesne na nulu a hráč musí odevzdat (podle tabulky na části Start/Cíl) tolik pneumatik, z jak velké rychlosti (při níž z trati vypadl) musel zbrzdit na nulu. Pokud vypadnou z trati během pohybu na téže zatáčce dvě auta, druhé se postaví vně vedle prvního. Obr. 7 Příklad (viz obrázek č. 7): Auto vypadlo z trati při rychlosti 240 km/h, hráč musí odevzdat 5 pneumatik. Blokování Může se stát, že tři auta zabírají současně celou šířku trati a blokují v pohybu dalšího hráče, který nemůže posunout své auto o tolik políček, kolik ukazuje jeho tachometr. Nemá- -li tento hráč dostatečný počet pneumatik k zabrzdění, vypadává jeho auto z trati. Hráč ho postaví na vnější okraj trati vedle jednoho z blokujících aut. Příklad (viz obrázek č. 8): Auta 1, 2 a 3 se posunula o 1, 2 a 3 políčka. Vůz 4 jede rychlostí 320 km/h a má už jen 1 pneumatiku. Protože může projet maximálně 5 políček (dál je trať zablokovaná) a ke zbrzdění na 200 km/h potřebuje dvě pneumatiky, musí vypadnout z trati. Hráč postaví auto na vnější okraj trati a odevzdá poslední pneumatiku. 6 Obr. 8

7 Návrat na trať Pokud auto opustí trať (v důsledku házení kostkou nebo následkem zablokování), může se na ni v následujícím tahu vrátit způsobem znázorněným na obrázku č. 9. Při určování pořadí získává auto, které opustilo trať, pozici hned za autem z políčka, vedle něhož stojí. Pokud v tomtéž místě vypadla z trati dvě auta, jako první je na řadě to, které stojí blíž trati (tedy auto, jež vypadlo dříve). Konec hry Závod pro hráče končí ve chvíli, kdy jeho auto vjede na jedno z políček cíle, která jsou vybarvena červeně (viz obrázek č. 10), případně cílovými políčky projede. Vyhrává hráč, jehož auto vjede do cíle jako první. Varianta pro 2 3 osoby Pokud hrají hru jen dva nebo tři hráči, může mít každý z nich dvě auta, přičemž zásobu pneumatik má každé auto vlastní. Závod na více okruhů Hráči se mohou domluvit, že závod bude sestávat z více než jednoho okruhu. Během takového závodu je možno sjet po každém okruhu na zastávku v boxech. Boxy jsou v tomto případě tabulky na části Start/Cíl. Do boxů je možno vjet jakoukoli rychlostí z červeného políčka (obrázek č. 11). V boxech nastaví hráč tachometr auta na nulu a doplní si počet pneumatik na 30 (nezávisle na tom, s kolika pneumatikami startoval). Při návratu na trať vjíždí auto na první políčko za červeným polem Start/Cíl (viz obrázek č. 11). Pokud je toto políčko zablokované jiným autem, čeká hráč, až na něj opět přijde řada. Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 7

8 Vážený zákazníku, naše hry jsou pečlivě kompletovány. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí, vyplňte laskavě tento kupon a odešlete jej na adresu: Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, Český Těšín. Chybějící část vám bude zaslána poštou. Místo nákupu: Datum nákupu: Chybějící části: Jméno, příjmení, adresa: 02101/3 GRAFICKÝ PROJEKT: GERARD LEPIANKA 8 Doporučujeme i další naše hry: OBSAH BALENÍ: 16 oboustranných segmentů dráhy (8 čtvercových, 8 trojúhelníkových), 6 plastových závodních vozů, 6 tachometrů, 6 šipek, 6 spojovacích prvků, 174 žetonů, hrací kostka, pravidla. Autoři hry: AlvydAs JAkeliunAs A Günter Cornett

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ú V O D Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění stanovuje cyklistům

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl: BANG! 3. vydání Emiliano Sciarra Hra pro 4-7 hráčů od 10 let. BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM Pravidla hry 1 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

KNIHOVNA Verze 1.1 CS

KNIHOVNA Verze 1.1 CS RNDr. JIŘÍ MOHL ELIM Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665 159 e-mail: jiri.mohl@email.cz KNIHOVNA Verze 1.1 CS PROGRAM PRO KNIHOVNY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Copyright RNDr. JŘÍ MOHL ELIM, 2003-2004

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 VĚK 12+ 2-5 HRÁČŮ SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 V srpnu 1984 vydal Milton Bradley hru Axis & Allies Classic. Seznámení s touto hrou byla pro mne velká událost. Věnoval jsem hře mnoho času a energie a odměnou

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010 HINT Tahová strategie, Uživatelská dokumentace Štěpán Poljak, 2010 Obsah Úvod... 4 Instalace... 4 Spuštění... 4 Ovládání programu... 6 Popis pravidel... 6 Stručný popis... 6 Rozdělení hry na části... 6

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Příloha 6 Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Uváděné úlohy a testové otázky odpovídají výstupům jednotlivých

Více