SMART MOVE Pravidla Robot Game

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART MOVE Pravidla Robot Game"

Transkript

1 SMART MOVE Pravidla Robot Game Nejdříve si přečtěte toto: Pro co nejlepší výkon a vyloučení různých překvapení je nezbytné, aby si tým důkladně přečetl a porozuměl těmto ČTYŘEM dokumentům: Instrukce pro nastavení Hracího pole Robot Game Pravidla Robot Game Otázky a Odpovědi ( Questions & Answers ): ( 1. Nezávislost FLL Robot Game je třeba hrát s nezávislým robotem. To znamená, že ti nepřísluší ho ovlivňovat během doby, kdy se pohybuje po hracím poli. Ale většina týmů potřebuje přerušit pohyb svého robota během hry, a to jednou nebo vícekrát. Můžeš to tedy provést, ale to vždy znamená, že musíš začít znova ze Základny a někdy za to můžeš být potrestán. (viz pravidla 21 Kontakt s aktivním robotem úplně mimo Základnu a 22 Kontakt s aktivním robotem na Základně ). 2. Účast Tým se skládá z 5 až 10 členů maximálně, bez započítání vedoucích a instruktorů. Každý tým je veden dospělým vedoucím. Přípustný věk členů týmu je od 10 do 16 let (členové týmu nemohou mít 17 let k datu 3. září 2009, kdy je zveřejněna výzva FLL). Při soutěži je povoleno, aby u hracího stolu byli jen dva členové týmu, kromě situací, kdy je nezbytné robota opravit. Zbytek týmu musí zůstat mimo hrací stůl, ale dost blízko na to, aby se různí hráči dostali k hracímu stolu a pryč, a to tak, jak je potřeba. Přesné místo je určeno hlavními vedoucími každé jednotlivé soutěže. 3. Materiály Toto nařízení se netýká jen robota. Zahrnuje také všechny nástavce a strategické předměty, které si přinesete do prostoru soutěže. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 1

2 Vše, s čím soutěžíte, musí být vyrobeno z LEGO součástek v původním vyrobeném stavu, kromě LEGO lanek a trubek, které si můžete nařezat na potřebnou délku. Výjimka: Můžete nahlédnout do papírového seznamu programů. Neelektrické LEGO součástky nejsou omezeny, co se týká množství a zdrojů. Pneumatiky jsou povoleny. Nejsou povoleny setrvačníkové a zpětným pohybem natahovací motory. Použité elektrické součásti musí být typu LEGO MINDSTORMS a celkový počet elektrických součástí, které použijete během jedné hry je omezen následovně: Pro uživatele RCX: Pro uživatele NXT: RCX kostka (1) NXT kostka (1) motory (3) motory (3) dotykové senzory (2) dotykové senzory (2) světelné senzory (2) světelné senzory nebo senzory barev (2) žárovka (1) žárovka (1) rotační senzory (3) rotační senzory třetí dotykový NEBO světelný senzor (1) (3 mínus počet použitých NXT motorů) ultrazvukový senzor (1) LEGO dráty a kabely měničů je dovoleno používat, jak je libo. Náhradní /alternativní elektrické části jsou povoleny v prostoru servisního boxu. Počítače nejsou v soutěžním prostoru povoleny. Objekty, které fungují jako dálkové ovladače, nejsou povoleny nikde. Popisovač můžete použít na části robota kvůli rozpoznání, ale pouze na ukrytá místa. Barvy, pásky, lepidla, oleje apod. nejsou povoleny. Nálepky nejsou povoleny kromě LEGO nálepek umístěných podle LEGO instrukcí. Není povoleno, aby si týmy půjčovaly robota během soutěžního dne. V jednom utkání není dovoleno použít více jak jednoho robota, ale v dalším jiném utkání je možné použít jiného robota. Pokud robot poruší výše uvedená pravidla nebo pravidlo 4 Software a není možné ho opravit, rozhodnutí, co dále dělat, je na hlavních vedoucích soutěže, ale tomuto robotovi již nemůže být udělena cena. 4. Software Váš robot musí být naprogramován pomocí softwaru LEGO MINDSTORMS, RoboLab nebo NXT softwaru (jakékoli vydání). Opravy, dodatky a nové verze povoleného softwaru od výrobce (LEGO and National Instruments) jsou povoleny. Software založený na textu nebo z jiného zdroje není povolen. Účel tohoto pravidla je stejný jako u pravidla 3 Materiály : to je zajistit stejné a spravedlivé podmínky pro všechny týmy. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 2

3 5. Nahrávání a bezdrátové signály (během soutěžního dne) nahrávání programů do robota musí probíhat pouze v servisním boxu nikdy v prostoru soutěže. Týmy, které nahrávají programy do RCX robota, musí zajistit, aby byl tento proces odstíněn, aby v okolí nebyli žádní další RCX roboti, a aby roboti, kteří nejsou používáni, byli vypnuti. Týmy nahrávající programy do NXT robota k tomu musí použít kabel. Bluetooth musí být vypnut po celou dobu. 6. FLL Hrací pole Hrací pole je oblast, kde se koná hra robotů. Pole se sestává z hrací podložky na stole, na které jsou umístěny modely daných úkolů. Podložka pole a LEGO součástky, které slouží pro stavbu modelů úkolu, jsou součástí vaší Sady pro přípravu pole. Instrukce pro stavbu modelů jednotlivých úkolů jsou na CD ve stejné krabici jako LEGO součástky. Všechny další instrukce pro přípravu pole jsou v dokumentu Nastavení hracího pole 7. Základna (Base) Základnu si můžeš představit jako krabici se svislými stěnami, které se tyčí nad obvodem základny (včetně vnitřního povrchu bočních stěn), a neviditelným stropem vysokým 40 cm. Základnu tvoří OBJEM nikoli plocha. Základna je místo, kde je robot připravován, odkud startuje, a kde je prováděn servis, pokud je to třeba. Základna je často cílem pro zisk bodů. 8. Úkol (mise) Úkol je zadán jako akce oceněná body. Sami si určujete pořadí, ve kterém se pokusíte o jednotlivé úkoly. Nemusíte se pokoušet je zvládnout všechny. Můžete se o ně pokusit opakovaně, pokud je to možné. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 3

4 9. Utkání (Match) Při soutěži jsou dvě soutěžní pole spojená svými zadními okraji a utkání hrají 2 týmy proti sobě Po dobu 2,5 minuty se robot snaží získat co nejvíce bodů splněním úkolů. Časomíra se během utkání nikdy nezastavuje. Každý tým hraje tři utkání a každé z nich je novou šancí na nejlepší skóre. Utkání spolu navzájem nesouvisejí a pouze vaše nejlepší skóre se započítává vzhledem k možnosti zisku ocenění v kategorii Robot Game. 10. Kolo Proces, při kterém se všechny týmy vystřídají v jednom utkání, se nazývá kolo. V soutěži se pořádají minimálně tři kola. Mezi vaším utkáním v jednom kole a následně v dalším je obvykle pauza, kdy můžete jít do servisního boxu a pracovat na svém robotovi a jeho programech, jak potřebujete, ale tato doba může být omezena v závislosti na rozvrhu dalších činností. 11. Robot Vaším robotem se rozumí hlavní trup včetně NXT (nebo RCX) kostky a dále všeho, co neodpadne, pokud je hlavní trup zvednut, otočen vzhůru nohama ( nebo jakýmkoli způsobem poklepán) a pokud se s ním zatřese. Předměty, které jsou od robota v nějaké vzdálenosti, nejsou považovány za jeho součást. 12. Nástavce Nástavci se chápou ty části robota, které jsou navrženy tak, aby se mohly přidat či odebrat. 13. Strategické předměty Strategickými předměty se rozumí části, které dodá tým, a které může robot použít jako nástroje nebo pomůcky. Strategických předmětů se můžete dotknout jen na Základně*, ale váš robot se jich může dotknout či je použít kdekoli. * Příklad: Jestliže používáte pomůcku pro nasměrování svého robota, musíte ji odstranit nebo ji nechat být, než dostane váš robot povolení ke startu. 14. Modely úkolu (Mission Models) Modely úkolu jsou vymezeny jako objekty, které jsou na soutěžní ploše, když k ní přijdeš. Není povoleno donášet kopie modelů úkolu ke stolu. Není dovoleno odstraňovat modely úkolu z hracího pole. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 4

5 Modely úkolu musí být po utkání rychle odděleny od předmětů dodaných týmem a vráceny na hrací pole. 15. Údržba stanoviště Poté, co si rozhodčí prohlédne vše, co jste si přinesli do soutěžního prostoru, můžete si to uložit do krabice na stojanu tak, abyste to měli rychle k dispozici během práce s robotem. Ostatní členové týmu, kromě těch dvou u stolu, nemají povoleno se čehokoli dotýkat bez souhlasu rozhodčího. Nic není dovoleno skladovat na podlaze, pokud to nedovolí rozhodčí. Modely úkolu musí být vždy pro rozhodčího viditelné. Ve výjimečných případech, při naplnění Základny, vám může rozhodčí dovolit uskladnit předměty na stole mimo Základnu, ale jen pokud je zřejmé, že jejich umístění je čistě uskladněním. 16. Příprava a manipulace s robotem Před utkáním a kdykoli, když je váš robot neaktivní, s ním můžeš manipulovat a připravovat ho pomocí rukou na další aktivní období. Mezi typické přípravy patří opravy, upevnění, odebrání nástavců, nakládka a vykládka předmětů, výběr programů, opětovné nastavení vlastností a manipulace, úprava a namíření robota a předmětů, kterými bude pohybovat nebo je používat. Tato činnost by měla být provedena na Základně, aby se zabránilo nepořádku na hracím poli. Jakmile je robot a jeho předměty připraven odstartovat, poslední věcí, kterou musíte udělat, je nechat vše být. 17. Akce svalů Není povoleno věci natahovat, nechávat nebo umísťovat mimo Základnu, a to ani částečně, kromě případů popsaných v pravidlech bodu 15 Údržba stanoviště a 19 Průběh startu. Nesmíte nic přemísťovat či upravovat mimo Základnu. Na Základně smíte manipulovat se vším, co se na Základnu dostalo, a to i za účelem dosažení bodů. Můžete umísťovat předměty celým objemem na Základnu a to tak, aby se s nimi robot dostal do vzájemného působení, ale jen za předpokladu, že jste se jich jednoznačně přestali dotýkat dřív, než se jich dotkl váš robot. Jakmile váš robot nebo cokoli, co má záměrně pod kontrolou, dosáhne Základny, můžete to vše (robota plus předměty) vzít na Základnu. Upustit cokoli na aktivního robota je považováno za dotknutí se aktivního robota. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 5

6 18. Startovní pozice Během startů, začátku utkání a během utkání musí být každá část robota a jakékoli předměty, kterými bude pohybovat nebo je používat, úplně uvnitř Základny. Není dovoleno, aby cokoli přečnívalo mimo pomyslnou krabici. Váš robot se může, ale nemusí dotýkat předmětů, kterými bude pohybovat nebo je používat. Nesmíš se dotýkat vašeho robota ani ničeho, s čím bude robot pohybovat nebo to používat. Vše musí být v naprostém klidu. START POSITION 19. Průběh startu Když je vše jasně vidět, a ty prohlásíš, že jste připraveni, rozhodčí oznámí hlasateli vaši připravenost. Jakmile začne odpočítávání, můžeš se připravit dosáhnout na robota jednou rukou. Jsou dva způsoby jak robota nastartovat (v přesném okamžiku startu) a to buď stiskem tlačítka nebo signálem pro senzor, aby spustil/(znova zahájil) program. 20. Aktivní robot V okamžiku, kdy váš robot odstartuje, stává se aktivním a zůstává aktivní až do okamžiku, kdy se znova dotknete jeho nebo něčeho, co má robot záměrně pod kontrolou. 21. Kontakt s aktivním robotem, který je úplně mimo Základnu Kdykoli se dotkneš aktivního robota nebo předmětu, kterým pohybuje či používá, je váš robot okamžitě považován za neaktivního a musí být přemístěn na Základnu (pokud tam už není). Z tohoto mohou plynout další důsledky**. **pokud je robot v okamžiku doteku úplně mimo základnu, poté je odebrán trestný předmět doteku (viz popis v úkolech Robot Game), je-li nějaký k dispozici. Neaktivní robot v Základně může být poté uchopen/opraven a znova nastartován. Předměty, které byly ve spojení s robotem v okamžiku posledního opuštění Základny, se vrací na Základnu, za účelem zisku bodů nebo dalšího použití. Předměty, které nebyly ve spojení s robotem při posledním opuštění Základny, jsou odstraněny ze hry (nemohou být znova použity). HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 6

7 22. Kontakt s aktivním robotem na Základně Jestliže se robot nebo jakékoli předměty, které má záměrně pod kontrolou, nalézaly alespoň částečně na Základně: o není uplatněn trest za dotek. o tyto předměty jsou umístěny na Základnu za účelem zisku bodů nebo dalšího použití. 23. Provazy/řemínky Jestliže je jedinou částí vašeho robota na Základně v okamžiku vašeho doteku šňůra, trubička, drát, trubka, řetěz nebo provázek, je robot považován za robota úplně mimo Základnu. 24. Ztráta kontaktu Pokud robot, kterého jste se nedotkli, ztratí kontakt s předmětem, zůstává předmět tam, kde je, až do doby, než se robotovi podaří obnovit nad předmětem kontrolu. Takové předměty není možné znova navracet na místo ručně. Pro přehled výjimek se podívej na pravidlo 25 Zbloudilé předměty a 26 Poškození robota. 25. Zbloudilé předměty Předměty, které jsou působením kteréhokoli robota v pozici znemožňující zisk bodů, mohou být na vyžádání odebrány ze hry rozhodčím nebo vámi, jestliže je rozhodčí příliš daleko na to, aby to stihl provést včas. Předměty odebrané ze hry nemohou být znova použity. Předměty v jejich původní nastavené pozici nejsou nikdy považovány za zbloudilé. Předměty v pozici umožňující zisk bodů nejsou nikdy považovány za zbloudilé. 26. Poškození robota Kdykoli můžeš opravit robotovy části, které mu odpadnou následkem nezáměrného poškození. Toto můžeš učinit ručně a nebo požádat o pomoc rozhodčího. Části, se kterými máš určité plány nebo jsou navrženy tak, aby odpadly, se považují za Strategické předměty a jsou zahrnuty v pravidle 24 Ztráta kontaktu. 27. Poškození pole Poškození pole je určeno takto: kdykoli je model úkolu rozbit či nefunguje správně kdykoli dojde k rozpojení Dual Lock (suchého zipu) jakákoli změna vašeho pole, která není způsobena vaším robotem jakákoli změna pole, která je způsobena neaktivním robotem jakákoli změna pole, která porušuje pravidlo nebo rozhodnutí vyplývající z Otázek a Odpovědí HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 7

8 Jestliže se model úkolu rozbije, nefunguje správně, pohne se nebo je aktivován čímkoli jiným než povolenou akcí, rozhodčí vrátí změnu zpět hned, jakmile je to možné (pokud to lze). Poškození pole, které je příliš velké na to, aby se dalo vrátit do původního stavu, je ponecháno tak, jak je anebo je uklizeno. Jestliže jsou pochybnosti o zisku bodů po poškození pole, které je způsobeno především špatným designem modelu, jeho konstrukcí nebo nastavením, body vám přísluší. Za poškození pole se nepovažuje stav a tento nebude vrácen do původní podoby, pokud váš robot dělá věci, které se vám prostě nelíbí. 28. Zasahování (Interference) Vašemu robotovi není dovoleno žádným způsobem ovlivňovat robota jiného týmu, jeho pole nebo strategii, vyjma situací, kdy se přímo snaží splnit požadavky úkolů pro udělení bodů a to v oblastech, které jsou sdíleny oběma stranami díky designu v rámci výzvy. 29. Konečný stav pole Kvůli tomu, aby se co nejvíce zamezilo sporům o tom, co se stalo během utkání, bude skóre určeno až na konci utkání, a to podle stavu hracího pole jen PŘESNĚ v onen okamžik. To znamená, že váš robot nedostane body za výsledky, které získá, ale později ztratí ještě před koncem utkání. Na konci utkání prohlédne rozhodčí pečlivě hrací pole, aby zaznamenal stav a polohu předmětů. To je také důvod, proč jsou akce, které nejsou povoleny (porušují pravidla) buď zastaveny anebo vráceny zpět, pokud se stanou. 30. Slovní definice UVNITŘ ( IN ) (viz zásobník předmětů ve tvaru srdce) Zásobník je uvnitř prostoru, pokud jakákoli jeho část do prostoru zasahuje. Přímý kontakt s podložkou zde nehraje roli. Předměty v zásobníku podléhají vlastním pravidlům nezávislým na zásobníku. Výjimky: Předměty, které se vracejí na Základnu s vaším robotem jsou UVNITŘ, jakmile robot dosáhne Základny. IN HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 8

9 DOTEK TOUCHING A se dotýká B pouze, jestliže se A přímo dotýká B. Jakýkoli rozsah přímého kontaktu je považován za dotek. TOUCHING 31. Výhoda při pochybách V situacích, které jsou příliš nejasné na to, aby se daly jednoznačně rozhodnout, získáváš výhodu při pochybách. kdy je rozhodujícím faktorem zlomek sekundy či šířka (tenké) čáry když je možný různý vývoj situace a to kvůli zmatenosti, konfliktnosti nebo nedostatku informací Jestliže nesouhlasíš s rozhodčím a můžeš slušným způsobem vzbudit dostatečné pochyby rozhodčího o jeho rozhodnutí, rozhodčí se sejde s hlavním rozhodčím a výsledné rozhodnutí je konečné. 32. Přednostní právo Když dojde ke konfliktu mezi obrázky/videem a texty, text je vždy nadřazen. Když dojde ke konfliktu mezi úkolem a pravidlem, úkol je nadřazen, ale aktuální stránka Q&A na webu pod odkazem má úplné přednostní právo (zajistěte si dostatečně častou kontrolu těchto stránek). Rozhodčí mají právo konečného rozhodnutí během soutěže. Jejich rozhodnutí nebude a nemůže být měněno. Hlavní rozhodčí není povinen zohledňovat připomínky učiněné během předcházejících soutěží, pokud tyto nebyly přidány do posledních Q&A na odkaze 33. Po utkání Na konci každého utkání potřebují rozhodčí dostatek času na to, aby mohli soustředěně zaznamenat stav hracího pole, takže nikomu není dovoleno ničeho se dotýkat. Tým a rozhodčí si prohlédnou hrací pole společně a dojdou ke shodě v počtu dosažených nebo ztracených bodů a důvodu, proč tomu tak je. Body jsou zaznamenány do archu rozhodčího, který musí tým podepsat. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 9

10 Přesvědčte se, že jste neodešli s některým modelem úkolu. Nakonec udělí rozhodčí souhlas s obnovou nastavení pole. 34. Podpora výzvy Všechny strany (posuzovatelé, rozhodčí a týmy) obdrží informace ze stejných dokumentů a online zdrojů na odkaze: Pro oficiální odpovědi na otázky ohledně Výzvy, včetně pravidel pro speciální strategie a situace pošlete na adresu: Prosím, uveďte předmět Smart Move a vaši roli v týmu (člen, vedoucí, rodič, instruktor). Důležité otázky budou publikovány online v části Otázky a odpovědi pro všechny týmy. UPOZORNĚNÍ: Neodpovídáme na otázky, jak postavit nebo naprogramovat robota. Prosím, všimněte si, že: Mezinárodní fórum FLL je dobrým místem a zdrojem pro sdílení nápadů, názorů a tipů s ostatními týmy. Není to ale spolehlivý zdroj správných odpovědí, týkajících se soutěže. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 10

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

Golfová pravidla 2012-2015. Elektronickou verzi vytvořila redakce www.golfovezpravy.cz.

Golfová pravidla 2012-2015. Elektronickou verzi vytvořila redakce www.golfovezpravy.cz. Předmluva k vydání Pravidel pro rok 2012 Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna 2012. Představuje vyvrcholení čtyřleté práce R&A Rules Limited a United States Golf

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

Zahrnují Chartu ragby PRAVIDLA HRY RAGBY

Zahrnují Chartu ragby PRAVIDLA HRY RAGBY Zahrnují Chartu ragby PRAVIDLA HRY RAGBY 2012 Česká verze Pravidel ragby 2012 Tomáš Tůma a Milan Haitman, SRR ČSRU CZ-2012-1 INTERNATIONAL RUGBY BOARD Huguenot House, 35-38 St. Stephen s Green, Dublin

Více

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13 PRAVIDLA ŠACHU FIDE Obsah: ÚVOD strana 2 PŘEDMLUVA strana 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2 Článek 1: Povaha a cíle šachové hry strana 2 Článek 2: Počáteční postavení kamenů na šachovnici strana 2 Článek

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Skripta. Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture. Revit Architecture

Skripta. Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture. Revit Architecture Revit Architecture Skripta Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture Simon Greenwold, březen 2004; verzi z let 2005 2007 redigoval David Driver www.autodesk.cz/revitarchitecture www.xanadu.cz/revit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Curling jako nová paralympijská disciplína DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Blažek Učitelství pro střední školy, obor Tv

Více