Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:"

Transkript

1 Obsah: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/ Vývojové trendy- dlouhodobé priority Nabízet kvalitní vzdělávací program ZV a PV Vytvářet školu otevřenou svému okolí. Usilovat o kvalitní a dobrou komunikaci se všemi partnery školy Cíle pro školní rok 2012/ Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání Rozvíjet matematickou gramotnost v ZŠ a MŠ Pokračovat v úzké spolupráci MŠ a ZŠ Terminář úkolů a akcí pro školní rok 2012/ Plány dle jednotlivých oblastí Plán výchovy v MŠ (Martináková) Plán ekologických aktivit Plán kulturních akcí Spolupráce MŠ a ZŠ Plán zájmových činností Plán exkurzí 1. a 2. stupeň (Lasovská + Jurčová) Plán kulturních akcí 1.stupeň (Holubová) Plán kulturních akcí 2.stupeň (Slováčková) ICT plán školy (Hradil) Stávající stav Cílový stav: Postup dosažení cílového stavu: Prevence negativních jevů (Jurčová, Kusáková) Preventivní program na 1. a 2. stupni Program proti šikanování Plán výchovného poradenství (Pospěchová) Plán k volbě povolání (Pospěchová + Bučková) Environmentální plán ( Hrňová) Mezinárodní dny s environmentální tématikou Plán besed a výukových programů Dlouhodobé činnosti EVVO v naší škole Plán ekologických aktivit ve školní družině Plán ekologických aktivit mateřské školy Ekologické aktivity školy ve spolupráci s MŠ Ekologické aktivity školy ve spolupráci s rodinou Chování člověka za mimořádných situací (Kašná, JurčováI) Plán personálního rozvoje (Leitgebová) Plán činnosti školního poradenského pracoviště (Bednaříková) EU Peníze školám šablony (vedení)

2 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/ Vývojové trendy- dlouhodobé priority Nabízet kvalitní vzdělávací program ZV a PV Zefektivnit přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů DŮM. Rozvíjet individuální schopnosti žáků a dětí, včetně žáků a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a dětí nadaných. Věnovat zvýšenou pozornost hlubšímu zavádění informačních technologií do výuky včetně mediální výuky. Více využívat interaktivní tabule při výuce. Častěji se zapojovat do E learringových metod ve výuce. Pokračovat v poradenských službách poskytovaných školou - Školní poradenské pracoviště. (Výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence) Vytvářet školu otevřenou svému okolí. Usilovat o kvalitní a dobrou komunikaci se všemi partnery školy 1.2.Cíle pro školní rok 2012/ Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání inovace výuky využijeme šablony sdílení již vytvořených materiálů, používat DUM z portálu RVP, materiály z Datakabinetu Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání inovace výuky Rozvíjet matematickou gramotnost v ZŠ a MŠ Rozvíjet matematickou gramotnost v ZŠ a MŠ. Použijeme šablony, volitelné předměty, soutěže, testování. Budeme v 9. ročníku provádět testy SCIO, na jaře celoplošné testování. V MŠ pokračujeme s figurkovou školičku a rozšiřujeme činnosti s nadanými dětmi v MŠ. (péče o nadané žáky Pokračovat v úzké spolupráci MŠ a ZŠ Pokračovat v úzké spolupráci dětí MŠ a žáků ZŠ. (Inovovat zápis dětí do ZŠ, prohloubit spolupráci v již existujících společných aktivitách)

3 2. Terminář úkolů a akcí pro školní rok 2012/2013 Srpen 2012: Nástup pedagogických pracovníků, přípravný týden, zasedání předmětových komisí a ročníkových komisí vedení školy vedoucí Školení PO a BOZP pro všechny zaměstnance školy ŘŠ Porada učitelek 1.roč. + ŠD + vedení k slavnostnímu zahájení KAS Opravné zkoušky ZŘ II Porada učitelů 1.st. + učitelek MŠ k letošní spolupráci ZŘ I + vedoucí MŠ Září 2012: 3.9. Zahájení školního roku 2012/2013 vedení školy 3.9. Úvodní pedagogická rada učitelů ZŠ a učitelek MŠ vedení školy. Schůzka rodičů nových dětí - MŠ vedení MŠ, ŘŠ Seznamovací pobyt 6. ročník TU 6. roč. Do Odevzdány učební plány ZŘ I, ZŘ II Třídní schůzky 1.tříd individuálně ZŘ I Atletický čtyřboj SKU Sportovní den ZŠ a MŠ MART + ZŘ I Filmové představení ročník HOLU Státní svátek, Den české státnosti (PA) Odevzdány celoškolní plány Konec září Zasedání školské rady schválení výr.zprávy o činnosti ŘŠ Říjen 2012: Seznamovací pobyt 6. ročník 1.skupina JUR Seznamovací pobyt 6. ročník 2.skupina JUR. Přednáška pro žáky 2. stupně zeměpis - Dálný východ KAS Třídní schůzky školní řád, volby SRPŠ TU Termín odevzdání výkazů o škole a MŠ vedoucí úseků Termín odevzdání výkazu statistického výkazu P1-04 Účetní a Podzimní prázdniny (ČT, PA) Státní svátek, Den vzniku samos. Českosloven. státu (NE) Listopad 2012: Koncert Kuchyňská revue 6. a 7. ročník SLO Koncert Zvuky Ze Mě 8. a 9. ročník SLO Divadelní představení v kině Hvězda 1. stupeň HOLU Barevné malování podzim ZŘ I, ZŘ II Příprava na inventarizaci majetku ŘŠ, hospodářka Státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii (SO) Testy SCIO žáci 9.ročníku TU 9.roč +ZŘ II Zážitkový den s formulí SŠPHZ UH akce pro 9.roč ZŘ II + POS Klasifikační porada za I. čtvrtletí (ČT) všichni učitelé ŠVŠ- jednání předsedů před. komisí a roč.učitelů vedení školy - 3 -

4 Prosinec 2012: 5.12 Mikulášská nadílka v MŠ MART Projekt Mikuláš (3, a 4. roč. + MŠ) TU + MART Sportovní den 6. a 7. roč, SKU, SPA Vánoční dílničky I.st, MŠ, ZŠ, ŠD a besídka ZŘ I + MART Konzultační odpoledne pro rodiče žáků I. a II. stupně ZŘ I, ZŘ II, TU Sportovní den 8. a 9. ročník SKU, SPA Vánoční posezení v MŠ MART SCIO testy 9.roč. ZŘ II Hrátky v MŠ MART Filmové představení II. stupeń SLO OSV ve třídách TU Prodejní jarmark ve městě Nadace DKS, 1.st + 2. st. ZŘ I +ZŘ II Vánoční prázdniny (SO ST) Nástup Leden 2013: 3.1. Nástup po Vánočních prázdninách (CT) Hrátky v MŠ MART Talentové zkoušky POS Termín odevzdání výkazu statistického výkazu P1-04 Účetní Hrajeme si na školu spolupráce MŠ + 3. roč. ZŠ ZŘ I, MART, VAN, HAV Hrátky v MŠ MART Klasifikační porada (CT) všichni učitelé Schůzka rodičů předškolních dětí z MŠ Ukončení 1.pololetí školního roku a vydání vysvědčení, sebehodnocení žáků (CT) ŘŠ, vedoucí MŠ TU Únor 2013: Hrátky v MŠ MART 1.2. Pololetní prázdniny (PÁ) 8.2. Zápis k povinné školní docházce (1.tříd) ZŘ I, vedoucí MŠ Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání MART LVK 7.roč. ZŘ II, SKU Hrátky v MŠ MART Školní ples SRPŠ, vedení Únor Celoškolní karneval ZŠ, MŠ, ŠD MART+KAS+WEI Jarní prázdniny Do Odevzdání přihlášek na SŠ ředitelce ZŠ POS Březen 2013: 5.3. Hrátky v MŠ MART Výstavka učebnic HOL Odeslání přihlášek na SŠ ŘŠ Oslava Den učitelů - hospodářka Celosvětová matematická soutěž KLOKAN JIN, VAN Hrátky v MŠ MART Školní kola olympiád, Pythagoriáda vedoucí PK, I. st. VAN - 4 -

5 27.3. Výchovný koncert 1. a 2. stupeň Složíme si hit HOLU, SLO Velikonoční dílničky ŠD WEI Velikonoční prázdniny (ČT, PÁ) Duben 2013: 1.4. Velikonoční pondělí Velikonoční laťka soutěž ve skoku vysokém SKU+SPA 5.4. Noc s Andersenem 5.roč. GLU Sázení stromu žáci 1.ročníku HRN + HOL Otvírání zahrady v MŠ MART FBM výchovný koncert pro 1. a 2. roč. HOLU Klasifikační porada + jednání ŠVŠ Všichni učitelé Termín odevzdání výkazu statistického výkazu P1-04 Účetní Slavnostní vyhodnocení pedagogů na MěÚ v UH Přijímací zkoušky na SŠ ZŘ II, POS Sběr papíru a barevných vršků Den Země MART. Matematicko-ekologický pobyt 7. B. JIN, KUS Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) vedoucí MŠ 25.4 Třídní schůzky (ČT) TU Soutěž ke dni Země ŠD Školní sběr papíru ŠD Květen 2013: 1.5. Významný den, Svátek práce (ST) Den matek v MŠ MART 8.5. Státní svátek, Den vítězství (ST) Malování na počítači děti MŠ a žáci ZŠ ZŘ II + MART Fotografování tříd ZŘ I, ZŘ II Dva dny s deváťáky začátek ZŘ II Poznávací exkurze, ozdravné pobyty žáků Barevné malování jaro ZŘ I, ZŘ II Den dětí v ZŠ (PÁ) TU Den dětí v MŠ (PÁ) MART Květenčerven Generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků JUR Červen 2013: Předškolní děti z MŠ škola v přírodě Vedoucí MŠ Sportovní den ZŠ a MŠ SKU, SPA, MART Dva dny s deváťáky dokončení, prezentace ZŘ II ŠVP 4. roč. Chaloupky SKU, SPA Odevzdávání učebnic HOL, KUS Podklady pro vlastní hodnocení školy širší vedení Klasifikační porada + ŠVŠ všichni učitelé Rozloučení s předškoláky pasování, MART Branné cvičení SKU +SPA 8.6. Ukončení školního roku, sebehodnocení žáků (PÁ) TU Začátek hlavních prázdnin (SO) Terminář úkolů bude podrobněji konkretizován týdenními plány ředitelky školy, které budou doplňovány akcemi z plánů uvedených viz níže

6 3. Plány dle jednotlivých oblastí 3.1. Plán výchovy v MŠ (Martináková) Plán ekologických aktivit Celý plán je uveden v Plánu EVVO ZŠ Plán kulturních akcí Datum Hodina Název Vystupuje hod Pohádky od Lenky Interaktivní představení pro MŠ p.sasínové hod. Kouzelnické vystoupení Herec Slováckého divadla T.Šulaj hod hod. Pohádka o Jasánkovi Divadlo Brno Martin Hruška hod. Hudební pohádky Divadlo Od ucha k uchu,eva Rohleder, Červená Karkulka hod. O poctivém Pepíkovi O vybíravé holčičce Jak Anička ke štěstí přišla Nevojice Loutkové divadlo Šikula Vracov hod. Kašpárkova dobrodružství (Antošovi) Zájezdová scéna Opava-loutková pohádka hod. Hrnečku vař, O Smolíčkovi O zlaté rybce Loutkové divadlo Prostějov (Janečková) hod. Kašpárkovy pohádky Hoffmanovo divadlo, Uh. Hradiště hod. Začarované pohádky Divadlo Barborka Brno Všechna představení se budou konat v prostorách pracoviště MŠ Větrná ( společná chodba). Dne : Zpracovala : Martinková, Andrýsková Spolupráce MŠ a ZŠ Spolupráce mezi třídami MŠ a ZŠ (patronát nad třídou): 1. Koťátka (pí uč. Andrýsková + Červinková) - třída 2. B (TU pí Lasovská) 2. Rybičky (pí uč. Miková + Nožičková) - třída 4. B (TU pí Skucius) 3. Berušky (pí uč. Martináková + Jevická) - třída 3. A (TU pí Havlíčková) 4. Motýlci (pí uč. Skuciusová + Býčková) - třída 5. A (TU pí Glumbíková) 5. Kuřátka (pí uč. Suchá + Bujáčková) - třída 3. B (TU pí Vaňková) 6. Pejsci (pí uč. Krčmářová + Pešlová ) - třída 4. A (TU p Spath) 7. Žabičky ( pí uč.krabicová + Tomášková - třída 2. A (TU pí Holoubková) - 6 -

7 Učitelé MŠ a ZŠ si pro své třídy naplánují společně akce pro některé vyučovací hodiny nebo období. U tříd 4. a 5. bude využíván předmět Dovednosti pro život. Tradiční společné akce: Září - sportovní den organizace p uč. Skucius, Spath ( ) Říjen podzim podzimní hrátky (sběr přírodnin, pouštění draků ) Listopad podzimní tvoření (využití nasbíraných i jiných přírodnin) Prosinec - vánoční dílničky (ve spolupráci se ŠD ) Leden hrajeme si na školu (MŠ + 3. roč. ZŠ) Únor - karneval (MŠ + SD) Březen Velikonoční dílničky (spolupráce s 2. st. ZŠ) Duben malování na počítači, sběr papíru Květen společná akademie šk. roku (MŠ + ŠD+ŠK) Červen - atletický den Plán zájmových činností Den v Dopoledne Odpoledne týdnu Pondělí Bruslení Martináková Figurková školička Červinková Jóga pro nejmenší,krabicová Úterý Práce s interaktivní tabulí,suchá, Krčmářová Výtvarné činnosti, Miková Předplavecký výcvik Středa Čtvrtek Logopedie Andrýsková Logické hrátky, Skuciusová Hudebně pohybové hry a říkadla na lidové téma Jevická, Pešlová Cvičení v tělocvičně Nožičková, Tomášková Keramika, Suchá, Krčmářová Škola hrou, Tomášková Zpracovala : Libuše Martináková 3.2. Plán exkurzí 1. a 2. stupeň (Lasovská + Jurčová) třída exkurze termín zodpovídá 1.AB ZOO Lešná květen HOLU 2.AB hrad Buchlov květen HOLOU 3.AB Archeoskanzen Modrá květen VAŇ - 7 -

8 4.AB Kovosteel Starém Město březen/duben SPA 5.A Planetárium Brno listopad GLU 6.AB Zlín květen POS, VRB 7.AB Praha květen ZAP, KUS 8.AB Brno říjen /listopad SLO, JIN 9.AB Bratislava jaro 2013 (březen-červen) ZAP, HUB, KRA UH SŠPHZ listopad POS (VP), HUB, KRA 3.3. Plán kulturních akcí 1.stupeň (Holubová) Září Kino Hvězda pásmo filmů pro děti hod., 35,-Kč roč. Říjen Listopad Kino Hvězda - Kamarádi Sokolovna Princ Červánek Kellerová hod., 50,-Kč hod., 20,- Kč 3.A,B 1.A,B Prosinec Slovácké muzeum dílničky poslední školní týden roč. Leden Kino Hvězda zatím nepotvrzeno A,B 8.00 hod. Únor Slovácké divadlo - Macourkoviny Termín upřesní roč. Březen Duben Květen Slovácké divadlo Macourkoviny ZŠ Větrná Horvath složíme si hit Zlín Filharmonie Bohuslava Martinů Návštěva z vesmíru Zlín Filharmonie Bohuslava Martinů Posloucháme hudbu Termín upřesní hodin, 45,- Kč hod., 45,-Kč hod roč roč roč roč

9 3.4. Plán kulturních akcí 2.stupeň (Slováčková) Čtyři abonentní představení ve Slováckém divadle dle nabídky pro zájemce v průběhu školního roku Kalibův zločin Kdyby tisíc klarinetů Jak důležité je mít Filipa Válka s mloky Akce pro celý 2. stupeň Filmové představení: (kino Hvězda) ročník po 10.hod. titul bude upřesněn 2 hudební představení: ročník v 8.45 Kuchyňská revue (45min) (v jídelně školy) ročník v Zvuky ZeMě (45 min) ročník v 9.45 Složíme si hit (60 min) V případě aktuální nabídky je možné doplnit výše uvedený plán o další akce. Alena Slováčková 3.5. ICT plán školy (Hradil) Stávající stav Celkový počet žáků na škole: 372(z toho: 200 I. stupeň, 172 II.stupeň ) Celkový počet pedagogických pracovníků: 39 Počet PC učeben: 2 Počet odborných učeben: 8 Počet běžných tříd: 16 Celkový počet přípojných míst: 59 Celkový počet stanic: 64 Prezentační a jiná technika: 11 dataprojektorů, 3 digitální kamery, 12 digitálních fotoaparátů, 2 interaktivní tabule, 9 notebooků + 1 dysnotebook, 3 GPS, Počet pracovních stanic v učebnách PC: 34 (34 přípojných míst) Počet pracovních stanic v jiných učebnách (bez PC učeben): 15 (11 přípojných míst k LAN, 4 PC nejsou v síti LAN -dyslexie ) Počet pracovních stanic v kabinetech a jiných - 9 -

10 místech(ředitelna, sborovna, zástupkyně, hospodářka, účetní..): 15 (21 přípojných míst k síti LAN) Standardní pracovní stanice žáka je vybavena operačním systémem windows xp, nebo windows 7. Žák používá kancelářský software, prohlížeč webových stránek,acrobat reader, grafický editor Zoner Calisto 4.0, vzdělávací zdroje, Matik 6-9, a další software s dodavatelských firem Langmaster,PON Škola, Dosli, TERASOFT, Silcom. Standardní pracovní stanice pedagogického pracovníka má stejnou podobu jako pracovní prostředí žáka. Pracovní stanice učitele má IP adresu generovanou s DHCP serveru. Přípojná místa v budově jsou připojena pomocí kroucené dvojlinky UTP kategorie 5 do LAN sítě typologie hvězda (je použit SWITCH 100Mb/s). Škola je připojena k internetu mikrovlnnou linkou F2B wimax 8M/0,3 Mbit/s (aktuální naměřená rychlost ) prostřednictvím společnosti Dat s. r. o. Žák má možnost uložit si svá data na přenosné médium (variantně má zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat). Pedagogický pracovník má zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat. Škola má zajištěnu ochranu proti virům na úrovni souborového systému, programem NOD 32, i na úrovni došlé a odesílané pošty. Škola musí mít možnost blokovat přístup ze školní sítě na takové WWW stránky, které si sama určí, a dále k těm službám internetu, které si sama určí. Naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován žádný takovýto přístup. Od počátku školního roku 2005/2006 mají pedagogičtí pracovníci možnost z domova přistupovat k ICT službám poskytovaným školou. Při tomto se přihlédne k licenčním ujednáním a zajištění vhodné úrovně bezpečnosti. Schránky elektronické pošty jsou GMail, založené na technologii společnosti Google. Web server, na kterém jsou umístěny webové stránky školy, zabezpečuje firma DAT s.r.o. Žáci používají veřejně dostupných portálů pro elektronické schránky a webové prezentace. Používáme volně šiřitelné software a licenční software s preferencí odběru OS přes Microsoft Select. Škola prezentuje veškeré informace na webové stránce Na stejném úložišti se nachází výukové materiály DUM, které škola tvoří v rámci tzv. šablon

11 Cílový stav: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace Technické vybavení na naší škole by mělo zahrnout následující podmínky: a) Všechny PC by neměly být starší 5-ti let. b) Všechny stanice by měly mít plochy monitor z důvodu pracovní hygieny. c) Jednotný systém kancelářského balíku Office d) Jednotný systém operačních systému Windows 7. e) Rychlejší připojení k síti internet, aby nedocházelo k radikálnímu snížení rychlosti při větším počtu připojených stanic v jeden okamžik. Celkový počet žáků na škole: 382 Celkový počet pedagogických pracovníků: 42( 28ZŠ, 14MŠ) Počet PC učeben: 2 Počet odborných učeben: 9 Počet běžných tříd: 20 Celkový počet přípojných míst: 75 Celkový počet stanic: 75 Prezentační technika: 14 dataprojektorů, 4 videokamery, 14 digitální fotoaparáty, 4 interaktivní tabule Počet pracovních stanic v učebnách PC: 42 (34 přípojných míst) Počet pracovních stanic v jiných učebnách (bez PC učeben): 20 (20 přípojných míst k síti LAN ) Počet pracovních stanic v kabinetech a jiných místech(ředitelna, sborovna, zástupkyně, hospodářka, účetní..): 26 (26 přípojných míst k síti LAN) Standardní pracovní stanice žáka je vybavena operačním systémem windows 2000 nebo windows XP. Žák používá kancelářský software, prohlížeč webových stránek, grafický editor Zoner Calisto 4.0, softwarový balíček 1 a 2 z projektu PII vzdělávání a vzdělávací zdroje, Matik 6-9, Baltík, aj. z dodavatelských firem Langmaster,PON Škola, Dosli, TERASOFT. Standardní pracovní stanice pedagogického pracovníka má stejnou podobu jako pracovní prostředí žáka. Pracovní stanice učitele má samostatnou IP adresu. Přípojná místa v budově jsou připojena pomocí kroucené dvojlinky UTP kategorie 5 do LAN sitě typologie hvězda (je použit SWITCH 100Mb/s). Škola je připojena k internetu mikrovlnným spojem v licenčním pásmu 3,5 GHz rychlostí přenosu dat 16/8 Mbit/s

12 Schránky elektronické pošty jsou řízené poštovním serverem mail 602 LAN Suit od firmy Software 602. Web server, na kterém jsou umístěny webové stránky školy, zabezpečuje firma DAT s.r.o. Žáci používají veřejně dostupných portálů pro elektronické schránky a webové prezentace. Používáme volně šiřitelné software a licenční software s preferencí odběru OS přes Microsoft Select Postup dosažení cílového stavu: Rozšíření sítě LAN pro 75 pracovních stanic. Pronájem internetového serveru a zajištění a navýšení konektivity firmou DAT s.r.o. Nákup periferních zařízení tiskárny,dataprojektory, digitální fotoaparáty, interaktivní tabule Nákup pracovních stanic pro pedagogické pracovníky. Školení pedagogických pracovníků. Plně funkční antivirový systém Nod 32 a antispywarový systém. Září 2012 Jiří Hradil, koordinátor ICT 3.6.Prevence negativních jevů (Jurčová, Kusáková) Preventivní program na 1. a 2. stupni Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost a průběh jednotlivých aktivit. Hlavní cíle: výchova ke zdravému životnímu stylu jako součást prevence poruch příjmu potravy vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole zkvalitnění komunikace a nenásilné zvládání konfliktů jako prevence šikany odmítání rasismu, xenofobie a vandalismu odmítání návykových látek prevence netolismu a gamblingu prevence onemocnění HIV/AIDS vytváření zdravého postoje k politickému a náboženskému extremismu předcházení záškoláctví zvyšování zdravého sebevědomí zvládání úzkosti a stresu rozpoznání domácího násilí, týrání a zneužívání široká nabídka volnočasových aktivit Formy realizace: Mapování šikany prostřednictvím dotazníků a na základě výsledků realizace preventivních programů a opatření.prevence jako součást výuky v předmětech Prvouka v 1., 2. a

13 ročníku, Přírodověda ve 4. a 5. ročníku, Vlastivěda ve 4. ročníku, Pracovní činnosti ve 4. ročníku, Dovednosti pro život ve 5. ročníku, Informatika ve 4., 5., 6. a 7. ročníku, Výchova ke zdraví v a 8. ročníku, Občanská výchova 6., 7.,8. a 9. ročníku.nástěnka prevence s aktuálními kontakty na linky bezpečí, krizová a poradenská centra, nabídkou činnosti a konzultačních hodin školního psychologa. Webové stránky školy s aktuálními kontakty na linky bezpečí, krizová a poradenská centra, nabídkou činnosti a konzultačních hodin školní psycholožky, rady k bezpečnému užívání internetu, rady rodičům k rozpoznání šikany. Anonymní schránka důvěry ve škole a na webových stránkách školy a odpovědní rubrika k anonymní schránce na nástěnce prevence.knihovna se studijními materiály pro prevenci sociálně patologických jevů.spolupráce se školní psycholožkou zavedením trvalých konzultačních hodin pro žáky, rodiče i učitele, při realizací preventivních programů, při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech a formou aktivní účasti na adaptačních pobytech.využití dovedností PEER aktivistek a zabezpečení jejich dalšího vzdělávání.adaptační pobyty pro nově vznikající kolektivy v 6.A a 6.B.Třídnické hodiny Jednorázové besedy a programy ve spolupráci s níže uvedenými organizacemi Nabídka volnočasových aktivit v rámci školy.relaxační místnost určená pro realizaci záměrů MPP. Na uskutečnění záměrů v MPP se budou podílet: třídní učitelé učitelé ve výuce Prv, Pří, Vl, Dz, Inf, Vkz, Ov, Mv, Vv výchovné poradkyně - Mgr. Pavlína Pospěchová školní psycholožka metodičky prevence Mgr.Karolína Kusáková, Mgr. Ladislava Jurčová speciální pedagog Mgr. Ludmila Bednaříková Chceme dále využít spolupráci s: PPP v Uh. Hradišti SVP HELP kontaktními centry Charáč a Tulip Policií ČR OSPOD ÚP SRPŠ centrem Žabka Hasiči- program Hasík společností SEDUKON lektorem p. Kučerou lektorem p. Pakostou společnost PETRKLÍČ Vymezení cílové skupiny Strategie je zaměřena na všechny žáky ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Znalostní kompetence žáků 1. stupeň ročník

14 - žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu,užíváním drog, zneužíváním léků - znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu - mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu - mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů ročník - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl - podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog - umí komunikovat se službami poskytující poradenskou pomoc - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní - znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 2. stupeň ročník - žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví - respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám - znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem - znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích - umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly - znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí - znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů - uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy - umí chápat zdraví ve smyslu celostním, ve složce fyzické, duchovní, sociální - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny - ví, že zneužívání dítěte je trestné - umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek. Ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít - bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)

15 - odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat Ve výuce tento program doplníme hrami s nácvikem verbální a neverbální komunikace, hrami na sebepoznávání a relaxačními aktivitami, a to zejména v občanské výchově, výchově ke zdraví a v mediální výchova. Preventivní program 2012/ ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Adresa, bezpečná cesta do školy, seznámení Prv 9 s prostředím a okolím školy Bezpečné chování o přestávce, základy sebekázně Prv 9 Zásady slušného chování ke spolužákům, k cizím Prv 9 lidem Dobré vztahy ve třídě, komunikace se spolužáky Prv 9 Prostředí domova, orientace v místě bydliště Prv 11 Mezilidské vztahy, komunikace, kamarádství Prv 11 Vzájemná pomoc, důvěra Prv 11 Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, Prv 11 rodinné prostředí, život rodiny Péče o zdraví- drobné úrazy, první pomoc Prv 3 Projekt Zdravé zuby Prv 3 Osobní hygiena, péče o zevnějšek Prv 5 Rizikové prostředí, bezpečné chování v silničním Prv 5 provozu, pravidla silničního provozu Krizové situace-šikana Prv 5 Důležitá tel. čísla Prv 6 Cvičná evakuace školy tř.učitel/ka Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 2.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Prostředí školy, bezpečná cesta do školy, okolí Prv 9 školy Dopravní předpisy, značky, pravidla BESIP, zásady Prv 9 chování na silnici Chování ve škole- zásady sluš. Chování, dobré Prv 9 vztahy ve třídě, pomoc slabším, sebekázeň Situace hromadného ohrožení, důl. tel čísla, nácvik Prv 9 evakuace, únikové cesty Prevence požární ochrany program Hasík

16 Práva a povinnosti členů rodiny Prv 11 Místo, kde bydlíme-adresa, telefon Prv 12 Okolí bydliště, vztahy v místě bydliště Prv 12 Kamarádství, důvěra, pomoc Prv 12 Nebezpečí úrazu při zimních sportech Prv 12 Látky, které školí lidskému zdraví Prv 1 Vhodně a nevhodně trávený volný čas Prv 2 Táta, máma a já Centrum Žabka Cvičná evakuace školy tř.učitel/ka Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 3.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Zásady bezpečného chování Prv 9 Rodina-práva a povinnosti, soužití lidí, mezilidské Prv 9 vztahy Život a funkce rodiny, příbuzenské a generační Prv 9 vztahy Návykové látky a zdraví Prv 5 Zásady první pomoci Prv 6 Osobní bezpečí Prv 6 Důležitá, telefonní čísla Prv 6 Sociální problémy, nesnášenlivost Prv 6 Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 Cvičná evakuace školy tř.učitel/ka 4.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Mezilidské vztahy, kamarádství, přátelství Pří 9 Partnerství, rodina Pří 9 Význam dodržování bezpečnostních pravidel Pří 9 Přivolání první pomoci Pří 9 Postavení žáka v rodině, role členů rodiny Dz 9 Základní způsoby odmítání Pří 9 Bezpečná cesta do školy Vl 9 Denní režim Pří 10 Kouření alkohol, drogy-učinky Pří 10 Chování lidí, vzájemné vztahy, umím Dz 10 spolupracovat, slušné chování Základní lidská práva a práva dítěte Dz 11 Problémy konzumní společnosti Dz

17 Nesnášenlivost mezi lidmi, sociální problémy, Dz 12 vztahy ve třídě Bezpečný internet -zásady Inf 1 Bezpečné chování v různých prostředích Dz, Pří 3 Právní ochrana občanů a majetku-policie, soudy Dz 3 Hygiena, bezpečnost práce Pč 3 Exkurze Kovosteel tř. učitelka Pří, Vl 3 Nácvik evakuace Vl 4 Chování v krizových situacích - šikana Dz 5 Chování v roli cyklisty Dz 5 Beseda-nechej mne, ne to nechci Dz 5 Osvojování zdravého životního tylu Dz 6 Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 Bezpečnost práce s elektrospotřebiči Pč 6 Cvičná evakuace školy tř. učitelka Škola v přírodě tř. učitelka, Pří 5.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Osobní bezpečí-chování v různých dopravních Dz 10 prostředcích, na veřejnosti, role cyklisty Brutalita, násilí, týrání, šikana Dz 10 Linky důvěry,krizové centrum, poradenské služby Dz 10 Rodina-postavení dítěte v rodině,role členů rodiny, Dz 11 mezigenerační vztahy Chování v krizových situacích-sexuální zneužívání Dz 11 Projekt Sedm barev duhy Dz 12,1,2,3 Bezpečný internet - zásady Inf 1 Kyberšikana Policie ČR 1 Muž a žena, partnerství, rodičovství Pří 3 Základy sexuální výchovy-etická stránka sexuality Pří 3 Základní lidská práva, práva a povinnosti žáků Dz 3 Návykové látky a zdraví-druhy závislostí, zákony Pří 4 omezující kouření a požívání alkoholu, drog, poradenská pomoc Závislost na hracích automatech Pří 4 Základní způsoby odmítání návykových látek Pří 4 Etika, zásady mravnosti a správného jednání Dz 5 Pravidla chování (žádost o pomoc) Dz 5 Situace hromadného ohrožení-násilí, terorismus, Pří 6 bezohlednost Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 Cvičná evakuace školy Úcta k národnostním menšinám šk. psycholog

18 6.ročník Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace téma Vyučující/lektor datum podpis Adapatační pobyt Vřesovice tř.učitel/ka, specal. pedagog Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Problémy s učením a jak je řešit Vkz 9 Odborná přednáška Čas proměn lektorka 9 Ochrana zdraví při různých činnostech, Vkz 9 bezpečnost v dopravě, pravidla silničního provozu, bezpečnost ve volné přírodě Vztahy v kolektivu, kamarádství Vkz 9 Tísňové linky, seznámení s čísly, DVD Štěstí Vkz 10 přeje připraveným 1. a 2. díl Prevence požární ochrany program Hasík 10 Člověk v ohrožení, obecné zásady, evakuace Vkz 11 Rodina uvědomování si její ucelenosti a dobrého Ov fungování Rodina jako hlavní útočiště a přirozené prostředí Rodina a její funkce, širší a užší rodina, vztahy mezi generacemi Manželství a rodičovství Ov Povodně, požáry-jak se zachovat, prevence Vkz 12 Zimní sporty, nebezpečí na horách, lavinové Vkz 12 nebezpečí, sněhová kalamita Ptačí chřipka, charakteristika, hygienické zásady Vkz 12 Sesuvy půdy, zemětřesení, bouře a větrné smrště, Vkz 1 únik nebezpečných látek-jak se zachovat, prevence Terorismus Vkz 1 Význam domova pro jednotlivce, lidé bez domova Ov 1-2 První pomoc Vkz 2 Chování k vrstevníkům, ve škole, venku, doma Ov 3-4 Chování k mladším, slabším a cizím lidem Chování ke starším, nadřízeným lidem ( učitelé, Ov 3-4 rodiče, na úřadech ) Náprava nevhodného chování, šikana Ov 3-4 Sousední státy ČR, národnostní menšiny Ov 4-5 Osobní hygiena, hygienické zásady Vkz 5 Denní režim Vkz 5 Zdraví o prázdninách: úrazy doma, při sportu, Vkz 5 koupání Puberta, vliv hormonů na tělesné změny, chování Ov 6 Vztahy k druhému pohlaví ( kamarádství, láska, Ov 6 platonické lásky, vzory, ideály ) Působení party, nebezpečí vlivu drog Ov 6 Práva dětí, osobní bezpečí Ov 6 Konflikty s rodiči, různé názory na moderní svět Ov 6 Tělesná a duševní hygiena, péče o zdraví, zdravá Ov 6 výživa Exkurze do zdravotnického zařízení dětské Vkz

19 oddělení nemocnice v Uherském Hradišti Den otevřených dveří Tulip tř. učitel/ka Cvičná evakuace školy tř. učitel/ka Branný den- chování za mimořádných událostí tř. učitel/ka 6 7.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Kouření, alkoholismus Vkz 9 Rodina a domov funkce rodiny, rodinné vztahy, Ov 9-10 význam rodiny a domova pro zdravý vývoj člověka, krizové linky Drogy Vkz Příčiny užívání návykových látek, jak odmítnout Vkz návykové látky Problematika národnostních menšin, vedení k Ov národní hrdosti, úctě k ostatním národům, nebezpečím nacionalismu, xenofobie rasismu Patologické hráčství, práce s počítačem, riziko Vkz 12 dopingu ve sportu Přednáška- Gambling lektor A. Kučera 12 Psychologie a působení sekt, nebezpečí sekt Vkz 12 Vliv televizní, filmové a literární tvorby na Vkz 12 psychiku Stres-jak jej poznáme, nebezpečný stresu, Vkz 1 faktory vyvolávající stres, prevence Učení, tréma, stres, psychohygiena šk. psycholog 1 Pohyb v rizikovém prostředí Vkz 5 Přítomnost v konfliktních a krizových situacích Vkz 5 Konflikt a jeho zvládání šk. psycholog 5 Kulturní chování Ov 5-6 Matematické projektové dny s ekologií Jinková-Kusáková 4-5 Den otevřených dveří Tulip tř.učitel/ka Cvičná evakuace školy tř. učtel/ka Branný den chování za mimořádných událostí tř. učtel/ka 6 8.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace Vkz 9 Respektování sebe sama i druhých, empatie, Vkz 9 předsudky, stereotypy Sebepoznání, sebepojetí, zdravé sebevědomí Vkz 10 Interkulturní porozumění a tolerance šk.psycholog 10 Vztahy ve třídě šk. psycholog 10 Funkce rodiny, vliv rodiny na utváření osobnosti člověka Ov

20 Rozdíly mezi lidmi Ov Člověk v sociálních vztazích, zvládání různých Ov životních situací, asertivní chování Tělesné a duševní zdraví, rizikové chování Ov Mládež a volný čas, kriminalita,linky důvěry Ov Zásady osobní, intimní a duševní hygieny Vkz 11 Sebepoznání, temperament, charakter, vlohy, Ov schopnosti, způsoby poznávání okolního světa City, jejich druhy, sebeovládání Ov Infekční choroby, přenosné choroby, bezpečné Vkz 12 způsoby chování, prevence Tělesné, duševní a společenské změny v dětství, Vkz 1 pubertě, dospívání Učení, tréma, stres, psychohygiena šk. psycholog 1 Sexuální dospívání a reprodukční zdraví Vkz 1 Rizikové chování v dospívání Vkz 2 Předčasné zahájení pohlavního života, těhotenství, Vkz 2 rodičovství mladistvích Poruchy v oblasti pohlavní identity, sexuální Vkz 2 zneužívání, násilí, pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS Rizikové chování v dospívání v oblasti Vkz 3 psychosociální: poruchy chování, agresivita, kriminalita Rizikové chování v oblasti zneužívání návykových Vkz 3 látek, závislosti Základní práva a svobody Ov 3 Plánované rodičovství, ochrana života, rozvaha před Vkz 4 početím Osobnost člověka a předpoklady jeho zapojení do Ov 5-6 lidské spolupráce, projekt Tak se vidím já. Zdravý způsob života, role otce a matky, výchova Vkz 6 dítěte základní výchovné návyky Barevné malování VV Zneužívání návykových látek,trestní odpovědnost Policie ČR Den otevřených dveří Tulip tř.učitel/ka Film Katka metodik prevence 6 Cvičná evakuace školy tř. učitel/ka Branný den- chování za mimořádných událostí tř. učitel/ka 6 9.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Osobnost člověka, spolupráce a společenství lidí, Ov jejich odlišnosti Víra a náboženství Ov Vztahy ve třídě šk. psycholog 10 Monoteismus, polyteismus, hlavní znaky světových náboženství, církev a stát, problematika sekt Ov

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více