VŠCHT Praha Minipivovar POKYNY PRO OBSLUHU. datum: vizualizace: TomPack 2.11 zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠCHT Praha Minipivovar POKYNY PRO OBSLUHU. datum: 30.12.2012 vizualizace: TomPack 2.11 zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová"

Transkript

1 VŠCHT Praha Minipivovar POKYNY PRO OBSLUHU datum: vizualizace: TomPack 2.11 zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová Všechna práva původce vyhrazena. Rozmnožování nebo přenechání této dokumentace jiné straně vyžaduje písemný souhlas firmy ProjectSoft HK a.s. ProjectSoft HK a.s. Eliščino nábřeží Hradec Králové Česká republika

2 OBSAH 1 ÚVOD POPIS VIZUALIZAČNÍHO SYSTÉMU OBSLUHA ŘÍDICÍHO POČÍTAČE Uvedení systému do chodu Ovládání systému Přihlášení do systému a odhlášení ze systému Popis horní a dolní lišty technologických obrazovek Popis technologických prvků a jejich grafické značení Změna hodnoty Ovládání akčních členů Ovládací panel PID regulátoru Alarmová hlášení Aktuální alarmy Historie alarmů Ukládání alarmů na disku počítače Historické trendy Odečítání hodnot z grafu Pohyb v čase Nastavení vlastností grafu Ukládání trendů na disku počítače Receptury Obrazovka Servis POPIS TECHNOLOGIE Seznam regulačních okruhů Automatické procesy v řídícím systému varny Hlavní funkce ovládacího panelu POPIS OBRAZOVEK Varna Celkové technologické schéma ÚDRŽBA A SERVIS ŘÍDICÍHO POČÍTAČE Zásady bezporuchového provozu Možné poruchy a jejich příčiny Zásahy do hardware a software řídícího počítače Údržba a zálohování Databáze Databáze Možné poruchy a jejich příčiny

3 1 ÚVOD Tyto POKYNY PRO OBSLUHU obsahují základní údaje potřebné k obsluze vizualizačního systému. Osoby určené k obsluze musí být vždy předem zaškoleny a seznámeny s těmito POKYNY. 3

4 2 POPIS VIZUALIZAČNÍHO SYSTÉMU VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu K obsluze řízeného technologického souboru slouží řídící počítač, vybavený vizualizačním programem. Obsluha pomocí tohoto řídícího počítače získává vizuální informaci o stavu technologie a řídí technologický proces spouštěním jednotlivých programových sekvencí, nastavováním parametrů (jako jsou žádané hodnoty regulovaných veličin, minima a maxima u dvoupolohových regulací, apod.), popř. jen ovládáním jednotlivých akčních členů v ručním režimu.v tomto případě je vizualizační program realizován na platformě systému TomPack firmy Projectsoft. Vlastní řízení technologického procesu pak vykonává programovatelný automat SIEMENS IM CPU, který zpracovává údaje z čidel a měřících zařízení, umístěných v provozu a podle zadaného programu vykonává potřebné zásahy do technologického procesu pomocí akčních členů (ventily, pohony, motory). 4

5 3 OBSLUHA ŘÍDICÍHO POČÍTAČE VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu Vizualizační aplikace je instalována na řídícím počítači typu PC. Pomocí monitoru řídícího počítače je obsluha informována o stavu řízeného procesu a pomocí klávesnice, nebo myši počítače do něho obsluha provádí zásahy. 3.1 Uvedení systému do chodu - na čelním panelu monitoru stiskněte síťový vypínač, zeleně svítící signálka indikuje zapnutí monitoru - na čelním panelu počítače stiskněte síťový vypínač, zeleně svítící signálka indikuje zapnutí počítače - po zapnutí monitoru a počítače se začnou provádět procedury nutné pro start vizualizačního programu TomPack. Po ukončení těchto procedur se na obrazovce monitoru objeví základní obrázek, který budeme dále nazývat Hlavní menu. 3.2 Ovládání systému Systém se ovládá pomocí klávesnice nebo myši počítače. Informace o řízeném procesu se zobrazují na monitoru počítače. Pro pohyb ukazovací šipky (dále kurzor) na ploše obrazovky je nutno použít myš počítače. Po umístění kurzoru na vybraný objekt se požadovaná akce vykoná stisknutím (kliknutím) levého tlačítka myši počítače. Pokud chcete provozovat program s tiskem, pak musí být k řídícímu počítači buď připojena lokální tiskárna nebo musí být počítač připojen do počítačové sítě a mít možnost přistupovat na síťovou tiskárnu. Chcete-li začít pracovat, musíte se nejprve přihlásit do systému! Přihlášení do systému a odhlášení ze systému Přístup do programu má pouze osoba k tomu oprávněná, přihlášená svým uživatelským jménem a heslem. Přihlášení provedeme následujícím způsobem: - na horní liště vpravo vybereme tlačítko klíče a klikneme - tím se zobrazí panel s názvem Logon user (vlevo) Uživatelské jméno Tlačítko přihlášení nebo odhlášení Heslo Tlačítko odhlášení - zde se přihlášení provede tak, že klikneme do pole Name (jméno) a zapíšeme jméno přihlašovaného uživatele, nebo jméno vybereme z rozvíracího seznamu kliknutím na šipku v pravé části pole Name 5

6 - pak klikneme do pole Password (heslo), zadáme požadované heslo a stiskneme Enter nebo klikneme na tlačítko Logon. Pokud je zadání správné, zobrazí se v horní liště jméno přihlášeného uživatele. Pokud zadání správné nebylo, klikneme opět do pole Password a zadání opakujeme. - odhlášení provedeme stisknutím tlačítka klíče, objeví se panel s názvem Logoff current user (obrázek vpravo) a klikneme na tlačítko Logoff Jednotlivé oprávněné osoby mají následující přístupovou úroveň a z toho vyplývající omezení pohybu v programu: - PROJECTSOFT Bez omezení - OBSLUHA Nemůže používat klávesové zkratky operačního systému ani přepnout do zobrazení schématu v okně. Může ovládat armatury, motory a čerpadla. - KANCELÁŘ Má přístup do operačního systému. Může používat klávesové zkratky operačního systému a přepnout do zobrazení schématu v okně. - NEPŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL Může pouze prohlížet trendy a historii alarmů a to pouze v obrazovce odkud proběhlo odhlášení posledního uživatele Při ukončení práce je operátor povinen se odhlásit! Popis horní a dolní lišty technologických obrazovek Po přihlášení je možno se z hlavního menu kliknutím na příslušný symbol technologického souboru přepnout na jednotlivé technologické obrazovky. Každá obrazovka obsahuje schéma příslušného technologického souboru a horní a dolní lištu se systémem ovládacích a signalizačních prvků, jež jsou pro všechny soubory společné nebo mají obdobný význam. Horní lišta V horní liště jsou zleva následující prvky: - logo Projectsoft - pole, v kterém se zobrazuje aktuální datum a čas - logo VŠCHT Praha - název technologického souboru - pole, v kterém se zobrazuje jméno přihlášeného operátora (ProjectSoft) - tlačítko ALARM, sloužící k zobrazení obrazovky alarmových hlášení. - spodní řádek zobrazuje informaci o posledním aktivním alarmu Dolní lišta V dolní liště jsou zleva následující prvky: - tlačítko ŠIPKA VLEVO, sloužící k přechodu na předchozí obrazovku - tlačítko ŠIPKA NAHORU, sloužící k vyvolání okna rychlého přepnutí mezi obrazovkami a přihlášení. 6

7 - tlačítko ŠIPKA VPRAVO, sloužící k přechodu z hlavní obrazovky na obrazovku technologie - tlačítko TRENDY, sloužící k přechodu na obrazovku grafu vybraných technologických veličin - tlačítko TEXT, sloužící pro zobrazení popisů pohonů - tlačítko OVLÁDÁNÍ, sloužící k vyvolání Ovládacího panelu programové sekvence - tlačítko PARAMETRY (neaktivní), sloužící k přechodu na obrazovku parametrů technologických veličin - tlačítko SERVIS, sloužící k přechodu na obrazovku, která umožňuje některé speciální funkce, jako např. pojmenování receptur, nastavení času PC, ukončení práce apod Popis technologických prvků a jejich grafické značení Na technologických obrazovkách jsou použity následující barvy jednotlivých prvků: - nádoby a větší celky strojního zařízení: šedá - parní potrubí: červená - kondenzát: zelená Barevné značení stavu zařízení nebo veličiny: - šedá: neaktivní, vše v pořádku - zelená: aktivní, zapnuto, otevřeno - žlutá: porucha zařízení - červená: alarm analogové hodnoty Symbolické značení prvků a jejich barvy: Klapka ventil - zavřená - otevřená - porucha motor - zavřen - otevřen - v aut. režimu čerpadlo - vypnut - zapnut - porucha - vypnuto - zapnuto - porucha 7

8 Průtokoměry Na obrázku vidíme symbolické značení průtokoměru a k němu příslušející panel. Na panelu je písmenem Q označen celkový objem, který protekl průtokoměrem od posledního nulování a písmenem F je označená rychlost průtoku. Pod modrými tlačítky jsou grafy průběhu daných veličin. panel zobrazované hodnoty Pod písmenem na modrém tlačítku (T teplota) je graf dané veličiny. Políčko s aktuální hodnotou je podbarvené šedivou barvou. Hodnota se nedá přepsat. panel zadávané hodnoty Pod písmenem na modrém tlačítku (Y otevření regulační armatury) je graf dané veličiny. Políčko s aktuální hodnotou je podbarvené světle modrou barvou. Hodnota se dá přepsat.. 8

9 ovládací panel Popis ovládacího panelu je v kapitole 4. Přepínač Automatický nebo Ruční režim Krok aktuální Krok žádaný čas aktuální a žádaný Přepínání na další krok (aktivní v Ručním režimu) Přepínání na předchozí krok (aktivní v Ručním režimu) Pokračování (aktivní v Automatickém režimu ) Číslo receptu Číslo várky Maskování poruch (na vlastní nebezpečí) Start (zapnutí chodu automatu) Stop (způsobí vypnutí všech motorů a čerpadel) Panel pro výplach zařízení Změna hodnoty - změny hodnot parametrů, konstant PID regulátorů, alarmových mezí, receptur apod. jsou povoleny pouze uživatelům s určitou přístupovou úrovní - kurzor se umístí pomocí kurzorových kláves nebo myši na pole měnitelné hodnoty (světle modrá) pole se proznačí modře - stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím na levé tlačítko myši se zobrazí zadávací okno Value - zadání se provádí volbou z klávesnice a potvrzuje stisknutím klávesy ENTER - zadávaná hodnota musí být v rozmezí daném hodnotami Min a Max, hodnotu mimo tyto meze nelze zadat. 9

10 3.2.5 Ovládání akčních členů Ovládání akčních členů v technologii je možno rozdělit na dva případy: 1. Příslušný technologický soubor je provozován v Automatickém režimu, který je signalizován symbolem A (viz. Kapitola 3.2.3) potom jsou příslušné akční členy ovládány příslušným programovým modulem a operátor nemá možnost je z řídícího počítače jednotlivě ovládat 2. Příslušný technologický soubor je provozován v Ručním režimu, který je signalizován přepínačem v poloze R potom může operátor jednotlivé akční členy ovládat z řídícího počítače. V tomto případě je nutné si uvědomit, že ovládání probíhá nezávisle na řídícím algoritmu PLC a že veškerou zodpovědnost za prováděné zásahy do řízení technologie na sebe přebírá operátor. Proto je při tomto způsobu řízení nutné být obezřetný a jednat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, popř. k materiálním škodám. Z těchto důvodů bývá mnohdy aplikace řešena tak, že některé pohony není možno vůbec tímto způsobem ovládat nebo je ovládání umožněno za nějakých omezujících podmínek (např. jen operátorům s vyšší přístupovou úrovní, popř. s nějakou blokační vazbou) Ovládání pohonů, které nejsou součástí lokální regulační smyčky - v tomto případě musí být globální přepínač režimu programu (na Ovládacím panelu) v poloze Ruční ovládání - ukážeme kurzorem na akční člen, je-li povoleno jeho ovládání, objeví se kolem něho rámeček - kliknutím změníme jeho stav (např. u zavřené klapky dojde k otevření) Ovládání pohonů, které jsou součástí lokální regulační smyčky - i v tomto případě musí být globální přepínač režimu programu v poloze Ruční ovládání ale navíc musí být vypnutý regulátor smyčky, jejíž je ovládaný pohon součástí Výstup pohonu Vypnutí regulace Přepínač režimu v poloze Ruční ovládání 10

11 - v případě regulačního ventilu nebo měniče pohonu je kliknutím na pohon vyvolán Ovládací panel PID regulátoru (viz. kap ) - na něm musíme nejprve vypnout regulátor (tlačítko Regulátor musí signalizovat stav R ) a potom můžeme pohon ovládat změnou hodnoty v poli výstup. - v případě pohonu ovládaného binárním signálem (klapka, motor bez měniče) klikneme na okno regulované hodnoty a tím vyvoláme Ovládací panel BIN regulátoru (viz. Odstavec BIN regulátory) - na něm musíme nejprve vypnout regulátor (tlačítko Regulátor musí signalizovat stav R ) a potom můžeme pohon ovládat přímo kliknutím na jeho symbol BIN regulátory Binární regulátor využívá pro regulaci regulované veličiny nespojité řízení akčního členu, tedy povely otevři/zavři klapku na základě rozdílu mezi měřenou a žádanou hodnotou regulované veličiny. Jeho chování (frekvenci změn stavu akčního členu) je možno ovlivnit velikostí pásma necitlivosti nastavením Max a Min požadovaných hodnot. Je-li automat v Ručním režimu (to poznáme z panelu REGULÁTOR tlačítko VYPNUTO/ZAPNUTO), můžeme Otevřít/Zavřít klapku. 11

12 3.2.6 Ovládací panel PID regulátoru PID regulátor využívá pro regulaci regulované veličiny spojité řízení akčního členu, tedy řídí spojitě např. otevření reg. ventilu nebo udává otáčky měniče pohonu na základě rozdílu mezi měřenou a žádanou hodnotou regulované veličiny. Jeho chování (rychlost a velikost změn výstupní veličiny) je možno ovlivnit nastavením konstant P (zesílení),i (integrace) a D (derivace). - Ovládací panel PID regulátoru vyvoláme tím, že klikneme na symbol regulované hodnoty (levá černá část zobrazovacího okna) nebo na symbol akčního členu regulační smyčky Vyvolání ovládacího panelu regulace Měřená hodnota Žádaná hodnota Výstupní hodnota Zapnutí regulace - pro sledování odezvy na změnu parametrů je zde Trend okno s Reálným průběhem měřené a žádané hodnoty - v pravé části je panel s tlačítkem pro Vypnutí/zapnutí regulátoru - pod ním jsou zadávací pole pro nastavení žádané hodnoty regulované veličiny (modrá pole) a výstupu regulátoru (v případě ručního řízení) - pole HODNOTY potom zobrazují hodnoty odečítané z grafu při posuvu pravítka grafu (práce s grafy viz. kap. 3.5) - ve spodní části jsou konstanty regulátoru: Zesílení - zesílení, které je možno nastavit v rozsahu -320 až +320 (záporné hodnoty reverzují výstup) Integrace - integrační konstanta, kterou je možno nastavit v rozsahu 1 až 3276 Derivace - derivační konstanta, kterou je možno nastavit v rozsahu 0 až 3276 Výstup MAX omezení výstupu regulátoru shora Výstup MIN omezení výstupu regulátoru zdola 12

13 Tlačítko STOP TRENDU slouží ke změně reálného průběhu grafu na historický (v zobrazení se zastaví reálný čas a je možno se posunovat zpět v čase) Klikneme-li na akční člen PID regulátoru (čerpadlo, ventil), zobrazí se bar-grafy měřené hodnoty, žádané hodnoty a výstupní hodnoty. Vpravo od bar-grafů je tabulka totožná s tabulkou u příslušných trendů. 3.3 Alarmová hlášení Alarmová hlášení informují obsluhu řídícího systému o existenci nestandardních stavů v řízené technologii, jako je např. výpadek pohonu, vybočení sledovaných veličin mimo pracovní meze, zastavení operace z důvodu překročení nastavených parametrů apod. - pokud vznikne v řízené technologii nový alarm, je signalizován blikajícím tlačítkem ALARM na HORNÍ liště Aktuální alarmy - vybereme tlačítko ALARM v horní liště, klikneme na něj a dostaneme se na obrazovku s názvem Aktuální alarmy - na této obrazovce jsou zobrazeny aktuální (tj. nově vzniklé nebo trvající) alarmy a také tzv. události - události se nazývají ty změny v systému, které nemají povahu poruchy, přesto je vhodné je monitorovat, např. změna operátora, změna důležitých parametrů, apod. 13

14 jednotlivé sloupce tabulky mají následující význam: - datum a čas vzniku poruchy - stav alarmu (A -aktivní, + vznik alarmu, - zánik alarmu) - popis poruchy - místo v technologii, kde došlo k poruše - hodnota alarmové proměnné řádky výpisu mají barvu závislou na stavu: - aktivní neodkvitované alarmy: červená - aktivní odkvitované alarmy: oranžová - neaktivní neodkvitované alarmy: žlutá - události: modrá Na každý nově vzniklý alarm je obsluha povinna reagovat tím, že prověří jeho důvod a odkvituje ho (potvrdí ho). - chceme-li alarmy odkvitovat, máme dvě možnosti: 1. odkvitovat všechny alarmy v systému najednou - klikneme na tlačítko Kvitace všech (tlačítko se zatrhávátkem), umístěné na spodní liště uprostřed. Tlačítko ALARM přestane blikat, zůstane však oranžově svítit, čímž signalizuje, že v systému trvají poruchy, ale odkvitované (obsluha o nich ví). 2. odkvitovat pouze vybrané alarmy - kliknutím na příslušný alarmový řádek. - tlačítka šipka nahoru, šipka dolů a začátek v levé části spodní lišty slouží k listování seznamem alarmů - tlačítko Historie slouží k přechodu na obrazovku Historických alarmů Historie alarmů - v Historii alarmů je možné prohlížet kromě aktuálních alarmů i zaniklé alarmy a události Pozn.: v Historii alarmů nelze kvitovat. 14

15 3.3.3 Ukládání alarmů na disku počítače VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu Všechny alarmy se ukládají na disk počítače do souboru AlarmList.mdb umístěného v adresáři (c:\program Files\TomPack_2). Většinou je nastavena historie na 100 dnů, po této době se začnou automaticky nejstarší z nich odmazávat. Proto je nutno, pokud chcete tato data archivovat, provádět pravidelnou zálohu v periodě kratší než je tato zadaná doba. V případě potřeby kontaktujte Vaše IT oddělení a domluvte se na způsobu zálohování. 3.4 Historické trendy Systém historických trendů slouží k archivaci měřených hodnot technologie a jejich následné prezentaci ve formě grafu. Historické trendy v Tompacku lze rozdělit na dvě základní skupiny: - trend konkrétní měřené veličiny, který lze zobrazit tak, že klikneme na symbol regulované hodnoty (levá černá část zobrazovacího okna) nebo na symbol akčního členu regulační smyčky a vyvoláme tím Ovládací panel regulátoru (viz. též kap a 3.2.7) Vyvolání ovládacího panelu Měřená hodnota 15

16 - souhrnný trend více měřených, spolu souvisejících veličin, který lze zobrazit tak, že klikneme na tlačítko TRENDY, které se nachází na spodní liště technologických obrazovek Vyvolání obrazovky trendu - při prvním otevření obrazovky s trendem je vždy zobrazen reálný trend, tzn. průběh měřené veličiny v reálném čase, který se průběžně aktualizuje Odečítání hodnot z grafu - vpravo od grafu je seznam zobrazovaných veličin, kde každá veličina má pod svým názvem umístěn údaj, který se aktualizuje při pohybu posuvného pravítka - hodnoty v grafu lze odečítat pomocí posuvného pravítka tak, že umístíme kurzor na osu Y, stiskneme levé tlačítko myši, držíme ho a táhneme myší - nad pravítkem se zobrazuje datum a čas, ve kterém odečítáme hodnoty a odečítané hodnoty se zobrazují v již zmíněném seznamu veličin Pohyb v čase 1. prohlížení průběhu v reálném čase - pokud chceme změnit časový rozsah zobrazované veličiny v reálném čase můžeme použít následující tlačítka, umístěná ve spodní liště: - tlačítko Detail (lupa +), sloužící k zmenšení časového výřezu (funkce Zoom in) - tlačítko Náhled (lupa -), sloužící k zvětšení časového výřezu (funkce Zoom out) - tlačítko Dnes (24h), sloužící k zobrazení průběhu posledních 24 hodin - tlačítko Stop stav trendu, slouží k zastavení aktualizace grafu - alternativně můžeme použít následujícího způsobu - klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení času od, čímž vyvoláme ovládací panel pro časový posun Time setting - v něm můžeme buď přímo zadat čas, od kterého chceme průběh zobrazit nebo můžeme použít tlačítka pro posun v čase vzad (v sekci BACK) o daný čas - tímto způsobem roztáhneme graf více do minulosti 2. prohlížení průběhu v minulosti - tlačítkem Stop stav trendu, zastavíme aktualizaci grafu - klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení času od, čímž vyvoláme ovládací panel pro časový posun Time setting - v něm můžeme buď přímo zadat čas, od kterého chceme průběh zobrazit nebo můžeme použít tlačítka pro posun v čase vzad (v sekci BACK) o daný čas - tímto způsobem roztáhneme graf více do minulosti - pokud však chceme pouze průběh posunout v čase při zachování stejné šíře grafu, zaškrtneme navíc pole retain width - podobně pokud již průběh je posunutý do minulosti a potřebujeme se posunout v čase dopředu, klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení času do, čímž vyvoláme ovládací panel pro časový posun Time setting - v něm můžeme opět buď přímo zadat čas, do kterého chceme průběh zobrazit nebo můžeme použít tlačítka pro posun v čase vpřed (v sekci FORWARD) o daný čas 16

17 Posuvné pravítko Listování Lupa Odečítané hodnoty z grafu Posun v čase vzad Posun v čase vpře Nastavení vlastností grafu - klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení grafu, čímž vyvoláme ovládací panel pro změnu vlastností grafu Graph setting - v levé části označené Type je možné zastavit aktualizaci grafu (stejná funkce jako tlačítko Stop stav trendu ) - v pravé části označené Grid je možné zapnout zobrazení pomocné mřížky pro obě osy Ukládání trendů na disku počítače Všechny trendované veličiny se ukládají na disk počítače, na kterém běží program Tpserver, do souborů s příponou.mdb přímo do adresáře Tompack (nejčastěji C:\Program Files\Tompack). Soubory se uchovávají na disku po zadanou dobu, pak se začnou automaticky od nejstaršího data přepisovat, proto je nutno, pokud chcete tato data archivovat, provádět pravidelnou zálohu v periodě kratší než je tato zadaná doba. V případě potřeby kontaktujte Vaše IT oddělení a domluvte se na způsobu zálohování. 3.5 Receptury d Na dolní liště obrazovky Varna jsou pod tlačítkem Parametry recepty, tj. požadované parametry veličin pro jednotlivé kroky. Parametry V recepturách se listuje šipkami doleva a doprava. Každému kroku odpovídá 1 řádek. V recepturách je celkem 113 kroků. Na pravé straně obrazovky může být uloženo až 8 receptur. Pod tlačítkem AKT je aktuální receptura načtená do automatu. Načtení receptury do AKT: Kliknout na vybrané číslo receptury Kliknout na OTV 17

18 Kliknout na tlačítko AKT Kliknout na ULŽ a zadat ANO Hodnoty parametru se mění kliknutím na měněný parametr a napsáním hodnoty do zobrazené tabulky. Zadávají se pouze parametry potřebné pro daný krok. V pravé části řádku je celkem 5 malých čtverců. První signalizuje, zda automat tímto krokem v dané receptuře prochází (když je zelený, tak prochází; když je šedý, neprochází). 2. až 5. znázorňují ohřívací zóny v RVMP. Parametry se můžou měnit i v průběhu kroku. Právě probíhající krok je označený malým zeleným čtvercem s písmenem K nazačátku a nakonci řádku vedle čísla kroku. 3.6 Obrazovka Servis - slouží k ukončení aplikace, nastavení systémového času a k nastavení některých dalších speciálních funkcí řídícího počítače, závislých na konkrétní aplikaci (tyto funkce jsou popsány v Návodu pro obsluhu řídícího systému) - zobrazíme ji tak, že klikneme na tlačítko SERVIS, které se nachází na spodní liště technologických obrazovek Vyvolání obrazovky Servis - na obrazovce jsou dostupné následující funkce: Ukončení aplikace: - tlačítko Zavření aplikace ukončí aplikaci - tlačítko Vypnutí počítače ukončí aplikaci a vypne počítač Nastavení času: - tlačítkem Načíst lze načíst aktuální datum a čas z počítače - pokud je chcete změnit, nastavte nové hodnoty a klikněte na tlačítko Nastavit, čímž se nové hodnoty přepíšou do systémového času počítače 18

19 4 POPIS TECHNOLOGIE 4.1 Seznam regulačních okruhů Měřená veličina Akční veličina Typ TIC101 Teplota vystírací a HIC101a ventil studené PID vyslazovací vody vody FICQ109 Průtok vystírací a HIC101b ventil teplé vody PID vyslazovací vody FICQ110 Průtok rmutů s M106 čerpadlo RVMP PID integrací FICQ107 Průtok sladiny s M105 scezovací čerpadlo PID integrací TIC116 regulace teploty mladiny za chladičem HIC116 ventil chlazení PID 4.2 Automatické procesy v řídícím systému varny V Automatickém režimu probíhají kroky podle aktuální tabulky parametrů. V tabulce Parametry jsou žádané hodnoty v daném kroku. Přestože názvy sloupců v tabulce nejsou jednoznačné (např. průtok FIQ107, FIQ109, FIQ110), parametry jsou dané jednoznačně. V daném kroku je na jeden rámeček v řádku nenulová maximálně jedna hodnota. 4.3 Hlavní funkce ovládacího panelu Vyvolání ovládacího panelu V levém horním rohu panelu RMVP je umístěn přepínač automatický / ruční režim. Kliknutím na jeho symbol se přepínají oba režimy. Napravo od přepínače automatický / ruční režim se zobrazuje aktuální a žádaný krok. Aktuální krok je krok, který právě běží, žádaný krok je krok, na který chceme přejít. Je-li automat v Automatickém režimu, odkvitujeme krok tlačítkem POKRAČ. Je-li automat v Ručním režimu, můžeme přecházet mezi kroky tlačítky KROK- a KROK+. Na panelu RECEPT se zobrazuje číslo receptu a číslo várky. Panel OVLÁDÁNÍ AUTOMATU: Chod automatu se spustí tlačítkem START. Spuštění signalizuje červené světlo nalevo od tlačítka. Tlačítkem STOP se zastaví chod automatu. Tlačítko uvede celou technologii do bezpečného stavu (v ručním i automatickém režimu), což zpravidla znamená, že se zastaví všechny pohony, zavřou se klapky a ventily; po dobu STOPu svítí červená kontrolka vedle tlačítka. Tlačítko lze opět vymáčknout a obnovit tak běh původního programu, nebo lze přepnout do ručního režimu, vymáčknout tlačítko STOP a pokračovat v ručním režimu; vždy když je automat připnut k napájení, je z důvodu bezpečnosti toto tlačítko stisknuté (po ukončení výpadku proudu je nutno toto tlačítko vymáčknout, poté je teprve možno ovládat technologii) Tlačítko MASK.POR. způsobuje maskování poruch, tedy automat ignoruje hlášené chyby. Tlačíko budou na vlastní nebezpečí používat jen zkušení operátoři. 19

20 Panel OPLACH SK se používá při čištění zařízení. 20

21 5 POPIS OBRAZOVEK 5.1 Varna Scezovací káď Scezovací čerpadlo Rmuto-vystírací pánev Topení Kopačka Rmutovací čerpadlo Přívody vody Na obrazovce Varna jsou nádoby Scezovací káď (SK), Rmuto-vystírací pánev (RMVP) a příslušné potrubí s armaturami. V pravé dolní části obrazovky se nachází přívod vody, teplé i studené. Teplota vystírání se reguluje pomocí regulačních ventilů. Voda do RMVP se přivádí přes otevřené klapky OA145 a OA147 (resp. OA135, OA140). Voda do SK se přivádí přes klapku OA142 (resp. OA141). Míchání v RVMP se provádí pomocí klapek OA140 a OA147, čerpadla M106 a regulačního ventilu O134. Přepouštění z RVMP do SK se uskuteční, otevřeme-li klapky OA133 a OA147 a pustíme-li čerpadlo M106. Přepouštění rmutu z SK do RVMP se uskuteční, otevřeme-li klapku OA136 a ventil O134 a pustíme-li čerpadlo M106. Přepouštění sladiny z SK do RVMP se uskuteční, otevřeme-li klapku OA137 a ventil O132 a pustíme-li čerpadlo M105. Podrážení se provádí pomocí klapek OA137 a OA131 a čerpadla M105. Klapky OA143 a OA146 se otevírají na kanál. Čidla prázdného potrubí LA111 a LA112 se zbarví červeně, jestliže je potrubí plné a šedivě, je-li je potrubí prázdné. Průtokoměry, průtok sladiny FIQ107, průtok rmutů FIQ110 a průtok vody FIQ109, monitorují rychlost průtoku v litrech za minutu a proteklý objem v litrech. Zákaloměr QIA108 má rozsah jednotek a monitoruje míru zakalení scezovaného rmutu. V RVMP jsou 4 topné zóny. Jsou znázorněny topnými tělesy v nádobě RVMP a ručně se zapínají na panelu ohřev RVMP tlačítky EH1-EH4. 21

22 Měřené veličiny na obrazovce Varna: TI125 teplota v SK TI126 teplota v prostoru varny PIC113 tlak pod sítem FIQ107 průtok sladiny FIQ109 průtok vystírací a vyslazovací vody FIQ110 průtok rmutů QIA108 měření zákalu LIA103 hladiny RMVP TIC102 dvoupolohová regulace teploty v RMVP TIC101 spojitá regulace teploty vody pro varnu 5.2 Celkové technologické schéma VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu Horká voda Cylindro-konické tanky Ledová voda Chladič Na obrazovce Celkové technologické schéma jsou 2 cylindro-konické tanky, chladič mladiny, nádrže na horkou a ledovou vodu a příslušné potrubí s armaturami. Mladina z varny (světle zelené potrubí) teče do chladiče. Regulační ventil TIC116 reguluje přítok chladící vody do chladiče podle teploty mladiny vytékající z chladiče. Binární regulační klapky OA117 a OA120 přivádí chladící vodu k CKT tankům. Čidla prázdného potrubí LA123 a LA124 pod CKT tanky se zbarví červeně, jestliže je potrubí plné a šedivě, jestliže je potrubí prázdné. Měřené veličiny na obrazovce Celkové technologické schéma: TI127 teplota v prostoru CKT LIA118 měření hladiny v tanku CKT1 PIA119 měření tlaku v tanku CKT1 TIC117 regulace teploty v tanku CKT1 LIA121 měření hladiny v tanku CKT2 PIA122 měření tlaku v tanku CKT2 TIC120 měření tlaku v tanku CKT2 TIC115 dvoupolohová regulace teploty horké vody TIC116 - regulace teploty mladiny za chladičem 22

23 6 ÚDRŽBA A SERVIS ŘÍDICÍHO POČÍTAČE 6.1 Zásady bezporuchového provozu Pro zajištění bezporuchového provozu řídícího počítače je nutné dodržení následujících zásad: - obsluhovat řídící počítač je oprávněn pouze řádně zaškolený a poučený pracovník - v místnosti s počítačem je zakázáno kouření - počítač i klávesnici důsledně chraňte před nečistotou - není-li to nutné, počítač nepřenášejte - pokud ho potřebujete přemístit, tak ke skladování použijte čistou, bezprašnou místnost se stálou pokojovou teplotou, bez nadměrné vlhkosti a vibrací - při dlouhodobém nepoužívání nejdříve korektně ukončete program (viz. Obrazovka Servis) a počítač i monitor vypněte 6.2 Možné poruchy a jejich příčiny program nereaguje na pohyb myši nebo klávesnice - zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zasunuty do počítače - pokud jsou konektory v pořádku, může se jednat o efekt zamrznutého programu, v tom případě je nutné počítač restartovat (vypnout a zapnout síťový vypínač počítače) - pokud nepomohl ani restart, může se jednat o chybu zařízení, tedy myši nebo klávesnice, v tom případě vyzkoušejte počítač s jinou myší či klávesnicí z programu nelze ovládat technologii, na obrazovce jsou zobrazeny neaktuální hodnoty - jedná se o problém výpadku komunikace mezi řídícím počítačem a programovatelným automatem, který je signalizován žlutě blikající ikonkou počítače v pravé části horní lišty (viz. kapitola Popis horní a dolní lišty) a alarmovým hlášením s názvem Výpadek komunikace - zkontrolujte, zda je řádně zasunut konektor komunikačního kabelu do počítače i do řídícího systému - je-li použit externí komunikační převodník, zkontrolujte zda je řádně připojený a zapnutý z programu nelze ovládat technologii, na obrazovce jsou zobrazeny aktuální hodnoty - pravděpodobně došlo k poruše na programovatelném automatu (viz. Návod na obsluhu řídícího systému technologie, kapitola Údržba řídícího systému) z programu nelze tisknout - zkontrolujte, zda je povolen tisk na obrazovce Servis (viz. Kapitola Obrazovka Servis) - zkontrolujte, zda je tiskárna řádně připojena a zda je ve stavu Připravena (většinou signalizováno rozsvícenou zelenou kontrolkou) - je-li předchozí v pořádku, požádejte Vaše IT oddělení nebo správce počítačů, aby vyzkoušel tisk přímo z prostředí Windows 6.3 Zásahy do hardware a software řídícího počítače - jakékoliv zásahy do hardware a software řídícího počítače i po uplynutí záruční doby vždy nejprve konzultujte s našimi techniky - naše firma nenese zodpovědnost za případné problémy s funkčností řídícího počítače, které by nastaly v důsledku nekonzultovaného zásahu 23

24 - pokud je navíc řídící počítač v záruce a dojde k jakémukoliv nekonzultovanému zásahu do hardware nebo software, dochází ke ztrátě záruky - výměna klávesnice, myši nebo monitoru se z tohoto pohledu nepovažuje za změny v hardware 6.4 Údržba a zálohování - na vlastním řídícím počítači není třeba provádět žádnou údržbu, vyjma čištění klávesnice, myši a obrazovky monitoru - je-li počítač vybaven záložní baterií (tzv. UPS), pak je třeba provádět v intervalech určených výrobcem výměnu, popř. kalibraci záložní baterie - pokud požadujete uchovávání souborů alarmových hlášení a historických trendů např. pro potřeby kontrolních orgánů, provádějte pravidelné zálohy souborů uvedených v kap. Alarmová hlášení a Historické trendy - ve všech těchto případech kontaktujte Vaše IT oddělení nebo správce počítačové infrastruktury a domluvte se na konkrétním řešení - pokud nemáte kompetentní pracovníky, kteří budou výše uvedenou údržbu provádět, jsme schopni Vám ji na vyžádání zajistit 24

25 7 Databáze 7.1 Databáze Databáze : - je nainstalována jen na jedné stanici PC Databázové PC - Technologické PC do databáze zapisuje údaje periodicky - Data se ukládají ve formě tabulek - TomPack komunikuje s databází přes ADO funkce ( OLEDB driver ) Přístup do Windows - pro přístup k databázi je nutno se přihlásit v aplikaci TomPack - User Name kancelar - User Password kancl - - Uživatel s přístupovou úrovní kancelar má možnost přístupu do Systému Windows - Pokud použijete klávesu s ikonou Windows (většinou klávesnice spodní řada - druhá nebo třetí klávesa z leva ) Přístup k databázi - Pro přístup k datům z databáze je nutno spustit program - Programy - Microsoft SQL Server SQL Server Management Studio Express - Po spuštění tohoto programu může vyskočit okno Microsoft.NET Framework Unhandled - zvolit Continue - Vyskočí okno Connect to Server - Microsoft SQL Server Server type - Database Engine - Server name \SQL2005EXPRESS - Authentication - SQL Server Authentication - Login - PS_ADMIN - Password - - Ponechat zaškrtnutou položku Remember password Prohlížení dat v databázi - Databases VschtVL položka VarnaMerene zvolit položku stisknout pravé tlačítko myši okno zvolit Open Table stiskem levého tlačítka myši - Databases VschtVL VarniList zvolit položku stisknout pravé tlačítko myši okno zvolit Open Table stiskem levého tlačítka myši Ukončení Prohlížení dat v databázi File exit případné změny neukládat 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

Úloha T2 VÁRKA SVĚTLÉHO LEŽÁKU JEDNORMUTOVÝM DEKOKČNÍM POSTUPEM

Úloha T2 VÁRKA SVĚTLÉHO LEŽÁKU JEDNORMUTOVÝM DEKOKČNÍM POSTUPEM Úkoly Řešení projektu FRVŠ č. 496/2012: Zadání laboratorních úloh Úloha T2 VÁRKA SVĚTLÉHO LEŽÁKU JEDNORMUTOVÝM DEKOKČNÍM POSTUPEM 1. Projděte si technologická schémata varny a spilky a sklepa. 2. Spočítejte

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3 Obsah OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Požadavky na SW vybavení... 3 2. Popis Reliance J... 4 2.1 Start vizualizace... 4 2.2 Hlavní okno... 5 2.2.1 Menu Služby... 6 2.2.2 Menu Nápověda... 8 2.3 Nastavení hodnoty...

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Velká posluchárna Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky Purkyňova

Více

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky.

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky. MZK terminal MZK terminal byl vyvinut nejen jako terminál k online zobrazování a ukládání telemetrických dat z modulu Twin k pozdější analýze, ale především jako víceúčelové zařízení, jehož funkce a možnosti

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH17_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Ve velké zasedací místnosti UIACH byl namontován LCD data video projektor, který bude sloužit pro prezentaci vašich přednášek. Doporučuji si přečíst tento návod

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

František Hudek. březen ročník

František Hudek. březen ročník VY_32_INOVACE_FH06_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Revidovaná verze červen 2006 Ve velké zasedací místnosti UIACH je umístěn LCD data video projektor a počítač, kteréžto přístroje vám budou sloužit pro prezentaci

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET OBSAH OBSAH... - 2-1. ÚVOD... - 3-1.1. POPIS TLAČÍTEK REGULÁTORU... - 4-1.2. POPIS IKON REGULÁTORU... - 5-2.

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV RETE tv Obsah: 1. Úvod... 2 2. Pojmy... 2 3. Registrace zařízení... 3 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 3 3.2. Autorizace webového prohlížeče...

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc MemoryMaker Popis ovládání Strana 1 (celkem 16) Nástroje Možnosti Pomoc Ukončení Strana 2 (celkem 16) Načtení konfiguračního souboru z disku Smazání datové paměti NEPOUŽÍVAT!!! Nastavení data a času Vyčtení

Více

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND)

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Obsah 1) Přihlášení do sítě při startu PC... 1 2) Dodatečné přihlášení do sítě Novell (z Windows)... 2 3) Odhlášení ze sítě... 2 4)

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace GPS Loc mobilní aplikace Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace Mobilní aplikace GPS Loc je určena na sledování aktuální polohy vozidla nebo sledovaného objektu,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02 BASPELIN RPS Popis obsluhy regulátoru RPS B02 červenec 2008 B02 RPS Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do elektrického

Více

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Spouštěni Program je možné spustit pomocí souboru kuzelky.exe který je uložen v hlavním adresáři programu, tzn. C:\kuzelky nebo jej spustíme pomoci ikony

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více