Informace o řízení ke jmenování profesorem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o řízení ke jmenování profesorem"

Transkript

1 Informace o řízení ke jmenování profesorem V oboru: Uchazeč: Pracoviště, funkce: Filozofie doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. Katedra filozofie FF UP Olomouc, docent, vedoucí katedry Vzdělání: 1998 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor filozofie - historie 2001 PhDr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor filozofie 2001 Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor filozofie 2011 doc., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor filozofie Název habilitační práce: Jan Jesenský v kontextu renesanční filozofie obhájena (rok, univerzita, fakulta): 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Doporučení: Paul Richard Blum, Department of Philosophy, Loyola University Maryland John F. Finamore, Department of Classisc, The University of Iowa Andrea Aldo Robiglio, Katholieke Universiteit Leuven Filip Karfík, Universität Freiburg Hodnotící komise Podle 74, odst. 3 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., o řízení ke jmenování profesorem, a se souhlasem Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 5. prosince 2018 byla jmenována komise v tomto složení: předseda: prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. FF UP Olomouc členové: prof. PhDr. Pavel Floss FF UP Olomouc prof. Michal Chabada, PhD. FF UK Bratislava prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. FF UK Praha prof. Riccardo Pozzo Universita Verona Podle 74, odst. 5 výše uvedeného zákona hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda má být uchazeč jmenován profesorem. 1

2 Seznam prací a) Monografie: 1) Kapitoly z renesanční filosofie, Brno, CDK 2014, 188 p, ISBN ) Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie, Praha, Vyšehrad 2008, 292 str., ISBN Odborné kritické edice/ komentované překlady: hlavní autor: 3) Marsilio Ficino, O povinnostech / Pravda hovoří o výchově vladaře, Edice latinského textu, překlad, úvodní studie, poznámkyt. Nejeschleba, edice staročeského textu M. Koupilová (Praha: Oikoymenh 2019) forthcoming 4) Bonaventura z Bagnoregia, De reductione artium ad theologiam / Jak přivést umění zpět k theologii, Unus est magister vester, Christus / Váš učitel je jeden, Kristus. Překlad, úvod, poznámky T. Nejeschleba, Praha, Oikoymenh 2003, 168 str., ISBN spoluautor: 5) Bonaventura z Bagnoregia, O trojí cestě, překlad J. Veselý, úvodní studie, komentář T. Nejeschleba (Praha: Vyšehrad 2019) forthcoming 6) Valerián Magni, De Luce Mentium et eius Imagine / O Světle mysli a jeho obraze, edice a překlad M. Klosová, J. Bartoň, úvodní studie a komentář T. Nejeschleba (Praha: Oikoymenh 2016). ISBN ) Francesco Petrarca, Výstup na Mont Ventoux, úvodní studie J. Špička, překlad J. Janoušek, závěrečná studie T. Nejeschleba (Praha: Vyšehrad 2014). ISBN ) Gasparo Contarini, De immortalitate animae I / O nesmrtelnosti duše I, vyd. P. R. Blum T. Nejeschleba a kol. (Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc 2014). ISBN ) Pietro Pomponazzi, Pojednání o nesmrtelnosti duše / Tractatus de immortalitate animae, překlad M. Petříček, úvodní studie a komentář T. Nejeschleba (Praha: Oikoymenh 2012). ISBN ) Giordano Bruno, Dialogy, překlad J. B. Kozák, A. Hadravová, P. Hadrava, komentář a studie T. Nejeschleba (Praha: Academia 2008). ISBN ) Giovanni Pico della Mirandola, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis, překlad D. Sanetrník, úvodní studie T. Nejeschleba (Praha: Oikoymenh 2005). ISBN Kapitoly v knihách: 12) Filosofie medicíny v českých zemích od 14. po 17. století, in Josef Kuře, Marek Petrů a kol., Filosofie medicíny v českých zemích (Praha: Stanislav Juhaňák TRITON 2015), ISBN ) Svoboda v renesanční filosofii (Mirandola a Pomponazzi), in Svoboda od antiky po současnost, ed. A. Havlíček, (Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012), ISBN ) Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Najdawniejszy okres, in Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji, eds. M. Petrů, J. Zamojski, J. Kuře, M. Musielak, (Poznaň: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2012), ISBN

3 15) Francesco Patrizi a diskuse o nesmrtelnosti lidské duše in Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám, eds. M. Jabůrek and T. Nejeschleba, (Brno: CDK 2010), ISBN ) Pavel Floss filosof, komeniolog, učitel jubilující, in Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám, eds. M. Jabůrek and T. Nejeschleba (Brno: CDK 2010), ISBN ) Výběrová bibliografie Pavla Flosse, in Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám, eds. M. Jabůrek and T. Nejeschleba (Brno: CDK 2010), ISBN ) Renesanční medicína: academici versus practici, in Medicína v kontextu západního myšlení, eds. L. Fialová and P. Kouba and M. Špaček, (Praha: Galén 2008), ISBN ) Paul Oskar Kristeller jako historik renesanční filosofie a humanismu, in: Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance (Praha: Vyšehrad 2007), ISBN b) Práce v zahraničních recenzovaných časopisech 1) Metaphysica Valeriani Magni. The Doctrine on God and the World for Those Who Love God, American Catholic Philosophical Quarterly, ( ): forthcoming ISSN [WOS] 2) Petrarch s Ascent of Mont Ventoux and Philosophy, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, (2019), forthcoming ISSN [ERIH NAT, ERIH Plus] 3) De la metaphysique de la lumiere a l heliocentrisme. La vision du Soleil selon Valerien Magni, Revue des Questions Scientifiques, 189, 3-4 (2018): ISSN [rec. zahr.] 4) Dignity or Misery of Man? Giovanni Pico s Duodecalogues and their Legacy, Bruniana et Campanelliana 24/1 (2018): ISSN [WOS, Scopus] 5) Bonaventure on the Agent Intellect, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 109/4 (2017): ISSN [WOS, Scopus] 6) Justification of Anatomical Practice in Jessenius s Prague Anatomy, Early Science and Medicine, 21, 6 (2016): ISSN [WOS, Scopus] 7) Johannes Jessenius and (or) Daniel Sennert on Sympathy, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41/2, 82 (2015): ISSN [ERIH Plus] 8) Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect, Verbum. Analecta neolatina VI/I, Budapest (2004): ISSN X [rec. zahr.] c) Práce v tuzemských recenzovaných časopisech 1) Proč se hovoří o panteismu v renesanční filosofii?, Pro-Fil 19/1 (2018): ISSN [Scopus, ERIH Plus] 2) Duodekalogy Giovanniho Pico della Mirandola, Listy filologické 141/1-2 (2018): ISSN [Scopus, ERIH NAT] 3) Hranice mezi katolictvím a nekatolictvím. Myšlenkové jádro teologických polemik Valeriána Magni, Studia Comeniana et historica 47/97-98 (2017): ISSN [ERIH INT2, ERIH Plus] 4) Teorie poznání u sv. Bonaventury, Aither, Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Tradition, 18 (2017), ISSN [ERIH Plus] 3

4 5) The Role of Senses and Sense Perception in Valeriano Magni s Philosophy, Filosofický časopis, Special Issue 2 (2017): ISSN [WOS, Scopus] 6) Andreas Osiander v dějinách filosofie, vědy a filosofie vědy, Teorie vědy / Theory of Science, 38, 4 (2016): ISSN [Scopus] 7) Formy panpsychismu v renesanční filosofii, Studia Comeniana et historica 46, (2016): ISSN [ERIH INT2, ERIH Plus] 8) Jednota intelektu v renesanční filosofii, Aither, Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Tradition, 7, 14 (2015): ISSN [ERIH Plus] 9) Valerian Magni ( ) o vakuu, Dějiny věd a techniky, 48, č. 3, (2015): ISSN [rec. čas] 10) Bonaventurismus jako svébytný filosofický systém? K recepci středověké filosofické tradice v díle Valeriana Magniho, Studia neoaristotelica. Supplementum II.,(2015): ISSN [ERIH NAT, Scopus] 11) Johannes Jessenius on the Immortality of the Soul, Aither, Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Tradition, International Issue no. 3 (2014): ISSN [ERIH Plus] 12) Principy filosofie Pietra Pomponazziho hledání pravého aristotelismu, Aither, Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Tradition, 7, 11 (2014): ISSN [ERIH Plus] 13) The Concept of Method according to Johannes Jessenius, Acta comeniana, 44, 20-21, (2007): ISSN [ERIH NAT, Scopus] 14) Lutheránský aristotelismus Philipp Melanchthon, Studia neoaristotelica, 2, 1 (2005): ISSN [rec. čas.] 15) Pojetí činného intelektu ve starší františkánské škole, Filosofický časopis, 53 (2005): ISSN [WOS, Scopus] 16) Struktura a triády. Ke zhodnocení významu filosofie J. A. Komenského Pavlem a Karlem Flossovými, Studia comeniana et historica, 30, (2000): 36-41, ISSN [ERIH INT2] d) Příspěvky ve sbornících: 1) Contarini s Response to Pomponazzi. A Thomistic Approach or Platonizing Aristotelianism? in Contariniana. Aspects of Gasparo Contarini s Thought in Context, eds. A. A. Robiglio T. Nejeschleba (Cordoba: University of Cordoba Press, 2019), forthcoming 2) The Platonic Framework of Valeriano Magni s Philosophy, in Platonism and its Legacy, eds. J. F. Finamore T. Nejeschleba, (London: Prometheus Trust 2019), forthcoming 3) Francesco Patrizi and Girolamo Savonarola in Lutheran Wittenberg. Johannes Jessenius as a Mediator of Italian Renaissance Philosophy, in Encyclopaedism and Universal Reform. Transformation of Knowledge in Protestant Europe, c , eds S. Burton M. Choptiany H. Hotson, (Oxford: Routledge 2019), forthcoming. 4) Il Rinascimento veneziano nell Europa centrale. Aristotelismo e Platonismo nell opera di Johannes Jessenius ( ), laureato dell Università di Padova, in Rinascimento veneto e Rinascimento europeo, eds. R. Bassi F. Biasutti (Padova 2019), forthcoming 5) Johannes Jessenius, Between Plagiarism and an Adequate Understanding of Patrizi s Philosophy, in Francesco Patrizi. Philosopher of the Renaissance, eds. P. R. Blum T. Nejeschleba (Olomouc: UP Olomouc 2014),

5 6) Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurfiřtovi, in Ján Jessenius. Slováci na panovnických dvoroch, eds. A. Klimeková E. Augustinová (Martin: Slovenská národná knižnica 2012), ) The Relationship between Johannes Jessenius and Johannes Kepler, in Kepler`s Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia nova, eds. A. Hadravová T. J. Mahoney P. Hadrava, (Praha: Národní technické muzeum 2010), ) Víno v renesanční filosofii, in Víno jako multikulturní fenomén (Uherské Hradiště: ROMA 2009), ) Giordano Bruno jako obhájce kopernikanismu? in Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, eds. T. Nejeschleba P. Floss J. Michalík E. Stehura, (Olomouc: Vydavatelství UP 2009), ) Unum, omnia a triády. K Panarchii a Panaugii Francesca Patriziho, in Jednota a mnohost, ed. M. Jabůrek (Brno: CDK 2008), ) Analogie v okultních vědách v renesanci, in Analogie ve filosofii a teologii, ed. P. Dvořák (Brno: CDK 2007), ) Die philosophischen Werke des Johannes Jessenius als Quelle einiger Gedanken des Comenius?, in Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens, ed. E. Schadel (Frankfurt am Main: Peter Lang 2005), ) Mýtus mága Zoroastra v renesanci, in Druhý život antického mýtu, ed. J. Nechutová (Brno: CDK 2004), ) Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm, in Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, eds. L. Karfíková - Z. Šír (Brno: CDK 2003), ) Was Giordano Bruno read at the University in Olomouc in the 17 th Century?, in Philosophy of Giordano Bruno, ed. T. Nejeschleba (Olomouc: UP Olomouc 2003), ) Čas, dějinnost a Bonaventura z Bagnoregia, in Filosofia kai synousia. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse, ed. P. Dvorský (Olomouc: UP Olomouc 2002), ) Johannes von Jessen und der Renaissanceplatonismus, in Florentine Platonism and Central Europe, ed. J. Matula (Olomouc: UP Olomouc 2001), ) Robert Kalivoda k tomismu, in Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody, (Olomouc, Aluze - příloha 1, 1999), ) Aristotelismus u sv. Bonaventury, in Člověk, společnost, myšlení v konfrontaci tradic filosofie (Olomouc: UP Olomouc 1995), ) Čas a věčnost. K dějinám středověkého myšlení, in Mysl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, Katowice - Wisla, roku, ed. J. Banka (Katowice 1995), e) práce v univerzitních aktech 1) The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica VII, Olomouc (2006): , druhé vydání in Centers and Peripheries in European Renaissance Culture, ed. G. E. Szönyi (JATEPress: Szeged 2012), ) Antické zdroje renesanční nauky o sympatii, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica V, Olomouc (2003): ) Jistota lidského poznání podle sv. Bonaventury, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica IV, Olomouc (2000):

6 f) Učební texty 1) K. Floss T. Nejeschleba, Úvod do latinské filozofické terminologie a četby (Olomouc: Vydavatelství UP 2000). ISBN g) ediční činnost 1) J. F. Finamore T. Nejeschleba (eds.), Platonism and its Legacy (London: Prometheus Trust 2019), forthcoming 2) A. A. Robiglio T. Nejeschleba (eds.), Contariniana. Aspects of Gasparo Contarini s Thought in Context (Cordoba: University of Cordoba Press, 2019), forthcoming 3) T. Nejeschleba J. Michalík (eds.), Latin Alchemical Literature of Czech Provenance (Olomouc: UP Olomouc 2015). 4) P. Richard Blum T. Nejeschleba (eds.), Francesco Patrizi. Philosopher of the Renaissance (Olomouc: UP Olomouc 2014). 5) T. Nejeschleba (ed.), Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie (Brno: CDK 2013). 6) T. Nejeschleba J. Makovský (eds.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti Evropského myšlení (Brno: CDK 2012). 7) T. Nejeschleba V. Němec M. Recinová (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. I. Od antiky po renesanci (Brno: CDK 2011). 8) T. Nejeschleba V. Němec M. Recinová (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II. Od Kanta po současnost (Brno: CDK 2011) 9) M. Jabůrek T. Nejeschleba (eds.), Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám (Brno: CDK 2010) 10) T. Nejeschleba P. Floss J. Michalík E. Stehura (eds.), Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, (Olomouc: Vydavatelství UP 2009). 11) T. Nejeschleba (ed.), Philosophy of Giordano Bruno (Olomouc: Vydavatelství UP 2003). 12) T. Nejeschleba (ed.), Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody, Aluze příloha 1, Olomouc h) jiné Encyklopedická hesla in M. Sgarbi (ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy, Springer International Publishing Switzerland ) Jessenius a Jessen, Johannes 21) Lubinus, Eilhard 22) Magni, Valerian 23) Osiander, Andreas 24) Trithemius, Johannes 25) Zwinger, Theodor 26) Unicity of Intellect, forthcoming 27) Pantheism, forthcoming 28) Panpsychism, forthcoming 29) Immanence, forthcoming recenze: 1) Svatý Bonaventura, Putování mysli do Boha, Filosofický časopis, 47, 1 (1999):

7 2) Stanislav Sousedík, René Descartes a české baroko, Studia comeniana et historica, 29, 61 (1999): ) Stanislav Sousedík, Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Studia comeniana et historica, 29, 61, (1999): ) Thomas Leinkauf, Mundus combinatus: Studien zur Ppuktur der barocken Universalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kirchers SJ ( ), Studia comeniana et historica, 29, 62 (1999), ) Paul Richard Blum, Giordano Bruno, Studia comeniana et historica, 30, (2000): ) Frances Yates, Rozenkruciánské osvícenství, Studia comeniana et historica, 31, (2001), ) Thomistische Metaphysik an der alten Benediktineruniversität Salzburg, Emmanuel J. Bauer, Studia comeniana et historica, 32, 67-68, (2002): ) Danilo Facca, Humanizm i filozofia w nauczaniu Adama Burskiego, Acta comeniana, 15-16, XXXIX-XL (2002): ) Jednota a mnohost. Eckhart, Kusánský, Böhme, Ibn Arábí, Studia comeniana et historica, 33, (2003): ) Bene scripsisti Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Acta comeniana, 17, XLI (2003): ) Bernhard Jansen, Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století, Studia neoaristotelica, 1 (2004): ) Erwin Schadel, Sehendes Herz (cor oculatum) zu einem Emblem des späten Comenius, Studia comeniana et historica, 34, 71-72, (2004): ) Skalnik, James Veazie, Ramus and Reform, Studia comeniana et historica, 34, (2004): ) Hilary Gatti (ed.), Giordano Bruno: Philosopher of the Renaissance, Acta comeniana, 18, XLII (2004): ) Jan Jessenius z Jasené, Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L. P. MDC, k níž byl přičleněn traktát o kostech, Studia comeniana et historica, 35, (2005): ) Antisociniánské spisy J. A. Komenského (Johann Amos Comenius,Wiederholte Ansprache an Baron Wolzogen / Iteratum ad Baronem Wolzogenium sermo), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica VI, Olomouc (2005): ) Ján Jessenius, O krvi. Slov. překlad František Šimon, Jana Balegová, Milena Výrostová, Studia comeniana et historica, 37, (2007): ) Michael Maier, Atalanta fugiens, Acta comeniana, 22-23, XLVI-XLVII (2009): ) P. Dvořák J. Schmutz (eds.), Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath, Filosofický časopis, 3, 58 (2010): ) Stanislav Sousedík, Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern, Acta comeniana, 25, XLIX (2011): V Olomouci, dne

8 Seznam ohlasů A) Citace v zahraničí Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie (Praha: Vyšehrad 2008). 1. S. Sousedík, Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern (Stuttgart - Bad Cannstatt: Frommann - Holzboog, 2009), S. Albrecht, Prag, in Handbuch der kultureller Zentren der Frühen Neuzeit, Städte und Residenzen im alten deutschen Sprachraum, eds. W. Adam and S. Westphal (Berlin / Boston: De Gruyter 2012), D. Kachlik et al., The life and work of Jan Jesensky ( ), the physician of a dying time, Journal of Medical Biography 21, 3 (2013): P. Hlaváček, Lutheran Culture in Bohemia, in Visual Culture in the Bohemian Reformation, eds. K. Horníčková and M. Šroněk, (Turnhout: Brepols 2016), M. Žemla, Adam Huber of Riesenpach ( ) and his Translation of the Book on Regimen within the Context of the Prague Medical Milieu, Early Science and Medicine, 21 (2016): 535,554. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica VII, Olomouc (2006): M. Roebel, Humanistische Medizin und Kryptokalvinismus. Leben und medizinisches Werk des Wittenberger Medizinprofessors Caspar Peucer ( ), (Freiburg: Centaurus Verlag 2012), 158, 159, G. E. Berrios, J. H. Pons on Sympathetic Insanity, History of Psychiatry, 25, 3 (2014): D. Deming, Science and Technology in World History, Volume 4: The Origin of Chemistry, the Principle of Progress, the Enlightenment and the Industrial Revolution (Jefferson NC: McFarland, 2016), J. D`Alonzo, Language, imitation and empathy: Johann Gottfried Herder s Proposal, Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, 26, 2 (2016). 10. J. A. Klein, Daniel Sennert and the chymico-alchemical reform of medicine, in, Medicine, Natural Philosophy and Religion in Post-Reformation Scandinavia, eds. A. Cunningham and O. Grell, (Oxford: Routledge 2017), M. Palumbo, Books in the Run: The Case of Francesco Patrizi, in Fruits of Migration. Heterodox Italian Migrants and Central European Culture , eds. C. Zwierlein and V. Lavenia, (Leiden / Boston: Brill 2018), 63. Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect, Verbum. Analecta neolatina 6, 1 (2004): G. Keeney, Not-I/Thou: The Other Subject of Art and Architecture. (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014), G. Keeney, Agent Intellect and Black Zones, P2p Foundation (2018): 2. Valerian Magni ( ) o vakuu, Dějiny vědy a techniky, 48, 3, (2015): P. R. Blum, In vugam vacui Avoiding the Void in the Baroque Thought, Quaestio. Yearbook of the History of Metaphysics, 17 (2017): 439. Johannes Jessenius, Between Plagiarism and an Adequate Understanding of Patrizi s Philosophy, in Francesco Patrizi. Philosopher of the Renaissance, eds. P. R. Blum and T. Nejeschleba, (Olomouc: UP Olomouc 2014),

9 15. M. Palumbo, Books in the Run: The Case of Francesco Patrizi, in Fruits of Migration. Heterodox Italian Migrants and Central European Culture , eds. C. Zwierlein and V. Lavenia, (Leiden / Boston: Brill 2018), 61. Pojetí činného intelektu ve starší františkánské škole, Filosofický časopis, 53 (2005): M. Chabada, Jan Duns Szkot o intelekcie czynnym i intelekcie możnościowym, Lignum Vitae 10 (2009): 405. Kníže svornosti Giovanni Pico della Mirandola a jeho filosofické úsilí, in Pico della Mirandola, Giovanni, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis (Praha: Oikoymenh 2005), J. Čížek, The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius (Peter Lang: Frankfurt am Main 2016), 187, 188, 189, 190. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm, in Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, eds. L. Karfíková and Z. Šír (Brno: CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury 2003), S. Sousedík, Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern (Stuttgart - Bad Cannstatt: Frommann - Holzboog, 2009), 69. Johannes von Jessen und der Renaissanceplatonismus, in Florentine Platonism and Central Europe, ed. J. Matula (Olomouc: UP Olomouc 2001), M. Palumbo, Books in the Run: The Case of Francesco Patrizi, in Fruits of Migration. Heterodox Italian Migrants and Central European Culture , eds. C. Zwierlein and V. Lavenia, (Leiden / Boston: Brill 2018), 61 Struktura a triády. Ke zhodnocení významu filosofie J. A. Komenského Pavlem a Karlem Flossovými, Studia comeniana et historica, 30, (2000): J. Čížek, The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius (Frankfurt am Main: Peter Lang 2016), 29. (recenze) Erwin Schadel, Sehendes Herz (cor oculatum) zu einem Emblem des späten Comenius, Studia comeniana et historica, 71-72, 34 (2004): E. Schadel, Johann Amos Comenius, Antisozinianische Schriften. Deutsche Erstübersetzung (Frankfurt am Main: Peter Lang 2008), 21. (recenze) Antisociniánské spisy J. A. Komenského (Johann Amos Comenius,Wiederholte Ansprache an Baron Wolzogen / Iteratum ad Baronem Wolzogenium sermo), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica VI, (2005): E. Schadel, Johann Amos Comenius, Antisozinianische Schriften. Deutsche Erstübersetzung (Frankfurt am Main: Peter Lang 2008), 20. B) Citace tuzemské (a na Slovensku) Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie (Praha: Vyšehrad 2008). 1. M. Kovačka, Jesenskovci v duchovných, kultúrnych a politických dejinách, in Zemianstvo na Slovensku v novoveku (Martin: Slovenska narodna kniznica 2009), D. Špelda, Renesanční a novověká filosofie (Plzeň 2009), J. Just Z. Nešpor O. Matějka, Luteráni v českých zemích v proměnách staletí (Praha 2009), M. Wernisch, Politické myšlení evropské reformace (Praha 2011), Z. Horský, Koperník a české země, eds. V. Hladký T. Hermann I. Lelková, (Praha 2011), 25. 9

10 6. I. Purš, Přírodovědný a alchymický mecenát císaře Rudolfa II., in Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, eds. I. Purš V. Karpenko (Praha: Artefactum 2011), F. Šimon J. Balegová, Jesseniov spis o more, in Ján Jessenius. Slováci na panovnických dvoroch, Martin, Slovenská národná knižnica 2012, s E. Frimmová, Vedecké a politické aktivity Jána Jessenia v čase jeho pražského pobytu, in: Ján Jessenius. Slováci na panovnických dvoroch, (Martin: Slovenská národná knižnica 2012), 43, 48, J. Černá, Očitá svědectví. Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu (Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012), D. Špelda, Prisca sapientia v renesančním platonismu, Aither 7 (2012): J. Čížek, Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and Jan Amos Comenius?, Acta Comeniana, 26 (2012): K. Černý, Early Modern citation index? Medical authorities in Academic Treatises on Plague ( ), Prague Medical Report / Vol. 113 (2012) No J. Černá, (Non) plus ultra per Britannia: The Influence of Spanish Scholarship on Bacon s Idea of the Restoration and Classification of the Sciencec Acta comeniana 27 (2013): P. Pavlas, Přírodní filosofie Tommasa Campanelly, ProFil, 14, 2, (2013). 15. K. Černý, Mor Epidemie v lékařských traktátech raného novověku. (Praha: Karolinum 2014), 26, 33, 45, 48, 52, J. Čížek, Patricius Alstedius Comenius. A Few Remarks on Patricius Reception in Early Modern Central Europe. in Francesco Patrizi. Philosopher of the Renaissance, eds. P. R. Blum T. Nejeschleba (Olomouc: UP Olomouc 2014), K. Černý, Raná vyobrazení anatomické pitvy v Čechách, 61-73, in Anatomie od Vesalia po současnost Publikace k 500. výročí narození Andrea Vesalia, eds. M. Grim O. Naňka K. Černý (Praha: Grada 2014), J. Černá, Contra traditio: Španělská přírodní filosofie a historie mezi dvěma světy, Aither, 7, 11 (2014): J. Černá, Dál a dál za Herkulovy sloupy. Přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda (Praha / Kroměříž: Stanislav Juhaňák - TRITON 2016), K. Šolcová, Johannes Jessenius's Pro vindiciis contra Tyrannos Oratio and the Reception of Monarchomachy in the Czech Lands, Acta Comeniana 29 (LIII) (2015): V. Grubhoffer, Death as a Theme of the History of Medicine, Journal of Nursing. Social Studies. Public Health and Rehabilitation, 1-2 (2016): M. Žemla, Adam Huber of Riesenpach ( ) and his Translation of the Book on Regimen within the Context of the Prague Medical Milieu, Early Science and Medicine, 21 (2016): 535, M. Gogola, Ján Jessenius v českej a slovenskej hostoriografii, in: Historia Medicinae Slovaca I, Ján Jessenius ( ) Ľudia a doba. Mezinárodná vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016 (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017), M. Žemla, Marsilio Ficino a jeho metafyzika světla, in Marsilio Ficino, O Slunci. O světle (Praha: Oikoymenh 2017),

11 25. M. Žemla, Zdravovědný spis Heinricha Rantzaua a jeho český překlad od Adama Hubera z Riesenpachu v dobovém kontextu, in Heinrich Rantzau, O zachování dobrého zdraví (Praha: Malvern 2017), V. Grubhoffer, Nemoc, terapie a umírání v medicíně konce raného novověku: proměny konceptů mezi barokem a první polovinou 19. století", DVT Dějiny věd a techniky, 50 (2017): K. Šolcová, Jessenius contribution to social ethics in 17 th century Central Europe, Ethics and Bioethics 8, 1-2 (2018): 34. Bonaventura z Bagnoregia, De reductione artium ad theologiam / Jak přivést umění zpět k theologii, Unus est magister vester, Christus / Váš učitel je jeden, Kristus. Překlad, úvod, poznámky, Praha, Oikoymenh P. Floss, Architekti křesťanského středověkého vědění (Praha: Vyšehrad 2004), C. V. Pospíšil, Bonaventura z Bagnoregia a základní přístupové cesty k jeho spisu Breviloquium, in: Bonaventura, Breviloquium,(Praha: Vyšehrad 2004), M. Chabada, Základné znaky metafyziky podľa Jána Dunsa Scota, Studia theologica, 9, 4 (2007): M. Chabada, Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota (Bratislava 2008), M. Chabada, Complementarity of metaphysics and theology in John Duns Scotus, Filozofia 63, 5 (2008). 33. A. Dufferová, Predslov k Bonaventúrovi a jeho Hexaemeronu, in: Antológia. Patristika a scholastika (Bratislava 2009), M. Žemla, Proměny německé mystiky (Olomouc: Univerzita Palackého 2014), 293, M. Chabada, Obrazy človeka v Odsúdeniach z roku 1277 a u Boethia z Dacie, in J. Herůfek a kol., Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost (Ostrava 2015), M. Žemla, Marsilio Ficino a jeho metafyzika světla, in Marsilio Ficino, O Slunci. O světle (Praha: Oikoymenh 2017), T. Machula, Řád lásky podle Bonaventury, Studia theologica 20, 1 (2018): 92. Kapitoly z renesanční filosofie (Brno: CDK 2014). 38. M. Charvat, Josef Vachal Magic Search, Umeni-Art, 63,5 (2015) 39. D. Špelda, Pravda dcera času. O původu ideje pokroku poznání (Červený Kostelec: Pavel Mervart 2015), J. Černá, Dál a dál za Herkulovy sloupy. Přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda, (Praha / Kroměříž: Stanislav Juhaňák - TRITON 2016), V. Hladký, Hagecius Hermeticus. Astrologické souvislosti vědeckého díla Tadeáše Hájka z Hájku, DVT Dějiny věd a techniky XLIX, 3, (2016): K. Šolcová, Jessenius contribution to social ethics in 17 th century Central Europe, Ethics and Bioethics 8, 1-2 (2018): 34. Petrarkův výstup na Mont Ventoux a filosofie, in: Francesco Petrarca, Výstup na Mont Ventoux (Praha: Vyšehrad 2014), P. Pavlas, Trinus liber Dei. Komenského místo v dějinách metaforiky knihy, (Červený Kostelec: Pavel Mervart 2015), J. Špička, Petrarca v Provence: Údolí, město, hora (Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc 2014), 302, J. Černá, Dál a dál za Herkulovy sloupy. Přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda (Praha / Kroměříž: Stanislav Juhaňák - TRITON 2016),

12 Floss, Karel Nejeschleba, Tomáš, Úvod do latinské filozofické terminologie a četby (skriptum) (Olomouc: Vydavatelství UP 2000). 46. M. Chabada, Základné znaky metafyziky podľa Jána Dunsa Scota, in: Studia theologica, 9, 4 (2007): M. Chabada, Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota (Bratislava 2008), 24. Giordano Bruno jako obhájce kopernikanismu? in Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, eds. T. Nejeschleba P. Floss J. Michalík E. Stehura (Olomouc: Vydavatelství UP 2009), D. Špelda, Byl Bruno upálen kvůli heliocentrismu?, Dějiny věd a techniky, 42,2 (2012): 69 Renesanční medicína: academici versus practici, in Medicína v kontextu západního myšlení, eds. L. Fialová - P. Kouba - M. Špaček, (Praha: Galén 2008), K. Kleňhová, Juan Valverde de Hamusco v kontextu renesanční filozofie a medicíny, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 16, 1-2 (2015). Metafyzické dialogy Giordana Bruna, in: G. Bruno, Dialogy (Praha: Academia 2008), J. Michalík, Geometrický vesmír mezi Kusánem a Keplerem, in Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, eds. T. Nejeschleba P. Floss J. Michalík E. Stehura (Olomouc: Vydavatelství UP 2009), 67. Kníže svornosti" Giovanni Pico della Mirandola a jeho filosofické úsilí, in G. Pico della Mirandola, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis (Praha: Oikoymenh 2005), D. Sanetrník, Reformní theolog Erasmus Rotterdamský a jeho polemika s Lutherem, in: Erasmus, O svobodné vůli (Praha: Oikoymenh 2006), J. Císař, Tylova divadelní syntéza, in Josef Kajetán Tyl, , ed. J. Vostrý, (Praha: Akademie múzických umění v Praze a KANT Karel Kerlický 2007), J. Herůfek, Přirozená magie a křesťanská kabala ve filosofii G. Pica della Mirandoly, Auriga ZJKF 50 (2008): D. Špelda, Renesanční a novověká filosofie (Plzeň 2009), J. Herůfek, Reuchlinovo a Picovo pojetí křesťanské kabaly: malé přiblížení, Listy filologické, 133 (2010): J. Herůfek, Giovanni Pico della Mirandola s Encounter with Jewish Intellectuals, Acta comeniana 25 (2011): I. Purš, Přírodovědný a alchymický mecenát císaře Rudolfa II., in Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, eds. I. Purš V. Karpenko (Praha: Artefactum 2011), J. Herůfek, Proces Giovanniho Pica della Mirandola (Ostrava: Ostravská univerzita 2014), 8, J. Herůfek, Sermo de passione Domini a křesťanská kabala, in: Flavius Mitridates, Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně, ed J. Herůfek (Ostrava: Ostravská univerzita 2014), M. Žemla, Proměny německé mystiky (Olomouc: Univerzita Palackého 2014), J. Čížek, Filosoficko-theologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci, Studia Comeniana et historica, 44, (2014): J. Herůfek, Koncept magia naturalis G. Pica della Mirandola a jeho role na veřejné disputaci o Devíti stech tezích, Studia Comeniana et historica, 44, (2014): 80, 86 12

13 63. J. Černá, Dál a dál za Herkulovy sloupy. Přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda (Praha / Kroměříž: Stanislav Juhaňák - TRITON 2016), M. Žemla, Marsilio Ficino a jeho metafyzika světla, in Marsilio Ficino, O Slunci. O světle (Praha: Oikoymenh 2017), 16. Johannes Jessenius and (or) Daniel Sennert on Sympathy, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41/2, 82 (2015): Matej Gogola, Ján Jessenius v českej a slovenskej hostoriografii, in Historia Medicinae Slovaca I, Ján Jessenius ( ) Ľudia a doba. Mezinárodná vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016 (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017), F. Šimon, Úvod Jesseniových Institutiones Chirurgicae, in Historia Medicinae Slovaca I, Ján Jessenius ( ) Ľudia a doba. Mezinárodná vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016, eds. M. Gogola- L. Rybár (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017), M. Žemla, Marsilio Ficino a jeho metafyzika světla, in Marsilio Ficino, O Slunci. O světle (Praha: Oikoymenh 2017), 88. Johannes Jessenius on the Immortality of the Soul, Aither, Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Tradition, International Issue no. 3 (2014): K. Šolcová, Johannes Jessenius's Pro vindiciis contra Tyrannos Oratio and the Reception of Monarchomachy in the Czech Lands, Acta Comeniana 29 (LIII) (2015): 139. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica VII, Olomouc (2006): M. Žemla, Marsilio Ficino a jeho metafyzika světla, in Marsilio Ficino, O Slunci. O světle (Praha: Oikoymenh 2017), M. Žemla, Zdravovědný spis Heinricha Rantzaua a jeho český překlad od Adama Hubera z Riesenpachu v dobovém kontextu, in Heinrich Rantzau, O zachování dobrého zdraví (Praha: Malvern 2017), s. 79. Jistota lidského poznání podle sv. Bonaventury, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica IV, Olomouc (2000): A. Dufferová, Predslov k Bonaventúrovi a jeho Hexaemeronu, in: Antológia. Patristika a scholastika (Bratislava 2009), 244. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica V, Olomouc (2003): L. Chvátal, Der Mensch als Mikrokosmos in den Werken Gregors von Nyssa, in: Byzantinoslavica, Revue Internatinale des Études Byzantines, LXII (2004), D. Heider, Reifikace hylemorfických principů. Substanciální jednota člověka a nesmrtelnost lidské duše ve filosofii F. Suáreze, in Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, I. Od antiky po renesanci (Brno 2011), D. Heider, Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům jednoty (Praha: Filosofia 2011), P. Fraňo, Ciceronovo uvažovanie o Chrysippovej náuke Peri Sympatheias v spise De fato (IV,7 - V,11), Filozofia 68 (2013), 94. Lutheránský aristotelismus Philipp Melanchthon, Studia neoaristotelica, 2, 1 (2005):

14 76. D. Sanetrník, Reformní theolog Erasmus Rotterdamský a jeho polemika s Lutherem, in: Erasmus, O svobodné vůli (Praha: Oikoymenh 2006), 77. Pojetí činného intelektu ve starší františkánské škole, Filosofický časopis, 53 (2005): P. Floss, Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika (Praha: Vyšehrad 2001), 60. Johannes Jessenius, Between Plagiarism and an Adequate Understanding of Patrizi s Philosophy, in Francesco Patrizi. Philosopher of the Renaissance, eds. P. R. Blum and T. Nejeschleba, (Olomouc: UP Olomouc 2014), K. Šolcová, Johannes Jessenius's Pro vindiciis contra Tyrannos Oratio and the Reception of Monarchomachy in the Czech Lands, Acta Comeniana 29 (LIII) (2015): Matej Gogola, Ján Jessenius v českej a slovenskej hostoriografii, in Historia Medicinae Slovaca I, Ján Jessenius ( ) Ľudia a doba. Mezinárodná vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016, eds. M. Gogola- L. Rybár, (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017), 15. Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurfiřtovi, in Ján Jessenius. Slováci na panovnických dvoroch (Martin: Slovenská národná knižnica 2012), Matej Gogola, Ján Jessenius v českej a slovenskej hostoriografii, in Historia Medicinae Slovaca I, Ján Jessenius ( ) Ľudia a doba. Mezinárodná vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016, eds. M. Gogola- L. Rybár (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017), 15. Die philosophischen Werke des Johannes Jessenius als Quelle einiger Gedanken des Comenius?, in Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens, ed. E. Schadel, (Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2005), J. Čížek, Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl, Studia comeniana et historica, 40, (2010): 21, 22, J. Čížek, Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and Jan Amos Comenius?, Acta Comeniana, 26 (2012): 74, J. Čížek, Patricius Alstedius Comenius. A Few Remarks on Patricius Reception in Early Modern Central Europe. in Francesco Patrizi. Philosopher of the Renaissance, eds. P. R. Blum T. Nejeschleba (Olomouc: UP Olomouc 2014), 377, 379. Mýtus mága Zoroastra v renesanci, in Druhý život antického mýtu, ed. J. Nechutová (Brno: CDK 2004), V. Hladký, Z Byzance do Itálie. Stará moudrost u Pléthóna a Cusana, in Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám, eds. M. Jabůrek T. Nejeschleba (Brno: CDK 2010), J. Herůfek, Proces Giovanniho Pica della Mirandola (Ostrava: Ostravská univerzita 2014), D. Špelda, Prisca sapientia v renesančním platonismu, Aither 7 (2012): D. Špelda, Genealogie mudrců v renesančním myšlení: Prisca sapientia, Pro-Fil, 12 (2011): D. Špelda, Byl Bruno upálen kvůli heliocentrismu? DVT - Dějiny věd a techniky 42, 2 (2012): J. Herůfek, Koncept magia naturalis G. Pica della Mirandola a jeho role na veřejné disputaci o Devíti stech tezích, Studia Comeniana et historica, 44, (2014):

15 90. J. Herůfek, Zorzi a tradice křesťanské kabaly v kontextu prisca theologia, in Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, eds. A. Olech M. Otisk (Ostrava: Ostravská univerzita 2016), 122. Johannes von Jessen und der Renaissanceplatonismus, in Florentine Platonism and Central Europe, ed. J. Matula (Olomouc: UP Olomouc 2001), B. Divišová, Nástin vztahu lékařství a filozofie; filozofie význačných lékařů v našich zemích v století. in Historia, medicina, kultura. Sborník k dějinám medicíny, eds. K. Černý P. Svobodný (Praha 2006), 81. (recenze) Frances Yates, Rozenkruciánské osvícenství, Studia comeniana et historica, 65-66, 31 (2001): V. Urbánek, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (České Budějovice 2008), 21. (recenze) Jan Jessenius z Jasené, Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L. P. MDC, k níž byl přičleněn traktát o kostech, Studia comeniana et historica, 73-74, 35 (2005): F. Šimon J. Balegová, Niekoľko poznámok k prekladu Jesseniovho spisu O krvi, in Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, eds. M. Bujalková L. Pavlíková (Martin 2007), J. Smolka, Jan Jessenius z Jasené, Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L. P. MDC (recenze), DVT - Dějiny vědy a techniky XLI, 1 (2008): 53. Recenze v zahraničí T. Nejeschleba J. Michalík (eds.), Latin Alchemical Literature of Czech Provenance (Olomouc: UP Olomouc 2015) 1. D. Bobory, Early Science end Medicine, 21 (2016): E. Del Soldato, Renaissance Quarterly 70, 3 (2017): S. Kodera, Renaissance and Reformation 41, 1 (2018): P. R. Blum T. Nejeschleba (eds.), Francesco Patrizi. Philosopher of the Renaissance, (Olomouc: UP Olomouc 2014) 4. E. Brizio, Renaissance and Reformation 40, 4, (2017): E. Del Soldato, Renaissance Quarterly 70, 3 (2017): A) Recenze v ČR / SR Valerián Magni, De Luce Mentium et eius Imagine / O Světle mysli a jeho obraze, edice a překlad M. Klosová, J. Bartoň, úvodní studie a komentář T. Nejeschleba (Praha: Oikoymenh 2016). 1. L. Lička, Acta comeniana 30 (2016): T. Nejeschleba J. Makovský (eds.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti Evropského myšlení (Brno: CDK 2012). 2. M. Slavíková, Acta comeniana 27 (2013): Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie (Praha: Vyšehrad 2008). 3. D. Špelda, Aluze 1 (2009):

16 4. J. Smolka, Dějiny věd a techniky 42, 4, (2009): F. Šimon, Sambucus 4 (2009). 6. E. Kowalská, Historický časopis 58, 1 (2010): A. Falisová, Studia comeniana et historica 40, (2010): Pico della Mirandola, Giovanni, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis (Praha: Oikoymenh 2005) 8. D. Špička, Filosofický časopis, 54, 6 (2006): Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance (Praha: Vyšehrad 2007), překlad a doslov T. Nejeschleba. 9. D. Sanetrník, Listy filologické, 130, 3-4 (2007): Bonaventura z Bagnoregia, De reductione artium ad theologiam / Jak přivést umění zpět k theologii, Unus est magister vester, Christus / Váš učitel je jeden, Kristus. Překlad, úvod, poznámky, Praha, Oikoymenh S. Sousedík, Studia neoaristotelica 1-2 (2004): C. V. Pospíšil, Teologické texty, 3 (2004). 12. C. V. Pospíšil, Filosofický časopis, 52, 3 (2004): I. Gerát, Filozofia, 60, 9 (2005): T. Nejeschleba (ed.), Philosophy of Giordano Bruno, (Olomouc: UP Olomouc 2003) 14. D. Špelda, Acta comeniana, 19 (2005): J. Sivák, Studia comeniana et historica, 39, (2009): K. Floss T. Nejeschleba, Úvod do latinské filozofické terminologie a četby (Olomouc: Vydavatelství UP 2000). 16. J. Kalivoda, Auriga. Zprávy jednoty klasický filologů, 44 (2002): V Olomouci, dne

17 Přehled zahraničních stáží a stipendií měsíce Visiting Professor, Department of Philosophy, University of Katowice, Poland týdny Intensivsprachkurs Deutsch als Fremdsprache VI (C1), Innbsrucker Hochschulkurse Deutsch der Universität Innsbruck týdny Výzkumný pobyt, Universität Innsbruck, Rakousko měsíc AKTION Czech Republic Austria, Stipendium für Universitätslehrende, Universität Innsbruck, Rakousko měsíc AKTION Czech Republic Austria, Stipendium für Universitätslehrende, Universität Innsbruck, Rakousko měsíce Ernst-Mach-Stipendium, Institut für Christliche Philosophie, Katholisch-theologische Fakultät, Universität Innsbruck, Rakousko týden Výzkumný pobyt, Warsawa, Polska Akademia Nauk měsíce Mellon Research Fellowship, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Německo týdny Výzkumný pobyt, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Německo měsíc Stipendium Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Německo, Internationaler Wolfenbütteler Sommerkursus, Learned Medicine in the Late Renaissance, týden Výzkumný pobyt, Warburg Institute, London Přehled řešených výzkumných grantů řešitel projektu GA ČR S Filosofie renesanční medicíny v Českých zemích (Jessenius Hájek Khunrat Paracelsus) řešitel projektu IGA FF 2018_013 Bernard z Clairvaux. Mystik a politik hlavní řešitel projektu centra excelence GA ČR G Between Renaissance and Baroque: Philosophy and Knowledge in the Czech Lands within the Wider European Context řešitel projektu ESF OPVK Centrum pro práci s renesančními texty, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ řešitel projektu GA ČR 401/05/P014, Dílo Jana Jesenského v kontextu renesanční filosofie 17

18 Aktivní vystoupení na konferencích Světový kongres 1) 43rd Congress of the International Society for the History of Medicine (ISHM), September 2012, Padua Abano Terme, paper Justification of the anatomical research. The case of Johannes Jessenius ( ) Mezinárodní konference světového/evropského charakteru 2) Annual Meeting of the Renaissance Society of America, , New Orleans, paper Love and Beauty. Thomas Leinkauf s Grundriss Philosophie des Humanismus und der Renaissance. 3) 15 th Annual Conference for the International Society for Neoplatonic Studies, , Olomouc, paper Neoplatonic framework of Valeriano Magni s Philosophy 4) Annual Meeting of the Renaissance Society of America, , Chicago, paper Spiritual Writings of Giovanni Pico della Mirandola 5) Scientiae 2017, international conference, , Padua, paper Valeriano Magni s Reform of Philosophy 6) Annual Meeting of the Renaissance Society of America, , Boston, paper Marsilio Ficino s Letters in Czech Humanistic Translations. 7) Annual Meeting of the Renaissance Society of America, March 2015, Berlin, paper Valeriano Magni`s ( ) De luce mentium et eius imagine (1642). 8) Annual Meeting of the Renaissance Society of America, March 2014, New York, paper Natural reason and the immortality of the soul. The Debate between Pietro Pomponazzi and Gasparo Contarini. 9) Scientiae 2016, international conference, , Oxford, paper Valeriano Magni on Galileo Galilei and Copernican Cosmology 10) Scientiae 2015, international conference, May 2015, Toronto, paper Valeriano Magni: Is Modern Science Compatible with Scholastic Philosophy and Metaphysics? 11) International Conference Universal Reformation: Intellectual Networks in Central and Western Europe, , September 2010, St Anne s College, University of Oxford, paper Two forms of the reception of Patrizi s work in Central Europe: Jessenius Zoroaster and Comenius project of universal reform Mezinárodní konference (regionální) 12) International conference Rinascimento Europeo Rinascimento Veneto, Padova, , paper Venetian Renaissance in Central Europe. Aristotelianism and Platonism in the works of a Padua Alumnus Johannes Jessenius ( ). 13) International Conference The 22nd Days of Frane Petrić, Cres, Croatia, , paper The Idea of Philosophical Concord: Giovanni Pico della Mirandola, Francesco Piccolomini and Johannes Jessenius. 14) International Workshop Encyclopaedism, Pansophia, and Universal Communication, , April 2010, Semmelweis Museum, Library, and Archives of the History of Medicine; Central European University Budapest, paper Iohannis Iessenii a Iessen Novorum problematum centuriae quatuor. A manuscript 18

19 15) International Conference The 16th Days of Frane Petrić, Petrić and Renaissance Philosophical Traditions, Cres, Croatia, , paper Frane Petrić and the immortality debate 16) Mezinárodní konference 15. Days of Frane Petrić. Petrić and Renaissance Philosophical Tradition Cres, Chorvatsko, , referát Danielus Sennert ut discipulus Iohannis Iessenii. 17) Mezinárodní konference 14. Days of Frane Petrić. Petrić and Renaissance Philosophical Tradition Cres, Chorvatsko, , referát The Reception of Frano Petrić in Central Europe: The Case of Johannes Jessenius. 18) Německo-česká konference Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Německo, , referát Die philosophischen Werke des Johannes Jessenius als Quelle einiger Gedanken des Comenius? 19) Mezinárodní konference Renaissance and Renascences. Conference of East-Central European Mellon Fellows, University of Szeged, Maďarsko, , referát The 16th Century Wittenberger Physicians` Thought on Sympathy and Antipathy. 20) Mezinárodní konference Thomas Aquinas and Thomism, Katolická univerzita P. Pázmányho, Piliscaba, Maďarsko, , referát Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect 21) Polsko-česká konference Mysl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, Slazski Universitet Katowice, Katowice - Wisla, , referát Čas a věčnost. K dějinám středověkého myšlení. Konference v ČR/SR (mimo domovské pracoviště) 22) Mezinárodní konference From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Freamework, , Ostrava, paper Renaissance Anatomy: A Path from ars to scientia 23) Mezinárodní konference Ján Jessenius ( ), Ľudia a doba, , Bratislava, referát Pozvánky na Jesseniovy wittenberské pitvy jako pramen dějin medicíny a filosofie 24) Mezinárodní konference Fines Limes - Termini, , Uherský Brod, Hranice mezi katolictvím a nekatolictvím. Myšlenkové jádro teologických polemik Valeriana Magniho 25) International conference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy, , Ostrava, paper Valeriano Magni on Sense-Perception 26) Konference Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii, , Nové Hrady, referát Bonaventurismus jako svébytný filosofický systém? 27) Konference "Věda, technika a umění v rudolfínské době", , Národní technické muzeum v Praze, referát Jan Jessenius, Pražská anatomie. Metody ospravedlnění anatomické praxe. 28) Konference Ján Jessenius (Slováci na panovníckych dvoroch), september 2011, Slovenská národná knižnica v Martine, referát Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurfiřtovi 19