ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015"

Transkript

1 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne schváleno VV

2 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU Pořadatel ROZSAH MISTROVSKÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH ČSJu HMOTNOSTNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ KATEGORIE A DOBA UTKÁNÍ NÁLEŽITOSTI STARTUJÍCÍCH ZÁVODNÍKŮ KIMONA... 6 Pravidla pro kimona STARTOVNÉ V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH ČSJu (mistrovství a přebory ČR) STARTOVNÉ V KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍCH ČESKÉHO POHÁRU TITULY, MEDAILE A DIPLOMY ROZHODČÍ SPORTOVNÍ ŘEDITEL SOUTĚŽE (SŘS) NÁMITKY (PROTESTY) CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A VEDOUCÍCH DRUŽSTEV VEDOUCÍ DRUŽSTVA USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ SYSTÉM SOUTĚŽE ÚHRADA PŘIHLÁŠKY, UZÁVĚRKY, VYDÁNÍ STARTOVNÍ LISTINY ROZPISY TURNAJŮ SYSTÉM POSTUPU NA UZAVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE RANKING LIST SYSTÉM BODOVÁNÍ SYSTÉM BODOVÁNÍ PRO RANKING LIST ČESKÝ POHÁR - NEMISTROVSKÉ KVALIFIKAČNÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE SOUTĚŽE ČESKÉHO POHÁRU SYSTÉM SOUTĚŽE TECHNICKÉ USTANOVENÍ SOUTĚŽE ÚHRADA INFORMATIVNÍ ÚDAJE K SOUTĚŽÍM JEDNOTLIVCŮ MISTROVSTVÍ ČR - MUŽI A ŽENY MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ A KATA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A JUNIOREK MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOROSTENCŮ A DOROSTENEK PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ USTANOVENÍ PRO DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE SYSTÉM SOUTĚŽE INTERLIGA MUŽŮ EXTRALIGA MUŽI I. LIGA- MUŽI DOROSTENECKÁ LIGA ÚHRADA PŘEDPIS PODMÍNKA ÚČASTI HODNOCENÍ VÝSLEDKU KONTUMAČNÍ VÝSLEDKY A POŘÁDKOVÉ POKUTY NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV A POVINNOSTI VEDOUCÍCH DRUŽSTEV POVINNOSTI POŘADATELE POVINNOSTI HOSTUJÍCÍHO ODDÍLU ROZHODČÍ A JEJICH POVINNOSTI POŘAD SOUTĚŽE USTANOVENÍ PRO JEDNORÁZOVÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV SYSTÉM SOUTĚŽE PŘEDPIS Strana 2 (celkem 34)

3 8.3 ROZHODČÍ A SPORTOVNÍ ŘEDITEL SOUTĚŽE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ INFORMAČNÍ ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM SOUTĚŽÍM DRUŽSTEV Mistrovství České republiky družstev dorostenek, žen a starších žákyň Přebor České republiky starších žáků družstev KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ O POSTUP DO I. LIGY MUŽI KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ O POSTUP DO DOROSTENECKÉ LIGY ÚHRADA NÁKLADŮ NA KVALIFIKAČNÍ TURNAJE SYSTÉM BODOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ JUDISTY ROKU TERMÍNOVÁ LISTINA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ADRESÁŘ Strana 3 (celkem 34)

4 ÚVOD Ve všech mistrovských soutěžích judo v ČR v roce 2015 se soutěží podle platných pravidel juda včetně změn platných od , Soutěžního řádu juda, jeho dodatků a výjimek (SŘJ) a ustanovení tohoto rozpisu. 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU 1.1 POŘADATEL Mistrovské soutěže v judu v ČR technicky zajišťují a pořádají oddíly a kluby juda z pověření Českého svazu juda. Pořádání jednorázových soutěží zajišťují oddíly - kluby juda na základě podepsaných dohod a odsouhlasených pravidel. U dlouhodobých soutěží a příslušných kvalifikací technické uspořádání zajišťují oddíly na základě vylosovaného pořadatelství jednotlivých kol. 1.2 ROZSAH MISTROVSKÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH ČSJu JEDNOTLIVCI Mistrovství ČR: Přebor ČR: Mužů a žen Veteránů KATA Juniorů a juniorek Dorostenců a dorostenek Starších žáků a žákyň Mladších žáků a žákyň Kvalifikační soutěž pro MČR mužů - Český pohár Pro MČR dorostenců a dorostenek Pro PČR starších žáků a žákyň Pro PČR mladších žáků a žákyň DRUŽSTVA DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE: JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE: Mistrovství ČR družstev: Přebor ČR družstev: Kvalifikační soutěž o postup: Český pohár družstev FPD Interliga mužů Extraliga mužů 1. liga mužů Dorostenecká liga Žen a dorostenek Starších žáků Starších žákyň do 1. ligy mužů do dorostenecké ligy Družstva staršího žactva Strana 4 (celkem 34)

5 1.3 HMOTNOSTNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ KATEGORIE A DOBA UTKÁNÍ Mužské kategorie Kategorie Mladší žáci U13 Starší žáci U15 Dorostenci U18 Junioři U21 Muži Věk let let let let let Rok nar a starší Váha 27 kg 30 kg 34 kg 38 kg 42 kg 46 kg 50 kg 55 kg 60 kg + 60 kg 34 kg 38 kg 42 kg 46 kg 50 kg 55 kg 60 kg 66 kg 73 kg + 73 kg 46 kg *) 50 kg 55 kg 60 kg 66 kg 73 kg 81 kg 90 kg + 90 kg 55 kg 60 kg 66 kg 73 kg 81 kg 90 kg 100 kg +100 kg 60 kg 66 kg 73 kg 81 kg 90 kg 100 kg +100 kg Čas utkání 2 min (GS NE) 3 min (GS 1 min.) 4 min (GS ANO) 4 min (GS ANO) 5 min **) (GS ANO) Kategorie Mladší žákyně U13 Starší žákyně U15 Ženské kategorie Dorostenky U18 Juniorky U21 Ženy Věk let let let let let Rok nar a starší Váha 28 kg 32 kg 36 kg 40 kg 44 kg 48 kg 52 kg 57 kg + 57 kg 36 kg 40 kg 44 kg 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg + 63 kg 44 kg 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg - 70 kg + 70 kg 44 kg 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg 70 kg 78 kg + 78 kg 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg 70 kg 78 kg + 78 kg Čas utkání 2 min (GS NE) 3 min (GS 1 min.) 4 min (GS ANO) 4 min (GS ANO) 4 min (GS ANO) *) v dlouhodobé soutěži - Dorostenecká liga a v kvalifikační soutěži o postup do DL je první hmotnostní kategorií -50 kg **) v dlouhodobé soutěži družstev I.liga a v kvalifikační soutěži o postup do I.ligy mužů je čas utkání 4 minuty Strana 5 (celkem 34)

6 1.4 NÁLEŽITOSTI STARTUJÍCÍCH ZÁVODNÍKŮ Závodníci jsou povinni prokázat se hlavnímu rozhodčímu soutěže platnými doklady: - Evidenční kartou ČSJu se všemi náležitostmi - Evidenční karta ČSJu je platným dokladem, splňuje-li tyto podmínky: o je vytištěna v takové kvalitě a formátu, aby byly všechny údaje čitelné a identifikovatelné o není mechanicky poškozená a je úplná o Mimo povinné údaje obsahuje: o fotografii identifikující člena v barevném provedení o platné údaje technické vyspělosti člena KYU nebo DAN o údaje o hostování - pokud je uděleno o platné údaje o dosažené kvalifikaci (trenér, rozhodčí, zk. komisař) o údaj o uhrazeném členském poplatku za daný rok a jeho výši o V případě změny povinných a výše uvedených údajů se EK stává neplatnou a je třeba vytisknout novou, s aktuálními údaji - Závodník, který se nemůže prokázat platnou evidenční kartou ČSJu (dle podmínek SŘ čl ), nesmí být připuštěn k soutěži (pokud je to technicky možné, může výjimku po kontrole řádně vyplněných údajů v Centrální evidenci ČSJu, splňujících podmínky pro platnou Evidenční kartu, udělit hlavní rozhodčí nebo sportovní ředitel soutěže. Za tuto kontrolu může být ČSJu účtován manipulační poplatek 50,- Kč. Platí pro soutěž jednotlivců i družstev. 1.5 KIMONA - Rozměry, materiál, umístění a velikost reklam se řídí pravidly ČSJu. Výjimka je povolena pouze pro dlouhodobou soutěž Extraliga mužů (viz. Příloha SŘ - kimona pro dlouhodobé soutěže) - Na všech mistrovských a kvalifikačních soutěžích jednotlivců, musí druhý čtený závodník nastoupit k utkání buď v modrém kimonu nebo v bílém s červenou nebo modrou šerpou. - V modrém kimonu může závodník k utkání nastoupit (i na soutěži, kde povinnost požívání modrých kimon není stanovena), avšak pouze jako druhý čtený závodník. - V soutěži družstev musí mít každé družstvo jednotná kimona t.j. modrá nebo bílá s červenou nebo modrou šerpou. - Povinnost nastoupit k utkání v modrém kimonu pro druhého čteného závodníka je u těchto mistrovských soutěží: PLAY OFF Extraligy mužů MČR mužů a žen MČR juniorů a juniorek MČR dorostenců a dorostenek Strana 6 (celkem 34)

7 - Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. Backnumbers, musí být jméno uvedené na backnumbers shodné s příjmením nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou jména shodná, bude závodník rozhodčím diskvalifikován pro nevyhovující závodní úbor. Závodník není vyloučen z celé soutěže a může v soutěži pokračovat. Pravidla pro kimona Platné od 1. ledna 2015 RUKÁVY KIMONA - Rukávy kimona musejí krýt celou paži včetně zápěstí v kontrolní pozici kabátu kimona KABÁT KIMONA - Vzdálenost mezi oběma klopami kabátu kimona v horizontální rovině u pásku musí být minimálně 20 cm - Vzdálenost mezi vrchem hrudní kosti a křížením klop kabátu kimona musí být maximálně 10 cm 20 cm 10 cm Strana 7 (celkem 34)

8 1.6 STARTOVNÉ V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH ČSJu (mistrovství a přebory ČR) Věková kategorie Jednotlivci Družstva (jednoráz. soutěže) Seniorská a juniorská + Veteráni 300,- Kč 1200,- Kč Dorostenecká 250,- Kč 1000,- Kč Žákovská 250,- Kč 800,- Kč Pokud je rozpisem soutěže stanovena povinnost přihlášení a oddíl-klub nepřihlásí pořadateli mistrovské soutěže stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu své závodníky družstvo, nebo se nepřihlásí vůbec, může startovat, avšak zaplatí zvýšené startovné dle platných ekonomických směrnic. Jednorázové startovné v dlouhodobých soutěžích: za účast družstva v INTERLIZE za účast družstva v EXTRALIZE za účast družstva v I. LIZE a DOROSTENECKÉ LIZE stanoveno rozpisem Interligy 2.500,- Kč 1.400,- Kč 1.7 STARTOVNÉ V KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍCH ČESKÉHO POHÁRU Věková kategorie Seniorská, juniorská, dorostenecká a žákovská 200,- Kč Pouze seniorská 250,- Kč 1.8 TITULY, MEDAILE A DIPLOMY Vítězové žákovských věkových kategorií v jednotlivých hmotnostních kategoriích příslušné mistrovské soutěže získávají titul Přeborník ČR v JUDU pro rok 2015 a obdrží diplom a medaili. Vítězové věkových kategorií od dorostu výše v jednotlivých hmotnostních kategoriích příslušné mistrovské soutěže získávají titul Mistr ČR v JUDU pro rok 2015 a obdrží diplom a medaili. Závodníci a závodnice, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrží diplom a medaili. Vítězná družstva příslušné jednorázové žákovské mistrovské soutěže získávají titul Přeborník ČR v JUDU družstev pro rok Vítězné družstvo Extraligy a Dorostenecké ligy získává titul Mistr ČR v JUDU družstev pro rok 2015 a členové družstva obdrží diplom a medaili. Členové družstev, která skončila na 2. a 3. místě, obdrží diplom a medaili. 1.9 ROZHODČÍ Deleguje komise rozhodčích ČSJu SPORTOVNÍ ŘEDITEL SOUTĚŽE (SŘS) Na mistrovské soutěže deleguje STK ČSJu sportovního ředitele soutěže viz. SŘJ čl Sportovní ředitel soutěže (+ asistenti) je členem sboru rozhodčích NÁMITKY (PROTESTY) Námitky se podávají podle ustanovení SŘJ čl. 20. Strana 8 (celkem 34)

9 1.12 CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A VEDOUCÍCH DRUŽSTEV Zakázaná jednání: - Jakékoliv poznámky k výrokům rozhodčích nebo jejich kritika - Dožadování se opravy výroků rozhodčího - Jakákoliv urážlivá, posměšná gesta směrem k rozhodčím, činovníkům, nebo publiku - Opírání se, údery, nakopnutí apod. reklamních panelů, nebo jiného zařízení - Jakékoliv projevy neúcty k soupeři, jeho trenérovi, rozhodčím, činovníkům, vlastnímu závodníkovi, personálu, obecenstvu, atd. - Koučování závodníků z místa pro trenéra je možné pouze při přerušeném utkání. Pravidla oblékání: - Ve vyřazovacích kolech a pro program finálového bloku: týmová tepláková (šusťáková) souprava s kalhotami sahajícími k obuvi. - V případě televizního přenosu sako, košile a kravata (musí být oznámeno rozpisem soutěže) Následující je nepřípustné vždy: - Kratší kalhoty, nezahalený trup, vykrojená trička, jakékoliv kšiltovky a pokrývky hlavy vůbec, džíny, svetry nebo podobné oblečení nevážící se ke sportu, sandály. Postihy: - Každý trenér nebo vedoucí družstva, který poruší tato pravidla, bude vyloučen, nebude smět doprovázet své sportovce do zápasové zóny a zasednout na židli trenéra do konce celé soutěže (ne pouze na příslušný den). - V případě neakceptování výše uvedených postihů, může být chování trenéra nebo vedoucího družstva řešeno disciplinárním řízením. Následující činovníci jsou oprávněni postihovat trenéry: - Sportovní ředitel soutěže, členové sportovně technické komise a členové komise rozhodčích a instruktoři rozhodčích 1.13 VEDOUCÍ DRUŽSTVA V soutěžích jednotlivců vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva soutěž opustit, ustanoví nového vedoucího družstva. Vedoucí družstva je povinen: - Dbát na kázeň a pořádek členů hostujícího oddílu/klubu. - Vyplnit startovní lístky nebo jiné požadované doklady řádně a včas tak, aby mohly být spolu s platnými doklady závodníků předány ke kontrole pověřenému rozhodčímu. - Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutěžního řádu, pravidel juda, disciplinárního řádu, rozpisů soutěží a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány a řídícím orgánem soutěže. Strana 9 (celkem 34)

10 - Před soutěží, v průběhu i po její skončení respektovat pokyny rozhodčího, sportovního ředitele a zástupce pořadatele. - Chovat se v prostorách konání soutěže ukázněně - Na žádost rozhodčího nebo sportovního ředitele soutěže prokázat svou totožnost. Vedoucí družstva má právo: - Jménem družstva vystupovat a podávat námitky a protesty. - Být přítomen zápisu, vážení a losování soutěže v souladu s dispozicemi sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího. - Nahlížet (se svolením sportovního ředitele nebo hlavního rozhodčího) do soutěžních tabulek a vyžadovat informace o průběhu soutěže. Strana 10 (celkem 34)

11 2 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 2.1 SYSTÉM SOUTĚŽE - Všechny mistrovské soutěže proběhnou systémem k.o. s dvojitou repasáží, pokud rozpis nestanoví jinak. Pokud by v hmotnostní kategorii startovalo 6 a méně závodníků, utkají se tito systémem každý s každým. - Při účasti 2 závodníků v hmotnostní kategorii bude vítěz určen systémem na 2 vítězné zápasy, získá titul a bude udělena zlatá a stříbrná medaile. Titul však může být udělen, pokud jsou oba závodníci z jiného oddílu/klubu. - Závodníci startující v mistrovských soutěžích musejí být nositelé nejméně 5.KYU - Pořad soutěže je stanoven SŘJ čl ÚHRADA - Účastníci soutěží startují na vlastní náklady. - Pořadatel hradí náklady na technické uspořádání soutěže a všechny finanční náležitosti delegovaným rozhodčím a činovníkům podle ustanovení platné ekonomické směrnice ČSJu a dohody o uspořádání mistrovské soutěže. 2.3 PŘIHLÁŠKY, UZÁVĚRKY, VYDÁNÍ STARTOVNÍ LISTINY Na základě redukovaného rankingu z výsledků kvalifikačních turnajů provede STK ČSJu uzávěrku a vydá startovní listinu. TERMÍNY, UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK A VYDÁNÍ STARTOVNÍ LISTINY a) Na soutěže otevřené se startovní listiny nevydávají. Pokud tak stanovuje rozpis, musí závodníky přihlásit příslušný administrátor klubu pomocí elektronického systému přihlášek, a to ve stanoveném termínu. Pořadatel mistrovské soutěže a soutěží Českého poháru má právo účtovat nepřihlášenému závodníku zvýšené startovné o 50 % ceny základního startovného. b) Do startovních listin budou zařazeni závodníci dle níže uvedených pravidel. c) Zařazení závodníků ve startovních listinách do hmotnostních kategorií je orientační. Na soutěži mohou startovat v hmotnostní kategorii, která odpovídá jejich hmotnosti při vážení před soutěží. d) Startovní listina bude zveřejněna v příslušném termínu na internetových stránkách ČSJu. OTEVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE MČR žen MČR mužů viz. rozpis soutěže MČR juniorů a juniorek MČR dorostenek PČR starších žákyň Strana 11 (celkem 34)

12 UZAVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE MČR dorostenců PČR starších žáků PČR mladších žáků a žákyň - Na základě pořadí v redukovaném ranking listu ze soutěží Českého poháru bude při mistrovských soutěžích prováděno nasazení prvních čtyř závodnic a závodníků (mimo kategorii mladších žáků a žákyň). Prvotní nasazení má právo provést dle svého zvážení trenér reprezentace příslušné kategorie (pro kategorii starších žáků toto právo přísluší trenéru dorostenecké reprezentace). - V kategorii mladších žáků a žákyň může nasazení dle redukovaného ranking listu provést sportovní ředitel soutěže, pouze pokud je to možné. 2.4 ROZPISY TURNAJŮ Rozpisy uvedené v tomto dokumentu jsou informativní. Směrodatný rozpis soutěže bude vydán na svazových stránkách Strana 12 (celkem 34)

13 3 SYSTÉM POSTUPU NA UZAVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE PČR mladších žáků a žákyň Na uzavřený PČR mladších žáků a žákyň postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níže uvedené tabulce. Na základě tohoto klíče zpracuje sportovní ředitel ČSJu (SŘ ČSJu) startovní listinu. SŘ ČSJu má právo tuto startovní listinu upravit dle změn v RRL. PČR starších žáků Na uzavřený PČR starších žáků postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níže uvedené tabulce. Na základě tohoto klíče zpracuje sportovní ředitel ČSJu (SŘ ČSJu) startovní listinu. SŘ ČSJu má právo tuto startovní listinu upravit dle změn v RRL. MČR dorostenců Na uzavřený MČR dorostu postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níže uvedené tabulce. Na základě tohoto klíče zpracuje sportovní ředitel ČSJu (SŘ ČSJu) startovní listinu. SŘ ČSJu má právo tuto startovní listinu upravit dle změn v RRL. Dále na uzavřenou soutěž MČR postupují finalisté PČR starších žáků a žákyň daného roku (pokud splňují podmínku startu ve vyšší věkové kategorii. v souladu se SŘJ čl. 14.2). MČR mužů Na MČR mužů postupují závodníci, kteří v roce 2015 získali na kvalifikační soutěži Českého poháru alespoň jeden bod. Na základě tohoto klíče zpracuje sportovní ředitel ČSJu (SŘ ČSJu) startovní listinu. SŘ ČSJu má právo tuto startovní listinu upravit dle změn v RRL. Dále na MČR mužů postupují finalisté MČR juniorů a juniorek (pokud splňují podmínku startu ve vyšší věkové kategorii. v souladu se SŘJ čl. 14.2). Divoké karty Divoké karty jsou možné pouze pro MČR mužů. Tuto divokou kartu získá závodník úhradou 700,- Kč při registraci na MČR mužů. K této divoké kartě je závodník ještě povinen uhradit běžné startovné, stanovené Rozpisem mistrovských soutěží, tj. 300,- Kč. Počet postupujících z RL v jednotlivých vahách: Dorostenci * St. žáci Mladší žáci Mladší žákyně Váha RL Váha RL Váha RL Váha RL 46 kg 6 34 kg 6 27 kg 6 28 kg 6 50 kg 8 38 kg 8 30 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 8 66 kg kg kg kg 6 73 kg kg kg kg kg 12 * + 2 finalisté PČR starších žáků 2015 v každé váze Strana 13 (celkem 34)

14 4 RANKING LIST - Pro všechny věkové kategorie je v průběhu roku vytvářen ranking list (dále RL). Bodování je prováděno za umístění a vítězná utkání z těchto soutěží: Vybraných mezinárodních soutěží Kvalifikačních soutěž Českého poháru Krajský přebor v kategorii žactva 4.1 SYSTÉM BODOVÁNÍ - Závodník je bodován za: umístění na bodované příčce (za podmínky alespoň jednoho vyhraného utkání ve výše uvedených soutěžích) vítězné utkání ve výše uvedených soutěžích - Bodování jednotlivce na kvalifikačních soutěžích je absolutní a není limitující, v jaké hmotnostní kategorii bude závodník startovat. To znamená, že závodník může v ranking listu bodovat v několika hmotnostních kategoriích. - Body z jednotlivých postupových soutěží se budou v každé hmotnostní kategorii sčítat. - Pořadí pro postup na mistrovské soutěže je tvořeno z tzv. redukovaného RL (dále RRL). Tento RRL je tvořen tak, že po skončení všech kvalifikačních turnajů se danému závodníku sečtou všechny získané body a započtou se do váhové kategorie, ve které závodník startoval na poslední bodované soutěži nebo do vyšší váhové kategorie (u žactva a dorostu). - Do 14 dnů od konání poslední kvalifikační soutěže správce ranking listu (SŘ ČSJu) zveřejní ranking list na webových stránkách ČSJu v konečné podobě. - RRL pro jednotlivé věkové kategorie bude neměnný 7 dnů před mistrovskou soutěží PČR mladších žáků a žákyň, starších žáků a MČR mužů a dorostenců. - Na základě konečného pořadí v RRL bude SŘ ČSJu vytvořena startovní listina pro mistrovskou soutěž. - V případě, že závodník/ce splňující start na uzavřeném MČR dorostenců, PČR starších žáků, mladších žáků a žákyň nebude moci z nějakého důvodu startovat, zůstává toto místo neobsazeno. - Ranking list pro všechny kategorie je veřejně dostupný na svazovém webu. 4.2 SYSTÉM BODOVÁNÍ PRO RANKING LIST Pořadí Český pohár Mezinárodní turnaje Krajský přebor 1. místo 10 bodů 3 body 2. místo 8 bodů 2 body 3. místo 6 bodů 1 bod 4. místo 5 bodů Bodování 5. místo 4 body stanoví trenéři RD 6. místo 3 body 7. místo 2 body Vyhrané utkání 1 bod 0,5 bodu Strana 14 (celkem 34)

15 5 ČESKÝ POHÁR - NEMISTROVSKÉ KVALIFIKAČNÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 5.1 SOUTĚŽE ČESKÉHO POHÁRU Soutěže Českého poháru (dále jen ČP) jsou kvalifikační soutěže. Z výsledků těchto soutěží jsou závodníkům přiřazeny body do ranking listu. RL má nominační charakter pro postup na uzavřené MČR mužů (viz. rozpis soutěže), dorostenců, PČR starších a mladších žáků a žákyň (účast na mistrovských soutěží ČR pro ženy, juniory a juniorky, dorostenky a starší žákyně je otevřená). 7. únor USK Praha - Muži a ženy únor 1.JC Baník Ostrava Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně březen JK Jablonec Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně 21. březen 1.JC Baník Ostrava - Muži a ženy 13. červen VC Jičín - Muži a ženy 25. duben VTŽ Chomutov Krajská družstva starších žáků a žákyň 13. červen VTŽ Chomutov Dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně září SKKP Brno Muži a ženy, dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně 3. říjen PRO Sport Teplice Dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně 5.2 SYSTÉM SOUTĚŽE - Všechny vybrané soutěže proběhnou systémem K.O. s dvojitou repasáží. Pokud by v hmotnostní kategorii startovalo 6 a méně závodníků, utkají se tito závodníci každý s každým. Při účasti 2 závodníků v hmotnostní kategorii, bude vítěz určen systémem na 2 vítězné zápasy. Pořad soutěže je stanoven SŘJ čl V soutěžích ČP bude pravidlo Zlaté skóre uplatněno dle platných pravidel juda. - Na soutěžích ČP mají reprezentační trenéři právo nasazovat vybrané závodníky i bez ohledu na pořadí závodníků v RL. - Závodníci startující v kvalifikačních soutěžích musejí být nositelé nejméně 5.KYU 5.3 TECHNICKÉ USTANOVENÍ SOUTĚŽE Soutěže Českého poháru podléhají podmínkám stanovenými sportovním ředitelem ČSJu 5.4 ÚHRADA Závodníci startují na vlastní náklady. Náklady na technické uspořádání hradí pořadatel. Pořadatel hradí náklady delegovaným rozhodčím a delegovaným členů STK. Strana 15 (celkem 34)

16 6 INFORMATIVNÍ ÚDAJE K SOUTĚŽÍM JEDNOTLIVCŮ Všeobecná ustanovení Pořadatel: PRO Sport Teplice Datum konání: 4. říjen 2015 neděle MISTROVSTVÍ ČR - MUŽI A ŽENY Otevřená soutěž Místo konání: Nová sportovní hala, Na stínadlech 3280, Teplice Ředitel soutěže: Václav Prokeš, tel , Přihlášky: Pro kategorii mužů bude vydána startovní listina Ubytování: Možné objednat do 28. září 2015 na Hotel Panorama, nebo telefonicky: Informace: Na adrese ředitele soutěže Technické ustanovení Časový pořad: 8:00 9:30 - prezentace a vážení 9: losování 10:00 zahajovací ceremoniál 10:30 zahájení soutěže Hm. Kategorie: muži: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg ženy: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg Startovné: 300,- Kč, Divoká karta: 700,- Kč (pro závodníky, kteří nejsou uvedeni v RL 2015) Startují: Závodníci - muži, kteří v roce 2015 získali na soutěžích ČP alespoň jeden bod do RL, získávají právo startu při úhradě startovného 300,- Kč. Závodníci, kteří nebyli v r bodováni v RL, mají právo startu při úhradě startovného a zakoupení Divoké karty. Dále junioři finalisté MČR juniorů (start ve vyšší věkové kategorii dle SŘJ) Na MČR mužů a žen mohou startovat dorostenci a dorostenky, které v daném roce dovrší 16-ti let a jsou nositeli nejméně 2.KYU Soutěž je otevřená pro ženy, juniorky a dorostenky dle SŘJ Podmínky účasti: Platný doklad dle SŘ čl. 7. Poznámka: Soutěž proběhne na 3 tatami Prvně čtení závodníci musí nastoupit v bílém kimonu, druhý čtený závodník nastupuje v modrém kimonu. Pro soutěž bude vydán samostatný rozpis! Strana 16 (celkem 34)

17 Všeobecné ustanovení MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ A KATA MUŽI A ŽENY Pořadatel: Sokol Praha Vršovice Datum konání: 14. Listopad Veteráni Technické ustanovení 15. Listopad KATA Časový pořad: 8:00 9:30 - prezentace a vážení 9: losování 10:00 zahajovací ceremoniál 10:30 zahájení soutěže Startovné: 300,-Kč (nepřihlášení závodníci 450,- Kč) Startují: muži a ženy ve věkových kategoriích daných zvláštním rozpisem Pro soutěž bude vydán samostatný rozpis! Strana 17 (celkem 34)

18 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A JUNIOREK otevřená soutěž Všeobecná ustanovení Pořadatel: VTŽ Chomutov Datum konání: 26. duben 2015 neděle Místo konání: Městská sportovní hala Chomutov Ředitel soutěže: Václav Šimek,, tel: Přihlášky: Přihlášení elektronicky na do do 23:00 hod. Ubytování: do nebo telefon: Technická ustanovení Časový pořad: Neděle :00 9:30 - prezentace a vážení 9: losování 10:00 zahajovací ceremoniál 10:30 zahájení soutěže Hm. Kategorie: junioři: -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg juniorky: -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg Hlavní rozhodčí: dle delegace KR Startovné: 300,-Kč (nepřihlášení závodníci 450,- Kč) Předpis: Soutěží se podle platných pravidel, soutěžního řádu a tohoto rozpisu. Startují: Junioři ročník , dorostenci dle SŘJ Juniorky ročník , dorostenky dle SŘJ Podmínky účasti: Platný doklad dle SŘ čl. 7. Poznámka: Soutěž proběhne na 3 tatami Prvně čtení závodníci musí nastoupit v bílém kimonu, druhý čtený závodník nastupuje v modrém kimonu. Pro soutěž bude vydán samostatný rozpis! Strana 18 (celkem 34)

19 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOROSTENCŮ A DOROSTENEK - uzavřená soutěž pro dorostence Všeobecná ustanovení Pořadatel: Sport Judo Litoměřice Datum konání: 7. listopad 2015 sobota Místo konání: Sportovní hala Ředitel soutěže: Václav Červín Ubytování: Závazné objednávky adresu ředitele do na adresu ředitele soutěže Informace: Na adrese ředitele soutěže Technická ustanovení Časový pořad: 8:00 9:30 - prezentace a vážení 9: losování 10:00 zahajovací ceremoniál 10:30 zahájení soutěže Hm. Kategorie: Dorostenci: -46,-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg Dorostenky: -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg Startovné: 250,-Kč Startují: Na základě konečného pořadí v RRL dorostenci ročník a finalisté z PČR starších žáků (splňující start ve vyšší věkové kategorii dle SŘJ). Dorostenky ročník a finalistky z PČR starších žákyň (splňující start ve vyšší věkové kategorii dle SŘJ) Podmínky účasti: Platný doklad dle SŘ čl. 7. Poznámka: Soutěž proběhne na 3 tatami Pro soutěž bude vydán samostatný rozpis! Strana 19 (celkem 34)

20 Všeobecná ustanovení PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ uzavřená soutěž pro starší žáky Pořadatel: SKP Judo Jičín Datum konání: 24. říjen 2015 sobota Místo konání: sportovní hala Jičín Ředitel soutěže: Josef Letošník, Jičín, Kosmonautů 833 Tel/Fax: , Startují: Pro kategorii starších žáků bude vydána startovní listina. Starší žákyně se přihlásí elektronicky na do do 23 hod. Ubytování: Možné objednat do na adresu ředitele soutěže Informace: Na adrese ředitele soutěže Technická ustanovení Časový pořad: 8:00 9:30 - prezentace a vážení 9: losování 10:00 zahajovací ceremoniál 10:30 zahájení soutěže Hm. Kategorie: Žáci starší: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg Žákyně starší: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg Startovné: 250,-Kč Startují: Starší žáci (ročník ) uvedení na startovní listině vydané na základě konečného pořadí v RRL. Starší žákyně ročník Podmínky účasti: Platný doklad dle SŘ čl. 7. Poznámka: Soutěž proběhne na 4 tatami Strana 20 (celkem 34)

21 Všeobecná ustanovení PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ Uzavřená soutěž Pořadatel: 1.JC Baník Ostrava, J. Misky 71/11, Ostrava Datum konání: 21. listopad 2015 sobota Místo konání: Sportovní hala SAREZA, Hrušovská 20, Ostrava - Přívoz, GPS: 49 51'6.12" N, 18 16'58.4" E Ředitel soutěže: Roman Martínek, kontakt: Přihlášky: bude vydána startovní listina na Informace: Na adrese ředitele soutěže Technická ustanovení Časový pořad: 8:00 9:30 - prezentace a vážení 9: losování 10:00 zahajovací ceremoniál 10:30 zahájení soutěže Hm. Kategorie: Žáci mladší: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60kg Žákyně mladší: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg Startovné: 250,- Kč Startují: Mladší žáci a žákyně ročník uvedení na startovní listině vydané na základě konečného pořadí v RRL. Podmínky účasti: Platný doklad dle SŘ čl. 7. Poznámka: Soutěž proběhne na 4 tatami Strana 21 (celkem 34)

22 7 USTANOVENÍ PRO DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV 7.1 DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE - Nadnárodní soutěž družstev mužů Interliga mužů - - Mistrovství ČR družstev mužů - EXTRALIGA mužů - I. liga družstev mužů + kvalifikace - Mistrovství ČR družstev dorostenců - Dorostenecká liga + kvalifikace 7.2 SYSTÉM SOUTĚŽE EXTRALIGA - 2 jarní kola, 1 podzimní Play Off, sestupové a barážové kolo - Do Play Off postupují prvá 2 družstva z jarní části - Do sestupového 4 družstva z jarní části, která se umístí na místě - Do barážového kola sestupují 2 družstva, která se v sestupové skupině umístí na místě - v EXL 2016 startují družstva, která se v barážovém kole umístí na 1-2 místě - 5 váhových kategorií I.liga mužů - 2 jarní kola, 2 podzimní - Sestupová skupina (4 družstev) do barážového kola sestupují poslední 2 družstva - 7 váhových kategorií, 1 cizinec (mimo barážové kolo) - Barážové kolo (4 družstva 2x EXL, 2x I.liga) v I.lize 2016 startují družstva, která se v barážovém kole umístí na 3-4 místě, 5 váhových kategorií, bez cizince INTERLIGA MUŽŮ - dlouhodobá soutěž, která pro 6 družstev z ČR, SR a Polska proběhne turnajovým způsobem. - Startují: USK Praha a Sokol Praha Vršovice - Pro soutěž Interligy je vydán samostatný rozpis. Strana 22 (celkem 34)

23 7.2.2 EXTRALIGA MUŽI Startují družstva: Klub Judoclub Liberec 2 Judoklub Olomouc 3 A.S.A. Litoměřice 4 SKKP Brno pořadatel 5 1. JC Baník Ostrava pořadatel 6 Sokol Mohelnice Systém soutěže - Dlouhodobá soutěž, která pro 6 družstev proběhne turnajovým způsobem 2 kola na jaře a jedno kolo na podzim. - Družstva se utkají v prvních dvou kolech systémem každý s každým. - Po každém kole bude určeno pořadí dle čl Po jarních kolech budou kluby dle umístění rozděleni do finálové skupiny a sestupové skupiny. - Do finále Play Off postupují družstva, která se umístí na 1. a 2. místě - Do sestupové skupiny sestupují družstva, která se v jarních kolech umístila na 3-6 místě - Utkání závodníků v EXL nemohou skončit nerozhodným výsledkem hikiwake. Utkání pokračuje systémem Golden Score. - Ve všech kolech (mimo Play Off) mohou utkání družstev skončit nerozhodným výsledkem. - Pro EXL platí při vážení tolerance 1 kg. Váhová tolerance neplatí pro kolo PLAY OFF! - Úprava reklamní plochy pro kimona viz. příloha tohoto rozpisu. - Pořadatel ligového kola musí zajistit 2 tatami o rozměrech 7x7 m zápasové plochy a 3 m bezpečnostní plocha - Každé družstvo, účastnící se PLAY OFF musí mít vytvořen banner s názvem družstva - Pokud klub v průběhu soutěže svým jednáním poruší ustanovení, ke kterým se v přihlášce do dlouhodobé soutěže zavázal, bude vyloučen z Extraligy mužů a sestupuje do nižší dlouhodobé soutěže. - V případě neúčasti oddílu/klubu jakéhokoliv ligového kola, bude klub penalizován pokutou ve výši ,- Kč (zároveň je povinen uhradit alikvotní náklady kola, kterého se neúčastní) a jeho dosažené výsledky budou anulovány. Klub bude v následujícím roce vyřazen ze všech ligových soutěží včetně kvalifikace o postup do 1. Ligy. - Losování pořadatelství bylo provedeno na poradě STK 30. ledna Losování pořadatelství kvalifikační skupiny do PLAY OFF a sestupové skupiny provede STK na své poradě v červnu Strana 23 (celkem 34)

24 - Přednostní právo na uspořádání PLAY OFF má vítěz EXL 2015 USK Praha, a to za předpokladu splnění podmínek stanovených STK. - Pořadí utkání ve skupině: 1x2, 3x4, 5x6, 1x4, 2x6, 3x5, 1x6, 4x5, 2x3, 1x5, 6x3, 4x2, 1x3, 5x2, 6x4 Play Off - Kluby, které po jarních kolech skončí na 1. a 2. místě, postupují do finálového kola PLAY OFF, kde se utkají s kluby startujícími v Interlize. - Nasazení: 1 EXL x 2 Interliga, 2 EXL x 1 Interliga. - Družstva, která se v Play Off umístí na 1. a 2. místě, mají právo startovat v dalším ročníku Interligy a zúčastnit se Evropského poháru družstev. - Pro finálové utkání Play Off musí zajišťovat lékařskou službu doktor (nikoliv zdravotník). - Družstvo, které startuje v EXL, bere na vědomí, že ČSJu využívá turnaj play-off EXL pro medializaci a popularizaci juda v ČR. Z tohoto důvodu družstvo, které postoupí do turnaje play-off EXL, vyvine maximální úsilí k tomu, aby při turnaji play-off EXL mělo obsazeno všech 5 hmotnostních kategorií a to pro všechna utkání turnaje play-off EXL. - V případě, že během některého utkání turnaje play-off EXL družstvo neobsadí některou hmotnostní kategorii přesto, že na soupisce družstva, potvrzené rozhodčím během kontroly hmotnosti v den turnaje, bude uveden závodník, který by mohl v neobsazené kategorii startovat, bude družstvo z turnaje play-off EXL diskvalifikováno a jeho výsledky v turnaji play-off EXL anulovány. NASAZENÍ klub s vyšším aktuálním umístěním v Interlize Klub z 2.místa v EXL klub s nižším aktuálním umístěním v Interlize Klub z 1.místa v EXL Finalisté bojují o 1. a 2. místo, poražení semifinalisté o 3. a 4.místo Ocenění družstev za pořadí v PLAY OFF: 1.místo ,- Kč, 2. místo ,- Kč, 3.místo ,- Kč, 4.místo ,- Kč Dojde-li ve finálové kole Play Off k nerozhodnému výsledku družstev dle ustanovení článku SŘ, pak utkání nekončí a družstva ve stejných sestavách o výsledku rozhodnou takto: a) Opakují se všechna utkání od začátku systémem zlaté skóre b) není-li utkání rozhodnuto dle bodu a), hlavní rozhodčí vylosuje jednu z obou klubů obsazených hmotnostních kategorií. Vítěz tohoto utkání rozhodne o vítězství družstva. c) Tyto opakované zápasy probíhají systémem zlaté skóre. d) Pro bod a) i b) platí, že opakovaná vítězná utkání jsou ohodnocena 1 pomocným bodem, nezávisle na tom, jakým pomocným bodem byla vyhrána. Strana 24 (celkem 34)

25 Sestupová skupina - Podzimní kolo sestupové skupiny proběhne v jednom termínu - Kluby se utkají systémem každý s každým. - Výsledek z předchozích kol se nezapočítává. - Kluby mají tuto bonifikaci za předchozí umístění v jarních kolech: 3. místo 3 body 4. místo 2 body 5. místo 1 body 6. místo 0 bod - Do barážové skupiny sestupují kluby, které se umístí v sestupové skupině na 5. a 6. místě - V sestupové skupině mohou utkání družstev skončit nerozhodným výsledkem. - Utkání závodníků v EXL nemohou skončit nerozhodným výsledkem hikiwake. Utkání pokračuje systémem Golden Score. Družstva - Družstva soutěží ve váhových kategoriích: do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, nad 90 kg - Minimální počet závodníků v družstvu jsou 3. Ve finálové skupině Play Off musí mít družstva obsazeny všechny váhové kategorie. - Závodníci uvedení na soupisce (před každým ligovým kolem) se stávají kmenovými příslušníky tohoto družstva. - V základních kolech EXL a v I. Kole sestupové skupiny může nastoupit 1 cizinec za podmínek stanovených SŘ. - V Play Off mohou nastoupit maximálně dva cizinci za těchto podmínek: Družstvo může postavit jednoho cizince bez povinnosti předchozího startu. Start druhého cizince je možný za předpokladu, že tento cizinec nastoupil alespoň k jednomu zápasu v některém z předcházejících kol EXL. Pro kluby startující v Interlize platí povinnost předchozího startu cizince v předcházejícím kole Interligy 2015 Start druhého cizince v utkání Play Off je dále podmíněn tím, že družstvo bude mít v tomto utkání obsazeny všechny hmotnostní kategorie. Náležitosti pro start cizinců je upravuje čl SŘJ. - Cizinci startující za zahraniční klub v Interlize 2015 mohou startovat za český oddíl/klub v EXL Strana 25 (celkem 34)

26 7.2.3 I. LIGA- MUŽI Startují družstva: Skupina "A" Skupina "B" Klub Klub TSC Turnov pořadatel 1 Judo Orel Blučina 2 VTŽ Chomutov 2 SKP Judo Jičín 3 JC Plzeň pořadatel 3 Sokol Hradec Králové 4 Tatran Prachatice 4 Judoklub Olomouc "B" pořadatel 5 SKJ Týn n. Vlt. 5 JC Železo Hranice pořadatel - Dlouhodobá soutěž, která pro 10 družstev proběhne turnajovým způsobem jaro podzim - Základní soupiskou družstva se stává soupiska závodníků, předložená na I. kole I.ligy mužů. Závodníci uvedení na této soupisce se stávají kmenovými příslušníky družstva - Výsledek v jednotlivých kolech se stanovuje dle čl Pro I.ligu platí při vážení tolerance 1 kg. Tato váhová tolerance platí i pro kvalifikační kolo! - Utkání dvou závodníků v I.lize nemohou skončit nerozhodným výsledkem hikiwake. Utkání pokračuje systémem Golden Score. - Ve všech kolech mohou utkání družstev skončit nerozhodným výsledkem. - V jednotlivém utkání může nastoupit 1 cizinec za podmínek stanovených SŘ. - Úprava reklamní plochy pro kimona viz. příloha tohoto rozpisu - Rozměry tatami: 7x7 m zápasová plocha, 3 m bezpečnostní plocha, 3 m mezi tatami - V případě neúčasti oddílu/klubu jakéhokoliv ligového kola, bude klub penalizován pokutou ve výši ,- Kč (zároveň je povinen uhradit alikvotní náklady kola, kterého se neúčastní) a jeho dosažené výsledky budou anulovány. Klub bude v následujícím roce vyřazen ze všech ligových soutěží včetně kvalifikace o postup do 1. Ligy. - Sestupující do kvalifikace o postup do I.ligy poslední kluby ze sestupové skupiny - Losování nasazovacích čísel a pořadatelství pro jarní část bylo provedeno 30. ledna Pořadatelé turnajů pro podzimní část budou vylosováni na poradě STK v červnu a) jarní část: v jarních 2 kolech jsou družstva rozdělena do dvou skupin dle územní příslušnosti a utkají se systémem každý s každým v obou turnajích. b) podzimní část: Postupová skupina 6 klubů (1-3 místo ve skupině A a B po jarní části) Sestupová skupina 4 kluby (4-5 místo ve skupině A a B po jarní části) Strana 26 (celkem 34)

27 SESTUPOVÁ SKUPINA - Podzimní kola sestupové skupiny proběhnou ve dvou termínech, kde se ve skupinách utkají družstva každé s každým v obou turnajích. - Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají. - Družstva v sestupové skupině získávají pro podzimní část tuto bodovou bonifikaci: Pořadí ve skupině A a B: 4. místo 2 body 5. místo 1 bod - Družstva, která skončí na 3. a 4. místě sestupové skupiny, sestupují do kvalifikační soutěže o postup do 1. ligy 2016 (2 poslední kluby). Nasazení pro podzimní část: A4 1 B4-2 A5 3 B5-4 POSTUPOVÁ SKUPINA - Do postupové skupiny postupují kluby, které se umístí v jarní části na 1 až 3 místě - kluby, které se v této skupině umístí na 1 a 2 místě postupují do baráže. - Podzimní kolo postupové skupiny proběhne v jednom termínu, kde se ve skupině utkají družstva každé s každým. Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají. Družstva v postupové skupině získávají pro podzimní část tuto bodovou bonifikaci: Pořadí ve skupině A a B: Postupová skupina: 1. místo 3 body 2. místo 2 body 3.místo 1 bod Nasazení pro podzimní část: A1 5 B1 6 A2 3 B2-4 A3 1 B3-2 - Pro kluby, které se umístí v postupové skupině na 3. až 6. místě soutěž tímto kolem končí. BARÁŽOVÁ SKUPINA - V tomto kole se 2 kluby z EXL a 2 kluby z I.ligy utkají každý s každým - Družstva jsou složena z váhových kategorií -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg - Start cizinců v tomto kole není povolen - Družstva do tohoto kola nezískávají žádnou bonifikaci - V barážovém kole nemohou startovat za kluby sestupující z EXL závodníci, kteří ve stejném ročníku startovali v I. lize - V I.lize v dalším ročníku startují družstva, která se v barážovém kole umístí na 3. a 4.místě Strana 27 (celkem 34)

28 Play Off 2 družstva I. kolo 6 družstev II. kolo 6 družstev Sestupová skupina 4 družstva Barážové kolo 2 družstva z EXL 2 družstva z I.ligy I. kolo Skupina A Skupina B II. kolo Skupina A Skupina B Postupová skupina 6 družstev 1. kolo Sest. sk. 4 družstva 2. kolo Sest. sk. 4 družstva Kvalifikace do I.ligy 2 družstva Strana 28 (celkem 34)

29 7.2.4 DOROSTENECKÁ LIGA Startují družstva: Skupina "A" Skupina "B" Klub Klub VTŽ Chomutov 1 SKP Judo Nový Bydžov 2 Judoclub Plzeň pořadatel 2 Judoklub Jablonec pořadatel 3 Judo Teplice 3 1.JC Baník Ostrava 4 SJ Litoměřice 4 Sokol Hradec Králové 5 Tatran Prachatice 5 SKKP Brno pořadatel 6 Sokol Žižkov II pořadatel 6 JC Železo Hranice - Dlouhodobá soutěž, která pro 12 družstev proběhne turnajovým způsobem jaro podzim. - Závodníci, uvedení na soupisce před každým kolem, se stávají kmenovými příslušníky družstva Zvláštní ustanovení: - Utkání dvou závodníků v dorostenecké lize nemohou skončit nerozhodným výsledkem hikiwake. Utkání pokračuje systémem Golden Score. - Ve všech kolech mohou utkání družstev skončit nerozhodným výsledkem. - Výsledek v jednotlivých kolech se stanovuje dle čl Úprava reklamní plochy pro kimona viz. příloha tohoto rozpisu - Rozměry tatami pro utkání DL: 7x7 m zápasová plocha, 3 m bezpečnostní plocha, 3 m mezi tatami - soutěž proběhne na 2 tatami. Pro DL je schválena tato výjimka z pravidel: - při splnění ustanovení Dodatku ČSJu k čl. 1 písm. c) nemusí být splněna podmínka čl. 1, aby kolem zápasiště byl volný prostor do vzdálenosti 50 cm. - v případě neúčasti oddílu/klubu jakéhokoliv ligového kola, bude klub penalizován pokutou ve výši ,- Kč (zároveň je povinen uhradit alikvotní náklady kola, kterého se neúčastní) a jeho dosažené výsledky budou anulovány. Klub se může zúčastnit kvalifikační soutěže o postup do DL. a) jarní část: - V jarních 2 kolech jsou družstva rozdělena do dvou skupin dle územní příslušnosti a utkají se systémem každý s každým v obou turnajích. Strana 29 (celkem 34)

30 b) podzimní část: - Družstva, která skončí v jarní části skupin A a B na 1. až 3. místě, vytvoří finálovou skupinu (šest družstev). Družstva, která skončí v jarní části skupin A a B na 4. až 6. místě, vytvoří skupinu sestupovou (šest družstev). - Podzimní kola proběhnou ve dvou termínech, kde se ve skupinách utkají družstva každé s každým v obou turnajích. Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají. Družstva v obou skupinách získávají pro podzimní část tuto bodovou bonifikaci: 1. a 4. místo 3 body 2. a 5. místo 2 body 3. a 6. místo 1 bod Losování nasazovacích čísel a pořadatelství pro jarní část bylo provedeno 27. ledna Nasazení pro podzimní část: FINÁLOVÁ SKUPINA dle umístění: SESTUPOVÁ SKUPINA A1 5 B1 6 A4 1 B4-2 A2 3 B2 4 A5 3 B5-4 A3 1 B3 2 A6 5 B6-6 Pořadatelé turnajů pro podzimní část budou vylosováni na poradě STK v červnu Družstva jsou složena ze závodníků dorostenců nar. v letech a starších žáků ve smyslu ustanovení SŘJ. - Sestup: družstva, která skončí na 5. a 6. místě sestupové skupiny, sestupují do kvalifikační soutěže o postup do dorostenecké ligy ÚHRADA - všechny náklady spojené s účastí v EXL, I.lize, DL a příslušných kvalifikacích hradí TJ, oddíly a kluby z vlastních prostředků. - Přihláškou do soutěže se všechny oddíly zavazují k úhradě alikvotního podílu z celkového nákladu. Alikvotní část jsou níže uvedené náklady dělené počtem hostujících družstev. Alikvotní část musí oddíl zaplatit i při neúčasti. - Pořádající oddíl může účtovat skutečné náklady na rozhodčí, časoměřiče, reg. výsledkové tabule a lékaře. Jako paušální náklady za pronájem tělocvičny uhradí oddíly částku 500,- Kč za přihlášený oddíl. Účtovanou částku, která podléhá kontrole, uhradí účastnické oddíly do dvou týdnů po obdržení vyúčtování. - Pořadatelé jsou povinni k faktuře přiložit rozpis nákladů, jehož kopii zašlou do sekretariátu ČSJu. - Úhrada za lékaře je stanovena na 800,- Kč. Tuto částku pořádající oddíl/klub rozpočítá do alikvotního podílu zúčastněným družstvům. Náklady za lékaře nad stanovenou částku hradí pořadatel. Strana 30 (celkem 34)

31 7.4 PŘEDPIS - Všichni závodníci musí být členy TJ, oddílu/ klubu, za který startují, nebo mají povolené hostování ve smyslu článku 7.7 SŘJ. - Závodník, který je uveden na soupisce družstva (DL, I.liga, EXL) se stává kmenovým příslušníkem tohoto družstva. Závodník může v daném roce startovat pouze v tomto družstvu. Výjimkou je start ve vyšší soutěži (I.liga -> EXL). - Závodník uvedený na soupisce družstva v I. Lize mužů může startovat v EXL za libovolný klub (musí mít udělené hostování). Za tento klub musí startovat do konce roku. Opětovný start v I. Lize za původní klub v daném roce již není možný. - Závodník uvedený na soupisce družstva v dorostenecké lize, může startovat ve vyšší soutěži (I.liga, Extraliga) za libovolný klub (musí mít udělené hostování). Za tento klub musí startovat do konce roku. Opětovný start v dorostenecké lize za původní klub v daném roce je možný. - Závodník může být do sestavy družstva zapsán pouze v té hmotnostní kategorii, v níž byl oficiálně odvážen a nebo v nejbližší vyšší. (v souladu se SŘJ čl ). - V sestavě družstva pro utkání musí být obsazeny všechny hmotnostní kategorie. - Neobsazení některé je možné jen tehdy, nemá-li družstvo žádného závodníka oficiálně zváženého v dané váze nebo ve váze nejbližší nižší. - Pokud družstvo zváženého závodníka má a příslušnou hmotnostní kategorii jím neobsadí, nesmí již být tato hmotnostní kategorie v dalších utkáních obsazena. - Pokud družstvo nemá plný počet závodníků a tím některou hmotnostní kategorii neobsadí, nemůže již tuto hmotnostní kategorii (střídavý posun v sestavě) v dalších utkáních obsazovat. - Závodník, který byl zapsán do sestavy družstva, může být v dalších utkáních kdykoliv vystřídán. Jestliže závodník zapsaný v sestavě družstva v utkání nenastoupí, nemůže již v dalším utkání turnaje startovat. - V kvalifikační soutěži do DL a I. ligy se závodníci uvedeni na základní soupisce postupujících družstev stávají kmenovými příslušníky těchto družstev. V kvalifikační soutěži do I. ligy mužů takto získaná kmenová příslušnost neumožňuje start závodníka za družstvo v dlouhodobé soutěži vyšší úrovně do Počet vystřídaných závodníků v turnaji a počet členů družstva k zápisu a vážení není omezen. Podmínkou je splnění všech ustanovení tohoto rozpisu. - Start cizinců je možný dle čl SŘJ. - Pořadatel musí zajistit elektronickou časomíru a Care systém pro všechna kola DL, I. ligy a EXL včetně kvalifikací. Strana 31 (celkem 34)

32 7.5 PODMÍNKA ÚČASTI - Nejpozději do zaslat přihlášku do soutěže potvrzenou TJ, oddílem/klubem juda. - S přihláškou zaslat doklad o zaplacení jednorázového startovného dle čl. 1.8 tohoto rozpisu (příp. doklad předložit před losováním na poradě STK kopie výpisu z účtu, složenky apod. nebo zaplatit hotově). - V průběhu soutěže mohou v jednotlivých utkáních nastoupit závodníci uvedení v soupisce družstva (stávají se tak kmenovými příslušníky), pokud splňují podmínky tohoto rozpisu. - Pořadatelské oddíly jsou povinny zajistit podmínky dle čl tohoto rozpisu. 7.6 HODNOCENÍ VÝSLEDKU - Pro hodnocení výsledků platí ustanovení článku 17.2 SŘJ - Pořadí družstev rozhodují kritéria článku SŘJ. součet bodů za vítězství (2 body vítězství, 1 bod remíza, 0 bodů prohra) při shodném počtu vítězství je rozhodující součet vítězství závodníků při shodném počtu vítězství je rozhodující součet vítězných pomocných bodů při shodném počtu vítězství i pomocných bodů dvou družstev je rozhodující výsledek jejich vzájemného zápasu Příklad: 4 družstva Počet vítězství o Je součet vítězných utkání družstva Součet vítězství závodníků o Je součet vítězných utkání jednotlivých závodníků Součet vítězných pomocných bodů o Je součet vítězných bodů závodníka v jednotlivých utkáních dle čl Výsledek utkání dvou družstev o Je dán vyšším počtem vítězství závodníků. V případě shodného součtu vítězství závodníku určuje vítěze vyšší počet pomocných bodů. Výsledky družstva A: 4:1 (310:100) 3:2 (210 :200) 5:2 (500:200) Počet vítězství: 3 Počet bodů za vítězství: 6 Součet vítězství závodníků: 12 Součet pom. bodů: 831 Zápis do tabulky: Pomocné body se do tabulky nezapisují Závodník svým vítězstvím získává pro družstvo zápasový bod 1 a pomocné body dle technického ocenění: při IPPON GACHI, KIKEN GACHI, HANSOKU GACHI, FUSEN GACHI Strana 32 (celkem 34)

33 10 - při zisku WAZA-ARI 1 - při zisku YUKO nebo v případě Golden Score 0,5 - při rozdílu SHIDO V případě vítězství v Golden Score, je utkání v tabulce ohodnoceno jedním pomocným bodem (jako při zisku YUKO), bez ohledu na výši získaného bodového ohodnocení v utkání. 7.7 KONTUMAČNÍ VÝSLEDKY A POŘÁDKOVÉ POKUTY - Kontumační výsledky dle SŘJ čl a pořádkové pokuty dle SŘJ čl.21 se udělují družstvům, která porušila ustanovení tohoto rozpisu nebo SŘJ. Výši pokut stanoví platné Ekonomické směrnice ČSJu. 7.8 NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV A POVINNOSTI VEDOUCÍCH DRUŽSTEV - Stanoví SŘJ čl. 7. a POVINNOSTI POŘADATELE - zaslat 20 dnů před termínem turnaje nabídku (oddílům, STK, KR) - nakopírovat pořadník zápasů pro KR a trenéry družstev - jmenovat hlasatele a zapisovatele turnaje - k faktuře za náklady na technické uspořádání přiložit rozpis fakturovaných nákladů a jeho kopii zaslat na STK ČSJu - ostatní povinnosti viz SŘJ kapitola POVINNOSTI HOSTUJÍCÍHO ODDÍLU - Stanoví SŘ kapitola ROZHODČÍ A JEJICH POVINNOSTI - Komise rozhodčích ČSJu deleguje na každý turnaj sbor rozhodčích, jejich povinnosti stanoví SŘJ čl POŘAD SOUTĚŽE - Stanoví SŘ kapitola 13. Strana 33 (celkem 34)

Systém EXTRALIGY MUŽI 2017

Systém EXTRALIGY MUŽI 2017 SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE ČSJU ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Roman Kalous Mobil: +420 602 273 617 Email: kalous@czechjudo.cz Skype: roman.kalous Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. Porada se uskuteční v pátek 30. ledna 2015 ve 18:00 hodin v Olomouci na Fakultě

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2016 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2016 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání 2 ze dne 2.3.2016 schváleno VV 9.2.2016 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 7.3.2014 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2018

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2018 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2018 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání 1 ze dne 30.1.2018 schváleno VV 30.1.2018 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce. Porada se uskuteční v úterý 17. ledna v 11:00 hod. v Praze 6 - Strahov, Atletická 100/2,

Více

Schváleno VV dne Vydání: 1

Schváleno VV dne Vydání: 1 ROZPIS MISTROVSKÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2010 Obsah: 1. USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJu 2. USTANOVENÍ PRO VŠECHNY SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 3. ČESKÝ POHÁR - NEMISTROVSKÉ KVALIFIKAČNÍ CELOSTÁTNÍ

Více

MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2014

MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2014 MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE... 2 2. HLAVNÍ POŘADATEL A ŘEDITEL INTERLIGY... 2 3. SYSTÉM SOUTĚŽE... 2 4. SLOŽENÍ DRUŽSTEV... 2 5. POŘADÍ UTKÁNÍ DRUŽSTEV...

Více

Judo. mezinárodní turnaj ČESKÝ POHÁR a JUDO CAMP U13,U15,U18,U21 JABLONEC nad Nisou. Informace:www.jablonecjudocup.

Judo. mezinárodní turnaj ČESKÝ POHÁR a JUDO CAMP U13,U15,U18,U21 JABLONEC nad Nisou. Informace:www.jablonecjudocup. Judo mezinárodní turnaj ČESKÝ POHÁR a JUDO CAMP 25.-26.-27.3.2017 U13,U15,U18,U21 JABLONEC nad Nisou Informace:www.jablonecjudocup.cz Velká cena Jablonce nad Nisou Český pohár - Mladších a starších žáků

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

Judo. mezinárodní turnaj ČESKÝ POHÁR a JUDO CAMP U13,U15,U18,U21 JABLONEC nad Nisou. Informace:

Judo. mezinárodní turnaj ČESKÝ POHÁR a JUDO CAMP U13,U15,U18,U21 JABLONEC nad Nisou. Informace: Judo mezinárodní turnaj ČESKÝ POHÁR a JUDO CAMP 17.-18.-19.3.2018 U13,U15,U18,U21 JABLONEC nad Nisou Informace:www.jablonecjudocup.cz Velká cena Jablonce nad Nisou Český pohár - Mladších a starších žáků

Více

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Přestupní řád ČSJu Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS

ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2016 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2016 Obsah: 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...4 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU...4 1.2 NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...4

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední Soutěžní řád ČAST Soutěžní řád včetně aktualizace poslední 5. 5. 2016 Soutěžní řád je soubor předpisů pro organizování, řízení a vyhodnocování soutěží stolního tenisu. Obsah: 1. Všeobecná a technická ustanovení

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2018 2019 Aktualizace 01. 07. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

Z Á S A D Y R O Z P I S U

Z Á S A D Y R O Z P I S U Český volejbalový svaz Sportovně technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019 Středočeský badmintonový svaz, z.s nám.17.listopadu 493/4, Benátky n/j 29471, IČ:01382551 ROZPIS SOUTĚŽÍ NA SEZÓNU 2018-2019 Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro

Více

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY CZECH CYCLING FEDERATION FEDERATION TCHEQUE DE CYCLISME Nad Hliníkem 4/1186, 150 00 Praha 5 Motol http://www.ceskysvazcyklistiky.cz Phone: 252 219 006 Fax: 252 210 373 IČO: 49626281

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 žen a mužů. ROZPIS pro účastníky z ČR

Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 žen a mužů. ROZPIS pro účastníky z ČR Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 ROZPIS pro účastníky z ČR 1. Technické informace Jednotlivci 1.1. DATUM Soutěž se koná 13., 14. a 15. listopadu 2008. 1.2. MÍSTO Sportovní hala

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 10. prosince 2017 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ KRASOJÍZDA Platnost od 1.1.2007 1 SÁLOVÁ CYKLISTIKA V sálové cyklistice jsou tyto mistrovské a pohárové disciplíny: 1) Kolová

Více

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 www.stcstolnitenis.cz 1. Řízení soutěží Soutěže řídí Středočeský svaz stolního tenisu (dále jen STSST) prostřednictvím své Komise rozhodčích (dále

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600 Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 70 Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú. 1716905504/0600 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky sezóny 2015/2016

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Dorostenci Místo konání: České Velenice Datum: 28. 29. dubna 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Lokomotiva České Velenice

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Senioři 60+ Místo konání: Přerov Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Spartak Přerov 2. Termíny

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 30. listopadu 2018 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři / Senioři 60+ Žirovnice Datum: 27. ledna 2018 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Soutěžní řád MTBO ČSOS je majitelem marketingových, reklamních a televizních práv všech sportovních akcí zařazených do soutěží dle čl. 1.3.

Soutěžní řád MTBO ČSOS je majitelem marketingových, reklamních a televizních práv všech sportovních akcí zařazených do soutěží dle čl. 1.3. 1. Základní ustanovení Soutěžní řád MTBO 1.1. Soutěžní řád soutěží ČSOS v MTBO (SŘ) stanovuje podmínky pořádání mistrovských a dlouhodobých soutěží v MTBO na území České republiky a sportovních akcí do

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11 Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ sezóna 2010-11 1. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 1A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽE MUŽŮ SOUTĚŽE ŽEN 1B. SOUTĚŽE MASTERS 1C. SOUTĚŽE VE ČTYŘHŘE 1D. SOUTĚŽE JUNIORŮ 2.SOUTĚŽE DRUŽSTEV

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Valašské Meziříčí Datum: 4. 5. května 2019 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Valašské Meziříčí 2.

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.

a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I. ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2016/2017 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz a Pražský kuželkářský svaz vydávají ROZPIS Divize AS 2018-2019 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně-technické

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni 2.1. 2018 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověření VV PlKKSu uspořádá SK Škoda VS Plzeň 2. Datum a

Více

Rygle 23, Brno SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Rygle 23, Brno SOUTĚŽNÍ ŘÁD SOUTĚŽNÍ ŘÁD Český svaz karate goju ryu vzhledem k potřebě sjednocení a zkvalitnění systému soutěží v ČR vydává tento materiál, který je pro soutěže závazný. Struktura soutěží a postupové klíče vyplývají

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY CZECH CYCLING FEDERATION FEDERATION TCHEQUE DE CYCLISME Nad Hliníkem 4/1186, 150 00 Praha 5 Motol http://www.ceskysvazcyklistiky.cz Phone: 252 219 006 Fax: 252 210 373 IČO: 49626281

Více

Soutěžní komise SK HVL Prostějov

Soutěžní komise SK HVL Prostějov S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2011/2012 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

TJ Slavia Hradec Králové B

TJ Slavia Hradec Králové B ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2017/2018 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni 2. 1. 2019 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá SKK Rokycany 2. Datum a místo:

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje 1. Řídící orgán: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže ve stolním tenise 2018-2019 Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své Komise mládeže

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2018 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožury, b) pořadatelem

Více

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV Pražský kuželkářský svaz vydává R O Z P I S MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV 2019/2020 PRAHA 15. 5. 2019 I. Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Sportovně technická komise PKS (dále jen STK PKS). 2. Pořadatel

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

Český pohár XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami

Český pohár XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Český pohár 2019 XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Pořadatelem seriálu závodů Český pohár 2019 je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a jeho realizaci zajišťuje Sbor dobrovolných

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Směrnice o Centrální evidenci ČSJu

Směrnice o Centrální evidenci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Směrnice o Centrální evidenci ČSJu Platná od 9.12.2012 (Nahrazuje

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JUDA (SŘJ)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JUDA (SŘJ) ČESKÝ SVAZ JUDA SOUTĚŽNÍ ŘÁD JUDA (SŘJ) Schválil: Výkonný výbor ČSJu, zpracoval: Josef Letošník, platnost: od 1.ledna 1995 Vydání novelizované o změny a doplňky k 3. Prosinci 2013, zpracoval: Roman Kalous

Více

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018 KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ 1 2 Komise nohejbalu Rokycany Český nohejbalový svaz Jiráskova 214/I, 337 01 Rokycany ------------------------------------------

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014 Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti - 2013/2014 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů ČBaS.

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz Pražský kuželkářský svaz a ROZPIS Divize AS 2017-2018 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně technické

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Seniorky Místo konání: Kroměříž Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá KK Kroměříž 2. Termín 5. 6. května

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 27. listopadu 2016 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 1. Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží Rozpis dlouhodobých soutěží (dále jen Rozpis) je platný pro dlouhodobé soutěže řízené Výkonným výborem (dále

Více

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 1. Všeobecná ustanovení PROPOZICE TURNAJE 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partneři: PSG Zlín pod záštitou

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120 HS! Kuželny pro MDO 2019 v daných kategoriích:

Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120 HS! Kuželny pro MDO 2019 v daných kategoriích: Mistrovství jednotlivců pro rok 2019 (05. 01. 2019). Pro kategorie mužů a seniorů je níže uvedený postupový klíč. Ostatní kategorie jsou bez omezení startujících, což je podmíněno nahlášením závazných

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. Podmínkou účasti na sportovních soutěžích řízených ČSKe je z hlediska závodníka splnění těchto náležitostí:

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. Podmínkou účasti na sportovních soutěžích řízených ČSKe je z hlediska závodníka splnění těchto náležitostí: Atletická 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov Tel.: 220513608 Fax : 220513608 E-mail : cske@volny.cz SOUTĚŽNÍ ŘÁD Český svaz karate vzhledem k potřebě sjednocení a zkvalitnění systému soutěží v ČR vydává

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Královehradecký krajský kuželkářský svaz. Rozpis 1. ročníku

Královehradecký krajský kuželkářský svaz. Rozpis 1. ročníku Královehradecký krajský kuželkářský svaz Rozpis 1. ročníku 2017-2018 Rozpis Open poháru juniorů 2 1. Vypisovatel: Královehradecký krajský kuželkářský svaz Turnaj je součástí přípravy na MS juniorů 2018

Více