Poučení pro dárce krevních destiček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poučení pro dárce krevních destiček"

Transkript

1 FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Hematologicko onkologické oddělení Poučení pro dárce krevních destiček Darování krevních destiček je zvláštní forma dárcovství krve, při které se neodebírá plná krev, ale pouze jedna z jejích složek krevní destičky. Ty se z krve oddělují a koncentrují pomocí speciálního přístroje separátoru krevních buněk. l. Co jsou krevní destičky? Lidská krev obsahuje několik druhů buněk krvinek, které jsou rozptýleny ve speciální tekutině krevní plazmě. Červené krvinky dopravují kyslík z plic do celého těla. Bílé krvinky chrání člověka před infekcemi. Krevní destičky, nejmenší z krvinek, jsou nezbytné k ochraně těla proti krvácení: za normálních okolností destičky ucpávají všechny drobné defekty cév i krevních kapilár a společně s určitými bílkovinami plazmy se podílejí na správné funkci srážení krve. 2. Kdo potřebuje transfúze krevních destiček? Koncentráty krevních destiček jsou nezbytnou součástí ochranné léčby u pacientů, kterým destičky z různých důvodů přechodně chybějí. Nejčastěji jde o nemocné s různými typy leukémií, těžkými útlumy krvetvorby nebo o pacienty, kteří podstupují protinádorovou chemoterapii či transplantaci kostní dřeně. Chemoterapie, která se používá k ničení leukemických a jiných nádorových buněk, dočasně tlumí tvorbu normálních krvinek. Klesne-li za takové situace množství krevních destiček pod kritickou mez, nemocní jsou ohroženi vážným až smrtelným krvácením. Pravidelné transfúze destiček od zdravých dárců umožní pacientům překlenout rizikové období do chvíle, než se jejich krvetvorba opět vzpamatuje. Dovolí jim tak zvládat vysoce intenzivní a účinnou protinádorovou léčbu, která by bez podpory dárcovskými destičkami nebyla vůbec možná. 3. Jak probíhá odběr destiček? Destičky se z krve dárce oddělují pomocí separátoru krevních buněk. Během odběru se krev ze žíly na dárcově předloktí spolu s malým množstvím protisrážlivého roztoku odvádí hadičkou do přístroje, kde prochází přes speciální odstředivku. V ní se krev šetrně rozděluje na jednotlivé složky podle jejich hustoty. Část krevních destiček se odvádí do sběrného vaku, ostatní složky krve se opět mísí a krev se nepoškozená vrací dárci zpátky do žíly na stejné nebo na druhé ruce. Dárcova krev při separaci přijde do kontaktu pouze se sterilní odběrovou soupravou hadiček a jehel, která je uzavřená a vkládá se do separátoru zvlášť pro každý jednotlivý odběr. Žádné riziko nákazy proto u dárce nehrozí. 4. Proč se k odběru destiček používá separátor? V plné krvi, odebrané klasickým způsobem, je koncentrace krevních destiček malá. K získání účinné dávky pro jednoho pacienta by tak bylo zapotřebí odebrat plnou krev od 6-10 dárců. Separátor dokáže z krve jediného dárce vychytat potřebné množství destiček během jednoho sezení a přitom jej neochudí o žádnou jinou složku jeho krve. Takový odběr je šetrný jak pro dárce, tak i pro pacienta. 5. Kolik času odběr zabere? 1

2 Jedna separace trvá minut. Celá návštěva v Separačním centru včetně vyplnění dotazníku dárce, odběru vzorku krve atd. nepřesáhne zpravidla 2 hodiny. Během separace si dárci mohou číst, sledovat televizi nebo video. 6. Jsou pro dárce při odběru nějaká rizika? Při zachování běžných standardů je separace krevních destiček pro dárce naprosto bezpečná: Počet krevních destiček se může v krvi dárce po odběru přechodně snížit, ale jen o nevýznamné procento (max. 1/3). Má-li dárce krevní destičky v normě, jeho krevní srážlivost není touto ztrátou nijak ovlivněna a počet destiček se mu do 24 hodin doplní přirozenou regenerací zpátky k výchozí hodnotě. Při každém odběru se dárci vyšetřuje krevní obraz. Pokud by měl dárce krevních destiček méně, odběr se u něj neprovede a dárce je eventuelně dočasně vyřazen. Protisrážlivý roztok, který se v malém množství přidává ke krvi dárce pro hladký průtok přístrojem, je směs kyseliny citronové, citrátu sodného a glukozy. Roztok ovlivňuje krevní srážlivost jen během průtoku přístrojem a jako látka pro tělo vlastní a přirozená se v organismu zpracuje/vyloučí beze zbytku max. do 1 hodiny po skončení separace. Žádné riziko přenosu infekčního onemocnění na dárce během odběru neexistuje, protože odběr probíhá v uzavřeném sterilním systému. Veškerý materiál použitý k odběru vzorku krve na laboratorní vyšetření i k separaci destiček je určený pro jednorázové použití a po odběru se likviduje. Chod separátoru je na mnoha stupních zabezpečen počítačově řízeným kontrolním systémem, který reaguje na všechny neobvyklé situace a každou z nich okamžitě hlásí. Je-li podezření na sebemenší problém, počítač chod přístroje okamžitě zastaví a zařídí automatické proplachování dárcových žil neutrálním fyziologickým roztokem. Tím je zaručena naprostá bezpečnost dárce i v případě náhlého výpadu el. proudu, netěsnosti některé hadičky apod. Odběr provádí vyškolená odběrová sestra, která pečlivě sleduje dárce po celou dobu separace a je schopna řešit veškeré situace, které se v průběhu odběru separací mohou u dárce vyskytnout. V souvislosti s odběrem na separátoru se mohou u dárce vyskytnout následující, v zásadě nezávažné problémy: Krevní výron (modřina) v místě vpichu do žíly. Riziko této komplikace je sníženo správným stlačením místa vpichu po odběru. Celková reakce (nevolnost, mdloba) je způsobena nejčastěji nepřiměřenou psychickou reakcí (strach, nervozita), nebo pomalejším přizpůsobením krevního oběhu dárce změnám při odběru. Riziko reakce je vyšší u hladovějících dárců, při nedostatečném příjmu tekutin, při předcházející zvýšené fyzické zátěži, při rychlém opuštění odběrového křesla apod. Drobné svalové záškuby (brnění prstů, mravenčení rtů, jazyka) se mohou vyskytnout v souvislosti s přechodným snížením hladiny vápníku v krvi dárce vazbou na přidávaný protisrážlivý roztok. Pokud se takové pocity u dárce vyskytnou, doplnění vápníku (ve formě pití nebo přidání roztoku vápníku do návratné hadičky) nepříjemné příznaky obratem odstraní a zabrání rozvoji eventuelních křečí. Odběrové sestry o možnosti této nežádoucí reakce dárce opakovaně poučují před každým odběrem a nabádají jej, aby hlásil již první příznaky. Popsané příznaky mohou být nejvýš trochu nepříjemné. Pokud by byly problémy u dárce větší, separace se předčasně ukončuje. 2

3 7. Kdo může být dárcem krevních destiček? Podmínky pro dárcovství krevních destiček jsou podobné jako u dárců plné krve. Dárce musí naplnit některá kriteria: Věk let. Minimální hmotnost 50 kg. Nesmí patřit mezi osoby s tzv. rizikovým chováním (viz odstavec níže). Nesmí trpět žádným vážným onemocněním (cukrovka, angina pectoris, astma apod.). Před zařazením do evidence podstupuje každý dárce lékařskou prohlídku a laboratorní vyšetření k posouzení jeho celkového zdravotního stavu. 8. Kdo by neměl být dárcem destiček s ohledem na bezpečnost příjemce? Léčba krví a krevními deriváty včetně krevních destiček je spojena s rizikem přenosu infekčního onemocnění od dárce na pacienta. Nemocí přenášených krví je celá řada. Mezi nejvýznamnější se řadí infekční žloutenka typu B a C, infekce virem HIV (AIDS), BSE. Zvýšené riziko nosičství infekční nemoci, která by mohla být přenesena krví na pacienta, existuje především u osob s určitým typem rizikového chování nebo u osob, které byly v minulosti vystaveny určitým rizikovým situacím. Tyto osoby nejsou pro dárcovství krve či destiček z bezpečnostních důvodů vhodní. Ke zmíněnému rizikovému chování či situacím patří: Užívání injekčních drog (i v minulosti). Léčba pro toxikomanii a alkoholismus v posledním roce. Střídání náhodných sexuálních partnerů (zejména zahraničních). Pohlavní styk mezi muži po roce Prostituce nebo pohlavní styk s prostitutkou v posledním roce. Léčba a sledování pro pohlavní chorobu v posledním roce. Opakovaná léčba krevními deriváty. Úzký kontakt s nemocným s krvácivou chorobou (hemofilie apod.). Úzký kontakt s nemocným se žloutenkou (rodina, partner) v posledním roce. Úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo s nemocným AIDS. Pobyt v nápravném zařízení (vězení) v posledním roce. Návštěva v tropických zemích v posledních 6 měsících. Pobyt ve Velké Británii nebo ve Francii trvající déle než 6 měsíců v letech Pasivní imunizace proti žloutence typu B v posledním roce (např. po úrazu u zdravotnického personálu). Léčení lidským růstovým hormonem v minulosti. Výskyt Creutzfeldt- Jacobovy choroby v pokrevním příbuzenstvu. Neurochirurgický výkon s použitím štěpu z tvrdé pleny mozkové. Tetování, propichování uší, akupunktura mimo zdravotnická a důvěryhodná zařízení v posledním roce. Pokud patříte do některé z uvedených skupin, destičky, prosím, nedarujte. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s odběrovou sestrou nebo lékařem Separačního centra. 9. Jsou nějaká další opatření, jak zabránit přenosu infekce krví? 3

4 Dárce destiček při odběru na separátoru do styku s infekcí v žádném případě nepřichází a jakékoliv infekce v souvislosti s darováním destiček u něj nepřichází v úvahu. Obrácený postup, přenos infekce od dárce na pacienta ovšem zcela vyloučen není. Riziko přenosu infekce z dárce na příjemce krevního derivátu se snižuje: a) Vyšetřováním vzorků dárcovské krve. Při každém odběru destiček vyšetřujeme krev dárce na přítomnost eventuelních nepoznaných infekčních chorob, a to: žloutenky typu B (HBV) žloutenky typu C (HCV) HIV (původce AIDS) syfilis (příjice) b) Vhodným výběrem dárce (vyloučením osob z rizikových skupin). Výše uvedené testy jsou založeny na průkazu protilátek a po eventuelní čerstvé nákaze může trvat několik týdnů, než se příslušné protilátky u dárce vytvoří. Kvalitní vzájemná spolupráce a důvěra má proto zcela zásadní význam. c) Pravidelným dárcovstvím. Riziko přenosu infekční choroby na pacienta je nižší, pokud jsou infekční markery u dárce vyšetřovány opakovaně. 10. Má dárce zachovávat v souvislosti s odběrem destiček nějaká speciální opatření? Před odběrem. Stejně jako při běžném darování krve je důležité před odběrem se dostatečně najíst a napít. Pouze 12 hodin před odběrem by se dárci měli vyhnout příliš tučným jídlům. Pít se mohou jakékoliv tekutiny podle chuti včetně kávy, avšak s vyloučením alkoholických nápojů. Na přísun tekutin nesmí zapomenout zejména dárci s nižším krevním tlakem nebo s tendencí ke kolapsům. 3 dny před odběrem destiček se nesmí užívat acylpyrin a jiné protizánětlivé léky, protože ovlivňují srážlivost krve. Jestliže se necítíte dobře (jste např. po větší fyzické zátěži nebo v rekonvalescenci po prodělané nemoci), neměli byste destičky darovat a naše pozvání k odběru odmítněte. Pokud užíváte jakékoliv léky nebo pokud došlo ke změně vašeho zdravotního stavu, upozorněte na tyto skutečnosti odběrovou sestru. Při příchodu k odběru vyjměte z úst žvýkačku nebo bonbon. Po odběru. Po odběru může dárce provádět všechny obvyklé činnosti. Pouze po dobu několika hodin by se měl vyhnout větší fyzické námaze, sportovním výkonům a jiným aktivitám, které organismus výrazně zatěžují. U činností, vyžadujících intenzivní soustředění a pozornost, a u rizikových povolání (řízení dopravních prostředků, práce ve výšce apod.) je třeba dodržet minimální interval 12 hodin mezi odběrem a návratem k těmto zaměstnáním. 11. Jak často je možné darovat destičky? Maximální frekvence darování destiček na separátoru je jedenkrát za měsíc (tedy maximálně 12 odběrů za rok). Pokud jste zároveň dárcem plné krve, musí být interval od separace destiček do odběru krve nebo naopak minimálně 1 měsíc. Při výskytu nežádoucích reakcí nebo technických problémů při odběru se tyto intervaly zpravidla prodlužují. Ženy nesmí darovat destičky v době menstruace. 12. Co může dárce destiček od nás očekávat? 4

5 Ohleduplný a vstřícný přístup ze strany všech pracovníků Separačního centra a garanci jejich vysoké odborné způsobilosti, stejně jako ochotu zodpovědět všechny vaše případné dotazy. Všechny osobní údaje, které uvádíte v dotazníku dárce nebo které sdělujete pracovníkům Separačního centra (sestrám i lékařům), jsou přísně důvěrné, vázány lékařským tajemstvím a jsou zabezpečeny proti zneužití. Vzorky vaší krve jsou vyšetřovány při každém odběru (krevní obraz, jaterní testy, ukazatele infekčních onemocnění). Pokud výsledek některého z testů není v normě, budeme vás o této skutečnosti informovat a doporučíme Vám eventuelní další potřebná specializovaná vyšetření. Dárce destiček má ze zákona nárok na jeden den placeného pracovního volna a po odběru obdrží příslušné potvrzení (omluvenku) pro svého zaměstnavatele. Dárcovství destiček patří mezi odměňované formy dárcovství krve. Pokud chcete, můžete si za odběr destiček nárokovat finanční odměnu, kterou si můžete vyzvednout po odběru v pokladně FN. V Separačním centru dostanete doklad k vyplacení této odměny. 13. Co očekáváme my od dárce? Pečlivé a pravdivé vyplnění dotazníku dárce. V dotazníku je nutné uvést všechny změny zdravotního stavu, které nastaly od posledního odběru. Eventuelní nejasnosti je možné prodiskutovat s odběrovou sestrou nebo s lékařem Separačního centra. Dotazník představuje oficiální doklad, který dárce potvrzuje svým podpisem a který se archivuje po dobu několika let. Při každém odběru musí dárce podepsat také informovaný souhlas, který nás opravňuje jak k odebrání vzorku krve a jeho vyšetření, tak k provedení vlastního odběru krevních destiček. Včasný příchod k odběru. Jestliže se nemůžete včas dostavit k odběru v dohodnutém čase, oznamte své zpoždění telefonicky odběrové sestře. Po více než 10 minutovém neomluveném opoždění musíme oslovit jiného dárce. Jestliže se nemůžete k plánovanému odběru dostavit vůbec, sdělte nám tuto skutečnost co nejdříve. Dárce s opakovanými neomluvenými absencemi je vyřazen z registru. Hlášení změn telefonních čísel. Při změně vašeho telefonního čísla nahlaste bez prodlení nové číslo odběrové sestře, abychom se s vámi mohli spojit v případě potřeby. 14. Kontakty. Adresa: Separační centrum Hematologicko- onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Alej Svobody 80, Plzeň Telefon: Pracovní doba. Separační centrum je otevřeno každý pracovní den od 6:00 do 14:00 hod, o víkendech a o svátcích od 7:00 do 12:00. Darovat destičky je možné kdykoliv v této době po předchozím vyzvání nebo objednání. Noví dárci jsou zařazováni ve všední dny. V Plzni pracovníci Separačního centra

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně Dagmar Lamaczová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. V teoretické části se

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Jiřina Procházková Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Špačková Brno 2013 1 Prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Ilustrace Michael Doubek Interní hematoonkologická klinika

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Operace: radikální prostatektomie

Operace: radikální prostatektomie Operace: radikální prostatektomie Tento základní přehled je určen pro muže, kteří v rámci léčby rakoviny prostaty uvažují o podstoupení operace. Tyto informace mohou být užitečné i pro partnerky či partnery

Více

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním 1 OBSAH strana Slovo na úvod 2 Jak poznám srdeční infarkt 3 Co dělat při podezření na srdeční infarkt 4 Co dělat při zástavě

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Jak lze léčit kostní metastázy?

Jak lze léčit kostní metastázy? Jak lze léčit kostní metastázy? Dalibor Pacík, Urologická klinika LF MU, FN Brno Jana Katolická, Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno Jak lze léčit kostní metastázy? Dalibor Pacík, Urologická

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více