Zpráva za období 1-12/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva za období 1-12/2007"

Transkript

1 Zpráva za období 1-12/ Zhodnocení systému ISP 2007 V Hradci Králové Vypracoval Ing. Jan Kolář Zpráva o činnosti ISP Stránka 1

2 1. Zhodnocení systému ) Systému ISP - Mobilní hlídky zvýšení respektování dopravního značení, zvýšení platební morálky - Investice do parkovacích automatů zahájena obměna, první 2ks na Velkém nám., začátkem roku připraveno k nasazení dalších 12ks. - Zahájena intenzivní jednání o přípravách akceptace Městské karty při úhradě parkovného, přislíben zkušební provoz na 4ks parkovacích automatů v průběhu 2Q/ Druhé odtahové vozidlo požadavek na příslušníka MP ve vozidle trvá, přislíbení řešení od Návrh na úpravu ve vybraných lokalitách (viz zpráva zaslaná ) - Schválení úpravy tarifů ve vybraných lokalitách, rozšíření zóny placeného stání Rada Města Informační kampaň Změny systému parkování v roce 2008 : a) Články v denících b) Forma placeného inzerátu (Hradecké noviny ) c) Internetové stránky d) Roznos informačních dopisů v daných lokalitách 2) Parkovací dům Katschnerka - Územní rozhodnutí v právní moci - Žádost o stavební povolení (řešení odprodeje pozemku Městem pod plánovanou trafostanicí společnosti ČEZ. Materiál prošel přes orgány Města v prosinci 07) předpokládaný termín 2/ Zahájení stavby dle klimatických podmínek, předběžně březen Od vydání stavebního povolení, dle uzavřené Smlouvy o vzájemných vztazích dle čl. IX. odst 3, bude do 18.měsíců kolaudace parkovacího domu a začlenění do systému ISP 502míst Zpráva o činnosti ISP Stránka 2

3 3) Parkovací dům Pivovar - Dotažení smluvního vztahu se Správou majetku východočeského kraje, a.s.. Pronájem 425 parkovacích míst, přičemž 198mís bude určeno pro hosty, 226 míst pro rezidenty (abonenty) z Velkého náměstí dojde k přesunu rezidentního stání s plochy Velkého náměstí do parkovacího domu dojde k přeorganizování, tzn. snížení počtu parkovacích míst na ploše Velkého náměstí. Na základě jednání s představiteli Města byl dodatečně upraven systém parkování na Velkém náměstí, resp. bylo vyčleněno na ploše 40 rezidentních míst a to zejména pro rezidenty z Malého náměstí, vozidla LPG a vozidla s celkovou výškou převyšující 1,94m. - Společnost ATOL, a.s. proinvestovala do konce roku 2007 cca 3mil Kč do instalace parkovací technologie. Provoz byl zahájen ve 12h. Bylo umožněno bezplatné umístění vozidla do parkovacího domu v souvislosti s připravovanými oslavami Nového roku na Velkém náměstí. ( ) - Rozšíření zóny placeného stání Rada Města kompenzace zrušených parkovacích míst, úprava tarifů na stávajících placených stáních, úprava režimu parkování ve spádové oblasti Parkovacího domu Pivovar s cílem ekonomické vivace uživatelů k využití jeho kapacity. Zhodnocení systému: Technické zajištění vytvoření podmínek pro fungování kontaktního místa- Pouchovská ul (BAK 03) PO-PA od 8-18h spuštění internetových stránek se základními informacemi pro uživatele odkoupení parkovacích automatů, zaškolení základní obsluhy, označení provozovatele, umístění provozních řádů vybavení pracovníků základními technickými prostředky a ochrannými pomůckami finanční leasing na 1. vozidlo mobilní hlídky, 2. vozidlo mobilní hlídky, 3.servisní vozidlo (vč rozmisťování značek na blokové čištění) odkoupení odtahového vozidla od TSHK pronájem pozemku na skladování odtažených vozidel, zajištění ostrahy. Finanční leasing na druhé odtahové vozidlo Investice do nových parkovacích automatů Investice do parkovacích technologií do parkovacího domu Pivovar Personální zajištění provozu parkovacího domu Pivovar Mobilní posádky ISP Zpráva o činnosti ISP Stránka 3

4 Kontrolou dodržování provozního řádu se podařilo zvýšit platební morálku. Dá se říci, že v současné době porušují provozní řád zejména mimohradečtí. S rostoucím počtem placených parkovacích stání poroste též potřeba zvýšení počtu mobilních posádek. Odtahová služba V provozu dva odtahové vozy. Dle požadavků Městské policie je k dispozici 24h denně. Provoz je zajištěn od 6.30h, kdy jsou dvě střídající se posádky připraveny na základně ve Dřevařské ulici, od 0h-6,30h je držena telefonická pohotovost. Stejně tak o víkendech je držena telefonická pohotovost. Výdej odtažených vozidel je zajištěn v areálu letiště 24h denně. Počty zásahů odtahové služby měsíc Městská policie Leden 4 0 Únor 40 0 Březen Technické služby Duben Květen Červen Červenec Ostatní Srpen Září Říjen Listopad Prosinec celkem Z uvedené tabulky vyplývá, že odtahovou službu vytěžují zejména TSHK odtahy při blokovém čištění. (Pozn. odtahy při blokovém čištění začaly od měsíce března, byly ukončeny v měsíci listopadu, v grafu jsou údaje za celé období 1-12) Rozdělení realizovaných dotahů Zhodnocení odtahové služby Zpráva o činnosti ISP Stránka 4

5 Bylo dosaženo velmi nízkých příjmů oproti předpokladu v plánu. Jak uvádí tabulka níže je to způsobeno do značné míry počtem realizovaných odtahů, jichž jsme předpokládali 2996 za rok a skutečně bylo realizováno jen 948, což tuto činnost přivedlo k negativního výsledku hospodaření. Ekonomika ISPHK - Rozvaha a výsledovka 1-12 viz příloha - Výsledek hospodaření za období 1-12/2007 činí 2,3mil CZK Hospodářský výsledek činností HV celkem Exekutivní část provozu - botičky Exekutivní část provozu - odtahy Velké náměstí - parkomaty Velké náměstí Na Krčku - parkomaty Ulrichovo náměstí ČSOB - parkomaty Mánesova ulice Baťa - parkomaty Masarykovo náměstí - parkomaty Havlíčkova ulice - parkomaty Tylovo nábřeží Sporting - parkomaty Tylovo nábřeží Kropáček - parkomaty Pelclova ulice - parkomaty Eliščino nábřeží KB - parkomaty Eliščino nábřeží Muzeum - parkomaty Eliščino nábřeží Filharmonie - parkomaty Eliščino nábřeží Městské lázně - parkomaty Náměstí Osvoboditelů KB - parkomaty Eliščino nábřeží II. - parkomaty Wonkova ulice Marzet - parkomaty Wonkova ulice Krajský úřad - parkomaty Riegrovo náměstí - parkomaty U Koruny Finanční úřad - parkomaty Třída ČSA - Magistrát Města - parkomaty Třída ČSA - Krajský soud - parkomaty Třebeš - parkomaty Karty Krajská část PD Pivovar Městská část PD Pivovar Parkovací dům Katcherka Nejvýznamnější úseky z hlediska vlivu na HV celkem Exekutivní část provozu - botičky Exekutivní část provozu - odtahy Velké náměstí - parkomaty Velké náměstí Na Krčku - parkomaty Mánesova ulice Baťa - parkomaty Havlíčkova ulice - parkomaty Tylovo nábřeží Sporting - parkomaty Tylovo nábřeží Kropáček - parkomaty Eliščino nábřeží KB - parkomaty Eliščino nábřeží Muzeum - parkomaty Eliščino nábřeží Městské lázně - parkomaty Wonkova ulice Krajský úřad - parkomaty Třída ČSA - Krajský soud - parkomaty Karty - Největší propad tržeb je stále v oblasti odtahu. Požadavek na vytížení odtahových vozidel, tzn. obsazením strážníkem MP, stále trvá. Od prosince došlo k propadu realizovaných odtahů z důvodu ukončení blokových čištění. - V období do 12/2007 nedošlo ke kompenzaci ztráty placených parkovacích stání. Materiál na kompenzaci ztrát placených parkovacích stání vč. rozšíření schváleno Radou Města v 20. listopadu, realizace v roce Pro řádný chod společnosti ATOL je doposavad nutná půjčka majoritního vlastníka společnosti BAK ve výši cca 6mil CZK, závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá. - oblast pohledávek je v současné době znepokojivá, jelikož pohledávky jsou uhrazovány v termínech po splatnosti nebo jsou v soudních řízeních. Několik modelových případů již bylo odsouzeno. Spolupráce s orgány Města 1) Městská policie Zpráva o činnosti ISP Stránka 5

6 - V oblasti kontroly provozního řádu pod parkovacími automaty stabilizovaná spolupráce. Požadavek na prováděcí směrnici na spolupráci se společností ATOL, a.s. přesto stále trvá. - Požadavek trvalé nasazení strážníka MP také do vozidla nové odtahové služby. 2) Odbor Dopravy konstruktivní přístup ke spolupráci, odborné konzultace při řešení dané problematiky 3) Odbor správy majetku města - korektní přístup ke spolupráci, systémově nastavovaná spolupráce Ing. Jan Kolář ATOL, a.s. Zpráva o činnosti ISP Stránka 6

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice, PSČ 765 82

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice, PSČ 765 82 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice, PSČ 765 82 ZA OBDOBÍ 7-9/2012 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

Zpráva o činnosti OREDO s.r.o. 2006

Zpráva o činnosti OREDO s.r.o. 2006 - 1 - materiál OREDO 12.4.2007 Úvod Hlavním úkolem organizátora v roce 2006 bylo pokračování v procesu optimalizace a integrace veřejné dopravy na území Královéhradeckého kraje. Stále větší úsilí však

Více

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část OBSAH DOKUMENTACE 1. Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU 2. Analýza stávající úrovně

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) -1- PŘEHLED OPRAV Na základě upozornění České národní banky (Sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) na zjištěné nedostatky

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více