Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011"

Transkript

1 Obrana proti černé magii Letní škola čar a kouzel 2011

2 Teorie barev Růžová - Růžová vzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější. Probouzí soucit, lásku, podporuje vnitřní čistotu, zklidňuje emoce. Zahání hněv a pocity opuštěnosti. Fialová- Fialová je duchovní barvou, pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak i duchovní energie. Přináší inspiraci, a také pokoru, napomáhá meditacím.. Modrá - Modrá uklidňuje, uvolňuje, čistí. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici, pomáhá také proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody, v níž se odráží vysoké nebe, a s nebem nás také spojuje. Odedávna je svázána s náboženskými pocity - např. v křesťanství je barvou Panny Marie, v Tibetu barvou "nehybné záře vědomí". Přináší klid, rozjímání, spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života. Tyrkysová -Tyrkysová je barvou chladné jezerní vody, přechází mezi modrou a zelenou a spojuje tak v sobě jejich blahodárné účinky - posiluje a zároveň čistí. Pomáhá uklidňovat tělo i duši, harmonizuje. V různých formách můžeme mandalu najít zřejmě ve všech kulturách po celém světě. Mandala se v rámci lidské historie nejzřetelněji zapsala do tibetské tradice. Klasická buddhistická mandala je sestava soustředěných kruhů, čtverců a dalších symbolů, a představuje jednak obraz světa, ale i lidské nitro a ideál lidské existence. Stejně tak jako cestu, jak dosáhnout životní harmonie. S mandalou se však setkáváme již v předbuddhistické Indii v podobě půdorysu chrámu. Stejně tak je součástí například indiánských, afrických a australských kultur. V evropské tradici nalezneme mandaly v řadě gotických katedrál v podobě růžicových oken nebo půdorysu kruhového labyrintu v dlažbě, jenž je napodobením cesty k Bohu.

3 Co je to mandala Mandaly Slovo mandala znamená kruh-střed. Motivem kruhu je lidstvo fascinováno už os nepaměti. Symbolický význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické podstaty dokonale pravidelného trvaru, organizovaného kolem pevného bodu. Jako takový představuje ideální jednotu s pevným středem, a zároveň i nekonečnost a věčnost. Slovo mandala je východního původu, avšak mandala jako jakýsi amulet má existenci mnohem starší. Sám vesmír je mandalou, kde Země představuje jednu z mnoha malých mandal. Vše živé se skládá z buněk, které jsou mandalami. Když vhodíte kámen do vody, vytvoří soustředěné kruhy tedy mandalu. Když uvidíte pařez, jeho letokruhy tvoří mandalu,m a takto by se dalo pokračovat do nekonečna. Z toho plyne, že mandala jako tvar je starší než historie člověka, neboť je stará jako vesmír sám. Jehož hranice není možno zachytit, stejně jako počátek či konec kruhu. Zelená - Zelená je nejrozšířenější barvou na naší planetě. Podporuje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje nervovou soustavu. Souvisí se smyslovým vnímáním. Povzbuzuje přátelství, pocity sounáležitosti s ostatními, mír. Souvisí se službou druhým, s potřebou být užitečný. Žlutá - Žlutá je veselá, živá barva, pronikavá a projasňující. Je to slunce, které dává chuť do života. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Rozvíjí samostatnost, nezávislost, uvědomění si sebe sama. Podporuje intuici a tvořivost. Lehkou příměsí se snadno změní v ošklivou, špinavou barvu, a stejně tak se může i aktivní, sebevědomé úsilí proměnit v bezohlednou rozpínavost. Oranžová - Oranžová je barvou radosti, moudrosti. Je mimořádně povzbuzující, podporuje zdravé prosazování, aktivní úsilí. Posiluje tělo, podporuje trávení, pomáhá překonávat citové ochromení, depresi. Červená - Červená je mimořádně povzbuzující, aktivní barva. Zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu. Podněcuje hluboké emoce. Je barvou krve, boje, zuřivosti, násilí, vášní, ale i lásky, odvahy a vůle.

4 Hnědá - Hnědá je barva připoutaná k zemi. Klidná, teplá, vyzařuje z ní důvěrnost a obyčejnost. Je spíš pasivní, zato pomáhá probudit zdravý rozum, schopnost stát nohama na pevné zemi. Ocení ji lidé, kteří potřebují získat jistotu a oporu ve světě, který jim připadá příliš ohrožující. Černá - Černá je barvou tmy, nevědomí, smrti a smutku, alespoň v našem kulturním prostředí, kde je považována za negativní. Příliš mnoho černé může navodit stavy sklíčenosti, zhoršit citový i tělesný stav člověka. Ve spolupráci s ostatními barvami ale může působit jako ochranná barva, nejúčiněji v kombinaci s bílou, kdy vyrovnává polaritu lidem, kteří nad sebou ztrácejí vládu. Černá a bílá v sobě obě obsahují celé barevné spektrum a jsou symbolem protikladů, které bez sebe nemohou existovat a nedávají smysl, nebo-li jinu a jangu. V různých kulturách se obě stávají symboly počátku i konce, zrození i smrti.. Bílá - Bílá je barvou čistoty a nevinnosti. Dává sílu, je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Stabilizuje, posiluje, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Je bílým papírem, na nějž je možné namalovat cokoli - umocňuje působení barvy, s níž je používána. Triquetra Keltský symbol. Triquetra symbolizuje spojení tří aspektů. Trikvetra má dnes mnoho významů týkajících se trojitosti. Mezi ně patří trojitost duše (fyzická, mentální a spirituální), trojitá bohyně u některých novopohanských směrů, tři aspekty ženského životního cyklu (panna, matka, stařena), aj.

5 Waylandův uzel Původ-Wayland je anglosaským kovářem bohů a bohem kovářů Podle legend vyráběl ve své dílně i v podsvětí léčivé šperky a především zbraně Význam Symbolu-Nadpřirozené schopnosti a i řemeslná a umělecká dovednost Kruh Symbolliika Obecná symbolika Kruh symbolizuje ducha. Jedná se o nejuniverzálnější symbol magie. Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Svisle dělený kruh značí silné protiklady.. Tři propojené kruhy symbolizují mystickou jednotu muže, ženy a ducha. Čínská magie takto zase označuje trojici země, nebe a lidstva. Keltský kříž Nebo také kruhový kříž symbolizuje most do jiného světa a k vyšší energii a znalostem. Toto je uskutečněno vodorovnými rameny kříže představujícími jiný svět a svislými rameny představujícími fyzický svět. Okole setkání těchto dvou světů je kruh jako symbol jednoty Čtverec Čtverec je symbolem hmoty. Představuje stabilitu, řád i konečnost hmotného světa. Postavíme-li ho na jeden vrchol, označujeme tím pomíjivost a přizpůsobivost ducha hmotě.

6 Trojúhelník Trojka je známé magické číslo. Celý vesmír je podle některých mágů postaven na principu tří. Trojúhelník často představuje základní trojice: začátek, střed, konec; zrození, život, smrt; Otce, Syna, Ducha svatého apod. Postavíme-li trojúhelník na jeden vrchol, označuje Měsíc a ženskou tvůrčí sílu. Je také symbolem pro vodu a uzavřené povahy. Stojí-li trojúhelník na nejdelší straně, představuje Slunce a touhu po božském. Znamená také plamen, extrovertní povahu a mužskou tvůrčí sílu. Kříž Spojuje dva protiklady, a to jak vodorovně, tak svisle: nebe a zemi; život a smrt; světlo a tmu. Křesťanský kříž je základním symbolem křesťanů. Symbolizuje Krista, který se obětoval za lidstvo. Ankh je v současnosti velmi populární, zejména mezi mládeží. Tento egyptský znak reprezentoval kříž života. Povšimněte. Představuje posvátnou tradici a vědění získané magickým zasvěcením. Keltský kříž vznikl asi let př. n. l.. Používá se jako znak slunce a jeho životadárné síly. V podobě amuletu slouží pro usmiřování nadpřirozených sil a ochranu ve válce. Keltský strom života Keltské symboly Původ-Strom života Yggdrasil. Symbolika-Je zástupcem Matky Země,symbolizuje spojení se zemí (kořeny)a duchem (koruna) Význam Symbolu-Posiluje tělo a ducha jako celek.napomáhá růstu uzdravení a dodává moudrost.

7 Óm Původ: Symbol, kterým je sanskrtem psané Hindské slovo "svatý" a vyslovuje se jako Om (aum). Význam se vykládá i jako "matka všech manter". Symbolizuje 4 stavy vědomí: bdění, spánek, snění a trans (mimotělní zkušenost). Význam: Symbol Om má léčivé a zklidňující účinky, zejména po velké námaze, ale i po prodělané těžké nemoci. Anch Původ: Starodávný egyptský symbol, znázorňující kříž se smyčkou v horní části. Symbolizuje věčný život, znovuzrození a vesmírné vědění. Význam: Přináší dobré zdraví, posiluje plodnost a zvyšuje psychické síly Oko Oko v sobě spojuje znaky vnějšího a vnitřního světa. Vyjadřuje cestu k moudrosti a osvícení. Může však symbolizovat i temné síly (např. uhranutí). Třetí oko známe především z hinduismu. Bůh Šiva má třetí oko (čákru) na čele. Představuje nejvyšší moudrost a nadpřirozené schopnosti. V Egyptě byl jedním z nejuctívanějších božstev Hór, strážce osudů lidstva. Jeho všudypřítomný a bdělý pohled vyzařoval dobrodiní. Hórovo oko tak bylo nejposvátnější znamení egyptské magie. Islámský amulet, oko moudrosti, vypadá jako kruh vepsaný do mandorly (protnutí dvou kruhů; tvarem je podobný mandli). Výsledkem je symbol lidského oka. Pentagram Znakem, který nejvíce reprezentuje magii, je pentagram. Jedná se o pěticípou nevyplněnou hvězdu, jejíž jednotlivé strany se navzájem prolínají. Symbolizuje "pět údů člověka" (2 ruce, 2 nohy a hlavu). Označuje také mystický pátý element akášu (energie). Pentagram postavený na jeden vrchol je známý jako symbol, který (zne)užívá černá magie; původně ovšem značil vyšší stupeň zasvěcení

8 Elementy...jsou také označovány jako živly. Oheň je symbolizován červeným trojúhelníkem a představuje ničivý živel. Vzduch má ve znaku modrý (někdy také žlutý) trojúhelník. Reprezentuje těkavý živel. Voda bývá značena modrým, na vrchol postaveným trojúhelníkem. Symbolizuje tekutý živel. Poslední element, zemi, poznáme dle zeleného trojúhelníku, postaveného na vrchol. Země je zástupcem živlu stálosti. Jing- jang Původ-Jing jang jsou dva principy,z jejichž polarity vychází životní síla. Symbolika- Uzavřený kruh symbolizuje nekonečno. Bílá barva odpovídá ženě a černá muži. Vzájemně se prolínají, jsou odlišné a jsou v neustálem pohybu. Vyznám Symbolu-Harmonie,duševní rovnováha,přátelství,láska.

9 Ruka Fatimy Ruka je zřetelným symbolem dobročinnosti. Jedním z nejslavnějších ozdobných motivů v islámském světě je ruka Fatimy. Pět prstů na ruce Muhammadovy dcery značí, že dobročinnost (almužna) je společně s vírou, modlitbou, poutí a půstem jednou ze základnách ctností. Heptagram Pentagramy Symbolika-Symbolizuje jednotu sedmi planet a je považován za hvězdu lásky.protože. Je také symbol člověka jako celku (pozemská hlava a božská duše) Význam Symbolu-Chrání před skrytým nebezpečím,harmonizuje lásku a přátelství,zvyšuje působení krásy a charisma.

10 Keltský pentagram Magický pentagram vepsaný do kruhu s keltskými uzly,které ještě zvyyšují jeho účinek,je tradičním amuletem keltské magie.dodává pevnou vůli a přinší úspěch Maoroský kruh Orientální symboly Původ-Maoroský motiv pro šperky a tetování. Symbolika-Uzavřený kruh. Význam-Ochrana,Symbolizuje spojení s novým životem a láskou. Hexagram Vedle pentagramu je nejpopulárnější magický znak, symbol viditelného a neviditelného světa, znamená statickou rovnováhu mezi protiklady, jejich vzájemné pronikání, doplňování se a vliv na veškeré dění v přírodě.

11 Duální pentagram Růžencový pentagram Pomáhá vyplnit i beznadějná přání, řešit nejsložitější životní situace. Je symbolem čistých úmyslů a cílů. Spojení dvou pentagramů symbolizuje člověka v současném složitém světě. Aktivuje spirituální síly nositele a pomáhá mu dosáhnout vytyčené cíle;chrání před vnitřní rozpolceností.růže symbolizuje mlčenlivost a pomáhá nositeli aktivovat tuto vlastnost v životě.posiluje auru a chrání před záští všeho druhu.

12 Pentagram Septagram Také-Vílí Kříž, Muří Noha,Čarodějnický kříž a jiné. Symbolika-Pentagram je nejuctívanější magický symbol.představuje hvězdu,a tím vnitřní mystickou energii.. Cikáni mu říkali hvězda moudrosti. Ve středověku se jím místo křížem údajně žehnaly čarodějnice. Význam Symbolu-Mocné znamení,které chrání před očarovaním,uřknutím a zlými duchy i nadpřirozenými silami.slouží k obraně před útočníkem.pomáhá dosáhnout vytčeného cíle a posiluj charisma. Sedmička je spojení trojky a čtyřky, bývá symbolem dokončené či dokonalé řady a řádu. Tradičně bývá spojována se sedmi planetami: Slunce, Venuše, Merkur, Luna, Saturn, Jupiter, Mars. Zároveň tak označuje i astrologický čas. Sedmicípá hvězda nakreslená jedním tahem je symbolem sil.

MANDALA CESTA DO NITRA

MANDALA CESTA DO NITRA závěrečná práce arteterapeutického kurzu MANDALA CESTA DO NITRA Mgr. Kateřina Herciková prosinec 2011 MANDALA A JEJÍ VÝZNAM Mandala je pohyb, kolo života, představa vesmíru, který neustále vzniká z jednoho

Více

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy v arteterapii Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Je prokázán vliv barev a barevných kombinací

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Reiki - léčení nebo past?

Reiki - léčení nebo past? Reiki - léčení nebo past? Od pradávna je zde nemoc jako něco, co nelze odloučit od lidského života, něco, čemu tak často nerozumíme a jehož smysl nechápeme. Doprovází naše životy, aniž bychom o to leckdy

Více

První zastavení: seznámení s Buddhou

První zastavení: seznámení s Buddhou První zastavení: seznámení s Buddhou Základním principem buddhismu - tedy duchovně-filozofického systému původem z indického subkontinentu - je postava historického Buddhy Šákjamuniho. Bývá zobrazován

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley 1./1 Had! Toť zjevení Nuit. Neviditelné se projevuje skrze viditelné Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda. Nuit - nekonečně velký, temný prostor -

Více

O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ PRACOVNÍ SEŠIT DANA PUCHNAROVÁ DANA PUCHNAROVÁ I. O ČISTÝCH BARVÁCH A TVARECH U barev jsem přitahována jejich vlivem na duši, tedy

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

AROMATERAPII A LÉČENÍ DRAHÝMI KAMENY

AROMATERAPII A LÉČENÍ DRAHÝMI KAMENY ČAKRY Slovo ČAKRA pochází ze sánskrtu a znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, pouţívají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat

Více

ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE

ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE GYMNÁZIUM JANA KEPLERA ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE Maturitní práce z předmětu Humanitní studia Praha 2012 Táňa Válková Vedoucí maturitní práce Blanka Činátlová 1 Úvod Otázka významu výtvarného umění dnes proniká

Více

SYMBOLY V TAROTU - VELEKNĚZ

SYMBOLY V TAROTU - VELEKNĚZ SYMBOLY V TAROTU - VELEKNĚZ Archetyp moudrého starce je ztělesněním moudrosti, smysluplnosti bytí, vhledu, intuice a hlubokých znalostí. V pohádkách a mýtech se zjevuje jako čaroděj, mág, věštec, rádce,

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442. O Magii. Ondřej J. Kocina

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442. O Magii. Ondřej J. Kocina E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 O Magii Ondřej J. Kocina 1. Úvodem Magie! Jak toto slovo zní v našem moderním světě rozumu. Je dnes ještě možno koncept magie vůbec nějak

Více

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi &

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & Edward Esko Prof. Michio Kushi Z anglického originálu SPIRITUÁL JOURNEY-. Michio Kushťs Guide to Endless Self-Realization and

Více

Obsah. Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková

Obsah. Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková Obsah Úvodem... 4 Jak jsem se k mandalám dostala... 4 Co mi mandala přináší... 6 Co je mandala... 7 Slovo Mandala... 7 C. G. Jung a mandala... 8 Mandala je...... 8 Práce s mandalou... 11 Jak na ní... 12

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Dion Fortune PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Díl 1. Stanovení diagnózy I. Znaky psychického útoku Pozorujeme-li vesmír, pak přicházíme k závěru, že zde musí být nějaký vůdčí plán tvořící koordinaci tohoto nekonečného

Více

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI Obsah: KAPITOLA KAPITOLA 2 2 KAPITOLA 3 4 KAPITOLA 4 5 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 9 KAPITOLA Most ke svobodě prastará učení v novém rouše V průběhu celých dějin naší planety chodili po

Více

Anahata: Jóga srdce. Láska začíná láskou k sobě. Michaela Klímová

Anahata: Jóga srdce. Láska začíná láskou k sobě. Michaela Klímová Anahata: Jóga srdce Láska začíná láskou k sobě Michaela Klímová Sazba: Martin Klíma Obálka: Michaela Klímová, Martin Klíma Vydalo nakladatelství: Michaela Klímová v roce 2014 Fotografie: Simona Knotková,

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS MILARÄPA Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS Tato tibetská kresba znázorňující Milaräpův život byla přetištěna z anglického originálu W. Y. Evans-Wentz MILARÄPA velký tibetský jógin Komentuje

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Feng shui

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Feng shui FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Feng shui Olomouc, červen 2013 Jaroslav Kaněčka 2 Obsah 1 Co je Feng-šuej?...5 1.1 Vítr a voda... 5 2 Základní principy...5 2.1 Energie čchi...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 Schválen rozhodnutím pedagogické konference dne 29. srpna 2013 Mgr. Milan Barták ředitel školy Mgr. Monika Žďárová koordinátor

Více

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley)

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley) KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ THE EQUINOX Vol. III, No. V napsal MISTR THERION (Aleister Crowley) Ixviii Slunce v 0 0' 0" Skopce 21. března 1944 e.v., 17:59 Z anglického originálu The Book

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte ÚVOD DO PROBLEMATIKY A2.9 Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte L UCIE S TAŇKOVÁ Příspěvek se zaměřuje na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění,

Více

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií LUCIDNÍ SNY Vedoucí práce: doc. PhDr. Václav Břicháček Vypracovala:

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Obsah Předmluva k 1. dílu... 7 Předmluva ke 2. dílu... 9 1. díl... 10 Teorie, příprava masáž...

Více