Zápis z jednání řídícího výboru ČTPEZ a jednání členů platformy. ze dne , VSCHT Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání řídícího výboru ČTPEZ a jednání členů platformy. ze dne 20. 10. 2010, VSCHT Praha"

Transkript

1 Zápis z jednání řídícího výboru ČTPEZ a jednání členů platformy ze dne , VSCHT Praha Přítomni: řídící výbor: prof. Šarapatka (UPOL), ing. Kuchtová (ČZU), ing. Hutař (Agrisen s.r.o.), ing. Toman (Biopark s.r.o.), ing. Stehno (VÚRV), MVDr. Palásek (EPOS) ing. Urban, Mgr. Samsonová (Bioinstitut) a členové platformy - viz. prezenční listina Omluveni: ing. Čech (Svaz Pro-Bio), ing. Mátlová (VÚŽV), prof. Moudrý, ing. Rozsypal, Mgr. Dryšlová (Mendlu) Program jednání: 1. Kontrola zápisu a formální jednání Řídícího výboru ČTPEZ Upřesnění plánu práce na rok 2010 (mj. příprava konferencí na rok 2011 kvalita potravin FQH, Bioisummit 2011, vědecká konference, komunikační strategie ČTPEZ web, informace o podaném projektu OP VK MŠMT, jednání o rozpočtu ČTPEZ, Core Organic II) 2. Příprava ideového záměru společného výzkumného projektu Aktuality EZ (Akční plán EZ, novela zákona o EZ, aktivita svazu PRO-BIO ohledně národního značení biopotravin) 3. Plán práce a financování ČTPEZ na rok 2011 (první návrhy) 4. Různé (podle návrhů členů ČTPEZ) 1 1. Kontrola zápisu a formální jednání řídícího výboru ČTPEZ Představení nového zástupce koordinátora Pověřeným zástupce koordinátora byl statutárním zástupcem Bioinstitutu s účinností od jmenován ing. Jiří Urban, který ve funkci nahradil Mgr. Pavlínu Samsonovou. Kontrola minulého zápisu Výbor provedl kontrolu minulého zápisu: - personální zajištění platformy: I. VI koordinátor Mgr. Samsonová (úvazek 0,1), VII - VIII., koordinace + příprava projektu OP VK (0,2) VII. VIII. příprava projektu OP VK Mgr. Dytrtová (úvazek 0,2) od pověřen koordinací ing. Urban (0,5 úvazku), propagace: ing. Sáblíková (0,5 úvazku), zastupování v IFOAM a IFOAM EU Group: Mgr. Dytrtová (0,2), sekretariát 0,2 úvazku - vybudování pozice poradního orgánu MZe: pozice ČTPEZ byla zakotvena do návrhu nového Akčního plánu pro EZ, kdy ČTPEZ a MZe zodpovídají za ustanovení pracovní skupiny ministerstva k implementaci nového AP. Nový AP je momentálně 1

2 ve vnitřním připomínkovém řízení MZe. Zatím je ve vedení MZe neochota k jeho schválení v tomto znění. Důvody: argumentace poradců ministra zemědělství: příliš ambiciózní a náročný na státní rozpočet. Z důvodu vzniku závazku a finančního nároku prozatím jeho schválení odloženo viz. dále zápis. Koordinátor informoval o realizovaných aktivitách v uplynulých obdobích - na základě rozhodnutí ŘV ze dne se ČTPEZ přihlásila ke členství v IFOAM.. Na jednáních IFOAM EU Group zastupuje sektor Mgr. Dytrtová. Členům platformy budou rozesílány relevantní informace z jednání. Členství v IFOAM EU Group bude prodiskutováno se svazem PRO-BIO až budou známý systém členských poplatků na rok 2011 připravuje se změna. V letošním roce se o poplatek dělí svaz PRO-BIO a BIO-I. - byla provedena registrace domény která je prozatím prolinkována na stránku koordinátora, kde jsou zveřejněny základní informace o ČTPEZ. - grafickým studiem bylo navrženo a vypracováno logo ČTPEZ vč. jazykové mutace v AJ - byla pracována a podána projektová žádost do OP VK, do které se zapojili: Bioinstitut jako hlavní žadatel a partneři: VŠCHT, UPOL, VÚRV, VÚŽV, MENDELu a ČZU. Oznámení o výsledku cca. III. V ČTPEZ podala žádost ministru zemědělství o podporu účasti České republiky v Informačním a propagačním programu na podporu rozvoje ekologického zemědělství. - koordinátor projednal s MZe nutnost a následně i možnost individuálního zapojení členů platformy do přípravy projektů v rámci mezinárodních konsorcií podávajících nabídky do programu CORE Organic II. - databáze výzkumu EZ v ČR cca. půl roku není možné vkládat do DTB nové příspěvky správce to neumožňuje na žádost pana Hanuše autora DTB. Koordinátor bude kontaktovat autora i MZe ohledně autorských práv. Podle výsledku bude navržen další postup. Jednání o rozpočtu ČTPEZ Členové řídícího výboru byli seznámeni se stavem čerpání dotace na činnost platformy, poskytovanou MZe (viz. příloha zápisu). Výbor projednal návrhy čerpání kapitoly Služby a hlasoval o tomto návrhu: příprava a organizace konference FQH v květnu 2011 úhrada nákladů ve výši ,- Kč příprava a organizace vědecké konference a Biosummitu v říjnu 2011 úhrada nákladů ,- Kč Komunikační aktivity TP a web platformy ,- Kč Hlasování o návrhu: členové výboru návrh jednomyslně odsouhlasili. 2

3 V rámci kapitoly rozpočtu služby budou finanční prostředky využity na podporu a realizaci výše uvedených aktivit podle návrhu. FQH formou objednávky ČTPEZ u VŠCHT. Core Organic II. O současném stavu podaných předběžných návrhů projektů (pre-proposal) informoval ing. Jeřábek (MZe). Ve fázi pre-propsalu bylo podáno za ČR 12 projektů formou členství organizací v mezinárodních konsorciích, které pre-proposaly budou vybrány a bude jim umožněno podat plnou žádost, to bude zveřejněno na webových stránkách CORE Organic. Dotazy a diskuze o možném způsobu výběru projektu: Ing. Jeřábek: v dohodě mezi MZe a CORE je přislíbená částka k financování české účasti ze státního rozpočtu EUR na období , pro příští rok se předpokládá částka ,- Kč. MZe plánuje za ČR podpořit max. 2 3 projekty. Mgr. Dytrtová navrhuje, aby Mze dalo ve fázi úplné žádosti finanční příslib více projektům, než je plánovaná částka, s tím, že stejně nebudou všechny vybrány. Ing. Jeřábek: kriteria výběru na MZe prozatím nejsou známa. Ing. Urban navrhuje, aby platforma formou dopisu oslovila ministra zemědělství. Předmětem dopisu by měla být: - zdůvodnění nutnosti existence Akčního plánu EZ a žádost o podporu při jeho schvalování - navýšení dotace na CORE II. tak, aby bylo možné podpořit všechny úspěšné projekty za ČR - nekrácení dotace na ČTPEZ v roce 2011 Závěr: koordinátor připraví dopis ministrovi zemědělství. Platforma osloví MZe po vyhlášení výsledků I. kola výběru podaných nabídek k dalšímu jednání. Organizace a příprava vědecké konference (VK) o EZ v ČR Na základě rozhodnutí ŘV ze dne bude platforma organizátorem a pořadatelem vědecké konference o EZ v roce Ing. Urban informoval o plánovaných konferencích v roce 2011: FQH (květen 2011), Bioakademie (červen), IFOAM v Koreji (září říjen), VK platformy. Vzhledem k nutnosti zachovat tradici pořádání vědecké konference o EZ nejen v ČR ale i v rámci zemí střední a východní Evropy, bude VK realizována. Díky kontinuitě (VK EZ v ČR jednou za dva roky) jednou bude možné budoucnu požádat i o zařazení sborníku do Web of Science (WoS - nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje), což zvýší zájem zahraničních expertů o tuto konferenci a poskytne příležitost pracovníkům VaV v ČR k prezentaci a publikování ve sborníku abstrakt s impakt faktorem (IF), který dosud v zemích střední a východní Evropy v oblasti výzkumu EZ chybí. Představení nabídky zástupce společnosti Felicius o.p.s. pana Ctirada Hemelíka: společnost je vlastníkem značky Biosummit a nabízí realizaci této akci v rámci VK. Samotná konference bude realizována v konferenčním centru nebo v aule ČZU nutná další jednání koordinátora 3

4 s prof. Pulkrábkem a rektorem ČZU prof. Balíkem. Ohledně Biosummit v prostorách Parlamentu ČR pak poslance prof. Šarapatky pana Hemelíka se zodpovědnými pracovníky parlamentu. Návrh témat Biosummitu vč. jejich garance: Kvalita biopotravin (rozdíly mezi konvencí a bioprodukcí) a zdraví garant VŠCHT ŽP a biodiverzita garant UPOL SZP a její cíle pro EZ garant Bioinstitut Nové strategie EU pro biopotraviny a s tím spojený trh a marketing garant Felicius + event. Strategie regionálních potravin v ČR garant Bioinstitut a Felicius Patronace IFOAM Mgr. Dytrtová byla oslovena zástupcem IFOAM EU Group ohledně nabídky patronace IFOAM nad VK platformy i Biosummitem. Dosud patronace Bioakademie svaz nepodal žádost o prodloužení, proto IFOAM udělal nabídku ČTPEZ. Návrh: zajistit patronaci IFOAM nad VK platformy a Bioisummitem (včetně možnosti pozvání špičkových odborníků z IFOAM). Hlasování: všichni přítomní členové ŘV s návrhem souhlasí. Termíny: dle harmonogramu Parlamentu (bude znám cca. do 14 dnů) garant prof. Šarapatka dále pak jednat o termínu na ČZÚ ing. Urban. Po vyjednání termínů předá informace koordinátor jednotlivým garantům. Úkoly: Koordinátor zahájí jednání se spol. Felicius ohledně zajištění: webové prezentace akce, adresáře, organizace Biosummitu a VK. Felicius bude garantovat pozvání pro business sektor. Mgr. Dytrtová zajistí patronaci IFOAM nad VK a a vykomunikuje poplatek a jeho splatnost. 2. Příprava ideového záměru společného výzkumného projektu Odloženo z důvodu časové náročnosti jednání na další setkání platformy. Při projednávání podnětu ing. Hutaře, aby ČTPEZ stanovila odborné priority pro zadávání diplomových a bakalářských prací vyšlo najevo, že ČTPEZ dosud nezveřejnila priority výzkumu EZ pro ČR. Toto je nutné urychleně zpracovat a dát k diskusi platformě. Ing. Urban: Je třeba využít strategické dokumenty TP Organics a priority výzkumu EZ, které pro MZe ČR zpracovával nedávno Dr. Josef Dlouhý (využívalo se to mj. pro stanovení priorit ČR pro Core Organic II). Termín: do konce listopadu zveřejnit na webu ČTPEZ. Teprve potom bude možné pracovat na ideovém záměru společného komplexního výzkumného projektu. Aktuality EZ Akční plán EZ Závěr: nutno projevit přímý zájem a zahájit lobbing viz. dopis ministrovi zemědělství bod. 1. Prof. Šarapatka prověří, kdy bude AP na programu jednání vlády. Koordinátor ve spolupráci s členy výboru bude kontaktovat poradce ministra z ASZ. 4

5 Aktivita svazu PRO-BIO ohledně národního značení biopotravin Ing. Toman vysvětlil právní stav biozebry : do roku 2013 notifikována v Bruselu jako národní označení biopotravin v ČR. V současné době na biopotravinách v ČR 2 rovnocenné značky: nové povinné evropské biologo a biozebra obě znamenají stejnou informaci. Svaz PB má zájem posunout tuto značku na vyšší informační hodnotu, zejména z důvodu zviditelnění domácí produkce biopotravin. Návrhem je, aby biozebra byla označením pouze pro biopotraviny z domácí produkce. Ostatní biopotraviny v ČR vyrobené nebo zpracované z dovezených surovin, by byly označeny jen evropským logem pro ekologickou produkci. Mgr. Dytrtová: dotaz na posun v úvahách a jednání ohledně pravidel (% zastoupení surovin), kontrola, informační kampaň, podpora MZe apod. Spotřebitelé neznají evropské logo, při nákupu by v tuto chvíli ani nerozpoznali, že se jedná biopotraviny. Ing. Toman: dosud neřešeno, pouze dotaz na názor členů ČTPEZ Ing. Hutař: jako zpracovatel a výrobce odmítá v tuto chvíli posun významu značky. Důvodem je zejména administrativa spojená se změnou významu, nedostatek domácích surovin a nutnost kontinuální výroby (což by znamenalo komplikace se značením a obyly), zavedená spolupráce v příhraničních oblastech a podpora regionálnímu zpracování, neinformovanost spotřebitelů o evropském biologu, které by znamenalo nedocenění kvality biopotravin nezpracovaných pouze z domácích surovin. Doporučení: nezasahovat do značení, ale zdůraznit zemi původu na výrobku, jak to již teď umožňuje NR o EZ. Pan Hemelík: názor- značka biozebra není v povědomí spotřebitelů, je nutná její inovace, propojení na sociální sítě apod., pak je teprve možný posun a přidaný další význam. Spor není o podstatě problému značky, ale vyústěním vlastních zájmů těch, kteří ho vedou. Ing. Urban za ČTPEZ: vzato na vědomí jako informace, svaz PRO-BIO musí ministerstvu specifikovat přesněji svůj záměr a návrh nových podmínek, za jakých by se biozebra v ČR udělovala ( a kým). Rozhodne ministerstvo. 3. Plán práce a financování ČTPEZ na rok 2011 (první návrhy) Diskutován v rámci bodu 1, další jednání podle výše přidělené dotace na rok 2011 (výsledek cca. listopad). 4. Různé Tisk publikací z rozpočtu ČTPEZ JČU se telefonicky dotazovala na platformu ohledně možnosti financování publikací z rozpočtu ČTPEZ. Koordinátor doporučil kontaktovat MZe. ŘV již dříve rozhodl, že publikace jednotlivých členů v letošním roce podpořeny nebudou, finance budou využity ke společné propagaci všech členů. Plánuje se výroba posterů na MZe a základních tiskovin ČTPEZ. Členové budou vyzváni, aby zveřejnili výsledky zajímavých a praktických projektů včetně výzkumu. Společnou propagaci zajistí ČTPEZ v rámci komunikační aktivity. Informace o seminářích na ČZÚ Ing. Kuchtová informovala a zároveň pozvala členy platformy na semináře připravované ČZÚ: Trvale udržitelná skutečnost? Seminář o trvalé udržitelnosti lidského konání, globálních problémech, možných alternativách i kolapsech a hledání východisek. 5

6 Kde: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta potravinových a přírodních zdrojů, Velká seminární místnost. Kdy: , 8:30-14:00 (od 8:00 hodin prezence účastníků) Pořadatel: KRV FAPPZ ČZU ve spolupráci s: Bioinstitutem o.p.s., Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a studentskou organizací SPODEK Další seminář: Chov zvířat v EZ, pozvánka bude rozeslána. Zastupování sektoru EZ v komisi GMO při MŽP Mgr. Dytrtová informovala členy o svém rozhodnutí, dále nepokračovat v členství v této komisi a nabídla svou pozici novému zájemci. Předmětem jednání komise je zejména vypracování posudků k pokusům s GMO, zájmy EZ není možné na této úrovni zastupovat. Možná příležitost pro výchovu nového odborníka na problematiku GMO, pokud bude mít některý z členů zájem. V případě zájmu kontaktovat Mgr. Dytrtovou: která zprostředkuje členství v komisi. Témata výzkumu, podněty z praxe Ing. Hutař navrhuje, aby byla na základě podnětů z praxe předávána témata výzkumu zadávání diplomových prací apod. Ing. Urban: ano, přenos požadavků praxe směrem k VaV a naopak je hlavním smyslem existence TP. Z platných dokumentů ČTPEZ, priorit ČR pro Core Organic II a strategické viza TP Organics (EU) bude vytvořen soupis priorit výzkumu EZ v ČR, který bude po diskusi publikován viz. výše v tomto zápisu. Ing. Vejražka: možnost řešení dílčích problémů v rámci realizovaných výzkumných záměrů Prof. Hajšlová: VŠCHT uvítá tyto návrhy Ing. Kuchtová: na ČZÚ je také možné realizovat diplomové a bakalářské práce, pouze s ohledem na kapacity možných vedoucích diplomových prací Závěr: ing. Hutař zpracuje a zašle koordinátorovi, který postoupí informace všem členům Noví zájemci o členství v ČTPEZ Mendelova univerzita v Brně a Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko dosud nepodali oficiální žádost o přijetí. Zástupce VÚPT zašle žádost k rukám koordinátora, MENDELu bude vyzvána. Zapsala: Pavlína Samsonová Zápis ověřil: ing. Jiří Urban

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká

Více

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení, zahájeném dne 7. května 2003 z vlastního podnětu dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více