Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:"

Transkript

1 Obsah: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/ Vývojové trendy- dlouhodobé priority Nabízet kvalitní vzdělávací program ZV a PV Vytvářet školu otevřenou svému okolí. Usilovat o kvalitní a dobrou komunikaci se všemi partnery školy Cíle pro školní rok 2012/ Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání Rozvíjet matematickou gramotnost v ZŠ a MŠ Pokračovat v úzké spolupráci MŠ a ZŠ Terminář úkolů a akcí pro školní rok 2012/ Plány dle jednotlivých oblastí Plán výchovy v MŠ (Martináková) Plán ekologických aktivit Plán kulturních akcí Spolupráce MŠ a ZŠ Plán zájmových činností Plán exkurzí 1. a 2. stupeň (Lasovská + Jurčová) Plán kulturních akcí 1.stupeň (Holubová) Plán kulturních akcí 2.stupeň (Slováčková) ICT plán školy (Hradil) Stávající stav Cílový stav: Postup dosažení cílového stavu: Prevence negativních jevů (Jurčová, Kusáková) Preventivní program na 1. a 2. stupni Program proti šikanování Plán výchovného poradenství (Pospěchová) Plán k volbě povolání (Pospěchová + Bučková) Environmentální plán ( Hrňová) Mezinárodní dny s environmentální tématikou Plán besed a výukových programů Dlouhodobé činnosti EVVO v naší škole Plán ekologických aktivit ve školní družině Plán ekologických aktivit mateřské školy Ekologické aktivity školy ve spolupráci s MŠ Ekologické aktivity školy ve spolupráci s rodinou Chování člověka za mimořádných situací (Kašná, JurčováI) Plán personálního rozvoje (Leitgebová) Plán činnosti školního poradenského pracoviště (Bednaříková) EU Peníze školám šablony (vedení)

2 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/ Vývojové trendy- dlouhodobé priority Nabízet kvalitní vzdělávací program ZV a PV Zefektivnit přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů DŮM. Rozvíjet individuální schopnosti žáků a dětí, včetně žáků a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a dětí nadaných. Věnovat zvýšenou pozornost hlubšímu zavádění informačních technologií do výuky včetně mediální výuky. Více využívat interaktivní tabule při výuce. Častěji se zapojovat do E learringových metod ve výuce. Pokračovat v poradenských službách poskytovaných školou - Školní poradenské pracoviště. (Výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence) Vytvářet školu otevřenou svému okolí. Usilovat o kvalitní a dobrou komunikaci se všemi partnery školy 1.2.Cíle pro školní rok 2012/ Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání inovace výuky využijeme šablony sdílení již vytvořených materiálů, používat DUM z portálu RVP, materiály z Datakabinetu Zkvalitnit motivaci žáků a dětí ke zvyšování zájmu o vzdělávání inovace výuky Rozvíjet matematickou gramotnost v ZŠ a MŠ Rozvíjet matematickou gramotnost v ZŠ a MŠ. Použijeme šablony, volitelné předměty, soutěže, testování. Budeme v 9. ročníku provádět testy SCIO, na jaře celoplošné testování. V MŠ pokračujeme s figurkovou školičku a rozšiřujeme činnosti s nadanými dětmi v MŠ. (péče o nadané žáky Pokračovat v úzké spolupráci MŠ a ZŠ Pokračovat v úzké spolupráci dětí MŠ a žáků ZŠ. (Inovovat zápis dětí do ZŠ, prohloubit spolupráci v již existujících společných aktivitách)

3 2. Terminář úkolů a akcí pro školní rok 2012/2013 Srpen 2012: Nástup pedagogických pracovníků, přípravný týden, zasedání předmětových komisí a ročníkových komisí vedení školy vedoucí Školení PO a BOZP pro všechny zaměstnance školy ŘŠ Porada učitelek 1.roč. + ŠD + vedení k slavnostnímu zahájení KAS Opravné zkoušky ZŘ II Porada učitelů 1.st. + učitelek MŠ k letošní spolupráci ZŘ I + vedoucí MŠ Září 2012: 3.9. Zahájení školního roku 2012/2013 vedení školy 3.9. Úvodní pedagogická rada učitelů ZŠ a učitelek MŠ vedení školy. Schůzka rodičů nových dětí - MŠ vedení MŠ, ŘŠ Seznamovací pobyt 6. ročník TU 6. roč. Do Odevzdány učební plány ZŘ I, ZŘ II Třídní schůzky 1.tříd individuálně ZŘ I Atletický čtyřboj SKU Sportovní den ZŠ a MŠ MART + ZŘ I Filmové představení ročník HOLU Státní svátek, Den české státnosti (PA) Odevzdány celoškolní plány Konec září Zasedání školské rady schválení výr.zprávy o činnosti ŘŠ Říjen 2012: Seznamovací pobyt 6. ročník 1.skupina JUR Seznamovací pobyt 6. ročník 2.skupina JUR. Přednáška pro žáky 2. stupně zeměpis - Dálný východ KAS Třídní schůzky školní řád, volby SRPŠ TU Termín odevzdání výkazů o škole a MŠ vedoucí úseků Termín odevzdání výkazu statistického výkazu P1-04 Účetní a Podzimní prázdniny (ČT, PA) Státní svátek, Den vzniku samos. Českosloven. státu (NE) Listopad 2012: Koncert Kuchyňská revue 6. a 7. ročník SLO Koncert Zvuky Ze Mě 8. a 9. ročník SLO Divadelní představení v kině Hvězda 1. stupeň HOLU Barevné malování podzim ZŘ I, ZŘ II Příprava na inventarizaci majetku ŘŠ, hospodářka Státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii (SO) Testy SCIO žáci 9.ročníku TU 9.roč +ZŘ II Zážitkový den s formulí SŠPHZ UH akce pro 9.roč ZŘ II + POS Klasifikační porada za I. čtvrtletí (ČT) všichni učitelé ŠVŠ- jednání předsedů před. komisí a roč.učitelů vedení školy - 3 -

4 Prosinec 2012: 5.12 Mikulášská nadílka v MŠ MART Projekt Mikuláš (3, a 4. roč. + MŠ) TU + MART Sportovní den 6. a 7. roč, SKU, SPA Vánoční dílničky I.st, MŠ, ZŠ, ŠD a besídka ZŘ I + MART Konzultační odpoledne pro rodiče žáků I. a II. stupně ZŘ I, ZŘ II, TU Sportovní den 8. a 9. ročník SKU, SPA Vánoční posezení v MŠ MART SCIO testy 9.roč. ZŘ II Hrátky v MŠ MART Filmové představení II. stupeń SLO OSV ve třídách TU Prodejní jarmark ve městě Nadace DKS, 1.st + 2. st. ZŘ I +ZŘ II Vánoční prázdniny (SO ST) Nástup Leden 2013: 3.1. Nástup po Vánočních prázdninách (CT) Hrátky v MŠ MART Talentové zkoušky POS Termín odevzdání výkazu statistického výkazu P1-04 Účetní Hrajeme si na školu spolupráce MŠ + 3. roč. ZŠ ZŘ I, MART, VAN, HAV Hrátky v MŠ MART Klasifikační porada (CT) všichni učitelé Schůzka rodičů předškolních dětí z MŠ Ukončení 1.pololetí školního roku a vydání vysvědčení, sebehodnocení žáků (CT) ŘŠ, vedoucí MŠ TU Únor 2013: Hrátky v MŠ MART 1.2. Pololetní prázdniny (PÁ) 8.2. Zápis k povinné školní docházce (1.tříd) ZŘ I, vedoucí MŠ Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání MART LVK 7.roč. ZŘ II, SKU Hrátky v MŠ MART Školní ples SRPŠ, vedení Únor Celoškolní karneval ZŠ, MŠ, ŠD MART+KAS+WEI Jarní prázdniny Do Odevzdání přihlášek na SŠ ředitelce ZŠ POS Březen 2013: 5.3. Hrátky v MŠ MART Výstavka učebnic HOL Odeslání přihlášek na SŠ ŘŠ Oslava Den učitelů - hospodářka Celosvětová matematická soutěž KLOKAN JIN, VAN Hrátky v MŠ MART Školní kola olympiád, Pythagoriáda vedoucí PK, I. st. VAN - 4 -

5 27.3. Výchovný koncert 1. a 2. stupeň Složíme si hit HOLU, SLO Velikonoční dílničky ŠD WEI Velikonoční prázdniny (ČT, PÁ) Duben 2013: 1.4. Velikonoční pondělí Velikonoční laťka soutěž ve skoku vysokém SKU+SPA 5.4. Noc s Andersenem 5.roč. GLU Sázení stromu žáci 1.ročníku HRN + HOL Otvírání zahrady v MŠ MART FBM výchovný koncert pro 1. a 2. roč. HOLU Klasifikační porada + jednání ŠVŠ Všichni učitelé Termín odevzdání výkazu statistického výkazu P1-04 Účetní Slavnostní vyhodnocení pedagogů na MěÚ v UH Přijímací zkoušky na SŠ ZŘ II, POS Sběr papíru a barevných vršků Den Země MART. Matematicko-ekologický pobyt 7. B. JIN, KUS Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) vedoucí MŠ 25.4 Třídní schůzky (ČT) TU Soutěž ke dni Země ŠD Školní sběr papíru ŠD Květen 2013: 1.5. Významný den, Svátek práce (ST) Den matek v MŠ MART 8.5. Státní svátek, Den vítězství (ST) Malování na počítači děti MŠ a žáci ZŠ ZŘ II + MART Fotografování tříd ZŘ I, ZŘ II Dva dny s deváťáky začátek ZŘ II Poznávací exkurze, ozdravné pobyty žáků Barevné malování jaro ZŘ I, ZŘ II Den dětí v ZŠ (PÁ) TU Den dětí v MŠ (PÁ) MART Květenčerven Generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků JUR Červen 2013: Předškolní děti z MŠ škola v přírodě Vedoucí MŠ Sportovní den ZŠ a MŠ SKU, SPA, MART Dva dny s deváťáky dokončení, prezentace ZŘ II ŠVP 4. roč. Chaloupky SKU, SPA Odevzdávání učebnic HOL, KUS Podklady pro vlastní hodnocení školy širší vedení Klasifikační porada + ŠVŠ všichni učitelé Rozloučení s předškoláky pasování, MART Branné cvičení SKU +SPA 8.6. Ukončení školního roku, sebehodnocení žáků (PÁ) TU Začátek hlavních prázdnin (SO) Terminář úkolů bude podrobněji konkretizován týdenními plány ředitelky školy, které budou doplňovány akcemi z plánů uvedených viz níže

6 3. Plány dle jednotlivých oblastí 3.1. Plán výchovy v MŠ (Martináková) Plán ekologických aktivit Celý plán je uveden v Plánu EVVO ZŠ Plán kulturních akcí Datum Hodina Název Vystupuje hod Pohádky od Lenky Interaktivní představení pro MŠ p.sasínové hod. Kouzelnické vystoupení Herec Slováckého divadla T.Šulaj hod hod. Pohádka o Jasánkovi Divadlo Brno Martin Hruška hod. Hudební pohádky Divadlo Od ucha k uchu,eva Rohleder, Červená Karkulka hod. O poctivém Pepíkovi O vybíravé holčičce Jak Anička ke štěstí přišla Nevojice Loutkové divadlo Šikula Vracov hod. Kašpárkova dobrodružství (Antošovi) Zájezdová scéna Opava-loutková pohádka hod. Hrnečku vař, O Smolíčkovi O zlaté rybce Loutkové divadlo Prostějov (Janečková) hod. Kašpárkovy pohádky Hoffmanovo divadlo, Uh. Hradiště hod. Začarované pohádky Divadlo Barborka Brno Všechna představení se budou konat v prostorách pracoviště MŠ Větrná ( společná chodba). Dne : Zpracovala : Martinková, Andrýsková Spolupráce MŠ a ZŠ Spolupráce mezi třídami MŠ a ZŠ (patronát nad třídou): 1. Koťátka (pí uč. Andrýsková + Červinková) - třída 2. B (TU pí Lasovská) 2. Rybičky (pí uč. Miková + Nožičková) - třída 4. B (TU pí Skucius) 3. Berušky (pí uč. Martináková + Jevická) - třída 3. A (TU pí Havlíčková) 4. Motýlci (pí uč. Skuciusová + Býčková) - třída 5. A (TU pí Glumbíková) 5. Kuřátka (pí uč. Suchá + Bujáčková) - třída 3. B (TU pí Vaňková) 6. Pejsci (pí uč. Krčmářová + Pešlová ) - třída 4. A (TU p Spath) 7. Žabičky ( pí uč.krabicová + Tomášková - třída 2. A (TU pí Holoubková) - 6 -

7 Učitelé MŠ a ZŠ si pro své třídy naplánují společně akce pro některé vyučovací hodiny nebo období. U tříd 4. a 5. bude využíván předmět Dovednosti pro život. Tradiční společné akce: Září - sportovní den organizace p uč. Skucius, Spath ( ) Říjen podzim podzimní hrátky (sběr přírodnin, pouštění draků ) Listopad podzimní tvoření (využití nasbíraných i jiných přírodnin) Prosinec - vánoční dílničky (ve spolupráci se ŠD ) Leden hrajeme si na školu (MŠ + 3. roč. ZŠ) Únor - karneval (MŠ + SD) Březen Velikonoční dílničky (spolupráce s 2. st. ZŠ) Duben malování na počítači, sběr papíru Květen společná akademie šk. roku (MŠ + ŠD+ŠK) Červen - atletický den Plán zájmových činností Den v Dopoledne Odpoledne týdnu Pondělí Bruslení Martináková Figurková školička Červinková Jóga pro nejmenší,krabicová Úterý Práce s interaktivní tabulí,suchá, Krčmářová Výtvarné činnosti, Miková Předplavecký výcvik Středa Čtvrtek Logopedie Andrýsková Logické hrátky, Skuciusová Hudebně pohybové hry a říkadla na lidové téma Jevická, Pešlová Cvičení v tělocvičně Nožičková, Tomášková Keramika, Suchá, Krčmářová Škola hrou, Tomášková Zpracovala : Libuše Martináková 3.2. Plán exkurzí 1. a 2. stupeň (Lasovská + Jurčová) třída exkurze termín zodpovídá 1.AB ZOO Lešná květen HOLU 2.AB hrad Buchlov květen HOLOU 3.AB Archeoskanzen Modrá květen VAŇ - 7 -

8 4.AB Kovosteel Starém Město březen/duben SPA 5.A Planetárium Brno listopad GLU 6.AB Zlín květen POS, VRB 7.AB Praha květen ZAP, KUS 8.AB Brno říjen /listopad SLO, JIN 9.AB Bratislava jaro 2013 (březen-červen) ZAP, HUB, KRA UH SŠPHZ listopad POS (VP), HUB, KRA 3.3. Plán kulturních akcí 1.stupeň (Holubová) Září Kino Hvězda pásmo filmů pro děti hod., 35,-Kč roč. Říjen Listopad Kino Hvězda - Kamarádi Sokolovna Princ Červánek Kellerová hod., 50,-Kč hod., 20,- Kč 3.A,B 1.A,B Prosinec Slovácké muzeum dílničky poslední školní týden roč. Leden Kino Hvězda zatím nepotvrzeno A,B 8.00 hod. Únor Slovácké divadlo - Macourkoviny Termín upřesní roč. Březen Duben Květen Slovácké divadlo Macourkoviny ZŠ Větrná Horvath složíme si hit Zlín Filharmonie Bohuslava Martinů Návštěva z vesmíru Zlín Filharmonie Bohuslava Martinů Posloucháme hudbu Termín upřesní hodin, 45,- Kč hod., 45,-Kč hod roč roč roč roč

9 3.4. Plán kulturních akcí 2.stupeň (Slováčková) Čtyři abonentní představení ve Slováckém divadle dle nabídky pro zájemce v průběhu školního roku Kalibův zločin Kdyby tisíc klarinetů Jak důležité je mít Filipa Válka s mloky Akce pro celý 2. stupeň Filmové představení: (kino Hvězda) ročník po 10.hod. titul bude upřesněn 2 hudební představení: ročník v 8.45 Kuchyňská revue (45min) (v jídelně školy) ročník v Zvuky ZeMě (45 min) ročník v 9.45 Složíme si hit (60 min) V případě aktuální nabídky je možné doplnit výše uvedený plán o další akce. Alena Slováčková 3.5. ICT plán školy (Hradil) Stávající stav Celkový počet žáků na škole: 372(z toho: 200 I. stupeň, 172 II.stupeň ) Celkový počet pedagogických pracovníků: 39 Počet PC učeben: 2 Počet odborných učeben: 8 Počet běžných tříd: 16 Celkový počet přípojných míst: 59 Celkový počet stanic: 64 Prezentační a jiná technika: 11 dataprojektorů, 3 digitální kamery, 12 digitálních fotoaparátů, 2 interaktivní tabule, 9 notebooků + 1 dysnotebook, 3 GPS, Počet pracovních stanic v učebnách PC: 34 (34 přípojných míst) Počet pracovních stanic v jiných učebnách (bez PC učeben): 15 (11 přípojných míst k LAN, 4 PC nejsou v síti LAN -dyslexie ) Počet pracovních stanic v kabinetech a jiných - 9 -

10 místech(ředitelna, sborovna, zástupkyně, hospodářka, účetní..): 15 (21 přípojných míst k síti LAN) Standardní pracovní stanice žáka je vybavena operačním systémem windows xp, nebo windows 7. Žák používá kancelářský software, prohlížeč webových stránek,acrobat reader, grafický editor Zoner Calisto 4.0, vzdělávací zdroje, Matik 6-9, a další software s dodavatelských firem Langmaster,PON Škola, Dosli, TERASOFT, Silcom. Standardní pracovní stanice pedagogického pracovníka má stejnou podobu jako pracovní prostředí žáka. Pracovní stanice učitele má IP adresu generovanou s DHCP serveru. Přípojná místa v budově jsou připojena pomocí kroucené dvojlinky UTP kategorie 5 do LAN sítě typologie hvězda (je použit SWITCH 100Mb/s). Škola je připojena k internetu mikrovlnnou linkou F2B wimax 8M/0,3 Mbit/s (aktuální naměřená rychlost ) prostřednictvím společnosti Dat s. r. o. Žák má možnost uložit si svá data na přenosné médium (variantně má zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat). Pedagogický pracovník má zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat. Škola má zajištěnu ochranu proti virům na úrovni souborového systému, programem NOD 32, i na úrovni došlé a odesílané pošty. Škola musí mít možnost blokovat přístup ze školní sítě na takové WWW stránky, které si sama určí, a dále k těm službám internetu, které si sama určí. Naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován žádný takovýto přístup. Od počátku školního roku 2005/2006 mají pedagogičtí pracovníci možnost z domova přistupovat k ICT službám poskytovaným školou. Při tomto se přihlédne k licenčním ujednáním a zajištění vhodné úrovně bezpečnosti. Schránky elektronické pošty jsou GMail, založené na technologii společnosti Google. Web server, na kterém jsou umístěny webové stránky školy, zabezpečuje firma DAT s.r.o. Žáci používají veřejně dostupných portálů pro elektronické schránky a webové prezentace. Používáme volně šiřitelné software a licenční software s preferencí odběru OS přes Microsoft Select. Škola prezentuje veškeré informace na webové stránce Na stejném úložišti se nachází výukové materiály DUM, které škola tvoří v rámci tzv. šablon

11 Cílový stav: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace Technické vybavení na naší škole by mělo zahrnout následující podmínky: a) Všechny PC by neměly být starší 5-ti let. b) Všechny stanice by měly mít plochy monitor z důvodu pracovní hygieny. c) Jednotný systém kancelářského balíku Office d) Jednotný systém operačních systému Windows 7. e) Rychlejší připojení k síti internet, aby nedocházelo k radikálnímu snížení rychlosti při větším počtu připojených stanic v jeden okamžik. Celkový počet žáků na škole: 382 Celkový počet pedagogických pracovníků: 42( 28ZŠ, 14MŠ) Počet PC učeben: 2 Počet odborných učeben: 9 Počet běžných tříd: 20 Celkový počet přípojných míst: 75 Celkový počet stanic: 75 Prezentační technika: 14 dataprojektorů, 4 videokamery, 14 digitální fotoaparáty, 4 interaktivní tabule Počet pracovních stanic v učebnách PC: 42 (34 přípojných míst) Počet pracovních stanic v jiných učebnách (bez PC učeben): 20 (20 přípojných míst k síti LAN ) Počet pracovních stanic v kabinetech a jiných místech(ředitelna, sborovna, zástupkyně, hospodářka, účetní..): 26 (26 přípojných míst k síti LAN) Standardní pracovní stanice žáka je vybavena operačním systémem windows 2000 nebo windows XP. Žák používá kancelářský software, prohlížeč webových stránek, grafický editor Zoner Calisto 4.0, softwarový balíček 1 a 2 z projektu PII vzdělávání a vzdělávací zdroje, Matik 6-9, Baltík, aj. z dodavatelských firem Langmaster,PON Škola, Dosli, TERASOFT. Standardní pracovní stanice pedagogického pracovníka má stejnou podobu jako pracovní prostředí žáka. Pracovní stanice učitele má samostatnou IP adresu. Přípojná místa v budově jsou připojena pomocí kroucené dvojlinky UTP kategorie 5 do LAN sitě typologie hvězda (je použit SWITCH 100Mb/s). Škola je připojena k internetu mikrovlnným spojem v licenčním pásmu 3,5 GHz rychlostí přenosu dat 16/8 Mbit/s

12 Schránky elektronické pošty jsou řízené poštovním serverem mail 602 LAN Suit od firmy Software 602. Web server, na kterém jsou umístěny webové stránky školy, zabezpečuje firma DAT s.r.o. Žáci používají veřejně dostupných portálů pro elektronické schránky a webové prezentace. Používáme volně šiřitelné software a licenční software s preferencí odběru OS přes Microsoft Select Postup dosažení cílového stavu: Rozšíření sítě LAN pro 75 pracovních stanic. Pronájem internetového serveru a zajištění a navýšení konektivity firmou DAT s.r.o. Nákup periferních zařízení tiskárny,dataprojektory, digitální fotoaparáty, interaktivní tabule Nákup pracovních stanic pro pedagogické pracovníky. Školení pedagogických pracovníků. Plně funkční antivirový systém Nod 32 a antispywarový systém. Září 2012 Jiří Hradil, koordinátor ICT 3.6.Prevence negativních jevů (Jurčová, Kusáková) Preventivní program na 1. a 2. stupni Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost a průběh jednotlivých aktivit. Hlavní cíle: výchova ke zdravému životnímu stylu jako součást prevence poruch příjmu potravy vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole zkvalitnění komunikace a nenásilné zvládání konfliktů jako prevence šikany odmítání rasismu, xenofobie a vandalismu odmítání návykových látek prevence netolismu a gamblingu prevence onemocnění HIV/AIDS vytváření zdravého postoje k politickému a náboženskému extremismu předcházení záškoláctví zvyšování zdravého sebevědomí zvládání úzkosti a stresu rozpoznání domácího násilí, týrání a zneužívání široká nabídka volnočasových aktivit Formy realizace: Mapování šikany prostřednictvím dotazníků a na základě výsledků realizace preventivních programů a opatření.prevence jako součást výuky v předmětech Prvouka v 1., 2. a

13 ročníku, Přírodověda ve 4. a 5. ročníku, Vlastivěda ve 4. ročníku, Pracovní činnosti ve 4. ročníku, Dovednosti pro život ve 5. ročníku, Informatika ve 4., 5., 6. a 7. ročníku, Výchova ke zdraví v a 8. ročníku, Občanská výchova 6., 7.,8. a 9. ročníku.nástěnka prevence s aktuálními kontakty na linky bezpečí, krizová a poradenská centra, nabídkou činnosti a konzultačních hodin školního psychologa. Webové stránky školy s aktuálními kontakty na linky bezpečí, krizová a poradenská centra, nabídkou činnosti a konzultačních hodin školní psycholožky, rady k bezpečnému užívání internetu, rady rodičům k rozpoznání šikany. Anonymní schránka důvěry ve škole a na webových stránkách školy a odpovědní rubrika k anonymní schránce na nástěnce prevence.knihovna se studijními materiály pro prevenci sociálně patologických jevů.spolupráce se školní psycholožkou zavedením trvalých konzultačních hodin pro žáky, rodiče i učitele, při realizací preventivních programů, při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech a formou aktivní účasti na adaptačních pobytech.využití dovedností PEER aktivistek a zabezpečení jejich dalšího vzdělávání.adaptační pobyty pro nově vznikající kolektivy v 6.A a 6.B.Třídnické hodiny Jednorázové besedy a programy ve spolupráci s níže uvedenými organizacemi Nabídka volnočasových aktivit v rámci školy.relaxační místnost určená pro realizaci záměrů MPP. Na uskutečnění záměrů v MPP se budou podílet: třídní učitelé učitelé ve výuce Prv, Pří, Vl, Dz, Inf, Vkz, Ov, Mv, Vv výchovné poradkyně - Mgr. Pavlína Pospěchová školní psycholožka metodičky prevence Mgr.Karolína Kusáková, Mgr. Ladislava Jurčová speciální pedagog Mgr. Ludmila Bednaříková Chceme dále využít spolupráci s: PPP v Uh. Hradišti SVP HELP kontaktními centry Charáč a Tulip Policií ČR OSPOD ÚP SRPŠ centrem Žabka Hasiči- program Hasík společností SEDUKON lektorem p. Kučerou lektorem p. Pakostou společnost PETRKLÍČ Vymezení cílové skupiny Strategie je zaměřena na všechny žáky ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Znalostní kompetence žáků 1. stupeň ročník

14 - žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu,užíváním drog, zneužíváním léků - znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu - mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu - mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů ročník - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl - podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog - umí komunikovat se službami poskytující poradenskou pomoc - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní - znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 2. stupeň ročník - žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví - respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám - znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem - znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích - umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly - znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí - znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů - uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy - umí chápat zdraví ve smyslu celostním, ve složce fyzické, duchovní, sociální - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny - ví, že zneužívání dítěte je trestné - umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek. Ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít - bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)

15 - odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat Ve výuce tento program doplníme hrami s nácvikem verbální a neverbální komunikace, hrami na sebepoznávání a relaxačními aktivitami, a to zejména v občanské výchově, výchově ke zdraví a v mediální výchova. Preventivní program 2012/ ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Adresa, bezpečná cesta do školy, seznámení Prv 9 s prostředím a okolím školy Bezpečné chování o přestávce, základy sebekázně Prv 9 Zásady slušného chování ke spolužákům, k cizím Prv 9 lidem Dobré vztahy ve třídě, komunikace se spolužáky Prv 9 Prostředí domova, orientace v místě bydliště Prv 11 Mezilidské vztahy, komunikace, kamarádství Prv 11 Vzájemná pomoc, důvěra Prv 11 Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, Prv 11 rodinné prostředí, život rodiny Péče o zdraví- drobné úrazy, první pomoc Prv 3 Projekt Zdravé zuby Prv 3 Osobní hygiena, péče o zevnějšek Prv 5 Rizikové prostředí, bezpečné chování v silničním Prv 5 provozu, pravidla silničního provozu Krizové situace-šikana Prv 5 Důležitá tel. čísla Prv 6 Cvičná evakuace školy tř.učitel/ka Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 2.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Prostředí školy, bezpečná cesta do školy, okolí Prv 9 školy Dopravní předpisy, značky, pravidla BESIP, zásady Prv 9 chování na silnici Chování ve škole- zásady sluš. Chování, dobré Prv 9 vztahy ve třídě, pomoc slabším, sebekázeň Situace hromadného ohrožení, důl. tel čísla, nácvik Prv 9 evakuace, únikové cesty Prevence požární ochrany program Hasík

16 Práva a povinnosti členů rodiny Prv 11 Místo, kde bydlíme-adresa, telefon Prv 12 Okolí bydliště, vztahy v místě bydliště Prv 12 Kamarádství, důvěra, pomoc Prv 12 Nebezpečí úrazu při zimních sportech Prv 12 Látky, které školí lidskému zdraví Prv 1 Vhodně a nevhodně trávený volný čas Prv 2 Táta, máma a já Centrum Žabka Cvičná evakuace školy tř.učitel/ka Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 3.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Zásady bezpečného chování Prv 9 Rodina-práva a povinnosti, soužití lidí, mezilidské Prv 9 vztahy Život a funkce rodiny, příbuzenské a generační Prv 9 vztahy Návykové látky a zdraví Prv 5 Zásady první pomoci Prv 6 Osobní bezpečí Prv 6 Důležitá, telefonní čísla Prv 6 Sociální problémy, nesnášenlivost Prv 6 Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 Cvičná evakuace školy tř.učitel/ka 4.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Mezilidské vztahy, kamarádství, přátelství Pří 9 Partnerství, rodina Pří 9 Význam dodržování bezpečnostních pravidel Pří 9 Přivolání první pomoci Pří 9 Postavení žáka v rodině, role členů rodiny Dz 9 Základní způsoby odmítání Pří 9 Bezpečná cesta do školy Vl 9 Denní režim Pří 10 Kouření alkohol, drogy-učinky Pří 10 Chování lidí, vzájemné vztahy, umím Dz 10 spolupracovat, slušné chování Základní lidská práva a práva dítěte Dz 11 Problémy konzumní společnosti Dz

17 Nesnášenlivost mezi lidmi, sociální problémy, Dz 12 vztahy ve třídě Bezpečný internet -zásady Inf 1 Bezpečné chování v různých prostředích Dz, Pří 3 Právní ochrana občanů a majetku-policie, soudy Dz 3 Hygiena, bezpečnost práce Pč 3 Exkurze Kovosteel tř. učitelka Pří, Vl 3 Nácvik evakuace Vl 4 Chování v krizových situacích - šikana Dz 5 Chování v roli cyklisty Dz 5 Beseda-nechej mne, ne to nechci Dz 5 Osvojování zdravého životního tylu Dz 6 Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 Bezpečnost práce s elektrospotřebiči Pč 6 Cvičná evakuace školy tř. učitelka Škola v přírodě tř. učitelka, Pří 5.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Školní řád bezpečné chování ve škole, návykové tř.učitel/ka 9 látky, omlouvání žáků Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholog 10 schránka důvěry, nástěnka prevence Osobní bezpečí-chování v různých dopravních Dz 10 prostředcích, na veřejnosti, role cyklisty Brutalita, násilí, týrání, šikana Dz 10 Linky důvěry,krizové centrum, poradenské služby Dz 10 Rodina-postavení dítěte v rodině,role členů rodiny, Dz 11 mezigenerační vztahy Chování v krizových situacích-sexuální zneužívání Dz 11 Projekt Sedm barev duhy Dz 12,1,2,3 Bezpečný internet - zásady Inf 1 Kyberšikana Policie ČR 1 Muž a žena, partnerství, rodičovství Pří 3 Základy sexuální výchovy-etická stránka sexuality Pří 3 Základní lidská práva, práva a povinnosti žáků Dz 3 Návykové látky a zdraví-druhy závislostí, zákony Pří 4 omezující kouření a požívání alkoholu, drog, poradenská pomoc Závislost na hracích automatech Pří 4 Základní způsoby odmítání návykových látek Pří 4 Etika, zásady mravnosti a správného jednání Dz 5 Pravidla chování (žádost o pomoc) Dz 5 Situace hromadného ohrožení-násilí, terorismus, Pří 6 bezohlednost Branný den chování za mimořádných událostí tř.učitel/ka 6 Cvičná evakuace školy Úcta k národnostním menšinám šk. psycholog

18 6.ročník Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace téma Vyučující/lektor datum podpis Adapatační pobyt Vřesovice tř.učitel/ka, specal. pedagog Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Problémy s učením a jak je řešit Vkz 9 Odborná přednáška Čas proměn lektorka 9 Ochrana zdraví při různých činnostech, Vkz 9 bezpečnost v dopravě, pravidla silničního provozu, bezpečnost ve volné přírodě Vztahy v kolektivu, kamarádství Vkz 9 Tísňové linky, seznámení s čísly, DVD Štěstí Vkz 10 přeje připraveným 1. a 2. díl Prevence požární ochrany program Hasík 10 Člověk v ohrožení, obecné zásady, evakuace Vkz 11 Rodina uvědomování si její ucelenosti a dobrého Ov fungování Rodina jako hlavní útočiště a přirozené prostředí Rodina a její funkce, širší a užší rodina, vztahy mezi generacemi Manželství a rodičovství Ov Povodně, požáry-jak se zachovat, prevence Vkz 12 Zimní sporty, nebezpečí na horách, lavinové Vkz 12 nebezpečí, sněhová kalamita Ptačí chřipka, charakteristika, hygienické zásady Vkz 12 Sesuvy půdy, zemětřesení, bouře a větrné smrště, Vkz 1 únik nebezpečných látek-jak se zachovat, prevence Terorismus Vkz 1 Význam domova pro jednotlivce, lidé bez domova Ov 1-2 První pomoc Vkz 2 Chování k vrstevníkům, ve škole, venku, doma Ov 3-4 Chování k mladším, slabším a cizím lidem Chování ke starším, nadřízeným lidem ( učitelé, Ov 3-4 rodiče, na úřadech ) Náprava nevhodného chování, šikana Ov 3-4 Sousední státy ČR, národnostní menšiny Ov 4-5 Osobní hygiena, hygienické zásady Vkz 5 Denní režim Vkz 5 Zdraví o prázdninách: úrazy doma, při sportu, Vkz 5 koupání Puberta, vliv hormonů na tělesné změny, chování Ov 6 Vztahy k druhému pohlaví ( kamarádství, láska, Ov 6 platonické lásky, vzory, ideály ) Působení party, nebezpečí vlivu drog Ov 6 Práva dětí, osobní bezpečí Ov 6 Konflikty s rodiči, různé názory na moderní svět Ov 6 Tělesná a duševní hygiena, péče o zdraví, zdravá Ov 6 výživa Exkurze do zdravotnického zařízení dětské Vkz

19 oddělení nemocnice v Uherském Hradišti Den otevřených dveří Tulip tř. učitel/ka Cvičná evakuace školy tř. učitel/ka Branný den- chování za mimořádných událostí tř. učitel/ka 6 7.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Kouření, alkoholismus Vkz 9 Rodina a domov funkce rodiny, rodinné vztahy, Ov 9-10 význam rodiny a domova pro zdravý vývoj člověka, krizové linky Drogy Vkz Příčiny užívání návykových látek, jak odmítnout Vkz návykové látky Problematika národnostních menšin, vedení k Ov národní hrdosti, úctě k ostatním národům, nebezpečím nacionalismu, xenofobie rasismu Patologické hráčství, práce s počítačem, riziko Vkz 12 dopingu ve sportu Přednáška- Gambling lektor A. Kučera 12 Psychologie a působení sekt, nebezpečí sekt Vkz 12 Vliv televizní, filmové a literární tvorby na Vkz 12 psychiku Stres-jak jej poznáme, nebezpečný stresu, Vkz 1 faktory vyvolávající stres, prevence Učení, tréma, stres, psychohygiena šk. psycholog 1 Pohyb v rizikovém prostředí Vkz 5 Přítomnost v konfliktních a krizových situacích Vkz 5 Konflikt a jeho zvládání šk. psycholog 5 Kulturní chování Ov 5-6 Matematické projektové dny s ekologií Jinková-Kusáková 4-5 Den otevřených dveří Tulip tř.učitel/ka Cvičná evakuace školy tř. učtel/ka Branný den chování za mimořádných událostí tř. učtel/ka 6 8.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace Vkz 9 Respektování sebe sama i druhých, empatie, Vkz 9 předsudky, stereotypy Sebepoznání, sebepojetí, zdravé sebevědomí Vkz 10 Interkulturní porozumění a tolerance šk.psycholog 10 Vztahy ve třídě šk. psycholog 10 Funkce rodiny, vliv rodiny na utváření osobnosti člověka Ov

20 Rozdíly mezi lidmi Ov Člověk v sociálních vztazích, zvládání různých Ov životních situací, asertivní chování Tělesné a duševní zdraví, rizikové chování Ov Mládež a volný čas, kriminalita,linky důvěry Ov Zásady osobní, intimní a duševní hygieny Vkz 11 Sebepoznání, temperament, charakter, vlohy, Ov schopnosti, způsoby poznávání okolního světa City, jejich druhy, sebeovládání Ov Infekční choroby, přenosné choroby, bezpečné Vkz 12 způsoby chování, prevence Tělesné, duševní a společenské změny v dětství, Vkz 1 pubertě, dospívání Učení, tréma, stres, psychohygiena šk. psycholog 1 Sexuální dospívání a reprodukční zdraví Vkz 1 Rizikové chování v dospívání Vkz 2 Předčasné zahájení pohlavního života, těhotenství, Vkz 2 rodičovství mladistvích Poruchy v oblasti pohlavní identity, sexuální Vkz 2 zneužívání, násilí, pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS Rizikové chování v dospívání v oblasti Vkz 3 psychosociální: poruchy chování, agresivita, kriminalita Rizikové chování v oblasti zneužívání návykových Vkz 3 látek, závislosti Základní práva a svobody Ov 3 Plánované rodičovství, ochrana života, rozvaha před Vkz 4 početím Osobnost člověka a předpoklady jeho zapojení do Ov 5-6 lidské spolupráce, projekt Tak se vidím já. Zdravý způsob života, role otce a matky, výchova Vkz 6 dítěte základní výchovné návyky Barevné malování VV Zneužívání návykových látek,trestní odpovědnost Policie ČR Den otevřených dveří Tulip tř.učitel/ka Film Katka metodik prevence 6 Cvičná evakuace školy tř. učitel/ka Branný den- chování za mimořádných událostí tř. učitel/ka 6 9.ročník téma Vyučující/lektor datum podpis Úvodní hodina seznámení, konzultační hodiny, šk. psycholožka schránka důvěry, nástěnka prevence Osobnost člověka, spolupráce a společenství lidí, Ov jejich odlišnosti Víra a náboženství Ov Vztahy ve třídě šk. psycholog 10 Monoteismus, polyteismus, hlavní znaky světových náboženství, církev a stát, problematika sekt Ov

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2010/2011

1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2010/2011 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2010/2011 1.1. Vývojové trendy dlouhodobé priority 1.1.1. Nabízet kvalitní vzdělávací program ZV a PV V souladu se školním vzdělávacím programem klást důraz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Témata z oblasti prevence jsou začleněna především v předmětech občanská výchova, rodinná výchova,tělesná výchova, přírodopis, chemie.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více