Svolávací systém Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svolávací systém Uživatelský manuál"

Transkript

1 Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/ Praha 10 tel.: fax.: Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo dokumentu: 466C N01 Číslo verze SW: 2.7.7

2 Obsah 1 Úvod Stručný popis systému Ovládání procesů Spouštění procesů Spouštění ze záložky Procesy Automatické spuštění Manuální zpracování procesu Stavy účastníků Historie procesů Odkazy C N01 2 Uživatelský manuál

3 1 Úvod Tento dokument popisuje ovládání a funkci svolávacího systému na platformě SIMPHONY. Je určen pro uživatele systému, kteří spouští a manuálně provádí připravené procesy. 2 Stručný popis systému slouží ke svolávání osob pro řešení krizových situací různého druhu. K tomu účelu se v systému připraví určité procesy, které umožňují informovat o nastalých událostech vytipované skupiny osob (role) prostřednictvím u, sms nebo volání, svolávat konference zúčastněných osob apod. Skupiny osob, které budou kontaktovány v různých situacích se předem připraví jako tzv. role. Vytváření rolí a procesů je popsáno v manuálu [1]. Procesy lze pak spouštět automaticky nebo provádět manuálně, kdy obsluha prochází celý proces a spouští postupně jednotlivé akce, což je popsáno v tomto manuálu. Přitom lze operativně měnit některé parametry procesu. Návod ke spuštění systému SIMPHONY a popis grafického rozhraní je obsažen v [2]. 3 Ovládání procesů 3.1 Spouštění procesů Spouštění ze záložky Procesy Po kliknutí na záložku Procesy v horním menu se zobrazí seznam procesů, které jsou v systému nakonfigurovány, viz obr Spuštění pro manuální zpracování Spuštění pro automatické zpracování obr. 3-1 Seznam připravených procesů V každém řádkujsou dvě tlačítka pro spuštění procesu. Po stisku tlačítka Spustit (automatické zpracování) proběhne proces automaticky tak, jak je připraven a není možné do něj již zasahovat. Tlačítko Spustit je určené pro manuální provádění procesu, kde obsluha potvrzuje jednotlivé akce procesu a může přitom měnit různé parametry procesu. Po stisku tlačítka Spustit se otevře okno procesu a záložka spuštěného procesu v levé části displeje je 466C N01 3 Uživatelský manuál

4 podbarvena světle modře, viz obr Popis manuálního zpracování procesu je obsahem dalších kapitol tohoto manuálu. obr. 3-2 Proces spuštěný z tabulky Automatické spuštění Proces může být také spuštěn automaticky, jestliže bylo jeho spuštění naplánováno v Plánování anebo když došlo ke splnění podmínek, které byly stanoveny pro spuštění procesu v Pravidlech (viz [3]). V obou případech je možné nastavit, jestli proces proběhne automaticky nebo manuálně. Po automatickém spuštění se objeví v levé části obrazovky červeně podbarvená záložka spuštěného procesu a zároveň červeně zbarvené upozornění v levém horním rohu obrazovky, viz obr Po kliknutí na záložku procesu se záložka podbarví světlemodře, otevře se okno procesu a je možné začít proces zpracovávat (v případě nastavení manuálního zpracování). Zároveň zmizí upozornění (pokud byl spuštěn jen jeden proces) nebo se sníží počet alarmů v upozornění (pokud bylo spuštěných procesů víc). obr. 3-3 Automaticky spuštěný proces 466C N01 4 Uživatelský manuál

5 3.2 Manuální zpracování procesu Pro ukázku, jakým způsobem se zpracovává proces manuálně, použijeme proces Havárie_hala1. Na obr. 3-4 vidíme tento proces právě spuštěný. První akcí procesu je rozhodování, kde dispečer musí odpovědět na otázku, jestli nastal požár. Přepnutí na zobrazení diagramu obr. 3-4 Spuštěný proces Havárie-hala1 obr. 3-5 Rozhodování vybraná možnost Dispečer vybere správnou možnost kliknutím do příslušného řádku, který se pak zbarví zeleně, viz obr. 3-5, a po kliknutí na tlačítko Potvrdit se provádění procesu posune na další akci. Průběh procesu je možné přehledně sledovat na diagramu procesu, který se otevře po kliknutí na záložku Diagram. Na obr. 3-6 vidíme, kam se proces posunul po popsaném rozhodování. Akce, která se bude provádět v dalším kroku je zvýrazněna červeně. 466C N01 5 Uživatelský manuál

6 obr. 3-6 Diagram spuštěného procesu Zpět na provádění procesu se dostaneme stiskem záložky Ovládání. Na této stránce pak vidíme akci TTS hlavní dispečink připravenou k provedení, viz obr Akce byla takto připravena při vytváření procesů. Při manuálním provádění má dispečer možnost akci ještě před provedením upravovat. V poli Text zprávy lze změnit text, který bude přečten příjemcům. V části Role je možné přidávat další role výběrem z výběrového menu a kliknutím na Přidat. Případně lze role odebírat kliknutím na křížek na pravém konci řádku. V každé roli je možné měnit počet kontaktovaných osob. Akce se provede stiskem tlačítka Odeslat. Dispečer má možnost akci také vynechat a stisknout tlačítko Přeskočit. V tom případě se proces v diagramu posune cestou, jako kdyby akce proběhla úspěšně. V každé akci je také možné celý proces ukončit stiskem tlačítka Ukončit v pravém horním rohu okna procesu Na obr. 3-7 vidíme ve spodní části okna procesu řádek příslušející akci Požár?, která již proběhla. Je to proto, že v horní liště je nastaveno zobrazení ukončených akcí (zelený kroužek). Kliknutím na tuto ikonu lze přepnout do stavu, kdy jsou ukončené akce skryty. Kliknutím na řádek ukončené akce se tato akce otevře a můžeme vidět její průběh. 466C N01 6 Uživatelský manuál

7 Jsou zobrazeny i ukončené akce. Aktuální akce Ukončení procesu Spuštění aktuální akce Přidání role Odebrání role Výchozí stav Ukončená akce obr. 3-7 Akce TTS hlavní dispečink obr. 3-8 Akce probíhá Když dispečer klikne na tlačítko Odeslat, začne se provádět připravená akce, viz obr Ve spodním poli Log je popisován postup akce a zároveň se mění podle situace symboly 466C N01 7 Uživatelský manuál

8 stavů u jednotlivých účastníků. Význam symbolů je popsán v kapitole 3.3. Nad seznamem účastníků se pak vypíše celkový výsledek akce. Protože akce neproběhla úspěšně, vidíme z diagramu procesu (obr. 3-6), že bude následovat ještě akce Sms hlavní dispečink a vedoucí. Zpracování proběhne analogicky k právě popsané akci. Po provedení těchto akcí je proces ukončen, okno procesu i záložka se uzavřou. Proces je uložen v historii procesů (kap. 4). 3.3 Stavy účastníků Během provádění akcí procházejí kontaktovaní účastníci různými stavy, které jsou zobrazovány u každého účastníka ve sloupci Stav pomocí symbolů vysvětlených v následující tabulce: Symbol Význam Příjemce základní stav před zpracováním zpráva (SMS, ) odeslána zprávu (SMS, ) se nepodařilo odeslat IVR odpověď přijato Úspěšně připojen do konference Probíhá připojování do konference Telefonní spojení navázáno Telefonní subsystém: telefonní relace vytvořena 466C N01 8 Uživatelský manuál

9 IVR odpověď zamítnuto TTS zpráva doručena Telefonní spojení ukončeno (zavěšeno) Nastala chyba systému Nepodařilo se navázat telefonní spojení Telefonní subsystém: vyzvání TTS zpráva nebyla doručena IVR odpověď nerozpoznána Subsystém neodpověděl v daném časovém intervalu - operace ukončena. Pozn: Tento symbol se může objevit u libovolného předchozího stavu. obr. 3-9 Tabulka stavů účastníků 466C N01 9 Uživatelský manuál

10 4 Historie procesů Kliknutím na záložku Historie se otevře okno s historií pochůzek (pro Online pochůzkový systém) a procesů. Pro historii procesů klikneme na záložku procesy. Okno s historií procesů ukazuje obr Jak je z obrázku zřejmé, provedenými procesy lze listovat po stránkách. Dále lze nastavit filtr pro zobrazení procesů provedených jen v určitém časovém intervalu, viz obr Časový rozsah se nastaví kliknutím na ikonu kalendáře a výběrem data, po kliknutí na pole s časem pak nastavením času. Nastavení času se potvrdí stiskem tlačítka Ok a nastavení data pak kliknutím na tlačítko Použít. Filtrace podle data Výběr konkrétní stránky Export historie ve formátu CSV Skok na poslední stránku Řádně ukončené procesy Skok na první stránku Předčasně ukončené procesy Aktuální stránka obr. 4-1 Záložka Historie Posun o stránku Nastavený den Nastavení času Aktuální den obr. 4-2 Nastavení filtru Na libovolný proces lze kliknout a otevřít tak okno s procesem. Provedené akce jsou seřazené zdola nahoru. Zcela dole je okno Log. Na obr. 4-3 je příklad procesu s jednou akcí. Kliknutím na Zpět se vrátíme na první stránku seznamu provedených procesů. 466C N01 10 Uživatelský manuál

11 Návrat na seznam procesů obr. 4-3 Proces otevřený z historie Historii procesů lze uložit do souboru ve formátu CSV kliknutím na tlačítko Export CSV. Poté se otevře okno viz následující obrázek a po potvrzení OK dojde k uložení způsobem daným v nastavení internetového prohlížeče. obr. 4-4 Ukládání historie procesů 5 Odkazy [1] - 466C Administrátorský manuál. [2] Simphony - 466C Uživatelský manuál. [3] Pravidla a Plánování - 466C Administrátorský manuál. 466C N01 11 Uživatelský manuál

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 1. Spuštění a přihlášení k vipilotu Upozornění: Funkčnost služeb viphone je závislá na typu poskytovaného tarifu. Je tedy možné, že některé z následujících služeb

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.5.112 B2B CENTRUM a.s. 7.2014 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Nastavení služby Profi Komunikace (aplikace Microsoft Lync) jednoduchý uživatelský manuál

Nastavení služby Profi Komunikace (aplikace Microsoft Lync) jednoduchý uživatelský manuál Nastavení služby Profi Komunikace (aplikace Microsoft Lync) jednoduchý uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Stažení aplikace Microsoft Lync... 3 Instalace MS Lync... 5 První spuštění Microsoft Lync... 7

Více

Příručka aplikace. ORO web klient. Martin Falc, Kamil Matoušek. Zadavatel: Generální ředitelství cel. Budějovická 7, Praha 4.

Příručka aplikace. ORO web klient. Martin Falc, Kamil Matoušek. Zadavatel: Generální ředitelství cel. Budějovická 7, Praha 4. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2, 1 2 0 0 0 P R A H A 2, CZ Příručka aplikace ORO web klient Martin Falc, Kamil Matoušek Zadavatel: Generální ředitelství cel Budějovická 7, Praha 4

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Spisová služba ELISA

Spisová služba ELISA Spisová služba ELISA Rozsah: 8 hodin Anotace: Spisová služba ELISA je elearningový kurz, který studující seznamuje s prostředím elektronické spisové služby, jejími funkcemi a podává základní návod k používání.

Více

APS Administrator.GT

APS Administrator.GT APS Administrator.GT Strážní služba v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 153 00,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5 pro počítačovou učebnu s podporou hlasové komunikace 2 Obsah Spuštění NSS...7 Řídící okno... 10 Horní lišta... 10 Nástrojová lišta (Lišta nástrojů)... 10 Lišta

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 Ministerstvo financí České republiky Historie dokumentu Verze Datum Provedená změna Provedl Platnost od 0.98 06.06. 2008 První verze dokumentu RNDr. Miroslav Šedivý, TO2 1.0

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Web klient příručka uživatele

Web klient příručka uživatele IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

EMAILOVÁ KOMUNIKACE...

EMAILOVÁ KOMUNIKACE... VŠB-TU Ostrava UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SAP/R3 Modul SAP: HR Oblast: Časový management Proces: Dovolenkový systém VŠB-TUO Vytvořil: Radomíra Vajsová Datum: 25.10.2013 Naposledy změnil: Zdeněk Urbánek Datum:

Více

ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J

ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J UŽIVATELSKÁ A ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA Duben 09 Ing. Eva Sýkorová Příručka je určena pro potřeby školení a rutinního provozu systému PassPort v ČEZ, a. s. ČEZ a.s. 2009 I-1 Příručka

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více