Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:"

Transkript

1 Obsah: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/ Vývojové trendy- dlouhodobé priority Nabízet kvalitní vzdělávací program ZV a PV Vytvářet školu otevřenou svému okolí. Usilovat o kvalitní a dobrou komunikaci se všemi partnery školy Cíle pro školní rok 2012/ Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání Rozvíjet matematickou gramotnost v ZŠ a MŠ Pokračovat v úzké spolupráci MŠ a ZŠ Terminář úkolů a akcí pro školní rok 2012/ Plány dle jednotlivých oblastí Plán výchovy v MŠ (Martináková) Plán ekologických aktivit Plán kulturních akcí Spolupráce MŠ a ZŠ Plán zájmových činností Plán exkurzí 1. a 2. stupeň (Lasovská + Jurčová) Plán kulturních akcí 1.stupeň (Holubová) Plán kulturních akcí 2.stupeň (Slováčková) ICT plán školy (Hradil) Stávající stav Cílový stav: Postup dosažení cílového stavu: Prevence negativních jevů (Jurčová, Kusáková) Preventivní program na 1. a 2. stupni Program proti šikanování Plán výchovného poradenství (Pospěchová) Plán k volbě povolání (Pospěchová + Bučková) Environmentální plán ( Hrňová) Mezinárodní dny s environmentální tématikou Plán besed a výukových programů Dlouhodobé činnosti EVVO v naší škole Plán ekologických aktivit ve školní družině Plán ekologických aktivit mateřské školy Ekologické aktivity školy ve spolupráci s MŠ Ekologické aktivity školy ve spolupráci s rodinou Chování člověka za mimořádných situací (Kašná, JurčováI) Plán personálního rozvoje (Leitgebová) Plán činnosti školního poradenského pracoviště (Bednaříková) EU Peníze školám šablony (vedení)

2 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/ Vývojové trendy- dlouhodobé priority Nabízet kvalitní vzdělávací program ZV a PV Zefektivnit přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů DŮM. Rozvíjet individuální schopnosti žáků a dětí, včetně žáků a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a dětí nadaných. Věnovat zvýšenou pozornost hlubšímu zavádění informačních technologií do výuky včetně mediální výuky. Více využívat interaktivní tabule při výuce. Častěji se zapojovat do E learringových metod ve výuce. Pokračovat v poradenských službách poskytovaných školou - Školní poradenské pracoviště. (Výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence) Vytvářet školu otevřenou svému okolí. Usilovat o kvalitní a dobrou komunikaci se všemi partnery školy 1.2.Cíle pro školní rok 2012/ Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání inovace výuky využijeme šablony sdílení již vytvořených materiálů, používat DUM z portálu RVP, materiály z Datakabinetu Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání inovace výuky Rozvíjet matematickou gramotnost v ZŠ a MŠ Rozvíjet matematickou gramotnost v ZŠ a MŠ. Použijeme šablony, volitelné předměty, soutěže, testování. Budeme v 9. ročníku provádět testy SCIO, na jaře celoplošné testování. V MŠ pokračujeme s figurkovou školičku a rozšiřujeme činnosti s nadanými dětmi v MŠ. (péče o nadané žáky Pokračovat v úzké spolupráci MŠ a ZŠ Pokračovat v úzké spolupráci dětí MŠ a žáků ZŠ. (Inovovat zápis dětí do ZŠ, prohloubit spolupráci v již existujících společných aktivitách)

3 2. Terminář úkolů a akcí pro školní rok 2012/2013 Srpen 2012: Nástup pedagogických pracovníků, přípravný týden, zasedání předmětových komisí a ročníkových komisí vedení školy vedoucí Školení PO a BOZP pro všechny zaměstnance školy ŘŠ Porada učitelek 1.roč. + ŠD + vedení k slavnostnímu zahájení KAS Opravné zkoušky ZŘ II Porada učitelů 1.st. + učitelek MŠ k letošní spolupráci ZŘ I + vedoucí MŠ Září 2012: 3.9. Zahájení školního roku 2012/2013 vedení školy 3.9. Úvodní pedagogická rada učitelů ZŠ a učitelek MŠ vedení školy. Schůzka rodičů nových dětí - MŠ vedení MŠ, ŘŠ Seznamovací pobyt 6. ročník TU 6. roč. Do Odevzdány učební plány ZŘ I, ZŘ II Třídní schůzky 1.tříd individuálně ZŘ I Atletický čtyřboj SKU Sportovní den ZŠ a MŠ MART + ZŘ I Filmové představení ročník HOLU Státní svátek, Den české státnosti (PA) Odevzdány celoškolní plány Konec září Zasedání školské rady schválení výr.zprávy o činnosti ŘŠ Říjen 2012: Seznamovací pobyt 6. ročník 1.skupina JUR Seznamovací pobyt 6. ročník 2.skupina JUR. Přednáška pro žáky 2. stupně zeměpis - Dálný východ KAS Třídní schůzky školní řád, volby SRPŠ TU Termín odevzdání výkazů o škole a MŠ vedoucí úseků Termín odevzdání výkazu statistického výkazu P1-04 Účetní a Podzimní prázdniny (ČT, PA) Státní svátek, Den vzniku samos. Českosloven. státu (NE) Listopad 2012: Koncert Kuchyňská revue 6. a 7. ročník SLO Koncert Zvuky Ze Mě 8. a 9. ročník SLO Divadelní představení v kině Hvězda 1. stupeň HOLU Barevné malování podzim ZŘ I, ZŘ II Příprava na inventarizaci majetku ŘŠ, hospodářka Státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii (SO) Testy SCIO žáci 9.ročníku TU 9.roč +ZŘ II Zážitkový den s formulí SŠPHZ UH akce pro 9.roč ZŘ II + POS Klasifikační porada za I. čtvrtletí (ČT) všichni učitelé ŠVŠ- jednání předsedů před. komisí a roč.učitelů vedení školy - 3 -

4 Prosinec 2012: 5.12 Mikulášská nadílka v MŠ MART Projekt Mikuláš (3, a 4. roč. + MŠ) TU + MART Sportovní den 6. a 7. roč, SKU, SPA Vánoční dílničky I.st, MŠ, ZŠ, ŠD a besídka ZŘ I + MART Konzultační odpoledne pro rodiče žáků I. a II. stupně ZŘ I, ZŘ II, TU Sportovní den 8. a 9. ročník SKU, SPA Vánoční posezení v MŠ MART SCIO testy 9.roč. ZŘ II Hrátky v MŠ MART Filmové představení II. stupeń SLO OSV ve třídách TU Prodejní jarmark ve městě Nadace DKS, 1.st + 2. st. ZŘ I +ZŘ II Vánoční prázdniny (SO ST) Nástup Leden 2013: 3.1. Nástup po Vánočních prázdninách (CT) Hrátky v MŠ MART Talentové zkoušky POS Termín odevzdání výkazu statistického výkazu P1-04 Účetní Hrajeme si na školu spolupráce MŠ + 3. roč. ZŠ ZŘ I, MART, VAN, HAV Hrátky v MŠ MART Klasifikační porada (CT) všichni učitelé Schůzka rodičů předškolních dětí z MŠ Ukončení 1.pololetí školního roku a vydání vysvědčení, sebehodnocení žáků (CT) ŘŠ, vedoucí MŠ TU Únor 2013: Hrátky v MŠ MART 1.2. Pololetní prázdniny (PÁ) 8.2. Zápis k povinné školní docházce (1.tříd) ZŘ I, vedoucí MŠ Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání MART LVK 7.roč. ZŘ II, SKU Hrátky v MŠ MART Školní ples SRPŠ, vedení Únor Celoškolní karneval ZŠ, MŠ, ŠD MART+KAS+WEI Jarní prázdniny Do Odevzdání přihlášek na SŠ ředitelce ZŠ POS Březen 2013: 5.3. Hrátky v MŠ MART Výstavka učebnic HOL Odeslání přihlášek na SŠ ŘŠ Oslava Den učitelů - hospodářka Celosvětová matematická soutěž KLOKAN JIN, VAN Hrátky v MŠ MART Školní kola olympiád, Pythagoriáda vedoucí PK, I. st. VAN - 4 -

5 27.3. Výchovný koncert 1. a 2. stupeň Složíme si hit HOLU, SLO Velikonoční dílničky ŠD WEI Velikonoční prázdniny (ČT, PÁ) Duben 2013: 1.4. Velikonoční pondělí Velikonoční laťka soutěž ve skoku vysokém SKU+SPA 5.4. Noc s Andersenem 5.roč. GLU Sázení stromu žáci 1.ročníku HRN + HOL Otvírání zahrady v MŠ MART FBM výchovný koncert pro 1. a 2. roč. HOLU Klasifikační porada + jednání ŠVŠ Všichni učitelé Termín odevzdání výkazu statistického výkazu P1-04 Účetní Slavnostní vyhodnocení pedagogů na MěÚ v UH Přijímací zkoušky na SŠ ZŘ II, POS Sběr papíru a barevných vršků Den Země MART. Matematicko-ekologický pobyt 7. B. JIN, KUS Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) vedoucí MŠ 25.4 Třídní schůzky (ČT) TU Soutěž ke dni Země ŠD Školní sběr papíru ŠD Květen 2013: 1.5. Významný den, Svátek práce (ST) Den matek v MŠ MART 8.5. Státní svátek, Den vítězství (ST) Malování na počítači děti MŠ a žáci ZŠ ZŘ II + MART Fotografování tříd ZŘ I, ZŘ II Dva dny s deváťáky začátek ZŘ II Poznávací exkurze, ozdravné pobyty žáků Barevné malování jaro ZŘ I, ZŘ II Den dětí v ZŠ (PÁ) TU Den dětí v MŠ (PÁ) MART Květenčerven Generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků JUR Červen 2013: Předškolní děti z MŠ škola v přírodě Vedoucí MŠ Sportovní den ZŠ a MŠ SKU, SPA, MART Dva dny s deváťáky dokončení, prezentace ZŘ II ŠVP 4. roč. Chaloupky SKU, SPA Odevzdávání učebnic HOL, KUS Podklady pro vlastní hodnocení školy širší vedení Klasifikační porada + ŠVŠ všichni učitelé Rozloučení s předškoláky pasování, MART Branné cvičení SKU +SPA 8.6. Ukončení školního roku, sebehodnocení žáků (PÁ) TU Začátek hlavních prázdnin (SO) Terminář úkolů bude podrobněji konkretizován týdenními plány ředitelky školy, které budou doplňovány akcemi z plánů uvedených viz níže

6 3. Plány dle jednotlivých oblastí 3.1. Plán výchovy v MŠ (Martináková) Plán ekologických aktivit Celý plán je uveden v Plánu EVVO ZŠ Plán kulturních akcí Datum Hodina Název Vystupuje hod Pohádky od Lenky Interaktivní představení pro MŠ p.sasínové hod. Kouzelnické vystoupení Herec Slováckého divadla T.Šulaj hod hod. Pohádka o Jasánkovi Divadlo Brno Martin Hruška hod. Hudební pohádky Divadlo Od ucha k uchu,eva Rohleder, Červená Karkulka hod. O poctivém Pepíkovi O vybíravé holčičce Jak Anička ke štěstí přišla Nevojice Loutkové divadlo Šikula Vracov hod. Kašpárkova dobrodružství (Antošovi) Zájezdová scéna Opava-loutková pohádka hod. Hrnečku vař, O Smolíčkovi O zlaté rybce Loutkové divadlo Prostějov (Janečková) hod. Kašpárkovy pohádky Hoffmanovo divadlo, Uh. Hradiště hod. Začarované pohádky Divadlo Barborka Brno Všechna představení se budou konat v prostorách pracoviště MŠ Větrná ( společná chodba). Dne : Zpracovala : Martinková, Andrýsková Spolupráce MŠ a ZŠ Spolupráce mezi třídami MŠ a ZŠ (patronát nad třídou): 1. Koťátka (pí uč. Andrýsková + Červinková) - třída 2. B (TU pí Lasovská) 2. Rybičky (pí uč. Miková + Nožičková) - třída 4. B (TU pí Skucius) 3. Berušky (pí uč. Martináková + Jevická) - třída 3. A (TU pí Havlíčková) 4. Motýlci (pí uč. Skuciusová + Býčková) - třída 5. A (TU pí Glumbíková) 5. Kuřátka (pí uč. Suchá + Bujáčková) - třída 3. B (TU pí Vaňková) 6. Pejsci (pí uč. Krčmářová + Pešlová ) - třída 4. A (TU p Spath) 7. Žabičky ( pí uč.krabicová + Tomášková - třída 2. A (TU pí Holoubková) - 6 -

7 Učitelé MŠ a ZŠ si pro své třídy naplánují společně akce pro některé vyučovací hodiny nebo období. U tříd 4. a 5. bude využíván předmět Dovednosti pro život. Tradiční společné akce: Září - sportovní den organizace p uč. Skucius, Spath ( ) Říjen podzim podzimní hrátky (sběr přírodnin, pouštění draků ) Listopad podzimní tvoření (využití nasbíraných i jiných přírodnin) Prosinec - vánoční dílničky (ve spolupráci se ŠD ) Leden hrajeme si na školu (MŠ + 3. roč. ZŠ) Únor - karneval (MŠ + SD) Březen Velikonoční dílničky (spolupráce s 2. st. ZŠ) Duben malování na počítači, sběr papíru Květen společná akademie šk. roku (MŠ + ŠD+ŠK) Červen - atletický den Plán zájmových činností Den v Dopoledne Odpoledne týdnu Pondělí Bruslení Martináková Figurková školička Červinková Jóga pro nejmenší,krabicová Úterý Práce s interaktivní tabulí,suchá, Krčmářová Výtvarné činnosti, Miková Předplavecký výcvik Středa Čtvrtek Logopedie Andrýsková Logické hrátky, Skuciusová Hudebně pohybové hry a říkadla na lidové téma Jevická, Pešlová Cvičení v tělocvičně Nožičková, Tomášková Keramika, Suchá, Krčmářová Škola hrou, Tomášková Zpracovala : Libuše Martináková 3.2. Plán exkurzí 1. a 2. stupeň (Lasovská + Jurčová) třída exkurze termín zodpovídá 1.AB ZOO Lešná květen HOLU 2.AB hrad Buchlov květen HOLOU 3.AB Archeoskanzen Modrá květen VAŇ - 7 -

8 4.AB Kovosteel Starém Město březen/duben SPA 5.A Planetárium Brno listopad GLU 6.AB Zlín květen POS, VRB 7.AB Praha květen ZAP, KUS 8.AB Brno říjen /listopad SLO, JIN 9.AB Bratislava jaro 2013 (březen-červen) ZAP, HUB, KRA UH SŠPHZ listopad POS (VP), HUB, KRA 3.3. Plán kulturních akcí 1.stupeň (Holubová) Září Kino Hvězda pásmo filmů pro děti hod., 35,-Kč roč. Říjen Listopad Kino Hvězda - Kamarádi Sokolovna Princ Červánek Kellerová hod., 50,-Kč hod., 20,- Kč 3.A,B 1.A,B Prosinec Slovácké muzeum dílničky poslední školní týden roč. Leden Kino Hvězda zatím nepotvrzeno A,B 8.00 hod. Únor Slovácké divadlo - Macourkoviny Termín upřesní roč. Březen Duben Květen Slovácké divadlo Macourkoviny ZŠ Větrná Horvath složíme si hit Zlín Filharmonie Bohuslava Martinů Návštěva z vesmíru Zlín Filharmonie Bohuslava Martinů Posloucháme hudbu Termín upřesní hodin, 45,- Kč hod., 45,-Kč hod roč roč roč roč

9 3.4. Plán kulturních akcí 2.stupeň (Slováčková) Čtyři abonentní představení ve Slováckém divadle dle nabídky pro zájemce v průběhu školního roku Kalibův zločin Kdyby tisíc klarinetů Jak důležité je mít Filipa Válka s mloky Akce pro celý 2. stupeň Filmové představení: (kino Hvězda) ročník po 10.hod. titul bude upřesněn 2 hudební představení: ročník v 8.45 Kuchyňská revue (45min) (v jídelně školy) ročník v Zvuky ZeMě (45 min) ročník v 9.45 Složíme si hit (60 min) V případě aktuální nabídky je možné doplnit výše uvedený plán o další akce. Alena Slováčková 3.5. ICT plán školy (Hradil) Stávající stav Celkový počet žáků na škole: 372(z toho: 200 I. stupeň, 172 II.stupeň ) Celkový počet pedagogických pracovníků: 39 Počet PC učeben: 2 Počet odborných učeben: 8 Počet běžných tříd: 16 Celkový počet přípojných míst: 59 Celkový počet stanic: 64 Prezentační a jiná technika: 11 dataprojektorů, 3 digitální kamery, 12 digitálních fotoaparátů, 2 interaktivní tabule, 9 notebooků + 1 dysnotebook, 3 GPS, Počet pracovních stanic v učebnách PC: 34 (34 přípojných míst) Počet pracovních stanic v jiných učebnách (bez PC učeben): 15 (11 přípojných míst k LAN, 4 PC nejsou v síti LAN -dyslexie ) Počet pracovních stanic v kabinetech a jiných - 9 -

10 místech(ředitelna, sborovna, zástupkyně, hospodářka, účetní..): 15 (21 přípojných míst k síti LAN) Standardní pracovní stanice žáka je vybavena operačním systémem windows xp, nebo windows 7. Žák používá kancelářský software, prohlížeč webových stránek,acrobat reader, grafický editor Zoner Calisto 4.0, vzdělávací zdroje, Matik 6-9, a další software s dodavatelských firem Langmaster,PON Škola, Dosli, TERASOFT, Silcom. Standardní pracovní stanice pedagogického pracovníka má stejnou podobu jako pracovní prostředí žáka. Pracovní stanice učitele má IP adresu generovanou s DHCP serveru. Přípojná místa v budově jsou připojena pomocí kroucené dvojlinky UTP kategorie 5 do LAN sítě typologie hvězda (je použit SWITCH 100Mb/s). Škola je připojena k internetu mikrovlnnou linkou F2B wimax 8M/0,3 Mbit/s (aktuální naměřená rychlost ) prostřednictvím společnosti Dat s. r. o. Žák má možnost uložit si svá data na přenosné médium (variantně má zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat). Pedagogický pracovník má zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat. Škola má zajištěnu ochranu proti virům na úrovni souborového systému, programem NOD 32, i na úrovni došlé a odesílané pošty. Škola musí mít možnost blokovat přístup ze školní sítě na takové WWW stránky, které si sama určí, a dále k těm službám internetu, které si sama určí. Naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován žádný takovýto přístup. Od počátku školního roku 2005/2006 mají pedagogičtí pracovníci možnost z domova přistupovat k ICT službám poskytovaným školou. Při tomto se přihlédne k licenčním ujednáním a zajištění vhodné úrovně bezpečnosti. Schránky elektronické pošty jsou GMail, založené na technologii společnosti Google. Web server, na kterém jsou umístěny webové stránky školy, zabezpečuje firma DAT s.r.o. Žáci používají veřejně dostupných portálů pro elektronické schránky a webové prezentace. Používáme volně šiřitelné software a licenční software s preferencí odběru OS přes Microsoft Select. Škola prezentuje veškeré informace na webové stránce Na stejném úložišti se nachází výukové materiály DUM, které škola tvoří v rámci tzv. šablon

11 Cílový stav: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace Technické vybavení na naší škole by mělo zahrnout následující podmínky: a) Všechny PC by neměly být starší 5-ti let. b) Všechny stanice by měly mít plochy monitor z důvodu pracovní hygieny. c) Jednotný systém kancelářského balíku Office d) Jednotný systém operačních systému Windows 7. e) Rychlejší připojení k síti internet, aby nedocházelo k radikálnímu snížení rychlosti při větším počtu připojených stanic v jeden okamžik. Celkový počet žáků na škole: 382 Celkový počet pedagogických pracovníků: 42( 28ZŠ, 14MŠ) Počet PC učeben: 2 Počet odborných učeben: 9 Počet běžných tříd: 20 Celkový počet přípojných míst: 75 Celkový počet stanic: 75 Prezentační technika: 14 dataprojektorů, 4 videokamery, 14 digitální fotoaparáty, 4 interaktivní tabule Počet pracovních stanic v učebnách PC: 42 (34 přípojných míst) Počet pracovních stanic v jiných učebnách (bez PC učeben): 20 (20 přípojných míst k síti LAN ) Počet pracovních stanic v kabinetech a jiných místech(ředitelna, sborovna, zástupkyně, hospodářka, účetní..): 26 (26 přípojných míst k síti LAN) Standardní pracovní stanice žáka je vybavena operačním systémem windows 2000 nebo windows XP. Žák používá kancelářský software, prohlížeč webových stránek, grafický editor Zoner Calisto 4.0, softwarový balíček 1 a 2 z projektu PII vzdělávání a vzdělávací zdroje, Matik 6-9, Baltík, aj. z dodavatelských firem Langmaster,PON Škola, Dosli, TERASOFT. Standardní pracovní stanice pedagogického pracovníka má stejnou podobu jako pracovní prostředí žáka. Pracovní stanice učitele má samostatnou IP adresu. Přípojná místa v budově jsou připojena pomocí kroucené dvojlinky UTP kategorie 5 do LAN sitě typologie hvězda (je použit SWITCH 100Mb/s). Škola je připojena k internetu mikrovlnným spojem v licenčním pásmu 3,5 GHz rychlostí přenosu dat 16/8 Mbit/s

12 Schránky elektronické pošty jsou řízené poštovním serverem mail 602 LAN Suit od firmy Software 602. Web server, na kterém jsou umístěny webové stránky školy, zabezpečuje firma DAT s.r.o. Žáci používají veřejně dostupných portálů pro elektronické schránky a webové prezentace. Používáme volně šiřitelné software a licenční software s preferencí odběru OS přes Microsoft Select Postup dosažení cílového stavu: Rozšíření sítě LAN pro 75 pracovních stanic. Pronájem internetového serveru a zajištění a navýšení konektivity firmou DAT s.r.o. Nákup periferních zařízení tiskárny,dataprojektory, digitální fotoaparáty, interaktivní tabule Nákup pracovních stanic pro pedagogické pracovníky. Školení pedagogických pracovníků. Plně funkční antivirový systém Nod 32 a antispywarový systém. Září 2012 Jiří Hradil, koordinátor ICT 3.6.Prevence negativních jevů (Jurčová, Kusáková) Preventivní program na 1. a 2. stupni Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost a průběh jednotlivých aktivit. Hlavní cíle: výchova ke zdravému životnímu stylu jako součást prevence poruch příjmu potravy vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole zkvalitnění komunikace a nenásilné zvládání konfliktů jako prevence šikany odmítání rasismu, xenofobie a vandalismu odmítání návykových látek prevence netolismu a gamblingu prevence onemocnění HIV/AIDS vytváření zdravého postoje k politickému a náboženskému extremismu předcházení záškoláctví zvyšování zdravého sebevědomí zvládání úzkosti a stresu rozpoznání domácího násilí, týrání a zneužívání široká nabídka volnočasových aktivit Formy realizace: Mapování šikany prostřednictvím dotazníků a na základě výsledků realizace preventivních programů a opatření.prevence jako součást výuky v předmětech Prvouka v 1., 2. a

13 ročníku, Přírodověda ve 4. a 5. ročníku, Vlastivěda ve 4. ročníku, Pracovní činnosti ve 4. ročníku, Dovednosti pro život ve 5. ročníku, Informatika ve 4., 5., 6. a 7. ročníku, Výchova ke zdraví v a 8. ročníku, Občanská výchova 6., 7.,8. a 9. ročníku.nástěnka prevence s aktuálními kontakty na linky bezpečí, krizová a poradenská centra, nabídkou činnosti a konzultačních hodin školního psychologa. Webové stránky školy s aktuálními kontakty na linky bezpečí, krizová a poradenská centra, nabídkou činnosti a konzultačních hodin školní psycholožky, rady k bezpečnému užívání internetu, rady rodičům k rozpoznání šikany. Anonymní schránka důvěry ve škole a na webových stránkách školy a odpovědní rubrika k anonymní schránce na nástěnce prevence.knihovna se studijními materiály pro prevenci sociálně patologických jevů.spolupráce se školní psycholožkou zavedením trvalých konzultačních hodin pro žáky, rodiče i učitele, při realizací preventivních programů, při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech a formou aktivní účasti na adaptačních pobytech.využití dovedností PEER aktivistek a zabezpečení jejich dalšího vzdělávání.adaptační pobyty pro nově vznikající kolektivy v 6.A a 6.B.Třídnické hodiny Jednorázové besedy a programy ve spolupráci s níže uvedenými organizacemi Nabídka volnočasových aktivit v rámci školy.relaxační místnost určená pro realizaci záměrů MPP. Na uskutečnění záměrů v MPP se budou podílet: třídní učitelé učitelé ve výuce Prv, Pří, Vl, Dz, Inf, Vkz, Ov, Mv, Vv výchovné poradkyně - Mgr. Pavlína Pospěchová školní psycholožka metodičky prevence Mgr.Karolína Kusáková, Mgr. Ladislava Jurčová speciální pedagog Mgr. Ludmila Bednaříková Chceme dále využít spolupráci s: PPP v Uh. Hradišti SVP HELP kontaktními centry Charáč a Tulip Policií ČR OSPOD ÚP SRPŠ centrem Žabka Hasiči- program Hasík společností SEDUKON lektorem p. Kučerou lektorem p. Pakostou společnost PETRKLÍČ Vymezení cílové skupiny Strategie je zaměřena na všechny žáky ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Znalostní kompetence žáků 1. stupeň ročník

14 - žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu,užíváním drog, zneužíváním léků - znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu - mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu - mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů ročník - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl - podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog - umí komunikovat se službami poskytující poradenskou pomoc - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní - znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 2. stupeň ročník - žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví - respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám - znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem - znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích - umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly - znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí - znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů - uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy - umí chápat zdraví ve smyslu celostním, ve složce fyzické, duchovní, sociální - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny - ví, že zneužívání dítěte je trestné - umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek. Ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít - bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)

15 - odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat Ve výuce tento program doplníme hrami s nácvikem verbální a neverbální komunikace, hrami na sebepoznávání a relaxačními aktivitami, a to zejména v občanské výchově, výchově ke zdraví a v mediální výchova. Preventivní program 2012/ ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Adresa, bezpečná cesta do školy, seznámení Prv 9 s prostředím a okolím školy Bezpečné chování o přestávce, základy sebekázně Prv 9 Zásady slušného chování ke spolužákům, k cizím Prv 9 lidem Dobré vztahy ve třídě, komunikace se spolužáky Prv 9 Prostředí domova, orientace v místě bydliště Prv 11 Mezilidské vztahy, komunikace, kamarádství Prv 11 Vzájemná pomoc, důvěra Prv 11 Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, Prv 11 rodinné prostředí, život rodiny Péče o zdraví- drobné úrazy, první pomoc Prv 3 Projekt Zdravé zuby Prv 3 Osobní hygiena, péče o zevnějšek Prv 5 Rizikové prostředí, bezpečné chování v silničním Prv 5 provozu, pravidla silničního provozu Krizové situace-šikana Prv 5 Důležitá tel. čísla Prv 6 Cvičná evakuace školy tř.učitel/ka Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 2.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Prostředí školy, bezpečná cesta do školy, okolí Prv 9 školy Dopravní předpisy, značky, pravidla BESIP, zásady Prv 9 chování na silnici Chování ve škole- zásady sluš. Chování, dobré Prv 9 vztahy ve třídě, pomoc slabším, sebekázeň Situace hromadného ohrožení, důl. tel čísla, nácvik Prv 9 evakuace, únikové cesty Prevence požární ochrany program Hasík

16 Práva a povinnosti členů rodiny Prv 11 Místo, kde bydlíme-adresa, telefon Prv 12 Okolí bydliště, vztahy v místě bydliště Prv 12 Kamarádství, důvěra, pomoc Prv 12 Nebezpečí úrazu při zimních sportech Prv 12 Látky, které školí lidskému zdraví Prv 1 Vhodně a nevhodně trávený volný čas Prv 2 Táta, máma a já Centrum Žabka Cvičná evakuace školy tř.učitel/ka Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 3.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Zásady bezpečného chování Prv 9 Rodina-práva a povinnosti, soužití lidí, mezilidské Prv 9 vztahy Život a funkce rodiny, příbuzenské a generační Prv 9 vztahy Návykové látky a zdraví Prv 5 Zásady první pomoci Prv 6 Osobní bezpečí Prv 6 Důležitá, telefonní čísla Prv 6 Sociální problémy, nesnášenlivost Prv 6 Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 Cvičná evakuace školy tř.učitel/ka 4.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Mezilidské vztahy, kamarádství, přátelství Pří 9 Partnerství, rodina Pří 9 Význam dodržování bezpečnostních pravidel Pří 9 Přivolání první pomoci Pří 9 Postavení žáka v rodině, role členů rodiny Dz 9 Základní způsoby odmítání Pří 9 Bezpečná cesta do školy Vl 9 Denní režim Pří 10 Kouření alkohol, drogy-učinky Pří 10 Chování lidí, vzájemné vztahy, umím Dz 10 spolupracovat, slušné chování Základní lidská práva a práva dítěte Dz 11 Problémy konzumní společnosti Dz

17 Nesnášenlivost mezi lidmi, sociální problémy, Dz 12 vztahy ve třídě Bezpečný internet -zásady Inf 1 Bezpečné chování v různých prostředích Dz, Pří 3 Právní ochrana občanů a majetku-policie, soudy Dz 3 Hygiena, bezpečnost práce Pč 3 Exkurze Kovosteel tř. učitelka Pří, Vl 3 Nácvik evakuace Vl 4 Chování v krizových situacích - šikana Dz 5 Chování v roli cyklisty Dz 5 Beseda-nechej mne, ne to nechci Dz 5 Osvojování zdravého životního tylu Dz 6 Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 Bezpečnost práce s elektrospotřebiči Pč 6 Cvičná evakuace školy tř. učitelka Škola v přírodě tř. učitelka, Pří 5.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Osobní bezpečí-chování v různých dopravních Dz 10 prostředcích, na veřejnosti, role cyklisty Brutalita, násilí, týrání, šikana Dz 10 Linky důvěry,krizové centrum, poradenské služby Dz 10 Rodina-postavení dítěte v rodině,role členů rodiny, Dz 11 mezigenerační vztahy Chování v krizových situacích-sexuální zneužívání Dz 11 Projekt Sedm barev duhy Dz 12,1,2,3 Bezpečný internet - zásady Inf 1 Kyberšikana Policie ČR 1 Muž a žena, partnerství, rodičovství Pří 3 Základy sexuální výchovy-etická stránka sexuality Pří 3 Základní lidská práva, práva a povinnosti žáků Dz 3 Návykové látky a zdraví-druhy závislostí, zákony Pří 4 omezující kouření a požívání alkoholu, drog, poradenská pomoc Závislost na hracích automatech Pří 4 Základní způsoby odmítání návykových látek Pří 4 Etika, zásady mravnosti a správného jednání Dz 5 Pravidla chování (žádost o pomoc) Dz 5 Situace hromadného ohrožení-násilí, terorismus, Pří 6 bezohlednost Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 Cvičná evakuace školy Úcta k národnostním menšinám šk. psycholog

18 6.ročník Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace téma Vyučující/lektor datum podpis Adapatační pobyt Vřesovice tř.učitel/ka, specal. pedagog Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Problémy s učením a jak je řešit Vkz 9 Odborná přednáška Čas proměn lektorka 9 Ochrana zdraví při různých činnostech, Vkz 9 bezpečnost v dopravě, pravidla silničního provozu, bezpečnost ve volné přírodě Vztahy v kolektivu, kamarádství Vkz 9 Tísňové linky, seznámení s čísly, DVD Štěstí Vkz 10 přeje připraveným 1. a 2. díl Prevence požární ochrany program Hasík 10 Člověk v ohrožení, obecné zásady, evakuace Vkz 11 Rodina uvědomování si její ucelenosti a dobrého Ov fungování Rodina jako hlavní útočiště a přirozené prostředí Rodina a její funkce, širší a užší rodina, vztahy mezi generacemi Manželství a rodičovství Ov Povodně, požáry-jak se zachovat, prevence Vkz 12 Zimní sporty, nebezpečí na horách, lavinové Vkz 12 nebezpečí, sněhová kalamita Ptačí chřipka, charakteristika, hygienické zásady Vkz 12 Sesuvy půdy, zemětřesení, bouře a větrné smrště, Vkz 1 únik nebezpečných látek-jak se zachovat, prevence Terorismus Vkz 1 Význam domova pro jednotlivce, lidé bez domova Ov 1-2 První pomoc Vkz 2 Chování k vrstevníkům, ve škole, venku, doma Ov 3-4 Chování k mladším, slabším a cizím lidem Chování ke starším, nadřízeným lidem ( učitelé, Ov 3-4 rodiče, na úřadech ) Náprava nevhodného chování, šikana Ov 3-4 Sousední státy ČR, národnostní menšiny Ov 4-5 Osobní hygiena, hygienické zásady Vkz 5 Denní režim Vkz 5 Zdraví o prázdninách: úrazy doma, při sportu, Vkz 5 koupání Puberta, vliv hormonů na tělesné změny, chování Ov 6 Vztahy k druhému pohlaví ( kamarádství, láska, Ov 6 platonické lásky, vzory, ideály ) Působení party, nebezpečí vlivu drog Ov 6 Práva dětí, osobní bezpečí Ov 6 Konflikty s rodiči, různé názory na moderní svět Ov 6 Tělesná a duševní hygiena, péče o zdraví, zdravá Ov 6 výživa Exkurze do zdravotnického zařízení dětské Vkz

19 oddělení nemocnice v Uherském Hradišti Den otevřených dveří Tulip tř. učitel/ka Cvičná evakuace školy tř. učitel/ka Branný den- chování za mimořádných událostí tř. učitel/ka 6 7.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Kouření, alkoholismus Vkz 9 Rodina a domov funkce rodiny, rodinné vztahy, Ov 9-10 význam rodiny a domova pro zdravý vývoj člověka, krizové linky Drogy Vkz Příčiny užívání návykových látek, jak odmítnout Vkz návykové látky Problematika národnostních menšin, vedení k Ov národní hrdosti, úctě k ostatním národům, nebezpečím nacionalismu, xenofobie rasismu Patologické hráčství, práce s počítačem, riziko Vkz 12 dopingu ve sportu Přednáška- Gambling lektor A. Kučera 12 Psychologie a působení sekt, nebezpečí sekt Vkz 12 Vliv televizní, filmové a literární tvorby na Vkz 12 psychiku Stres-jak jej poznáme, nebezpečný stresu, Vkz 1 faktory vyvolávající stres, prevence Učení, tréma, stres, psychohygiena šk. psycholog 1 Pohyb v rizikovém prostředí Vkz 5 Přítomnost v konfliktních a krizových situacích Vkz 5 Konflikt a jeho zvládání šk. psycholog 5 Kulturní chování Ov 5-6 Matematické projektové dny s ekologií Jinková-Kusáková 4-5 Den otevřených dveří Tulip tř.učitel/ka Cvičná evakuace školy tř. učtel/ka Branný den chování za mimořádných událostí tř. učtel/ka 6 8.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace Vkz 9 Respektování sebe sama i druhých, empatie, Vkz 9 předsudky, stereotypy Sebepoznání, sebepojetí, zdravé sebevědomí Vkz 10 Interkulturní porozumění a tolerance šk.psycholog 10 Vztahy ve třídě šk. psycholog 10 Funkce rodiny, vliv rodiny na utváření osobnosti člověka Ov

20 Rozdíly mezi lidmi Ov Člověk v sociálních vztazích, zvládání různých Ov životních situací, asertivní chování Tělesné a duševní zdraví, rizikové chování Ov Mládež a volný čas, kriminalita,linky důvěry Ov Zásady osobní, intimní a duševní hygieny Vkz 11 Sebepoznání, temperament, charakter, vlohy, Ov schopnosti, způsoby poznávání okolního světa City, jejich druhy, sebeovládání Ov Infekční choroby, přenosné choroby, bezpečné Vkz 12 způsoby chování, prevence Tělesné, duševní a společenské změny v dětství, Vkz 1 pubertě, dospívání Učení, tréma, stres, psychohygiena šk. psycholog 1 Sexuální dospívání a reprodukční zdraví Vkz 1 Rizikové chování v dospívání Vkz 2 Předčasné zahájení pohlavního života, těhotenství, Vkz 2 rodičovství mladistvích Poruchy v oblasti pohlavní identity, sexuální Vkz 2 zneužívání, násilí, pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS Rizikové chování v dospívání v oblasti Vkz 3 psychosociální: poruchy chování, agresivita, kriminalita Rizikové chování v oblasti zneužívání návykových Vkz 3 látek, závislosti Základní práva a svobody Ov 3 Plánované rodičovství, ochrana života, rozvaha před Vkz 4 početím Osobnost člověka a předpoklady jeho zapojení do Ov 5-6 lidské spolupráce, projekt Tak se vidím já. Zdravý způsob života, role otce a matky, výchova Vkz 6 dítěte základní výchovné návyky Barevné malování VV Zneužívání návykových látek,trestní odpovědnost Policie ČR Den otevřených dveří Tulip tř.učitel/ka Film Katka metodik prevence 6 Cvičná evakuace školy tř. učitel/ka Branný den- chování za mimořádných událostí tř. učitel/ka 6 9.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Osobnost člověka, spolupráce a společenství lidí, Ov jejich odlišnosti Víra a náboženství Ov Vztahy ve třídě šk. psycholog 10 Monoteismus, polyteismus, hlavní znaky světových náboženství, církev a stát, problematika sekt Ov

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2010/2011

1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2010/2011 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2010/2011 1.1. Vývojové trendy dlouhodobé priority 1.1.1. Nabízet kvalitní vzdělávací program ZV a PV V souladu se školním vzdělávacím programem klást důraz

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od 1. 9. 2011

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLA: Základní škola Loučná nad Desnou Šk. rok : 2014/2015 Garant programu (lektor) : Mgr. Jitka Taklová 1. Organizace MPP Seznámení ředitelky

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Sovová, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2012-2013) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více