Datum: Verze: 2.3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum: 31. 03. 2014 Verze: 2.3"

Transkript

1 Datum: Verze: 2.3

2 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha s.r.o Finální verze Budou uváděny konkrétní body dokumentu s popisem změny Revize Management Data Praha s.r.o Draft Úprava po jednáních ČBA 04 a 05/2013 Management Data Praha, s.r.o Draft Úprava po jednání ČBA a dohodách s SBA Management Data Praha s.r.o Finální verze 2.3 Pravidelná roční revize po jednání ČBA Management Data Praha s.r.o Finální verze Platnost od listopadu 2014 Změny ve v. 2.3 kapitola Změny Datum Index 6.11 Doplnění nového typu zůstatku/balance ITBD s cílem bezproblémového dělení výpisů Doplnění číselníku transakcí v souboru XML_vypistransakcni_kody_CZ_2_3.xlsx ve smyslu obohacení Položku Ostatní (řada 90002) o připsané úroky, srážkovou daň a odepsané úroky 3 Úprava odkazů na dokumenty Doplnění informace o AOS Příloha A Doplnění nového typu zůstatku/balance ITBD s cílem bezproblémového dělení výpisů Verze: 2.3, Datum: /87

3 Obsah: 1 Úvod Informace o dokumentu, použité zkratky a pojmy Přehled a popis sady dokumentů Členění typů transakcí Pravidla a nové verze Přehled XML struktury Bank to Customer Statement <BkToCstmrStmt>, [1..1] Group Header <GrpHdr>, [1..1] Message Recipient <MsgRcpt>, [0..1] Postal Address <PstlAdr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] Statement <Stmt>, [1.. n] Account <Acct>, [1..1] Tabulka 1: CashAccountType4Code Identification <Id>, [0..1] Servicer <Svcr>, [0..1] Interest <Intrst>, [0..n] Balance <Bal>, [1..n] Tabulka 2: BalanceType12Code TransactionsSummary <TxsSummry>, [0..1] Entry <Ntry>, [0.. n] Tabulka 3: EntryStatus2Code AmountDetails <AmtDtls>, [0..1] Charges <Chrgs>, [0..n] Tabulka 4: ChargeBearerType1Code EntryDetails <NtryDtls>, [0..n] Transaction Details <TxDtls>, [0..n] References <Refs>, [0..1] AmountDetails <AmtDtls>, [0..1] RelatedParties <RltdPties>, [0..1] Debtor <Dbtr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] Tabulka 6: SEPACode UltimateDebtor <UltmtDbtr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] Creditor <Cdtr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] UltimateCreditor <UltmtCdtr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] RelatedAgents <RltdAgts>, [0..1] DebtorAgent <DbtrAgt>, [0..1] CreditorAgent <CdtrAgt>, [0..1] RemittanceInformation <RmtInf>, [0..1] Type <Tp>, [0..1] Tabulka 7: DocumentType3Code ReturnInformation <RtrInf>, [0..1] Definování plnění polí Částka Reference Příloha A - Pravidla formátové struktury tagů Verze: 2.3, Datum: /87

4 1 Úvod Zákon o platebním styku 1) ukládá poskytovatelům platebních služeb povinnost informovat uživatele platebních služeb o provedených transakcích a zároveň stanoví povinné údaje předávané klientům. Výpis z účtu je zasílán nebo zpřístupněn bankou majiteli účtu nebo jím zmocněné třetí osobě. Obsahuje veškeré informace o transakcích a zůstatcích na jednom nebo více účtech, je-li tak dohodnuto mezi bankou a klientem. Výpis je vytvářen v časových intervalech dohodnutých s bankou; může být tvořen každý bankovní pracovní den, kdy došlo k pohybu na účtu, nebo podle dohody např. týdně, měsíčně. Protože vlastní obsahové uspořádání informací ve výpisech z účtů ani jejich formát nejsou dnes nijak koordinovány, existuje na trhu velké množství různých formátů. To při zpracování přináší vysoké náklady jak pro banky, tak i pro firemní klienty a značně komplikuje dosažení větších úspor z automatizace zpracování elektronických výpisů. Cílem tohoto dokumentu proto je zakotvit jednotný národní standard pro výpisy z účtů poskytované bankami v elektronické podobě. Prvotním impulsem k vytvoření standardu byl vývoj v oblasti Single Euro Payments Area SEPA. Původní záměr byl standardizovat pouze náplň předávaných polí výpisu pro oblast SEPA, tj. eurových plateb. Za účelem co nejširšího využití standardizovaného formátu byl však tento záměr později přehodnocen. Cílem je využít pro automatizaci zpracování i mnohem větší potenciál úspor z jednotné struktury, který prezentuje celá oblast platebního styku, tedy včetně tuzemského a dalších produktů nabízených bankami. Dalším cílem standardu je snaha o přiblížení se již k definovaným formátům v jiných evropských zemích. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto využití standardu ISO ) camt ve formátu XML. Vývoj národního standardu probíhal obdobně jako v některých dalších zemích pod záštitou bankovní asociace. Národní standard ČR byl navíc připravován v úzké spolupráci se Slovenskou asociací bank - hlavním důvodem tohoto společného postupu je možnost dodatečných přínosů pro firmy s organizačními jednotkami na území obou zemí. V období příprav byl dokument opakovaně konzultován též s dalšími zahraničními experty zapojenými v EU, respektive v některých okolních zemích, do obdobného projektu. 1) č.284/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2) ISO 20022: Norma definuje metodiku pro rozvoj finančních standardů zpráv. Opírá se o modely UML (Unified Modeling Language), které představují finanční podnikové procesy a transakce v neutrálním zápisu. Tyto modely obchodních transakcí mohou být přeměněny na fyzické zprávy v požadované syntaxi, jako XML (extensible Mark-up Language). To znamená, že norma ISO poskytuje finančnímu sektoru společnou platformu pro vývoj zpráv ve standardizovaném formátu XML syntaxi, pomocí metodiky založené na modelování UML z toho vyplývá, že je možné v syntaxe zachytit nezávisle finanční oblasti podnikání, obchodní transakce a také související zprávy. To také umožňuje převést sadu pravidel návrhu XML popsanou v UML do schémat XML. Verze: 2.3, Datum: /87

5 Používání jednotného standardu pro elektronické výpisy z účtů neukládá povinně žádný akt tuzemské legislativy. Pokud však dojde k co největšímu rozšíření národního standardu, bude jeho jednotná struktura přinášet značné výhody - např. při načítání dat z účtů vedených různými bankami do firemních systémů, nebo při přechodu klienta k jiné bance, kdy odpadnou dodatečné náklady na nutné softwarové změny pro zpracování dat z výpisů z účtů do účetních systémů. Formát národního standardu je využitelný především pro přímé bankovnictví, kdy majiteli účtu umožní rychlé automatické zpracování a zároveň odsouhlasení velkého množství dat v účetních systémech především podnikatelských subjektů. Rozdíl v internetovém bankovnictví bude pouze ve formě zobrazení v závislosti na typu použitého prohlížeče. Názvy a struktura informací mohou být zachovány. Přes určité počáteční implementační náklady jak na straně bank tak i firemních klientů, lze při uplatnění národního standardu očekávat významné úspory, neboť při jakékoliv změně bankovních systémů nebo změně schémat pro provádění platebního styku nemusí v budoucnu investovat do změn více formátů výpisů z účtů, ale pouze do jednoho. 2 Informace o dokumentu, použité zkratky a pojmy Dokument popisuje strukturu transakcí v XML formátu v České republice. Jeho součástí jsou odkazy na další soubory, které souvisí s tvorbou a kontrolou XML formátu, dále členění typů transakcí platebního styku a samotný popis XML struktury, která bude využívána v České republice. Použité zkratky a pojmy ATM Automatic Teller Machine Bankomat Cash Advance Výplata hotovosti prostřednicvím platební karty na přepážce banky nebo směnárny Cashback Výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka ČBA Inkaso Inkaso kreditní Inkaso debetní Kumulovaná platba Platba POS PRINK Česká bankovní asociace Transakce prováděná z podnětu příjemce Příchozí platba inkasa Odchozí platba inkasa Platba na výpise odepsaná (zkumulovaná) jako jeden debet, který obsahuje více jednotlivých položek Transakce provedená formou bezhotovostní úhrady Platební terminál u obchodníka Identifikační kód příjemce SEPA inkasa SEPA Single Euro Payments Area Jednotná oblast pro platby v eurech Verze: 2.3, Datum: /87

6 SEPA CT SEPA Credit Transfer SEPA bezhotovostní úhrada transakce z podnětu plátce dle pravidel pro schema SEPA SEPA DD SEPA Direct Debit SEPA inkaso dle pravidel pro schéma SEPA SEPA DD (CORE) SEPA DD Core Bussiness-to-Consumer SEPA inkaso mezi podnikatelem a spotřebitelem SEPA DD B2B SIPO TPS Trvalý příkaz Tuzemská platba XML SEPA DD Bussiness-to-Bussiness extensible Markup Language SEPA inkaso mezi podnikateli či firmami Transakce na základě Soustředěného Inkasa Plateb Obyvatelstva Tuzemský platební styk Transakce provedená na základě trvalého příkazu klienta Platba (úhrada) v CZK v rámci ČR Obecný značkovací jazyk používaný pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů XSD XML Schema Definition Formát popisující strukturu XML schématu Zahraniční platba Platba (úhrada) do/ze zahraničí, v cizí měně nebo CZK nebo platba v rámci ČR v jiné než CZK měně ZPS Zahraniční platební styk 3 Přehled a popis sady dokumentů Název souboru standard_xml_statement_cba_ CZ_v2_3 XML_struktura_CZ.xls XML_vypistransakcni_kody_CZ_2_3.xls ExternalCodeLists.xls camt _cz.xsd XML_CZ_vzorovy vypis.xml Obsah souboru Dokument obsahuje informace o typech transakcí v českém platebním styku a rozepsaný návrh struktury XML formátu pro ČR. Dokument obsahuje formátovou strukturu XML tagů pro jednotlivé typy transakcí. V dokumentu jsou vyjmenovány kódy transakcí pro identifikaci plateb. Zdroj: Seznam kódů identifikace organizace, osoby a účel platby. Soubor.xsd splňuje normu ISO a slouží pro kontrolu validace souborů.xml. Odkaz pro stažení aktuálního souboru.xsd je: amt zip Soubor.xml obsahuje vzor XML výpisu s různými transakcemi. Pozn.: příklady a vzory uvedené ve standardu jsou pouze ilustrativní. Verze: 2.3, Datum: /87

7 4 Členění typů transakcí Standard člení transakce ve výpisu z účtů do následujících kategorií: 1) Platební styk: Tuzemský platební styk Zahraniční platební styk Ostatní SEPA CT SEPA DD Odchozí tuzemská platba Odchozí tuzemská platba - expres Inkaso kreditní Inkaso debetní Trvalý příkaz Příchozí tuzemská platba Odchozí zahraniční platba Příchozí zahraniční platba Odchozí zahraniční platba - urgent Ostatní Odchozí SEPA platba Odchozí SEPA platba expres Příchozí SEPA platba SEPA DD CORE kredit SEPA DD CORE debet SEPA DD B2B kredit SEPA DD B2B debet 2) Hotovostní operace: Vklad Výběr Ostatní Vklad hotovosti Vklad v hotovosti na účet v jiné bance Výběr hotovosti Ostatní služby 3) Karetní operace: ATM POS Ostatní Výběr z bankomatu Vklad Platba kartou u obchodníka Cashback Cash advance Ostatní služby Verze: 2.3, Datum: /87

8 4) Poplatky: Tuzemský platební styk Zahraniční platební styk SEPA Hotovostní operace Karetní operace Ostatní Odchozí platba Příchozí platba Trvalý příkaz Ostatní Odchozí platba Příchozí platba Ostatní Odchozí SEPA platba Příchozí SEPA platba SEPA DD CORE kredit SEPA DD CORE debet SEPA DD B2B kredit SEPA DD B2B debet Vklad Výběr Ostatní ATM POS Ostatní Úvěry Šeky Trade finance Treasury Ostatní služby Účty 5) Refund: SEPA DD SEPA DD CORE odchozí SEPA DD CORE příchozí 6) Ostatní: Úvěry Úroky Šeky Trade finance Treasury Bonusy Připsané Srážková daň Odepsané Verze: 2.3, Datum: /87

9 Ostatní služby Kategorie a transakce jsou definovány v dokumentu XML_vypis_transakcni_kody_CZ.xls. Používání Hlavní kategorie, Vedlejší kategorie a Transakce společné je povinné, Transakce individuální jsou nepovinné. Nové kategorie a transakce do Hlavní kategorie, Vedlejší kategorie a Transakce společné mohou být doplněny pouze po odsouhlasení Pracovní skupinou v ČBA. Transakce individuální mohou být plněny a doplněny dle potřeby jednotlivých bank. V případě neplnění kategorie Transakce individuální bankou je uveden kód 000 (např Ve výpise musí být vždy dodržena stanovená struktura typu transakcí. V případě, že banka některý z produktů neposkytuje nebo nemá všechny údaje k dispozici, ponechává příslušná nepovinná pole ve výpisu prázdná. To znamená, že je nesmí plnit jinými údaji. Povinná pole musí být vyplněna dle popisu ve standardu. 5 Pravidla a nové verze Formát a datová struktura národního standardu pro XML výpisy z účtu je definován pod záštitou České bankovní asociace. Popis tohoto XML výpisu z účtu bude volně dostupný na webových stránkách ČBA. ČBA bude zajišťovat správu standardu, další vývoj standardu a potřebná zlepšení či zpřesnění. Změny, které budou nezbytné, budou prováděny maximálně jednou ročně, budou publikovány vždy nejpozději do 31. března s platností od 1. listopadu daného roku. Za národní standard se vždy považuje platná verze tohoto dokumentu, publikovaná na webových stránkách České bankovní asociace (https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/standardy/elektronicky-vypis-z-uctu). V případě, že banka doplní výpis o jakoukoliv další informaci, jedná se o nadstandard. Klient musí být vždy informován, co je standard a co je nadstandardní servis příslušné banky (AOS). 6 Přehled XML struktury XML (extensible Markup Language) je obecný značkovací jazyk, je používán pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. XML schéma definuje strukturu XML dokumentu pořadí, počet a hodnoty elementů, atributy atd. K popisu obsahu XML schématu se využívá formát XSD (XML Schema Definition). Elementy XML výpisu odpovídají příslušným položkám v normě ISO Message Definition Report (MDR) for Bank-to-Customer Cash Management. Obecný popis výpisu označovaný camt BankToCustomerStatementV02 lze najít na > Catalogue of Messages > Payments > Cash Management. Verze: 2.3, Datum: /87

10 XML struktura je popsána následujícím způsobem: Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Index: Číslo příslušné položky ve výpisu camt (ISO 20022) Jméno: Označení elementu zprávy XML-Tag: Zkratka identifikující daný element ve struktuře XML zprávy, vždy v závorkách < > Výskyt: Značí, zda je pole volitelné nebo povinné a počet opakování (např. [0..1] volitelné, [1..1] povinné a nesmí se opakovat) Obsah pole: Popis elementu Typ: Specifikace povolených hodnot a formátu pole - Number Číslo - DecimalNumber Číslo s desetinnými místy - MaxText Maximální počet znaků - MaxNumericText Maximální počet číselných znaků - PercentageRate Procentní sazba - BaseOneRate Směnný kurz - IBAN2007Identifier IBAN Mezinárodní číslo účtu - BICIdentifier BIC Swiftová adresa banky - ActiveOrHistoricCurrencyCode Měna CZK, EUR, GBP - ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount Měna a Částka - CountryCode Kód země CZ, DE, GB - ISODateTime Datum a čas - YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm - YesNoIndicator yes (ano) nebo no (ne) - TrueFalseIndicator true (pravda) nebo false (nepravda) Pravidla: Pravidla pro použití elementu Povolené znaky: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -? : ( )., ' + Mezera XML Header: Vzor <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xsi:schemalocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt camt xsd" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> </Document> XML výpis (camt ) se skládá z částí: </tns:document> Verze: 2.3, Datum: /87

11 A. Group Header: povinná část zprávy, která se vyskytuje pouze jednou a obsahuje informace o výpisu samotném. B. Statement: povinná část zprávy, která se může opakovat podle počtu účtů a datumů. Obsahuje informace o zůstatcích a transakcích. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla 0 Root zprávy <BkToCstmrStmt> [1..1] Výpis z účtu Více v Bank to Customer Statement <BkToCstmrStmt>, [1..1] Obrázek 1: camt , BkToCstmrStmt Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Informace o výpisu z účtu Statement <Stmt> [1..n] Informace o kreditních a debetních pohybech a zůstatku na účtě 6.2 Group Header <GrpHdr>, [1..1] Více v 6.2 Více v 6.6 Obrázek 2: camt , GrpHdr Popis: Charakteristiky, které platí pro celou zprávu. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Message- Identification CreationDate- Time <MsgID> [1..1] Označení typu výpisu a datum <CreDtTm> [1..1] Datum a čas vytvoření Max35Text ISODateTime camt.053- RRRR-MM- DD-XXX (XXX pořadové číslo v rámci jednoho dne) Verze: 2.3, Datum: /87

12 2 1.3 Message- Recipient <MsgRcpt> [0..1] Informace o příjemci výpisu Více v Message- <MsgPgntn> [0..1] Stránkování výpisu Pagination Pagination PageNumber <PgNb> [1..1] Číslo stránky Max5Numeric- Text LastPage- Indicator <LastPgInd> [1..1] Označení poslední stránky true ano, YesNoIndicator Additional- Information false ne <AddtlInf> [0..1] Frekvence výpisu Max500Text Příjemce může být odlišný od majitele účtu Vzor <BkToCstmrStmt> - <GrpHdr> <MsgId>camt </MsgId> <CreDtTm> T17:30: :00</CreDtTm> - <MsgRcpt> </MsgRcpt> - <MsgPgntn> <PgNb>1</PgNb> <LastPgInd>true</LastPgInd> </MsgPgntn> <AddtlInf>Mesicni</AddtlInf> </GrpHdr> 6.3 Message Recipient <MsgRcpt>, [0..1] Obrázek 3: camt , MsgRcpt Popis: Detaily příjemce výpisu Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa Více v Identification <Id> [0..1] Identifikace klienta Více v 6.5 Verze: 2.3, Datum: /87

13 6.4 Postal Address <PstlAdr>, [0..1] Obrázek 4: camt , PstlAdr Popis: Adresa příjemce výpisu Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Vzor <Nm>Petr Novotny</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Dobrovolniku</StrtNm> <BldgNb>123/7</BldgNb> <PstCd>12000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> 6.5 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 5: camt , Id (Message Recipient) Popis: Identifikace příjemce výpisu právnické nebo fyzické osoby Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace příjemce výpisu - společnost (právnická osoba) Organisation- Identification BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód AnyBICIdentifier BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná Generic- Verze: 2.3, Datum: /87

14 identifikace společnosti Identification <Id> [1..1] Identifikace společnosti Private- <PrvtId> [1..1] Identifikace Identification příjemce výpisu klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná Organisation- Identification1 Max35Text Person- Identification5 GenericPerson- Identification1 identifikace klienta Identification <Id> [1..1] Identifikace klienta Max35Text Poznámka: V případě Message Recepient - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor <Id> </Id> NEBO <Id> </Id> <OrgId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>Novak s.r.o.</id> </Othr> </OrgId> <PrvtId> <Othr> <Id>Jan Novak</Id> </Othr> </PrvtId> Verze: 2.3, Datum: /87

15 6.6 Statement <Stmt>, [1.. n] Obrázek 6: camt , Stmt Popis: Informace o výpisu, účtu, zůstatku a položkách Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Identification <Id> [1..1] Jedinečná identifikace výpisu Electronic- Sequence- Number LegalSequence- Number <ElctrncSeqNb> [0..1] Číslo elektronického výpisu Max35Text Number IBAN-RRRR- MM-DD (den, za který byl výpis sestaven (denní výpis), poslední den v měsíci (měsíční výpis)) <LglSeqNb> [0..1] Číslo výpisu Number Číslo výpisu je pro ČR povinné a právně závazné; číslo u mimořádných výpisů bude nepovinné; zdůvodnění: mimořádné výpisy číslovány pro odlišení separátně (od 400 výše) Verze: 2.3, Datum: /87

16 2 2.4 CreationDate- Time <CreDtTm> [1..1] Datum a čas vytvoření FromToDate <FrToDt> [0..1] Období, za jaké je výpis sestaven FromDateTime <FrDtTm> [1..1] Počáteční datum a čas ToDateTime <ToDtTm> [1..1] Konečný datum a čas Account <Acct> [1..1] Informace o účtu Interest <Intrst> [0..n] Informace o úročení Balance <Bal> [1..n] Informace o zůstatku Transactions- <TxsSummry> [0..1] Informace o Summary počtu a součtu položek Entry <Ntry> [0..n] Informace o položce ISODateTime Čas a časové pásmo (UTC) RRRR-MM- DDT00:00: :00 DateTime- Period- Details ISODate- Time Čas začátku 00:00:00+01:00 (je-li určen) ISODateTime Čas ukončení 24:00:00+01:00 (je-li určen) Více v 6.7 Více v 6.10 Více v 6.11 Více v 6.12 Více v 6.13 Vzor <Stmt> <Id> CZ </Id> <ElctrncSeqNb>1</ElctrncSeqNb> <LglSeqNb>2</LglSeqNb> <CreDtTm> T17:30: :00</CreDtTm> <FrToDt> <FrDtTm> T06:00: :00 </FrDtTm> <ToDtTm> T17:30: :00 </ToDtTm> </FrToDt> <Acct> </Acct> <Intrst> Verze: 2.3, Datum: /87

17 </Intrst> <Bal> </Bal> <TxsSummry> </TxsSummry> <Ntry> </Ntry> </Stmt> 6.7 Account <Acct>, [1..1] Obrázek 7: camt , Acct Popis: Informace o číslu účtu, majiteli účtu a bance, která účet vede. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Identification <Id> [1..1] Identifikace účtu AccountIdentification 4Choice IBAN <IBAN> [1..1] IBAN IBAN2007Identifier IBAN (mezinárodní číslo účtu). Může Verze: 2.3, Datum: /87

18 Other <Othr> [1..1] Jiná identifikace účtu GenericAccount Identification1 obsahovat až 34 znaků Identification <Id> [1..1] Číslo účtu Max34Text Číslo účtu (BBAN) Type <Tp> [0..1] Typ účtu CashAccountType Code <Cd> [1..1] Kód typu účtu Dle Tabulky 1: 27- ExternalCashAccount Type1- Code Currency <Ccy> [0..1] Měna účtu ActiveOrHistoric- CurrencyCode Name <Nm> [0..1] Název účtu Max70Text Owner <Ownr> [0..1] Majitel účtu PartyIdentification Name <Nm> [0..1] Jméno majitele Max140Text účtu PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa majitele PostalAddress6 účtu StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text Building- <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text Number PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace Více v 6.8 majitele účtu Servicer <Svcr> [0..1] Banka, která Více v 6.9 vede účet Poznámka: V případě Account Id je použit IBAN NEBO Other - Identification (číslo účtu). Tabulka 1: CashAccountType4Code CASH Cash payment Účet pro platby v hotovosti CHAR Charges Účet pro poplatky COMM Commission Účet pro provize TAXE Tax Účet pro daně CISH Cash income Účet pro příjmy TRAS Cash trading Účet pro směny SACC Settlement Účet pro vyrovnání CACC Current Běžný účet SVGS Saving Spořící účet ONDP Over night deposit Účet pro O/N úložky MGLD Marginal lending Účet pro mezní zápůjční facilitu NREX Non resident external Účet pro nerezidenty ExternalCod elists.xls (List 27 CashAccount Type) Verze: 2.3, Datum: /87

19 MOMA Money market Účet pro operace na peněžních trzích LOAN Loan Úvěrový účet SLRY Salary Mzdový účet ODFT Overdraft Kontokorentní účet Vzor NEBO <Id> <IBAN>CZ </IBAN> </Id> <Tp> <Cd>CASH</Cd> </Tp> <Ccy>CZK</Ccy> <Nm>Petr Novotny - BU</Nm> <Ownr> <Nm>Petr Novotny</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Dobrovolniku</StrtNm> <BldgNb>123</BldgNb> <PstCd>12000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> </Ownr> <Svcr> </Svcr> <Id> </Id> <Tp> <Othr> <Id> </Id> </Othr> <Cd>CASH</Cd> </Tp> <Ccy>CZK</Ccy> <Nm> Petr Novotny - BU </Nm> <Ownr> <Nm>Petr Novotny</Nm> <PstlAdr> Verze: 2.3, Datum: /87

20 <StrtNm>Dobrovolniku</StrtNm> <BldgNb>123</BldgNb> <PstCd>12000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> </Ownr> <Svcr> </Svcr> 6.8 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 8: camt , Id (Owner) Popis: Identifikace majitele účtu právnická osoba nebo fyzická osoba Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace majitele účtu - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Identification <Id> [1..1] Identifikace společnosti Private- Identification <PrvtId> [1..1] Identifikace majitele účtu klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace klienta Organisation- Identification4 AnyBICIdentifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text Person- Identification5 GenericPerson- Identification Identification <Id> [1..1] Identifikace Max35Text Verze: 2.3, Datum: /87

21 klienta Poznámka: V případě Owner - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor <Id> </Id> NEBO <Id> </Id> <OrgId> <BICOrBEI>NOVACZPX</BICOrBEI> <Othr> <Id>Novak s.r.o.</id> </Othr> </OrgId> <PrvtId> <Othr> <Id>Jan Novak</Id> </Othr> </PrvtId> 6.9 Servicer <Svcr>, [0..1] Obrázek 9: camt , Svcr Popis: Informace o bance, která vede účet Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Financial- Institution Identification <FinInstnId> [1..1] Identifikace banky FinancialInstitution Identification7 Verze: 2.3, Datum: /87

22 BIC <BIC> [0..1] SWIFT banky BICIdentifier Name <Nm> [0..1] Jméno Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa banky PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Other <Othr> [0..1] Jiná identifikace banky GenericFinancial Identification Identification <Id> [1..1] Kód banky Max35Text Vzor <FinInstnId> <BIC>CEKOCZPP</BIC> <Nm>Ceskoslovenska obchodni Banka, a.s.</nm> <PstlAdr> <StrtNm>Radlicka</StrtNm> <BldgNb>333</BldgNb> <PstCd>15057</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Othr> <Id>0300</Id> </Othr> </FinInstnId> 6.10 Interest <Intrst>, [0..n] Obrázek 10: camt , Intrst Popis: Informace o úročení účtu Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Rate <Rate> [0..n] Úroková sazba Rate Type <Tp> [1..1] Typ sazby RateType4Choice Percentage <Pctg> [1..1] Procento PercentageRate FromToDate <FrToDt> [0..1] Období platnosti DateTimePeriod úrokové sazby FromDateTime <FrDtTm> [1..1] Počáteční datum a čas Details ISODateTime Čas začátku 00:00:00+01:00 (je-li určen) Verze: 2.3, Datum: /87

23 ToDateTime <ToDtTm> [1..1] Konečný datum a čas ISODateTime Čas ukončení 24:00:00+01:00 (je-li určen) Vzor <Intrst> <Rate> <Tp> <Pctg>0.15</Pctg> </Tp> </Rate> <FrToDt> <FrDtTm> T06:00: :00 </FrDtTm> <ToDtTm> T17:30: :00 </ToDtTm> </FrToDt> <Intrst> 6.11 Balance <Bal>, [1..n] Obrázek 11: camt , Bal Popis: Informace o zůstatku a kontokorentu Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Type <Tp> [1..1] Typ zůstatku BalanceType12- Choice CodeOr- Proprietary <CdOrPrtry> [1..1] Kód zůstatku BalanceType5- Choice Code <Cd> [1..1] Kód pro počáteční nebo konečný zůstatek Dle Tabulky 2: BalanceType12- Code CreditLine <CdtLine> [0..1] Kontokorent, kreditní linka Included <Incl> [1..1] Označení, zda je kontokorent v zůstatku zahrnut Amount <Amt> [0..1] Částka a měna kontokorentu CreditLine2 TrueFalseIndicator ActiveOrHistoric Currency- AndAmount Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric S Pouze schválené ISO kódy dle tabulky S atributem měny Verze: 2.3, Datum: /87

24 CreditDebit- Indicator <CdtDbtInd> [1..1] zůstatku Debet (DBIT) kredit (CRDT) indikátor Currency- AndAmount CreditDebitCode Date <Dt> [1..1] Datum zůstatku DateAndDate- TimeChoice Date <Dt> [1..1] Datum ISODate atributem měny Vzor Tabulka 2: BalanceType12Code CLAV ClosingAvailable Disponibilní zůstatek PRCD PreviouslyClosedBooked Počáteční zůstatek CLBD ClosingBooked Konečný zůstatek ITBD InterimBooked Dočasný zůstatek <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>PRCD</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Amt Ccy ="EUR"> </Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt> </Dt> </Dt> </Bal> <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>CLBD</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Amt Ccy ="EUR"> </Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt> </Dt> </Dt> </Bal> <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>CLAV</Cd> </CdOrPrtry> Verze: 2.3, Datum: /87

25 </Tp> <CdtLine> <Incl>true</Incl> <Amt Ccy= EUR > </Amt> </CdtLine> <Amt Ccy ="EUR"> </Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt> </Dt> </Dt> </Bal> 6.12 TransactionsSummary <TxsSummry>, [0..1] Obrázek 12: camt , TxsSummry Popis: Informace o počtu a součtu položek kreditních a debetních Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla TotalCredit- Entries NumberOf- Entries indikátor <TtlCdtNtries> [0..1] Celkový počet a součet kreditních položek <NbOfNtries> [0..1] Počet kreditních položek TotalEntries <TtlNtries> [0..1] Celkový počet a součet položek NumberAndSum- OfTransactions NumberOf- Entries <NbOfNtries> [0..1] Počet položek Max15Numeric- Text Sum <Sum> [0..1] Součet položek DecimalNumber v absolutní hodnotě TotalNetEntry- <TtlNetNtryAmt> [0..1] Rozdíl kreditů a DecimalNumber Amount debetů CreditDebit- Indicator <CdtDbtInd> [0..1] Debet (DBIT) kredit (CRDT) CreditDebitCode NumberAndSum- OfTransactions1 Max15Numeric- Text Verze: 2.3, Datum: /87

26 Sum <Sum> [0..1] Součet kreditních položek TotalDebit- <TtlDbtNtries> [0..1] Celkový počet a Entries součet debetních položek NumberOf- <NbOfNtries> [0..1] Počet debetních Entries položek Sum <Sum> [0..1] Součet debetních položek Příklad Transakce: Počet položek (NumberOfEntries): Součet položek (Sum): Rozdíl položek (TotalNetEntryAmount): DecimalNumber NumberAndSum- OfTransactions1 Max15Numeric- Text DecimalNumber Počet kreditních položek: 2 Součet kreditních položek: Počet debetních položek: Součet debetních položek: 5.72 Vzor <TtlNtries> <NbOfNtries>4</NbOfNtries> <Sum>165.72</Sum> <TtlNetNtryAmt>154.28</TtlNetNtryAmt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </TtlNtries> <TtlCdtNtries> <NbOfNtries>2</NbOfNtries> <Sum>160.00</Sum> </TtlCdtNtries> <TtlDbtNtries> <NbOfNtries>2</NbOfNtries> <Sum>5.72</Sum> </TtlDbtNtries> Verze: 2.3, Datum: /87

27 6.13 Entry <Ntry>, [0.. n] Obrázek 13: camt , Ntry Popis: Informace o položce Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla EntryReference <NtryRef> [0..1] Jedinečná reference položky Amount <Amt> [1..1] Částka a měna položky CreditDebit- Indicator Reversal- Indicator <CdtDbtInd> [1..1] Debet (DBIT) Kredit (CRDT) indikátor <RvslInd> [0..1] Označuje storno položku (true, false) Max35Text ActiveOrHistoric CurrencyAnd- Amount CreditDebitCode TrueFalse- Indicator Status <Sts> [1..1] Status Dle Tabulky 3: EntryStatus2Code BookingDate <BookgDt> [0..1] Datum zaúčtování DateAndDate- TimeChoice Date <Dt> [1..1] Datum ISODate ValueDate <ValDt> [0..1] Datum splatnosti (valuta) DateAndDate- TimeChoice Další původní reference banky S atributem měny True = storno/rever sal Date <Dt> [1..1] Datum ISODate Je použito Verze: 2.3, Datum: /87

28 Date NEBO DateTime DateTime <DtTm> [1..1] Datum a čas ISODateTime Pouze pro Karetní operace, je použito DateTime NEBO Date AccountServicer Reference BankTransaction- Code <AcctSvcrRef> [0..1] Bankovní reference <BkTxCd> [1..1] Kód bankovní transakce Proprietary <Prtry> [0..1] Identifikace transakce Code <Cd> [1..1] Kód transakce Issuer <Issr> [0..1] Správce tohoto datového formátu Max35Text BankTransaction CodeStructure4 ProprietaryBank- TransactionCode- Structure1 Max35Text Max35Text Pouze pro kumulované platby Dle přílohy:xml _vypis _ transakcni_ kody.xls Uvedena konstanta: Czech Banking Association AmountDetails <AmtDtls> [0..1] Částka Více v 6.14 Pouze pro kumulované platby Charges <Chrgs> [0..n] Poplatky Více v 6.15 Pouze pro kumulované platby EntryDetails <NtryDtls> [0..n] Detaily transakce Tabulka 3: EntryStatus2Code Více v 6.16 BOOK Booked Účetní status PDNG Pending V procesu INFO Information Pouze pro informační účely Standard se nezabývá dalšími výskyty NtryDtls obsahujícími detaily o neúčetních informacích. Verze: 2.3, Datum: /87

29 Vzor Platba <NtryRef>13587</NtryRef> <Amt Ccy="CZK">90.00</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <RvslInd>false</RvslInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt> </Dt> </BookgDt> <ValDt> <Dt> </Dt> </ValDt> <AcctSvcrRef>8761</AcctSvcrRef> <BkTxCd> <Prtry> <Cd> </Cd> <Issr> Czech Banking Association </Issr> </Prtry> </BkTxCd> <AmtDtls> </AmtDtls> <Chrgs> </Chrgs> <NtryDtls> </NtryDtls> Vzor Karetní operace <NtryRef>13588</NtryRef> <Amt Ccy="EUR"> </Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <RvslInd>false</RvslInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt> </Dt> </BookgDt> <ValDt> <DtTm> T17:30: :00</DtTm> </ValDt> <BkTxCd> Verze: 2.3, Datum: /87

30 <Prtry> <Cd> </Cd> <Issr> Czech Banking Association </Issr> </Prtry> </BkTxCd> <AmtDtls> </AmtDtls> <Chrgs> </Chrgs> <NtryDtls> </NtryDtls> 6.14 AmountDetails <AmtDtls>, [0..1] Obrázek 14: camt , AmtDtls Popis: Detaily souhrnné částky kumulované platby. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Transaction- Amount <TxAmt> [0..1] Částka transakce v měně účtu Amount <Amt> [1..1] Částka a měna položky Vzor Kumulovaná platba Celková částka EUR <TxAmt> <Amt Ccy="EUR">200.00</Amt> </TxAmt> 6.15 Charges <Chrgs>, [0..n] AmountAndCurrency- ExchangeDetails3 ActiveOrHistoric- Currency AndAmount S atributem měny Obrázek 15: camt , Chrgs Popis: Informace o poplatcích. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Amount <Amt> [1..1] Částka poplatku ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount S atributem měny Verze: 2.3, Datum: /87

31 Credit- Debit- <CdtDbtInd> [0..1] Debet (DBIT) Kredit (CRDT) indikátor Indicator Bearer <Br> [0..1] Označení toho, k jehož tíži budou poplatky účtovány CreditDebitCode Dle Tabulky 4: ChargeBearer- Type1Code CreditDebit- Indicator DEBT CRED SHAR SLEV Tabulka 4: ChargeBearerType1Code Všechny poplatky k tíži plátce Všechny poplatky k tíži příjemce Příjemce i plátce hradí každý poplatky své bance Dle dohody Vzor <Amt Ccy="EUR">10.00</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Br>DEBT</Br> 6.16 EntryDetails <NtryDtls>, [0..n] Obrázek 16: camt , NtryDtls Popis: Informace o detailech dávky a jednotlivých položek. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Batch <Btch> [0..1] Informace k dávce Message- Identification <MsgId> [0..1] Identifikace dávky Payment- <PmtInfId> [0..1] Reference Information- dávky Identification NumberOf- <NbOfTxs> [0..1] Počet položek Transactions v dávce TotalAmount <TtlAmt> [0..1] Celková částka dávky BatchInformation2 Pouze pro kumulované platby Max35Text Max35Text Max15Numeric- Text ActiveOrHistoric CurrencyAndAmo unt S atributem měny Verze: 2.3, Datum: /87

32 CreditDebit- Indicator Transaction- Details <CdtDbtInd> [0..1] Debet (DBIT) Kredit (CRDT) indikátor <TxDtls> [0..n] Detaily transakce CreditDebitCode Více v 6.17 Vzor Kumulovaná platba TPS <Btch> <MsgId> </MsgId> <PmtInfId>122487</ PmtInfId > <NbOfTxs>3</NbOfTxs> <TtlAmt Ccy="CZK">200.00</TtlAmt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Btch> <TxDtls> </TxDtls> 6.17 Transaction Details <TxDtls>, [0..n] Obrázek 17: camt , TxDtls Popis: Informace o detailech transakce (reference, detaily konverze, informace o plátci/příjemci, účel platby). Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla References <Refs> [0..1] Reference Více v Amount- <AmtDtls> [0..1] Detaily Více v 6.19 Details částky Bank- Transaction- Code <BkTxCd> [0..1] Kód bankovní transakce BankTransaction- CodeStructure Proprietary <Prtry> [0..1] Identifikace ProprietaryBank- Detaily konverzní platby a cashbacku Verze: 2.3, Datum: /87

33 transakce Code <Cd> [1..1] Kód transakce Transaction- CodeStructure1 Max35Text Issuer <Issr> [0..1] Správce tohoto datového formátu Max35Text Charges <Chrgs> [0..n] Poplatky Charges- Information Amount <Amt> [1..1] Částka ActiveOrHistoric CurrencyAnd CreditDebit- Indicator <CdtDbtInd> [0..1] Debet (DBIT) Kredit (CRDT) indikátor Bearer <Br> [0..1] Označení toho, k jehož tíži budou poplatky účtovány RelatedParties <RltdPties> [0..1] Plátce / Příjemce RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Banka plátce/ příjemce Amount CreditDebitCode Dle Tabulky 4: ChargeBearer- Type1Code Více v 6.20 Více v 6.29 Dle přílohy: XML_vypis _transakcni_kody. xls Uvedena konstanta: CBA pro ČR), SBA (pro SR) S atributem měny Purpose <Purp> [0..1] Účel platby Purpose2Choice Pro SEPA Code <Cd> [1..1] Kód účelu ExternalPurpose1 platby Code Remittance- Information Return- Information Additional- Transaction- Information <RmtInf> [0..1] Informace k transakci, zpráva pro příjemce <RtrInf> [0..1] Důvod vrácení transakce <AddtlTxInf> [0..1] Dodatečné informace Více v 6.32 Více v 6.34 Max500Text ExternalCodeLists. xls (List 11- Purpose) Vzor Platba Verze: 2.3, Datum: /87

34 <Refs> </Refs> <AmtDtls> </AmtDtls> <BkTxCd> <Prtry> <Cd> </Cd> <Issr> Czech Banking Association </Issr> </Prtry> </BkTxCd> <Chrgs> <Amt Ccy="EUR">10.00</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Br>DEBT</Br> </Chrgs> <RltdPties> </RltdPties> <RltdAgts> </RltdAgts> <RmtInf> </RmtInf> <RtrInf> </RtrInf> <AddtlTxInf>zprava</AddtlTxInf> Vzor SEPA CT <Refs> </Refs> <AmtDtls> </AmtDtls> <BkTxCd> <Prtry> <Cd> </Cd> <Issr> Czech Banking Association </Issr> </Prtry> </BkTxCd> Verze: 2.3, Datum: /87

35 <RltdPties> </RltdPties> <RltdAgts> </RltdAgts> <Purp> <Cd>ADVA</Cd> </Purp> <RmtInf> </RmtInf> <RtrInf> </RtrInf> 6.18 References <Refs>, [0..1] Obrázek 18: camt , Refs Popis: Reference pro různé typy plateb (TPS, ZPS, SEPA, karetní operace) Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Message- Identification AccountServicer- Reference Payment- Information- Identification Instruction- Identification <MsgId> [0..1] Pořadí položky ve výpisu Max35Text <AcctSvcrRef> [0..1] Bankovní reference Max35Text <PmtInfId> [0..1] TPS: Specifický symbol, Karetní operace: Číslo dobíjené karty <InstrId> [0..1] TPS: Konstantní symbol, ZPS: Platební titul, SEPA: Identifikace platby Max35Text Max35Text Verze: 2.3, Datum: /87

36 EndToEnd- Identification TransactionIdent ification <EndToEndId> [0..1] TPS: Variabilní symbol, ZPS: Klientská reference, SEPA: Reference, Karetní operace: Číslo dobíjeného mobilu, případně číslo faktury, Klientská reference TxId [0..1] SK: Vyšlá platba: Systémová referencia transakcie (účtovného pohybu) pridelená aplikáciou, ktorá iniciovala platobný príkaz Došlá platba: Systémová referencia transakcie (účtovného pohybu) pridelená bankou príkazcu <MndtId> [0..1] SEPA DD: Reference Mandate- Identification souhlasu s inkasem ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Karetní operace: Číslo karty, Hotovostní operace: Číslo šeku ClearingSystem- Reference Vzor Platba TPS <MsgId>1234</MsgId> <AcctSvcrRef>8766</AcctSvcrRef> <PmtInfId>SS19</PmtInfId> Max35Text Max35Text Pouze pro SEPA DD Max35Text Číslo karty je uvedeno vždy ve formátu ********* ***1234 kde lze dle standardu použít pouze 0-9 (8-28 zn.) tj. bez ilustračních **** <ClrSysRef> [0..1] Systémový text Max35Text U karetních operací; identifikac e karetní asociace Verze: 2.3, Datum: /87

37 <InstrId>KS0308</InstrId> <EndToEndId>VS9</EndToEndId> Vzor Platba ZPS <MsgId>1235</MsgId> <AcctSvcrRef>8765</AcctSvcrRef> <InstrId>PT120</InstrId> <EndToEndId> </EndToEndId> Vzor SEPA CT <MsgId>1236</MsgId> <AcctSvcrRef>8764</AcctSvcrRef> <InstrId>MCCT </InstrId> <EndToEndId>E2EC </EndToEndId> Vzor SEPA DD <MsgId>1237</MsgId> <AcctSvcrRef>8763</AcctSvcrRef> <InstrId> MCCT </InstrId> <EndToEndId> E2EC </EndToEndId> <MndtId> </MndtId> Vzor Karetní operace <MsgId>1238</MsgId> <AcctSvcrRef>8762</AcctSvcrRef> <PmtInfId> </PmtInfId> <EndToEndId> </EndToEndId> <ChqNb>************1234</ChqNb> <ClrSysRef>systemovy text</clrsysref> Verze: 2.3, Datum: /87

38 6.19 AmountDetails <AmtDtls>, [0..1] Obrázek 19: camt , AmtDtls Popis: Informace o konverzi (původní částka, měna, kurz) a částky jednotlivých plateb v případě kumulované platby. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Instructed- Amount <InstdAmt> [0..1] Původní částka transakce AmountAndCurrency- ExchangeDetails Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount Transaction- <TxAmt> [0..1] Částka AmountAndCurrency- Amount transakce ExchangeDetails Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount CounterValue- <CntrValAmt> [0..1] Částka a měna AmountAndCurrency- Amount protihodnoty ExchangeDetails3 v případě konverze Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount Currency- <CcyXchg> [0..1] Detaily směny CurrencyExchange5 Exchange Source- Currency měn <SrcCcy> [1..1] Transakční měna, měna převodu ActiveOrHistoric- CurrencyCode S atributem měny Pouze u kumulovaných plateb S atributem měny Uvedené pouze v případě konverze S atributem měny Target- Currency <TrgtCcy> [0..1] Cílová měna, měna účtu ActiveOrHistoric- CurrencyCode Cílová měna konverze ExchangeRate <XchgRate> [1..1] Kurz BaseOneRate Plní se pouze jeden kurz, i v případě křížové konverze Proprietary- <PrtryAmt> [0..n] Částka a měna AmountAndCurrency- Amount Cashbacku ExchangeDetails Type <Tp> [1..1] CASHBACK Max 35 text Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount S atributem měny Verze: 2.3, Datum: /87

39 Vzor Platba ZPS s konverzí měn Měna účtu: CZK Částka uvedená na výpise: CZK Původní částka: EUR Protihodnota: CZK Kurz: <Ntry> <Amt Ccy="CZK">2462.5</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <AmtDtls> <InstdAmt> <Amt Ccy="EUR">100.00</Amt> </InstdAmt> <CntrValAmt> <Amt Ccy="CZK">2462.5</Amt> <CcyXchg> <SrcCcy>EUR</SrcCcy> <TrgtCcy>CZK</TrgtCcy> <XchgRate>24.625</XchgRate> </CcyXchg> </CntrValAmt> </AmtDtls> <Ntry> Vzor Kumulovaná platba TPS Celková částka: 2000 CZK Počet plateb: 3 Částky plateb: 500 CZK, 1400 CZK, 100 CZK <Ntry> <Amt Ccy="CZK"> </Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Ntry> <NtryDtls> <Btch> <MsgId> </MsgId> <PmtInfId>121858</ PmtInfId > <NbOfTxs>3</NbOfTxs> <TtlAmt Ccy="CZK"> </TtlAmt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> Verze: 2.3, Datum: /87

40 </Btch> <TxDtls> </TxDtls> <TxDtls> </TxDtls> <TxDtls> </TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <Amt Ccy="CZK">500.00</Amt> </TxAmt> </AmtDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <Amt Ccy ="CZK"> </Amt> </TxAmt> </AmtDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <Amt Ccy ="CZK" >100.00</Amt> </TxAmt> </AmtDtls> Vzor Karetní operace CASHBACK Nákup v hodnotě: 1000 CZK Cashback: 500 CZK Celková částka: 1500 CZK <TxAmt> <Amt Ccy ="CZK"> </Amt> </TxAmt> <PrtryAmt> Verze: 2.3, Datum: /87

41 <Tp>CASHBACK</Tp> <Amt Ccy ="CZK">500.00</Amt> </PrtryAmt> 6.20 RelatedParties <RltdPties>, [0..1] Obrázek 20: camt , RltdPties Popis: Informaci o plátci/příjemci a účtu plátce/příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Debtor <Dbtr> [0..1] Plátce Více v Debtor- <DbtrAcct> [0..1] Účet plátce CashAccount16 Account Identification <Id> [1..1] Identifikace účtu plátce Account- Identification4- Choice IBAN <IBAN> [1..1] IBAN IBAN2007Identifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních plateb Other- Identification <Othr> [1..1] Jiná identifikace účtu plátce GenericFinancial- Identification Identification <Id> [1..1] Číslo účtu Max34Text Name <Nm> [0..1] Název účtu Max70Text plátce Ultimate- <UltmtDbtr> [0..1] Původní Více v 6.23 Debtor plátce Creditor <Cdtr> [0..1] Příjemce Více v 6.25 Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Verze: 2.3, Datum: /87

42 Creditor- <CdtrAcct> [0..1] Účet příjemce CashAccount16 Account Identification <Id> [1..1] Identifikace účtu příjemce Account- Identification4- Choice IBAN <IBAN> [1..1] IBAN IBAN2007Identifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních Other- Identification <Othr> [1..1] Jiná identifikace účtu GenericFinancial- Identification1 plateb Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Identification <Id> [1..1] Číslo účtu Max34Text Name <Nm> [0..1] Název účtu Max70Text příjemce Ultimate- <UltmtCdtr> [0..1] Konečný Více v 6.27 Creditor příjemce Proprietary <Prtry> [0..1] Použito pro ProprietaryParty2 karetní operace Type <Tp> [1..1] Vlastní / cizí Max35Text bankomat Party <Pty> [1..1] Vlastník bankomatu PartyIdentification Name <Nm> [0..1] Název Max140Text bankomatu Poznámka: V případě DebtorAccount a CreditorAccount Identification je použit IBAN NEBO OtherIdentification (číslo účtu). Vzor Platba TPS <Dbtr> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <Othr> <Id> </Id> </Othr> </Id> <Nm>Jan Novak</Nm> </DbtrAcct> <Cdtr> Verze: 2.3, Datum: /87

43 </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <Othr> <Id> </Id> </Othr> </Id> <Nm>Petr Novotny</Nm> </CdtrAcct> Vzor Platba ZPS <Dbtr> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <Othr> <Id> </Id> </Othr> </Id> <Nm> Jan Novak </Nm> </DbtrAcct> <Cdtr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE </IBAN> </Id> <Nm>Karl Neumann</Nm> </CdtrAcct> Vzor SEPA CT <Dbtr> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>CZ </IBAN> </Id> <Nm>Jan Novak</Nm> </DbtrAcct> <UltmtDbtr> Verze: 2.3, Datum: /87

44 </UltmtDbtr> <Cdtr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE </IBAN> </Id> <Nm>Karl Neumann</Nm> </CdtrAcct> <UltmtCdtr> </UltmtCdtr> Vzor Karetní operace <Dbtr> </Dbtr> <Cdtr> </Cdtr> <UltmtDbtr> </UltmtDbtr> <Prtry> <Tp>vlastni bankomat</tp> <Pty> <Nm>ATM Narodni trida</nm> </Pty> </Prtry> Verze: 2.3, Datum: /87

45 6.21 Debtor <Dbtr>, [0..1] Obrázek 21: camt , Dbtr Popis: Informace o plátci. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno plátce Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace plátce Více v 6.22 Vzor <Nm>Jan Novak</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Beranova</StrtNm> <BldgNb>54</BldgNb> <PstCd>12000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> Verze: 2.3, Datum: /87

46 6.22 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 22: camt , Id (Debtor) Popis: Identifikace plátce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace plátce - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Organisation- Identification4 AnyBIC- Identifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text Identification <Id> [1..1] Identifikace společnosti SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Organisation- Identification- Scheme- Name1Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode External- Organisation- Identification1- Code Private- Identification <PrvtId> [1..1] Identifikace plátce klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace klienta Person- Identification5 GenericPerson- Identification Identification <Id> [1..1] Identifikace Max35Text klienta SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Person- Identification- SchemeName1- Choice Code <Cd> [1..1] Typ kódu Dle Tabulky 6: SEPACode U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists.xls (List 9- OrganisationIden tification) U SEPA, kódy uvedeny také v Verze: 2.3, Datum: /87

47 ExternalPerson- Identification1- Code External CodeLists. xls (List 10 - PersonIdentificat ion) Poznámka: V případě Debtor - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor Tabulka 6: SEPACode ExternalOrganisationIdentification1Code IBEI Mezinárodní identifikační číslo společnosti EANGLN Global Location Number CHIPS Universální identifikace CHIPS BANK Bankovní klientské číslo společnosti CBID Identifikační číslo přidělené centrální bankou CHID Clearingové identifikační číslo COID Identifikační číslo používané v dané zemi CUST Klientské číslo společnosti DUNS Číslo přidělené v rámci Data Universal Numbering System EMPL Identifikační číslo zaměstnavatele GS1G Referenční číslo dle GS1 SREN Identifikační číslo používané ve Francii (SIREN, 9 znaků) SRET Identifikační číslo používané ve Francii (SIRET, 14 znaků) TXID Daňové identifikační číslo společnosti ExternalPersonIdentification1Code ARNU Identifikační číslo cizího státního příslušníka CCPT Číslo pasu CUST Klientské číslo DRLC Číslo řidičského průkazu EMPL Identifikační číslo zaměstnance NIDN Číslo občanského průkazu SOSE Číslo sociálního zabezpečení TXID Daňové identifikační číslo osoby <OrgId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>65565</Id> <SchmeNm> <Cd>EMPL</Cd> </SchmeNm> </Othr> </OrgId> NEBO <PrvtId> Verze: 2.3, Datum: /87

48 <Othr> <Id> </Id> <SchmeNm> <Cd>DRLC</Cd> </SchmeNm> </Othr> </PrvtId> 6.23 UltimateDebtor <UltmtDbtr>, [0..1] Obrázek 23: camt , UltmtDbtr Popis: Informace o původním plátci. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno původního Max140Text plátce PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace původního plátce Více v 6.24 Vzor <Nm>Petr Novotny s.r.o.</nm> <PstlAdr> <StrtNm>Vinohradska</StrtNm> <BldgNb>55</BldgNb> <PstCd>12100</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> Verze: 2.3, Datum: /87

49 </Id> 6.24 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 24: camt , Id (UltimateDebtor) Popis: Identifikace původního plátce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace původního plátce - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Organisation- Identification4 AnyBIC- Identifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text Identification <Id> [1..1] Identifikace společnosti SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Organisation- Identification- Scheme- Name1Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode External- Organisation- Identification1- Code Private- Identification <PrvtId> [1..1] Identifikace původního plátce klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace klienta Person- Identification5 GenericPerson- Identification1 U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists.xls (List 9- OrganisationIden tification) Verze: 2.3, Datum: /87

50 Identification <Id> [1..1] Identifikace Max35Text klienta SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Person- Identification- SchemeName1- Choice Code <Cd> [1..1] Typ kódu Dle Tabulky 6: SEPACode ExternalPerson- Identification1- Code U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists. xls (List 10- PersonIdentificat ion) Poznámka: V případě UltimateDebtor - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor <OrgId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>65565</Id> <SchmeNm> <Cd>EMPL</Cd> </SchmeNm> </Othr> </OrgId> NEBO <PrvtId> <Othr> <Id> </Id> <SchmeNm> <Cd>DRLC</Cd> </SchmeNm> </Othr> </PrvtId> Verze: 2.3, Datum: /87

51 6.25 Creditor <Cdtr>, [0..1] Obrázek 25: camt , Cdtr Popis: Informace o příjemci. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno příjemce Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace příjemce Více v 6.26 Vzor <Nm>Jana Novakova</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Biskupcova</StrtNm> <BldgNb>50</BldgNb> <PstCd>13000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> Verze: 2.3, Datum: /87

52 6.26 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 26: camt , Id (Creditor) Popis: Identifikace příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace příjemce - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Identification <Id> [1..1] Karetní operace: MerchantID, SEPA DD: Identifikace příjemce Organisation- Identification4 AnyBIC- Identifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Organisation- Identification- Scheme- Name1Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode External- Organisation- Identification1- Code Issuer <Issr> [0..1] Karetní operace: Private- Identification MerchantCode <PrvtId> [1..1] Identifikace příjemce klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace Max35Text Person- Identification5 GenericPerson- Identification1 V případě SEPA DD bude vyplněn PRINK (Creditor ID) U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists.xls (List 9- OrganisationIden tification) Verze: 2.3, Datum: /87

53 klienta Identification <Id> [1..1] Identifikace Max35Text klienta SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Person- Identification- SchemeName1- Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode ExternalPerson- Identification1- Code U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists. xls (List 10- PersonIdentificat ion) Proprietary <Prtry> [1..1] Text Max35Text V případě SEPA DD pokud v <Id> je CID/PRINK (Creditor ID), tak namísto <Cd> bude uvedené <Prtry>CID</Prtr y> Poznámka: V případě Creditor - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor SEPA CT <OrgId> NEBO <PrvtId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>65565</Id> <SchmeNm> <Cd>EMPL</Cd> </SchmeNm> </Othr> </OrgId> <Othr> <Id> </Id> <SchmeNm> <Cd>DRLC</Cd> </SchmeNm> </Othr> </PrvtId> Verze: 2.3, Datum: /87

54 Vzor SEPA DD <OrgId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>CZ51ZZZ98765</Id> </Othr> </OrgId> Vzor Karetní operace <OrgId> <Othr> <Id> </Id> <Issr> </Issr> </Othr> </OrgId> 6.27 UltimateCreditor <UltmtCdtr>, [0..1] Obrázek 27: camt , UltmtCdtr Popis: Informace o konečném příjemci. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno konečného Max140Text příjemce PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Verze: 2.3, Datum: /87

55 Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace konečného příjemce Více v 6.28 Vzor <Nm>John Smith Ltd.</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Temple street</strtnm> <BldgNb>45</BldgNb> <TwnNm>London</TwnNm> <PstCd>13100</PstCd> <Ctry>GB</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> 6.28 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 28: camt , Id (Ultimate Creditor) Popis: Identifikace konečného příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace konečného příjemce - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Identification <Id> [1..1] Identifikace konečného příjemce Organisation- Identification4 AnyBIC- Identifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Organisation- Identification- Scheme- SEPA DD: PRINK/CID (Creditor ID) Verze: 2.3, Datum: /87

56 Name1Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode External- Organisation- Identification1- Code Private- Identification <PrvtId> [1..1] Identifikace konečného příjemce klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace klienta Identification <Id> [1..1] Identifikace konečného příjemce Person- Identification5 GenericPerson- Identification1 Max35Text SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Person- Identification- SchemeName1- Choice Code <Cd> [1..1] Typ kódu Dle Tabulky 6: SEPACode ExternalPerson- Identification1- Code U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists.xls (List 9- OrganisationIden tification) U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists. xls (List 10- PersonIdentificat ion) Poznámka: V případě UltimateCreditor - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification RelatedAgents <RltdAgts>, [0..1] Obrázek 29: camt , RltdAgts Popis: Informace o bance plátce/bance příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Banka plátce Více v CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] Banka příjemce Více v ReceivingAgent <RcvgAgt> [0..1] Provádějící banka BranchAndFinancial- Institution- Verze: 2.3, Datum: /87

57 <FinInstnId> [1..1] Identifikace banky Financial- Institution- Identification Identification4 FinancialInstitution- Identification BIC <BIC> [0..1] SWIFT BICIdentifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních plateb Other- Identification <Othr> [0..1] Jiná identifikace banky GenericFinancial- Identification Identification <Id> [1..1] Kód banky Max35Text Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Vzor Platba ZPS <DbtrAgt> </DbtrAgt> <CdtrAgt> </CdtrAgt> <RcvgAgt> <FinInstnId> <BIC>BACXCZPP</BIC> </FinInstnId> </RcvgAgt> Verze: 2.3, Datum: /87

58 6.30 DebtorAgent <DbtrAgt>, [0..1] Obrázek 30: camt , DbtrAgt Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Financial- Institution- <FinInstnId> [1..1] Identifikace banky FinancialInstitution- Identification7 Identification BIC <BIC> [0..1] SWIFT BICIdentifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních plateb Name <Nm> [0..1] Jméno Max140Text banky PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress6 banky StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Other- Identification <Othr> [0..1] Jiná identifikace banky GenericFinancial- Identification Identification <Id> [1..1] Kód banky Max35Text Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Vzor Platba TPS <DbtrAgt> <FinInstnId> <Nm>Komercni banka a.s.</nm> Verze: 2.3, Datum: /87

59 <PstlAdr> <StrtNm>Na Prikope</StrtNm> <BldgNb>33</BldgNb> <PstCd>11407</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Othr> <Id>0100</Id> </Othr> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtrAgt> </CdtrAgt> Vzor SEPA CT <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>BACXCZPP</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtrAgt> </CdtrAgt> <RcvgAgt> <FinInstnId> <BIC>CEKOCZPP</BIC> </FinInstnId> </RcvgAgt> Verze: 2.3, Datum: /87

60 6.31 CreditorAgent <CdtrAgt>, [0..1] Obrázek 31: camt , CdtrAgt Popis: Informace o bance příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla <FinInstnId> [1..1] Identifikace banky Financial- Institution- Identification Financial- Institution- Identification BIC <BIC> [0..1] SWIFT BICIdentifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních plateb Name <Nm> [0..1] Jméno banky Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa banky PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Other- Identification <Othr> [0..1] Jiná identifikace banky GenericFinancial- Identification Identification <Id> [1..1] Kód banky Max35Text Vzor Platba TPS <FinInstnId> <Nm>Komercni banka a.s.</nm> <PstlAdr> <StrtNm>Na Prikope</StrtNm> <BldgNb>33</BldgNb> <PstCd>11407</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Verze: 2.3, Datum: /87

61 <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Othr> <Id>0100</Id> </Othr> </FinInstnId> Vzor Platba ZPS <FinInstnId> <BIC>AABSDE31</BIC> <Nm> AACHENER BAUSPARKASSE AG</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Theaterstrasse</StrtNm> <BldgNb>20</BldgNb> <PstCd>52062</PstCd> <TwnNm>Aachen</TwnNm> <Ctry>DE</Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> 6.32 RemittanceInformation <RmtInf>, [0..1] Obrázek 32: camt , RmtInf Popis: Informace o účelu platby. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Unstructured <Ustrd> [0..n] Účel platby Max140Text Structured <Strd> [0..n] Strukturovaný Structuredúčel platby Remittance CreditorReference- Information <CdtrRefInf> [0..1] Reference k strukt. účelu platby Information7 CreditorReference -Information Type <Tp> [0..1] Typ Více v Reference <Ref> [0..1] Reference Max 35 text účelu platby U SEPA Vzor Platby <Ustrd>pojistne</Ustrd> Verze: 2.3, Datum: /87

62 Vzor SEPA CT <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> </Tp> <Ref>Reference</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> 6.33 Type <Tp>, [0..1] Obrázek 32: camt , Tp Popis: Kód účelu platby. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla CodeOr- Proprietary <CdOrPrtry> [1..1] Kód CreditorReference- Type1Choice Code <Cd> [1..1] Kód typu Dle Tabulky 7: DocumentType3Code Tabulka 7: DocumentType3Code DISP Avízo o odeslání FXDR Reference FX transakce Předem dohodnutá FX transakce, ke které se platba vztahuje PUOR Objednávka RADM Avízo o platbě Je posíláno odděleně od platby. RPIN Související platba Platební příkaz je připojen k aktuálnímu příkazu např. v případě krytí SCOR Strukturovaná komunikační reference Strukturovaná reference k identifikaci transakce Vzor SEPA CT <Tp> </Tp> <CdOrPrtry> <Cd>SCOR</Cd> </CdOrPrtry> Verze: 2.3, Datum: /87

63 6.34 ReturnInformation <RtrInf>, [0..1] Obrázek 34: camt , RtrInf Popis: Informace o vrácené platbě. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla <OrgnlBkTxCd> [0..1] Kód původní transakce Proprietary <Prtry> [0..1] Identifikace transakce OriginalBank- Transaction- Code ReturnReason- Information10 Proprietary- BankTransaction- CodeStructure Code <Cd> [1..1] Kód transakce Max35Text Dle přílohy: XML_vypis _ transakcni_ kody.xls Originator <Orgtr> [0..1] Původce vrácení platby Party- Identification Name <Nm> [0..1] Jméno Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text Building- <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text Number PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Reason <Rsn> [0..1] Důvod vrácení ReturnReason5- platby Choice Code <Cd> [1..1] Kód důvodu ExternalReturn- External Verze: 2.3, Datum: /87

Formát XML výpisu podporovaný v KB platný od 23.11.2013

Formát XML výpisu podporovaný v KB platný od 23.11.2013 Formát XML výpisu podporovaný v KB platný od 23.11.2013 1/18 Obsah: 1 Úvod... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Informace o dokumentu... 4 1.3 Pravidla pro uplatnění formátu... 4 1.4 Definice rozlišování transakcí

Více

Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML

Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML SBERBANK CZ 26.10.2016 Obsah 1. Úvod... 3 2. Struktura XML... 3 3. Popis XML... 4 Hlavička... 5 Platební příkaz... 5 2 1. Úvod Dokument obsahuje popis a

Více

Klientský formát XML SEPA CT pro MultiCash. (platný od )

Klientský formát XML SEPA CT pro MultiCash. (platný od ) Klientský formát XML SEPA CT pro MultiCash (platný od 1.11. 2016) Obsah: 1. Úvod 2. Použití formátu 3. Struktura zprávy při zadání/importu v SEPA modulu v aplikaci MultiCash 3.1. Záhlaví souboru 3.2. N

Více

Národní formát XML elektronického výpisu z účtu

Národní formát XML elektronického výpisu z účtu Národní formát XML elektronického výpisu z účtu S E P A I N K A S A Helena Rokl Šrámková, 17. září 2013 Agenda Národní formát XML výpisu z účtu Transakční kódy používané ve výpisu z účtu v XML formátu

Více

Klientský formát XML SEPA DD V KB. (platný od 28.11.2015)

Klientský formát XML SEPA DD V KB. (platný od 28.11.2015) Klientský formát XML SEPA DD V KB (platný od 28.11.2015) 1/19 Obsah 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Obecné informace... 4 4 Struktura zprávy (prvky využívané v KB)... 5 4.1 Záhlaví skupiny... 5 4.2

Více

Změnový list proti dokumentu - XML_SEPA_DIRECT_DEBIT_format_draft_ČBA_25_02_2016

Změnový list proti dokumentu - XML_SEPA_DIRECT_DEBIT_format_draft_ČBA_25_02_2016 Změnový list proti dokumentu - XML_SEPA_DIRECT_DEBIT_format_draft_ČBA_25_02_2016 Verze 1.01 Úpravy Obecných informací, všeobecných pravidel v kap. 3 Verze 1.0 1) Úpravy a opravy v úvodních kapitolách 1-4,

Více

Klientský formát XML SEPA CT v KB. (platnost od 28.11.2015)

Klientský formát XML SEPA CT v KB. (platnost od 28.11.2015) Klientský formát XML SEPA CT v KB (platnost od 28.11.2015) 1/22 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Struktura zprávy (prvky využívané v KB)... 4 3.1 Záhlaví skupiny... 5 3.2 N Informace o platbě...

Více

Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940

Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940 Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940 pro Expobank CZ a.s. Verze 2 Struktura exportu Expobanking Verze 2.0, 1. 4. 2017, Strana 1/ 9 Obsah Záhlaví strany výpisu... 3 Struktura bloku strany výpisu...

Více

Klientský formát XML SEPA CT v KB (platnost od )

Klientský formát XML SEPA CT v KB (platnost od ) Klientský formát XML SEPA CT v KB (platnost od 16.12.2016) 1/32 Obsah 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Struktura zprávy (prvky využívané v Komerční bance)... 3 3.1 Záhlaví souboru... 5 3.2 N Informace

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH Systém internetového bankovnictví OBSAH ÚVOD. 3 FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ.. 4 FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU. 6 FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK... 7 PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ....10

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1 Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5 Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů Verze 1.1 1. Obecné Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Obsah 1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 2. Zadání příkazu k SEPA převodu...

Více

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ... 4 3. FORMÁT HLAVIČKY

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

PKO Webconnect Kontext CZ - Formáty pro export.

PKO Webconnect Kontext CZ - Formáty pro export. PKO Webconnect Kontext CZ - Formáty pro export. Březen 2017 OBSAH FORMÁTY PRO EXPORT W PKO WEBCONNECT KONTEXT "CZ"... 3 EXPORT DO FORMÁTU CSV... 3 Seznam možných kombinací exportů do formátu CSV ze systému

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část II. Bezhotovostní platební styk Obsah: A. Tuzemský platební styk v CZK B. Zahraniční platební styk A. Tuzemský platební styk v CZK

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Importní soubor XML. Obsah tagu Názov XML tag (s příkladem hodnot)

Importní soubor XML. Obsah tagu Názov XML tag (s příkladem hodnot) Importní soubor XML Obsah tagu Názov XML tag (s příkladem hodnot) Povinnost/ Násobnost Typ (formát) Klientský požadavek bance na převod peněz z účtu klienta na účet příjemce. CustomerCreditTransferInitiation

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

SEPA SE BLÍŽÍ. BUĎTE PŘIPRAVENI!

SEPA SE BLÍŽÍ. BUĎTE PŘIPRAVENI! SEPA SE BLÍŽÍ. BUĎTE PŘIPRAVENI! Přinášíme SW řešení pro platební služby podle standardů SEPA! Evropská rada pro platební styk iniciovala vytvoření jednotného evropského platebnímu prostoru SEPA (Single

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku Platnost od 1. 4. 2010 Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014 Vedení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Klientský formát XML SEPA platby (CZS)

Klientský formát XML SEPA platby (CZS) Klientský formát XML SEPA platby (CZS) (SEPA Credit Transfer) (účinnost od) Datum: 11. 5. 2016 Verze: 1.0 1/33 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant:

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Platební styk 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 8 Téma přednášky: S.W.I.F.T.

Více

Popis formátu EDI BEST pro klienty KBSK (platný od 01.02.2016)

Popis formátu EDI BEST pro klienty KBSK (platný od 01.02.2016) Popis formátu EDI BEST pro klienty KBSK (platný od 01.02.2016) 1/24 Obsah: 1 Úvod... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Charakteristika formátu EDI BEST... 4 2 Formální kontrola formátu EDI_BEST... 4 2.1 Vnitrobankovní

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

1 Import platebních příkazů

1 Import platebních příkazů Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání dat s účetními systémy. Jedná se o následující služby: Import platebních příkazů Platební příkazy automaticky vygenerované účetním

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 0. 06 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Klientský formát XML SEPA inkasa (CZS) (SEPA Direct Debit)

Klientský formát XML SEPA inkasa (CZS) (SEPA Direct Debit) Klientský formát XML SEPA inkasa (CZS) (SEPA Direct Debit) (účinnost od) Datum: 13.5.2016 Verze: 1.0 1/37 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant:

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

XML SEPA V KB (účinnost od 1.11.2009)

XML SEPA V KB (účinnost od 1.11.2009) Klientký formát XML SEPA V KB XML SEPA V KB (účinnot od 1.11.2009) 1/21 Klientký formát XML SEPA V KB 1. Rámec... 2 2. Použití... 2 3. Struktura zprávy (prvky využívané v KB)... 3 4. Pravidla dle ISO 20022

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 Multiash 3.2 MULTIASH 3.2 PPIS FRMÁTU VÝPISU MT940 Podpora služby Multiash Web: http://www.csas.cz/multicash Multiash 3.2 bsah pro Multicash...2 1.1. becné podmínky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3.

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím on-line průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů - - - - Dávkové

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ STYK

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ STYK Stránka 1 z 6 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ STYK 1. Tyto Technické podmínky upravují postup Equa bank a. s., (dále jen Banka ) při provádění platebních služeb na platebních účtech vedených Bankou pro

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka Bezhotovostní platební styk Petr Mrkývka Rozvinutá ekonomika Platby předáváním oběživa Bezhotovostní platební styk prosté převody*platební karty*šeky*jiné Předepsaná bezhotovostní forma plateb Zákon 254/2004

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Sazebník poplatků. Corporate Banking

Sazebník poplatků. Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 04 I. Běžné účty 05 II. Platební služby 08 III. Elektronické bankovnictví - Global Payment Plus (GPP) 08 IV. Elektronické bankovnictví - Commerzbank MultiCash

Více