Datum: Verze: 2.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum: 31. 03. 2014 Verze: 2.3"

Transkript

1 Datum: Verze: 2.3

2 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha s.r.o Finální verze Budou uváděny konkrétní body dokumentu s popisem změny Revize Management Data Praha s.r.o Draft Úprava po jednáních ČBA 04 a 05/2013 Management Data Praha, s.r.o Draft Úprava po jednání ČBA a dohodách s SBA Management Data Praha s.r.o Finální verze 2.3 Pravidelná roční revize po jednání ČBA Management Data Praha s.r.o Finální verze Platnost od listopadu 2014 Změny ve v. 2.3 kapitola Změny Datum Index 6.11 Doplnění nového typu zůstatku/balance ITBD s cílem bezproblémového dělení výpisů Doplnění číselníku transakcí v souboru XML_vypistransakcni_kody_CZ_2_3.xlsx ve smyslu obohacení Položku Ostatní (řada 90002) o připsané úroky, srážkovou daň a odepsané úroky 3 Úprava odkazů na dokumenty Doplnění informace o AOS Příloha A Doplnění nového typu zůstatku/balance ITBD s cílem bezproblémového dělení výpisů Verze: 2.3, Datum: /87

3 Obsah: 1 Úvod Informace o dokumentu, použité zkratky a pojmy Přehled a popis sady dokumentů Členění typů transakcí Pravidla a nové verze Přehled XML struktury Bank to Customer Statement <BkToCstmrStmt>, [1..1] Group Header <GrpHdr>, [1..1] Message Recipient <MsgRcpt>, [0..1] Postal Address <PstlAdr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] Statement <Stmt>, [1.. n] Account <Acct>, [1..1] Tabulka 1: CashAccountType4Code Identification <Id>, [0..1] Servicer <Svcr>, [0..1] Interest <Intrst>, [0..n] Balance <Bal>, [1..n] Tabulka 2: BalanceType12Code TransactionsSummary <TxsSummry>, [0..1] Entry <Ntry>, [0.. n] Tabulka 3: EntryStatus2Code AmountDetails <AmtDtls>, [0..1] Charges <Chrgs>, [0..n] Tabulka 4: ChargeBearerType1Code EntryDetails <NtryDtls>, [0..n] Transaction Details <TxDtls>, [0..n] References <Refs>, [0..1] AmountDetails <AmtDtls>, [0..1] RelatedParties <RltdPties>, [0..1] Debtor <Dbtr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] Tabulka 6: SEPACode UltimateDebtor <UltmtDbtr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] Creditor <Cdtr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] UltimateCreditor <UltmtCdtr>, [0..1] Identification <Id>, [0..1] RelatedAgents <RltdAgts>, [0..1] DebtorAgent <DbtrAgt>, [0..1] CreditorAgent <CdtrAgt>, [0..1] RemittanceInformation <RmtInf>, [0..1] Type <Tp>, [0..1] Tabulka 7: DocumentType3Code ReturnInformation <RtrInf>, [0..1] Definování plnění polí Částka Reference Příloha A - Pravidla formátové struktury tagů Verze: 2.3, Datum: /87

4 1 Úvod Zákon o platebním styku 1) ukládá poskytovatelům platebních služeb povinnost informovat uživatele platebních služeb o provedených transakcích a zároveň stanoví povinné údaje předávané klientům. Výpis z účtu je zasílán nebo zpřístupněn bankou majiteli účtu nebo jím zmocněné třetí osobě. Obsahuje veškeré informace o transakcích a zůstatcích na jednom nebo více účtech, je-li tak dohodnuto mezi bankou a klientem. Výpis je vytvářen v časových intervalech dohodnutých s bankou; může být tvořen každý bankovní pracovní den, kdy došlo k pohybu na účtu, nebo podle dohody např. týdně, měsíčně. Protože vlastní obsahové uspořádání informací ve výpisech z účtů ani jejich formát nejsou dnes nijak koordinovány, existuje na trhu velké množství různých formátů. To při zpracování přináší vysoké náklady jak pro banky, tak i pro firemní klienty a značně komplikuje dosažení větších úspor z automatizace zpracování elektronických výpisů. Cílem tohoto dokumentu proto je zakotvit jednotný národní standard pro výpisy z účtů poskytované bankami v elektronické podobě. Prvotním impulsem k vytvoření standardu byl vývoj v oblasti Single Euro Payments Area SEPA. Původní záměr byl standardizovat pouze náplň předávaných polí výpisu pro oblast SEPA, tj. eurových plateb. Za účelem co nejširšího využití standardizovaného formátu byl však tento záměr později přehodnocen. Cílem je využít pro automatizaci zpracování i mnohem větší potenciál úspor z jednotné struktury, který prezentuje celá oblast platebního styku, tedy včetně tuzemského a dalších produktů nabízených bankami. Dalším cílem standardu je snaha o přiblížení se již k definovaným formátům v jiných evropských zemích. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto využití standardu ISO ) camt ve formátu XML. Vývoj národního standardu probíhal obdobně jako v některých dalších zemích pod záštitou bankovní asociace. Národní standard ČR byl navíc připravován v úzké spolupráci se Slovenskou asociací bank - hlavním důvodem tohoto společného postupu je možnost dodatečných přínosů pro firmy s organizačními jednotkami na území obou zemí. V období příprav byl dokument opakovaně konzultován též s dalšími zahraničními experty zapojenými v EU, respektive v některých okolních zemích, do obdobného projektu. 1) č.284/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2) ISO 20022: Norma definuje metodiku pro rozvoj finančních standardů zpráv. Opírá se o modely UML (Unified Modeling Language), které představují finanční podnikové procesy a transakce v neutrálním zápisu. Tyto modely obchodních transakcí mohou být přeměněny na fyzické zprávy v požadované syntaxi, jako XML (extensible Mark-up Language). To znamená, že norma ISO poskytuje finančnímu sektoru společnou platformu pro vývoj zpráv ve standardizovaném formátu XML syntaxi, pomocí metodiky založené na modelování UML z toho vyplývá, že je možné v syntaxe zachytit nezávisle finanční oblasti podnikání, obchodní transakce a také související zprávy. To také umožňuje převést sadu pravidel návrhu XML popsanou v UML do schémat XML. Verze: 2.3, Datum: /87

5 Používání jednotného standardu pro elektronické výpisy z účtů neukládá povinně žádný akt tuzemské legislativy. Pokud však dojde k co největšímu rozšíření národního standardu, bude jeho jednotná struktura přinášet značné výhody - např. při načítání dat z účtů vedených různými bankami do firemních systémů, nebo při přechodu klienta k jiné bance, kdy odpadnou dodatečné náklady na nutné softwarové změny pro zpracování dat z výpisů z účtů do účetních systémů. Formát národního standardu je využitelný především pro přímé bankovnictví, kdy majiteli účtu umožní rychlé automatické zpracování a zároveň odsouhlasení velkého množství dat v účetních systémech především podnikatelských subjektů. Rozdíl v internetovém bankovnictví bude pouze ve formě zobrazení v závislosti na typu použitého prohlížeče. Názvy a struktura informací mohou být zachovány. Přes určité počáteční implementační náklady jak na straně bank tak i firemních klientů, lze při uplatnění národního standardu očekávat významné úspory, neboť při jakékoliv změně bankovních systémů nebo změně schémat pro provádění platebního styku nemusí v budoucnu investovat do změn více formátů výpisů z účtů, ale pouze do jednoho. 2 Informace o dokumentu, použité zkratky a pojmy Dokument popisuje strukturu transakcí v XML formátu v České republice. Jeho součástí jsou odkazy na další soubory, které souvisí s tvorbou a kontrolou XML formátu, dále členění typů transakcí platebního styku a samotný popis XML struktury, která bude využívána v České republice. Použité zkratky a pojmy ATM Automatic Teller Machine Bankomat Cash Advance Výplata hotovosti prostřednicvím platební karty na přepážce banky nebo směnárny Cashback Výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka ČBA Inkaso Inkaso kreditní Inkaso debetní Kumulovaná platba Platba POS PRINK Česká bankovní asociace Transakce prováděná z podnětu příjemce Příchozí platba inkasa Odchozí platba inkasa Platba na výpise odepsaná (zkumulovaná) jako jeden debet, který obsahuje více jednotlivých položek Transakce provedená formou bezhotovostní úhrady Platební terminál u obchodníka Identifikační kód příjemce SEPA inkasa SEPA Single Euro Payments Area Jednotná oblast pro platby v eurech Verze: 2.3, Datum: /87

6 SEPA CT SEPA Credit Transfer SEPA bezhotovostní úhrada transakce z podnětu plátce dle pravidel pro schema SEPA SEPA DD SEPA Direct Debit SEPA inkaso dle pravidel pro schéma SEPA SEPA DD (CORE) SEPA DD Core Bussiness-to-Consumer SEPA inkaso mezi podnikatelem a spotřebitelem SEPA DD B2B SIPO TPS Trvalý příkaz Tuzemská platba XML SEPA DD Bussiness-to-Bussiness extensible Markup Language SEPA inkaso mezi podnikateli či firmami Transakce na základě Soustředěného Inkasa Plateb Obyvatelstva Tuzemský platební styk Transakce provedená na základě trvalého příkazu klienta Platba (úhrada) v CZK v rámci ČR Obecný značkovací jazyk používaný pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů XSD XML Schema Definition Formát popisující strukturu XML schématu Zahraniční platba Platba (úhrada) do/ze zahraničí, v cizí měně nebo CZK nebo platba v rámci ČR v jiné než CZK měně ZPS Zahraniční platební styk 3 Přehled a popis sady dokumentů Název souboru standard_xml_statement_cba_ CZ_v2_3 XML_struktura_CZ.xls XML_vypistransakcni_kody_CZ_2_3.xls ExternalCodeLists.xls camt _cz.xsd XML_CZ_vzorovy vypis.xml Obsah souboru Dokument obsahuje informace o typech transakcí v českém platebním styku a rozepsaný návrh struktury XML formátu pro ČR. Dokument obsahuje formátovou strukturu XML tagů pro jednotlivé typy transakcí. V dokumentu jsou vyjmenovány kódy transakcí pro identifikaci plateb. Zdroj: Seznam kódů identifikace organizace, osoby a účel platby. Soubor.xsd splňuje normu ISO a slouží pro kontrolu validace souborů.xml. Odkaz pro stažení aktuálního souboru.xsd je: amt zip Soubor.xml obsahuje vzor XML výpisu s různými transakcemi. Pozn.: příklady a vzory uvedené ve standardu jsou pouze ilustrativní. Verze: 2.3, Datum: /87

7 4 Členění typů transakcí Standard člení transakce ve výpisu z účtů do následujících kategorií: 1) Platební styk: Tuzemský platební styk Zahraniční platební styk Ostatní SEPA CT SEPA DD Odchozí tuzemská platba Odchozí tuzemská platba - expres Inkaso kreditní Inkaso debetní Trvalý příkaz Příchozí tuzemská platba Odchozí zahraniční platba Příchozí zahraniční platba Odchozí zahraniční platba - urgent Ostatní Odchozí SEPA platba Odchozí SEPA platba expres Příchozí SEPA platba SEPA DD CORE kredit SEPA DD CORE debet SEPA DD B2B kredit SEPA DD B2B debet 2) Hotovostní operace: Vklad Výběr Ostatní Vklad hotovosti Vklad v hotovosti na účet v jiné bance Výběr hotovosti Ostatní služby 3) Karetní operace: ATM POS Ostatní Výběr z bankomatu Vklad Platba kartou u obchodníka Cashback Cash advance Ostatní služby Verze: 2.3, Datum: /87

8 4) Poplatky: Tuzemský platební styk Zahraniční platební styk SEPA Hotovostní operace Karetní operace Ostatní Odchozí platba Příchozí platba Trvalý příkaz Ostatní Odchozí platba Příchozí platba Ostatní Odchozí SEPA platba Příchozí SEPA platba SEPA DD CORE kredit SEPA DD CORE debet SEPA DD B2B kredit SEPA DD B2B debet Vklad Výběr Ostatní ATM POS Ostatní Úvěry Šeky Trade finance Treasury Ostatní služby Účty 5) Refund: SEPA DD SEPA DD CORE odchozí SEPA DD CORE příchozí 6) Ostatní: Úvěry Úroky Šeky Trade finance Treasury Bonusy Připsané Srážková daň Odepsané Verze: 2.3, Datum: /87

9 Ostatní služby Kategorie a transakce jsou definovány v dokumentu XML_vypis_transakcni_kody_CZ.xls. Používání Hlavní kategorie, Vedlejší kategorie a Transakce společné je povinné, Transakce individuální jsou nepovinné. Nové kategorie a transakce do Hlavní kategorie, Vedlejší kategorie a Transakce společné mohou být doplněny pouze po odsouhlasení Pracovní skupinou v ČBA. Transakce individuální mohou být plněny a doplněny dle potřeby jednotlivých bank. V případě neplnění kategorie Transakce individuální bankou je uveden kód 000 (např Ve výpise musí být vždy dodržena stanovená struktura typu transakcí. V případě, že banka některý z produktů neposkytuje nebo nemá všechny údaje k dispozici, ponechává příslušná nepovinná pole ve výpisu prázdná. To znamená, že je nesmí plnit jinými údaji. Povinná pole musí být vyplněna dle popisu ve standardu. 5 Pravidla a nové verze Formát a datová struktura národního standardu pro XML výpisy z účtu je definován pod záštitou České bankovní asociace. Popis tohoto XML výpisu z účtu bude volně dostupný na webových stránkách ČBA. ČBA bude zajišťovat správu standardu, další vývoj standardu a potřebná zlepšení či zpřesnění. Změny, které budou nezbytné, budou prováděny maximálně jednou ročně, budou publikovány vždy nejpozději do 31. března s platností od 1. listopadu daného roku. Za národní standard se vždy považuje platná verze tohoto dokumentu, publikovaná na webových stránkách České bankovní asociace (https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/standardy/elektronicky-vypis-z-uctu). V případě, že banka doplní výpis o jakoukoliv další informaci, jedná se o nadstandard. Klient musí být vždy informován, co je standard a co je nadstandardní servis příslušné banky (AOS). 6 Přehled XML struktury XML (extensible Markup Language) je obecný značkovací jazyk, je používán pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. XML schéma definuje strukturu XML dokumentu pořadí, počet a hodnoty elementů, atributy atd. K popisu obsahu XML schématu se využívá formát XSD (XML Schema Definition). Elementy XML výpisu odpovídají příslušným položkám v normě ISO Message Definition Report (MDR) for Bank-to-Customer Cash Management. Obecný popis výpisu označovaný camt BankToCustomerStatementV02 lze najít na > Catalogue of Messages > Payments > Cash Management. Verze: 2.3, Datum: /87

10 XML struktura je popsána následujícím způsobem: Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Index: Číslo příslušné položky ve výpisu camt (ISO 20022) Jméno: Označení elementu zprávy XML-Tag: Zkratka identifikující daný element ve struktuře XML zprávy, vždy v závorkách < > Výskyt: Značí, zda je pole volitelné nebo povinné a počet opakování (např. [0..1] volitelné, [1..1] povinné a nesmí se opakovat) Obsah pole: Popis elementu Typ: Specifikace povolených hodnot a formátu pole - Number Číslo - DecimalNumber Číslo s desetinnými místy - MaxText Maximální počet znaků - MaxNumericText Maximální počet číselných znaků - PercentageRate Procentní sazba - BaseOneRate Směnný kurz - IBAN2007Identifier IBAN Mezinárodní číslo účtu - BICIdentifier BIC Swiftová adresa banky - ActiveOrHistoricCurrencyCode Měna CZK, EUR, GBP - ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount Měna a Částka - CountryCode Kód země CZ, DE, GB - ISODateTime Datum a čas - YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm - YesNoIndicator yes (ano) nebo no (ne) - TrueFalseIndicator true (pravda) nebo false (nepravda) Pravidla: Pravidla pro použití elementu Povolené znaky: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -? : ( )., ' + Mezera XML Header: Vzor <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xsi:schemalocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt camt xsd" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> </Document> XML výpis (camt ) se skládá z částí: </tns:document> Verze: 2.3, Datum: /87

11 A. Group Header: povinná část zprávy, která se vyskytuje pouze jednou a obsahuje informace o výpisu samotném. B. Statement: povinná část zprávy, která se může opakovat podle počtu účtů a datumů. Obsahuje informace o zůstatcích a transakcích. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla 0 Root zprávy <BkToCstmrStmt> [1..1] Výpis z účtu Více v Bank to Customer Statement <BkToCstmrStmt>, [1..1] Obrázek 1: camt , BkToCstmrStmt Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Informace o výpisu z účtu Statement <Stmt> [1..n] Informace o kreditních a debetních pohybech a zůstatku na účtě 6.2 Group Header <GrpHdr>, [1..1] Více v 6.2 Více v 6.6 Obrázek 2: camt , GrpHdr Popis: Charakteristiky, které platí pro celou zprávu. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Message- Identification CreationDate- Time <MsgID> [1..1] Označení typu výpisu a datum <CreDtTm> [1..1] Datum a čas vytvoření Max35Text ISODateTime camt.053- RRRR-MM- DD-XXX (XXX pořadové číslo v rámci jednoho dne) Verze: 2.3, Datum: /87

12 2 1.3 Message- Recipient <MsgRcpt> [0..1] Informace o příjemci výpisu Více v Message- <MsgPgntn> [0..1] Stránkování výpisu Pagination Pagination PageNumber <PgNb> [1..1] Číslo stránky Max5Numeric- Text LastPage- Indicator <LastPgInd> [1..1] Označení poslední stránky true ano, YesNoIndicator Additional- Information false ne <AddtlInf> [0..1] Frekvence výpisu Max500Text Příjemce může být odlišný od majitele účtu Vzor <BkToCstmrStmt> - <GrpHdr> <MsgId>camt </MsgId> <CreDtTm> T17:30: :00</CreDtTm> - <MsgRcpt> </MsgRcpt> - <MsgPgntn> <PgNb>1</PgNb> <LastPgInd>true</LastPgInd> </MsgPgntn> <AddtlInf>Mesicni</AddtlInf> </GrpHdr> 6.3 Message Recipient <MsgRcpt>, [0..1] Obrázek 3: camt , MsgRcpt Popis: Detaily příjemce výpisu Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa Více v Identification <Id> [0..1] Identifikace klienta Více v 6.5 Verze: 2.3, Datum: /87

13 6.4 Postal Address <PstlAdr>, [0..1] Obrázek 4: camt , PstlAdr Popis: Adresa příjemce výpisu Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Vzor <Nm>Petr Novotny</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Dobrovolniku</StrtNm> <BldgNb>123/7</BldgNb> <PstCd>12000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> 6.5 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 5: camt , Id (Message Recipient) Popis: Identifikace příjemce výpisu právnické nebo fyzické osoby Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace příjemce výpisu - společnost (právnická osoba) Organisation- Identification BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód AnyBICIdentifier BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná Generic- Verze: 2.3, Datum: /87

14 identifikace společnosti Identification <Id> [1..1] Identifikace společnosti Private- <PrvtId> [1..1] Identifikace Identification příjemce výpisu klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná Organisation- Identification1 Max35Text Person- Identification5 GenericPerson- Identification1 identifikace klienta Identification <Id> [1..1] Identifikace klienta Max35Text Poznámka: V případě Message Recepient - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor <Id> </Id> NEBO <Id> </Id> <OrgId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>Novak s.r.o.</id> </Othr> </OrgId> <PrvtId> <Othr> <Id>Jan Novak</Id> </Othr> </PrvtId> Verze: 2.3, Datum: /87

15 6.6 Statement <Stmt>, [1.. n] Obrázek 6: camt , Stmt Popis: Informace o výpisu, účtu, zůstatku a položkách Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Identification <Id> [1..1] Jedinečná identifikace výpisu Electronic- Sequence- Number LegalSequence- Number <ElctrncSeqNb> [0..1] Číslo elektronického výpisu Max35Text Number IBAN-RRRR- MM-DD (den, za který byl výpis sestaven (denní výpis), poslední den v měsíci (měsíční výpis)) <LglSeqNb> [0..1] Číslo výpisu Number Číslo výpisu je pro ČR povinné a právně závazné; číslo u mimořádných výpisů bude nepovinné; zdůvodnění: mimořádné výpisy číslovány pro odlišení separátně (od 400 výše) Verze: 2.3, Datum: /87

16 2 2.4 CreationDate- Time <CreDtTm> [1..1] Datum a čas vytvoření FromToDate <FrToDt> [0..1] Období, za jaké je výpis sestaven FromDateTime <FrDtTm> [1..1] Počáteční datum a čas ToDateTime <ToDtTm> [1..1] Konečný datum a čas Account <Acct> [1..1] Informace o účtu Interest <Intrst> [0..n] Informace o úročení Balance <Bal> [1..n] Informace o zůstatku Transactions- <TxsSummry> [0..1] Informace o Summary počtu a součtu položek Entry <Ntry> [0..n] Informace o položce ISODateTime Čas a časové pásmo (UTC) RRRR-MM- DDT00:00: :00 DateTime- Period- Details ISODate- Time Čas začátku 00:00:00+01:00 (je-li určen) ISODateTime Čas ukončení 24:00:00+01:00 (je-li určen) Více v 6.7 Více v 6.10 Více v 6.11 Více v 6.12 Více v 6.13 Vzor <Stmt> <Id> CZ </Id> <ElctrncSeqNb>1</ElctrncSeqNb> <LglSeqNb>2</LglSeqNb> <CreDtTm> T17:30: :00</CreDtTm> <FrToDt> <FrDtTm> T06:00: :00 </FrDtTm> <ToDtTm> T17:30: :00 </ToDtTm> </FrToDt> <Acct> </Acct> <Intrst> Verze: 2.3, Datum: /87

17 </Intrst> <Bal> </Bal> <TxsSummry> </TxsSummry> <Ntry> </Ntry> </Stmt> 6.7 Account <Acct>, [1..1] Obrázek 7: camt , Acct Popis: Informace o číslu účtu, majiteli účtu a bance, která účet vede. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Identification <Id> [1..1] Identifikace účtu AccountIdentification 4Choice IBAN <IBAN> [1..1] IBAN IBAN2007Identifier IBAN (mezinárodní číslo účtu). Může Verze: 2.3, Datum: /87

18 Other <Othr> [1..1] Jiná identifikace účtu GenericAccount Identification1 obsahovat až 34 znaků Identification <Id> [1..1] Číslo účtu Max34Text Číslo účtu (BBAN) Type <Tp> [0..1] Typ účtu CashAccountType Code <Cd> [1..1] Kód typu účtu Dle Tabulky 1: 27- ExternalCashAccount Type1- Code Currency <Ccy> [0..1] Měna účtu ActiveOrHistoric- CurrencyCode Name <Nm> [0..1] Název účtu Max70Text Owner <Ownr> [0..1] Majitel účtu PartyIdentification Name <Nm> [0..1] Jméno majitele Max140Text účtu PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa majitele PostalAddress6 účtu StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text Building- <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text Number PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace Více v 6.8 majitele účtu Servicer <Svcr> [0..1] Banka, která Více v 6.9 vede účet Poznámka: V případě Account Id je použit IBAN NEBO Other - Identification (číslo účtu). Tabulka 1: CashAccountType4Code CASH Cash payment Účet pro platby v hotovosti CHAR Charges Účet pro poplatky COMM Commission Účet pro provize TAXE Tax Účet pro daně CISH Cash income Účet pro příjmy TRAS Cash trading Účet pro směny SACC Settlement Účet pro vyrovnání CACC Current Běžný účet SVGS Saving Spořící účet ONDP Over night deposit Účet pro O/N úložky MGLD Marginal lending Účet pro mezní zápůjční facilitu NREX Non resident external Účet pro nerezidenty ExternalCod elists.xls (List 27 CashAccount Type) Verze: 2.3, Datum: /87

19 MOMA Money market Účet pro operace na peněžních trzích LOAN Loan Úvěrový účet SLRY Salary Mzdový účet ODFT Overdraft Kontokorentní účet Vzor NEBO <Id> <IBAN>CZ </IBAN> </Id> <Tp> <Cd>CASH</Cd> </Tp> <Ccy>CZK</Ccy> <Nm>Petr Novotny - BU</Nm> <Ownr> <Nm>Petr Novotny</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Dobrovolniku</StrtNm> <BldgNb>123</BldgNb> <PstCd>12000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> </Ownr> <Svcr> </Svcr> <Id> </Id> <Tp> <Othr> <Id> </Id> </Othr> <Cd>CASH</Cd> </Tp> <Ccy>CZK</Ccy> <Nm> Petr Novotny - BU </Nm> <Ownr> <Nm>Petr Novotny</Nm> <PstlAdr> Verze: 2.3, Datum: /87

20 <StrtNm>Dobrovolniku</StrtNm> <BldgNb>123</BldgNb> <PstCd>12000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> </Ownr> <Svcr> </Svcr> 6.8 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 8: camt , Id (Owner) Popis: Identifikace majitele účtu právnická osoba nebo fyzická osoba Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace majitele účtu - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Identification <Id> [1..1] Identifikace společnosti Private- Identification <PrvtId> [1..1] Identifikace majitele účtu klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace klienta Organisation- Identification4 AnyBICIdentifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text Person- Identification5 GenericPerson- Identification Identification <Id> [1..1] Identifikace Max35Text Verze: 2.3, Datum: /87

21 klienta Poznámka: V případě Owner - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor <Id> </Id> NEBO <Id> </Id> <OrgId> <BICOrBEI>NOVACZPX</BICOrBEI> <Othr> <Id>Novak s.r.o.</id> </Othr> </OrgId> <PrvtId> <Othr> <Id>Jan Novak</Id> </Othr> </PrvtId> 6.9 Servicer <Svcr>, [0..1] Obrázek 9: camt , Svcr Popis: Informace o bance, která vede účet Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Financial- Institution Identification <FinInstnId> [1..1] Identifikace banky FinancialInstitution Identification7 Verze: 2.3, Datum: /87

22 BIC <BIC> [0..1] SWIFT banky BICIdentifier Name <Nm> [0..1] Jméno Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa banky PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Other <Othr> [0..1] Jiná identifikace banky GenericFinancial Identification Identification <Id> [1..1] Kód banky Max35Text Vzor <FinInstnId> <BIC>CEKOCZPP</BIC> <Nm>Ceskoslovenska obchodni Banka, a.s.</nm> <PstlAdr> <StrtNm>Radlicka</StrtNm> <BldgNb>333</BldgNb> <PstCd>15057</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Othr> <Id>0300</Id> </Othr> </FinInstnId> 6.10 Interest <Intrst>, [0..n] Obrázek 10: camt , Intrst Popis: Informace o úročení účtu Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Rate <Rate> [0..n] Úroková sazba Rate Type <Tp> [1..1] Typ sazby RateType4Choice Percentage <Pctg> [1..1] Procento PercentageRate FromToDate <FrToDt> [0..1] Období platnosti DateTimePeriod úrokové sazby FromDateTime <FrDtTm> [1..1] Počáteční datum a čas Details ISODateTime Čas začátku 00:00:00+01:00 (je-li určen) Verze: 2.3, Datum: /87

23 ToDateTime <ToDtTm> [1..1] Konečný datum a čas ISODateTime Čas ukončení 24:00:00+01:00 (je-li určen) Vzor <Intrst> <Rate> <Tp> <Pctg>0.15</Pctg> </Tp> </Rate> <FrToDt> <FrDtTm> T06:00: :00 </FrDtTm> <ToDtTm> T17:30: :00 </ToDtTm> </FrToDt> <Intrst> 6.11 Balance <Bal>, [1..n] Obrázek 11: camt , Bal Popis: Informace o zůstatku a kontokorentu Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Type <Tp> [1..1] Typ zůstatku BalanceType12- Choice CodeOr- Proprietary <CdOrPrtry> [1..1] Kód zůstatku BalanceType5- Choice Code <Cd> [1..1] Kód pro počáteční nebo konečný zůstatek Dle Tabulky 2: BalanceType12- Code CreditLine <CdtLine> [0..1] Kontokorent, kreditní linka Included <Incl> [1..1] Označení, zda je kontokorent v zůstatku zahrnut Amount <Amt> [0..1] Částka a měna kontokorentu CreditLine2 TrueFalseIndicator ActiveOrHistoric Currency- AndAmount Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric S Pouze schválené ISO kódy dle tabulky S atributem měny Verze: 2.3, Datum: /87

24 CreditDebit- Indicator <CdtDbtInd> [1..1] zůstatku Debet (DBIT) kredit (CRDT) indikátor Currency- AndAmount CreditDebitCode Date <Dt> [1..1] Datum zůstatku DateAndDate- TimeChoice Date <Dt> [1..1] Datum ISODate atributem měny Vzor Tabulka 2: BalanceType12Code CLAV ClosingAvailable Disponibilní zůstatek PRCD PreviouslyClosedBooked Počáteční zůstatek CLBD ClosingBooked Konečný zůstatek ITBD InterimBooked Dočasný zůstatek <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>PRCD</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Amt Ccy ="EUR"> </Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt> </Dt> </Dt> </Bal> <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>CLBD</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Amt Ccy ="EUR"> </Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt> </Dt> </Dt> </Bal> <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>CLAV</Cd> </CdOrPrtry> Verze: 2.3, Datum: /87

25 </Tp> <CdtLine> <Incl>true</Incl> <Amt Ccy= EUR > </Amt> </CdtLine> <Amt Ccy ="EUR"> </Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt> </Dt> </Dt> </Bal> 6.12 TransactionsSummary <TxsSummry>, [0..1] Obrázek 12: camt , TxsSummry Popis: Informace o počtu a součtu položek kreditních a debetních Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla TotalCredit- Entries NumberOf- Entries indikátor <TtlCdtNtries> [0..1] Celkový počet a součet kreditních položek <NbOfNtries> [0..1] Počet kreditních položek TotalEntries <TtlNtries> [0..1] Celkový počet a součet položek NumberAndSum- OfTransactions NumberOf- Entries <NbOfNtries> [0..1] Počet položek Max15Numeric- Text Sum <Sum> [0..1] Součet položek DecimalNumber v absolutní hodnotě TotalNetEntry- <TtlNetNtryAmt> [0..1] Rozdíl kreditů a DecimalNumber Amount debetů CreditDebit- Indicator <CdtDbtInd> [0..1] Debet (DBIT) kredit (CRDT) CreditDebitCode NumberAndSum- OfTransactions1 Max15Numeric- Text Verze: 2.3, Datum: /87

26 Sum <Sum> [0..1] Součet kreditních položek TotalDebit- <TtlDbtNtries> [0..1] Celkový počet a Entries součet debetních položek NumberOf- <NbOfNtries> [0..1] Počet debetních Entries položek Sum <Sum> [0..1] Součet debetních položek Příklad Transakce: Počet položek (NumberOfEntries): Součet položek (Sum): Rozdíl položek (TotalNetEntryAmount): DecimalNumber NumberAndSum- OfTransactions1 Max15Numeric- Text DecimalNumber Počet kreditních položek: 2 Součet kreditních položek: Počet debetních položek: Součet debetních položek: 5.72 Vzor <TtlNtries> <NbOfNtries>4</NbOfNtries> <Sum>165.72</Sum> <TtlNetNtryAmt>154.28</TtlNetNtryAmt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </TtlNtries> <TtlCdtNtries> <NbOfNtries>2</NbOfNtries> <Sum>160.00</Sum> </TtlCdtNtries> <TtlDbtNtries> <NbOfNtries>2</NbOfNtries> <Sum>5.72</Sum> </TtlDbtNtries> Verze: 2.3, Datum: /87

27 6.13 Entry <Ntry>, [0.. n] Obrázek 13: camt , Ntry Popis: Informace o položce Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla EntryReference <NtryRef> [0..1] Jedinečná reference položky Amount <Amt> [1..1] Částka a měna položky CreditDebit- Indicator Reversal- Indicator <CdtDbtInd> [1..1] Debet (DBIT) Kredit (CRDT) indikátor <RvslInd> [0..1] Označuje storno položku (true, false) Max35Text ActiveOrHistoric CurrencyAnd- Amount CreditDebitCode TrueFalse- Indicator Status <Sts> [1..1] Status Dle Tabulky 3: EntryStatus2Code BookingDate <BookgDt> [0..1] Datum zaúčtování DateAndDate- TimeChoice Date <Dt> [1..1] Datum ISODate ValueDate <ValDt> [0..1] Datum splatnosti (valuta) DateAndDate- TimeChoice Další původní reference banky S atributem měny True = storno/rever sal Date <Dt> [1..1] Datum ISODate Je použito Verze: 2.3, Datum: /87

28 Date NEBO DateTime DateTime <DtTm> [1..1] Datum a čas ISODateTime Pouze pro Karetní operace, je použito DateTime NEBO Date AccountServicer Reference BankTransaction- Code <AcctSvcrRef> [0..1] Bankovní reference <BkTxCd> [1..1] Kód bankovní transakce Proprietary <Prtry> [0..1] Identifikace transakce Code <Cd> [1..1] Kód transakce Issuer <Issr> [0..1] Správce tohoto datového formátu Max35Text BankTransaction CodeStructure4 ProprietaryBank- TransactionCode- Structure1 Max35Text Max35Text Pouze pro kumulované platby Dle přílohy:xml _vypis _ transakcni_ kody.xls Uvedena konstanta: Czech Banking Association AmountDetails <AmtDtls> [0..1] Částka Více v 6.14 Pouze pro kumulované platby Charges <Chrgs> [0..n] Poplatky Více v 6.15 Pouze pro kumulované platby EntryDetails <NtryDtls> [0..n] Detaily transakce Tabulka 3: EntryStatus2Code Více v 6.16 BOOK Booked Účetní status PDNG Pending V procesu INFO Information Pouze pro informační účely Standard se nezabývá dalšími výskyty NtryDtls obsahujícími detaily o neúčetních informacích. Verze: 2.3, Datum: /87

29 Vzor Platba <NtryRef>13587</NtryRef> <Amt Ccy="CZK">90.00</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <RvslInd>false</RvslInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt> </Dt> </BookgDt> <ValDt> <Dt> </Dt> </ValDt> <AcctSvcrRef>8761</AcctSvcrRef> <BkTxCd> <Prtry> <Cd> </Cd> <Issr> Czech Banking Association </Issr> </Prtry> </BkTxCd> <AmtDtls> </AmtDtls> <Chrgs> </Chrgs> <NtryDtls> </NtryDtls> Vzor Karetní operace <NtryRef>13588</NtryRef> <Amt Ccy="EUR"> </Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <RvslInd>false</RvslInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt> </Dt> </BookgDt> <ValDt> <DtTm> T17:30: :00</DtTm> </ValDt> <BkTxCd> Verze: 2.3, Datum: /87

30 <Prtry> <Cd> </Cd> <Issr> Czech Banking Association </Issr> </Prtry> </BkTxCd> <AmtDtls> </AmtDtls> <Chrgs> </Chrgs> <NtryDtls> </NtryDtls> 6.14 AmountDetails <AmtDtls>, [0..1] Obrázek 14: camt , AmtDtls Popis: Detaily souhrnné částky kumulované platby. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Transaction- Amount <TxAmt> [0..1] Částka transakce v měně účtu Amount <Amt> [1..1] Částka a měna položky Vzor Kumulovaná platba Celková částka EUR <TxAmt> <Amt Ccy="EUR">200.00</Amt> </TxAmt> 6.15 Charges <Chrgs>, [0..n] AmountAndCurrency- ExchangeDetails3 ActiveOrHistoric- Currency AndAmount S atributem měny Obrázek 15: camt , Chrgs Popis: Informace o poplatcích. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Amount <Amt> [1..1] Částka poplatku ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount S atributem měny Verze: 2.3, Datum: /87

31 Credit- Debit- <CdtDbtInd> [0..1] Debet (DBIT) Kredit (CRDT) indikátor Indicator Bearer <Br> [0..1] Označení toho, k jehož tíži budou poplatky účtovány CreditDebitCode Dle Tabulky 4: ChargeBearer- Type1Code CreditDebit- Indicator DEBT CRED SHAR SLEV Tabulka 4: ChargeBearerType1Code Všechny poplatky k tíži plátce Všechny poplatky k tíži příjemce Příjemce i plátce hradí každý poplatky své bance Dle dohody Vzor <Amt Ccy="EUR">10.00</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Br>DEBT</Br> 6.16 EntryDetails <NtryDtls>, [0..n] Obrázek 16: camt , NtryDtls Popis: Informace o detailech dávky a jednotlivých položek. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Batch <Btch> [0..1] Informace k dávce Message- Identification <MsgId> [0..1] Identifikace dávky Payment- <PmtInfId> [0..1] Reference Information- dávky Identification NumberOf- <NbOfTxs> [0..1] Počet položek Transactions v dávce TotalAmount <TtlAmt> [0..1] Celková částka dávky BatchInformation2 Pouze pro kumulované platby Max35Text Max35Text Max15Numeric- Text ActiveOrHistoric CurrencyAndAmo unt S atributem měny Verze: 2.3, Datum: /87

32 CreditDebit- Indicator Transaction- Details <CdtDbtInd> [0..1] Debet (DBIT) Kredit (CRDT) indikátor <TxDtls> [0..n] Detaily transakce CreditDebitCode Více v 6.17 Vzor Kumulovaná platba TPS <Btch> <MsgId> </MsgId> <PmtInfId>122487</ PmtInfId > <NbOfTxs>3</NbOfTxs> <TtlAmt Ccy="CZK">200.00</TtlAmt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Btch> <TxDtls> </TxDtls> 6.17 Transaction Details <TxDtls>, [0..n] Obrázek 17: camt , TxDtls Popis: Informace o detailech transakce (reference, detaily konverze, informace o plátci/příjemci, účel platby). Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla References <Refs> [0..1] Reference Více v Amount- <AmtDtls> [0..1] Detaily Více v 6.19 Details částky Bank- Transaction- Code <BkTxCd> [0..1] Kód bankovní transakce BankTransaction- CodeStructure Proprietary <Prtry> [0..1] Identifikace ProprietaryBank- Detaily konverzní platby a cashbacku Verze: 2.3, Datum: /87

33 transakce Code <Cd> [1..1] Kód transakce Transaction- CodeStructure1 Max35Text Issuer <Issr> [0..1] Správce tohoto datového formátu Max35Text Charges <Chrgs> [0..n] Poplatky Charges- Information Amount <Amt> [1..1] Částka ActiveOrHistoric CurrencyAnd CreditDebit- Indicator <CdtDbtInd> [0..1] Debet (DBIT) Kredit (CRDT) indikátor Bearer <Br> [0..1] Označení toho, k jehož tíži budou poplatky účtovány RelatedParties <RltdPties> [0..1] Plátce / Příjemce RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Banka plátce/ příjemce Amount CreditDebitCode Dle Tabulky 4: ChargeBearer- Type1Code Více v 6.20 Více v 6.29 Dle přílohy: XML_vypis _transakcni_kody. xls Uvedena konstanta: CBA pro ČR), SBA (pro SR) S atributem měny Purpose <Purp> [0..1] Účel platby Purpose2Choice Pro SEPA Code <Cd> [1..1] Kód účelu ExternalPurpose1 platby Code Remittance- Information Return- Information Additional- Transaction- Information <RmtInf> [0..1] Informace k transakci, zpráva pro příjemce <RtrInf> [0..1] Důvod vrácení transakce <AddtlTxInf> [0..1] Dodatečné informace Více v 6.32 Více v 6.34 Max500Text ExternalCodeLists. xls (List 11- Purpose) Vzor Platba Verze: 2.3, Datum: /87

34 <Refs> </Refs> <AmtDtls> </AmtDtls> <BkTxCd> <Prtry> <Cd> </Cd> <Issr> Czech Banking Association </Issr> </Prtry> </BkTxCd> <Chrgs> <Amt Ccy="EUR">10.00</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Br>DEBT</Br> </Chrgs> <RltdPties> </RltdPties> <RltdAgts> </RltdAgts> <RmtInf> </RmtInf> <RtrInf> </RtrInf> <AddtlTxInf>zprava</AddtlTxInf> Vzor SEPA CT <Refs> </Refs> <AmtDtls> </AmtDtls> <BkTxCd> <Prtry> <Cd> </Cd> <Issr> Czech Banking Association </Issr> </Prtry> </BkTxCd> Verze: 2.3, Datum: /87

35 <RltdPties> </RltdPties> <RltdAgts> </RltdAgts> <Purp> <Cd>ADVA</Cd> </Purp> <RmtInf> </RmtInf> <RtrInf> </RtrInf> 6.18 References <Refs>, [0..1] Obrázek 18: camt , Refs Popis: Reference pro různé typy plateb (TPS, ZPS, SEPA, karetní operace) Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Message- Identification AccountServicer- Reference Payment- Information- Identification Instruction- Identification <MsgId> [0..1] Pořadí položky ve výpisu Max35Text <AcctSvcrRef> [0..1] Bankovní reference Max35Text <PmtInfId> [0..1] TPS: Specifický symbol, Karetní operace: Číslo dobíjené karty <InstrId> [0..1] TPS: Konstantní symbol, ZPS: Platební titul, SEPA: Identifikace platby Max35Text Max35Text Verze: 2.3, Datum: /87

36 EndToEnd- Identification TransactionIdent ification <EndToEndId> [0..1] TPS: Variabilní symbol, ZPS: Klientská reference, SEPA: Reference, Karetní operace: Číslo dobíjeného mobilu, případně číslo faktury, Klientská reference TxId [0..1] SK: Vyšlá platba: Systémová referencia transakcie (účtovného pohybu) pridelená aplikáciou, ktorá iniciovala platobný príkaz Došlá platba: Systémová referencia transakcie (účtovného pohybu) pridelená bankou príkazcu <MndtId> [0..1] SEPA DD: Reference Mandate- Identification souhlasu s inkasem ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Karetní operace: Číslo karty, Hotovostní operace: Číslo šeku ClearingSystem- Reference Vzor Platba TPS <MsgId>1234</MsgId> <AcctSvcrRef>8766</AcctSvcrRef> <PmtInfId>SS19</PmtInfId> Max35Text Max35Text Pouze pro SEPA DD Max35Text Číslo karty je uvedeno vždy ve formátu ********* ***1234 kde lze dle standardu použít pouze 0-9 (8-28 zn.) tj. bez ilustračních **** <ClrSysRef> [0..1] Systémový text Max35Text U karetních operací; identifikac e karetní asociace Verze: 2.3, Datum: /87

37 <InstrId>KS0308</InstrId> <EndToEndId>VS9</EndToEndId> Vzor Platba ZPS <MsgId>1235</MsgId> <AcctSvcrRef>8765</AcctSvcrRef> <InstrId>PT120</InstrId> <EndToEndId> </EndToEndId> Vzor SEPA CT <MsgId>1236</MsgId> <AcctSvcrRef>8764</AcctSvcrRef> <InstrId>MCCT </InstrId> <EndToEndId>E2EC </EndToEndId> Vzor SEPA DD <MsgId>1237</MsgId> <AcctSvcrRef>8763</AcctSvcrRef> <InstrId> MCCT </InstrId> <EndToEndId> E2EC </EndToEndId> <MndtId> </MndtId> Vzor Karetní operace <MsgId>1238</MsgId> <AcctSvcrRef>8762</AcctSvcrRef> <PmtInfId> </PmtInfId> <EndToEndId> </EndToEndId> <ChqNb>************1234</ChqNb> <ClrSysRef>systemovy text</clrsysref> Verze: 2.3, Datum: /87

38 6.19 AmountDetails <AmtDtls>, [0..1] Obrázek 19: camt , AmtDtls Popis: Informace o konverzi (původní částka, měna, kurz) a částky jednotlivých plateb v případě kumulované platby. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Instructed- Amount <InstdAmt> [0..1] Původní částka transakce AmountAndCurrency- ExchangeDetails Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount Transaction- <TxAmt> [0..1] Částka AmountAndCurrency- Amount transakce ExchangeDetails Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount CounterValue- <CntrValAmt> [0..1] Částka a měna AmountAndCurrency- Amount protihodnoty ExchangeDetails3 v případě konverze Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount Currency- <CcyXchg> [0..1] Detaily směny CurrencyExchange5 Exchange Source- Currency měn <SrcCcy> [1..1] Transakční měna, měna převodu ActiveOrHistoric- CurrencyCode S atributem měny Pouze u kumulovaných plateb S atributem měny Uvedené pouze v případě konverze S atributem měny Target- Currency <TrgtCcy> [0..1] Cílová měna, měna účtu ActiveOrHistoric- CurrencyCode Cílová měna konverze ExchangeRate <XchgRate> [1..1] Kurz BaseOneRate Plní se pouze jeden kurz, i v případě křížové konverze Proprietary- <PrtryAmt> [0..n] Částka a měna AmountAndCurrency- Amount Cashbacku ExchangeDetails Type <Tp> [1..1] CASHBACK Max 35 text Amount <Amt> [1..1] Částka a měna ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount S atributem měny Verze: 2.3, Datum: /87

39 Vzor Platba ZPS s konverzí měn Měna účtu: CZK Částka uvedená na výpise: CZK Původní částka: EUR Protihodnota: CZK Kurz: <Ntry> <Amt Ccy="CZK">2462.5</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <AmtDtls> <InstdAmt> <Amt Ccy="EUR">100.00</Amt> </InstdAmt> <CntrValAmt> <Amt Ccy="CZK">2462.5</Amt> <CcyXchg> <SrcCcy>EUR</SrcCcy> <TrgtCcy>CZK</TrgtCcy> <XchgRate>24.625</XchgRate> </CcyXchg> </CntrValAmt> </AmtDtls> <Ntry> Vzor Kumulovaná platba TPS Celková částka: 2000 CZK Počet plateb: 3 Částky plateb: 500 CZK, 1400 CZK, 100 CZK <Ntry> <Amt Ccy="CZK"> </Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Ntry> <NtryDtls> <Btch> <MsgId> </MsgId> <PmtInfId>121858</ PmtInfId > <NbOfTxs>3</NbOfTxs> <TtlAmt Ccy="CZK"> </TtlAmt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> Verze: 2.3, Datum: /87

40 </Btch> <TxDtls> </TxDtls> <TxDtls> </TxDtls> <TxDtls> </TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <Amt Ccy="CZK">500.00</Amt> </TxAmt> </AmtDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <Amt Ccy ="CZK"> </Amt> </TxAmt> </AmtDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <Amt Ccy ="CZK" >100.00</Amt> </TxAmt> </AmtDtls> Vzor Karetní operace CASHBACK Nákup v hodnotě: 1000 CZK Cashback: 500 CZK Celková částka: 1500 CZK <TxAmt> <Amt Ccy ="CZK"> </Amt> </TxAmt> <PrtryAmt> Verze: 2.3, Datum: /87

41 <Tp>CASHBACK</Tp> <Amt Ccy ="CZK">500.00</Amt> </PrtryAmt> 6.20 RelatedParties <RltdPties>, [0..1] Obrázek 20: camt , RltdPties Popis: Informaci o plátci/příjemci a účtu plátce/příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Debtor <Dbtr> [0..1] Plátce Více v Debtor- <DbtrAcct> [0..1] Účet plátce CashAccount16 Account Identification <Id> [1..1] Identifikace účtu plátce Account- Identification4- Choice IBAN <IBAN> [1..1] IBAN IBAN2007Identifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních plateb Other- Identification <Othr> [1..1] Jiná identifikace účtu plátce GenericFinancial- Identification Identification <Id> [1..1] Číslo účtu Max34Text Name <Nm> [0..1] Název účtu Max70Text plátce Ultimate- <UltmtDbtr> [0..1] Původní Více v 6.23 Debtor plátce Creditor <Cdtr> [0..1] Příjemce Více v 6.25 Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Verze: 2.3, Datum: /87

42 Creditor- <CdtrAcct> [0..1] Účet příjemce CashAccount16 Account Identification <Id> [1..1] Identifikace účtu příjemce Account- Identification4- Choice IBAN <IBAN> [1..1] IBAN IBAN2007Identifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních Other- Identification <Othr> [1..1] Jiná identifikace účtu GenericFinancial- Identification1 plateb Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Identification <Id> [1..1] Číslo účtu Max34Text Name <Nm> [0..1] Název účtu Max70Text příjemce Ultimate- <UltmtCdtr> [0..1] Konečný Více v 6.27 Creditor příjemce Proprietary <Prtry> [0..1] Použito pro ProprietaryParty2 karetní operace Type <Tp> [1..1] Vlastní / cizí Max35Text bankomat Party <Pty> [1..1] Vlastník bankomatu PartyIdentification Name <Nm> [0..1] Název Max140Text bankomatu Poznámka: V případě DebtorAccount a CreditorAccount Identification je použit IBAN NEBO OtherIdentification (číslo účtu). Vzor Platba TPS <Dbtr> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <Othr> <Id> </Id> </Othr> </Id> <Nm>Jan Novak</Nm> </DbtrAcct> <Cdtr> Verze: 2.3, Datum: /87

43 </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <Othr> <Id> </Id> </Othr> </Id> <Nm>Petr Novotny</Nm> </CdtrAcct> Vzor Platba ZPS <Dbtr> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <Othr> <Id> </Id> </Othr> </Id> <Nm> Jan Novak </Nm> </DbtrAcct> <Cdtr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE </IBAN> </Id> <Nm>Karl Neumann</Nm> </CdtrAcct> Vzor SEPA CT <Dbtr> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>CZ </IBAN> </Id> <Nm>Jan Novak</Nm> </DbtrAcct> <UltmtDbtr> Verze: 2.3, Datum: /87

44 </UltmtDbtr> <Cdtr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE </IBAN> </Id> <Nm>Karl Neumann</Nm> </CdtrAcct> <UltmtCdtr> </UltmtCdtr> Vzor Karetní operace <Dbtr> </Dbtr> <Cdtr> </Cdtr> <UltmtDbtr> </UltmtDbtr> <Prtry> <Tp>vlastni bankomat</tp> <Pty> <Nm>ATM Narodni trida</nm> </Pty> </Prtry> Verze: 2.3, Datum: /87

45 6.21 Debtor <Dbtr>, [0..1] Obrázek 21: camt , Dbtr Popis: Informace o plátci. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno plátce Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace plátce Více v 6.22 Vzor <Nm>Jan Novak</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Beranova</StrtNm> <BldgNb>54</BldgNb> <PstCd>12000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> Verze: 2.3, Datum: /87

46 6.22 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 22: camt , Id (Debtor) Popis: Identifikace plátce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace plátce - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Organisation- Identification4 AnyBIC- Identifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text Identification <Id> [1..1] Identifikace společnosti SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Organisation- Identification- Scheme- Name1Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode External- Organisation- Identification1- Code Private- Identification <PrvtId> [1..1] Identifikace plátce klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace klienta Person- Identification5 GenericPerson- Identification Identification <Id> [1..1] Identifikace Max35Text klienta SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Person- Identification- SchemeName1- Choice Code <Cd> [1..1] Typ kódu Dle Tabulky 6: SEPACode U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists.xls (List 9- OrganisationIden tification) U SEPA, kódy uvedeny také v Verze: 2.3, Datum: /87

47 ExternalPerson- Identification1- Code External CodeLists. xls (List 10 - PersonIdentificat ion) Poznámka: V případě Debtor - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor Tabulka 6: SEPACode ExternalOrganisationIdentification1Code IBEI Mezinárodní identifikační číslo společnosti EANGLN Global Location Number CHIPS Universální identifikace CHIPS BANK Bankovní klientské číslo společnosti CBID Identifikační číslo přidělené centrální bankou CHID Clearingové identifikační číslo COID Identifikační číslo používané v dané zemi CUST Klientské číslo společnosti DUNS Číslo přidělené v rámci Data Universal Numbering System EMPL Identifikační číslo zaměstnavatele GS1G Referenční číslo dle GS1 SREN Identifikační číslo používané ve Francii (SIREN, 9 znaků) SRET Identifikační číslo používané ve Francii (SIRET, 14 znaků) TXID Daňové identifikační číslo společnosti ExternalPersonIdentification1Code ARNU Identifikační číslo cizího státního příslušníka CCPT Číslo pasu CUST Klientské číslo DRLC Číslo řidičského průkazu EMPL Identifikační číslo zaměstnance NIDN Číslo občanského průkazu SOSE Číslo sociálního zabezpečení TXID Daňové identifikační číslo osoby <OrgId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>65565</Id> <SchmeNm> <Cd>EMPL</Cd> </SchmeNm> </Othr> </OrgId> NEBO <PrvtId> Verze: 2.3, Datum: /87

48 <Othr> <Id> </Id> <SchmeNm> <Cd>DRLC</Cd> </SchmeNm> </Othr> </PrvtId> 6.23 UltimateDebtor <UltmtDbtr>, [0..1] Obrázek 23: camt , UltmtDbtr Popis: Informace o původním plátci. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno původního Max140Text plátce PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace původního plátce Více v 6.24 Vzor <Nm>Petr Novotny s.r.o.</nm> <PstlAdr> <StrtNm>Vinohradska</StrtNm> <BldgNb>55</BldgNb> <PstCd>12100</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> Verze: 2.3, Datum: /87

49 </Id> 6.24 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 24: camt , Id (UltimateDebtor) Popis: Identifikace původního plátce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace původního plátce - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Organisation- Identification4 AnyBIC- Identifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text Identification <Id> [1..1] Identifikace společnosti SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Organisation- Identification- Scheme- Name1Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode External- Organisation- Identification1- Code Private- Identification <PrvtId> [1..1] Identifikace původního plátce klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace klienta Person- Identification5 GenericPerson- Identification1 U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists.xls (List 9- OrganisationIden tification) Verze: 2.3, Datum: /87

50 Identification <Id> [1..1] Identifikace Max35Text klienta SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Person- Identification- SchemeName1- Choice Code <Cd> [1..1] Typ kódu Dle Tabulky 6: SEPACode ExternalPerson- Identification1- Code U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists. xls (List 10- PersonIdentificat ion) Poznámka: V případě UltimateDebtor - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor <OrgId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>65565</Id> <SchmeNm> <Cd>EMPL</Cd> </SchmeNm> </Othr> </OrgId> NEBO <PrvtId> <Othr> <Id> </Id> <SchmeNm> <Cd>DRLC</Cd> </SchmeNm> </Othr> </PrvtId> Verze: 2.3, Datum: /87

51 6.25 Creditor <Cdtr>, [0..1] Obrázek 25: camt , Cdtr Popis: Informace o příjemci. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno příjemce Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace příjemce Více v 6.26 Vzor <Nm>Jana Novakova</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Biskupcova</StrtNm> <BldgNb>50</BldgNb> <PstCd>13000</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> Verze: 2.3, Datum: /87

52 6.26 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 26: camt , Id (Creditor) Popis: Identifikace příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace příjemce - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Identification <Id> [1..1] Karetní operace: MerchantID, SEPA DD: Identifikace příjemce Organisation- Identification4 AnyBIC- Identifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Organisation- Identification- Scheme- Name1Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode External- Organisation- Identification1- Code Issuer <Issr> [0..1] Karetní operace: Private- Identification MerchantCode <PrvtId> [1..1] Identifikace příjemce klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace Max35Text Person- Identification5 GenericPerson- Identification1 V případě SEPA DD bude vyplněn PRINK (Creditor ID) U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists.xls (List 9- OrganisationIden tification) Verze: 2.3, Datum: /87

53 klienta Identification <Id> [1..1] Identifikace Max35Text klienta SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Person- Identification- SchemeName1- Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode ExternalPerson- Identification1- Code U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists. xls (List 10- PersonIdentificat ion) Proprietary <Prtry> [1..1] Text Max35Text V případě SEPA DD pokud v <Id> je CID/PRINK (Creditor ID), tak namísto <Cd> bude uvedené <Prtry>CID</Prtr y> Poznámka: V případě Creditor - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification. Vzor SEPA CT <OrgId> NEBO <PrvtId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>65565</Id> <SchmeNm> <Cd>EMPL</Cd> </SchmeNm> </Othr> </OrgId> <Othr> <Id> </Id> <SchmeNm> <Cd>DRLC</Cd> </SchmeNm> </Othr> </PrvtId> Verze: 2.3, Datum: /87

54 Vzor SEPA DD <OrgId> <BICOrBEI>DSBACNBX</BICOrBEI> <Othr> <Id>CZ51ZZZ98765</Id> </Othr> </OrgId> Vzor Karetní operace <OrgId> <Othr> <Id> </Id> <Issr> </Issr> </Othr> </OrgId> 6.27 UltimateCreditor <UltmtCdtr>, [0..1] Obrázek 27: camt , UltmtCdtr Popis: Informace o konečném příjemci. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Name <Nm> [0..1] Jméno konečného Max140Text příjemce PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Verze: 2.3, Datum: /87

55 Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Identification <Id> [0..1] Identifikace konečného příjemce Více v 6.28 Vzor <Nm>John Smith Ltd.</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Temple street</strtnm> <BldgNb>45</BldgNb> <TwnNm>London</TwnNm> <PstCd>13100</PstCd> <Ctry>GB</Ctry> </PstlAdr> <Id> </Id> 6.28 Identification <Id>, [0..1] Obrázek 28: camt , Id (Ultimate Creditor) Popis: Identifikace konečného příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Organisation- Identification <OrgId> [1..1] Identifikace konečného příjemce - společnost (právnická osoba) BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifikační kód BIC nebo BEI Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace společnosti Identification <Id> [1..1] Identifikace konečného příjemce Organisation- Identification4 AnyBIC- Identifier Generic- Organisation- Identification1 Max35Text SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Organisation- Identification- Scheme- SEPA DD: PRINK/CID (Creditor ID) Verze: 2.3, Datum: /87

56 Name1Choice Code <Cd> [1..1] Kód Dle Tabulky 6: SEPACode External- Organisation- Identification1- Code Private- Identification <PrvtId> [1..1] Identifikace konečného příjemce klienta (fyzická osoba) Other <Othr> [0..n] Obecná identifikace klienta Identification <Id> [1..1] Identifikace konečného příjemce Person- Identification5 GenericPerson- Identification1 Max35Text SchemeName <SchmeNm> [0..1] Typ kódu Person- Identification- SchemeName1- Choice Code <Cd> [1..1] Typ kódu Dle Tabulky 6: SEPACode ExternalPerson- Identification1- Code U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists.xls (List 9- OrganisationIden tification) U SEPA, kódy uvedeny také v External CodeLists. xls (List 10- PersonIdentificat ion) Poznámka: V případě UltimateCreditor - Identification je použito OrganisationIdentification NEBO PrivateIdentification RelatedAgents <RltdAgts>, [0..1] Obrázek 29: camt , RltdAgts Popis: Informace o bance plátce/bance příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Banka plátce Více v CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] Banka příjemce Více v ReceivingAgent <RcvgAgt> [0..1] Provádějící banka BranchAndFinancial- Institution- Verze: 2.3, Datum: /87

57 <FinInstnId> [1..1] Identifikace banky Financial- Institution- Identification Identification4 FinancialInstitution- Identification BIC <BIC> [0..1] SWIFT BICIdentifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních plateb Other- Identification <Othr> [0..1] Jiná identifikace banky GenericFinancial- Identification Identification <Id> [1..1] Kód banky Max35Text Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Vzor Platba ZPS <DbtrAgt> </DbtrAgt> <CdtrAgt> </CdtrAgt> <RcvgAgt> <FinInstnId> <BIC>BACXCZPP</BIC> </FinInstnId> </RcvgAgt> Verze: 2.3, Datum: /87

58 6.30 DebtorAgent <DbtrAgt>, [0..1] Obrázek 30: camt , DbtrAgt Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Financial- Institution- <FinInstnId> [1..1] Identifikace banky FinancialInstitution- Identification7 Identification BIC <BIC> [0..1] SWIFT BICIdentifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních plateb Name <Nm> [0..1] Jméno Max140Text banky PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress6 banky StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Other- Identification <Othr> [0..1] Jiná identifikace banky GenericFinancial- Identification Identification <Id> [1..1] Kód banky Max35Text Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Vzor Platba TPS <DbtrAgt> <FinInstnId> <Nm>Komercni banka a.s.</nm> Verze: 2.3, Datum: /87

59 <PstlAdr> <StrtNm>Na Prikope</StrtNm> <BldgNb>33</BldgNb> <PstCd>11407</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Othr> <Id>0100</Id> </Othr> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtrAgt> </CdtrAgt> Vzor SEPA CT <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>BACXCZPP</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtrAgt> </CdtrAgt> <RcvgAgt> <FinInstnId> <BIC>CEKOCZPP</BIC> </FinInstnId> </RcvgAgt> Verze: 2.3, Datum: /87

60 6.31 CreditorAgent <CdtrAgt>, [0..1] Obrázek 31: camt , CdtrAgt Popis: Informace o bance příjemce. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla <FinInstnId> [1..1] Identifikace banky Financial- Institution- Identification Financial- Institution- Identification BIC <BIC> [0..1] SWIFT BICIdentifier Nemusí být uvedeno u TPS, ZPS a Ostatních plateb Name <Nm> [0..1] Jméno banky Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa banky PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Other- Identification <Othr> [0..1] Jiná identifikace banky GenericFinancial- Identification Identification <Id> [1..1] Kód banky Max35Text Vzor Platba TPS <FinInstnId> <Nm>Komercni banka a.s.</nm> <PstlAdr> <StrtNm>Na Prikope</StrtNm> <BldgNb>33</BldgNb> <PstCd>11407</PstCd> <TwnNm>Praha</TwnNm> Může být použito u TPS, ZPS a Ostatních plateb Verze: 2.3, Datum: /87

61 <Ctry>CZ</Ctry> </PstlAdr> <Othr> <Id>0100</Id> </Othr> </FinInstnId> Vzor Platba ZPS <FinInstnId> <BIC>AABSDE31</BIC> <Nm> AACHENER BAUSPARKASSE AG</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>Theaterstrasse</StrtNm> <BldgNb>20</BldgNb> <PstCd>52062</PstCd> <TwnNm>Aachen</TwnNm> <Ctry>DE</Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> 6.32 RemittanceInformation <RmtInf>, [0..1] Obrázek 32: camt , RmtInf Popis: Informace o účelu platby. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla Unstructured <Ustrd> [0..n] Účel platby Max140Text Structured <Strd> [0..n] Strukturovaný Structuredúčel platby Remittance CreditorReference- Information <CdtrRefInf> [0..1] Reference k strukt. účelu platby Information7 CreditorReference -Information Type <Tp> [0..1] Typ Více v Reference <Ref> [0..1] Reference Max 35 text účelu platby U SEPA Vzor Platby <Ustrd>pojistne</Ustrd> Verze: 2.3, Datum: /87

62 Vzor SEPA CT <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> </Tp> <Ref>Reference</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> 6.33 Type <Tp>, [0..1] Obrázek 32: camt , Tp Popis: Kód účelu platby. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla CodeOr- Proprietary <CdOrPrtry> [1..1] Kód CreditorReference- Type1Choice Code <Cd> [1..1] Kód typu Dle Tabulky 7: DocumentType3Code Tabulka 7: DocumentType3Code DISP Avízo o odeslání FXDR Reference FX transakce Předem dohodnutá FX transakce, ke které se platba vztahuje PUOR Objednávka RADM Avízo o platbě Je posíláno odděleně od platby. RPIN Související platba Platební příkaz je připojen k aktuálnímu příkazu např. v případě krytí SCOR Strukturovaná komunikační reference Strukturovaná reference k identifikaci transakce Vzor SEPA CT <Tp> </Tp> <CdOrPrtry> <Cd>SCOR</Cd> </CdOrPrtry> Verze: 2.3, Datum: /87

63 6.34 ReturnInformation <RtrInf>, [0..1] Obrázek 34: camt , RtrInf Popis: Informace o vrácené platbě. Index Jméno XML-Tag Výskyt Obsah pole Typ Pravidla <OrgnlBkTxCd> [0..1] Kód původní transakce Proprietary <Prtry> [0..1] Identifikace transakce OriginalBank- Transaction- Code ReturnReason- Information10 Proprietary- BankTransaction- CodeStructure Code <Cd> [1..1] Kód transakce Max35Text Dle přílohy: XML_vypis _ transakcni_ kody.xls Originator <Orgtr> [0..1] Původce vrácení platby Party- Identification Name <Nm> [0..1] Jméno Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Adresa PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] Ulice Max70Text Building- <BldgNb> [0..1] Číslo budovy Max16Text Number PostCode <PstCd> [0..1] PSČ Max16Text TownName <TwnNm> [0..1] Město Max35Text Country <Ctry> [0..1] Stát CountryCode Reason <Rsn> [0..1] Důvod vrácení ReturnReason5- platby Choice Code <Cd> [1..1] Kód důvodu ExternalReturn- External Verze: 2.3, Datum: /87

Formát XML výpisu podporovaný v KB platný od 23.11.2013

Formát XML výpisu podporovaný v KB platný od 23.11.2013 Formát XML výpisu podporovaný v KB platný od 23.11.2013 1/18 Obsah: 1 Úvod... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Informace o dokumentu... 4 1.3 Pravidla pro uplatnění formátu... 4 1.4 Definice rozlišování transakcí

Více

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH Systém internetového bankovnictví OBSAH ÚVOD. 3 FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ.. 4 FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU. 6 FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK... 7 PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ....10

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ... 4 3. FORMÁT HLAVIČKY

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů za účet,

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

ekomunikátor - popis datových struktur

ekomunikátor - popis datových struktur ekomunikátor - popis datových struktur Popis struktury ABO a GEMINI formátu Obsah 1. Popis struktury ABO formátu...4 1.1 Popis struktury datového souboru s platebními příkazy...4 1.1.1 Popis záznamu UHL1...4

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ

E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ P L A T E B N Í P Ř Í K A Z Y ČÁST PRVNÍ HROMADNÝ DOMÁCÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ Pro správné zpracování hromadného příkazu v CZK (hromadný domácí platební příkaz) je

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY pro Citibank Europe plc, organizační

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz N á l e z Evidenční číslo: 6346/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 1.1.2014 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 01.12.2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb.

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb. Strana 1 z 10 PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Podmínky platebního styku (dále jen Podmínky ) upravují postup a.s. (dále jen Banka ) při provádění Platebních služeb na Platebních

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Formát MT101 (od release 018, leden 2007)

Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Každý platební soubor formátu MT101 obsahuje SWIFT záhlaví (volitelné) MUG záhlaví (message user group skupina uživatelů zprávy), a společnou sekvenci A, a sekvenci

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU, (dále také ČSOB ) v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Jména a formáty datových souborů

Jména a formáty datových souborů k Podmínkám České národní banky Jména a formáty datových souborů Obsah 1. Jména datových souborů... 2 2. Formáty datových souborů... 3 2.1. Společné vlastnosti datových souborů... 3 2.2. Typy polí, znaková

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky A. IQ konto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu v CZK Produktový balíček IQ konto ZDARMA obsahuje: Běžný účet v rámci balíčku LBBW

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl Mezibankovní platební styk Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl 2 Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné bance Mezibankovní platební styk Účet mezibankovního

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.09.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.09.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více