VŠCHT Praha Minipivovar POKYNY PRO OBSLUHU. datum: vizualizace: TomPack 2.11 zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠCHT Praha Minipivovar POKYNY PRO OBSLUHU. datum: 30.12.2012 vizualizace: TomPack 2.11 zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová"

Transkript

1 VŠCHT Praha Minipivovar POKYNY PRO OBSLUHU datum: vizualizace: TomPack 2.11 zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová Všechna práva původce vyhrazena. Rozmnožování nebo přenechání této dokumentace jiné straně vyžaduje písemný souhlas firmy ProjectSoft HK a.s. ProjectSoft HK a.s. Eliščino nábřeží Hradec Králové Česká republika

2 OBSAH 1 ÚVOD POPIS VIZUALIZAČNÍHO SYSTÉMU OBSLUHA ŘÍDICÍHO POČÍTAČE Uvedení systému do chodu Ovládání systému Přihlášení do systému a odhlášení ze systému Popis horní a dolní lišty technologických obrazovek Popis technologických prvků a jejich grafické značení Změna hodnoty Ovládání akčních členů Ovládací panel PID regulátoru Alarmová hlášení Aktuální alarmy Historie alarmů Ukládání alarmů na disku počítače Historické trendy Odečítání hodnot z grafu Pohyb v čase Nastavení vlastností grafu Ukládání trendů na disku počítače Receptury Obrazovka Servis POPIS TECHNOLOGIE Seznam regulačních okruhů Automatické procesy v řídícím systému varny Hlavní funkce ovládacího panelu POPIS OBRAZOVEK Varna Celkové technologické schéma ÚDRŽBA A SERVIS ŘÍDICÍHO POČÍTAČE Zásady bezporuchového provozu Možné poruchy a jejich příčiny Zásahy do hardware a software řídícího počítače Údržba a zálohování Databáze Databáze Možné poruchy a jejich příčiny

3 1 ÚVOD Tyto POKYNY PRO OBSLUHU obsahují základní údaje potřebné k obsluze vizualizačního systému. Osoby určené k obsluze musí být vždy předem zaškoleny a seznámeny s těmito POKYNY. 3

4 2 POPIS VIZUALIZAČNÍHO SYSTÉMU VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu K obsluze řízeného technologického souboru slouží řídící počítač, vybavený vizualizačním programem. Obsluha pomocí tohoto řídícího počítače získává vizuální informaci o stavu technologie a řídí technologický proces spouštěním jednotlivých programových sekvencí, nastavováním parametrů (jako jsou žádané hodnoty regulovaných veličin, minima a maxima u dvoupolohových regulací, apod.), popř. jen ovládáním jednotlivých akčních členů v ručním režimu.v tomto případě je vizualizační program realizován na platformě systému TomPack firmy Projectsoft. Vlastní řízení technologického procesu pak vykonává programovatelný automat SIEMENS IM CPU, který zpracovává údaje z čidel a měřících zařízení, umístěných v provozu a podle zadaného programu vykonává potřebné zásahy do technologického procesu pomocí akčních členů (ventily, pohony, motory). 4

5 3 OBSLUHA ŘÍDICÍHO POČÍTAČE VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu Vizualizační aplikace je instalována na řídícím počítači typu PC. Pomocí monitoru řídícího počítače je obsluha informována o stavu řízeného procesu a pomocí klávesnice, nebo myši počítače do něho obsluha provádí zásahy. 3.1 Uvedení systému do chodu - na čelním panelu monitoru stiskněte síťový vypínač, zeleně svítící signálka indikuje zapnutí monitoru - na čelním panelu počítače stiskněte síťový vypínač, zeleně svítící signálka indikuje zapnutí počítače - po zapnutí monitoru a počítače se začnou provádět procedury nutné pro start vizualizačního programu TomPack. Po ukončení těchto procedur se na obrazovce monitoru objeví základní obrázek, který budeme dále nazývat Hlavní menu. 3.2 Ovládání systému Systém se ovládá pomocí klávesnice nebo myši počítače. Informace o řízeném procesu se zobrazují na monitoru počítače. Pro pohyb ukazovací šipky (dále kurzor) na ploše obrazovky je nutno použít myš počítače. Po umístění kurzoru na vybraný objekt se požadovaná akce vykoná stisknutím (kliknutím) levého tlačítka myši počítače. Pokud chcete provozovat program s tiskem, pak musí být k řídícímu počítači buď připojena lokální tiskárna nebo musí být počítač připojen do počítačové sítě a mít možnost přistupovat na síťovou tiskárnu. Chcete-li začít pracovat, musíte se nejprve přihlásit do systému! Přihlášení do systému a odhlášení ze systému Přístup do programu má pouze osoba k tomu oprávněná, přihlášená svým uživatelským jménem a heslem. Přihlášení provedeme následujícím způsobem: - na horní liště vpravo vybereme tlačítko klíče a klikneme - tím se zobrazí panel s názvem Logon user (vlevo) Uživatelské jméno Tlačítko přihlášení nebo odhlášení Heslo Tlačítko odhlášení - zde se přihlášení provede tak, že klikneme do pole Name (jméno) a zapíšeme jméno přihlašovaného uživatele, nebo jméno vybereme z rozvíracího seznamu kliknutím na šipku v pravé části pole Name 5

6 - pak klikneme do pole Password (heslo), zadáme požadované heslo a stiskneme Enter nebo klikneme na tlačítko Logon. Pokud je zadání správné, zobrazí se v horní liště jméno přihlášeného uživatele. Pokud zadání správné nebylo, klikneme opět do pole Password a zadání opakujeme. - odhlášení provedeme stisknutím tlačítka klíče, objeví se panel s názvem Logoff current user (obrázek vpravo) a klikneme na tlačítko Logoff Jednotlivé oprávněné osoby mají následující přístupovou úroveň a z toho vyplývající omezení pohybu v programu: - PROJECTSOFT Bez omezení - OBSLUHA Nemůže používat klávesové zkratky operačního systému ani přepnout do zobrazení schématu v okně. Může ovládat armatury, motory a čerpadla. - KANCELÁŘ Má přístup do operačního systému. Může používat klávesové zkratky operačního systému a přepnout do zobrazení schématu v okně. - NEPŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL Může pouze prohlížet trendy a historii alarmů a to pouze v obrazovce odkud proběhlo odhlášení posledního uživatele Při ukončení práce je operátor povinen se odhlásit! Popis horní a dolní lišty technologických obrazovek Po přihlášení je možno se z hlavního menu kliknutím na příslušný symbol technologického souboru přepnout na jednotlivé technologické obrazovky. Každá obrazovka obsahuje schéma příslušného technologického souboru a horní a dolní lištu se systémem ovládacích a signalizačních prvků, jež jsou pro všechny soubory společné nebo mají obdobný význam. Horní lišta V horní liště jsou zleva následující prvky: - logo Projectsoft - pole, v kterém se zobrazuje aktuální datum a čas - logo VŠCHT Praha - název technologického souboru - pole, v kterém se zobrazuje jméno přihlášeného operátora (ProjectSoft) - tlačítko ALARM, sloužící k zobrazení obrazovky alarmových hlášení. - spodní řádek zobrazuje informaci o posledním aktivním alarmu Dolní lišta V dolní liště jsou zleva následující prvky: - tlačítko ŠIPKA VLEVO, sloužící k přechodu na předchozí obrazovku - tlačítko ŠIPKA NAHORU, sloužící k vyvolání okna rychlého přepnutí mezi obrazovkami a přihlášení. 6

7 - tlačítko ŠIPKA VPRAVO, sloužící k přechodu z hlavní obrazovky na obrazovku technologie - tlačítko TRENDY, sloužící k přechodu na obrazovku grafu vybraných technologických veličin - tlačítko TEXT, sloužící pro zobrazení popisů pohonů - tlačítko OVLÁDÁNÍ, sloužící k vyvolání Ovládacího panelu programové sekvence - tlačítko PARAMETRY (neaktivní), sloužící k přechodu na obrazovku parametrů technologických veličin - tlačítko SERVIS, sloužící k přechodu na obrazovku, která umožňuje některé speciální funkce, jako např. pojmenování receptur, nastavení času PC, ukončení práce apod Popis technologických prvků a jejich grafické značení Na technologických obrazovkách jsou použity následující barvy jednotlivých prvků: - nádoby a větší celky strojního zařízení: šedá - parní potrubí: červená - kondenzát: zelená Barevné značení stavu zařízení nebo veličiny: - šedá: neaktivní, vše v pořádku - zelená: aktivní, zapnuto, otevřeno - žlutá: porucha zařízení - červená: alarm analogové hodnoty Symbolické značení prvků a jejich barvy: Klapka ventil - zavřená - otevřená - porucha motor - zavřen - otevřen - v aut. režimu čerpadlo - vypnut - zapnut - porucha - vypnuto - zapnuto - porucha 7

8 Průtokoměry Na obrázku vidíme symbolické značení průtokoměru a k němu příslušející panel. Na panelu je písmenem Q označen celkový objem, který protekl průtokoměrem od posledního nulování a písmenem F je označená rychlost průtoku. Pod modrými tlačítky jsou grafy průběhu daných veličin. panel zobrazované hodnoty Pod písmenem na modrém tlačítku (T teplota) je graf dané veličiny. Políčko s aktuální hodnotou je podbarvené šedivou barvou. Hodnota se nedá přepsat. panel zadávané hodnoty Pod písmenem na modrém tlačítku (Y otevření regulační armatury) je graf dané veličiny. Políčko s aktuální hodnotou je podbarvené světle modrou barvou. Hodnota se dá přepsat.. 8

9 ovládací panel Popis ovládacího panelu je v kapitole 4. Přepínač Automatický nebo Ruční režim Krok aktuální Krok žádaný čas aktuální a žádaný Přepínání na další krok (aktivní v Ručním režimu) Přepínání na předchozí krok (aktivní v Ručním režimu) Pokračování (aktivní v Automatickém režimu ) Číslo receptu Číslo várky Maskování poruch (na vlastní nebezpečí) Start (zapnutí chodu automatu) Stop (způsobí vypnutí všech motorů a čerpadel) Panel pro výplach zařízení Změna hodnoty - změny hodnot parametrů, konstant PID regulátorů, alarmových mezí, receptur apod. jsou povoleny pouze uživatelům s určitou přístupovou úrovní - kurzor se umístí pomocí kurzorových kláves nebo myši na pole měnitelné hodnoty (světle modrá) pole se proznačí modře - stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím na levé tlačítko myši se zobrazí zadávací okno Value - zadání se provádí volbou z klávesnice a potvrzuje stisknutím klávesy ENTER - zadávaná hodnota musí být v rozmezí daném hodnotami Min a Max, hodnotu mimo tyto meze nelze zadat. 9

10 3.2.5 Ovládání akčních členů Ovládání akčních členů v technologii je možno rozdělit na dva případy: 1. Příslušný technologický soubor je provozován v Automatickém režimu, který je signalizován symbolem A (viz. Kapitola 3.2.3) potom jsou příslušné akční členy ovládány příslušným programovým modulem a operátor nemá možnost je z řídícího počítače jednotlivě ovládat 2. Příslušný technologický soubor je provozován v Ručním režimu, který je signalizován přepínačem v poloze R potom může operátor jednotlivé akční členy ovládat z řídícího počítače. V tomto případě je nutné si uvědomit, že ovládání probíhá nezávisle na řídícím algoritmu PLC a že veškerou zodpovědnost za prováděné zásahy do řízení technologie na sebe přebírá operátor. Proto je při tomto způsobu řízení nutné být obezřetný a jednat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, popř. k materiálním škodám. Z těchto důvodů bývá mnohdy aplikace řešena tak, že některé pohony není možno vůbec tímto způsobem ovládat nebo je ovládání umožněno za nějakých omezujících podmínek (např. jen operátorům s vyšší přístupovou úrovní, popř. s nějakou blokační vazbou) Ovládání pohonů, které nejsou součástí lokální regulační smyčky - v tomto případě musí být globální přepínač režimu programu (na Ovládacím panelu) v poloze Ruční ovládání - ukážeme kurzorem na akční člen, je-li povoleno jeho ovládání, objeví se kolem něho rámeček - kliknutím změníme jeho stav (např. u zavřené klapky dojde k otevření) Ovládání pohonů, které jsou součástí lokální regulační smyčky - i v tomto případě musí být globální přepínač režimu programu v poloze Ruční ovládání ale navíc musí být vypnutý regulátor smyčky, jejíž je ovládaný pohon součástí Výstup pohonu Vypnutí regulace Přepínač režimu v poloze Ruční ovládání 10

11 - v případě regulačního ventilu nebo měniče pohonu je kliknutím na pohon vyvolán Ovládací panel PID regulátoru (viz. kap ) - na něm musíme nejprve vypnout regulátor (tlačítko Regulátor musí signalizovat stav R ) a potom můžeme pohon ovládat změnou hodnoty v poli výstup. - v případě pohonu ovládaného binárním signálem (klapka, motor bez měniče) klikneme na okno regulované hodnoty a tím vyvoláme Ovládací panel BIN regulátoru (viz. Odstavec BIN regulátory) - na něm musíme nejprve vypnout regulátor (tlačítko Regulátor musí signalizovat stav R ) a potom můžeme pohon ovládat přímo kliknutím na jeho symbol BIN regulátory Binární regulátor využívá pro regulaci regulované veličiny nespojité řízení akčního členu, tedy povely otevři/zavři klapku na základě rozdílu mezi měřenou a žádanou hodnotou regulované veličiny. Jeho chování (frekvenci změn stavu akčního členu) je možno ovlivnit velikostí pásma necitlivosti nastavením Max a Min požadovaných hodnot. Je-li automat v Ručním režimu (to poznáme z panelu REGULÁTOR tlačítko VYPNUTO/ZAPNUTO), můžeme Otevřít/Zavřít klapku. 11

12 3.2.6 Ovládací panel PID regulátoru PID regulátor využívá pro regulaci regulované veličiny spojité řízení akčního členu, tedy řídí spojitě např. otevření reg. ventilu nebo udává otáčky měniče pohonu na základě rozdílu mezi měřenou a žádanou hodnotou regulované veličiny. Jeho chování (rychlost a velikost změn výstupní veličiny) je možno ovlivnit nastavením konstant P (zesílení),i (integrace) a D (derivace). - Ovládací panel PID regulátoru vyvoláme tím, že klikneme na symbol regulované hodnoty (levá černá část zobrazovacího okna) nebo na symbol akčního členu regulační smyčky Vyvolání ovládacího panelu regulace Měřená hodnota Žádaná hodnota Výstupní hodnota Zapnutí regulace - pro sledování odezvy na změnu parametrů je zde Trend okno s Reálným průběhem měřené a žádané hodnoty - v pravé části je panel s tlačítkem pro Vypnutí/zapnutí regulátoru - pod ním jsou zadávací pole pro nastavení žádané hodnoty regulované veličiny (modrá pole) a výstupu regulátoru (v případě ručního řízení) - pole HODNOTY potom zobrazují hodnoty odečítané z grafu při posuvu pravítka grafu (práce s grafy viz. kap. 3.5) - ve spodní části jsou konstanty regulátoru: Zesílení - zesílení, které je možno nastavit v rozsahu -320 až +320 (záporné hodnoty reverzují výstup) Integrace - integrační konstanta, kterou je možno nastavit v rozsahu 1 až 3276 Derivace - derivační konstanta, kterou je možno nastavit v rozsahu 0 až 3276 Výstup MAX omezení výstupu regulátoru shora Výstup MIN omezení výstupu regulátoru zdola 12

13 Tlačítko STOP TRENDU slouží ke změně reálného průběhu grafu na historický (v zobrazení se zastaví reálný čas a je možno se posunovat zpět v čase) Klikneme-li na akční člen PID regulátoru (čerpadlo, ventil), zobrazí se bar-grafy měřené hodnoty, žádané hodnoty a výstupní hodnoty. Vpravo od bar-grafů je tabulka totožná s tabulkou u příslušných trendů. 3.3 Alarmová hlášení Alarmová hlášení informují obsluhu řídícího systému o existenci nestandardních stavů v řízené technologii, jako je např. výpadek pohonu, vybočení sledovaných veličin mimo pracovní meze, zastavení operace z důvodu překročení nastavených parametrů apod. - pokud vznikne v řízené technologii nový alarm, je signalizován blikajícím tlačítkem ALARM na HORNÍ liště Aktuální alarmy - vybereme tlačítko ALARM v horní liště, klikneme na něj a dostaneme se na obrazovku s názvem Aktuální alarmy - na této obrazovce jsou zobrazeny aktuální (tj. nově vzniklé nebo trvající) alarmy a také tzv. události - události se nazývají ty změny v systému, které nemají povahu poruchy, přesto je vhodné je monitorovat, např. změna operátora, změna důležitých parametrů, apod. 13

14 jednotlivé sloupce tabulky mají následující význam: - datum a čas vzniku poruchy - stav alarmu (A -aktivní, + vznik alarmu, - zánik alarmu) - popis poruchy - místo v technologii, kde došlo k poruše - hodnota alarmové proměnné řádky výpisu mají barvu závislou na stavu: - aktivní neodkvitované alarmy: červená - aktivní odkvitované alarmy: oranžová - neaktivní neodkvitované alarmy: žlutá - události: modrá Na každý nově vzniklý alarm je obsluha povinna reagovat tím, že prověří jeho důvod a odkvituje ho (potvrdí ho). - chceme-li alarmy odkvitovat, máme dvě možnosti: 1. odkvitovat všechny alarmy v systému najednou - klikneme na tlačítko Kvitace všech (tlačítko se zatrhávátkem), umístěné na spodní liště uprostřed. Tlačítko ALARM přestane blikat, zůstane však oranžově svítit, čímž signalizuje, že v systému trvají poruchy, ale odkvitované (obsluha o nich ví). 2. odkvitovat pouze vybrané alarmy - kliknutím na příslušný alarmový řádek. - tlačítka šipka nahoru, šipka dolů a začátek v levé části spodní lišty slouží k listování seznamem alarmů - tlačítko Historie slouží k přechodu na obrazovku Historických alarmů Historie alarmů - v Historii alarmů je možné prohlížet kromě aktuálních alarmů i zaniklé alarmy a události Pozn.: v Historii alarmů nelze kvitovat. 14

15 3.3.3 Ukládání alarmů na disku počítače VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu Všechny alarmy se ukládají na disk počítače do souboru AlarmList.mdb umístěného v adresáři (c:\program Files\TomPack_2). Většinou je nastavena historie na 100 dnů, po této době se začnou automaticky nejstarší z nich odmazávat. Proto je nutno, pokud chcete tato data archivovat, provádět pravidelnou zálohu v periodě kratší než je tato zadaná doba. V případě potřeby kontaktujte Vaše IT oddělení a domluvte se na způsobu zálohování. 3.4 Historické trendy Systém historických trendů slouží k archivaci měřených hodnot technologie a jejich následné prezentaci ve formě grafu. Historické trendy v Tompacku lze rozdělit na dvě základní skupiny: - trend konkrétní měřené veličiny, který lze zobrazit tak, že klikneme na symbol regulované hodnoty (levá černá část zobrazovacího okna) nebo na symbol akčního členu regulační smyčky a vyvoláme tím Ovládací panel regulátoru (viz. též kap a 3.2.7) Vyvolání ovládacího panelu Měřená hodnota 15

16 - souhrnný trend více měřených, spolu souvisejících veličin, který lze zobrazit tak, že klikneme na tlačítko TRENDY, které se nachází na spodní liště technologických obrazovek Vyvolání obrazovky trendu - při prvním otevření obrazovky s trendem je vždy zobrazen reálný trend, tzn. průběh měřené veličiny v reálném čase, který se průběžně aktualizuje Odečítání hodnot z grafu - vpravo od grafu je seznam zobrazovaných veličin, kde každá veličina má pod svým názvem umístěn údaj, který se aktualizuje při pohybu posuvného pravítka - hodnoty v grafu lze odečítat pomocí posuvného pravítka tak, že umístíme kurzor na osu Y, stiskneme levé tlačítko myši, držíme ho a táhneme myší - nad pravítkem se zobrazuje datum a čas, ve kterém odečítáme hodnoty a odečítané hodnoty se zobrazují v již zmíněném seznamu veličin Pohyb v čase 1. prohlížení průběhu v reálném čase - pokud chceme změnit časový rozsah zobrazované veličiny v reálném čase můžeme použít následující tlačítka, umístěná ve spodní liště: - tlačítko Detail (lupa +), sloužící k zmenšení časového výřezu (funkce Zoom in) - tlačítko Náhled (lupa -), sloužící k zvětšení časového výřezu (funkce Zoom out) - tlačítko Dnes (24h), sloužící k zobrazení průběhu posledních 24 hodin - tlačítko Stop stav trendu, slouží k zastavení aktualizace grafu - alternativně můžeme použít následujícího způsobu - klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení času od, čímž vyvoláme ovládací panel pro časový posun Time setting - v něm můžeme buď přímo zadat čas, od kterého chceme průběh zobrazit nebo můžeme použít tlačítka pro posun v čase vzad (v sekci BACK) o daný čas - tímto způsobem roztáhneme graf více do minulosti 2. prohlížení průběhu v minulosti - tlačítkem Stop stav trendu, zastavíme aktualizaci grafu - klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení času od, čímž vyvoláme ovládací panel pro časový posun Time setting - v něm můžeme buď přímo zadat čas, od kterého chceme průběh zobrazit nebo můžeme použít tlačítka pro posun v čase vzad (v sekci BACK) o daný čas - tímto způsobem roztáhneme graf více do minulosti - pokud však chceme pouze průběh posunout v čase při zachování stejné šíře grafu, zaškrtneme navíc pole retain width - podobně pokud již průběh je posunutý do minulosti a potřebujeme se posunout v čase dopředu, klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení času do, čímž vyvoláme ovládací panel pro časový posun Time setting - v něm můžeme opět buď přímo zadat čas, do kterého chceme průběh zobrazit nebo můžeme použít tlačítka pro posun v čase vpřed (v sekci FORWARD) o daný čas 16

17 Posuvné pravítko Listování Lupa Odečítané hodnoty z grafu Posun v čase vzad Posun v čase vpře Nastavení vlastností grafu - klikneme na osu X nad místem označeným Nastavení grafu, čímž vyvoláme ovládací panel pro změnu vlastností grafu Graph setting - v levé části označené Type je možné zastavit aktualizaci grafu (stejná funkce jako tlačítko Stop stav trendu ) - v pravé části označené Grid je možné zapnout zobrazení pomocné mřížky pro obě osy Ukládání trendů na disku počítače Všechny trendované veličiny se ukládají na disk počítače, na kterém běží program Tpserver, do souborů s příponou.mdb přímo do adresáře Tompack (nejčastěji C:\Program Files\Tompack). Soubory se uchovávají na disku po zadanou dobu, pak se začnou automaticky od nejstaršího data přepisovat, proto je nutno, pokud chcete tato data archivovat, provádět pravidelnou zálohu v periodě kratší než je tato zadaná doba. V případě potřeby kontaktujte Vaše IT oddělení a domluvte se na způsobu zálohování. 3.5 Receptury d Na dolní liště obrazovky Varna jsou pod tlačítkem Parametry recepty, tj. požadované parametry veličin pro jednotlivé kroky. Parametry V recepturách se listuje šipkami doleva a doprava. Každému kroku odpovídá 1 řádek. V recepturách je celkem 113 kroků. Na pravé straně obrazovky může být uloženo až 8 receptur. Pod tlačítkem AKT je aktuální receptura načtená do automatu. Načtení receptury do AKT: Kliknout na vybrané číslo receptury Kliknout na OTV 17

18 Kliknout na tlačítko AKT Kliknout na ULŽ a zadat ANO Hodnoty parametru se mění kliknutím na měněný parametr a napsáním hodnoty do zobrazené tabulky. Zadávají se pouze parametry potřebné pro daný krok. V pravé části řádku je celkem 5 malých čtverců. První signalizuje, zda automat tímto krokem v dané receptuře prochází (když je zelený, tak prochází; když je šedý, neprochází). 2. až 5. znázorňují ohřívací zóny v RVMP. Parametry se můžou měnit i v průběhu kroku. Právě probíhající krok je označený malým zeleným čtvercem s písmenem K nazačátku a nakonci řádku vedle čísla kroku. 3.6 Obrazovka Servis - slouží k ukončení aplikace, nastavení systémového času a k nastavení některých dalších speciálních funkcí řídícího počítače, závislých na konkrétní aplikaci (tyto funkce jsou popsány v Návodu pro obsluhu řídícího systému) - zobrazíme ji tak, že klikneme na tlačítko SERVIS, které se nachází na spodní liště technologických obrazovek Vyvolání obrazovky Servis - na obrazovce jsou dostupné následující funkce: Ukončení aplikace: - tlačítko Zavření aplikace ukončí aplikaci - tlačítko Vypnutí počítače ukončí aplikaci a vypne počítač Nastavení času: - tlačítkem Načíst lze načíst aktuální datum a čas z počítače - pokud je chcete změnit, nastavte nové hodnoty a klikněte na tlačítko Nastavit, čímž se nové hodnoty přepíšou do systémového času počítače 18

19 4 POPIS TECHNOLOGIE 4.1 Seznam regulačních okruhů Měřená veličina Akční veličina Typ TIC101 Teplota vystírací a HIC101a ventil studené PID vyslazovací vody vody FICQ109 Průtok vystírací a HIC101b ventil teplé vody PID vyslazovací vody FICQ110 Průtok rmutů s M106 čerpadlo RVMP PID integrací FICQ107 Průtok sladiny s M105 scezovací čerpadlo PID integrací TIC116 regulace teploty mladiny za chladičem HIC116 ventil chlazení PID 4.2 Automatické procesy v řídícím systému varny V Automatickém režimu probíhají kroky podle aktuální tabulky parametrů. V tabulce Parametry jsou žádané hodnoty v daném kroku. Přestože názvy sloupců v tabulce nejsou jednoznačné (např. průtok FIQ107, FIQ109, FIQ110), parametry jsou dané jednoznačně. V daném kroku je na jeden rámeček v řádku nenulová maximálně jedna hodnota. 4.3 Hlavní funkce ovládacího panelu Vyvolání ovládacího panelu V levém horním rohu panelu RMVP je umístěn přepínač automatický / ruční režim. Kliknutím na jeho symbol se přepínají oba režimy. Napravo od přepínače automatický / ruční režim se zobrazuje aktuální a žádaný krok. Aktuální krok je krok, který právě běží, žádaný krok je krok, na který chceme přejít. Je-li automat v Automatickém režimu, odkvitujeme krok tlačítkem POKRAČ. Je-li automat v Ručním režimu, můžeme přecházet mezi kroky tlačítky KROK- a KROK+. Na panelu RECEPT se zobrazuje číslo receptu a číslo várky. Panel OVLÁDÁNÍ AUTOMATU: Chod automatu se spustí tlačítkem START. Spuštění signalizuje červené světlo nalevo od tlačítka. Tlačítkem STOP se zastaví chod automatu. Tlačítko uvede celou technologii do bezpečného stavu (v ručním i automatickém režimu), což zpravidla znamená, že se zastaví všechny pohony, zavřou se klapky a ventily; po dobu STOPu svítí červená kontrolka vedle tlačítka. Tlačítko lze opět vymáčknout a obnovit tak běh původního programu, nebo lze přepnout do ručního režimu, vymáčknout tlačítko STOP a pokračovat v ručním režimu; vždy když je automat připnut k napájení, je z důvodu bezpečnosti toto tlačítko stisknuté (po ukončení výpadku proudu je nutno toto tlačítko vymáčknout, poté je teprve možno ovládat technologii) Tlačítko MASK.POR. způsobuje maskování poruch, tedy automat ignoruje hlášené chyby. Tlačíko budou na vlastní nebezpečí používat jen zkušení operátoři. 19

20 Panel OPLACH SK se používá při čištění zařízení. 20

21 5 POPIS OBRAZOVEK 5.1 Varna Scezovací káď Scezovací čerpadlo Rmuto-vystírací pánev Topení Kopačka Rmutovací čerpadlo Přívody vody Na obrazovce Varna jsou nádoby Scezovací káď (SK), Rmuto-vystírací pánev (RMVP) a příslušné potrubí s armaturami. V pravé dolní části obrazovky se nachází přívod vody, teplé i studené. Teplota vystírání se reguluje pomocí regulačních ventilů. Voda do RMVP se přivádí přes otevřené klapky OA145 a OA147 (resp. OA135, OA140). Voda do SK se přivádí přes klapku OA142 (resp. OA141). Míchání v RVMP se provádí pomocí klapek OA140 a OA147, čerpadla M106 a regulačního ventilu O134. Přepouštění z RVMP do SK se uskuteční, otevřeme-li klapky OA133 a OA147 a pustíme-li čerpadlo M106. Přepouštění rmutu z SK do RVMP se uskuteční, otevřeme-li klapku OA136 a ventil O134 a pustíme-li čerpadlo M106. Přepouštění sladiny z SK do RVMP se uskuteční, otevřeme-li klapku OA137 a ventil O132 a pustíme-li čerpadlo M105. Podrážení se provádí pomocí klapek OA137 a OA131 a čerpadla M105. Klapky OA143 a OA146 se otevírají na kanál. Čidla prázdného potrubí LA111 a LA112 se zbarví červeně, jestliže je potrubí plné a šedivě, je-li je potrubí prázdné. Průtokoměry, průtok sladiny FIQ107, průtok rmutů FIQ110 a průtok vody FIQ109, monitorují rychlost průtoku v litrech za minutu a proteklý objem v litrech. Zákaloměr QIA108 má rozsah jednotek a monitoruje míru zakalení scezovaného rmutu. V RVMP jsou 4 topné zóny. Jsou znázorněny topnými tělesy v nádobě RVMP a ručně se zapínají na panelu ohřev RVMP tlačítky EH1-EH4. 21

22 Měřené veličiny na obrazovce Varna: TI125 teplota v SK TI126 teplota v prostoru varny PIC113 tlak pod sítem FIQ107 průtok sladiny FIQ109 průtok vystírací a vyslazovací vody FIQ110 průtok rmutů QIA108 měření zákalu LIA103 hladiny RMVP TIC102 dvoupolohová regulace teploty v RMVP TIC101 spojitá regulace teploty vody pro varnu 5.2 Celkové technologické schéma VŠCHT Praha - Minipivovar Pokyny pro obsluhu Horká voda Cylindro-konické tanky Ledová voda Chladič Na obrazovce Celkové technologické schéma jsou 2 cylindro-konické tanky, chladič mladiny, nádrže na horkou a ledovou vodu a příslušné potrubí s armaturami. Mladina z varny (světle zelené potrubí) teče do chladiče. Regulační ventil TIC116 reguluje přítok chladící vody do chladiče podle teploty mladiny vytékající z chladiče. Binární regulační klapky OA117 a OA120 přivádí chladící vodu k CKT tankům. Čidla prázdného potrubí LA123 a LA124 pod CKT tanky se zbarví červeně, jestliže je potrubí plné a šedivě, jestliže je potrubí prázdné. Měřené veličiny na obrazovce Celkové technologické schéma: TI127 teplota v prostoru CKT LIA118 měření hladiny v tanku CKT1 PIA119 měření tlaku v tanku CKT1 TIC117 regulace teploty v tanku CKT1 LIA121 měření hladiny v tanku CKT2 PIA122 měření tlaku v tanku CKT2 TIC120 měření tlaku v tanku CKT2 TIC115 dvoupolohová regulace teploty horké vody TIC116 - regulace teploty mladiny za chladičem 22

23 6 ÚDRŽBA A SERVIS ŘÍDICÍHO POČÍTAČE 6.1 Zásady bezporuchového provozu Pro zajištění bezporuchového provozu řídícího počítače je nutné dodržení následujících zásad: - obsluhovat řídící počítač je oprávněn pouze řádně zaškolený a poučený pracovník - v místnosti s počítačem je zakázáno kouření - počítač i klávesnici důsledně chraňte před nečistotou - není-li to nutné, počítač nepřenášejte - pokud ho potřebujete přemístit, tak ke skladování použijte čistou, bezprašnou místnost se stálou pokojovou teplotou, bez nadměrné vlhkosti a vibrací - při dlouhodobém nepoužívání nejdříve korektně ukončete program (viz. Obrazovka Servis) a počítač i monitor vypněte 6.2 Možné poruchy a jejich příčiny program nereaguje na pohyb myši nebo klávesnice - zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zasunuty do počítače - pokud jsou konektory v pořádku, může se jednat o efekt zamrznutého programu, v tom případě je nutné počítač restartovat (vypnout a zapnout síťový vypínač počítače) - pokud nepomohl ani restart, může se jednat o chybu zařízení, tedy myši nebo klávesnice, v tom případě vyzkoušejte počítač s jinou myší či klávesnicí z programu nelze ovládat technologii, na obrazovce jsou zobrazeny neaktuální hodnoty - jedná se o problém výpadku komunikace mezi řídícím počítačem a programovatelným automatem, který je signalizován žlutě blikající ikonkou počítače v pravé části horní lišty (viz. kapitola Popis horní a dolní lišty) a alarmovým hlášením s názvem Výpadek komunikace - zkontrolujte, zda je řádně zasunut konektor komunikačního kabelu do počítače i do řídícího systému - je-li použit externí komunikační převodník, zkontrolujte zda je řádně připojený a zapnutý z programu nelze ovládat technologii, na obrazovce jsou zobrazeny aktuální hodnoty - pravděpodobně došlo k poruše na programovatelném automatu (viz. Návod na obsluhu řídícího systému technologie, kapitola Údržba řídícího systému) z programu nelze tisknout - zkontrolujte, zda je povolen tisk na obrazovce Servis (viz. Kapitola Obrazovka Servis) - zkontrolujte, zda je tiskárna řádně připojena a zda je ve stavu Připravena (většinou signalizováno rozsvícenou zelenou kontrolkou) - je-li předchozí v pořádku, požádejte Vaše IT oddělení nebo správce počítačů, aby vyzkoušel tisk přímo z prostředí Windows 6.3 Zásahy do hardware a software řídícího počítače - jakékoliv zásahy do hardware a software řídícího počítače i po uplynutí záruční doby vždy nejprve konzultujte s našimi techniky - naše firma nenese zodpovědnost za případné problémy s funkčností řídícího počítače, které by nastaly v důsledku nekonzultovaného zásahu 23

24 - pokud je navíc řídící počítač v záruce a dojde k jakémukoliv nekonzultovanému zásahu do hardware nebo software, dochází ke ztrátě záruky - výměna klávesnice, myši nebo monitoru se z tohoto pohledu nepovažuje za změny v hardware 6.4 Údržba a zálohování - na vlastním řídícím počítači není třeba provádět žádnou údržbu, vyjma čištění klávesnice, myši a obrazovky monitoru - je-li počítač vybaven záložní baterií (tzv. UPS), pak je třeba provádět v intervalech určených výrobcem výměnu, popř. kalibraci záložní baterie - pokud požadujete uchovávání souborů alarmových hlášení a historických trendů např. pro potřeby kontrolních orgánů, provádějte pravidelné zálohy souborů uvedených v kap. Alarmová hlášení a Historické trendy - ve všech těchto případech kontaktujte Vaše IT oddělení nebo správce počítačové infrastruktury a domluvte se na konkrétním řešení - pokud nemáte kompetentní pracovníky, kteří budou výše uvedenou údržbu provádět, jsme schopni Vám ji na vyžádání zajistit 24

25 7 Databáze 7.1 Databáze Databáze : - je nainstalována jen na jedné stanici PC Databázové PC - Technologické PC do databáze zapisuje údaje periodicky - Data se ukládají ve formě tabulek - TomPack komunikuje s databází přes ADO funkce ( OLEDB driver ) Přístup do Windows - pro přístup k databázi je nutno se přihlásit v aplikaci TomPack - User Name kancelar - User Password kancl - - Uživatel s přístupovou úrovní kancelar má možnost přístupu do Systému Windows - Pokud použijete klávesu s ikonou Windows (většinou klávesnice spodní řada - druhá nebo třetí klávesa z leva ) Přístup k databázi - Pro přístup k datům z databáze je nutno spustit program - Programy - Microsoft SQL Server SQL Server Management Studio Express - Po spuštění tohoto programu může vyskočit okno Microsoft.NET Framework Unhandled - zvolit Continue - Vyskočí okno Connect to Server - Microsoft SQL Server Server type - Database Engine - Server name \SQL2005EXPRESS - Authentication - SQL Server Authentication - Login - PS_ADMIN - Password - - Ponechat zaškrtnutou položku Remember password Prohlížení dat v databázi - Databases VschtVL položka VarnaMerene zvolit položku stisknout pravé tlačítko myši okno zvolit Open Table stiskem levého tlačítka myši - Databases VschtVL VarniList zvolit položku stisknout pravé tlačítko myši okno zvolit Open Table stiskem levého tlačítka myši Ukončení Prohlížení dat v databázi File exit případné změny neukládat 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300 NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS TIRAtest 2300 Vydané 15/12/2013 Zapnutí stroje. Stroj zapneme otočením hlavního vypínače do polohy I. Horní polovinou tlačítka zapneme regulaci pohonu. Zapneme počítač. Start

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

BlueControl. Verze EXPERT 1.7 SR1 Stručný popis programu

BlueControl. Verze EXPERT 1.7 SR1 Stručný popis programu Process and Machinery Automation BlueControl Verze EXPERT 1.7 SR1 Stručný popis programu PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Řízení filtrace na úpravně vody

Řízení filtrace na úpravně vody Řízení filtrace na úpravně vody Ing. Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Na konferenci VODA ZLÍN 2000 byl přednesen příspěvek na téma Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Zapnutí a vypnutí počítače

Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí a vypnutí počítače Popiš běžné součásti počítače Napiš co ti u tohoto počítače chybí? Spoj každý pojem se správnou odpovědí: Procesor Modem Program Paměť Disk Monitor Grafická karta Zvuková karta

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE. Octavus OCTAVUS BERA. Rychlý průvodce. Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01

OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE. Octavus OCTAVUS BERA. Rychlý průvodce. Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01 OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE OCTAVUS BERA Octavus Rychlý průvodce Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01 OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE Přestože jsou informace v tomto návodu důkladně kontrolovány,

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2.

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. dl49002 pro strana 1 / 11 Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. UPOZORNĚNÍ! Program MONITOR III se po instalaci zobrazí v plné verzi. Oprávnění pro využití všech jeho funkcí je dáno HW klíčem dodaného

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Návod k použití webového portálu služby viphone business

Návod k použití webového portálu služby viphone business Návod k použití webového portálu služby viphone business 1. Požadavky na operační systém a PC Požadavky na operační systém a počítač jsou: - běžně vybavený kancelářský počítač, bylo by vhodné aby měl alespoň

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Seznamte se s ovládáním Windows 8

Seznamte se s ovládáním Windows 8 Seznamte se s ovládáním Windows 8 Windows 8 je atraktivní, rychlý a plynulý. Úvodní obrazovka s aktivními dlaždicemi a novými Windows 8 aplikacemi nabízí nové možnosti ovládání pomocí dotyku, klávesnice

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

Co je to IKT. Co je to IKT.

Co je to IKT. Co je to IKT. Co je to IKT Co je to IKT. IKT znamená Informační a komunikační technologie. Jedná se o povinný předmět, ve kterém se budeme po dva roky potkávat vždy jednu hodinu týdně v pátém a šestém ročníku. Co se

Více