Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION concerning: APPROVAL GRANTED APPROVAL EXTENDED APPROVAL VVIT~DR,I\WN PRODUCTIO~1 DEFINITELY DISCONTINUED typu mechanického spojovacího zařízení nebo součásti podle Předpisu č. 55 of a type of mechanical coupling device or component pursuant to Regulation No.55 Homologace č.: Approval No.: 55 R Obchodní název nebo značka zařízení nebo součásti: Trade name or mark of the device or component: Rozšířeni č.: Extension No.: SVC Náchod 2. Označení typu zařízení nebo součásti výrobcem: VTZ 001 _ 104 (2 šrouby/2 bolts) Manufacturer's name for the type of device or VTZ 002 _ 104 (bajonetlbayonet) component: 3. Název a adresa výrobce: Manufacturer's name and address: 4. Název a adresa případného zástupce výrobce: If applicable, name and address of the manufacturer's representative: 5. Názvy subdodavatelů nebo značky na zařízení nebo součásti: Alternative supplier's names or trade marks applied to the device or component: 6. Název a adresa společnosti nebo orgánu přebírajícího zodpovědnost za shodnost výroby: Name and address of com pany or body taking responsibility for the conformity of production: 7. Předloženo k homologaci dne: Submitted for approval on: 8. Homologační zkušebna: Technical service responsible for conducting approval tests: Pod Smrkem 2031, Náchod, Pod Smrkem 2031, Náchod, November 6, 2003 Ústav silniční a městské dopravy, a.s. Tůrkova 1001 CZ Praha 4 E8 55 R pages 5 I page 1

2 9. Stručný popis: Brief description: Mechanické spojovací zařízení s nenormalizovanou koulí o průměru 50 mm. Tažné rameno se spojovací koulí je připevněno k držáku pomocí šroubů (VTZ ) nebo excentru (VTZ ). Koule je odnímatelná pouze použitím nářadí (VTZ ), koule je odnímatelná bez použití nářadí (VTZ ). The mechanical coupling device with non-standard 50 mm diameter ball. The towing arm with the coupling ball is fixed by bolts (VTZ ) or by excenter (VTZ ) to the towing bracket. Bali unit is detachable by use oftools only (VTZ ), ball unit is detachable without use of tools (VTZ ) Třída zařízení nebo součásti: Class of device or component: 9.2. Charakteristické hodnoty: Characteristic values: A50-X Základní hodnoty: 0= Oc= 13,28 kn U = Primary values: S = 150 kg V= Alternativní hodnoty: Alternative values: 9.3. Pro mechanická spojovací zařízení nebo součásti třídy A včetně držáku: For Class A mechanical coupling devices or components, including towing brackets: Největší přípustná hmotnost vozidla, udaná výrobcem vozidla: vehicle mass: Rozdělení největší přípustné hmotnosti na nápravy vozidla (náprava 1 / náprava 2): Distribution of maximum permissible vehicle mass between the axles (axle 1/ axle 2): Největší přípustná hmotnost přívěsu, udaná výrobcem vozidla: towable trailer mass: Největší přípustná hmotnost staticky svisle zatěžující spojovací kouli, udaná výrobcem vozidla: static mass on coupling ba": 2940 kg 2500 kg 150 kg ES 55 R pages 5 I page 2

3 Největší provozní hmotnost vozidla, s karoserií, včetně chladiva, maziva, paliva, nářadí a rezervního kola, avšak bez řidiče: Maximum mass of the vehicle, with bodywork, in kg running order, including coolant, oils, fuel, tools and spare wheel (if supplied) but not including driver: Podmínka zatížení, při níž se měří výška spojovací koule spojovacího zařízení u vozidel kategorie M1: největší přípustná hmotnost vozidla Loading condition under which the tow ba" height maximum permissible vehicle mass of a mechanical coupling device fitted to category M1 vehicles is to be measured: 10. Instrukce pro připevnění typu spojovacího zařízení nebo součásti k vozidlu a fotografie viz montážní návod nebo výkresy montážních bodů, udané výrobcem vozidla: Instructions for the attachment of the coupling see fitting instructions device or component type to the vehicle and photographs or drawings of the mounting points given by the vehicle manufacturer: 11. Informace o použití zvláštních výztuh nebo desek či vložek, nutných k připevnění typu spojovacího - zařízení nebo součásti: Information on the fitting of any special reinforcing brackets or plates or spacing components necessary for the attachment of the coupling device or component: 12. Doplňující informace, je-ii použití spojovacího zařízení nebo součásti omezeno na určité typy vozidel: Additional information where the use of the coupling device or component is restricted to special types of vehicles: 13. Pro třídu K spojovacího háku, podrobnosti o okách oje, vhodných k použití s daným typem spojovacího háku: For Class K hook type couplings, details of the drawbar eyes suitable for use with the particular hook type: 14. Datum technického protokolu: Date of test report: 15. Číslo technického protokolu: Number of test report: MERCEDES December 03, BENZ VITO (VIANO) typ 639 type 639 ES 55 R pages 5 I page 3

4 16. Umístění homologační značky: Approval mark position: 17. Důvod(y) rozšíření homologace: Reason(s) for extension of approval: Štítek na držáku zásuvky Plate on the socket holder 18. HOMOLOGACE UDĚLENAlRozšlŘENA IODMiTNUTA IODEJMUTA APPROVAL GRANTED/EXTENDED IREFUSED A'VITHDRA"V~1 19. Místo: Place: 20. Datum: Date: 21. Podpis: Signature: Praha December 06, Dokumentace, uložená u homologačního orgánu, který homologaci udělil, je ostupná na vyžádání a její seznam je připojen k této zprávě. The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request. E8 55 R pages 5 I page 4

5 .. Pod Smrkem 2031, Náchod, Výrobce automobilu: Producer of the car: Továrnl značka a typ automobilu: Trade mark and type of the car: Výkresy montážnlch bodů, udané výrobcem vozidla: Drawings of the mounting points given by the vehicle manufacturer: Obchodnr název nebo značka spojovacího zařlzenl: Trade name or mark of the coupling device: Třída spojovacího zařlzenl: Class of coupling device: Označení typu zařízenl/ dokumentace číslo: Designation of the type of the device/ document Pokyny pro montáž a obsluhu: Instruction for installation and use: ES 55 R SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS No.: Testováno podle: Approval tests by: ECE R55-01 Rev. 1 DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart GERMANY MERCEDES-BENZ VITO (VIANO) typ 639 type 639 Information Document Nr. 94/ SVC Náchod A50-X VTZ / , , , , , VT , VT , VT 03A, VT VTZ / , , , , , VT , VT , VT 03, VT Montážní návod, pokyny pro uživatele, technický popis. Fitting Instructions, user's instructions, technical description. pages 5 / page 5

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual 1 14.10.2010 Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual TMB PS 029 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro automobily Volkswagen Touran s odnímatelným

Více

Volumetric weight PU: 250 kg/m T

Volumetric weight PU: 250 kg/m T Úhlový nosník ra-wik-ph upporting bracket ra-wik -PH 9.001 Popis Description 80 11 61 Úhlový nosník ra-wik-ph se skládá z černě zbarvené, proti rozkladu odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny s

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNÍ A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNÍ DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNÍ A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNÍ DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES (hluk) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních

total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních Technical Services: Tel: (800) http://www.tyco-fireproducts.com 381-9312 / Fax: (800) 791-5500 Series Horizontální boční 5.6 protipožární and 8.0 K-factor trysky Extended řady, Coverage rozšířený Horizontal

Více

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1.

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1 Live) Document Control Information Document Details Document Name: P2 2005 Glossary of Terms - Czech

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

FEDERACE KLUBU HISTORICKÝCH VOZIDEL CR NÁRODNí AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBU HISTORICKÝCH VOZIDEL CR NÁRODNí AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBU HISTORICKÝCH VOZIDEL CR NÁRODNí AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNí A POSTUP PRO VYPLNOVÁNí ŽÁDOSTI O PROVEDENí TESTOVÁNí HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNí DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNíCH

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

RINGFEDER Your System Partner NEW

RINGFEDER Your System Partner NEW 09/14 03/15 DE RU EN PL FR CZ ES EN RINGFEDER Your System Partner NEW Member of VBG GROUP www.ringfeder.de Service Сервис повышает прибавочную стоимость. Предлагаем скачать наше руководство пользователя,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

PRAHA OBJEKTIVEM TAJNÉ POLICIE PRAGUE THROUGH THE LENS OF THE SECRET POLICE APARÁT V RUKOU NEMOCNÉHO APARÁTU A CAMERA IN THE HANDS OF A SICK STATE

PRAHA OBJEKTIVEM TAJNÉ POLICIE PRAGUE THROUGH THE LENS OF THE SECRET POLICE APARÁT V RUKOU NEMOCNÉHO APARÁTU A CAMERA IN THE HANDS OF A SICK STATE A CAMERA IN THE HANDS OF A SICK STATE Robot, 35mm film, 24x24mm, negativ. The photographs presented in this exhibition were not created with any artistic intentions. They were taken by people who were

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více