SMART MOVE Pravidla Robot Game

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART MOVE Pravidla Robot Game"

Transkript

1 SMART MOVE Pravidla Robot Game Nejdříve si přečtěte toto: Pro co nejlepší výkon a vyloučení různých překvapení je nezbytné, aby si tým důkladně přečetl a porozuměl těmto ČTYŘEM dokumentům: Instrukce pro nastavení Hracího pole Robot Game Pravidla Robot Game Otázky a Odpovědi ( Questions & Answers ): ( 1. Nezávislost FLL Robot Game je třeba hrát s nezávislým robotem. To znamená, že ti nepřísluší ho ovlivňovat během doby, kdy se pohybuje po hracím poli. Ale většina týmů potřebuje přerušit pohyb svého robota během hry, a to jednou nebo vícekrát. Můžeš to tedy provést, ale to vždy znamená, že musíš začít znova ze Základny a někdy za to můžeš být potrestán. (viz pravidla 21 Kontakt s aktivním robotem úplně mimo Základnu a 22 Kontakt s aktivním robotem na Základně ). 2. Účast Tým se skládá z 5 až 10 členů maximálně, bez započítání vedoucích a instruktorů. Každý tým je veden dospělým vedoucím. Přípustný věk členů týmu je od 10 do 16 let (členové týmu nemohou mít 17 let k datu 3. září 2009, kdy je zveřejněna výzva FLL). Při soutěži je povoleno, aby u hracího stolu byli jen dva členové týmu, kromě situací, kdy je nezbytné robota opravit. Zbytek týmu musí zůstat mimo hrací stůl, ale dost blízko na to, aby se různí hráči dostali k hracímu stolu a pryč, a to tak, jak je potřeba. Přesné místo je určeno hlavními vedoucími každé jednotlivé soutěže. 3. Materiály Toto nařízení se netýká jen robota. Zahrnuje také všechny nástavce a strategické předměty, které si přinesete do prostoru soutěže. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 1

2 Vše, s čím soutěžíte, musí být vyrobeno z LEGO součástek v původním vyrobeném stavu, kromě LEGO lanek a trubek, které si můžete nařezat na potřebnou délku. Výjimka: Můžete nahlédnout do papírového seznamu programů. Neelektrické LEGO součástky nejsou omezeny, co se týká množství a zdrojů. Pneumatiky jsou povoleny. Nejsou povoleny setrvačníkové a zpětným pohybem natahovací motory. Použité elektrické součásti musí být typu LEGO MINDSTORMS a celkový počet elektrických součástí, které použijete během jedné hry je omezen následovně: Pro uživatele RCX: Pro uživatele NXT: RCX kostka (1) NXT kostka (1) motory (3) motory (3) dotykové senzory (2) dotykové senzory (2) světelné senzory (2) světelné senzory nebo senzory barev (2) žárovka (1) žárovka (1) rotační senzory (3) rotační senzory třetí dotykový NEBO světelný senzor (1) (3 mínus počet použitých NXT motorů) ultrazvukový senzor (1) LEGO dráty a kabely měničů je dovoleno používat, jak je libo. Náhradní /alternativní elektrické části jsou povoleny v prostoru servisního boxu. Počítače nejsou v soutěžním prostoru povoleny. Objekty, které fungují jako dálkové ovladače, nejsou povoleny nikde. Popisovač můžete použít na části robota kvůli rozpoznání, ale pouze na ukrytá místa. Barvy, pásky, lepidla, oleje apod. nejsou povoleny. Nálepky nejsou povoleny kromě LEGO nálepek umístěných podle LEGO instrukcí. Není povoleno, aby si týmy půjčovaly robota během soutěžního dne. V jednom utkání není dovoleno použít více jak jednoho robota, ale v dalším jiném utkání je možné použít jiného robota. Pokud robot poruší výše uvedená pravidla nebo pravidlo 4 Software a není možné ho opravit, rozhodnutí, co dále dělat, je na hlavních vedoucích soutěže, ale tomuto robotovi již nemůže být udělena cena. 4. Software Váš robot musí být naprogramován pomocí softwaru LEGO MINDSTORMS, RoboLab nebo NXT softwaru (jakékoli vydání). Opravy, dodatky a nové verze povoleného softwaru od výrobce (LEGO and National Instruments) jsou povoleny. Software založený na textu nebo z jiného zdroje není povolen. Účel tohoto pravidla je stejný jako u pravidla 3 Materiály : to je zajistit stejné a spravedlivé podmínky pro všechny týmy. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 2

3 5. Nahrávání a bezdrátové signály (během soutěžního dne) nahrávání programů do robota musí probíhat pouze v servisním boxu nikdy v prostoru soutěže. Týmy, které nahrávají programy do RCX robota, musí zajistit, aby byl tento proces odstíněn, aby v okolí nebyli žádní další RCX roboti, a aby roboti, kteří nejsou používáni, byli vypnuti. Týmy nahrávající programy do NXT robota k tomu musí použít kabel. Bluetooth musí být vypnut po celou dobu. 6. FLL Hrací pole Hrací pole je oblast, kde se koná hra robotů. Pole se sestává z hrací podložky na stole, na které jsou umístěny modely daných úkolů. Podložka pole a LEGO součástky, které slouží pro stavbu modelů úkolu, jsou součástí vaší Sady pro přípravu pole. Instrukce pro stavbu modelů jednotlivých úkolů jsou na CD ve stejné krabici jako LEGO součástky. Všechny další instrukce pro přípravu pole jsou v dokumentu Nastavení hracího pole 7. Základna (Base) Základnu si můžeš představit jako krabici se svislými stěnami, které se tyčí nad obvodem základny (včetně vnitřního povrchu bočních stěn), a neviditelným stropem vysokým 40 cm. Základnu tvoří OBJEM nikoli plocha. Základna je místo, kde je robot připravován, odkud startuje, a kde je prováděn servis, pokud je to třeba. Základna je často cílem pro zisk bodů. 8. Úkol (mise) Úkol je zadán jako akce oceněná body. Sami si určujete pořadí, ve kterém se pokusíte o jednotlivé úkoly. Nemusíte se pokoušet je zvládnout všechny. Můžete se o ně pokusit opakovaně, pokud je to možné. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 3

4 9. Utkání (Match) Při soutěži jsou dvě soutěžní pole spojená svými zadními okraji a utkání hrají 2 týmy proti sobě Po dobu 2,5 minuty se robot snaží získat co nejvíce bodů splněním úkolů. Časomíra se během utkání nikdy nezastavuje. Každý tým hraje tři utkání a každé z nich je novou šancí na nejlepší skóre. Utkání spolu navzájem nesouvisejí a pouze vaše nejlepší skóre se započítává vzhledem k možnosti zisku ocenění v kategorii Robot Game. 10. Kolo Proces, při kterém se všechny týmy vystřídají v jednom utkání, se nazývá kolo. V soutěži se pořádají minimálně tři kola. Mezi vaším utkáním v jednom kole a následně v dalším je obvykle pauza, kdy můžete jít do servisního boxu a pracovat na svém robotovi a jeho programech, jak potřebujete, ale tato doba může být omezena v závislosti na rozvrhu dalších činností. 11. Robot Vaším robotem se rozumí hlavní trup včetně NXT (nebo RCX) kostky a dále všeho, co neodpadne, pokud je hlavní trup zvednut, otočen vzhůru nohama ( nebo jakýmkoli způsobem poklepán) a pokud se s ním zatřese. Předměty, které jsou od robota v nějaké vzdálenosti, nejsou považovány za jeho součást. 12. Nástavce Nástavci se chápou ty části robota, které jsou navrženy tak, aby se mohly přidat či odebrat. 13. Strategické předměty Strategickými předměty se rozumí části, které dodá tým, a které může robot použít jako nástroje nebo pomůcky. Strategických předmětů se můžete dotknout jen na Základně*, ale váš robot se jich může dotknout či je použít kdekoli. * Příklad: Jestliže používáte pomůcku pro nasměrování svého robota, musíte ji odstranit nebo ji nechat být, než dostane váš robot povolení ke startu. 14. Modely úkolu (Mission Models) Modely úkolu jsou vymezeny jako objekty, které jsou na soutěžní ploše, když k ní přijdeš. Není povoleno donášet kopie modelů úkolu ke stolu. Není dovoleno odstraňovat modely úkolu z hracího pole. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 4

5 Modely úkolu musí být po utkání rychle odděleny od předmětů dodaných týmem a vráceny na hrací pole. 15. Údržba stanoviště Poté, co si rozhodčí prohlédne vše, co jste si přinesli do soutěžního prostoru, můžete si to uložit do krabice na stojanu tak, abyste to měli rychle k dispozici během práce s robotem. Ostatní členové týmu, kromě těch dvou u stolu, nemají povoleno se čehokoli dotýkat bez souhlasu rozhodčího. Nic není dovoleno skladovat na podlaze, pokud to nedovolí rozhodčí. Modely úkolu musí být vždy pro rozhodčího viditelné. Ve výjimečných případech, při naplnění Základny, vám může rozhodčí dovolit uskladnit předměty na stole mimo Základnu, ale jen pokud je zřejmé, že jejich umístění je čistě uskladněním. 16. Příprava a manipulace s robotem Před utkáním a kdykoli, když je váš robot neaktivní, s ním můžeš manipulovat a připravovat ho pomocí rukou na další aktivní období. Mezi typické přípravy patří opravy, upevnění, odebrání nástavců, nakládka a vykládka předmětů, výběr programů, opětovné nastavení vlastností a manipulace, úprava a namíření robota a předmětů, kterými bude pohybovat nebo je používat. Tato činnost by měla být provedena na Základně, aby se zabránilo nepořádku na hracím poli. Jakmile je robot a jeho předměty připraven odstartovat, poslední věcí, kterou musíte udělat, je nechat vše být. 17. Akce svalů Není povoleno věci natahovat, nechávat nebo umísťovat mimo Základnu, a to ani částečně, kromě případů popsaných v pravidlech bodu 15 Údržba stanoviště a 19 Průběh startu. Nesmíte nic přemísťovat či upravovat mimo Základnu. Na Základně smíte manipulovat se vším, co se na Základnu dostalo, a to i za účelem dosažení bodů. Můžete umísťovat předměty celým objemem na Základnu a to tak, aby se s nimi robot dostal do vzájemného působení, ale jen za předpokladu, že jste se jich jednoznačně přestali dotýkat dřív, než se jich dotkl váš robot. Jakmile váš robot nebo cokoli, co má záměrně pod kontrolou, dosáhne Základny, můžete to vše (robota plus předměty) vzít na Základnu. Upustit cokoli na aktivního robota je považováno za dotknutí se aktivního robota. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 5

6 18. Startovní pozice Během startů, začátku utkání a během utkání musí být každá část robota a jakékoli předměty, kterými bude pohybovat nebo je používat, úplně uvnitř Základny. Není dovoleno, aby cokoli přečnívalo mimo pomyslnou krabici. Váš robot se může, ale nemusí dotýkat předmětů, kterými bude pohybovat nebo je používat. Nesmíš se dotýkat vašeho robota ani ničeho, s čím bude robot pohybovat nebo to používat. Vše musí být v naprostém klidu. START POSITION 19. Průběh startu Když je vše jasně vidět, a ty prohlásíš, že jste připraveni, rozhodčí oznámí hlasateli vaši připravenost. Jakmile začne odpočítávání, můžeš se připravit dosáhnout na robota jednou rukou. Jsou dva způsoby jak robota nastartovat (v přesném okamžiku startu) a to buď stiskem tlačítka nebo signálem pro senzor, aby spustil/(znova zahájil) program. 20. Aktivní robot V okamžiku, kdy váš robot odstartuje, stává se aktivním a zůstává aktivní až do okamžiku, kdy se znova dotknete jeho nebo něčeho, co má robot záměrně pod kontrolou. 21. Kontakt s aktivním robotem, který je úplně mimo Základnu Kdykoli se dotkneš aktivního robota nebo předmětu, kterým pohybuje či používá, je váš robot okamžitě považován za neaktivního a musí být přemístěn na Základnu (pokud tam už není). Z tohoto mohou plynout další důsledky**. **pokud je robot v okamžiku doteku úplně mimo základnu, poté je odebrán trestný předmět doteku (viz popis v úkolech Robot Game), je-li nějaký k dispozici. Neaktivní robot v Základně může být poté uchopen/opraven a znova nastartován. Předměty, které byly ve spojení s robotem v okamžiku posledního opuštění Základny, se vrací na Základnu, za účelem zisku bodů nebo dalšího použití. Předměty, které nebyly ve spojení s robotem při posledním opuštění Základny, jsou odstraněny ze hry (nemohou být znova použity). HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 6

7 22. Kontakt s aktivním robotem na Základně Jestliže se robot nebo jakékoli předměty, které má záměrně pod kontrolou, nalézaly alespoň částečně na Základně: o není uplatněn trest za dotek. o tyto předměty jsou umístěny na Základnu za účelem zisku bodů nebo dalšího použití. 23. Provazy/řemínky Jestliže je jedinou částí vašeho robota na Základně v okamžiku vašeho doteku šňůra, trubička, drát, trubka, řetěz nebo provázek, je robot považován za robota úplně mimo Základnu. 24. Ztráta kontaktu Pokud robot, kterého jste se nedotkli, ztratí kontakt s předmětem, zůstává předmět tam, kde je, až do doby, než se robotovi podaří obnovit nad předmětem kontrolu. Takové předměty není možné znova navracet na místo ručně. Pro přehled výjimek se podívej na pravidlo 25 Zbloudilé předměty a 26 Poškození robota. 25. Zbloudilé předměty Předměty, které jsou působením kteréhokoli robota v pozici znemožňující zisk bodů, mohou být na vyžádání odebrány ze hry rozhodčím nebo vámi, jestliže je rozhodčí příliš daleko na to, aby to stihl provést včas. Předměty odebrané ze hry nemohou být znova použity. Předměty v jejich původní nastavené pozici nejsou nikdy považovány za zbloudilé. Předměty v pozici umožňující zisk bodů nejsou nikdy považovány za zbloudilé. 26. Poškození robota Kdykoli můžeš opravit robotovy části, které mu odpadnou následkem nezáměrného poškození. Toto můžeš učinit ručně a nebo požádat o pomoc rozhodčího. Části, se kterými máš určité plány nebo jsou navrženy tak, aby odpadly, se považují za Strategické předměty a jsou zahrnuty v pravidle 24 Ztráta kontaktu. 27. Poškození pole Poškození pole je určeno takto: kdykoli je model úkolu rozbit či nefunguje správně kdykoli dojde k rozpojení Dual Lock (suchého zipu) jakákoli změna vašeho pole, která není způsobena vaším robotem jakákoli změna pole, která je způsobena neaktivním robotem jakákoli změna pole, která porušuje pravidlo nebo rozhodnutí vyplývající z Otázek a Odpovědí HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 7

8 Jestliže se model úkolu rozbije, nefunguje správně, pohne se nebo je aktivován čímkoli jiným než povolenou akcí, rozhodčí vrátí změnu zpět hned, jakmile je to možné (pokud to lze). Poškození pole, které je příliš velké na to, aby se dalo vrátit do původního stavu, je ponecháno tak, jak je anebo je uklizeno. Jestliže jsou pochybnosti o zisku bodů po poškození pole, které je způsobeno především špatným designem modelu, jeho konstrukcí nebo nastavením, body vám přísluší. Za poškození pole se nepovažuje stav a tento nebude vrácen do původní podoby, pokud váš robot dělá věci, které se vám prostě nelíbí. 28. Zasahování (Interference) Vašemu robotovi není dovoleno žádným způsobem ovlivňovat robota jiného týmu, jeho pole nebo strategii, vyjma situací, kdy se přímo snaží splnit požadavky úkolů pro udělení bodů a to v oblastech, které jsou sdíleny oběma stranami díky designu v rámci výzvy. 29. Konečný stav pole Kvůli tomu, aby se co nejvíce zamezilo sporům o tom, co se stalo během utkání, bude skóre určeno až na konci utkání, a to podle stavu hracího pole jen PŘESNĚ v onen okamžik. To znamená, že váš robot nedostane body za výsledky, které získá, ale později ztratí ještě před koncem utkání. Na konci utkání prohlédne rozhodčí pečlivě hrací pole, aby zaznamenal stav a polohu předmětů. To je také důvod, proč jsou akce, které nejsou povoleny (porušují pravidla) buď zastaveny anebo vráceny zpět, pokud se stanou. 30. Slovní definice UVNITŘ ( IN ) (viz zásobník předmětů ve tvaru srdce) Zásobník je uvnitř prostoru, pokud jakákoli jeho část do prostoru zasahuje. Přímý kontakt s podložkou zde nehraje roli. Předměty v zásobníku podléhají vlastním pravidlům nezávislým na zásobníku. Výjimky: Předměty, které se vracejí na Základnu s vaším robotem jsou UVNITŘ, jakmile robot dosáhne Základny. IN HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 8

9 DOTEK TOUCHING A se dotýká B pouze, jestliže se A přímo dotýká B. Jakýkoli rozsah přímého kontaktu je považován za dotek. TOUCHING 31. Výhoda při pochybách V situacích, které jsou příliš nejasné na to, aby se daly jednoznačně rozhodnout, získáváš výhodu při pochybách. kdy je rozhodujícím faktorem zlomek sekundy či šířka (tenké) čáry když je možný různý vývoj situace a to kvůli zmatenosti, konfliktnosti nebo nedostatku informací Jestliže nesouhlasíš s rozhodčím a můžeš slušným způsobem vzbudit dostatečné pochyby rozhodčího o jeho rozhodnutí, rozhodčí se sejde s hlavním rozhodčím a výsledné rozhodnutí je konečné. 32. Přednostní právo Když dojde ke konfliktu mezi obrázky/videem a texty, text je vždy nadřazen. Když dojde ke konfliktu mezi úkolem a pravidlem, úkol je nadřazen, ale aktuální stránka Q&A na webu pod odkazem má úplné přednostní právo (zajistěte si dostatečně častou kontrolu těchto stránek). Rozhodčí mají právo konečného rozhodnutí během soutěže. Jejich rozhodnutí nebude a nemůže být měněno. Hlavní rozhodčí není povinen zohledňovat připomínky učiněné během předcházejících soutěží, pokud tyto nebyly přidány do posledních Q&A na odkaze 33. Po utkání Na konci každého utkání potřebují rozhodčí dostatek času na to, aby mohli soustředěně zaznamenat stav hracího pole, takže nikomu není dovoleno ničeho se dotýkat. Tým a rozhodčí si prohlédnou hrací pole společně a dojdou ke shodě v počtu dosažených nebo ztracených bodů a důvodu, proč tomu tak je. Body jsou zaznamenány do archu rozhodčího, který musí tým podepsat. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 9

10 Přesvědčte se, že jste neodešli s některým modelem úkolu. Nakonec udělí rozhodčí souhlas s obnovou nastavení pole. 34. Podpora výzvy Všechny strany (posuzovatelé, rozhodčí a týmy) obdrží informace ze stejných dokumentů a online zdrojů na odkaze: Pro oficiální odpovědi na otázky ohledně Výzvy, včetně pravidel pro speciální strategie a situace pošlete na adresu: Prosím, uveďte předmět Smart Move a vaši roli v týmu (člen, vedoucí, rodič, instruktor). Důležité otázky budou publikovány online v části Otázky a odpovědi pro všechny týmy. UPOZORNĚNÍ: Neodpovídáme na otázky, jak postavit nebo naprogramovat robota. Prosím, všimněte si, že: Mezinárodní fórum FLL je dobrým místem a zdrojem pro sdílení nápadů, názorů a tipů s ostatními týmy. Není to ale spolehlivý zdroj správných odpovědí, týkajících se soutěže. HANDS on TECHLOGY e.v. Smart Move Robot Game Rules 10

Climate Connections - Pravidla

Climate Connections - Pravidla Climate Connections - Pravidla 1. Přečtěte si nejdřív následující informace K dosažení dobrých výsledků v Robot-Game je nutné, aby si každý tým následující čtyři dokumenty pozorně přečetl a porozuměl jim:

Více

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro zavážení barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) dále jen nakladač. Tento model navazuje

Více

Eurobot open 2006 "Funny Golf" Funny Golf FAQ 1

Eurobot open 2006 Funny Golf Funny Golf FAQ 1 Funny Golf FAQ 1 1. Opravy... 1 2. Jamky... 3 3. Totemy a podavače míčků... 3 4. Majáčky... 4 5. Míčky... 5 6. Strategie... 5 7. Rozměry robota a míčky... 7 8. Černé míčky... 8 9. Různé... 9 1. Opravy

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIV 3.1.1. Souborná činnost na složitých elektronických zařízeních zaměřená na servisní a profesní působení studenta

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIV 3.1.1. Souborná činnost na složitých elektronických zařízeních zaměřená na servisní a profesní působení studenta Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV 3.1.1 Souborná činnost na složitých elektronických zařízeních zaměřená na servisní a profesní působení studenta Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4.

Více

FLL ROBOT-GAME 2013: PRAVIDLA

FLL ROBOT-GAME 2013: PRAVIDLA FLL ROBOT-GAME 2013: PRAVIDLA 1 VLÍDNÝ PROFESIONALISMUS Jste vlídní profesionálové. Bojujete tvrdě s PROBLÉMY, ale s LIDMI zacházíte s respektem a laskavostí s lidmi z vašeho vlastního týmu i z týmů jiných.

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD AIR HOCKEY SKY ADVANCED. E-shop: www.etan.cz e-mail: info@etan.cz tel: 465 423 683

MONTÁŽNÍ NÁVOD AIR HOCKEY SKY ADVANCED. E-shop: www.etan.cz e-mail: info@etan.cz tel: 465 423 683 MONTÁŽNÍ NÁVOD AIR HOCKEY SKY ADVANCED 1 OBSAH BALENÍ: 2 OBSAH BALENÍ: 3 OBSAH BALENÍ: 4 K montáži jsou zapotřebí minimálně dvě dospělé osoby! Hrací desku stolu P1 umístěte na podlahu hrací plochou dolů

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace:

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace: METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro třídění barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší,

Více

Uzlová Open Liga První ročník 2013-2014

Uzlová Open Liga První ročník 2013-2014 Uzlová Open Liga První ročník 2013-2014 Drnovice 16. 11. 2013 Hrušovany u Brna 7. 12. 2013 Brno - Bohunice Universitní Kampus 25. 1. 2014 Brno - Bosonohy 15. 2. 2014 Kovalovice (superfinále jen pro 8 ml.

Více

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ZÁKLADNÍ INFORMACE Dovednostní soutěž s motorovou pilou Soutěžní pravidla jsou upravena pro potřeby jednotek PO. Pila, kterou soutěžící

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Sestav si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké zařízení

Více

Učivo: Detailnější zopakování používání některých částí uživatelského rozhraní LEGO MINDSTORMS NXT Paleta programování

Učivo: Detailnější zopakování používání některých částí uživatelského rozhraní LEGO MINDSTORMS NXT Paleta programování Metodické pokyny k materiálu č. 27 Paleta programování - opakování Třída: 8. Učivo: Detailnější zopakování používání některých částí uživatelského rozhraní LEGO MINDSTORMS NXT Paleta programování Obsah

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Sestav si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké zařízení

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTALACE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR PRAVIDLO XI - OFSAJD Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR IFAB s decision on 2 March, 2013: Interfering with an opponent

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání

Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání 1) Nejdříve napíšeme link: is.fotbal.cz 2) Poté klikněte na možnost přihlášení 3) Zadejte svůj přihlašovací email a své heslo

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Robotický LEGO seminář 11.10-12.10.2013 na FEL ČVUT v Praze

Robotický LEGO seminář 11.10-12.10.2013 na FEL ČVUT v Praze Robotický LEGO seminář 11.10-12.10.2013 na FEL ČVUT v Praze Ing. Martin Hlinovský, Ph.D Bc. Lenka Caletková Filip Kirschner www.robosoutez.cz Organizace Robotického LEGO semináře Na začátku se rozdělíte

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Naprogramuj si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 červenec 2015 Zpracováno podle anglického originálu IIHF CASE BOOK vydaného v lednu 2015 Překlad Gabriela Malá, Rudolf Potsch, Ladislav Rouspetr, červenec

Více

ÚKOLOVÝ LIST. Aktivita projektu Obloha na dlani - Laboratoř vědomostí ROBOT NA PÁSOVÉM PODVOZKU

ÚKOLOVÝ LIST. Aktivita projektu Obloha na dlani - Laboratoř vědomostí ROBOT NA PÁSOVÉM PODVOZKU ÚKOLOVÝ LIST Aktivita projektu Obloha na dlani - Laboratoř vědomostí ROBOT NA PÁSOVÉM PODVOZKU Úkoly Na základě sestavených algoritmů k jednotlivým úkolům naprogramujeme robota pomocí jednoduchého softwaru

Více

Pravidla Lidskoprávního moot courtu 2015

Pravidla Lidskoprávního moot courtu 2015 Pravidla Lidskoprávního moot courtu 2015 Preambule Lidskoprávní moot court je soutěž, jejímiž hlavními cíli jsou zvýšení sociální odpovědnosti participujících studentů v souvislosti s právní ochranou lidských

Více

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink software pro operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

Metodické pokyny k materiálu č. 38 Mobilní robot III - Závodní auto - Dálkové ovládání 1 (STAVBA)

Metodické pokyny k materiálu č. 38 Mobilní robot III - Závodní auto - Dálkové ovládání 1 (STAVBA) Metodické pokyny k materiálu č. 38 Mobilní robot III - Závodní auto - Dálkové ovládání 1 (STAVBA) Třída: 8. Učivo: Praktická stavba robota se stavebnicí LEGO Mindstorms NXT 2.0 Obsah inovativní výuky:

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 4. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský OBSAH Historie revizí... 2 Obsah... 3 Úvod... 4 Rozsah

Více

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. PODMÍNKY FLORBALU Business Cup Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. Florbal jakožto halový sport se hraje

Více

Zápočtový projekt předmětu Robotizace a řízení procesů

Zápočtový projekt předmětu Robotizace a řízení procesů Zápočtový projekt předmětu Robotizace a řízení procesů Zpracovali: Vladimír Doležal, Jiří Blažek Projekt: Robot stopař Cíl projektu: Robot sleduje černou čáru na povrchu, po kterém jede Datum: duben 2015

Více

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti animeo IB+ Karta dálkového ovládání RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností karty dálkového ovládání RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro pozdější

Více

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL *

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * * Pravidla AVL vycházejí z oficiálních mezinárodních pravidel platných od 1.1.2015 UPOZORNĚNÍ: Tento výklad slouží pouze pro potřeby soutěží AVL a není možné

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF OBSAH : 1 Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení hřiště 103 branky 104 hráčská lavice a prostor

Více

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola 7. Omezení systému, programu a rozpisu soutěže 7.1. Mezinárodní soutěže nesmí přesáhnout více než sedm(7) po sobě následujících dnů. 7.2. Prvotní fáze

Více

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD Aktivní zapojení do hry ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD předseda pravidlové komise FAČR Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Moderní pojetí ofsajdu Aktivní zapojení do hry : ovlivňuje

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2 Stručný přehled Powerline 1000 Model PL1000v2 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM UVNITŘ PROGRAMU Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 Časový harmonogram České Budějovice Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace KALEnDÁř

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce Spin automatická závora autorizovaný prodejce 1 Automatická závora SPIN se skládá z hliníkového ramene bílé barvy s červenými reflexními pruhy, ocelového krytu s kvalitní povrchovou úpravou, obklopujícího

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

Předpisy WPA Strana 1 z 7

Předpisy WPA Strana 1 z 7 Předpisy WPA Strana 1 z 7 Obsah strana 1. Správní pravomoc 2 2. Výjimky z pravidel 2 3. Oblečení 2 3.1 Muži 2 3.2 Ženy 2 4. Stavění / naklepání koulí 2 5. Hra s plošnými rozhodčími. 3 6. Penalizace nesportovního

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Metodické pokyny k materiálu č. 41 Mobilní robot III - Závodní auto - Dálkové ovládání 2 (STAVBA)

Metodické pokyny k materiálu č. 41 Mobilní robot III - Závodní auto - Dálkové ovládání 2 (STAVBA) Metodické pokyny k materiálu č. 41 Mobilní robot III - Závodní auto - Dálkové ovládání 2 (STAVBA) Třída: 8. Učivo: Praktická stavba robota se stavebnicí LEGO Mindstorms NXT 2.0 Obsah inovativní výuky:

Více

2. Konstrukce modelů mise

2. Konstrukce modelů mise POTRAVINOVÝ FAKTOR NASTAVENÍ HRACÍHO POLE & ROZMÍSTĚNÍ Přehled Hrací pole je oblast, kde se odehrává Robot Game Hrací pole se skládá z hrací podložky na stole, a modelů pro jednotlivé mise sestavených

Více

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava Ravensburger hry č. 21 162 3 Napínavé pronásledování pro 2 4 hráče ve věku od 6 99 let Autor: Michael Schacht Ilustrace: Michael Menzel, Thomas Haubold Design: Vera Bolze, DE Ravensburger Redakce: Monika

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití Zdravotní polštář s hudební terapií WM-3000 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE... 5 VLOŽENÍ

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů -

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů - Pravidla basketbalu Basketbal patří mezi nejrozšířenější sportovní hry na světě a jeho pravidla se řadí mezi nejsložitější a nejrozsáhlejší. Pravidla basketbalu jsou nejčastěji se měnící, což souvisí s

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Naprogramuj si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké

Více

CBG 640 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

CBG 640 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze CBG 640 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze využít ve filtrační nebo odtahové verzi. U filtrační verze (obr. 1) se vzduch a pára odsává spotřebičem a čistí uhlíkovými filtry

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

INFORMACE A PRAVIDLA 2011

INFORMACE A PRAVIDLA 2011 INFORMACE A PRAVIDLA 2011 Plavecká část a použití neoprenů Při teplotě vody nižší než 16 O C je použití neoprenu povinné. Užití neoprenu je zakázáno, je-li dosaženo teplot vody 23 O C a více. Při teplotě

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. NÁVOD K POUŽITÍ CZ Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. FUNKCE: stoupání, klesání a otáčení, přistávání VLASTNOSTI: lehký trup letadla,

Více

POPIS TESTŮ PAT-1 (Playing Ability Test 1)

POPIS TESTŮ PAT-1 (Playing Ability Test 1) POPIS TESTŮ PAT- (Playing Ability Test ) UZNÁNÍ: Tento dokument vznikl převodem oficiálních dokumentů autorů systému PAT do češtiny. Konkrétně jde o dokumenty PAT0-part.pdf a PAT0-part.pdf, publikované

Více

NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS

NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS Název oddílu/kns/orgánu ČNS Adresa Okres, kraj PŘEDKLADATEL Za předkladatele Datum a místo Jméno oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby a razítko oddílu* *) U KNS a

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Naprogramuj si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké

Více

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce A510 řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ RYSY Tato mikroprocesorová jednotka slouží k bezpečnému řízení pohonů rolovacích vrat a mřízí. Hlavní nastavení a způsoby

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Manuál pro uživatele on-line hry Pimp Your Landscape. On-line hra Pimp your Landscape Návod pro uživatele

Manuál pro uživatele on-line hry Pimp Your Landscape. On-line hra Pimp your Landscape Návod pro uživatele On-line hra Pimp your Landscape Návod pro uživatele 1. Úvod Pimp your Landscape znamená, změnit existující krajinu tak, aby mohla naplňovat určitý optimalizovaný cíl, nebo aby mohly být naplněné různé

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 04. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský 23. 10. 2015 1.1 Změna v riziku Radoslav Hrčka 08. 01.

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

HERNÍ PLÁN HORUS EYE APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s.

HERNÍ PLÁN HORUS EYE APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s. HERNÍ PLÁN HORUS EYE APOLLO GAMES HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 08. 06. 2015 1.0 První naplnění Radoslav Hrčka 20. 06. 2015 1.1 Úprava v popisu Radoslav Hrčka 2 OBSAH Historie revizí...

Více

Metodické pokyny k materiálu č. 35 Mobilní robot III - Závodní auto (STAVBA)

Metodické pokyny k materiálu č. 35 Mobilní robot III - Závodní auto (STAVBA) Metodické pokyny k materiálu č. 35 Mobilní robot III - Závodní auto (STAVBA) Třída: 8. Učivo: Praktická stavba robota se stavebnicí LEGO Mindstorms NXT 2.0 Obsah inovativní výuky: Prostřednictvím tohoto

Více

Rozpis závodů: Pořadí disciplín:

Rozpis závodů: Pořadí disciplín: Jarní cena Neratovic v záchranářských disciplínách 2016 Pořadatel: MS VZS ČČK Neratovice místo: Plavecký bazén Neratovice Datum: 5.3. 2016 sobota Mládežnická 435 Prezentace: 7:45-8:15 277 11 Neratovice

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Příručka aplikace Bovo

Příručka aplikace Bovo Aron Bostrom Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček BOVO N 5 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní pravidla........................................ 7 3.2 Herní tipy..........................................

Více

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 III. ročník (18. červenec 2015) www.ledenickasportovni.cz Obsah: Část A obecné informace Část B systém turnaje Část C pravidla Část D týmy Část E doplňující

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více