MUDr. Petr KOVÁŘ *1969

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUDr. Petr KOVÁŘ *1969"

Transkript

1 MUDr. Petr KOVÁŘ *1969 Vzdělání: LF UP OLOMOUC: ţenský lékař Praxe: GYNPRENATAL s.r.o. HAVÍŘOV - Nestátní zdravotnické zařízení CAT OSTRAVA- vzdělávací agentura Od roku 1995 se věnuje kromě lékařské praxe také vzdělávání studentů v oblasti sexuální osvěty a výchovy, od r pak vzdělávání budoucích pedagogů, pedagogů, výchovných poradců, metodiků prevence atd.. Je vedoucím a zároveň odborným garantem vzdělávací agentury CAT OSTRAVA (akreditace MŠMT), která kaţdoročně zajišťuje přednášky pro cca studentů a několik set pedagogů celé ČR. VZDĚLÁNÍ Studium na LF UP OLOMOUC 1997 atestace 1. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha 2001 atestace 2. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha PROFESNÍ ŢIVOTOPIS sekundární lékař gyn.-por.odd. NsP Havířov 1998 dosud CAT Ostrava vzdělávací agentura odborný garant dosud externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava dosud GYNPRENATAL s.r.o.-nzz Havířov, odborný garant, vedoucí lékař 2003 dosud externí přednášející, participace na dílčích projektech vzdělávání, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava 2004 dosud externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava 2009 dosud Pracoviště ambulantní hysteroskopie - pilotní projekt pro ČR ve spolupráci se spol. Gynecare, Johnson & Johnson s.r.o. ČESTNÉ FUNKCE Člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha Prezident 16. celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008

2 PUBLIKAČNÍ A ODBORNÁ ČINNOST Kniţní monografie: Kovář P., Sexuální agrese znásilnění z pohledu medicíny a práva, nakladatelství JESSENIUS-MAXDORF, Praha, 2008 Uzel R., Kovář P., Antikoncepční otazníky o antikoncepci převáţně váţně, nakladatelství CAT Publishing, Ostrava 2010 Šulová L., Fait T., Weiss P., Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví (spoluautorství v rámci autorského kolektivu) Práce původní Pospíšil J., Holub P., Míková M., Slonka J., Kovář P., Konzervativní léčba intaktní ektopické gravidity methotrexatem,gynekolog, 1995, r. 4, str Pospíšil J., Kovář P.,Slonka J.,Záchyt a operační řešení obrovského serosního kystomu. Gynekolog, 1998, r.7, č. 1, str Kovář P., Hysteroskopie nadstandardní nebo standardní vyšetřovací metoda? (analýza 690 diagnostických hysteroskopií), Čes. Gynek. 63, 1998, č.5 s Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- -vize nebo fikce? Sborník referátů, 7. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 1999, s Kovář P., Slonka J., Šrubař V., Můţe hysteroskopující spolehlivě odhadnout malignitu? (Analýza hysteroskopických nálezů), Čes. Gynek 65, 2000, s ) Kovář P., Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), Sborník referátů, 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 2002 Kovář P.,11. Postkoitální antikoncepce, Sborník referátů, 12.Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2004, Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Praktický lékař 2004, 84, č.7, s Kovář P., Antikoncepce a kojení, Sborník referátů, 13.Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s Kovář P., Co můţeme vidět trojrozměrným ultrazvukem aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Sborník referátů, 13.Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s. 87 Kovář P., Regulace početí podáváme studentům správné a aktuální informace? Prevence, č. 12/2005 s Kovář P. Antikoncepce-přehled metod, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod Kovář P. Sexuální výchova a náboţenství, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl I Prevence 5/2006, s Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl II Prevence 6/2006, s Kaňka P., Kovář P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Právní aspekty, Prevence 7/2006,

3 Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006, Sborník referátů Kovář P., Osteoporóza jako jeden z hlavních projevů deficitu estrogenů a její léčebné ovlivnění, Medicína po promoci, Roč. 8, Suppl. 3/2007, s Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneuţívání dětí, 16. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů Kovář P., Vliv běţných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009, Sborník referátů Kovář P., Čepický P., Dvořák V., Doporučený postup k vyšetřování obětí sexuální agrese při poskytování péče obětem znásilnění a sexuálního zneuţívání, Čes.Gynek.2009, č.4, s Kovář P., Časované znásilnění, Bulletin NPC 2010, č. 2, s Kuţel D, Kovář P, Hrazdirová L, Kubínová K, Mára M, Endoskopie v řešení komplikací IUD, Klimakterická medicína 1, 15, 2010 str Kuţel D., Kovář P., Hrazdirová L., Kubínová K., Mára M., Calda P., Ţiţka Z., Hysteroskopie při komplikacích intrauterinně zavedeného LNG-IUS, Moderní gynekologie a porodnictví, vol. 19, č. 3, supplementum, zaří 2010 Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním reţimu v podmínkách gynekologické ordinace, Čes.Gynek., 2010, 75, č. 6, s Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy 3/2011, Kovář P., Postkoitální antikoncepce a potratová pilulka, Lékařské listy 3/2011, Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy speciál, 9/2011, Odborné přednášky Kovář P., Přínos hysteroskopie při peroperačním odhadu dignity lézí dutiny děloţní retrospektivní analýza 1200 hysteroskopických nálezů ve srovnání s histologickým rozborem (12/1995-1/1999) VIII. sympozium gynekologické endoskopie, Pardubice 1999 Kovář P.,Přínos endoresekce v terapii myomů a megapolypů dutiny děloţní VIII. sympozium gynekologické endoskopie, Pardubice 1999 Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? Celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 1999 Kovář P. Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 1999 Kovář P.,Internet- víme k čemu mají studenti přístup? Mezinárodní seminář Děti, mládeţ a AIDS, Brno 2000 Kovář P., Některé interpretační limity v sexuální osvětě z pohledu gynekologa, Mezinárodní seminář Děti, mládeţ a AIDS, Brno 2000 Kovář P., Míková M., Holubová M. Přínos 3D ultrazvukové diagnostiky k minimalizaci chybných diagnóz v gynekologii a porodnictví, Ultrazvukový kongres Roţnov pod Radhoštěm, 2001 Kovář P., Janíček D., Michálek R., Valoschek T., Firla B Přínos 3D UZ a 3D CT v diagnostice nejasných tumorů malé pánve, Lázně, 2002 Ultrazvukový kongres Mariánské

4 Kovář P, Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), 10. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice 2002 Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Kalokagathia - celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2003 Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, 11. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2003 Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (ohlédnutí za 7. lety působení), Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003 Kovář P., Karhan J, Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003 Kovář P., Postkoitální antikoncepce, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2004 Kovář P., Postkoitální antikoncepce, 12. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2004 Kovář P., Co můţeme vidět trojrozměrným ultrazvukem aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Konference O sexualitě a lidských vztazích, Uherské Hradiště, 2005 Kovář P., Antikoncepce a kojení, 13. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005 Kovář P., Co můţeme vidět trojrozměrným ultrazvukem aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, 13. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005 Kovář P., Antikoncepce-přehled metod, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006 Kovář P., Sexuální výchova a náboţenství, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006 Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, 2006 Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006 Kovář P., Lékařské interdisciplinární doškolovací dny prezentace připravovaného projektu, Lékařský mezioborový doškolovací den, Ostrava 2006 MUDr. Petr Kovář Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006 Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006 Kovář P., Pohled pedagogů na sexuální výchovu handicapovaných výsledky dotazníkového průzkumu, 14. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006 Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 2006

5 Kovář P., Rakovina hrdla děloţního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí- nové moţnosti prevence pomocí vakcinace, Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2007 Kovář P., Očkování proti HPV - vakcína Silgard, Lékařský mezioborový doškolovací den, Ostrava 2007 Kovář P., Očkování proti HPV - vakcína Silgard, Kongres primární prevence, Praha 2007 Kovář P., Interpretační limity 3D a Live 3D diagnostiky v porodnictví, Reprodukční zdraví pro třetí tisíciletí, Litoměřice Kovář P., Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2007 Kovář P., Laparoskopická robotická chirurgie, Seminář VŠB-TU, Technické a lékařské aspekty biomedicínckého inţenýrství v roce 2007, Ostrava Kovář P., 3D ultrazvuková diagnostika, konference Rodina očima naší doby, Slezská univerzita Opava, 9/2007 Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod- nejčastější dotazy, na něţ se nás pacienti ptají, 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 10/2007 Kovář P., Sexuální agrese a doporučené postupy pro vyšetřujícího lékaře, Lékařský seminář Brno 10/2007 Kovář P., Sexuální agrese, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 11/2007 Kovář P., Sexualita obyvatel ČR. Konference všeobecných sester, Krnov 12/2007 Kovář P., Koliba P., Transsexualismus změna pohlaví ze ţeny na muţe a současné moţnosti chirurgické léčby z pohledu gynekologa 1/2008 Kovář P., Sexuální agrese - Znásilnění z pohledu medicíny a práva Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/2008 Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod nejčastější dotazy, na které se nás pacientky ptají, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 3/2008 Kovář P., Sexuální agrese, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2008 Kovář P., Sexuální agrese, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2008 Kovář P., Sexuální agrese, XXXIV.doškolovací seminář SSG Plzeň 2/08 Kovář P., Antikoncepční otazníky co nového v ţenské a muţské antikoncepci nejenom z pohledu 10. světového kongresu o antikoncepci Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 3/2007 Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneuţívání dětí, 16. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů Kovář P., Jak správně postupovat při podezření na znásilnění a zneuţívání, Malé doškolovací dny podzim 2008, Levret s.r.o. Kovář P., Vliv běţných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Lékařské mezioborové doškolovací dny, Sanatoria Klímkovice, 1/2009 Kovář P., Jak správně postupovat při vyšetřování obětí sexuální agrese z pohledu gynekologa, Bohnické sexuologické dny, 2/2009 Kovář P., Vliv běţných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 2009 Kovář P., Vliv běţných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009,

6 Kovář P., Hysteroskopie jako čistě ambulantní výkon, XVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS, Jeseník, 2009 Kovář P., Sexuální deviace a sexuální delikvence, Moravskoslezská podzimní regionální konference, Ostrava 2009 Kovář P., Hysteroskopické diagnostické a operační výkony, Moravskoslezská lednová regionální konference, Ostrava 2010 Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním reţimu, Konference gynekologů, Olomouc 4/2010 Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním reţimu, Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary 6/2010 Kovář P., Office hysteroskopie pro a proti, odpřednášeno v rámci bloku kontroverze v hysteroskopii, Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP, Hradec Králové 6/2011 Kovář P., Reálná i teoretická rizika office hysteroskopie shrnutí výsledků za 2 roky praxe, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011 Kovář P., Ekonomické aspekty ambulantně prováděné hysteroskopie, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011 Populárně odborné články a publikace, poradenská činnost na projektech určených široké veřejnosti Participace na natáčení populárně odborného seriálu Zdraví, Česká televize Ostrava, 2000 Kovář P., Která antikoncepce je nejvhodnější? Puls 7/2005, s Kovář P., Lékařská věda vkládá do odběru pupečníkové krve velké naděje, Deník 10/2006, s. 13 Participace v programu Aktuálně o zdraví, Rádio Čas, Ostrava, 9/2007 Odborná participace na vzniku celovečerním filmu Mezi nimi 2010 Účast v diskusním pořadu Káva po čtvrté, Čs.rozhlas radioţurnál Praha 6/2010 na téma Sexuální výchova na školách Pregraduální výuka dosud externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava 2003 dosud externí přednášející, participace na dílčích projektech vzdělávání, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava 2004 dosud externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava Supervize Foldyna Marek, Sexuální výchova, sexuální deviace a zákon, bakalářská práce PdF OU Ostrava, 2006 Postgraduální výuka dosud externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava 2006 dosud externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava

7 Kurzy a doškolovací akce akreditované MŠMT dosud realizace několika desítek doškolovacích akcí (akreditace MŠMT) akreditace č.: / akreditace č:30 035/ akreditace č.: / akreditace č / akreditace č.: / akreditace č / (uvedeny pouze některé akreditace) Akreditace vzdělávací agentury CAT Ostrava (MŠMT Č.j.: / ) akreditace / akreditace / Organizátor, odborný garant a koordinátor akcí akreditovaných ve zdravotnictví (ČLK, ČAS,ČKPA,SRLA atd.) 2006 Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 6/ Moravskoslezská podzimní konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 9/ Lékařské doškolovací dny, Ostrava 9/ Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava Lékařské doškolovací dny, Ostrava 11/ Moravskoslezská listopadová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 11/ Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 12/ Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2/ Lékařské doškolovací dny, Ostrava 2/ Moravskoslezská květnová konference zdravotníků 5/ Lékařské mezioborové doškolovací dny, Ostrava 6/ Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/ Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/ Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/ Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/ Moravskoslezská březnová konference zdravotníků Ostrava 3/ Moravskoslezská jubilejní letní konference zdravotníků Ostrava 6/ Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/ Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/ Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/ Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/ Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/ Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 10/ Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/ Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/2010

8 Zahraniční stáţe: 8/2001 VISUS 3D education edukační kurz 3D ultrasonografie, LF Univerzita Vídeň Účast na mezinárodních konferencích 6/2003 Mezinárodní kongres hormonální kontracepce, Helsinky, Finsko 9/03 Světový kongres ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví, Paříţ, Francie 4/04 Mezinárodní angiologický kongres, Caftat, Chorvatsko 6/04 8th Congress Of The European Society Of Contraception, Edinburgh, Velká Británie 6/08 10th Congress Of The European Society Of Contraception, Praha

Profesní životopisy lékařů

Profesní životopisy lékařů Profesní životopisy lékařů Prim. MUDr. Peter Kraus Vzdělání 10/2016 Zvláštní odborná způsobilost v oboru Urogynekologie 10/2012 Diplom celoţivotního vzdělávání 07/2008 Specializovaná způsobilost Gynekologie

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví R. Hudeček, M. Petrenko, J. Chovanec, P. Ventruba Gynekologicko porodnická připravila pro gynekology a SZP program postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Mgr. Anna Milerová Chomutov - září 2011 Metodika výzkumu Sběr dat probíhal v

Více

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace MUDr. Petr KOVÁŘ Gynprenatal s.r.o.- NZZ Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura (pro www kráceno)

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 3 19.9.2003 Gynekologická péče v roce 2002 Podkladem pro zpracování údajů o činnosti oboru

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007 Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007 R. Hudeček, P. Ventruba, J. Chovanec, M. Petrenko, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko-porodnická klinika

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav Středa 1. října 18:00 22:00 Registrace 17:00 22:00 Instalace doprovodné výstavy konference 17:30 Schůze výboru Sekce gynekologické

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE - PREZENČNÍ Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU Rozvrhová zkratka : Rozvrh výuky : POA/PAB06 0 hodin seminářů 0 hodin praktických

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 20. 9. 2010 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Praze dne 13. 1. 2012 Přítomen předseda výboru: Přítomen místopředseda výboru: Přítomní členové výboru: Omluveni členové výboru: Nepřítomen

Více

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. XVI. ročník konference O SEXUALITĚ A LIDSKÝCH VZTAZÍCH 27. 29. května 2015 Uherské Hradiště Každý člověk má právo:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 20. 8. 2007 Gynekologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 Gynaecologic

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

Vzdělávací program pro učitele a vychovatele zaměřený na sexuální problematiku náctiletých

Vzdělávací program pro učitele a vychovatele zaměřený na sexuální problematiku náctiletých Vzdělávací program pro učitele a vychovatele zaměřený na sexuální problematiku náctiletých Realizátor projektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec Podnět k realizaci projektu

Více

normalita ve vztazích a v sexu

normalita ve vztazích a v sexu [ 7. 9. června 2017 ] [ www.sex.systemic.cz ] [ Normalita ve vztazích a v sexu ] O SEXUALITĚ a l i d s k ý c h v z t a z í c h Poradenská skupina Extima CZ Sexuologická společnost ČLS JEP Česká systemická

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Kritické stavy v porodnictví 2012

Kritické stavy v porodnictví 2012 Pozvánka pro lékaře PODPOROVÁNO EU Kritické stavy v porodnictví 2012 Pořádá: Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Mother-Care-Centrum

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010 Gynaecologic

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 32 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 21 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 27. 7. 2007 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 3 5.8.2005 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 Gynaecologic Care - Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 2 15.7.2006 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005 Gynaecologic Care -

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více