OKD nadále bojuje s cenami, trhem i klesající ekonomikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKD nadále bojuje s cenami, trhem i klesající ekonomikou"

Transkript

1 2 Úspory pro lidi Výrazně levnější volání pro zaměstnance OKD 4 Krize škrtí Austrálii Černouhelní giganti padají Asie snižuje spotřebu 7 Barborka se bavila Dětský den mnoha podob pro 35 dětí i maminek 6. června 2013 číslo 21 ročník 43 Noviny zdarma nejen pro havíře BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: KLID A ROZVAHA PŘI PRÁCI SE VŽDY VYPLÁCÍ EDITORIAL Ján Fabián generální ředitel a předseda představenstva OKD Když teče do bot Páteční jednání zástupců odborových organizací v kulturním domě Dolu ČSM, kterého jsem se zúčastnil s kolegy z vedení firmy, bylo konstruktivní a přínosné. Zdálo se, že většina účastníků velmi dobře chápe, do jak obtížné situace se naše společnost dostala. Abychom ji překonali, musí se na tom podílet každý z nás. Několik diskutujících se však zcela zbytečně vracelo do let dávno minulých. Rozdíl v přístupu těchto dvou skupin lidí jsem si plně uvědomil o dva dny později, kdy mnohé oblasti v Čechách zaplavila voda. A televizní zpravodajství nám poměrně jasně ukázalo rozdílné přístupy úředníků, politiků i obyvatel zasažených oblastí. Zatímco část z nich spekulovala o pozdě vypuštěných přehradách, špatně postavených protipovodňových zábranách a nepřesných předpovědích počasí, další si vyhrnuli rukávy, obuli holínky a pustili se do práce. Ta druhá skupina lidí byla naštěstí větší, proto se podařilo zabránit mnohem rozsáhlejším škodám a neštěstím. Situace v Čechách pro nás může být více než poučná: když máme plné sklepy vody, je každá diskuze o příčinách povodně zbytečná. Jediným možným řešením je pustit se do práce. A teprve, když se dům vyčistí, přijdou na řadu opatření, aby se příští povodeň našemu domu pokud možno vyhnula. Zároveň si musíme uvědomit, že aktuální složitá situace se netýká jen OKD, přísné úsporné režimy už vyhlásily všechny významné uhelné společnosti ve světě. Na dalších stránkách Horníka dnes přinášíme informace o tom, jak se vyvíjí situace v australském těžebním průmyslu. OKD nadále bojuje s cenami, trhem i klesající ekonomikou V úterý byl podepsán dodatek ke kolektivní smlouvě, přídavek na dovolenou bude ve dvou splátkách Nultou kolej v Loukách čeká zvedání Poddolovaný úsek na mezinárodní trati opravují každý rok LOUKY Zhruba padesát tisíc kubíků hlušiny z úpravny uhlí Dolu ČSM bude letos využito na zabezpečení mezinárodního železničního koridoru z Česka na Slovensko v úseku Karviná-Louky. Dobývání uhlí zde totiž znamená poklesy trati a tím pádem i její periodické zvedání v rámci odstraňování důlních škod. A nyní přichází na řadu takzvaná nultá kolej. Po celý rok je na ní z tohoto důvodu pozastaven provoz, využívány jsou zbývající dvě koleje a také vlečka společnosti AWT. Opravovat budeme v délce dvou a půl kilometru mezi dvěma železničními přejezdy. Vlivem poddolování je trať ve tvaru paraboly. V místech nejhlubšího poklesu ji zvedneme až o 2,9 metru, líčil Martin Džanaj z Důlních škod Stonava. FOTO: ILUSTRAČNÍ FOTO: archiv OKD Z DODATKU KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ: V roce 2013 bude zaměstnancům vyplacen zálohově přídavek na dovolenou ve výši osminásobku průměrného denního výdělku příslušného zaměstnance, avšak maximálně ve výši Kč. Tato částka bude vyplacena 3. července Doplacení do plné výše čtrnáctinásobku Martin Džanaj u nulté koleje mezinárodního železničního koridoru. V režii správce kolejiště, Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC), bude již brzy demontáž kolejnic, elektrotechnických a zabezpečovacích zařízení, včetně trolejí. Dodavatelé ze společnosti AWT pak začnou vozit hlušinu ze průměrného denního výdělku příslušného zaměstnance proběhne ve výplatě za měsíc říjen V případě, že dojde k rozvázání pracovního poměru zaměstnance, který měl splněny podmínky rozhodného období, bude přídavek na dovolenou doplacen v jeho poslední výplatě. 2,9 o tolik metrů budou v nejnižším místě zvedat nultou kolej. stonavské šachty a modelovat podklad železnice do předepsaného sklonu a výšky. Hotovo by mělo být do prosince, přičemž v příštím roce čeká oprava další kolej, dvojku. Kolejiště budou opravovat v délce dvou a půl kilometru mezi dvěma přejezdy. Těžbou dochází na tělese železniční trati k poklesům až o 0,75 metru ročně. Včasné, plynulé zajištění úprav poddolovaného úseku důležitého železničního koridoru je prioritou Dolu ČSM při zahlazování následků hornické činnosti. Náklady na zvedání ko- lejí tvoří nejvyšší položku čerpanou z celkového rozpočtu na důlní škody, dodal Václav Tomáš z odboru důlních škod. OSTRAVA Schválení výplaty přídavku na dovolenou je zřejmě na dlouhou dobu poslední jistotou pro každého v OKD. Teď bude naše společnost i naše matka NWR doslova bojovat o přežití a na úsporách se musí podílet každý, tvrdí vedení OKD. Při jednání s odbory jsme vzali v úvahu to, že návrh na zrušení přídavku na dovolenou přišel z naší strany poměrně pozdě, což souviselo s mnoha pravidly, která musíme dodržovat. Chápeme, že mnozí zaměstnanci s těmito penězi ve svých rodinných rozpočtech na letní měsíce již počítali, vysvětlil vstřícný přístup generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián. Všichni se teď podle něj budeme stále častěji setkávat s dopady úspor v praxi. V příštích měsících půjde v první řadě o stěhování zaměstnanců ostravského ředitelství (především na Důl Darkov), snižování počtu administrativních zaměstnanců i pracovníků dodavatelských fi rem. Po dokončení zátěžových testů se konkrétní opatření dotknou také jednotlivých dolů a provozů. Dnes už je jasné, že propad cen uhlí je dlouhodobá záležitost, stejně jako nepříznivá situace v české a evropské ekonomice. Musíme se tomu přizpůsobit. A to jak na straně nákladů a investic, tak i na straně produktivity práce. To je naše jediná šance, dodal Fabián. Vladislav Sobol ZE SVĚTA AUSTRALŠTÍ TĚŽAŘI SNIŽUJÍ NÁKLADY CANBERRA Světový těžařský gigant BHP Billiton oznámil výrazné snižování nákladů ve své australské černouhelné divizi. Podmínky na světovém trhu s uhlím dostávají doly ve státě Queenslandu firmu do vážných problémů. Problémy těžařům způsobuje především rekordně nízká cena uhlí, zavedení nové uhelné daně a vyšší náklady na materiál, technologie a práci způsobené inflací a vývojem kurzu australského dolaru. Také další těžařské firmy v Austrálii jsou nuceny snižovat náklady. Xstrata Coal plánuje v nejbližší době propustit 600 pracovníků, přičemž první kolo propouštění již začalo. Náklady snižují také výrobci technologií a strojů pro doly. Kvůli poklesu poptávky ze strany těžařů začala propouštět pracovníky například společnost Joy Mining Machinery. Zdroj:

2 2 Z OKD číslo 21 ročník 43 Severský prachoměřič Jaroslav Sporysz předvedl protiprašné třásně. TŘÁSNĚ NAD PÁSY JAKO LAPAČE PRACHU Novinku přijatou v CI používají v místech průjezdu dopravníků hrázovými objekty a větrnímí dveřmi. STONAVA Už na pátý překop v Dole ČSM /1 ve 30. sloji instalují pracovníci centrálního odtěžení pod vedením Radomíra Žebráka na trať pásového dopravníku třásně ze speciální technické tkaniny V-DUO přezdívané na šachtách Gargamel. Ty společně s postřiky Cornflow slouží jako účinné protiprašné opatření. Tkaninu jsme vyvinuli jako ochranu na pohyblivé části mechanizovaných výztuží. V OKD se využívá běžně, ale na Dole ČSM pro ni našli nové uplatnění, konstatoval Zdeněk Preissler ze šicí dílny Preiss v Těrlicku, kde V-DUO produkují. Gargamel jí začali havíři říkat proto, že na sekcích připomíná plášť pohádkového čaroděje. U nás máme v rámci protiprašné prevence plachtu z tkaniny o rozměrech 50 na 160 centimetrů nastříhanou na třásně, které přehnuté napůl Gargamel tkanina na sekcích připomíná plášť pohádkové postavy. dáváme na ocelovou konstrukci nad pásy s uhlím. A to hlavně tam, kde je kvůli zvýšené rychlosti průvanu vzduchu zvýšená prašnost, oznámil protiprašný technik stonavské šachty Josef Drastich s tím, že tento nápad byl přijat v procesu Continuous Improvement. Pruhy trojvrstvé nehořlavé, antistatické a také vodě odolné tkaniny doplněné o známé postřiky Cornflow se začaly objevovat v místech průjezdu pásových dopravníků hrázovými a větrními dveřmi. Nejprve na překopech 5205, 5206 a Po dokončení prací na překopu /1 se novinka objeví brzy také na páté štrece /1. Úspěšně jsme to už odzkoušeli, tkanina s postřikem vytváří účinnou bariéru proti pronikání prachu, zhodnotil bezpečnostní technik Dolu ČSM Břetislav Pukowski. Gargamela ostatně začali na této šachtě dávat rovněž do další zdejší novinky flexibilních větrních objektů (viz Horník 12/2013) pro díla ražená ve svorníkové výztuži. Tkaninu zvanou havíři Gargamel užívají v místech s vyšší prašností. NADACE OKD PODPOŘÍ ZATOPENÝ MĚLNÍK OSTRAVA Nadace OKD přispěla ze svého krizového fondu 50 tisíci korun ostravské pobočce Českého červeného kříže na pomoc lidem zasaženým povodní. Právě nás povolali do Mělníka, takže nakládáme sanitku a za pár hodin vyrážíme, řekl krátce před středeční uzávěrkou Horníka šéf ostravského ČČK Marek Prášil. V Ostravě zároveň začala materiální sbírka úklidových, čisticích a dezinfekčních prostředků, holínek, hygienických potřeb, dětských plen, velkých igelitových pytlů a balené vody. Přispět je možné denně od 8 do 16 hodin v areálu ČČK na ulici Červeného kříže 4, v sousedství Městské nemocnice Ostrava. S dotazy je možné se obracet na čísla nebo vs FOTO: Modré volání nová výhoda pro zaměstnance OKD Při volání z mobilního telefonu můžete díky výhodnému programu ušetřit nemalé fi nanční prostředky OSTRAVA Zaměstnanci OKD mají možnost při nákupech zboží a služeb u mnoha firem využívat řady slev a výhod. Nejnovější nabídka teď přichází od mobilního operátora Telefónica Czech Repubic prostřednictvím její dceřiné společnosti Bonerix. Nabídka nese název Modré volání. Kouzlo tohoto programu spočívá v tom, že jeho klient může obdržet až šest SIM karet do mobilních telefonů a za 150 korun mezi nimi volat zcela zdarma (rodina, přátelé, známí...), navíc také na všechna ostatní čísla SIM karet v programu Modré volání, a rovněž na všechna čísla služebních telefonních stanic společnosti OKD. O podrobnostech jsme hovořili s Antonínem Štěrbou, poradcem pro telekomunikace a sítě, CSS IT společnosti OKD. Proč je provozovatelem programu málo známá společnost Bonerix? Bonerix je stoprocentní dceřinou společností Telefónica Czech Republic a je, stejně jako obchodní značka Modré volání, v jejím vlastnictví. Rozhodnutí o této nové strategii poskytování zaměstnaneckých programů bylo podle nám předaných sdělení přijato s ohledem na efektivitu, a především vyšší komfort nabídky i péče o konečného uživatele, daný flexibilitou společnosti Bonerix. Jak se mohou lidé do programu Modrého volání zařadit? Ve výplatní pásce za 5/2013 obdrží každý zaměstnanec aktivační kód, který slouží pro přihlášení na stránky Na každý kód je možné aktivovat si nebo převést až 6 telefonních čísel od jakéhokoli operátora. Fakturace za každé číslo může chodit i samostatně. Klient tak nijak neručí za platby svých blízkých FOTO: Josef Lys nebo známých. Platnost kódu pro zadání objednávky je do Vytvoření objednávky provede na stránce po přihlášení svým kódem, v části objednávka. Jak bude zájemce dostávat vyúčtování a jak může platit? Měsíční vyúčtování bude zájemce dostávat standardně elektronickou formou na , který zadá během registrace. Posílání faktury v tištěné podobě je zpoplatněno částkou 25 Kč s DPH měsíčně za fakturu (pokud se jedná o více čísel na jednom dokladu, poplatek je účtován pouze jednou). Úhradu může klient provádět příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu, nebo si může zařídit u své banky trvalý inkasní příkaz. Jaké údaje zájemci o Modré volání potřebují při vyplňování objednávky na webu Musejí mít kód pro přihlášení ze své výplatní pásky, platný občanský průkaz, číslo SIM karty či převádí existující telefonní číslo. Jedná se o osmnáctimístný kód, který najde na zadní straně SIM karty, nebo ho zjistí na zákaznické lince nebo značkové prodejně svého stávajícího operátora. Dejme tomu, že uživatel na svém čísle čerpá HW dotaci od O 2 (koupil si telefon za zvýhodněnou cenu a zavázal se utrácet nejméně x korun měsíčně). Může vstoupit do programu? Ano, závazek minimální útraty bude převeden na povinnost 12 měsíců užívat a platit tarif Modrého volání podle vlastního výběru. Co se stane ve chvíli, kdy klientovi bude dvanáctiměsíční závazek na daném čísle končit? Společnost Telefónica mu předloží nabídku, která bude v danou chvíli aktuální, a na něm bude rozhodnout se, zda chce s programem Modrého volání pokračovat. Mohou lidé v programu Modrého volání čerpat HW dotaci? Ne, HW dotace není součástí programu Modré volání. Mohou měnit bez omezení tarify Modré volání? Tarif je možné bezplatně kdykoliv změnit z MINI na MAXI, tarif MAXI nelze na MINI převést dříve než po uplynutí 12 měsíců, na tuto dobu se uzavírá elektronická smlouva. Co bude následovat, když vyplní na stránkách objednávku? Budou formou u a SMS informováni o tom, zda byla objednávka zadaná korektně a zda došlo k zapojení čísla do programu v horizontu do pěti pracovních dnů. V opačném případě je třeba kontaktovat linku Mohou se zájemci s dotazy nebo požadavky obrátit přímo na O 2, například na značkovou prodejnu? Požadavky a dotazy související s provozem Modrého volání může zodpovědět pouze zákaznické centrum Modrého volání. Je tedy zapotřebí obracet se jen na ně. Přichází se zařazením do programu Modré volání o O2 Extra výhody? Ne. O2 Extra výhody lze plně využívat. Ne všichni mají přístup k internetu. Jak lze v tomto případě požádat o zařazení jejich čísel do programu Modrého volání? Bohužel, jediným možným způsobem je elektronická objednávka prostřednictvím stránky V těchto případech zájemcům doporučuji, aby požádali svého kolegu nebo známé, kteří mají k internetu přístup, aby jim s registrací pomohli. Při vyplňování objednávky by však měli zadat ovou adresu, kterou nemají. Musí tuto kolonku vyplnit, i když budou chtít zasílat faktury klasickou poštou? Ano, vyplnění ové adresy je nutné, neboť jen tak může dojít k naplnění podmínek vzniku elektronické smlouvy, a nemusí tak být obtěžováni podpisy papírových dokumentů. Do této zadané schránky dostanou pouze elektronickou verzi Všeobecných podmínek Modrého volání a další dokumenty související s programem není však nutné na zprávu odpovídat. Jednoduché a bezplatné založení ové schránky nabízí řada internetových serverů, např. .seznam.cz. Jak lze kontaktovat středisko zákaznické péče Modrého volání? em (adresa je k dispozici po přihlášení na adrese www. modrevolani.cz) kdykoli a zdarma nebo telefonicky na čísle Telefonická podpora je ale s výjimkou kontaktu během prvotní registrace do programu zpoplatněna částkou 30 Kč na vrub vyúčtování každého telefonního čísla, které je během rozhovoru řešeno. Josef Lys Shrnutí těchto informací naleznete také na stránce ZAMĚSTNANCI OKD, ZÍSKEJTE NYNÍ S MODRÝM VOLÁNÍM PRO SVŮJ TELEFON NEJVÍCE! Při vyjednávání nákupu mobilních telekomunikačních služeb od Telefónica Czech Repubic na období 2013 až 2015 si kladlo OKD jako jednu ze základních podmínek možnost zajistit pro své zaměstnance výhodnější nabídku telefonování, než měli doposud k dispozici. V rámci zaměstnaneckých slev je zde zcela nová nabídka, kterou lze v průběhu aktivace dále rozšířit o zvýhodněné doplňkové balíčky dle individuálních potřeb. Nabídka nese ofi ciální název MODRÉ VOLÁNÍ. Paušál Volné minuty Volné SMS Volání ve skupině Volání do všech sítí MINI 25 Kč 0 0 zdarma 1,20 Kč 1,20 Kč 2,40 Kč MAXI 495 Kč zdarma zdarma 1,20 Kč 3,00 Kč Ceny jsou uváděny s DPH, Tarifikace 60+1, Ostatní zvýhodněné ceny služeb jsou na Ceny služeb jiných (např. roaming) jsou shodné s cenami na Užívání tarifu je podmíněno závazkem na 12 měsíců S Tarifem MINI lze až se 6 ks SIM karet s měsíční útratou 150 Kč volat zcela zdarma: na všechna ostatní čísla SIM karet mezi sebou (rodina, přátelé, známí) v programu modré volání na všechna čísla služebních telefonních stanic OKD, a.s. Všechny další podrobnosti k nabízenému zaměstnaneckému programu jsou uvedeny na intranetu OKD, v sekci slevy pro zaměstnance. SMS MMS

3 6. června Z dolů OKD 3 Osm tun do výšky téměř čtyřiceti metrů 10 hodin zabralo ustavení jeřábu a jeho zajištění proti převrácení. Výměna lanovnice na TZ 5 na Jihu se odehrála poprvé v historii Dolu ČSM. Výměna lanovnice na Dole ČSM-Jih byla precedentem nikdy dříve ji zde totiž neprováděli V SUPERMARKETU NEKOUPÍTE... STONAVA Poprvé v historii stonavské šachty proběhla na těžním zařízení číslo 5 vtažné jámy na lokalitě Jih výměna lanovnice. Výsledek tedy splnění úkolů v daném termínu bez větších technických problémů a hlavně úrazů teď sice může vypadat jako samozřejmá věc, ale pro zainteresované to znamenalo napjaté nervy a rovněž svaly. Už jen skutečnost, že se na Dole ČSM nikdy nic podobného nedělalo, znamenala, že nebyly k dispozici žádné prvotní podklady pro sestavení celého pracovního postupu výměny, nechal se slyšet vedoucí provozu dopravy Ervín Bardoň. Samotná operace byla v režii dodavatelů ze společnosti INCO, s nimiž lidé ze šachty konzultovali řadu detailů. Od měřického zaměření staré lanovnice po konečné zaměření té nové. Lanovnice o průměru šesti metrů se měnila spolu s hřídelí i ložisky. Její Doprava po laně stojí na počátku celého procesu důlní dopravy a zajišťování chodu těžního zařízení se neobejde bez skutečně speciálních náhradních dílů. Takových, jak Ervín Bardoň připomíná, co nebývají běžně k dostání v nákupních centrech! Jsou vyráběny kusově, každá podobná součást je svým způsobem originál. Nemluvě o tom, že výrobců je poskrovnu ty dřívější pohltil tržní mechanismus a mnohdy zmizeli i s původní technickou dokumentací. Proto je řízení oprav a výměny určitých strojních uzlů nesmírně náročné. hmotnost činí osm tun, osa lanovnice je ve výšce devětatřiceti a půl metru, takže dostávat tento kolos do takové výšky nebyla žádná legrace. Jen jeřáb musel být ustavován deset hodin, popsal Bardoň. Dodavatelé z INCO budou s důlní dopravou na ČSM spolupracovat i při červencové výluce. Chystá se výměna dopravních nádob TZ 2 vtažné jámy na Severu. Naposledy jsme to dělali před deseti lety, je zde už jen hrstka pamětníků. Měnit budeme i sadu odtlačných lanovnic na TZ 3. Vše nad volnou hloubkou a ve velkých výškách, dodal Bardoň. FOTO: KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBU ČLENA DOZORČÍ RADY OKD OSTRAVA Volby jednoho člena dozorčí rady OKD, voleného zaměstnanci společnosti OKD, se uskuteční dne 13. června Stane se tak prostřednictvím volitelů zvolených zaměstnanci ve volbách konaných od 3. do 7. června. red Seznam kandidátů do dozorčí rady OKD Poř. Příjmení, jméno, titul Věk Pracovní zařazení Vzdělání č. kandidáta na člena DR 1. Pytlík Jaromír, Ing. 51 let předseda SHO VŠ 2. Vlach Jaroslav, Ing. 60 let místopředseda SHO VŠ 3. Záveský Josef 60 let provozní elektrikář SOU REAGUJÍ NA SITUACI V OKD V letošním roce firma nebude vyplácet příplatek na dovolenou DOUBRAVA Jubilejní třicátá porada rozšířeného vedení dodavatelské společnosti THK ČECHPOL se uskutečnila v sobotu 1. června. V jejím průběhu se jako červená nit jednáním táhlo téma současné hluboké krize ve společnosti OKD, se kterou je firma spojena obchodními smlouvami. Ředitel dodavatelské firmy Karel Rašík přítomným vysvětlil důvody současné krize v odbytu s uhlím a rozebral krizová opatření přijatá vedením OKD. Současný stav je sice velmi vážný a složitý, ale není neřešitelný. I naše firma se musí nastalé situaci přizpůsobit a přijmout některá nepopulární opatření, zdůraznil Rašík. Hlavním úkolem pro nás bude realizace opatření vedoucích ke snížení nákladových položek a opatření vedoucích k růstu výkonových parametrů. Pokud chceme udržet výši mezd na přibližně loňské úrovni, budeme nuceni provést optimalizaci stavu zaměstnanců. V letošním roce nebudeme vyplácet příplatek na dovolenou, na který si zaměstnanci již zvykli. Následně uvedl, že THK ČECHPOL nadále považuje za svého rozhodujícího obchodního partnera společnost OKD. Pro jistoty do budoucna však musíme stát pevně na nohou, a proto začínáme hledat i další uplatnění naší firmy na obchodních trzích, informoval přítomné. Máme profesně i profesionálně zdatný tým. Nesmíme a nebudeme podléhat skepsi, ale aktivními opatřeními musíme postupně činnost naší firmy dále rozvíjet a v případě nutnosti i mimo důlní činnost. Součástí porady byly jako vždy pro všechny přítomné testy z bezpečnostních předpisů. Čtyři přítomní je absolvovali pouze s jednou chybou a tři se dvěma chybami. Za úspěšné zvládnutí náročných testů je čeká tříměsíční zvýšení prémií. jk První krok k otvírce ostravských slojí Výborný výkon na investičních ražbách podaly kolektivy Piotra Lipa a Antona Kozaňáka FOTO: Důl Darkov Výbornou práci odvedly na výstavbě větrního okruhu pro zpřístupnění ostravských slojí v oblasti lokality 9. květen kolektivy hlavních předáků (zleva) Piotra Lipa a Antona Kozaňáka. DARKOV Důl Darkov udělal první krok ke zpřístupnění ostravských slojí v oblasti lokality 9. květen. Práce na výstavbě základního větrního okruhu, zahájené na začátku loňského roku, byly ukončeny probitkou ve středu 15. května. Objem zásob, které by mohly být vytěženy, je zatím znám pouze orientačně. Předběžně se hovoří o asi 1,7 milionu tun uhlí. Podstatné je, že by se mělo jednat o kvalitní surovinu pro koksování. O zahájení prací na zpřístupnění porubských vrstev v oblasti 5. kry lokality 9. květen bylo rozhodnuto na základě výsledků vrtného průzkumu už v roce V dubnu tohoto roku byla také z úrovně 9. patra lokality 9. květen zahájená úpadní ražba důlních děl 5050 a 5051 ve sloji Václav. Tyto ražby byly ukončeny v roce 2005 po vyražení 962 metrů a zajištění větrního okruhu širokoprofi lovým vrtem na úroveň 9. patra. S ohledem na změnu priorit při zajišťování nových zásob uhlí byly ale další práce odloženy, upřesnil vedoucí odboru investic darkovské šachty Karel Tobola. O pokračování v otvírce ostravských slojí v oblasti lokality 9. květen se opět rozhodlo v roce V lednu 2012 tu byla zahájena ražba díla 5052, v září téhož roku ražba díla Obě čelby se probily letos 15. května. Obě investiční ražby byly realizovány dodavatelsky. První provedl kolektiv fi rmy Pol-Alpex hlavního předáka Piotra Lipa z úseku Krzysztofa Kuczery, druhou tým VOKD hlavního předáka Antona Kozaňáka z úseku Ladislava Babiucha. Zejména v letošním roce oba kolektivy odvedly velmi dobrou práci, zhodnotil technik investiční výstavby Dolu Darkov Bohdan Krzywoń. Objem zásob je zatím znám pouze orientačně. Podstatné je, že by se mělo jednat o kvalitní surovinu pro koksování. Lipův tým vyrazil na díle 5052 celkem 855 metrů. V lednu tohoto roku dosáhl špičkového výkonu 90, v březnu zaznamenal postup 70 metrů. Kolektiv Kozaňáka vyrazil na díle 5053 za osm měsíců 460 metrů. Mezi jeho špičkové výkony patří lednových 80, 73 metrů z listopadu 2012 a 70 metrů z února Ražba 5052 byla provedena v profi lu SP 19, ražba 5053 v profi lu SP 14. Obě byly realizovány s hustotou budování 0,5 m a v hmotnostním stupni TH 29. V současné době kolektiv Piotra Lipa dokončuje v místě probitky výstavbu klenbového kříže. bk FOTO: Jan Kurial Porada THK ČECHPOL se konala tradičně v prostorách klubovny Klubu důchodců dolu Doubrava. DŮL PASKOV PROVĚŘOVALA BÁŇSKÁ SPRÁVA I HYGIENICI STAŘÍČ Devět pracovních skupin se v rámci generální prověrky Českého báňského úřadu (ČBÚ) zajímalo o fungování Dolu Paskov. Profáráno bylo z tohoto důvodu během května na dvacet pracovišť. Zjištěno ale bylo osmnáct závad či nedostatků. A to v oblasti dopravních a strojních zařízení, vedení důlních děl, ochraně proti výbuchu uhelného prachu, v požární ochraně a také při chůzi a dopravě, řekl vedoucí odboru BOZP Zdeněk Potenský s tím, že státní báňská správa v této souvislosti navrhla pět opatření a čtyři doporučení. Současně s generální prověrkou se k nám podívali i hygienici. Při komplexní hygienické prověrce nenašli žádné nedostatky, informoval Potenský. Na závěrečný protokol o uzavření prověrky ČBÚ na Dole Paskov stále čekají. Můžeme však konstatovat, že nedostatky v jednotlivých oblastech nejsou závažného charakteru. Věříme, že prověrka je potvrzením dlouhodobého trendu vývoje úrovně bezpečnosti práce na naší šachtě. A to zejména zlepšujícího se stavu proti nevydařenému roku 2012, uzavřel Potenský. uzi

4 4 Za branami OKD číslo 21 ročník 43 ROZHOVOR TÝDNE Elektroodpad vynesl peníze i Barborce Společnost OKD je Sběračem roku, odevzdala nejvíce vyřazených svítidel OSTRAVA Sběračem roku 2012 se v kategori konečných uživatelů stala společnost OKD v nultém ročníku soutěže pořádané neziskovým kolektivním systémem EKOLAMP, zajišťujícím odbornou likvidaci vyřazených světelných zdrojů a svítidel. Celkem těžaři odevzdali přes čtyři tuny tohoto odpadu a svým způsobem z toho bude mít prospěch i Barborka! Víc už ale Václav Zyder, ekolog z Dolu Karviná, který byl u zrodu celého projektu. FOTO: archiv Václav Zyder s cenou pro OKD. EKOLAMP, co je to? EKOLAMP je takzvaný kolektivní systém, který sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za něž plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel podle zákona o odpadech. Zajišťuje sběry, svozy a zpracování osvětlovacích zařízení. Jedná se o lineární a kompaktní zářivky, halogenidové a sodíkové výbojky a celá svítidla vyjma běžných žárovek, které nejsou nebezpečné pro životní prostředí. Financování sběru je zajištěno z příspěvků na recyklaci, které jsou hrazeny při nákupu nových svítidel. Jak se v OKD sbíralo? Společnost OKD uzavřela se systémem EKOLAMP partnerství spočívající právě ve sběru a odevzdávání vysloužilých osvětlovacích zařízení z jednotlivých lokalit. Na jednotlivých VOJ jsme zřídili jedenáct sběrných míst kopírujících v podstatě důlní lokality. EKOLAMP dodal speciální kontejnery a zajišťuje i odvoz to vše zdarma. Sběr vyřazených svítidel zajišťovali ekologové ve spolupráci s elektroúseky. FOTO: Bohuslav Krzyžanek Náklady na projekt byly u těžařů nulové, za pečlivé třídění přišel finanční bonus a při vyhlášení soutěže šek ještě na další peníze. A jaké byly výsledky? Vloni jsme odevzdali 4242 kilogramů převážně lineárních zářivek. Nejvíce světelných zdrojů 1247 kg bylo sesbíráno na Dole Paskov. Na pomyslném druhém místě je s 1237 kilogramy Důl Karviná, následuje s 1083 kilogramy Důl ČSM a se 675 kilogramy Důl Darkov. Když jsme s kolegy tento systém v OKD zaváděli, byl přístup provozních zaměstnanců skeptický a v některých případech i neochotný. Jako vždy, když se jedná o změnu něčeho zaběhnutého. Postupem času si provozáři, zejména zaměstnanci úseků elektro-povrch, tento systém osvojili a nyní již žádný problém není. Dokonce se někteří ptali, zda by nemohli přinést své zářivky a úsporné žárovky z domu, když je vše zdarma a OKD to nic nestojí. Je to zajímavá otázka, ale její řešení je třeba zvážit a především zapracovat do koncepce nakládání se světelnými zdroji v provozech OKD. To je náš další cíl v dané oblasti, protože maximalizace zpětného odběru světelných zdrojů a spolupráce se systémem EKOLAMP má pro OKD kromě ekologického také nemalý přínos ekonomický! Což znamená úspory? Ano, a nejen to. Před zapojením OKD do kolektivního systému EKOLAMP jsme za tento odpad podle odpadového hospodáře společnosti Radomíra Kunze vynakládali ročně okolo sedmdesáti tisíc korun. V současnosti je vše zdarma. Navíc je Jedno ze sběrných míst EKOLAMPU na Dole Darkov se nachází v objektu těžních strojů Mír 5-Jih. Na snímku ukazuje elektrikář Jaroslav Pyszný, že kontejnery na úsporné žárovky a výbojky, stejně jako na lineární zářivky, jsou opět plné. při splnění určených podmínek vyplácena za zpětný odběr použitých svítidel také odměna. Vloni jsme takový bonus získali tři koruny za kilogram shromážděných zářivek a výbojek. V součtu spolupráce se systémem EKOLAMP znamenala pro OKD zisk osmdesát pět tisíc korun při nulových nákladech. A samotná soutěž? Jde o motivaci systému EKOLAMP pro spotřebitele svítidel. Společnost OKD zvítězila mezi konečnými uživateli, další kategorie pak byly velkoobchod, odpadová společnost, obec, malá sběrná nádoba a prodejce. Na vyhodnocení soutěže, které se uskutečnilo ve Znojmě, jsem byl spolu s odpadovým hospodářem Radomírem Kunzem, který má nyní na starost koordinaci zpětného odběru světelných zdrojů v OKD. Obdrželi jsme cenu z dílny skláren Ajeto Glass Lindava a šek na částku deset tisíc korun. Tyto peníze poskytne společnost OKD na konto Občanského sdružení svatá Barbora. Všem, kteří se do sběru vysloužilých svítidel zapojili, patří naše poděkování! MILOVNÍCI HORNICTVÍ JEDOU DO KOŠIC NA EVROPU OSTRAVA Milovníci hornictví z našeho regionu jedou na 15. Evropské dny horníků a hutníků, které se konají 6. až 9. června v metropoli východního Slovenska Košicích. Jak informoval jednatel Klubu přátel hornického muzea v Ostravě Karel Budin, nejvýznamnějšího setkání hornických a hutnických spolků a cechů z celé Evropy se kromě členů KPHMO zúčastní zástupci kroužků krojovaných horníků při obci Stonava a při bývalých dolech Barbora a František, a také Hornického spolku Rozkvět ze Sedliště. Účastníci jedou společně autobusem a v Košicích budou reprezentovat náš region a jeho hornické tradice. Za podpory Nadace Landek Ostrava, města Ostravy, města Havířova, týdeníku Horník a publikací OKD chceme seznámit prostřednictvím drobných propagačních předmětů naše kamarády se životem a děním v našem kraji, upřesnil Budin. Dějiny Evropských dnů horníků a hutníků sahají do roku kb ZE SVĚTA OBĚŤ VLASTNÍHO ÚSPĚCHU CANBERRA Desetiletí trvající boom v australském těžařství je minulostí. Po pádu cen energetického i koksovatelného uhlí jsou firmy nuceny přehodnocovat své plány, omezovat investice, propouštět tisíce zaměstnanců a prodávat doly. Světoví těžařští giganti jako BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore Xstrata nebo Peabody čelí bolestivé nutnosti dalšího snižování nákladů. Průměrné ceny uhlí se v porovnání s obdobím před dvěma lety snížily zhruba o 30 procent poté, co světový trh zaplavilo v důsledku rozvoje těžby břidlicového plynu uhlí z USA. V porovnání s rokem 2008 klesly ceny uhlí o více než polovinu. Ani rozvíjející se asijské ekonomiky již nedokážou absorbovat uhlí australských těžařů. Australské firmy se staly obětí vlastního úspěchu. V období rostoucí poptávky z Číny masivně investovaly do rozvoje nových dolů, aby ji mohly uspokojit. Svět ale následně zaplavilo levné americké uhlí a australští těžaři nejsou schopni své uhlí prodat. Analytici navíc předpokládají, že ceny australského energetického uhlí zůstanou do konce desetiletí na současné hranici $ za tunu a například ceny z roku 2011 ve výši 130 $ za tunu lze současnou optikou vidět jako anomálii, která se nebude opakovat. V důsledku nepříznivé situace byly v Austrálii od loňského dubna zrušeny nebo pozastaveny plánované investice za 150 miliard dolarů. Další z příčin konce již desetiletí trvajícího boomu v australském těžařství je zpomalování asijských ekonomik, především Číny a Indie. Zdroj: Reuters 10/20-IV/13

5 CZERWCOWE HASŁO BHP: SPOKÓJ I POGODA DUCHA PODCZAS PRACY ZAWSZE SIĘ OPŁACAJĄ. UCZTA ARTYSTYCZNA NA RYNKU Na zakończenie Dni Karwiny zabrzmi kantata sceniczna Carmina Burana OSTRAWA, KARWINA Prawdziwą ucztę artystyczną szykuje dla miłośników dobrej muzyki karwińska wielka górnicza orkiestra dęta Májovák : Z okazji 105-lecia powstania zespołu przygotowała jedno z najznakomitszych dzieł XX wieku, kantatę sceniczną Carmina Burana niemieckiego kompozytora Carla Orffa. Z towarzyszeniem solistów opery Morawsko-Śląskiego Teatru Narodowego w Ostrawie (NDM), chóru NDM Canticorum Ostrawa oraz Chóru Koncertowego Permoník Karwina wykona ją w piątek 7 czerwca od godz. 19 w ramach koncertu inauguracyjnego XVI Międzynarodowego Konkursu Wielkich Orkiestr Dętych Ostrawa 2013 w Domu Kultury Miasta Ostrawy oraz w sobotę 15 czerwca od godz. 21 na rynku im. Masaryka w Karwinie-Frysztacie na zakończenie Dni Karwiny. Będzie to fantastyczna sprawa zaprosił na karwiński koncert prezes zarządu Májováka Petr Ženč. Na scenie pojawi się łącznie około 150 wykonawców oraz niektóre nietypowe dla orkiestry dętej instrumenty muzyczne, na przykład dwa fortepiany, kontrabas oraz dodatkowe instrumenty perkusyjne. Koncert będzie połączony z ogniowym show, na jego zakończenie niebo nad miastem rozjaśnią fajerwerki. bk NA EUROPEJSKIE DNI GÓRNIKÓW OSTRAWA Mocna reprezentacja miłośników górnictwa z ostrawsko -karwińskiego zagłębia węglowego wybiera się na XV Europejskie Dni Górników i Hutników Koszyce Obok członków Klubu Przyjaciół Muzeum Górnictwa w Ostrawie tworzyć ją będą przedstawiciele trzech kół umundurowanych górników oraz Związku Górniczego Rozkvět z Sedliszcza. Impreza uchodząca za najważniejsze spotkanie związków i cechów górniczych i hutniczych odbędzie się w 6 czerwca 2013 numer 21 rocznik 10 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Dobra, skonsolidowana i zintegrowana załoga Górnicy z brygady Krzysztofa Krażewskiego znów pokazali swoją klasę i umiejętności STONAWA Dobra, skonsolidowana i zespolona załoga. Tak mówi o brygadzie ścianowej głównego przodowego Krzysztofa Krażewskiego sztygar oddziałowy Krzysztof Szewczyk. Swoją klasę górnicy z fi rmy zewnętrznej Alpex PBG pokazali ponownie na ścianie w Kopalni ČSM. W okresie od lipca 2012 r. do maja br. uzyskali tu wydobycie ton węgla przy postępie ściany 831 metrów. Trzy razy przekroczyli granicę 100 m postępu miesięcznego i czterokrotnie zrealizowali wynik limitowy. Szewczyk: Mieć taką załogę to przyjemność. Osiągnięte przez nich rezultaty są tym cenniejsze, że odnotowano je na ścianie, przez którą przechodziły cztery duże uskoki o amplitudzie dochodzącej do 3 metrów i której początek i koniec były zagrożone tąpaniami. W chodniku odlotowym wykonano na całej długości przybierkę spągu i wykorzystano go po raz drugi. Chodnik wlotowy trzeba było z powodu dużych ciśnień wzmocnić kotwiami i zabudować w nim w strefie wpływu wyrobiska ścianowego ponad 60 stojaków dodatkowych ton węgla z trudnej ściany Górnicy z brygady głównego przodowego Krzysztofa Krażewskiego (drugi od prawej). Przykład dla innych Ta ściana była naprawdę trudna, dość powiedzieć, że podczas forsowania uskoków odpalano nawet 60 kg ładunków wybuchowych na dobę potwierdził kierownik produkcji stonawskiej kopalni Roman Kolatek. Powiem otwarcie, że pierwotnie chcieliśmy ją skończyć z powodu ostatniego uskoku o 124 metry wcześniej. Widząc jednak, jak górnicy radzili sobie z poprzednimi uskokami, zdecydowaliśmy się ją kontynuować. Wynik to dodatkowe 74 tysiące ton węgla podsumował Kolatek. Pod adresem samej brygady zaś dodał: Ta załoga jest naprawdę znakomita, a jej osiągnięcia dobrze wpływają na nasze własne brygady. Górnicy mają swoją dumę i jeśli potrafią czegoś dokonać»zewnętrzni«, to oni też muszą potrafić to zrobić. Porządni i troskliwi O klasie brygady Krażewskiego świadczy nie tylko samo wydobycie. Kierownik pionu wydobycia w ruchu Północ Kopalni ČSM Marian Böhm mówi na przykład o ponadstandardowym porządku, jaki panuje na jej przodku. Z uznaniem wyraża się też o poziomie utrzymania uzbrojenia ściany, które tworzyło 117 sekcji obudowy zmechanizowanej Bucyrus 1300/3100, kombajn SL 300, przenośnik ścianowy PF 6/1042 i przenośnik zbiorczy PF 04/1132. Na dojeździe ściany, po sforsowaniu uskoków, sprzęt był już mocno zużyty. Pomimo to dzięki troskliwej konserwacji nie doszło do żadnych poważniejszych awarii podkreślił Böhm. FAKTY O BRYGADZIE Pomogło prześwietlanie A opinia przedstawicieli polskiej załogi? Szef oddziału Krzysztof Szewczyk docenia przede wszystkim fakt, że dzięki systemowi tzw. prześwietlania bloków opracowano szacunek występowania i przebiegu uskoków z dokładnością około 80 procent. Mogliśmy w ten sposób reagować na uskoki już z wyprzedzeniem, co bardzo się sprawdziło powiedział. Trochę żal mu było jedynie tego, że brygadzie nie udało się zrealizować piątego wyniku limitowego. Ponieważ załoga to w pełni skonsolidowany i zintegrowany zespół, który realizuje wszystkie zadania powtórzył Szewczyk. Przyznam, że mieć taką załogę to przyjemność. Oby tak było dalej! Bogusław Krzyżanek Miejsce pracy: Kopalnia ČSM Liczba członków: 124 (włącznie z nadzorem) Kierownik oddziału: Krzysztof Szewczyk Zast. kier. oddziału: Henryk Popławski Mechanik oddziału: Dariusz Biwejnis Główny przodowy: Krzysztof Krażewski Przodowi zmianowi: Andrzej Lem, Piotr Erlich, Dariusz Kabut, Krzysztof Miedziński dniach od 6 do 9 czerwca. Z Polski wybiera się na nią m.in. reprezentacja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Europejskie Dni Górników i Hutników zainaugurowano w 1965 roku w niemieckim Luisenthal. Słowacja to po Węgrzech dopiero drugi kraj z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, któremu powierzono ich zorganizowanie. We wschodniosłowackiej metropolii spodziewają się ponad 2 tysięcy gości. bk Horník-Górnik Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka: FOT. KWK ČSM 106/21-V/13 VÝSLEDKY SOUTĚŽE HORNÍKA O VSTUPENKY NA KONCERT IGGY & THE STOOGES OSTRAVA Na otázky naší soutěže o vstupenky na koncert rockové ikony Iggy Popa, zpěváka skupiny Stooges (sobota 22. června, 20.00, areál TJ Slezan ve Frýdku-Místku) přišla do redakce záplava správných odpovědí. Štěstí se při losování usmálo na tři jména v osudí. Ta vyhrávají po dvou vstupenkách. Jsou to: Rostislav Uher z Horní Suché, Radomír Szajter z Petrovic u Karviné a Xenie Smrečanyová z Havířova- Šumbarku. Správné odpovědi: 1. páté, 2. David Bowie, 3. Trainspotting Výherci si lístky mohou vyzvednout v redakci Horníka, Prokešovo náměstí 5, Moravská Ostrava, po předchozí telefonické dohodě s K. Frankovou, tel.: , BUDE SE NÁM LÉPE DÝCHAT OSTRAVA Snížení emise tuhých znečišťujících látek v ostravském ovzduší o 53,6 tuny ročně má zajistit projekt, jehož realizací byl pověřen vítěz ve výběrových zakázkách společnost AWT Rekultivace. Od května roku 2013 do poloviny roku 2014 postupně v Ostravě tato firma vysází tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz. Stromy o výšce 3,5 až 15 metrů vysázejí v Ostravě-Porubě, Ostravě-Jih, v centru města a Vítkovicích společnosti AWT- Rekultivace a H-Rekultivace. Z původních projektových cen se LAST MINUTE CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU BAŠKO POLJE - rodinné chaty Tereza BS 990 Kč/os. BAŠKO POLJE - lux. klimatiz. domky BS Kč/os. RABAC - depandance Mediteran HB Kč/os. BAŠKA VODA - rodinné bungalovy HB Kč/os. NEMIRA - penzion Star HB Kč/os. MAKARSKA - hotel Palma HB Kč/os. GRADAC - penzion Neptun ALL Kč/os. CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU BAŠKO POLJE - rodinné chaty Tereza BS Kč/os. NEMIRA - luxusní vila Ina BS Kč/os. RABAC - depandance Mediteran HB Kč/os. PROMAJNA - pavilon Dukić A HB Kč/os. BAŠKA VODA - rodinné bungalovy HB Kč/os. SV. FILIP I JAKOV - vila Pikolo HB Kč/os. CHORVATSKO AUTOBUSEM BAŠKO POLJE - rodinné chaty Tereza BS Kč/os. BAŠKO POLJE - lux. klimatiz. domky BS Kč/os. RABAC - depandance Mediteran HB Kč/os. BAŠKA VODA - rodinné bungalovy HB Kč/os. NEMIRA - penzion Star HB Kč/os. MAKARSKA - hotel Palma HB Kč/os. GRADAC - penzion Neptun ALL Kč/os. CHORVATSKO LETECKY z Ostravy BAŠKA VODA - rodinné bungalovy HB Kč/os. NEMIRA - penzion Star HB Kč/os. BRIST - vila Marko HB Kč/os. GRADAC - penzion Posejdon HB Kč/os. MAKARSKA - hotel Rivijera HB Kč/os. GRADAC - penzion Neptun ALL Kč/os. Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze, ALL - All Inclusive) a uvedenou dopravu včetně všech poplatků. tel.: red podařilo veřejnou soutěží ušetřit téměř 40 procent nákladů. Částku 37,286 mil. Kč uhradí z 90 % Evropská unie (32,492 mil. Kč), město z rozpočtu uhradí zbývajících 4,794 mil. Kč. Výsadbou a údržbou zeleně se naše společnost zabývá více než půl století. Věřím, že zeleň vysázená v rámci tohoto projektu vydrží nejméně stejnou dobu, že bude plnit svou funkci a nebude muset ustoupit například komerčnímu využití, uvedl předseda představenstva a ředitel AWT Rekultivace Andrzej Santarius. av

6 6 Inzerce / Panorama TIPY HORNÍKA číslo 21 ročník 43 Na dovolenou do Luhačovic! Za dobrou cenu a s domácí kuchyní! Secesní vila Vyšehrad stojí nedaleko luhačovické kolonády, v jedné z nejkrásnějších částí lázní Luhačovice - v Pražské čtvrti. Vila Vyšehrad, Betty Smetanové 391, Luhačovice tel , PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 21 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení 4249, 4294 Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) 1 Opravy strojní (OSTR) 11, 182, 351, 377, 600, 800 Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) Zájemci o inzerci prosím kontaktujte Renatu Pavlíkovou tel.: , 44/21-VI/13 KARVINÁ ZÁBAVA Soutěžení na Lodičkách Osm svérázných disciplín čeká v sobotu 8. června na dvacet odvážných týmů, které se zapojí do I. ročníku soutěže Hry na Lodičkách. Akce s doprovodným programem pro celou rodinu pořádaná sdružením Valíme se a podporovaná Nadací OKD začíná v 15 hodin. KINO Neprozradí, co promítají Máte rádi překvapení? Pojďte na film, aniž byste věděli jaký! Takovou novinku připravili na pátek 7. června v rámci cyklu Trefa do černého v kině Centrum. Komu se nebude film líbit, může do deseti minut odejít a dostane vstupné zpět! Promítá se od 20 hodin. OBČANŮM Odvezou staré spotřebiče Celkem na 232 stanovištích ve městě mohou lidé nechat do soboty 8. června jakýkoliv větší elektroodpad. Technické služby ho budou od osmé hodiny ranní v rámci motivace občanů k třídění smetí zdarma svážet. Neplatí pro Doly, Louky, Darkov a Staré Město! VÝROČÍ Slaví muzeum i knihovna Devadesáté výročí založení slaví Regionální knihovna Karviná. Ta připravila při této příležitosti ve fryštátském středisku velkou výstavu. Pětašedesáté narozeniny má Muzeum Těšínska, to organizuje ve svém Interklubu celodenní program pro veřejnost v úterý 11. června. VÝSTAVA Evangelíci v Bludovicích Státní okresní archiv v Karviné pořádá ve čtvrtek 6. června ve 13 a 15 hodin prohlídky pro veřejnost, a v 17 hodin pak vernisáž výstavy Evangelíci v Bludovicích. Ta se koná při příležitosti 230 let od založení tamního kostela. OSTRAVA VÝSTAVA Křemen a jeho rodina Rozmanitost přírodních forem oxidu křemičitého i složitějších sloučenin křemíku a jejich místo v přírodě i lidské civilizaci ukazuje expozice Křemen a jeho rodina v Ostravském muzeu. FOTO: RBP, ZP Ve Frýdku-Místku bojovaly týmy složené ze zástupců vedení OKD, jednotlivých dolů a obchodních partnerů RBP. TRADIČNÍ NOHEJBAL RBP FRÝDEK-MÍSTEK Už podeváté pořádala Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, turnaj pro zástupce svých významných partnerů RBP Nohejbal Cup Konal se v sobotu 18. května v Prestige tennis parku ve Frýdku-Místku. Mezi dvanácti družstvy se do finále probojovaly týmy Dolu ČSM a OKD 1, přičemž první jmenovaný zvítězil v poměru 2:0. Bronzovou příčku získal tým OKD 2, když porazil družstvo Dolu Karviná. Lubomír Káňa, ředitel RBP, při vyhlašování výsledků poděkoval všem za skvělé sportovní výkony a férovou hru. Náš nohejbalový turnaj je dobrou příležitostí k setkání s našimi dlouholetými partnery v neformálním prostředí, ve kterém je také příležitost prodiskutovat některá specifická profesní témata, připomněl hlavní smysl akce. ok Výsledky RBP Nohejbal Cup místo ČSM Miroslav Slowik, Miroslav Suchoň, Marián Adámek, Karel Blahut 2. místo OKD 1 Miroslav Mančař, Ladislav Bekeš, Antonín Klimša, Radim Babinec, René Balon, Jaroslav Šlosárek 3. místo OKD 2 Česlav Nastulczyk, Libor Kusina, Jiří Zahrádka, Jan Hudeček, Petr Dvorský, Marek Mikoláš INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD VZPOMÍNÁME Dne 11. června 2013 vzpomeneme 1. smutného výročí úmrtí našeho drahého, milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana Lubomíra Chromčáka, dlouholetého zaměstnance Dolu Staříč. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi. Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Taťána, dcera Renata s rodinou a dcera Martina. B150/21/13 AUTO-MOTO Pronajmu garáž v Karviné-Ráj u sídliště Pokrok, v blízkosti prodejny Koberce. Cena dohodou. Inf. na tel.: B151/21/13 Prodám Škoda Fabia krátká, r.v. 11/ 2000, motor 1,4 44 kw, červená barva, centrální zamykání, airbag řidiče, posilovač řízení, imobilizér, zadní stěrač s ostřikovačem, nastavitelný volant, autorádio, otáčkoměr, koupeno v ČR, druhý majitel, pravidelný servis, stav tachometru km, cena Kč, tel: B154/21/13 KOUPĚ Koupím hodiny pendlovky, i poškozené, a stojací podlahové hodiny. Uvítám pozůstalost po hodináři. Nabídněte přijedu. Inf. na tel.: B152/21/13 PRODEJ Prodám magnetický rotoped Trojan Magnetic Pro s digitálním displejem. Možnost sledování 7 funkcí (rychlost, vzdálenost, čas, tempo, spálené kalorie, zatížení atd.). Pořizovací cena 6000 Kč, nyní 999 Kč. Rotoped vypadá jako nový, nutno vidět. Inf. na tel.: B153/21/13 S maximální výbavou a slevou Kč POHON 4 4 BEZKLÍČOVÉ ODEMYKÁNÍ A STARTOVÁNÍ VOZU PLNÁ ELEKTRICKÁ VÝBAVAVA RÁDIO S CD/MP3 S OVLÁDÁNÍM NA VOLANTU 6 AIRBAG, ABS + EBD, ESP AUTOMATICKÁ KLIMATIZACEACE VYHŘÍVANÉ SEDAČKY 16" LITÁ KOLA POUZE 100 VOZŮ PLATÍ DO VYPRODÁNÍ SUZUKI SX4 již od Kč provozovna Ostrava Svinov,Opavská 798 Jediný autorizovaný prodej a servis SUZUKI v Ostravě Suzuki SX4 1.6: emise CO 2 Výhodné financování, pojištění a další nepřeberné množství doplňků a služeb VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA SKANDÁLNÍ CENY Informace na tel.: , mob.: , ZDARMA * 48/21-VI/13

7 6. června 2013 číslo 21 ročník 43 SBORISTA Srdcovka 7 ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ FOTO: OSSB Slečna z Barborky dospěla, teď se věnuje menším dětem Markéta Málková v Barborce dospěla. Markéta Málková se změnila z pouhé účastnice programů na člověka, který je sám připravuje HAVÍŘOV Dospívání je pro všechny, děti z Barborky nevyjímaje! A dvojnásob to platí v případě sester Málkových z Havířova. Zatímco starší Lucie (20) je známa už i mimo druhou rodinu díky svému fotografickému koníčku a vystavování snímků, mladší Markéta (18) nyní začíná být posilou právě týmu pomáhajícímu hornickým sirotkům. Jaké to pro ni v OSSB je? Barborka jak jsi ji poznala? Samozřejmě po nešťastné události na Dole ČSM-Jih, kde zahynul náš táta Petr Málek. Jednou za námi maminka přišla a říkala, že tady existuje sdružení Barborka. Vysvětlila, co, proč a pro koho dělá. Naší první akcí bylo BarboRadování v hornickém muzeu na Landeku, poprvé jsme s maminkou a Luckou viděly ty lidi, se kterými nás spojuje společný bohužel smutný osud. A byla jsi jen dítě v OSSB? Přišla jsem ještě na základní škole, bylo mi mezi čtrnácti a patnácti lety. Zpočátku jsme jenom koukaly se sestrou okolo sebe, potom se však začaly sbližovat s ostatními, cítily jsme hned od začátku tu podporu. Já to poznala, když jsem přešla na střední školu studuji přírodovědecké lyceum na zemědělské škole v Českém Těšíně a Barborka mi proplatila docela drahé knížky, učebnice. A pak ten poznávací zájezd se školou do Londýna. Se spoustou dětí, ale i maminek z Barborky jsem se moc sblížila, vídáváme se nejen na společných akcích. Hlavně s holkama Kakáčovýma Kristínou a Nikolou a vlastně i jejich maminkou Monikou, také s Martou Szamaránszkou. Kdy ses začala více zapojovat? To bylo někdy po zájezdu do Francie do Disneylandu, vlastně spíše u moře ve Španělsku, a potom v Adršpachu. Doma mám ještě dva mladší nevlastní sourozence, sestry, co mají dva a šest roků, takže jsem si začala více hrát a povídat i s těmi menšími dětmi v Barborce. Naučila jsem se s nimi pracovat i na táborech, kam jezdím s havířovskou turistickou Správnou pětkou. Tak opravdu posila sdružení? Výbor maminek mi po společném víkendu s Barborkou řekl (byl spojený se Dnem dětí), že se stávám nepostradatelnou slečnou pro fungování našeho sdružení. Fakt jsem se tam už sama podílela na organizování programu, připravovala jsem třeba takovou malou olympiádu, která byla v neděli. Chystala jsem soutěže v pinkání míčkem na pálce, skákání panáka, hody balonem do kruhu či nošení míčku na lžičce. Ty menší děti pak byly hodně aktivní a moc šťastné. Dostávaly za to i malé ceny. Na závěr, co tvá budoucnost? Hlavně udělat příští rok maturitu! Mým velkým koníčkem je příroda a hlavně ekologie, takže bych chtěla potom studovat něco takového. Té naší Barborce se budu určitě věnovat i nadále! Markéta (vpravo vzadu) začala připravovat akce pro menší dětí. Společný víkend s dětským dnem FOTO: Libor Uher stěhoval do kostela nové bubínky i zesilovač. KOSTELNÍ PREMIÉRA S NOVÝMI BUBÍNKY Libor Uher ze ZBZS Dolu Paskov zařídil řepišťským pěvcům rytmiku a zesilovač ŘEPIŠTĚ Nastudováním vlastního podání slavné České mše vánoční Jana Jakuba Ryby se začala před čtyřmi lety psát historie Svatomichaelského smíšeného pěveckého sboru v obci Řepiště. Toto těleso nyní čítá okolo třiceti hlasů, v repertoáru má na sedm desítek skladeb v češtině, latině, italštině, angličtině i hebrejštině a díky minigrantu z Nadace OKD oživilo svou rytmiku. Svatomichaelský sbor má v neděli 23. června velké letní vystoupení v domovské obci spolu s dalšími třemi tělesy i obrovským orchestrem. Vše vzniklo z popudu někdejšího řepišťského starosty Jana Kožušníka, jenž se stal prezidentem sboru. Rybovu mši jsme se skutečně naučili, ale až po roce práce s Hanou Kukučkovou, která má hudební vzdělání a zaujala post sbormistryně. Mě zlákali hned zpočátku. Mezi mými vrstevníky totiž nebylo tajemstvím, že zpívat umím a zpívám rád, vysvětloval Libor Uher ze ZBZS Dolu Paskov. A právě on oslovil firemní nadaci svého zaměstnavatele a stal se Srdcařem. Minigranty beru jako velice pozitivní věc. Třeba právě pro spolky, jako je náš pěvecký sbor. Spadáme sice pod obec, ale i její kasa má napjatý rozpočet, pokračoval Uher s tím, že díky podpoře Nadace OKD pořídili reproduktorový zesilovač kombo a bicí nástroje Djembe a Bonga (ty včetně stojanu). V rukou rytmicky nadaných členek sboru Andrey Karmanové a Kateřiny Zahradníkové pak tyto bubínky zazněly v závěru května v řepišťském kostele sv. Archanděla Michaela v rámci Noci kostelů Měli jsme plno, skoro dvě stovky posluchačů, konstatoval Uher a dodal, že svatostánek podpořila také přímo Nadace OKD. Přispěla na nákladnou opravu historických barokních varhan. OSSB vyrazilo nejen ven z města, ale též na bunkry či do akvaparku OSTRAVA Sice nikoliv úplně ideální počasím, ale naopak bohatý programem prožily děti a maminky z Barborky víkend na přelomu května a června. Na turistickou základnu u Ostravy jich dorazilo pětatřicet už v pátek odpoledne. No, byl to podvečer, takže se toho moc nekonalo, navíc bylo dost sychravo. Stihli jsme ještě malé cirkusácké vystoupení, ale potom nadešel čas akorát tak na společnou večeři a produkci pohádek, popisovala Marta Szamaránszká z výboru maminek. V sobotu na Den dětí přišly na řadu venkovní výlety a hry a po obědě zlatý hřeb celého víkendu. Nejprve jsme vyjeli na vojenské bunkry do Darkoviček u Hlučína, a pak zamířili do akvaparku v Kravařích. Večer? Táborák! líčila Markéta Málková. Neděle znamenala pro Barborku, kterou Nadace OKD dlouhodobě podporuje v nejrůznějších aktivitách, malou dětskou olympiádu. Nakonec se toho zúčastnili i všichni dospělí, abychom zjistili, jak si děti hrají, dodala za maminky Zdeňka Bínová. uzi FOTO: Noc kostelů 2013 v Řepištích se Svatomichaelským sborem. KRÁTKÁ PĚVECKÁ KARIÉRA FOTO: Představení připravili Barborce i cirkusáci. Vrcholem víkendu byla návštěva akvaparku. Ve srovnání s působením v revíru OKD je pro Libora Uhra (48) účinkování v pěveckém sboru poněkud krátké. Na šachtu nastupoval totiž v osmdesátých letech minulého století, po vyučení důlním elektromechanikem na frýdecko-místeckém hornickém učilišti. Pak dělal také hornickou průmyslovku v Ostravě. Začínal na tehdejším Dole Paskov, fáral jako dělník i technik u přípravářů či v úseku výklizu. Nakonec se dal k záchranářům, uzavření paskovské šachty ho zastihlo ve funkci velitele ZBZS. Na nynějším Dole Paskov je zástupcem velitele záchranářů a požárním technikem.

8 8 Sport/Kultura číslo 21 ročník 43 Skvělý úspěch dorostenců MFK OKD 74 bodů už dokázali nasbírat mladí fotbalisté Karviné U19. Dnes od 12 hodin karvinští fotbalisté U19 hostí na Kovoně tým z Břeclavi. KARVINÁ Poslední skládačka do mozaiky mládežnických úspěchů přibyla v uplynulém týdnu na konto fotbalistů MFK OKD Karviná. Starší dorostenci věkové kategorie U19 vybojovali pro město po letech nejvyšší soutěž Celostátní ligu dorostu. Mládežníci v nejvyšších soutěžích Svěřenci trenéra Petra Gibaly potvrdili, že fotbal se v Karviné v oblasti mládeže dělá správně. Klub bude mít od příští sezony zastoupení ve všech nejvyšších mládežnických soutěžích v republice, kterou představuje dohromady 7 kategorií (tři dorostenecké a čtyři žákovské). Nerad bych snižoval kvalitu letošních týmů v naší soutěži, ale upřímně musím říci, že byla nižší než loni, kdy jsme s týmem skončili těsně pod vrcholem. Na druhou stranu si to kluci museli perně vybojovat, kolektivním pojetím se dobře doplňovali a na hřišti si sedli, konstatoval strůjce úspěchu na lavičce Petr Gibala. Jedenadvacet vítězných zápasů Hlavními strůjci byli samotní hráči. Mimořádně jim vyhovovalo, když mohli hrát ofenzivně a na množství branek. Tento styl hry byl týmu vlastní. V zimě jsme ho zkoušeli obměnit, hráli více defenzivně, ale nebylo to ono. Návrat k útočnému pojetí všichni uvítali, přibližoval Gibala, jehož tým zažil neuvěřitelnou sérii jedenadvaceti vítězných zápasů v řadě a šestadvaceti utkání bez prohry (bez dnešního posledního zápasu). FOTO: Ivo Dudek Vítězství si museli vybojovat Výsledky jako 5:0 nebo 7:1 vypadají, že jsme prošli sezonou úplně hladce, ale nebylo to tak. Všechny zápasy začínaly od stavu 0:0 a kluci si to na place museli vybojovat. Využívali jsme psychologické výhody prvního místa v tabulce a respektu ostatních k nám, někdy to vycházelo, jindy ne, důležité bylo, že tým šel cílevědomě za svým cílem a bylo jedno, jestli rozhodneme utkání už po dvaceti minutách, nebo dáme vítězný gól až po hodině hry, vyprávěl trenér Gibala. Největší úspěch kariéry I pro něj je to v kategorii dorostu největší úspěch kariéry. Asi jo. V žácích jsme skončili v Nike Cupu pátí na světě, ale v dorostu je to můj největší úspěch, přitakal šéftrenér karvinské mládeže v MFK OKD, který se bude snažit v dalším ročníku s novým týmem hrát pořád ofenzivně. U19 čeká obměna kádru Nechci učit kluky taktizovat. Budeme hrát stejně a uvidíme, na co to bude stačit, protože soupeři budou jiného kalibru než ti, které jsme dosud potkávali. Klíčové bude zvládnout obměnu družstva. Končí lídři jako Fulnek, Roman či kapitán Káňa. Ale věřím, že je nahradíme. Po podzimu jsme nahrazovali Legierského, který nám zařizoval spoustu branek a přihrávek, a i jeho se podařilo zastoupit, upozornil závěrem Petr Gibala. Martin Ruščin SVÁTEK DECHOVÉ HUDBY Pozvánka na XVI. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2013 OSTRAVA Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů jsou v republice pouze dvě jedna v Praze, druhá v Ostravě. Už 16. ročník té naší, ostravské, pořádané jako bienále, to znamená co dva roky, se uskuteční už tento pátek a sobotu 7. a 8. června v Domě kultury města Ostravy. Mezi 14 přihlášenými soubory nechybí orchestry ze Slovenska, Rakouska, a dokonce jeden z Číny. Naplněn tak bude jeden z cílů soutěže, k nimž patří, vedle motivace k obohacení repertoáru českých a moravských dechových orchestrů a zvyšování jejich dramaturgické a interpretační úrovně, také možnost navázání mezinárodních uměleckých kontaktů. Do šestnáctého ročníku soutěže se mohla přihlásit tělesa čítající od pětačtyřiceti do pětaosmdesáti hráčů. Ta byla rozdělena a to je novinka do tří tříd: střední, CARMINA BURANA TAKÉ V KARVINÉ vyšší a nejvyšší. Na základě verdiktu mezinárodní odborné poroty mohou získat pásmo bronzové, stříbrné, zlaté nebo zlaté s vyznamenáním. Vrcholem Májovák Vrcholy soutěže budou dva. Za jeden z nich lze určitě považovat koncert absolutního vítěze, který se uskuteční v sobotu od 19 hodin po vyhlášení výsledků a rozdání cen. Tím druhým bude zahajovací koncert dvojnásobného vítěze soutěže, karvinského Májováku (letos se neúčastní), který provede spolu se sólisty opery Národního divadla moravskoslezského, pěveckým sborem Canticorum Ostrava, členy opery NDM a Koncertním sborem Permoník Karviná velkolepou kantátu Carmina Burana německého skladatele Carla Orffa. Začátek koncertu je v pátek 7. června v 19 hodin, řídí dirigent Májováku Marek Prášil. Všechna vystoupení jsou přístupná široké veřejnosti, ceny vstupenek jsou lidové. bk Už jsme o tom informovali. Velký dechový orchestr Májovák provede kantátu Carmina Burana, nastudovanou u příležitosti 105 let od svého založení, také v sobotu 15. června od 21 hodin na Masarykově náměstí ve Fryštátě, na zakončení Dnů Karviné. Bude to fantastická záležitost, slíbil předseda správní rady orchestru Petr Ženč. Na pódiu se objeví na 150 účinkujících a některé pro dechový orchestr netradiční nástroje, jako například dva klavíry, kontrabas či další bicí. Koncert bude spojen s ohňovou show a zakončen ohňostrojem. Slavnosti pivovaru Ostravar už tuto sobotu. Kryštof, Klus, Horkýže Slíže a pivo z 80 píp. Již tuto sobotu se v Ostrav uskute ní t ináctý ro ník Slavností pivovaru Ostravar a do ostravského pivovaru zamí í nejpopulárn jší kapely sou asnosti. Akce za íná v pravé poledne a k vid ní bude celkem 13 kapel na 3 scénách na ele se skupinou Kryštof a Tomášem Klusem. Poda ilo se nám dát dohromady nejlepší hudební program v celé dlouhé historii Slavností, za který by se jist nestyd ly ani festivaly. S nadsázkou tak lze íct, že místní festivalová sezóna letos za íná v sobotu u nás v pivovaru, íká k programu vrchní sládek pivovaru Ostravar Roman Richter. Na t ináctý ro ník pivního svátku p ijede do Ostravy 13 kapel. Pomyslný restart Slavností po dvouleté p estávce provede na hlavním pódiu již ve t i tvrt na dv skupina Kryštof, íká Zuzana Cieciotková z organiza ního týmu Slavností. Richard Kraj o a spol jist naladí návšt vníky Slavností na tu správnou notu. Skupinu Kryštof poté na hlavním pódiu vyst ídají další známá jména: Wohnout, Vypsaná xa a Tomáš Klus. O energický záv r Slavností se postarají slovenští Horkýže Slíže. Hv zdné kapely doprovodí na vedlejších pódiích za ínající i originální formace. Z mladých kapel jmenujme nap íklad ostravskou FíHu, hrající Jednou z hv zd Slavností pivovaru Ostravar bude i slovenská kapela Horkýže Slíže. na pomezí pop-rocku a britpopu nebo haví ovskou kapelu Nebe, jejíž desku producentsky ídil Richard Kraj o. Pipes&Pints si získávají p íznivce svým energickým punkem. Známé hity kapel U2, Coldplay i Stinga zahraje v unikátním aranžmá na cimbál doprovázený harmonikou, basou a bicími kapela Medicimbal. Rockové publikum jako vždy jist strhnou Legendy se vrací. A to zdaleka není vše. Aby se stihly kapely vyst ídat, budou v areálu p ipravena celkem t i pódia. Pro návšt vníky budou krom ojedin lé hudební produkce p ipraveny také desítky tisíc p llitr piva. To se bude z velké ásti epovat p ímo z ležáckého sklepa, íká k hlavnímu lákadlu akce vrchní sládek Roman Richter. Nejv tší prostor dostane Ostravar Ne ltr, u n hož pivovarníci vynechávají jednu ást výroby ltraci. Díky tomu v pivu z stává ada látek v etn kvasnic. Krom Ne ltru na epu nebude chyb t vlajková lo našeho pivovaru sv tlý ležák Ostravar Premium a Velvet. Nabídku ješt doplní nejpopulárn jší beermixy u nás z ady Staropramen Cool a pro idi e bude k mání také Staropramen Nealko, dodává sládek Richter. Cenu piva stanovil Ostravar na p íznivých 25 korun, p i emž jeden p llitr ne ltrovaného piva dostanou dosp lí návšt vníci ke vstupence zdarma. Pivo se bude epovat z více než 80 píp. Sou ástí sobotního programu budou také komentované prohlídky pivovaru. K jejich modelu se Ostravar vrací po n kolika letech. Komentované exkurze stály na úplném za átku našich Slavností, když se tato akce ješt jmenovala Jak se pivo va í. Proto jsem moc stál o to, abychom je do programu vrátili a vrátili se tak ke ko en m, íká vrchní sládek Roman Richter. Kapacita prohlídek bude sice o n co nižší, ale za to se návšt vníci dostanou do více míst. T eba i do ležáckého sklepa, vysv tluje vrchní sládek. Cena vstupného je 250 korun. D ti do 140cm výšky v doprovodu rodi mají vstup zdarma. Hudební line-up Slavností pivovaru Ostravar, : OSTRAVAR STAGE Kryštof Wohnout Vypsaná Fixa Tomáš Klus Horkýže Slíže NEFILTR STAGE Medicimbal The Apples Fiha Nebe Pipes&Pints COOL STAGE Daniel Mrozek Markéta Konvi ková Legendy se vrací a hosté PR HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e mail: šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e mail: Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; e mail: tel: sekretariát: , příjem inzerce: , e mail: ústředna: Grafika Robin CaÏs, e mail: Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek v nákladu výtisků Registrace MK ČR E Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC. PRVNÍ

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ZAME program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zaměstnanecký program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Připravený ve spolupráci s největším operátorem

Více

Zaměstnanecký program O2 Family

Zaměstnanecký program O2 Family Zaměstnanecký program O2 Family O2 Family, s.r.o. Specialista na trhu zaměstnaneckých a komunitních programů mobilního volání, internetu a poskytování zákaznického servisu Benefit pro zaměstnance firem

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů - Aktuální stav k 29. 4. 2008 MV generální ředitelství HZS ČR Jak budete informováni o nových podmínkách? Od 1. 5. 2008 budou všechny kontaktní

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

MUŠinKA 2011 Brno, 4. až STS - představení. Ondřej Peřina Jerry

MUŠinKA 2011 Brno, 4. až STS - představení. Ondřej Peřina Jerry MUŠinKA 2011 Brno, 4. až 6.3.2011 - představení Ondřej Peřina Jerry e-mail: ondrej.perina@junak.cz mobil: +420 733 457 315 (v rámci volání zdarma) Co je to nová skautská zkratka? pod těmito třemi písmeny

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... 5 DATOVÉ BALÍČKY V ROAMINGU... 5 TARIFIKACE ROAMING... 5

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY DATOVÝCH SLUŽEB... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA...

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Číslo smlouvy kraj: Číslo smlouvy ASEKOL: Smluvní strany vsoa/ / OZZL f2 & $ l43 1. Jihočeský

Více

Seminář č. 2 slovní úlohy využívající operací s přirozenými čísly

Seminář č. 2 slovní úlohy využívající operací s přirozenými čísly Metody řešení matematických úloh II Seminář č. 2 slovní úlohy využívající operací s přirozenými čísly Růžena Blažková A) Složené slovní úlohy využívající porovnávání pomocí vztahů o několik více méně,

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Kapesní průvodce. benefity zaměstnanců

Kapesní průvodce. benefity zaměstnanců Kapesní průvodce benefity zaměstnanců Chceme vám pomoci zorientovat se v nabídce benefitů, které můžete jako nový zaměstnanec O 2 využít. Přinášíme jednoduchého kapesního průvodce, ve kterém jsou všechny

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Ceník služeb Šlágr Mobil platný od

Ceník služeb Šlágr Mobil platný od Ceník služeb Šlágr Mobil platný od 1. 5. 2016 CENY TARIFŮ... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 2 SPECIÁLNÍ ŠLÁGR SLUŽBY... 3 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 3 ROAMING... 4 TARIFIKACE ROAMING...

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 Příloha k čj.mv-2383-13/po-izs-2016 PROPOZICE Přebor HZS ČR ve volejbalu Liberec 8. a 9. listopadu 2016 Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 1.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Benefity pro žáky SOUs

Benefity pro žáky SOUs Benefity pro žáky SOUs Základní informace V rámci kolektivního vyjednávání se dohodly společnost ŠKODA AUTO a ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO na zavedení benefitů také pro žáky SOUs ŠKODA AUTO. Na základě této

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.4.2015 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Služby nabízené

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.12.2014 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Ceník platný

Více

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost Vaše odměna za věrnost www.eop.cz/vernost Vážení zákazníci, rádi bychom Vám touto formou poděkovali dlouhodobou věrnost, kterou nám projevujete. I díky Vám můžeme soustavu zásobování teplem postupně obnovovat

Více

Spořící chování v České republice

Spořící chování v České republice Spořící chování v České republice reprezentativní průzkum mezi obyvateli ve věku + - červenec - Návrh průzkumu Tato prezentace dokumentuje výsledky Průzkumu spořícího chování u obyvatel České republiky

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 CT24.cz: Zlato a brilianty lákají české investory 27. 12. 2012 kat Zájem o zlato, stříbro a luxusní šperky trhá v Česku rekordy. Jen za zlaté investiční

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VIII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2012 Bilance tří let TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-33-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 12.3.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Z Á P I S č. 04/2015 z jednání, které se konalo dne od 07:45 hodin v kanceláři vedoucího finančního odboru, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 04/2015 z jednání, které se konalo dne od 07:45 hodin v kanceláři vedoucího finančního odboru, Velké náměstí 114/3 v Písku Výbor finanční V Písku dne 08.07.2015 Z Á P I S č. 04/2015 z jednání, které se konalo dne 08.07.2015 od 07:45 hodin v kanceláři vedoucího finančního odboru, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Bc. Běla

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy přítomno: nepřítomni: ověřovatelé zápisu: návrhová komise: zapisovatelka:

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016 TTC ELIZZA PRAHA klub stolního tenisu pořádá Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva ve stolním tenisu 10. 11. září 2016 Sportovní hala Jižního Města areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha

Více

Zápis z 3. jednání Komise RHMP pro odstraňování následků povodně 2013 dne 13. 6. 2013

Zápis z 3. jednání Komise RHMP pro odstraňování následků povodně 2013 dne 13. 6. 2013 Zápis z 3. jednání Komise RHMP pro odstraňování následků povodně 2013 dne 13. 6. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Úvodní slovo předsedy komise 2. Kontrola plnění úkolů 3. Aktuální

Více

nová cesta k vítězství!

nová cesta k vítězství! nová cesta k vítězství! FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE nová cesta k vítězství! Kompletní elektronizace fotbalových agend od 1.7.2015: Management soutěží (on-line zápis) On-line registrace hráčů (klubů a členů) Elektronické

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2010 Slovo předsedy TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

zaměstnaneckého programu

zaměstnaneckého programu Nabídka zaměstnaneckého programu Bonerix Obsah 1. Nabídka z pohledu zaměstnavatele 2. Nabídka z pohledu zaměstnance 3. Popis procesu 4. Servisní partner Bonerix 5. Další kroky 6. Nabídka v detailu Z pohledu

Více

Zápis ze dne 15. 10. 2014

Zápis ze dne 15. 10. 2014 Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 10. 2014 Přítomni: Hosté: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová, Danuše Zelená, Miloš Berounský,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 194/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze:

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více