VŠCHT Praha Minipivovar POKYNY PRO OBSLUHU. datum: vizualizace: TomPack 2.11 zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠCHT Praha Minipivovar POKYNY PRO OBSLUHU. datum: 30.12.2012 vizualizace: TomPack 2.11 zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová"

Transkript

1 VŠCHT Praha Minipivovar POKYNY PRO OBSLUHU datum: vizualizace: TomPack 2.11 zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová Všechna práva původce vyhrazena. Rozmnožování nebo přenechání této dokumentace jiné straně vyžaduje písemný souhlas firmy ProjectSoft HK a.s. ProjectSoft HK a.s. Eliščino nábřeží Hradec Králové Česká republika

2 OBSAH 1 ÚVOD POPIS VIZUALIZAČNÍHO SYSTÉMU OBSLUHA ŘÍDICÍHO POČÍTAČE Uvedení systému do chodu Ovládání systému Přihlášení do systému a odhlášení ze systému Popis horní a dolní lišty technologických obrazovek Popis technologických prvků a jejich grafické značení Změna hodnoty Ovládání akčních členů Ovládací panel PID regulátoru Alarmová hlášení Aktuální alarmy Historie alarmů Ukládání alarmů na disku počítače Historické trendy Odečítání hodnot z grafu Pohyb v čase Nastavení vlastností grafu Ukládání trendů na disku počítače Receptury Obrazovka Servis POPIS TECHNOLOGIE Seznam regulačních okruhů Automatické procesy v řídícím systému varny Hlavní funkce ovládacího panelu POPIS OBRAZOVEK Varna Celkové technologické schéma ÚDRŽBA A SERVIS ŘÍDICÍHO POČÍTAČE Zásady bezporuchového provozu Možné poruchy a jejich příčiny Zásahy do hardware a software řídícího počítače Údržba a zálohování Databáze Databáze Možné poruchy a jejich příčiny

3 1 ÚVOD Tyto POKYNY PRO OBSLUHU obsahují základní údaje potřebné k obsluze vizualizačního systému. Osoby určené k obsluze musí být vždy předem zaškoleny a seznámeny s těmito POKYNY. 3

4 2 POPIS VIZUALIZAČNÍHO SYSTÉMU VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu K obsluze řízeného technologického souboru slouží řídící počítač, vybavený vizualizačním programem. Obsluha pomocí tohoto řídícího počítače získává vizuální informaci o stavu technologie a řídí technologický proces spouštěním jednotlivých programových sekvencí, nastavováním parametrů (jako jsou žádané hodnoty regulovaných veličin, minima a maxima u dvoupolohových regulací, apod.), popř. jen ovládáním jednotlivých akčních členů v ručním režimu.v tomto případě je vizualizační program realizován na platformě systému TomPack firmy Projectsoft. Vlastní řízení technologického procesu pak vykonává programovatelný automat SIEMENS IM CPU, který zpracovává údaje z čidel a měřících zařízení, umístěných v provozu a podle zadaného programu vykonává potřebné zásahy do technologického procesu pomocí akčních členů (ventily, pohony, motory). 4

5 3 OBSLUHA ŘÍDICÍHO POČÍTAČE VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu Vizualizační aplikace je instalována na řídícím počítači typu PC. Pomocí monitoru řídícího počítače je obsluha informována o stavu řízeného procesu a pomocí klávesnice, nebo myši počítače do něho obsluha provádí zásahy. 3.1 Uvedení systému do chodu - na čelním panelu monitoru stiskněte síťový vypínač, zeleně svítící signálka indikuje zapnutí monitoru - na čelním panelu počítače stiskněte síťový vypínač, zeleně svítící signálka indikuje zapnutí počítače - po zapnutí monitoru a počítače se začnou provádět procedury nutné pro start vizualizačního programu TomPack. Po ukončení těchto procedur se na obrazovce monitoru objeví základní obrázek, který budeme dále nazývat Hlavní menu. 3.2 Ovládání systému Systém se ovládá pomocí klávesnice nebo myši počítače. Informace o řízeném procesu se zobrazují na monitoru počítače. Pro pohyb ukazovací šipky (dále kurzor) na ploše obrazovky je nutno použít myš počítače. Po umístění kurzoru na vybraný objekt se požadovaná akce vykoná stisknutím (kliknutím) levého tlačítka myši počítače. Pokud chcete provozovat program s tiskem, pak musí být k řídícímu počítači buď připojena lokální tiskárna nebo musí být počítač připojen do počítačové sítě a mít možnost přistupovat na síťovou tiskárnu. Chcete-li začít pracovat, musíte se nejprve přihlásit do systému! Přihlášení do systému a odhlášení ze systému Přístup do programu má pouze osoba k tomu oprávněná, přihlášená svým uživatelským jménem a heslem. Přihlášení provedeme následujícím způsobem: - na horní liště vpravo vybereme tlačítko klíče a klikneme - tím se zobrazí panel s názvem Logon user (vlevo) Uživatelské jméno Tlačítko přihlášení nebo odhlášení Heslo Tlačítko odhlášení - zde se přihlášení provede tak, že klikneme do pole Name (jméno) a zapíšeme jméno přihlašovaného uživatele, nebo jméno vybereme z rozvíracího seznamu kliknutím na šipku v pravé části pole Name 5

6 - pak klikneme do pole Password (heslo), zadáme požadované heslo a stiskneme Enter nebo klikneme na tlačítko Logon. Pokud je zadání správné, zobrazí se v horní liště jméno přihlášeného uživatele. Pokud zadání správné nebylo, klikneme opět do pole Password a zadání opakujeme. - odhlášení provedeme stisknutím tlačítka klíče, objeví se panel s názvem Logoff current user (obrázek vpravo) a klikneme na tlačítko Logoff Jednotlivé oprávněné osoby mají následující přístupovou úroveň a z toho vyplývající omezení pohybu v programu: - PROJECTSOFT Bez omezení - OBSLUHA Nemůže používat klávesové zkratky operačního systému ani přepnout do zobrazení schématu v okně. Může ovládat armatury, motory a čerpadla. - KANCELÁŘ Má přístup do operačního systému. Může používat klávesové zkratky operačního systému a přepnout do zobrazení schématu v okně. - NEPŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL Může pouze prohlížet trendy a historii alarmů a to pouze v obrazovce odkud proběhlo odhlášení posledního uživatele Při ukončení práce je operátor povinen se odhlásit! Popis horní a dolní lišty technologických obrazovek Po přihlášení je možno se z hlavního menu kliknutím na příslušný symbol technologického souboru přepnout na jednotlivé technologické obrazovky. Každá obrazovka obsahuje schéma příslušného technologického souboru a horní a dolní lištu se systémem ovládacích a signalizačních prvků, jež jsou pro všechny soubory společné nebo mají obdobný význam. Horní lišta V horní liště jsou zleva následující prvky: - logo Projectsoft - pole, v kterém se zobrazuje aktuální datum a čas - logo VŠCHT Praha - název technologického souboru - pole, v kterém se zobrazuje jméno přihlášeného operátora (ProjectSoft) - tlačítko ALARM, sloužící k zobrazení obrazovky alarmových hlášení. - spodní řádek zobrazuje informaci o posledním aktivním alarmu Dolní lišta V dolní liště jsou zleva následující prvky: - tlačítko ŠIPKA VLEVO, sloužící k přechodu na předchozí obrazovku - tlačítko ŠIPKA NAHORU, sloužící k vyvolání okna rychlého přepnutí mezi obrazovkami a přihlášení. 6

7 - tlačítko ŠIPKA VPRAVO, sloužící k přechodu z hlavní obrazovky na obrazovku technologie - tlačítko TRENDY, sloužící k přechodu na obrazovku grafu vybraných technologických veličin - tlačítko TEXT, sloužící pro zobrazení popisů pohonů - tlačítko OVLÁDÁNÍ, sloužící k vyvolání Ovládacího panelu programové sekvence - tlačítko PARAMETRY (neaktivní), sloužící k přechodu na obrazovku parametrů technologických veličin - tlačítko SERVIS, sloužící k přechodu na obrazovku, která umožňuje některé speciální funkce, jako např. pojmenování receptur, nastavení času PC, ukončení práce apod Popis technologických prvků a jejich grafické značení Na technologických obrazovkách jsou použity následující barvy jednotlivých prvků: - nádoby a větší celky strojního zařízení: šedá - parní potrubí: červená - kondenzát: zelená Barevné značení stavu zařízení nebo veličiny: - šedá: neaktivní, vše v pořádku - zelená: aktivní, zapnuto, otevřeno - žlutá: porucha zařízení - červená: alarm analogové hodnoty Symbolické značení prvků a jejich barvy: Klapka ventil - zavřená - otevřená - porucha motor - zavřen - otevřen - v aut. režimu čerpadlo - vypnut - zapnut - porucha - vypnuto - zapnuto - porucha 7

8 Průtokoměry Na obrázku vidíme symbolické značení průtokoměru a k němu příslušející panel. Na panelu je písmenem Q označen celkový objem, který protekl průtokoměrem od posledního nulování a písmenem F je označená rychlost průtoku. Pod modrými tlačítky jsou grafy průběhu daných veličin. panel zobrazované hodnoty Pod písmenem na modrém tlačítku (T teplota) je graf dané veličiny. Políčko s aktuální hodnotou je podbarvené šedivou barvou. Hodnota se nedá přepsat. panel zadávané hodnoty Pod písmenem na modrém tlačítku (Y otevření regulační armatury) je graf dané veličiny. Políčko s aktuální hodnotou je podbarvené světle modrou barvou. Hodnota se dá přepsat.. 8

9 ovládací panel Popis ovládacího panelu je v kapitole 4. Přepínač Automatický nebo Ruční režim Krok aktuální Krok žádaný čas aktuální a žádaný Přepínání na další krok (aktivní v Ručním režimu) Přepínání na předchozí krok (aktivní v Ručním režimu) Pokračování (aktivní v Automatickém režimu ) Číslo receptu Číslo várky Maskování poruch (na vlastní nebezpečí) Start (zapnutí chodu automatu) Stop (způsobí vypnutí všech motorů a čerpadel) Panel pro výplach zařízení Změna hodnoty - změny hodnot parametrů, konstant PID regulátorů, alarmových mezí, receptur apod. jsou povoleny pouze uživatelům s určitou přístupovou úrovní - kurzor se umístí pomocí kurzorových kláves nebo myši na pole měnitelné hodnoty (světle modrá) pole se proznačí modře - stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím na levé tlačítko myši se zobrazí zadávací okno Value - zadání se provádí volbou z klávesnice a potvrzuje stisknutím klávesy ENTER - zadávaná hodnota musí být v rozmezí daném hodnotami Min a Max, hodnotu mimo tyto meze nelze zadat. 9

10 3.2.5 Ovládání akčních členů Ovládání akčních členů v technologii je možno rozdělit na dva případy: 1. Příslušný technologický soubor je provozován v Automatickém režimu, který je signalizován symbolem A (viz. Kapitola 3.2.3) potom jsou příslušné akční členy ovládány příslušným programovým modulem a operátor nemá možnost je z řídícího počítače jednotlivě ovládat 2. Příslušný technologický soubor je provozován v Ručním režimu, který je signalizován přepínačem v poloze R potom může operátor jednotlivé akční členy ovládat z řídícího počítače. V tomto případě je nutné si uvědomit, že ovládání probíhá nezávisle na řídícím algoritmu PLC a že veškerou zodpovědnost za prováděné zásahy do řízení technologie na sebe přebírá operátor. Proto je při tomto způsobu řízení nutné být obezřetný a jednat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, popř. k materiálním škodám. Z těchto důvodů bývá mnohdy aplikace řešena tak, že některé pohony není možno vůbec tímto způsobem ovládat nebo je ovládání umožněno za nějakých omezujících podmínek (např. jen operátorům s vyšší přístupovou úrovní, popř. s nějakou blokační vazbou) Ovládání pohonů, které nejsou součástí lokální regulační smyčky - v tomto případě musí být globální přepínač režimu programu (na Ovládacím panelu) v poloze Ruční ovládání - ukážeme kurzorem na akční člen, je-li povoleno jeho ovládání, objeví se kolem něho rámeček - kliknutím změníme jeho stav (např. u zavřené klapky dojde k otevření) Ovládání pohonů, které jsou součástí lokální regulační smyčky - i v tomto případě musí být globální přepínač režimu programu v poloze Ruční ovládání ale navíc musí být vypnutý regulátor smyčky, jejíž je ovládaný pohon součástí Výstup pohonu Vypnutí regulace Přepínač režimu v poloze Ruční ovládání 10

11 - v případě regulačního ventilu nebo měniče pohonu je kliknutím na pohon vyvolán Ovládací panel PID regulátoru (viz. kap ) - na něm musíme nejprve vypnout regulátor (tlačítko Regulátor musí signalizovat stav R ) a potom můžeme pohon ovládat změnou hodnoty v poli výstup. - v případě pohonu ovládaného binárním signálem (klapka, motor bez měniče) klikneme na okno regulované hodnoty a tím vyvoláme Ovládací panel BIN regulátoru (viz. Odstavec BIN regulátory) - na něm musíme nejprve vypnout regulátor (tlačítko Regulátor musí signalizovat stav R ) a potom můžeme pohon ovládat přímo kliknutím na jeho symbol BIN regulátory Binární regulátor využívá pro regulaci regulované veličiny nespojité řízení akčního členu, tedy povely otevři/zavři klapku na základě rozdílu mezi měřenou a žádanou hodnotou regulované veličiny. Jeho chování (frekvenci změn stavu akčního členu) je možno ovlivnit velikostí pásma necitlivosti nastavením Max a Min požadovaných hodnot. Je-li automat v Ručním režimu (to poznáme z panelu REGULÁTOR tlačítko VYPNUTO/ZAPNUTO), můžeme Otevřít/Zavřít klapku. 11

12 3.2.6 Ovládací panel PID regulátoru PID regulátor využívá pro regulaci regulované veličiny spojité řízení akčního členu, tedy řídí spojitě např. otevření reg. ventilu nebo udává otáčky měniče pohonu na základě rozdílu mezi měřenou a žádanou hodnotou regulované veličiny. Jeho chování (rychlost a velikost změn výstupní veličiny) je možno ovlivnit nastavením konstant P (zesílení),i (integrace) a D (derivace). - Ovládací panel PID regulátoru vyvoláme tím, že klikneme na symbol regulované hodnoty (levá černá část zobrazovacího okna) nebo na symbol akčního členu regulační smyčky Vyvolání ovládacího panelu regulace Měřená hodnota Žádaná hodnota Výstupní hodnota Zapnutí regulace - pro sledování odezvy na změnu parametrů je zde Trend okno s Reálným průběhem měřené a žádané hodnoty - v pravé části je panel s tlačítkem pro Vypnutí/zapnutí regulátoru - pod ním jsou zadávací pole pro nastavení žádané hodnoty regulované veličiny (modrá pole) a výstupu regulátoru (v případě ručního řízení) - pole HODNOTY potom zobrazují hodnoty odečítané z grafu při posuvu pravítka grafu (práce s grafy viz. kap. 3.5) - ve spodní části jsou konstanty regulátoru: Zesílení - zesílení, které je možno nastavit v rozsahu -320 až +320 (záporné hodnoty reverzují výstup) Integrace - integrační konstanta, kterou je možno nastavit v rozsahu 1 až 3276 Derivace - derivační konstanta, kterou je možno nastavit v rozsahu 0 až 3276 Výstup MAX omezení výstupu regulátoru shora Výstup MIN omezení výstupu regulátoru zdola 12

13 Tlačítko STOP TRENDU slouží ke změně reálného průběhu grafu na historický (v zobrazení se zastaví reálný čas a je možno se posunovat zpět v čase) Klikneme-li na akční člen PID regulátoru (čerpadlo, ventil), zobrazí se bar-grafy měřené hodnoty, žádané hodnoty a výstupní hodnoty. Vpravo od bar-grafů je tabulka totožná s tabulkou u příslušných trendů. 3.3 Alarmová hlášení Alarmová hlášení informují obsluhu řídícího systému o existenci nestandardních stavů v řízené technologii, jako je např. výpadek pohonu, vybočení sledovaných veličin mimo pracovní meze, zastavení operace z důvodu překročení nastavených parametrů apod. - pokud vznikne v řízené technologii nový alarm, je signalizován blikajícím tlačítkem ALARM na HORNÍ liště Aktuální alarmy - vybereme tlačítko ALARM v horní liště, klikneme na něj a dostaneme se na obrazovku s názvem Aktuální alarmy - na této obrazovce jsou zobrazeny aktuální (tj. nově vzniklé nebo trvající) alarmy a také tzv. události - události se nazývají ty změny v systému, které nemají povahu poruchy, přesto je vhodné je monitorovat, např. změna operátora, změna důležitých parametrů, apod. 13

14 jednotlivé sloupce tabulky mají následující význam: - datum a čas vzniku poruchy - stav alarmu (A -aktivní, + vznik alarmu, - zánik alarmu) - popis poruchy - místo v technologii, kde došlo k poruše - hodnota alarmové proměnné řádky výpisu mají barvu závislou na stavu: - aktivní neodkvitované alarmy: červená - aktivní odkvitované alarmy: oranžová - neaktivní neodkvitované alarmy: žlutá - události: modrá Na každý nově vzniklý alarm je obsluha povinna reagovat tím, že prověří jeho důvod a odkvituje ho (potvrdí ho). - chceme-li alarmy odkvitovat, máme dvě možnosti: 1. odkvitovat všechny alarmy v systému najednou - klikneme na tlačítko Kvitace všech (tlačítko se zatrhávátkem), umístěné na spodní liště uprostřed. Tlačítko ALARM přestane blikat, zůstane však oranžově svítit, čímž signalizuje, že v systému trvají poruchy, ale odkvitované (obsluha o nich ví). 2. odkvitovat pouze vybrané alarmy - kliknutím na příslušný alarmový řádek. - tlačítka šipka nahoru, šipka dolů a začátek v levé části spodní lišty slouží k listování seznamem alarmů - tlačítko Historie slouží k přechodu na obrazovku Historických alarmů Historie alarmů - v Historii alarmů je možné prohlížet kromě aktuálních alarmů i zaniklé alarmy a události Pozn.: v Historii alarmů nelze kvitovat. 14

15 3.3.3 Ukládání alarmů na disku počítače VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu Všechny alarmy se ukládají na disk počítače do souboru AlarmList.mdb umístěného v adresáři (c:\program Files\TomPack_2). Většinou je nastavena historie na 100 dnů, po této době se začnou automaticky nejstarší z nich odmazávat. Proto je nutno, pokud chcete tato data archivovat, provádět pravidelnou zálohu v periodě kratší než je tato zadaná doba. V případě potřeby kontaktujte Vaše IT oddělení a domluvte se na způsobu zálohování. 3.4 Historické trendy Systém historických trendů slouží k archivaci měřených hodnot technologie a jejich následné prezentaci ve formě grafu. Historické trendy v Tompacku lze rozdělit na dvě základní skupiny: - trend konkrétní měřené veličiny, který lze zobrazit tak, že klikneme na symbol regulované hodnoty (levá černá část zobrazovacího okna) nebo na symbol akčního členu regulační smyčky a vyvoláme tím Ovládací panel regulátoru (viz. též kap a 3.2.7) Vyvolání ovládacího panelu Měřená hodnota 15

16 - souhrnný trend více měřených, spolu souvisejících veličin, který lze zobrazit tak, že klikneme na tlačítko TRENDY, které se nachází na spodní liště technologických obrazovek Vyvolání obrazovky trendu - při prvním otevření obrazovky s trendem je vždy zobrazen reálný trend, tzn. průběh měřené veličiny v reálném čase, který se průběžně aktualizuje Odečítání hodnot z grafu - vpravo od grafu je seznam zobrazovaných veličin, kde každá veličina má pod svým názvem umístěn údaj, který se aktualizuje při pohybu posuvného pravítka - hodnoty v grafu lze odečítat pomocí posuvného pravítka tak, že umístíme kurzor na osu Y, stiskneme levé tlačítko myši, držíme ho a táhneme myší - nad pravítkem se zobrazuje datum a čas, ve kterém odečítáme hodnoty a odečítané hodnoty se zobrazují v již zmíněném seznamu veličin Pohyb v čase 1. prohlížení průběhu v reálném čase - pokud chceme změnit časový rozsah zobrazované veličiny v reálném čase můžeme použít následující tlačítka, umístěná ve spodní liště: - tlačítko Detail (lupa +), sloužící k zmenšení časového výřezu (funkce Zoom in) - tlačítko Náhled (lupa -), sloužící k zvětšení časového výřezu (funkce Zoom out) - tlačítko Dnes (24h), sloužící k zobrazení průběhu posledních 24 hodin - tlačítko Stop stav trendu, slouží k zastavení aktualizace grafu - alternativně můžeme použít následujícího způsobu - klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení času od, čímž vyvoláme ovládací panel pro časový posun Time setting - v něm můžeme buď přímo zadat čas, od kterého chceme průběh zobrazit nebo můžeme použít tlačítka pro posun v čase vzad (v sekci BACK) o daný čas - tímto způsobem roztáhneme graf více do minulosti 2. prohlížení průběhu v minulosti - tlačítkem Stop stav trendu, zastavíme aktualizaci grafu - klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení času od, čímž vyvoláme ovládací panel pro časový posun Time setting - v něm můžeme buď přímo zadat čas, od kterého chceme průběh zobrazit nebo můžeme použít tlačítka pro posun v čase vzad (v sekci BACK) o daný čas - tímto způsobem roztáhneme graf více do minulosti - pokud však chceme pouze průběh posunout v čase při zachování stejné šíře grafu, zaškrtneme navíc pole retain width - podobně pokud již průběh je posunutý do minulosti a potřebujeme se posunout v čase dopředu, klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení času do, čímž vyvoláme ovládací panel pro časový posun Time setting - v něm můžeme opět buď přímo zadat čas, do kterého chceme průběh zobrazit nebo můžeme použít tlačítka pro posun v čase vpřed (v sekci FORWARD) o daný čas 16

17 Posuvné pravítko Listování Lupa Odečítané hodnoty z grafu Posun v čase vzad Posun v čase vpře Nastavení vlastností grafu - klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení grafu, čímž vyvoláme ovládací panel pro změnu vlastností grafu Graph setting - v levé části označené Type je možné zastavit aktualizaci grafu (stejná funkce jako tlačítko Stop stav trendu ) - v pravé části označené Grid je možné zapnout zobrazení pomocné mřížky pro obě osy Ukládání trendů na disku počítače Všechny trendované veličiny se ukládají na disk počítače, na kterém běží program Tpserver, do souborů s příponou.mdb přímo do adresáře Tompack (nejčastěji C:\Program Files\Tompack). Soubory se uchovávají na disku po zadanou dobu, pak se začnou automaticky od nejstaršího data přepisovat, proto je nutno, pokud chcete tato data archivovat, provádět pravidelnou zálohu v periodě kratší než je tato zadaná doba. V případě potřeby kontaktujte Vaše IT oddělení a domluvte se na způsobu zálohování. 3.5 Receptury d Na dolní liště obrazovky Varna jsou pod tlačítkem Parametry recepty, tj. požadované parametry veličin pro jednotlivé kroky. Parametry V recepturách se listuje šipkami doleva a doprava. Každému kroku odpovídá 1 řádek. V recepturách je celkem 113 kroků. Na pravé straně obrazovky může být uloženo až 8 receptur. Pod tlačítkem AKT je aktuální receptura načtená do automatu. Načtení receptury do AKT: Kliknout na vybrané číslo receptury Kliknout na OTV 17

18 Kliknout na tlačítko AKT Kliknout na ULŽ a zadat ANO Hodnoty parametru se mění kliknutím na měněný parametr a napsáním hodnoty do zobrazené tabulky. Zadávají se pouze parametry potřebné pro daný krok. V pravé části řádku je celkem 5 malých čtverců. První signalizuje, zda automat tímto krokem v dané receptuře prochází (když je zelený, tak prochází; když je šedý, neprochází). 2. až 5. znázorňují ohřívací zóny v RVMP. Parametry se můžou měnit i v průběhu kroku. Právě probíhající krok je označený malým zeleným čtvercem s písmenem K nazačátku a nakonci řádku vedle čísla kroku. 3.6 Obrazovka Servis - slouží k ukončení aplikace, nastavení systémového času a k nastavení některých dalších speciálních funkcí řídícího počítače, závislých na konkrétní aplikaci (tyto funkce jsou popsány v Návodu pro obsluhu řídícího systému) - zobrazíme ji tak, že klikneme na tlačítko SERVIS, které se nachází na spodní liště technologických obrazovek Vyvolání obrazovky Servis - na obrazovce jsou dostupné následující funkce: Ukončení aplikace: - tlačítko Zavření aplikace ukončí aplikaci - tlačítko Vypnutí počítače ukončí aplikaci a vypne počítač Nastavení času: - tlačítkem Načíst lze načíst aktuální datum a čas z počítače - pokud je chcete změnit, nastavte nové hodnoty a klikněte na tlačítko Nastavit, čímž se nové hodnoty přepíšou do systémového času počítače 18

19 4 POPIS TECHNOLOGIE 4.1 Seznam regulačních okruhů Měřená veličina Akční veličina Typ TIC101 Teplota vystírací a HIC101a ventil studené PID vyslazovací vody vody FICQ109 Průtok vystírací a HIC101b ventil teplé vody PID vyslazovací vody FICQ110 Průtok rmutů s M106 čerpadlo RVMP PID integrací FICQ107 Průtok sladiny s M105 scezovací čerpadlo PID integrací TIC116 regulace teploty mladiny za chladičem HIC116 ventil chlazení PID 4.2 Automatické procesy v řídícím systému varny V Automatickém režimu probíhají kroky podle aktuální tabulky parametrů. V tabulce Parametry jsou žádané hodnoty v daném kroku. Přestože názvy sloupců v tabulce nejsou jednoznačné (např. průtok FIQ107, FIQ109, FIQ110), parametry jsou dané jednoznačně. V daném kroku je na jeden rámeček v řádku nenulová maximálně jedna hodnota. 4.3 Hlavní funkce ovládacího panelu Vyvolání ovládacího panelu V levém horním rohu panelu RMVP je umístěn přepínač automatický / ruční režim. Kliknutím na jeho symbol se přepínají oba režimy. Napravo od přepínače automatický / ruční režim se zobrazuje aktuální a žádaný krok. Aktuální krok je krok, který právě běží, žádaný krok je krok, na který chceme přejít. Je-li automat v Automatickém režimu, odkvitujeme krok tlačítkem POKRAČ. Je-li automat v Ručním režimu, můžeme přecházet mezi kroky tlačítky KROK- a KROK+. Na panelu RECEPT se zobrazuje číslo receptu a číslo várky. Panel OVLÁDÁNÍ AUTOMATU: Chod automatu se spustí tlačítkem START. Spuštění signalizuje červené světlo nalevo od tlačítka. Tlačítkem STOP se zastaví chod automatu. Tlačítko uvede celou technologii do bezpečného stavu (v ručním i automatickém režimu), což zpravidla znamená, že se zastaví všechny pohony, zavřou se klapky a ventily; po dobu STOPu svítí červená kontrolka vedle tlačítka. Tlačítko lze opět vymáčknout a obnovit tak běh původního programu, nebo lze přepnout do ručního režimu, vymáčknout tlačítko STOP a pokračovat v ručním režimu; vždy když je automat připnut k napájení, je z důvodu bezpečnosti toto tlačítko stisknuté (po ukončení výpadku proudu je nutno toto tlačítko vymáčknout, poté je teprve možno ovládat technologii) Tlačítko MASK.POR. způsobuje maskování poruch, tedy automat ignoruje hlášené chyby. Tlačíko budou na vlastní nebezpečí používat jen zkušení operátoři. 19

20 Panel OPLACH SK se používá při čištění zařízení. 20

21 5 POPIS OBRAZOVEK 5.1 Varna Scezovací káď Scezovací čerpadlo Rmuto-vystírací pánev Topení Kopačka Rmutovací čerpadlo Přívody vody Na obrazovce Varna jsou nádoby Scezovací káď (SK), Rmuto-vystírací pánev (RMVP) a příslušné potrubí s armaturami. V pravé dolní části obrazovky se nachází přívod vody, teplé i studené. Teplota vystírání se reguluje pomocí regulačních ventilů. Voda do RMVP se přivádí přes otevřené klapky OA145 a OA147 (resp. OA135, OA140). Voda do SK se přivádí přes klapku OA142 (resp. OA141). Míchání v RVMP se provádí pomocí klapek OA140 a OA147, čerpadla M106 a regulačního ventilu O134. Přepouštění z RVMP do SK se uskuteční, otevřeme-li klapky OA133 a OA147 a pustíme-li čerpadlo M106. Přepouštění rmutu z SK do RVMP se uskuteční, otevřeme-li klapku OA136 a ventil O134 a pustíme-li čerpadlo M106. Přepouštění sladiny z SK do RVMP se uskuteční, otevřeme-li klapku OA137 a ventil O132 a pustíme-li čerpadlo M105. Podrážení se provádí pomocí klapek OA137 a OA131 a čerpadla M105. Klapky OA143 a OA146 se otevírají na kanál. Čidla prázdného potrubí LA111 a LA112 se zbarví červeně, jestliže je potrubí plné a šedivě, je-li je potrubí prázdné. Průtokoměry, průtok sladiny FIQ107, průtok rmutů FIQ110 a průtok vody FIQ109, monitorují rychlost průtoku v litrech za minutu a proteklý objem v litrech. Zákaloměr QIA108 má rozsah jednotek a monitoruje míru zakalení scezovaného rmutu. V RVMP jsou 4 topné zóny. Jsou znázorněny topnými tělesy v nádobě RVMP a ručně se zapínají na panelu ohřev RVMP tlačítky EH1-EH4. 21

22 Měřené veličiny na obrazovce Varna: TI125 teplota v SK TI126 teplota v prostoru varny PIC113 tlak pod sítem FIQ107 průtok sladiny FIQ109 průtok vystírací a vyslazovací vody FIQ110 průtok rmutů QIA108 měření zákalu LIA103 hladiny RMVP TIC102 dvoupolohová regulace teploty v RMVP TIC101 spojitá regulace teploty vody pro varnu 5.2 Celkové technologické schéma VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu Horká voda Cylindro-konické tanky Ledová voda Chladič Na obrazovce Celkové technologické schéma jsou 2 cylindro-konické tanky, chladič mladiny, nádrže na horkou a ledovou vodu a příslušné potrubí s armaturami. Mladina z varny (světle zelené potrubí) teče do chladiče. Regulační ventil TIC116 reguluje přítok chladící vody do chladiče podle teploty mladiny vytékající z chladiče. Binární regulační klapky OA117 a OA120 přivádí chladící vodu k CKT tankům. Čidla prázdného potrubí LA123 a LA124 pod CKT tanky se zbarví červeně, jestliže je potrubí plné a šedivě, jestliže je potrubí prázdné. Měřené veličiny na obrazovce Celkové technologické schéma: TI127 teplota v prostoru CKT LIA118 měření hladiny v tanku CKT1 PIA119 měření tlaku v tanku CKT1 TIC117 regulace teploty v tanku CKT1 LIA121 měření hladiny v tanku CKT2 PIA122 měření tlaku v tanku CKT2 TIC120 měření tlaku v tanku CKT2 TIC115 dvoupolohová regulace teploty horké vody TIC116 - regulace teploty mladiny za chladičem 22

23 6 ÚDRŽBA A SERVIS ŘÍDICÍHO POČÍTAČE 6.1 Zásady bezporuchového provozu Pro zajištění bezporuchového provozu řídícího počítače je nutné dodržení následujících zásad: - obsluhovat řídící počítač je oprávněn pouze řádně zaškolený a poučený pracovník - v místnosti s počítačem je zakázáno kouření - počítač i klávesnici důsledně chraňte před nečistotou - není-li to nutné, počítač nepřenášejte - pokud ho potřebujete přemístit, tak ke skladování použijte čistou, bezprašnou místnost se stálou pokojovou teplotou, bez nadměrné vlhkosti a vibrací - při dlouhodobém nepoužívání nejdříve korektně ukončete program (viz. Obrazovka Servis) a počítač i monitor vypněte 6.2 Možné poruchy a jejich příčiny program nereaguje na pohyb myši nebo klávesnice - zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zasunuty do počítače - pokud jsou konektory v pořádku, může se jednat o efekt zamrznutého programu, v tom případě je nutné počítač restartovat (vypnout a zapnout síťový vypínač počítače) - pokud nepomohl ani restart, může se jednat o chybu zařízení, tedy myši nebo klávesnice, v tom případě vyzkoušejte počítač s jinou myší či klávesnicí z programu nelze ovládat technologii, na obrazovce jsou zobrazeny neaktuální hodnoty - jedná se o problém výpadku komunikace mezi řídícím počítačem a programovatelným automatem, který je signalizován žlutě blikající ikonkou počítače v pravé části horní lišty (viz. kapitola Popis horní a dolní lišty) a alarmovým hlášením s názvem Výpadek komunikace - zkontrolujte, zda je řádně zasunut konektor komunikačního kabelu do počítače i do řídícího systému - je-li použit externí komunikační převodník, zkontrolujte zda je řádně připojený a zapnutý z programu nelze ovládat technologii, na obrazovce jsou zobrazeny aktuální hodnoty - pravděpodobně došlo k poruše na programovatelném automatu (viz. Návod na obsluhu řídícího systému technologie, kapitola Údržba řídícího systému) z programu nelze tisknout - zkontrolujte, zda je povolen tisk na obrazovce Servis (viz. Kapitola Obrazovka Servis) - zkontrolujte, zda je tiskárna řádně připojena a zda je ve stavu Připravena (většinou signalizováno rozsvícenou zelenou kontrolkou) - je-li předchozí v pořádku, požádejte Vaše IT oddělení nebo správce počítačů, aby vyzkoušel tisk přímo z prostředí Windows 6.3 Zásahy do hardware a software řídícího počítače - jakékoliv zásahy do hardware a software řídícího počítače i po uplynutí záruční doby vždy nejprve konzultujte s našimi techniky - naše firma nenese zodpovědnost za případné problémy s funkčností řídícího počítače, které by nastaly v důsledku nekonzultovaného zásahu 23

24 - pokud je navíc řídící počítač v záruce a dojde k jakémukoliv nekonzultovanému zásahu do hardware nebo software, dochází ke ztrátě záruky - výměna klávesnice, myši nebo monitoru se z tohoto pohledu nepovažuje za změny v hardware 6.4 Údržba a zálohování - na vlastním řídícím počítači není třeba provádět žádnou údržbu, vyjma čištění klávesnice, myši a obrazovky monitoru - je-li počítač vybaven záložní baterií (tzv. UPS), pak je třeba provádět v intervalech určených výrobcem výměnu, popř. kalibraci záložní baterie - pokud požadujete uchovávání souborů alarmových hlášení a historických trendů např. pro potřeby kontrolních orgánů, provádějte pravidelné zálohy souborů uvedených v kap. Alarmová hlášení a Historické trendy - ve všech těchto případech kontaktujte Vaše IT oddělení nebo správce počítačové infrastruktury a domluvte se na konkrétním řešení - pokud nemáte kompetentní pracovníky, kteří budou výše uvedenou údržbu provádět, jsme schopni Vám ji na vyžádání zajistit 24

25 7 Databáze 7.1 Databáze Databáze : - je nainstalována jen na jedné stanici PC Databázové PC - Technologické PC do databáze zapisuje údaje periodicky - Data se ukládají ve formě tabulek - TomPack komunikuje s databází přes ADO funkce ( OLEDB driver ) Přístup do Windows - pro přístup k databázi je nutno se přihlásit v aplikaci TomPack - User Name kancelar - User Password kancl - - Uživatel s přístupovou úrovní kancelar má možnost přístupu do Systému Windows - Pokud použijete klávesu s ikonou Windows (většinou klávesnice spodní řada - druhá nebo třetí klávesa z leva ) Přístup k databázi - Pro přístup k datům z databáze je nutno spustit program - Programy - Microsoft SQL Server SQL Server Management Studio Express - Po spuštění tohoto programu může vyskočit okno Microsoft.NET Framework Unhandled - zvolit Continue - Vyskočí okno Connect to Server - Microsoft SQL Server Server type - Database Engine - Server name \SQL2005EXPRESS - Authentication - SQL Server Authentication - Login - PS_ADMIN - Password - - Ponechat zaškrtnutou položku Remember password Prohlížení dat v databázi - Databases VschtVL položka VarnaMerene zvolit položku stisknout pravé tlačítko myši okno zvolit Open Table stiskem levého tlačítka myši - Databases VschtVL VarniList zvolit položku stisknout pravé tlačítko myši okno zvolit Open Table stiskem levého tlačítka myši Ukončení Prohlížení dat v databázi File exit případné změny neukládat 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Verze 4.0.0 Uživatelská příručka I N C O M E, spol. s r.o. Mukařovského 1985/8 155 00 Praha 5 Prodej: +420 251 116 000, +420 602 204 802 Servis: +420 251 116 000, +420 602 573 478 Fax: +420 251 116 020

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW áudified Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW Uživatelský manuál Poznámka: Do verze 2.1 byly názvy součástí SCENEFLOW SCENE Audio Server verze Express verze Classic Colosseum Audio Console Server Basic

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor Obsluha přístroje Ht200 programový regulátor Úvod 1 Úvod Ht200 je programový regulátor určený pro průmyslové aplikace. Návod na regulátor je rozdělen do kategorií popisujících instalaci a zapojení přístroje,

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více